Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Cautare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
instructiuni din 6 februarie 2012

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 140 din 26 Februarie 2014 (M. Of. 140/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2014 privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) bibliotecile din armata româniei, denumite în continuare biblioteci militare, fac parte integrantă din sistemul naţional de biblioteci, având ca obiectiv realizarea unitară a activităţilor specifice şi dezvoltarea unor servicii publice profesioniste.(2) În cadrul sistemului informaţional şi educaţional militar, bibliotecile militare au rol cultural strategic, contribuind la pregătirea generală a efectivelor armatei, la creşterea nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului apărării, la întreţinerea spiritului civic şi ataşamentului faţă de valorile naţionale.art. 2 prin bibliotecă militară, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege structura specializată sau asimilată care există la nivelul unităţii militare, ale cărei atribuţii ...

Monitorul Oficial 297 din 24 Mai 2013 (M. Of. 297/2013)

INSTRUCTIUNEA nr. 1 din 15 mai 2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 24 mai 2013

Art. iinstrucţiunea nr. 6/2011 privind aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţională a valorilor mobiliare, aprobată prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 116/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 82 din 1 februarie 2012, se modifică după cum urmează:- la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 2 - (1) entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de cnvm, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţă/sistem, denumite în ...

Monitorul Oficial 164 din 27 Martie 2013 (M. Of. 164/2013)

INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unităţile ce fac obiectul legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, ...

Monitorul Oficial 166 din 14 Martie 2012 (M. Of. 166/2012)

INSTRUCTIUNI din 28 februarie 2012 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in sistemul administratiei penitenciare EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 14 martie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni instituie norme şi reguli referitoare la organizarea, coordonarea şi controlul activitãţii de protecţie a mediului aplicabile în sistemul administraţiei penitenciare, obligatorii pentru întregul personal al acestuia şi pentru persoanele private de libertate, aflate în executarea pedepsei privative de libertate, din custodie.(2) protecţia mediului în sistemul administraţiei penitenciare reprezintã un ansamblu de activitãţi instituţionalizate având ca scop aplicarea corespunzãtoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitarea şi eliminarea poluãrilor accidentale, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţã care pot apãrea în urma acestora, în incintele şi în zonele de responsabilitate sau de ...

Monitorul Oficial 153 din 07 Martie 2012 (M. Of. 153/2012)

INSTRUCTIUNI din 25 februarie 2012 privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 7 martie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prin gestionar, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, se înţelege persoana numitã sau încadratã într-o unitate militarã care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri materiale, mijloace bãneşti ori alte valori, denumite în continuare bunuri, aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporarã, a unitãţii militare, indiferent de modul de dobândire şi de locul unde se aflã acestea.art. 2(1) funcţiile de gestionar şi cuantumul garanţiilor în ministerul apãrãrii naţionale sunt prevãzute în lista din anexa nr. 1.(2) comandanţii/Şefii unitãţilor militare de la toate eşaloanele stabilesc, prin ordinul de zi pe unitate, toate funcţiile din ...

Monitorul Oficial 136 din 28 Februarie 2012 (M. Of. 136/2012)

INSTRUCTIUNI DIN 6 FEBRUARIE 2012 privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 28 februarie 2012

Art. 1(1) prezentele instrucţiuni au ca obiect reglementarea organizãrii şi desfãşurãrii licitaţiei pentru închirierea plajei mãrii negre în scop turistic.(2) Închirierea plajelor mãrii negre în scop turistic se realizeazã prin licitaţie publicã, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizatã de administraţia bazinalã de apã dobrogea-litoral.(3) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere prin care administraţia bazinalã de apã dobrogea-litoral, denumitã în continuare locator, transmite, pentru perioada unui sezon estival sau a mai multor sezoane estivale, unei alte persoane, denumitã în continuare locatar, dreptul de folosinţã asupra unui sector al plajei mãrii negre, în schimbul unei chirii.(4) bunul asupra cãruia se ...

Monitorul Oficial 82 din 01 Februarie 2012 (M. Of. 82/2012)

INSTRUCTIUNEA nr. 6 din 21 decembrie 2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2012

Art. 1 prezenta instrucţiune stabileşte modul de aplicare a standardelor internaţionale de raportare financiarã de cãtre entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, denumitã în continuare cnvm.art. 2 (1) entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de cnvm, respectiv societãţile de servicii de investiţii financiare, societãţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţã/sistem, denumite în continuare entitãţi, au obligaţia pentru exerciţiile financiare ale anilor 2011 şi 2012 de a întocmi, în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un al doilea set ...

Monitorul Oficial 126 din 18 Februarie 2011 (M. Of. 126/2011)

INSTRUCTIUNI nr. 3 din 17 februarie 2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2011

În baza prevederilor art. 94 şi 253 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor mãsuri tranzitorii în sistemul naţional de învãţãmânt,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite urmãtoarea instrucţiune:art. 1(1) cadrele didactice netitulare calificate încadrate în învãţãmântul preuniversitar prin suplinire în anul şcolar 2010-2011, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani anteriori intrãrii în vigoare a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, au ...

Monitorul Oficial 123 din 17 Februarie 2011 (M. Of. 123/2011)

INSTRUCTIUNI nr. 1 din 17 februarie 2011 privind mentinerea in activitate ca titular peste varsta standard de pensionare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2011

În baza prevederilor art. 361 alin. (6) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor mãsuri tranzitorii în sistemul naţional de învãţãmânt,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite urmãtoarea instrucţiune:art. 1personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar care a intrat în procedura de aprobare a menţinerii în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare, în perioada cuprinsã în calendarul mişcãrii personalului didactic ...

Monitorul Oficial 118 din 16 Februarie 2011 (M. Of. 118/2011)

INSTRUCTIUNI nr. 2 din 3 februarie 2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta instrucţiune stabileşte cerinţele minime obligatorii de auditare a sistemelor informatice utilizate de entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, denumitã în continuare c.n.v.m.art. 2(1) termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezenta instrucţiune au semnificaţia prevãzutã în legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.(2) În înţelesul prezentei instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:1. audit al sistemului informatic - activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a determina dacã sistemul informatic este securizat, menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016