Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
instructiuni din 2 martie 2011

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 419 bis din 21 Aprilie 2021 (M. Of. 419 bis/2021)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 aprilie 2021 pentru măsura IV.4 "Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 bis din 21 aprilie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 83/2021, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 419 din 21 aprilie 2021.──────────  programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014-2020   prioritatea uniunii nr. 5   stimularea comercializĂrii Şi prelucrĂrii ghidul solicitantuluiobiectiv specific 5.2: Încurajarea investiţiilor în sectoarele prelucrării şi comercializăriimĂsura iv.4. prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)sprijin financiar pentru reducerea temporară a vânzărilor de produse procesate proprii rezultate din capturile realizate la marea neagră şi comercializate prin centrele de primă vânzare autorizate de anpa, ca urmare a epidemiei de covid-19tipul apelului: non-competitivversiunea 1  aprilie 2021cuprins1. legislaŢie a uniunii europene Şi naŢionalĂ, alte documente relevante2. prevederi generale3. condiŢii ...

Monitorul Oficial 189 din 25 Februarie 2021 (M. Of. 189/2021)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 19 februarie 2021 pentru măsura I.9 "Încetarea temporară a activităţilor de pescuit" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 189 din 25 februarie 2021

──────────aprobat prin ordinul nr. 36 din 19 februarie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 25 februarie 2021.──────────1. legislaţie a uniunii europene şi naţională, alte documente relevantelegislaţie ue:- regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune ...

Monitorul Oficial 525 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 525/2016)

 ORDIN nr. 438 din 21 iunie 2016 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 13 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,preşedintele consiliului concurenţei emite următorul ordin:art. 1În urma adoptării în plenul consiliului concurenţei se pun în aplicare instrucţiunile privind regulile de acces la dosarul consiliului concurenţei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 421/2011 pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul consiliului concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din legea concurenţei nr. 21/1996, ...

Monitorul Oficial 690 din 22 Septembrie 2014 (M. Of. 690/2014)

 INSTRUCŢIUNI nr. 140 din 15 septembrie 2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 145 din normele de aplicare a prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 257/2011,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni se aplică de către unităţile centrale şi teritoriale ale ministerului afacerilor interne cu responsabilităţi de întocmire şi transmitere către casa de pensii sectorială a ministerului afacerilor interne a documentelor şi ...

Monitorul Oficial 469 din 29 Iulie 2013 (M. Of. 469/2013)

INSTRUCTIUNI nr. 114 din 22 iulie 2013 privind raspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iulie 2013

Având în vedere dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999,pentru executarea în mod unitar, în ministerul afacerilor interne, a dispoziţiilor legale privind răspunderea materială a personalului propriu şi evaluarea pagubelor produse acestui minister,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:art. 1prezentele instrucţiuni au ca obiect aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999, ...

Monitorul Oficial 154 din 22 Martie 2013 (M. Of. 154/2013)

INSTRUCTIUNE nr. 2 din 2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013

Instrucţiunea privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 142/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de raportare a societăţilor de servicii de investiţii financiare (s.s.i.f.), a operatorilor de piaţă şi a operatorilor de sistem cu privire la investiţiile de portofoliu şi la instrumentele financiare derivate, prevăzută în regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la banca naţională a ...

Monitorul Oficial 166 din 14 Martie 2012 (M. Of. 166/2012)

INSTRUCTIUNI din 28 februarie 2012 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in sistemul administratiei penitenciare EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 14 martie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni instituie norme şi reguli referitoare la organizarea, coordonarea şi controlul activitãţii de protecţie a mediului aplicabile în sistemul administraţiei penitenciare, obligatorii pentru întregul personal al acestuia şi pentru persoanele private de libertate, aflate în executarea pedepsei privative de libertate, din custodie.(2) protecţia mediului în sistemul administraţiei penitenciare reprezintã un ansamblu de activitãţi instituţionalizate având ca scop aplicarea corespunzãtoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitarea şi eliminarea poluãrilor accidentale, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţã care pot apãrea în urma acestora, în incintele şi în zonele de responsabilitate sau de ...

Monitorul Oficial 64 din 26 Ianuarie 2012 (M. Of. 64/2012)

INSTRUCTIUNEA nr. 2 din 18 ianuarie 2012 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2012

Art. iinstrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de cãtre entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, aprobatã prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 30/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. la articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:"art. 3. - (1) situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere formatele prevãzute de regulamentul nr. 4/2011 privind reglementãrile contabile conforme cu directiva a iv-a a comunitãţilor economice europene aplicabile entitãţilor ...

Monitorul Oficial 756 din 27 Octombrie 2011 (M. Of. 756/2011)

INSTRUCTIUNI din 12 octombrie 2011 pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 27 octombrie 2011

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind regulile de acces la dosarul consiliului concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, precum şi în cazurile de concentrãri economice, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 421/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 18 martie 2011, se modificã dupã cum urmeazã:1. punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:"1. accesul la dosarul consiliului ...

Monitorul Oficial 219 din 30 Martie 2011 (M. Of. 219/2011)

INSTRUCTIUNI nr. 4 din 22 martie 2011 privind finantarea cheltuielilor pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia celei care, potrivit legii, se efectueaza gratuit EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 30 martie 2011

În conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 105 alin. (2) lit. (g), art. 234 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor mãsuri tranzitorii în sistemul naţional de învãţãmânt,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezenta instrucţiune.art. 1Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didacticã sau didacticã auxiliarã, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016