Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
statut din 22 octombrie 1963

‹‹ Pagina 2 din 6

Monitorul Oficial 766 bis din 30 Septembrie 2016 (M. Of. 766 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 28 iulie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 bis din 30 septembrie 2016

──────────*) aprobat de ordinul nr. 1.525 din 28 iulie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 766 din 30 septembrie 2016.────────── cuprinsscurtă descriere a planului de managementa. introducerea.1. procesul de elaborare a planului de managementa.2. baza legală a planului de managementb. descrierea sitului fĂgetul clujului - valea morii rosci0074b.1. informaţii generaleb.1.1. localizareb.1.2. cadrul legal şi administrativ pentru managementb.1.3. drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilorb.1.4. factorii interesaţib.1.5. resurse pentru management şi infrastructurăb.1.6. planuri şi programe relevante pentru managementul ariei protejateb.1.7. sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportareb.1.8. ...

Monitorul Oficial 545 bis din 20 Iulie 2016 (M. Of. 545 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 27 mai 2016 al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 bis din 20 iulie 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 997/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 545 din 20 iulie 2016.────────── 1. introducere1.1. scurtă descriere a planului de managementplanul de management al ariei protejate naturale rosci0056 dealul ciocaş-dealul viţelului este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare al acţiunilor promovate pentru îndeplinirea obiectivelor ariei naturale protejate, el urmând să stea la baza activităţilor custodelui ariei şi al autorităţii administraţiei publice locale din spaţiul analizat.planul de management este un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a mediului natural cu cele care vizează ...

Monitorul Oficial 231 bis din 29 Martie 2016 (M. Of. 231 bis/2016)

Monitorul Oficial 406 bis din 30 Mai 2016 (M. Of. 406 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 25 aprilie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 bis din 30 mai 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 788 din 25 aprilie 2016 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 406 din 30 mai 2016.──────────cuprinscap. i. introducere Şi context 1.1. scurtă descriere a planului, scopului şi obiectivelor sale1.2. scopul şi categoria ariilor naturale protejate1.3. baza legală pentru desemnarea şi managementul sitului de importanţă comunitară rosci0155 pădurea goronişte şi al ariei naturale protejate 2.179. poiana cu narcise de la goronişte1.4. procesul elaborării planului1.5. procedura de implementarecap. ii. descrierea ariilor naturale protejate 2.1. informaţii generale2.1.1. localizare2.1.2. căi de acces2.1.3. folosinţa şi forma de proprietate a terenurilor terenurilor2.2. mediul fizico-geografic2.2.1. geologia2.2.2. geomorfologia2.2.3. ...

Monitorul Oficial 625 bis din 16 August 2016 (M. Of. 625 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 24 iunie 2016 al Parcului Natural Munţii Maramureşului, al sitului de importanţă comunitară ROSCI0124 Munţii Maramureşului, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0131 Munţii Maramureşului şi al ariilor naturale protejate de interes naţional suprapuse EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 bis din 16 august 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.157 din 24 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 625 din 16 august 2016──────────cuprinscapitolul 1. introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului1.2. scurtă descriere a parcului natural munţii maramureşului1.3. cadrul legal referitor la parcul natural munţii maramureşului şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. proceduri de modificare a planului de management1.6. proceduri de implementare a planului de management1.7. regulamentul ariei naturale protejatecapitolul 2. descrierea ariei naturale protejate2.1. informaţii generale2.1.1. localizarea ariei naturale protejate2.1.2. limitele ariei naturale protejate2.1.3. zonarea internă a ariei naturale protejate2.1.4. suprapuneri cu ...

Monitorul Oficial 613 bis din 10 August 2016 (M. Of. 613 bis/2016)

 PLANUL DE MANAGEMENT din 1 iunie 2016 al sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca-Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca-Movileni EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 10 august 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.025 din 1 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 613 din 10 august 2016──────────  cuprins capitolul i. introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului, scopului şi obiectivelor sale1.2. scopul şi categoria ariilor naturale protejate1.3. baza legală pentru aria protejată şi pentru planul de management1.4. procesul elaborării planului1.5. procedura de modificare şi actualizare a planului de management1.6. procedura de implementare capitolul ii. descrierea ariilor naturale protejate de la seaca-movileni2.1. informaţii generale2.1.1. localizare2.1.2. căi de acces2.1.3. folosinţa şi forma de proprietate a terenurilor2.2. mediul fizico-geografic2.2.1. geologia2.2.2. geomorfologia2.2.3. clima2.2.4. hidrologia2.2.5. solurile2.3. mediul biotic2.3.1. ...

Monitorul Oficial 405 bis din 30 Mai 2016 (M. Of. 405 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 19 aprilie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 bis din 30 mai 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 754 din 19 aprilie 2016 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 405 din 30 mai 2016.──────────cuprinscap. iintroducere Şi contextul managementului1.1. definirea şi relevanţa planului de management pentru peştera tăuşoare1.1.1. scopul planului de management1.1.2. cadrul de realizare şi instituţii implicate1.1.3. etapele realizării planului de management1.1.4. implicarea publicului1.1.5. istoricul revizuirilor şi modificărilor planului de management1.2. statutul legal al ariei naturale protejate1.2.1. bazele legale ale înfiinţării şi funcţionării ariei naturale protejate1.2.2. bazele legale ale administrării planului de management1.2.3. mediul socio-economic1.2.4. responsabili legali şi factori instituţionali implicaţi în activităţi care au legătură cu aria naturală protejatăcap. iidescrierea ariei naturale protejate2.1. ...

Monitorul Oficial 607 bis din 09 August 2016 (M. Of. 607 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 1 iunie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 bis din 9 august 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.024 din 1 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 607 din 9 august 2016──────────listĂ de abrevieridj - drum judeţeangnm - garda naţională de mediuiucn - uniunea internaţională pentru conservarea naturii (internaţional union for conservation of nature)ong - organizaţie non-guvernamentalăpug - plan urbanistic generalpuz - plan urbanistic zonalpatj - plan de amenajare a teritoriului judeţeanu.a. - unitate amenajisticău.p. - unitate de producţiecuprinscapitolul i. introducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului, scopului şi obiectivelor sale1.2. scopul şi categoria ariilor naturale protejate1.3. baza legală pentru aria protejată şi pentru planul de management1.4. procesul elaborării ...

Monitorul Oficial 601 bis din 08 August 2016 (M. Of. 601 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 31 mai 2016 integrat al sitului de importanţă comunitară ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi şi al rezervaţiei naturale Pădurea Tătăruşi EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 bis din 8 august 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.017/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. nr. 601 din 08 august 2016────────── listĂ de abrevieri dj - drum judeţean gnm - garda naţională de mediu iucn - uniunea internaţională pentru conservarea naturii (internaţional union for conservation of nature) ong - organizaţie non-guvernamentală pug - plan urbanistic general puz - plan urbanistic zonal patj - plan de amenajare a teritoriului judeţean u.a. - unitate amenajistică u.p. - unitate de producţie cuprinscap. 1introducere1.1. scurtă descriere a planului de management1.2. scurtă descriere a ariilor naturale protejate1.3. cadrul legal referitor la aria protejată şi la elaborarea planului de management1.4. procesul de elaborare a planului de management1.5. procedura de ...

Monitorul Oficial 342 din 05 Mai 2016 (M. Of. 342/2016)

 LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 5 mai 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.art. 2sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii fundamentale:a) principiul autonomiei, principiu care, potrivit prezentei legi, stă la baza administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;b) principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de ...

‹‹ Pagina 2 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016