Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 177 din 20 februarie 2007  privind modificarea unor anexe la   Hotararea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale masurilor 1.1 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 177 din 20 februarie 2007 privind modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fiselor tehnice ale masurilor 1.1 "Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole", 1.2 "Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru protectia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investitii in exploatatiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producatori", 3.3 "Metode agricole de productie destinate sa protejeze mediul si sa mentina peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care genereaza activitati multiple si venituri alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Imbunatatirea pregatirii profesionale" si 4.2 "Asistenta tehnica" din Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurala finantat din fonduri SAPARD

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2007


┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Gradul de afectare │ % │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5%-10% │ 27,1 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 10%-30% │ 29,6 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│mai mare de 30% │ 3,1 │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘Pentru a explica datele prezentate în tabelul de mai sus şi ca rezultat al analizei fişelor de evaluare pentru fiecare localitate se constata ca în cazul unui grad de afectare de peste 30% au fost înregistrate pagube semnificative la toate elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, cu influente substanţiale negative asupra desfãşurãrii activitãţii economice şi nivelului de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 10 şi 30% au fost înregistrate pagube semnificative doar la o parte din elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, dar care influenţeazã negativ desfãşurarea activitãţii economice şi nivelul de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 5 şi 10% au fost înregistrate pagube doar la o parte din elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, în special infrastructura ruralã.
Prevederile art. 16 paragraful 1 şi art. 16 paragraful 1 subparagraful a) din secţiunea A "Managementul financiar" din anexa la Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunitãţilor Europene (Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare ruralã în România), semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin <>Legea nr. 316/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumit în continuare MAFA, se vor aplica pentru toţi potentialii beneficiari ai mãsurii care isi desfãşoarã activitatea în satele cu grad de afectare mai mare de 30% şi vor realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 77.
Prevederile art. 16 paragraful 1 şi art. 16 paragraful 1 subparagraful a) din secţiunea A "Managementul financiar" din MAFA se vor aplica potenţialilor beneficiari ai mãsurii care isi desfãşoarã activitatea în satele cu grad de afectare cuprins între 10 şi 30% şi care prezintã un document prin care atesta ca au suferit pagube, document emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta*) la nivel de comuna. Comitetul local pentru situaţii de urgenta atesta ca potenţialul beneficiar a suferit pagube ca urmare a inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 şi va realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din Programul naţional pentru agricultura şi dezvoltare ruralã, denumit în continuare PNADR, anexa nr. 76.
__________
*) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

2. OBIECTIVE

Obiective generale
Obiectivul general al mãsurii este îmbunãtãţirea eficientei procesarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole, rezultând produse de inalta calitate care sa contribuie la implementarea acquis-ului comunitar, la creşterea competitivitatii şi valorii adãugate a produselor şi, în acelaşi timp, sa contribuie la crearea de noi locuri de munca.
Privatizarea continua şi descresterea capacitãţilor excedentare din sectorul public vor însoţi aceasta mãsura. Mãsura va contribui la:
- menţinerea locurilor de munca existente;
- crearea de noi locuri de munca;
- creşterea veniturilor în sector.
Implementarea mãsurilor prevãzute se va face cu respectarea prevederilor art. 3 din Regulamentul nr. 2.759/1999/CE adoptat de Comisia Europeanã.

Obiective specifice
- Îmbunãtãţirea competitivitatii produselor agricole procesate
- Orientarea producţiei în acord cu tendintele previzibile de piata şi încurajarea dezvoltãrii de noi pieţe pentru produsele agricole
- Îmbunãtãţirea sau rationalizarea reţelelor de colectare şi comercializare angro, precum şi a proceselor de prelucrare a produselor agricole şi piscicole
- Îmbunãtãţirea prezentãrii şi conditionarii produselor agricole şi piscicole pe piata (din punct de vedere calitativ şi comercial)
- Încurajarea unei mai bune utilizãri a subproduselor şi/sau eliminarea produselor secundare sau a deşeurilor
- Creşterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne
- Favorizarea de investiţii inovatoare
- Îmbunãtãţirea calitãţii produselor prelucrate şi a controlului calitãţii produselor alimentare, cu respectarea cerinţelor minime ale securitãţii alimentare cerute de Uniunea Europeanã
- Îmbunãtãţirea şi controlul condiţiilor sanitare
- Promovarea unor metode de producţie prietenoase mediului
- Apariţia şi consolidarea unor agenţi economici privati competitivi
- Creşterea oportunitatilor de noi locuri de munca în mediul rural şi menţinerea celor existente
- Crearea de "pieţe verzi" care au ca scop apariţia unor noi segmente de consumatori, orientati pe produse agricole ecologice.

Obiective operationale
- Sprijin pentru investiţii vizând îmbunãtãţirea procesarii şi marketingului produselor agricole şi piscicole, pe sectoare şi pe obiective specifice
- Investiţii stimulatoare vizând protecţia şi pãstrarea mediului înconjurãtor, precum şi igiena şi bunãstarea animalelor ("investiţii verzi")
- Unitãţile în care se realizeazã investiţiile, la finalizarea acestora, vor fi în acord cu acquis-ul comunitar.

3. CORELAREA CU ALTE MÃSURI

Ajutoarele acordate în cadrul acestei mãsuri sunt complementare acţiunilor prevãzute în cadrul mãsurilor "Investiţii în exploatatiile agricole", "Îmbunãtãţirea structurilor în vederea realizãrii controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", "Metode agricole de producţie menite sa protejeze mediul şi sa menţinã peisajul rural", "Înfiinţarea grupurilor de producãtori", "Managementul resurselor de apa pentru agricultura" şi "Asistenta tehnica" şi vor avea un efect pozitiv atât asupra producţiei, cat şi asupra canalelor de comercializare şi asupra mediului înconjurãtor.

4. CÂMPUL DE ACŢIUNE AL MÃSURII

Mãsura vizeazã proiecte de investiţii pentru:
- îmbunãtãţirea şi optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole;
- crearea sau modernizarea reţelelor locale de colectare, a capacitãţilor de receptionare, depozitare, condiţionare, sortare şi ambalare a produselor agricole şi piscicole.
Aceste investiţii contribuie la adoptarea standardelor europene în sectoarele: lapte şi produse lactate; carne (taurine, suine, ovine, pãsãri) şi oua; legume, fructe şi cartofi; prelucrarea strugurilor - soiuri nobile pentru vin; peste şi acvacultura şi produse de oystercultura (stridii şi midii); cereale; seminţe oleaginoase; zahãr, plante textile (în şi canepa).
Pentru toate sectoarele vizate mai sus, tipurile de investiţii care pot fi finanţate se referã la:

Lapte şi produse lactate
- Investiţii noi pentru clãdiri, instalaţii, maşini şi echipamente şi modernizarea şi retehnologizarea unitãţilor existente, pentru înfiinţarea de centre de colectare, receptionare, rãcire şi stocare a laptelui ca materie prima, precum şi achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate, autoizoterme, autofrigorifice, vehicule pentru produse lichide sau praf, identificate în baza studiului de fezabilitate
- Investiţii în prelucrarea, depozitarea şi marketingul laptelui şi produselor lactate, precum şi modernizarea şi retehnologizarea capacitãţilor existente
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate în procesul de prelucrare a laptelui (zer, zara) în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, colectare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).

Carne, produse din carne şi oua
- Investiţii noi pentru construcţii şi modernizarea şi retehnologizarea unitãţilor existente pentru abatorizarea şi procesarea carnii de taurine, suine, ovine, caprine şi pãsãri, inclusiv clãdiri, maşini, instalaţii şi echipamente, referitoare la abatorizare, procesare, ambalare, depozitare şi marketing al carnii şi produselor din carne şi oualor, precum şi achiziţionarea de:
- mijloace noi de transport intern şi de mijloace noi de transport specializate (autoizoterme, autofrigorifice şi transport al animalelor), necesare în baza identificarii lor în studiul de fezabilitate
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate în procesul de abatorizare şi procesare a carnii (organe, slanina, sânge, tesuturi conjuctive etc.), în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, abatorizare, prelucrare, depozitare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).

Legume, fructe şi cartofi
- Investiţii noi pentru clãdiri, maşini şi echipamente şi/sau modernizarea unitãţilor existente pentru depozitare, sortare, condiţionare, refrigerare, congelare, procesare, ambalare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi igienei produselor
- Investiţii pentru protecţia mediului (staţii pentru epurarea apelor reziduale)
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate în urma procesarii fructelor, legumelor şi cartofilor din cadrul unitãţilor de procesare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).

Vin
- Investiţii noi şi/sau modernizarea şi retehnologizarea clãdirilor, maşinilor şi echipamentelor de vinificaţie, inclusiv recepţia, depozitarea, procesarea, îmbutelierea şi marketingul vinului
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi igienei produselor
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi a deşeurilor nocive
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator)
- Investiţii pentru implementarea sistemului de management al calitãţii, conform cu cerinţele ISO 9000.

Peste şi produse piscicole
- Investiţii noi şi/sau modernizarea şi retehnologizarea capacitãţilor existente referitoare la clãdiri, maşini şi echipamente pentru depozitarea (inclusiv depozite frigorifice angro), procesarea, ambalarea şi marketingul pestelui şi produselor piscicole (inclusiv echipamente pentru refrigerarea, congelarea şi producerea de gheaţa)
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea igienei şi calitãţii, conform standardelor Uniunii Europene
- Achiziţionarea de mijloace noi, specializate, de transport, necesare ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate (autofrigorifice)
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate în procesul de prelucrare a pestelui şi produselor piscicole (oase, capete, solzi), în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentelor de laborator).

Plante textile
- Investiţii noi pentru construcţii, modernizarea şi retehnologizarea unitãţilor existente pentru procesarea plantelor textile (în şi canepa), inclusiv clãdiri, maşini, instalaţii şi echipamente pentru procesare, ambalare, depozitare şi marketingul fibrelor textile
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate din procesarea plantelor textile
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al fluxului de recepţie, prelucrare, depozitare şi marketing al plantelor textile sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentului de laborator).

Cereale
- Construcţia (în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing) şi/sau modernizarea clãdirilor, maşinilor şi echipamentelor şi retehnologizarea celor existente pentru depozitarea (fãrã creşterea capacitãţii naţionale) şi procesarea primara a cerealelor (uscare, calibrare, curatare, condiţionare, macinare)
- Investiţii pentru echipamente de protecţie a mediului (emisii de praf organic şi mineral, impuritati minerale şi organice)
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentelor de laborator).

Seminţe oleaginoase
- Construcţia (în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing existente) şi/sau modernizarea clãdirilor şi echipamentului capacitãţilor existente cu noi tehnologii pentru depozitarea şi procesarea seminţelor oleaginoase fãrã creşterea capacitãţilor existente (uscare, calibrare, curatare, condiţionare, conservare prin frig, extracţie, rafinare), inclusiv seminţe de floarea-soarelui
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate în procesul de depozitare şi prelucrare (sroturi oleoproteaginoase) în cadrul unitãţilor de prelucrare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, depozitare, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi achiziţionarea echipamentului de laborator.

Zahãr
- Construcţia (în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing existente) şi/sau modernizarea clãdirilor, achiziţionarea şi retehnologizarea echipamentelor şi instalaţiilor pentru depozitarea şi procesarea sfeclei de zahãr
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea tehnologiilor de depozitare, marcare şi ambalare a zahãrului
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea igienei şi calitãţii conform standardelor Uniunii Europene
- Investiţii pentru creşterea valorii adãugate a subproduselor rezultate în procesul de prelucrare a sfeclei de zahãr (melasa, borhot) în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing
- Investiţii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi deşeurilor nocive
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi control al lantului de recepţie, prelucrare şi marketing al produselor sub aspect cantitativ şi calitativ
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea controlului intern al calitãţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unitãţilor de procesare şi marketing (construcţii şi modernizarea spaţiilor pentru laboratoare de analize şi achiziţionarea echipamentelor de laborator).

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Generale
- Proiectul va fi amplasat în spaţiul rural şi numai pentru modernizarea capacitãţilor existente poate fi amplasat în mediul urban.
- Investiţiile trebuie sa contribuie la îmbunãtãţirea situaţiei sectorului de baza al producţiei agricole la care se face referinta.
- Sunt eligibile în cadrul acestei mãsuri prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole, dacã sunt incluse în anexa 1 la Tratatul Uniunii Europene. Produsele agricole, excluzând produsele piscicole, trebuie sa provinã din Comunitate sau ţãrile candidate prezentate la pct. 8 secţiunea F din anexa la MAFA, cu modificãrile ulterioare.
- Trebuie sa se demonstreze viabilitatea economico-financiarã a proiectului printr-un studiu de fezabilitate şi plan de afaceri. Planul de afaceri este cerut în cazul proiectelor cu o valoare eligibilã totalã mai mare de 50.000 euro. Viabilitatea economicã este definitã ca fiind utilizarea din plin a unitãţii de procesare sau a unei pãrţi din aceasta prin raportarea de performanţe financiare efective şi abilitatea de a opera fãrã a recurge la sprijin public în activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fãrã sa supunã la niciun risc desfãşurarea normalã a activitãţii sale economice, şi ca genereazã un venit semnificativ. În mod special este necesarã existenta pieţelor de desfacere pentru produsele respective (atestata prin studii de piata incluse în planul de afaceri). Dupã implementarea proiectului întreprinderea beneficiara trebuie sa corespundã cu normele Uniunii Europene de mediu, igiena şi bunãstarea animalelor.
- Proiectele privind construcţia de noi clãdiri sau modernizarea celor existente sau a unor pãrţi din acestea, precum şi echipamentele necesare trebuie sa corespundã normelor Uniunii Europene.
- Cofinantarea privatã trebuie sa acopere cel puţin 50% din cheltuielile eligibile, cu excepţia investiţiilor pentru sectorul zahãr (70%). Pentru sectorul de seminţe oleaginoase cofinantarea privatã este de 50% din cheltuielile eligibile pentru investiţiile în protecţia mediului şi de 70% pentru alte investiţii.
- Beneficiarul şi/sau responsabilul tehnic al proiectului trebuie sa dovedeascã o pregãtire profesionalã în raport cu proiectul pe care doresc sa îl initieze, printr-un document eliberat de autoritãţile competente, din care sa rezulte o experienta profesionalã în domeniu de minimum 3 ani: diploma sau copie dupã cartea de munca sau declaraţie pe propria rãspundere ca responsabilul tehnic de proiect va urma un curs de pregãtire profesionalã, pana la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.
- Proiectul trebuie sa aibã acces la infrastructura de baza (drumuri principale, alimentare cu apa, electricitate, comunicaţii).
- Beneficiarul trebuie sa asigure controlul calitãţii produselor prin serviciile proprii sau terţe de control al calitãţii.
- Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare sau obligaţii fiscale restante fata de bugetul de stat sau fata de bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bãnci (altele decât pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor declaraţii fiscale sau altor declaraţii emise de cãtre autoritãţile fiscale.
- Unitãţile de depozitare/procesare în funcţiune înaintea începerii investiţiei trebuie sa respecte legislaţia nationala, iar dupã finalizarea întregii investiţii trebuie sa fie în conformitate cu legislaţia comunitara. Înaintea începerii investiţiei, unitãţile de procesare lapte şi produse lactate şi carne şi produse din carne vor prezenta un program de restructurare aprobat de autoritatea nationala sanitarã veterinara.
- În satele cu grad de afectare mai mare de 30% (cap. VIII din PNADR - anexa nr. 77) vor fi aplicate dispoziţiile art. 16 paragraful 1 şi art. 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA, fiind eligibile urmãtoarele tipuri de investiţii:
- investiţii de modernizare pentru toţi beneficiarii acestei mãsuri;
- investiţii noi doar pentru beneficiarii acestei mãsuri care îndeplinesc criteriile de întreprindere mica şi mijlocie în conformitate cu legislaţia nationala în vigoare.
- În satele cu grad de afectare între 10% şi 30% (cap. VIII din PNADR - anexa nr. 76) vor fi aplicate prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA, fiind eligibile urmãtoarele tipuri de investiţii:
- investiţii de modernizare pentru toţi beneficiarii acestei mãsuri care depun un document ce demonstreaza ca au fost afectaţi de inundatii. Documentul va fi emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta la nivel de comuna. Comitetul local pentru situaţii de urgenta demonstreaza ca potenţialul beneficiar a suferit pagube în urma inundatiilor din perioada aprilie-septembrie 2005.

Specifice
Pentru toate sectoarele menţionate mai sus, capacitatile sunt exprimate luând în considerare materia prima.

Lapte şi produse lactate
- Proiectul trebuie sa prezinte urmãtoarele dimensiuni:
- pentru centre noi sau modernizate de colectare, receptionare, rãcire şi stocare a laptelui: minimum 2.000 hl/an;
- pentru capacitãţi noi de procesare: minimum 12.500 hl/an;
- pentru modernizarea capacitãţilor de procesare existente: minimum 50.000 hl/an.
- Materiile prime procesate trebuie sa îndeplineascã condiţiile de calitate prevãzute în standardele naţionale.
- Proiectele care vizeazã modernizarea instalaţiilor de procesare a untului şi laptelui praf smantanit sunt eligibile fãrã creşterea capacitãţilor de procesare existente la nivel naţional.

Carne, produse din carne şi oua
- Proiectul trebuie sa aibã urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- abatoare mixte noi (bovine, porcine, ovine), cu o producţie de minimum 1.500 t/an;
- abatoare noi de pãsãri, cu o producţie de minimum 1.250 t/an;
- abatoare mixte (bovine, porcine, ovine) modernizate, cu o producţie de minimum 5.000 t/an;
- abatoare de pãsãri, modernizate, cu o producţie de minimum 3.000 t/an;
- capacitãţi noi de procesare a carnii, cu o producţie de minimum 250 t/an;
- modernizãri ale capacitãţilor existente de procesare a carnii: minimum 1.250 t/an;
- sortare şi depozitare de oua: minimum 300.000 bucãţi (6 milioane bucãţi/an).

Legume, fructe şi cartofi
- Pentru legume şi fructe proiectul trebuie sa aibã urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- depozite noi de materii prime: minimum 200 t;
- depozite modernizate: minimum 400 t;
- capacitãţi noi de procesare: minimum 100 t/an;
- capacitãţi de procesare modernizate: minimum 500 t/an;
- capacitãţi noi pentru legume, fructe deshidratate: minimum 250 t/an;
- capacitãţi modernizate pentru legume, fructe deshidratate: minimum 500 t/an;
- capacitãţi modernizate pentru sucuri şi nectaruri naturale din legume şi fructe: minimum 12.500 t/an.
- Pentru cartofi proiectul trebuie sa aibã urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- capacitãţi noi de depozitare: minimum 1.000 t;
- capacitãţi de depozitare modernizate: minimum 2.000 t;
- capacitãţi de prelucrare modernizate: minimum 500 t/an;
- capacitãţi noi de procesare: minimum 500 t/an.
- Materiile prime procesate trebuie sa îndeplineascã condiţiile de calitate prevãzute în standardele naţionale.

Vin
- Proiectul trebuie sa aibã urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- depozite noi de vin: minimum 5.000 hl;
- depozite modernizate: 10.000 hl;
- capacitãţi noi de procesare: minimum 500 t struguri/ campanie de recoltare;
- capacitãţi de procesare modernizate: minimum 1.500 t struguri/campanie de recoltare.

Peste şi produse piscicole
- Proiectul trebuie sa aibã urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- capacitãţi noi de colectare, sortare, condiţionare, depozitare şi procesare: minimum 200 t/an;
- capacitãţi modernizate de colectare, sortare, condiţionare, depozitare şi procesare: minimum 100 t/an.

Plante textile
- Proiectul trebuie sa aibã urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- capacitãţi noi de receptionare, depozitare şi procesare: minimum 200 t/an;
- capacitãţi modernizate de receptionare, depozitare şi procesare: minimum 1.200 t/an.

Cereale
- Proiectul trebuie sa prezinte urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- capacitãţi de depozitare modernizate: minimum 2.000 t;
- capacitãţi de procesare primara modernizate:
- macinare: minimum 5.000 t/an;
- decojire: minimum 5.000 t/an.

Seminţe oleaginoase
- Proiectul trebuie sa prezinte urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- capacitãţi de procesare modernizate (floarea-soarelui, în, soia, rapita, ricin): minimum 15.000 t/an pentru extracţie şi minimum 12.500 t/an pentru rafinare;
- capacitãţi noi de procesare fãrã creşterea capacitãţii totale: minimum 25.000 t/an pentru extracţie şi rafinare.

Zahãr
- Proiectul trebuie sa prezinte urmãtoarea reprezentativitate dimensionala:
- capacitãţi modernizate de procesare sfecla de zahãr: minimum 2.000 t/zi sau 150.000 t/campanie de recoltare.
Investiţiile eligibile sunt: toate investiţiile specificate la pct. 4 "Câmpul de acţiune al mãsurii". Cheltuielile eligibile sunt dupã cum urmeazã:
a) construirea de noi clãdiri şi instalaţii şi modernizarea celor existente;
b) utilaje şi echipamente noi, softuri pentru computer, inclusiv costurile de instalare şi montaj bazate pe contracte cu terţe pãrţi;
c) acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxe legale, studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de patent şi licenţe, pentru pregãtirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de mãsura, care nu depãşesc 12% din costul total eligibil al proiectului;
d) achiziţii de mijloace de transport noi, specializate, necesare ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate.
Cheltuielile eligibile sunt specificate mai sus şi în ordinul de implementare a mãsurii şi reflectate în manualul de procedura, în formularul de cerere, lista de verificare a criteriilor de selecţie, lista de verificare a controlului şi contracte.
Cheltuielile vor fi considerate eligibile pentru ajutor, dacã îndeplinesc cerinţele art. 4 secţiunea B din MAFA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 5 iulie 2001.
Numai cheltuielile plãtite de cãtre Agenţia SAPARD de la data acreditãrii acesteia sau data/datele specificatã/specificate în aceasta privinta vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.
Pentru ca proiectul sa fie eligibil pentru sprijinul comunitar, toate serviciile, maşinile şi achiziţiile trebuie sa fie originare din Comunitatea Europeanã sau din ţãrile menţionate în art. 14 pct. 2.70 secţiunea A din MAFA; dacã se cere astfel, beneficiarul final trebuie sa fie capabil sa dovedeascã inputurile în cadrul acţiunilor sau al contractelor de servicii, utilizând orice mijloace de evidenta admisibile.

Nu sunt eligibile:
- investiţii în comerţul cu amãnuntul;
- investiţii care privesc obiectivul mãsurii 3.4;
- investiţiile amplasate în porturi pentru depozitarea şi procesarea cerealelor.

6. CRITERII DE SELECŢIE

Proiectele vor fi selecţionate în funcţie de urmãtoarele criterii:


┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Criteriul │Punctaj │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈕. Investiţii în unitãţi de prelucrare │ │
│ a laptelui şi produselor lactate │ │
│ şi a carnii şi produselor din carne, │ │
│ cu program de restructurare pana │ │
│ în 2007 │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈖. Aprovizionare proprie sau relaţii │ │
│ contractuale cu producãtorii pentru │ │
│ acoperirea a cel puţin 50% din │ │
│ aprovizionarea cu materie prima │ │
│ pentru cel puţin 1 an dupã finalizarea │ │
│ proiectului │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈗. Îmbunãtãţirea controlului calitãţii │ │
│ produselor (laboratoare proprii), │ │
│ obiective noi sau modernizate 20 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈘. Valorificarea superioarã a subproduselor │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈙. Realizarea de produse traditionale │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈚. Amplasarea în zone cu potenţial │ │
│ productiv conform anexei nr. 3: │Max. 15 │
│ - rural │ │
│ - potenţial ridicat │ 15 │
│ - potenţial mediu │ 10 │
│ - potenţial scãzut │ 5 │
│ - urban │ 5 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
𗈛. Obiectivul proiectului: │Max. 15 │
│ - modernizãri de capacitate │ 15 │
│ - investiţii noi │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│TOTAL: │ 100 │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘NOTA:
Criteriile de selecţie nu se aplica în cazul potenţialilor beneficiari care îndeplinesc condiţiile de accesare a art. 16 paragraful 1 şi art. 16 paragraful 1 subparagraful a) din secţiunea A din MAFA.

7. BENEFICIARI

Beneficiarii finali vor fi:
- asociaţii şi grupuri de producãtori (cu personalitate juridicã);
- societãţi comerciale cu capital privat cel puţin egal sau mai mare de 75%;
- în sectorul vinificaţie sunt sprijiniti: asociaţiile, grupurile de producãtori şi societãţile comerciale private care proceseaza numai soiuri nobile de struguri;
- cooperative de consum.

8. LEGISLAŢIA NATIONALA ÎN VIGOARE

Legislaţia în curs de armonizare şi legislaţia nationala în vigoare sunt prezentate în capitolul "Anexe legislaţie" din PNADR.

9. DISPOZIŢII FINANCIARE

- Proiectele din cadrul acestei mãsuri sunt considerate a fi investiţii generatoare de profit.
- Ajutorul public acordat în cadrul acestei mãsuri nu va depãşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
- În cadrul acestei mãsuri vor putea fi finanţate proiecte a cãror valoare totalã eligibilã este cuprinsã între 30.000-4.000.000 euro, de cel mult doua ori în limita sumei eligibile.
- Planul financiar şi sursele de finanţare totale sunt prezentate în cap. V "Alocarile financiare pentru mãsurile SAPARD" din PNADR.

BUGETUL INDICATIV PE SUBMASURI


┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ SUBMASURA │ % din mãsura │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Carne │ 23 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Lapte şi produse lactate │ 23 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Cereale │ 10*) │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Seminţe oleaginoase │ 3 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Vin │ 9 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Fructe şi legume │ 16 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Peste şi produse piscicole │ 6 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Zahãr │ 4 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Plante textile │ 6 │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│TOTAL: │ 100 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘NOTA:
_________
*) Contribuţia publica nu va depãşi 25,6 mil. euro pentru proiectele din cadrul unitãţilor de procesare şi marketing.

Gradul de intervenţie pentru proiecte de interes privat:
- Pentru sectoarele lapte şi produse lactate, carne, legume, fructe şi cartofi, vinificaţie, peste, plante textile, seminţe oleaginoase (numai pentru investiţii de protecţie a mediului), precum şi pentru sectorul cereale (fãrã depãşirea capacitãţii existente la nivel naţional şi excluzând investiţiile realizate în porturi):
- 50% contribuţie privatã;
- 50% contribuţie publica din cheltuielile eligibile, din care:
- 75% contribuţie Uniunea Europeanã;
- 25% buget naţional.
- Pentru investiţii în sectoarele zahãr şi seminţe oleaginoase (altele decât investiţiile pentru protecţia mediului):
- 70% contribuţie privatã;
- 30% contribuţie publica din cheltuielile eligibile, din care:
- 75% contribuţie Uniunea Europeanã;
- 25% buget naţional.
Activitãţile eligibile ale proiectului se vor realiza dupã semnarea contractului, cu excepţia studiului de fezabilitate şi tehnic, în limita procentajului aprobat în cadrul mãsurii.
Plata sprijinului financiar se va face pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitãţilor şi eligibilitatea acestora. Luând în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum cinci transe.
Pentru proiectele de investiţii situate în satele identificate în cap. VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77, rata de intervenţie este:
- 25% contribuţie privatã;
- 75% contribuţie publica.
Pentru contribuţia publica, rata de intervenţie este:
- 85% contribuţie UE;
- 15% contribuţie buget naţional.
Aceste dispoziţii se vor aplica proiectelor aprobate pana la data de 31 decembrie 2006.
Dispoziţiile art. 16 paragraful 1 şi art. 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA nu se vor aplica pentru submasurile seminţe oleaginoase şi zahãr.

10. ACOPERIRE GEOGRAFICÃ

- În spaţiul rural al României definit conform legislaţiei naţionale în vigoare.
- În spaţiul urban pentru modernizarea capacitãţilor existente.
- Mãsura va fi implementata cu prioritate în zonele geografice care au potenţial productiv ridicat, conform anexei nr. 3.
Proiectele pentru care se aplica prevederile art. 16 paragraful 1 şi art. 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA vor fi amplasate în satele afectate de inundatii în conformitate cu cap. VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77.
Proiectele finanţate în cadrul acestei mãsuri nu trebuie sa se suprapuna cu proiectele finanţate din fondurile naţionale sau strãine ale Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.

11. INDICATORI DE REALIZARE, DE REZULTAT ŞI DE IMPACT

Indicatori de realizare
Indicatori generali:
- Numãrul total de proiecte estimate pe sectoare de activitate şi tipuri de investiţii: 1.900, din care:


┌───────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┐
│ │ │ Din care │
│ │ Total ├─────────┬────────────┤
│ │ nr. │Proiecte │Proiecte │
│ Sectoare │proiecte│ de │ de │
│ │ │procesare│ depozitare │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Lapte şi produse lactate │ 450 │ 300 │ 150 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Carne şi produse din carne │ 490 │ 300 │ 190 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Legume, fructe şi cartofi │ 340 │ 200 │ 140 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Vinificaţie │ 190 │ 100 │ 90 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Peste şi produse piscicole │ 130 │ 60 │ 70 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Cereale │ 160 │ 100 │ 60 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Seminţe oleaginoase │ 30 │ 20 │ 10 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Zahãr │ 50 │ 30 │ 20 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│Plante textile │ 60 │ 60 │ - │
└───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┘Productiile realizate şi procesate, capacitatile de prelucrare şi depozitare existente, precum şi investiţiile în sectorul agroalimentar imbunatatite prin mãsura 1.1 din programul SAPARD sunt prezentate în anexa nr. 5 la fişa tehnica.

Indicatori de rezultat
Creşterea competitivitatii:
- Gradul de utilizare a capacitãţii liniilor de prelucrare şi marketing beneficiare >80%;
- Reducerea costurilor de prelucrare şi marketing/ unitatea de produs de baza cu 20% (numai pentru capacitatile existente);
- Procentul produselor comercializate provenite din cele obţinute pe liniile beneficiare de prelucrare şi marketing care au eticheta de calitate (numãr de produse şi %), >20%;

Situaţia în sectorul de producţie agricol primar:
- Ponderea ofertei de materii prime pentru beneficiarii pentru liniile de prelucrare sau comercializare care depinde de contracte multianuale, >30%.

Îmbunãtãţirea sãnãtãţii şi bunastarii:
- Ponderea investiţiilor beneficiare, referitoare la sãnãtate şi bunastare, >20%, din care:
- menite sa imbunatateasca calitatea produselor pentru consumul uman, din punct de vedere al igienei şi sub aspect nutritiv, >30%;
- menite sa imbunatateasca securitatea la locul de munca, >20%.
- Tendinta privind frecventa accidentelor la locul de munca raportate sa descreasca;

Protecţia mediului:
- Ponderea tuturor investiţiilor beneficiare, cu scop de protecţie a mediului (emisii, utilizarea resurselor etc.), din cadrul liniilor de prelucrare şi marketing beneficiare, sa depãşeascã 20%.

Indicatori de impact
Creşterea valorii adãugate:
- Valoarea adãugatã a produselor obţinute pe liniile de prelucrare şi marketing beneficiare sa creascã cu 10%.

Crearea de locuri de munca şi impact social
- Numãr de locuri de munca echivalente norma intreaga (ENI), menţinute în condiţii mai bune, 13.300 - 70% şi create, 5.700 - 30% (minimum 10 ENI/proiect), preconizate: 19.000.
- Numãr de unitãţi de procesare carne roşie, lapte, carne porc, pasare şi peste incluse în listele de clasificare B, C, D - 1.100, din care în lista B - 345, în lista C - 53 şi în lista D - 712.
Indicatorii de rezultat şi impact vor face obiectul unor îmbunãtãţiri ulterioare ca urmare a unor studii corespunzãtoare.

12. PROMOVAREA PROGRAMULUI

Beneficiarii candidaţi vor fi informati despre existenta/ condiţiile eligibilitãţii prezentei mãsuri prin:
- anunţ public prin mass-media;
- distribuirea de broşuri de informare;
- seminarii;
- intalniri cu potentialii beneficiari.

13. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Potenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare urmãtoarele documente:
- studiu de fezabilitate întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrãrilor publice, transportului şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publica de servicii, cu completãrile ulterioare;
- copie dupã actul de proprietate al terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune sau alt document care sa certifice dreptul de utilizare a terenului şi, dupã caz, actul de proprietate asupra celorlalte bunuri imobiliare conform legislaţiei în vigoare;
- certificatul de urbanism;
- fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupã caz, ştampila tip A sau tip B, care poate conţine în anexa, dupã caz, acordul de mediu emis de autoritãţile competente pentru activitãţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia nationala elaborata în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene;
- certificatul de înmatriculare de la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal (copie);
- planul de afaceri (planul de afaceri este necesar în cazul proiectelor cu valoare totalã eligibilã mai mare de 50.000 euro);
- ultimele trei bilanţuri anuale şi ultima raportare contabila semestriala. În cazul în care beneficiarul nu a avut activitate anterioarã depunerii proiectului, va depune un act doveditor în acest sens, eliberat de administraţia financiarã;
- avizul autoritãţilor fiscale, care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligaţii cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale şi bãnci, altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare;
- declaraţie pe propria rãspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu beneficiazã de finanţare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;
- cazier judiciar al responsabilului de proiect;
- existenta contribuţiei financiare proprii a beneficiarului trebuie doveditã printr-un document emis de banca şi/sau de alte instituţii financiare autorizate care sa ateste existenta cofinanţãrii şi modul de asigurare a acesteia;
- pregãtire profesionalã în domeniu, doveditã prin copie a diplomei de studii sau un document din care sa rezulte o experienta profesionalã în domeniu de minimum 3 ani (copie dupã cartea de munca) sau declaraţie pe propria rãspundere ca beneficiarul şi/sau responsabilul de proiect va/vor urma un curs de pregãtire profesionalã, pana la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului;
- unitãţile de depozitare/procesare în funcţiune, înaintea începerii investiţiei, trebuie sa aibã autorizaţie de funcţionare în acord cu legislaţia nationala şi la finalizarea investiţiei unitatea respectiva trebuie sa aibã autorizaţie de funcţionare în acord cu legislaţia comunitara înaintea ultimei plati;
- avizul sanitar veterinar şi/sau sanitar eliberat de instituţiile abilitate, care sa ateste ca unitatea este în conformitate cu legislaţia nationala şi ca prin realizarea investiţiei va fi în concordanta cu legislaţia Uniunii Europene;
- pentru unitãţile de procesare lapte şi produse lactate şi carne şi produse din carne se va prezenta programul de restructurare pana în 2007 sau pana în 2009, aprobat de autoritatea nationala sanitarã veterinara;
- contract pentru efectuarea analizelor de laborator în situaţia în care nu exista laborator propriu;
- scrisoare de intenţie sau precontracte pentru desfacerea unei pãrţi de 70% din volumul producţiei şi precontracte pentru achiziţionarea unei cantitãţi de cel puţin 50% de materii prime de la producãtorii primari sau din propria aprovizionare;
- potentialii beneficiari cu proiecte amplasate în satele cu un grad de afectare între 10% şi 30% vor depune un document emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta*) la nivel de comuna, care atesta ca potenţialul beneficiar a suferit pagube ca urmare a inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 şi va realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76.
__________
*) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

Viabilitatea economicã a proiectului este definitã ca fiind utilizarea din plin a unitãţii de procesare sau a unei pãrţi din aceasta prin raportarea de performanţe financiare eficiente şi abilitatea de a opera fãrã a recurge la sprijin public în activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fãrã sa supunã la niciun risc desfãşurarea normalã a activitãţii sale economice, şi ca genereazã un venit net semnificativ (cel puţin 5% profit).

14. CONDIŢII DE FINANŢARE

- Beneficiarii trebuie sa întocmeascã balante lunare detaliate pe conturile de investiţii în curs, bilanţul contabil la jumãtatea anului şi bilanţul contabil la sfârşitul anului.
- Un beneficiar poate primi, în nume propriu, de doua ori un ajutor în perioada 2000-2006, în limita sumei maxime eligibile în cadrul mãsurii.
- Beneficiarii pot solicita sprijin pentru un nou proiect dupã completa finalizare a proiectului anterior.
- Beneficiarul va colabora şi va prezenta orice informaţie solicitatã de oficialii Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, Agenţiei SAPARD, Comisiei Uniunii Europene sau de alte structuri autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului.
- Sprijinul acordat va fi recuperat dacã obiectivele sprijinite nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute ori închiriate într-o perioada de 5 ani dupã finalizarea proiectului (data ultimei transe).
- În cazul în care costul unui serviciu sau unui bun depãşeşte valoarea unitarã totalã de 10.000 euro, beneficiarul trebuie sa prezinte oferte de la cel puţin 3 furnizori.

15. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

Agenţia SAPARD reprezintã autoritatea de implementare în România.
Serviciile tehnice delegate sunt serviciile centrale şi descentralizate ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.


ANEXA 1


───────
la fişa tehnica pentru mãsura 1.1
─────────────────────────────────

Situaţia(2004)
capacitãţilor de producţie în domeniul produselor alimentare

┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ Capacitãţi │
│ │ │ ├──────────┬────────────┤
│Nr. │ Specificaţie │ UM │ │ Estimate │
│crt.│ │ (mii) │Existente │ pentru │
│ │ │ │ │ închidere │
│ │ │ │ │pana în 2007│
│ │ │ │ │ % │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 1.│Procesare lapte şi produse lactate │Mii hl/an󧓚.667,7 │ 60 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 2.│Procesare carne şi produse din carne │Mii t/an │ 777,3 │ 30 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 3.│Abatorizarea animalelor │Mii t/an │ 728,5 │ 30 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 4.│Prelucrarea şi conservarea pestelui │ │ │ │
│ │şi produselor din peste │Mii t/an │ 33,7 │ 25 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 5.│Fabricare pâine şi produse de morarit │ │ │ │
│ │şi panificatie │Mii t/an │ 54,34 │ 15 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 6.│Prelucrare legume şi fructe │Mii t/an │ 777,4 │ 10 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 7.│Fabricare uleiuri şi grãsimi vegetale │ │ │ │
│ │alimentare │Mii t/an │ 428,3 │ 30 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 8.│Fabricarea zahãrului şi produselor │ │ │ │
│ │zaharoase: │ │ │ │
│ │- fabricarea zahãrului; │Mii t/an │ 3.973,1 │ 40 │
│ │- zahãr şi produse zaharoase │Mii t/an │ 738,3 │ 20 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 9. │Fabricarea vinurilor │Mii hl/an󧓛.195 │ 25 │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
󧓒. │Depozitare cereale şi seminţe │ │ │ │
│ │oleaginoase │Mii t/an 󧓒.166,0 │ 45 │
└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────────┘Situaţia cuprinde date operative ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.

ANEXA 2


───────
la fişa tehnica pentru mãsura 1.1
─────────────────────────────────

Situaţia unitãţilor de industrie alimentara (2004)

┌────┬────────────────────────┬─────┬────────────┬─────────────────┬────────-┐
│ │ │ │ │ Unitãţi cu │ │
│ │ │ │ Unitãţi │ program de │ Unitãţi │
│Nr. │ Obiectiv │ Nr. │ conform │ restructurare │ propuse │
│crt.│ │total│standardelor├────────┬────────┤ pentru │
│ │ │ │ europene │Pana în │Pana în │închidere│
│ │ │ │ │ 2007 │ 2009 │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1. │Abatoare pentru carne │ │ │ │ │ │
│ │roşie │ 561│ 4 │ 14 │ 20 │ 523 │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2. │Unitãţi produse carne │ 581│ 5 │ 52 │ 17 │ 507 │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 3. │Unitãţi procesare vanat │ 3│ 3 │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4. │Abatoare pentru carne │ │ │ │ │ │
│ │de pasare │ 40│ 6 │ 7 │ 2 │ 25 │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5. │Unitãţi carne preparata │ 5│ 5 │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6. │Unitãţi lapte şi produse│ 574│ 18 │ 35 │ 28 │ 493 │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7. │Unitãţi peste şi produse│ 40│ 7 │ 6 │ - │ 27 │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 8. │Unitãţi melci │ 4│ 4 │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 9. │Unitãţi produse din oua │ 1│ 1 │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
󧓒. │Unitãţi intestine │ 5│ 5 │ - │ - │ - │
├────┼────────────────────────┼─────┼────────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL 𗈕.773│ 58 │ 114 │ 67 │ 1.575 │
└────┴────────────────────────┴─────┴────────────┴────────┴────────┴─────────┘Situaţia cuprinde date operative ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.

ANEXA 3


───────
la fişa tehnica pentru mãsura 1.1
─────────────────────────────────

Zonele prioritare pentru investiţiile propuse prin mãsura "Îmbunãtãţirea prelucrãrii şi comercializãrii produselor agricole"

Cereale:
a) cu potenţial ridicat:
Timis, Calarasi, Constanta, Ialomita, Teleorman, Olt, Arad, Brãila, Dolj, Buzau, Iaşi, Mures;
b) cu potenţial mediu:
Galaţi, Botosani, Satu Mare, Bihor, Tulcea, Neamt, Bacau, Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Cluj, Arges, Prahova, Alba, Valcea;
c) cu potenţial scãzut:
Mehedinti, Caras-Severin, Suceava, Dambovita, Hunedoara, Bistrita, Salaj, Gorj, Sibiu, Braşov, Ilfov, Maramures, Covasna, Harghita, municipiul Bucureşti.

Seminţe oleaginoase:
Floarea-soarelui
a) cu potenţial ridicat:
Constanta, Ialomita, Brãila, Calarasi, Buzau, Tulcea, Teleorman, Timis, Galaţi;
b) cu potenţial mediu:
Satu Mare, Vaslui, Olt, Dolj, Botosani, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Vrancea, Arad, Prahova, Ilfov;
c) cu potenţial scãzut:
Arges, Neamt, Mehedinti, Salaj, Cluj, Bacau, Dambovita, Caras-Severin, Suceava, Maramures, Mures, Alba, Bistrita-Nasaud.

Soia:
a) cu potenţial ridicat:
Brãila, Calarasi, Galaţi, Timis, Arad, Tulcea, Iaşi, Ialomita;
b) cu potenţial mediu:
Dolj, Botosani, Teleorman, Constanta, Neamt;
c) cu potenţial scãzut:
Giurgiu, Vaslui, Bihor, Olt, Buzau, Satu Mare.

Lapte şi produse lactate
Bovine:
a) cu potenţial ridicat:
Suceava, Cluj, Iaşi, Maramures, Arges, Botosani, Bihor, Neamt, Bacau;
b) cu potenţial mediu:
Dambovita, Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Teleorman, Alba, Buzau, Dolj, Hunedoara, Satu Mare, Prahova, Giurgiu, Braşov, Olt;
c) cu potenţial scãzut:
Timis, Gorj, Vrancea, Caras-Severin, Salaj, Arad, Valcea, Brãila, Ialomita, Galaţi, Vaslui, Sibiu, Constanta, Covasna, Mehedinti, Calarasi, Ilfov.

Ovine:
a) cu potenţial ridicat:
Mures, Botosani, Iaşi, Teleorman, Tulcea, Bistrita-Na saud, Caras-Severin, Dolj, Cluj, Timis;
b) cu potenţial mediu:
Constanta, Suceava, Sibiu, Braşov, Bacau, Buzau, Alba, Mehedinti, Olt, Harghita, Maramures, Neamt, Vaslui, Galaţi, Arad, Vrancea, Arges;
c) cu potenţial scãzut:
Brãila, Covasna, Calarasi, Gorj, Prahova, Hunedoara, Giurgiu, Salaj, Bihor, Ialomita, Valcea, Satu Mare.

Carne
Bovine:
a) cu potenţial ridicat:
Suceava, Iaşi, Arges, Bacau, Maramures, Bihor, Botosani, Neamt, Cluj, Buzau, Alba, Dambovita, Gorj, Bistrita-Nasaud, Valcea, Mures;
b) cu potenţial mediu:
Hunedoara, Braşov, Satu Mare, Prahova, Harghita, Arad, Timis, Dolj, Vaslui, Teleorman, Caras-Severin, Vrancea, Brãila, Salaj, Olt, Galaţi;
c) cu potenţial scãzut:
Giurgiu, Ialomita, Sibiu, Covasna, Mehedinti, Constanta, Tulcea, Calarasi.

Porcine:
a) cu potenţial ridicat:
Timis, Cluj, Arad, Bihor, Mures, Bacau, Satu Mare, Teleorman, Brãila, Calarasi, Valcea, Ilfov, Dolj, Gorj;
b) cu potenţial mediu:
Arges, Neamt, Olt, Iaşi, Suceava, Ialomita, Constanta, Buzau, Maramures, Braşov, Giurgiu;
c) cu potenţial scãzut:
Alba, Tulcea, Dambovita, Prahova, Botosani, Covasna, Sibiu, Salaj, Vaslui, Bistrita-Nasaud, Galaţi, Mehedinti, Hunedoara, Harghita, Vrancea, Caras-Severin.

Ovine:
a) cu potenţial ridicat:
Tulcea, Iaşi, Timis, Botosani, Sibiu, Mures, Cluj, Dolj, Constanta, Caras-Severin, Bistrita-Nasaud, Buzau;
b) cu potenţial mediu:
Alba, Arad, Braşov, Brãila, Suceava, Vaslui, Neamt, Galaţi, Bacau, Teleorman, Olt, Maramures, Calarasi, Vrancea, Mehedinti, Arges;
c) cu potenţial scãzut:
Hunedoara, Harghita, Ialomita, Covasna, Prahova, Gorj, Bihor, Valcea, Salaj, Giurgiu, Satu Mare, Dambovita, Ilfov.

Pãsãri (inclusiv oua):
a) cu potenţial ridicat:
Bacau, Teleorman, Dolj, Dambovita, Gorj, Olt, Buzau, Galaţi, Constanta, Calarasi, Botosani, Alba, Iaşi, Bihor;
b) cu potenţial mediu:
Prahova, Giurgiu, Timis, Braşov, Valcea, Ialomita, Arad, Sibiu, Suceava, Arges, Hunedoara, Vrancea, Brãila, Ilfov, Mures;
c) cu potenţial scãzut:
Cluj, Tulcea, Caras-Severin, Vaslui, Neamt, Maramures, Mehedinti, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Harghita, municipiul Bucureşti, Covasna.

Legume:
a) cu potenţial ridicat:
Galaţi, Timis, Olt, Iaşi, Arad, Mures, Cluj, Dolj, Suceava, Bacau, Dambovita;
b) cu potenţial mediu:
Ilfov, Botosani, Vrancea, Valcea, Teleorman, Giurgiu, Satu Mare, Neamt, Gorj, Bihor, Constanta, Buzau, Alba, Ialomita, Arges;
c) cu potenţial scãzut:
Prahova, Hunedoara, Salaj, Caras-Severin, Sibiu, Bistrita-Nasaud, Brãila, Mehedinti, Vaslui, Tulcea, Calarasi, Maramures, Covasna, Harghita, Braşov, municipiul Bucureşti.

Cartofi:
a) cu potenţial ridicat:
Suceava, Covasna, Maramures, Braşov, Harghita, Bistrita-Nasaud, Neamt, Cluj, Mures, Iaşi, Hunedoara;
b) cu potenţial mediu:
Botosani, Bihor, Timis, Dambovita, Bacau, Alba, Caras-Severin, Salaj, Sibiu, Satu Mare;
c) cu potenţial scãzut:
Arad, Arges, Valcea, Prahova, Constanta, Gorj, Dolj, Teleorman, Galaţi, Vrancea, Olt, Buzau, Tulcea, Vaslui, Mehedinti, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Brãila, Ialomita.

Fructe:
a) cu potenţial ridicat:
Arges, Dambovita, Valcea, Cluj, Maramures, Iaşi, Caras-Severin, Salaj;
b) cu potenţial mediu:
Bistrita-Nasaud, Bacau, Mures, Bihor, Hunedoara, Satu Mare, Neamt, Prahova, Vrancea, Gorj, Suceava, Arad, Buzau, Olt, Timis;
c) cu potenţial scãzut:
Vaslui, Galaţi, Botosani, Alba, Mehedinti, Sibiu, Dolj, Constanta, Giurgiu, Teleorman, Harghita, Ilfov, Ialomita, Braşov, Calarasi, Covasna, municipiul Bucureşti.

Vin:
a) cu potenţial ridicat:
Vrancea, Galaţi, Constanta, Buzau, Vaslui, Prahova, Iaşi, Tulcea, Dolj, Alba, Mehedinti;
b) cu potenţial mediu:
Valcea, Bacau, Olt, Arad, Timis, Bihor, Mures, Arges, Brãila, Salaj;
c) cu potenţial scãzut:
Caras-Severin, Satu Mare, Neamt, Cluj, Teleorman, Ialomita, Giurgiu, Botosani, Bistrita-Nasaud, Calarasi, Gorj, Hunedoara.

Peste şi produse piscicole:
a) cu potenţial ridicat:
Tulcea, Iaşi, Botosani, Bihor, Constanta, Dambovita, Calarasi, Ialomita;
b) cu potenţial mediu:
Ilfov, Dolj, Giurgiu, Galaţi, Suceava, Mehedinti, Arad, Prahova, Brãila, Mures, Bacau, Neamt, Vaslui, Alba, Timis, Caras-Severin, Cluj, Buzau, Bistrita-Nasaud, Valcea, Teleorman, Braşov;
c) cu potenţial scãzut:
Arges, Sibiu, Satu Mare, Hunedoara, Gorj, Maramures, Salaj, Vrancea.

Zahãr:
a) cu potenţial ridicat:
Suceava, Botosani, Satu Mare, Neamt, Iaşi, Mures, Cluj, Galaţi, Covasna;
b) cu potenţial mediu;
Bihor, Braşov, Vaslui, Arad, Bacau, Alba;
c) cu potenţial scãzut:
Vrancea, Timis, Harghita, Brãila, Sibiu, Salaj, Buzau, Hunedoara, Prahova.

În şi canepa
În pentru fibra:
a) cu potenţial ridicat:
Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braşov, Brãila, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Galaţi, Harghita, Ialomita, Maramures, Mures, Neamt, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis;
b) cu potenţial mediu:
Alba, Arges, Buzau, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Valcea;
c) cu potenţial scãzut:
Bacau, Botosani, Iaşi, Vaslui, Vrancea.

Canepa pentru fibra:
a) cu potenţial ridicat:
Arad, Bihor, Botosani, Caras-Severin, Iaşi, Mures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Suceava, Timis, Vaslui, Vrancea;
b) cu potenţial mediu:
Arges, Bacau, Brãila, Buzau, Dolj, Dambovita, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman;
c) cu potenţial scãzut:
Alba, Bistrita-Nasaud, Braşov, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Maramures, Sibiu, Valcea.

ANEXA 4
───────
la fişa tehnica pentru mãsura 1.1
─────────────────────────────────

Producţii realizate şi procesate în anul 1998

┌────────────────────────┬───────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │ Producţii │Materii prime│ Materii │
│ Produse agricole │ U.M. │ realizate │ procesate │ prime │
│ │ │ 1998 │ 1998 │ procesate │
│ │ │ │ │ % │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Lapte │ Mii hl│ 54.360 │ 9.000 │ 16,5 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Carne (viu) │ Mii t │ 1.594 │ 526 │ 33,0 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Legume-fructe │ Mii t │ 3.926 │ 54 │ 1,3 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Cartofi │ Mii t │ 3.319 │ - │ - │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Peste şi produse │ │ │ │ │
│piscicole │ Mii t │ 39 │ 23 │ 59,0 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Struguri (soiuri nobile)│ Mii t │ 425 │ 425 │ 100 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Cereale (grâu+porumb) │ Mii t │ 15.010 │ 3.668 │ 24,4 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Seminţe oleaginoase │ Mii t │ 1.180 │ 726 │ 61,5 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Sfecla de zahãr │ Mii t │ 1.831 │ 1.831 │ 100 │
├────────────────────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Plante textile │ Mii t │ 11,8│ 11,8 │ 100 │
└────────────────────────┴───────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘Surse folosite: date operative ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor


ANEXA 5


───────
la fişa tehnica pentru mãsura 1.1
─────────────────────────────────


Investiţii prin Programul SAPARD în sectorul agroalimentar imbunatatite prin mãsura 1.1.┌───────────────────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Specificaţie │ U.M. │Capacitãţi │ CAPACITÃŢI IMBUNATATITE PRIN PROGRAM │
│ │ │existente PT. │ SAPARD PT. │
├───────────────────┼──────┼─────────┬───────┼─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │Proce- │Depozi-│ Modernizare │ Capacitãţi noi │
│ │ │sare │tare │ │ │
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Procesare │Depozitare│Procesare │Depozitare│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤
│ │ │ │ │Cant.│ % │Cant.│ % │Cant.│ % │Cant.│ % │
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Lapte şi produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din lapte(exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unt şi lapte praf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│smantanit) │Mii hl│ 22.000│ - 𗈚.600│ 30│ - │ - 𗈘.400│ 20│ - │ - │
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Carne: │Mii t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- abatoare (bovine,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ porcine, ovine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pãsãri) │ │ 2.634│ - │ 658│ 25│ - │ - │ 395│ 15│ - │ - │
│- depozite frig │ │ -│ 274 │ -│ -│ 55 │ 20 │ -│ -│ 27 │ 10│
│- preparate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ carne │ │ 675│ - │ 170│ 25│ - │ - │ 67│ 10│ - │ - │
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Legume+fructe │Mii t │ 306│ 345 │ 60 │ 20│ 85 │ 25 │ 45│ 15│ 35 │ 10│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Cartofi │Mii t │ 200│ 215 │ 20 │ 10│ 54 │ 25 │ 50│ 25│ 22 │ 10│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Peste │Mii t │ 38│ 18 │ 19 │ 50│ 6 │ 33 │ 11│ 30│ 2 │ 10│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Vin (soiuri nobile)│Mii hl│ 3.470│ - │ 870 │ 25│ - │ - │ 350│ 10│ - │ -│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Cereale │Mii t │ 9.377󧓔.950 │ 938 │ 10│ 1300│ 10 │ -│ -│ - │ -│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Seminţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oleaginoase │Mii t │ 1.500│ - │ 425 │ 25│ - │ - │ 75│ 5│ - │ -│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Zahãr (rãdãcini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sfecla/zi) │Mii t │ 69│ - │ 10 │ 15│ - │ - │ -│ -│ - │ -│
├───────────────────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Plante textile*) │Mii t │ 45,4│ - │ 8 󧓙,6│ - │ - │ 30󧔊,1│ - │ -│
└───────────────────┴──────┴─────────┴───────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘


__________
*) "Proiecte strategice pentru revigorarea industriei inului şi canepii în România" (septembrie 2000)


NOTA:
Prin modernizarea şi retehnologizarea capacitãţilor existente se produce şi o reducere de capacitãţi datoratã adaptãrii acestora la sursele de materii prime şi la condiţiile de piata. Apreciem o reducere a capacitãţilor existente în proporţie de 20-25%. Capacitatile noi propuse vor acoperi parţial aceasta reducere.
Sursa: Strategia de dezvoltare a industriei alimentare pe termen scurt şi mediu (1999-2000 şi 2001-2005)


ANEXA 2


───────
(Anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
──────────────────────────────────────────────────

FIŞA TEHNICA
pentru mãsura 2.1
"Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale"

1. MOTIVATIE

Infrastructura ruralã este foarte redusã şi prezintã disparitati foarte mari. În majoritatea spaţiului rural se remarca urmãtoarele:
- drumuri locale nemodernizate sau lipsa drumurilor locale, stare de lucruri ce are un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua rutiera sau la cea de cale feratã, precum şi la drumurile care imbunatatesc circulaţia în zonele rurale şi/sau deservesc accesul la exploatatiile agricole;
- reţeaua de alimentare cu apa în sistem canalizat este insuficienta;
- reţelele de canalizare şi staţiile de tratare a apelor reziduale sunt încã inexistente;
- în majoritatea comunelor lipseşte canalizarea, iar staţii de epurare nu exista, apele uzate fiind de regula deversate în apele curgãtoare care traverseaza satele sau sunt imprastiate pe camp;
- inundatiile au afectat deseori România şi în prezent exista tendinta de amplificare a acestui fenomen şi de creştere a frecvenţei în ultimii 10 ani. Între 1992 şi 2001 au existat inundatii aproape în fiecare an, în anumite zone ale tarii cu pierderi semnificative materiale şi umane. Riscul major al dezastrelor este datorat, pe de o parte, prezentei unor maluri neprotejate şi, pe de alta parte, existenţei unor utilitãţi şi servicii deteriorate de protecţie impotriva inundatiilor.
În anul 2005 în România au avut loc cele mai severe inundatii din ultimii 20 de ani, care au afectat toate judeţele. Perioadele în care s-au produs acestea au fost 10-30 aprilie, 1-31 mai, 1-7 iunie şi 11-17 iunie, 14-25 august, 19-25 septembrie 2005 şi trebuie subliniat faptul ca au existat numeroase cazuri de localitãţi afectate de inundatii de mai multe ori.
Datoritã precipitatiilor deosebit de abundente ce au cãzut în perioada aprilie-septembrie 2005, debitele multor râuri au înregistrat cresteri, depasind cotele de inundaţie, afectand toate judeţele tarii. În 30 de judeţe a fost inundata o suprafata agricolã de peste 646.793 ha.
În tabelul de mai jos este prezentat un rezumat al pagubelor produse:

┌───────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ TOTAL │
│ │ aprilie- │
│ │septembrie 2005│
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Apãrare inundatii │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Diguri (km) │ 312,578 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Apãrãri de maluri (km) │ 1.234,938 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Baraje (bucãţi) │ 140 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Drumuri │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Drumuri naţionale (km) │ 560,460 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Drumuri judeţene (km) │ 3.700,580 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Drumuri comunale (km) │ 6.160,121 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Strãzi (km) │ 2.465,772 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Poduri, podeţe şi traversari pietonale │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Poduri (bucãţi) │ 2.106 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Podeţe (bucãţi) │ 6.172 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Traversari pietonale (bucãţi) │ 835 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Cai ferate (km) │ 23,810 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reţele, utilitãţi publice │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reţele alimentare cu apa (km) │ 198,782 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reţele canalizare (km) │ 141,350 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reţele electrice (km) │ 631,020 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reţele transport gaze naturale (km) │ 14,782 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Reţele comunicaţii (km cabluri │ │
│fibra optica) │ 89,6 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Surse de apa (fantani)(bucãţi) │ 90.394 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Uzine apa (bucãţi) │ 53 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Staţii de epurare (bucãţi) │ 42 │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Staţii de reglare gaz (bucãţi) │ 4 │
└───────────────────────────────────────┴───────────────┘Estimarea pagubelor datorate inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 se situeaza la 5.975 milioane lei (1,6 miliarde euro), reprezentând aproximativ 3,4% din PIB (nivel 2003).
Având în vedere condiţiile meteo din anul 2005, care au afectat infrastructura de drumuri şi cai ferate, reţeaua de alimentare cu apa potabilã şi de canalizare, precum şi infrastructura de îmbunãtãţiri funciare, pentru a sprijini activitatea economicã din zonele rurale inundate şi pentru a asigura cadrul legal necesar aplicãrii prevederilor art. 16 secţiunea A din MAFA, autoritãţile romane au decis ca lista localitãţilor (satele) afectate de inundatii în perioada aprilie-septembrie 2005 şi gradul lor de afectare sa fie aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 .
Pentru determinarea gradului fizic de afectare au fost întocmite o fişa de evaluare pentru fiecare localitate (sat) şi modalitatea de calcul, luându-se în considerare urmãtoarele elemente: locuinţe (15 puncte), anexe gospodãreşti (10 puncte), infrastructura ruralã (35 de puncte), suprafata agricolã şi forestierã (20 de puncte), obiective socioeconomice (10 puncte), infrastructura forestierã şi de protecţie impotriva inundatiilor (10 puncte).
Din datele existente au rezultat ca au fost afectate 3.755 de sate din 1.277 de comune, acoperind toate judeţele tarii, cu gradul de afectare dupã cum urmeazã:


┌────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Gradul de afectare │ % │
├────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5%-10% │ 27,1 │
├────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10%-30% │ 29,6 │
├────────────────────────────────┼─────────────────┤
│mai mare de 30% │ 3,1 │
└────────────────────────────────┴─────────────────┘Pentru a explica datele prezentate în tabelul de mai sus şi ca rezultat al analizei fişelor de evaluare pentru fiecare localitate se constata ca în cazul unui grad de afectare de peste 30% au fost înregistrate pagube semnificative la toate elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, cu influente substanţiale negative asupra desfãşurãrii activitãţii economice şi nivelului de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 10 şi 30%, au fost înregistrate pagube semnificative doar la o parte din elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, dar care influenţeazã negativ desfãşurarea activitãţii economice şi nivelul de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 5 şi 10%, au fost înregistrate pagube doar la o parte din elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, în special infrastructura ruralã.
Pentru refacerea infrastructurii tehnico-edilitare afectate de inundatii în anul 2005, se vor depune proiecte numai pentru satele cu un grad de afectare mai mare de 5% (cap. VIII din PNADR, anexa nr. 75).
Cea mai mare parte a inundatiilor produse în acest an sunt în zonele de risc la inundatii şi în zonele cu risc la alunecãri de teren. <>Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - zone de risc natural cuprinde în anexele nr. 5 şi 7 unitãţile administrativ-teritoriale care prezintã risc la inundatii şi, respectiv, la alunecãri de teren.
Lucrãrile de protecţie impotriva inundatiilor cuprind 1.181 km de diguri la Dunare, la care se adauga 1.089 km de diguri pe râurile interioare şi 114 baraje şi apara o suprafata totalã de 1.011.810 ha, pe care s-a dezvoltat o agricultura stabilã, centre de producţie, construcţii agricole, cai de comunicaţii şi reţele de transport al energiei electrice.
România a încheiat acorduri de management al apelor cu toţi vecinii sãi. În cadrul acestor acorduri bilaterale una dintre cele mai importante prevederi se referã la cooperarea privind controlul inundatiilor. În conformitate cu prevederile acestor acorduri toate lucrãrile realizate în cadrul unei tari care pot afecta şi apele unei alte tari trebuie sa fie agreate de cele doua pãrţi.
Mai mult decât atât, cooperarea în regiunea noastrã referitoare la controlul inundatiilor a fost dezvoltata şi anterior în cadrul iniţiativei Tisa.
Comisia Internationala pentru Protecţia Fluviului Dunarea (CIPFD) este implicata în activitatea Forumului Tisa, pe care îl va asista în dezvoltarea strategiei de protecţie impotriva inundatiilor, care urmeazã sa fie elaborata în conformitate cu bunele practici ale UE, utilizând Planul de acţiuni pentru protecţia impotriva inundatiilor în bazinul Dunãrii, elaborat în 2004, şi prin încorporarea evaluãrii impactului inundatiilor.
România va continua sa coopereze în cadrul CIPFD pentru implementarea Planului de acţiuni pentru protecţia impotriva inundatiilor în bazinul Dunãrii. În elaborarea viitoarei noastre strategii pe termen mediu şi lung privind protecţia impotriva inundatiilor se va tine cont de liniile directoare prevãzute de Directiva cu privire la inundatii a CE.
Strategia pe termen mediu şi lung privind protecţia impotriva inundatiilor va fi elaborata cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul unui Proiect PHARE.
În acest sens se propune în cadrul acestei mãsuri o noua submasura, care se referã tot la lucrãri de natura celor de infrastructura, dar destinate prevenirii şi protecţiei impotriva inundatiilor. Proiectele care se propun spre finanţare în cadrul acestei submasuri sunt cele amplasate în zonele inundate în acest an şi în anii anteriori şi, de asemenea, în zonele aprobate prin <>Legea nr. 575/2001 ca zone de risc natural la inundatii şi, respectiv, alunecãri de teren.
Prioritãţile noii submasuri sunt:
1. restaurarea în regim de urgenta a lucrãrilor de protecţie impotriva inundatiilor (diguri, maluri);
2. construirea şi/sau reabilitarea infrastructurii de protecţie impotriva inundatiilor din zonele cu risc natural, conform <>Legii nr. 575/2001 - anexele 5 şi 7.
Prioritãţile menţionate mai sus se regãsesc şi în Strategia nationala de management al riscului pentru inundatii - partea privind atribuţiile şi responsabilitãţile Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale:
- identificarea zonelor de risc natural;
- menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii de protecţie impotriva inundatiilor;
- amenajãri pentru prevenirea inundatiilor şi a alunecarilor de teren.
Strategia nationala de management al riscului la inundatii pe termen scurt a fost elaborata de un grup de lucru interministerial, care a fost condus de Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor. În aceasta strategie au fost prevãzute mãsuri şi acţiuni imediate care trebuie sa fie întreprinse, cele mai importante fiind cele de reparare a digurilor şi cele referitoare la lucrãrile de apãrare impotriva inundatiilor.
În decursul anilor şi în special în ultima perioada (1995-2005) s-au produs o serie de modificãri ale malurilor Dunãrii şi au apãrut zone afectate periculos de eroziune, care pot cauza deteriorarea digurilor şi inundarea zonelor protejate.
Zonele cu risc ridicat la inundatii sunt situate în Lunca Dunãrii, Campia de Vest - Banat (judeţul Timis), insulele indiguite ale Dunãrii - Insula Mare a Brailei (judeţul Brãila), Insula Ialomitei (judeţele Ialomita şi Calarasi), pe râurile interioare, precum şi la nivelul suprafeţelor aparate cu baraje de atenuare a viiturilor. Toate acestea au fost deosebit de afectate de precipitatiile excepţionale din anul 2005.
Sunt identificate 14 zone de risc cu eroziuni de mal active la Dunare ce pericliteazã siguranta în exploatare a digurilor de apãrare impotriva inundatiilor şi 21 de baraje de atenuare a viiturilor, afectate de fenomenele meteorologice periculoase din lunile aprilie-septembrie 2005.
Zonele de risc cu eroziuni active de mal la Dunare au fost clasificate în funcţie de intensitatea fenomenului de eroziune (lãţimea zonei dig-mal erodata într-o anumitã perioada de timp). Aceste zone au un grad sporit de vulnerabilitate la debitele în exces ale Dunãrii.
Intensitatea fenomenelor de eroziune de mal este determinata de acţiunea repetatã a valurilor ca urmare a traficului naval intens din zona şi a acţiunii eoliene în zonele fãrã plantaţii silvice de protecţie.
Volumele excepţionale de apa tranzitate pe vai torentiale, în anumite perioade ale anului, vor fi stocate în spatele barajelor.
Situaţia zonelor cu risc ridicat la eroziunile active de mal la Dunare şi pe râurile interioare ce pericliteazã siguranta în exploatare a digurilor de apãrare se prezintã astfel:
a) doua zone de risc ridicat sunt în execuţie sau în curs de finalizare cu surse de finanţare asigurate de Guvern prin bugetul de stat:
- zona Cerbu (Dunare/braţ Borcea) km 46+900 - km 45+800;
- zona Baital km 305+800 - km 307+800 (Dunare/ braţ Borcea);
b) 3 zone de risc ridicat sunt incluse în Proiectul "Reducerea riscului în caz de inundatii şi alunecãri de teren", subcomponentele C2 şi C5 - finanţat printr-un credit de la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD):
- zona Bentu (Dunare/braţ Borcea) km 35+000 - km 32+000;
- zona Facaieni km 19+915 (Dunare/braţ Borcea);
- zona Bordusani km 28+050 - km 27+950 (Dunare/ braţ Borcea);
c) 5 zone de risc ridicat sunt propuse în programul de finanţare SAPARD:
- zona Luciu Giurgeni km 232+450 - km 233+450 (Dunare/braţ Borcea);
- zona Ciobanu km 84+000 - km 83+300 (Dunare/ braţ Borcea);
- zona Oltenita Surlari Dorobantu km 426+000 - km 422+000 (Dunare aval de municipiul Oltenita);
- zona Salcia Gradina km 70+000 - km 68+000 (Dunare/braţ Macin);
- zona digurilor pe râurile interioare Bretcu, Ojdula, Capalna şi Martanus.
d) restul de 5 zone de risc ridicat au studiile de fezabilitate elaborate din surse naţionale. Nu sunt disponibile surse pentru începerea execuţiei.
Din barajele de atenuare a viiturilor, afectate de viiturile din anul 2005, doua sunt afectate substanţial şi sunt propuse a fi reabilitate prin programul SAPARD - mãsura 2.1:
- complex hidrotehnic Acumularea Somuz I;
- complex hidrotehnic Acumularea Granicesti.
Pentru celelalte baraje Administraţia Nationala a Imbunatatirilor Funciare a intervenit cu lucrãri de întreţinere şi reparaţii.
Programul SAPARD, prin mãsura de infrastructura ruralã, este complementar Programului pentru normalizarea vieţii la sate, care este implementat de Guvernul României prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apa a satelor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de cãtre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localitãţilor rurale, cu modificãrile ulterioare.
Prin programul aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au fost finanţate proiectele de imbunatatire a infrastructurii rurale în perioada 1997-2000, în majoritate cu fonduri de la bugetul de stat ce reprezintã sprijinul acordat de cãtre statul roman pentru dotarea satelor şi comunelor cu lucrãri de infrastructura rutiera şi edilitara. Programul a cuprins proiecte de interes major pentru activitãţile locale în limita a 30% din lucrãrile inventariate ca fiind necesare.
Programul finanţat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 687/1997 , cu modificãrile ulterioare, a fost creat în scopul sprijinirii şi urgentarii realizãrii programului aplicat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Acesta prevede garantarea de cãtre Guvernul României a unui credit extern de 340 milioane USD, din care 280 milioane USD sunt destinate realizãrii subprogramului de alimentare cu apa a satelor.
De asemenea, Programul SAPARD este în strânsã complementaritate la nivel naţional cu programele PHARE şi Programul ISPA, care vizeazã proiecte de alimentare cu apa, canalizare, epurare şi gropi ecologice, exclusiv pentru mediul urban (oraşe cu o populaţie mai mare de 300.000 de locuitori). Programul se desfãşoarã pe o perioada de 7 ani, între 2000 şi 2006.
Un alt program ce va veni în sprijinul dezvoltãrii infrastructurii rurale este cel al Bãncii Mondiale începând cu anul 2001. Acest program prevede sprijin financiar pentru proiectele de alimentare cu apa a localitãţilor din mediul rural.
Prin Programul SAPARD se vor finanta atât modernizãri, cat şi construcţii de drumuri de interes local, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 82/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care cuprinde:
- drumurile rurale care asigura legatura dintre:
- resedinta de comuna şi satele componente;
- oraşe şi satele care le aparţin (de la sat la oraş);
- drumuri de legatura care asigura accesul satelor la drumurile judeţene/naţionale şi reţeaua de cai ferate;
- sate (de la sat la sat);
- drumurile dintre proprietãţi sunt drumuri cu caracter public prevãzute în Planul general de urbanism şi sunt drumuri definitive. Drumurile pentru exploatatia agricolã sunt drumuri pe perioada campaniei agricole şi nu pot fi finanţate prin Programul SAPARD;
- strãzi - drumuri publice în interiorul localitãţilor, indiferent de denumire (strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, fundatura, ulita etc.).
Toate aceste programe vor fi în strânsã complementaritate, urmãrindu-se ca prin derularea lor sa se realizeze la nivel naţional o dezvoltare integrata.

2. OBIECTIVE

Obiective generale
- Îmbunãtãţirea situaţiei existente a infrastructurii din cadrul spaţiului rural, îmbunãtãţirea atât a condiţiilor de viata, cat şi a standardelor de munca şi menţinerea populaţiei în spaţiul rural
- Asigurarea refacerii şi conservãrii infrastructurii de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor.
Obiective specifice
- Ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, cai ferate, precum şi la exploatatiile agricole, obiective turistice de importanta nationala sau alte obiective economice
- Sprijinirea activitãţilor economice, comerciale şi turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale
- Ameliorarea în conformitate cu standardele în vigoare a condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activitãţilor productive desfãşurate
- Ameliorarea calitãţii mediului şi diminuarea surselor de poluare
- Asigurarea prevenirii şi protecţiei impotriva inundatiilor
Obiective operationale
- Construirea şi modernizarea drumurilor de interes local şi a podurilor
- Construirea şi modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apa potabilã
- Construirea sistemelor de canalizare a apei şi investiţii referitoare la staţiile de epurare a apei
- Reabilitarea digurilor existente de apãrare impotriva inundatiilor
- Reabilitarea şi consolidarea lucrãrilor de stabilizare a terenurilor şi prevenirea inundatiilor

3. CORELAREA CU ALTE MÃSURI

Aceasta mãsura permite dezvoltarea unor mãsuri şi acţiuni integrate şi durabile, care creeazã premise reale pentru realizarea celorlalte direcţii ale Programului SAPARD (diversificarea activitãţilor economice, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, investiţii în exploatatiile agricole), deoarece de cele mai multe ori existenta unei infrastructuri minimale este o preconditie a reusitei proiectelor prevãzute în cadrul celorlalte mãsuri.

4. CÂMPUL DE ACŢIUNE AL MÃSURII

Pentru a atinge obiectivele propuse vor fi susţinute urmãtoarele submasuri ce vor putea dezvolta în cadrul lor anumite tipuri de proiecte:
1. Infrastructura tehnico-edilitara
Drumuri în zonele rurale
În cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmãtoarele tipuri de proiecte:
- construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente, cu prioritate pentru cele care faciliteazã accesul la drumurile judeţene şi naţionale şi la reţeaua de cai ferate, inclusiv alte lucrãri necesare care fac parte integrantã din drum, în conformitate cu stipularile <>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilitãţi a investiţiei (energie electrica, telecomunicaţii).
Alimentarea cu apa în sistem centralizat în zonele rurale
În cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmãtoarele tipuri de proiecte:
- construirea unor lucrãri noi de alimentare cu apa şi extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente, cum ar fi: captare, aductiune, statie de tratare, rezervor de inmagazinare, staţii de pompare, reţea de distribuţie.
La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilitãţi a investiţiei (energie electrica, drum de acces, telecomunicaţii, apa, canal).
Canalizari în sistem centralizat în zonele rurale
În cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmãtoarele tipuri de proiecte:
- construirea unor lucrãri noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente, cum ar fi: reţea de canale colectoare ale apelor uzate menajere, statie de epurare, statie de pompare şi canale de evacuare a apelor epurate (tratate în staţii de epurare).
La aceste tipuri de proiecte se adauga construirea de reţele exterioare pentru conectarea la utilitãţi a investiţiei (energie electrica, drum de acces, telecomunicaţii, apa, canal).
2. Infrastructura de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor
În cadrul acestei mãsuri proiectele vor cuprinde urmãtoarele categorii de lucrãri:
- reabilitarea şi consolidarea malurilor şi digurilor din
zonele afectate de inundatii şi din cele cu risc la inundatii; lucrãrile au în vedere consolidarea digurilor de apãrare a incintelor indiguite atât la Dunare, cat şi pe râurile interioare şi, de asemenea, combaterea eroziunilor de mal în zona conductelor de aspiratie şi/sau refulare ale statiilor de pompare amplasate la Dunare;
- menţinerea capacitãţii de evacuare a apelor în exces din incintele indiguite, prin reţeaua de canale;
- reabilitarea unor construcţii hidrotehnice din zonele afectate de inundatii şi din cele cu risc la inundatii; lucrãrile au în vedere reabilitarea unor baraje cu rol de atenuare a viiturilor şi de protecţie a localitãţilor şi terenurilor agricole din zona respectiva. De asemenea, se au în vedere consolidarea şi reabilitarea supratraversarii (estacada) unei conducte de alimentare cu apa de irigaţii, afectatã de eroziunile din albie ca urmare a viiturilor produse în perioada 2002-2005;
- plantaţii forestiere, constituite în zone de protecţie şi consolidare, cu speciile prezentate în anexa nr. 2;
- regularizarea scurgerilor pe versanţi;
- stabilizarea terenurilor cu alunecãri;
- eliminarea excesului de umiditate prin realizarea unor canale de coasta de colectare a precipitatiilor şi conducerea acestora în emisarii naturali;
- amenajarea vailor şi ravenelor prin realizarea unor construcţii hidrotehnice adecvate.

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Generale
- Trebuie sa se demonstreze utilitatea tehnica şi funcţionalã a proiectelor prin memoriu justificativ şi studiu de fezabilitate.
- La realizarea lucrãrilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementãrilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale conforme cu legislaţia Uniunii Europene; aceste materiale trebuie sa fie în concordanta cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, şi, respectiv, ale <>Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare.
- Proiectul trebuie sa se încadreze în prioritãţile propuse prin PUG - Planul de urbanism general şi planurile de amenajare a teritoriului.
- Regimul juridic al terenului pe care se executa lucrarea trebuie sa fie inclus în proprietate publica.

Specifice
1. Infrastructura tehnico-edilitara
- Beneficiarul proiectului se angajeazã sa elaboreze studiul tehnic în cel mult 6 luni de la aprobarea proiectului.
- Hotãrârea consiliului comunei beneficiare privind necesitatea investiţiei
- Hotãrârea consiliului local de a suporta cheltuielile de întreţinere
Pentru submasura Drumuri în zonele rurale
- Proiectele realizate în cadrul acestei submasuri sa nu permitã construirea drumurilor de pãmânt.
- Proiectele trebuie sa-şi demonstreze compatibilitatea cu reglementãrile naţionale privind mediul, precum şi cu legislaţia europeanã în domeniul mediului, prin prezentarea acordului de mediu, precum şi a studiului de impact pentru investiţia propusã, folosind standarde şi proceduri conforme cu cele din legislaţia Uniunii Europene cu privire la Evaluarea de impact asupra mediului (EIM), Directiva 85/337/CE , amendata şi completatã de Directiva 97/11/CE .
- Proiectele propuse trebuie sa respecte prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale normelor tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea drumurilor publice în vigoare.
- Proiectele trebuie sa includã amenajarea, prin imbracaminti adecvate, a intrãrilor drumurilor de exploatare din pãmânt.
- Proiectele trebuie sa propunã drumuri publice cu un profil transversal şi o structura a sistemului rutier, corespunzãtor categoriei functionale şi clasei tehnice respective.
- Proiectele care propun drumuri pietruite trebuie sa prevadã ca dupã aplicarea stratului de piatra operaţiunile de impermeabilizare sa fie realizate în conformitate cu legislaţia nationala.
- Proiectele trebuie sa prevadã ca realizarea colectãrii apelor provenite din precipitatii se va face prin rigole, santuri şi podeţe de descãrcare.

Pentru submasura Alimentare cu apa în sistem centralizat în zonele rurale:
- Prezentarea studiilor hidrologice sau hidrogeologice care sa confirme existenta sursei de apa în cantitate suficienta pentru investiţii noi şi extindere, iar pentru modernizãri existenta sursei de apa se justifica numai prin memoriu justificativ.
- Proiectele trebuie sa-şi demonstreze compatibilitatea cu reglementãrile naţionale privind mediul, precum şi cu legislaţia europeanã în domeniul mediului, prin prezentarea acordului de mediu, precum şi a studiului de impact pentru investiţia propusã, folosind standarde şi proceduri conforme cu legislaţia Uniunii Europene cu privire la Evaluarea de impact asupra mediului (EIM), Directiva 85/337/CE , amendata şi completatã de Directiva 97/11/CE .
- Inmagazinarea apei potabile se va face numai în rezervoare închise.
- Pomparea în reţeaua publica a apei din fantanile existente în vatra satului sa nu fie permisã fãrã a fi trecutã prin statia de tratare.
- Sa se foloseascã numai aductiuni închise.
- Pentru toate tipurile de captare (subterana, izvoare, de suprafata) sa fie instituite în mod obligatoriu zonele de protecţie sanitarã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mãrimea zonelor de protecţie sanitarã şi hidrogeologica.
- Populaţia deservita sa fie de minimum 500 de locuitori.

Pentru submasura Canalizare în sistem centralizat în zonele rurale:
- Sunt permise numai proiectele care rezolva evacuarea substanţelor reţinute în reţeaua de canalizare şi/sau evacuarea namolului rezultat din staţiile de tratare a apei.
- Proiectele trebuie sa-şi demonstreze compatibilitatea cu reglementãrile naţionale privind mediul, precum şi cu legislaţia europeanã în domeniul mediului, prin prezentarea acordului de mediu, precum şi a studiului de impact pentru investiţia propusã, folosind standarde şi proceduri conforme cu legislaţia Uniunii Europene cu privire la Evaluarea de impact asupra mediului (EIM), Directiva 85/337/CE , amendata şi completatã de Directiva 97/11/CE .
- Populaţia deservita: minimum 500 de locuitori.
2. Infrastructura de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor
- Sa fie respectate prevederile şi standardele legale privind studiul de impact asupra mediului.
- Sa existe proiectul tehnic.

Investiţiile eligibile sunt:
- toate investiţiile prevãzute la pct. 4 "Câmpul de acţiune al mãsurii";
- achiziţii de mijloace informatice şi software pentru monitorizarea proceselor de exploatare şi controlul calitãţii acestora;
- acea parte din costuri, cum ar fi plata arhitectilor, inginerilor şi a consultantilor, taxe legale, studii de fezabilitate, achiziţii de patente şi licenţe, costuri ce privesc pregãtirea şi implementarea unui proiect, direct legate de mãsura, care sa nu depãşeascã 12% din costul total eligibil al proiectului.
Instalaţiile şi echipamentele trebuie sa fie noi şi trebuie sa fie originare din Comunitatea Europeanã sau din ţãrile candidate [conform pct. 8, art. 14 paragraful 2.6 din secţiunea F din MAFA] şi în conformitate cu normele Uniunii Europene, inclusiv normele referitoare la tratarea, reciclarea şi eliminarea produsilor reziduali şi a deşeurilor toxice.
Investiţiile eligibile sunt specificate mai sus, precum şi în ordinul pentru implementarea mãsurii.
Cheltuielile vor fi considerate eligibile pentru sprijin dacã ele întrunesc cerinţele stipulate în art. 4 secţiunea B din MAFA.
Numai cheltuielile plãtite de Agenţie de la data deciziei Comisiei de a conferi dreptul de management financiar Agenţiei pentru aceasta mãsura sau de la data (datele) specificatã(e) vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.
Pentru ca proiectul sa fie eligibil pentru sprijinul comunitar, toate serviciile, maşinile şi achiziţiile trebuie sa fie originare din Uniunea Europeanã sau din ţãrile menţionate la art. 14 pct. 2.7 secţiunea A din MAFA; în aceste condiţii, beneficiarul final trebuie sa fie capabil sa confirme provenienta inputurilor prin contracte de lucrãri sau servicii, utilizând orice mijloace de evidenta admisibile.
Nu sunt eligibile:
- ansamblul cheltuielilor prevãzute la art. 4 "Eligibilitatea cheltuielilor" paragraful 2 din secţiunea B "Managementul, monitorizarea şi evaluarea Programului" din anexa la MAFA, la care se adauga:
- achiziţionarea de mijloace de transport.

6. CRITERII DE SELECŢIE
Proiectele vor fi selecţionate în funcţie de urmãtoarele criterii:

1. Infrastructura tehnico-edilitara

Generale


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ CRITERII DE EVALUARE A PROIECTULUI │ Punctaj │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte amplasate în zone defavorizate │ │
│ (anexa nr. 3) │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte având o valoare totalã mai mare de │ │
│ 250.000 de euro │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiectele sunt amplasate │ Max. 15 │
│ - în zonele prioritare în care se aplica una │ │
│ din mãsurile 1.1, 3.1, 3.4 şi 3.5 10 │ │
│ - în zonele prioritare în care se aplica una │ │
│ din mãsurile 1.1, 3.1, 3.4 şi 3.5 şi care │ │
│ deservesc în zona ruralã obiective culturale │ │
│ şi turistice conform <>Legii nr. 5/2000 privind │ │
│ aprobarea Planului de amenajare a teritoriului │ │
│ naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate │ │
│ amplasate de-a lungul traseului │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Existenta unei donaţii financiare private │ │
│ pentru acoperirea parţialã a cheltuielilor │ │
│ neeligibile: │ Max. 10 │
│ - 5%-10% din valoarea eligibilã a proiectului │ 5 │
│ - mai mult de 10% din valoarea eligibilã │ │
│ a proiectului │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Numãrul de localitãţi care beneficiazã de │ │
│ proiect: │ Max. 15 │
𗈖 localitãţi │ 5 │
𗈗 localitãţi │ 10 │
𗈘 sau mai multe │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte care au proiectul tehnic întocmit şi │ │
│ pot începe imediat dupã semnarea contractului │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL (maxim) │ 70 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Specifice
Pentru submasura Drumuri în zonele rurale


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ CRITERII DE EVALUARE A PROIECTULUI │ Punctaj │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte care asigura legatura cu drumurile │ │
│ judeţene, cu cele naţionale şi cu reţeaua de │ │
│ cai ferate sau cu cele executate în cadrul altor │ │
│ proiecte cu ISPA, Banca Mondialã şi altele │ │
│ asemenea │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiectele pentru drumurile existente care │ │
│ sunt în proporţie de minimum 80% din pãmânt │ │
│ şi proiectele pentru drumuri pe noi amplasamente │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Drumurile care faciliteazã accesul sau │ │
│ deservesc obiective turistice naţionale - Legea │ │
│ nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de │ │
│ amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea │ │
│ a III-a - zone protejate amplasate de-a │ │
│ lungul traseului │ 5 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL SUBMASURA │ 30 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Pentru submasura Alimentare cu apa în sistem centralizat în zonele rurale


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ CRITERII DE EVALUARE A PROIECTULUI │ Punctaj │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte în zone în care sursele de apa │ │
│ traditionale (fantani, puţuri) sunt: │ Max. 15 │
│- insuficiente sau suficiente şi poluate │ 10 │
│- poluate şi insuficiente │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte care deservesc o populaţie mai │ │
│ mare de 2.500 de locuitori │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL SUBMASURA │ 30 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Pentru submasura Canalizare în zonele rurale


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ CRITERII DE EVALUARE A PROIECTULUI │ Punctaj │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte care cuprind reţea de canalizare: │ Max. 15 │
│- mixtã (pluviala şi menajera) │ 10 │
│- reţele separate (pluviale şi manajere) │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│- Proiecte care deservesc o populaţie mai │ │
│ mare de 2.500 locuitori │ 15 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL SUBMASURA │ 30 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘NOTA:
Criteriile de selecţie nu se aplica în cazul potenţialilor beneficiari care îndeplinesc condiţiile de accesare a art. 16 secţiunea A din MAFA.

7. BENEFICIARI

1. Infrastructura tehnico-edilitara
Consiliile locale comunale
Asociaţii cu statut juridic între consiliile locale comunale
Beneficiarii publici se vor angaja sa realizeze lucrãrile în conformitate cu MAFA.

2. Infrastructura de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor
Administraţia Nationala a Imbunatatirilor Funciare

8. LEGISLAŢIA NATIONALA ÎN VIGOARE

Lista actelor normative în vigoare referitoare la mãsura şi submasurile în cauza este prezentatã în capitolul "Anexe legislaţie" din Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare ruralã (PNADR).

9. DISPOZIŢII FINANCIARE

Proiectele publice sunt proiecte de infrastructura care nu genereazã venituri substanţiale, în consecinta, aportul dat fiind de 100% din costul eligibil total. Proiectele de infrastructura care nu sunt de natura sa genereze venituri substanţiale sunt acele proiecte la care valoarea neta curenta a fluxului veniturilor viitoare, mai puţin costurile de exploatare, are ca rezultat o valoare mai mica de 25% din costul total al investiţiei respective. Costurile de exploatare sunt costuri survenite pentru funcţionarea investiţiei, inclusiv costurile de întreţinere, dar excluzând amortizarea sau costurile de capital. Pentru aceste proiecte contribuţia publica este de 100% din costul total eligibil.
În cadrul acestei mãsuri vor putea fi finanţate proiecte pentru infrastructura tehnico-edilitara a cãror valoare totalã eligibilã este cuprinsã între 100.000 de euro şi 1.000.000 de euro.
Un beneficiar poate primi ajutor pe perioada derulãrii programului SAPARD de maximum doua ori, în limita sumei maxime eligibile a mãsurii, fãrã a lua în considerare proiectele afectate de inundatii în perioada aprilie- septembrie 2005.
Prioritizarea proiectelor de infrastructura tehnico-edilitara:
1. se vor selecta şi contracta proiectele aflate în lista de asteptare a Agenţiei SAPARD, eligibile şi selectate, fãrã finanţare, amplasate în satele prevãzute în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 75;
2. în limita fondurilor disponibile, se vor selecta şi contracta proiecte noi care sunt amplasate în satele prevãzute în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 75.
În cazul în care exista mai mult de un sat implicat într-un proiect, toate satele trebuie sa fie localizate în zona afectatã pentru a se putea plati o contribuţie comunitara mai mare.
Planul financiar şi sursele de finanţare totale alocate acestei mãsuri sunt prezentate în cap. VI "Alocarile financiare pentru mãsurile SAPARD" (pagina 357):
În completarea cifrelor incluse în tabelul financiar de la pagina 357, intreaga suma a dobânzii provenitã din conturile euro SAPARD pentru toatã perioada de programare va fi cheltuitã pentru proiectele din cadrul acestei mãsuri, în concordanta cu prevederile art. 10 paragraful 3 din secţiunea A din MAFA.
Comitetul de monitorizare şi Comisia vor fi informate regulat despre folosirea acestor sume prin tabele specifice de monitorizare. Proiectele finanţate din dobanda vor fi distinct evidentiate şi vor primi cofinantare comunitara numai din aceasta dobanda.

Bugetul indicativ pe submasuri


┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ SUBMASURA │ % din mãsura │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Drumuri în zonele rurale │ 50 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Alimentare cu apa │ 35 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Canalizare în zonele rurale │ 9,6 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Infrastructura de prevenire şi de protecţie │ │
│impotriva inundatiilor │ 5,4 │
├────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ 100 │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────┘Acest ajutor este compus în general din sume publice, dupã cum urmeazã:
- minimum 25% contribuţie nationala (bugetul naţional sau local);
- pana la 75% contribuţie comunitara.
Rata de 100% poate fi aplicatã pentru proiectele publice care nu genereazã venituri nete substanţiale.
Activitãţile eligibile ale proiectului se vor desfasura dupã semnarea contractului, cu excepţia studiilor de fezabilitate şi tehnice, în limita procentului aprobat în mãsura.
Plata sprijinului financiar va fi facuta pe baza de documente justificative care sa probeze ca plãţile pentru cheltuielile eligibile au fost efectuate de cãtre beneficiar.
Luându-se în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum 5 transe.
Prevederile art. 16(1) şi 16(1)(a) secţiunea A din MAFA se vor aplica numai pentru proiectele de infrastructura tehnico-edilitara şi numai pentru cele amplasate în satele incluse în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 75.
Prevederile art. 16(1) şi 16(1)(a) secţiunea A din MAFA nu se aplica pentru proiectele din cadrul submasurii Infrastructura de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor.
Pentru proiectele de investiţii la care se aplica art. 16(1) şi 16(1)(a) secţiunea A din MAFA, rata de intervenţie este:
- 85% contribuţia UE;
- 15% contribuţie buget naţional.
Aceste dispoziţii se vor aplica pentru proiectele aprobate pana la data de 31 decembrie 2006.

10. ACOPERIRE GEOGRAFICÃ

Proiectul de infrastructura tehnico-edilitara va fi amplasat în spaţiul rural definit conform legii. În cazul proiectelor realizate de comunele care au devenit oraşe, se accepta proiectele cu condiţia ca aceasta schimbare sa fi survenit dupã semnarea contractului de finanţare.
Proiectele de infrastructura tehnico-edilitara la care se aplica art. 16(1) şi 16(1)(a) secţiunea A din MAFA sunt amplasate în satele prezentate în cap. VIII din anexa nr. 75 din PNADR.
Proiectele finanţate în cadrul acestei mãsuri nu trebuie sa se suprapuna cu proiectele finanţate din fondurile naţionale sau strãine ale Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

11. PROMOVAREA PROGRAMULUI

Potentialii beneficiari vor fi informati despre condiţiile eligibilitãţii prezentei mãsuri prin:
- anunţ public, prin mijloacele mass-media;
- distribuirea de broşuri de informare;
- seminarii;
- intalniri cu potentialii beneficiari.

12. INDICATORI DE REALIZARE, DE REZULTAT ŞI DE IMPACT

Indicatori de realizare
Indicatori generali:
Numãr de proiecte: 724
Numãr de locuitori: 342.000
Numãr de comune: 880
Drumuri în spaţiul rural:
Numãr de proiecte: 300
Numãr de locuitori: 147.000
Numãr de km: 1.500
Numãr de comune: 380

Apa potabilã
Numãr de proiecte: 300
Numãr de locuitori: 145.000
Numãr de comune: 370
Numãr de km de conducte: 3.100
Numãr de staţii de pompare: 500
Numãr de rezervoare apa potabilã: 500

Apa reziduala în spaţiul rural:
Numãr de proiecte: 100
Numãr de locuitori: 50.000
Numãr de comune: 130
Numãr de km de conducte: 1.300
Numãr de staţii de pompare: 300
Numãr de staţii de epurare: 100

Infrastructura de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor
Numãr de proiecte: 24
Numãr km reconstrucţie dig: 0,5
Numãr km protecţie mal: 2,3
Numãr km restabilire mal: 1,7
Numãr km reprofilare dig: 14,5
Suprafata (ha) cu lucrãri de prevenire a inundatiilor: 2.685
Suprafata (ha) cu lucrãri de prevenire a inundatiilor pe terenuri în panta: 800
Numãr de km de reabilitare şi consolidare ravene şi vai: 101

Indicatori de rezultat
- Procentul de exploataţii/gospodãrii/afaceri care au acces la infrastructura, beneficiind de asistenta (%): creste cu 50%
- Creşterea frecvenţei turistice în zonele rurale (numãr de turişti şi durata sejururilor)

Protecţia mediului
- Produsele reziduale/canalizare de apa reziduala/tratarea apelor uzate în staţii de tratare ca rezultat al acţiunilor asistate (creşterea procentului volumului apei tratate şi creşterea numãrului de exploataţii/gospodãrii deservite)

Indicatori de impact
Menţinerea populaţiei în zonele rurale
- Evoluţia numãrului de locuitori
Locurile de munca şi impactul social
- Numãrul de locuri de munca create:
- în perioada execuţiei proiectului: 14.400;
- locuri de munca permanente: 1.400.
Indicatorii de impact şi rezultat vor fi imbunatatiti substanţial în colaborare cu serviciile Comisiei Uniunii Europene.

13. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Potenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare urmãtoarele documente:
- studiul de fezabilitate întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publica de servicii, cu completãrile ulterioare;
- pentru proiectele de infrastructura tehnico-edilitara, hotãrârea consiliului local al comunei beneficiare referitoare la necesitatea investiţiei;
- pentru proiectele de infrastructura tehnico-edilitara, decizia consiliului local care sa ateste ca lucrãrile sunt prevãzute în bugetul local pentru perioada realizãrii investiţiei. Respectiva decizie a consiliului local va trebui sa menţioneze, de asemenea, care sunt costurile neeligibile care vor fi suportate de cãtre primãrie;
- certificatul de urbanism conţinând lista avizelor necesare pentru demararea investiţiei;
- fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupã caz, ştampila tip A sau tip B, care conţine în anexa, dupã caz, acordul de mediu emis de autoritãţile competente pentru activitãţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia nationala conformã cu legislaţia Uniunii Europene;
- declaraţie pe propria rãspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu beneficiazã pentru acelaşi proiect şi de o alta finanţare nationala sau comunitara;
- avizul sanitar eliberat de instituţiile abilitate, care sa ateste ca proiectul este în conformitate cu legislaţia nationala - numai pentru proiectele de apa şi canalizare;
- pentru proiectele de infrastructura tehnico-edilitara, hotãrârea consiliului local pentru suportarea cheltuielilor de întreţinere;
- pentru proiectele de infrastructura tehnico-edilitara, hotãrârea consiliului local pentru elaborarea studiului tehnic sau de însuşire a unui proiect tehnic deja întocmit;
- pentru proiectele de infrastructura de prevenire şi de protecţie impotriva inundatiilor trebuie proiectul tehnic aprobat.

14. CONDIŢII DE FINANŢARE

- beneficiarii trebuie sa menţioneze clar în documentele contabile toate operaţiunile privitoare la respectiva investiţie;
- la momentul depunerii cererii de finanţare, localitatea sa fie cuprinsã în codul SIRUTA;
- un beneficiar poate primi un ajutor de doua ori în perioada 2000-2006, în limita sumei maxime eligibile în cadrul submasurii, fãrã a lua în considerare proiectele afectate de inundatii în perioada aprilie-septembrie 2005;
- beneficiarii pot solicita sprijin pentru un nou proiect dupã finalizarea completa a proiectului anterior;
- beneficiarul va colabora şi va prezenta orice informaţie solicitatã de oficialii Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, ai Agenţiei SAPARD, ai Comisiei Uniunii Europene sau de alte structuri autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului;
- sprijinul acordat va fi recuperat dacã obiectivele sprijinite nu sunt folosite conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate în perioada de 5 ani dupã finalizarea proiectului (data ultimei transe).

15. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

- Agenţia SAPARD reprezintã în România autoritatea de implementare.
- Serviciile tehnice de verificare pe teren plati sunt unitãţile specializate din cadrul Agenţiei SAPARD.


ANEXA 1


───────
la fişa tehnica pentru mãsura 2.1
─────────────────────────────────

Situaţia zonelor defavorizate

┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Zona │ Judeţul │ Act normativ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 1. │Zona miniera Brad │Hunedoara │<>H.G. nr. 991/1998│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 2. │Zona miniera Valea Jiului │Hunedoara │<>H.G. nr. 992/1998│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 3. │Zona miniera Balan │Harghita │<>H.G. nr. 993/1998│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 4. │Zona miniera Albeni │Gorj │<>H.G. nr. 191/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 5. │Zona miniera Schela │Gorj │<>H.G. nr. 192/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 6. │Zona miniera Motru-Rovinari │Gorj │<>H.G. nr. 193/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 7. │Zona miniera Stei-Nucet │Bihor │<>H.G. nr. 194/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 8. │Zona miniera Suncuius- Dobresti- │Bihor │<>H.G. nr. 195/1999│
│ │Vadu Crisului │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 9. │Zona miniera Popesti-Derna-Alesd │Bihor │<>H.G. nr. 196/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓒. │Zona miniera Rusca Montanã │Caras-Severin │<>H.G. nr. 197/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓓. │Zona miniera Bocsa │Caras-Severin │<>H.G. nr. 198/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓔. │Zona miniera Moldova Noua-Anina │Caras-Severin │<>H.G. nr. 199/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓕. │Zona miniera Ip │Salaj │<>H.G. nr. 200/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓖. │Zona miniera Hida-Surduc-Jibou │Salaj │<>H.G. nr. 201/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓗. │Zona miniera Sarmasag-Chiejd Bobota │Salaj │<>H.G. nr. 202/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓘. │Zona miniera Baia Mare │Maramures │<>H.G. nr. 203/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓙. │Zona miniera Borsa-Viseu │Maramures │<>H.G. nr. 204/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓚. │Zona miniera Filipesti │Prahova │<>H.G. nr. 205/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓛. │Zona miniera Ceptura │Prahova │<>H.G. nr. 206/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓜. │Zona miniera Comanesti │Bacau │<>H.G. nr. 207/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓝. │Zona miniera Bucovina │Suceava │<>H.G. nr. 208/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓞. │Zona miniera Baraolt │Covasna │<>H.G. nr. 209/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓟. │Zona miniera Altan Tepe │Tulcea │<>H.G. nr. 210/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓠. │Zona miniera Rodna │Bistrita-Nasaud│<>H.G. nr. 640/1999│
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
󧓡. │Zona miniera Apuseni │Alba │<>H.G. nr. 813/1999│
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘ANEXA 2


───────
la fişa tehnica pentru mãsura 2.1
─────────────────────────────────

Lista
arborilor şi arbustilor utilizaţi pentru consolidarea malurilor şi a digurilor

1. Acer tataricum
2. Taxodium distichum
3. Hippophae rhamnoides
4. Tamarix ramosissima
5. Morus alba (nigra)
6. Fraxinus excelsior
7. Fraxinus americana
8. Fraxinus pennsylvanica
9. Fraxinus angustifolia
10. Fraxinus pallissae
11. Gleditsia triacanthos
12. Acer campestre
13. Populus alba
14. Populus euramericana
15. Populus canescens
16. Pirus pyraster
17. Salix alba
18. Robinia pseudacacia
19. Elae agnus angustifolia
20. Quercus robur
21. Quercus pedunculiflora
22. Ulmus minor
23. Ulmus pumila
24. Ulmus laevis

ANEXA 3
───────
la fişa tehnica pentru mãsura 2.1
─────────────────────────────────

Lista
proiectelor propuse sa fie finanţate în cadrul submasurii "Infrastructura de prevenire şi protecţie impotriva inundatiilor"

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea proiectului │
│crt.│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Reabilitarea lucrãrilor de apãrare impotriva inundatiilor la Dunare, în│
│ │incinta Oltenita-Surlai-Dorobantu, km 422-426, judeţul Calarasi │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Consolidarea bratului Macin/Dunare şi combaterea eroziunii de mal, │
│ │km 83+650, judeţul Constanta │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Consolidare de mal Borcea/Dunare în zona Luciu-Giugeni, judeţul │
│ │Ialomita │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Reabilitarea lucrãrilor de apãrare în zona Bretcu-Ojdula, judeţul │
│ │Covasna │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Consolidare şi reabilitare supratraversare (estacada) rau Buzau, jud. │
│ │Buzau │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Reabilitarea complexului hidrotehnic acumularea Somuz I, judeţul │
│ │Suceava │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Lucrãri de prevenire şi combatere a alunecarilor de teren în zona │
│ │Pausesti-Maglas primul nivel, judeţul Valcea │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Lucrãri de consolidare a zonelor cu alunecãri şi reabilitarea │
│ │amenajãrilor existente pentru regularizarea scurgerilor de apa pe │
│ │versanţi în Bistrita, sbzona Romani, zona Orbic-Buhusi, jud. Bacau │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Protecţia digului incintei Insula Mare a Brailei impotriva eroziunilor │
│ │de mal în zona Salcia Gradina, pe bratul Macin, judeţul Brãila │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Reabilitarea complexului hidrotehnic Acumularea Granicesti, judeţul │
│ │Suceava │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Amenajare terenuri pentru prevenire inundatii şi regularizarea │
│ │scurgerilor de apa pe versanţi în bazinul hidrografic Ampoi, zona │
│ │Patrunjeni, oraşul Zlatna, judeţul Alba │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Lucrãri de prevenire şi combatere a alunecarilor de teren în bazinul │
│ │hidrografic Somesul Mic, subbazin Bontida, judeţul Cluj │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Amenajarea terenurilor alunecate în zona localitãţii Brates-Bala, │
│ │judeţul Mehedinti │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Prevenirea şi combaterea alunecarilor de teren şi a excesului de │
│ │umiditate în bazinul hidrografic Topolnita, zona Gornovita Costesti, │
│ │judeţul Mehedinti │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Amenajare terenuri pentru prevenire inundatii în subbazinul Valea │
│ │Tarsei, mal stang, zona Breaza, judeţul Prahova │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Completarea şi extinderea lucrãrilor de amenajare a terenurilor în │
│ │panta afectate de alunecãri, din zona de nord a municipiului Medias, │
│ │judeţul Sibiu │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Lucrãri de consolidare şi amenajare a torentului Vutcani, │
│ │judeţul Vaslui │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Amenajare terenuri pentru prevenire inundatii în bazinul hidrografic │
│ │Sitna, subbazinul Burla, perimetrul V-Sulita, judeţul Botosani │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Amenajarea terenurilor afectate de alunecãri în zona Suditi - oraşul │
│ │Fieni, judeţul Dambovita │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Lucrãri de prevenire şi combatere a alunecarilor de teren în zona │
│ │Rediu-Aldei, judeţul Vaslui │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Amenajarea terenurilor alunecate şi eliminarea excesului de umiditate │
│ │în zona localitãţilor Poiana Magura-Campia, judeţul Salaj │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Reabilitarea lucrãrilor de prevenire a inundatiilor şi regularizarea │
│ │scurgerilor pe versanţi în bazinul Curciu-Darlos, judeţul Sibiu │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Reabilitarea şi completarea lucrãrii de prevenire a inundatiilor pe │
│ │torentul Dodesti, sistemul hidroameliorativ Elan, judeţul Vaslui │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Lucrãri de prevenire şi combatere a alunecarilor de teren din zona │
│ │bazinului hidrografic Prut, subbazinul Valea lui Ivan, judeţul Vaslui │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ANEXA 3
───────
(Anexa nr. 4 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
──────────────────────────────────────────────────

FIŞA TEHNICA
pentru mãsura 3.1 "Investiţii în exploatatiile agricole"

1. MOTIVATIE

Prin aplicarea <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-au pus bazele proprietãţii private şi ale generalizarii proprietãţii private în agricultura. Astfel, dacã prin <>Legea nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, suprafata maxima restituitã era de 10 ha, prin <>Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, suprafata care se restituie este de maximum 50 ha. De asemenea, prin <>Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridicã a terenurilor, persoanele fizice şi juridice puteau dobândi/achizitiona pana la maximum 200 ha teren agricol, în echivalent arabil, de familie. În prezent, sunt aplicabile prevederile titlului X "Circulaţia juridicã a terenurilor" din <>Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Exploatatiile agricole, în special cele din sectorul vegetal, se confrunta cu o dotare insuficienta, formatã în principal din tractoare, combine, maşini şi echipamente agricole cu un grad ridicat de uzura fizica şi morala.
Patrimoniul pomiviticol actual, deşi este apropiat ca suprafata celui existent în 1990, prezintã fenomenul de imbatranire a unor plantaţii, precum şi pe cel de distrugere, datorate atât calamitãţilor naturale din ultimii ani, cat şi modului defectuos de cultivare a plantaţiilor de vii şi pomi. În 1996, din totalul patrimoniului viticol de 283,8 mii ha, 166,1 mii ha erau cultivate cu vita-de-vie nobila, iar diferenţa de 117,7 ha era cultivatã cu diferiţi hibrizi productivi.
La unele plante tehnice şi culturi traditionale (sfecla de zahãr, rapita, ricin, în, canepa, tutun, plante furajere, plante medicinale şi aromatice etc.) se constata o reducere a suprafeţelor de cultura şi a productiilor obţinute, precum şi reducerea suprafeţei totale de sere incalzite de la 1.656 ha în 1990 la 957 ha în 1999, din care 282 ha aparţin sectorului privat.
Transferarea animalelor slab performanţe de la fostele cooperative agricole de producţie în sectorul privat conduce la necesitatea achiziţionãrii unor efective matca performanţe, precum şi a asigurãrii condiţiilor pentru aplicarea unor tehnologii performanţe de creştere şi de întreţinere a animalelor. Aceste tehnologii trebuie sa respecte condiţiile de protecţie a mediului ambiant şi a cadrului natural.
Pentru efectivul de 3.100 mii capete de bovine existent în 1999, din care 1.400 mii vaci de lapte, pentru îmbunãtãţirea septelului sunt necesare aproximativ 60-70 mii juninci cu înalt potenţial genetic (numai 25% din aceste animale se vor asigura prin Programul SAPARD).

NOTA:
În România sunt 6 centre aparţinând Societãţii Comerciale "SEMTEST" pentru testarea taurilor, în funcţie de performanţe şi pedigri, în ceea ce priveşte reproductia şi materialul seminal.
Insamantarea artificiala se face prin Asociaţia Crescatorilor de Taurine din România. Agenţia Nationala pentru Ameliorare, Reproducţie şi Selecţie asigura prin unitãţile sale teritoriale reproductia naturala şi respectarea Planului de imbunatatire la nivel naţional.
Circa 20% din totalul fermierilor au varsta mai mare de 65 de ani. În acelaşi timp, foarte putini tineri au condiţii reale sa se stabileascã în mediul rural şi sa devinã managerii unor exploataţii agricole.
Lipsa surselor de capitalizare a producãtorilor agricoli a condus la imposibilitatea realizãrii unor investiţii importante în sectorul agricol, fapt ce a determinat deteriorarea potenţialului producţiei vegetale şi animale şi în special a parametrilor calitativi ai acesteia.
În strategia de dezvoltare a agriculturii se propune stabilizarea cantitativã şi calitativã a productiilor vegetale şi animale, în vederea ameliorãrii exploataţiilor agricole şi refacerii potenţialului producţiei vegetale şi animale (îmbunãtãţirea calitãţii, igienei, creşterea condiţiilor de bunastare a animalelor, îmbunãtãţirea potenţialului genetic şi a condiţiilor de mediu), diversificarea productiilor atât în sectorul vegetal, cat şi în cel al creşterii animalelor, în vederea utilizãrii mai bune a potenţialului existent şi a creşterii veniturilor producãtorilor agricoli.
Investiţiile în exploatatiile agricole vor fi orientate, în principal, cãtre completarea şi reînnoirea parcului de tractoare şi utilaje agricole, înlocuirea animalelor neproductive cu altele care au un potenţial genetic ridicat, modernizarea şi reabilitarea fermelor vegetale, inclusiv a serelor şi fermelor de creştere a animalelor existente.
În anul 2005, în România au avut loc cele mai severe inundatii din ultimii 20 de ani, care au afectat toate judeţele. Perioadele în care s-au produs acestea au fost 10-30 aprilie, 1-31 mai, 1-7 iunie şi 11-17 iunie, 14-25 august, 19-25 septembrie 2005 şi trebuie subliniat faptul ca au existat numeroase cazuri de localitãţi afectate de inundatii de mai multe ori.
Estimarea pagubelor datorate inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 se situeaza la 5.975 milioane lei (1,6 miliarde euro), reprezentând aproximativ 3,4% din PIB (nivel 2003).
Pentru a sprijini activitatea economicã din zonele rurale inundate şi pentru a asigura cadrul legal necesar aplicãrii prevederilor art. 16 secţiunea A din MAFA, autoritãţile romane au decis ca lista localitãţilor (satelor) afectate de inundatii în perioada aprilie-septembrie 2005 şi gradul lor de afectare sa fie aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 , cu modificãrile ulterioare.
Pentru determinarea gradului fizic de afectare au fost întocmite o fişa de evaluare pentru fiecare localitate (sat) şi modalitatea de calcul, luându-se în considerare urmãtoarele elemente: locuinţe (15 puncte), anexe gospodãreşti (10 puncte), infrastructura ruralã (35 de puncte), suprafata agricolã şi forestierã (20 de puncte), obiective socio-economice (10 puncte), infrastructura forestierã şi de protecţie impotriva inundatiilor (10 puncte).
Din datele existente a rezultat ca au fost afectate 3.755 de sate din 1.277 comune acoperind toate judeţele tarii, cu gradele de afectare urmãtoare:

┌──────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Gradul de afectare │ % │
├──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5%-10% │ 27,1 │
├──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10%-30% │ 29,6 │
├──────────────────────────────────────┼──────────────┤
│mai mare de 30% │ 3,1 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────┘Pentru a explica datele prezentate în tabelul de mai sus şi ca rezultat al analizei fişelor de evaluare pentru fiecare localitate, se constata ca în cazul unui grad de afectare de peste 30% au fost înregistrate pagube semnificative la toate elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, cu influente substanţial negative asupra desfãşurãrii activitãţii economice şi nivelului de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 10 şi 30% au fost înregistrate pagube semnificative doar la o parte dintre elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, dar care influenţeazã negativ desfãşurarea activitãţii economice şi nivelul de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 5 şi 10% au fost înregistrate pagube doar la o parte dintre elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, în special infrastructura ruralã.
Prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 suparagraful a) secţiunea A din MAFA se vor aplica pentru toţi potentialii beneficiari ai mãsurii, care isi desfãşoarã activitatea în satele cu grad de afectare mai mare de 30% şi vor realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 77.
Prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 suparagraful a) secţiunea A din MAFA se vor aplica pentru toţi potentialii beneficiari care isi desfãşoarã activitatea în satele cu grad de afectare cuprins între 10 şi 30% şi care prezintã un document prin care atesta ca au suferit pagube, document emis de comitetul*) local pentru situaţii de urgenta, la nivel de comuna. Comitetul local pentru situaţii de urgenta atesta ca potenţialul beneficiar a suferit pagube ca urmare a inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 şi va realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76.
__________
*) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

2. OBIECTIVE

Obiective generale
În baza mãsurii va putea fi asigurat sprijinul financiar pentru investiţii în exploataţii agricole private, vegetale şi de creştere a animalelor, asigurând rationalizarea şi reorientarea producţiei pentru creşterea calitãţii produselor obţinute prin aplicarea unor tehnologii competitive şi care ar putea limita poluarea mediului înconjurãtor.
Aceasta mãsura va contribui la îmbunãtãţirea veniturilor producãtorilor agricoli, la atragerea tinerilor în activitãţile agricole prin îmbunãtãţirea condiţiilor lor de viata şi munca, precum şi la asigurarea condiţiilor de igiena şi bunastare a animalelor.
Implementarea mãsurii se va face respectând prevederile art. 2 din Regulamentul nr. 2.759/1999/CE adoptat de Comisia Europeanã şi va asigura condiţiile pentru implementarea acquis-ului comunitar în exploatatiile agricole.

Obiective specifice:
- sa modernizeze tehnologiile de cultura şi sa reducã costurile de producţie;
- sa diversifice producţia şi sa imbunatateasca calitatea produselor agricole româneşti;
- sa asigure îmbunãtãţirea raselor, respectarea condiţiilor de igiena şi de întreţinere a animalelor;
- sa reducã pierderile de producţie şi sa creascã eficienta exploataţiilor agricole;
- sa promoveze diversificarea activitãţilor agricole pentru a asigura o mai buna utilizare a forţei de munca în agricultura;
- sa asigure o mai buna valorificare a potenţialului agricol al fiecãrei zone;
- sa faciliteze transferul exploataţiilor agricole cãtre tineri;
- sa protejeze, sa conserve şi sa imbunatateasca mediul înconjurãtor natural, sa asigure refacerea şi conservarea calitãţii solului;
- sa stimuleze concurenta.

Obiective operationale:
- promovarea investiţiilor în sectorul animalier şi vegetal la nivelul fermei, pentru îmbunãtãţirea construcţiilor fermei (pentru sectorul vegetal şi animalier), investiţii în maşini noi şi/sau în animale cu valoare genetica ridicatã, refacerea şi ameliorarea plantaţiilor de pomi şi vita-de-vie.

3. CORELAREA CU ALTE MÃSURI

Aceasta mãsura trebuie sa se coreleze cu urmãtoarele mãsuri:
- îmbunãtãţirea structurilor pentru calitate, control sanitar-veterinar, fitosanitar şi al calitãţii produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor;
- îmbunãtãţirea prelucrãrii şi marketingului produselor agricole şi piscicole;
- metode agricole de producţie proiectate sa protejeze mediul şi sa menţinã peisajul rural;
- constituirea grupurilor de producãtori;
- managementul resurselor de apa pentru agricultura;
- dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale;
- îmbunãtãţirea pregãtirii profesionale;
- asistenta tehnica.

4. CÂMPUL DE ACŢIUNE AL MÃSURII

Proiectele eligibile trebuie sa se refere la:

Ferme de producţie vegetala
Asigurarea dezvoltãrii unor ferme viabile prin:
- achiziţia de echipament necesar pentru modernizarea exploataţiilor de sectorul vegetal prin dotarea acestora cu: tractoare, combine, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente agricole, inclusiv pentru calibrarea, sortarea, condiţionarea şi depozitarea produselor agricole obţinute şi prelucrate în cadrul fermei, instalaţii de irigat, echipamente pentru procesarea resturilor vegetale;
- reabilitarea plantaţiilor pomicole (cu schimbarea structurii pomilor fructiferi) prin achiziţionarea de material sãditor, precum şi lucrãri executate de terţi pentru destelenire, pregãtirea solului, plantare şi replantare, cu excepţia ingrasarii solului;
- reabilitarea plantaţiilor viticole (reconversie, înlocuirea viţei-de-vie imbatranite şi/sau slab productive, precum şi a hibrizilor de vita-de-vie numai cu soiuri nobile) pe suprafeţele existente, fãrã creşterea suprafeţei totale cultivate cu vita-de-vie, prin achiziţionarea de material sãditor, înfiinţarea de şcoli de vita-de-vie (complex de depozitare la frig şi de fortare la cald, hala de altoire, maşini şi utilaje agricole, magazie şi depozit de materiale), precum şi lucrãri executate de terţi pentru destelenire, pregãtirea solului, plantare şi replantare, cu excepţia ingrasarii solului;
- investiţii în ferme vegetale prin modernizarea şi extinderea clãdirilor şi utilitãţilor (alimentare cu apa, energie electrica, energie termica, evacuarea deşeurilor, canalizare şi altele asemenea) şi completarea cu o serie de construcţii necesare pentru producţia agricolã (spaţii de sortare şi depozitare, depozite de combustibil, remize pentru utilaje, împrejmuiri şi altele asemenea);
- modernizarea şi construirea de sere noi, realizate din structuri metalice uşoare, cu centrale termice proprii şi instalaţii de irigat, inclusiv asigurarea utilitãţilor: alimentare cu apa, energie electrica, drenarea apelor, canalizare, epurarea apelor uzate şi altele asemenea, pentru a respecta condiţiile de protecţie a mediului înconjurãtor.

Ferme pentru creşterea animalelor şi pasarilor
Asigurarea dezvoltãrii unor ferme viabile pentru creşterea animalelor şi a pasarilor, prin:
- achiziţionarea de animale (prima populare - femele) cu înalt potenţial genetic, cu menţionarea originii (pedigri), a provenientei şi înregistrarea la unitãţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare, Reproducţie şi Selecţie*1) (cu excepţia pasarilor), precum şi achiziţionarea de material seminal de calitate;
___________
*1) Agenţia Nationala pentru Ameliorare, Reproducţie şi Selecţie asigura prin unitãţile teritoriale reproductia naturala şi respectarea Planului de ameliorare la nivel naţional.

- dotarea cu tractoare, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente pentru efectuarea activitãţilor din fermele de creştere a animalelor;
- înfiinţarea fermelor de creştere a animalelor şi pasarilor, modernizarea celor existente, precum şi completarea cu alte construcţii şi utilitãţi: padocuri, fanare, fose septice, bazine de purin, platforme de dejectii, staţii de epurare, instalaţii pentru producerea şi dozarea furajelor complexe, sali de muls şi de colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalaţii de alimentare cu apa, reţele de canalizare, instalaţii electrice, împrejmuiri etc.

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Generale
- Proiectul va fi amplasat în spaţiul rural, cu excepţia modernizãrilor de sere, care se pot amplasa şi în mediul urban, dacã au asigurate sursele de încãlzire.
- Trebuie sa se demonstreze viabilitatea economico-financiarã a fermei*).
__________
*) Prin viabilitate economicã se înţelege obţinerea de performanţe financiare eficiente şi abilitatea de a opera fãrã a recurge la sprijin public în activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fãrã sa supunã la niciun risc desfãşurarea normalã a activitãţii agentului economic, şi ca genereazã un venit net semnificativ (nu mai puţin de 5%).

- Înaintea începerii investiţiei, fermele trebuie sa fie în acord cu standardele naţionale, iar la finalizarea investiţiei, pentru proiectele a cãror valoare este:
- ≤ 500.000 de euro, investiţia trebuie sa fie în acord cu legislaţia sanitar-veterinara, fitosanitara, de igiena şi bunastare a animalelor şi de mediu a Uniunii Europene;
- > 500.000 de euro, ferma trebuie sa fie în acord cu legislaţia sanitar-veterinara, fitosanitara, de igiena şi bunastare a animalelor şi de mediu a Uniunii Europene.
- Sprijinul financiar cu o valoare > 500.000 de euro se acorda numai proiectelor al cãror obiectiv este implementarea acquis-ului comunitar în fermele de creştere a animalelor şi pasarilor.
- Beneficiarii sunt proprietarii terenurilor sau au contracte de concesionare ori arendare pentru teren pe o perioada de minimum 10 ani sau de minimum 5 ani în cazul altor tipuri de investiţii care nu prevãd construcţii.
- Proiectul trebuie sa prevadã distinct cantitãţile destinate comercializãrii şi sa conţinã date privind piata şi potentialii clienţi.
- Existenta cofinanţãrii trebuie certificatã.
- Beneficiarii (persoane fizice şi/sau responsabilii tehnici) trebuie sa dovedeascã o pregãtire profesionalã, în raport cu proiectul pe care doresc sa îl initieze, printr-un document eliberat de autoritãţile competente, care sa certifice faptul ca beneficiarul are cunoştinţe profesionale în domeniu: diploma sau certificat de formare sau declaraţie pe propria rãspundere ca responsabilul tehnic al proiectului va urma un curs de pregãtire profesionalã, pana la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.
- Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare şi obligaţii restante fata de bugetul de stat, fata de bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bãnci (altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor declaraţii fiscale sau altor declaraţii eliberate de autoritãţile fiscale.
- În satele cu grad de afectare mai mare de 30% (cap. VIII din PNADR, anexa nr. 77) vor fi aplicate dispoziţiile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA, fiind eligibile urmãtoarele tipuri de investiţii:
- investiţii de modernizare şi investiţii noi pentru toţi beneficiarii acestei mãsuri.
- În satele cu grad de afectare între 10% şi 30% (cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76) vor aplicate prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA, fiind eligibile urmãtoarele tipuri de investiţii:
- investiţii de modernizare şi investiţii noi pentru toţi beneficiarii acestei mãsuri, care depun un document ce demonstreaza ca au fost afectaţi de inundatii. Documentul va fi emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta, la nivel de comuna. Comitetul local pentru situaţii de urgenta demonstreaza ca potenţialul beneficiar a suferit pagube în urma inundatiilor din perioada aprilie-septembrie 2005.

Specifice
- Plantaţiile viticole se realizeazã pe suprafeţe existente, fãrã creşterea acestora, inlocuind vita-de-vie imbatranita sau slab productiva şi hibrizii de vita-de-vie numai cu soiuri nobile.
- Şcolile de vita-de-vie vor avea o suprafata minima de 1 ha cu 160.000 butaşi altoiti şi 48.000 vite altoite.
- Vor fi eligibile soiurile de pomi fructiferi şi de vita-de-vie care sunt:
- înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale;
- înregistrate în cataloagele Comunitãţii Europene;
- prevãzute în listele furnizorilor din ţãrile comunitare, în care soiurile au o denumire clara şi o descriere suficient de amãnunţitã, şi provin dintr-un stat membru al Comunitãţii Europene;
- materialul sa corespundã condiţiei de "calitate CE" sau normelor romane în vigoare.
- Pentru achiziţiile de animale care reprezintã nuclee de reproducţie cu valoare genetica ridicatã, beneficiarul trebuie sa prezinte certificate de origine şi productivitate.
- Achiziţia iniţialã de vaci/bivolite cu o inalta valoare potenţiala va fi facuta din animale de reproducţie de rasa pura şi cele care provin din acestea, din ţãrile menţionate în secţiunea F pct. 8 din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt însoţite de un certificat de origine şi productivitate, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare a tarii de origine, şi va fi limitatã la:
- pentru producãtori agricoli individuali: 6 capete;
- pentru asociaţiile familiale: 20 capete;
- pentru companiile agricole/comerciale: 35 capete.
- Achiziţia iniţialã de scroafe cu o inalta valoare genetica va fi facuta din animale de reproducţie de rasa pura şi cele care provin din acestea, din ţãrile menţionate în secţiunea F pct. 8 din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt însoţite de un certificat de origine şi productivitate, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare a tarii de origine, şi va fi limitatã la:
- pentru producãtori agricoli individuali: 20 capete;
- pentru asociaţiile familiale: 50 capete;
- pentru companiile agricole/comerciale: 170 capete.
- Achiziţia iniţialã de oi/capre cu o inalta valoare potenţiala va fi facuta din animale de reproducţie de rasa pura şi cele care provin din acestea, din ţãrile menţionate în secţiunea F pct. 8 din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt însoţite de un certificat de origine şi productivitate, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare a tarii de origine, şi va fi limitatã la:
- pentru producãtori agricoli individuali: 200 capete;
- pentru asociaţiile familiale: 300 capete;
- pentru companiile agricole/comerciale: 1.400 capete.
- Achiziţia de animale cu valoare genetica ridicatã nu va depãşi numãrul total pe perioada implementarii programului:
- vaci/bivolite: 15.000 capete;
- oi/capre: 50.000 capete;
- scroafe: 23.000 capete.
- Pentru creşterea animalelor, beneficiarul trebuie sa demonstreze ca are în exploatare suprafata de baza furajera minima (în funcţie de zona de cultura), necesarã întreţinerii efectivelor de animale, la un nivel ridicat de performanta):
- vaci de lapte 0,6 ha/cap;
- taurine la ingrasat 0,3 ha/cap;
- oi sau capre 0,06 ha/cap;
- berbecuti la ingrasat 0,04 ha/cap.
- Pentru achiziţiile de animale, prin proiect, trebuie sa se dovedeascã faptul ca exista sau sunt propuse sa se construiascã adaposturi corespunzãtoare în raport cu efectivele de animale avute în vedere şi care vor respecta condiţiile veterinare, de bunastare a animalelor şi de mediu ale UE, dovedite prin aviz veterinar şi acord de mediu care sa respecte prevederile NTPA 001 cu privire la conţinutul de poluanti al apelor uzate deversate în sursele de apa.

Investiţiile eligibile sunt:
- toate investiţiile prevãzute la pct. 4 "Câmpul de acţiune al mãsurii".
Pot fi cheltuieli eligibile:
a) construirea de noi clãdiri şi instalaţii şi modernizarea celor existente;
b) utilaje şi echipamente noi, softuri pentru computer, inclusiv costurile de instalare şi montaj bazate pe contracte cu terţe pãrţi;
c) acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregãtirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de mãsura, care nu depãşesc 12% din costul total eligibil al proiectului, exceptând cazurile când nu sunt prevãzute construcţii, când acestea nu vor depãşi 3%;
d) achiziţii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ.
Cheltuielile vor fi considerate eligibile pentru ajutor, dacã îndeplinesc cerinţele art. 4 secţiunea B din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Numai cheltuielile plãtite de cãtre Agenţia SAPARD de la data acreditãrii pentru aceasta mãsura sau de la data (datele) specificatã (specificate) în aceasta privinta vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.
Pentru ca proiectul sa fie eligibil pentru sprijinul comunitar, toate serviciile, maşinile şi achiziţiile trebuie sa fie originare din Comunitatea Europeanã sau din ţãrile menţionate la art. 4 secţiunea B din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Nu sunt eligibile:
- investiţiile eligibile şi neeligibile sunt conforme cu prevederile art. 4 secţiunea B din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi sunt detaliate în Ghidul solicitantului;
- investiţii care privesc obiectivul mãsurii 3.4.

6. CRITERII DE SELECŢIE

Proiectul va fi selectat şi evaluat în funcţie de urmãtoarele criterii:

Generale


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ CRITERII DE SELECŢIE │ Scor │
│crt.│ │(dacã da)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1.│Proiecte a cãror valoare totalã eligibilã este între 10.000 │ 20 │
│ │şi 300.000 Euro; │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2.│Proiecte care sunt susţinute de tineri fermieri (maximum 40 │ 10 │
│ │ani); │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3.│Proiecte prezentate de grupuri de producãtori, sau membrii │ 15 │
│ │acestora │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4.│Proiectul aplica tehnologii "prietenoase cu mediul"*) │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5.│Proiectul asigura diversificarea producţiei, mai mult de 30% │ 10 │
│ │din venituri sa se obţinã din diversificare. │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6.│Proiecte*) care se încadreazã în dimensiunile recomandate în │ 10 │
│ │anexele nr. 1 şi 2 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7.│Proiecte*) ale cãror amplasamente sunt situate în zonele cu │max. 15 │
│ │potenţial productiv conform anexei nr. 3 B: │ │
│ │a) potenţial ridicat │ 15 │
│ │b) potenţial mediu │ 10 │
│ │c) potenţial scãzut │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 8.│Proiecte*) care au construcţii existente şi/sau animale cu │ 5 │
│ │înalt potenţial genetic, şi/sau utilaje achiziţionate cu cel │ │
│ │mult 5 ani înainte şi care pot fi utilizate în fluxul │ │
│ │tehnologic │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ 100 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


________
*) Se vor promova atât pentru sectorul vegetal, cat şi pentru cel animalier investiţii şi tehnologii "prietenoase cu mediul" care au un impact redus asupra mediului (zero sau pozitiv).

NOTA:
Criteriile de selecţie nu se aplica în cazul potenţialilor beneficiari care îndeplinesc condiţiile de accesare prevãzute la art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA.
Aceste tehnologii se definesc prin trei direcţii:

1. Intrari în ferma:
a) apa - sisteme de irigaţii cu consum redus de apa (de exemplu: prin irigaţii prin picurare);
- sisteme de adapare a animalelor cu rationalizarea consumului de apa şi minimalizarea pierderilor de apa (de exemplu: adapatori cu nivel constant);
b) sol - tehnologii de creştere şi menţinere a nivelului de fertilitate a solului (amenajãri antierozionale, înierbãri etc.);
c) energie - investiţii în echipamente pentru utilizarea energiilor regenerabile (biogaz, solara, eoliana, geotermala etc.);
d) investiţii în conservarea resurselor genetice locale (vegetale şi animale);
e) investiţii în echipamente care sa asigure igiena şi bunãstarea animalelor în ferma;
f) investiţii în proiectarea ergonomico-ecologica a fermelor.

2. Procese în ferma:
a) investiţii în echipamente specifice agroecologice (echipament pentru asigurarea managementului integrat de combatere a bolilor şi dãunãtorilor);
b) investiţii în echipamente de conservare a produselor din ferma.

3. Iesiri din ferma:
a) investiţii în echipamente care asigura managementul deşeurilor organice din ferma (bazine de stocare a purinului, platforme de compostare a gunoiului de grajd);
b) echipamente pentru încãrcat, transport şi imprastiat gunoiul de grajd pe camp;
c) instalaţii de epurare a apelor uzate şi de reciclare a apei epurate;
d) instalaţii pentru producerea biogazului.

7. BENEFICIARI

Beneficiarii vor fi:
- producãtorii agricoli individuali;
- asociaţiile agricole familiale;
- societãţile agricole private/asociaţiile agricole cu personalitate juridicã, prevãzute de <>Legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, cu modificãrile ulterioare;
- societãţile comerciale agricole cu capital privat de cel puţin egal sau mai mare de 75%, constituite în baza <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãţilor economice de stat ca regii autonome şi societãţi comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- grupuri de producãtori.

8. LEGISLAŢIA NATIONALA ÎN VIGOARE

Legislaţia în curs de armonizare şi legislaţia nationala în vigoare sunt prezentate în capitolul "Anexe legislaţie" din PNADR.

9. DISPOZIŢII FINANCIARE

Proiectele din cadrul acestei mãsuri sunt considerate a fi investiţii generatoare de venituri.
În cadrul acestui program vor putea fi finanţate proiecte a cãror valoare totalã eligibilã este cuprinsã între 5.000-500.000 euro.
Valoarea totalã eligibilã poate sa ajungã la 2.000.000 euro numai pentru proiectele al cãror obiectiv este implementarea acquis-ului comunitar în fermele de creştere a animalelor şi pasarilor, dupã realizarea investiţiei.
Valoarea totalã eligibilã poate, de asemenea, sa ajungã la 1.000.000 euro doar pentru proiectele de reabilitare a plantaţiilor viticole (reconversie, înlocuirea viţei-de-vie imbatranite şi/sau slab productive, precum şi a hibrizilor de vita-de-vie numai cu soiuri nobile) la care valoarea utilajelor achiziţionate nu va depãşi 10% din valoarea totalã eligibilã.
Gradul de intervenţie este:
- pentru proiectele din celelalte zone decât zona montanã:
50% contribuţie privatã;
50% contribuţie publica;
- pentru proiectele aparţinând tinerilor sub 40 de ani din celelalte zone decât zona montanã:
45% contribuţie privatã;
55% contribuţie publica;
- pentru proiectele din zona montanã:
40% contribuţie privatã;
60% contribuţie publica;
- pentru proiectele aparţinând tinerilor sub 40 de ani din zona montanã:
35% contribuţie privatã;
65% contribuţie publica.
Contribuţia publica se suporta astfel:
- 75% contribuţie SAPARD;
- 25% buget naţional.
În cadrul acestei mãsuri beneficiarul poate sa primeascã pana la de doua ori un sprijin, în perioada de 7 ani, pana la suma maxima stabilitã în dispoziţiile financiare ale mãsurii.
Bugetul indicativ al acestei mãsuri, defalcat pe ani, se gãseşte în cap. VI "Alocaţii financiare pentru mãsurile SAPARD" din PNADR.

Buget indicativ pe submasuri


┌─────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ din care: │
│ │ ├───────┬─────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ % în │din care:│ % în │din care:│
│ │% din │ alte ├─────────┤ zona ├─────────┤
│ SUBMASURI │mãsura│ zone │ % │montanã│ % │
│ │ │ decât │realizate│ │realizate│
│ │ │ zona │de tineri│ │de tineri│
│ │ │montanã│ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Culturi de camp │ 19 │ 17,2 │ 1,8 │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Horticultura (din care din │ 8 │ 6,4 │ 1,6 │ - │ - │
│floricultura 1,5%) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Viticultura │ 8 │ 6,4 │ 1,6 │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Pomicultura │ 8 │ 5,12 │ 1,28 │ 1,28 │ 0,32 │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Sere │ 4 │ 3,2 │ 0,8 │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Ferme de vaci de lapte/bivolite │ 14 │ 7,84 │ 1,96 │ 3,36 │ 0,84 │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Creştere şi ingrasare de taurine │ 14 │ 7,84 │ 1,96 │ 3,36 │ 0,84 │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Ferme de oi/capre │ 3 │ 1,2 │ 0,3 │ 1,2 │ 0,3 │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Ingrasatorii de berbecuti │ 3 │ 2,4 │ 0,6 │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Ferme de porci │ 10 │ 8 │ 2 │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Ferme de pãsãri │ 5 │ 4 │ 1 │ - │ - │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Alte ferme vegetale şi de │ 4 │ 2,56 │ 0,64 │ 0,64 │ 0,16 │
│creştere a animalelor şi │ │ │ │ │ │
│pasarilor specializate în │ │ │ │ │ │
│obţinerea de produse pentru │ │ │ │ │ │
│consumul uman. │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL │ 100 │ 72,16 │ 15,54 │ 9,84 │ 2,46 │
└─────────────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘Cheltuielile eligibile ale activitãţilor proiectului se vor realiza numai dupã semnarea contractului de finanţare, cu excepţia studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic, în limita aprobatã pentru aceasta mãsura.
Plata sprijinului financiar se va face pe baza documentelor justificative care sa demonstreze realizarea activitãţilor şi eligibilitatea acestora. Luându-se în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum 5 transe.
Pentru proiectele de investiţii situate în satele identificate în cap. VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77, rata de intervenţie este:
- 25% contribuţie privatã;
- 75% contribuţie publica.
Pentru contribuţia publica rata de intervenţie este:
- 85% contribuţie UE;
- 15% contribuţie buget naţional.
Aceste dispoziţii se vor aplica proiectelor aprobate pana la data de 31 decembrie 2006.

10. ACOPERIRE GEOGRAFICÃ

Proiectul va fi amplasat în spaţiul rural al României, definit conform legislaţiei naţionale în vigoare, cu excepţia modernizãrii serelor amplasate în zona urbana.
Amplasarea proiectelor din zona montanã va fi în acord cu legislaţia nationala în vigoare*1).
____________
*1) Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitãrii municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montanã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, în baza criteriilor de delimitare a zonei montane, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 949/2002 : a) zone cu condiţii climatice deosebit de dificile determinate de altitudini de peste 600 m; b) pante de peste 20°; c) combinatia dintre a) şi b).

Proiectele pentru care se aplica prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA vor fi amplasate în satele afectate de inundatii, în conformitate cu cap. VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77.
Proiectele finanţate în cadrul acestei mãsuri nu trebuie sa se suprapuna cu proiectele finanţate din fondurile naţionale sau strãine ale Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

11. PROMOVAREA PROGRAMULUI

Potentialii beneficiari vor fi informati despre existenta/condiţiile eligibilitãţii prezentei mãsuri prin:
- anunţ public în mass-media;
- distribuirea de broşuri de informare;
- seminarii locale;
- intalniri cu potentialii beneficiari.

12. INDICATORI DE REALIZARE, DE REZULTAT ŞI DE IMPACT

Indicatori de realizare
Indicatori generali


Numãr de proiecte 11.000
din care ponderea "investiţiilor verzi"*) 20%
Numãr de beneficiari 11.000
din care numãr de tineri agricultori sprijiniti 2.400

Repartizare geograficã
Numãr de proiecte în zone defavorizate
definite în conformitate cu Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate, aprobatã
cu modificãri şi completãri prin Legea
nr. 20/1999, republicatã, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare 2.400

Repartizare pe sectoare de producţie - numãr de
proiecte
Producţia vegetala
Culturi de camp 2.300
Horticultura 900
Viticultura 800
Pomicultura 800
Sere 100

Ferme de creştere a animalelor şi pasarilor
Animale pentru lapte 1.500
Creştere şi ingrasare taurine 1.500
Creştere oi/capre 400
Ingrasare berbecuti 400
Porcine 1.100
Pãsãri 600
Alte tipuri de ferme vegetale, de animale
şi pãsãri 600

Repartizare pe tipuri de investiţii
Construcţii
- grajduri pentru vaci/bivolite 1.000 bucãţi
- ingrasatorii porci 400 bucãţi
- alte grajduri 800 bucãţi
- sere şi echipamente adecvate 280 bucãţi
- alte construcţii în ferma 600 bucãţi

Utilaje şi echipamente independente:
- tractoare 8.000 bucãţi
- combine 600 bucãţi
- alte utilaje 2.000 bucãţi

Achiziţii de animale cu valoare genetica ridicatã:
- vaci de lapte/bivolite 15.000 capete
- porci 23.000 capete
- oi/capre 50.000 capete

Plantaţii agricole:
- pomicole 1.300 ha
- viticole 1.700 ha

Şcoli de vita-de-vie 100 ha

Sere:
- suprafata nou-construitã 60 ha
- suprafata modernizata 200 ha


__________
*) "Investiţiile verzi" sunt investiţiile care au ca scop protecţia şi îmbunãtãţirea mediului, precum şi a igienei şi bunastarii animalelor.


Indicatori de rezultat
- Mai buna utilizare a factorilor de producţie în ferme.
- Raportul dintre "producţie" şi "total intrari" în fermele asistate este estimat sa înregistreze o creştere cu 20%.
- Scãderea costului unitar pe produsul vândut (euro/unitatea de mãsura) în ferme care au beneficiat de asistenta, cu cel puţin 10%.
- Raportul dintre cheltuieli şi cifra de afaceri în ferme care au beneficiat de asistenta este estimat sa fie mai mic cu 10%.
Îmbunãtãţirea calitãţii produselor de ferma
Raportul dintre preţul produselor de baza imbunatatite calitativ ca urmare a asistenţei şi preţul mediu al produselor respective este estimat sa fie > 1 şi în creştere.
Facilitarea metodelor agricole "prietenoase fata de mediu"
- Procentul fermelor beneficiare din totalul fermelor asistate având mai mult de 10% din totalul cofinanţãrii investiţiilor pentru îmbunãtãţirea mediului sa fie mai mare de 30%, comparat cu totalul fermelor asistate, din care:
- referitoare la gunoi şi exces de ingrasamant (%);
- referitoare la managementul apei în ferma (%);
- alte practici agricole/sisteme "neprietenoase cu mediul" (%).
- Procentul fermelor care au beneficiat de asistenta şi care imbunatatesc capacitatea de depozitare şi împrãştierea pe teren a ingrasamantului (%) este estimat sa fie mai mare de 30%, din care:
- depozitare (%);
- împrãştierea ingrasamantului pe teren (%).
- Raportul dintre capacitatile de depozitare a gunoiului de grajd în fermele care au beneficiat de asistenta şi totalul cantitãţii de gunoi obţinute în fermele asistate sa fie > 0,8.
- Procentul fermelor care au beneficiat de asistenta, aliniate standardelor în ceea ce priveşte gunoiul de ferma, este estimat sa fie > 30%.
- Sa se înregistreze reducerea expunerii la: substanţe toxice, substanţe rau mirositoare, praf, condiţii climatice extreme, ridicarea de incarcaturi grele, program exagerat de lucru.
- Procentul fermelor care au beneficiat de asistenta, aliniate la noile standarde de bunastare a animalelor, este estimat sa fie mai mare de 90%.
- Procentul de animale adapostite în condiţii care întrunesc standardele comunitare în fermele care au beneficiat de asistenta este estimat sa fie mai mare de 90%.

Indicatori de impact
- Creşterea veniturilor
"Venitul brut al fermei" în cadrul fermelor care au beneficiat de asistenta (euro) este estimat sa fie mai mare cu 20%.
- Crearea de locuri de munca şi impactul social


Numãr de locuri de munca echivalente
normei întregi menţinute 16.800
Numãr de locuri de munca echivalente
normei întregi nou-create 3.200
Creşterea numãrului tinerilor stabiliţi în
mediul rural 2.400
- din care, proprietari de ferme 600Indicatorii de rezultat şi de impact vor fi imbunatatiti ulterior în colaborare cu serviciile de specialitate ale Comisiei Europene.

13. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Potenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare urmãtoarele documente:
- memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate (numai pentru proiecte care includ lucrãri de construcţii) întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publica de servicii, cu completãrile ulterioare, cuprinzând devizul general elaborat potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.179/2002 , cu completãrile ulterioare;
- copie dupã actul de proprietate al terenului, contractul de arendare contractul de concesiune sau orice alt document care sa certifice dreptul de folosinta a terenului şi actul de proprietate sau cel de atribuire în folosinta gratuita, conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatãrii animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 387/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislaţiei în vigoare;
- certificatul de urbanism, dupã caz;
- fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului, necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupã caz, ştampila tip A sau tip B, care conţine în anexa, dupã caz, acordul de mediu emis de autoritãţile competente pentru activitãţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia nationala conformã cu legislaţia Uniunii Europene;
- certificatul de înregistrare a comerciantului (copie), dupã caz;
- dovada din partea direcţiei generale pentru agricultura şi dezvoltare ruralã judeţene ca suprafata de vita-de-vie ce urmeazã sa fie reabilitata este evidenţiatã în Registrul plantaţiilor viticole, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 64/144/2003 pentru aprobarea modelului Registrului plantaţiilor viticole şi implementarea acestuia în teritoriu, cu modificãrile ulterioare, care confirma existenta unei suprafeţe iniţiale (vita-de-vie imbatranita şi/sau hibrida), şi cu menţiunea ca aceasta suprafata nu va fi crescutã prin proiect;
- planul de afaceri este necesar demonstrãrii viabilitatii fermei în cazul proiectelor cu valoare totalã eligibilã mai mare de 50.000 euro;
- dupã caz, un bilanţ din ultimii 3 ani precedenti anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitata. În cazul în care beneficiarul nu a avut activitate anterioarã depunerii proiectului, va depune un act doveditor în acest sens eliberat de autoritatea fiscalã;
- dupã caz, certificatele care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligaţii restante cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bãnci, altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare;
- declaraţie pe propria rãspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu beneficiazã de finanţare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;
- certificat care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are cazier judiciar;
- existenta contribuţiei financiare proprii a beneficiarului trebuie doveditã printr-un document emis de banca şi/sau alte instituţii financiare autorizate, care sa ateste existenta cofinanţãrii şi modul de asigurare a acesteia;
- pentru achiziţia de animale se va prezenta pedigri sau certificat de origine şi productivitate;
- pregãtire profesionalã în domeniu doveditã prin copie a diplomei de studii ori certificat de formare sau declaraţie pe propria rãspundere care sa menţioneze ca beneficiarul proiectului şi/sau responsabilul tehnic de proiect va/vor urma un curs de pregãtire profesionalã, pana la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului;
- dupã caz, avizul sanitar veterinar şi/sau fitosanitar şi/sau sanitar eliberat de instituţiile abilitate care sa ateste ca investiţia este în conformitate cu normele de igiena şi bunastare a animalelor ale Uniunii Europene;
- dupã caz, documente justificative pentru desfacerea a 70% din volumul producţiei realizate în cadrul proiectului;
- pentru potentialii beneficiari cu vãrsatã sub 40 de ani, o copie legalizatã dupã certificatul de naştere;
- potentialii beneficiari cu proiecte amplasate în satele cu un grad de afectare între 10% şi 30% vor depune un document emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta*) de la nivel de comuna, care atesta ca potenţialul beneficiar a suferit pagube ca urmare a inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 şi va realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76.
____________
*) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

14. CONDIŢII DE FINANŢARE

- Beneficiarul poate solicita sprijin financiar pentru un nou proiect dupã finalizarea completa a proiectului anterior.
- Beneficiarul va colabora şi va prezenta orice informaţie solicitatã de structurile autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului.
- Suportul acordat va fi recuperat dacã obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului declarat sau dacã obiectivele respective au fost vândute sau închiriate pe o perioada de 5 ani de la încheierea proiectului (data ultimei transe).
- În cazul în care costul unui serviciu sau unui bun depãşeşte valorea unitarã totalã de 10.000 euro, beneficiarul trebuie sa prezinte oferte de la cel puţin trei furnizori.

15. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

- Agenţia SAPARD care reprezintã în România autoritatea de implementare
- Serviciile tehnice delegate ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale


ANEXA 1
-------
la fişa tehnica pentru mãsura 3.1
---------------------------------Principalele tipuri de ferme, pe dimensiuni,
recomandate pentru sectorul vegetal

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────-┬──────────────┐
│ BENEFICIARI │ TIPURI DE FERME │ DIMENSIUNEA │
│ │ │ FERMEI (ha) │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────-┼──────────────┤
│Producãtori agricoli individuali │CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE│ │
│ │Zona de campie │ 10 - 50 │
│ │Zona de deal │ 5 - 30 │
│ │Zona de munte │ 5 - 15 │
│ │LEGUMICOLE │ 1 - 20 │
│ │POMICOLE │ 5 - 30 │
│ │VITICOLE │ 5 - 25 │
│ │SERE │ 0,2 - 1,5 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────-┼──────────────┤
│Asociaţii familiale │CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE│ │
│ │Zona de campie │ 50 - 200 │
│ │Zona de deal │ 30 - 150 │
│ │LEGUMICOLE │ 4 - 40 │
│ │POMICOLE │ 25 - 60 │
│ │VITICOLE │ 25 - 50 │
│ │SERE │ 1,5 - 3 │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────-┼──────────────┤
│Asociaţii agricole, societãţi │CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE│ │
│agricole, societãţi comerciale din │Zona de campie │ 200 - 1.000 │
│sectorul privat │Zona de deal │ 150 - 500 │
│ │LEGUMICOLE │ 10 - 110 │
│ │POMICOLE │ 80 - 150 │
│ │VITICOLE │ 50 - 250 │
│ │SERE │ 10 - 20 │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────-┴──────────────┘ANEXA 2
-------
la fişa tehnica pentru mãsura 3.1
----------------------------------
PRINCIPALELE TIPURI DE FERME, PE DIMENSIUNI,
RECOMANDATE PENTRU SECTORUL ANIMAL

┌────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│BENEFICIARI │ TIPURI DE FERME │DIMENSIUNILE FERMEI │
│ │ │ (capete) │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Producãtori │- Ferme vaci de lapte/bivolite │ 12 - 25 (6 - 10) │
│agricoli │(pentru zona montanã) │ │
│individuali │- Ferme taurine la ingrasat (pentru zona │ 50 - 100 (25 - 50) │
│ │montanã) │ │
│ │- Ferme oi/sau capre │ 150 - 300 │
│ │- Ferme miei/berbecuti la ingrasat sau oi │ 300 - 1.000 │
│ │reforma pentru reconditionare │ │
│ │- Ferme pentru scroafe matca şi │ 30 - 50 │
│ │categoriile aferente în circuit închis │ │
│ │- Ferme pentru porci la ingrasat în │ 200 - 1.000 │
│ │circuit închis │ │
│ │- Ferme pentru gaini outoare │ 1.000 - 2.000 │
│ │- Ferme pentru pui broiler │ 5.000 - 15.000 │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Asociaţii │- Ferme vaci de lapte/bivolite (pentru │ 25 - 50 (20 - 40) │
│familiale │zona montanã) │ │
│ │- Ferme taurine la ingrasat (pentru zona � - 200 (50 - 100)│
│ │montanã) │ │
│ │- Ferme oi/sau capre │ 300 - 500 │
│ │- Ferme miei/berbecuti la ingrasat sau oi │ 500 - 1.500 │
│ │reforma pentru reconditionare │ │
│ │- Ferme pentru scroafe matca şi │ 50 - 100 │
│ │categoriile aferente în circuit închis │ │
│ │- Ferme pentru porci la ingrasat în │ 1.000 - 3.000 │
│ │circuit închis │ │
│ │- Ferme pentru gaini outoare │ 2.000 - 10.000 │
│ │- Ferme pentru pui broiler │ 15.000 - 30.000 │
├────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Asociaţii │- Ferme vaci de lapte/bivolite │ 50 - 150 │
│agricole, │- Ferme taurine la ingrasat │ 200 - 500 │
│societãţi │- Ferme oi/sau capre │ 500 - 1.500 │
│agricole, │- Ferme miei/berbecuti la ingrasat sau oi │ 1.500 - 7.500 │
│societãţi │reforma pentru reconditionare │ │
│comerciale │- Ferme pentru scroafe matca şi │ 100 - 200 │
│din sectorul│categoriile aferente în circuit închis │ │
│privat │- Ferme pentru porci la ingrasat în │ 3.000 - 10.000 │
│ │circuit închis │ │
│ │- Ferme pentru gaini outoare │ 10.000 - 20.000 │
│ │- Ferme pentru pui broiler │ 30.000 - 60.000 │
└────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ANEXA 3
-------
la fişa tehnica pentru mãsura 3.1
---------------------------------

Zonarea amplasarii principalelor investiţii în ferme

A) Mecanizare, modernizãri şi/sau construcţii noi în ferme vegetale

Cultura cerealelor:
a) cu potenţial ridicat: Timis, Calarasi, Constanta, Ialomita, Teleorman, Olt, Arad, Brãila, Dolj, Buzau, Mures, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Botosani, Satu Mare, Bihor, Tulcea, Neamt, Bacau, Vrancea, Vaslui, Cluj, Arges, Prahova, Alba, Valcea, Covasna, Dambovita, Iaşi, Mehedinti, Salaj.
c) cu potenţial scãzut: Caras-Severin, Suceava, Hunedoara, Bistrita-Nasaud, Gorj, Sibiu, Braşov, Maramures, Harghita.
Plante tehnice-floarea soarelui:
a) cu potenţial ridicat: Constanta, Ialomita, Brãila, Calarasi, Buzau, Tulcea, Teleorman, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Olt, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Satu Mare, Vaslui, Dolj, Botosani, Iaşi, Bihor, Vrancea, Arad, Prahova, Arges, Caras-Severin, Dambovita, Mehedinti, Neamt, Timis, Vaslui.
c) cu potenţial scãzut: Salaj, Cluj, Bacau, Suceava, Maramures, Mures, Alba, Bistrita-Nasaud, Braşov, Covasna, Gorj, Sibiu, Hunedoara, Valcea.
Soia:
a) cu potenţial ridicat: Brãila, Calarasi, Galaţi, Timis, Arad, Iaşi, Ialomita, Giurgiu, Ilfov, Olt, Teleorman, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Dolj, Botosani, Constanta, Neamt, Arges, Bihor, Buzau, Dambovita, Mehedinti, Prahova, Salaj, Satu Mare, Vaslui, Vrancea.
c) cu potenţial scãzut: Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braşov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Sibiu, Suceava, Tulcea, Valcea.
În pentru ulei:
a) cu potenţial ridicat: Iaşi, Bacau, Vaslui, Tulcea, Constanta, Dambovita, Arges, Valcea, Olt, Mehedinti, Timis, Arad, Bihor, Salaj, Calarasi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Botosani, Brãila, Buzau, Neamt, Prahova, Satu Mare, Vrancea.
c) cu potenţial scãzut: Alba, Bistrita-Nasaud, Braşov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Sibiu, Suceava.
În şi canepa pentru fibra:
a) cu potenţial ridicat: Satu Mare, Suceava, Neamt, Bacau, Buzau, Braşov, Salaj, Ialomita, Ilfov, Olt, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Alba, Arad, Arges, Botosani, Brãila, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Covasna, Harghita, Iaşi, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Mures, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timis, Vaslui, Vrancea.
c) cu potenţial scãzut: Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Gorj, Tulcea, Valcea.
Sfecla de zahãr:
a) cu potenţial ridicat: Suceava, Botosani, Satu Mare, Neamt, Iaşi, Galaţi, Covasna, Arad, Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Bihor, Braşov, Vaslui, Bacau, Alba, Brãila, Cluj, Constanta, Ialomita, Mehedinti, Mures, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vrancea.
c) cu potenţial scãzut: Harghita, Hunedoara, Prahova, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Gorj, Maramures.
Legumicultura:
a) cu potenţial ridicat: Galaţi, Olt, Arad, Dolj, Brãila, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Botosani, Vrancea, Satu Mare, Neamt, Gorj, Bihor, Constanta, Alba, Arges, Bacau, Cluj, Dambovita, Iaşi, Mehedinti, Mures, Prahova, Suceava, Timis, Tulcea, Vaslui.
c) cu potenţial scãzut: Hunedoara, Salaj, Caras-Severin, Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures, Covasna, Harghita, Braşov, Valcea.
Cartofi:
a) cu potenţial ridicat: Suceava, Covasna, Maramures, Braşov, Harghita, Bistrita-Nasaud, Neamt, Cluj, Hunedoara, Calarasi, Ialomita, Ilfov, Olt, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Botosani, Bihor, Timis, Dambovita, Bacau, Alba, Caras-Severin, Salaj, Sibiu, Satu Mare, Arad, Brãila, Buzau, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Vrancea.
c) cu potenţial scãzut: Arges, Valcea, Prahova, Constanta, Gorj, Tulcea, Vaslui, Mehedinti, Iaşi.
Pomicultura:
a) cu potenţial ridicat: Dambovita, Valcea, Iaşi, Salaj, Timis, Constanta, Neamt, Vrancea, Vaslui.
b) cu potenţial mediu: Bistrita-Nasaud, Bacau, Mures, Bihor, Hunedoara, Satu Mare, Prahova, Gorj, Suceava, Arad, Buzau, Olt, Arges, Botosani, Bacau, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Calarasi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Mun. Bucureşti.
c) cu potenţial scãzut: Harghita, Braşov.
Viticultura:
a) cu potenţial ridicat: Vrancea, Galaţi, Constanta, Buzau, Vaslui, Prahova, Iaşi, Tulcea, Dolj, Alba, Mehedinti.
b) cu potenţial mediu: Bacau, Olt, Arad, Timis, Bihor, Mures, Arges, Brãila, Salaj, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Mun. Bucureşti.
c) cu potenţial scãzut: Caras-Severin, Satu Mare, Neamt, Cluj, Botosani, Bistrita-Nasaud, Gorj, Hunedoara, Braşov, Covasna, Harghita, Maramures, Sibiu, Suceava, Valcea.
Tutun:
a) cu potenţial ridicat: Ilfov, Giurgiu, Olt, Calarasi, Ialomita, Teleorman, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Arad, Arges, Bihor, Botosani, Brãila, Buzau, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mehedinti, Neamt, Prahova, Satu Mare, Timis, Tulcea, Vaslui, Vrancea.
c) cu potenţial scãzut: Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braşov, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Suceava, Valcea.
Orez:
a) cu potenţial ridicat: (în lunca Dunãrii) Brãila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj.

B) Achiziţii de animale, modernizãri şi/sau construcţii noi de grajduri şi ferme.
Bovine:
a) cu potenţial ridicat: Suceava, Iaşi, Arges, Bacau, Maramures, Bihor, Botosani, Neamt, Cluj, Buzau, Arad, Brãila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Teleorman, Timis, Vrancea, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Hunedoara, Alba, Bistrita-Nasaud, Mures, Braşov, Harghita, Caras-Severin, Sibiu, Mehedinti, Gorj, Tulcea, Valcea, Vaslui.
Porcine:
a) cu potenţial ridicat: Timis, Cluj, Arad, Bihor, Mures, Bacau, Satu Mare, Teleorman, Brãila, Calarasi, Valcea, Ilfov, Dolj, Gorj, Botosani, Buzau, Constanta, Covasna, Dambovita, Galaţi, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Suceava, Vrancea, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Arges, Iaşi, Maramures, Braşov, Alba, Caras-Severin, Harghita, Mehedinti, Sibiu, Tulcea, Vaslui.
c) cu potenţial scãzut: Bistrita-Nasaud, Hunedoara.
Ovine şi caprine:
a) cu potenţial ridicat: toate judeţele.
Pãsãri:
a) cu potenţial ridicat: Bacau, Teleorman, Dolj, Dambovita, Gorj, Olt, Buzau, Galaţi, Constanta, Calarasi, Botosani, Alba, Iaşi, Bihor, Arad, Brãila, Covasna, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Neamt, Timis, Mun. Bucureşti.
b) cu potenţial mediu: Prahova, Braşov, Valcea, Sibiu, Suceava, Arges, Hunedoara, Vrancea, Mures, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Harghita, Maramures, Mehedinti, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Vaslui.

ANEXA 4
-------
la fişa tehnica pentru mãsura 3.1
---------------------------------SITUAŢIA SUPRAFEŢELOR DE SERE ÎN 1999
┌──────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ SUPRAFATA DE │ SUPRAFATA DE SERE ÎN EXPLOATARE │
│ JUDEŢ │ SERE ├──────────────┬─────────────────────┤
│ │ CONSTRUITÃ │ TOTAL │ din care: │
│ │ - Ha - │ - Ha - │ sistem încãlzit │
│ │ │ │ - Ha - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ALBA │ 8 │ 3 │ 3 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ARAD │ 119 │ 89 │ 10 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ARGES │ 32 │ 2 │ 2 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BACAU │ 36 │ 28 │ 6 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BIHOR │ 104 │ 90 │ 50 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BISTRITA-NASAUD │ 4 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BOTOSANI │ 4 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BRAŞOV │ 96 │ 83 │ 71 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BRÃILA │ 46 │ 46 │ 46 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│BUZAU │ 12 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│CARAS-SEVERIN │ 11 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│CALARASI │ 15 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│CLUJ │ 33 │ 33 │ 33 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│CONSTANTA │ 57 │ 57 │ 20 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│COVASNA │ 3 │ 3 │ 3 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│DAMBOVITA │ 34 │ 16 │ 8 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│DOLJ │ 220 │ 113 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│GALAŢI │ 42 │ 42 │ 8 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│GIURGIU │ 5 │ 4 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│HARGHITA │ 15 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│HUNEDOARA │ 14 │ 13 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│IALOMITA │ 4 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│IAŞI │ 44 │ 32 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│MARAMURES │ 8 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│MEHEDINTI │ 9 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│MURES │ 39 │ 39 │ 24 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│NEAMT │ 30 │ 12 │ 4 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│OLT │ 20 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│PRAHOVA │ 207 │ 105 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│SATU-MARE │ 10 │ 2 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│SALAJ │ 3 │ 3 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│SIBIU │ 51 │ 1 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│SUCEAVA │ 15 │ 6 │ 3 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│TELEORMAN │ 22 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│TIMIS │ 45 │ 9 │ 2 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│TULCEA │ 8 │ - │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│VASLUI │ 15 │ 7 │ 3 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│VALCEA │ 6 │ 1 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│VRANCEA │ 9 │ 4 │ - │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ILFOV │ 23 │ 20 │ 5 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│MUNICIPIUL BUCUREŞTI │ 222 │ 122 │ 122 │
├──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│TOTAL │ 1.656 │ 957 │ 373 │
└──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘ANEXA 5
-------
la fişa tehnica pentru mãsura 3.1
---------------------------------

Repartizarea zonelor traditionale ale podgoriilor

1. Regiunea de nord-est
Cotnari, Iaşi, Husi, Racaciuni
2. Regiunea de sud-est
Nicoresti, Panciu, Odobesti, Cotesti, Dealurile Buzaului, Dealurile Bujorului, Ostrov, Murflatlar, Istria, Babadag, Sarica Niculitel
3. Regiunea de sud a Munteniei
Dealu Mare, Pietroasa, Valea Calugareasca, Stefanesti
4. Regiune de sud-vest a Olteniei
Samburesti, Dragasani, Segarcea, Sadova Corabia, Dealurile Craiovei, Calafat
5. Regiunea de vest
Buzias, Dealurile Tirolului, Moldova Noua, Teremia, Minis Maderat, Recas, Silagiu
6. Regiunea de nord-vest
Diosig, Valea lui Mihai, Silvana, Lechinta
7. Regiunea Centrala
Tarnave, Alba, Sebes, Apold, Aiud.

ANEXA 6
-------
la fişa tehnica pentru mãsura 3.1
---------------------------------CELE MAI BUNE SOIURI DE VITA-DE-VIE CULTIVATE
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Ozana │Muscadelle 1 Is │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Aromat de Iaşi │Mustoasa de Maderat 79 Mn │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Oporto │Novac │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Pinot gris 13 Mf │Pandur │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Pinot gris 34 Bl │Raluca │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Pinot noire │Rosioara 8 Tb │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Pinot noire 5 IV │Sangiovese (selectii) │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Alb aromat │Sauvignon gros 9 Bl │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Busuioaca de Bohotin │Sauvignon petit 62 Dg │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Donaris │Selena │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Ezerfurtu (selectii) │Sarba │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Feteasca alba │Traminer roz 60 Bl │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Feteasca neagra │Unirea │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Muscat Ottonel │Zghihara │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Muscat Ottonel 12 Bl │Astra │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Negru de Dragasani │Balada │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Neuburger 10 Bl │Cabernet Sauvignon 4 Is │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Neurburger │Cabernet Sauvignon 7 Dg │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Tamaioasa româneascã │Carbernet Sauvignon 33 VI │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Tamaioasa româneascã 5 t │Codana │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Tamaioasa româneascã 36 Pt │Feteasca regala │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Tamaioasa româneascã 104 Dg │Feteasca regala 21 Bl │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Zweigelt (selectii) │Francusa Furmint │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Aligote │Furmint de Minis │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Arcas │Galbena de Odobesti 33 Od │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Blasius │Galbena de Odobesti 50 Od │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Burgund Mare │Iordana │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Chardonay │Negru aromat │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Columna │Plavaie 16 Od │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Cramposie selectionata │Riesling italian │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Creata │Riesling italian 3 Bl │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Cristina │Riesling de Rin │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Grasa de Cotnari │Rikatiteli (selectii) │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Grasa de Cotnari 4 Pt │Roz de Minis │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Grasa de Cotnari 45 Pt │Saint Emilion │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Haiduc │Steinschiller │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Mamaia │Amurg │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Majarca │Babeasca gri │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Merlot │Babeasca neagra 94 Pt │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Merlot 8 VI │Cadarca 123 Mn │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Merlot 17 Od │Miorita │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ANEXA 4
-------
(Anexa nr. 7 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
--------------------------------------------------


FIŞA TEHNICA

pentru mãsura 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activitãţilor economice
care sa genereze activitãţi multiple şi venituri alternative"

1. MOTIVATIE
- Dezvoltarea durabila se bazeazã pe introducerea unor sisteme economice integrate noi ce trebuie sa se implementeze în zonele rurale.
- Dezvoltarea economicã şi socialã se bazeazã şi pe crearea unor activitãţi de producţie şi servicii alternative secundare (altele decât activitatea principala) care vor contribui la:
- înlãturarea proceselor şi fenomenelor cauzate de restructurarea sistemelor socioeconomice;
- stoparea depopularii spaţiului rural;
- îmbunãtãţirea condiţiilor de viata.
- Diversificarea activitãţilor economice va determina pluriactivitate, noi locuri de munca, venituri suplimentare nonagricole şi o mai mare implicare a tinerilor şi femeilor.
- Necesitatea infiintarii şi/sau extinderii serviciilor pentru populaţie şi pentru producţia agricolã, utilizând eficient resursele umane, materiale şi financiare locale
- Potenţialul turistic deosebit, datorat conditilor variate de clima şi relief, poate permite crearea de noi locuri de munca şi deci venituri suplimentare.
- Valorificarea potenţialului piscicol al României prin dezvoltarea acvaculturii
- Valorificarea şi dezvoltarea mestesugurilor traditionale (artizanatului)
- În mediul rural exista premise de activare a unor numeroase ocupaţii traditionale, care la rândul lor pot contribui la îmbunãtãţirea veniturilor fermierilor, piscicultorilor şi proprietarilor de pãduri (apicultura, sericicultura, cultivarea ciupercilor).
- Agricultura ecologica are o contribuţie majorã la dezvoltarea durabila a agriculturii, iar în România un potenţial considerabil de dezvoltare. Suprafeţele cultivate dupã modelul de producţie ecologic au crescut considerabil în ultimii ani, astfel în anul 2004 aceasta suprafata a ajuns la 75.500 ha, fiind de 4,3 ori mai mare decât cea din anul 2000. La acest potenţial se adauga şi pajistile naturale din spaţiul montan, situate la peste 800 m altitudine, care ocupa o suprafata de circa 1.562 mii ha, reprezentând 32% din suprafata totalã a pajiştilor. Acestea sunt utilizate în principal pentru pasunat sau sunt cosite.
- În anul 2004, efectivul de animale din zona montanã era de 719,3 mii bovine, 17,5 mii bubaline, 1.860,3 mii ovine, 130,4 mii caprine, 821,6 porcine şi 138,2 mii familii de albine (date operative MAPDR, ANZM). Din suprafata totalã a tarii zona montanã reprezintã 1/3. În aceasta zona agricultura ecologica are potenţialul cel mai ridicat (suprafeţe intinse cu sol fertil şi nepoluat).
- În zonele muntoase din România, datoritã faptului ca mecanizarea moderna nu a putut fi aplicatã la cultura pãmântului şi a faptului ca în perioada 1950-1990 gospodãriile agricole colective nu au putut fi organizate, sistemele agricole traditionale au rãmas neschimbate. Ca rezultat, aceasta parte a tarii este pastratoarea patrimoniului cultural, având o mare importanta în conservarea naturii, peisajului, culturii şi meseriilor traditionale şi a proceselor de producţie traditionale legate de ferme. Una dintre cele mai reprezentative activitãţi practicate în aceste regiuni este creşterea oilor. De asemenea, tradiţional se produc branzeturi din lapte de vacã şi branzeturi mixte în diverse regiuni. Producţia acestor branzeturi se realizeazã cu unelte specifice, cu precãdere din lemn, utilizând diferite metode de inchegare, presare, maturare, pãstrare şi în unele cazuri folosind adaosuri naturale de plante specifice zonei.
- În prezent se realizeazã produse dupã retete traditionale în toate regiunile tarii. Cantitãţile realizate sunt mici, cu posibilitãţi limitate de comercializare. Sprijinirea procesarii acestora va contribui la o mai buna reprezentare a acestor produse, o mai buna valorificare a resurselor locale şi la organizarea pieţei destinate consumatorilor autohtoni.
În anul 2005, în România au avut loc cele mai severe inundatii din ultimii 20 de ani, care au afectat toate judeţele, Perioadele în care s-au produs acestea au fost 10-30 aprilie, 1-31 mai, 1-7 iunie, 11-17 iunie, 14-25 august, 19-25 septembrie 2005 şi trebuie subliniat faptul ca au existat numeroase cazuri de localitãţi afectate de inundatii de mai multe ori.
Estimarea pagubelor datorate inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 se situeaza la 5.975 milioane lei (1,6 miliarde euro), reprezentând aproximativ 3,4% din PIB (nivel 2003).
Pentru a sprijini activitatea economicã din zonele rurale inundate şi pentru a asigura cadrul legal necesar aplicãrii prevederilor art. 16 secţiunea A din MAFA, autoritãţile romane au decis ca lista localitãţilor (satele) afectate de inundatii în perioada aprilie-septembrie 2005 şi gradul lor de afectare sa fie aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 .
Pentru determinarea gradului fizic de afectare a fost întocmitã o fişa de evaluare pentru fiecare localitate (sat) şi modalitatea de calcul, luându-se în considerare urmãtoarele elemente: locuinţe (15 puncte), anexe gospodãreşti (10 puncte), infrastructura ruralã (35 puncte), suprafata agricolã şi forestierã (20 puncte), obiective socioeconomice (10 puncte), infrastructura forestierã şi de protecţie impotriva inundatiilor (10 puncte).
Datele existente au arãtat ca au fost afectate 3.755 sate din 1.277 comune acoperind toate judeţele tarii, cu gradul de afectare dupã cum urmeazã:┌───────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Gradul de afectare │ % │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5%-10% │ 27,1 │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 10%-30% │ 29,6 │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ mai mare de 30% │ 3,1 │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────┘Pentru a explica datele din tabelul de mai sus şi ca rezultat al analizei fişelor de evaluare pentru fiecare localitate se constata ca în cazul unui grad de afectare de peste 30% au fost înregistrate pagube semnificative la toate elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, cu influente substanţiale negative asupra desfãşurãrii activitãţii economice şi nivelului de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 10 şi 30%, au fost înregistrate pagube semnificative doar la o parte din elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, dar care influenţeazã negativ desfãşurarea activitãţii economice şi nivelul de trai al locuitorilor din zona respectiva.
În situaţia unui grad de afectare cuprins între 5 şi 10%, au fost înregistrate pagube doar la o parte din elementele stabilite în calcularea gradului de afectare, în special infrastructura ruralã.
- Prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a), secţiunea A din MAFA se vor aplica pentru toţi potentialii beneficiari ai mãsurii, care isi desfãşoarã activitatea în satele cu grad de afectare mai mare de 30% şi vor realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 77.
- Prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a), secţiunea A din MAFA se vor vor aplica pentru toţi potentialii beneficiari care isi desfãşoarã activitatea în satele cu grad de afectare cuprins între 10 şi 30% şi care prezintã un document prin care atesta ca au suferit pagube, document emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta*), la nivel de comuna. Comitetul local pentru situaţii de urgenta atesta ca potenţialul beneficiar a suferit pagube ca urmare a inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 şi va realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76.
-------------
*) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

2. OBIECTIVE
Obiective generale
- Sprijinirea creãrii şi/sau menţinerii de locuri de munca şi generarii de venituri alternative prin diversificarea activitãţilor rurale legate de agricultura şi silvicultura prin turism rural, alte tipuri de activitãţi turistice în spaţiul rural, acvacultura, mestesuguri traditionale, sericicultura, apicultura, procesarea fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi, melcilor şi broaştelor şi a plantelor medicinale şi aromatice şi, de asemenea, sprijinirea şi dezvoltarea activitãţilor de procesare a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate, realizate în cadrul fermelor.
Obiective specifice
- Diversificarea activitãţilor agricole şi forestiere şi a celor strâns legate de agricultura, care sa asigure activitãţi multiple.
- O mai buna valorificare a potenţialului existent pentru producerea la nivelul fermei a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate, menţinerea şi continuarea acestor activitãţi specifice cu rol multifunctional.
Obiective operationale
- Susţinerea activitãţilor agricole în mediul rural prin realizarea de servicii specifice.
- Susţinerea activitãţilor specifice turismului rural, silvoturismului şi ecoturismului
- Menţinerea şi dezvoltarea activitãţilor meşteşugãreşti traditionale (artizanale)
- Creşterea veniturilor alternative şi a oportunitatilor de angajare pentru ţinerii şi femeile din mediul rural
- Dezvoltarea acvaculturii
- Dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, cultivarii ciupercilor, procesarii fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi, melcilor şi broaştelor şi a plantelor medicinale şi aromatice
- Dezvoltarea unui sistem integrat de producţie şi procesare a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate de origine vegetala şi animala
- Susţinerea proiectelor iniţiate de tineri şi de femei pentru toate activitãţile menţionate mai sus.
3. CORELAREA CU ALTE MÃSURI
În scopul realizãrii dezvoltãrii rurale integrate, aceasta mãsura va fi corelata cu mãsurile:
- investiţii în exploataţii agricole;
- metode agricole de producţie destinate sa protejeze mediul şi sa menţinã peisajul rural;
- dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale;
- silvicultura;
- îmbunãtãţirea pregãtirii profesionale;
- prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole;
- controlul sanitar veterinar;
- asistenta tehnica.
4. CÂMPUL DE ACŢIUNE AL MÃSURII
Servicii agricole - Cercuri de maşini agricole
Organizaţii nonprofit intitulate "Cercuri de maşini agricole", înfiinţate pe baza de voluntariat în scopul protejãrii agricultorilor individuali pentru evitarea investiţiilor neeconomice şi pentru utilizarea raţionalã a maşinilor agricole de cãtre membri, constând în:
- achiziţionarea de maşini şi echipamente agricole;
- construcţia sau modernizarea de centre de reparaţii, remize şi spaţii de întreţinere pentru maşinile şi echipamentele agricole.
Turism rural
Sprijin acordat pentru turism în spaţiul rural, privind:
- construirea şi modernizarea de pensiuni turistice rurale;
- creşterea investiţiilor şi a dezvoltãrii serviciilor în domeniul agrementului în aer liber (zone de campare, baze sportive şi de recreere, echitatie, ciclism montan şi altele asemenea).
Alte tipuri de activitãţi de turism în spaţiul rural
Sprijinul financiar va fi acordat pentru:
- turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism;
- crearea de ferme pentru creşterea vânatului în semilibertate în vederea repopularii, pentru parcuri de vanatoare şi alte forme de activitate din domeniu, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului şi a normelor de igiena privind mediul de viata al populaţiei.
Activitãţi meşteşugãreşti
Revitalizarea mestesugurilor, crearea sau extinderea unor unitãţi meşteşugãreşti, cum ar fi ateliere de prelucrarea lemnului, de confectionat obiecte artizanale, de confectionat ceramica, de croitorie, broderie, tricotaje, fierãrie, de prelucrare a pieilor, papurei şi rachitei, de instrumente muzicale
Acvacultura
Sprijin pentru dezvoltarea şi modernizarea activitãţilor de acvacultura:
- construcţia sau modernizarea de ferme piscicole;
- investiţii pentru crearea sau modernizarea fermelor piscicole, mecanizarea furajarii, recoltarii mecanizate, depozitarii, prelucrãrii şi marketingului la nivelul fermei piscicole.
Alte activitãţi: sericicultura, apilcultura, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor:
- Sprijin financiar pentru dezvoltarea:
a) sericiculturii:
- plantarea de duzi;
- înfiinţarea şi/sau modernizarea fermelor de creştere a viermilor de mãtase şi a unitãţilor de depozitare şi prelucrare;
b) apiculturii:
- înfiinţarea şi/sau modernizarea fermelor apicole, precum şi a unitãţilor de depozitare şi procesare;
c) cultivarea şi procesarea ciupercilor;
- achiziţionarea de material biologic numai pentru înfiinţarea culturii;
- investiţii noi şi/sau modernizarea ciupercariilor, inclusiv a unitãţilor pentru depozitare/refrigerare şi procesare;
d) investiţii noi şi/sau modernizarea colectãrii, depozitarii/refrigerarii, procesarii şi marketingului fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi la nivelul fermei;
e) investiţii noi şi/sau modenizarea colectãrii, depozitarii şi procesarii plantelor medicinale şi aromatice;
f) melci şi broaste:
- noi investiţii şi/sau modernizarea fermelor de melci şi broaste, precum şi a unitãţilor de depozitare/refrigerare şi procesare.
Procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate
- Investiţii noi pentru clãdiri, maşini şi echipamente şi/sau modernizarea unor spaţii existente pentru depozitare, sortare, condiţionare, refrigerare, congelare, procesare, ambalare şi marketing
- Investiţii pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi igienei produselor
- Investiţii pentru protecţia mediului.
5. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Generale
- Proiectul va fi amplasat în spaţiul rural, definit conform legislaţiei naţionale în vigoare.
- Proiectul trebuie sa demonstreze viabilitatea economico-financiarã*).
-------------
*) Prin viabilitatea economicã se înţelege obţinerea de performanţe financiare eficiente şi abilitatea de a opera fãrã a recurge la sprijin public în activitatea sa operationala.
Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligaţiile şi datoriile în mod regulat, fãrã sa supunã la niciun risc desfãşurarea normalã a activitãţii agentului economic, şi ca genereazã un venit net semnificativ (nu mai puţin de 5%).

- Investiţiile referitoare la procesare trebuie sa fie în conformitate cu standardele UE.
- Existenta cofinanţãrii trebuie certificatã.
- Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare şi datorii fiscale, obligaţii restante fata de bugetul asigurãrilor sociale, fata de bugetul de stat şi bãnci (altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor declaraţii fiscale sau altor declaraţii emise de cãtre autoritãţile fiscale.
- Beneficiarii (persoane fizice şi/sau responsabilii tehnici) trebuie sa dovedeascã pregãtire profesionalã în raport cu proiectul pe care doresc sa îl initieze, printr-un document eliberat de autoritãţile competente, care sa certifice faptul ca beneficiarul are cunoştinţe profesionale în domeniu: diploma sau certificat de formare ori declaraţie pe propria rãspundere ca responsabilul tehnic al proiectului va urma un curs de pregãtire profesionalã pana la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.
- Pentru proiectele de turism rural şi alte tipuri de turism din spaţiul rural, mestesuguri traditionale şi cercuri de maşini, proiectul trebuie sa aibã acces la infrastructura de baza (drumuri rurale, alimentare cu apa, electricitate).
- Pentru proiectele de procesare, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate, cel puţin 50% din materia prima provine din producţia proprie.
- În satele cu un grad de afectare mai mare de 30% (cap. VIII din PNADR, anexa nr. 77, vor fi aplicate prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a), fiind eligibile urmãtoarele tipuri de investiţii:
- modernizare şi investiţii noi pentru toţi beneficiarii acestei mãsuri:
- în satele cu grad de afectare cuprins între 10% şi 30% (cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76, vor fi aplicate prevederile art. 16 paragraful 1 şi 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA, fiind egligibile urmãtoarele tipuri de investiţii:
- modernizare şi investiţii noi pentru toţi beneficiarii acestei mãsuri care depun un document ce atesta ca au suferit pagube în urma inundatiilor.
Documentul va fi emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta**) la nivel de comuna. Comitetul local pentru situaţii de urgenta demonstreaza ca potenţialul beneficiar a suferit pagube în urma inundatiilor din perioada aprilie-septembrie 2005.
-----------
**) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

Specifice
Servicii agricole - Cercuri de maşini agricole
- Proiectul trebuie sa conţinã statutul de funcţionare al organizaţiei nonprofit "Cercuri de maşini agricole".
- Proiectele trebuie sa demonstreze necesitatea şi oportunitatea implementarii lor.
Turism rural
- Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) pentru modernizare sau construcţie, dupã caz
- Angajamentul pe propria rãspundere a beneficiarului ca va introduce obiectivul în circuitul turistic, în cadrul unei agenţii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
- Prezentarea unei strategii de marketing pentru turism pentru proiectul pe care beneficiarul doreşte sa-l promoveze, conform modelului prezentat în Ghidul solicitantului.
- Capacitatile de cazare prevãzute a fi respectate de cãtre pensiunile turistice se vor încadra în criteriile de clasificare pevazute în anexa nr. 1.5 la Normele de clasificare a structurilor de primire turistice, respectiv vor avea minimum 4 camere (8 locuri) şi pana la 10 camere (20 locuri).
- Pentru investiţii noi şi pentru modernizãri, nivelul de confort şi calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalente cu minimum 3 flori.
- Proiectele care au ca scop crearea de capacitãţi noi trebuie sa se încadreze în prevederile Planului general de urbanism şi Planului de urbanism zonal.
- Pentru modernizarea pensiunilor turistice rurale este necesar certificatul de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru pensiunea respectiva.
Alte tipuri de activitãţi de turism în spaţiul rural turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism
- Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru modernizarea/construcţia obiectivului, dupã caz, pentru structuri turistice de recepţie
- Angajamentul pe propria rãspundere a beneficiarului ca el/ea va introduce obiectivul în circuitul turistic, în cadrul unei agenţii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructilor şi Turismului
- Prezentarea unei strategii de marketing pentru turism pentru proiectul pe care beneficiarul doreşte sa-l promoveze, conform modelului prezentat în Ghidul aplicantului
- Pentru investiţii noi şi modernizãri, nivelul de confort şi calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalente cu minimum 2 flori.
- Pentru modernizarea obiectivului este necesarã existenta unui certificat de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Pentru parcurile de vanatoare:
- Beneficiarul trebuie sa fie deţinãtorul legal al terenului.
Activitãţi meşteşugãreşti
- Proiectul trebuie sa demonstreze valorificarea resurselor locale (în, canepa, stuf, papura, lana, lemn etc.).
Acvacultura
- Existenta autorizaţiei de acvacultura
- Pentru fermele piscicole, sunt eligibile proiectele care prevãd o producţie minima de 500 kg/ha/an.
- Pre/Contract de achiziţie material biologic pentru prima populare
Alte activitãţi: sericicultura, apicultura, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor
Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a putea folosi minimum 10 grame oua de viermi de mãtase.
- Achiziţie de minimum 20 stupi/familii de albine
- Ciupercaria trebuie sa aibã minimum 30 mp de cultura.
Melci şi broaste
- Existenta unei tehnologii specifice de creştere
- Existenta unui pre/contract pentru 30% din produsele obţinute.
Procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate
- Dimensiunea proiectului trebuie sa fie în funcţie de tehnologia specifica aplicatã şi trebuie sa asigure viabilitatea economico-financiarã a investiţiei, dar nu poate sa depãşeascã:
- 12.000 hl/an materie prima procesata pentru lapte şi produse lactate;
- 250 t/an materie prima procesata pentru carne şi produse din carne;
- 100 t/an materie prima procesata pentru legume şi fructe;
- 500 t struguri (numai vita-de-vie nobila)/campanie de recoltare, pentru vin;
- 100 t/an materie prima procesata pentru peste şi produse din peste.
- Pentru obţinerea de produse ecologice intreaga materie prima procesata trebuie sa fie certificatã ca produs ecologic.
- Vor fi finanţate numai proiecte pentru procesarea produselor ecologice certificate pentru care producãtorul este înregistrat în Registrul unic al operatorilor din agricultura ecologica şi are un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare atestat. (<>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 29 august 2003).
- Pentru obţinerea de produse traditionale, materia prima procesata trebuie sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legislaţia Uniunii Europene şi produsul final trebuie sa fie atestat ca produs tradiţional.
- Vor fi finanţate numai proiecte pentru procesarea produselor traditionale atestate, cuprinse în Lista produselor traditionale aprobatã anual prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, asa cum este prevãzut în art. 8 din Norma privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor traditionale, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 690/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 14 octombrie 2004.
Investiţiile eligibile sunt:
Generale:
- toate investiţiile prevãzute la paragraful 4 "Câmpul de acţiune al mãsurii"
Pot fi cheltuieli eligibile:
a) construirea de noi clãdiri şi instalaţii şi modernizarea celor existente;
b) utilaje şi echipamente noi, softuri pentru computer, inclusiv costurile de instalare şi montaj bazate pe contracte cu terţe pãrţi;
c) acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente pentru pregãtirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de mãsura, care nu depãşesc 12% din costul total eligibil al proiectului, exceptând cazurile când nu sunt prevãzute construcţii când nu depãşesc 5%;
d) achiziţii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ.
Investiţiile în diversificare trebuie sa respecte prevederile art. 64 paragraful 4 subpragraful b) din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin <>Legea nr. 20/1993 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Numai cheltuielile plãtite de cãtre Agenţia SAPARD de la data acreditãrii Agenţiei pentru aceasta mãsura sau data (datele) specificatã/specificate) în aceasta privinta vor fi eligibile pentru sprijinul comunitar.
Pentru ca proiectul sa fie eligibil pentru sprijinul comunitar, toate serviciile, echipamentele şi achiziţiile trebuie sa fie originare din Comunitatea Europeanã sau din ţãrile menţionate la art. 4 secţiunea B din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Specifice
Servicii agricole - cercuri de maşini agricole
- Achiziţionarea de echipamente şi maşini agricole
- Construcţia şi modernizarea clãdirilor operationale
- Dotarea clãdirilor pentru propriile maşini şi echipamente (hangare şi adaposturi), atelierelor de reparaţii pentru depozitarea inputurilor pentru maşinile agricole (uleiuri, unsori, piese de schimb etc.)
Turism rural
- Construcţia, modernizarea şi dotarea pensiunilor rurale
- Construcţia şi modernizarea spaţiilor de campare, terenurilor de sport şi distractie, echitatie şi alte tipuri de servicii de recreere
Alte tipuri de activitãţi turistice în spaţiul rural
- Construcţia şi modernizarea de cabane turistice, pentru vanatoare şi pescuit, cantoane forestiere, sararii, sate de vacanta; spaţii de campare înfiinţate în gospodãrii, spaţii pentru turism piscicol, anexe specifice staţiunilor turistice: platforme, spaţii de parcare, toalete, adaposturi
- Achiziţia sau modernizarea (înlocuirea motoarelor şi a sistemelor de aer condiţionat) barcilor fluviale şi pontoanelor echipate şi licentiate pentru transportul şi cazarea turistilor (2 sau 3 stele)
- Construirea şi modernizarea de infrastructura specifica proiectului (poteci turistice, aductiuni de apa, generatoare de energie şi caldura, pichete de incendiu, observatoare, marcatoare, panouri de ghidare etc.)
Parcurile de vanatoare
- Construcţia sau modernizarea de ferme de creştere a vânatului în semilibertate, inclusiv achiziţionarea de animale sãlbatice în vederea repopularii parcurilor de vanatoare
- Construcţia de adaposturi, sararii, împrejmuiri, adapatoare şi spaţii de hranire etc.
Activitãţi meşteşugãreşti
- Construcţia sau modernizarea şi dotarea atelierelor cum ar fi: procesarea lemnului, obiecte artizanale manuale, olarit, brodat, impletit, pielarie, papura şi rachita, instrumente muzicale
Acvacultura
- Construcţia sau modernizarea fermelor, spaţiilor şi utilitãţilor pentru procesarea şi marketingul pestelui şi altor vietuitoare acvatice produse în cadrul fermei
- Achiziţionarea de echipamente şi utilaje pentru fermele piscicole
- Achiziţionarea de mijloace de transport (echipate cu bazine, spaţii de refrigerare, echipamente de oxigenare etc.)
- Achiziţionarea de mici barci în folosul fermei sau modernizarea lor (înlocuirea motoarelor) şi de pontoane plutitoare
- Achiziţionarea de material biologic pentru prima populare
Alte activitãţi: sericicultura, apicultura, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor
- Achiziţionarea de material sãditor pentru plantaţiile de duzi şi plantarea lui
- Achiziţionarea de echipamente pentru creşterea viermilor de mãtase, depozitare şi unitãţi de procesare
- Construirea de capacitãţi de depozitare, procesare şi ambalare a produselor apicole;
- Achiziţionarea de matci selecţionate pentru prima populare
- Achiziţionarea de stupi/familii de albine
- Achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru albine (remorci)
- Echipamente pentru analiza calitãţii mierii şi a produselor piscicole
- Construirea şi modernizarea spaţiilor pentru cultivarea ciupercilor (spaţii pentru creştere, procesare şi ambalare)
- Instalaţii pentru producerea compostului şi achiziţionarea de echipamente necesare pentru fermele de ciuperci
- Construcţia sau modernizarea şi dotarea spaţiilor pentru colectarea, depozitarea/condiţionarea, procesarea şi marketingul fructelor de padure, fructelor de arbuşti, plantelor medicinale şi aromatice.
Melci şi broaste
- Construcţia sau modernizarea fermelor, spaţiilor şi utilitãţilor pentru creşterea, procesarea şi marketingul melcilor şi broaştelor
- Achiziţionarea de echipamente şi unelte pentru producţie şi procesare şi de mijloace de transport specializate
Procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate
- Construcţia sau modernizarea spaţiilor şi utilitãţilor pentru procesarea, depozitarea, condiţionarea şi marketingul produselor traditionale şi/sau ecologice - lapte şi produse lactate, carne, produse din carne, peste şi produse din peste, fructe şi legume
- Achiziţionarea de echipamente şi instalaţii specifice pentru procesare
- Achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul produselor alimentare ale cãror necesitate şi capacitate sunt demonstrate prin studiul de fezabilitate.
Nu sunt eligibile:
- investiţiile eligibile şi neeligibile respecta prevederile art. 4 secţiunea B din MAFA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi sunt detaliate în Ghidul solicitantului;
- investiţiile în comerţul cu amãnuntul.
6. CRITERII DE SELECŢIE
Proiectul va fi selecţionat în funcţie de urmãtoarele criterii:


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Criterii de evaluare a proiectelor │ Punctaj │
│crt.│ │(dacã da)│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1. │Proiecte care promoveazã alte activitãţi fata de activitatea │ 20 │
│ │de baza │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2. │Proiecte de investiţii care vizeazã: │ │
│ │ - investiţii noi │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3. │Proiecte promovate de femei │ 10 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4. │Proiecte promovate de tineri (sub 40 ani) │ 10 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5. │Beneficiarul sau responsabilul de proiect a obţinut deja un │ 10 │
│ │certificat de calificare pentru activitatea propusã │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6. │Beneficiarul proiectului este: │ Max. 20 │
│ │ - Persoana fizica autorizata (PFA) │ 10 │
│ │ - Asociaţie/societate comercialã │ 20 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7. │Investiţiile vor fi amplasate în zonele mai puţin dezvoltate │ │
│ │din punct de vedere economic │ 15 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Total │ 100 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘NOTA:
Criteriile de selecţie nu se aplica în cazul potenţialilor beneficiari care îndeplinesc condiţiile de accesare a art. 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA.
7. BENEFICIARI
- Beneficiarii proiectelor aparţin sectorului privat, astfel:
- persoane fizice;
- asociaţii familiale înregistrate, asociaţii şi grupuri de producãtori;
- ONG-uri (cercuri de maşini agricole);
- societãţi cu capital privat cel puţin egal sau mai mare de 75%;
- cooperative de consum;
- cooperative meşteşugãreşti.
Pentru "Procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate":
- persoane fizice autorizate;
- asociaţii familiale înregistrate;
- asociaţii şi grupuri de producãtori;
- societãţi cu capital privat cel puţin egal sau mai mare de 75%.
8. LEGISLAŢIA NATIONALA ÎN VIGOARE
Legislaţia în curs de armonizare şi legislaţia nationala în vigoare sunt prezentate în capitolul "Anexe legislaţie" din PNADR
9. DISPOZIŢII FINANCIARE
- Proiectele din cadrul acestei mãsuri sunt considerate a fi generatoare de profit.
În cadrul acestei mãsuri vor fi finanţate proiecte a cãror valoare totalã eligibilã este cuprinsã între 5.000-200.000 euro şi pana la 500.000 euro pentru submasurile "Acvacultura şi procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate."
Bugetul indicativ al acestei mãsuri împãrţit pe ani este regasit în cap. VI "Alocaţii financiare pentru mãsurile SAPARD".

Buget orientativ submasuri┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ SUBMASURA │ % │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Servicii agricole │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Turism rural │ 25 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Alte tipuri de activitãţi turistice în spaţiul rural │ 20 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Mestesuguri │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Acvacultura │ 8 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Alte activitãţi │ 10 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale│ 25 │
│atestate şi/sau ecologice certificate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│TOTAL │ 100 │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘Gradul de intervenţie pentru proiectele de interes privat:
- 50% contribuţie privatã;
- 50% contribuţie publica, din care:
- 75% contribuţie UE;
- 25% de la bugetul naţional.
Plata sprijinului financiar va fi facuta pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitãţilor şi eligibilitatea acestora. Luând în considerare opţiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta într-o singura transa la sfârşitul proiectului sau în maximum trei transe.
Pentru proiectele de investiţii situate în satele identificate în cap. VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77, rata de intervenţie este:
- 25% contribuţie privatã;
- 75% contribuţie publica.
Pentru contribuţia publica, rata de intervenţie este:
- 85% contribuţie UE;
- 15% contribuţie buget naţional.
Aceste dispoziţii se vor aplica la proiectele aprobate pana la data de 31 decembrie 2006.
10. ACOPERIRE GEOGRAFICÃ
Întregul spaţiu rural al României definit conform legislaţiei naţionale în vigoare
Proiectele pentru care se aplica prevederile art. 16 paragraful 1 subparagraful a) secţiunea A din MAFA vor fi amplasate în satele afectate de inundatii conform cap. VIII din PNADR, anexele nr. 76 şi 77.
Proiectele finanţate în cadrul acestei mãsuri nu trebuie sa se suprapuna cu proiectele finanţate din fondurile naţionale sau strãine ale Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiei şi Turismului şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.

11. INDICATORI DE REALIZARE, DE REZULTAT ŞI DE IMPACT

Indicatori de realizare
Numãr de proiecte: 7.150
Numãr de beneficiari: 7.150

Servicii agricole - Cercuri de maşini agricole

Numãr de proiecte: 1.000
Numãr de beneficiari: 1.000
Investiţii noi: 90%
Modernizãri: 10%

Turism rural
Numãr de proiecte: 2.200
Numãr de beneficiari: 2.200
Investiţii noi: 30%
numãr de camere 1.900
numãr de paturi 3.800
Modernizãri: 70%
numãr de camere 4.700
numãr de paturi 9.400

Alte tipuri de activitãţi turistice în spaţiul rural

Numãr de proiecte: 1.500
Numãr de beneficiari: 1.500
Investiţii noi: 60%
Modernizãri: 40%

Activitãţi meşteşugãreşti

Numãr de proiecte: 1.300
Numãr de beneficiari: 1.300
Investiţii noi: 60%
Modernizãri: 40%

Acvacultura
Numãr de proiecte: 400
Numãr de beneficiari: 400
Investiţii noi: 30%
Modernizãri: 70%

Alte activitãţi: sericicultura, apicultura, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor
Numãr de proiecte: 600
Investiţii noi: 60%
Modernizãri: 40%
Numãr beneficiari: 600
Procesarea, la nivelul fermei, a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate
Numãr de proiecte: 150
Investiţii noi: 75%
Modernizãri: 25%
Numãr de beneficiari: 150
Indicatori de rezultat
- Producţia de peste (tone/an): 250
- Producţia de broaste (tone/an): 10
- Producţia de crabi (tone/an): 3
- Producţia de stridii (tone/an): 2
- Producţia de scoici (tone/an): 3
- Producţia de melci (tone/an): 5
- Producţia de miere şi alte produse apicole (tone/an): 150
- Producţia de viermi de mãtase (tone/an): 0,5
- Producţia de ciuperci (tone/an): 30
- Numãrul de noi capacitãţi cu fructe de padure şi arbustilor fructiferi procesati la nivelul fermei: 20
- Numãrul de capacitãţi modernizate cu fructe de padure şi arbustilor fructiferi procesati la nivelul fermei: 25
- Numãrul de noi capacitãţi cu plante aromatice procesate la nivelul fermei: 20
- Numãrul de capacitãţi modernizate cu plante aromatice procesate la nivelul fermei: 10
Indicatori de impact
Creşterea venitului
- Ponderea venitului brut al beneficiarilor realizat (generat) din afarã fermei ca urmare a asistenţei (euro/beneficiar): 20%, din care:
- privitor la turism: 12%;
- privitor la mestesuguri şi produse locale: 8%.
- Ponderea populaţiei rurale neagricole care are un venit obţinut din tranzacţii/locuri de munca generate de asistenta în afarã fermei (mecanici agricoli şi furnizori de servicii în agricultura) (%)
- Creşterea cu (5%) a nr. de pensiuni turistice
- Creşterea cu (7%) a producţiei de peste
- Creşterea cu (7%) a producţiei de miere
- Creşterea cu (5%) a producţiei de viermi de mãtase
- Creşterea cu (5%) a producţiei de ciuperci
- Creşterea cu (7%) a producţiei de fructe de padure şi arbuşti fructiferi procesati
- Creşterea cu (7%) a producţiei de plante aromatice procesate
Crearea de locuri de munca şi impactul social
- Numãr de locuri de munca echivalente cu norma intreaga: 35.000
- menţinute în condiţii mai bune: 14.200
- create: 21.300
12. PROMOVAREA PROGRAMULUI
Potentialii beneficiari vor fi informati despre existenta/condiţiile eligibilitãţii prezentei mãsuri prin:
- anunţ public în mass-media;
- distribuirea de broşuri de informare;
- seminarii;
- intalniri cu beneficiarii potenţiali.
13. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
Potenţialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finanţare urmãtoarele documente:
- memoriu justificativ pentru proiectele care prevãd numai achiziţie de bunuri şi servicii;
- studiu de fezabilitate pentru proiectele care prevãd atât construcţii, cat şi modernizãri de construcţii, întocmit conform Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, pentru achiziţia publica de servicii, cu completãrile ulterioare, cuprinzând devizul general elaborat potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.179/2002 , cu completãrile ulterioare;
- copie dupã actul de proprietate al terenului şi al luciului de apa, contractul de arendare, contractul de concesiune sau orice alt document care sa justifice dreptul de folosinta al terenului şi, dupã caz, actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislaţiei în vigoare pentru proiectele care prevãd lucrãri de construcţie;
- certificatul de urbanism pentru proiectele care prevãd construcţii şi/sau modernizãri de construcţii;
- fişa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind condiţiile de protecţie a mediului necesare pentru obţinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupã caz, ştampila tip A sau tip B, care poate conţine în anexa, dupã caz, acordul de mediu emis de autoritãţile competente pentru activitãţile cu impact semnificativ asupra mediului, definite în legislaţia nationala elaborata în conformitate cu legislaţia UE;
- certificatul de înregistrare a comerciantului, pentru societãţile private (copie);
- pentru proiecte ≥ 50.000 euro, planul de afaceri care sa demonstreze viabilitatea proiectului;
- pentru societãţile comerciale, ultimul bilanţ precedent anului depunerii proiectului. În cazul în care beneficiarul nu a avut activitate anterioarã depunerii proiectului, va depune un act doveditor în acest sens, eliberat de autoritatea fiscalã;
- avizul care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligaţii restante cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale şi bãnci, altele decât cele pentru care este respectat graficul de rambursare;
- declaraţie pe propria rãspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu beneficiazã de finanţare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;
- cazier judiciar al responsabilului de proiect;
- existenta contribuţiei financiare proprii a beneficiarului va fi doveditã printr-un document emis de banca şi/sau alte instituţii financiare autorizate, care sa ateste existenta cofinanţãrii şi modul de asigurare a acesteia;
- pregãtire profesionalã în domeniu doveditã prin copie a diplomei de studii/certificat de formare sau declaraţie pe propria rãspundere care sa menţioneze ca beneficiarul proiectului şi/sau responsabilul de proiect va/vor urma un curs de pregãtire profesionalã pana la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului;
- avizul sanitar veterinar eliberat de instituţia abilitata, care sa ateste ca proiectul este în conformitate cu legislaţia nationala, cu excepţia investiţiilor pentru procesare la care avizul sanitar veterinar trebuie sa fie în acord cu UE;
- pentru investiţiile de procesare la nivelul fermei a produselor traditionale atestate şi/sau ecologice certificate, dovada existenţei a cel puţin 50% din materia prima, din producţie proprie;
- pentru investiţiile de procesare la nivelul fermei a produselor ecologice certificate se vor prezenta, înainte de prima plata, urmãtoarele documente:
- fişa de înregistrare ca procesator în agricultura ecologica;
- copie dupã contractul încheiat cu organismul de inspecţie şi certificare;
- certificatul de produs ecologic emis de organismul de inspecţie şi certificare;
- pentru investiţiile de procesare la nivelul fermei a produselor traditionale atestate, se va prezenta, înaintea primei plati, un atestat prin care se confirma ca produsul întruneşte elementele de traditionalitate;
- potentialii beneficiari cu proiecte amplasate în satele cu grad de afectare cuprins între 10% şi 30% depun un document emis de comitetul local pentru situaţii de urgenta*) de la nivel de comuna, care atesta ca potenţialul beneficiar a suferit pagube ca urmare a inundatiilor produse în perioada aprilie-septembrie 2005 şi va realiza proiectul într-un sat inclus în cap. VIII din PNADR, anexa nr. 76.
--------------
*) Comitetul local pentru situaţii de urgenta este constituit în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta.

14. CONDIŢII DE FINANŢARE
- Beneficiarii vor trebui sa poatã identifica clar în cadrul evidentelor lor contabile toate operaţiunile care ţin de investiţia respectiva, sa pregãteascã o declaraţie anuala de venit şi sa ofere informaţii, dacã sunt cerute de cãtre autoritãţile îndreptãţite.
- Beneficiarul poate sa primeascã de doua ori un sprijin, în perioada de 7 ani, pana la suma maxima stabilitã în dispoziţiile financiare ale mãsurii.
- Beneficiarul va colabora şi va oferi orice informaţie ce i se cere de cãtre structurile autorizate sa controleze şi sa auditeze implementarea proiectului.
- Cheltuielile eligibile proiectului vor fi plãtite numai dupã data la care beneficiarul a fost notificat de cãtre Agenţia SAPARD despre eligibilitatea proiectului, cu excepţia cheltuielilor legate de pregãtirea proiectului, care pot fi rambursate numai dacã beneficiarul a respectat instrucţiunile pentru achiziţiile private, în limita prevãzutã în mãsura.
- Beneficiarul poate solicita o noua finanţare dupã terminarea proiectului anterior.
- În cazul în care costul serviciilor sau bunurilor depãşeşte valoarea totalã de 10.000 euro, beneficiarul trebuie sa prezinte oferte de la cel puţin trei furnizori.
- Toate plãţile fãcute de cãtre beneficiari în cadrul proiectului trebuie sa respecte prevederile MAFA, secţiunea A, art. 14, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
- Rambursarea ajutorului financiar se va face pe baza documentelor justificative, în una pana la trei transe pe parcursul implementarii proiectului.
- Dubla finanţare nu este acceptatã în cadrul programului.
- Pentru investiţiile în diversificare trebuie sa se respecte prevederile art. 64 paragraful 4 subparagraful b) din Acordul european instituind o asociere între Comunitatea Economicã Europeanã şi statele ei membre, pe de o parte, şi România, pe de alta parte.
15. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE
- Agenţia SAPARD reprezintã în România autoritatea de implementare.
- Serviciile tehnice delegate ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale (MAPDR).
Sistemul de control
Verificarea calitãţii şi siguranţei alimentare a produselor se face de organisme abilitate.
Produse traditionale atestate
MAPDR, prin compartimentele de produse traditionale constituite la nivel central şi la nivel judeţean, controleazã conformitatea elementelor de traditionalitate ale produsului atestat şi consemneazã rezultatul verificãrii într-un proces-verbal. Controlul se face înaintea primei plati şi anual pe o perioada de cinci ani.
Produse ecologice certificate
Controlul întregului ciclu de producţie a produselor ecologice este fãcut de organismele de inspecţie şi certificare atestate de MAPDR. Controlul se efectueazã în vederea asigurãrii trasabilitatii, în conformitate cu procedura de inspecţii şi certificare elaborata de fiecare organism de inspecţie şi certificare. MAPDR ca autoritate responsabilã, prin Compartimentul de agricultura ecologica, controleazã activitatea organismelor de inspecţii şi certificare acreditate.


ANEXA 5
--------
(Anexa nr. 11 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
------------------------------------------------------


Alocare financiarã Program SAPARD 2000-2006 Cost total

(Pentru anii 2000-2004 cifrele sunt conform AFA respective.
Pentru anii 2005-2006 cifrele sunt conform Road Map România - Bulgaria în Euro, preţuri 2003)

┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ Mãsuri │Cost total │ │Cost total │ │Cost total │ │Cost total │ │
│crt. │ │ 2000 │ │ 2001 │ │ 2002 │ │ 2003 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: �.542.497󧓲,20�.652.099󧓲,45│ 65.984.000󧓜,58│ 70.255.410󧓝,76│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea �.542.497󧓲,20�.652.099󧓲,45│ 60.078.667󧓚,74│ 62.467.235󧓛,35│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate�.542.497󧓲,20�.652.099󧓲,45│ 60.078.667󧓚,74│ 62.467.235󧓛,35│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 5.905.333│ 1,84│ 7.788.175│ 2,41│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2: �.666.667󧔁,51�.333.333󧔁,27│ 92.667.905󧓤,90│ 93.262.008󧓤,88│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea �.666.667󧔁,51�.333.333󧔁,27│ 92.667.905󧓤,90│ 93.262.008󧓤,88│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 000│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate�.666.667󧔁,51�.333.333󧔁,27│ 92.667.905󧓤,90│ 93.262.008󧓤,88│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00�.320.287󧓺,00�.683.625󧓷,91│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 96.954.954󧓦,24�.404.847󧓧,10│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 96.954.954󧓦,24�.404.847󧓧,10│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 1.102.960│ 0,34│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 4.223.524│ 1,31│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 63.365.333󧓛,76│ 26.941.349│ 8,34│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 63.365.333󧓛,76│ 26.941.349│ 8,34│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 22.010.945│ 6,82│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 761.250│ 0,29│ 761.250│ 0,28│ 1.677.590│ 0,52│ 4.678.950│ 1,45│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 916.340│ 0,29│ 4.042.700│ 1,25│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 761.250│ 0,29│ 761.250│ 0,28│ 761.250│ 0,24│ 636.250│ 0,20│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL �.970.414│ 100�.746.682│ 100�.649.782│ 100�.879.993│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘
┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ Mãsuri │Cost total │ │Cost total │ │Cost total │ │
│crt. │ │ 2004 │ │ 2005 │ │ 2006 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 89.825.366󧓣,63�.771.252󧓮,76�.315.695󧓥,37│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii │ │ │ │ │ │ │
│ │în prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 82.002.559󧓡,23�.929.919󧓫,57│ 92.474.361󧓢,55│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 31.915.231󧓒.33│ 32.258.213│ 9,26│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 82.002.559󧓡,23│ 78.014.688󧓡,24│ 60.216.148󧓙,29│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 7.822.807│ 2,41│ 9.841.333│ 3,18│ 9.841.333│ 2,83│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2: │ 83.379.751󧓡,65│ 72.371.515󧓟,42│ 75.017.365󧓝,54│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea │ 83.379.751󧓡,65│ 72.371.515󧓟,42│ 75.017.365󧓝,54│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 000│ 72.371.515󧓟.42│ 75.017.365󧓝,54│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 83.379.751󧓡,65│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: �.782.722󧓶,39�.826.849󧓭,48�.953.927󧓸,79│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 99.965.127󧓦,75│ 71.588.315󧓟,16│ 84.062.042󧓠,13│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 35.388.883󧓓,45│ 37.808.511󧓒,85│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 99.965.127󧓦,75│ 36.199.432󧓓,71│ 46.253.531󧓕,28│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 790.685│ 0,24│ 657.353│ 0,21│ 1.588.976│ 0,46│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 4.466.776│ 1,37│ 4.466.775│ 1,45│ 3.066.776│ 0,88│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 27.365.333│ 8,42│ 18.319.606│ 5,93│ 18.477.885│ 5,31│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 9.112.944│ 2,95│ 9.230.179│ 2,65│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 27.365.333│ 8,42│ 9.206.661│ 2,98│ 9.247.707│ 2,66│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 18.194.800│ 5,60│ 20.794.800│ 6,73│ 62.758.247󧓚,02│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 1.070.917│ 0,33│ 1.070.917│ 0,35│ 1.023.550│ 0,29│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 934.667│ 0,29│ 934.667│ 0,30│ 887.300│ 0,25│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 136.250│ 0,04│ 136.250│ 0,04│ 136.250│ 0,04│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,35│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL �.058.755│ 100�.040.533│ 100�.310.536│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

Nota(*) Indicativa şi incluzând resursele conform art. 7.4 din Reglementarea nr. 1268/1999
destinatã finanţãrii mãsurilor luate din initiativa Comisiei pentru studii preliminare, schimburi,
vizite, evaluãri şi controale care pot fi disponibile pentru program.ANEXA 6
--------
(Anexa nr. 12 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
------------------------------------------------------


Alocare financiarã Program SAPARD 2000-2006 Contribuţia Comunitãţii Europene

(Pentru anii 2000-2004 cifrele sunt conform AFA respective.
Pentru anii 2005-2006 cifrele sunt conform Road Map România - Bulgaria în Euro, preţuri 2003)

┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ Mãsuri │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │
│crt. │ │ UE 2000 │ │ UE 2001 │ │ UE 2002 │ │ UE 2003 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 39.605.194󧓡,85│ 40.719.303󧓢,05│ 25.954.000󧓘,16│ 28.221.908󧓙,28│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 39.605.194󧓡,85│ 40.719.303󧓢,05│ 21.525.000󧓕,40│ 22.380.777󧓕,70│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 39.605.194󧓡,85│ 40.719.303󧓢,05│ 21.525.000󧓕,40│ 22.380.777󧓕,70│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 4.429.000│ 2,76│ 5.841.131│ 3,58│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2: �.000.000󧔑,75�.000.000󧔑,56│ 69.500.928󧓳,27│ 69.946.506󧓲,82│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea �.000.000󧔑,75�.000.000󧔑,56│ 69.500.928󧓳,27│ 69.946.506󧓲,82│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate�.000.000󧔑,75�.000.000󧔑,56│ 69.500.928󧓳,27│ 69.946.506󧓲,82│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 63.878.936󧓯,77│ 61.629.637󧓭,73│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 40.116.936󧓠,97│ 39.066.177󧓟,92│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 40.116.936󧓠.97│ 39.066.177󧓟,92│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 827.220│ 0,51│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 3.167.643│ 1,94│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 23.762.000󧓖,79│ 10.103.006│ 6,19│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 23.762.000󧓖,79│ 10.103.006│ 6,19│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 8.465.591│ 5,18│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 609.000│ 0,40│ 609.000│ 0,39│ 1.296.255│ 0,81│ 3.541.025│ 2,17│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 687.255│ 0,43│ 3.032.025│ 1,86│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 609.000│ 0,40│ 609.000│ 0,39│ 609.000│ 0,38│ 509.000│ 0,31│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│ Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL �.214.194│ 100�.328.303│ 100�.630.119│ 100�.339.076│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ Mãsuri │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │
│crt. │ │ UE 2004 │ │ UE 2005 │ │ UE 2006 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 35.247.003󧓞,21│ 55.645.916󧓧,76│ 49.406.000󧓡,68│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii în│ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 29.379.898󧓚,51│ 48.264.916󧓣,55│ 42.025.000󧓝,85│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 20.345.960󧓓,61│ 20.564.611󧓒,69│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 29.379.898󧓚,51│ 27.918.956󧓗,93│ 21.460.389󧓓,16│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 5.867.105│ 3,70│ 7.381.000│ 4,21│ 7.381.000│ 3,84│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2: │ 62.534.813󧓯,41│ 61.515.788󧓫,11│ 63.764.760󧓩,15│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea │ 62.534.813󧓯,41│ 61.515.788󧓫,11│ 63.764.760󧓩,15│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 61.515.788󧓫.11│ 63.764.760󧓩.15│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 62.534.813󧓯,41│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 60.098.184󧓭,87│ 57.238.296󧓨,67│ 78.428.765󧓰,77│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 38.895.088󧓠,51│ 36.135.200󧓜,62│ 41.448.000󧓝,55│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 22.560.413󧓔,88│ 24.102.926󧓔,53│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 38.895.088󧓠,51│ 13.574.787│ 7,75│ 17.345.074│ 9,02│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 593.014│ 0,37│ 493.015│ 0,28│ 1.191.732│ 0,62│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 3.350.082│ 2,11│ 3.350.081│ 1,91│ 2.300.082│ 1,20│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 10.262.000│ 6,47│ 9.262.000│ 5,29│ 9.352.129│ 4,86│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 5.809.502│ 3,32│ 5.884.239│ 3,06│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 10.262.000│ 6,47│ 3.452.498│ 1,97│ 3.467.890│ 1,80│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 6.998.000│ 4,41│ 7.998.000│ 4,56│ 24.136.822󧓔,55│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 810.000│ 0,51│ 810.000│ 0,46│ 774.475│ 0,40│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 701.000│ 0,44│ 701.000│ 0,40│ 665.475│ 0,35│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 109.000│ 0,07│ 109.000│ 0,06│ 109.000│ 0,06│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│ Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL �.690.000│ 100�.210.000│ 100�.374.000│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

Nota(*) Indicativa şi incluzând resursele conform art. 7.4 din Reglementarea nr. 1268/1999 destinatã
finanţãrii mãsurilor luate din initiativa Comisiei pentru studii preliminare, schimburi, vizite,
evaluãri şi controale care pot fi disponibile pentru program.ANEXA 7
--------
(Anexa nr. 13 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
------------------------------------------------------

Alocare financiarã Program SAPARD 2000-2006 Contribuţie publica nationala

(Pentru anii 2000-2004 cifrele sunt conform AFA respective.
Pentru anii 2005-2006 cifrele sunt conform Road Map România - Bulgaria în Euro, preţuri 2003)

┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │
│crt. │ Mãsuri │ publica │ │ publica │ │ publica │ │ publica │ │
│ │ │ nat. 2000 │ │ nat. 2001 │ │ nat. 2002 │ │ nat. 2003 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 13.201.731󧓡,88│ 13.573.101󧓢,07│ 8.651.333󧓘,17│ 9.407.303󧓙,29│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 13.201.731󧓡,88│ 13.573.101󧓢,07│ 7.175.000󧓕,41│ 7.460.259󧓕,71│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 13.201.731󧓡,88│ 13.573.101󧓢,07│ 7.175.000󧓕,41│ 7.460.259󧓕,71│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 1.476.333│ 2,76│ 1.947.044│ 3,58│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2: │ 37.666.667󧔑,83│ 38.333.333󧔑,63│ 23.166.976󧓳,31│ 23.315.502󧓲,86│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea │ 37.666.667󧔑,83│ 38.333.333󧔑,63│ 23.166.976󧓳,31│ 23.315.502󧓲,86│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 37.666.667󧔑,83│ 38 333.333󧔑,63│ 23.166.976󧓳,31│ 23.315.502󧓲,86│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 21.292.979󧓯,81│ 20.543.212󧓭,76│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 13.372.312󧓡,00│ 13.022.059󧓟,94│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 13.372.312󧓡,00│ 13.022.059󧓟,94│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 275.740│ 0,51│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 1.055.881│ 1,94│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 7.920.667󧓖,81│ 3.367.669│ 6,19│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 7.920.667󧓖,81│ 3.367.669│ 6,19│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 2.821.864│ 5,19│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 152.250│ 0,30│ 152.250│ 0,29│ 381.335│ 0,71│ 1.137.925│ 2,09│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 229.085│ 0,43│ 1.010.675│ 1,86│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 152.250│ 0,30│ 152.250│ 0,29│ 152.250│ 0,28│ 127.250│ 0,23│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│ Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL │ 51.020.648│ 100│ 52.058.684│ 100│ 53.492.623│ 100│ 54.403.942│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │
│crt. │ Mãsuri │ publica │ │ publica │ │ publica │ │
│ │ │ nat. 2004 │ │ nat. 2005 │ │ nat. 2006 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 11.749.001󧓞,22│ 15.357.116󧓭,36│ 13.242.845󧓤,67│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii în│ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 9.793.299󧓚,52│ 12.896.782󧓧,38│ 10.782.512󧓟,35│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 3.590.464│ 8,74│ 3.629.049│ 7,86│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 9.793.299󧓚,52│ 9.306.319󧓞,64│ 7.153.463󧓗,49│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 1.955.702│ 3,70│ 2.460.333│ 5,99│ 2.460.333│ 5,33│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2: │ 20.844.938󧓯,41│ 10.855.727󧓢,41│ 11.252.605󧓠,36│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea │ 20.844.938󧓯,41│ 10.855.727󧓢,41│ 11.252.605󧓠,36│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 10.855.727󧓢,41│ 11.252.605󧓠,36│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 20.844.938󧓯,41│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 20.032.728󧓭,88│ 14.629.249󧓫,59│ 21.439.053󧓶,42│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 12.965.029󧓠,51│ 8.506.178󧓜,69│ 10.035.149󧓝,73│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 3.981.249│ 9,69│ 4.253.458│ 9,21│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 12.965.029󧓠,51│ 4.524.929󧓓,01│ 5.781.691󧓔,52│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 197.671│ 0,37│ 164.338│ 0,40│ 397.244│ 0,86│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 1.116.694│ 2,11│ 1.116.694│ 2,72│ 766.694│ 1,66│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 3.420.667│ 6,47│ 2.176.039│ 5,29│ 2.194.358│ 4,75│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 1.025.206│ 2,49│ 1.038.395│ 2,25│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 3.420.667│ 6,47│ 1.150.833│ 2,80│ 1.155.963│ 2,50│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 2.332.667│ 4,41│ 2.666.000│ 6,49│ 8.045.607󧓙,42│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 260.917│ 0,49│ 260.917│ 0,63│ 249.075│ 0,54│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 233.667│ 0,44│ 233.667│ 0,57│ 221.825│ 0,48│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 27.250│ 0,05│ 27.250│ 0,07│ 27.250│ 0,06│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│ Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL │ 52.887.583│ 100│ 41.103.009│ 100│ 46.183.578│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

Nota(*) Indicativa şi incluzând resursele conform art. 7.4 din Reglementarea nr. 1268/1999 destinatã
finanţãrii mãsurilor luate din initiativa Comisiei pentru studii preliminare, schimburi, vizite,
evaluãri şi controale care pot fi disponibile pentru program.ANEXA 8
--------
(Anexa nr. 14 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2006 )
------------------------------------------------------


Alocare financiarã Program SAPARD 2000-2006 Contribuţie privatã

(Pentru anii 2000-2004 cifrele sunt conform AFA respective.
Pentru anii 2005-2006 cifrele sunt conform Road Map România - Bulgaria în Euro, preţuri 2003).

┌─────┬───────────────────┬───────────┬────┬───────────┬────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│ Nr. │ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │
│crt. │ Mãsuri │ privatã │ │ privatã │ │ privatã │ │ privatã │ │
│ │ │ 2000 │ │ 2001 │ │ 2002 │ │ 2003 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 57.735.572│ 100│ 59.359.695│ 100│ 31.378.667󧓥,46│ 32.626.199󧓧,03│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 57.735.572│ 100│ 59.359.695│ 100│ 31.378.667󧓥,46│ 32.626.199󧓧,03│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 57.735.572│ 100│ 59.359.695│ 100│ 31.378.667󧓥,46│ 32.626.199󧓧,03│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2 │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 75.148.373󧔎,54│ 72.510.776󧔌,97│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 43.465.706󧓰,80│ 48.316.611󧓵,96│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 43.465.706󧓰,80│ 48.316.611󧓵,96│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 31.682.667󧓥,74│ 13.470.675󧓔,81│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 31.682.667󧓥,74│ 13.470.675󧓔,81│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 10.723.490󧓒,20│
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│ Asistenta tehnica│ 0 𗈔,00│ 0 𗈔,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL │ 57.735.572│ 100│ 59.359.695│ 100�.527.040│ 100�.136.975│ 100│
└─────┴───────────────────┴───────────┴────┴───────────┴────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

┌─────┬───────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┬───────────┬─────┐
│ Nr. │ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │Contribuţie│ │
│crt. │ Mãsuri │ privatã │ │ privatã │ │ privatã │ │
│ │ │ 2004 │ │ 2005 │ │ 2006 │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 1: │ 42.829.362󧓭,74│ 48.768.221󧓼,59│ 39.666.849󧓬,14│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │competitivitatii în│ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.1 │Îmbunãtãţirea │ 42.829.362󧓭,74│ 48.768.221󧓼,59│ 39.666.849󧓬,14│
│ │prelucrãrii şi │ │ │ │ │ │ │
│ │marketingul │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor agricole│ │ │ │ │ │ │
│ │şi piscicole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 7.978.808│ 8,60│ 8.064.553│ 7,35│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 42.829.362󧓭,74│ 40.789.413󧓳,99│ 31.602.296󧓤,79│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 1.2 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │structurilor pentru│ │ │ │ │ │ │
│ │calitate, controlul│ │ │ │ │ │ │
│ │veterinar şi │ │ │ │ │ │ │
│ │fitosanitar şi al │ │ │ │ │ │ │
│ │calitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 2 │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │Îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru agricultura │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│ │ruralã │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.1 │Dezvoltarea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │infrastructurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 2.2 │Managementul │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │resurselor de apa │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 3: │ 70.651.810󧔆,26│ 43.959.304󧓷,41│ 70.086.109󧔇,86│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.1 │Investiţii în │ 48.105.010󧓲,39│ 26.946.937󧓥,06│ 32.578.893󧓥,68│
│ │exploataţii │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 8.847.221│ 9,54│ 9.452.128│ 8,61│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 48.105.010󧓲,39│ 18.099.716󧓛,52│ 23.126.765󧓝,07│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.2 │Constituirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │producãtori │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.3 │Metode agricole de │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │producţie │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectate sa │ │ │ │ │ │ │
│ │protejeze mediul │ │ │ │ │ │ │
│ │înconjurãtor şi sa │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinã peisajul │ │ │ │ │ │ │
│ │rural │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.4 │Dezvoltarea şi │ 13.682.667󧓔,06│ 6.881.567│ 7,42│ 6.931.398│ 6,32│
│ │diversificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │economice pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │generarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │venituri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │activitãţi multiple│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone afectate│ 0 │ 0,00│ 2.278.236│ 2,46│ 2.307.545│ 2,10│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ în zone neafectate│ 13.682.667󧓔,06│ 4.603.331│ 4,96│ 4.623.853│ 4,21│
│ │ de inundatii│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 3.5 │Silvicultura │ 8.864.133│ 7,81│ 10.130.800󧓒,93│ 30.575.818󧓣,86│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │Prioritatea 4: │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor umane │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ 4.1 │Îmbunãtãţirea │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │pregãtirii │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.1│Asistenta tehnica │ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
𗈘.2.2│ Asistenta tehnica│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│ 0 │ 0,00│
│ │(CE)* │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ │ TOTAL �.481.172│ 100│ 92.727.524│ 100�.752.959󧓬,14│
└─────┴───────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────┘

Nota(*) Indicativa şi incluzând resursele conform art. 7.4 din Reglementarea nr. 1268/1999 destinatã
finanţãrii mãsurilor luate din initiativa Comisiei pentru studii preliminare, schimburi, vizite,
evaluãri şi controale care pot fi disponibile pentru program.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016