Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 12 aprilie 2024  pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 12 aprilie 2024 pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.773 din 12 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 22 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, denumită în continuare schema.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
    (5) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de Coordonator de reforme şi investiţii, este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    (1) Obiectivul general al acestei investiţii este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii în producţia şi distribuţia de filme şi de a accelera tranziţia digitală a producătorilor şi distribuitorilor de filme din România prin creşterea capacităţilor de producţie digitală, distribuţie, marketing şi promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.
    (2) Obiectivele specifice ale acestei investiţii sunt:
    a) creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti în industria cinematografică, pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale;
    b) modernizarea modului actual de producţie, distribuţie şi consum;
    c) sporirea capacităţii de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.


    CAP. III
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este guvernată, inter alia, de următoarele reglementări şi dispoziţii:
    a) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis;
    b) anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    c) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    d) Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023;
    e) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar);
    f) Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la filmul european în era digitală [2014/2148(INI)];
    g) Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la distribuirea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană [2011/2313(INI)];
    h) Directiva (UE) 2010/13 a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor massmedia audiovizuale);
    i) Directiva (UE) 2018/1.808 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluţia realităţilor pieţei;
    j) Regulamentul (UE) 2017/1.128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne;
    k) Comunicarea Comisiei Orientări privind aplicarea practică a criteriului funcţionalităţii esenţiale din definiţia „serviciilor de platformă de partajare a materialelor video“ în temeiul Directivei serviciilor mass-media audiovizuale 2020/C 223/02 [https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0707(02)];
    l) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014;
    m) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2023;
    q) Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 372/2024 privind aprobarea modalităţii de derulare a procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fonduri externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare si rezilienţă, alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aplicabilă beneficiarilor privaţi care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a listei utilizate pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia;
    t) Acordul de finanţare nr. 39.993 din 6.04.2022, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator naţional (CN) pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), şi Ministerul Culturii, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii (CRI), modificat prin Actul adiţional nr. 1 din 16.12.2022;
    u) Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) Ordinul ministrului culturii nr. 2.914/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului;
    w) Ordinul ministrului culturii nr. 3.503/2022 privind constituirea structurilor de specialitate cu rol de coordonare, respectiv de unitate de implementare a reformelor/investiţiilor din cadrul PNRR;
    x) instrucţiunile şi ordinele emise de către MIPE;
    y) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021, aprobată prin Legea nr. 114/2022;
    z) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    aa) Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
    bb) Hotărârea Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei;
    cc) Legea nr. 258/2021 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021;
    dd) Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1.745/1.481/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale“.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României beneficiarilor eligibili, aşa cum sunt aceştia definiţi în cadrul acesteia.
    (2) Prezenta schemă nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în unul dintre următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele menţionate la alin. (2) lit. a), b), c) sau d), cât şi în unul sau mai multe dintre celelalte sectoare incluse în domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/2.831 sau desfăşoară alte activităţi incluse în domeniul de aplicare a acestuia, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau distincţia între conturi, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/2.831 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    b) ajutor de minimis - ajutor limitat conform prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831 la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 300.000 euro per întreprindere/întreprindere unică acordaţi în ultimii trei ani. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin financiar nerambursabil (grant);
    c) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiarul ajutorului de minimis fără respectarea condiţiilor de acordare, prevăzute în schemă şi în contractul de finanţare;
    d) apel de proiecte - modalitate competitivă de depunere, evaluare şi selecţie a unor proiecte care contribuie la obiectivele investiţiei 7 şi care respectă prevederile Ghidului solicitantului şi ale prezentei scheme;
    e) avantaj - orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obţine în condiţii normale de piaţă, şi anume în absenţa intervenţiei statului. Ori de câte ori situaţia financiară a unei întreprinderi este îmbunătăţită ca rezultat al intervenţiei statului în condiţii care diferă de condiţiile normale de piaţă există un avantaj;
    f) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea care, în urma semnării contractului de finanţare, beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul schemei;
    g) beneficiar real - orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar de ajutor de minimis prin care, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilite prin schemă şi Ghidul solicitantului, beneficiarul ajutorului de minimis solicită coordonatorului de reforme şi investiţii virarea sumelor pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului;
    i) conflict de interese - are înţelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) contract de finanţare - act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării investiţiei 7 prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorul de reforme şi investiţii şi beneficiarii de ajutor de minimis, pentru finanţarea implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023;
    k) conţinut digital - date produse şi furnizate în format digital. În înţelesul prezentei scheme, datele reprezintă material audiovizual destinat consumului în format digital, având durata minimă de 3 minute, spre exemplu: episod pilot serial digital, film experimental, piloturi pe seriale digitale, piloturi pentru seriale transmedia, scurtmetraj, material de marketing, prezentare şi promovare, teasere etc.;
    l) coordonator de reforme şi investiţii (CRI) - Ministerul Culturii, prin Unitatea de management a proiectului, furnizor/administrator al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice;
    m) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speţă, data semnării contractului de finanţare între beneficiarul ajutorului de minimis şi CRI, în calitatea sa de furnizor/administrator al schemei;
    n) dosar de finanţare - totalitatea documentelor depuse de solicitant în cadrul apelului de proiecte, conţinând cererea de finanţare, documentele obligatorii şi alte documente-suport;
    o) dubla finanţare - constituie neregulă şi reprezintă finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9^1 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi art. 191^2 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046. Practic, proiectele pot beneficia de sprijin din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri;
    ^1 Art. 9. - Sprijinul acordat în cadrul mecanismului se adaugă sprijinului furnizat în cadrul altor programe şi instrumente ale Uniunii. Reformele şi proiectele de investiţii pot beneficia de sprijin din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.
    ^2 Art. 191.

    (1) Aceleiaşi acţiuni i se poate acorda un singur grant alocat din buget în favoarea aceluiaşi beneficiar, cu excepţia cazurilor în care actele de bază relevante dispun altfel.
    Unui beneficiar i se poate acorda din buget un singur grant de funcţionare pe exerciţiu financiar.
    O acţiune poate fi finanţată în comun din linii bugetare separate de mai mulţi ordonatori de credite competenţi.


    (2) Solicitantul informează de îndată ordonatorii de credite cu privire la cererile şi granturile multiple pentru aceeaşi acţiune sau acelaşi program de lucru.

    (3) Aceleaşi costuri nu pot fi finanţate în niciun caz de două ori din buget.

    (4) În ceea ce priveşte următoarele tipuri de sprijin, alineatele (1) şi (2) nu se aplică şi, după caz, Comisia poate decide să nu verifice dacă aceleaşi costuri au fost finanţate de două ori:
    (a) sprijinul pentru studii, cercetare, formare profesională sau educaţie plătit persoanelor fizice;
    (b) sprijinul direct plătit persoanelor fizice aflate în nevoie, cum ar fi şomerii şi refugiaţii.    p) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, Coordonator de reforme şi investiţii (CRI) în cadrul PNRR;
    q) Ghidul solicitantului - document ce cuprinde informaţiile necesare solicitantului pentru pregătirea, depunerea şi contractarea proiectului, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei scheme;
    r) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    s) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    t) întreprindere mijlocie - întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane de euro şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 43 milioane de euro;
    u) întreprindere mică - întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane de euro;
    v) microîntreprindere - întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane de euro;
    w) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice. Legătura dintre două întreprinderi realizată prin intermediul unei/unor persoane fizice se va lua în considerare doar dacă respectivele persoane fizice pot fi considerate ele însele întreprinderi. În acest sens, persoana fizică va completa o declaraţie pe propria răspundere. În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat şi cumulul se calculează prin totalizarea valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puţin una dintre relaţiile menţionate la pct. (i)-(iv);

    x) întreprinderi legate/afiliate - în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3)^3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relaţii:
    ^3 Conţine aceleaşi prevederi ca şi art. 3 alin. (3) din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor altei întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în temeiul unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai întreprinderii în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Se consideră că nu există influenţă dominantă în cazul în care investitorii menţionaţi la art. 3 alin. (2)^4 al doilea paragraf din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 nu se implică, direct sau indirect, în gestionarea întreprinderii în cauză, fără a se aduce atingere drepturilor lor în calitate de acţionari.
    ^4 (a) Societăţi publice de investiţii, societăţi cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desfăşoară în mod regulat o activitate de investiţii în capital de risc şi care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursă (investitori providenţiali), cu condiţia ca investiţia totală a investitorilor providenţiali respectivi în aceeaşi întreprindere să fie mai mică de 1.250.000 euro; (b) universităţi sau centre de cercetare nonprofit; (c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională; (d) autorităţi locale autonome cu un buget anual mai mic de 10 milioane euro şi o populaţie mai mică de 5 000 de locuitori.

    Întreprinderile între care există oricare dintre relaţiile descrise la art. 3 alin. (2) primul paragraf din regulamentul anterior menţionat prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi sau prin intermediul oricăruia dintre investitorii menţionaţi la art. 3 alin. (2) din acelaşi regulament sunt, de asemenea, considerate afiliate. Întreprinderile între care există oricare dintre relaţiile respective prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice^5 care acţionează solidar sunt, de asemenea, considerate întreprinderi afiliate în cazul în care îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.
    ^5 Conform Hotărârii CJUE din data de 27 februarie 2014, pronunţată în Cauza C-110/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE de Bundesfinanzhof (Germania), în procedura HaTeFo GmbH împotriva Finanzamt Haldensleben:

    Articolul 3 alineatul (3) al patrulea paragraf din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie interpretat în sensul că unele întreprinderi pot fi considerate «afiliate», în sensul acestui articol, atunci când rezultă din analiza raporturilor atât juridice, cât şi economice stabilite între întreprinderi că ele constituie, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în mod concertat, o entitate economică unică, chiar şi atunci când între acestea nu există în mod formal una dintre relaţiile avute în vedere la articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din această anexă.
    Se consideră că acţionează în mod concertat în sensul articolului 3 alineatul (3) al patrulea paragraf din această anexă persoanele fizice care se coordonează pentru a exercita asupra deciziilor comerciale ale întreprinderilor în cauză o influenţă care exclude ca întreprinderile respective să poată fi considerate ca fiind independente una de cealaltă din punct de vedere economic. Îndeplinirea acestei condiţii depinde de împrejurările cauzei şi nu este în mod necesar subordonată existenţei unor relaţii contractuale între aceste persoane şi nici chiar constatării intenţiei lor de a eluda definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul acestei recomandări.
    Este considerată „piaţă adiacentă“ piaţa unui produs sau a unui serviciu care este situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă;

    y) manualul de identitate vizuală (MIV) - conţine un set de instrucţiuni, reguli şi recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale mecanismului: semnătură vizuală (logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală şi ton. Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii PNRR;
    z) livrabil - un înscris, produs, bun sau serviciu, după caz, care rezultă din implementarea unei activităţi;
    aa) nereguli grave - fraudă, corupţie şi conflicte de interese în legătură cu măsurile sprijinite de Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene sau o încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare;
    bb) perioada de implementare a proiectului - etapa în care vor fi operaţionalizate activităţile prevăzute în cererea de finanţare, în acord cu resursele bugetate prin proiect, de-a lungul unei durate de timp determinate; va fi exprimată în luni calendaristice şi specificată în cererea de finanţare, precum şi în contractul de finanţare ce urmează a fi semnat între beneficiar şi administratorul schemei de ajutor de minimis;
    cc) proiecte.pnrr.gov.ro - aplicaţia pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate în cadrul PNRR. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro;
    dd) schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice - procedură de acordare a ajutorului de minimis, aprobată prin ordin al ministrului culturii, sub incidenţa căreia se implementează prezentul apel de proiecte, denumită în continuare schema;
    ee) solicitant - entitate de drept privat, înregistrată în scop fiscal în România, care depune un dosar de finanţare în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanţat prin PNRR, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7;
    ff) sprijin financiar nerambursabil - ajutorul de minimis acordat în baza contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, accesat prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, PNRR, componenta 11, investiţia 7;
    gg) solicitant unic - solicitantul de tip întreprindere unică/legată/afiliată.


    CAP. VI
    Solicitanţi eligibili
    ART. 6
    Solicitanţii eligibili sunt persoanele juridice de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii^6 - conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, precum şi alte persoane juridice de tip întreprindere, inclusiv organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi mari, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    ^6 Categoria „IMM-uri“ este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro. Prevederile sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.
    1. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, în etapa de contractare, aceasta a fost deja executată şi creanţa, inclusiv penalităţile, după caz, integral recuperată;
    2. la data depunerii dosarului de finanţare nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii şi/sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzută de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    3. atât la data depunerii dosarului de finanţare, cât şi în etapa de contractare, îndeplinesc/respectă cumulativ toate criteriile/ cerinţele enumerate în Declaraţia de eligibilitate şi angajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta schemă;
    4. a) fiind supuse conform legii înregistrării în registrul comerţului, au în obiectul de activitate unul dintre următoarele coduri CAEN:
    (i) CAEN 5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
    (ii) CAEN 5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;

    b) având statut de asociaţie/fundaţie, au scopul şi/sau obiectivele în sectorul de producţie sau distribuţie de film, conform documentelor statutare reflectate în extrasul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    5. valoarea cumulată a veniturilor realizate din activităţi economice^7/cifrei de afaceri în perioada 2020-2022 reprezintă cel puţin 15% din valoarea totală a proiectului propus;
    ^7 În cazul solicitanţilor de tip asociaţie/fundaţie.

    6. la momentul depunerii dosarului de finanţare sunt active, respectiv nu figurează cu status inactiv în Registrul contribuabililor inactivi, publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi/sau nu au activitatea suspendată conform evidenţelor oficiului registrului comerţului;
    7. din dosarul de finanţare şi documentele justificative depuse rezultă că, prin activităţile incluse, proiectul depus conduce la atingerea cumulativă a valorilor-ţintă minime aferente indicatorilor de proiect, prevăzuţi la art. 28;
    8. în dosarul de finanţare şi documentele justificative depuse sunt descrise cele 3 activităţi obligatorii stipulate la art. 25;
    9. în bugetul detaliat al proiectului sunt prevăzute costurile asociate activităţilor aferente indicatorilor de proiect prevăzuţi la art. 28;
    10. au finalizat producţia sau distribuirea cel puţin a unui film care a fost pus la dispoziţia publicului în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte, în înţelesul prezentei scheme:
    a) în cazul producătorilor de film este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1. din documentele ataşate dosarului de finanţare trebuie să rezulte expres şi indubitabil:
    (i) calitatea solicitantului de producător de film;
    (ii) data şi dovada punerii filmului la dispoziţia publicului;

    2. filmul trebuie să fi fost realizat în nume propriu. Calitatea de producător a solicitantului trebuie probată prin contract între producător şi autor^8, în sensul prevederilor art. 66 alin. (3) şi art. 67 din Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau între producător şi distribuitor/ difuzor/exploatant sau, după caz, certificat de clasificare a filmului emis de Centrul Naţional al Cinematografiei. Contractele de coproducţie conduc la îndeplinirea criteriului de eligibilitate. Nu constituie dovezi ale calităţii de producător/producţiei filmului: contractele pentru prestarea de servicii sau realizarea de producţie executivă;
    ^8 Legea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 67 - Sunt autori ai operei audiovizuale, în condiţiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală şi autorul grafic pentru operele de animaţie sau al secvenţelor de animaţie, când acestea din urmă reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul operei părţile pot conveni să fie incluşi ca autori ai operei audiovizuale şi alţi creatori care au contribuit substanţial la crearea acesteia.

    3. filmul trebuie să fi fost pus la dispoziţia publicului în ultimii 6 ani faţă de data lansării apelului de proiecte. Se consideră punere la dispoziţia publicului orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual. Nu conduc la îndeplinirea criteriului următoarele situaţii: exploatarea filmului pe reţele de socializare şi/sau canale nelistate: YouTube, Vimeo etc. Punerea la dispoziţia publicului a filmului trebuie probată în mod indubitabil prin: linkuri funcţionale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc.), articole şi comunicate de presă, afişe, cronici şi recenzii etc.;
    4. A) solicitantul de tip societate trebuie să facă dovada autorizării^9, conform legii, la sediu/punct de lucru/terţi, după caz, a codului CAEN 5911, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data iniţierii producţiei filmului/filmelor şi data depunerii dosarului de finanţare în cadrul prezentului apel, cât şi la data încheierii contractului de finanţare;
    ^9 Conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    B) solicitantul de tip asociaţie/fundaţie trebuie să facă dovada, conform documentelor statutare, că are scopul şi/sau obiectivele în sectorul producţiei de film, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data iniţierii producţiei filmului/filmelor şi data depunerii dosarului de finanţare în cadrul prezentului apel, cât şi la data încheierii contractului de finanţare;

    5. solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul cinematografiei cel târziu la momentul semnării contractului de finanţare;

    b) în cazul distribuitorilor de film este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    1. solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul cinematografiei atât la momentul depunerii dosarului de finanţare, cât şi la momentul distribuirii filmului/filmelor prezentat(e) în cererea de finanţare;
    2. calitatea de distribuitor a solicitantului, respectiv distribuirea filmului de către solicitant se probează cu documente justificative (contracte între distribuitor şi producător, contracte între distribuitor şi exploatant/difuzor). Punerea la dispoziţia publicului a filmului trebuie probată în mod indubitabil prin linkuri funcţionale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc.), articole şi comunicate de presă, afişe, cronici şi recenzii etc.;
    3. din documentele ataşate dosarului de finanţare trebuie să rezulte expres:
    (i) calitatea solicitantului de distribuitor de film;
    (ii) data şi dovada distribuirii filmului/filmelor;

    4. filmul/filmele trebuie să fi fost distribuit(e) de solicitant în ultimii 6 ani faţă de data lansării apelului de proiecte;
    5. A) solicitantul de tip societate trebuie să facă dovada autorizării^10, conform legii, la sediu/punct de lucru/terţi, după caz, a codului CAEN 5913, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data iniţierii distribuirii filmului/filmelor şi data depunerii dosarului de finanţare în cadrul prezentului apel, cât şi la data încheierii contractului de finanţare;
    ^10 Conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    B) solicitantul de tip asociaţie/fundaţie trebuie să facă dovada, conform documentelor statutare, că are scopul şi/sau obiectivele în sectorul distribuţiei de film, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data iniţierii distribuirii filmului/filmelor şi data depunerii dosarului de finanţare în cadrul prezentului apel, cât şi la data încheierii contractului de finanţare.

    ART. 7
    În înţelesul prezentei scheme, film reprezintă produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme, indiferent de gen, de orice durată şi pe orice suport, indiferent de mediul sau canalul de difuzare/distribuţie (prin proiecţie pe ecran - film cinematografic^11, la televiziune - film TV/de televiziune, prin streaming sau alte forme de difuzare digitală, inclusiv în formă serializată).
    ^11 Definit conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prin excepţie, nu conduc la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului: filmele cu o durată mai mică de 10 minute, filmele cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă, serialele de televiziune de tip sitcom, serialele de televiziune de tip telenovelă, bazele de imagini (stock footage), trailerele/teaserele, videoclipurile muzicale, vlogurile, podcasturile video, emisiunile şi programele TV, transmisiunile live, talk-show-urile, programele demonstrative pentru diferite hobby-uri sau proiecte, programele de lifestyle, programele de tip „reality-show“, filmările cu caracter publicitar şi/sau promoţional, indiferent de lungime, suport sau mediu de exploatare; filmele pregătite ca programe de publicitate sau reclame pentru expoziţii; filmări ale unor evenimente, inclusiv sportive, jocuri, competiţii sau spectacole de orice fel, materialele video de promovare şi altele asemenea.

    ART. 8
    Solicitantul va prezenta în cadrul cererii de finanţare, anexă la Ghidul solicitantului secţiunea B.2, filmele produse/distribuite în perioada de referinţă, luând în considerare că producţia/difuzarea filmelor cinematografice este punctată suplimentar. În acest sens, se vor prezenta documente justificative din care să rezulte că filmul a fost pus iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop, inclusiv certificatele de clasificare a filmelor, emise de Centrul Naţional al Cinematografiei.

    ART. 9
    Proiectele în parteneriat nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.

    ART. 10
    Fiecare solicitant/solicitant unic va depune un singur proiect în cadrul prezentului apel de proiecte. Platforma MIPE nu permite aceluiaşi solicitant (i.e. cu aceleaşi date de identificare) să depună mai mult de un singur proiect în cadrul apelului de proiecte. Nu se permit retragerea şi redepunerea unei cereri de finanţare de către acelaşi solicitant/solicitant unic în cadrul apelului de proiecte.

    ART. 11
    Analiza calităţii de solicitant unic se va efectua în etapa de contractare.

    ART. 12
    Pentru a beneficia de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanţii trebuie să demonstreze lipsa datoriilor restante la bugetul de stat şi la bugetul local, prin certificatele de atestare fiscală, eliberate de autorităţile naţionale competente, care să includă, dacă este cazul, graficele de reeşalonare a datoriilor către bugetul de stat/local. Aceste documente se vor depune în etapa de contractare, conform prevederilor din Ghidul solicitantului.

    ART. 13
    Numărul maxim estimat de beneficiari este de 85.

    CAP. VII
    Bugetul şi durata schemei şi a proiectelor
    ART. 14
    Bugetul total al apelului este de 5 milioane euro, respectiv 24.841.500 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro din luna martie 2024 (1 euro = 4,9683 lei), sumă finanţată din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, PNRR, componenta 11, Investiţia 7, la care se adaugă 4.750.000 lei din bugetul naţional, aferent TVA nedeductibilă.

    ART. 15
    Prezenta schemă intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024, dată până la care vor fi semnate toate contractele de finanţare. Plata ajutorului de minimis se efectuează cel târziu până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat prezentei scheme.

    ART. 16
    Prin încheierea contractelor de finanţare, CRI se va asigura că îndeplineşte jalonul 349 şi ţinta 350, aşa cum au fost stabilite în anexa CID - anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 11 decembrie 2023.

    ART. 17
    Proiectele vor avea o durată maximă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia, conform legislaţiei în vigoare, cu începere de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare.

    ART. 18
    Cursul leu/euro utilizat la semnarea contractelor de finanţare va fi cursul lnforEuro din luna semnării acestora.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare şi valoarea ajutorului de minimis
    ART. 19
    Ajutoarele de minimis se acordă, în temeiul prezentei scheme, sub formă de sprijin financiar nerambursabil (grant).

    ART. 20
    Intensitatea ajutorului de minimis este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

    ART. 21
    (1) Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme nu va depăşi 100.000 euro pentru fiecare beneficiar, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.
    (2) În situaţia în care se constată că este depăşit pragul de 100.000 euro, furnizorul ajutorului de minimis va solicita revizuirea cererii de finanţare în sensul încadrării sumei ce depăşeşte acest prag în categoria cheltuielilor neeligibile, în bugetul detaliat al proiectului, anterior semnării contractului de finanţare. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu revizuirea cererii de finanţare în acest sens, proiectul va fi respins.
    (3) În cazul în care suma rezultată din conversia lei-euro nu reprezintă un număr întreg, rotunjirea se face la două zecimale astfel: dacă a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5, rotunjirea celei de-a doua zecimale se face în plus (de exemplu, 0,455 devine 0,46), iar dacă a treia zecimală este mai mică de 5, rotunjirea se face în minus, respectiv cea de-a doua zecimală rămâne neschimbată (de exemplu, 0,454 devine 0,45).
    (4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii/întreprinderii unice nu poate depăşi suma de 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani. Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani. Celelalte ajutoare de minimis anterior acordate vor fi considerate la cursul leu/euro menţionat în fiecare contract în parte.
    (5) Suma totală a ajutoarelor de minimis acordate pe parcursul unei perioade de 3 ani, cumulată cu ajutorul de minimis care se va acorda în baza prezentei scheme, nu trebuie să depăşească valoarea de 300.000 euro/întreprindere/ întreprindere unică.
    (6) Plafonul stabilit va fi exprimat, ca valoare brută, înainte de deducerea unor eventuale taxe sau a altor obligaţii fiscale.
    (7) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare.
    (8) Contractul de finanţare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din executarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contract de către beneficiarul ajutorului de minimis.

    CAP. IX
    Obiective, activităţi eligibile şi indicatori ai proiectului
    ART. 22
    (1) Obiectivul proiectului se va stabili în directă corelare cu obiectivele specifice PNRR/2024/C11/MC/ investiţia 7 - Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme.
    (2) Activităţile implementate de beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul proiectelor vor contribui în mod eficace la tranziţia digitală prin creşterea capacităţilor de producţie digitală, distribuţie, marketing şi promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

    ART. 23
    Activităţile eligibile ale proiectelor ce vor fi implementate în cadrul I.7 - Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme sunt:
    1. dezvoltarea capacităţilor de editare/postproducţie pentru produsele digitale;
    2. crearea de microplatforme VoD (video on demand);
    3. marketing;
    4. managementul proiectului;
    5. digitalizare (achiziţionarea de echipamente IT - editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);
    6. dezvoltarea şi distribuirea de conţinut cultural audiovizual;
    7. formarea personalului pentru dobândirea competenţelor digitale;
    8. producţia şi distribuţia de conţinut digital.


    ART. 24
    Activităţile excluse de la finanţare privind asigurarea conformităţii acestora cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ sunt: activităţile şi investiţiile privind combustibilii fosili, activităţile şi investiţiile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante; activităţi şi investiţii legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi investiţii de tratare mecano-biologică, activităţile şi investiţiile care nu respectă condiţiile din anexa III la Orientările tehnice privind DNSH (2021/C58/01) etc.

    ART. 25
    Proiectul depus trebuie să conţină următoarele 3 activităţi obligatorii:
    1. managementul proiectului;
    2. dezvoltarea şi distribuţia de conţinut digital;
    3. formarea personalului pentru dobândirea competenţelor digitale în postproducţie şi editare pentru produse digitale.


    ART. 26
    Activitatea privind managementul proiectului prevăzută la art. 25 pct. 1 include managementul achiziţiilor şi activităţile de informare şi publicitate.

    ART. 27
    Fiecare activitate a proiectului va avea minimum 1 livrabil. Activităţile proiectului nu vor fi structurate pe subactivităţi. Fiecare propunere de proiect va conţine maximum 5 activităţi.

    ART. 28
    Pentru a fi eligibil, proiectul depus trebuie să conducă, prin activităţile incluse, la atingerea cumulativă a 2 indicatori obligatorii:
    1. „număr de angajaţi cu competenţe digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale“ - valoare-ţintă minimă acceptată: 1^12
    ^12 Persoana poate fi un angajat deja existent al solicitantului sau o persoană nou-angajată în cadrul proiectului.
    1.1. Indicatorul privind numărul de angajaţi cu competenţe digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale se va raporta defalcat în funcţie de gen şi vârstă.
    1.2. Indicatorul privind numărul de angajaţi cu competenţe digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale se consideră îndeplinit doar dacă angajatul/angajaţii cu competenţe digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale este/sunt păstrat/păstraţi în cadrul organizaţiei ulterior dobândirii competenţelor digitale în postproducţie şi editare pentru produse digitale cel puţin până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;

    2. „conţinut digital dezvoltat şi distribuit“ - valoare-ţintă minimă acceptată: 1
    2.1. Solicitanţii vor respecta definiţia „conţinutului digital“ din prezenta schemă.
    2.2. Solicitanţii vor descrie în mod obligatoriu în cererea de finanţare: conţinutul digital dezvoltat şi distribuit, menţionând cel puţin: 1. tipul de conţinut digital dezvoltat, 2. durata, 3. rezumatul, 4. canalul de distribuţie digitală care va fi utilizat şi 5. numărul minim de vizualizări propus. Nerespectarea condiţiei obligatorii legate de descrierea conţinutului digital dezvoltat şi distribuit atrage respingerea dosarului de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii conform Grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii - anexa 2 la Ghidul solicitantului.
    2.3. Nu conduc la îndeplinirea indicatorului: materialele care propagă defăimarea ţării şi a naţiunii, a limbii române sau a poporului român, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial; care conţin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic; care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine; care incită, direct sau indirect, la violenţă; care au caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă.    ART. 29
    (1) Cursul de formare profesională trebuie să fie autorizat în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru completarea cererilor de finanţare, la activitatea „Formarea personalului pentru dobândirea competenţelor digitale în postproducţie şi editare pentru produse digitale“ este obligatorie identificarea a cel puţin unui curs autorizat şi a unui furnizor autorizat de formare profesională pentru dobândirea competenţelor digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei condiţii, solicitantul va include în cererea de finanţare denumirea furnizorului, adresa web a furnizorului identificat, descrierea curriculei şi va anexa la dosarul de finanţare oferta din partea furnizorului, primită în urma cererii de ofertă transmise de solicitant. În documentele depuse trebuie să fie indicate în mod expres informaţii privind autorizarea cursului şi a furnizorului. Acesta este un criteriu de conformitate eliminatoriu. Nerespectarea sa conduce la respingerea dosarului de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, conform Grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii - anexa 2 la Ghidul solicitantului.
    (2) Pe lângă cursurile obligatorii de formare în postproducţie şi editare pentru produse digitale, dobândirea şi a altor competenţe/competenţe digitale necesare solicitantului pentru îndeplinirea obiectivului proiectului reprezintă o activitate eligibilă. Doar competenţele dobândite în cadrul cursurilor de formare în postproducţie şi editare pentru produse digitale, finalizate printr-un certificat eliberat de un furnizor autorizat, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie la atingerea indicatorului de proiect „Număr de angajaţi cu competenţe digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale“.
    (3) Solicitantul va face dovada îndeplinirii valorii-ţintă a indicatorului de proiect „Număr de angajaţi cu competenţe digitale dobândite în postproducţie şi editare pentru produse digitale“ prin transmiterea unui certificat individual care să ateste că au fost finalizate activităţile de formare în vederea dobândirii competenţelor digitale în postproducţie şi editare pentru produse digitale de către cel puţin unul dintre angajaţii acestuia, certificat emis în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) La finalizarea proiectului, precum şi oricând la solicitarea CRI (în perioada de cel puţin doi ani de la finalizarea proiectului), beneficiarul va transmite un link privat de vizualizare a conţinutului digital dezvoltat şi distribuit. Conţinuturile digitale dezvoltate şi distribuite în cadrul proiectului se vor păstra disponibile online cel puţin doi ani după finalizarea implementării proiectului.

    ART. 30
    Dacă oricare dintre valorile-ţintă minime acceptate aferente indicatorilor de proiect de la art. 28 nu vor fi/nu au fost realizate integral până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, CRI va decide recuperarea integrală a ajutorului de minimis acordat.

    CAP. X
    Cheltuieli eligibile
    ART. 31
    Categoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele:
    a) cheltuieli aferente managementului de proiect:
    1. cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale);
    În cadrul acestor cheltuieli se vor include costuri salariale cu personalul propriu de management (salariile şi contribuţiile sociale aferente şi alte costuri legale). Se pot include cheltuieli cu poziţiile de manager proiect, responsabil financiar, responsabil achiziţii, consilier juridic, responsabil comunicare. Aceste cheltuieli se vor bugeta la capitolul 1 din buget, respectiv la linia bugetară 1.1 Cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale);

    2. cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză aferente managementului de proiect.

    b) cheltuieli specifice:
    1. cheltuieli cu personalul necesar implementării activităţilor specifice (cheltuieli salariale).
    În cadrul acestor cheltuieli se pot include costuri salariale cu personalul necesar activităţilor specifice ale proiectului (salariile şi contribuţiile sociale aferente şi alte costuri legale), altele decât activitatea de management de proiect (ale cărei costuri aferente vor fi bugetate la capitolul 1 din buget). Cu titlu exemplificativ se pot include cheltuieli cu poziţiile de scenograf, regizor, producător (alte poziţii decât cele de la lit. a) pct. 1. Aceste cheltuieli se vor bugeta la capitolul 2 din buget, respectiv la linia bugetară 2.1 Cheltuieli cu personalul necesar implementării activităţilor specifice (cheltuieli salariale). Nu se vor include la această linie cheltuieli salariale aferente personalului implicat în managementul de proiect, care se reflectă la capitolul 1 din buget;

    2. cheltuieli cu deplasarea, care vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, precum şi pe cele ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. cheltuieli cu servicii^13, inclusiv cheltuielile aferente cursurilor de formare;
    ^13 Contractele de servicii vor fi încheiate cu operatori economici, respectiv cu orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii (este înregistrată la organul fiscal teritorial, sub formă de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau orice altă formă de înregistrare prevăzută de lege).

    4. cheltuieli legate de achiziţia de materiale consumabile şi obiecte de inventar. Se va avea în vedere că obiectele de inventar sunt bunuri al căror preţ unitar este mai mic de 2.500 de lei inclusiv TVA pentru neplătitorii de TVA şi mai mic de 2.500 de lei fără TVA pentru plătitorii de TVA;
    5. cheltuieli cu achiziţia de active corporale şi necorporale. Beneficiarul are obligaţia de a păstra activul în proprietatea sa pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de amortizare, astfel cum este prevăzută în legislaţia aplicabilă;

    c) cheltuieli indirecte, care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; plata salariilor pentru personalul administrativ (femeie de serviciu, paznic etc.) sau servicii administrative, dacă există un contract încheiat (pază, curăţenie, etc.); chirie sediu. Cheltuielile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu costurile directe eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe.


    ART. 32
    Toate activele şi obiectele de inventar achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.

    ART. 33
    Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera (nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă).

    ART. 34
    În cadrul bugetului detaliat al proiectului, TVA va fi reflectată distinct, astfel:
    a) în situaţia în care solicitantul nu este plătitor de TVA (nu recuperează TVA), cheltuiala cu TVA nerecuperabilă este eligibilă în cadrul proiectului;
    b) în cazul în care solicitantul poate recupera TVA, aceasta este considerată cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului;
    c) în cazul în care TVA poate fi dedusă doar parţial, numai partea care nu poate fi recuperată este eligibilă.


    ART. 35
    În caz de schimbare a statutului de neplătitor de TVA în cursul implementării proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să ataşeze la următoarea cerere de transfer Declaraţia privind eligibilitatea TVA (model B - anexă la Ghidul solicitantului) şi va respecta noua metodă de calcul. În această situaţie, valoarea înscrisă în coloana „Valoarea TVA nedeductibilă eligibilă“ rămasă necheltuită poate fi redistribuită, cu încadrarea în valoarea maximă a finanţării aprobate prin contractul de finanţare.

    ART. 36
    Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor directe eligibile^14.
    ^14 Cheltuielile directe eligibile reprezintă diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile şi cheltuielile indirecte.


    ART. 37
    Cheltuielile indirecte reprezintă o rată de maximum 7% din totalul cheltuielilor directe eligibile.

    ART. 38
    Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit şi obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor).

    ART. 39
    Cheltuielile indirecte sunt considerate a fi efectuate în momentul la care sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului de ajutor de minimis.

    ART. 40
    (1) Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt următoarele:
    a) orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;
    b) cheltuieli cu servicii de consultanţă aferente întocmirii dosarului de finanţare;
    c) costul de achiziţie a echipamentelor secondhand, a bunurilor imobiliare şi a terenului neconstruit;
    d) dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei şi penalităţi de întârziere;
    e) cheltuieli legate de tranzacţiile financiare şi de alte costuri pur financiare, cu excepţia serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
    f) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
    g) pierderi din cursul de schimb valutar;
    h) TVA recuperabilă;
    i) costuri care sunt acoperite din alte surse;
    j) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    k) cheltuieli privind realizarea de lucrări de construcţie;
    l) sumele necesare plăţii sancţiunilor, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării, dar şi sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea ţintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz;
    m) sumele necesare finalizării proiectului (cheltuielile angajate şi plătite) după încheierea perioadei de implementare a proiectului.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. m), cheltuielile angajate în ultima lună de implementare a proiectului sunt, de asemenea, considerate eligibile, dacă acestea sunt plătite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării plăţii de la CRI aferente cererii de transfer.
    (3) Cheltuielile efectuate vor fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt efectuate în perioada de implementare a proiectului^15
    ^15 A se avea în vedere şi prevederile alin. (1) lit. m) şi alin. (2) ale prezentului articol.

    b) sunt incluse în bugetul detaliat al proiectului;
    c) sunt necesare pentru implementarea proiectului;
    d) pot fi identificate şi verificate, în special fiind înregistrate în contabilitatea beneficiarului de ajutor de minimis şi stabilite în conformitate cu standardele contabile aplicabile în ţara în care este stabilit beneficiarul ajutorului de minimis şi cu practicile obişnuite de contabilitate analitică ale beneficiarului ajutorului de minimis;
    e) respectă dispoziţiile legislaţiei fiscale şi sociale aplicabile;
    f) sunt rezonabile şi justificate şi respectă principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa.


    ART. 41
    Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din suma maximă de 4.750.000 lei menţionată la art. 14 din prezenta schemă.

    CAP. XI
    Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
    ART. 42
    Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reforme şi investiţii, este responsabil pentru evaluarea proiectelor şi acordarea sprijinului financiar nerambursabil, conform prevederilor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului. Proiectele vor fi selectate urmând procesul de evaluare şi selecţie detaliat în Ghidul solicitantului.

    ART. 43
    (1) Procesul de evaluare şi selecţie a dosarelor de finanţare se va derula în trei etape:
    a) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii;
    b) evaluarea tehnică - acordarea punctajului şi selecţia;
    c) contractarea.

    (2) Pe întreg parcursul procesului de evaluare şi selecţie, corespondenţa dintre CRI şi solicitanţi (i.e. orice solicitare de clarificări, răspuns, notificări, decizii de soluţionare a contestaţiilor etc.) se va efectua prin intermediul platformei electronice administrate de MIPE (https://proiecte.pnrr.gov.ro).

    ART. 44
    Pe tot parcursul procesului de evaluare şi selecţie se va asigura aplicarea unitară şi imparţială a modului de verificare a criteriilor aferente şi a principiilor de nediscriminare şi tratament egal al solicitanţilor.

    ART. 45
    Orice încercare personală sau prin interpuşi a unui solicitant de a influenţa, în scris şi/sau verbal, în orice etapă, procesul de evaluare şi selecţie - de exemplu: contactarea oricăruia dintre angajaţii CRI, a CRI, a CN şi/sau a angajaţilor acestuia, în scopul aflării de informaţii referitoare la modalitatea de evaluare şi/sau al influenţării acestora/rezultatelor evaluării în favoarea solicitantului, orice solicitare explicită a unui solicitant de a accesa dosarele de finanţare (şi/sau orice document inclus în acestea) ale celorlalţi aplicanţi ai apelului, orice alte solicitări directe/indirecte de verificare a evaluărilor apelului sau ale celorlalţi aplicanţi ai apelului, orice ameninţări/intimidări transmise în scris/verbal către CRI/angajaţii săi etc. pot conduce la respingerea cererii de finanţare depuse de către respectivul solicitant, în orice etapă, solicitantul fiind notificat în acest sens prin platforma electronică a MIPE. Cererile de finanţare şi/sau orice documente depuse (care nu sunt publice conform legii) în cadrul prezentului apel de proiecte au caracter strict confidenţial şi nu pot fi divulgate/comunicate decât autorităţilor competente, conform legii.

    ART. 46
    În situaţia în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor de finanţare se constată încălcarea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate, CRI va proceda la respingerea dosarului de finanţare, solicitanţii urmând a fi notificaţi în acest sens.

    ART. 47
    (1) Se interzice utilizarea roboţilor/scripturilor care colectează în mod automat resurse (date, informaţii etc.), a programelor care imită caracteristicile unui utilizator uman sau care oferă un avantaj nedrept, precum şi a sistemelor „clickbots“ sau a „scripturilor“ care execută clickuri în mod automat sau reproduc în alt mod comportamentul uman.
    (2) În situaţia în care, în orice etapă a procesului de evaluare şi selecţie, CRI constată că a fost utilizată această modalitate de depunere a dosarelor de finanţare, acesta va informa de urgenţă MIPE şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) în vederea analizei şi, în cazul confirmării, toţi solicitanţii vizaţi de acest comportament vor fi respinşi, fiind notificaţi în acest sens printro Notificare de respingere. Aceştia pot depune contestaţie conform prevederilor din Ghidul solicitantului.

    ART. 48
    În cazul în care în orice etapă a procesului de evaluare şi selecţie se identifică o situaţie de dublă finanţare (de exemplu, ca urmare a consultării altor autorităţi cu competenţe în gestionarea de fonduri nerambursabile sau rambursabile), dosarul de finanţare va fi respins, solicitantul urmând a fi notificat în acest sens printr-o notificare de respingere. Acesta poate depune contestaţie conform prevederilor din Ghidul solicitantului.

    ART. 49
    (1) Conform Grilei de evaluare tehnică - acordare a punctajului şi selecţie - anexă la Ghidul solicitantului, proiectele vor obţine punctaj în funcţie de contribuţia acestora la obiectivul investiţiei, aşa cum este acesta detaliat în PNRR. Proiectele pot obţine un punctaj între 0 şi 50 de puncte, în baza următoarelor criterii de selecţie:
    a) valoarea cumulată a veniturilor realizate din activităţi economice sau a cifrei de afaceri în perioada 2020-2022, în raport cu valoarea totală a proiectului propus;
    b) rezultatul exerciţiului financiar sau rezultatul privind activităţile economice aferent anului 2022 este pozitiv;
    c) în Planul de informare, comunicare şi publicitate al proiectului sunt prevăzute activităţi care utilizează instrumente de informare, comunicare şi publicitate - în format digital;
    d) criterii aplicabile exclusiv producătorului de film: numărul de filme realizate şi puse la dispoziţia publicului în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte şi numărul de filme cinematografice realizate şi puse la dispoziţia publicului în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte;
    e) criterii aplicabile exclusiv distribuitorului de film: numărul de filme distribuite în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte şi numărul de filme cinematografice distribuite în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte.

    (2) Pentru a intra în etapa de contractare, dosarele de finanţare trebuie să atingă pragul de admitere, respectiv să obţină minimum 25 de puncte. Proiectele care îndeplinesc condiţiile administrative şi de eligibilitate se califică în etapa de evaluare tehnică - acordare a punctajului şi selecţie, în cadrul căreia vor obţine un punctaj, conform Grilei de evaluare tehnică. Pe baza punctajului obţinut şi ca urmare a soluţionării contestaţiilor, proiectele care au obţinut minimum 25 de puncte vor fi ierarhizate descrescător în cadrul unui clasament provizoriu constituit în limita bugetului alocat apelului şi al unei liste de rezervă. Ulterior, proiectele din clasamentul provizoriu vor intra în etapa de contractare.
    (3) Dacă în urma etapei de evaluare tehnică - acordare a punctajului şi selecţie (inclusiv contestaţii) rezultă două sau mai multe dosare de finanţare aflate la limita pragului de finanţare, care au obţinut cel puţin 25 de puncte şi au punctaj egal, dar bugetul apelului este insuficient pentru finanţarea ambelor/tuturor acestora, se va proceda la departajarea acestora în baza următorului criteriu: valoarea cumulată a veniturilor realizate din activităţi economice (pentru solicitanţii de tip asociaţie/fundaţie) sau valoarea cumulată a cifrei de afaceri (pentru solicitanţii de tip societăţi) în perioada 2020-2022, raportată la valoarea totală a proiectului propus (RON) care se va calcula conform Grilei de departajare a proiectelor - anexa 2.2 la Ghidul solicitantului.

    ART. 50
    În etapa de contractare, verificarea se va efectua conform Listei de verificare în etapa de contractare - anexa 3 la Ghidul solicitantului (e.g. verificarea regulii de cumul a ajutorului de minimis, dacă solicitantul a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, în această etapă, aceasta a fost deja executată şi creanţa, inclusiv penalităţile, după caz, integral recuperate, lipsa datoriilor restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local).

    CAP. XII
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis
    ART. 51
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis/de stat acordate în ultimii 3 ani - Declaraţia întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 a prezentei scheme în etapa de contractare.
    (2) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei.
    (3) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1.408/2013 şi (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei, în limita plafonului relevant prevăzut de 300.000 euro acordaţi în ultimii 3 ani.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă nu se cumulează cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare de risc, dacă o astfel de cumulare ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat(ă) de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat(e) de Comisie.
    (5) În etapa de contractare, furnizorul va acorda ajutorul de minimis sub forma sprijinului financiar nerambursabil după ce va verifica, inclusiv prin introducerea informaţiilor din declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului în sistemul RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta depăşeşte valoarea de 300.000 de euro/întreprindere/ întreprindere unică în ultimii 3 ani.
    (6) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (3), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte plafonul menţionat la alin. (3).
    (7) Beneficiarul de ajutor de minimis poate prezenta şi dovezi conform cărora a fost rambursat un ajutor de minimis primit anterior sau parte din acesta, astfel încât prin noul ajutor solicitat să nu se depăşească plafonul menţionat la alin. (3).
    (8) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere/întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la definiţia întreprinderii unice din cadrul prezentei scheme, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură întreprindere unică, iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe ultimii 3 ani împreună cu suma solicitată, nu va depăşi suma de 300.000 euro.
    (9) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (10) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. XIII
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 52
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (2) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reformă şi investiţie, are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei.
    (3) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reformă şi investiţie, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (4) Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani fiscali şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (5) Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului schemei, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.
    (6) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat/de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (7) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS a prezentei scheme, precum şi a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 77/2014.
    (8) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    (9) Ministerul Culturii - Unitatea de management a proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reformă şi investiţie, transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.
    (10) Furnizorul ajutoarelor de minimis monitorizează respectarea condiţiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestora întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor OUG nr. 77/2014 şi normelor metodologice privind recuperarea/stoparea ajutorului de minimis, emise de furnizorul ajutorului de minimis.
    (11) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data rambursării sau recuperării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (12) Ajutorul de minimis se recuperează în integralitate în situaţiile în care se constată că beneficiarii ajutorului de minimis nu au respectat prevederile prezentei scheme, inclusiv faptul că:
    a) oricare dintre valorile ţintă minime acceptate aferente indicatorilor de proiect de la art. 28 din prezenta schemă nu va fi/nu a fost realizată integral până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia unei nereguli grave sau a unei nereguli pentru care contractul de finanţare prevede sancţiunea rezilierii şi recuperării integrale a ajutorului de minimis acordat;
    c) se află în situaţia dublei finanţări care afectează întreaga valoare a ajutorului de minimis acordat;
    d) au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis;
    e) ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiarul ajutorului de minimis în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului ajutorului de minimis şi a proiectului/activităţilor;
    f) este încălcată interdicţia privind cesiunea contractului de finanţare.

    (13) Furnizorul poate decide recuperarea parţială a ajutorului de minimis, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (12). Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

    CAP. XIV
    Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanţări
    ART. 53
    (1) Pe parcursul întregului proces de depunere, evaluare a dosarului de finanţare, respectiv de contractare şi implementare a proiectului, solicitantul/beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a se abţine de la orice act/fapt care ar putea cauza apariţia unei situaţii de fraudă, corupţie, conflict de interese şi/sau dublă finanţare, după caz.
    (2) Solicitantul/Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a informa imediat CRI în cazul în care apare o situaţie de dublă finanţare sau un conflict de interese.

    ART. 54
    (1) În implementarea proiectelor, beneficiarul ajutorului de minimis va aplica următoarele principii:
    a) buna gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa;
    d) prevenirea apariţiei oricăror nereguli grave şi/sau a situaţiilor de dublă finanţare.

    (2) CRI are obligaţia luării tuturor măsurilor necesare prevenirii neregulilor şi fraudelor, inclusiv prin activităţi ce constau în informarea corectă şi la timp a beneficiarilor asupra riscului producerii de nereguli şi fraude, în special asupra indicatorilor de fraudă.

    ART. 55
    CRI verifică documentele aferente contractelor de finanţare încheiate, conform prevederilor legale şi anexei nr. 1 la instrucţiunea nr. 7 privind lista de verificare a neregulilor grave şi a dublei finanţări din cadrul PNRR, emisă de către MIPE^16.
    ^16 Site-ul MIPE: https://mfe.gov.ro/pnrr-instructiunea-nr-7-privind-lista-de-verificare-a-neregulilor-grave-si-a-dublei-finantari-din-cadrul-pnrr/


    CAP. XV
    Mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare
    ART. 56
    (1) Atât criteriile de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, cât şi criteriile de evaluare şi selecţie vizează, printre altele, capacitatea tehnică şi financiară a potenţialilor beneficiari, astfel încât, în urma procesului de evaluare şi selecţie, să fie încheiate contracte de finanţare doar cu entităţi care au capacitatea de a implementa proiectele conform planificării, reducând astfel riscurile la un nivel acceptabil.
    (2) Monitorizarea proiectelor se realizează dintr-o dublă perspectivă, respectiv monitorizarea procesului de atingere a indicatorilor de proiect, precum şi monitorizarea respectării regulilor de acordare a ajutorului de minimis.
    (3) CRI monitorizează implementarea proiectelor din perspectiva atingerii ţintei şi jalonului aferente investiţiei 7, semnalând ori de câte ori este identificat riscul de întârziere în realizarea acestora. În acelaşi timp, CRI se asigură că operaţiunile derulate de beneficiari respectă prevederile legale aplicabile.
    (4) Monitorizarea implementării se va realiza de către CRI inclusiv prin efectuarea a cel puţin unei vizite de monitorizare la locaţia fiecărui proiect finanţat.

    CAP. XVI
    Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ (DNSH)“
    ART. 57
    Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do no significant harm“ (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ“), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului, prin completarea Declaraţiei privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm“) - model C, anexă la Ghidul solicitantului, care include anexa privind autoevaluarea respectării principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative“ (DNSH).

    CAP. XVII
    Beneficiarul real/destinatarii finali
    ART. 58
    (1) Destinatarii finali ai fondurilor/Contractanţii au obligaţia de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi ale Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, în etapa depunerii dosarelor de finanţare, în cea a implementării proiectelor, precum şi înaintea încheierii contractelor de achiziţie şi a contractelor comerciale.
    (2) Destinatarii finali ai fondurilor/Contractanţii au obligaţia actualizării informaţiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În acest sens, solicitanţii/beneficiarii ajutorului de minimis completează Declaraţia privind beneficiarul real - model E, anexă la Ghidul solicitantului, conform legii, precum şi Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de verificare a conformităţii şi eligibilităţii şi de evaluare şi selecţie - model F, anexă la Ghidul solicitantului.

    ART. 59
    Furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali de către destinatarii finali ai fondurilor/ contractorilor se realizează de aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) sau către Ministerul Justiţiei, după caz. Destinatarii finali/Contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât CRI, cât şi ONRC sau Ministerul Justiţiei, după caz, de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

    ART. 60
    În etapa de contractare, CRI va efectua verificări în ceea ce priveşte declararea beneficiarilor reali de către solicitanţii obligaţi, conform legii. În cazul în care se constată diferenţe între evidenţele ONRC sau ale Ministerului Justiţiei, după caz, şi declaraţia depusă, CRI are dreptul de a refuza încheierea contractului de finanţare.

    ART. 61
    (1) Pe tot parcursul derulării contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia de a colecta şi transmite CRI următoarele categorii de date standardizate şi de a asigura accesul la acestea:
    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului;
    c) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015.

    (2) Prin contractele încheiate de către beneficiari pe parcursul derulării contractelor de finanţare, aceştia sunt obligaţi să introducă clauze prin care autorizează în mod expres Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi şi, dacă este cazul, Parchetul European (EPPO) să îşi exercite drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi să impună obligaţii tuturor destinatarilor finali ai fondurilor plătite pentru măsurile de implementare a reformelor şi a proiectelor de investiţii incluse în planul de redresare şi rezilienţă sau tuturor celorlalte persoane sau entităţi implicate în implementarea acestora.

    CAP. XVIII
    Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital
    ART. 62
    Suma alocată apelului contribuie în proporţie de 100% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.

    ART. 63
    Apelul de proiecte nu contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei.

    CAP. XIX
    Dispoziţii finale
    ART. 64
    (1) Termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.
    (2) Termenele prevăzute în prezenta schemă se calculează pe zile libere, prima şi ultima zi nefiind luate în calcul. Termenul se va împlini la ora 24.00 a ultimei zile. Dacă ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.
    (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă şi se interpretează în conformitate cu prevederile sale.

    ANEXA 1

    la schemă
    DECLARAŢIE
    de eligibilitate şi angajament
    Subsemnatul, ................................... (Completaţi cu denumirea solicitantului.), posesor al CI seria .... nr. ............, eliberată de .........., CNP........................../ paşaportului nr. ............ , eliberat de ............., în calitate de reprezentant legal/persoană împuternicită al/a ......................................................, solicitant de finanţare pentru ........................................... (Completaţi cu titlul proiectului.), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C11/MC/I.7, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    1. Am luat cunoştinţă de faptul că prezenta declaraţie este parte integrantă din dosarul de finanţare.
    2. .....................................................:
          (Completaţi cu denumirea solicitantului.)
    a) îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului şi schema de ajutor de minimis aprobate prin ordin al ministrului culturii;
    b) nu are calitatea de întreprindere unică/legată/afiliată;
    c) solicitantul nu se află în una din următoarele situaţii:
    [ ] la momentul depunerii dosarului de finanţare nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta urmează sa fie executată şi creanţa, inclusiv penalităţile, după caz, integral recuperate până în etapa de contractare;
    [ ] în etapa de contractare nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa, inclusiv penalităţile, după caz, integral recuperate;

    d) îndeplineşte criteriile generale de eligibilitate în raport cu prevederile art. 136 alin. (1) ale Regulamentului financiar^1;
    ^1 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    e) a luat măsurile de remediere menţionate la art. 136 alin. (6) primul paragraf lit. (a) din Regulamentul financiar, dacă este cazul;
    f) are capacitatea de a implementa proiectul, în special în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de management şi control reglementate la nivel european şi naţional, îndeosebi prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2023, în particular prevederile privind prevenţia, detectarea şi corectarea conflictului de interese, fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, corectitudinea achiziţiilor, precum şi evaluările de mediu, în special analiza DNSH, tranziţia digitală şi activităţile de comunicare, informare şi arhivare aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR);
    g) este dispus să aplice principiul transparenţei, în special în ceea ce priveşte identificarea beneficiarilor reali/destinatarilor finali ai fondurilor primite din PNRR, conform prevederilor legale aplicabile şi instrucţiunilor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    h) dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru implementarea proiectului şi asigurarea sustenabilităţii acestuia şi nu are datorii restante la bugetul de stat şi/sau bugetul local;
    i) dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv a costurilor conexe, aferente proiectului, precum şi pentru acoperirea eventualelor creanţe bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave identificate pe parcursul implementării proiectului, dacă este cazul;
    j) nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en#heading_3);
    k) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    l) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deţine unităţi permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
    m) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.

    3. Următoarele persoane sau entităţi nu se află în una dintre situaţiile de excludere menţionate la art. 136 alin. (1) lit. (c)-(h) din Regulamentul financiar:
    a) persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al ................................................... sau care deţin competenţe de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce
         (Completaţi cu denumirea solicitantului.)
    priveşte ....................................................;
     (Completaţi cu denumirea solicitantului.)

    b) beneficiarii reali ai ......................................................, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849.
                                               (Completaţi cu denumirea solicitantului.)


    4. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile, menţionate inclusiv în Ghidul solicitantului, vor fi aduse la cunoştinţa Coordonatorului de reforme şi investiţii în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    5. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    6. Voi informa fără întârziere Coordonatorul de reforme şi investiţii cu privire la orice schimbări în privinţa situaţiilor declarate.

    În sensul prevederilor art. 136 alin. (1) din Regulamentul financiar, ordonatorul de credite competent exclude o persoană sau o entitate menţionată la art. 135 alin. (2) din acelaşi regulament de la participarea la procedurile de atribuire reglementate de regulament sau de la selectarea pentru execuţia de fonduri ale Uniunii atunci când persoana sau entitatea respectivă se află în una sau mai multe din următoarele situaţii de excludere:
    a) persoana sau entitatea este în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanţă, se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activităţii sau în orice altă situaţie similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
    b) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale prevăzute în legislaţia aplicabilă;
    c) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face vinovată de abatere profesională gravă deoarece a încălcat actele cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se face vinovată de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:
    (i) falsificarea cu intenţia de a frauda sau din neglijenţă a informaţiilor necesare pentru verificarea absenţei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ori de selecţie sau în executarea unui angajament juridic;
    (ii) încheierea unui acord cu alte persoane sau entităţi în vederea denaturării concurenţei;
    (iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
    (iv) tentativa de a influenţa procesul decizional al ordonatorului de credite competent în cursul procedurii de atribuire;
    (v) tentativa de a obţine informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;

    d) printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face vinovată de oricare dintre următoarele:
    (i) fraudă, în sensul art. 3 din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului^2 şi al art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995^3;
    ^2 Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
    ^3 JO C 316, 27.11.1995, p. 48.

    (ii) corupţie, astfel cum este definită la art. 4 alin. (2) din Directiva (UE) 2017/1.371, sau corupţie activă, în sensul art. 3 din Convenţia privind lupta împotriva corupţiei care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul Actului Consiliului din 26 mai 1997^4, sau acte menţionate la art. 2 alin. (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului^5, sau corupţie, astfel cum este definită în alte legi aplicabile;
    ^4 JO C 195, 25.6.1997, p. 1.
    ^5 Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

    (iii) comportament legat de o organizaţie criminală, astfel cum este menţionat la art. 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului^6;
    ^6 Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

    (iv) spălare de bani sau finanţarea terorismului în sensul art. 1 alin. (3), (4) şi (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului^7;
    ^7 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

    (v) infracţiuni teroriste sau infracţiuni în legătură cu activităţile teroriste, astfel cum sunt definite la art. 1 şi 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului^8, sau de instigare, complicitate sau tentativă de a săvârşi astfel de infracţiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie;
    ^8 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

    (vi) exploatarea prin muncă a copiilor sau alte infracţiuni privind traficul de persoane, astfel cum sunt menţionate la art. 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului^9;
    ^9 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).


    e) s-au constatat deficienţe semnificative în ceea ce priveşte respectarea de către persoana sau entitatea în cauză a principalelor obligaţii de executare a unui angajament juridic finanţat din buget, fapt care:
    (i) a dus la rezilierea anticipată a unui angajament juridic;
    (ii) a dus la aplicarea de clauze penale sau alte sancţiuni contractuale; sau
    (iii) a fost descoperit de un ordonator de credite, de Oficiul European de Luptă Antifraudă sau de Curtea de Conturi în urma unor verificări, audituri sau investigaţii;

    f) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea a comis o abatere în sensul art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95 al Consiliului^10;
    ^10 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

    g) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o altă jurisdicţie cu intenţia de a se sustrage obligaţiilor fiscale, sociale sau oricăror alte obligaţii legale în jurisdicţia în care aceasta îşi are sediul social, sediul central sau locul principal de desfăşurare a activităţii;
    h) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că a fost creată o entitate cu intenţia menţionată la lit. g).

    În sensul prevederilor art. 136 alin. (6) primul paragraf lit. (a) din Regulamentul financiar, ordonatorul de credite competent, ţinând cont, după caz, de recomandarea comitetului menţionat la art. 143 din acelaşi regulament, nu exclude o persoană sau o entitate menţionată la art. 135 alin. (2) din acelaşi regulament de la participarea la o procedură de atribuire sau de la selectarea pentru execuţia unor fonduri ale Uniunii în cazul în care persoana sau entitatea a luat măsurile de remediere astfel cum se menţionează la art. 136 alin. (7) din Regulamentul financiar într-o măsură suficientă pentru a-i demonstra fiabilitatea. Prezenta dispoziţie nu se aplică în cazul menţionat la art. 136 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul financiar.
    Data (obligatorie):
    Nume, prenume (obligatoriu):
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite (obligatoriu):

    ANEXA 2

    la schemă
    DECLARAŢIA
    întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis
    Subsemnatul, .............................................. (numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI), posesor al BI/CI seria ........ nr. ................, eliberat/ă de ...................., CNP ......................................, având ................................... (funcţia) în cadrul .......................................... (denumirea organizaţiei), în calitate de solicitant al proiectului .................................. (titlu proiect), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
    ........................................... este întreprindere unică:
             (denumirea organizaţiei)

    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă DA, bifaţi relaţia/relaţiile în care se încadrează:
    [ ] o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
    [ ] o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi;
    [ ] o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
    [ ] o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.


    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile menţionate mai sus sunt considerate întreprinderi unice.
    Dacă se bifează cel puţin una dintre relaţiile de mai sus, menţionaţi denumirile entităţilor care constituie întreprinderea unică:
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ............................................................................................

    Activităţile pentru care solicit finanţarea fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă se bifează DA, detaliaţi:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    ..............................................................................................


    În ultimii 3 (trei) ani am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, individual sau cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă se bifează DA, completaţi tabelul de mai jos^1.
    ^1 Se va completa în mod obligatoriu, chiar dacă organizaţia nu este întreprindere unică şi nu se încadrează la niciuna dintre cele patru relaţii care definesc întreprinderea unică, dacă organizaţia solicitantă a beneficiat de ajutor de stat/de minimis în ultimii trei ani fiscali, inclusiv anul în curs.


┌────┬────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │
│ │minimis sau de │ │Costurile │ │ │ │ │
│ │stat (pentru │Tipul │eligibile │ │ │Programul │ │
│ │toate │ajutorului│care au │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │întreprinderile │(de │făcut │acordării │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│care constituie │minimis/ │obiectul │ajutorului│de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprindere │de stat) │ajutorului│ │ │de │(euro) │
│ │unică) │ │de minimis│ │ │finanţare │ │
│ ├─────────┬──────┤ │/stat │ │ │ │ │
│ │Denumirea│C.U.I.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │/CIF │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Data (obligatorie):
    Nume, prenume (obligatoriu):
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite (obligatoriu):
    Subsemnatul ....................................... (nume, prenume, astfel cum acesta apare în BI/CI), posesor al BI/CI seria ........ nr. ................, eliberat/ă de ...................., CNP ................................, având ......................................... (calitatea/funcţia) în cadrul ................................................... (denumirea organizaţiei) şi ............................................ (calitatea/funcţia) în cadrul ........................................... (denumirea organizaţiei), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că, în calitate de persoană fizică, nu desfăşor activitate economică, aşa cum aceasta este definită în Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.773/2024.
    Data (obligatorie):
    Nume, prenume (obligatoriu):
    Semnătura

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016