Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 12 octombrie 2011  pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 12 octombrie 2011 pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 27 octombrie 2011

    În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.

    ART. I
    Instrucţiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrãri economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2011, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
    "1. Accesul la dosarul Consiliului Concurenţei constituie una dintre garanţiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalitãţii de tratament şi a dreptului la apãrare. Dreptul de acces la dosar este prevãzut de art. 44 alin. (2)-(7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege. Odatã cu transmiterea raportului de investigaţie, preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte:
    a) termenul-limitã pânã la care pãrţile în cauzã pot consulta dosarul şi obţine copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie;
    b) termenul-limitã pentru depunerea observaţiilor scrise.
    Data audierilor va fi stabilitã în funcţie de complexitatea cazului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea raportului de investigaţie."

    2. Punctul 3 şi nota de subsol aferentã vor avea urmãtorul cuprins:
    "3. În sensul prezentelor instrucţiuni, expresia acces la dosar semnificã accesul permis reprezentanţilor autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale*2), persoanelor, întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi al cãror comportament face obiectul raportului de investigaţie al Consiliului Concurenţei.
-------------
    *2) În cazurile privind posibila încãlcare a art. 9 din lege."

    În sensul prezentelor instrucţiuni, expresia acces la documente semnificã accesul autorilor plângerilor sau al altor pãrţi implicate a cãror audiere poate fi admisã, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege. Aceste situaţii sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigaţie şi, prin urmare, nu intrã în sfera definiţiei noţiunii de «acces la dosar» reglementatã de prezentele instrucţiuni. Aceste situaţii fac obiectul unei secţiuni separate din prezentele instrucţiuni.

    3. Punctul 5 şi notele de subsol aferente vor avea urmãtorul cuprins:
    "5. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit sã asigure exercitarea efectivã a dreptului la apãrare faţã de concluziile şi propunerile din raportul de investigaţie. În acest sens, atât în cazurile prevãzute la art. 5, 6 sau 9 din lege, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, cât şi în cazurile privind concentrãrile economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentanţilor autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale*3), întreprinderilor*4) respectiv asociaţiilor de întreprinderi al cãror comportament face obiectul raportului de investigaţie al Consiliului Concurenţei, denumite în continuare destinatari ai raportului de investigaţie.
-------------
    *3) În cazurile privind posibila încãlcare a art. 9 din lege.
    *4) În cuprinsul acestor instrucţiuni, termenul întreprindere include atât întreprinderile, cât şi asociaţiile de întreprinderi. Termenul persoanã se referã atât la persoana fizicã, cât şi la persoana juridicã. Multe entitãţi sunt în acelaşi timp şi persoane juridice şi întreprinderi, iar în acest caz ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeaşi situaţie este şi în cazul în care o persoanã fizicã este întreprindere în înţelesul art. 5 şi 6 din lege, respectiv art. 101 şi 102 din TFUE. În procedurile legate de concentrãri economice trebuie sã se ţinã seama şi de persoanele prevãzute la art. 10 din lege, chiar dacã este vorba de persoane fizice. În cazul entitãţilor fãrã personalitate juridicã, dar care nu sunt nici întreprinderi şi sunt implicate în procedurile desfãşurate de Consiliul Concurenţei, acesta din urmã aplicã, atunci când este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate în prezentele instrucţiuni."

    4. Punctul 6 şi nota de subsol aferentã vor avea urmãtorul cuprins:
    "6. Dosarul Consiliului Concurenţei într-o investigaţie privind posibila încãlcare a legii, a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, precum şi într-o investigaţie având ca obiect compatibilitatea unei operaţiuni de concentrare economicã cu un mediu concurenţial normal cuprinde toate documentele*5) care au fost obţinute, produse şi/sau colectate de cãtre Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei.
----------
    *5) Conform prezentelor instrucţiuni, termenul document se referã la orice tip de informaţie, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acoperã totodatã şi orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil."

    5. Punctul 7 va avea urmãtorul cuprins:
    "7. Accesul la declaraţiile întreprinderilor efectuate în vederea aplicãrii politicii de clemenţã este acordat numai destinatarilor raportului de investigaţie, în urmãtoarele condiţii:
    a) dacã se angajeazã - împreunã cu reprezentanţii legali care primesc acces în numele lor - sã nu realizeze nicio copie, utilizând mijloace mecanice sau electronice, a informaţiilor din declaraţiile la care li s-a permis accesul; şi
    b) dacã se angajeazã cã informaţiile obţinute din declaraţie vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare ori administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.
    Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaraţiile efectuate în vederea aplicãrii politicii de clemenţã."

    6. Punctul 8 va avea urmãtorul cuprins:
    "8. În cursul unei investigaţii desfãşurate potrivit prevederilor art. 34 şi urmãtoarele din lege, Consiliul Concurenţei poate aduna o serie de documente, dintre care unele, ca urmare a unei cercetãri mai detaliate, se dovedesc a nu avea legãturã cu obiectul investigaţiei în cauzã. Aceste documente vor fi returnate celor de la care au fost ridicate, iar orice copii ale acestora vor fi distruse. Dupã returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei."

    7. Punctul 13 va avea urmãtorul cuprins:
    "13. În situaţia unui studiu comandat având legãturã cu procedurile iniţiate de Consiliul Concurenţei, corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi cel ce realizeazã studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau în legãturã cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, nefiind accesibilã."

    8. Punctul 15 va avea urmãtorul cuprins:
    "15. În circumstanţe excepţionale, Consiliul Concurenţei acordã accesul la documentele ce provin de la autoritãţile de concurenţã din alte state membre numai dupã înlãturarea eventualelor informaţii secrete de afaceri sau a altor informaţii confidenţiale. Consiliul Concurenţei va consulta autoritatea publicã ce a remis documentele, înainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica eventualele secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. Este situaţia documentelor care fac parte din elementele de probã folosite în procesul de investigare, într-un mod similar documentelor obţinute de la terţi. Aceste reguli se aplicã, în particular, documentelor şi informaţiilor obţinute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003."

    9. Punctul 16 va avea urmãtorul cuprins:
    "16. Dosarul Consiliului Concurenţei poate conţine şi documente ce includ alte douã categorii de informaţii, şi anume secrete de afaceri şi alte informaţii confidenţiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi parţial sau total restricţionat. Se acordã accesul, dacã este posibil, la o versiune neconfidenţialã a informaţiilor iniţiale, astfel cum aceasta a fost transmisã de întreprinderea care beneficiazã de acordarea caracterului confidenţial. În situaţia în care confidenţialitatea poate fi asiguratã printr-un rezumat al informaţiilor relevante, se acordã accesul la acest rezumat. Toate celelalte documente sunt accesibile în forma lor iniţialã."

    10. Punctul 17 şi nota de subsol aferentã vor avea urmãtorul cuprins:
    "17. Dacã dezvãluirea unor informaţii despre activitatea economicã a unei întreprinderi poate dãuna grav intereselor acelei întreprinderi, aceste informaţii constituie secrete de afaceri*8). Informaţiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informaţii tehnice şi/sau financiare legate de know-how-ul unei întreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese şi secrete de producţie, surse de aprovizionare, cantitãţi produse şi vândute, cote de piaţã, liste de clienţi şi distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor şi a preţurilor, strategia de vânzãri.
-------------
    *8) Decizia din 18 septembrie 1996 în Cazul T-353/94 Postbank NV împotriva Comisiei (1996) ECR II-921, paragraful 87."

    Afectarea gravã a activitãţii se referã, printre altele, la acele situaţii în care este vorba de informaţii protejate de dispoziţii legale exprese sau informaţii care pot duce, în situaţia în care sunt cunoscute, la coordonarea comportamentului pe piaţã al unor întreprinderi.

    11. Punctul 18 şi nota de subsol aferentã vor avea urmãtorul cuprins:
    "18. Categoria «alte informaţii confidenţiale» cuprinde informaţii, altele decât secretele de afaceri, care pot fi considerate confidenţiale, în mãsura în care dezvãluirea acestora poate dãuna semnificativ unei persoane sau unei întreprinderi. De asemenea, în funcţie de circumstanţele specifice fiecãrui caz, alte informaţii confidenţiale pot fi reprezentate de informaţiile transmise de cãtre terţi despre operatorii economici implicaţi care ar putea exercita o presiune considerabilã din punct de vedere economic şi comercial asupra concurenţilor sau asupra partenerilor comerciali, clienţilor şi/sau furnizorilor respectivilor operatori economici. Instanţele comunitare au confirmat cã este legitim refuzul de a dezvãlui întreprinderilor anumite adrese primite de la clienţii acestora, din moment ce aceastã dezvãluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor mãsuri represive*9). Prin urmare, noţiunea de «alte informaţii confidenţiale» poate include informaţii care ar permite pãrţilor sã îi identifice pe autorii plângerilor sau pe alţi terţi, atunci când aceştia din urmã au o opţiune motivatã de a rãmâne anonimi, pe care o probeazã în scris.
-------------
    *9) Instanţele comunitare s-au pronunţat asupra acestei probleme atât în cazuri de pretins abuz de poziţie dominantã (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89, BPB Industries şi British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P, BPB Industries şi British Gypsum (1995) ECR I-865], cât şi în cazuri de concentrare economicã [Cazul T-221/95 Endemol împotriva Comisiei (1999) ECR II-1299, paragraful 69, şi Cazul T-5/02 Laval împotriva Comisiei (2002) ECR II-4381, paragraful 98 şi urmãtoarele]."

    12. Punctul 19 şi nota de subsol aferentã vor avea urmãtorul cuprins:
    "19. Pentru ca o informaţie sã fie consideratã ca fiind confidenţialã, persoana, autoritatea sau instituţia publicã ori întreprinderea în cauzã trebuie sã facã o solicitare motivatã în acest sens şi aceastã solicitare sã fie acceptatã de Consiliul Concurenţei*10).
-------------
    *10) A se vedea pct. 44."

    13. Punctul 21 şi notele de subsol aferente vor avea urmãtorul cuprins:
    "21. Informaţiile referitoare la o întreprindere care sunt deja cunoscute de cãtre terţi*11) cãrora li s-au comunicat informaţiile respective de cãtre aceastã întreprindere, în mod normal, nu sunt considerate ca fiind informaţii confidenţiale*12). Informaţiile care şi-au pierdut importanţa comercialã*13) nu mai pot fi considerate confidenţiale. Ca regulã generalã, Consiliul Concurenţei prezumã cã informaţiile referitoare la vânzãri, datele privind cotele de piaţã ale pãrţilor şi alte informaţii similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidenţiale.
------------
    *11) În cazul unui grup sau al unei asociaţii, calitatea de «terţ» se va aprecia faţã de grup sau asociaţie.
    *12) Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informaţii confidenţiale comunicate unei asociaţii profesionale de cãtre membrii sãi nu îşi pierd caracterul de secret profesional în ceea ce îi priveşte pe terţi şi nu pot fi transmise autorului plângerii. A se vedea cauzele conexate 209-215 şi 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3125, pct. 46.
    *13) Spre exemplu, datoritã trecerii timpului."

    14. Punctul 22 va avea urmãtorul cuprins:
    "22. În procedurile desfãşurate în cazurile privind practicile anticoncurenţiale, calificarea unei informaţii ca fiind confidenţialã nu constituie în sine o interdicţie de a dezvãlui o astfel de informaţie dacã aceasta este necesarã pentru a dovedi o pretinsã încãlcare (document incriminator) sau este necesarã pentru disculparea unei pãrţi (document dezincriminator).
    Consiliul Concurenţei apreciazã, de la caz la caz, dacã necesitatea de a proteja dreptul la apãrare al destinatarilor raportului de investigaţie prin intermediul asigurãrii accesului la dosar, într-un mod cât mai larg posibil, poate depãşi ca importanţã preocuparea de a proteja informaţiile confidenţiale ale altor pãrţi. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante şi în special a urmãtoarelor elemente:
    a) mãsura în care informaţia contribuie în mod determinant la stabilirea existenţei sau inexistenţei faptei ilegale şi forţa sa probantã;
    b) mãsura în care informaţia este indispensabilã;
    c) gradul de sensibilitate a anumitor informaţii (în ce mãsurã dezvãluirea acestor informaţii poate vãtãma interesele economice ale persoanei sau ale întreprinderii în cauzã).
    Consideraţii similare se aplicã şi procedurilor desfãşurate în cazul concentrãrilor economice, atunci când Consiliul Concurenţei considerã cã dezvãluirea de informaţii este necesarã."

    15. Punctul 25 va avea urmãtorul cuprins:
    "25. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere, o singurã datã, dupã transmiterea de cãtre Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, în scopul asigurãrii principiului egalitãţii de tratament şi al dreptului de apãrare al destinatarilor raportului de investigaţie."

    16. Punctul 26 va avea urmãtorul cuprins:
    "26. Accesul la dosar poate fi asigurat de cãtre raportor şi membrii echipei de investigaţie. Pãrţile nu au acces la observaţiile altor pãrţi la raportul de investigaţie."

    17. Punctul 27 va avea urmãtorul cuprins:
    "27. Prezenta secţiune se referã la situaţiile în care Consiliul Concurenţei poate sau trebuie sã acorde acces autorului plângerii la anumite documente pe care le conţine dosarul în procedurile privind practicile anticoncurenţiale sau altor pãrţi implicate în procedurile privind concentrãrile economice. Din perspectiva sferei de aplicare şi a drepturilor deţinute, aceste situaţii sunt diferite de accesul la dosar, astfel cum este definit în secţiunea II, având în vedere cã imperativele dreptului la apãrare nu subzistã în acest caz."

    18. Punctul 44 va avea urmãtorul cuprins:
    "44. Atât în cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale, cât şi în cadrul celor privind concentrãri economice, în cazul persoanei sau al întreprinderii care îndeplineşte condiţiile prevãzute la pct. 39-41, în mãsura în care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurenţei va putea:
    a) sã accepte provizoriu solicitãrile de confidenţialitate care prima facie par a fi justificate; sau
    b) sã informeze partea în cauzã cã acceptã acordarea în tot sau în parte a caracterului confidenţial solicitat, în cazurile în care solicitarea este justificatã."

    19. Punctul 45 va avea urmãtorul cuprins:
    "45. Anterior transmiterii raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei poate reveni asupra acceptãrii provizorii a solicitãrii de confidenţialitate atunci când informaţia respectivã este consideratã necesarã pentru a dovedi o pretinsã încãlcare a legii (document incriminator) sau pentru disculparea unei pãrţi (document dezincriminator), în conformitate cu dispoziţiile pct. 22 şi 53 din prezentele instrucţiuni."

    ART. II
    Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016