Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 mai 2024  având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 mai 2024 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 483 din 24 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 573 din 17 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 24 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    ART. 1
    Se instituie o schemă de ajutor de stat transparent, în baza secţiunii 4.1 punctul 4.1.2.1 - Ajutoare pentru energia din surse regenerabile din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutorul de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie 2022 (denumită în continuare Comunicarea CEEAG 2022), bazată pe procedură de ofertare concurenţială, pentru sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi pentru producţia de hidrogen verde în instalaţii de electroliză, inclusiv extinderea de capacităţi de producţie a hidrogenului verde, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie şi creşterii adecvanţei Sistemului energetic naţional (SEN).

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face în baza secţiunii 4.1 din Comunicarea CEEAG 2022, subsecţiunea 4.1.2.1 - Ajutoare pentru energia din surse regenerabile.
    (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Planul naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementările Uniunii Europene şi naţionale, precum şi ale strategiilor şi documentelor de politici publice naţionale şi europene:
    a) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    b) Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, denumită în continuare Directiva privind eficienţa energetică;
    d) Decizia Comisiei 809/2021 de punere în aplicare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
    e) Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie 2022;
    f) Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01);
    g) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;
    j) Hotărârea Guvernului nr. 203/2019 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV;
    k) Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;
    m) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 3
    Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme, bazată pe procedură de ofertare concurenţială, este acordat pentru construirea de noi capacităţi de producţie a hidrogenului verde în instalaţii de electroliză, inclusiv extinderea de capacităţi de producţie a hidrogenului verde, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR - componenta C6. Energie, măsura de investiţii I2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei.

    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    (1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;
    b) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) atingerea obiectivelor din Planul naţional integrat din domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;
    e) creşterea producţiei de hidrogen verde, contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi combatere a schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;
    f) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 („Legea europeană a climei“), referitor la asigurarea, până cel târziu în anul 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;
    g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a hidrogenului verde.

    (2) Prin realizarea proiectelor finanţabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte instalarea unor capacităţi de producţie de hidrogen verde de cel puţin 60 MWH_2out în instalaţii de electroliză până la 31 decembrie 2025, care să producă cel puţin 10.000 de tone de hidrogen anual din surse regenerabile de energie.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurenţială se adresează categoriilor de beneficiari enunţaţi la art. 8.
    (2) Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate), precum şi întreprinderile mari constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin, care au depus la Ministerul Energiei oferta pentru acordarea ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din Ghidul specific, trebuie să aibă ca activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35 „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat“ din codurile CAEN, sau activitatea de fabricare a gazelor industriale, corespunzătoare diviziunii 20 „Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice“.
    (3) Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică instalaţiilor noi de producţie a hidrogenului verde, inclusiv extinderilor de capacităţi de producţie a hidrogenului verde.
    (4) Capacitatea de stocare, ca parte componentă a procesului tehnologic de producere de hidrogen verde (staţii complete de producere a hidrogenului verde cu o capacitate de furnizare a hidrogenului verde prin intermediul unei instalaţii de stocare), trebuie să fie proporţională cu capacitatea de producţie. În cadrul proiectului se vor deconta cheltuieli cu capacitatea de stocare în limita a 20% din valoarea ajutorului solicitat.
    (5) Producerea hidrogenului verde presupune utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi eoliană, hidro sau solară, astfel cum este prevăzut în Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
    (6) Energia din surse regenerabile folosită la producerea hidrogenului poate proveni de la capacităţi conectate direct la electrolizoare sau poate fi luată din SEN (obţinută din surse de energie regenerabilă). În ambele cazuri, condiţiile de contabilizare a energiei electrice ca fiind complet regenerabilă vor fi cele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2023/1.184 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului prin instituirea unei metodologii a Uniunii de stabilire a unor norme detaliate pentru producţia de combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică obţinuţi din surse regenerabile şi utilizaţi în transporturi. În acest sens, potenţialii beneficiari de ajutor de stat, la momentul depunerii ofertei, semnează şi depun o declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează să respecte prevederile Directivei (UE) 2018/2.001 şi ale Regulamentului delegat (UE) 2023/1.184 privind adiţionalitatea.
    (7) În ceea ce priveşte condiţiile de economie a emisiilor pe întregul lanţ valoric, beneficiarul va detalia în formularul de ofertă modul în care proiectul respectă prevederile art. 25 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Furnizorul ajutorului de stat în temeiul prezentei scheme este Ministerul Energiei.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 6
    În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) costuri eligibile - costul determinat ca diferenţă dintre costurile de investiţii şi costurile neeligibile menţionate în anexa nr. 3 la schemă. Sunt eligibile doar costurile de investiţii, nu şi cele operaţionale;
    b) energie din surse regenerabile - energia produsă de instalaţiile care utilizează numai surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Directiva (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului, precum şi cota în termeni ai puterii calorifice a energiei produse din surse regenerabile de energie în instalaţiile hibride care utilizează şi surse de energie convenţionale şi includ energie electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare conectate în spatele contorului (instalate în comun sau ca supliment la instalaţia regenerabilă), dar exclude electricitatea produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
    c) hidrogen din surse regenerabile (verde) - hidrogen derivat numai din surse de energie regenerabilă, altele decât biomasa, în conformitate cu metodologiile stabilite pentru combustibilii de transport lichizi şi gazoşi regenerabili de origine nebiologică în Directiva (UE) 2018/2.001;
    d) producător de hidrogen verde - un operator economic care produce hidrogen verde într-un electrolizor;
    e) data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    f) demararea lucrărilor - primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda echipamente sau de a începe construcţia) care face o investiţie ireversibilă. Cumpărarea de terenuri şi lucrări pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi efectuarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate drept demararea lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ înseamnă data de achiziţionare a activelor direct legate de unitatea preluată;
    g) efect stimulativ - ajutorul poate fi considerat ca facilitând o activitate economică numai dacă are un efect de stimulare. Un efect stimulativ apare în cazul în care ajutorul determină beneficiarul să îşi schimbe comportamentul, să se implice întro activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică care respectă mediul, pe care, în absenţa ajutorului, nu ar desfăşura-o sau ar desfăşura-o în mod limitat sau diferit. Ajutoarele nu trebuie să sprijine costurile unei activităţi pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfăşurat-o oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice. Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual şi a scenariului contrafactual probabil în absenţa ajutorului;
    h) valoarea ajutorului de stat - valoarea solicitată de ofertant, ce nu poate depăşi valoarea costurilor eligibile menţionate la lit. a);
    i) întreprindere - una sau mai multe entităţi juridice care formează o singură unitate economică, conform Comunicării Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene^1;
    ^1 Potrivit paragrafului nr. 11 din Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 262/19.07.2016.

    j) furnizorul de ajutor de stat - Ministerul Energiei;
    k) extinderea de capacităţi de producţie a hidrogenului verde - creşterea capacităţii unui sistem de electroliză deja existent pentru producţia de hidrogen verde.


    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 7
    Potenţialii beneficiari pot fi:
    - producătorii de gaz natural;
    – microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari producătoare de energie electrică;
    – microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari producătoare de hidrogen;
    – unităţi administrativ-teritoriale;
    – institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei, având personalitate juridică, definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv asocieri/parteneriate formate din aceşti actori.


    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 8
    Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) au personalitate juridică, sunt legal constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin;
    b) beneficiarii întreprinderi au ca activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35 „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat“ din codurile CAEN, sau activitatea de fabricare a gazelor industriale, corespunzătoare diviziunii 20 „Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice“;
    c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, după caz;
    d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    e) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    f) sunt declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
    g) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului/ partenerului/asociatului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    h) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului/ partenerului/asociatului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    i) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene sau a altui furnizor/administrator de ajutor de stat, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    j) nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01).


    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 9
    Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul a fost selectat în baza procedurii de ofertare concurenţială organizate pentru această schemă;
    b) proiectul este implementat pe teritoriul României;
    c) proiectul trebuie să vizeze construirea de noi capacităţi, inclusiv extinderea de capacitaţi de producţie a hidrogenului verde;
    d) proiectul respectă principiul „efectului stimulativ“ conform prevederilor din Comunicarea CEEAG 2022;
    e) perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv activităţile considerate „demararea lucrărilor“ se încadrează între data depunerii ofertei la Ministerul Energiei şi data preconizată de finalizare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025;
    f) valoarea grantului solicitat nu depăşeşte 50.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii (echivalent în lei la cursul de 4,9195 lei/euro^2).
    ^2 Cursul mediu de schimb de 4,9195 lei prevăzut în Acordul de tip operaţional dintre Comisia Europeană şi România, semnat în data de 25 mai 2022.    CAP. IX
    Durata
    ART. 10
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare şi până la data de 31 decembrie 2024.

    CAP. X
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 11
    (1) Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 148.752.500 euro, compus din 114.425.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C.6 - Energie şi 34.327.500 euro fonduri naţionale prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, fiind defalcat astfel:

┌─────────────┬───────────┬────────────────┐
│ │Alocarea │Alocarea │
│ │fondurilor │bugetului PNRR │
│Acţiunea │europene │cu │
│ │(mil. euro)│supracontractare│
│ │ │(mil. euro) │
├─────────────┼───────────┼────────────────┤
│Realizarea │ │ │
│capacităţilor│ │ │
│noi de │ │ │
│producere, │ │ │
│inclusiv │ │ │
│extinderea │ │ │
│capacităţilor│114.425.000│148.752.500 │
│de producere │ │ │
│a │ │ │
│hidrogenului │ │ │
│verde în │ │ │
│instalaţii de│ │ │
│electroliză │ │ │
└─────────────┴───────────┴────────────────┘


    Cheltuielile pentru asistenţa tehnică aferentă derulării de către Ministerul Energiei a acestei măsuri de investiţii sunt cuprinse în bugetul alocat măsurii de investiţii I.2 (115.000.000 euro) şi sunt în valoare de 575.000 euro.

    (2) În anul 2022 s-a organizat prima procedură de ofertare concurenţială. Dacă nu este epuizat bugetul schemei după primul apel competitiv, se va organiza o nouă procedură de ofertare concurenţială pentru suma rămasă neutilizată, iar Ministerul Energiei are obligaţia de a compatibiliza conţinutul şi regulile specifice apelurilor competitive viitoare cu noile modificări ale Directivei (UE) 2018/2.001 (REDII), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului delegat (UE) 2023/1.184 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2.001 a Parlamentului European şi a Consiliului prin instituirea unei metodologii a Uniunii de stabilire a unor norme detaliate pentru producţia de combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică obţinuţi din surse regenerabile şi utilizaţi în transporturi, precum şi cu prevederile deciziei Comisiei Europene de aprobare a schemei.
    (3) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Din perspectiva bugetului alocat, numărul estimat al solicitanţilor care ar putea beneficia de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maximum 10.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 13
    Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene ca urmare a selecţiei în cadrul procedurii de ofertare concurenţială.

    CAP. XII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 14
    Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii, per întreprindere, nu poate depăşi 50.000.000 euro.

    ART. 15
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor de stat.

    CAP. XIII
    Cheltuielile eligibile
    ART. 16
    (1) Costurile eligibile sunt determinate ca diferenţă între costurile de investiţii şi costurile neeligibile menţionate în anexa nr. 3 la schemă. Sunt eligibile doar costurile de investiţii, nu şi cele operaţionale.
    (2) Valoarea ajutorului de stat reprezintă valoarea solicitată de ofertant şi nu poate depăşi valoarea costurilor eligibile menţionate la alin. (1).
    (3) Valoarea ajutorului solicitat va fi exprimată ca ajutor pe MWH_2out instalat (euro/MWH_2out) în electrolizoare.
    (4) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

    CAP. XIV
    Efectul stimulativ
    ART. 17
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor de stat care au efect stimulativ, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g).
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă solicitantul, în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, adresează Ministerului Energiei oferta anterior demarării lucrărilor proiectului. Oferta conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate;
    d) localizarea proiectului;
    e) bugetul proiectului;
    f) lista costurilor proiectului;
    g) valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
    h) analiza cost-beneficiu.

    (3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.
    (4) Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme nu trebuie să sprijine costurile unei activităţi pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfăşurat-o oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice.

    CAP. XV
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 18
    Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiţii acordat, inclusiv de minimis.

    CAP. XVI
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 19
    (1) Furnizorul ajutorului de stat reia procesul de evaluare, selecţie şi, după caz, contractare a ofertelor depuse în cadrul apelului PNRR/2023/C6/M ENERGIEI/investiţia I.2 - Capacităţile de producţie a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru stocarea energiei electrice şi pentru decarbonizarea industriei, relansat, respinse ca urmare a neîncadrării în bugetul alocat apelului, sub condiţia suspensivă de acordare a ajutorului după obţinerea deciziei Comisiei Europene de reinstituire a prezentei scheme de ajutor de stat, în concordanţă cu prevederile deciziei forului european.
    (2) Criteriul de selecţie din cadrul procedurii de ofertare concurenţială se bazează pe cuantumul ajutorului solicitat de ofertant potrivit art. 16.
    (3) Procesul de evaluare, selecţie şi contractare a ofertelor se va realiza prin intermediul platformei dedicate coordonare.pnrr.gov.ro.
    (4) Furnizorul de ajutor de stat semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat în urma procedurii de ofertare concurenţială, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
    a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii ofertei
    Comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei, în baza grilei de verificare, prezentată în anexa nr. 1. După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, Ministerul Energiei va publica lista cu ofertanţii acceptaţi, respectiv cu ofertanţii respinşi.

    b) Evaluarea tehnico-economică a ofertei
    Evaluarea tehnico-economică a ofertei va fi realizată de comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriul stabilit în Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor prezentată în anexa nr. 2.
    Conform criteriului din Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor, va obţine un punctaj maxim (100 pct.) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat/MW capacitate instalată în electrolizor şi zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat/MW capacitate instalată în electrolizor, cu descreşterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat.
    În urma evaluării tehnico-economice, oferta va primi un punctaj între 0 şi 100 puncte.
    Ofertele vor fi ordonate în funcţie de punctajele obţinute şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare până la acoperirea bugetului alocat.
    După finalizarea procesului de verificare tehnico-economică a tuturor ofertelor depuse în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, Ministerul Energiei va publica lista cu ofertanţii selectaţi pentru finanţare, respectiv cu ofertanţii respinşi.


    (5) Furnizorul de ajutor de stat semnează contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare menţionate la alin. (4) doar după emiterea deciziei de aprobare a schemei de ajutor notificabile de către Comisia Europeană.
    (6) Ministerul Energiei nu va fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul schimbării anumitor condiţii prevăzute în proiectele reglementărilor europene relevante după selectarea beneficiarilor schemei şi până la emiterea de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare a prezentei scheme. Beneficiarii din cadrul acestei proceduri de ofertare îşi asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă. De asemenea, beneficiarii îşi asumă riscurile ce pot decurge cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii şi implementării proiectelor şi atingerii rezultatelor preconizate.
    (7) Alocările specifice de ajutoare vor fi acordate în cadrul acestei scheme numai după emiterea deciziei Comisiei Europene de autorizare a schemei.
    (8) Derularea schemei de ajutor în cadrul procedurii de ofertare concurenţială se va realiza în conformitate cu prevederile Comunicării CEEAG 2022, respectiv ale Ghidului specific.

    CAP. XVII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 20
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 privind aplicarea articolelor 107 şi108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontal, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    Prezenta schemă se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Energiei - http://energie.gov.ro/.

    ART. 22
    Beneficiarii vor asigura vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: „finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR, elaborat de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    ART. 23
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 24
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la data de 31.12.2026, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de acordare prevăzute în decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei de ajutor de stat.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicarea articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare.

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea, pe website-ul Ministerului Energiei, a următoarelor informaţii relevante privind schema de ajutor, conform pct. 58 şi 61 din Comunicarea CEEAG 2022:
    a) textul integral al schemei de ajutor aprobate şi dispoziţiile sale de punere în aplicare;
    b) informaţii privind fiecare ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor.


    ART. 29
    Ministerul Energiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a încărca prezenta schemă, plăţile efectuate şi eventualele recuperări în Registrul ajutoarelor de stat din România (RegAS), conform art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la schemă
    GRILA
    de verificare a conformităţii administrative a ofertelor
    Sistem de notare: DA, NU, NA (Nu este cazul.)

┌───────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │DA,│ │
│Criteriu │NU,│Observaţii│
│ │NA │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│Admisibilitate │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│Conformarea formală cu │ │ │
│toate cerinţele specifice │ │ │
│formulate în Ghidul │ │ │
│specific: │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│1) Oferta a fost încărcată │ │ │
│în platforma electronică şi│ │ │
│are toate secţiunile │ │ │
│completate? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│2) Oferta include toate │ │ │
│anexele obligatorii, în │ │ │
│formatul solicitat prin │ │ │
│Ghidul specific? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│3) Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi este │ │ │
│completată conform │ │ │
│modelului din anexa 3a la │ │ │
│Ghidul specific, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare (solicitant/ │ │ │
│partener)? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│4) Declaraţia de angajament│ │ │
│a fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│este completată conform │ │ │
│modelului din anexa 3b la │ │ │
│Ghidul specific, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare (solicitant/ │ │ │
│partener)? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│5) Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu ajutorul │ │ │
│de stat a fost încărcată în│ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│este completată conform │ │ │
│modelului din anexa 3c la │ │ │
│Ghidul specific, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare (solicitant/ │ │ │
│partener)? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│6) Declaraţia privind │ │ │
│eligibilitatea TVA │ │ │
│(aferente cheltuielilor) a │ │ │
│fost încărcată în platforma│ │ │
│electronică şi este │ │ │
│completată conform │ │ │
│modelului din anexa 3e la │ │ │
│Ghidul specific, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare (solicitant/ │ │ │
│partener)? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│7) Declaraţiile privind │ │ │
│conflictul de interese au │ │ │
│fost încărcate în platforma│ │ │
│electronică şi sunt │ │ │
│completate conform │ │ │
│modelului din anexa 3d la │ │ │
│Ghidul specific, datate, │ │ │
│semnate şi cu numele │ │ │
│complet al persoanelor │ │ │
│semnatare (solicitant/ │ │ │
│partener)? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│8) Declaraţia cu privire la│ │ │
│evitarea dublei finanţări │ │ │
│conform modelului din anexa│ │ │
│3g la Ghidul specific a │ │ │
│fost încărcată în platforma│ │ │
│electronică şi completată, │ │ │
│datată şi semnată şi cu │ │ │
│numele complet al persoanei│ │ │
│semnatare (solicitant/ │ │ │
│partener)? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│9) Declaraţia privind │ │ │
│scopul producerii │ │ │
│hidrogenului conform │ │ │
│modelului din anexa 3f la │ │ │
│Ghidul specific a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│10) Declaraţia de │ │ │
│consimţământ privind │ │ │
│prelucrarea datelor cu │ │ │
│caracter personal a fost │ │ │
│încărcată în platforma │ │ │
│electronică şi completată, │ │ │
│datată şi semnată şi cu │ │ │
│numele complet al persoanei│ │ │
│semnatare? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│11) Documentele care atestă│ │ │
│constituirea legală a │ │ │
│solicitantului, respectiv │ │ │
│actul constitutiv/actul │ │ │
│normativ de înfiinţare/alte│ │ │
│documente de înfiinţare │ │ │
│relevante, au fost │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│12) Declaraţia de │ │ │
│angajament şi oferta │ │ │
│cuprind informaţii │ │ │
│referitoare la colectarea │ │ │
│şi furnizarea datelor │ │ │
│privind beneficiarul real? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│13) Actul de împuternicire │ │ │
│(dacă este cazul) este │ │ │
│încărcat în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│NOTĂ: │ │ │
│Declaraţiile pe propria │ │ │
│răspundere vor fi semnate │ │ │
│exclusiv de către │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│14) Certificatul │ │ │
│constatator de la registrul│ │ │
│comerţului valabil a fost │ │ │
│încărcat în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│15) Hotărârea │ │ │
│judecătorească de validare │ │ │
│primar/Hotărârea de │ │ │
│validare a consiliului │ │ │
│local/judeţean/Hotărârea │ │ │
│consiliului judeţean de │ │ │
│alegere a preşedintelui │ │ │
│consiliului judeţean │ │ │
│(pentru solicitanţi unităţi│ │ │
│administrativ-teritoriale) │ │ │
│a fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│16) Bugetul aprobat sau │ │ │
│documentele care dovedesc │ │ │
│realizarea demersurilor │ │ │
│întreprinse pentru │ │ │
│includerea în bugetul │ │ │
│instituţiei publice care │ │ │
│cofinanţează proiectul, │ │ │
│după caz, au fost încărcate│ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│17) Hotărârea consiliului │ │ │
│local/judeţean privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului, asigurarea │ │ │
│fluxului financiar pentru │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│şi acoperirea contravalorii│ │ │
│cheltuielilor, altele decât│ │ │
│cele eligibile, după caz, a│ │ │
│fost încărcată în platforma│ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│18) Documentele de │ │ │
│confirmare/alocare a │ │ │
│contribuţiei solicitantului│ │ │
│(de exemplu, hotărârea AGA/│ │ │
│CA/asociatului unic al │ │ │
│societăţii sau hotărârea CA│ │ │
│pentru institutele de │ │ │
│cercetare) privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului şi acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor, altele decât│ │ │
│cele eligibile, au fost │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│19) Bilanţul contabil depus│ │ │
│şi înregistrat la organul │ │ │
│fiscal competent, pentru │ │ │
│ultimele 3 exerciţii │ │ │
│financiare, inclusiv contul│ │ │
│de profit şi pierdere şi │ │ │
│datele informative (auditat│ │ │
│/semnat de cenzori dacă │ │ │
│acest lucru este solicitat │ │ │
│de legislaţia în vigoare) │ │ │
│pentru ultimul exerciţiu │ │ │
│financiar încheiat anterior│ │ │
│anului de depunere a │ │ │
│ofertei au fost încărcate │ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│20) Decizia de înfiinţare a│ │ │
│UIP/echipei de management │ │ │
│al proiectului a fost │ │ │
│încărcată în platformă? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│21) Studiul de │ │ │
│fezabilitate, elaborat │ │ │
│conform Hotărârii │ │ │
│Guvernului nr. 907/2016 │ │ │
│privind etapele de │ │ │
│elaborare şi │ │ │
│conţinutul-cadru al │ │ │
│documentaţiilor │ │ │
│tehnico-economice aferente │ │ │
│obiectivelor/proiectelor de│ │ │
│investiţii finanţate din │ │ │
│fonduri publice, cu │ │ │
│modificări şi completări │ │ │
│ulterioare, inclusiv │ │ │
│analiza cost-beneficiu │ │ │
│(cuprinzând analiza │ │ │
│financiară, analiza │ │ │
│economică, analiza riscului│ │ │
│şi a senzitivităţii), │ │ │
│însoţit de hotărârea AGA/CA│ │ │
│/asociatului unic sau orice│ │ │
│alt act oficial al │ │ │
│organelor abilitate prin │ │ │
│lege/statutul │ │ │
│solicitantului să aprobe │ │ │
│SF, privind aprobarea SF a │ │ │
│fost încărcat în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│22) Este anexa privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│de acordare a ajutoarelor │ │ │
│de stat compatibile cu │ │ │
│prevederile tratatului │ │ │
│datată, semnată şi cu │ │ │
│numele complet al persoanei│ │ │
│semnatare, încărcată în │ │ │
│platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│23) Este harta indicând │ │ │
│zona proiectului încărcată │ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│24) Planul de informare şi │ │ │
│publicitate este încărcat │ │ │
│în platforma electronică? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│25) Declaraţia în formatul │ │ │
│prestabilit privind │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│DNSH a fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică şi │ │ │
│este completată, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│26) Autoevaluarea ofertei │ │ │
│din punctul de vedere al │ │ │
│respectării principiului │ │ │
│DNSH a fost încărcată? │ │ │
├─────────────┬─────────────┼───┼──────────┤
│[ ] DA │[ ] NU │ │ │
├─────────────┴─────────────┼───┼──────────┤
│Comentarii: │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│Eligibilitate │ │ │
├───────────────────────────┴───┴──────────┤
│A. Eligibilitatea solicitantului │
├───────────────────────────┬───┬──────────┤
│Solicitantul îndeplineşte │ │ │
│toate criteriile de natură │ │ │
│instituţională, legală şi │ │ │
│financiară conform │ │ │
│prevederilor din Ghidul │ │ │
│specific: │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│a) Solicitantul, inclusiv │ │ │
│partenerii, face parte din │ │ │
│categoriile de beneficiari │ │ │
│menţionate în Ghidul │ │ │
│specific? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- actul constitutiv, │ │ │
│statutul, certificatul │ │ │
│constatator eliberat de │ │ │
│oficiul registrului │ │ │
│comerţului sau documente │ │ │
│echivalente cu traducere │ │ │
│autorizată (emis cu maximum│ │ │
│30 de zile înainte de │ │ │
│depunerea ofertei), │ │ │
│valabile la data depunerii │ │ │
│documentelor însoţitoare │ │ │
│ale ofertei, pentru │ │ │
│solicitanţi „societăţi“ │ │ │
│(constituite conform │ │ │
│prevederilor Legii │ │ │
│societăţilor nr. 31/1990, │ │ │
│republicată, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │
│sau conform legislaţiei │ │ │
│specifice dintr-un alt stat│ │ │
│membru); │ │ │
│- hotărâre judecătorească │ │ │
│de validare primar/hotărâre│ │ │
│de validare a consiliului │ │ │
│local/judeţean/ hotărâre a │ │ │
│consiliului judeţean de │ │ │
│alegere a preşedintelui │ │ │
│consiliului judeţean, │ │ │
│pentru solicitanţi unităţi │ │ │
│administrativ-teritoriale; │ │ │
│- actul normativ de │ │ │
│înfiinţare pentru │ │ │
│solicitanţi institute de │ │ │
│cercetare-dezvoltare. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│b) Solicitantul derulează │ │ │
│activităţi economice │ │ │
│eligibile din sectoare │ │ │
│aferente secţiunii D - │ │ │
│Producţia de energie │ │ │
│electrică şi termică, gaze,│ │ │
│apă caldă şi aer │ │ │
│condiţionat sau secţiunii C│ │ │
│- Industria prelucrătoare │ │ │
│definită conform │ │ │
│codificării CAEN Rev. 2 │ │ │
│(Ordinul preşedintelui │ │ │
│Institutului Naţional de │ │ │
│Statistică nr. 337/2007 │ │ │
│privind actualizarea │ │ │
│Clasificării activităţilor │ │ │
│din economia naţională - │ │ │
│CAEN). │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- pentru alţii decât UAT se│ │ │
│probează prin certificatul │ │ │
│constatator eliberat de │ │ │
│oficiul registrului │ │ │
│comerţului valabil la data │ │ │
│depunerii ofertei sau │ │ │
│documente echivalente cu │ │ │
│traducere autorizată (emise│ │ │
│cu maximum 30 de zile │ │ │
│înainte de depunerea │ │ │
│ofertei). │ │ │
│(i) Se va lua în │ │ │
│considerare codul CAEN al │ │ │
│activităţii pentru care │ │ │
│solicitantul intenţionează │ │ │
│să acceseze finanţare în │ │ │
│cadrul PNRR (Nu este │ │ │
│obligatoriu ca acesta să │ │ │
│fie codul activităţii │ │ │
│principale a societăţii.). │ │ │
│(ii) Toate întreprinderile │ │ │
│trebuie să aibă înscrisă în│ │ │
│statutul societăţii │ │ │
│activitatea privind │ │ │
│producerea de energie │ │ │
│electrică/termică │ │ │
│(corespunzătoare diviziunii│ │ │
│35: „Producţia şi │ │ │
│furnizarea de energie │ │ │
│electrică şi termică, gaze,│ │ │
│apa caldă şi aer │ │ │
│condiţionat“ sau diviziunii│ │ │
│20 din codurile CAEN; │ │ │
│aceasta se va dovedi prin │ │ │
│certificatul constatator de│ │ │
│la Oficiul Naţional al │ │ │
│Registrul Comerţului. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│- pentru UAT care │ │ │
│promovează proiectul pentru│ │ │
│producţia de hidrogen se │ │ │
│probează prin: │ │ │
│(i) declaraţia privind │ │ │
│scopul producerii de │ │ │
│hidrogen; │ │ │
│(ii) existenţa unui │ │ │
│contract de delegare a │ │ │
│serviciului de producţie a │ │ │
│hidrogenului cu un operator│ │ │
│care deţine licenţă de │ │ │
│operare valabilă (unde este│ │ │
│cazul, conform │ │ │
│declaraţiei); în acest caz │ │ │
│se ataşează contractul de │ │ │
│delegare şi licenţa de │ │ │
│operare; │ │ │
│- pentru institutele │ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare se │ │ │
│probează prin: │ │ │
│(i) declaraţia privind │ │ │
│scopul producerii de │ │ │
│hidrogen corelat cu │ │ │
│prevederile actului │ │ │
│constitutiv al │ │ │
│solicitantului; │ │ │
│(ii) actul normativ de │ │ │
│înfiinţare. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│c) Solicitantul, inclusiv │ │ │
│partenerii, nu se │ │ │
│încadrează în una dintre │ │ │
│situaţiile de mai jos: │ │ │
│1) este în incapacitate de │ │ │
│plată/în stare de │ │ │
│insolvenţă conform │ │ │
│prevederilor Ordonanţei de │ │ │
│urgenţă a Guvernului nr. 46│ │ │
│/2013 privind criza │ │ │
│financiară şi insolvenţa │ │ │
│unităţilor │ │ │
│administrativ-teritoriale, │ │ │
│aprobată cu modificări şi │ │ │
│completări prin Legea nr. │ │ │
│35/2016, respectiv conform │ │ │
│prevederilor Legii nr. 85/ │ │ │
│2014 privind procedurile de│ │ │
│prevenire a insolvenţei şi │ │ │
│de insolvenţă, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │
│după caz; │ │ │
│2) este în stare de │ │ │
│faliment, lichidare, are │ │ │
│afacerile conduse de un │ │ │
│administrator judiciar sau │ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt suspendate │ │ │
│ori fac obiectul unui │ │ │
│aranjament cu creditorii │ │ │
│sau este într-o situaţie │ │ │
│similară cu cele │ │ │
│anterioare, reglementată │ │ │
│prin lege, ori face │ │ │
│obiectul unei proceduri │ │ │
│legale pentru declararea sa│ │ │
│în stare de faliment, │ │ │
│lichidare, conducerea │ │ │
│afacerilor de un │ │ │
│administrator judiciar; │ │ │
│3) nu şi-a îndeplinit │ │ │
│obligaţiile de plată a │ │ │
│impozitelor, taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de asigurări│ │ │
│sociale către bugetele │ │ │
│componente ale bugetului │ │ │
│general consolidat, în │ │ │
│conformitate cu prevederile│ │ │
│legale în vigoare în │ │ │
│România; │ │ │
│4) solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului a suferit │ │ │
│condamnări definitive │ │ │
│cauzate de o conduită │ │ │
│profesională îndreptată │ │ │
│împotriva legii, decizie │ │ │
│formulată de o autoritate │ │ │
│de judecată ce are forţă de│ │ │
│res judicata; │ │ │
│5) solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului a fost │ │ │
│subiectul unei judecăţi de │ │ │
│tip res judicata pentru │ │ │
│fraudă, corupţie, │ │ │
│implicarea în organizaţii │ │ │
│criminale sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, în │ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale Comunităţii │ │ │
│Europene; │ │ │
│6) face obiectul unui ordin│ │ │
│de recuperare neexecutat în│ │ │
│urma unei decizii │ │ │
│anterioare a Consiliului │ │ │
│Concurenţei sau a Comisiei │ │ │
│Europene, prin care un │ │ │
│ajutor de stat a fost │ │ │
│declarat ilegal şi │ │ │
│incompatibil cu piaţa │ │ │
│internă; │ │ │
│7) este o întreprindere în │ │ │
│dificultate conform │ │ │
│definiţiei din Comunicarea │ │ │
│Comisiei „Orientări privind│ │ │
│ajutoarele de stat pentru │ │ │
│salvarea şi restructurarea │ │ │
│întreprinderilor │ │ │
│nefinanciare aflate în │ │ │
│dificultate“. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului (anexa 3a la│ │ │
│ofertă); │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu ajutorul │ │ │
│de stat (anexa 3c la │ │ │
│ofertă); │ │ │
│- în cazul pct. 7 se va │ │ │
│verifica îndeplinirea │ │ │
│acestei condiţii în baza │ │ │
│declaraţiei de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului (anexa 3a la│ │ │
│ofertă). În cazul în care │ │ │
│proiectul va obţine │ │ │
│punctajul minim pentru a fi│ │ │
│selectat spre finanţare, se│ │ │
│va verifica îndeplinirea │ │ │
│acestei condiţii pentru │ │ │
│întreprinderi în │ │ │
│dificultate, în corelare cu│ │ │
│anexa 3c la ofertă; │ │ │
│- în cazul selecţiei │ │ │
│proiectului, la contractare│ │ │
│se va proba îndeplinirea │ │ │
│obligaţiilor prin │ │ │
│certificatul de atestare │ │ │
│fiscală emis de ANAF şi de │ │ │
│direcţia locală de taxe şi │ │ │
│impozite, aflat în termenul│ │ │
│de valabilitate, conform │ │ │
│formatului specific pentru │ │ │
│solicitarea de finanţare │ │ │
│prin fonduri europene; de │ │ │
│asemenea, la contractare │ │ │
│vor fi probate alte │ │ │
│obligaţii prin cazierul │ │ │
│fiscal al solicitantului şi│ │ │
│cazierul judiciar al │ │ │
│reprezentantului legal, │ │ │
│aflate în termenul de │ │ │
│valabilitate. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│d) Reprezentantul legal al │ │ │
│solicitantului, inclusiv al│ │ │
│partenerului şi membrii UIP│ │ │
│/echipei de management, nu │ │ │
│se află în situaţie de │ │ │
│conflict de interese, │ │ │
│astfel cum este definit în │ │ │
│legislaţia naţională. │ │ │
│Se probează prin declaraţia│ │ │
│privind conflictul de │ │ │
│interese (anexa 3d la │ │ │
│ofertă). │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│e) Solicitantul, inclusiv │ │ │
│partenerii, demonstrează │ │ │
│capacitate de management de│ │ │
│proiect, prin informaţii │ │ │
│privind UIP/echipa de │ │ │
│management. │ │ │
│Se probează prin decizia de│ │ │
│înfiinţare a UIP/echipei de│ │ │
│management, CV-urile │ │ │
│membrilor UIP/echipei de │ │ │
│management/fişe de post │ │ │
│(dacă posturile sunt │ │ │
│vacante, se prezintă doar │ │ │
│fişele de post; pentru │ │ │
│posturile ocupate se │ │ │
│prezintă atât CV-urile, cât│ │ │
│şi fişele de post); a se │ │ │
│vedea descrierea din │ │ │
│secţiunea Resurse umane din│ │ │
│ofertă │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│f) Solicitantul, inclusiv │ │ │
│partenerii, demonstrează │ │ │
│capacitate tehnică pentru │ │ │
│susţinerea activităţilor │ │ │
│proiectului. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- dovedirea experienţei │ │ │
│angajaţilor/structurii, în │ │ │
│implementarea unor proiecte│ │ │
│/activităţi similare în │ │ │
│domeniul relevant funcţiei │ │ │
│prestate în cadrul │ │ │
│proiectului: CV-uri, fişe │ │ │
│de post şi alte informaţii │ │ │
│similare relevante (decizii│ │ │
│interne) - a se vedea │ │ │
│secţiunea Capacitate │ │ │
│tehnică din ofertă; echipa │ │ │
│tehnică va fi menţionată în│ │ │
│decizia UIP, într-un │ │ │
│capitol separat; │ │ │
│în cazul UAT care deţin o │ │ │
│infrastructură a cărei │ │ │
│operare este concesionată, │ │ │
│din echipa tehnică pot face│ │ │
│parte şi reprezentanţi ai │ │ │
│operatorului. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│g) Solicitantul, inclusiv │ │ │
│partenerii, demonstrează │ │ │
│capacitatea financiară de │ │ │
│implementare a proiectului.│ │ │
│Pentru solicitanţi UAT se │ │ │
│probează cu: │ │ │
│- bugetul aprobat sau │ │ │
│documentele care dovedesc │ │ │
│realizarea demersurilor │ │ │
│pentru includerea în │ │ │
│bugetul instituţiei publice│ │ │
│care cofinanţează │ │ │
│proiectul, în conformitate │ │ │
│cu prevederile Ordonanţei │ │ │
│de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │
│40/2015 privind gestionarea│ │ │
│financiară a fondurilor │ │ │
│europene pentru perioada de│ │ │
│programare 2014-2020, │ │ │
│aprobată cu modificări şi │ │ │
│completări prin Legea nr. │ │ │
│105/2016, cu modificări şi │ │ │
│completările ulterioare; │ │ │
│- declaraţia de angajament │ │ │
│corelată cu descrierea din │ │ │
│secţiunea Capacitate │ │ │
│financiară din ofertă; │ │ │
│- hotărârea consiliului │ │ │
│local/judeţean privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului, asigurarea │ │ │
│fluxului financiar pentru │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│şi acoperirea contravalorii│ │ │
│cheltuielilor, altele decât│ │ │
│cele eligibile. │ │ │
│Pentru solicitanţi │ │ │
│întreprinderi şi institute │ │ │
│naţionale de │ │ │
│cercetare-dezvoltare: │ │ │
│- Solicitantul demonstrează│ │ │
│capacitatea financiară │ │ │
│pentru implementarea │ │ │
│proiectului prin │ │ │
│indicatorii de │ │ │
│solvabilitate, respectiv │ │ │
│dacă raportul dintre │ │ │
│datorii totale şi │ │ │
│capitaluri proprii este mai│ │ │
│mic de 7,5 în ultimul an │ │ │
│financiar. În situaţia în │ │ │
│care un solicitant depune │ │ │
│mai multe proiecte în │ │ │
│cadrul prezentei măsuri, va│ │ │
│trebui să facă dovada │ │ │
│capacităţii financiare │ │ │
│pentru valoarea totală a │ │ │
│proiectelor. Indicatorul │ │ │
│privind capacitatea │ │ │
│financiară, ajustat ca │ │ │
│urmare a cofinanţărilor │ │ │
│necesare pentru celelalte │ │ │
│proiecte, va trebui să se │ │ │
│încadreze în plafonul de │ │ │
│7,5. │ │ │
│- Dacă solicitantul nu │ │ │
│îndeplineşte acest criteriu│ │ │
│sau nu are un exerciţiu │ │ │
│financiar încheiat (este │ │ │
│înfiinţat în anul depunerii│ │ │
│ofertei), trebuie să │ │ │
│prezinte la contractare │ │ │
│unul dintre următoarele │ │ │
│documente: │ │ │
│• un extras de cont bancar │ │ │
│din care să reiasă că │ │ │
│acesta deţine sursele │ │ │
│necesare cofinanţării şi │ │ │
│cheltuielilor neeligibile; │ │ │
│• o scrisoare de confort │ │ │
│angajantă emisă de o │ │ │
│instituţie bancară din │ │ │
│România/alte state membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din │ │ │
│care să reiasă că acesta │ │ │
│deţine sursele necesare │ │ │
│cofinanţării şi │ │ │
│cheltuielilor neeligibile. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- bilanţul contabil │ │ │
│(consolidat unde este │ │ │
│cazul) auditat/semnat de │ │ │
│cenzori, dacă acest lucru │ │ │
│este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare, │ │ │
│depus şi înregistrat la │ │ │
│organul fiscal competent, │ │ │
│pentru ultimele 3 exerciţii│ │ │
│financiare încheiate, │ │ │
│anterioare anului de │ │ │
│depunere a ofertei, în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Solicitant din ofertă; │ │ │
│- bilanţul contabil │ │ │
│(consolidat unde este │ │ │
│cazul) auditat/semnat de │ │ │
│cenzori, dacă acest lucru │ │ │
│este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare, │ │ │
│depus şi înregistrat la │ │ │
│organul fiscal competent, │ │ │
│pentru ultimele 3 exerciţii│ │ │
│financiare încheiate, │ │ │
│anterioare anului de │ │ │
│depunere a ofertei, în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Solicitant din ofertă; │ │ │
│- contul de profit şi │ │ │
│pierdere şi datele │ │ │
│informative (consolidat │ │ │
│unde este cazul) auditat/ │ │ │
│semnat de cenzori, dacă │ │ │
│acest lucru este solicitat │ │ │
│de legislaţia în vigoare, │ │ │
│însoţit de lista │ │ │
│entităţilor incluse în │ │ │
│consolidare, pentru ultimul│ │ │
│exerciţiu financiar │ │ │
│încheiat, anterior anului │ │ │
│de depunere a ofertei, în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Solicitant din ofertă; │ │ │
│- documente de confirmare/ │ │ │
│alocare a contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de exemplu,│ │ │
│hotărârea AGA/CA/ │ │ │
│asociatului unic al │ │ │
│societăţii privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului şi acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor, altele decât│ │ │
│cele eligibile); │ │ │
│- declaraţia de angajament │ │ │
│a solicitantului (anexa 3b │ │ │
│la ofertă) şi, după caz, la│ │ │
│contractare, un extras de │ │ │
│cont bancar din care să │ │ │
│reiasă că acesta deţine │ │ │
│sursele necesare │ │ │
│cofinanţării şi │ │ │
│cheltuielilor neeligibile │ │ │
│sau o scrisoare de confort │ │ │
│angajantă emisă de o │ │ │
│instituţie bancară din │ │ │
│România/alte state membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din │ │ │
│care să reiasă că acesta │ │ │
│deţine sursele necesare │ │ │
│cofinanţării şi │ │ │
│cheltuielilor neeligibile. │ │ │
│Întreprinderile cu │ │ │
│activitate de mai puţin de │ │ │
│3 ani vor depune aceste │ │ │
│documente pentru │ │ │
│exerciţiile financiare │ │ │
│încheiate. │ │ │
│Întreprinderile mari vor │ │ │
│depune documentele de mai │ │ │
│sus numai pentru ultimul │ │ │
│exerciţiu financiar │ │ │
│încheiat. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│h) Solicitantul a │ │ │
│înregistrat profit net sau │ │ │
│profit din exploatare în │ │ │
│ultimul exerciţiu financiar│ │ │
│încheiat. │ │ │
│Se probează prin bilanţul │ │ │
│contabil depus şi │ │ │
│înregistrat la organul │ │ │
│fiscal competent, respectiv│ │ │
│contul de profit şi │ │ │
│pierdere şi datele │ │ │
│informative (auditat/semnat│ │ │
│de cenzori, dacă acest │ │ │
│lucru este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare)/ │ │ │
│bilanţ consolidat depus şi │ │ │
│înregistrat la organul │ │ │
│fiscal competent (după caz,│ │ │
│traducere legalizată), │ │ │
│auditat/semnat de cenzori, │ │ │
│dacă acest lucru este │ │ │
│solicitat de legislaţia în │ │ │
│vigoare, însoţit de lista │ │ │
│entităţilor incluse în │ │ │
│consolidare, inclusiv │ │ │
│contul de profit şi │ │ │
│pierdere consolidat şi │ │ │
│datele informative, pentru │ │ │
│ultimul exerciţiu financiar│ │ │
│încheiat, anterior anului │ │ │
│de depunere a ofertei, în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Solicitant din ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│i) Solicitantul justifică │ │ │
│necesitatea finanţării │ │ │
│proiectului prin ajutor de │ │ │
│stat (efectul stimulativ). │ │ │
│Se probează prin declaraţia│ │ │
│privind conformitatea cu │ │ │
│regulile ajutorului de stat│ │ │
│din anexa 3c la ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┴───┴──────────┤
│B. Eligibilitatea proiectului │
├───────────────────────────┬───┬──────────┤
│a) Proiectul se încadrează │ │ │
│în categoriile de acţiuni │ │ │
│finanţabile menţionate │ │ │
│definite şi în Ghidul │ │ │
│specific pentru măsura de │ │ │
│investiţii 2 din cadrul │ │ │
│PNRR, respectiv │ │ │
│Infrastructura de │ │ │
│distribuţie a gazelor │ │ │
│regenerabile (utilizarea │ │ │
│gazului natural în │ │ │
│combinaţie cu hidrogenul │ │ │
│verde ca măsură de │ │ │
│tranziţie), precum şi │ │ │
│capacităţile de producţie a│ │ │
│hidrogenului verde şi/sau │ │ │
│utilizarea acestuia pentru │ │ │
│stocarea energiei │ │ │
│electrice, şi demonstrează │ │ │
│contribuţia la indicatorii │ │ │
│aferenţi măsurii de │ │ │
│investiţii 2 din cadrul │ │ │
│PNRR. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului, Descrierea │ │ │
│proiectului şi Activităţi │ │ │
│previzionate din ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│b) Proiectul respectă │ │ │
│principiul „demararea │ │ │
│lucrărilor (Start of Works)│ │ │
│“, adică nu s-au demarat │ │ │
│alte activităţi cu excepţia│ │ │
│celor referitoare la │ │ │
│obţinerea de terenuri şi │ │ │
│lucrările pregătitoare, cum│ │ │
│ar fi obţinerea avizelor, │ │ │
│realizarea studiilor de │ │ │
│fezabilitate şi demararea │ │ │
│procedurii de achiziţie. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│declaraţia de conformitate │ │ │
│cu ajutorul de stat. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│c) Proiectul cuprinde cel │ │ │
│puţin o activitate │ │ │
│eligibilă din cele │ │ │
│enumerate la secţiunea │ │ │
│1.3.2 Activităţi │ │ │
│finanţabile în cadrul │ │ │
│măsurii de investiţii 2 │ │ │
│(cuprinzând în mod │ │ │
│obligatoriu achiziţia de │ │ │
│echipamente de producere a │ │ │
│hidrogenului). │ │ │
│- A se vedea secţiunea │ │ │
│Activităţi previzionate, │ │ │
│secţiunea Studiul de │ │ │
│fezabilitate din ofertă şi │ │ │
│studiul de fezabilitate │ │ │
│anexă la ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│d) Perioada de implementare│ │ │
│a proiectului se încadrează│ │ │
│în perioada de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│cheltuielilor (între data │ │ │
│depunerii ofertei în cadrul│ │ │
│procedurii de ofertare │ │ │
│concurenţială şi │ │ │
│31.12.2025), cu respectarea│ │ │
│principiului „demararea │ │ │
│lucrărilor“. │ │ │
│ATENŢIE! │ │ │
│Solicitanţii de finanţare │ │ │
│îşi vor lua angajamentul │ │ │
│finalizării proiectelor din│ │ │
│surse proprii în situaţia │ │ │
│în care implementarea │ │ │
│proiectului depăşeşte │ │ │
│termenul de 31.12.2025. Din│ │ │
│acest considerent, │ │ │
│recomandăm dimensionarea │ │ │
│realistă a investiţiilor │ │ │
│propuse, astfel încât │ │ │
│termenul de 31.12.2025 să │ │ │
│nu fie depăşit. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│declaraţia de angajament. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului, Descrierea │ │ │
│proiectului şi Activităţi │ │ │
│previzionate din ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│e) Scopul şi obiectivele │ │ │
│proiectului trebuie să fie │ │ │
│în concordanţă cu tipurile │ │ │
│de acţiuni şi cu │ │ │
│activităţile eligibile din │ │ │
│ghid. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului, Descrierea │ │ │
│proiectului şi Justificare │ │ │
│din ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│f) Durata de implementare a│ │ │
│proiectului este de maximum│ │ │
│3 ani de la semnarea │ │ │
│contractului şi nu │ │ │
│depăşeşte data de │ │ │
│31.12.2025. │ │ │
│- A se vedea secţiunea │ │ │
│Activităţi previzionate din│ │ │
│ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│g) Informaţiile din CRF şi │ │ │
│anexele CRF sunt corelate │ │ │
│cu informaţiile din studiul│ │ │
│de fezabilitate elaborat pe│ │ │
│baza Hotărârii Guvernului │ │ │
│nr. 907/2016, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare. │ │ │
│- A se vedea oferta şi │ │ │
│anexele ofertei. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│h) Proiectul vizează │ │ │
│investiţii în construirea │ │ │
│de noi capacităţi în │ │ │
│instalaţii de electroliză │ │ │
│pentru producţia de │ │ │
│hidrogen verde sau │ │ │
│extinderea de capacităţi de│ │ │
│producţie a hidrogenului │ │ │
│verde. │ │ │
│- Se probează cu secţiunea │ │ │
│Studiul de fezabilitate din│ │ │
│ofertă şi cu Studiul de │ │ │
│fezabilitate anexă la │ │ │
│ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│i) Proiectul a fost aprobat│ │ │
│de către solicitant în │ │ │
│condiţiile legislaţiei │ │ │
│aplicabile. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│documente în conformitate │ │ │
│cu prevederile legale în │ │ │
│vigoare (hotărârea AGA/CA, │ │ │
│HCL, HCJ, alte documente │ │ │
│similare). │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│j) Valoarea ajutorului de │ │ │
│stat solicitat nu depăşeşte│ │ │
│valoarea costului eligibil │ │ │
│(diferenţa dintre costurile│ │ │
│investiţiei şi costurile │ │ │
│neeligibile menţionate în │ │ │
│anexa 4 la ghid)? │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│formularul de ofertă şi │ │ │
│devizul general aferent │ │ │
│Studiului de fezabilitate │ │ │
│al proiectului asumat de │ │ │
│către ofertant. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│k) Proiectul este localizat│ │ │
│în România. │ │ │
│- Se probează prin │ │ │
│secţiunea Localizare │ │ │
│proiect din ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│l) Activitatea economică │ │ │
│identificată prin codul │ │ │
│CAEN pentru care se │ │ │
│solicită finanţarea este │ │ │
│eligibilă şi prin proiect │ │ │
│nu se sprijină în niciun │ │ │
│fel activităţile/sectoarele│ │ │
│excluse de la acordarea │ │ │
│ajutoarelor de stat │ │ │
│compatibile cu tratatul. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│ajutorului de stat, anexa │ │ │
│3c la ofertă; │ │ │
│- declaraţia de angajament,│ │ │
│anexa 3b la ofertă; │ │ │
│- anexa 1a privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│de acordare a ajutoarelor │ │ │
│de stat compatibile cu │ │ │
│prevederile tratatului. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│m) Valoarea finanţării │ │ │
│solicitate nu depăşeşte │ │ │
│50.000.000 euro pe │ │ │
│întreprindere, pe proiect │ │ │
│de investiţii (echivalent │ │ │
│în lei la cursul mediu de │ │ │
│4,9195 lei/euro). │ │ │
│- A se vedea secţiunea │ │ │
│Buget - Activităţi şi │ │ │
│cheltuieli din ofertă, │ │ │
│declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│ajutorului de stat. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│n) Proiectul respectă │ │ │
│reglementările naţionale şi│ │ │
│comunitare privind │ │ │
│eligibilitatea │ │ │
│cheltuielilor, promovarea │ │ │
│egalităţii de şanse şi │ │ │
│politica nediscriminatorie,│ │ │
│dezvoltarea durabilă, │ │ │
│achiziţiile publice, │ │ │
│informarea şi publicitatea,│ │ │
│ajutorul de stat, precum şi│ │ │
│orice alte prevederi legale│ │ │
│aplicabile fondurilor │ │ │
│europene structurale şi de │ │ │
│investiţii, după caz. │ │ │
│- Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului din anexa 3a│ │ │
│la ofertă, corelat cu │ │ │
│secţiunea Principii │ │ │
│orizontale; │ │ │
│- planul de informare şi │ │ │
│publicitate. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│o) Investiţia/Investiţiile │ │ │
│din cadrul proiectului nu a│ │ │
│/au mai beneficiat de │ │ │
│finanţare din fonduri │ │ │
│publice, cu excepţia │ │ │
│studiilor preliminare │ │ │
│(studiul de │ │ │
│prefezabilitate, analiza │ │ │
│geotopografică, studiul de │ │ │
│fezabilitate, proiectul │ │ │
│tehnic, detaliile de │ │ │
│execuţie). │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului din anexa 3a│ │ │
│la ofertă; │ │ │
│- secţiunea Solicitant/ │ │ │
│Complementaritate cu │ │ │
│finanţări anterioare din │ │ │
│ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│p) Bugetul proiectului │ │ │
│respectă indicaţiile │ │ │
│privind încadrarea în │ │ │
│categoriile de cheltuieli, │ │ │
│conform anexei 4 la ghid. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunea Buget - │ │ │
│Activităţi şi cheltuieli │ │ │
│din ofertă; │ │ │
│- anexa 1a privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│de exceptare de la │ │ │
│notificare a ajutorului de │ │ │
│stat la ofertă. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│q) Mecanismul de finanţare │ │ │
│şi propunerea de buget │ │ │
│- Este identificat un │ │ │
│mecanism de finanţare în │ │ │
│care se face diferenţa │ │ │
│dintre fondurile proprii │ │ │
│ale solicitantului şi │ │ │
│sursele de cofinanţare. │ │ │
│- Sunt indicate resursele │ │ │
│financiare folosite pentru │ │ │
│implementarea proiectului. │ │ │
│- Propunerea de buget │ │ │
│corespunde operaţiunilor │ │ │
│descrise în partea tehnică.│ │ │
│- Bugetul proiectului este │ │ │
│defalcat pe categorii de │ │ │
│cheltuieli, transparent şi │ │ │
│coerent. │ │ │
│- Secţiunea Analiză │ │ │
│cost-beneficiu din ofertă │ │ │
│(se va urmări ca resursele │ │ │
│financiare să fie corect │ │ │
│distribuite pe sursele de │ │ │
│finanţare) şi anexele la CF│ │ │
│/secţiunea Buget din ofertă│ │ │
│(se vor urmări defalcarea │ │ │
│bugetului pe categorii de │ │ │
│cheltuieli, precum şi modul│ │ │
│de calculare a costurilor │ │ │
│eligibile totale)/secţiunea│ │ │
│Buget din ofertă (se va │ │ │
│urmări corelarea liniilor │ │ │
│bugetare cu operaţiunile │ │ │
│proiectului) │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│r) Terenurile/Imobilele │ │ │
│necesare înfiinţării şi │ │ │
│funcţionării investiţiei │ │ │
│sunt puse la dispoziţia │ │ │
│proiectului. │ │ │
│Se va demonstra dreptul de │ │ │
│proprietate/concesiune/ │ │ │
│administrare/superficie │ │ │
│asupra imobilelor/ │ │ │
│capacităţilor existente │ │ │
│unde se realizează │ │ │
│investiţia sau dovada că au│ │ │
│fost iniţiate demersurile │ │ │
│pentru obţinerea dreptului │ │ │
│de proprietate/concesiune/ │ │ │
│administrare/superficie (de│ │ │
│exemplu: antecontract de │ │ │
│vânzare-cumpărare), pe │ │ │
│perioada implementării │ │ │
│proiectului şi inclusiv pe │ │ │
│o perioadă de cinci ani de │ │ │
│la data previzionată pentru│ │ │
│efectuarea plăţii finale în│ │ │
│cadrul proiectului, şi că │ │ │
│are dreptul de a efectua │ │ │
│lucrările prevăzute în │ │ │
│proiect asupra terenului. │ │ │
│Contractul de concesiune/ │ │ │
│administrare/superficie │ │ │
│trebuie să se afle în │ │ │
│perioada de valabilitate. │ │ │
│Unde dreptul de proprietate│ │ │
│nu este obligatoriu, se va │ │ │
│prezenta acordul │ │ │
│proprietarilor asupra │ │ │
│terenurilor private unde │ │ │
│accesul se face conform │ │ │
│prevederilor Codului civil.│ │ │
│În plus, imobilul (teren şi│ │ │
│/sau clădiri): │ │ │
│- este disponibil pentru │ │ │
│investiţii; │ │ │
│- este liber de sarcini (cu│ │ │
│excepţia ipotecilor │ │ │
│convenţionale în favoarea │ │ │
│unei bănci prevăzute în │ │ │
│paragraful următor) în │ │ │
│sensul în care nu există │ │ │
│niciun act sau fapt juridic│ │ │
│care împiedică sau │ │ │
│limitează, total sau │ │ │
│parţial, exercitarea unuia │ │ │
│sau mai multor atribute ale│ │ │
│dreptului de proprietate, │ │ │
│astfel încât proprietarul │ │ │
│să poată realiza │ │ │
│activităţile proiectului. │ │ │
│În situaţia în care │ │ │
│electrolizorul şi │ │ │
│elementele componente ale │ │ │
│ansamblului tehnic al │ │ │
│proiectului se situează pe │ │ │
│un teren/într-un imobil │ │ │
│care este grevat de │ │ │
│ipotecă, solicitantul va │ │ │
│depune, la contractarea │ │ │
│proiectului, o scrisoare │ │ │
│din partea instituţiei │ │ │
│creditoare (banca) conform │ │ │
│căreia aceasta se angajează│ │ │
│că nu va executa clădirea/ │ │ │
│terenul respectivă/ │ │ │
│respectiv şi investiţia │ │ │
│finanţată din PNRR pe o │ │ │
│perioadă de cel puţin 5 ani│ │ │
│de la punerea proiectului │ │ │
│în exploatare; │ │ │
│- nu face obiectul unor │ │ │
│litigii în curs de │ │ │
│soluţionare la instanţele │ │ │
│judecătoreşti cu privire la│ │ │
│situaţia juridică; │ │ │
│- nu face obiectul │ │ │
│revendicărilor potrivit │ │ │
│unor legi speciale în │ │ │
│materie sau dreptului │ │ │
│comun. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- actele admise de lege │ │ │
│privind drepturile de │ │ │
│proprietate/concesiune/ │ │ │
│administrare/superficie │ │ │
│asupra imobilelor, necesare│ │ │
│pentru implementarea │ │ │
│proiectului, valabile cel │ │ │
│puţin 5 ani de la data │ │ │
│previzionată pentru │ │ │
│efectuarea plăţii finale în│ │ │
│cadrul proiectului; │ │ │
│- declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului - anexa 3a │ │ │
│la Ghidul specific, │ │ │
│referitor la │ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│terenurilor pe care se vor │ │ │
│construi investiţiile (la │ │ │
│depunerea ofertei); │ │ │
│- planul de amplasament │ │ │
│pentru imobilele pe care se│ │ │
│propune a se realiza │ │ │
│investiţia în cadrul │ │ │
│proiectului (la depunerea │ │ │
│ofertei); │ │ │
│- declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere din partea │ │ │
│solicitantului prin care se│ │ │
│menţionează faptul că nu au│ │ │
│fost depuse cereri de │ │ │
│retrocedare, în │ │ │
│conformitate cu legislaţia │ │ │
│în vigoare, şi că nu există│ │ │
│litigii cu privire la │ │ │
│stabilirea şi delimitarea │ │ │
│proprietăţii (la depunerea │ │ │
│ofertei). │ │ │
│La semnarea contractului de│ │ │
│finanţare (în cazul │ │ │
│selectării ofertei aferente│ │ │
│proiectului pentru │ │ │
│finanţare), solicitantul va│ │ │
│face dovada deţinerii │ │ │
│dreptul de proprietate/ │ │ │
│administrare/concesiune/ │ │ │
│superficie pentru imobilele│ │ │
│(teren şi/sau clădiri) care│ │ │
│fac obiectul proiectului │ │ │
│pentru care la ofertă au │ │ │
│fost depuse acte prevăzute │ │ │
│de lege pentru iniţierea │ │ │
│demersului de obţinere a │ │ │
│acestor drepturi. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│s) Proiectul contribuie la │ │ │
│îndeplinirea obiectivelor, │ │ │
│indicatorului de realizare │ │ │
│imediată, la dezvoltarea │ │ │
│socioeconomică, precum şi │ │ │
│la economiile de emisii pe │ │ │
│întregul lanţ valoric │ │ │
│conform art. 25 alin. (2) │ │ │
│din Directiva 2018/2001. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- secţiunile Obiectivele │ │ │
│proiectului, Indicatori │ │ │
│prestabiliţi, Context şi │ │ │
│justificare, Descrierea │ │ │
│proiectului (se va evalua │ │ │
│coerenţa proiectului cu │ │ │
│obiectivele PNRR - │ │ │
│componenta C6 Energie, │ │ │
│măsura de investiţii I.2); │ │ │
│- declaraţie pe propria │ │ │
│răspundere privind scopul │ │ │
│producerii hidrogenului. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│t) Se va demonstra │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│DNSH - se probează cu │ │ │
│declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere (conform │ │ │
│modelului din anexa nr. 7) │ │ │
│şi fişa de autoevaluare - │ │ │
│anexa 7.1. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- declaraţia privind │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│DNSH şi fişa de │ │ │
│autoevaluare; au fost │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică şi sunt │ │ │
│completate, datate, semnate│ │ │
│şi cu numele complet al │ │ │
│persoanei semnatare? │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│u) Actul de reglementare │ │ │
│privind protecţia mediului/│ │ │
│Dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului - sunt │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│La momentul depunerii │ │ │
│ofertei, solicitantul │ │ │
│trebuie să facă cel puţin │ │ │
│dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului, iar în │ │ │
│etapa de contractare este │ │ │
│obligatorie depunerea │ │ │
│actului de reglementare │ │ │
│pentru protecţia mediului, │ │ │
│precum şi a celorlalte │ │ │
│documente corespunzătoare │ │ │
│menţionate în ghid. În mod │ │ │
│excepţional, se acceptă │ │ │
│depunerea actului final de │ │ │
│reglementare privind │ │ │
│protecţia mediului în │ │ │
│termen de 8 luni de la data│ │ │
│semnării contractului de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│v) Declaraţia Natura 2000 │ │ │
│este ataşată? (Dacă este │ │ │
│cazul.) │ │ │
│La momentul depunerii │ │ │
│ofertei, solicitantul │ │ │
│trebuie să facă cel puţin │ │ │
│dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea acestui document,│ │ │
│iar în etapa de contractare│ │ │
│este obligatorie/ │ │ │
│obligatoriu Declaraţia │ │ │
│pentru siturile Natura 2000│ │ │
│/Avizul Natura 2000. În mod│ │ │
│excepţional, se acceptă │ │ │
│depunerea Declaraţiei │ │ │
│pentru siturile Natura 2000│ │ │
│/Avizului Natura 2000 în │ │ │
│termen de 8 luni de la data│ │ │
│semnării contractului de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┤
│Oferta este admisă în urma │ │ │
│procedurii de verificare a │ │ │
│conformităţii │ │ │
│administrative? │ │ │
├─────────────┬─────────────┼───┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├─────────────┴─────────────┼───┼──────────┤
│Comentarii │ │ │
└───────────────────────────┴───┴──────────┘    ANEXA 2

    la schemă
    GRILĂ
    de evaluare tehnico-economică a ofertelor

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│Grilă de evaluare │ │ │
│tehnico-economică a │Maximum│Minimum│
│ofertei │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Cuantumul ajutorului │ │ │
│de stat solicitat │ │ │
│pentru proiect din │ │ │
│costurile eligibile/ │ │ │
│MWH_2out instalat în │ │ │
│electrolizor │ │ │
│Se urmăreşte o cât mai│ │ │
│bună proporţie pentru │ │ │
│ca solicitantul să │ │ │
│acopere o mare sursă │ │ │
│din investiţie din │ │ │
│fonduri proprii, │ │ │
│astfel încât subvenţia│ │ │
│publică oferită per │ │ │
│MWH_2out instalat în │ │ │
│electrolizor să fie │ │ │
│cea mai joasă şi să se│ │ │
│evite │ │ │
│supracompensarea. │ │ │
│Cuantumul ajutorului │ │ │
│de stat se raportează │ │ │
│la capacitatea │ │ │
│instalată de producţie│ │ │
│a hidrogenului verde │ │ │
│(euro/MWH_2out │ │ │
│instalat în │ │ │
│electrolizor): │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Acordarea punctajului:│ │ │
│- valoarea cea mai │ │ │
│mică a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat (euro/ │ │ │
│MWH_2out) - 100 pct. │ │ │
│- valoarea cea mai │ │ │
│mare a ajutorului de │ │ │
│stat solicitat (euro/ │ │ │
│MWH_2out) - 0 pct. │ │ │
│- valorile │ │ │
│intermediare ale │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│solicitat (euro/ │ │ │
│MWH_2out) se │ │ │
│calculează conform │ │ │
│ecuaţiei dreptei: │ │ │
│ax + b = y, unde: │ │ │
│x este valoarea │ │ │
│ajutorului de stat │100 │0 │
│solicitat; │ │ │
│y este punctajul │ │ │
│obţinut; │ │ │
│a şi b sunt │ │ │
│coeficienţii dreptei, │ │ │
│care se vor calcula │ │ │
│înlocuind valorile x │ │ │
│şi y în ecuaţia │ │ │
│dreptei după cum │ │ │
│urmează: │ │ │
│• când x este valoarea│ │ │
│maximă a ajutorului de│ │ │
│stat solicitat, y este│ │ │
│0; │ │ │
│• când x este valoarea│ │ │
│minimă a ajutorului de│ │ │
│stat solicitat, y este│ │ │
│100. │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Total punctaj │100 │0 │
└──────────────────────┴───────┴───────┘    ANEXA 3

    la schemă
    CATEGORII DE CHELTUIELI INDICATIVE
    pentru proiectele finanţate în cadrul măsurii de investiţii I.2 din cadrul PNRR

┌──────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │Eligibil din│
│ │ │perspectiva │
│ │ │acordării │
│Categorii de │Subcategorie │ajutorului │
│cheltuieli │de cheltuieli │de stat │
│ │ │compatibil │
│ │ │cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │tratatului │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│aferente │aferente │Nu │
│contribuţiei │contribuţiei │ │
│în natură │în natură │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│cu achiziţia │cu achiziţia │ │
│imobilelor │imobilelor │Nu │
│deja │deja │ │
│construite │construite │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │
│ │de leasing cu │ │
│- cheltuieli │achiziţie │ │
│de leasing ├──────────────┤Nu │
│ │- cheltuieli │ │
│ │de leasing │ │
│ │fără achiziţie│ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│cu │cu │ │
│închirierea, │închirierea, │ │
│altele decât │altele decât │ │
│cele prevăzute│cele prevăzute│Nu │
│la │la │ │
│cheltuielile │cheltuielile │ │
│generale de │generale de │ │
│administraţie │administraţie │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │
│ │cu achiziţia │ │
│- cheltuieli │de mijloace de│ │
│cu achiziţia │transport │ │
│de mijloace de│indispensabile│Nu │
│transport │pentru │ │
│ │atingerea │ │
│ │obiectivului │ │
│ │operaţiunii │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│cu auditul │cu auditul │ │
│achiziţionat │achiziţionat │Nu │
│de beneficiar │de beneficiar │ │
│pentru proiect│pentru proiect│ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │
│ │de informare │ │
│- cheltuieli │şi publicitate│ │
│de informare, │pentru │Nu │
│comunicare şi │proiect, care │ │
│publicitate │rezultă din │ │
│ │obligaţiile │ │
│ │beneficiarului│ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │
│ │salariale cu │ │
│ │echipa de │Nu │
│- cheltuieli │management de │ │
│aferente │proiect │ │
│managementului├──────────────┼────────────┤
│de proiect │- cheltuieli │ │
│ │cu servicii de│Nu │
│ │management de │ │
│ │proiect │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│generale de │generale de │Nu │
│administraţie │administraţie │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Nu │
│ │pentru │(componentă │
│ │achiziţia │a │
│ │terenului, cu │investiţiei;│
│ │sau fără │activ │
│ │construcţii │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │ │Da │
│ │- cheltuieli │(componentă │
│- cheltuieli │pentru │a │
│pentru │amenajarea │investiţiei │
│obţinerea şi │terenului │legată de un│
│amenajarea │ │activ │
│terenului │ │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Da │
│ │cu amenajări │(componentă │
│ │pentru │a │
│ │protecţia │investiţiei │
│ │mediului şi │legată de un│
│ │aducerea la │activ │
│ │starea │corporal) │
│ │iniţială │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │Da │
│pentru │pentru │(componentă │
│asigurarea │asigurarea │a │
│utilităţilor │utilităţilor │investiţiei;│
│necesare │necesare │activ │
│obiectivului │obiectivului │corporal) │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- studii de │Nu │
│ │teren │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Nu │
│ │pentru │(componentă │
│ │obţinere │a │
│ │avize, │investiţiei │
│ │acorduri, │legată de un│
│ │autorizaţii │activ │
│ │ │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │ │Nu │
│ │ │(componentă │
│ │- proiectare │a │
│ │şi inginerie │investiţiei │
│ │ │legată de un│
│ │ │activ │
│ │ │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │ │
│ │pentru │ │
│ │organizarea │Nu │
│ │procedurilor │ │
│ │de achiziţie │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│pentru │pentru │ │
│proiectare şi │consultantul │Nu │
│asistenţă │în elaborarea │ │
│tehnică │de studii de │ │
│ │piaţă/evaluare│ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Nu │
│ │pentru │(componentă │
│ │consultanţă în│a │
│ │domeniul │investiţiei │
│ │managementului│legată de un│
│ │execuţiei │activ │
│ │ │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Nu │
│ │cu asistenţă │(componentă │
│ │tehnică din │a │
│ │partea │investiţiei │
│ │proiectantului│legată de un│
│ │pe perioada de│activ │
│ │execuţie │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │ │Da │
│ │- cheltuieli │(componentă │
│ │cu plata │a │
│ │diriginţilor │investiţiei │
│ │de şantier │legată de un│
│ │ │activ │
│ │ │corporal) │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Da │
│ │- cheltuieli │(componentă │
│ │pentru │a │
│ │construcţii şi│investiţiei;│
│ │instalaţii │activ │
│ │ │corporal) │
│ ├──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │Da │
│pentru │cu dotările │(componentă │
│investiţia de │(utilaje, │a │
│bază │echipamente cu│investiţiei;│
│ │şi fără │activ │
│ │montaj, │corporal) │
│ │dotări) │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Da (activ │
│ │cu active │necorporal) │
│ │necorporale │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │- cheltuieli │Da │
│ │pentru lucrări│(componentă │
│ │de construcţii│a │
│ │şi instalaţii │investiţiei;│
│ │aferente │activ │
│- cheltuieli │organizării de│corporal) │
│cu organizarea│şantier │ │
│de şantier ├──────────────┼────────────┤
│ │ │Da │
│ │- cheltuieli │(componentă │
│ │conexe │a │
│ │organizării de│investiţiei;│
│ │şantier │activ │
│ │ │corporal) │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│- cheltuieli │- cheltuieli │ │
│pentru │pentru │Nu │
│comisioane, │comisioane, │ │
│cote, taxe │cote, taxe │ │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Da │
│ │ │(componentă │
│- cheltuieli │- cheltuieli │a │
│diverse şi │diverse şi │investiţiei │
│neprevăzute │neprevăzute │legată de un│
│ │ │activ │
│ │ │corporal) │
├──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Da │
│ │- cheltuieli │(componentă │
│ │pentru │a │
│ │pregătirea │investiţiei │
│- cheltuieli │personalului │legată de un│
│pentru probe │de exploatare │activ │
│tehnologice şi│ │corporal) │
│teste şi ├──────────────┼────────────┤
│predare la │ │Da │
│beneficiar │- cheltuieli │(componentă │
│ │pentru probe │a │
│ │tehnologice şi│investiţiei │
│ │teste │legată de un│
│ │ │activ │
│ │ │corporal) │
└──────────────┴──────────────┴────────────┘


    Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli, enumerarea nefiind exhaustivă:
    - cheltuielile aferente contribuţiei în natură;
    – cheltuielile aferente obţinerii terenurilor;
    – cheltuielile cu amortizarea;
    – cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului;
    – cheltuielile cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    – cheltuielile cu achiziţia de mijloace de transport;
    – cheltuielile generale de administraţie;
    – cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe;
    – cheltuielile cu achiziţia imobilelor deja construite;
    – achiziţia de echipamente secondhand;
    – amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată şi arbitraj;
    – costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    – cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    – dobânda debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
    – alte comisioane aferente creditelor;
    – TVA, dacă este recuperabilă;
    – cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului);
    – alte cheltuieli cu caracter general (de exemplu, publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016