Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 376 din 22 Aprilie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 376 din 22 Aprilie 2024

Monitorul Oficial 376 din 22 Aprilie 2024 (M. Of. 376/2024)

1. ORDIN nr. 383 din 1 aprilie 2024 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere:- referatul de aprobare nr. fccv 986 din 28.03.2024 al direcţiei farmaceutice, clawback şi cost-volum;– art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate ...

2. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 12 aprilie 2024 pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.773 din 12 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 375 din 22 aprilie 2024.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, denumită în continuare schema.(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) 2023/2.831 al comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor ...

3. ORDIN nr. 2.773 din 12 aprilie 2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Luând în considerare regulamentul (ue) 2023/2.831 al comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor de minimis,luând în considerare ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea anexei nr. i la regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din ...

7. ORDIN nr. 723 din 4 aprilie 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere dispoziţiile art. 147 alin. (17) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 738.983 din 3.04.2024, avizul ministerului muncii şi solidarităţii sociale comunicat prin adresa nr. 285/cvb din 16.02.2024, avizul ministerului sănătăţii comunicat prin adresa nr. sg135 din 29.02.2024,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din ...

8. DECIZIE nr. 133 din 22 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia Nechifor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 11.734 din 11 aprilie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.599 din 12 aprilie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul suceava prin adresa nr. 4.637/40/8 din 18 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.858/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ...

9. DECIZIE nr. 132 din 22 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Alexandru-Trotea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 11.733 din 11 aprilie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.600 din 12 aprilie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul mehedinţi prin adresa nr. 2.533 din 18 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.306/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ...

10. PLAN din 22 aprilie 2024 de verificare a stadiului implementării legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice de către autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionale, pentru anul 2024 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

──────────aprobat prin decizia nr. 131 din 22 aprilie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 376 din 22 aprilie 2024.──────────i. scopul şi obiectivele controluluia. scopul controluluiidentificarea şi eliminarea disfuncţiilor, creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate de instituţiile care au calitatea de autorităţi publice responsabile desemnate în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, cu modificările ulterioare, verificarea modului de îndeplinire a responsabilităţilor pe linia protecţiei infrastructurilor critice, precum şi propunerea de măsuri pentru prevenirea evenimentelorb. obiectivele controlului1. obiectivul general al controlului: modul de îndeplinire a responsabilităţilor ce decurg ...

11. DECIZIE nr. 131 din 22 aprilie 2024 privind aprobarea Planului de verificare a stadiului implementării legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice de către autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionale, pentru anul 2024 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5), art. 6^1 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) şi ale art. 7 alin. (2) lit. n) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse aprobă planul de verificare a stadiului implementării legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice de către autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionale, pentru anul 2024, prevăzut în anexa ...

12. DECIZIE nr. 130 din 22 aprilie 2024 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv adresa cancelariei prim-ministrului nr. 2.492 din 9 aprilie 2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/12.682/ma din 10 aprilie 2024,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse aprobă calendarul principalelor activităţi pe anul 2024 ale grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face ...

13. DECIZIE nr. 129 din 22 aprilie 2024 privind eliberarea domnului Horia-Miron Constantinescu, la cerere, din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere cererea domnului horia-miron constantinescu, înregistrată la cabinetul prim-ministrului nr. 5/3.645 din 15 aprilie 2024,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1la data de 25 aprilie 2024, domnul horia-miron constantinescu se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor.art. 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul sebastian-ioan ...

14. DECIZIE nr. 128 din 22 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Bălăşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 76.394 din 11.04.2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/13.065/m.a. din 12.04.2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 15.761/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ilie bălăşan, consilier evaluare-examinare, clasa i, grad ...

15. DECIZIE nr. 127 din 22 aprilie 2024 pentru numirea domnului Ciprian Manea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ciprian manea se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul investiţiilor şi proiectelor europene.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general al guvernului,mircea abrudeanbucureşti, 22 aprilie 2024.nr. 127.-----

16. DECIZIE nr. 126 din 22 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florea Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului culturii nr. 2.079 din 28 martie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.987 din 29 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 13.874/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul florea damian, consilier parlamentar gradaţia 5 la direcţia ...

17. DECIZIA nr. 653 din 28 noiembrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016