Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 19 februarie 2021  pentru măsura I.9 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 19 februarie 2021 pentru măsura I.9 "Încetarea temporară a activităţilor de pescuit" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 189 din 25 februarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 36 din 19 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 februarie 2021.
──────────
    1. Legislaţie a Uniunii Europene şi naţională, alte documente relevante
    Legislaţie UE:
    - Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) 2020/560 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 şi (UE) nr. 1.379/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    – Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013;
    – Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul delegat (UE) nr. 1.014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;
    – Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte perioada şi datele de inadmisibilitate a cererilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018;
    – Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional „Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime pentru România“, pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    Legislaţie naţională şi alte documente relevante:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
    – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 36/2020 privind propunerea de modificare a programului operaţional 2014-2020;
    – Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 37/2020 privind completarea propunerii de modificare a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), versiunea 10.0, pentru introducerea măsurilor adresate pescarilor şi procesatorilor în contextul epidemiei de COVID-19, în situaţia în care solicitările declarate eligibile depăşesc bugetul alocat;
    – Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 40/2021 privind aprobarea „criteriilor de selecţie“ pentru operaţiunile finanţate în cadrul măsurii I.9: Încetarea temporară a activităţilor de pescuit - art. 33 alin. (1) lit. d) şi art. 44 (41), PU1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere.


    2. Prevederi generale
    Prezentul ghid stabileşte condiţiile acordării sprijinului financiar pentru operaţiunile din cadrul măsurii I.9 - Încetarea temporară a activităţilor de pescuit. Prevederile sale se completează cu normele legale ale Uniunii Europene şi naţionale în vigoare. Măsura I.9 se înscrie în obiectivul specific 1.4 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, şi îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă sau de lucru, a Priorităţii Uniunii nr. 1 Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, din cadrul POPAM.
    [ ] Înainte de a începe completarea cererii de finanţare nerambursabilă vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate în prezentul ghid şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
    Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi următoarele documente, disponibile pe site-ul www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020;
    - Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
    – procedurile privind: verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii, evaluarea şi selecţia, contractarea cererilor de finanţare;
    – Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    [ ] Totodată, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanţare.
    [ ] Ghidul solicitantului nu se substituie legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligaţia cunoaşterii şi respectării acesteia. Prevederile ghidului pot fi mai restrictive decât normele Uniunii Europene şi nu pot exceda acestora din urmă.
    Cine poate solicita sprijin financiar:
    Solicitanţii eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul acestei măsuri sunt proprietarii sau operatorii navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit, care au încetat temporar activităţile de pescuit în una sau în ambele perioade de referinţă 16 martie-31 august 2020 şi 1 septembrie-31 decembrie 2020 ca urmare a epidemiei de COVID-19.
    a) Sprijinul financiar se acordă în funcţie de valoarea reducerii temporare a vânzărilor din producţia proprie, se calculează prin scăderea valorii vânzărilor realizate în perioada de referinţă în anul 2020 din media valorii veniturilor obţinute în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019.
    b) Sprijinul acordat pentru pescarii comerciali angajaţi se acordă proprietarilor sau operatorilor navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit şi este egal cu valoarea salariului neîncasat în perioada de încetare temporară efectivă a activităţii de pescuit, respectiv 16 martie 2020-31 august 2020 şi/sau 1 septembrie 2020-31 decembrie 2020.

    Proprietarii sau operatorii navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data încasării sprijinului financiar pentru salariul neîncasat în perioada de încetare temporară efectivă a activităţilor de pescuit, să plătească sumele aferente sprijinului acordat pentru salariul neîncasat pescarilor comerciali angajaţi.

    Producţia proprie este captura declarată de solicitant conform normelor legale.
    Sprijinul financiar se acordă dacă toate activităţile de pescuit desfăşurate de nava de pescuit sau de pescarii în cauză au fost suspendate efectiv ca urmare a epidemiei de COVID-19.
    Autoritatea competentă se asigură că nava de pescuit în cauză a încetat orice activităţi de pescuit în perioada vizată de încetarea temporară a activităţilor.

    Indicator prestabilit de rezultat
    • Numărul de locuri de muncă (ENI) menţinute în sectorul pescuitului sau activităţi complementare*
    * Se va completa numărul de locuri de muncă (ENI) menţinute în sectorul pescuitului sau activităţi complementare.


    Indicator prestabilit de realizare
    • Numărul de proiecte privind încetarea temporară:*
    * Se va completa cu cifra 1.

    Date privind implementarea proiectului conform Regulamentului (UE) nr. 1.242/2014 • Numărul pescarilor vizaţi 1 Numeric
    • Numărul de zile în cauză 2 Numeric
    – la depunerea cererii de finanţare


    Intensitatea sprijinului financiar
    Intensitatea ajutorului public este de 100% din valoarea compensaţiei, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Dacă, după evaluarea tehnico-economică şi soluţionarea eventualelor contestaţii, bugetul alocat apelului este mai mic decât sumele totale declarate eligibile, atunci sprijinul acordat fiecărui solicitant selectat va fi diminuat proporţional, în funcţie de raportul dintre bugetul alocat apelului şi sumele totale declarate eligibile.

    Alocarea financiară
    Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunţul de lansare a apelului.
    Contribuţia Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25%.
    Anunţul privind sesiunea de depunere a solicitărilor de finanţare nerambursabilă se publică pe site-ul www.ampeste.ro - secţiunea Informări.
    [ ] În cadrul apelului, cererea de finanţare şi documentele anexe vor fi introduse şi, respectiv, ataşate online cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat în anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare. Semnătura electronică va aparţine reprezentantului legal al solicitantului sau împuternicitului legal al acestuia.
    Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări, locaţiile şi datele de contact ale Autorităţii de management şi ale centrelor regionale sunt:

┌───────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe arondate │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Bd. Carol nr. │Tel.: │ │
│DGP-AMPOPAM│2-4, sectorul │021-3079802 │- │
│ │3, municipiul │Fax: │ │
│ │Bucureşti │0213072474 │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │International │ │ │
│ │Trade Center, │Tel./Fax: │Braşov, Covasna,│
│CR Braşov │str. Al. │0725.256.235 │Harghita, Mureş,│
│ │Vlahuţă nr. │0725.256.236 │Sibiu │
│ │10, Braşov, │ │ │
│ │judeţul Braşov│ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Argeş, │
│ │Str. Mihai │Tel./Fax: │Dâmboviţa, │
│CR │Eminescu nr. │0725.256.223 │Giurgiu, Ilfov, │
│Bucureşti │6, Buftea, │0725.256.224 │Prahova şi │
│ │judeţul Ilfov │ │municipiul │
│ │ │ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. Căpitan │ │ │
│ │Petre Romulus │Tel. │Călăraşi, │
│CR │nr. 7bis, │0725.256.231,│Constanţa, │
│Constanţa │Constanţa, │0725.256.232 │Ialomiţa │
│ │judeţul │0725.256.239 │ │
│ │Constanţa │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │Alba, │
│ │Dorobanţilor │Tel. │Bistriţa-Năsăud,│
│CR Cluj │nr. 69, │0725.256.233 │Cluj, Maramureş,│
│ │Cluj-Napoca, │0725.256.234 │Satu Mare, Sălaj│
│ │judeţul Cluj │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Bloc TCIF, │ │Dolj, Gorj, │
│ │str. Nicolae │Tel./Fax: │Mehedinţi, Olt, │
│CR Dolj │Romanescu nr. │0725.256.221 │Teleorman, │
│ │39, Craiova, │0725.256.222 │Vâlcea │
│ │judeţul Dolj │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │ │
│ │Basarabiei nr.│Tel./Fax: │ │
│CR Galaţi │55, bloc A16, │0725.256.225 │Brăila, Buzău, │
│ │parter, │0725.256.226 │Galaţi, Vrancea │
│ │Galaţi, │ │ │
│ │judeţul Galaţi│ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Aleea Mihail │Tel./Fax. │Bacău, Botoşani,│
│CR Iaşi │Sadoveanu nr. │0725.256.229 │Iaşi, Neamţ, │
│ │10bis, Iaşi, │0725.256.230 │Suceava, Vaslui │
│ │judeţul Iaşi │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Calea │ │ │
│ │Buziaşului nr.│ │Arad, Bihor, │
│CR Timiş │11A, clădire │Tel. │Caraş-Severin, │
│ │OB6A, │0725.256.228 │Hunedoara, Timiş│
│ │Timişoara, │ │ │
│ │judeţul Timiş │ │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │Iberom │ │ │
│ │International,│Tel./Fax: │ │
│CR Tulcea │str. Inginer │0725.256.237 │Tulcea │
│ │Dumitru Ivanov│0725.256.238 │ │
│ │nr. 6, Tulcea,│ │ │
│ │judeţul Tulcea│ │ │
└───────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┘    3. Condiţii specifice pentru obţinerea finanţării
    3.1. Solicitanţi eligibili
    Solicitanţii eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin măsura I.9 „Încetarea temporară a activităţilor de pescuit“ sunt proprietarii sau operatorii navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. proprietarii sau operatorii navelor de pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate ca nave active şi au desfăşurat activităţi de pescuit pe mare/ape interioare, timp de cel puţin 120 de zile pe parcursul ultimilor 2 ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin;
    2. pescarii comerciali angajaţi au lucrat pe mare/ape interioare, timp de cel puţin 120 de zile pe parcursul ultimilor 2 ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin la bordul unei nave de pescuit vizate de încetarea temporară a activităţilor;
    3. în sensul art. 33 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele derogări:
    a) prin derogare de la alin. (3) lit. (a), în cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, o navă de pescuit a fost înregistrată în registrul flotei de pescuit a Uniunii timp de mai puţin de 2 ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de activităţi de pescuit necesare pentru nava respectivă, proporţional cu cele 120 de zile din ultimii 2 ani calendaristici;
    b) prin derogare de la alin. (3) lit. (b), în cazul în care, la data depunerii cererii de sprijin, un pescar începuse să lucreze la bordul unei nave de pescuit a Uniunii de mai puţin de 2 ani, statele membre pot calcula numărul minim de zile de lucru necesare pentru pescarul respectiv, proporţional cu cele 120 de zile din ultimii 2 ani calendaristici;

    4. solicitantul nu se află în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă sau de lichidare, reorganizare, fuziune;
    5. solicitantul nu a fost declarat vinovat cu privire la fraudarea fondurilor europene sau naţionale în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    6. solicitantul nu se află în situaţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. solicitantul are obiect de activitate înregistrat în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311 - Pescuitul maritim, 0312 - Pescuitul în ape dulci).

    [ ] Inadmisibilitatea solicitanţilor în temeiul art. 10 alin. (1)-(5) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare
    - Solicitanţii care au săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:
    – 12 luni în situaţia atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracţiunile prevăzute la pct. 1, 2 şi 5 din anexa XXX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011;
    – cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.
    Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-a comis o încălcare gravă în sensul art. 42 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009.
    În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate se iau în considerare numai infracţiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.
    Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puţine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile.
    - Solicitanţii care au fost implicaţi în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008, sunt inadmisibili pe toată perioada în care operatorul figurează pe listă, dar cel puţin 24 de luni.
    – Solicitanţii ale căror nave de pescuit se află sub pavilionul unor ţări identificate drept ţări terţe necooperante, astfel cum se prevede la art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul întregii perioade în care ţara respectivă este inclusă pe listă şi, în orice caz, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
    – Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 luni în cazul unei infracţiuni comise din neglijenţă gravă şi de 24 de luni în cazul unei infracţiuni comise cu intenţie.

    Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
    Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la art. 3 din Directiva 2008/99/CE.
    - Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.

    Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la art. 4 din Directiva 2008/99/CE.
    - Solicitanţii care au comis o fraudă legată de Fondul European pentru Pescuit (FEP) sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt admisibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilită de la data primei decizii oficiale de stabilire a fraudei.


    [ ] Solicitanţii, după depunerea cererii de finanţare, vor îndeplini, pe întreaga durată de punere în aplicare a operaţiunii şi pentru o perioadă de 5 ani după efectuarea ultimei plăţi către beneficiarul respectiv, cerinţele menţionate la art. 10 alin. (1) lit. (a)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare (anexele D şi C la cererea de finanţare).

    3.2. Eligibilitatea proiectului
    Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1. să fie implementat pe teritoriul României;
    2. încetarea temporară a activităţilor de pescuit este cauzată de epidemia de COVID-19;
    3. compensaţiile solicitate se încadrează în perioadele de referinţă.


    3.3. Activităţi eligibile
    În baza art. 33 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, POPAM poate sprijini măsuri pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit, în cazul în care încetarea temporară a activităţilor de pescuit are loc în perioada 16 martie 2020-31 august 2020 şi 1 septembrie 2020-31 decembrie 2020, ca urmare a epidemiei de COVID-19, inclusiv pentru navele care operează în conformitate cu un acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil.
    În baza art. 44 alin. (4^1) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, FEPAM poate sprijini măsurile pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit cauzată de epidemia de COVID-19, astfel cum se prevede la art. 33 alin. (1) lit. (d), pentru navele/ambarcaţiunile care pescuiesc în ape interioare.
    [ ] Conform art. 25^a alin. (7) şi art. 65 alin. (10) din Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru operaţiunile de sprijinire a capacităţilor de reacţie în situaţii de criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020, chiar dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare la Autoritatea de management.


    4. Cererea de finanţare
    În această secţiune regăsiţi informaţii despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanţare şi documentele ce trebuie ataşate cererii de finanţare.
    Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.ampeste.ro , secţiunea Informări.
    [ ] Cererea de finanţare şi documentele din dosarul cererii de finanţare vor fi introduse şi, respectiv, ataşate online cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menţionat în anunţul de lansare a apelului.
    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
    Cererea de finanţare se va completa urmărind instrucţiunile de completare a cererii de finanţare regăsite pe site-ul www.ampeste.ro (https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/instructiuni-utilizare-mysmis.html) - Instrucţiuni utilizare MySMIS - Manual Frontoffice, precum şi tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
    Formularul cererii de finanţare se completează exclusiv în aplicaţia electronică MySMIS.
    [ ] În cazul în care o secţiune nu se poate completa, ataşaţi informaţiile aferente sub forma unui document scanat la o altă secţiune unde este permisă încărcarea de documente.
    Cererea de finanţare şi documentele încărcate trebuie să fie redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de o traducere legalizată sau autorizată.
    ATENŢIE!
    Documentele încărcate în aplicaţia MySMIS, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Se recomandă, aşadar, o atenţie sporită la scanarea documentelor ataşate.

    Cererea de finanţare nerambursabilă se compune din:
    - anexele A-D şi nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezentul ghid;
    – toate actele şi documentele solicitate, prezentate în secţiunea 4.2.


    4.2. Lista documentelor din dosarul cererii de finanţare
    Cererea de finanţare va cuprinde următoarele documente scanate, ce vor fi ataşate cu semnătură electronică a reprezentantului legal în aplicaţia online MySMIS2014:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Document │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Anexa A - Declaraţie pe propria │
│ │răspundere privind evitarea │
│ │dublei finanţări │
│ │Anexa B - Declaraţia de │
│ │eligibilitate │
│ │Anexa C - Declaraţia pe propria │
│ │răspundere în conformitate cu │
│1 │art. 10 din Regulamentul (UE) nr.│
│ │508/2014, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
│ │Anexa D - Declaraţia pe propria │
│ │răspundere privind încetarea │
│ │temporară a activităţilor de │
│ │pescuit şi reducerea vânzărilor │
│ │din producţia proprie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea adunării generale a │
│ │asociaţilor/Decizie asociat unic │
│ │sau Hotărârea pentru persoane │
│ │fizice autorizate/întreprinderi │
│2 │individuale/membrilor │
│ │întreprinderii familiale, privind│
│ │depunerea cererii de finanţare, │
│ │emisă conform actelor │
│ │constitutive ale solicitantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Act/acte din care să rezulte │
│ │dreptul de proprietate/închiriere│
│3 │/comodat asupra ambarcaţiunii de │
│ │pescuit, în copie conformă cu │
│ │originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adresă de la Agenţia Naţională │
│ │pentru Ocuparea Forţei de Muncă │
│ │din care să rezulte că │
│4 │proprietarul/operatorul navei sau│
│ │ambarcaţiunii de pescuit nu a │
│ │obţinut sprijin financiar (în │
│ │cazul solicitării de sprijin │
│ │pentru salariul neîncasat) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Memoriu justificativ, care va │
│ │cuprinde calculul privind │
│ │valoarea reducerii temporare a │
│ │vânzărilor (compensaţiei) │
│ │împreună cu documentele │
│ │justificative, referitoare la │
│ │vânzările de peşte, crustacee, │
│ │moluşte din producţie proprie din│
│ │anii 2017-2019 şi vânzări din │
│ │perioada de referinţă din anul │
│ │2020 │
│ │Pentru pescarii angajaţi la │
│ │bordul navelor sau │
│ │ambarcaţiunilor, justificarea │
│ │neîncasării salariului │
│ │Memoriul justificativ trebuie să │
│ │specifice şi să demonstreze că │
│ │reducerea temporară a vânzărilor │
│ │de peşte, crustacee şi moluşte │
│ │din producţia proprie este │
│ │cauzată de epidemia de COVID-19. │
│ │Pentru justificarea producţiei │
│ │proprii şi reducerea vânzărilor │
│ │din producţia proprie vor fi │
│ │prezentate: bilanţ anual însoţit │
│ │de contul de profit şi pierderi, │
│ │balanţe de verificare, │
│ │centralizator cu documente/ │
│ │facturi de vânzare peşte, note │
│ │vânzare peşte, crustacee şi │
│ │moluşte, capturi, declaraţia tip │
│ │394, declaraţia 390, documente │
│ │comerciale de export pentru ţări │
│ │terţe din afara Uniunii Europene │
│ │(după caz), situaţia vânzărilor │
│5 │de peşte, crustacee şi moluşte │
│ │pentru anii 2017, 2018 şi 2019, │
│ │situaţia vânzărilor din producţia│
│ │proprie în perioada de referinţă │
│ │(anexa nr. 9) etc. │
│ │Solicitantul trebuie să prezinte │
│ │toate documentele şi informaţiile│
│ │deţinute, necesare pentru a │
│ │demonstra legătura de cauzalitate│
│ │între reducerea vânzărilor şi │
│ │consecinţele epidemiei de │
│ │COVID-19 (declaraţia pe propria │
│ │răspundere/certificat de situaţie│
│ │de urgenţă eliberat de Ministerul│
│ │Economiei/contracte HORECA/ │
│ │decizii de izolare şi/sau │
│ │carantinare emise de DSP/alte │
│ │documente relevante, după caz). │
│ │Memoriul justificativ va cuprinde│
│ │modalităţi de calcul ce au în │
│ │vedere venitul care ar fi putut │
│ │fi obţinut dacă nu intervenea │
│ │pandemia de COVID-19, astfel: │
│ │a) salariul neîncasat, pentru │
│ │pescarii comerciali angajaţi, în │
│ │perioada de încetare temporară │
│ │efectivă a activităţii de │
│ │pescuit; │
│ │b) valoarea reducerii temporare a│
│ │vânzărilor în funcţie de │
│ │diferenţa dintre media vânzărilor│
│ │pentru anii 2017-2019 şi │
│ │vânzările din 2020, pentru │
│ │proprietari sau operatorii │
│ │navelor sau ambarcaţiunilor de │
│ │pescuit. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Autorizaţie de pescuit comercial │
│6 │pentru operatorii din pescuit - │
│ │în copie conformă cu originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │Permis de pescuit comercial - în │
│ │copie conformă cu originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Licenţele de pescuit pentru │
│8 │operatorii din pescuit - în copie│
│ │conformă cu originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Documente justificative care să │
│ │ateste activitatea de pescuit │
│ │comercial timp de cel puţin 120 │
│ │de zile pe parcursul ultimilor 2 │
│ │ani calendaristici anteriori │
│ │datei depunerii cererii pentru │
│9 │sprijin, pentru proprietarii sau │
│ │operatorii navelor de pescuit şi │
│ │pentru pescarii comerciali │
│ │angajaţi (extras din jurnalul de │
│ │bord/jurnalul de pescuit/ │
│ │declaraţie de descărcare/alte │
│ │documente justificative) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Contracte de muncă pentru │
│ │pescarii comerciali angajaţi şi │
│ │documente justificative cu │
│10 │privire la situaţia salariilor în│
│ │perioada de referinţă (state de │
│ │salarii, foi colective de │
│ │prezenţă, adeverinţe de venit) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Certificatul de cazier judiciar │
│ │al solicitantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│12 │Actul de identitate al │
│ │reprezentantului legal │
└────┴─────────────────────────────────┘


    [ ] Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declaraţii duce la respingerea cererii de finanţare în etapa evaluării conformităţii administrative.

    4.3. Înregistrarea cererii de finanţare
    Înregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 şi după ce aţi apăsat butonul „Vizualizare proiect“ care va avea ca efect generarea cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare, precum şi transmiterea acesteia.
    Transmiterea cererii de finanţare se va face apăsând butonul „Transmitere proiect“.
    Această activitate presupune parcurgerea următorilor paşi:
    pasul 1 - se selectează funcţia „Transmitere proiect“;
    pasul 2 - se apasă butonul „Blocare editare proiect“;
    pasul 3 - se confirmă continuarea procesului;
    pasul 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
    pasul 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic.

    Fiecare cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.
    Atenţionare:
    [ ] Nicio cerere de finanţare nu va fi luată în considerare dacă data şi ora-limită pentru depunerea acesteia au fost depăşite, acest fapt determinând respingerea acesteia.
    [ ] Este obligatorie completarea secţiunii Date de implementare.
    [ ] În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de management poate solicita clarificări/informaţii suplimentare pentru fiecare etapă de analiză a cererilor de finanţare.

    Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment, prin transmiterea către DGP-AMPOPAM a unei notificări de renunţare (anexa nr. 7 la prezentul ghid). Solicitarea de renunţare este aprobată de către directorul general al DGP-AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare
    Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare se realizează conform listei de verificare din anexa nr. 1 la prezentul ghid, de către experţii CR-POPAM.
    Experţii CR-POPAM pot solicita informaţii suplimentare (anexa nr. 2 la prezentul ghid), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea şi/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.
    Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă, solicitantul fiind notificat în acest sens (anexa nr. 5 la prezentul ghid).
    Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformităţii administrative/eligibilităţii, conform prevederilor cap. 7 „Contestaţii“.

    6. Evaluarea şi selecţia cererii de finanţare
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
    Dacă cererea de finanţare depusă de solicitant este conformă administrativ şi eligibilă, va intra în etapa de evaluare efectuată în cadrul DGP-AMPOPAM.
    Evaluarea efectuată de către experţii DGP-AMPOPAM va fi realizată conform anexei nr. 4 la prezentul ghid în baza memoriului justificativ (anexa nr. 3 la prezentul ghid) şi a documentelor justificative anexate: bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierderi, balanţe de verificare, centralizator cu documente/facturi de vânzare peşte, capturi, declaraţia tip 394, declaraţia 390, documente comerciale de export pentru ţări terţe din afara Uniunii Europene (după caz), situaţia vânzărilor de material piscicol pentru anii 2017, 2018 şi 2019, situaţia vânzărilor de material piscicol din producţia proprie în perioada de referinţă (anexa nr. 9 la prezentul ghid).
    Se vor analiza documentele care să demonstreze că există legătură de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de COVID-19 (declaraţia pe propria răspundere, certificat de situaţie de urgenţă eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, contracte HORECA, decizii de izolare şi/sau carantinare emise de DSP, alte documente relevante prezentate de solicitant).
    După verificarea documentelor justificative, compensaţia se calculează prin aplicarea formulei de calcul specifice măsurii.
    [ ] Modalitatea de calcul trebuie să respecte prevederile art. 96 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare - „[...] toate calculele relevante sunt adecvate, exacte şi stabilite în prealabil, pe baza unui calcul just, echitabil şi verificabil“. Pentru a respecta aceste prevederi, modalitatea de calcul se referă la documente contabile ale solicitanţilor.
    Conform Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime, sprijinul se calculează pentru una sau pentru ambele perioade de referinţă, stabilite între 16 martie şi 31 august, respectiv 1 septembrie-31 decembrie şi este acordat în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. (d) şi art. 44 alin. (4^1) din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul navelor sau ambarcaţiunilor care şi-au încetat temporar activitatea de pescuit în anul 2020, ca urmare a epidemie de COVID-19, după cum urmează:
    a) pentru pescarii comerciali angajaţi, sprijinul acordat este egal cu valoarea salariului neîncasat în perioada de încetare temporară efectivă a activităţii;
    b) pentru proprietarii sau operatorii navelor sau ambarcaţiunilor, sprijinul financiar se acordă în funcţie de reducerea temporară a vânzărilor din producţia proprie. Producţia proprie este captura declarată de către solicitant conform normelor legale.

    Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se calculează prin scăderea valorii vânzărilor realizate în perioada de referinţă în anul 2020 din media valorii veniturilor obţinute în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019.
    Se utilizează următoarea formulă: V_rt = V_m – V_2020,
    unde:
    V_rt reprezintă valoarea reducerii temporare a vânzărilor din producţia proprie;
    V_m = (V_2017 + V_2018 + V_2019)/3 şi reprezintă media veniturilor obţinute din vânzările de produse proprii din peşte, crustacee şi moluşte în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019;
    V_2020 reprezintă valoarea vânzărilor de produse din producţia proprie în perioada de referinţă pentru anul 2020.


    Valoarea vânzărilor, atât cu privire la perioada de referinţă, cât şi cu privire la anul calendaristic, se obţine din documentele contabile ale solicitanţilor.
    În cazul în care solicitantul are o vechime în activitate sub 3 ani, calculul are în vedere doar anii întregi de activitate efectivă.

    [ ] Nu se compensează pierderi care nu sunt cauzate de epidemia de COVID-19 sau care au fost compensate din alte surse. Autoritatea de management se asigură că primeşte informaţii concludente de la potenţialii beneficiari pentru a obţine asigurări suficiente că există legătură de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de COVID-19.
    Experţii evaluatori pot solicita informaţii suplimentare (anexa nr. 2 la prezentul ghid), dacă pe parcursul evaluării se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020 sau în scris/electronic la adresele de mail de la care au fost transmise notificările.
    Ca urmarea a analizării documentaţiei depuse, în etapa de evaluare calitativă tehnico-economică, cererea de finanţare poate fi aprobată, respinsă sau poate suferi diminuarea valorii sprijinului financiar solicitat, solicitantul fiind notificat în acest sens.
    Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de evaluare calitativă tehnico-economică, conform prevederilor cap. 7 „Contestaţii“.


    6.2. Selecţia cererii de finanţare
    Selecţia cererilor de finanţare se va realiza în baza „criteriilor de selecţie“ aprobate prin Decizia Comitetului de Monitorizare în vigoare, la data depunerii cererilor de finanţare, şi cu Manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare, publicate pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
    După evaluarea cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, cererile de finanţare sunt acceptate pe baza punctajului aprobat conform grilelor de selecţie, în ordinea descrescătoare a punctajului final până la concurenţa sumei alocate pentru apelul respectiv.
    Lista cererilor de finanţare în ordinea punctajului se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro şi solicitanţii vor fi notificaţi în acest sens (anexa nr. 6 la prezentul ghid).
    Solicitanţii pot contesta punctajul obţinut conform prevederilor cap. 7 „Contestaţii“ din prezentul ghid.
    [ ] Dacă, după evaluarea tehnico–economică şi soluţionarea eventualelor contestaţii, bugetul alocat apelului este mai mic decât sumele totale declarate eligibile, atunci sprijinul acordat fiecărui solicitant selectat va fi diminuat proporţional, în funcţie de raportul dintre bugetul alocat apelului şi sumele totale declarate eligibile.
    După finalizarea selecţiei se va întocmi Lista cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe siteul www.ampeste.ro.
    Pentru fiecare cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi contractul de finanţare nerambursabilă.    7. Contestaţii
    Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanţare/selecţia se va face conform Manualului de procedură pentru soluţionarea contestaţiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).

    8. Contractarea
    8.1. Contractul de finanţare
    Contractul de finanţare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor.
    Pentru încheierea contractului vor fi solicitate documentele necesare conform Manualului de procedură disponibil pe siteul www.ampeste.ro.
    Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul se va face prin intermediul sistemului informatic MySMIS (cu semnătură electronică).
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM (MADR-DGP AMPOPAM), în calitate de autoritate contractantă, şi beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia.
    Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul, şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
    Modelul contractului de finanţare se regăseşte în cadrul Manualului de procedură pentru contractare (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).

    8.2. Obligaţiile specifice beneficiarului
    Beneficiarul are obligaţia să respecte clauzele specifice ale contractului de finanţare.

    8.3. Modificarea contractului de finanţare
    Precizări referitoare la modificarea contractului de finanţare:
    Contractul de finanţare, semnat atât de către MADR-DGP AMPOPAM, cât şi de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile acestuia.
    Pentru modificarea contractelor de finanţare beneficiarul are obligaţia de a notifica DGP-AMPOPAM prin intermediul modulului „Comunicare“ din sistemul informatic MySMIS.
    Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către DGP-AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP-AMPOPAM.
    De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paşii descrişi în modulul informatic.    9. Plata compensaţiei
    Plata compensaţiei aferente cererilor de finanţare selectate se va face proprietarilor sau operatorilor navelor sau ambarcaţiunilor de pescuit, atât pentru reducerea temporară a vânzărilor din producţia proprie, cât şi pentru salariul neîncasat în perioada de încetare temporară efectivă a activităţilor de pescuit, în baza cererii de finanţare.

    10. Monitorizare şi control
    Beneficiarul finanţării are responsabilitatea de a arhiva toate documentele aferente cererii de finanţare nerambursabilă aprobată spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să se evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea acestora.
    Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
    [ ] documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către DGP-AMPOPAM (cererea de finanţare şi anexele acesteia, împreună cu toate documentele aferente acesteia, contractul de finanţare);
    [ ] documente referitoare la plata compensaţiilor;
    [ ] documente contabile conform prevederilor legale.

    Documentele trebuie arhivate în una dintre următoarele forme:
    [ ] originale;
    [ ] fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul“;
    [ ] microfişe ale documentelor originale;
    [ ] versiuni electronice ale documentelor originale;
    [ ] documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.

    Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele şi fişierele informatice referitoare la proiectul finanţat prin POPAM, conform clauzelor contractului de finanţare.
    Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM cu privire la locul de arhivare a documentelor şi să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale şi verificări.
    Proiectele finanţate prin POPAM pot fi verificate la faţa locului de o echipă alcătuită din experţi ai AMPOPAM sau ai oricărui alt organism abilitat de lege. Aceste verificări se vor realiza ulterior semnării contractului de finanţare, pe toată perioada de valabilitate a acestuia, şi vor avea ca obiect analiza oricăror documente pe baza cărora a fost acordată finanţarea nerambursabilă, precum şi verificarea respectării tuturor obligaţiilor contractuale.
    Verificările trebuie să asigure faptul că documentele ataşate cererilor de plată sunt în concordanţă cu regulile Uniunii Europene şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, beneficiarul va fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia beneficiarului este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea proiectului. Totodată, beneficiarul are obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile.

    11. Informare şi publicitate
    Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile din prezentul ghid.
    Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în anexa nr. 8 - Măsuri de informare şi publicitate.

    12. Anexe
    Anexa A - Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări
    Anexa B - Declaraţie de eligibilitate
    Anexa C - Declaraţie privind admisibilitatea cererii
    Anexa D - Declaraţia pe propria răspundere privind încetarea temporară a activităţilor de pescuit şi reducerea vânzărilor din producţia proprie
    Anexa nr. 1. Lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
    Anexa nr. 2. Notificare de solicitare a informaţiilor suplimentare
    Anexa nr. 3. Memoriu justificativ pentru compensaţii - măsura I.9
    Anexa nr. 4. Analiza memoriului justificativ şi calculul compensaţiei
    Anexa nr. 5. Notificare cu privire la neconformitatea administrativă/neeligibilitatea cererii de finanţare
    Anexa nr. 6. Notificare privind rezultatul evaluării
    Anexa nr. 7. Notificare privind renunţarea la cererea de finanţare
    Anexa nr. 8. Măsuri de informare şi publicitate
    Anexa nr. 9. Situaţia vânzărilor materialului piscicol din producţia proprie în perioada de referinţă

    ANEXA A

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind evitarea dublei finanţări

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere │
│al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, │
│competitiv şi bazat pe cunoaştere │
│Măsura nr. I.9: Încetarea temporară a activităţilor de pescuit - art. 33 alin. │
│(1) lit. d) şi art. 44 alin. (4^1) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………………………….............………………… │
│Durata de implementare .……(luni); valoarea eligibilă ………………..……(lei) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ……………………………………………………………………………………………………………………….................... │
│Statutul juridic │
│………………………………………………………………………………………....…...................................................│
│Tel./fax………………………………………………………........ E-mail …………………………………………………………………… │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), .................., posesor al CI/BI/paşaportului seria .......... nr. ............, CNP ................... eliberată de ............... la data de ....................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului .................................... (denumirea solicitantului),
    având la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nr. ............... şi/sau codul de înregistrare fiscală (CIF) ....................., constituit în baza .................., în anul .............., cu sediul în localitatea: ........................, judeţul ................. str. ................. nr......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. nr. ......, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere că proiectul pentru care se solicită finanţare în prezenta cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene.
    În perioada de referinţă nu a fost acordată o altă formă de sprijin financiar de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    Reprezentant legal al solicitantului,
    ...............................
    (numele şi prenumele, cu majuscule)
         Semnătura
    ..........................
            Data
    .......................

    ANEXA B

    DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere │
│al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, │
│competitiv şi bazat pe cunoaştere │
│Măsura nr. I.9: Încetarea temporară a activităţilor de pescuit - art. 33 alin. │
│(1) lit. d) şi art. 44 alin. (4^1) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………………………….............………………… │
│Durata de implementare .…(luni); valoarea eligibilă ………………..……(lei); POPAM │
│........ (%) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ……………………………………………………………………………………………………………………….................... │
│Statutul juridic │
│………………………………………………………………………………………....…...................................................│
│Tel./fax………………………………………………………........ E-mail …………………………………………………………………… │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), .........................., posesor al CI/BI/paşaportului seria ......... nr. ............, CNP ................. eliberat(ă) de .............. la data de ................, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere, în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ............................. (denumirea solicitantului),
    care a depus cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă, având la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nr. ................... şi/sau codul de înregistrare fiscală (CIF) .................. constituit în baza .................., în anul ..............., cu sediul în localitatea ................, judeţul ............. str. .............. nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. nr. ......, nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
    • s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de res judicata;
    • este vinovat de grave greşeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (POPAM) le poate dovedi prin orice mijloace;
    • a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    • a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autorităţile competente;
    • a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    • este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru POP 2007-2013 şi POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaţii incorecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate.

    Totodată, declar pe propria răspundere că nu voi încerca să obţin informaţii confidenţiale sau să influenţez Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.
    Subsemnatul(a), ................................, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că:
    • informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

    şi înţeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
    Reprezentant legal al solicitantului,
    ............................
    (numele şi prenumele, cu majuscule)
         Semnătura
    ...........................
            Data
    ........................

    ANEXA C

    DECLARAŢIE
    privind admisibilitatea cererii

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere │
│al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, │
│competitiv şi bazat pe cunoaştere │
│Măsura nr. I.9: Încetarea temporară a activităţilor de pescuit - art. 33 alin. │
│(1) lit. d) şi art. 44 alin. (4^1) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………………………….............………………… │
│Durata de implementare .… (luni); valoarea eligibilă ………………..…… (lei); POPAM │
│........ (%) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ……………………………………………………………………………………………………………………….................... │
│Statutul juridic │
│………………………………………………………………………………………....…...................................................│
│Tel./fax………………………………………………………........ E-mail …………………………………………………………………… │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ........................., posesor al CI/BI/paşaportului seria ............ nr. .............., CNP .................., eliberat(ă) de ................ la data de .............., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere, în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil ............................ (denumirea solicitantului),
    care a depus cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă, având la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nr. ................... şi/sau codul de înregistrare fiscală (CIF) ..................., constituit în baza ................., în anul ............., cu sediul în localitatea ..............., judeţul ................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. nr. ......, nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai jos:
    • a săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009;
    • a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la art. 33 din respectivul regulament;
    • a săvârşit o încălcare gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
    • a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la art. 3 şi 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V cap. II din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    Subsemnatul(a), ................................, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerinţele menţionate pe întreaga durată de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăţi.
    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Pentru Pescuit şi Afaceri Maritime are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor care însoţesc cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind veridicitatea acestora.
    Reprezentant legal al solicitantului,
    ..............................
    (numele şi prenumele - cu majuscule)
         Semnătura
    ...........................
            Data
    ..........................

    ANEXA D

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind încetarea temporară a activităţilor de pescuit şi reducerea vânzărilor din producţia proprie

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere │
│al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, │
│competitiv şi bazat pe cunoaştere │
│Măsura nr. I.9: Încetarea temporară a activităţilor de pescuit - art. 33 alin. │
│(1) lit. d) şi art. 44 alin. (4^1) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………………………….............………………… │
│Durata de implementare .… (luni); valoarea eligibilă ………………..…… (lei) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea ……………………………………………………………………………………………………………………….................... │
│Statutul juridic │
│………………………………………………………………………………………....…...................................................│
│Tel./fax………………………………………………………........ E-mail …………………………………………………………………… │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Subsemnatul(a), ............................., posesor al CI/BI/paşaportului seria ........... nr. ................, CNP ................ eliberat(ă) de .................. la data de ..............., în calitate de reprezentant legal al solicitantului .......................... (denumirea solicitantului),
    având la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nr. ................... şi/sau codul de înregistrare fiscală (CIF) ............... constituit în baza ................, în anul ..............., cu sediul în localitatea ..............., judeţul ..............., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. nr. ......, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere că:
    - valoarea compensaţiei solicitate nu include reducerea de vânzări cauzate de alte situaţii în afara epidemiei de COVID19, iar documentele ataşate sunt conforme cu realitatea;
    – valoarea vânzărilor de peşte, crustacee, moluşte în perioada de referinţă din anii 2017, 2018, 2019 şi 2020, ce face obiectul prezentului proiect, este dată de comercializarea produselor din producţia proprie;
    – sprijinul pentru valoarea salariului neîncasat în perioada de încetare temporară efectivă a activităţii este datorat epidemiei de COVID-19.

    Reprezentant legal al solicitantului,
    ...........................
    (numele şi prenumele - cu majuscule)
         Semnătura
    .....................
            Data
    .......................

    ANEXA 1

    LISTA
    de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────┬───────────────┬────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr. │Puncte de │Explicaţii │verificării│
│crt.│verificat │ ├───┬───┬───┤
│ │ │ │DA │NU │NA │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │toate secţiunile│ │ │ │
│ │ │din cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare sunt │ │ │ │
│ │ │completate │ │ │ │
│ │ │conform cap. 4 │ │ │ │
│ │ │secţiunea 4.1 │ │ │ │
│ │ │„Întocmirea │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │
│ │ │finanţare“. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │existenţa │ │ │ │
│ │ │tuturor │ │ │ │
│ │ │documentelor │ │ │ │
│ │ │solicitate prin │ │ │ │
│ │ │Lista de │ │ │ │
│ │ │documente din │ │ │ │
│ │ │ghidul │ │ │ │
│ │ │solicitantului. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentele │ │ │ │
│ │ │respectă │ │ │ │
│ │ │formatul-tip │ │ │ │
│ │ │stabilit în │ │ │ │
│ │ │Ghidul │ │ │ │
│ │ │solicitantului. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentul este │ │ │ │
│ │ │destinat │ │ │ │
│ │ │solicitantului. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentul nu │ │ │ │
│ │ │are termenul de │ │ │ │
│ │ │valabilitate │ │ │ │
│ │ │expirat. │ │ │ │
│ │ ├────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │corectitudinea │ │ │ │
│ │ │desemnării │ │ │ │
│ │ │reprezentantului│ │ │ │
│ │Dosarul cererii│legal, conform │ │ │ │
│ │de finanţare │certificatului │ │ │ │
│ │conţine toate │constatator │ │ │ │
│ │documentele │(prin │ │ │ │
│1. │prevăzute în │consultarea │ │ │ │
│ │Lista de │aplicaţiei RECOM│ │ │ │
│ │documente din │online) şi │ │ │ │
│ │Ghidul │actelor │ │ │ │
│ │solicitantului?│constitutive, │ │ │ │
│ │ │după caz, precum│ │ │ │
│ │ │şi a datelor din│ │ │ │
│ │ │cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare, │ │ │ │
│ │ │secţiunea │ │ │ │
│ │ │„Solicitant“. │ │ │ │
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │existenţa │ │ │ │
│ │ │hotărârii │ │ │ │
│ │ │adunării │ │ │ │
│ │ │generale a │ │ │ │
│ │ │asociaţilor/ │ │ │ │
│ │ │deciziei │ │ │ │
│ │ │asociatului unic│ │ │ │
│ │ │sau a hotărârii │ │ │ │
│ │ │pentru persoane │ │ │ │
│ │ │fizice │ │ │ │
│ │ │autorizate/ │ │ │ │
│ │ │întreprinderi │ │ │ │
│ │ │individuale/ │ │ │ │
│ │ │membrii │ │ │ │
│ │ │întreprinderii │ │ │ │
│ │ │familiale │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │depunerea │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │
│ │ │finanţare, emisă│ │ │ │
│ │ │conform actelor │ │ │ │
│ │ │constitutive ale│ │ │ │
│ │ │solicitantului. │ │ │ │
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │datele din │ │ │ │
│ │ │certificatul │ │ │ │
│ │ │constatator │ │ │ │
│ │ │(prin │ │ │ │
│ │ │consultarea │ │ │ │
│ │ │aplicaţiei RECOM│ │ │ │
│ │ │online)/extrasul│ │ │ │
│ │ │din Registrul │ │ │ │
│ │ │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │fundaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │actele │ │ │ │
│ │ │constitutive ale│ │ │ │
│ │ │solicitantului, │ │ │ │
│ │ │după caz. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │datele din │ │ │ │
│ │ │certificatul │ │ │ │
│ │ │constatator cu │ │ │ │
│ │ │informaţii │ │ │ │
│ │ │extinse (prin │ │ │ │
│ │Solicitantul se│consultarea │ │ │ │
│ │încadrează în │aplicaţiei RECOM│ │ │ │
│2. │categoria │online)/extrasul│ │ │ │
│ │beneficiarilor │din Registrul │ │ │ │
│ │eligibili? │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │ │fundaţiilor │ │ │ │
│ │ │(emis cu cel │ │ │ │
│ │ │mult 30 de zile │ │ │ │
│ │ │înainte de │ │ │ │
│ │ │depunerea │ │ │ │
│ │ │cererii de │ │ │ │
│ │ │finanţare). │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică │ │ │ │
│ │ │datele în │ │ │ │
│ │Solicitantul a │extrasul din │ │ │ │
│ │desfăşurat │jurnalul de bord│ │ │ │
│ │activitate │/jurnalul de │ │ │ │
│ │minimum 120 de │pescuit/ │ │ │ │
│ │zile pe │declaraţii de │ │ │ │
│ │parcursul │descărcare/alte │ │ │ │
│ │ultimilor 2 ani│documente care │ │ │ │
│ │calendaristici │să ateste │ │ │ │
│3. │anteriori datei│activitatea de │ │ │ │
│ │depunerii │pescuit │ │ │ │
│ │cererii pentru │comercial de │ │ │ │
│ │sprijin, la │minimum 120 de │ │ │ │
│ │bordul unei │zile pe │ │ │ │
│ │nave de pescuit│parcursul │ │ │ │
│ │vizate de │ultimilor 2 ani │ │ │ │
│ │încetarea │calendaristici │ │ │ │
│ │temporară a │anteriori datei │ │ │ │
│ │activităţilor. │depunerii │ │ │ │
│ │ │cererii pentru │ │ │ │
│ │ │sprijin. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică │ │ │ │
│ │ │datele din │ │ │ │
│ │ │certificatul │ │ │ │
│ │Solicitantul │constatator cu │ │ │ │
│ │desfăşoară │informaţii │ │ │ │
│ │activitate în │extinse (prin │ │ │ │
│ │domeniul │consultarea │ │ │ │
│ │pescuitului, │aplicaţiei RECOM│ │ │ │
│ │Cod CAEN 0311 │online)/extrasul│ │ │ │
│ │pescuit maritim│din Registrul │ │ │ │
│4. │şi 0312 pescuit│asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │în ape dulci, │fundaţiilor şi │ │ │ │
│ │şi nu se află │actele │ │ │ │
│ │în proces de │constitutive ale│ │ │ │
│ │dizolvare, │solicitantului -│ │ │ │
│ │lichidare, │cod CAEN │ │ │ │
│ │fuziune, │Se verifică │ │ │ │
│ │reorganizare. │cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare în │ │ │ │
│ │ │secţiunea │ │ │ │
│ │ │„Capacitate │ │ │ │
│ │ │solicitant“. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Memoriul │Verificaţi │ │ │ │
│ │justificativ │existenţa │ │ │ │
│ │însoţit de │documentelor │ │ │ │
│ │documente care │care să facă │ │ │ │
│ │să facă dovada │dovada încetării│ │ │ │
│ │încetării │temporare a │ │ │ │
│ │temporare a │activităţilor de│ │ │ │
│5. │activităţilor │pescuit şi │ │ │ │
│ │de pescuit şi │reducerea │ │ │ │
│ │reducerea │vânzărilor │ │ │ │
│ │vânzărilor │înregistrate de │ │ │ │
│ │înregistrate de│solicitant din │ │ │ │
│ │solicitant din │cauza epidemiei │ │ │ │
│ │cauza epidemiei│de COVID-19. │ │ │ │
│ │de COVID-19 │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică │ │ │ │
│ │ │valabilitatea │ │ │ │
│ │Licenţa de │licenţei de │ │ │ │
│6. │pescuit │pescuit în │ │ │ │
│ │ │perioada pentru │ │ │ │
│ │ │care se solicită│ │ │ │
│ │ │compensaţia. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică │ │ │ │
│ │ │valabilitatea │ │ │ │
│ │Autorizaţia de │autorizaţiei de │ │ │ │
│7. │pescuit │pescuit în │ │ │ │
│ │ │perioada pentru │ │ │ │
│ │ │care se solicită│ │ │ │
│ │ │compensaţia. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică │ │ │ │
│ │ │valabilitatea │ │ │ │
│ │Permis de │permisului de │ │ │ │
│8. │pescuit │pescuit în │ │ │ │
│ │ │perioada pentru │ │ │ │
│ │ │care se solicită│ │ │ │
│ │ │compensaţia. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Compensaţiile │Verificaţi │ │ │ │
│ │solicitate se │memoriul │ │ │ │
│9. │încadrează în │justificativ │ │ │ │
│ │perioada de │însoţit de │ │ │ │
│ │referinţă? │documentele │ │ │ │
│ │ │justificative. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul │Verificaţi │ │ │ │
│ │respectă │veridicitatea │ │ │ │
│ │prevederile │declaraţiei │ │ │ │
│ │art. 10 alin. 5│privind │ │ │ │
│ │din │admisibilitatea │ │ │ │
│10. │Regulamentul │cererii - anexa │ │ │ │
│ │(UE) nr. 508/ │C la ghid, în │ │ │ │
│ │2014, cu │baza │ │ │ │
│ │modificările şi│informaţiilor │ │ │ │
│ │completările │disponibile la │ │ │ │
│ │ulterioare? │entităţile │ │ │ │
│ │ │abilitate. │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu│ │ │ │ │
│ │a comis fraude │ │ │ │ │
│ │în perioada │ │ │ │ │
│ │anterioară │ │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │ │
│ │solicitării de │ │ │ │ │
│ │asistenţă │Verificaţi │ │ │ │
│ │financiară │cazierul │ │ │ │
│ │(conform │judiciar şi baza│ │ │ │
│ │Convenţiei │de date a │ │ │ │
│ │privind │Autorităţii de │ │ │ │
│11. │protejarea │Management │ │ │ │
│ │intereselor │pentru Programul│ │ │ │
│ │financiare ale │operaţional │ │ │ │
│ │Comunităţilor │pentru Pescuit │ │ │ │
│ │Europene, │şi Afaceri │ │ │ │
│ │constituie │Maritime. │ │ │ │
│ │fraudă care │ │ │ │ │
│ │aduce atingere │ │ │ │ │
│ │intereselor │ │ │ │ │
│ │financiare ale │ │ │ │ │
│ │Comunităţilor │ │ │ │ │
│ │Europene?) │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────────┴───┴───┴───┘

    Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul-tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, cererea de finanţare este declarată neconformă administrativ.
    Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-11 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare este declarată neeligibilă.
    Dacă solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, cererea de finanţare este declarată neconformă administrativ/neeligibilă, după caz.

    ANEXA 2

    DGP-AM POPAM/CR
    Nr. de înregistrare .............. data ...............
    NOTIFICARE
    de solicitare a informaţiilor suplimentare
 (a se vedea imaginea asociată)
    Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă - eligibilitate/ evaluare tehnico-economică a cererii de finanţare depuse de dumneavoastră a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.
    Vă rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să îl returnaţi Compartimentului regional POPAM ……./DGP AMPOPAM în maximum 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.
    În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, cererea dumneavoastră de finanţare va fi verificată/evaluată conform documentelor existente.
    Precizăm că documentele transmise nu vor aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare.
     PARTEA I

    A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

┌─────┬────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Referinţa │Subiecte de │
│crt. │(document/pct. │clarificat │
│ │din doc.) │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│1 │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│2 │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│3 │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│…. │ │ │
└─────┴────────────────┴───────────────┘

    Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să ataşaţi următoarele documente:
    1. …................................ în original/copie, cu menţiunea conform cu originalul;
    2. …................................ în original/copie, cu menţiunea conform cu originalul;
    3. …............................... în original/copie, cu menţiunea conform cu originalul.

     PARTEA II

    A se completa de solicitant.
    Precizările reprezentantului legal al solicitantului referitoare la solicitările menţionate în partea I:

┌───────┬────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa │ │
│crt. │(document/pct. din │Precizări│
│ │doc.) │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
├───────┼────────────────────┼─────────┤
│…. │ │ │
└───────┴────────────────────┴─────────┘


    Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
    1. .............................. în original/copie cu menţiunea conform cu originalul;
    2. ........................... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul.

    Reprezentant legal,
    .....................................................
    (numele, prenumele, semnătura, data)

    ANEXA 3

    Memoriul justificativ pentru compensaţii - măsura I.9
    „Încetarea temporară a activităţilor de pescuit“- art. 33 alin. (1) lit. d) şi art. 44 alin. (4^1)
    1. Date generale
    1.1. Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia
    1.2. Obiecte de activitate ale solicitantului (conform certificatului constatator de la oficiul registrului comerţului)

    2. Descrierea proiectului
    2.1. Denumirea proiectului:
    2.2. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea):
    2.3. Date de identificarea a ambarcaţiunii/navei:
    2.4. Proprietarul/operatorul ambarcaţiunii/navei:
    2.5. Date despre tipul de pescuit desfăşurat: pescuit în ape interioare, pescuit costier la scară redusă, pescuit maritim:
    2.6. Pescarii comerciali angajaţi pentru care se solicită salariul neîncasat:
    2.7. Justificarea pierderilor înregistrate pentru care se solicită compensaţie:
    a) Sprijinul financiar se acordă pentru reducerea temporară a vânzărilor de peşte din producţia proprie din cauza epidemiei de COVID-19, în perioada 16 martie 2020-31 august 2020 şi 1 septembrie 2020-31 decembrie 2020, în cursul anului 2020, raportată la media valorilor vânzărilor obţinute în aceeaşi perioadă din anii 2017, 2018, 2019.
    Producţia proprie este captura declarată de către solicitant conform normelor legale.
    Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se calculează prin scăderea valorii vânzărilor realizate în perioada de referinţă în anul 2020 din media valorii vânzărilor obţinute în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019.
    În acest sens se ataşează documentele-suport din care să rezulte pierderea cauzată de reducerea temporară a vânzărilor generată de epidemia de COVID-19, inclusiv anexa nr. 9 la ghid.
    În anexa nr. 9 se prezintă documentele, cu valorile aferente, privind vânzarea materialului piscicol din producţia proprie în perioada 2017-2019, documente verificabile, inclusiv valoric, în evidenţele contabile.
    Documentele justificative se regăsesc la cap. 4 secţiunea 4.2 „Lista documentelor din dosarul cererii de finanţare“.
    Suma solicitată se va justifica conform metodei de calcul descrise la cap. 6 secţiunea 6.1 din Ghidul solicitantului.

    b) Sprijinul financiar acordat proprietarului/operatorului ambarcaţiunii/navei de pescuit pentru salariul neîncasat al pescarilor comerciali angajaţi se calculează în baza documentelor contabile justificative ataşate cererii de finanţare“.
    Nu se compensează pierderi care nu sunt cauzate de epidemia de COVID-19.
    NOTĂ:
    Modalitatea de calcul trebuie să respecte prevederile art. 96 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, cu modificările şi completările ulterioare, - „[...] toate calculele relevante sunt adecvate, exacte şi stabilite în prealabil, pe baza unui calcul just, echitabil şi verificabil“. Pentru a respecta aceste prevederi, modalitatea de calcul se referă la documente contabile ale solicitanţilor.

    ANEXA 4

    Analiza memoriului justificativ şi calculul compensaţiei
 (a se vedea imaginea asociată)
    În urma analizei memoriului justificativ şi a documentelor justificative anexate (bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierderi, balanţe de verificare, centralizator cu documente/facturi de vânzare peşte, crustacee şi moluşte, centralizator capturi, declaraţia tip 394, declaraţia 390, documente comerciale de export pentru ţări terţe din afara Uniunii Europene (după caz), situaţia vânzărilor de material piscicol pentru anii 2017, 2018 şi 2019, situaţia vânzărilor de peşte, crustacee şi moluşte din producţia proprie în perioada de referinţă (anexa nr. 9, precum şi documentele care să demonstreze că există legătură de cauzalitate între reducerea vânzărilor şi consecinţele epidemiei de COVID-19, au fost constatate următoarele:
    ..............................................................................................

    A. Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se calculează prin scăderea valorii vânzărilor realizate în perioada de referinţă în anul 2020 din media valorii veniturilor obţinute în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019, după formula:
    V_rt= V_m – V_2020,
    unde:
    V_rt reprezintă valoarea reducerii temporare a vânzărilor de peşte, crustacee şi moluşte din producţia proprie;
    V_m= (V_2017 + V_2018 + V_2019)/3 şi reprezintă media veniturilor obţinute din vânzările de peşte, crustacee şi moluşte din producţia proprie în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019;
    V_2020 reprezintă valoarea vânzărilor de peşte, crustacee şi moluşte din producţia proprie în perioada de referinţă pentru anul 2020.

    Producţia proprie este captura declarată de către solicitant conform normelor legale.
    Nu se compensează pierderi care nu sunt cauzate de epidemia de COVID-19.
    Valoarea totală eligibilă solicitată de ................................ este de ......................... lei, astfel:

┌─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│ │ │ │Vm │ │ │
│ │ │ │(V_2017│ │ │
│An │An │An │+ │ │ │
│2017 │2018 │2019 │V_2018 │V_2020│V_rt │
│(lei)│(lei)│(lei)│+ │(lei) │(lei)│
│ │ │ │V_2019)│ │ │
│ │ │ │/3) │ │ │
│ │ │ │(lei) │ │ │
├─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┘


    În urma analizei memoriului justificativ prezentat de solicitantul ................................................. şi a documentelor justificative ataşate, calculul compensaţiei privind valoarea reducerii temporare a vânzărilor realizate în perioada de referinţă în anul 2020 din media vânzărilor obţinute în perioada de referinţă în anii 2017, 2018 şi 2019 este următorul:

┌─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬─────┐
│ │ │ │* Vm │ │ │
│ │ │ │(V_2017│ │ │
│An │An │An │+ │ │ │
│2017 │2018 │2019 │V_2018 │V_2020│V_rt │
│(lei)│(lei)│(lei)│+ │(lei) │(lei)│
│ │ │ │V_2019)│ │ │
│ │ │ │/3) │ │ │
│ │ │ │(lei) │ │ │
├─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┘

    * În cazul în care solicitantul are o vechime în activitate sub 3 ani, calculul are în vedere doar anii întregi de activitate efectivă.

    Valoarea totală eligibilă rezultată în urma verificării documentelor existente în cererea de finanţare şi în dosarul administrativ este următoarea:
    V_rt = V_m – V_2020 = .................................................................. lei,
    în urma căreia propunem spre aprobare valoarea de ................................................................. lei.


    B. Sprijinul financiar acordat proprietarului/operatorului ambarcaţiunii/navei de pescuit pentru salariul neîncasat al pescarilor comerciali angajaţi se calculează în baza documentelor contabile justificative ataşate cererii de finanţare.

    ANEXA 5

    DGP-AM POPAM
    Nr. de înregistrare ............... data ...............
    NOTIFICARE
    cu privire la neconformitatea administrativă/neeligibilitatea cererii de finanţare
    Stimată Doamnă/Stimate Domn,
    Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabilă depusă de ......................................... (numele solicitantului),
    pentru proiectul cu titlul ............................ în cadrul sesiunii din luna .............., anul ............. cu nr. :

┌──────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│Cod SMIS │││││││││││││││││││││
└──────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


    a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă din următoarele motive:
    1. .............................................................
    2. .............................................................

    În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, contestaţia se depune prin orice mijloace de comunicare legale, la sediul nostru din Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, inclusiv prin e-mail, semnată electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări.
    Precizăm că în cazul depunerii unei contestaţii nu se pot aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare.
    Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

    ANEXA 6

    DGP-POPAM
    Nr. de înregistrare ............. data ...............
    NOTIFICARE
    privind rezultatul evaluării
    Stimată Doamnă/Stimate Domn,
    Vă facem cunoscut că cererea de finanţare nerambursabilă, depusă de ................................. (numele solicitantului),
    pentru proiectul cu titlul ......................, în cadrul sesiunii din luna ........................., anul ............. cu codul:

┌──────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│Cod SMIS │││││││││││││││││││││
└──────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


    – a fost admisă în urma etapei de evaluare tehnico-economică, compensaţia aprobată în urma evaluării documentelor existente în cererea de finanţare şi în dosarul administrativ fiind următoarea:
    ..............................................................................................
    [SAU]

    – a fost respinsă în urma etapei de evaluare tehnico-economică din următoarele motive:
    .............................................................................................

    şi a obţinut punctajul total de ......................... puncte după cum urmează:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Denumire criteriu/ │Punctaj │
│subcriteriu de selecţie │obţinut │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Vă informăm că aveţi posibilitatea să contestaţi punctajul obţinut şi/sau valoarea compensaţiei, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului.
    Precizăm că în cazul depunerii unei contestaţii nu se pot aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare.
    Pentru a putea fi soluţionată de Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (DGP AMPOPAM), vă rugăm să depuneţi contestaţia prin orice mijloace de comunicare legale, la sediul nostru din Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, inclusiv prin e-mail, semnată electronic în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestei notificări, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP AMPOPAM (www.ampeşte.ro) a Listei cererilor de finanţare în ordinea descrescătoare a punctajului.
    Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

    ANEXA 7

    Aprob,
    Director general DGP-AMPOPAM,
    ...........................................................
      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    SOLICITANT ........................
    Nr./data înregistrare .....................
    NOTIFICARE
    privind renunţarea la cererea de finanţare
    Către
    Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM

    Stimate Domnule Director General,
    Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ........................, vă informez că am renunţat la Cererea de finanţare nr.

┌──────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│Cod SMIS │││││││││││││││││││││
└──────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


    pentru proiectul cu titlul .............................., depusă în sesiunea ................ din anul ..............
    Reprezentant legal al solicitantului
    Numele ................................................................
    Prenumele ............................................................
    Semnătura ............................................................


    ANEXA 8

    MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    Reguli generale - cerinţe obligatorii pentru toate proiectele finanţate prin POPAM 2014-2020
    ART. 1
    Beneficiarul are obligaţia de a:
    a) afişa panoul prevăzut la art. 4 pct. 1, până la depunerea primei cereri de rambursare, în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil;
    b) aplica autocolantele prevăzute la art. 4 pct. 2, pentru mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate în locuri uşor vizibile); dimensiuni recomandate: minimum 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.


    ART. 2
    Panoul de publicitate şi, după caz, autocolantele vor fi afişate atât pe perioada executării proiectului, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.

    ART. 3
    Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta anexă are drept consecinţă aplicarea unei corecţii în procent de 1% din valoarea nerambursabilă a proiectului, astfel cum este menţionat în contractul de finanţare nerambursabilă.

    ART. 4
    Elementele de informare afişate pe panou/autocolante vor fi următoarele:
    1. Panou pentru publicitate
    Textul panoului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020) va fi afişat în apropierea investiţiilor şi la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite amplasamente în condiţii de vizibilitate şi reglementări de circulaţie existente în România.
    Elementele de informare afişate pe panou vor fi următoarele:
    a) în partea din mijloc, sus, stema Guvernului României - Arial, 150, bold. Stema va avea dimensiunile de L= 0,14 m, l = 0,18 m;
    b) în partea din stânga, sus, steagul Uniunii Europene având dedesubt textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L = 0,20 m, l = 0,17 m;
    c) în partea din dreapta, sus: sigla Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi logoul „SUSŢINE INIŢIATIVA TA!“;
    d) caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lăţimea de 0,35 m. Sub ea se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărţit în trei casete cu următoarele dimensiuni: casetă 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; casetă 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; casetă 3 - L = 0,40 m, l = 0,23 m;
    e) în aceste casete se vor scrie în ordine: Prioritatea Uniunii, Măsura, Titlul proiectului şi numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar pentru descrierea categoriei - Arial, 150, normal.

    [ ] Panoul va avea dimensiunile de L = 1,8 m şi l = 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme; stemele şi sigla POPAM vor fi color.
    Exemplu:*
    * Figura este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)    2. Autocolant pentru afişare
    Textul autocolantului de publicitate privind cofinanţarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afişat pe fiecare utilaj, instalaţie sau alte achiziţii, în puncte de vizibilitate maximă. Se vor utiliza mai multe autocolante dacă obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripţionat şi va fi menţinut atât pe perioada executării proiectului, cât şi după 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă.
    Elementele de informare afişate în autocolant vor fi următoarele:
    a) în partea din dreapta se vor înscrie: sigla Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi logoul „SUSŢINE INIŢIATIVA TA!“;
    b) în partea de mijloc, sus, stema Guvernului României - Arial, 16, bold. Stema va avea dimensiunile de L = 2 cm, l = 3 cm.
    Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului - Arial, 16, bold;

    c) în partea din stânga, steagul Uniunii Europene având dedesubt textul UNIUNEA EUROPEANĂ - Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L = 3,5 cm, l = 1,8 cm;
    d) în partea de mijloc, jos, se vor trece titlul proiectului şi anul achiziţionării bunului - Arial, 16, bold.

    [ ] Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepţia celor de la steme.
    Stemele şi sigla vor fi color.
    ANEXA 9

    SITUAŢIE
    vânzări material piscicol din producţia proprie în perioada de referinţă ..................................

┌────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────┬───────┬─────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │V_m │ │ │
│Document vânzare │(2017│ │ │
│ │+ │ │ │
│ │2018 │ │ │
├────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤+ │V_rt = │ │
│ │ │ │ │ │2019)│V_m – │ │
│ │Vânzări 2017 │Vânzări 2018 │Vânzări 2019 │Vânzări 2020 │/3 │V_2020:│*V_rt │
│ │ │ │ │ │(col.│(col. │solicitat│
│Nr./seria/ │ │ │ │ │3 + │10 – │(lei) │
│data ├─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤col. │col. 9)│ │
│documentului│ │ │ │ │ │ │ │ │5 + │(lei) │ │
│ │cantitate│valoare│cantitate│valoare│cantitate│valoare│cantitate│valoare│col. │ │ │
│ │(kg) │(lei) │(kg) │(lei) │(kg) │(lei) │(kg) │(lei) │7)/3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei)│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────┴───────┴─────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016