Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 octombrie 2021  privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 12 octombrie 2021 privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1217 bis din 19 decembrie 2022
──────────
        Ratificat prin LEGEA nr. 353 din 13 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1217 din 19 decembrie 2022.
──────────
    REGATUL BELGIEI,
    REPUBLICA BULGARIA,
    REPUBLICA CEHĂ,
    REGATUL DANEMARCEI,
    REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
    REPUBLICA ESTONIA,
    IRLANDA,
    REPUBLICA ELENĂ,
    REGATUL SPANIEI,
    REPUBLICA FRANCEZĂ,
    REPUBLICA CROAŢIA,
    REPUBLICA ITALIANĂ,
    REPUBLICA CIPRU,
    REPUBLICA LETONIA,
    REPUBLICA LITUANIA,
    MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
    UNGARIA,
    REPUBLICA MALTA,
    REGATUL ŢĂRILOR DE JOS,
    REPUBLICA AUSTRIA,
    REPUBLICA POLONĂ,
    REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
    ROMÂNIA,
    REPUBLICA SLOVENIA,
    REPUBLICA SLOVACĂ,
    REPUBLICA FINLANDA,
    REGATUL SUEDIEI,
    fiind părţi la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele UE”) şi fiind state membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare „statele membre ale UE”),
    şi
    UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „UE”, pe de o parte,
    şi
    UCRAINA pe de altă parte,
    denumite în continuare împreună „părţile”;
    DORIND să creeze un spaţiu aerian comun (SAC) pe baza accesului reciproc la pieţele de transport aerian ale părţilor, în condiţii egale de concurenţă şi respectând aceleaşi norme – inclusiv în domeniul siguranţei, al securităţii, al managementului traficului aerian, al armonizării sociale şi al mediului;
    RECUNOSCÂND caracterul integrat al aviaţiei civile internaţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile Ucrainei şi ale statelor membre ale UE care decurg din calitatea acestora de membre ale organizaţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei, în special Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene, precum şi drepturile şi obligaţiile care le revin în temeiul acordurilor internaţionale încheiate cu părţi terţe şi cu organizaţii internaţionale;
    DORIND să aprofundeze relaţiile dintre părţi în domeniul transportului aerian, inclusiv în domeniul cooperării industriale, şi să se sprijine pe cadrul actualului sistem de acorduri privind serviciile aeriene pentru a promova legături economice, culturale şi de transport între părţi;
    DORIND să faciliteze extinderea oportunităţilor de transport aerian, inclusiv prin dezvoltarea de reţele de transport aerian care să ofere servicii de transport aerian convenabile, care să răspundă necesităţilor pasagerilor şi ale expeditorilor;
    RECUNOSCÂND importanţa transportului aerian pentru promovarea comerţului, a turismului şi a investiţiilor;
    LUÂND ACT de Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago, la data de 7 decembrie 1944;
    ŢINÂND SEAMA de faptul că Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Ucraina prevede că, pentru a asigura o dezvoltare coordonată a transporturilor între părţi, adaptată la necesităţile lor comerciale, condiţiile de acces reciproc la piaţă şi furnizarea de servicii în domeniul transportului aerian pot fi abordate prin acorduri specifice;
    DORIND să permită transportatorilor aerieni să ofere pasagerilor şi expeditorilor preţuri şi servicii publice competitive pe pieţe deschise;
    DORIND să permită tuturor sectoarelor din sectorul transportului aerian, inclusiv personalului transportatorilor aerieni, să beneficieze de avantajele unui acord de liberalizare;
    INTENŢIONÂND să se sprijine pe cadrul acordurilor existente în domeniul transportului aerian cu scopul de a deschide treptat accesul la pieţe şi de a maximiza beneficiile pentru consumatori, pentru transportatorii aerieni, pentru lucrători şi pentru comunităţile ambelor părţi;
    CONVENIND că este oportun ca normele SAC să se bazeze pe legislaţia în vigoare în Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în anexa I la prezentul acord, fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute în tratatele UE şi în Constituţia Ucrainei;
    REMARCÂND intenţia Ucrainei de a încorpora în legislaţia sa în domeniul aviaţiei cerinţele şi standardele corespunzătoare ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte viitoarele evoluţii legislative din cadrul UE;
    DORIND să asigure cel mai înalt grad de siguranţă şi de securitate în cadrul transportului aerian internaţional şi să îşi reafirme deosebita preocupare faţă de actele sau de ameninţările împotriva securităţii aeronavelor, care pun în pericol siguranţa persoanelor sau a bunurilor, afectând negativ operarea aeronavelor şi subminând încrederea publicului călător în siguranţa aviaţiei civile;
    RECUNOSCÂND beneficiile de care ambele părţi pot să profite din respectarea deplină a normelor SAC, inclusiv deschiderea accesului la pieţe şi maximizarea beneficiilor pentru consumatori, precum şi pentru industriile ambelor părţi;
    RECUNOSCÂND că crearea SAC şi punerea în aplicare a normelor acestuia nu pot fi realizate în lipsa unor dispoziţii tranzitorii şi că este importantă asistenţa adecvată în acest sens;
    SUBLINIIND faptul că transportatorii aerieni ar trebui să fie trataţi în mod transparent şi nediscriminatoriu în ceea ce priveşte accesul lor la infrastructurile de transport aerian, în special acolo unde aceste infrastructuri sunt limitate, inclusiv accesul la aeroporturi;
    DORIND să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru transportatorii aerieni, care să permită transportatorilor lor aerieni să beneficieze de oportunităţi echitabile şi egale de operare a serviciilor convenite;
    RECUNOSCÂND că subvenţiile guvernamentale pot afecta negativ concurenţa dintre transportatorii aerieni şi pot pune în pericol realizarea obiectivelor fundamentale ale prezentului acord;
    SUBLINIIND importanţa protecţiei mediului în contextul dezvoltării şi al punerii în aplicare a politicii aviatice internaţionale şi recunoscând drepturile statelor suverane de a lua măsuri corespunzătoare în acest sens;
    LUÂND ACT de importanţa protecţiei consumatorilor, inclusiv a protecţiei oferite de Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999;
    SALUTÂND dialogul continuu dintre părţi în vederea aprofundării relaţiilor lor în alte domenii, în special pentru facilitarea circulaţiei persoanelor,
    CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
    TITLUL I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    Obiective şi domeniu de aplicare
    Scopul prezentului acord este crearea treptată a unui SAC între Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia şi Ucraina bazat în special pe norme identice în domeniul siguranţei, al securităţii, al managementului traficului aerian, al mediului, al protecţiei consumatorilor şi al sistemelor de rezervare informatizate, precum şi pe norme identice cu privire la aspectele sociale. În acest scop, prezentul acord stabileşte normele, cerinţe tehnice, procedurile administrative, standardele operaţionale de bază şi normele de punere în aplicare aplicabile între părţi.
    Respectivul SAC se bazează pe accesul liber la piaţa transportului aerian şi pe condiţii egale de concurenţă.

    ART. 2
    Definiţii
    În sensul prezentului acord, în absenţa unor dispoziţii contrare, se aplică următoarele definiţii:
    1. „servicii convenite” şi „rute specificate” înseamnă transportul aerian internaţional în temeiul articolului 16 şi al anexei II la prezentul acord;
    2. „acord” înseamnă prezentul acord, anexele la acesta şi eventualele amendamente aduse acestora;
    3. „transport aerian” înseamnă transportul public cu aeronave al pasagerilor, al bagajelor, al mărfurilor şi al poştei, separat sau combinat, contra cost sau prin închiriere; pentru a evita orice îndoială, acesta include servicii regulate şi neregulate (charter) şi servicii complete de transport de marfă;
    4. „transportator aerian” înseamnă o companie sau o întreprindere care deţine o licenţă de operare valabilă sau un echivalent al acesteia;
    5. „autorităţi competente” înseamnă agenţiile guvernamentale sau organismele publice responsabile cu îndeplinirea funcţiilor administrative în temeiul prezentului acord;
    6. „companii sau întreprinderi” înseamnă entităţi constituite în temeiul dreptului civil sau comercial, inclusiv societăţi cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia celor fără scop lucrativ;
    7. „convenţie” înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago la data de 7 decembrie 1944, şi include:
    a) orice amendament care a intrat în vigoare în temeiul articolului 94 litera (a) din convenţie şi care a fost ratificat atât de Ucraina, cât şi de un stat membru al UE sau de statele membre ale UE; şi
    b) orice anexă sau orice amendament la aceasta, adoptate în temeiul articolului 90 din convenţie, în măsura în care o astfel de anexă sau de amendament este aplicabil în orice moment dat atât Ucrainei, cât şi statului membru al UE sau statelor membre ale UE, după caz;

    8. „Acordul SACE” înseamnă Acordul multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Administraţia Interimară ONU în Kosovo*1) privind stabilirea unui spaţiu aerian comun european;
    *1) Această denumire nu aduce atingere poziţiilor privind statutul şi este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum şi cu Avizul CIJ privind Declaraţia de independenţă a Kosovo.

    9. „AESA” înseamnă Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei, înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE;
    10. „control efectiv” înseamnă o relaţie constituită din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie împreună şi având în vedere împrejurările de fapt sau de drept implicate, conferă posibilitatea de a exercita în mod direct sau indirect o influenţă decisivă asupra unei întreprinderi, în special prin:
    a) dreptul de folosinţă, totală sau parţială, a activelor unei întreprinderi;
    b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra componenţei, votului sau deciziilor organismelor unei întreprinderi sau care conferă în alt mod o influenţă decisivă asupra desfăşurării activităţii unei întreprinderi;

    11. „control reglementar efectiv” înseamnă că autoritatea competentă de acordare a licenţelor a unei părţi, care a eliberat o licenţă sau o autorizaţie de operare unui transportator aerian:
    a) verifică în continuu respectarea de către respectivul transportator aerian a criteriilor aplicabile operării de servicii aeriene internaţionale, pe baza cărora se eliberează o licenţă sau o autorizaţie de operare, în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative naţionale relevante; şi
    b) menţine supravegherea corespunzătoare în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea în conformitate cel puţin cu standardele OACI;

    12. „tratate UE” înseamnă Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    13. „stat membru al UE” înseamnă un stat membru al Uniunii Europene;
    14. „capacitate” înseamnă capacitatea unui transportator aerian de a opera servicii aeriene internaţionale, şi anume capacitatea financiară satisfăcătoare şi expertiza managerială adecvată, precum şi disponibilitatea acestuia de a respecta actele cu putere de lege, normele administrative şi cerinţele care stau la baza operării unor astfel de servicii;
    15. „dreptul aferent celei de a cincea libertăţi” înseamnă dreptul sau privilegiul acordat de un stat („statul care acordă”) transportatorilor aerieni ai altui stat („statul destinatar”) în vederea furnizării de servicii de transport aerian internaţional între teritoriul statului care acordă dreptul sau privilegiul şi teritoriul unei ţări terţe, cu condiţia ca serviciile respective să fie iniţiate sau terminate pe teritoriul statului destinatar;
    16. „cost integral” înseamnă costul furnizării serviciului aerian, plus o taxă rezonabilă pentru cheltuielile administrative şi, acolo unde este cazul, orice taxe aplicabile prevăzute să reflecte costurile de mediu şi aplicate fără discriminare pe criterii de naţionalitate;
    17. „OACI” înseamnă Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, instituită în conformitate cu convenţia;
    18. „transport aerian internaţional” înseamnă transportul aerian între puncte din cel puţin două state;
    19. „transport intermodal” înseamnă transportul public cu aeronave şi cu unul sau mai multe mijloace de transport de suprafaţă al pasagerilor, al bagajelor, al mărfurilor şi al poştei, separat sau combinat, contra unei remuneraţii sau prin închiriere;
    20. „măsură” înseamnă orice măsură luată de o parte sub formă de act cu putere de lege, de normă administrativă, de normă, de procedură, de decizie sau de acţiune administrativă sau sub orice altă formă;
    21. „resortisant” înseamnă:
    a) în cazul Ucrainei, orice persoană care deţine cetăţenia ucraineană sau, în cazul Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, orice persoană care deţine naţionalitatea unui stat membru al UE; sau
    b) orice entitate juridică:
    (i) care este deţinută, în mod direct sau prin participaţie majoritară, şi se află în permanenţă sub controlul efectiv, în cazul Ucrainei, al unor persoane sau entităţi de naţionalitate ucraineană, sau, în cazul Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, al unor persoane sau entităţi cu naţionalitatea unui stat membru al UE sau a unuia dintre celelalte state enumerate în anexa V la prezentul acord; şi
    (ii) al cărei sediu principal se află în Ucraina, în cazul Ucrainei, sau, în cazul Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, într-un stat membru;


    22. „naţionalitate” înseamnă, în ceea ce priveşte un transportator aerian, îndeplinirea de către respectivul transportator aerian a unor cerinţe legate de aspecte precum proprietatea, controlul efectiv şi sediul principal;
    23. „licenţă de operare” înseamnă:
    a) în cazul Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, o autorizaţie acordată de autoritatea competentă de acordare a licenţelor unei companii sau unei întreprinderi, prin care i se permite acesteia să furnizeze servicii aeriene în temeiul legislaţiei relevante a UE; şi
    b) în cazul Ucrainei, o licenţă pentru transportul aerian de pasageri şi/sau de marfă, acordată în temeiul legislaţiei relevante a Ucrainei;

    24. „preţ” înseamnă:
    a) tarife pentru transportul aerian de pasageri care trebuie plătite transportatorilor aerieni sau agenţilor acestora sau altor vânzători de bilete pentru transportul pasagerilor şi al bagajelor prin intermediul serviciilor aeriene, precum şi orice condiţii în care se aplică preţurile respective, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiei şi alte servicii auxiliare; şi
    b) tarife pentru transportul aerian de marfă care trebuie plătite pentru transportul poştei şi al mărfii şi condiţiile în care se aplică preţurile respective, inclusiv remunerarea şi condiţiile oferite agenţiei şi alte servicii auxiliare.
    Prezenta definiţie include, dacă este cazul, transportul de suprafaţă legat de transportul aerian internaţional şi condiţiile cărora este supusă aplicarea tarifelor pentru transportul aerian de pasageri şi a tarifelor pentru transportul aerian de marfă;

    25. „acord de asociere” înseamnă Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la data de 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014, şi orice alt instrument care îi succede acestuia;
    26. „sediu principal” înseamnă sediul central sau sediul social al unui transportator aerian în care se exercită principalele funcţii financiare şi de control operaţional ale transportatorului aerian respectiv, inclusiv managementul continuităţii navigabilităţii;
    27. „obligaţie de serviciu public” înseamnă orice obligaţie impusă transportatorilor aerieni de a asigura, pe o rută specificată, operarea minimă a unor servicii aeriene regulate care să satisfacă standarde fixe de continuitate, regularitate, tarifare şi capacitate minimă pe care transportatorii aerieni nu şi le-ar asuma dacă ar ţine seama exclusiv de interesul lor comercial. Transportatorii aerieni pot fi compensaţi de către partea în cauză pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public;
    28. „SESAR” înseamnă Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european, care reprezintă componenta tehnologică a cerului unic european şi care urmăreşte să ofere UE o infrastructură de control al traficului aerian de înaltă performanţă pentru a permite dezvoltarea sigură şi ecologică a transportului aerian;
    29. „subvenţie” înseamnă orice contribuţie financiară acordată de un guvern, de un organism public regional sau de o altă organizaţie publică, şi anume atunci când:
    a) practica unui guvern, a unui organism public regional sau a altei organizaţii publice implică un transfer direct de fonduri, precum granturi, împrumuturi sau infuzie de capital, un transfer direct potenţial de fonduri în favoarea companiei, preluarea pasivului acesteia, de exemplu sub formă de garanţii pentru credite, aporturi de capital, proprietate, protecţie împotriva falimentului sau asigurare;
    b) un guvern, un organism public regional sau o altă organizaţie publică renunţă, nu colectează sau reduce în mod nejustificat veniturile scadente pe care ar trebui să le perceapă;
    c) un guvern, un organism public regional sau o altă organizaţie publică furnizează alte bunuri sau servicii decât infrastructura generală sau achiziţionează bunuri sau servicii; sau
    d) un guvern, un organism public regional sau o altă organizaţie publică efectuează plăţi în contul unui mecanism de finanţare ori împuterniceşte sau ordonă unui organism privat să îndeplinească una sau mai multe funcţii de tipul celor menţionate la literele (a), (b) şi (c) care, în mod normal, ţin de competenţa guvernului şi care, în practică, nu diferă în fapt de practicile urmate în mod normal de guverne;
    şi prin care se conferă un beneficiu;

    30. „teritoriu” înseamnă, în ceea ce priveşte Ucraina, regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente acestora, aflate sub suveranitatea Ucrainei, iar, în ceea ce priveşte Uniunea Europeană, regiunile terestre (continent şi insule), apele interioare şi marea teritorială unde se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în condiţiile prevăzute de aceste tratate şi de orice instrument care le succedă acestora;
    31. „acord de tranzit” înseamnă Acordul privind tranzitul serviciilor aeriene internaţionale, încheiat la Chicago la 7 decembrie 1944;
    32. „taxă de utilizare” înseamnă o taxă impusă transportatorilor aerieni de către autoritatea competentă sau autorizată de către autoritatea respectivă pentru utilizarea de către aeronave, de către echipajele acestora, de călători, de mărfuri şi de corespondenţă, a instalaţiilor şi serviciilor legate de navigaţia aeriană (inclusiv în caz de survoluri), de controlul traficului aerian şi de securitatea aeroporturilor şi a aviaţiei.


    ART. 3
    Punerea în aplicare a acordului

    (1) Părţile iau toate măsurile corespunzătoare, fie generale, fie particulare, pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul acord şi se abţin de la orice măsură care ar putea periclita atingerea obiectivelor prezentului acord.

    (2) Punerea în aplicare a măsurilor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor oricărei părţi care decurg din participarea sa la organizaţii internaţionale şi/sau la acorduri internaţionale, în special la convenţie şi la acordul de tranzit.

    (3) În aplicarea măsurilor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, părţile, în cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord:
    a) elimină toate măsurile unilaterale administrative, tehnice sau de altă natură care ar putea constitui o restricţie indirectă sau ar putea avea efecte discriminatorii asupra furnizării de servicii aeriene în temeiul prezentului acord; şi
    b) se abţin de la punerea în aplicare a măsurilor administrative, tehnice sau legislative care ar putea avea efecte discriminatorii asupra resortisanţilor sau asupra companiilor sau întreprinderilor celeilalte părţi în cadrul furnizării de servicii în temeiul prezentului acord.    ART. 4
    Nediscriminare
        În cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord şi fără a aduce atingere niciunei dispoziţii speciale cuprinse în acesta, se interzice orice discriminare pe motive de naţionalitate.

    TITLUL II
    COOPERARE ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE
    ART. 5
    Principii generale ale cooperării în materie de reglementare
    (1) Părţile cooperează prin toate mijloacele posibile pentru a asigura încorporarea progresivă în legislaţia Ucrainei a cerinţelor şi a standardelor prevăzute de actele Uniunii Europene enumerate în anexa I la prezentul acord, precum şi punerea în aplicare a acestor dispoziţii de către Ucraina prin:
    a) consultări periodice, în cadrul comitetului mixt menţionat la articolul 29 (denumit în continuare „comitetul mixt”) din prezentul acord, cu privire la interpretarea actelor Uniunii Europene enumerate în anexa I la prezentul acord referitoare la siguranţa şi securitatea aviaţiei, la managementul traficului aerian, la protecţia mediului, la accesul la piaţă şi la aspecte conexe, la aspectele sociale, la protecţia consumatorilor şi la alte sectoare reglementate de prezentul acord;
    b) furnizarea de asistenţă adecvată în sectoare specifice identificate de către părţi;
    c) consultări şi schimb de informaţii cu privire la legislaţia nouă, în conformitate cu articolul 15 din prezentul acord.

    (2) Ucraina adoptă măsurile necesare pentru a încorpora în sistemul juridic ucrainean şi pentru a pune în aplicare cerinţele şi standardele prevăzute de actele Uniunii Europene enumerate în anexa I la prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii menţionate la articolul 33 şi în anexa III la prezentul acord.
    (3) Părţile se informează reciproc, fără întârziere, prin intermediul comitetului mixt, cu privire la autorităţile lor respective competente în domeniul supravegherii siguranţei, al navigabilităţii, al autorizării transportatorilor aerieni, al chestiunilor aeroportuare, al securităţii aeronautice, al managementului traficului aerian, al investigării accidentelor şi incidentelor, al stabilirii taxelor de navigaţie aeriană şi de aeroport.

    ART. 6
    Respectarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative
    (1) La intrarea, ieşirea sau pe durata staţionării unei aeronave pe teritoriul unei părţi, actele cu putere de lege şi normele administrative aplicabile pe teritoriul respectiv referitoare la accesul pe teritoriul părţii în cauză sau la ieşirea din acesta a aeronavelor care efectuează transporturi aeriene sau referitoare la operarea şi navigarea aeronavelor trebuie să fie respectate de transportatorii aerieni ai celeilalte părţi.
    (2) La intrarea, ieşirea sau pe durata staţionării unei aeronave pe teritoriul unei părţi, actele cu putere de lege şi normele administrative aplicabile pe teritoriul respectiv referitoare la accesul pe teritoriul părţii în cauză sau la ieşirea din acesta a pasagerilor, a echipajului sau a mărfurilor din aeronave (inclusiv normele administrative referitoare la intrare, verificare, imigrare, paşapoarte, vamă şi carantină sau, în cazul poştei, normele poştale) trebuie să fie respectate de pasagerii, echipajele sau mărfurile transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi sau de persoanele care acţionează în numele acestora.

    ART. 7
    Siguranţa aviaţiei
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite în anexa III la prezentul acord, părţile acţionează în conformitate cu legislaţia lor respectivă privind cerinţele şi standardele referitoare la siguranţa aviaţiei specificate în partea C din anexa I la prezentul acord, în condiţiile stabilite în prezentul articol.
    (2) În timp ce continuă să îndeplinească funcţiile şi sarcinile statului de proiectare, de fabricare, de înregistrare şi de operare, în conformitate cu convenţia, Ucraina încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii stipulate în anexa III la prezentul acord.
    (3) Părţile cooperează pentru a asigura punerea efectivă în aplicare de către Ucraina a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol. În acest scop, Ucraina se implică în activitatea AESA în calitate de observator, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu anexa VI la prezentul acord.
    (4) Pentru a asigura operarea serviciilor convenite în temeiul articolului 16 alineatul (1) literele (a), (b), (c) şi (d) din prezentul acord, fiecare parte recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate, certificatele de competenţă şi licenţele eliberate sau validate de cealaltă parte şi aflate încă în vigoare, cu condiţia ca cerinţele privind aceste certificate sau licenţe să fie cel puţin egale cu standardele minime care pot fi stabilite în temeiul convenţiei.
    (5) Recunoaşterea de către statele membre ale UE a certificatelor eliberate de Ucraina menţionate în secţiunea 1 din anexa IV la prezentul acord se decide în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa III la prezentul acord.
    (6) Părţile cooperează în vederea realizării convergenţei sistemelor de certificare în domeniul navigabilităţii iniţiale şi al continuităţii navigabilităţii.
    (7) Părţile se asigură că aeronavele înmatriculate într-o parte care sunt suspectate de a nu fi conforme cu standardele internaţionale de siguranţă a aviaţiei stabilite în temeiul convenţiei şi care aterizează pe aeroporturi deschise traficului aerian internaţional aflate pe teritoriul celeilalte părţi fac obiectul unei inspecţii la platformă, interne şi externe, efectuate de autorităţile competente ale celeilalte părţi pentru a verifica atât valabilitatea documentelor aeronavei şi ale echipajului acesteia, cât şi starea aeronavei şi a echipamentelor acesteia.
    (8) Părţile fac schimb de informaţii, inclusiv cu privire la eventualele constatări identificate în timpul inspecţiilor la platformă efectuate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol prin mijloacele relevante.
    (9) Autorităţile competente ale unei părţi pot solicita consultări cu autorităţile competente ale celeilalte părţi în orice moment, cu privire la standardele de siguranţă menţinute de cealaltă parte, inclusiv în alte domenii decât cele reglementate prin actele menţionate în anexa I la prezentul acord, sau cu privire la constatările identificate în timpul inspecţiilor la platformă. Aceste consultări trebuie să aibă loc în termen de 30 de zile de la data solicitării.
    (10) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu se interpretează în sensul limitării autorităţii unei părţi de a lua toate măsurile adecvate şi imediate ori de câte ori constată că este posibil ca o aeronavă, un produs sau o operaţiune:
    a) să nu îndeplinească standardele minime stabilite în temeiul convenţiei sau al cerinţelor şi al standardelor specificate în partea C din anexa I la prezentul acord, după caz;
    b) să genereze motive serioase de îngrijorare – stabilite în urma unei inspecţii menţionate la alineatul (7) din prezentul articol – cu privire la faptul că o aeronavă sau operarea unei aeronave nu respectă standardele minime stabilite în temeiul convenţiei sau al cerinţelor şi al standardelor specificate în partea C din anexa I la prezentul acord, după caz; sau
    c) să genereze motive serioase de îngrijorare cu privire la absenţa menţinerii şi a administrării efective a standardelor minime stabilite în temeiul convenţiei sau al cerinţelor şi al standardelor specificate în partea C din anexa I la prezentul acord, după caz.

    (11) În cazul în care o parte adoptă măsuri în temeiul alineatului (10) din prezentul articol, aceasta informează cu promptitudine autorităţile competente ale celeilalte părţi în legătură cu măsurile adoptate, motivându-şi deciziile.
    (12) În cazul în care măsurile adoptate în aplicarea alineatului (10) din prezentul articol nu sunt întrerupte, deşi motivul pentru adoptarea lor nu mai există, oricare dintre părţi poate aduce problema în atenţia comitetului mixt.
    (13) Orice modificare a dreptului intern cu privire la statutul autorităţilor competente din Ucraina sau al oricărei autorităţi competente din statele membre ale UE trebuie notificată fără întârziere de către partea în cauză celorlalte părţi.

    ART. 8
    Securitatea aeronautică
    (1) Ucraina încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare dispoziţiile cuprinse în Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC), documentul 30, partea II, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord. În contextul evaluărilor prevăzute la articolul 33 alineatul (2) din prezentul acord, inspectorii Comisiei Europene pot participa, în calitate de observatori, la inspecţiile efectuate de autorităţile competente din Ucraina în aeroporturi situate pe teritoriul Ucrainei, în conformitate cu un mecanism convenit de cele două părţi. Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor Ucrainei şi ale statelor membre ale UE în temeiul anexei 17 la convenţie.
    (2) Întrucât garantarea siguranţei aeronavelor civile, a pasagerilor şi a echipajelor acestora reprezintă o condiţie prealabilă fundamentală pentru operarea serviciilor aeriene internaţionale, părţile îşi reafirmă obligaţiile reciproce privind asigurarea securităţii aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilegală şi, în special, obligaţiile care le revin în temeiul convenţiei, al Convenţiei privind infracţiunile şi alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963, al Convenţiei pentru combaterea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, al Convenţiei pentru combaterea actelor ilicite îndreptate împotriva siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, al Protocolului cu privire la reprimarea actelor ilicite de violenţă în aeroporturile destinate aviaţiei civile internaţionale, semnat la Montreal la 24 februarie 1988, şi al Convenţiei privind marcarea explozibililor plastici în scopul detectării, semnată la Montreal la 1 martie 1991, în măsura în care ambele părţi sunt semnatare ale acestor convenţii, precum şi al altor convenţii şi protocoale referitoare la securitatea aviaţiei civile la care ambele părţi sunt semnatare.
    (3) Părţile îşi acordă reciproc, la cerere, toată asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite împotriva siguranţei aeronavelor, a pasagerilor şi a echipajelor acestora, a aeroporturilor şi a infrastructurilor de navigaţie aeriană, precum şi pentru prevenirea oricărei alte ameninţări la adresa securităţii aviaţiei civile.
    (4) În cadrul relaţiilor lor reciproce, părţile acţionează în conformitate cu standardele de securitate aeronautică şi, în cazul în care le aplică, cu practicile recomandate stabilite de OACI şi desemnate ca anexe la convenţie, în măsura în care aceste dispoziţii privind securitatea sunt aplicabile părţilor. Ambele părţi solicită operatorilor aeronavelor înmatriculate pe teritoriul lor, operatorilor al căror sediu principal sau a căror reşedinţă permanentă se află pe teritoriul părţilor respective, precum şi operatorilor aeroporturilor aflate pe teritoriul lor să acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii privind securitatea aeronautică.
    (5) Fiecare parte se asigură că, pe teritoriul său, se iau măsuri eficiente pentru a proteja aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită, printre care se numără şi controlul de securitate al pasagerilor şi al bagajelor lor de mână, controlul de securitate al bagajelor de cală şi controalele de securitate ale mărfurilor şi poştei înainte de îmbarcarea sau de încărcarea pe aeronave, precum şi controalele de securitate ale proviziilor de bord şi de aeroport şi verificarea şi controlul de securitate ale persoanelor, altele decât pasagerii, care au acces în zonele de securitate cu acces restricţionat. Măsurile respective trebuie ajustate în funcţie de necesităţi, pentru a aborda vulnerabilităţile şi ameninţările din domeniul aviaţiei civile. Fiecare parte este de acord că este posibil ca transportatorilor săi aerieni să li se impună respectarea dispoziţiilor privind securitatea aeronautică menţionate la alineatul (4) din prezentul articol, solicitate de cealaltă parte pentru intrarea, părăsirea sau staţionarea pe teritoriul părţii respective.
    (6) Fiecare parte examinează, de asemenea, în mod pozitiv, orice solicitare a celeilalte părţi privind luarea de măsuri speciale de securitate rezonabile pentru a face faţă unei anumite ameninţări. Cu excepţia cazurilor de urgenţă în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, fiecare parte informează în prealabil cealaltă parte cu privire la orice măsuri speciale de securitate pe care intenţionează să le introducă şi care ar putea avea un impact financiar sau operaţional semnificativ asupra serviciilor de transport aerian furnizate în temeiul prezentului acord. Fiecare parte poate solicita o întrunire a comitetului mixt pentru a discuta astfel de măsuri de securitate, în conformitate cu articolul 29 din prezentul acord.
    (7) În cazul capturării ilicite a unei aeronave civile sau al unei ameninţări în acest sens sau în cazul altor acte ilicite împotriva siguranţei aeronavelor, a pasagerilor şi a echipajelor acestora, a aeroporturilor sau a infrastructurilor de navigaţie aeriană, părţile îşi acordă reciproc asistenţă prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare destinate să pună capăt rapid şi în condiţii de siguranţă incidentului sau ameninţării respective.
    (8) Fiecare parte ia toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru a se asigura că o aeronavă care face obiectul unei capturări ilicite sau al altor acte de intervenţie ilicită pe teritoriul său este reţinută la sol, cu excepţia cazurilor în care se impune decolarea acestora pentru a proteja vieţi omeneşti. Dacă este posibil, aceste măsuri se adoptă pe baza unor consultări reciproce.
    (9) În cazul în care una dintre părţi are motive întemeiate să creadă că cealaltă parte nu a respectat dispoziţiile în materie de securitate aeronautică prevăzute de prezentul articol, aceasta solicită consultări imediate cu cealaltă parte.
    (10) Fără a aduce atingere articolului 19 din prezentul acord, dacă în termen de 15 zile de la data unei astfel de solicitări nu se ajunge la un acord satisfăcător, partea solicitantă are dreptul de a reţine, de a revoca sau de a limita autorizaţia de operare a unuia sau mai multor transportatori aerieni ai celeilalte părţi sau de a impune condiţii în ceea ce priveşte aceste autorizaţii.
    (11) Atunci când devine necesar din cauza unei ameninţări imediate şi extraordinare, o parte poate lua măsuri provizorii înainte de expirarea termenului de 15 zile.
    (12) Orice măsură adoptată în conformitate cu alineatul (10) sau (11) din prezentul articol se întrerupe în momentul în care cealaltă parte se conformează pe deplin dispoziţiilor prezentului articol.

    ART. 9
    Managementul traficului aerian
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord, părţile acţionează în conformitate cu legislaţia lor respectivă privind cerinţele şi standardele referitoare la managementul traficului aerian specificate în partea B din anexa I la prezentul acord, în condiţiile enunţate la prezentul articol.
    (2) Ucraina încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord.
    (3) Părţile cooperează în domeniul managementului traficului aerian pentru a asigura punerea în aplicare efectivă de către Ucraina a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, precum şi în vederea extinderii cerului unic european la Ucraina pentru a îmbunătăţi standardele actuale de siguranţă şi eficienţa globală a operaţiunilor generale de trafic aerian din Europa, pentru a optimiza capacităţile de control al traficului aerian, pentru a reduce la minimum întârzierile şi pentru a spori eficienţa de mediu.
    (4) În acest scop, Ucraina se implică, în calitate de observator, în activitatea Comitetului pentru cerul unic, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, iar entităţile şi/sau autorităţile competente din Ucraina sunt asociate pe o bază nediscriminatorie, printr-o coordonare corespunzătoare cu privire la SESAR în conformitate cu legislaţia relevantă.
    (5) Comitetul mixt este responsabil cu monitorizarea şi cu facilitarea cooperării în domeniul managementului traficului aerian.
    (6) Pentru a facilita aplicarea legislaţiei privind cerul unic european:
    a) Ucraina adoptă măsurile necesare în vederea adaptării structurilor sale instituţionale de management al traficului aerian la cerul unic european; şi
    b) Uniunea Europeană facilitează participarea Ucrainei la activităţile operaţionale în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, al utilizării spaţiului aerian şi al interoperabilităţii, care decurg din cerul unic european.

    (7) Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care îi revin Ucrainei în temeiul convenţiei şi nici acordurilor regionale de navigaţie aeriană aflate în vigoare şi aprobate de către Consiliul OACI. După intrarea în vigoare a prezentului acord, orice acord regional ulterior ar trebui să respecte dispoziţiile acestuia.
    (8) În vederea menţinerii unui nivel ridicat de siguranţă pentru a maximiza capacitatea spaţiului aerian şi eficienţa managementului traficului aerian şi sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord, Ucraina organizează spaţiul aerian aflat sub responsabilitatea sa în conformitate cu cerinţele UE privind crearea de blocuri funcţionale de spaţiu aerian (Functional Airspace Blocks - FAB), în conformitate cu partea B din anexa I la prezentul acord.
    Părţile cooperează pentru a analiza posibila integrare a spaţiului aerian aflat sub responsabilitatea Ucrainei într-un FAB, în conformitate cu legislaţia UE şi luând în considerare beneficiile operaţionale ale acestei integrări.

    (9) Recunoaşterea de către statele membre ale UE a certificatelor relevante eliberate de Ucraina menţionate în secţiunea 2 din anexa IV la prezentul acord se decide în conformitate cu anexa III la prezentul acord.

    ART. 10
    Mediu
    (1) Părţile recunosc importanţa protecţiei mediului în cadrul dezvoltării şi punerii în aplicare a politicii în domeniul aviaţiei. Părţile recunosc necesitatea unor acţiuni eficace la nivel global, regional, naţional şi/sau local în vederea reducerii la minimum a impactului aviaţiei civile asupra mediului.
    (2) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord, părţile acţionează în conformitate cu legislaţia lor respectivă privind cerinţele şi standardele referitoare la mediu specificate în partea D din anexa I la prezentul acord, în condiţiile stabilite la prezentul articol.
    (3) Ucraina încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (2) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord.
    (4) Părţile cooperează pentru a asigura punerea efectivă în aplicare de către Ucraina a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (2) din prezentul articol, în timp ce recunosc importanţa conlucrării şi, în cadrul discuţiilor multilaterale, pentru a analiza efectele aviaţiei asupra mediului şi pentru a se asigura că orice măsuri de atenuare sunt pe deplin coerente cu obiectivele prezentului acord.
    (5) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu se interpretează ca o limitare a puterii autorităţilor competente ale unei părţi de a adopta măsurile corespunzătoare pentru prevenirea sau abordarea în alt mod a impacturilor transportului aerian asupra mediului, cu condiţia ca aceste măsuri să fie aplicate fără discriminare pe motive de naţionalitate şi să nu contravină drepturilor şi obligaţiilor care le revin părţilor în temeiul dreptului internaţional.

    ART. 11
    Protecţia consumatorilor
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite în anexa III la prezentul acord, părţile acţionează în conformitate cu legislaţia lor respectivă privind cerinţele şi standardele referitoare la protecţia consumatorilor specificate în partea F din anexa I la prezentul acord.
    (2) Ucraina încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord.
    (3) Părţile cooperează pentru a asigura punerea efectivă în aplicare de către Ucraina a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.
    (4) Părţile cooperează, de asemenea, pentru a asigura protecţia drepturilor consumatorilor care decurg din prezentul acord.

    ART. 12
    Cooperarea industrială
    (1) Părţile urmăresc să consolideze cooperarea industrială, în special prin:
    (i) dezvoltarea de legături economice între producătorii din domeniul aviaţiei ai ambelor părţi;
    (ii) promovarea şi dezvoltarea de proiecte comune vizând dezvoltarea durabilă a sectorului transportului aerian, inclusiv a infrastructurii acestuia;
    (iii) cooperarea tehnică în vederea punerii în aplicare a standardelor UE;
    (iv) promovarea oportunităţilor pentru producătorii şi proiectanţii din domeniul aviaţiei; şi
    (v) promovarea investiţiilor în cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord.

    (2) Prezentul acord nu aduce atingere standardelor tehnice şi industriale existente în Ucraina privind producţia aeronavelor şi a componentelor acestora care nu fac obiectul anexei I la prezentul acord.
    (3) Comitetul mixt monitorizează şi facilitează cooperarea industrială.

    ART. 13
    Sisteme informatizate de rezervare
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite în anexa III la prezentul acord, părţile acţionează în conformitate cu legislaţia lor respectivă privind cerinţele şi standardele referitoare la sistemele informatizate de rezervare specificate în partea G din anexa I la prezentul acord. Fiecare parte garantează accesul liber la piaţa sa al sistemelor informatizate de rezervare ale celeilalte părţi.
    (2) Ucraina încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord.
    (3) Părţile cooperează pentru a asigura punerea efectivă în aplicare de către Ucraina a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.

    ART. 14
    Aspecte sociale
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite în anexa III la prezentul acord, părţile acţionează în conformitate cu legislaţia lor respectivă privind cerinţele şi standardele referitoare la aspectele sociale, specificate în partea E din anexa I la prezentul acord.
    (2) Ucraina adoptă măsurile necesare şi încorporează în legislaţia sa şi pune efectiv în aplicare cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute în anexa III la prezentul acord.
    (3) Părţile cooperează pentru a asigura punerea efectivă în aplicare de către Ucraina a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora cerinţele şi standardele menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.

    ART. 15
    Legislaţie nouă
    (1) Prezentul acord nu aduce atingere dreptului fiecărei părţi, sub rezerva respectării principiului nediscriminării şi a dispoziţiilor prezentului articol şi ale articolului 4 din prezentul acord, de a adopta unilateral acte legislative noi sau de a-şi modifica legislaţia existentă în domeniul transportului aerian sau într-unul dintre domeniile conexe menţionate în anexa I la prezentul acord.
    (2) În cazul în care o parte doreşte să adopte acte legislative noi în domeniul de aplicare a prezentului acord sau o modificare a legislaţiei sale, aceasta informează cealaltă parte. La solicitarea oricăreia dintre părţi, comitetul mixt procedează, în termen de două luni de la data solicitării, la un schimb de opinii cu privire la consecinţele noului act legislativ sau ale modificării respective asupra bunei funcţionări a prezentului acord.
    (3) Comitetul mixt:
    a) adoptă o decizie de revizuire a anexei I la prezentul acord în vederea integrării în cadrul acesteia, dacă este necesar, pe bază de reciprocitate, a noului act legislativ sau a modificării în cauză;
    b) adoptă o decizie în virtutea căreia noul act legislativ sau modificarea în cauză trebuie considerate conforme cu prezentul acord; sau
    c) recomandă orice alte măsuri spre a fi adoptate într-un termen rezonabil, în vederea asigurării bunei funcţionări a prezentului acord.


    TITLUL III
    DISPOZIŢII ECONOMICE
    ART. 16
    Acordarea drepturilor
    (1) Fiecare parte acordă celeilalte părţi, în conformitate cu anexele II şi III la prezentul acord, următoarele drepturi pentru desfăşurarea transportului aerian internaţional de către transportatorii aerieni ai celeilalte părţi:
    a) dreptul de a survola teritoriul său fără a ateriza;
    b) dreptul de a efectua escale pe teritoriul său în alt scop decât îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor, a bagajelor, a mărfurilor şi/sau a poştei în cadrul transportului aerian (scopuri necomerciale);
    c) în timpul operării unui serviciu convenit pe o rută specificată, dreptul de a efectua escale pe teritoriul său în scopul îmbarcării sau debarcării pasagerilor, a mărfurilor şi/sau a poştei în cadrul traficului internaţional, separat sau combinat; şi
    d) celelalte drepturi specificate în prezentul acord.

    (2) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu poate fi interpretată în sensul de a conferi transportatorilor aerieni din Ucraina dreptul de a lua la bord, cu titlu oneros, pe teritoriul oricărui stat membru al UE, pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă care sunt destinate unui alt punct de pe teritoriul respectivului stat membru.

    ART. 17
    Autorizaţia de operare şi permisul tehnic
    După primirea din partea unui transportator aerian al unei părţi a cererilor de autorizaţie de operare sau de permis tehnic, care ar trebui depuse în formatul şi în modul prevăzute pentru autorizaţiile de operare şi pentru permisele tehnice, autorităţile competente ale celeilalte părţi acordă autorizaţiile corespunzătoare într-un termen minim de procedură, în următoarele condiţii:
    a) în cazul unui transportator aerian din Ucraina:
    (i) transportatorul aerian are sediul principal în Ucraina şi deţine o licenţă de operare valabilă în conformitate cu legislaţia aplicabilă din Ucraina;
    (ii) controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian este exercitat şi menţinut de Ucraina, iar autoritatea competentă relevantă este identificată în mod clar; şi
    (iii) dacă nu se stabileşte altfel în temeiul articolului 20 din prezentul acord, transportatorul aerian este deţinut, în mod direct sau prin participaţie majoritară, şi este controlat efectiv de Ucraina şi/sau de resortisanţi ai acestui stat;

    b) în cazul unui transportator aerian din Uniunea Europeană:
    (i) transportatorului aerian are sediul principal pe teritoriul unui stat membru al UE în temeiul tratatelor UE şi deţine o licenţă de operare valabilă în conformitate cu dreptul aplicabilă al Uniunii Europene;
    (ii) controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian este exercitat şi menţinut de statul membru al UE responsabil cu eliberarea certificatului de operator aerian, iar autoritatea competentă relevantă este identificată în mod clar; şi
    (iii) dacă nu se stabileşte altfel în temeiul articolului 20 din prezentul acord, transportatorul aerian este deţinut, în mod direct sau prin participaţie majoritară, şi este controlat efectiv de unul sau mai multe state membre ale UE şi/sau de resortisanţi ai acestora sau de alte state enumerate în anexa V la prezentul acord şi/sau de resortisanţi ai acestora.

    c) transportatorul aerian îndeplineşte condiţiile prevăzute de actele cu putere de lege şi de normele administrative menţionate la articolul 6 din prezentul acord; şi
    d) se menţin şi se aplică dispoziţiile articolelor 7 şi 8 din prezentul acord.


    ART. 18
    Recunoaşterea reciprocă a constatărilor în temeiul legii referitoare la capacitatea şi la naţionalitatea transportatorilor aerieni
    (1) La primirea unei cereri de autorizaţie de operare sau de permis tehnic din partea unui transportator aerian al unei părţi, autorităţile competente ale celeilalte părţi recunosc orice constatare în temeiul legii referitoare la capacitatea sau la naţionalitate făcută de autorităţile competente ale primei părţi cu privire la respectivul transportator aerian, ca şi când o astfel de constatare în temeiul legii ar fi fost făcută de propriile autorităţi competente şi nu efectuează investigaţii suplimentare în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.
    (2) Dacă, după primirea unei cereri de autorizaţie de operare sau de permis tehnic din partea unui transportator aerian sau după acordarea unei astfel de autorizaţii de operare sau a unui astfel de permis tehnic, autorităţile competente ale părţii destinatare au un motiv specific de îngrijorare privind neîndeplinirea, în pofida constatării făcute de autorităţile competente ale celeilalte părţi, a condiţiilor prevăzute la articolul 17 din prezentul acord cu privire la acordarea autorizaţiilor de operare sau a permiselor tehnice corespunzătoare, acestea trebuie să informeze imediat autorităţile respective, prezentând motive bine întemeiate pentru îngrijorarea lor. În acest caz, oricare dintre părţi poate solicita consultări, care pot implica reprezentanţi ai autorităţilor competente relevante şi/sau informaţii suplimentare relevante în acest sens, iar acestor solicitări trebuie să li se dea curs cât mai curând cu putinţă. În cazul în care problema nu este soluţionată, oricare parte poate sesiza comitetul mixt cu privire la acest aspect.

    ART. 19
    Refuzarea, revocarea, suspendarea, limitarea autorizaţiei de operare sau ale permisului tehnic
    (1) Autorităţile competente ale oricărei părţi pot refuza, revoca, suspenda sau limita autorizaţiile de operare sau permisele tehnice sau pot suspenda sau limita în alt mod operaţiunile unui transportator aerian al celeilalte părţi, dacă:
    a) în cazul unui transportator aerian din Ucraina:
    (i) transportatorul aerian nu are sediul principal în Ucraina sau nu deţine o licenţă de operare valabilă în conformitate cu legislaţia aplicabilă din Ucraina;
    (ii) controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian nu este exercitat sau menţinut de Ucraina sau autoritatea competentă relevantă nu este identificată în mod clar; sau
    (iii) dacă nu se stabileşte altfel în temeiul articolului 20 din prezentul acord, transportatorul aerian nu este deţinut, în mod direct sau prin participaţie majoritară sau nu este controlat efectiv de Ucraina şi/sau de resortisanţi ai acestui stat;

    b) în cazul unui transportator aerian din Uniunea Europeană:
    (i) transportatorul aerian nu are sediul principal pe teritoriul unui stat membru al UE în temeiul tratatelor UE sau nu deţine o licenţă de operare valabilă, în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii Europene; sau
    (ii) controlul reglementar efectiv al transportatorului aerian nu este exercitat sau menţinut de statul membru al UE responsabil cu eliberarea certificatului de operator aerian al acestuia sau autoritatea competentă relevantă nu este identificată în mod clar; sau
    (iii) dacă nu se stabileşte altfel în temeiul articolului 20 din prezentul acord, transportatorul aerian nu este deţinut, în mod direct sau prin participaţie majoritară sau nu este controlat efectiv de unul sau mai multe state membre ale UE şi/sau de resortisanţi ai acestora sau de celelalte state enumerate în anexa V la prezentul acord şi/sau de resortisanţi ai acestora;

    c) transportatorul aerian nu a respectat actele cu putere de lege şi normele administrative menţionate la articolul 6 din prezentul acord;
    d) nu se menţin sau nu se aplică dispoziţiile articolelor 7 şi 8 din prezentul acord; sau
    e) o parte a hotărât, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din prezentul acord, că nu au fost îndeplinite condiţiile privind mediul concurenţial.

    (2) Exceptând cazul în care luarea unor măsuri urgente este esenţială pentru a se evita alte încălcări ale alineatului (1) litera (c) sau (d) din prezentul articol, drepturile instituite prin prezentul articol se exercită numai după consultarea autorităţilor competente ale celeilalte părţi.
    (3) Niciuna dintre părţi nu îşi utilizează drepturile instituite prin prezentul articol pentru a refuza, a revoca, a suspenda sau a limita autorizaţiile de operare sau permisele tehnice ale oricăror transportatori aerieni ai unei părţi pe motiv că participaţia majoritară şi/sau controlul efectiv al transportatorului aerian respectiv sunt deţinute de una sau mai multe părţi la Acordul SACE sau de resortisanţi ai acestora, cu condiţia ca partea sau părţile respective la Acordul SACE să ofere tratament reciproc şi să aplice condiţiile Acordului SACE.

    ART. 20
    Investiţii în transportatori aerieni
    (1) În pofida articolelor 17 şi 19 din prezentul acord, participaţia majoritară sau controlul efectiv al unui transportator aerian din Ucraina de către statele membre ale UE şi/sau de către resortisanţi ai acestora ori al unui transportator aerian din Uniunea Europeană de către Ucraina şi/sau de către resortisanţi ai acesteia este permis(ă) în virtutea unei decizii prealabile a comitetului mixt.
    (2) Respectiva decizie precizează condiţiile asociate cu operarea serviciilor convenite în temeiul prezentului acord şi cu serviciile dintre ţările terţe şi părţi. Articolul 29 alineatul (8) din prezentul acord nu se aplică acestui tip de decizie.

    ART. 21
    Eliminarea restricţiilor cantitative
    (1) Fără a aduce atingere unor dispoziţii mai favorabile cuprinse în acordurile existente şi în cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord, părţile elimină restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent asupra transferului de echipamente, materiale, piese de schimb şi alte dispozitive dacă acestea îi sunt necesare unui transportator aerian pentru a continua să furnizeze servicii de transport aerian în condiţiile prevăzute de prezentul acord.
    (2) Obligaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol nu împiedică părţile să interzică aceste transferuri sau să impună restricţii în privinţa lor din motive privind ordinea publică sau siguranţa publică, protecţia sănătăţii şi a vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor ori protecţia proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale. Cu toate acestea, astfel de interdicţii sau restricţii nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie disimulată a schimburilor comerciale dintre părţi.

    ART. 22
    Oportunităţi comerciale

    Desfăşurarea activităţii
    (1) Părţile convin că obstacolele din calea desfăşurării activităţii întâmpinate de operatorii comerciali ar constitui o piedică pentru beneficiile care urmează să fie realizate ca urmare a aplicării prezentului acord. Prin urmare, părţile convin să demareze un proces eficient şi reciproc de eliminare a obstacolelor care împiedică desfăşurarea activităţii întâmpinate de operatorii comerciali ai ambelor părţi, acolo unde aceste obstacole pot să împiedice operaţiunile comerciale, să denatureze concurenţa sau să împiedice dezvoltarea unor condiţii de concurenţă echitabile.
    (2) Comitetul mixt dezvoltă un proces de cooperare în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice şi cu oportunităţile comerciale, monitorizează progresele realizate în ceea ce priveşte eliminarea eficace a obstacolelor care împiedică desfăşurarea activităţii întâmpinate de operatorii comerciali şi examinează periodic evoluţiile, inclusiv, dacă este necesar, în ceea ce priveşte modificările legislative şi normative. În conformitate cu articolul 29 din prezentul acord, oricare parte poate solicita întrunirea comitetului mixt în vederea discutării oricărui aspect legat de aplicarea prezentului articol.

    Reprezentanţii transportatorilor aerieni
    (3) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul de a-şi stabili birouri pe teritoriul celeilalte părţi pentru promovarea şi vânzarea serviciilor de transport aerian şi pentru alte activităţi conexe, inclusiv dreptul de a vinde şi de a elibera orice fel de bilete şi/sau scrisori de transport aerian, atât propriile bilete şi/sau scrisori de transport aerian, cât şi pe cele ale oricărui alt transportator.
    (4) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul, în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative ale celeilalte părţi referitoare la intrare, la şedere şi la angajare, să aducă şi să menţină pe teritoriul celeilalte părţi personal de conducere, comercial, tehnic şi operaţional şi alt personal specializat care este necesar pentru sprijinirea furnizării serviciilor de transport aerian. În funcţie de opţiunea transportatorilor aerieni, aceste cerinţe privind personalul pot fi îndeplinite fie de către propriul personal, fie utilizând serviciile oricărei alte organizaţii, companii sau ale oricărui alt transportator aerian care operează pe teritoriul celeilalte părţi şi care este autorizat(ă) să efectueze astfel de servicii pe teritoriul părţii respective. Ambele părţi facilitează şi accelerează acordarea autorizaţiilor de muncă, acolo unde sunt necesare, pentru personalul angajat în birourile vizate de prezentul alineat, inclusiv pentru personalul care efectuează anumite sarcini temporare pe perioade care nu depăşesc 90 de zile, sub rezerva actelor cu putere de lege şi a normelor administrative relevante aflate în vigoare.

    Handling la sol
    (5) Sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite în anexa III la prezentul acord:
    a) fără a aduce atingere literei (b), fiecare transportator aerian are, în ceea ce priveşte serviciile de handling la sol pe teritoriul celeilalte părţi:
    (i) dreptul de a-şi realiza propriile activităţi de handling la sol („handling propriu”); sau
    (ii) dreptul de a alege din rândul furnizorilor concurenţi care oferă servicii complete sau parţiale de handling la sol, în cazul în care actele cu putere de lege şi normele administrative ale fiecărei părţi permit accesul la piaţă al acestor furnizori şi dacă aceştia sunt prezenţi pe piaţă;

    b) pentru handlingul de bagaje, handlingul de rampă, handlingul de combustibil şi de ulei şi handlingul de marfă şi poştă în ceea ce priveşte manipularea fizică a mărfii şi a poştei între terminalul aeroportului şi aeronavă, drepturile prevăzute la litera (a) punctele (i) şi (ii) pot fi supuse unor constrângeri în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative aplicabile pe teritoriul celeilalte părţi. În cazul în care aceste constrângeri împiedică handlingul propriu şi în absenţa unei concurenţe efective între furnizorii de servicii de handling la sol, toate aceste servicii trebuie puse la dispoziţia tuturor transportatorilor aerieni în condiţii egale şi fără discriminare;
    c) orice furnizor de servicii de handling la sol al oricărei părţi, fie că este sau nu transportator aerian, are, în ceea ce priveşte handlingul la sol pe teritoriul celeilalte părţi, dreptul de a furniza servicii de handling la sol transportatorilor aerieni ai părţilor care îşi desfăşoară activitatea pe acelaşi aeroport, dacă acest lucru este permis şi compatibil cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative aplicabile.


    Alocarea sloturilor orare pe aeroporturi
    (6) Alocarea sloturilor orare disponibile pe aeroporturile de pe teritoriile părţilor se efectuează în mod independent, transparent, nediscriminatoriu şi la timp.

    Vânzări, cheltuieli locale şi transferul de fonduri
    (7) Orice transportator aerian al oricărei părţi are dreptul să se implice în vânzarea de servicii de transport aerian şi de servicii conexe pe teritoriul celeilalte părţi, în mod direct şi/sau, dacă doreşte, prin intermediul agenţilor săi de vânzări, al altor intermediari desemnaţi de transportatorul aerian, al altui transportator aerian sau al internetului. Fiecare transportator aerian are dreptul să vândă astfel de servicii de transport şi servicii conexe şi orice persoană este liberă să le achiziţioneze, în moneda teritoriului respectiv sau într-o valută liber convertibilă, în conformitate cu reglementările valutare locale.
    (8) Fiecare transportator aerian are dreptul de a converti în valută liber convertibilă şi de a transfera veniturile obţinute pe plan local de pe teritoriul celeilalte părţi către teritoriul de origine sau către ţara sau ţările alese de el în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Convertirea şi transferul trebuie autorizate cu promptitudine, fără aplicarea de restricţii sau de impozite, la cursul oficial de schimb valutar aplicabil tranzacţiilor şi transferurilor curente la data la care transportatorul depune cererea iniţială de transfer.
    (9) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi sunt autorizaţi să plătească cheltuielile locale, inclusiv achiziţiile de combustibil, pe teritoriul celeilalte părţi în moneda naţională. Dacă doresc, transportatorii aerieni ai fiecărei părţi pot plăti aceste cheltuieli pe teritoriul celeilalte părţi într-o valută liber convertibilă în conformitate cu reglementările valutare locale.

    Acorduri de cooperare
    (10) Pentru operarea sau furnizarea de servicii în temeiul prezentului acord, orice transportator aerian al unei părţi poate să încheie acorduri de cooperare comercială, cum sunt acordurile de rezervare de capacitate sau de partajare a codurilor, cu:
    a) orice transportator aerian sau transportatori aerieni al (ai) părţilor;
    b) orice transportator aerian sau transportatori aerieni al (ai) unei ţări terţe; şi
    c) orice furnizor de servicii de transport de suprafaţă (terestru sau maritim);

    cu condiţia ca: (i) transportatorul care operează serviciul să deţină autoritatea corespunzătoare; (ii) transportatorii care comercializează serviciul să deţină drepturile corespunzătoare pentru rutele în cauză conform dispoziţiilor bilaterale relevante şi (iii) acordurile să îndeplinească cerinţele referitoare la siguranţă şi la concurenţă aplicabile în mod normal acestui tip de acorduri. În ceea ce priveşte transportul de pasageri comercializat care implică partajare de coduri, cumpărătorul este informat la punctul de vânzare sau, în orice caz, la înregistrare sau la îmbarcare, atunci când nu este necesară înregistrarea pentru un zbor de legătură, cu privire la furnizorii de servicii de transport care operează fiecare sector al serviciului în cauză.

    Transportul intermodal
    (11) În ceea ce priveşte transportul de pasageri, furnizorii de servicii de transport de suprafaţă nu intră sub incidenţa actelor cu putere de lege sau a normelor administrative aplicabile transportului aerian prin simplul fapt că serviciile de transport de suprafaţă sunt oferite de un transportator aerian în nume propriu. Furnizorii de servicii de transport de suprafaţă sunt liberi să decidă dacă încheie sau nu acorduri de cooperare. Atunci când decid în privinţa oricăror acorduri specifice, furnizorii de servicii de transport de suprafaţă pot lua în considerare, printre altele, interesele consumatorilor şi constrângerile tehnice, economice, de spaţiu şi de capacitate.
    (12) Fără a aduce atingere cerinţelor aplicabile din actele cu putere de lege şi din normele administrative şi în pofida altor dispoziţii din prezentul acord, transportatorii aerieni şi furnizorii indirecţi de servicii de transport de marfă ai părţilor sunt autorizaţi, fără restricţie, să recurgă, în legătură cu transportul aerian internaţional, în temeiul aceleiaşi scrisori de transport aerian, la orice mijloc de transport de suprafaţă de marfă către sau dinspre orice punct situat pe teritoriul Ucrainei şi al Uniunii Europene sau în ţări terţe, inclusiv transportul către sau dinspre toate aeroporturile cu facilităţi vamale şi inclusiv, dacă este cazul, dreptul de a transporta mărfuri prin vamă. Aceste mărfuri, fie că sunt transportate pe căi de suprafaţă, fie că sunt transportate pe calea aerului, au acces la facilităţile şi procedurile vamale aeroportuare. Transportatorii aerieni pot alege să îşi efectueze propriile transporturi de suprafaţă sau să le încredinţeze altor transportatori de suprafaţă, inclusiv altor transportatori aerieni şi furnizori indirecţi de servicii de transport aerian de marfă. Aceste servicii de transport intermodal de marfă pot fi oferite la un tarif unic care să acopere şi transportul aerian şi cel de suprafaţă, cu condiţia ca expeditorii să nu fie induşi în eroare în privinţa naturii şi a modalităţilor acestor transporturi.
    În sensul primului paragraf din prezentul alineat, „transportul de suprafaţă” include atât transportul terestru, cât şi transportul maritim.


    Închirierea
    (13) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul să furnizeze serviciile convenite utilizând aeronave cu sau fără echipaj, închiriate de la orice transportator aerian, inclusiv din ţări terţe, cu condiţia ca toţi participanţii la astfel de acorduri să îndeplinească condiţiile prevăzute în temeiul actelor cu putere de lege şi al normelor administrative aplicate în mod normal de părţile la aceste acorduri.
    Niciuna dintre părţi nu poate impune transportatorilor aerieni care îşi închiriază echipamentele să dispună de drepturi de trafic în temeiul prezentului acord.
    Închirierea de aeronave cu echipaj (wet-leasing) de către un transportator aerian din Ucraina de la un transportator aerian dintr-o ţară terţă sau de către un transportator aerian din Uniunea Europeană de la un transportator aerian dintr-o ţară terţă, alta decât cele menţionate în anexa V la prezentul acord, în vederea exploatării drepturilor prevăzute în prezentul acord, rămâne un caz excepţional sau răspunde unor necesităţi temporare. Închirierea trebuie supusă aprobării prealabile a autorităţii care a acordat licenţa transportatorului aerian care închiriază aeronava cu echipaj şi a autorităţii competente a celeilalte părţi.    Acorduri de franciză, de atribuire a numelui de marcă şi de concesiune comercială
    (14) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul de a încheia acorduri de franciză, de atribuire a numelui de marcă sau de concesiune comercială cu companiile, inclusiv cu transportatorii aerieni, ale oricărei părţi sau ale ţărilor terţe, cu condiţia ca transportatorii aerieni să deţină autorizaţiile corespunzătoare şi să îndeplinească condiţiile prevăzute în temeiul actelor cu putere de lege şi al normelor administrative aplicate de către părţi în cazul unor astfel de acorduri, în special cele care impun dezvăluirea identităţii transportatorului aerian care operează serviciul.

    Escale pe timp de noapte
    (15) Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi au dreptul de a face escale pe timp de noapte în aeroporturile celeilalte părţi care sunt deschise traficului internaţional.

    ART. 23
    Taxe vamale şi impozitare
    (1) La sosirea pe teritoriul uneia dintre părţi, aeronavele utilizate în transportul aerian internaţional de către transportatorii aerieni ai celeilalte părţi, echipamentele lor obişnuite, combustibilul, lubrifianţii, consumabilele de natură tehnică, echipamentul de la sol, piesele de schimb (inclusiv motoare), proviziile de bord (inclusiv, dar nelimitându-se la: alimente, băuturi şi alcool, tutun şi alte produse destinate comercializării sau consumării de către pasageri în cantităţi limitate în timpul zborului) şi alte articole destinate să fie folosite sau utilizate doar în legătură cu operarea sau cu întreţinerea aeronavelor care efectuează transporturi aeriene internaţionale sunt scutite, pe bază de reciprocitate, în temeiul legislaţiei relevante aplicabile, de toate restricţiile la import, taxele pe proprietate şi impozitele pe capital, taxele vamale, accizele şi de toate onorariile şi taxele similare care:
    a) sunt impuse de autorităţile naţionale sau locale sau de Uniunea Europeană; şi
    b) nu se bazează pe costul serviciilor furnizate, cu condiţia ca echipamentele şi proviziile respective să rămână la bordul aeronavelor.

    (2) De asemenea, sunt scutite, pe bază de reciprocitate, în temeiul legislaţiei relevante aplicabile a unei părţi, de la plata impozitelor, redevenţelor, drepturilor, onorariilor şi taxelor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol, cu excepţia taxelor bazate pe costul serviciului furnizat:
    a) proviziile de bord introduse sau furnizate pe teritoriul unei părţi şi luate la bord, în limite rezonabile, pentru a fi folosite la bordul aeronavelor care pleacă ale unui transportator aerian aparţinând celeilalte părţi, utilizate în transportul aerian internaţional, inclusiv în cazurile în care aceste provizii urmează să fie folosite pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra respectivului teritoriu;
    b) echipamentele de la sol şi piesele de schimb (inclusiv motoare) introduse pe teritoriul unei părţi în vederea întreţinerii, reviziei sau reparării aeronavelor unui transportator aerian al celeilalte părţi utilizate în transportul aerian internaţional;
    c) combustibilul, lubrifianţii şi consumabilele tehnice introduse sau furnizate pe teritoriul uneia dintre părţi pentru a fi folosite în sau pe o aeronavă a unui transportator aerian al celeilalte părţi, utilizate în transportul aerian internaţional, inclusiv în cazurile în care aceste articole urmează să fie folosite pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra respectivului teritoriu;
    d) materialele imprimate, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia vamală a fiecărei părţi, introduse sau furnizate pe teritoriul uneia dintre părţi şi luate la bord pentru a fi folosite pe aeronavele care pleacă ale unui transportator aerian al celeilalte părţi, utilizate în transportul aerian internaţional, inclusiv în cazurile în care aceste articole urmează să fie folosite pentru o parte a călătoriei efectuate deasupra respectivului teritoriu; şi
    e) echipamentele de siguranţă şi de securitate utilizate în aeroporturi sau în terminale pentru marfă.

    (3) În pofida oricărei alte dispoziţii contrare, nicio dispoziţie din prezentul acord nu interzice vreunei părţi să impună, pe bază nediscriminatorie, impozite, redevenţe, taxe vamale, onorarii sau taxe pe combustibilul furnizat pe teritoriul său pentru a fi utilizat de o aeronavă a unui transportator aerian care operează între două puncte de pe teritoriul său.
    (4) Se poate impune ca echipamentele şi articolele menţionate la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol să fie ţinute sub supravegherea sau controlul autorităţilor corespunzătoare şi să nu fie transferate fără plata taxelor vamale şi a impozitelor corespunzătoare.
    (5) Scutirile prevăzute în prezentul articol sunt, de asemenea, acordate în cazul în care transportatorii aerieni ai unei părţi au încheiat un contract cu un alt transportator aerian care beneficiază, la rândul său, de astfel de scutiri acordate de cealaltă parte, pentru împrumutul sau transferul pe teritoriul celeilalte părţi al articolelor precizate la alineatele (1) şi (2) din prezentul articol.
    (6) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu împiedică niciuna din părţi să impună impozite, redevenţe, taxe vamale, onorarii sau taxe la vânzarea către pasageri a mărfurilor care nu sunt destinate consumului la bordul aeronavelor, pe un sector al serviciului aerian între două puncte situate pe teritoriul său unde este permisă îmbarcarea sau debarcarea.
    (7) Bagajele şi mărfurile aflate în tranzit direct pe teritoriul unei părţi sunt scutite de impozite, taxe vamale, onorarii şi alte taxe similare care nu se bazează pe costul serviciului furnizat.
    (8) Echipamentele de la bord obişnuite, precum şi materialul şi proviziile păstrate în mod normal la bordul aeronavelor unui transportator aerian al oricăreia dintre părţi pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi numai cu aprobarea autorităţilor vamale de pe teritoriul respectiv. În acest caz, echipamentele şi materialele respective pot fi puse sub supravegherea autorităţilor menţionate până la momentul în care sunt reexportate sau eliberate în alt mod, în conformitate cu reglementările vamale.
    (9) Dispoziţiile prezentului acord nu afectează taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia impozitului pe cifra de afaceri plătit la import. Dispoziţiile prezentului acord nu aduc atingere dispoziţiilor niciunei convenţii care poate fi în vigoare la momentul relevant între un stat membru şi Ucraina în vederea evitării dublei impozitări a veniturilor şi a capitalului.

    ART. 24
    Taxe pentru utilizarea aeroporturilor şi a infrastructurilor şi serviciilor aeronautice
    (1) Fiecare parte se asigură că taxele de utilizare care pot fi impuse transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi de către autorităţile sau organismele sale competente în materie de taxe pentru utilizarea serviciilor şi infrastructurilor de navigaţie aeriană şi de control al traficului aerian, aeroportuare şi de securitate aeronautică, precum şi a infrastructurilor şi serviciilor aferente sunt corecte, rezonabile, nediscriminatorii şi distribuite echitabil între categoriile de utilizatori. Fără a aduce atingere articolului 9 din prezentul acord, aceste taxe pot reflecta, fără a depăşi însă, costul integral pe care autorităţile sau organismele competente în materie de taxe îl suportă pentru furnizarea infrastructurilor şi serviciilor aeroportuare şi de securitate aeriană corespunzătoare în aeroportul respectiv sau în cadrul sistemului aeroportului respectiv. Aceste taxe pot include o rentabilitate rezonabilă a activelor după amortizare. Infrastructurile şi serviciile care fac obiectul taxelor de utilizare sunt furnizate pe o bază eficientă şi economică. În orice situaţie, aceste taxe de utilizare nu pot fi impuse pentru transportatorii aerieni ai celeilalte părţi în termeni mai puţin favorabili decât cei mai favorabili termeni disponibili pentru oricare alt transportator aerian la momentul evaluării lor. Taxele de utilizare sunt stabilite de către autorităţile sau organismele competente în materie de taxe ale părţilor, în moneda naţională sau în valută.
    (2) Fiecare parte încurajează sau solicită consultări, în conformitate cu legislaţia aplicabilă existentă, între autorităţile sau organismele competente în materie de taxe de pe teritoriul său şi transportatorii aerieni şi/sau organismele lor de reprezentare care folosesc serviciile şi infrastructurile şi se asigură că aceste autorităţi sau organisme competente în materie de taxe şi transportatorii aerieni sau organismele lor de reprezentare îşi transmit reciproc informaţiile necesare pentru a permite o examinare exactă a caracterului rezonabil al taxelor de utilizare, în conformitate cu principiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Fiecare parte se asigură că autorităţile sau organismele competente în materie de taxe informează utilizatorii cu un preaviz rezonabil cu privire la orice propunere de modificare a taxelor de utilizare, pentru ca autorităţile în cauză să poată lua în considerare opiniile exprimate de utilizatori înainte de efectuarea modificărilor respective.

    ART. 25
    Stabilirea preţurilor
    (1) Părţile permit stabilirea liberă a preţurilor de către transportatorii aerieni pe baza unei concurenţe libere şi echitabile.
    (2) Părţile nu solicită transmiterea sau notificarea preţurilor.
    (3) În cazul în care autorităţile competente ale oricărei părţi consideră că un preţ nu este compatibil cu considerentele stabilite în prezentul articol, acestea trebuie să anunţe în mod corespunzător autorităţile competente ale celeilalte părţi în cauză şi pot solicita consultări cu autorităţile respective. Pot fi desfăşurate consultări între autorităţile competente cu privire la aspecte precum preţurile care ar putea fi incorecte, nerezonabile, discriminatorii sau subvenţionate. Aceste consultări au loc în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii.

    ART. 26
    Mediu concurenţial
    (1) În cadrul domeniului de aplicare al prezentului acord, se aplică titlul IV din acordul de asociere sau din oricare acord ulterior între Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia şi Ucraina, cu excepţia cazului în care prezentul acord conţine norme mai specifice privind concurenţa şi ajutoarele de stat pentru sectorul aviaţiei.
    (2) Părţile confirmă că obiectivul lor comun este de a institui un mediu echitabil şi competitiv pentru operarea serviciilor aeriene. Părţile recunosc că practicile concurenţiale loiale din partea transportatorilor aerieni sunt mai probabile în cazul în care transportatorii aerieni funcţionează pe baze complet comerciale şi nu sunt subvenţionaţi.
    (3) Ajutoarele de stat, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor companii sau întreprinderi sau a anumitor produse sau servicii aeronautice, sunt incompatibile cu buna funcţionare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta comerţul dintre părţi în sectorul aviaţiei.
    (4) În ceea ce priveşte ajutoarele de stat, orice practici care contravin prezentului articol sunt evaluate pe baza criteriilor care decurg din aplicarea normelor în materie de concurenţă aplicabile în Uniunea Europeană şi, în special, cele prevăzute în anexa VII la prezentul acord.
    (5) În cazul în care una dintre părţi constată că pe teritoriul celeilalte părţi există anumite condiţii, datorate în special unei subvenţii, care ar afecta negativ concurenţa loială şi echitabilă în detrimentul transportatorilor săi aerieni, aceasta poate adresa observaţii celeilalte părţi. Mai mult, aceasta poate solicita o întrunire a comitetului mixt instituit în temeiul articolului 29 din prezentul acord. Consultările încep în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de solicitări. Dacă în termen de 30 de zile de la începerea consultărilor nu se ajunge la un acord satisfăcător, partea care a solicitat consultările are dreptul de a refuza, de a revoca, de a suspenda sau de a limita autorizaţiile transportatorului aerian (transportatorilor aerieni) în cauză, în conformitate cu articolul 19 din prezentul acord.
    (6) Măsurile menţionate la alineatul (5) din prezentul articol sunt corespunzătoare, proporţionale şi limitate la strictul necesar în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi durata. Acestea vizează exclusiv transportatorul aerian sau transportatorii aerieni care beneficiază de o subvenţie sau de condiţiile menţionate în prezentul articol şi nu aduc atingere dreptului niciuneia dintre părţi de a adopta măsuri în temeiul articolului 31 din prezentul acord.
    (7) Fiecare parte, după notificarea celeilalte părţi, poate contacta entităţile guvernamentale responsabile de pe teritoriul celeilalte părţi, inclusiv entităţi la nivel de stat, de provincie sau local, pentru a discuta chestiuni legate de prezentul articol.
    (8) Nicio dispoziţie din prezentul acord nu limitează sau nu pune în pericol puterea autorităţilor de concurenţă ale părţilor în sensul că toate aspectele legate de aplicarea dreptului concurenţei intră în competenţa exclusivă a acestora. Orice măsură luată în temeiul prezentului articol nu aduce atingere măsurilor luate de aceste autorităţi, care trebuie să fie pe deplin independente faţă de măsurile luate în temeiul prezentului articol.
    (9) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere actelor cu putere de lege şi normelor administrative ale părţilor referitoare la obligaţiile de serviciu public pe teritoriile părţilor.
    (10) Părţile fac schimb de informaţii, ţinând seama de limitele impuse de cerinţele secretului profesional şi ale secretului de afaceri.

    ART. 27
    Statistici
    (1) Fiecare parte furnizează celeilalte părţi statisticile impuse de actele cu putere de lege şi de normele administrative naţionale şi, la cerere, alte informaţii statistice disponibile care ar putea fi necesare în mod rezonabil pentru examinarea modului de operare a serviciilor aeriene.
    (2) Părţile cooperează în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul articolului 29 pentru facilitarea schimbului de informaţii statistice între ele cu scopul de a monitoriza dezvoltarea serviciilor aeriene în temeiul prezentului acord.

    TITLUL IV
    DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE
    ART. 28
    Interpretare şi aplicare
    (1) Părţile iau toate măsurile corespunzătoare, generale sau specifice, destinate să asigure îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul acord şi se abţin de la luarea oricărei măsuri care ar putea pune în pericol atingerea obiectivelor prezentului acord.
    (2) Fiecare parte este responsabilă, pe propriul său teritoriu, pentru aplicarea adecvată a prezentului acord. Ucraina este responsabilă şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei sale adoptate cu scopul de a încorpora în sistemul său juridic cerinţele şi standardele prevăzute de actele Uniunii Europene referitoare la aviaţia civilă, menţionate în anexa I la prezentul acord.
    (3) Fiecare parte pune la dispoziţia celeilalte părţi toate informaţiile şi tot sprijinul necesare în cazul unor investigaţii cu privire la posibile încălcări ale dispoziţiilor prezentului acord, pe care cealaltă parte le efectuează în temeiul competenţelor care îi revin conform prezentului acord.
    (4) Ori de câte ori părţile acţionează în temeiul competenţelor care le sunt conferite prin prezentul acord cu privire la aspecte care prezintă un interes substanţial pentru cealaltă parte şi care privesc autorităţile, companiile sau întreprinderile celeilalte părţi, autorităţile competente ale celeilalte părţi trebuie să fie pe deplin informate şi să aibă posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile înainte de luarea unei decizii finale.
    (5) În măsura în care dispoziţiile prezentului acord şi dispoziţiile actelor specificate în anexa I la prezentul acord sunt identice în esenţă cu normele corespunzătoare din tratatele UE şi cu actele adoptate în temeiul tratatelor UE, dispoziţiile respective se interpretează, în implementarea şi aplicarea lor, în conformitate cu hotărârile şi deciziile relevante ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, denumită în continuare „Curtea de Justiţie”, şi respectiv ale Comisiei Europene.

    ART. 29
    Comitetul mixt
    (1) Se instituie un comitet mixt compus din reprezentanţi ai părţilor, responsabil cu gestionarea prezentului acord şi cu punerea în aplicare adecvată a acestuia. În acest scop, comitetul mixt formulează recomandări şi ia decizii în cazurile prevăzute în mod expres de prezentul acord.
    (2) Deciziile comitetului mixt se adoptă prin consens şi sunt obligatorii pentru părţi. Deciziile sunt puse în aplicare de către părţi în conformitate cu procedurile lor interne. Părţile se informează reciproc cu privire la finalizarea acestor proceduri şi la data intrării în vigoare a deciziilor. Ori de câte ori o decizie luată de comitetul mixt conţine o cerinţă privind măsurile care trebuie luate de către o parte, respectiva parte ia măsurile necesare şi informează comitetul mixt în acest sens.
    (3) Comitetul mixt adoptă, printr-o decizie, regulamentul său de procedură.
    (4) Comitetul mixt se întruneşte dacă şi atunci când este necesar, la cererea unei dintre părţi.
    (5) De asemenea, o parte poate solicita o întrunire a comitetului mixt cu scopul de a soluţiona orice chestiune legată de interpretarea sau de aplicarea prezentului acord. Această întrunire are loc cât mai curând posibil, în termen de maximum două luni de la data primirii solicitării, în afara cazului în care părţile convin altfel.
    (6) În scopul punerii în aplicare adecvate a prezentului acord, părţile fac schimb de informaţii şi, la cererea oricăreia dintre ele, se consultă în cadrul comitetului mixt.
    (7) În cazul în care una dintre părţi consideră că o decizie a comitetului mixt nu este pusă în aplicare în mod adecvat de către cealaltă parte, ea poate solicita discutarea situaţiei de către comitetul mixt. În cazul în care comitetul mixt nu poate rezolva problema în termen de două luni de la sesizare, partea solicitantă poate lua măsuri de salvgardare corespunzătoare în temeiul articolului 31 din prezentul acord.
    (8) Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, în cazul în care comitetul mixt nu ia o decizie într-o chestiune cu privire la care a fost sesizat în termen de şase luni de la data sesizării, părţile pot lua măsuri de salvgardare temporare corespunzătoare în temeiul articolului 31 din prezentul acord.
    (9) În conformitate cu articolul 20 din prezentul acord, comitetul mixt examinează chestiunile referitoare la investiţiile bilaterale ale participaţiei majoritare sau la modificările care vizează controlul efectiv asupra transportatorilor aerieni ai părţilor.
    (10) Comitetul mixt dezvoltă cooperarea între părţi şi prin:
    a) examinarea condiţiilor de piaţă care influenţează serviciile aeriene vizate de prezentul acord;
    b) abordarea şi, în măsura posibilului, soluţionarea eficace a chestiunilor legate de desfăşurarea activităţii economice care, printre altele, pot împiedica accesul la piaţă şi operarea fără probleme a serviciilor convenite vizate de prezentul acord, pentru a asigura condiţii de concurenţă echitabile, convergenţa în domeniul reglementării şi reducerea la minimum a sarcinii de reglementare a operatorilor comerciali;
    c) încurajarea schimburilor la nivel de experţi cu privire la noile iniţiative şi evoluţii legislative şi normative, precum şi adoptarea unor noi instrumente legislative de drept internaţional public şi privat în domeniul aviaţiei, în special în materie de securitate, de siguranţă, de protecţie a mediului, de infrastructură aviatică (inclusiv sloturile), de aeroporturi, de cooperare industrială, de management al traficului aerian, de mediu concurenţial şi de protecţia consumatorului;
    d) examinarea periodică a efectelor sociale produse de prezentul acord, astfel cum este pus în aplicare, în special în domeniul ocupării forţei de muncă, şi elaborarea de răspunsuri adecvate la preocupările considerate legitime;
    e) examinarea domeniilor care ar putea fi incluse ulterior în prezentul acord, inclusiv recomandarea de amendamente la prezentul acord;
    f) convenirea, prin consens, asupra unor propuneri, abordări sau documente cu caracter procedural care au legătură directă cu funcţionarea prezentului acord;
    g) luarea în considerare şi dezvoltarea asistenţei tehnice în domeniile vizate de prezentul acord; şi
    h) încurajarea cooperării în cadrul forurilor internaţionale relevante şi a eforturilor de a stabili poziţii coordonate.


    ART. 30
    Soluţionarea litigiilor şi arbitraj
    (1) Dacă între părţi apare orice litigiu în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea prezentului acord, părţile fac mai întâi tot posibilul să îl soluţioneze prin intermediul unor consultări oficiale în cadrul comitetului mixt, în conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din prezentul acord. În cazurile în care comitetul mixt ia decizii în cadrul acestei proceduri cu privire la interpretarea sau la aplicarea cerinţelor şi a standardelor menţionate în anexa I la prezentul acord, aceste decizii respectă hotărârile Curţii de Justiţie referitoare la interpretarea cerinţelor şi a standardelor pertinente, precum şi deciziile Comisiei Europene care sunt luate în conformitate cu cerinţele şi cu standardele corespunzătoare.
    (2) Oricare parte poate aduce orice litigiu cu privire la aplicarea sau la interpretarea prezentului acord, care nu a putut fi soluţionat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, în atenţia unei comisii de arbitraj formate din trei arbitri, în conformitate cu următoarea procedură:
    a) fiecare parte numeşte un arbitru în termen de 60 de zile de la data primirii notificării privind cererea de arbitraj adresată de cealaltă parte comisiei de arbitraj pe cale diplomatică; cel de-al treilea arbitru ar trebui numit de către ceilalţi doi arbitri în termen de alte 60 de zile. Dacă una dintre părţi nu a numit un arbitru în decursul perioadei convenite sau dacă cel de al treilea arbitru nu este numit în decursul perioadei convenite, fiecare parte poate solicita preşedintelui Consiliului OACI să numească unul sau mai mulţi arbitri, după caz. Dacă preşedintele Consiliului OACI are aceeaşi naţionalitate ca una dintre părţi, numirea se face de către vicepreşedintele Consiliului OACI cu vechimea cea mai mare care nu este descalificat din acelaşi motiv;
    b) cel de-al treilea arbitru numit în conformitate cu litera (a) este un resortisant al unui stat terţ şi acţionează ca preşedinte al comisiei de arbitraj;
    c) comisia de arbitraj îşi stabileşte de comun acord propriul regulament de procedură; şi
    d) sub rezerva deciziei finale a comisiei de arbitraj, părţile suportă în mod egal cheltuielile iniţiale de arbitraj.

    (3) La cererea unei părţi, comisia de arbitraj poate cere celeilalte părţi să pună în aplicare măsuri corective provizorii până la luarea deciziei finale de către comisie.
    (4) Orice decizie provizorie sau finală a comisiei de arbitraj este obligatorie pentru părţi. Comisia de arbitraj urmăreşte să adopte orice decizie provizorie sau finală prin consens. Dacă nu este posibilă obţinerea consensului, comisia de arbitraj îşi adoptă deciziile prin vot majoritar.
    (5) Dacă una dintre părţi nu acţionează în conformitate cu o decizie luată de comisia de arbitraj în temeiul prezentului articol în termen de 30 de zile de la data primirii notificării deciziei menţionate anterior, cealaltă parte poate să limiteze, să suspende sau să revoce, pe toată durata acestei neconformări, drepturile sau privilegiile pe care le-a acordat, în temeiul prezentului acord, părţii în culpă.

    ART. 31
    Măsuri de salvgardare
    (1) Fără a aduce atingere articolelor 7 şi 8 din prezentul acord şi nici evaluărilor privind siguranţa şi securitatea menţionate în anexa III la prezentul acord, o parte poate lua măsuri de salvgardare corespunzătoare în cazul în care consideră că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit o obligaţie în temeiul prezentului acord. Măsurile de salvgardare sunt limitate, în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi durata, la ceea ce este strict necesar pentru a remedia situaţia sau pentru a menţine echilibrul prezentului acord. Se acordă prioritate măsurilor de acest gen care afectează cel mai puţin funcţionarea prezentului acord.
    (2) O parte care intenţionează să adopte măsuri de salvgardare trimite, fără întârziere, o notificare celeilalte părţi prin intermediul comitetului mixt şi furnizează toate informaţiile relevante.
    (3) Părţile iniţiază imediat consultări în cadrul comitetului mixt pentru a găsi o soluţie care să poată fi acceptată în unanimitate.
    (4) Fără a aduce atingere articolelor 7 şi 8 din prezentul acord, partea în cauză nu poate lua măsuri de salvgardare decât după o lună de la data notificării în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, cu excepţia cazului în care procedura de consultare prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol a fost încheiată înainte de expirarea termenului menţionat.
    (5) Partea în cauză comunică, fără întârziere, comitetului mixt măsurile adoptate şi pune la dispoziţia acestuia toate informaţiile relevante.
    (6) Orice măsură luată în temeiul prezentului articol este suspendată de îndată ce partea în culpă se conformează dispoziţiilor prezentului acord.

    ART. 32
    Divulgarea informaţiilor
    Reprezentanţii, delegaţii şi experţii părţilor, precum şi alţi funcţionari care acţionează în temeiul prezentului acord sunt obligaţi, chiar şi după încetarea funcţiilor lor, să nu divulge terţilor informaţiile care fac obiectul obligaţiei de confidenţialitate profesională, în special, informaţii relevante din punctul de vedere al securităţii şi informaţii privind companiile sau întreprinderile, relaţiile lor de afaceri sau elementele lor de cost.

    ART. 33
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Anexa III la prezentul acord stabileşte dispoziţiile tranzitorii şi perioadele tranzitorii corespunzătoare care se aplică între părţi.
    (2) Trecerea treptată a Ucrainei la punerea efectivă în aplicare a cerinţelor şi a standardelor prevăzute în actele Uniunii Europene referitoare la aviaţia civilă menţionate în anexa I la prezentul acord, precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anexa III la prezentul acord fac obiectul unor evaluări realizate de Comisia Europeană în cooperare cu Ucraina. În ceea ce priveşte siguranţa aviaţiei, AESA efectuează inspecţii privind standardizarea, în conformitate cu cerinţele şi standardele specificate în partea C din anexa I la prezentul acord.
    După ce se asigură că cerinţele şi standardele legislative relevante sunt încorporate în legislaţia ucraineană şi puse în aplicare, Ucraina informează Comisia Europeană de faptul că ar trebui realizată o evaluare.

    (3) În cazul în care Comisia Europeană stabileşte că Ucraina îndeplineşte cerinţele şi standardele relevante, aceasta prezintă problema în cadrul comitetului mixt pentru ca acesta să adopte o decizie privind îndeplinirea de către Ucraina a condiţiilor necesare pentru trecerea la următoarea perioadă de tranziţie sau cu privire la respectarea de către Ucraina a tuturor cerinţelor respective.
    (4) În cazul în care consideră că Ucraina nu îndeplineşte cerinţele şi standardele relevante, Comisia Europeană transmite un raport în acest sens comitetului mixt. Comisia Europeană recomandă apoi Ucrainei îmbunătăţiri specifice şi stabileşte, în consultare cu Ucraina, o perioadă de punere în aplicare în care deficienţele relevante să poată fi abordate în mod rezonabil. Înainte de sfârşitul perioadei de punere în aplicare, se efectuează o a doua evaluare şi, dacă este necesar, evaluări suplimentare, pentru a se stabili dacă îmbunătăţirile recomandate au fost puse în aplicare în mod eficient şi satisfăcător.
    (5) În cazul în care consideră au fost soluţionate deficienţele relevante, Comisia Europeană transmite această informaţie comitetului mixt, pentru ca acesta să ia o decizie în consecinţă şi în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

    ART. 34
    Relaţia cu alte acorduri şi/sau aranjamente
    (1) Dispoziţiile prezentului acord prevalează asupra dispoziţiilor relevante ale acordurilor şi/sau aranjamentelor bilaterale în domeniul transportului aerian dintre părţi.
    (2) În pofida alineatului (1) din prezentul articol, dispoziţiile privind proprietatea, drepturile de trafic, capacitatea, frecvenţa, tipul sau schimbarea aeronavelor, partajarea codurilor şi stabilirea preţurilor prevăzute într-un acord bilateral sau într-un aranjament bilateral dintre Ucraina şi Uniunea Europeană sau un stat membru al UE se aplică între părţile respective dacă acordul şi/sau aranjamentul bilateral în cauză este mai favorabil în termeni de libertate pentru transportatorii aerieni vizaţi sau mai favorabil în alt mod şi cu condiţia să nu se facă discriminări între statele membre ale UE şi resortisanţii acestora. Acelaşi lucru este valabil şi pentru dispoziţiile care nu sunt reglementate de prezentul acord.
    (3) În cazul în care părţile la prezentul acord devin părţi la un acord multilateral sau aprobă o decizie adoptată de OACI sau de o altă organizaţie internaţională, care tratează chestiuni reglementate prin prezentul acord, părţile se consultă în cadrul comitetului mixt pentru a stabili dacă prezentul acord ar trebui sau nu să fie revizuit pentru a lua în considerare astfel de evoluţii.

    ART. 35
    Dispoziţii financiare
    Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) litera (b) din prezentul acord, părţile alocă resursele financiare necesare, inclusiv în legătură cu comitetul mixt, pentru punerea în aplicare a prezentului acord pe teritoriile lor respective.

    TITLUL V
    INTRAREA ÎN VIGOARE, REVIZUIREA, DENUNŢAREA ŞI DISPOZIŢII FINALE
    ART. 36
    Amendamente
    (1) Comitetul mixt poate decide prin consens, la propunerea unei părţi şi în conformitate cu prezentul articol, să modifice anexele la prezentul acord astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (3) litera (a) din prezentul acord.
    (2) Amendamentele la anexele la prezentul acord intră în vigoare după finalizarea de către părţi a procedurilor interne necesare.
    (3) La cererea oricărei părţi şi în conformitate cu procedurile relevante, ţinând seama de eventualele recomandări formulate de comitetul mixt, prezentul acord este revizuit ţinând seama de aplicarea dispoziţiilor sale, pentru a se lua în considerare orice evoluţie viitoare necesară. Orice amendament subsecventă la prezentul acord intră în vigoare în conformitate cu articolul 38 din prezentul acord.

    ART. 37
    Denunţare
    Oricare parte poate, în orice moment, să înainteze celeilalte părţi, pe căi diplomatice, o notificare scrisă cu privire la decizia sa de a denunţa prezentul acord. Notificarea respectivă este transmisă simultan şi către OACI. Prezentul acord încetează la ora 00:00 GMT, la finalul sezonului de trafic al Asociaţiei Internaţionale pentru Transport Aerian aflat în curs la un an de la data notificării scrise a denunţării, cu excepţia cazului în care notificarea este retrasă prin acordul reciproc al părţilor înainte de expirarea acestei perioade.

    ART. 38
    Intrare în vigoare şi aplicare provizorie
    (1) Prezentul acord face obiectul ratificării sau al aprobării de către părţile semnatare, în conformitate cu propriile lor proceduri.
    (2) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni de la data ultimei notificări din schimbul de note diplomatice dintre părţi care confirmă că au fost îndeplinite toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. În scopul acestui schimb de note, Ucraina transmite Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene nota sa diplomatică adresată Uniunii Europene şi statelor membre ale acesteia, iar Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene transmite Ucrainei nota diplomatică din partea Uniunii Europene şi a statelor membre ale acesteia. Nota diplomatică din partea Uniunii Europene şi a statelor membre ale acesteia conţine comunicări din partea fiecărui stat membru prin care se confirmă că au fost încheiate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
    (3) În pofida alineatului (2) din prezentul articol, părţile convin să pună în aplicare, cu titlu provizoriu, prezentul acord, în conformitate cu procedurile sau cu legislaţia naţională, după caz, începând cu prima zi a lunii care urmează datei ultimei note prin care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor naţionale necesare pentru aplicarea provizorie sau, dacă este cazul, pentru încheierea prezentului acord.
    (4) Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

    ART. 39
    Înregistrarea la OACI şi la secretariatul organizaţiei naţiunilor unite
    Prezentul acord şi toate amendamentele sale trebuie înregistrate de Ucraina la OACI şi la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, după intrarea sa în vigoare.

    ART. 40
    Texte autentice
    Prezentul acord este redactat în două exemplare, în limbile bulgară, croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi ucraineană, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

        DREPT CARE, subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod corespunzător, au semnat prezentul acord.
        Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci şi unu.
    ANEXA I

                      LISTA CERINŢELOR ŞI STANDARDELOR APLICABILE ADOPTATE
                       DE UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL AVIAŢIEI CIVILE,
                     CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCORPORATĂ ÎN LEGISLAŢIA UCRAINEI
    Cerinţele şi standardele aplicabile din următoarele acte ale Uniunii Europene se încorporează în legislaţia Ucrainei, sunt considerate parte integrantă a acordului şi sunt aplicabile în conformitate cu prezentul acord şi cu anexa III la prezentul acord, în absenţa unor dispoziţii contrare. Acolo unde este necesar, în prezenta anexă sunt prevăzute adaptări specifice pentru fiecare act
    Cerinţele şi standardele aplicabile din actele menţionate în prezenta anexă sunt obligatorii pentru părţi şi sunt sau devin parte integrantă din ordinea juridică internă a acestora, după cum urmează:
    a) Regulamentele şi directivele Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre ale acesteia, în conformitate cu tratatele UE;
    b) un act naţional din Ucraina, adoptat cu scopul de a pune în aplicare regulamentele şi directivele corespunzătoare ale Uniunii Europene, este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Ucraina, în timp ce forma şi metoda de punere în aplicare sunt decise de Ucraina.
    A. ACCESUL LA PIAŢĂ ŞI ASPECTE CONEXE
    Regulamentul (CE) nr. 1008/2008
    Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate. Cerinţe şi standarde aplicabile: Capitolul IV.
    Regulamentul (CEE) nr. 95/93
    Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 894/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare;
    Regulamentul (CE) nr. 1554/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare;
    Regulamentul (CE) nr. 793/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-12, articolul 14 şi articolul 14a alineatul (2).
    În ceea ce priveşte aplicarea articolului 12 alineatul (2), în loc de „Comisia” se va citi „comitetul mixt”.
    Directiva 96/67/CE
    Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunităţii.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-25 şi anexa.
    În ceea ce priveşte aplicarea articolului 10, în loc de „statele membre” se va citi „statele membre ale UE”.
    În ceea ce priveşte aplicarea articolului 20 alineatul (2), în loc de „Comisia” se va citi „comitetul mixt”.
    Regulamentul (CE) nr. 785/2004
    Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (UE) nr. 285/2010 al Comisiei din 6 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-8 şi articolul 10 alineatul (2). Directiva 2009/12/CE
    Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: toate, cu excepţia articolului 12 alineatul (1), a articolului 13 şi a articolului 14.

    B. MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN
    Regulamentul (CE) nr. 549/2004
    Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru),
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 549/2004, (CE) nr. 550/2004, (CE) nr. 551/2004 şi (CE) nr. 552/2004 în vederea îmbunătăţirii performanţei şi durabilităţii sistemului aviatic european.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-4, articolul 6 şi articolele 9-14.
    Regulamentul (CE) nr. 550/2004
    Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii),
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 în vederea îmbunătăţirii performanţei şi durabilităţii sistemului aviatic european.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-19, anexele I şi II. Regulamentul (CE) nr. 551/2004
    Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic European (regulament privind spaţiul aerian),
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 în vederea îmbunătăţirii performanţei şi durabilităţii sistemului aviatic european. Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-11.

    Regulamentul (CE) nr. 552/2004
    Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea),
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 în vederea îmbunătăţirii performanţei şi durabilităţii sistemului aviatic european. Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-12, anexele I-V.

    Acte legislative de punere în aplicare Regulamentul (UE) nr. 691/2010
    Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei din 7 iulie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a funcţiilor reţelei de management al traficului aerian (ATM) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010;

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1216/2011 al Comisiei din 24 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea;
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-25, anexele I-IV. Regulamentul (CE) nr. 1794/2006
    Regulamentul (CE) nr. 1794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (UE) nr. 1191/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană;

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-17, anexele I-VI.
    Regulamentul (CE) nr. 482/2008
    Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranţei software care urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011de stabilire a cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 şi (UE) nr. 691/2010.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-6, anexele I-II. Regulamentul (UE) nr. 1034/2011
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 privind supravegherea siguranţei în managementul traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-19.
    Regulamentul (UE) nr. 1035/2011
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 al Comisiei din 17 octombrie 2011 de stabilire a cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 482/2008 şi (UE) nr. 691/2010,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 şi (UE) nr. 255/2010.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-14, anexele I-V. Regulamentul (UE) nr. 409/2013
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanţei şi identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-15.
    Regulamentul (CE) nr. 2150/2005
    Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-9 şi anexa. Regulamentul (CE) nr. 730/2006
    Regulamentul (CE) nr. 730/2006 al Comisiei din 11 mai 2006 privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-4. Regulamentul (UE) nr. 255/2010
    Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-15. Regulamentul (UE) nr. 176/2011
    Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind informaţiile care trebuie furnizate înainte de instituirea şi modificarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian.
    Regulamentul (UE) nr. 923/2012
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 şi (UE) nr. 255/2010.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-10 şi anexa. Regulamentul (CE) nr. 1032/2006
    Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţi de control al traficului aerian,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1032/2006 în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor care utilizează serviciile de legături de date.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-10, anexele I-V.
    Regulamentul (CE) nr. 1033/2006
    Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013 al Comisiei din 8 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce priveşte dispoziţiile OACI menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 929/2010.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-5 şi anexa. Regulamentul (CE) nr. 633/2007
    Regulamentul (CE) nr. 633/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 633/2007 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii menţionate la articolul 7.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-7, articolul 8 a doua şi a treia teză, anexele I-IV.
    Regulamentul (CE) nr. 29/2009
    Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-14, anexele I-VII. Regulamentul (CE) nr. 262/2009
    Regulamentul (CE) nr. 262/2009 al Comisiei din 30 martie 2009 de stabilire a cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru cerul unic european.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-12, anexele I-VI. Regulamentul (UE) nr. 73/2010
    Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru cerul unic european.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-13, anexele I-X.
    Regulamentul (UE) nr. 1206/2011
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-11, anexele I-VII. Regulamentul (UE) nr. 1207/2011
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor pentru performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de supraveghere în cadrul Cerului unic european.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-14, anexele I-IX. Regulamentul (UE) nr. 1079/2012
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 de stabilire a cerinţelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-15, anexele I-V.
    Regulamentul SESAR
    Regulamentul (CE) nr. 219/2007
    Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR),
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR).

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolul 1 alineatele (1), (2) şi (5)-(7), articolele 2-3, articolul 4 alineatul (1) şi anexa.
    Licenţele controlorilor de trafic aerian Regulamentul (UE) nr. 805/2011
    Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-32, anexele I-IV.
    Decizii ale Comisiei
    Decizia 2011/121/UE
    Decizia 2011/121/UE a Comisiei din 21 februarie 2011 de stabilire a obiectivelor de performanţă la nivelul Uniunii Europene şi a pragurilor de alertă pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană pentru anii 2012-2014.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-4. C(2011) 2611 final
    Decizia C(2011) 2611 final a Comisiei din 20 mai 2011 acordarea de derogări în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-3, anexele I şi II. C(2011) 9074 final
    Decizia de punere în aplicare C(2011) 9074 final a Comisiei din 9 decembrie 2011 privind acordarea de derogări în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-3, anexele I şi II.
    C(2012) 9604 final
    Decizia de punere în aplicare C(2012) 9604 final a Comisiei din 19 decembrie 2012 privind aprobarea planului strategic al reţelei pentru funcţiile reţelei de management al traficului aerian al cerului unic european pentru perioada 2012-2019.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-3.

    C. SIGURANŢA AVIAŢIEI
    Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (regulamentul de bază)
    Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 690/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a

    Directivei 2004/36/CE;
    Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE;
    Regulamentul (UE) nr. 6/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a
    Directivei 2004/36/CE.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-11, 13-16, 20-25, 54, 55, 68 şi anexele I-VI.
    Regulamentul (CE) nr. 216/2008 şi normele sale de punere în aplicare se aplică Ucrainei în conformitate cu următoarele dispoziţii:
    1. Ucraina nu deleagă AESA niciuna dintre funcţiile sale legate de siguranţă, astfel cum se prevede în temeiul convenţiei şi al anexelor la aceasta;
    2. Ucraina face obiectul inspecţiilor de standardizare efectuate de AESA în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008;
    3. aplicarea articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 certificatelor emise de Ucraina va fi decisă de comitetul mixt, în conformitate cu dispoziţiile anexei III la prezentul acord;
    4. articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 nu se aplică certificatelor emise de Ucraina în domeniul operaţiunilor de zbor, al navigabilităţii iniţiale şi al menţinerii navigabilităţii [Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 965/2012, (UE) nr. 748/2012 şi (CE) nr. 2042/2003];
    5. Comisia Europeană se bucură, în Ucraina, de competenţele care îi sunt conferite în vederea adoptării de decizii în temeiul articolul 11 alineatul (2), al articolului 14 alineatele (5) şi (7), al articolului 24 alineatul (5) şi al articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 în domeniile în care articolul 11 alineatul (1) este declarat aplicabil de către comitetul mixt;
    6. în domeniul navigabilităţii, în cazul în care AESA nu îndeplineşte nicio sarcină, Ucraina poate emite certificate, licenţe sau aprobări în conformitate cu un acord sau cu un aranjament încheiat de către Ucraina cu o ţară terţă.

    Regulamentul (UE) nr. 748/2012
    Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1, 2, 8-10 şi anexa. Regulamentul (CE) nr. 2042/2003
    Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 707/2006 al Comisiei din 8 mai 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 cu privire la autorizaţiile cu durată limitată şi a anexelor I şi III;
    Regulamentul (CE) nr. 376/2007 al Comisiei din 30 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu;
    Regulamentul (CE) nr. 1056/2008 al Comisiei din 27 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu;
    Regulamentul (UE) nr. 127/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2024/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu;
    Regulamentul (UE) nr. 962/2010 al Comisiei din 26 octombrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu;
    Regulamentul (UE) nr. 1149/2011 al Comisiei din 21 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu;
    Regulamentul (UE) nr. 593/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-6, anexele I-IV. Regulamentul (UE) nr. 996/2010
    Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-26, cu excepţia articolului 7 alineatul (4) şi a articolului 24.
    Directiva 2003/42/CE
    Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilă.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-11, anexele I şi II. Regulamentul (CE) nr. 1321/2007
    Regulamentul (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a unor reguli de punere în aplicare pentru înregistrarea, într-un fişier centralizat, a informaţiilor privind evenimentele în aviaţia civilă schimbate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-4. Regulamentul (CE) nr. 1330/2007
    Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părţile interesate a informaţiilor referitoare la evenimentele din aviaţia civilă menţionate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-10, anexele I-II.
    Regulamentul (CE) nr. 104/2004
    Regulamentul (CE) nr. 104/2004 al Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a normelor privind organizarea şi componenţa camerei de recurs a Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-7 şi anexa. Regulamentul (UE) nr. 628/2013
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind metodele de lucru ale Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru efectuarea inspecţiilor de standardizare şi pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-27. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005
    Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE.
    Cerinţe, standarde şi dispoziţii aplicabile: articolele 1-13 şi anexa.
    Regulamentul (CE) nr. 473/2006
    Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    Cerinţe, standarde şi dispoziţii aplicabile: articolele 1-6, anexele A-C. Regulamentul (CE) nr. 474/2006
    Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 659/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-3, anexele A şi B.
    Regulamentul (UE) nr. 1178/2011
    Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-11, anexele I-VII.
    Regulamentul (UE) nr. 965/2012
    Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14 august 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-9, anexele I-VII. Regulamentul (UE) nr. 1332/2011
    Regulamentul (UE) nr. 1332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-4 şi anexa.

    D. MEDIU
    Directiva 2003/96/CE
    Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolul 14 alineatul (1) litera (b) şi articolul 14 alineatul (2). Directiva 2006/93/CE
    Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidenţa părţii a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, a doua ediţie (1988).
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-5. Directiva 2002/49/CE
    Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-16, anexele I-VI.
    Directiva 2002/30/CE
    Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-15, anexele I şi II.

    E. ASPECTE SOCIALE
    Directiva 1989/391/CEE
    Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă,
    astfel cum a fost modificată prin:
    Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2007 de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acesteia şi a
    Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării şi a raţionalizării rapoartelor privind punerea în aplicare.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-16 şi 18-19.
    Directiva 2003/88/CE
    Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.
    Dispoziţii aplicabile: articolele 1-19, 21-24 şi 26-29. Directiva 2000/79/CE
    Directiva 2000/79/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă, încheiat de Asociaţia companiilor europene de navigaţie aeriană (AEA), Federaţia europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociaţia europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociaţia europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) şi Asociaţia internaţională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA).

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 2-3 şi anexa.

    F. PROTECŢIA CONSUMATORILOR
    Directiva 90/314/CEE
    Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite.
    Dispoziţii aplicabile: articolele 1-10. Directiva 93/13/CEE
    Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
    Dispoziţii aplicabile: articolele 1-10 şi anexa.
    În ceea ce priveşte aplicarea articolului 10, în loc de „Comisie” se va citi „toate celelalte părţi contractante la SACE”.
    Directiva 95/46/CE
    Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-34.
    Regulamentul (CE) nr. 2027/97
    Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-8. Regulamentul (CE) nr. 261/2004
    Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-17.
    Regulamentul (CE) nr. 1107/2006
    Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-16, anexele I şi II.

    G. SISTEME INFORMATIZATE DE REZERVARE
    Regulamentul (CE) nr. 80/2009
    Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-19 şi anexele.

    H. ALTE ACTE LEGISLATIVE
    Regulamentul (CE) nr. 437/2003
    Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă,
    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă şi de modificare a anexelor I şi II la acesta;
    Regulamentul (CE) nr. 546/2005 al Comisiei din 8 aprilie 2005 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte alocarea codurilor de raportare ale ţărilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei în ceea ce priveşte actualizarea listei aeroporturilor comunitare.
    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-11, anexele I şi II.
    Regulamentul (CE) nr. 1358/2003
    Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă şi de modificare a anexelor I şi II la acesta,

    astfel cum a fost modificat prin:
    Regulamentul (CE) nr. 158/2007 al Comisiei din 16 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei în ceea ce priveşte lista aeroporturilor comunitare.

    Cerinţe şi standarde aplicabile: articolele 1-4, anexele I-III.    ANEXA II

                                  SERVICII CONVENITE ŞI RUTE SPECIFICATE
    1. Fiecare parte acordă transportatorilor aerieni ai celeilalte părţi drepturile de furnizare a serviciilor de transport aerian pe rutele specificate mai jos:
    a) pentru transportatorii aerieni ai Uniunii Europene: orice punct situat în Uniunea Europeană – orice puncte intermediare pe teritoriile partenerilor politicii europene de vecinătate*1), ale ţărilor SACE*2) sau ale ţărilor enumerate în anexa V la prezentul acord – orice punct situat în Ucraina – orice puncte situate „dincolo”;
    *1) „Parteneri ai politicii europene de vecinătate” înseamnă, în acest caz Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia Republica Moldova, adică nu includ, în acest caz, Ucraina.
    *2) „Ţările SACE” sunt părţile la Acordul multilateral privind stabilirea unui spaţiu aerian comun european, şi anume: statele membre ale Uniunii Europene, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, Republica Serbia şi Kosovo (Această denumire nu aduce atingere poziţiilor privind statutul şi este conformă cu RCSONU 1244, precum şi cu Avizul CIJ privind Declaraţia de independenţă a Kosovo).

    b) pentru transportatorii aerieni din Ucraina: orice punct situat în Ucraina – orice puncte intermediare pe teritoriile partenerilor politicii europene de vecinătate, ale ţărilor SACE sau ale ţărilor enumerate în anexa V la prezentul acord – orice punct situat în Uniunea Europeană.
    Drepturile existente şi cele noi, inclusiv dreptul de a deservi puncte situate „dincolo” în temeiul acordurilor bilaterale sau al altor aranjamente între Ucraina şi statele membre ale UE, care nu sunt reglementate în temeiul prezentului acord, pot fi exercitate şi convenite, cu condiţia ca între transportatorii aerieni să nu existe discriminare pe motiv de naţionalitate;

    c) transportatorii aerieni din Uniunea Europeană au, de asemenea, dreptul să efectueze serviciile de transport aerian între puncte situate în Ucraina, indiferent dacă aceste servicii de transport aerian sunt iniţiate sau terminate pe teritoriul UE.

    2. Serviciile operate în conformitate cu punctul 1 literele (a) şi (b) din prezenta anexă sunt iniţiate sau terminate pe teritoriul Ucrainei, în ceea ce-i priveşte pe transportatorii aerieni din Ucraina, şi pe teritoriul Uniunii Europene, în ceea ce-i priveşte pe transportatorii aerieni din Uniunea Europeană.
    3. Transportatorii aerieni ai ambelor părţi pot, pentru orice zbor sau pentru toate zborurile şi la alegere:
    a) să opereze zboruri în oricare direcţie sau în ambele direcţii;
    b) să combine diferite numere de zbor în cadrul operării unei singure aeronave;
    c) să deservească puncte intermediare şi puncte situate „dincolo”, astfel cum se specifică la punctul 1 literale (a) şi (b) din prezenta anexă, precum şi puncte de pe teritoriile părţilor în orice combinaţie şi în orice ordine;
    d) să omită escale în orice punct sau puncte;
    e) să transfere trafic de pe oricare dintre aeronavele lor la oricare altă aeronavă a lor, în orice punct;
    f) să facă escală în orice punct, indiferent dacă acesta este situat pe teritoriul sau în afara teritoriului oricăreia dintre părţi;
    g) să efectueze trafic de tranzit prin teritoriul celeilalte părţi; şi
    h) să combine traficul pe aceeaşi aeronavă, indiferent de originea traficului respectiv.

    4. Fiecare parte permite fiecărui transportator aerian să stabilească frecvenţa şi capacitatea serviciului de transport aerian internaţional pe care îl oferă în baza criteriilor comerciale ale pieţei. În conformitate cu acest drept, niciuna dintre părţi nu limitează unilateral volumul traficului, frecvenţa sau regularitatea serviciului, tipul sau tipurile de aeronave operate de transportatorii aerieni ai celeilalte părţi, cu excepţia cazurilor în care există motive vamale, tehnice, operaţionale, de mediu, de protecţie a sănătăţii sau în aplicarea articolului 26 din prezentul acord.
    5. Transportatorii aerieni ai fiecărei părţi pot deservi, inclusiv în cadrul acordurilor de partajare a codurilor, orice punct situat pe teritoriul unei ţări terţe care nu este inclus pe rutele specificate, cu condiţia ca aceştia să nu îşi exercite drepturile aferente celei de a cincea libertăţi.
    6. Prezenta anexă face obiectul dispoziţiilor tranzitorii cuprinse în anexa III la prezentul acord şi al extinderii drepturilor prevăzute în aceasta.

    ANEXA III

                                   DISPOZIŢII TRANZITORII
    SECŢIUNEA 1
    PERIOADE DE TRANZIŢIE
    1. Trecerea Ucrainei la punerea în aplicare efectivă a tuturor dispoziţiilor şi condiţiilor care decurg din prezentul acord se desfăşoară prin intermediul a două perioade de tranziţie.
    2. Această tranziţie face obiectul unor evaluări şi inspecţii de standardizare, efectuate de către Comisia Europeană şi, respectiv, de către AESA, precum şi al unei decizii a comitetului mixt, în conformitate cu articolul 33 din prezentul acord.
    SECŢIUNEA 2
    SPECIFICAŢII APLICABILE PE DURATA PRIMEI PERIOADE DE TRANZIŢIE
    1. Pe durata primei perioade de tranziţie:
    a) transportatorii aerieni din Uniunea Europeană şi transportatori aerieni titulari ai unei licenţe acordate de Ucraina sunt autorizaţi să exercite drepturi de trafic nelimitate între orice punct de pe teritoriul Uniunii Europene şi orice punct de pe teritoriul Ucrainei;
    b) sub rezerva unei evaluări privind punerea în aplicare de către Ucraina a cerinţelor şi standardelor relevante ale Uniunii Europene, precum şi în urma informării comitetului mixt, Ucraina ia parte, în calitate de observator, la lucrările comitetului instituit în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare; şi
    c) articolul 22 alineatul (5) litera (c) din prezentul acord nu se aplică.

    2. Condiţiile necesare pentru trecerea la a doua perioadă de tranziţie implică, pentru Ucraina, următoarele:
    a) încorporarea în legislaţia naţională şi punerea în aplicare a cerinţelor şi standardelor aplicabile din:
    – Regulamentul (CE) nr. 216/2008 (privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei);
    – Regulamentul (UE) nr. 748/2012 (de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie);
    – Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 (privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu), astfel cum a fost modificat;
    – Regulamentul (UE) nr. 965/2012 (de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene);
    – Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă);
    – Regulamentul (UE) nr. 996/2010 (privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor);
    – Directiva 2009/12/CE (privind tarifele de aeroport);
    – Directiva 96/67/CE (privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunităţii);
    – Regulamentul (CEE) nr. 95/93 (privind normele comune de alocare a sloturilor orare);
    – Directiva 2000/79/CE (privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă);
    – capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 (privind operarea serviciilor aeriene);
    – Regulamentul (CE) nr. 785/2004 (privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave);
    – Regulamentul (CEE) nr. 80/2009 (privind sistemele informatizate de rezervare);
    – Regulamentul (CE) nr. 2027/97 (privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente);
    – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 (norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor);
    – Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru);
    – Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii);
    – Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic European (regulament privind spaţiul aerian);
    – Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea);
    – Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei Europene din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană;
    – Regulamentul (CE) nr. 1794/2006 al Comisiei Europene din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011 al Comisiei Europene din 17 octombrie 2011 privind supravegherea siguranţei în managementul traficului aerian şi serviciile de navigaţie aeriană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010;
    – Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian; şi
    – Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian, astfel cum sunt prevăzute, inclusiv modificările acestora, în anexa I la prezentul acord.

    b) aplicarea normelor privind licenţele de operare substanţial echivalente cu cele cuprinse în capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate; şi
    c) în ceea ce priveşte securitatea aeronautică, punerea în aplicare a documentului 30 al ECAC, partea II din ultima modificare aplicabilă a acestuia.

    SECŢIUNEA 3
    SPECIFICAŢII APLICABILE PE DURATA CELEI DE-A DOUA PERIOADE DE TRANZIŢIE
    1. În urma deciziei comitetului mixt, după cum se prevede la articolul 33 din prezentul acord, prin care se confirmă faptul că Ucraina îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la secţiunea 2 punctul 2 din prezenta anexă:
    a) certificatele relevante emise de Ucraina, astfel cum sunt enumerate în anexa IV secţiunea 1 din prezentul acord, sunt recunoscute de către statele membre ale UE în conformitate cu condiţiile prevăzute în decizia comitetului mixt şi în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008;
    b) se aplică articolul 22 alineatul (5) litera (c) din prezentul acord; şi
    c) sub rezerva unei evaluări privind punerea în aplicare de către Ucraina a cerinţelor şi standardelor relevante ale Uniunii Europene, precum şi în urma informării comitetului mixt, Ucraina ia parte, în calitate de observator, la lucrările comitetului instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii.

    2. Condiţiile necesare pentru trecerea la cea de-a doua perioadă de tranziţie implică, pentru Ucraina, următoarele:
    a) încorporarea în legislaţia naţională şi punerea în aplicare a tuturor cerinţelor şi standardelor aplicabile din actele Uniunii Europene stabilite în anexa I la prezentul acord; şi
    b) organizarea spaţiului aerian aflat sub responsabilitatea sa în conformitate cu cerinţele UE aplicabile pentru înfiinţarea blocurilor funcţionale de spaţiu aerian (FAB).

    SECŢIUNEA 4
    PUNEREA ÎN APLICARE INTEGRALĂ A PREZENTULUI ACORD
    În urma deciziei comitetului mixt, astfel cum se prevede la articolul 33 din prezentul acord, prin care se confirmă faptul că Ucraina îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în secţiunea 3 punctul 2 din prezenta anexă, se aplică următoarele:
    1. Pe lângă drepturile de trafic stabilite în secţiunea 2 punctul 1 din prezenta anexă:
    a) transportatorii aerieni din Uniunea Europeană sunt autorizaţi să exercite drepturi de trafic nelimitate între puncte situate pe teritoriul Ucrainei, puncte intermediare situate pe teritoriul acoperit de politica europeană de vecinătate şi pe teritoriul ţărilor SACE, precum şi puncte situate în ţările enumerate în anexa V la prezentul acord şi puncte situate „dincolo”, cu condiţia ca zborul să facă parte dintr-un serviciu care deserveşte un punct situat pe teritoriul unui stat membru.
    Transportatorii aerieni din Uniunea Europeană sunt, de asemenea, autorizaţi să exercite drepturi de trafic nelimitate între puncte situate pe teritoriul Ucrainei, indiferent dacă aceste servicii de transport aerian sunt iniţiate sau terminate pe teritoriul UE; şi

    b) transportatorii aerieni din Ucraina sunt autorizaţi să exercite drepturi de trafic nelimitate între orice puncte situate pe teritoriul Uniunii Europene, puncte intermediare situate pe teritoriul acoperit de politica europeană de vecinătate şi pe teritoriul ţărilor SACE, precum şi puncte situate în ţările enumerate în anexa V la prezentul acord, cu condiţia ca zborul să facă parte dintr-un serviciu care deserveşte un punct situat pe teritoriul Ucrainei.

    2. Toate certificatele relevante incluse în secţiunea 2 din anexa IV la prezentul acord, emise de Ucraina, sunt recunoscute de statele membre ale UE în conformitate cu condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii.


    ANEXA IV

                                LISTA CERTIFICATELOR MENŢIONATE ÎN ANEXA III LA PREZENTUL ACORD
    1. Personalul navigant
    Licenţe de pilot (emiterea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea licenţelor) [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Certificarea persoanelor responsabile cu asigurarea pregătirii pentru zbor sau a pregătirii pentru zbor cu ajutorul simulatorului şi cu evaluarea competenţelor piloţilor [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Atestate de membru al echipajului de cabină (emiterea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea atestatelor de membru al echipajului de cabină) [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Certificate medicale pentru piloţi (emiterea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea) [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Certificarea examinatorilor aeromedicali şi condiţiile în care medicii generalişti pot acţiona în calitate de examinatori aeromedicali [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Evaluarea aeromedicală periodică a membrilor echipajului de cabină — calificarea persoanelor responsabile cu această evaluare [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Condiţii privind emiterea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor organizaţiilor de pregătire a piloţilor [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Condiţii privind emiterea, menţinerea, modificarea, limitarea, suspendarea sau revocarea certificatelor centrelor aeromedicale implicate în calificarea şi evaluarea aeromedicală a personalului aeronautic civil navigant [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].
    Certificarea simulatoarelor de zbor şi cerinţele privind organizaţiile care operează şi utilizează dispozitivele respective [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Regulamentul (UE) nr. 290/2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011].

    2. Managementul traficului aerian şi servicii de navigaţie aeriană
    Certificate de furnizori de servicii de trafic aerian [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1034/2011, Regulamentul (UE) nr. 1035/2011, Anexa II Cerinţe specifice pentru furnizarea de servicii de trafic aerian].
    Certificate de furnizori de servicii meteorologice [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1034/2011, Regulamentul (UE) nr. 1035/2011, Anexa III Cerinţe specifice pentru furnizarea de servicii meteorologice].
    Certificate de furnizori de servicii de informare aeronautică [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1034/2011, Regulamentul (UE) nr. 1035/2011, Anexa IV Cerinţe specifice pentru furnizarea de servicii de informare aeronautică].
    Certificate de furnizori de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere [Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Regulamentul (UE) nr. 1034/2011, Regulamentul (UE) nr. 1035/2011, Anexa V Cerinţe specifice pentru furnizarea de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere].
    Licenţe de controlori de trafic aerian (ATCO) şi de controlori de trafic aerian stagiari (eliberarea, suspendarea şi revocarea), precum şi calificări şi menţiuni asociate [Regulamentele (CE) nr. 216/2008, (UE) nr. 805/2011].
    Certificate medicale ale controlorilor de trafic aerian [Regulamentele (CE) nr. 216/2008, (UE) nr. 805/2011].
    Certificate ale organizaţiilor de formare a controlorilor de trafic aerian (ATCO) (valabilitate, reînnoire, revalidare şi utilizare) [Regulamentele (UE) nr. 216/2008, (UE) nr. 805/2011].


    ANEXA V

                          LISTA CELORLALTE STATE MENŢIONATE LA ARTICOLELE 17, 19 ŞI 22
                         DIN PREZENTUL ACORD ŞI ÎN ANEXELE II ŞI III LA PREZENTUL ACORD
    1. Republica Islanda (în temeiul Acordului privind Spaţiul Economic European);
    2. Principatul Liechtenstein (în temeiul Acordului privind Spaţiul Economic European);
    3. Regatul Norvegiei (în temeiul Acordului privind Spaţiul Economic European); şi
    4. Confederaţia Elveţiană (în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian).

    ANEXA VI

                                           NORME DE PROCEDURĂ
        Prezentul acord este aplicabil în conformitate cu normele de procedură prevăzute în continuare:
    1. PARTICIPAREA UCRAINEI ÎN CADRUL COMITETELOR
    Atunci când, în conformitate cu prezentul acord, Ucraina participă la lucrările unui comitet instituit prin actele relevante ale Uniunii Europene, aceasta obţine statutul de observator, asistă la toate discuţiile relevante şi este încurajată să participe la dezbateri, în conformitate cu regulamentul său de procedură, dar nu are dreptul de a participa la sesiunile de vot.
    În ceea ce priveşte domeniul managementului traficului aerian, în vederea punerii în aplicare a legislaţiei relevante privind cerul unic european, Ucraina este implicată, de asemenea, în toate organismele instituite de Comisia Europeană, cum ar fi organismul consultativ sectorial (ICB - Industry Consultation Body) şi administratorul reţelei (NM - Network Manager).

    2. OBŢINEREA STATUTULUI DE OBSERVATOR ÎN CADRUL AESA
    Statutul de observator în cadrul AESA permite Ucrainei să participe la lucrările grupurilor şi organismelor tehnice ale AESA deschise pentru statele membre ale UE şi pentru alte ţări partenere din cadrul politicii europene de vecinătate, dacă respectă condiţiile stabilite pentru o astfel de participare. Statutul de observator nu include dreptul de vot. Acest statut nu poate fi obţinut în ceea ce priveşte Consiliul de administraţie al AESA.

    3. COOPERARE ŞI SCHIMB DE INFORMAŢII
    Pentru a facilita exercitarea competenţelor relevante ale autorităţilor competente ale părţilor, aceste autorităţi îşi transmit reciproc, la cerere, toate informaţiile necesare pentru buna funcţionare a prezentului acord.

    4. PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA LIMBI
    Părţile au dreptul de a utiliza, în procedurile stabilite în cadrul prezentului acord, oricare dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene sau limba ucraineană. Cu toate acestea, părţile sunt conştiente de faptul că utilizarea limbii engleze facilitează procedurile respective. Dacă într-un document oficial este utilizată o limbă care nu este o limbă oficială a instituţiilor Uniunii Europene, se prezintă simultan o traducere într-o limbă oficială a instituţiilor Uniunii Europene, ţinând seama de dispoziţia din teza precedentă. În cazul în care o parte contractantă intenţionează să utilizeze, în cadrul unei proceduri orale, o limbă care nu este o limbă oficială a instituţiilor Uniunii Europene, partea respectivă asigură interpretare simultană în limba engleză.


    ANEXA VII

                           CRITERIILE MENŢIONATE LA ARTICOLUL 26 ALINEATUL (4) DIN PREZENTUL ACORD
    1. Următoarele elemente sunt compatibile cu buna funcţionare a prezentului acord:
    a) ajutoare cu caracter social acordate unor consumatori individuali, cu condiţia ca aceste ajutoare să fie acordate fără discriminare în ceea ce priveşte originea serviciilor în cauză; şi
    b) ajutoare destinate reparării daunelor cauzate de calamităţi naturale sau de evenimente extraordinare.

    2. În plus, următoarele elemente pot fi considerate compatibile cu buna funcţionare a prezentului acord:
    a) ajutoarele pentru promovarea dezvoltării economice a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care nivelul ocupării forţei de muncă este extrem de redus;
    b) ajutoare pentru facilitarea dezvoltării anumitor activităţi economice sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care aceste ajutoare nu afectează în mod negativ operaţiunile comerciale ale transportatorilor aerieni în interesul părţilor; şi
    c) ajutoare pentru atingerea unor obiective, autorizate în temeiul regulamentelor orizontale de exceptare pe categorii ale UE şi al normelor orizontale şi sectoriale privind ajutoarele de stat, acordate în concordanţă cu condiţiile stabilite în actele respective.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016