Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordonanta nr 69 din 28 august 1997

‹‹ Pagina 2 din 20

Monitorul Oficial 513 din 31 Iulie 2007 (M. Of. 513/2007)

ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 (**republicata**)(*actualizata*) privind Codul de procedura fiscala**) (aplicabila incepand cu data de 1 ianuarie 2012*) EMITENT: GUVERNUL -----------     *) Textul republicat al ordonantei a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 1 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai 2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 29 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie 2011; ORDONANTA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA nr. 188 din 24 octombrie 2011. -----------     **) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.     Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, si a mai fost modificata prin: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 4 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 19 mai 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respinsa prin Legea nr. 185/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006. ---------------     ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:     Conform art. IV, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligatiile fiscale datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili in anul 2006 si achitate de catre acestia cu indicarea eronata a numarului de evidenta a platii se sting de catre organele fiscale competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor in vigoare la data platii.     Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede urmatoarele:     "Art. III     (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urmatoarele exceptii:     a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 si 26, care intra in vigoare la data publicarii;     b) prevederile art. I pct. 27, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.     (2) La data publicarii prezentei ordonante de urgenta se desfiinteaza Comisia de proceduri fiscale."

****) nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:prin hotĂrÂrea nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicatã în monitorul oficial nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicatã în monitorul oficial nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat ministerul administraţiei şi internelor prin reorganizarea ministerului internelor şi reformei administrative.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.*****) nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:art. 21, cap. iii din legea nr. 287 din 28 decembrie 2010, publicatã în monitorul oficial nr. 880 ...

Monitorul Oficial 80 din 31 Ianuarie 2011 (M. Of. 80/2011)

ORDONANTA nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 1 pct. i.10 din legea nr. 274/2010 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã.art. i ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 6, dupã punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmãtorul cuprins:"6^1. anvelope de iarnã - anvelope omologate conform directivei 92/23/ce a consiliului din 31 ...

Monitorul Oficial 590 din 19 August 2010 (M. Of. 590/2010)

ORDONANTA nr. 18 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 19 august 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 138/2010 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã. cap. i dispoziţii generale art. 1 bugetul de stat pe anul 2010, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 60 şi nr. 60 bis din 27 ianuarie 2010, se modificã şi se completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. ...

Monitorul Oficial 802 din 28 Noiembrie 2008 (M. Of. 802/2008)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Având în vedere: - prevederile alin. (9) al art. 14 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare; - urgenţa în definitivarea paşilor legali pentru asigurarea cadrului necesar aplicãrii noului mecanism privind datoria publicã începând cu data de 1 ianuarie 2009, astfel cum s-a stabilit prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare, şi conform celor agreate cu finanţatorii; - ...

Monitorul Oficial 759 din 11 Noiembrie 2008 (M. Of. 759/2008)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 151 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008

Prin ordonanţa guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt au fost stabilite creşterile salariale ce se acordã în anul 2008 personalului din învãţãmânt. cadrele didactice din învãţãmântul preuniversitar şi universitar de stat urmau sã beneficieze, în perioada octombrie-decembrie 2008, de o creştere salarialã de 9%. ordonanţa guvernului nr. 15/2008 a fost aprobatã cu modificãri prin legea nr. 221/2008 , care a stabilit urmãtoarele creşteri salariale: ● 55% profesorii universitari; ● 37% personalul didactic din învãţãmântul universitar (conferenţiari, lectori, preparatori etc.) ...

Monitorul Oficial 542 din 17 Iulie 2008 (M. Of. 542/2008)

NORME METODOLOGICE din 24 iunie 2008 de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iulie 2008

1. art. 14 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã: (1) Începând cu anul 2009, ministerul economiei şi finanţelor preia spre administrare urmãtoarele categorii de acorduri de împrumut, numai dupã obţinerea acordului finanţatorului: a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanţia statului sau contractate de ministerul economiei şi finanţelor şi subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi ...

HOTARARE nr. 683 din 24 iunie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 17 iulie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 14 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile pct. 14.2 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.470/2007 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din ...

Monitorul Oficial 603 din 31 August 2007 (M. Of. 603/2007)

ORDONANTA nr. 99 din 29 august 2000 (*republicata*) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007

*) republicatã în temeiul art. ii din legea nr. 650/2002 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 914 din 16 decembrie 2002, dându-se textelor o nouã numerotare. ordonanţa guvernului nr. 99/2000 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 424 din 1 septembrie 2000. aplicarea ordonanţei guvernului nr. 99/2000 a fost suspendatã în anul 2001 pânã la adoptarea legii de aprobare a acesteia, conform articolului unic al ordonanţei de urgenţã a guvernului ...

Monitorul Oficial 171 din 12 Martie 2007 (M. Of. 171/2007)

HOTARARE nr. 177 din 20 februarie 2007 privind modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale masurilor 1.1 "Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole", 1.2 "Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investitii in exploatatiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producatori", 3.3 "Metode agricole de productie destinate sa protejeze mediul si sa mentina peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care genereaza activitati multiple si venituri alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Imbunatatirea pregatirii profesionale" si 4.2 "Asistenta tehnica" din Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurala finantat din fonduri SAPARD EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2007

*t* ┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │gradul de afectare │ % │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5%-10% │ 27,1 │ ...

Monitorul Oficial 34 din 17 Ianuarie 2007 (M. Of. 34/2007)

HOTARARE nr. 1.898 din 22 decembrie 2006 pentru declasificarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a anexei la Hotararea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 17 ianuarie 2007

In temeiul art. 108 din constitutia romaniei, republicata, al art. 19, art. 20 alin. (1) lit. b) si al art. 24 din standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in romania, aprobate prin hotararea guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 1 lit. a) din hotararea guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, guvernul romaniei adopta prezenta hotarare. articol unic (1) se declasifica informatiile secrete de serviciu cuprinse in anexa la hotararea guvernului nr. 947/2006 *) privind aprobarea contractului de consultanta si ...

‹‹ Pagina 2 din 20
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016