Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
cerinte minime din 16 august 2006

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 211 bis din 16 Martie 2020 (M. Of. 211 bis/2020)

 GHID din 20 februarie 2020 privind Cariere, exploataţii miniere de suprafaţă, inclusiv instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţie EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 bis din 16 martie 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 269 din 20 februarie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 211 din 16 martie 2020.──────────cuprins1. introducere2. context2.1. definiţii şi termeni2.2. aspecte generale privind eim2.2.1. ce este rim2.2.2. procedura eia2.2.3. aplicabilitatea art. 4 alin. 7 din directiva cadru apa în cadrul procedurii de evaluare a impactului pentru proiectele vizate de prezentul ghid2.3. legislaţia în domeniul eim la nivel european şi naţional relevantă pentru domeniul ghidului2.4. proiecte supuse eim2.5. participanţi la procesul eim3. descrierea condiŢiilor iniŢiale de mediu3.4. descrierea amplasamentului (prezentarea amplasamentului)3.5. analiza sensibilităţii amplasamentului (raportul spaţial cu receptori sensibili, existenţa altor activităţi, factori de risc ...

Monitorul Oficial 337 din 18 Mai 2012 (M. Of. 337/2012)

ORDIN nr. 683 din 10 aprilie 2012 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta", indicativ ST 009-2011 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 3 din 21 decembrie 2011 al comitetului tehnic de coordonare generalã din cadrul ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementãri tehnice şi de cheltuieli aferente activitãţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea regulamentului privind tipurile de reglementãri tehnice şi de cheltuieli aferente activitãţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului ...

Monitorul Oficial 636 din 03 Septembrie 2008 (M. Of. 636/2008)

ORDIN nr. 1.007 din 12 august 2008 privind aprobarea Normativului feroviar "Infrastructura feroviara - Instalatii fixe Tractiune electrica - Conductor de protectie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinte" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 3 septembrie 2008

*t* *font 8**font 8* ┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │tensiune│ calea de curent prin corp: mâna │ calea de curent prin corp: │ │de atin-│ stângã - mâna dreaptã sau piciorul │ mâna stângã - ambele picioare │ │gere │ ...

Monitorul Oficial 599 bis din 11 August 2008 (M. Of. 599 bis/2008)

ANEXE din 30 iulie 2008 la Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport" - partea de transport EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 599 bis din 11 august 2008

Anexe din 30 iulie 2008 la ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin programul operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" (pos cce), axa prioritarã 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) "sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciului de transport" - partea de transport emitent: ...

Monitorul Oficial 599 din 11 August 2008 (M. Of. 599/2008)

ORDIN nr. 2.285 din 30 iulie 2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport" - partea de transport EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 august 2008

Ordin nr. 2.285 din 30 iulie 2008 privind lansarea cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin programul operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" (pos cce), axa prioritarã 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) "sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciului de transport" - partea de transport emitent: ...

Monitorul Oficial 126 bis din 21 Februarie 2007 (M. Of. 126 bis/2007)

 METODOLOGIE din 1 februarie 2007 de calcul al performantei energetice a clădirilor - Anexa nr. 2 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 126 bis din 21 februarie 2007

──────────aprobată prin ordinul nr. 157 din 1 februarie 2007, publicat in monitorul oficial, partea i, nr. 126 din 21 februarie 2007.────────── partea a ii-a - performanta energetica a instalatiilor din cladiri indicativ mc 001/2-2\'96006 ii.1. calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de incalzireii.2. calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilare si climatizareii.3. calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consumii.4. calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de iluminatii.5. metode simplificate de calcul al performantei energetice a ...

Monitorul Oficial 34 din 17 Ianuarie 2007 (M. Of. 34/2007)

HOTARARE nr. 1.898 din 22 decembrie 2006 pentru declasificarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a anexei la Hotararea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 17 ianuarie 2007

In temeiul art. 108 din constitutia romaniei, republicata, al art. 19, art. 20 alin. (1) lit. b) si al art. 24 din standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in romania, aprobate prin hotararea guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 1 lit. a) din hotararea guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, guvernul romaniei adopta prezenta hotarare. articol unic (1) se declasifica informatiile secrete de serviciu cuprinse in anexa la hotararea guvernului nr. 947/2006 *) privind aprobarea contractului de consultanta si ...

Monitorul Oficial 1035 din 28 Decembrie 2006 (M. Of. 1035/2006)

METODOLOGIE din 20 decembrie 2006 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

1. scop art. 1 prezenta metodologie stabileste modul de determinare a veniturilor si de calcul al tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. art. 2 venitul reglementat pentru serviciul de transport se determina prin utilizarea unei metodologii de tip venit plafon. art. 3 aplicarea acestui tip de reglementare stimulativa asigura: a) o alocare echitabila, intre operatorul de transport si de sistem si clientii serviciului de transport, a castigurilor rezultate prin cresterea eficientei peste limitele stabilite de autoritatea competenta; ...

ORDIN nr. 42 din 20 decembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

In temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), al art. 53 lit. c), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din legea energiei electrice nr. 318/2003 , avand in vedere referatul de aprobare intocmit de departamentul preturi si tarife, in conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei comitetului de reglementare al autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei din data de 20 decembrie 2006, presedintele autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei emite urmatorul ...

Monitorul Oficial 815 din 03 Octombrie 2006 (M. Of. 815/2006)

CERINTE MINIME din 30 august 2006 pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si lit. b) din hotarare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

1. dispoziţii generale 1.1. obligaţiile stabilite în prezenta anexã se aplicã, ţinându-se seama de prevederile din hotãrâre, şi în cazurile în care echipamentul de muncã prezintã riscuri. 1.2. cerinţele minime enunţate în continuare, în mãsura în care ele se aplicã la echipamentele de muncã în funcţiune, nu necesitã obligatoriu aceleaşi mãsuri ca şi cerinţele esenţiale referitoare la echipamentele de muncã noi. 2. cerinţe minime generale aplicabile echipamentelor de muncã 2.1. sistemele de comandã ale unui echipament de muncã, care afecteazã securitatea, trebuie sã fie vizibile, uşor de identificat ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016