Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNEA nr. 2 din 18 ianuarie 2012  pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNEA nr. 2 din 18 ianuarie 2012 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2012

    ART. I
    Instrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de cãtre entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere formatele prevãzute de Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.
    2. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    (3) Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netã, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate dupã natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). Pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv în sensul prezentei instrucţiuni, cifra de afaceri se calculeazã prin însumarea veniturilor rezultate din activitatea curentã. În formularul «Cont de profit şi pierdere» (cod 20), pentru entitãţile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), la rândul 14 «Salarii», respectiv la rândul 24 «Salarii» se vor înscrie toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. În cadrul aceloraşi rânduri se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, în cadrul formularului «Date informative» (cod 30)."
    3. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
    Situaţiile financiare anuale se semneazã şi de cãtre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionãrii entitãţii."
    4. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completeazã codul privind activitatea desfãşuratã, potrivit Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN Rev. 2, aplicabilã de la 1 ianuarie 2008, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN. În cazul în care unitatea desfãşoarã mai multe activitãţi, se va trece codul activitãţii preponderente, care defineşte profilul unitãţii (respectiv codul clasei CAEN al activitãţii preponderente)."
    5. Anexele nr. 1-4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezenta instrucţiune.
    ART. II
    Prezenta instrucţiune intrã în vigoare la data publicãrii acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publicã în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

    ANEXA 1
    la instrucţiune (Anexa nr. 1 la Instrucţiunea nr. 2/2007)

      Formatul situaţiilor financiare la 31 decembrie .......
     pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate
          de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare,
         cu excepţia organismelor de plasament colectiv

                          BILANŢ
                 la data de 31 decembrie ...  (cod 10) -lei-
┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ Sold la: │
│ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤
│ │ │Începutul │Sfârşitul │
│ │ │exerciţiului │exerciţiului │
│ │ │financiar │financiar │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. cheltuieli de constituire │ 01 │ │ │
│(ct. 201-2801) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ │
│(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. concesiuni, brevete, licenţe, │ 03 │ │ │
│ mãrci comerciale,drepturi şi valori│ │ │ │
│similare şi alte imobilizãri necorpo- │ │ │ │
│rale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. fondul comercial │ 04 │ │ │
│(ct. 2071-2807-2907) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. avansuri şi imobilizãri necorporale│ 05 │ │ │
│în curs de execuţie (ct. 233+234-2933)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. terenuri şi construcţii │ 07 │ │ │
│(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. instalaţii tehnice şi maşini │ 08 │ │ │
│(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte instalaţii, utilaje şi mobi- │ 09 │ │ │
│lier (ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. avansuri şi imobilizãri corporale │ 10 │ │ │
│în curs (ct.231+232-2931) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. acţiuni deţinute la entitãţi │ 12 │ │ │
│afiliate (ct. 261-2961) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. împrumuturi acordate entitãţilor │ │ │ │
│afiliate (ct.2671+2672-2965) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. interese de participare │ 14 │ │ │
│(ct.263-2963) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. împrumuturi acordate entitãţilor de│ 15 │ │ │
│care compania este legatã prin │ │ │ │
│interese de participare (ct. 2675+ │ │ │ │
│2676-2967) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. titluri şi alte instrumente finan- │ 16 │ │ │
│ciare deţinute ca imobilizãri │ │ │ │
│(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte creanţe │ 17 │ │ │
│(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │ 19 │ │ │
│(rd. 06+11+18) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. materiale consumabile │ 20 │ │ │
│(ct. 302+303±308+351-392-395) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. servicii în curs de execuţie │ 21 │ │ │
│(ct. 332-394) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri pentru cumpãrãri de │ 22 │ │ │
│stocuri (ct. 4091) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmeazã sã │ │ │ │
│fie încasate dupã o perioadã mai mare │ │ │ │
│de un an trebuie prezentate separat │ │ │ │
│pentru fiecare element) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. Creanţe comerciale*) │ 24 │ │ │
│(ct. 2675*)+2676*)+2678*)+2679*)- │ │ │ │
│2966*)-2969*)+4092+411+413+418-491) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume de încasat de la entitãţile │ 25 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│(ct. 4511+4518-4951) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. sume de încasat din interese de │ 26 │ │ │
│participare (ct. 4521+4528-4952) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. alte creanţe │ 27 │ │ │
│(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 │ │ │ │
│+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ │ │ │ │
│473-496+5187) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. creanţe privind capitalul subscris │ 28 │ │ │
│şi nevãrsat (ct. 456-4953) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN │ │ │ │
│ SCURT │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. acţiuni deţinute la entitãţile │ │ │ │
│afiliate(ct.501-591) │ 30 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte investiţii pe termen scurt │ 31 │ │ │
│(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ │ │ │ │
│+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│ │ │ │
│-597-598+5113+5114) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 33 │ │ │
│(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 │ │ │ │
│+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+ │ │ │ │
│+5412+542) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 34 │ │ │
│(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │ 35 │ │ │
│(ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│PERIOADĂ DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. împrumuturi din emisiuni de │ 36 │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate instituţiilor │ │ │ │
│de credit │ 37 │ │ │
│(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri încasate în contul │ 38 │ │ │
│clienţilor │ │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 39 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comerţ de plãtit │ 40 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitãţilor afiliate │ 41 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 42 │ │ │
│de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 43 │ │ │
│fiscale şi alte datorii pentru │ │ │ │
│asigurãrile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV │ 45 │ │ │
│DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│(rd. 34+35-44-60.2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 46 │ │ │
│(rd. 19+45) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. împrumuturi din emisiuni de │ 47 │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate instituţiilor de │ │ │ │
│credit │ 48 │ │ │
│(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri încasate în contul │ │ │ │
│clienţilor │ 49 │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 50 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comerţ de plãtit │ 51 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitãţilor afiliate │ 52 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 53 │ │ │
│de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 54 │ │ │
│fiscale şi datorii pentru │ │ │ │
│asigurãrile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. provizioane pentru pensii şi alte │ 56 │ │ │
│obligaţii similare (ct.1515) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. provizioane pentru impozite │ 57 │ │ │
│(ct. 1516) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte provizioane (ct. 1511+1512+ │ 58 │ │ │
│1513+1514+1518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│ 59 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2+ │ 60 │ │ │
│60.3) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. subvenţii pentru investiţii │ 60.1 │ │ │
│(ct. 475) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. venituri înregistrate în avans │ 60.2 │ │ │
│(ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. fond comercial negativ (ct. 2075) │ 60.3 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: │ 61 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris nevãrsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris vãrsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 64 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 65 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 66 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73) │ 67 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. rezerve statutare sau contractuale │ 69 │ │ │
│(ct. 1063) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. rezerve constituite din valoarea │ 70 │ │ │
│imobilizãrilor financiare dobandite cu│ │ │ │
│titlu gratuit (ct. 1065) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. rezerve de reevaluare la valoarea │ 71 │ │ │
│justã (ct.1066)**) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. rezerve reprezentând surplus │ 72 │ │ │
│realizat din rezerve de reevaluare │ │ │ │
│(ct. 1067) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte rezerve (ct.1068) │ 73 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Acţiuni proprii (ct.109) │ 74 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Câştiguri legate de instrumentele de │ 75 │ │ │
│capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Pierderi legate de instrumentele de │ 76 │ │ │
│capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 77 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR (ct.121) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 80 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 81 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 80 │ │ │
│(rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79 │ │ │ │
│-80-81) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘
_______
    *) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679
    reprezintã creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
    contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o
    perioadã mai micã de 12 luni.
    **) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate

           ADMIMISTRATOR, ÎNTOCMIT,

      Numele şi prenumele _______ Numele şi prenumele ___________
      Semnãtura _________________ Calitatea _____________________
                                            Semnãtura _____________________
      Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                            organismul profesional_________
                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                        la data de 31 decembrie ........


                                                            -lei-
     (cod 20)
┌───────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐
│ │ │ Exerciţiul financiar │
│ Denumirea indicatorului │Nr.rd.├──────────────┬────────────┤
│ │ │ precedent │ încheiat │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│1. Cifra de afaceri netã (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Venituri din activitatea curentã │ 02 │ │ │
│(ct. 704+705+706+708) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Venituri din subvenţii de exploatare │ 03 │ │ │
│aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│2. Variaţia stocurilor (ct. 711) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│ sold C │ 04 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│ sold D │ 05 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│3. Veniturile producţiei imobilizate │ 06 │ │ │
│(ct. 721+722) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│4. Alte venituri din exploatare (ct. │ 07 │ │ │
│7417+758+7815) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 08 │ │ │
│(rd. 01+04-05+06+07) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu materialele şi alte │ 09 │ │ │
│cheltuieli externe (rd. 10 la 12) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 10 │ │ │
│(ct. 602-7412) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604) │ 11 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│c) Alte cheltuieli externe (cu energia │ 12 │ │ │
│şi apa) │ │ │ │
│(ct. 605-7413) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) │ 13 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Salarii (ct. 641+642+644-7414) │ 14 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ 15 │ │ │
│socialã │ │ │ │
│(ct. 645-7415) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│7. a) Ajustãri de valoare privind imobili- │ 16 │ │ │
│zãrile corporale şi necorporale (rd. 17-18)│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) │ 17 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a.2) Venituri (ct. 7813+7815) │ 18 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Ajustãri de valoare privind activele │ 19 │ │ │
│circulante (rd. 20-21) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) │ 20 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b.2) Venituri (ct. 754+7814) │ 21 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 │ 22 │ │ │
│la 25) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 23 │ │ │
│(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625 │ │ │ │
│+626+627+628-7416) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Cheltuieli, cu alte impozite, taxe şi │ 24 │ │ │
│vãrsãminte asimilate (ct. 635) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│c) Cheltuieli cu despãgubiri, donaţii şi │ 25 │ │ │
│activele cedate (ct. 658) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│d) Ajustari privind, provizioanele │ 26 │ │ │
│(rd. 27-28) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│d.1) Cheltuieli (ct. 6812) │ 27 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│d.2) Venituri (ct. 7812) │ 28 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 29 │ │ │
│(rd. 09+13+16+19+22+26) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│REZULTATUL DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 08-29) │ 30 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 29-08) │ 31 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│9. Venituri din interese de participare │ 32 │ │ │
│(ct. 7613) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care, venituri obţinute de la │ │ │ │
│entitãţile afiliate │ 33 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│10. Venituri din alte investiţii financiare│ 34 │ │ │
│şi împrumuturi ce fac parte din activele │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
│(ct. 7611+7612) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care, venituri obţinute din acţiuni │ 35 │ │ │
│deţinute la entitãţile afiliate (ct.7611) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│11. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 36 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care venituri obţinute de la │ 37 │ │ │
│entitãţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│12. Alte venituri financiare │ 38 │ │ │
│(ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ 39 │ │ │
│(rd. 32+34+36+38) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│13. Ajustãri de valoare privind imobilizã- │ 40 │ │ │
│rile financiare şi investiţiile financiare │ │ │ │
│deţinute ca active circulante (rd. 41-42) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│Cheltuieli (ct. 686) │ 41 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│Venituri (ct. 786) │ 42 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│13. a) Cheltuieli privind dobânzile │ 43 │ │ │
│(ct. 666-7418) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- din care, cheltuieli în relaţia cu │ 44 │ │ │
│entitãţile afiliate │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│b) Alte cheltuieli financiare │ 45 │ │ │
│(ct. 663+664+665+667+668) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 40+43+45)│ 46 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│REZULTATUL FINANCIAR: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 39-46) │ 47 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 46-39) │ 48 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│15. REZULTATUL CURENT │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 08+39-29-46) │ 49 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 29+46-08-39) │ 50 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│16. Venituri extraordinare (ct. 771) │ 51 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 52 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│18. REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 51-52) │ 53 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 52-51) │ 54 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51) │ 55 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52) │ 56 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│REZULTATUL BRUT │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 55-56) │ 57 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 56-55) │ 58 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) │ 59 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│20. Alte cheltuieli cu impozite care nu │ 60 │ │ │
│apar în elementele de mai sus (ct. 698) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│20. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Profit (rd. 57-59-60) │ 61 │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤
│- Pierdere (rd. 58+59+60) sau │ 62 │ │ │
│(rd. 59+60-57) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴────────────┘

        ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

    Numele şi prenumele ________ Numele şi prenumele ___________
    Semnãtura ___________ Calitatea ____________
    Ştampila unitãţii Semnãtura ____________
                                             Nr. de înregistrare în
                                             organismul profesional ________                                DATE INFORMATIVE


┌─────┐
│30 │ - lei -
├─────┴────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. unitãţi │ Sume │
│ │rd. ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitãţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitãţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│ │Nr. │ Total │ activi- │ activi- │
│ II. Date privind plãţile restante │rd. │col. 2+3 │ tate │ tate de │
│ │ │ │ curentã │ inves- │
│ │ │ │ │ tiţii │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plãţi restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la │ 04 │ │ │ │
│07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurãrilor sociale - total (rd. 09 la │ │ │ │ │
│13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru fondul │ 10 │ │ │ │
│asigurãrilor sociale de sãnãtate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentarã │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurãrilor pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi │ 15 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ 18 │ │ │ │
│scadenţã - total (rd. 19 la 21), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │Nr. │31 decembrie │31 decembrie │
│ │rd. │an precedent │ an curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Numãr mediu de salariaţi │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤
│ IV. Plãţi de dobânzi, dividende şi │ Nr.│ Sume │
│ redevenţe │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 24 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 26 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din statele│ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 28 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 30 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) │ │ │
│nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plãtite de │ 32 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plãtite de │ 34 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de │ 36 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ V. Tichete de masã │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã │ 38 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activita- │Nr. │31 decembrie │31 decembrie │
│tea de cercetare-dezvoltare**) │rd. │an precedent │ an curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, │ 39 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - din fonduri publice │ 40 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - din fonduri private │ 41 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare***) │ Nr.│31 decembrie │ 31 decembrie │
│ │ rd.│an precedent │ an curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la │ 42 │ │ │
│45), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în │ 43 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de │ 44 │ │ │
│finalizare în cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în │ 45 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│31 decembrie │ 31 decembrie │
│ │ rd.│an precedent │ an curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Imobilizãri financiare, în sume brute │ 46 │ │ │
│(rd. 47+56), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, │ 47 │ │ │
│interese de participare, alte titluri imo-│ │ │ │
│bilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 48 la 54), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 48 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 49 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - pãrţi sociale emise de rezidenţi │ 50 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 51 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasa-│ 52 │ │ │
│ ment colectiv (inclusiv de SIF-uri) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - unitãţi de fond emise de organismele │ 53 │ │ │
│ de plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni şi pãrţi sociale emise de │ 54 │ │ │
│ nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 55 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 57│ 56 │ │ │
│ + 58), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe imobilizate în lei şi exprima-│ 57 │ │ │
│ te în lei, a cãror decontare se face în │ │ │ │
│ funcţie de cursul unei valute (din ct. │ │ │ │
│ 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe imobilizate în valutã (din ct.│ 58 │ │ │
│ 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate fur-│ 59 │ │ │
│nizorilor şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute (ct. 4092+411+413+418), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri │ 60 │ │ │
│ acordate furnizorilor externi şi alte │ │ │ │
│ conturi asimilate, în sume brute (din │ │ │ │
│ ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + │ │ │ │
│ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personalul şi │ 61 │ │ │
│conturi asimilate (ct. 425+4282) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãri- │ 62 │ │ │
│lor sociale şi bugetul statului (ct. 431+ │ │ │ │
│437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+ │ │ │ │
│4482), (rd. 63 la 67), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe în legãturã cu bugetul asigu- │ 63 │ │ │
│ rãrilor sociale (ct. 431+437+4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe fiscale în legãturã cu bugetul│ 64 │ │ │
│ statului (ct. 441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │ 65 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte │ 66 │ │ │
│ asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte creanţe în legãturã cu bugetul │ 67 │ │ │
│ statului (ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţele entitãţii în relaţiile cu enti- │ 68 │ │ │
│tãţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte creanţe (ct. 452+456+4582+461+471+ │ 69 │ │ │
│473), (rd. 70 la 71), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - decontãri privind interesele de parti-│ 70 │ │ │
│ cipare, decontãri cu acţionarii/asocia- │ │ │ │
│ ţii privind capitalul, decontãri din │ │ │ │
│ operaţii în participaţie (ct. 452+456+ │ │ │ │
│ 4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte creanţe în legãturã cu persoanele│ 71 │ │ │
│ fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│ decât creanţele în legãturã cu institu- │ │ │ │
│ ţiile publice (instituţiile statului), │ │ │ │
│(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 72 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - de la nerezidenţi │ 73 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ 74 │ │ │
│(ct. 501+503+505+506+507+ din ct. 508), │ │ │ │
│(rd. 75 la 83), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 75 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 76 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - pãrţi sociale emise de rezidenţi │ 77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasa-│ 79 │ │ │
│ ment colectiv (inclusiv de SIF-uri) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - unitãţi de fond emise de organismele │ 80 │ │ │
│ de plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de nerezidenţi │ 81 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 82 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - depozite bancare pe termen scurt │ 83 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113+5114) │ 84 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 86+87), │ 85 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei (ct. 5311) │ 86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã (ct. 5314) │ 87 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în │ 88 │ │ │
│valutã (rd. 89 - 90), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei (ct. 5121) │ 89 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã (ct. 5124) │ 90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acrediti-│ 91 │ │ │
│ve ( rd. 92 + 93), din care │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sume în curs de decontare, acreditive │ 92 │ │ │
│şi alte valori de încasat, în lei │ │ │ │
│(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sume în curs de decontare şi acrediti-│ 93 │ │ │
│ve în valutã (din ct. 5125 + 5412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + │ 94 │ │ │
│110 + 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 126 + │ │ │ │
│129 + 131 + 132 + 137 + 138 + 139 + 144), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, │ 95 │ │ │
│în sume brute (ct. 161), (rd. 96 + 97), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 96 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emi- │ 98 │ │ │
│siuni de obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 1681), (red. 99 + 100), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 99 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │100 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │101 │ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103) │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │103 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │104 │ │ │
│interne pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(ct. 105 + 106), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │105 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │106 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │107 │ │ │
│(ct. 5193 + 5194 +5195),(rd. 108 + 109), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │108 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │109 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │110 │ │ │
│externe pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(ct. 111 + 112), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │111 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │112 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +│113 │ │ │
│1622 + 1627), (rd. 114 + 115), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │114 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │115 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │116 │ │ │
│pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + │ │ │ │
│118), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │117 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │118 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │119 │ │ │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625),(rd. 120 + 121), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │120 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │121 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │122 │ │ │
│externe pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ │
│(rd. 123 + 124), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │123 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │124 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite de la trezoreria statului │125 │ │ │
│(ct. 1626 + din ct. 1682) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzi aferente │126 │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
│(rd. 127 + 128), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei şi exprimate în lei, a cãror │127 │ │ │
│decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │128 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la│129 │ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în su- │ │ │ │
│me brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + │ │ │ │
│408 + 419), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - datorii comerciale, avansuri primite │130 │ │ │
│de clienţi externe şi alte conturi asimi- │ │ │ │
│late în sume brute (din ct. 401 + din ct. │ │ │ │
│403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. │ │ │ │
│408 + din ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legãturã cu personalul şi │131 │ │ │
│conturile asimilate (ct. 421 + 423 + 424 +│ │ │ │
│426 + 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legãturã cu bugetul asigurãri- │132 │ │ │
│lor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +│ │ │ │
│437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - datorii în legaturã cu bugetul asigu- │133 │ │ │
│rãrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - datorii fiscale în legãturã cu bugetul│134 │ │ │
│statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte │135 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte datorii în legãturã cu bugetul │136 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datoriile entitãţii în relaţiile cu enti- │137 │ │ │
│tãţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │138 │ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 +│139 │ │ │
│462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 140 la │ │ │ │
│143), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - decontãri privind interesele de parti-│140 │ │ │
│cipare, decontãri cu acţionarii/asociaţii │ │ │ │
│privind capitalul, decontãri din operaţii │ │ │ │
│în participaţie │ │ │ │
│(ct. 452 + 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte datorii în legaturã cu persoanele│141 │ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│decât datoriile în legaturã cu instituţi- │ │ │ │
│ile publice [instituţiile statului*)] │ │ │ │
│(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri │142 │ │ │
│(din ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - vãrsãminte de afectuat pentru imobili-│143 │ │ │
│zãri financiare şi investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de plãtit (ct. 5186) │144 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012), │145 │ │ │
│(rd. 146 la 149), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate │146 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate │147 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - pãrţi sociale │148 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - capital subscris vãrsat de nerezidenţi│149 │ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │150 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr. │31 decembrie │31 decembrie │
│colaboratorii │rd. │an precedent │an curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │151 │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────┘
___________
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentalã, cercetarea aplicativã,
dezvoltarea tehnologicã şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea
tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 324/2003,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ***) Cheltuielile de inovare se determinã potrivit Regulamentului (CE)
nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei
nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *1) În categoria "Alte datorii în legãturã cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legãturã cu instituţiile publice
(instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.


          ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
     Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ________________
                                          Calitatea __________________________
     Semnãtura ____________________ Semnãtura ____________________
     Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
                                          profesional ______________________
                         SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                       la data de 31 decembrie...........


┌─────┐
│ 40 │ - lei -
├─────┴────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┐
│ Elemente de imobilizãri │Nr.│ Valori brute │
│ │rd.├───────┬────────┬──────────────────┬───────┤
│ │ │ Sold │Creşteri│ Reduceri │ Sold │
│ │ │iniţial│ ├──────┬───────────┤ final │
│ │ │ │ │ Total│ Din care:│(col.5=│
│ │ │ │ │ │dezmembrãri│ 1+2-3)│
│ │ │ │ │ │ şi casãri │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Imobilizãri necorporale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli de constituire şi │01 │ │ │ │ X │ │
│cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Alte imobilizãri │02 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Avansuri şi imobilizãri │03 │ │ │ │ X │ │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01 la 03) │04 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Imobilizãri corporale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Terenuri │05 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Construcţii │06 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Instalaţii tehnice şi maşini │07 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi │08 │ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Avansuri şi imobilizãri │09 │ │ │ │ X │ │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 la 09) │10 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Imobilizãri financiare │11 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE- │12 │ │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┘


               SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

┌─────┐
│ 40 │ - lei -
├─────┴─────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐
│ Elemente de imobilizãri │Nr.│ Sold │Amortizare│ Amortizare │Amortizare │
│ │rd.│iniţial│în cursul │ aferentã │la sfârşitul│
│ │ │ │ anului │imobilizãrilor│ anului │
│ │ │ │ │ scoase din │ (col.9= │
│ │ │ │ │ evidenţã │ 6+7-8) │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ A │B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizãri necorporale │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de constituire │13 │ │ │ │ │
│şi cheltuieli de dezvoltare│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte imobilizãri │14 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 13 + 14) │15 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizãri corporale │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Terenuri │16 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Construcţii │17 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Instalaţii tehnice │ │ │ │ │ │
│şi maşini │18 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi│19 │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 16 la 19) │20 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│AMORTIZARI - TOTAL │21 │ │ │ │ │
│(rd. 15 + 20) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘


               SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

┌─────┐
│ 40 │ - lei -
├─────┴─────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐
│ Elemente de imobilizãri │Nr.│ Sold │ Ajustãri │Ajustãri relu-│Sold final │
│ │rd.│iniţial│constitui-│ate la veni- │(col. 13 = │
│ │ │ │te în cur-│ri │10 + 11 - │
│ │ │ │sul anului│ │12) │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ A │B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizãri necorporale │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de constituire │22 │ │ │ │ │
│şi cheltuieli de dezvoltare│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte imobilizãri │23 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Avansuri şi imobilizãri │24 │ │ │ │ │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 22 la 24) │25 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizãri corporale │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Terenuri │26 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Construcţii │27 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Instalaţii tehnice │ │ │ │ │ │
│şi maşini │28 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi│29 │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Avansuri şi imobilizãri │30 │ │ │ │ │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 26 la 30) │31 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizãri financiare │32 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│AJUSTãRI PENTRU DEPRECIERE-│33 │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘


          ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
     Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ________________
     Semnãtura ____________________ Calitatea __________________________
     Ştampila unitãţii Semnãtura ____________________
                                          Nr. de înregistrare în organismul
                                          profesional ______________________                   SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
                              la data de ..........


                                                                      -lei-
┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │ Sold la │ Creşteri │ Reduceri │ Sold la │
│ Denumirea elementului │începutul├──────┬────┼──────┬────┤sfarşitul│
│ │ exerci- │Total,│Prin│Total,│Prin│ exerci- │
│ │ ţiului │ din │tran│ din │tran│ ţiului │
│ │financiar│care: │sfer│care: │sfer│financiar│
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Capital subscris │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Prime de capital │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve legale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve statutare sau contractuale│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve constituite din valoarea │ │ │ │ │ │ │
│imobilizãrilor financiare │ │ │ │ │ │ │
│dobândite cu titlu gratuit │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve reprezentand surplusul │ │ │ │ │ │ │
│realizat din rezerve din │ │ │ │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Alte rezerve │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Acţiuni proprii │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Câştiguri legate de instrumentele │ │ │ │ │ │ │
│de capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Pierderi legate de instrumentele │ │ │ │ │ │ │
│de capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┬───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│reprezentând profitul │ │ │ │ │ │ │ │
│nerepartizat sau pierderea│ │ │ │ │ │ │ │
│neacoperitã │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din adoptarea │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru prima datã a IAS │ │ │ │ │ │ │ │
│mai puţin IAS 29 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din corectarea │ │ │ │ │ │ │ │
│erorilor contabile │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din trecerea la │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicarea Reglementãrilor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabile conforme cu ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Directiva a IV-a a │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│Comunitãţilor Economice │ │ │ │ │ │ │ │
│Europene │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul exercitiului │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┴───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Repartizarea profitului │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Total capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴─────────┴──────┴────┴──────┴────┴─────────┘

          ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
     Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ________________
     Semnãtura ____________________ Calitatea __________________________
     Ştampila unitãţii Semnãtura ____________________
                                          Nr. de înregistrare în organismul
                                          profesional ______________________    Nota 1:
    Prezentãrile cifrice, cuprinse în situaţia prezentatã mai sus, trebuie sã fie însoţite de informaţii referitoare la:
    - natura modificãrilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;
    - orice altã informaţii semnificative.
    Nota 2:
    Modificãrile capitalului propriu se prezintã pentru cele douã exerciţii financiare, precedent şi curent.


                     SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR*)
                             la data de .........
__________
    *) Entitãţile pot folosi şi metoda indirectã de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Numerar.                                                              - lei -
┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ Exercitiul financiar │
│ Denumirea elementului ├─────────────┬────────────┤
│ │ Precedent │ Curent │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ A │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Fluxuri de numerar din activitãţi de exploatare: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri de la clienţi │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plãţi cãtre furnizori şi angajaţi │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dobânzi plãtite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Impozit pe profit plãtit │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din asigurarea împotriva cutremurelor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar net din activitãţi de exploatare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Fluxuri de numerar din activitãţi de investiţie: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plãţi pentru achiziţionarea de acţiuni │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plãţi pentru achiziţionarea de imobilizãri │ │ │
│corporale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din vânzarea de imobilizãri corporale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dobânzi încasate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dividende încasate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar net din activitãţi de investiţie │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Fluxuri de numerar din activitãţi de finanţare: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din emisiunea de acţiuni │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din împrumuturi pe termen lung │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dividende plãtite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar net din activitãţi de finanţare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Creşterea netã a trezoreriei şi a echivalentelor │ │ │
│de numerar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar şi echivalente de numerar la │ │ │
│începutul exerciţiului financiar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar şi echivalente de numerar la │ │ │
│sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

          ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
     Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ________________
     Semnãtura ____________________ Calitatea __________________________
     Ştampila unitãţii Semnãtura ____________________
                                          Nr. de înregistrare în organismul
                                          profesional ______________________
    ANEXA 2
    la instrucţiune
    (Anexa nr.2 la Instrucţiunea nr. 2/2007)


            Formatul situaţiilor financiare la 31 decembrie .......
                    pentru organismele de plasament colectiv
                   care sunt constituite prin act constitutiv                                     BILANŢ
                            la data de 31 decembrie .......


   (cod 10) - lei-
┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ Sold │
│ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤
│ │ │ Începutul │ Sfârşitul │
│ │ │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │ │ financiar │ financiar │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. cheltuieli de constituire │ 01 │ │ │
│(ct. 201-2801) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ │
│(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. concesiuni, brevete, licenţe, mãrci│ 03 │ │ │
│comerciale,drepturi şi valori similare│ │ │ │
│şi alte imobilizãri necorporale │ │ │ │
│(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. fondul comercial │ 04 │ │ │
│(ct. 2071-2807-2907) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. avansuri şi imobilizãri necorporale│ 05 │ │ │
│ în curs (ct. 233+234-2933) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. terenuri si construcţii │ 07 │ │ │
│(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. instalatii tehnice şi maşini │ 08 │ │ │
│(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09 │ │ │
│(ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. avansuri şi imobilizãri corporale │ 10 │ │ │
│ în curs │ │ │ │
│(ct. 231+232-2931) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. acţiuni deţinute la entitãţi │ 12 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│(ct. 261-2961) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. împrumuturi acordate entitãţilor │ │ │ │
│afiliate (ct. 2671+2672-2965) │ 13 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. interese de participare │ │ │ │
│ (ct. 263-2963) │ 14 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. împrumuturi acordate entitãţilor de│ 15 │ │ │
│care compania este legatã prin │ │ │ │
│interese de participare │ │ │ │
│(ct. 2675+2676-2967) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. titluri şi alte instrumente │ 16 │ │ │
│financiare deţinute ca imobilizãri │ │ │ │
│(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. alte creanţe │ 17 │ │ │
│(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │ 19 │ │ │
│(rd. 06+11+18) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. materiale consumabile │ 20 │ │ │
│(ct. 302+303±308+351-392-395) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. servicii în curs de execuţie │ 21 │ │ │
│(ct. 332-394) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri pentru cumpãrãri de stocuri 22 │ │ │
│(ct. 4091) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmeazã sã │ │ │ │
│fie încasate dupã o perioadã mai mare │ │ │ │
│de un an trebuie prezentate separat │ │ │ │
│pentru fiecare element.) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. Creanţe comerciale │ 24 │ │ │
│(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*- │ │ │ │
│-2969*+4092+411+413+418-491) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume de încasat de la entitãţile │ 25 │ │ │
│ afiliate │ │ │ │
│(ct. 4511+4518-4951) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. sume de încasat din interese de │ 26 │ │ │
│ participare (ct. 4521+4528-4952) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. alte creanţe │ 27 │ │ │
│(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 │ │ │ │
│+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ │ │ │ │
│473-496+5187) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. creanţe privind capitalul subscris │ 28 │ │ │
│ si nevarsat (ct. 456-4953) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN │ │ │ │
│ SCURT │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. acţiuni deţinute la entitãţile │ │ │ │
│ afiliate │ 30 │ │ │
│(ct. 501-591) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte investiţii financiare pe │ 31 │ │ │
│ termen scurt │ │ │ │
│(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ │ │ │ │
│+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│ │ │ │
│-597-598+5113+5114) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV.CASA ŞI CONTURI LA BANCI │ 33 │ │ │
│(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 │ │ │ │
│+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ │ │ │ │
│+5411+5412+542) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 34 │ │ │
│(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │ 35 │ │ │
│(ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│PERIOADĂ DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. împrumuturi din emisiuni de │ 36 │ │ │
│ obligaţiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate instituţiilor │ │ │ │
│ de credit │ 37 │ │ │
│(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri încasate în contul │ 38 │ │ │
│ clienţilor │ │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 39 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comerţ de plãtit │ 40 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitãţilor afiliate │ 41 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 42 │ │ │
│ de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 43 │ │ │
│ fiscale şi alte datorii pentru │ │ │ │
│ asigurãrile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│+5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV │ 45 │ │ │
│DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│(rd. 34+35-44-60.2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 46 │ │ │
│(rd. 19+45) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. împrumuturi din emisiuni de │ 47 │ │ │
│ obligaţiuni │ │ │ │
│(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. sume datorate instituţiilor de │ │ │ │
│ credit │ 48 │ │ │
│(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ │
│+5191+5192+5198) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. avansuri încasate în contul │ │ │ │
│ clienţilor │ 49 │ │ │
│(ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. datorii comerciale │ 50 │ │ │
│(ct. 401+404+408) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. efecte de comerţ de plãtit │ 51 │ │ │
│(ct. 403+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. sume datorate entitãţilor afiliate │ 52 │ │ │
│(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. sume datorate privind interesele │ 53 │ │ │
│ de participare │ │ │ │
│(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 54 │ │ │
│ fiscale şi datorii pentru │ │ │ │
│ asigurãrile sociale │ │ │ │
│(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ │
│424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ │
│+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ │
│457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ │
│5195+5196+5197) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. provizioane pentru pensii si alte │ 56 │ │ │
│obligaţii similare (ct. 1515) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. provizioane pentru impozite │ 57 │ │ │
│ (ct. 1516) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. alte provizioane (ct. 1511+1512+ │ 58 │ │ │
│ +1513+1514+1518) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│ 59 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS │ 60 │ │ │
│(rd.60.1+60.2+60.3) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. subvenţii pentru investiţii │ 60.1 │ │ │
│(ct. 131) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. venituri înregistrate în avans │ 60.2 │ │ │
│(ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. fond comercial negativ (ct. 2075) │ 60.3 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: │ 61 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris nevãrsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│-capital subscris vãrsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │ 64 │ │ │
│(ct. 104) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
│(ct. 105) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold C │ 65 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold D │ 66 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)│ 67 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│2. rezerve constituite din ajustãrile │ 69 │ │ │
│pentru pierderi de valoare a imobili- │ │ │ │
│zãrilor financiare (ct. 1062 sold D) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│3. rezerve statutare sau contractuale │ 70 │ │ │
│(ct. 1063) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│4. rezerve constituite din valoarea │ 71 │ │ │
│imobilizãrilor financiare dobândite │ │ │ │
│cu titlu gratuit (ct. 1065) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│5. rezerve de reevaluarea la valoarea │ 72 │ │ │
│justã (ct. 1066)**) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│6. Rezerve reprezentând surplus │ 73 │ │ │
│realizat din rezerve de reevaluare │ │ │ │
│ (ct.1067) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│7. alte rezerve (ct. 1068) │ 74 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Acţiuni proprii (ct. 109) │ 75 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Câştiguri legate de intrumentele de │ 76 │ │ │
│capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Pierderi legate de instrumentele de │ 77 │ │ │
│capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold C │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ Sold D │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR (ct.121) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold C │ 80 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Sold D │ 81 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 82 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 83 │ │ │
│(rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-│ │ │ │
│81-82) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘
___________
    *) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679
   reprezintã creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
   contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o
   perioada mai micã de 12 luni.
    **) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.


          ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
     Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ________________
     Semnãtura ____________________ Calitatea __________________________
     Ştampila unitãţii Semnãtura ____________________
                                          Nr. de înregistrare în organismul
                                          profesional ______________________                         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                         la data de 31 decembrie ....


   (cod 20) - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐
│ Denumirea indicatorului │Nr. │ Exerciţiul financiar │
│ │rd. ├───────────┬───────────┤
│ │ │ încheiat │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL │ 01 │ │ │
│ (rd. 02 la 11) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 1. Venituri din imobilizãri financiare (ct. │ 02 │ │ │
│ 761) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 2. Venituri din investiţii financiare pe │ 03 │ │ │
│ termen scurt (ct. 762) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 4. Venituri din investiţii financiare cedate │ 05 │ │ │
│ (ct. 758* + 764) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 5. Venituri din servicii prestate (ct. 704) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 6. Venituri din provizioane, creanţe │ 07 │ │ │
│ reactivate şi debitori diverşi (ct. │ │ │ │
│ 754+781+786) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 7. Venituri din diferenţe de curs valutar │ 08 │ │ │
│ (ct. 765) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 8. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ 9. Venituri din producţia imobilizatã │ 10 │ │ │
│ (ct. 721+722) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│10. Alte venituri din activitatea curentã │ 11 │ │ │
│ (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + │ │ │ │
│ 767 + 768 + 7815) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL │ 12 │ │ │
│ (rd. 13 la 20) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│11. Pierderi aferente creanţelor legate de │ 13 │ │ │
│ participaţii (ct. 663) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│12. Cheltuieli privind investiţiile │ 14 │ │ │
│ financiare cedate (ct. 658* + 664) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│13. Cheltuieil din diferenţe de curs valutar │ 15 │ │ │
│ (ct. 665) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│15. Cheltuieli privind comisioanele şi │ 17 │ │ │
│ onorariile (ct. 622) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi │ 18 │ │ │
│ asimilate (ct. 627) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│17. Amortizãri, provizioane, pierderi din │ 19 │ │ │
│ creanţe şi debitori diverşi │ │ │ │
│ (ct. 654 + 681 + 686) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│18. Alte cheltuieli din activitatea curentã │ 20 │ │ │
│ (rd. 21+22+23+26+27) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ b. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. │ 23 │ │ │
│ 24+25) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│c1. salarii (ct. 621+641+642+644) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│c2. cheltuieli privind asigurãrile şi │ 25 │ │ │
│ protecţia socialã (ct. 645) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ d. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 26 │ │ │
│ (ct. 611+612+613+614+623+624+625+ │ │ │ │
│ 626+628+658**+667+668) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ 27 │ │ │
│ vãrsãminte asimilate (ct. 635): │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ C. REZULTATUL CURENT │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - profit (rd. 01-12) │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - pierdere (rd. 12-01) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ │ 30 │ │ │
│ (ct. 771) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ │ 31 │ │ │
│ (ct. 671) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ F. REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - profit (rd. 30-31) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - pierdere (rd. 31-30) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ G. REZULTATUL BRUT │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - profit (rd. 34-35) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - pierdere (rd. 35-34) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│21. IMPOZIT PE PROFIT │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar │ 39 │ │ │
│ în elementele de mai sus (ct. 698) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - profit (rd. 36-38-39) │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤
│ - pierdere (rd. 37+38+39) sau │ 41 │ │ │
│ (rd. 38+39-36) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘

---------
    * se ia în calcul ct. 7585 şi ct. 6585 din planul de conturi general;
    ** se ia în calcul restul conturilor analitice.

        ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

    Numele şi prenumele ______ Numele şi prenumele _________
    Semnãtura ________________ Calitatea ___________________
                                   Semnãtura ___________________
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                   organismul profesional ______
                                    DATE INFORMATIVE
                             la data de 31 decembrie ..........


┌────┐
│ 30 │ - lei -
├────┴─────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. unitãţi │ Sume │
│ │rd. │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitãţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unitãţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│ │Nr. │ Total │ activi- │ activi- │
│ II. Date privind plãţile restante │rd. │col. 2+3 │ tate │ tate de │
│ │ │ │ curentã │ inves- │
│ │ │ │ │ tiţii │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plãţi restante - total │ 03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la │ 04 │ │ │ │
│07), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul │ 08 │ │ │ │
│asigurãrilor sociale - total (rd. 09 la │ │ │ │ │
│13), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale │ 09 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru fondul │ 10 │ │ │ │
│asigurãrilor sociale de sãnãtate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentarã │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru bugetul │ 12 │ │ │ │
│asigurãrilor pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele │ 14 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori │ 15 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul │ 16 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ 18 │ │ │ │
│scadenţã - total (rd. 19 la 21), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante dupa 1 an │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi restante │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │ Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie │
│ │ rd.│ an │ an │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │ 23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤
│IV. Plãţi de dobânzi, dividende şi │ Nr.│ Sume │
│redevanţe │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 24 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 26 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 28 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de │ 30 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plãtite de │ 32 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plãtite de │ 34 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de │ 36 │ │
│persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate*) nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ V. Tichete de masã │ Nr.│ │
│ │ rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã │ 38 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru │ Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie │
│activitatea de cercetatre-dezvoltare**) │ rd.│ an │ an │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, │ │ │ │
│din care: │ 39 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- din fonduri publicere │ 40 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- din fonduri private │ 41 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare***) │ Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie │
│ │ rd.│ an │ an │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la │ 42 │ │ │
│45), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în │ 43 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de │ 44 │ │ │
│finalizare în cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în │ 45 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie │
│ │ rd.│ an │ an │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Imobilizãri finaciare, în sume brute │ 46 │ │ │
│(rd. 47+56), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, │ 47 │ │ │
│interese de participare, alte titluri │ │ │ │
│imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 48 la 54), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 48 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 49 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- pãrţi sociale emise de rezidenţi │ 50 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 51 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de │ 52 │ │ │
│plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
+++ │ │ │ │
│- unitãţi de fond emise de organismele de │ 53 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni şi pãrţi sociale emise de │ 54 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 55 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │ 56 │ │ │
│(rd. 57 + 58), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate │ 57 │ │ │
│în lei, a cãror decontare se face în │ │ │ │
│funcţie de cursul unei valute (din ct.267)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe imobilizate în valutã │ 58 │ │ │
│(din ct.267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ 59 │ │ │
│furnizorilor şi alte conturi asimilate, în│ │ │ │
│sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe comerciale externe, avansuri │ 60 │ │ │
│acordate furnizori lor externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 │ │ │ │
│+ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personajul şi │ 61 │ │ │
│conturi asimilate (ct. 425 + 4282) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãri- │ 62 │ │ │
│lor sociale şi bugetul statului (ct. 431+ │ │ │ │
│437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+ │ │ │ │
│4482), (rd. 63 la 67), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe în legãturã cu bugetul │ 63 │ │ │
│asigurãrilor sociale (ct. 431+437+4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe fiscale în legãturã cu bugetul │ 64 │ │ │
│statului (ct. 441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- subvenţii de încasat (ct. 445) │ 65 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte │ 66 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte creanţe în legãturã cu bugetul │ 67 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţele entitãţii în relaţiile cu │ 68 │ │ │
│entitãţi afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte creanţe (ct. 452+456+4582+461+471+ │ 69 │ │ │
│473), (rd. 70 la 71 ), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- decontãri privind interesele de partici-│ 70 │ │ │
│pare, decontãri cu acţionarii/asociaţii │ │ │ │
│privind capitalul decontãri din operaţii │ │ │ │
│în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte creanţe în legãturã cu persoanele │ 71 │ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│decât creanţele în legãturã cu instituţii-│ │ │ │
│le publice (instituţiile statutui), (din │ │ │ │
│ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 72 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- de la nerezidenţi │ 73 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ 74 │ │ │
│(ct 501+503+505+506+507+ din ct. 508), │ │ │ │
│(rd. 75 la 83), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 75 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 76 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - pãrţi sociale emise de rezidenţi │ 77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de │ 79 │ │ │
│ plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- unitãţi de fond emise de organismele de │ 80 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de nerezidenţi │ 81 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 82 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- depozite bancare pe termen scurt │ 83 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ 84 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 86 + 87), │ 85 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei (ct. 5311) │ 86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã (ct. 5314) │ 87 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în │ 88 │ │ │
│valutã (rd. 89 + 90), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei (ct. 5121) │ 89 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã (ct. 5124) │ 90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acredi- │ 91 │ │ │
│tive (rd. 92 + 93), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sume în curs de decontare, acreditive │ 92 │ │ │
│ şi alte valori de încasat, în lei │ │ │ │
│ (ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sume în curs de decontare şi acre- │ 93 │ │ │
│ ditive în valutã (din ct. 5125 + 5412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+113+ │ 94 │ │ │
│116+119+122+125+126+129+131+132+137+138+ │ │ │ │
│139+44), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, │ 95 │ │ │
│în sume brute (ct. 161), (rd. 96 + 97), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 96 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în vãlutã │ 97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din │ 98 │ │ │
│emisiuni de obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 1681), (rd. 99 + 100), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 99 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 100│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │ 101│ │ │
│(ct. 5191+5192+5197), (rd. 102+103), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 102│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 103│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare │ 104│ │ │
│interne pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(rd. 105 + 106), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 105│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 106│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │ 107│ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 108│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 109│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 110│ │ │
│externe pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(rd. 111 + 112), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 111│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 112│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +│ 113│ │ │
│1622 + 1627), (rd. 114 + 115), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 114│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 115│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe │ 116│ │ │
│termen lung (din ct. 1682), (rd. 117+118),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 117│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 118│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │ 119│ │ │
│(ct. 1623+1624+1625), (rd. 120+121), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 120│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 121│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 122│ │ │
│externe pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ │
│(rd. 123 + 124), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │ 123│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 124│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite de la trezoreria statului │ 125│ │ │
│(ct. 1626 + din ct. 1682) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ 126│ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
│(rd. 127 + 128), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei şi exprimate în lei, a cãror │ 127│ │ │
│ decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│ unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valutã │ 128│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la│ 129│ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume│ │ │ │
│brute (ct. 401+403+404+405+408+419), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii comerciale externe, avansuri │ 130│ │ │
│primite de la clienţi externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 │ │ │ │
│+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legãturã cu personalul şi con- │ 131│ │ │
│turi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+ │ │ │ │
│4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legãturã cu bugetul asigurãri- │ 132│ │ │
│lor sociale şi bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ │ │ │ │
│447+4481), (rd. 133 la 136), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii în legãturã cu bugetul asigurã- │ 133│ │ │
│rilor sociale (ct. 431+437+4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii fiscale în legãturã cu bugetul │ 134│ │ │
│statului (ct. 441+4423+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte │ 135│ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte datorii în legãturã cu bugetul │ 136│ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datoriile entitãţii în relaţiile cu │ 137│ │ │
│entitãţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │ 138│ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+ │ 139│ │ │
│472+473+269+509), (rd. 140 la 143), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- decontãri privind interesele de parti- │ 140│ │ │
│cipare, decontãri cu acţionarii/asociaţii │ │ │ │
│privind capitalul, decontãri din operaţii │ │ │ │
│în participaţie (ct. 452+456+457+4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte datorii în legãturã cu persoanele │ 141│ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│decât datoriile în legãturã cu institu- │ │ │ │
│ţiile publice (instituţiile statului)*1) │ │ │ │
│(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- subvenţii nereluate la venituri (din │ 142│ │ │
│ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- vãrsãminte de efectuat pentru imobili- │ 143│ │ │
│zãri financiare şi investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de plãtit (ct. 5186) │ 144│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012), │ 145│ │ │
│(rd. 146 la 149), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate │ 146│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate │ 147│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- pãrţi sociale │ 148│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- capital subscris vãrsat de nerezidenţi │ 149│ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │ 150│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│IX. Informaţii privind cheltuielile cu │ Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie │
│colaboratorii │ rd.│ an │ an │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 151│ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┴──────────────┘

--------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere
prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentalã, cercetarea aplicativã,
dezvoltarea tehnologicã şi inovarea, stabilite potrivii prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea
tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 324/2003,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ***) Cheltuielile de inovare se determinã potrivit Regulamentului (CE) nr.
1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.
1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004
    *1) În categoria "Alte datorii în legãturã cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legãturã cu instituţiile
publice (instituţiile statului)" nu se vor în scrie subvenţiile aferente
veniturilor existente în soldul contului 472.

        ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele ___ Numele şi prenumele ___
    Semnãtura ___________ Calitatea ____________
                                  Semnãtura ____________
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                  organismul profesional                       SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                        la data de 31 decembrie .....


┌────┐
│ 40 │ -lei-
├────┴─────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┐
│ Elemente de imobilizãri │Nr.│ Valori brute │
│ │rd.├───────┬────────┬──────────────────┬───────┤
│ │ │ Sold │Creşteri│ Reduceri │ Sold │
│ │ │iniţial│ ├──────┬───────────┤ final │
│ │ │ │ │ Total│ Din care:│(col.5=│
│ │ │ │ │ │dezmembrãri│ 1+2-3)│
│ │ │ │ │ │ şi casãri │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Imobilizãri necorporale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli de constituire şi │01 │ │ │ │ X │ │
│cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Alte imobilizãri │02 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Avansuri şi imobilizãri │03 │ │ │ │ X │ │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│TOTAL (rd.01 la 03) │04 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Imobilizari corporale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Terenuri │05 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Construcţii │06 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Instalaţii tehnice şi maşini │07 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi │08 │ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Avansuri şi imobilizãri │09 │ │ │ │ X │ │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│TOTAL (rd.05 la 09) │10 │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│Imobilizãri financiare │11 │ │ │ │ X │ │
├──────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE- │12 │ │ │ │ │ │
│TOTAL (rd.04+10+11) │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────┘               SITUATIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


                                                                      -lei-
┌────┐
│ 40 │
├────┴──────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬────────────┐
│ Elemente de imobilizãri │Nr.│ Sold │Amortizare│ Amortizare │Amortizare │
│ │rd.│iniţial│în cursul │ aferentã │la sfârşitul│
│ │ │ │ anului │imobilizãrilor│ anului │
│ │ │ │ │ scoase din │ (col.9= │
│ │ │ │ │ evidenţã │ 6+7-8) │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ A │B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizãri necorporale │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de constituire │13 │ │ │ │ │
│şi cheltuieli de dezvoltare│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte imobilizãri │14 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 13+14) │15 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Imobilizari corporale │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Terenuri │16 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Construcţii │17 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Instalaţii tehnice │ │ │ │ │ │
│şi maşini │18 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi│19 │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd.16 la 19) │20 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL │21 │ │ │ │ │
│(rd.15+20) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴────────────┘                    SITUATIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE┌────┐
│ 40 │ -lei-
├────┴────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ Elemente de imobilizãri │Nr.│ Sold │ Ajustãri │ Ajustãri │ Sold final│
│ │rd.│iniţial│constituite│reluate la │(col. 13= │
│ │ │ │ în cursul │ venituri │ 10+11-12) │
│ │ │ │ anului │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Imobilizãri necorporale │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de constituire şi │22 │ │ │ │ │
│cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Alte imobilizãri │23 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Avansuri şi imobilizãri │24 │ │ │ │ │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL (rd. 22 la 24) │25 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Imobilizãri corporale │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Terenuri │26 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Construcţii │27 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Instalaţii tehnice şi maşini │28 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi │29 │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Avansuri şi imobilizãri │30 │ │ │ │ │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL (rd. 26 la 30) │31 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Imobilizãri financiare │32 │ │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU │33 │ │ │ │ │
│DEPRECIERE - TOTAL │ │ │ │ │ │
│(rd. 25+31+32) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┘


         ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

       Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele _________
       Semnãtura ______________________ Calitatea ___________________
       Ştampila unitãţii Semnãtura____________________
                                          Nr. de înregistrare în
                                          organismul profesional                   SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
                          la data de ...............


                                                                      -lei-
┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ │ Sold la │ Creşteri │ Reduceri │ Sold la │
│ Denumirea elementului │începutul├──────┬────┼──────┬────┤sfârşitul│
│ │ exerci- │Total,│Prin│Total,│Prin│ exerci- │
│ │ ţiului │ din │tran│ din │tran│ ţiului │
│ │financiar│care: │sfer│care: │sfer│financiar│
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Capital subscris │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Prime de capital │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve legale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve constituite din ajustãrile│ │ │ │ │ │ │
│pentru pierderi de valoare a │ │ │ │ │ │ │
│imobilizãrilor financiare (sold D)│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve statutare sau contractuale│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve constituite din valoarea │ │ │ │ │ │ │
│imobilizãrilor financiare dobân- │ │ │ │ │ │ │
│dite cu titlu gratuit │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ │ │ │
│realizat din rezerve din │ │ │ │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Alte rezerve │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Acţiuni proprii │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Câştiguri legate de instrumentele │ │ │ │ │ │ │
│de capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Pierderi legate de instrumentele │ │ │ │ │ │ │
│de capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┬───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│reprezentând profitul │ │ │ │ │ │ │ │
│nerepartizat sau pierderea│ │ │ │ │ │ │ │
│neacoperitã │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din adoptarea │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru prima datã a IAS │ │ │ │ │ │ │ │
│mai puţin IAS 29 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din corectarea │ │ │ │ │ │ │ │
│erorilor contabile │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din trecerea la │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicarea Reglementãrilor │ │ │ │ │ │ │ │
│contabile conforme cu ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Directiva a │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│patra a Comunitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│Economice Europene │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Rezultatul exerciţiului │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Repartizarea profitului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼────┼──────┼────┼─────────┤
│Total capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴────┴──────┴────┴─────────┘

         ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

   Numele şi prenumele _______ Numele şi prenumele ________
   Semnãtura _________________ Calitatea __________________
                                     Semnãtura __________________
   Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                     organismul profesional _____
    Nota 1:
    Prezentãrile cifrice, cuprinse în situaţia prezentatã mai sus, trebuie sã fie însoţite de informaţii referitoare la:
    - natura modificãrilor;
    - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
    - natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;
    - orice alte informaţii semnificative.

    Nota 2:
    Modificãrile capitalului propriu se prezintã pentru cele douã exerciţii financiare, precedent şi curent.


                        SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR*)
                          la data de ................


┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ Exerciţiul financiar │
│ Denumirea elementului ├─────────────┬────────────┤
│ │ Precedent │ Curent │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ A │ 1 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Fluxuri de numerar din activitãţi de exploatare: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri de la clienţi │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plãţi cãtre furnizori şi angajaţi │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dobânzi plãtite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Impozit pe profit plãtit │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din asigurarea împotriva cutremurelor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar net din activitãţi de exploatare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Fluxuri de numerar din activitãţi de investiţie: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plãţi pentru achiziţionarea de acţiuni │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plãţi pentru achiziţionarea de imobilizãri │ │ │
│corporale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din vânzarea de imobilizãri corporale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dobânzi încasate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dividende încasate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar net din activitãţi de investiţie │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Fluxuri de trezorerie din activitãţi de finanţare: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din emisiunea de acţiuni │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Încasãri din împrumuturi pe termen lung │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Dividende plãtite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar net din activitãţi de finanţare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Creşterea netã a trezoreriei şi a echivalenţelor │ │ │
│de numerar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar şi echivalenţe de numerar la │ │ │
│începutul exerciţiului financiar │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│Numerar şi echivalenţe de numerar la │ │ │
│sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

         ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

   Numele şi prenumele ______ Numele şi prenumele ________
   Semnãtura ________________ Calitatea __________________
                                    Semnãtura __________________
   Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                    organismul profesional _____

    *) Entitãţile pot folosi şi metoda indirectã de prezentare a Situaţiei
      Fluxurilor de Numerar
    ANEXA 3
    la instrucţiune
    (Anexa nr. 3 la Instrucţiunea nr. 2/2007)

                        Formatul situaţiilor financiare
       la 31 decembrie ........ pentru organismele de plasament colectiv
                 care nu sunt constituite prin act constitutiv

                                     BILANŢUL
                        la data de 31 decembrie ...........


┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ Sold │
│ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤
│ │ │ Începutul │ Sfârşitul │
│ │ │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │ │ financiar │ financiar │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│1. Titluri imobilizate (ct. 265) │ 01 │ │ │
│2. Creanţe imobilizate (ct. 267) │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 01 la 02) │ 03 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03) │ 04 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. CREANŢE │ │ │ │
│1. Creanţe (ct. 409-411+413) │ 05 │ │ │
│2. Decontãri cu investitorii (ct. 452)│ 06 │ │ │
│3. Alte creanţe(ct.446*+461+473*+5187)│ 07 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL (rd. 05 la 07) │ 08 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│1. Investiţii pe termen scurt │ 09 │ │ │
│(ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081│ │ │ │
│+5082+5088+5089+5113+5114) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL (rd. 09) │ 10 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 11 │ │ │
│(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 12 │ │ │
│(rd. 08+10+11) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │ 13 │ │ │
│(ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│PERIOADĂ DE 1 AN │ │ │ │
│1. Avansuri încasate în contul │ 14 │ │ │
│ clienţilor (ct. 419) │ │ │ │
│2. Datorii comerciale (ct.401+408) │ │ │ │
│3. Efecte de plãtit (ct. 403) │ 15 │ │ │
│4. Sume datorate privind decontãri cu │ 16 │ │ │
│investitorii (ct. 452) │ 17 │ │ │
│5. Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 167+168+269+446**+462+473**+509+ │ 18 │ │ │
│5191+5192-5198-5186) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 14 la 18) │ 19 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV │ 20 │ │ │
│DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│(rd. 12+13+19-28) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 21 │ │ │
│(rd. 04+20) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│1. Avansuri încasate în contul │ 22 │ │ │
│ clienţilor (ct. 419) │ │ │ │
│2. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ │ │ │
│3. Efecte de plãtit (ct. 403) │ 23 │ │ │
│4. Sume datorate privind decontãri cu │ 24 │ │ │
│investitorii │ │ │ │
│(ct. 452**) │ 25 │ │ │
│5. Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 167+168+269+446**+462+473**+509+ │ │ │ │
│5191+5192+5198+5186) │ 26 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL: (rd. 22 la 26) │ 27 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) │ 28 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│I. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017) │ 29 │ │ │
│- capital privind unitãţile de fond la│ 30 │ │ │
│valoare nominalã (ct. 1017) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│II. PRIME DIN EMISIUNE (rd. 32) │ 31 │ │ │
│(ct. 1045) │ │ │ │
│-prime de emisiune aferente unitãţilor│ 32 │ │ │
│de fond (ct. 1045) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106) │ 33 │ │ │
│Rezerve (ct. 106) │ 34 │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│IV. REZULTATUL REPORTAT │ │ │ │
│ Sold C │ 35 │ │ │
│ ------ │ │ │ │
│ Sold D │ 36 │ │ │
│(ct. 117) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│V. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
│ Sold C │ 37 │ │ │
│ ------ │ │ │ │
│ Sold D │ 38 │ │ │
│(ct. 121) │ │ │ │
│- Repartizarea rezultatului │ 39 │ │ │
│exerciţiului (ct. 129) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 40 │ │ │
│(rd. 29+31-33+35-36+37-38-39) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘

---------
    * Solduri debitoare
    ** Solduri creditoare

        ADMIMISTRATOR, ÎNTOCMIT,

   Numele şi prenumele _______ Numele şi prenumele ________
   Semnãtura _________________ Calitatea __________________
                                      Semnãtura __________________
   Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                      organismul profesional _____
                    SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
                      la data de 31 decembrie ............


┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│ │Nr. │ Exerciţiul│
│ Denumirea indicatorului │rd. │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - │ 01 │ │
│ TOTAL (rd. 02 la 09) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 1. Venituri din imobilizãri │ 02 │ │
│ financiare (ct.761) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 2. Venituri din investiţii financiare │ │ │
│ pe termen scurt (ct. 762) │ 03 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 3. Venituri din creanţe imobilizate │ 04 │ │
│ (ct. 763) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 4. Venituri din investiţii financiare │ 05 │ │
│ cedate (ct. 764) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 5. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 06 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 6. Alte venituri financiare, inclusiv │ 07 │ │
│ din diferenţe de curs valutar │ │ │
│ (ct. 765, 767, 768) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 7. Venituri din comisioane (ct. 704) │ 08 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 8. Alte venituri din activitatea │ 09 │ │
│ curentã (ct. 754, 758) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ 10 │ │
│ - TOTAL (rd. 11 la 18) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 9. Cheltuieli privind investiţiile │ 11 │ │
│ financiare cedate (ct. 664) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│10. Cheltuieli privind dobânzile │ 12 │ │
│ (ct. 666) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│11. Alte cheltuieli financiare, │ 13 │ │
│ inclusiv din diferenţe de curs valutar │ │ │
│ (ct. 665, 667, 668) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│12. Cheltuieli privind comisioanele, │ 14 │ │
│ onorariile şi cotizaţiile │ │ │
│ (ct. 622) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│13. Cheltuieli cu serviciile bancare │ 15 │ │
│ şi asimilate (ct. 627) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│14. Cheltuieli privind alte servicii │ 16 │ │
│ executate de terţi (ct. 623, 628) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│15. Cheltuieli cu taxe şi vãrsãminte │ 17 │ │
│ asimilate (ct. 635) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│16. Alte cheltuieli din activitatea │ 18 │ │
│ curentã (ct. 654, 658) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ 19 │ │
│ - profit (rd. 01-10) │19.1│ │
│ - pierdere (rd. 10-01) │19.2│ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│17. VENITURI DIN ACTIVITATEA │ 20 │ │
│ EXTRAORDINARĂ (ct. 771) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA │ 21 │ │
│ EXTRAORDINARĂ (ct. 671) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA │ 22 │ │
│ EXTRAORDINARĂ │ │ │
│ - profit (rd. 20-21) │22.1│ │
│ - pierdere (rd. 21-20) │22.2│ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20) │ 23 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21) │ 24 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ E. REZULTATUL EXERCIŢIULUI │ 25 │ │
│ - profit (rd. 23-24) │ 26 │ │
│ - pierdere (rd. 24-23) │ 27 │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

        ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

    Numele şi prenumele ____ Numele şi prenumele ______
    Semnãtura ______________ Calitatea ________________
                                   Semnãtura ________________
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în
                                   organismul profesional ___
    ANEXA 4
    -------
la instrucţiune
---------------
(Anexa nr. 4 la Instrucţiunea nr. 2/2007)
-----------------------------------------

         Corelaţii în cadrul formularelor situaţiilor financiare anuale

    BILANŢ (Cod 10) - pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, cu excepţia organismelor de plasament colectiv    rd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 şi 2)
    rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 şi 2)
    rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 şi 2)
    rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 şi 2)
    rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 şi 2)
    rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 şi 2)
    rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 şi 2)
    rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 şi 2)
    rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 şi 2)
    rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2 (col. 1 şi 2)
    rd. 46 = rd. 19 + 45 (col. 1 şi 2)
    rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 şi 2)
    rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 şi 2)
    rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 +60.3 (col. 1 şi 2)
    rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 şi 2)
    rd. 67 = rd. 68 + 69 + 70 + 71 +
                 72 + 73 (col. 1 şi 2)
    rd. 82 = rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 -
                 74 + 75 - 76 + 77 - 78 +
                 79 - 80 - 81 (col. 1 şi 2)    BILANT (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv    rd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 şi 2)
    rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 şi 2)
    rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 şi 2)
    rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 şi 2)
    rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 şi 2)
    rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 şi 2)
    rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 şi 2)
    rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 şi 2)
    rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 şi 2)
    rd. 45 = rd. 34 + 35 - 44 - 60.2 (col. 1 şi 2)
    rd. 46 = rd. 19 + 45 (col. 1 şi 2)
    rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 şi 2)
    rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 şi 2)
    rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 + 60.3 (col. 1 şi 2)
    rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 şi 2)
    rd. 67 = rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 +
             73 + 74 (col. 1 şi 2)
    rd. 83 = rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 -
             75 + 76 - 77 + 78 - 79 +
             80 - 81 - 82 (col. 1 şi 2)    BILANŢ (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv    rd. 03 = rd. 01 la 02 (col. 1 şi 2)
    rd. 04 = rd. 03 (col. 1 şi 2)
    rd. 08 = rd. 05 la 07 (col. 1 şi 2)
    rd. 10 = rd. 09 (col. 1 şi 2)
    rd. 12 = rd. 08 + 10 + 11 (col. 1 şi 2)
    rd. 19 = rd. 14 la 18 (col. 1 şi 2)
    rd. 20 = rd. 12 + 13 + 19 - 28 (col. 1 şi 2)
    rd. 21 = rd. 04 + 20 (col. 1 şi 2)
    rd. 27 = rd. 22 la 26 (col. 1 şi 2)
    rd. 29 = rd. 30 (col. 1 şi 2)
    rd. 31 = rd. 32 (col. 1 şi 2)
    rd. 33 = rd. 34 (col. 1 şi 2)
    rd. 40 = rd. 29 + 31 + 33 + 35 - 36 +
             37 - 38 - 39 (col. 1 şi 2)    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (cod 20) - pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M, cu excepţia organismelor de plasament colectiv    rd. 01 >/= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 01 = rd. 02 la 03 (col. 1 şi 2)
    rd. 08 = rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07 (col. 1 şi 2)
    rd. 09 = rd. 10 la 12 (col. 1 şi 2)
    rd. 13 = rd. 14 + 15 (col. 1 şi 2)
    rd. 16 = rd. 17 - 18 (col. 1 şi 2)
    rd. 19 = rd. 20 - 21 (col. 1 şi 2)
    rd. 22 = rd. 23 la 25 (col. 1 şi 2)
    rd. 26 = rd. 27 - 28 (col. 1 şi 2)
    rd. 29 = rd. 9 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26 (col. 1 şi 2)
    rd. 30 = rd. 08 - 29, dacã
             rd. 08 - 29 > 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 31 = rd. 29 - 08, dacã
             rd. 08 - 29 </= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 32 >/= rd. 33 (col. 1 şi 2)
    rd. 34 >/= rd. 35 (col. 1 şi 2)
    rd. 36 >/= rd. 37 (col. 1 şi 2)
    rd. 39 = rd. 32 + 34 + 36 + 38 (col. 1 şi 2)
    rd. 40 = rd. 41 - 42 (col. 1 şi 2)
    rd. 43 >/= 44 (col. 1 şi 2)
    rd. 46 = rd. 40 + 43 + 45 (col. 1 şi 2)
    rd. 47 = rd. 39 - 46, dacã
             rd. 39 - 46 > 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 48 = rd. 46 - 39, dacã
             rd. 39 - 46 </= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 49 = rd. 08 + 39 - 29 - 46,
        dacã rd. 08 + 39 - 29 - 46 > 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 50 = rd. 29 + 46 - 08 - 39,
        dacã rd. 08 + 39 - 29 - 46 </= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 53 = rd. 51 - 52,
        dacã rd. 51 - 52 > 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 54 = rd. 52 - 51,
        dacã rd. 51 - 52 </= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 55 = rd. 08 + 39 + 51 (col. 1 şi 2)
    rd. 56 = rd. 29 + 46 + 52 (col. 1 şi 2)
    rd. 57 = rd. 55 - 56,
        dacã rd. 55 - 56 > 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 58 = rd. 56 - 55,
        dacã rd. 55 - 56 </= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 61 = rd. 57 - 59 - 60,
        dacã rd. 57 - 59 - 60 > 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 62 = rd. 58 + 59 + 60, sau
             rd. 59 + 60 - 57
        dacã rd. 57 - 59 - 60 </= 0 (col. 1 şi 2)    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (cod 20) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv    rd. 01 >/= 0 (col. 1 şi 2)
    rd. 01 = rd. 02 la 11 (col. 1 şi 2)
    rd. 12 = rd. 13 la 20 (col. 1 şi 2)
    rd. 20 = rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27 (col. 1 şi 2)
    rd. 23 = rd. 24 + 25 (col. 1 şi 2)
    rd. 28 = rd. 01 - 12 dacã rd. 01-12>0 (col. 1 şi 2)
    rd. 29 = rd. 12 - 01 dacã rd. 01-12</=0 (col. 1 şi 2)
    rd. 32 = rd. 30 - 31 dacã rd. 30-31>0 (col. 1 şi 2)
    rd. 33 = rd. 31 - 30 dacã rd. 30-31</=0 (col. 1 şi 2)
    rd. 34 = rd. 01 + 30 (col. 1 şi 2)
    rd. 35 = rd. 12 + 31 (col. 1 şi 2)
    rd. 36 = rd. 34 - 35 dacã rd. 34-35>0 (col. 1 şi 2)
    rd. 37 = rd. 35 - 34 dacã rd. 34-35</=0 (col. 1 şi 2)
    rd. 40 = rd. 36 - 38 - 39 (col. 1 şi 2)
             dacã rd. 36 - 38 - 39 > 0
    rd. 41 = rd. 37 + 38 + 39 (col. 1 şi 2)
             sau rd. 41 = rd. 38 + 39 - 36
             dacã rd. 36 - 38 - 39 </=0    SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (Cod 20) pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv


    rd. 01 = rd. 02 la 09 (col. 1 şi 2)
    rd. 10 = rd. 11 la 18 (col. 1 şi 2)
    rd. 19.1 = rd. 01 - 10 (col. 1 şi 2)
    rd. 19.2 = rd. 10 - 01 (col. 1 şi 2)
    rd. 22.1 = rd. 20 - 21 (col. 1 şi 2)
    rd. 22.2 = rd. 21 - 20 (col. 1 şi 2)
    rd. 23 = rd. 01 + 20 (col. 1 şi 2)
    rd. 24 = rd. 10 + 21 (col. 1 şi 2)
    rd. 26 = rd. 23 - 24 (col. 1 şi 2)
               dacã rd. 23 - 24 > 0
    rd. 27 = rd. 24 - 23 (col. 1 şi 2)
               dacã rd. 23 - 24 </= 0                 DATE INFORMATIVE (cod 30) (toate)


    rd. 01+02 = 1 (col. 1)

    Totaluri pe orizontalã:
    col. 1 = col. 2+3 (se repetã de la rd. 03 la 22)

    Totaluri pe verticalã:
    rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22 (col. 1, 2 şi 3)
    rd. 04 = rd. 05 la 07 (col. 1, 2 şi 3)
    rd. 08 = rd. 09 la 13 (col. 1, 2 şi 3)
    rd. 18 = rd. 19 la 21 (col. 1, 2 şi 3)
    rd. 42 = rd. 43 la 45 (col. 1 şi 2)
    rd. 46 = rd. 47 + 56 (col. 1 şi 2)
    rd. 47 = rd. 48 la 55 (col. 1 şi 2)
    rd. 56 = rd. 57 + 58 (col. 1 şi 2)
    rd. 62 = rd. 63 la 67 (col. 1 şi 2)
    rd. 69 = rd. 70 la 71 (col. 1 şi 2)
    rd. 74 = rd. 75 la 83 (col. 1 şi 2)
    rd. 85 = rd. 86 + 87 (col. 1 şi 2)
    rd. 88 = rd. 89 + 90 (col. 1 şi 2)
    rd. 91 = rd. 92 + 93 (col. 1 şi 2)
    rd. 94 = rd. 95 + 98 + 101 + 104 +
             107 + 110 + 113 + 116 + 119 +
             122 + 125 + 126 + 129 + 131 +
             132 + 137 + 138 + 139 + 144 (col. 1 şi 2)
    rd. 95 = rd. 96 + 97 (col. 1 şi 2)
    rd. 98 = rd. 99 + 100 (col. 1 şi 2)
    rd. 101 = rd. 102 + 103 (col. 1 şi 2)
    rd. 104 = rd. 105 + 106 (col. 1 şi 2)
    rd. 107 = rd. 108 + 109 (col. 1 şi 2)
    rd. 110 = rd. 111 + 112 (col. 1 şi 2)
    rd. 113 = rd. 114 + 115 (col. 1 şi 2)
    rd. 116 = rd. 117 + 118 (col. 1 şi 2)
    rd. 119 = rd. 120 + 121 (col. 1 şi 2)
    rd. 122 = rd. 123 + 124 (col. 1 şi 2)
    rd. 126 = rd. 127 + 128 (col. 1 şi 2)
    rd. 139 = rd. 140 la 143 (col. 1 şi 2)
    rd. 145 = rd. 146 la 149 (col. 1 şi 2)
    SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (cod 40)


    Totaluri pe orizontalã:
    col.5 = col.1+2-3 (se repetã de la rd. 01 la 12)
    col.9 = col.6+7-8 (se repetã de la rd. 13 la 21)
    col.13= col.10 +11-12 (se repetã de la rd. 22 la 33)

    Totaluri pe verticalã:
    Rd. 04 = rd. 01 la 03 (col. 1,2,3 şi 5)