Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 30 iulie 2008  la   Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXE din 30 iulie 2008 la Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport" - partea de transport

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 599 bis din 11 august 2008
ANEXE din 30 iulie 2008
la <>Ordinul nr. 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivitãţii economice" (POS CCE), axa prioritarã 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciului de transport" - partea de transport
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 599 bis din 11 august 2008


ANEXA 1

[STEMA ROMANIEI] [SIGLA]
GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia Generalã Politicã Energeticã -
Organismul Intermediar pentru Energie


CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

PENTRU ASISTENŢÃ FINANCIARÃ NERAMBURSABILÃ ACORDATÃ DIN FONDURILE
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITÃŢII ECONOMICE"
COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALÃ - Axa prioritarã 4:
"Creşterea eficienţei energetice şi a
securitãţii furnizãrii în contextul combaterii schimbãrilor
climatice"

Operaţiunea 4.1. b): "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie"-partea de transport


┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod cerere: │POS CCE/AP 4 /DMI 1/ Op. 4.1.b)/01 │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip cerere: │Cerere de propuneri de proiecte pe bazã de listã de │
│ │proiecte │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Programul Operaţional Sectorial "Creşterea │
│ │Competitivitãţii Economice" │
│ │ │
│ │Axa Prioritarã 4 - "Creşterea eficienţei energetice │
│ │şi a securitãţii furnizãrii, în contextul combaterii│
│ │schimbãrilor climatice" │
│ │ │
│Încadrarea în programul│Domeniul major de intervenţie 4.1: "Energie efici- │
│operaţional: │entã şi durabilã(îmbunãtãţirea eficienţei energetice│
│ │şi dezvoltarea durabilã a sistemului energetic din │
│ │punct de vedere al mediului)" │
│ │ │
│ │Operaţiunea 4.1.b) : "Sprijinirea investiţiilor în │
│ │extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al│
│ │energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, │
│ │precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei │
│ │electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii │
│ │pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de │
│ │siguranţã şi continuitate a serviciilor de transport│
│ │şi distribuţie"- partea de transport. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Creşterea securitãţii furnizãrii energiei prin │
│ │reducerea numãrului de întreruperi; │
│ │- Crearea infrastructurii necesare pentru │
│ │dezvoltarea unor activitãţi economice noi, precum şi│
│Obiective: │dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale la │
│ │standarde europene aplicabile în domeniu; │
│ │- Utilizarea raţionalã a resurselor energetice prin │
│ │reducerea pierderilor; │
│ │- Minimizarea impactului negativ asupra mediului; │
│ │- Reducerea costurilor de mentenanţã ale reţelelor │
│ │de transport │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitanţi eligibili: │Conform Listei potenţialilor beneficiari │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Activitãţile eligibile în cadrul operaţiunii │
│ │vizeazã: │
│ │I. Modernizarea/retehnologizarea reţelelor de │
│ │transport, prin: │
│ │ │
│ │- Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice │
│ │(de exemplu: modernizarea liniilor prin creşterea │
│ │nivelului de tensiune/înlocuirea conductoarelor │
│ │pentru reducerea CPT, dublarea circuitelor pentru │
│ │îmbunãtãţirea siguranţei în funcţionare sau pentru │
│ │reducerea CPT, etc); │
│ │- Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de │
│ │transformare a energiei electrice (de exemplu: │
│ │înlocuirea staţiilor cu unele noi, înlocuirea │
│ │transformatoarelor/autotransformatoarelor pentru │
│ │reducerea CPT, dublarea tranformatoarelor pentru │
│ │îmbunãtãţirea siguranţei în funcţionare, înlocuirea │
│ │întreruptoarelor, realizarea unor celule noi, │
│ │instalaţii de compensare a factorului de putere, │
│Activitãţi eligibile │etc.); │
│ │- Modernizarea/retehnologizarea conductelor de │
│ │transport al gazelor naturale/petrol; │
│ │- Modernizarea/retehnologizarea conductelor │
│ │magistrale de transport al gazelor naturale/petrol; │
│ │- Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de │
│ │comprimare gaze naturale, staţiilor de comandã vane,│
│ │nodurilor tehnologice, staţiilor de reglare-mãsurare│
│ │gaze naturale, staţiilor de protecţie catodicã, │
│ │racordurilor de înaltã presiune, prin înlocuirea │
│ │acestora cu unele noi sau prin înlocuirea unor │
│ │echipamente/instalaţii aferente acestora; │
│ │- Instalarea unor staţii de control sau echipamente │
│ │de automatizare/protecţie şi control computerizat al│
│ │transferului de energie cãtre consumatorul final; │
│ │- Instalarea unui sistem informatic de monitorizare,│
│ │comandã şi achiziţie de date (SCADA). │
│ │Investiţiile de modernizare a reţelelor de transport│
│ │trebuie sã aibã ca scop îmbunãtãţirea parametrilor │
│ │de securitate şi calitate ai reţelelor de transport │
│ │prin reducerea numãrului de întreruperi şi a │
│ │pierderilor tehnologice (comparativ cu situaţia │
│ │anterioarã implementãrii proiectului). │
│ │ │
│ │II. Extinderea reţelelor de transport, prin: │
│ │ │
│ │- construirea unor linii/conducte/magistrale de │
│ │transport noi │
│ │- construirea de staţii noi. │
│ │ │
│ │Investiţiile în extinderea reţelelor de transport │
│ │existente trebuie sã aibã ca scop asigurarea │
│ │securitãţii furnizãrii şi atingerea obiectivelor │
│ │acestei operaţiuni, iar în cazul energiei electrice,│
│ │se va ţine seama de preluarea energiei electrice │
│ │produse în noi capacitãţi de valorificare a │
│ │resurselor regenerabile de energie. │
│ │Alte activitãţi decât cele de mai sus pot fi │
│ │considerate eligibile numai dacã solicitantul │
│ │justificã cã sunt absolut necesare în vederea │
│ │atingerii obiectivului proiectului si în │
│ │conformitate cu obiectivele operaţiunii 4.1.b). │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Duratã de implementare │Durata de implementare a proiectului este de maxim │
│a proiectului 𗈙 ani, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ �.000.000 lei din care: │
│ │- 90 milioane lei pentru proiectele care vizeazã │
│ │ modernizarea şi extinderea reţelelor de transport │
│ │ al energiei electrice │
│ │- 90 milioane lei pentru proiectele care vizeazã │
│ │ modernizarea şi extinderea reţelelor de transport │
│ │ al gazelor naturale │
│ │- 13 milioane lei pentru proiectele care vizeazã │
│ │ modernizarea şi extinderea reţelelor de transport │
│ │ al petrolului │
│ │ │
│ │În cazul în care nu se înregistreazã nicio cerere de│
│Alocarea financiarã : │finanţare pentru proiecte de investiţii dintr-un │
│ │anumit domeniu (energie electricã, gaze naturale, │
│ │petrol) timp de 6 luni de zile de la data începerii │
│ │intervalului de depunere de cãtre potenţialii │
│ │beneficiari a cererilor de finanţare pentru │
│ │proiectele din lista aprobatã de conducerea MEF, OIE│
│ │îşi rezervã dreptul de a analiza realocarea │
│ │fondurilor aferente proiectelor din domeniul │
│ │respectiv pentru proiecte din celelalte domenii care│
│ │au obţinut punctajul minim acceptat, în cadrul │
│ │aceleiaşi cereri de propuneri de proiecte. În cazul │
│ │în care nu se înregistreazã nicio cerere de │
│ │finanţare timp de 9 luni de zile de la data │
│ │începerii intervalului de depunere de cãtre │
│ │potenţialii beneficiari a cererilor de finanţare │
│ │pentru proiectele din lista aprobatã de conducerea │
│ │MEF, OIE îşi rezervã dreptul de a analiza realocarea│
│ │fondurilor aferente operaţiunii 4.1.b)-partea de │
│ │transport pentru perioada 2007-2013 în cadrul AP 4. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totalã a │Valoarea maximã a proiectului nu poate depãşi │
│proiectului 󧓺.000.000 Euro (inclusiv TVA) la cursul INFO-euro │
│ │din data depunerii cererii de finanţare. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximã a 󧓺.000.000 lei în limita fondurilor alocate fiecãrui│
│finanţãrii acordate │domeniu conform alocãrii financiare, cu excepţia │
│ │proiectelor vizând domeniul petrolului. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximã a │Rezultatã în urma analizei deficitului de finanţare │
│finanţãrii acordate │(funding gap), conform art. 55 din Regulamentul CE │
│raportatã la costul │nr. 1083/2006, dar nu mai mult de 75% din │
│total eligibil (%) │cheltuielile eligibile ale proiectului. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Rezultatã in urma analizei deficitului de finanţare │
│Contribuţia minimã a │(funding gap), conform art. 55 din Regulamentul CE │
│beneficiarului │nr. 1083/2006, dar nu mai puţin de 25% din │
│ │cheltuielile eligibile ale proiectului, la care se │
│ │adaugã valoarea cheltuielilor neeligibile. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cererea de finanţare se depune prin reprezentant al │
│ │al solicitantului sau se transmite prin poştã sau │
│Modalitatea, locul şi │curier cu confirmare de primire la sediul │
│termenul de depunere a │Ministerului Economiei şi Finanţelor din Calea │
│cererilor de finantare │Victoriei 152, sector 1, Bucureşti │
│ │ │
│ │Termenul de depunere începe la 1 august 2008 │
│ │ora 10.00. │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Procedura de selecţie │Procedura de selecţie pe bazã de lista de proiecte │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Documente utile │Documentele relevante sunt publicate la adresa de │
│ │Internet www.minind.ro/oie.html │
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘



ANEXA 2

GHIDUL SOLICITANTULUI

SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELELOR
DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE, GAZELOR NATURALE ŞI AL PETROLULUI

INTRODUCERE

Prezentul ghid oferã informaţii solicitanţilor cu privire la termenii şi condiţiile de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele vizând

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELELOR DE TRANSPORT
AL ENERGIEI ELECTRICE, GAZELOR NATURALE ŞI
PETROLULUI
ÎN CADRUL
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA
COMPETITIVITÃŢII ECONOMICE"


AXA PRIORITARÃ "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A
SECURITÃŢII FURNIZÃRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII
SCHIMBÃRILOR CLIMATICE", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
"ENERGIE EFICIENTÃ ŞI DURABILÃ"

Precizãm cã acest document nu exonereazã solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu.
Suplimentar faţã de informaţiile conţinute în prezentul ghid, vã recomandãm ca pe durata întregului interval de depunere a cererilor de finanţare sã consultaţi periodic web site-ul OIE pentru a fi la curent cu eventuale modificãri ale variantei finale a Ghidului Solicitantului (ca urmare a unor modificãri legislative sau decizii interne ale instituţiilor implicate), sau alte comunicãri/informaţii transmise de OIE sau AM POS CCE, respectiv secţiunea de rãspunsuri la întrebãrile frecvente formulate de potenţialii beneficiari.

Date de contact OIE:
Tel: 20.25.385, fax: 20.25.392, e-mail: asistenta-oie@minind.ro
web site-ul OIE: http://oie.minind.ro/

Alte informaţii despre fonduri structurale puteţi gãsi accesând:
- web site-ul Autoritãţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor - www.fonduri-ue.ro;
- web site-ul Autoritãţii de Management pentru POS CCE - http://amposcce.minind.ro/

ABREVIERI


AA Autoritatea de Audit
ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
ACP Autoritatea de Certificare şi Platã
AGA Adunarea Generalã a Acţionarilor
AM Autoritate de Management
AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial
Creşterea Competitivitãţii Economice
ANRE Autoritatea Naţionalã de Reglementare în domeniul Energiei
ANRMAP Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice
AP 4 Axa Prioritarã 4 - "Creşterea eficienţei energetice şi a
securitãţii furnizãrii, în contextul combaterii schimbãrilor
climatice" din POS CCE
CA Consiliul de Administraţie
CE Comisia Europeanã
CF Contract de Finanţare
CR Cerere de Rambursare
CRF Cerere de Finanţare
CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţã
CM Comitet de Monitorizare
CTE Comitetul Tehnico-Economic
DCI Documentul Cadru de Implementare
DLAF Departamentul pentru Lupta Antifraudã
DMI Domeniu Major de Intervenţie
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionalã
FS Fonduri Structurale
HG Hotãrârea Guvernului
IFI Instituţii financiare internaţionale
L Lege
MEF Ministerul Economiei şi Finanţelor
OG Ordonanţa Guvernului
OI Organism Intermediar
OIE Organismul Intermediar pentru Energie
OLAF Oficiul European de Luptã Anti-Fraudã
OMEF Ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor
OUG Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului
PND Planul Naţional de Dezvoltare
PO Program Operaţional
POS CCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii
Economice
RET Reţeaua Electricã de Transport
RP Raport de progres
SCADA System control and data acquisition (Sistem informatic de
monitorizare, comandã şi achiziţie de date pentru un proces)
SEN Sistemul Electroenergetic Naţional
SF Studiu de Fezabilitate
SMIS Single Management Information System (Sistem Unic de
Management al Informaţiei)
SNT Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale
TVA Taxa pe Valoare Adãugatã
UCVAP Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
UCTE Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Electricitate
UE Uniunea Europeanã
UP Unitatea de Platã



GLOSAR DE TERMENI

Acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezintã decizia autoritãţii competenţe pentru protecţia mediului, care da dreptul titularului de proiect sã realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului (<>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publicã sau organism public sau privat naţional, regional sau local, independent din punct de vedere funcţional de AM şi de autoritatea de certificare şi platã (ACP), desemnat de statul membru pentru fiecare program operaţional (PO) şi însãrcinat cu verificarea funcţionãrii eficiente a sistemului de gestionare şi de control (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).
Autoritatea de Certificare şi Platã (ACP) - structurã organizatoricã în cadrul MEF responsabilã cu certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeanã şi pentru primirea fondurilor transferate României din FEDR şi asigurarea transferului acestora cãtre beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Autoritatea de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) - structurã din cadrul MEF, responsabilã pentru gestionarea si implementarea POS CCE (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Autoritatea Naţionalã pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) - instituţie publicã autonomã de interes naţional cu personalitate juridicã în coordonarea directã a primului ministru. ANRE are misiunea de a crea si aplica sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului energiei şi pieţelor de energie electrica, energie termica si gaze naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale (ANRM) - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului şi autoritatea Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice Axa Prioritarã - Creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii furnizãrii, în contextul combaterii schimbãrilor climatice Domeniul Major de Intervenţie - Energie eficientã şi durabilã Operaţiunea b) - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului competentã abilitatã sã aplice dispoziţiile <>Legii petrolului nr. 134/1995 , cu modificãrile ulterioare, şi ale <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Una dintre principalele atribuţii ale ANRM este gestionarea Sistemului naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementarea activitãţilor de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societãţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern.
Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) - instituţie publicã independentã, cu personalitate juridicã, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice (<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competentã pentru protecţia mediului, care confirmã integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbaticã în planul sau programul supus adoptãrii (<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Autorizaţie de înfiinţare/autorizaţie (în domeniul energiei electrice) - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentã, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau strãine, acesteia i se acordã permisiunea de a realiza sau retehnologiza şi de a pune în funcţiune capacitãţi de transport sau de distribuţie a energiei electrice, de producere a energiei electrice/electrice şi termice în cogenerare (<>Hotãrârea Guvernului nr. 540/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Autorizaţie de modificare (în domeniul gazelor naturale) - actul tehnic şi juridic emis de ANRE, prin care se acordã permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea şi reabilitarea unui obiectiv de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie, furnizare şi utilizare a gazelor naturale, precum şi pentru reparaţia capitala a acestuia, în urma cãreia se modifica caracteristicile tehnice care au fãcut obiectul autorizaţiei (<>Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000 , republicatã).
Axa prioritarã - una dintre prioritãţile strategiei dintr-un PO constând într-un grup de operaţiuni corelate şi care au obiective specifice mãsurabile (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).
Beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercialã din sectorul public sau privat, responsabilã pentru iniţierea sau iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui PO. (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare). Noţiunea de "Beneficiar" o completeazã pe cea de "Solicitant" astfel: Solicitantul devine Beneficiar al finanţãrii nerambursabile dupã etapa de evaluare şi selecţie a proiectului şi semnarea CF.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţã 2007-2013 (CSNR) - documentul de referinţã pentru programarea instrumentelor structurale asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientãrile strategice comunitare privind coeziunea şi prioritãţile naţionale de dezvoltare, precum şi legãtura dintre prioritãţile la nivel comunitar şi Programul Naţional de Reformã (<>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 ).
Cererea de finanţare (CRF) - formularul completat de Solicitant referitor la propunerea sa de proiect şi înaintat OIE în urma lansãrii cererii de propuneri de proiecte, pentru obţinerea cofinanţãrii nerambursabile prin POS CCE. CRF este anexã la Contractul de finanţare şi include formularul CRF şi anexele acestuia.
Cerere de propuneri de proiecte - invitaţia publicã adresatã de cãtre OIE unei categorii clar identificate de solicitanţi, în vederea depunerii de cãtre aceştia a cererilor de finanţare pentru proiecte, în cadrul unei operaţiuni aferente AP4 din POS CCE 2007-2013.
Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care Beneficiarul solicitã rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanţate în conformitate cu contractul de finanţare.
Cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de cãtre un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a Beneficiarului (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizãrii proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementãrilor comunitare şi naţionale (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Cofinanţare publicã - sumele alocate în bugetele prevãzute la <>art. 1 alin. (2) din Legea (L) finantelor publice nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publicã de interes local sau judeţean, dupã caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Cofinanţare privatã - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea publicã, aferentã proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Comitetul de Monitorizare (CM) a POS CCE - structura naţionalã de tip partenerial, fãrã personalitate juridicã, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POS CCE, stabilitã conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Contract de achiziţie publicã - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autoritãţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altã parte, având ca obiect execuţia de lucrãri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Contract de finanţare (CF) - documentul juridic prin care se acordã asistenţã financiarã nerambursabilã aferentã unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor AP dintr-un PO şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile pãrţilor (<>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 ).
Deviz general - documentaţia economicã prin care se stabileşte valoarea totalã estimativã a cheltuielilor necesare realizãrii obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizãrii lucrãrilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii (<>Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 ).
Document Cadru de Implementare (DCI) - documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autoritãţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operaţional (<>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 ).
Domeniu major de intervenţie (DMI) - sfera de activitate dintr-o axã prioritarã, în cadrul cãruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare (<>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 ).
Eroare - falsã reprezentare asupra unei situaţii de fapt ori asupra existenţei unui act/înscris şi care nu viciazã în mod substanţial conţinutul actului.
Finalizarea proiectului - Data efectuãrii ultimei plãţi din fonduri publice cãtre beneficiar.
Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) - fondul structural care sprijinã regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructurã, educaţie, sãnãtate, dezvoltare localã şi întreprinderi mici şi mijlocii. ( Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului).
Fonduri nerambursabile aferente instrumentelor structurale - fonduri care se alocã şi se deruleazã în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999 , precum şi a prevederilor Cadrului Strategic Naţional de referinţã şi programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeanã (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare)
Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeanã (UE) acţioneazã pentru eliminarea disparitãţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizãrii coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European.
Fraudã - orice acţiune sau omisiune intenţionatã în legaturã cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitãţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminata prin Codul penal, <>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau prin alte legi speciale (Ordonanţa Guvernului 12/2007).
Monopol natural în domeniul energiei electrice - situaţia de piaţã în care serviciul de transport şi serviciul de distribuţie a energiei electrice se asigurã, fiecare în parte, de cãtre un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat (<>Legea nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Monopol natural în domeniul gazelor naturale - situaţie în care serviciile de transport, înmagazinare sau de distributie a gazelor naturale se asigurã de cãtre un singur operator pentru o zonã determinatã (<>Legea nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Neregulã - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinantarile aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuialã neeligibilã prejudiciazã bugetul general al Comunitãţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentã (<>Ordonanţa Guvernului nr. 12/2007 )
Operator de transport şi de sistem - orice persoanã care deţine, sub orice titlu, o reţea electricã de transport şi este titulara a unei licenţe de transport prin care rãspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacã este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumitã zonã şi, acolo unde este aplicabilã, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacitãţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice (<>Legea nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Operator de transport (transportator) de gaze naturale - persoana juridicã titularã a licenţei de transport, în condiţiile <>Legea nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale.
Organism Intermediar (OI) - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de cãtre AM în relaţia cu Beneficiarii (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) - documentul de planificare strategicã şi programare financiarã multianualã al României, aprobat de Guvern, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltãrii economice şi sociale a ţãrii pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale (<>Hotãrârea Guvernului nr. 457/21.04.2008 ).
Program Operaţional (PO) - documentul de programare elaborat de Romania si adoptat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare printr-un set de prioritati coerente pentru a caror realizare se face apel la un fond sau, in cazul obiectivului de convergenta, la Fondul de coeziune si la Fondul european de dezvoltare regionala(<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Proiect - o serie de activitãţi economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadã de timp datã (Ordin MEF nr. 273/2008 )
Proiect generator de venituri - orice operaţiune care implicã o investiţie într-o infrastructurã a cãrei utilizare este supusã unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implicã vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altã furnizare de servicii contra unei plãţi (în conformitate cu art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006)
Proiect tehnic - documentaţia ce conţine pãrţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrãrilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calitãţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii cãtre beneficiar.
Ratã de finanţare din fonduri publice - partea procentualã dintr-o cheltuialã eligibilã care este finanţatã din surse (credite) bugetare naţionale şi/sau comunitare.
Sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeazã producerea, transportul, conducerea operativã, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice (<>Legea nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Sistem electroenergetic naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. Sistemul electroenergetic naţional constituie infrastructura de bazã utilizatã în comun de participanţii la piaţa de energie electricã (<>Legea nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Sistemul Unic de Management al Informaţiei privind instrumentele structurale (SMIS) - sistemul informatic integrat prin intermediul cãruia sunt colectate datele necesare monitorizãrii şi evaluãrii programelor operaţionale finanţate din instrumentele structurale, constituind un instrument de sprijin în asigurarea unui management coerent, transparent, eficient şi credibil menit sã sprijine autoritãţile implicate în implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţã (Ordin MEF nr. 273/2008 ).
Studiu de fezabilitate (SF) - documentaţia tehnico-economicã care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentãrilor fãcute în studiul de prefezabilitate asupra necesitãţii şi oportunitãţi realizãrii acestuia şi cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmeazã a fi supuse aprobãrii (<>Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 ).
Suspiciunea de fraudã - o neregulã care duce la iniţierea de demersuri administrative sau juridice la nivel naţional, pentru a stabili caracterul intenţionat al comportamentului, în special existenţa fraudei, aşa cum se menţioneazã la punctul (a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactatã pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, asupra intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene.
Transportator - orice persoanã juridicã care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale şi/sau de transit (<>Legea nr. 238/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Unitatea de platã (UP) - structurã din cadrul unei autoritãţi publice centrale, cu rol de AM pentru un PO, având responsabilitatea transferãrii sumelor de prefinanţare, cofinanţare, alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiarã nerambursabilã cãtre beneficiari (<>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare).
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) structurã în coordonarea directã a ministrului economiei şi finanţelor care verificã procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, de concesiune de lucrãri publice şi concesiune de servicii de cãtre autoritãţile contractante (Hotãrârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã).

SECŢIUNEA A.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE

1. Cadrul instituţional şi documentele în baza cãrora pot fi accesate fondurile structurale Prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice se vor cofinanţa din fonduri publice proiectele care rãspund obiectivelor programului şi care sunt în conformitate cu prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale în vigoare privind instrumentele structurale, precum şi cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţã (CSNR), POS CCE şi Documentului Cadru de Implementare (DCI).
Responsabilitatea gestionãrii POS CCE revine Autoritãţii de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF).
Implementarea Axei Prioritare 4 (AP4): "Creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii furnizãrii, în contextul combaterii schimbãrilor climatice" din cadrul programului revine Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din cadrul Direcţiei Generale Politicã Energeticã - MEF, în baza Ordinului de delegare al ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/2008 , semnat între AM POS CCE şi OIE.

2. Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivitãţii Economice" 2007-2013
POS CCE a fost aprobat în data de 12 iulie 2007 de cãtre Comisia Europeanã. În cadrul acestui program pot fi cofinanţate proiecte de investiţii din sectorul energetic din fondurile POS CCE, pe perioada 2007-2013. Programul menţionat poate fi consultat pe web site-ul OIE http://oie.minind.ro/.
POS CCE rãspunde, pe de o parte primei prioritãţi a PND 2007 - 2013: "Creşterea competitivitãţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere" şi pe de altã parte prioritãţii a doua a CSNR, respectiv "Creşterea competitivitãţii economice pe termen lung", contribuind în acelaşi timp, în mãsuri diferite, la realizarea tuturor celorlalte prioritãţi ale CSNR.
Având în vedere strategia pentru creşterea competitivitãţii economice adoptatã în cadrul POS CCE, au fost definite cinci axe prioritare:
● AP 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient;
● AP 2 - Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate;
● AP 3 - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public;
● AP 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii furnizãrii, în contextul combaterii schimbãrilor climatice;
● AP 5 - Asistenţã Tehnicã.

3. Axa Prioritarã 4 (AP4) - Creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii furnizãrii, în contextul combaterii schimbãrilor climatice
Parte a strategiei POS CCE, AP 4 a fost elaboratã pe baza analizei situaţiei curente a sectorului energetic naţional şi a analizei SWOT, punându-se accent pe creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi protecţia mediului.
Având în vedere ţinta de reducere a intensitãţii energetice primare cu 40% pânã în anul 2015, comparativ cu 2001, România trebuie sã investeascã în îmbunãtãţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ - producţie, transport, distribuţie, consumator final de energie.

AP 4 din POS CCE conţine 3 domenii majore de intervenţie (DMI)

DMI 1 - "Energie eficientã şi durabilã (îmbunãtãţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilã a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)" conţine 3 operaţiuni:
a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care sã conducã la economii de energie, în scopul îmbunãtãţirii eficienţei energetice;
b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie;
c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzãtoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate.

DMI 2 - "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" conţine urmãtoarea operaţiune:
Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacitãţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasã, resurse hidroenergetice (în capacitãţi de micã putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.

DMI 3 - "Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securitãţii furnizãrii energiei" conţine urmãtoarea operaţiune:
Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene.

SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA b)
"Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie"

CAP. I
INFORMAŢII GENERALE SPECIFICE OPERAŢIUNII

DMI 1, operaţiunea b este structuratã din punct de vedere al cererilor de propuneri de proiecte în douã etape, datoritã specificitãţii proiectelor.
Prima etapã constã în lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciilor de transport, urmând ca a doua etapã sã vizeze lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciilor de distribuţie.
Notã: Acest ghid furnizeazã informaţii detaliate pentru prima etapã, respectiv: Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului
Proiectele de investiţii în modernizarea şi extinderea reţelelor de transport conduc, pe de o parte, la creşterea eficienţei energetice şi, pe de altã parte, creeazã premizele pentru dezvoltarea economicã a zonelor în care vor fi implementate astfel de proiecte.
Ţinând seama de gradul ridicat de uzurã fizicã şi moralã a reţelelor de transport al energiei electrice (grad ridicat de uzurã fizicã şi moralã: peste 80 % din staţii care au anul de PIF înainte de 1984, ceea ce reprezintã mai mult de 20 de ani vechime), este necesarã modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor din reţeaua electricã de transport (RET), în vederea menţinerii calitãţii serviciului de transport şi de sistem şi a siguranţei în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) la standardele impuse de funcţionarea interconectatã cu Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Electricitate (UCTE). În acelaşi timp, dinamica crescãtoare a consumului justificã trecerea, în viitor, a unei importante pãrţi de reţea de la tensiunea de 220 kV la 400 kV.
Totodatã, având în vedere ţinta strategicã a României de valorificare a resurselor regenerabile de energie (conform Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului 1069/2007, ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electricã trebuie sã fie de 33% în anul 2010, 35% în anul 2015 şi 38% în anul 2020), coroboratã cu creşterea competitivitãţii economice, este necesarã extinderea reţelelor de transport al energiei electrice pentru a permite accesul în SEN a capacitãţilor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile de energie precum şi pentru a acoperi consumul crescut de energie electricã din domeniul economic.
În ceea ce priveşte reţelele de transport al gazelor naturale, circa 69% din lungimea totalã a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale (SNT) are durata normatã de funcţionare depãşitã. Din totalul staţiilor de reglare şi mãsurare, aproximativ 27% sunt în funcţiune de peste 25 ani.
Sistemul Naţional de Transport al Ţiţeiului prin Conducte are o capacitate de transport de circa 24 mil tone/an. Deşi, începând cu 1996, sistemul a intrat într-un amplu program de reabilitare şi modernizare, procesul nu a fost finalizat, fiind necesarã continuarea acestuia.
Operaţiunea b) - partea de transport are urmãtoarele obiective:
● Creşterea securitãţii furnizãrii energiei prin reducerea numãrului de întreruperi;
● Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitãţi economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu;
● Utilizarea raţionalã a resurselor energetice prin reducerea pierderilor;
● Minimizarea impactului negativ asupra mediului;
● Reducerea costurilor de mentenanţã ale reţelelor de transport

CAP. II
SOLICITANŢI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili pentru operaţiunea b) - partea de transport sunt:
- în domeniul energiei electrice - operatorul de transport şi de sistem, definit conform <>Legea nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- în domeniul gazelor naturale - operatorul de transport (transportator), definit conform <>Legea nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- în domeniul petrolului - transportatorul, definit conform <>Legea nr. 238/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
ACTIVITÃŢI ELIGIBILE

Proiectele eligibile în cadrul acestei operaţiuni vor viza urmãtoarele activitãţi, cu condiţia ca aceste activitãţi sã fie realizate dupã data de 01.01.2007:

I. Modernizarea/retehnologizarea reţelelor de transport, prin:
- Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice (de exemplu: modernizarea liniilor prin creşterea nivelului de tensiune/modernizarea conductoarelor pentru reducerea CPT, dublarea circuitelor pentru îmbunãtãţirea siguranţei în funcţionare sau pentru reducerea CPT, etc);
- Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de transformare a energiei electrice (de exemplu: realizarea de staţii noi, modernizarea transformatoarelor/autotransformatoarelor pentru reducerea CPT, dublarea transformatoarelor pentru îmbunãtãţirea siguranţei în funcţionare, modernizarea întreruptoarelor, realizarea unor celule noi, instalaţii de compensare a factorului de putere, etc.);
- Modernizarea/retehnologizarea conductelor de transport al gazelor naturale/petrol;
- Modernizarea/retehnologizarea conductelor magistrale de transport al gazelor naturale/petrol;
- Modernizarea/retehnologizarea staţiilor de comprimare gaze naturale, staţiilor de comandã vane, nodurilor tehnologice, staţiilor de reglare-mãsurare gaze naturale, staţiilor de protecţie catodicã, racordurilor de înaltã presiune, prin realizarea de unele noi sau prin modernizarea unor echipamente/instalaţii aferente acestora;
- Instalarea unor staţii de control sau echipamente de automatizare/protecţie şi control computerizat al transferului de energie cãtre consumatorul final;
- Instalarea unui sistem informatic de monitorizare, comandã şi achiziţie de date (SCADA)
Investiţiile de modernizare/retehnologizare a reţelelor de transport trebuie sã aibã ca scop îmbunãtãţirea parametrilor de securitate şi calitate ai reţelelor de transport prin reducerea numãrului de întreruperi şi a pierderilor tehnologice (comparativ cu situaţia anterioarã implementãrii proiectului).

II. Extinderea reţelelor de transport, prin:
- construirea unor linii/conducte/magistrale de transport noi
- construirea de staţii noi.
Investiţiile în extinderea reţelelor de transport existente trebuie sã aibã ca scop asigurarea securitãţii furnizãrii şi atingerea obiectivelor acestei operaţiuni, iar în cazul energiei electrice, se va ţine seama de preluarea energiei electrice produse în noi capacitãţi de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Notã: Eligibilitatea unei activitãţi nu este echivalentã cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitãţi. În acest sens, recomandãm Solicitantului sã consulte OMEF nr. 210/2008 (vezi Cap. IV), care prevede condiţiile de eligibilitate şi lista cheltuielilor eligibile în cadrul acestei operaţiuni.
Alte activitãţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacã Solicitantul justificã faptul cã sunt absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu obiectivele operaţiunii b) - partea de transport din AP 4 a POS CCE. Durata de implementare a proiectului este de maxim 5 ani de la data semnãrii CF, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015.

CAP. IV
CHELTUIELI ELIGIBILE

Pentru a fi eligibilã, o cheltuialã trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii cu caracter general, conform Hotãrârea Guvernului 759/2007 şi OMEF 210/2008:
a) sã fie efectiv plãtitã de cãtre Beneficiar, între momentul intrãrii în vigoare a CF şi 31 decembrie 2015, cu excepţia cheltuielilor privind achiziţiile de teren, studiile preliminare şi cheltuielile necesare pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, categorii de cheltuieli pentru care eligibilitatea începe de la 01.01.2007;
b) sã fie însoţitã de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentã facturilor, pe baza cãrora cheltuielile sã poatã fi auditate şi identificate;
c) sã fie în conformitate cu prevederile CF încheiat de cãtre AM sau OIE pentru si in numele AM POS CCE, pentru aprobarea proiectului;
d) sã respecte art. 54 (5) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 conform cãruia o cheltuialã cofinanţatã din FS nu trebuie sã mai fie finanţatã din alte fonduri publice;
e) sã respecte art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 conform cãruia toate cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaţiunile finanţate din FS au fost suportate efectiv, corespund unor livrãri de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale, sunt înregistrate într-o evidenţã contabilã separatã sau folosind un sistem de codificare contabilã adecvat şi sunt verificabile menţinându-se o pistã de audit corespunzãtoare.
f) sã fie prevazutã în Lista cheltuielilor eligibile aprobatã prin OMEF nr. 210/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 109/2008, dupã cum urmeazã:

Notã: Dacã un proiect este considerat ca fiind eligibil pentru cofinanţarea din fondurile POS CCE nu înseamnã cã toate cheltuielile pe care le include sunt considerate automat eligibile. cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de cãtre beneficiar.

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
(extras din OMEF 210/2008)


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din
valoarea maximã a cheltuielilor eligibile totale ale proiectului);
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului;
4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor necesare obiectivului
investiţiei;
5. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţã tehnicã (eligibile în limita a
10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
- Studii de teren;
- Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii;
- Proiectare şi inginerie;
- Expertize tehnice pentru lucrãri de modernizare sau consolidare a
construcţiilor existente sau pentru continuarea lucrãrilor la construcţii
începute şi neterminate, cu condiţia ca aceste clãdiri sã facã parte
integrantã şi inseparabilã din rezultatul operaţiunii;
- Organizarea procedurilor de achiziţie publicã;
- Consultanţã;
- Asistenţã tehnicã.
6. Cheltuieli legate de investiţia de bazã - pentru construcţii şi instalaţii
legate de contrucţii;
7. Cheltuieli legate de investiţia de bazã - cheltuieli pentru achiziţia de
utilaje şi echipamente;
8. Cheltuieli legate de investiţia de bazã - pentru achiziţia de bunuri din
categoria mijloacelor fixe;
9. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



De asemenea, pentru a fi considerate eligibile, anumite categorii de cheltuieli trebuie sã îndeplineascã şi anumite condiţii specifice, conform Hotãrârea Guvernului 759/2007 şi OMEF 210/2008:
a) în cazul achiziţiei de teren fãrã construcţii, costul de achiziţie va fi certificat de un evaluator independent autorizat care confirmã cã valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţã. Costul achiziţiei de teren fãrã construcţii este eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
b) în cazul cheltuielilor realizate de cãtre Beneficiari privind proiectarea, monitorizarea şi managementul operaţiunii este necesarã o notã de fundamentare care sã indice încadrarea acestora în una din urmãtoarele categorii:
- sunt prevãzute sau rezultã din aplicarea legislaţiei naţionale (obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii necesare implementãrii activitãţilor eligibile ale proiectului) sau comunitare specificã instrumentelor structurale;
- sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de AM POS CCE/OIE în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordãrii asistenţei financiare nerambursabile;
- sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activitãţile eligibile ale proiectului finanţat;
- sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare.
c) în cazul proiectelor generatoare de venituri cheltuielile eligibile se calculeazã de AM/OIE în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, conform cãruia cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu depãşesc valoarea realã a costului de investiţie, din care se deduce valoarea realã a veniturilor nete obţinute ca urmare a investiţiei pe parcursul unei perioade de referinţã determinate.
Deoarece costul de investiţie nu este integral eligibil pentru cofinanţare, veniturile nete vor fi alocate pe o bazã proporţionalã pãrţilor eligibile din costul de investiţie şi celor neeligibile. Pentru determinarea veniturilor nete se vor prezenta documentele care probeazã realizarea veniturilor pe parcursul perioadei de implementare şi de operare (facturi sau documente similare, evidenţa contabilã a veniturilor) şi se vor respecta prevederile secţiunii "Monitorizarea veniturilor generate în cazul proiectelor de transport" din Anexa 1.
d) cheltuiele privind achiziţia de teren, studiile preliminare şi cheltuielile necesare pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii prevãzute în documentaţia de finanţare, care au fost efectuate în perioada cuprinsã între 01.01.2007 şi data semnãrii CF sunt eligibile numai dacã respectivele studii şi avize au fost actualizate astfel încât sã poatã fi utilizate efectiv ca parte a documentaţiei tehnico-economice a proiectului finanţat, în conformitate cu cerinţele impuse în cererea de propuneri de proiecte şi în prezentul ghid.
e) Pentru a fi eligibile, cheltuielile din lista de mai sus trebuie sã îndeplineascã cerinţele contractuale privind eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor, inclusiv cerinţele privind conturile analitice distincte şi cerinţele privind achiziţiile publice.

Vã atragem atenţia în special asupra unor categorii de cheltuieli care NU sunt eligibile:
- taxa pe valoare adaugatã;
- contribuţia în naturã;
- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile de achiziţie dintr-un contract de leasing financiar inclusiv cheltuielile colaterale;
- cheltuielile pentru locuinţe;
- cheltuielile cu amortizarea;
- achiziţia de echipamente second-hand;
- amenzi, penalitãţi şi cheltuieli de judecatã;
- costurile de operare;
- provizioane;
- cheltuieli cu asigurarea pe timpul operãrii;
- fondul de rulment;
- cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legea 571/2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. V
COFINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE

Finanţarea proiectelor în cadrul operaţiunii b) - partea de transport din cadrul DMI1 este de tip nerambursabil. Acordarea finanţãrii nerambursabile pentru proiectele de investiţii în cadrul acestei operaţiuni nu intrã sub incidenţa regulilor de ajutor de stat.
Finanţarea proiectului este formatã din cofinanţarea publicã (FEDR şi alocãri din bugetul de stat) şi cofinanţarea privatã (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).
Proiectele depuse spre cofinanţare din fondurile AP4, DMI1, operaţiunea b - partea de transport sunt proiecte generatoare de venituri, aşa cum sunt ele definite în art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, respectiv investiţii într-o infrastructurã care deserveşte utilizatorii pe bazã de tarif.
Proiectele se vor încadra în una din urmãtoarele categorii:
● Proiecte majore;
● Proiecte care nu genereazã venituri (nete);
● Proiecte care genereazã venituri dar acestea nu pot fi obiectiv estimate;
● Proiecte care genereazã venituri şi acestea pot fi estimate cu obiectivitate.

ATENŢIE! În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu se admit proiecte majore, aşa cum sunt ele definite în art. 39 al Regulamentului Consiliului 1083/2006 (proiect al cãrui cost total, inclusiv TVA, depãşeşte 50 milioane Euro).
În cazul în care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depãşeşte pe parcursul implementãrii pragurile stabilite pentru proiectele majore prevãzute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, Contractul de finanţare se reziliazã.

Determinarea ratei de cofinanţare din fondurile POS CCE se va face conform metodologiei din Anexa 1. Rata de cofinanţare astfel stabilitã nu poate sã depãşeascã limita maximã de 75% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile ale proiectului, aşa cum sunt ele prevãzute în CRF. Valoarea cofinanţatã a proiectului din fondurile POS CCE se determinã ca produs între totalul cheltuielilor eligibile şi rata de cofinanţare determinatã pentru fiecare proiect în parte şi nu poate depãşi suma de 50 milioane lei (cu excepţia proiectelor care vizeazã modernizarea/extinderea reţelelor de transport al petrolului). Diferenţele dintre sumele de cofinanţare din fondurile POS CCE astfel stabilite şi costul investiţional total al proiectului reprezintã partea de cofinanţare suportatã de Beneficiar.
În cazul proiectelor pentru care se vor monitoriza veniturile nete realizate în perioada de operare se va efectua o ajustare în conformitate cu prevederile din Anexa 1.

Notã: În cazul în care valoarea realã a cheltuielilor eligibile este mai mare decât cea iniţialã, prevãzutã în SF, ca urmare a actualizãrii devizului general, atunci Beneficiarul va trebui sã suporte diferenţa apãrutã.

Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depãşi sumele stabilite iniţial prin contractul de finanţare.
Finanţarea nerambursabilã este acordatã în ordinea cronologicã a transmiterii CRF (datã şi orã), care obţine punctajul minim acceptat în limita resurselor alocate pentru cererea de propuneri de proiecte.

Notã: Beneficiarul trebuie sã asigure şi finanţarea cheltuielilor rambursabile din fondurile POS CCE de la momentul plãţilor efective ale acestora, pânã la rambursarea lor.

CAP. VI
CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

VI.1. Tipul cererii de propuneri de proiecte
Cererea de propuneri de proiecte aferentã acestei operaţiuni este de tipul listã de proiecte. Aceastã procedurã constã în identificarea de cãtre OIE a unei liste de proiecte potenţial finanţabile din Fonduri Structurale, pe baza listelor de proiecte transmise de potenţialii beneficiari stabiliţi conform POS CCE, DCI, Ghidului Solicitantului şi a legislaţiei naţionale în vigoare (licenţe, contracte/acorduri de concesiune, conform legislaţiei naţionale în vigoare). Lista de proiecte solicitatã de OIE va conţine câteva informaţii despre fiecare proiect propus de potenţialii beneficiari: denumire proiect, obiectivul proiectului, programul de investiţii/planul de perspectivã din care face parte proiectul propus, valoare totalã exclusiv TVA(euro), perioada de implementare a proiectului, stadiul studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, stadiul demarãrii procedurii de achiziţii publice, avize, autorizaţii necesare pentru realizarea proiectului etc. Fiecare proiect propus de potenţialii beneficiari în cadrul listei trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- Scopul şi obiectivele proiectului propus trebuie sã fie în conformitate cu obiectivele operaţiunii b) din AP 4 a POS CCE, DMI 1, inclusiv obiectivele Strategiei Energetice a României 2007-2020.
- Proiectul propus trebuie sã facã parte dintr-un plan de perspectivã/investiţii pentru o perioadã reglementatã, avizat de ANRE şi aprobat de MEF (în cazul energiei electrice) sau sã facã parte dintr-un program de dezvoltare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale/petrolului pe o perioadã reglementatã, avizat de ANRM (pentru gaze naturale/petrol);
Lista de proiecte potenţial finanţabile este aprobatã de conducerea MEF.
În baza listei de proiecte aprobatã de conducerea MEF, potenţialii beneficiari vor depune la OIE cererile de finanţare împreunã cu documentaţia aferentã proiectelor, în mod continuu. Proiectul depus intrã imediat în procesul de evaluare (a conformitãţii administrative, a eligibilitãţii şi evaluarea tehnicã şi financiarã). Proiectele care obţin punctajul minim acceptat vor fi aprobate spre finanţare din fonduri publice, în ordinea depunerii, pânã la epuizarea sumei alocate cererii de propuneri de proiecte. OIE va constitui lista cu proiectele care sunt admise pentru finanţare din fondurile POS CCE, listã care va fi actualizatã periodic în funcţie de numãrul proiectelor care s-au calificat spre finanţare în urma procesului de evaluare şi în limita sumei alocate cererii de propuneri de proiecte. Lista proiectelor care sunt admise pentru finanţare este aprobatã de conducerea MEF.

VI.2. Perioada de depunere a listei de proiecte şi a cererilor de finanţare
Intervalul de timp în care vor putea fi depuse de cãtre Solicitanţi listele de proiecte şi CRF pentru proiectele din lista aprobatã ulterior de MEF, în cadrul AP4, DMI 1, operaţiunea b) - transport va fi precizat în ordinul privind lansarea cererii de propuneri de proiecte.

Notã: Intervalul de timp menţionat poate fi diminuat în cazul în care suma alocatã cererii de propuneri de proiecte (vezi Cap. VI.3) este epuizatã, ca urmare a procesului de evaluare şi aprobare a cererilor de finanţare depuse de Solicitanţi pentru proiectele propuse.

VI.3. Alocarea financiarã aferentã cererii de propuneri de proiecte
Pentru cererea de propuneri de proiecte aferentã prezentului ghid este alocatã suma de 193 milioane lei, reprezentând valoarea totalã a fondurilor alocate operaţiunii b) - partea de transport, pentru perioada 2007-2013. Aceastã sumã este structuratã dupã cum urmeazã:
- 90 milioane lei pentru proiectele care vizeazã modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al energiei electrice
- 90 milioane lei pentru proiectele care vizeazã modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al gazelor naturale
- 13 milioane lei pentru proiectele care vizeazã modernizarea şi extinderea reţelelor de transport al petrolului

Notã: În cazul în care nu se înregistreazã nicio cerere de finanţare pentru proiecte de investiţii dintr-un anumit domeniu (energie electricã,gaze naturale,petrol) timp de 6 luni de zile de la data începerii intervalului de depunere de cãtre potenţialii beneficiari a cererilor de finanţare pentru proiectele din lista aprobatã de conducerea MEF, OIE îşi rezervã dreptul de a analiza realocarea fondurilor aferente proiectelor din domeniul respectiv pentru proiecte din celelalte domenii care au obţinut punctajul minim acceptat, în cadrul aceleiaşi cereri de propuneri de proiecte. În cazul în care nu se înregistreazã nicio cerere de finanţare timp de 9 luni de zile de la data începerii intervalului de depunere de cãtre potenţialii beneficiari a cererilor de finanţare pentru proiectele din lista aprobatã de conducerea MEF, OIE îşi rezervã dreptul de a analiza realocarea fondurilor aferente operaţiunii b)-partea de transport pentru perioada 2007-2013 cãtre partea de distribuţie a operaţiunii sau cãtre o altã operaţiune din cadrul AP4.

CAP. VII
CEREREA DE FINANŢARE

VII.1 Completarea Dosarului cererii de finanţare

Notã: Pentru a mãri şansele ca cererea dumneavoastrã de finanţare sã fie selectatã, vã recomandãm ca înainte de a începe completarea acesteia sã vã asiguraţi cã aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele) şi cã aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii b)-partea de transport: "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului"

Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, Solicitantul va întocmi un Dosar al CRF (denumit în continuare Dosar).
Dosarul, în original, va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (conform Anexei 2) şi documentele prevãzute în opis, în original sau copie, dupã cum sunt solicitate.
Este obligatorie depunerea odatã cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate în Opis. Pentru Declaratii trebuie pãstrat formatul solicitat.
Atenţie la termenul de valabilitate al documentelor depuse!
Completarea CRF şi a celorlalte documente prevãzute în opis, dupã caz, se va face conform instrucţiunilor prezentate mai jos şi va urmãri Formatul standard al cererii de finanţare prezentat în Anexa 3.

Notã: Completarea de cãtre Solicitant a tuturor secţiunilor din CRF este obligatorie. În vederea completãrii corecte a Cererii de finanţare şi a evaluãrii acesteia în mod corespunzãtor, Solicitantul trebuie sã citeascã cu atenţie informaţiile prevãzute în CRF la fiecare capitol şi marcate între paranteze pãtrate. În plus Solicitantul trebuie cã acorde atenţie şi informaţiilor ce vor fi trecute în CRF şi sunt extrase din alte documente anexate (studiu de fezabilitate, avize, CV, bilanţ contabil, etc.). Necorelarea acestor informaţii se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanţãrii.

CRF va fi completatã în limba românã, redactatã la calculator, utilizând urmãtorul format: Times New Roman, 12, format paragraf de 1,5.
CRF va fi însoţitã de toate anexele, care fac parte integrantã din aceasta, întocmite conform instrucţiunilor din prezentul ghid sau emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de ştampila unitãţii şi semnãtura autorizatã a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare paginã.
Dupã completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevãzute în acesta:
- se semneazã de cãtre reprezentantul legal pe fiecare paginã, în partea dreaptã, în josul paginii şi se ştampileazã lizibil pe fiecare paginã cu ştampila societãţii, în josul paginii, pe partea dreaptã;
- se numeroteazã toate paginile, în ordine, în felul urmãtorul: i/N, unde i reprezintã numãrul curent al paginii (de la 0 la N, pagina 0 este Opisul), iar N reprezintã numãrul total al paginilor din dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numãrul total de pagini (N) va fi menţionat cu litere bolduite şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin scrierea olografã (de mânã), în partea de jos a paginii, în poziţie centralã. Dosarul este numerotat astfel încât sã nu permitã sustragerea niciunui (unei) document (pagini);
- se multiplicã în 2 exemplare de cãtre Solicitant;
- se îndosariazã dosarul în original şi fiecare din cele douã copii, separat;
- se realizeazã un CD cu forma electronicã a CRF exclusiv anexele acesteia. Forma electronicã a CRF trebuie sã fie identicã cu originalul.
- fiecare dosar (în original şi cele douã copii) precum şi CD-ul vor fi introduse în câte un plic sigilat
Dosarul original şi cele în copie vor avea înscris pe plicul în care sunt introduse, în partea superioarã dreaptã, menţiunea "ORIGINAL", respectiv "COPIE NR.1" şi "COPIE NR.2", iar forma electronicã a CRF va avea înscris pe plic menţiunea "CD". De asemenea, dosarul original şi cele douã copii vor avea înscris pe plic numãrul total de pagini sub forma N=....

Notã: Pe lângã cele 3 dosare (originalul şi cele douã copii) depuse la sediul MEF OIE, Solicitantul va realiza un dosar propriu (în copie), ca probã martor, care va rãmâne la sediul societãţii.

VII.2. Transmiterea de cãtre Solicitant a dosarului cererii de finanţare
Solicitantul trebuie sã transmitã toate informaţiile solicitate astfel încât proiectul propus sã poatã fi evaluat în raport cu criteriile stabilite de OIE în prezentul ghid. În acest sens, Solicitantul trebuie sã verifice, înaintea transmiterii cererii de finanţare la OIE, existenţa tuturor documentelor prevãzute în Opis (Anexa 2). Totodatã, informaţiile şi datele din CRF trebuie sã fie aceleaşi/corelate cu cele prevãzute în documentele anexate acesteia (SF, ACB, etc.).
Cele patru plicuri sigilate conţinând dosarul în original, cele 2 copii, precum şi CD-ul, vor fi introduse într-un colet sigilat care va fi transmis prin poşta/curier cu confirmare de primire sau depus personal la sediul MEF - Organismul Intermediar pentru Energie, la adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, sector 1.
Partea exterioarã a coletului sigilat precum şi cele patru plicuri sigilate din interiorul acestuia trebuie sã fie însoţite, în mod obligatoriu, de o etichetã cu urmãtoarele informaţii:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Destinatar: Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Direcţia Generalã Politicã Energeticã - Organismul Intermediar
pentru Energie
Adresa: Calea Victoriei nr.152, Bucureşti, Sector 1
Titlu: "Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea
Competitivitãţii Economice 2007-2013" - AP 4/DMI1/operaţiunea b - partea de
transport

Expeditor (denumirea Solicitantului): ......................
Adresa expeditorului: ...................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de înregistrare a proiectului la Solicitant: ..................
Nr. pagini din dosarul original (N=......)
Valoare proiect (cu TVA): ............lei
Valoare proiect (fara TVA): ...........lei
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata: ...........lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



Notã: Coletul şi cele patru plicuri nu vor fi deschise pânã la etapa de verificare a conformitãţii administrative.
Coletele, conţinând dosarele CRF, care nu sunt depuse în termenul menţionat în ordinul MEF privind lansarea cererii de propuneri de proiecte, vor fi automat respinse.

Dupã depunere, coletul transmis de Solicitant va primi un numãr de înregistrare. Acest numãr de înregistrare va fi comunicat pe loc (pentru coletele depuse personal) împreunã cu data şi ora la care s-a realizat înregistrarea, sau va fi transmis în scris Solicitantului în notificarea de primire a cererii de finanţare. Acest numãr de înregistrare va fi utilizat în orice corespondenţã viitoare între OIE şi Solicitant.

CAP. VIII
EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor constã în parcurgerea urmãtoarelor etape: verificarea conformitãţii administrative, verificarea eligibilitãţii solicitantului şi a proiectului şi evaluarea tehnicã şi financiarã a proiectelor. OIE va comunica Solicitantului rezultatele fiecãrei etape din procesul de evaluare şi selecţie.
Toate informaţiile colectate de la solicitanţi şi consultate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie respectã prevederile Art. 37 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecţia datelor cu caracter personal. AM POS CCE împreunã cu OIE garanteazã confidenţialitatea acestor date.

VIII.1. Verificarea de cãtre OIE a îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativã a dosarului cererii de finanţare transmis de cãtre Solicitant
Aceastã etapã constã în verificarea de cãtre persoane desemnate din cadrul OIE a îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativã a dosarului CRF, prezentatã în Anexa 4 - Lista de verificare a conformitãţii administrative. Fiecare criteriu din listã va fi evaluat prin Da sau Nu. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile din lista de verificare a conformitãţii administrative.
În cazul în care, în cadrul acestei etape OIE constatã lipsa unui document sau apare necesitatea corectãrii/completãrii unor informaţii iniţiale, dar care sã nu aducã modificãri substanţiale asupra conţinutului dosarului deja depus de cãtre Solicitant, OIE va notifica Solicitantul în vederea transmiterii acestora. Solicitantul va trebui sã rãspundã în condiţiile şi termenul limitã specificate în notificare. Nerespectarea acestor condiţii duce la respingerea CRF.

Notã: Numai cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din lista de verificare a conformitãţii administrative) sunt admise în urmãtoarea etapã a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv verificarea eligibilitãţii.

VIII.2. Verificarea de cãtre OIE a eligibilitãţii Solicitantului şi proiectului. Criterii de eligibilitate
Procesul de verificare a eligibilitãţii presupune parcurgerea de cãtre persoanele desemnate din cadrul OIE a etapelor vizând eligibilitatea Solicitantului şi a proiectului. Fiecare criteriu de eligibilitate a Solicitantului şi proiectului va fi evaluat prin Da sau Nu. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi calificativul DA la toate criteriile de verificare a eligibilitãţii (solicitantului si proiectului) prezentate în grilele din Anexele 5 şi 6.
În cursul acestui proces, OIE poate solicita, în scris, Solicitantului unele informaţii/ clarificãri suplimentare privind dosarul CRF. Solicitantul este obligat sã transmitã informaţia şi/sau clarificarea în condiţiile şi termenul limitã specificate în notificarea privind solicitarea de clarificãri; în caz contrar, verificarea eligibilitãţii CRF va fi realizatã conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau va fi respinsã.
La finalizarea procesului de verificare a eligibilitãţii, Solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi admiterea sau nu a proiectului în urmãtoarea etapã de evaluare a proiectului.

VIII.2.1 Eligibilitatea Solicitantului
Pentru a fi considerat eligibil, Solicitantul trebuie sã îndeplineascã toate criteriile de eligibilitate prezentate în Anexa 5 - Grila de verificare a eligibilitãţii Solicitantului.

VIII.2.2. Eligibilitatea proiectelor
Proiectul propus în CRF poate fi considerat eligibil în cadrul POS CCE, dacã îndeplineşte toate criteriile prezentate în Anexa 6 - Grila de verificare a eligibilitãţii proiectului.

Notã: Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc cumulativ toate criteriile din grilele de verificare a eligibilitãţii) sunt admise în urmãtoarea etapã a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnicã şi financiarã.

VIII.3. Evaluarea tehnicã şi financiarã a proiectului

VIII.3.1. Metodologia de evaluare
Evaluarea proiectului se realizeazã de cãtre experţi din cadrul OIE şi/sau de cãtre experţi din afara OIE. Evaluarea proiectelor va fi realizatã pe un sistem de punctaj pe baza unei grile care utilizeazã categoriile de criterii de evaluare şi selecţie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare (CM).
Evaluarea proiectului se va face pe baza documentaţiei anexate la CRF a proiectului şi a celei prezentate în Opis.
Evaluatorii pot solicita, în scris, informaţii suplimentare privind documentele evaluate în aceastã etapã. Solicitantul este obligat sã transmitã informaţia clarificatã în condiţiile şi termenul limitã specificate în notificarea privind solicitarea de clarificãri; în caz contrar, CRF va fi evaluatã conform informaţiilor existente la data depunerii acesteia sau va fi respinsã.
În urma evaluãrii tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj calculat conform Grilei de evaluare, care poate fi de maxim 100 de puncte.
Punctajul minim acceptat în vederea aprobãrii cofinanţãrii proiectului este de 50 de puncte, cu condiţia ca proiectul sã nu obţinã 0 puncte la oricare din criteriile prevãzute în grila de evaluare.

Notã: Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecţie pentru acordarea finanţãrii, în cazul în care se dovedeşte cã acesta:
- se face vinovat de inducerea gravã în eroare a OIE sau a evaluatorilor proiectului, prin furnizarea de informaţii false, sau prin omisiunea datelor cerute;
- a încercat sã obţinã informaţii confidenţiale sau sã influenţeze evaluatorii proiectului sau OIE în timpul procesului.

VIII.3.2. Criterii de evaluare şi selecţie
Proiecte prezentate în listã şi documentele aferente acestora (CRF, inclusiv anexele) vor fi evaluate conform criteriilor din Grilele de evaluare a proiectului (Anexa 7A pentru proiectele din domeniul transportului energiei electrice şi Anexa 7B pentru proiectele din domeniul transportului gazelor naturale şi petrolului).

VIII.4. Aprobarea listei de proiecte care vor primi finanţare din fondurile POS CCE
Etapa de evaluare se finalizeazã printr-un raport de evaluare, întocmit şi semnat de evaluatorii proiectului. Rapoartele de evaluare sunt centralizate periodic în liste de proiecte, prioritizate în funcţie de ordinea depunerii proiectelor care au obţinut cel puţin punctajul minim acceptat şi în funcţie de limita sumei alocate cererii de propuneri de proiecte (a se consulta Cap. VI.3 din prezentul ghid).
Listele periodice de proiecte vor fi aprobate de conducerea MEF şi vor fi publicate pe web site-ul AM POS CCE şi OIE.
Listele aprobate vor conţine urmãtoarele informaţii: titlul proiectului, numele beneficiarului, numele operaţiunii/DMI din care se finanţeazã proiectul, valoarea proiectului în lei (din care: fonduri UE, buget de stat şi cofinanţarea beneficiarului), valoarea totalã a proiectului şi plãţile efectuate pe ani.
Solicitantul este informat, în scris, cã proiectul transmis a fost aprobat, prin intermediul unei notificãri care conţine principalele condiţii necesare finanţãrii, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie sã transmitã la OIE o scrisoare de acceptare a finanţãrii în condiţiile comunicate, în termen de 10 zile lucrãtoare. Confirmarea solicitantului constituie o condiţie pentru începerea contractãrii.
În cazul respingerii proiectului, Solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la aceastã decizie.
Durata întregului proces de evaluare şi selecţie este de circa 45 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii CRF. Aceasta se poate prelungi în concordanţã cu termenele aferente solicitãrii documentelor suplimentare şi/sau posibilelor vizite la faţa locului.
În cazul unor astfel de întârzieri (transmiterea documentelor suplimentare şi vizite la faţa locului), perioada suplimentarã se adaugã la durata mai sus menţionatã.

VIII.5. Contestaţii
În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, Solicitantul care se considerã vãtãmat într-un drept al sãu sau într-un interes legitim are dreptul sã depunã o contestaţie, care trebuie transmisã cãtre OIE în 10 zile lucrãtoare de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF.
Contestaţia se va face strict pentru CRF depusã de Solicitant, cu referire la motivaţia prezentatã în decizia de respingere a CRF şi în conformitate cu criteriile din prezentul Ghid.
Contestaţia va fi formulatã în scris şi depusã la sediul OIE: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generalã Politicã Energeticã - Organismul Intermediar pentru Energie, Calea Victoriei nr.152, Bucureşti, Sector 1.
Contestaţia scrisã trebuie sã conţinã minimum urmãtoarele elemente:
a) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintã contestatarul şi calitatea lor;
b) denumirea proiectului depus;
c) obiectul contestaţiei;
d) mijloacele de probã pe care se sprijinã contestaţia;
e) semnãtura reprezentantului Solicitantului.
Soluţionarea contestaţiilor va fi realizatã de cãtre o Comisie de soluţionare a contestaţiilor.
Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicatã în scris contestatarului.
În cazul acceptãrii contestaţiei, cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa urmãtoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.

CAP. IX
CONTRACTUL DE FINANŢARE

Contractul de finanţare (CF) reprezintã actul juridic care stipuleazã toate obligaţiile, responsabilitãţile şi drepturile tuturor pãrţilor implicate în timpul ciclului de viaţã al proiectului de la aprobarea acestuia pânã la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie pãstrat, conform prevederilor legale. Formatul cadru orientativ al contractului de finanţare (CF) este prezentat în Anexa 8.

IX.1. Condiţii de încheiere a Contractului de finanţare
În vederea demarãrii procedurii de contractare, Solicitantul este obligat sã prezinte urmãtoarele documente, în termen de maxim 45 de zile de la data notificãrii de aprobare a cererii de finanţare:
1. autorizaţia de înfiinţare (pentru energie electricã) sau autorizaţia de modificare (pentru gaze naturale), în copie, emise conform legislaţiei naţionale în vigoare. În vederea obţinerii autorizaţiei de înfiinţare/modificare, solicitantul va prezenta ANRE notificarea OIE privind decizia de aprobare a cererii de finanţare.
2. Aviz NATURA 2000, în copie;
3. Acordul de mediu, în copie (pentru proiectele care necesitã evaluarea impactului asupra mediului)
4. documentele care atestã capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile şi de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului (extras de cont/contract de credit care sã acopere valoarea însumatã a acestora).
5. orice document solicitat în Opis (Anexa 2) al cãrui termen de valabilitate este depãşit, la data notificãrii de aprobare a CRF
6. graficul de rambursare în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare, cu respectarea urmatorului format:


┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Cerere de │ Activitate/ │ Suma │ Data │
│ rambursare │ subactivitate │ estimativa │ depunerii │
│ nr. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ │ │Pâna la ..... │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2 │ │ │Pâna la ..... │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │ │ │Pâna la ..... │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4 │ │ │Pâna la ..... │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5 │ │ │Pâna la ..... │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ Total buget │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘



Solicitantul se obligã ca toate documentele transmise sã fie în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar trebuind sã asigure prelungirea lor in mod corespunzãtor înainte de transmitere.
OIE îşi rezervã dreptul de a verifica toate documentele transmise de solicitant, în scopul încheierii contractului.
Numai dupã ce se constatã îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus şi menţinerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demaratã procedura de încheiere a Contractului de finanţare.
În cazul în care, în urma cererilor OIE, solicitantul amâna nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioada mai lungã de 45 zile lucrãtoare de la data solicitãrii în scris a acestora, se respinge finanţarea proiectului.
În termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea documentaţiei complete, vor fi transmise cãtre solicitant cele 3 exemplare ale CF semnate şi ştampilate pentru conformitate de cãtre persoana desemnatã din cadrul OIE. Transmiterea cãtre Solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probã a primirii contractului.
Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare paginã şi pe fiecare exemplar şi de a returna în maxim 10 zile lucrãtoare de la data primirii celor 3 exemplare în original, însoţite, eventual, de orice alt document cerut prin contract.
În cazul în care documentaţia solicitatã nu este transmisã în termen ori este incompletã, sau dacã se constatã modificarea formei iniţiale a contractului transmis de cãtre OIE şi/sau nerespectarea termenului limitã de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi ştampilate, proiectul este automat respins, astfel cã se transmite Beneficiarului o scrisoare de respingere.
Dupã verificarea elementelor prevãzute anterior, contractul va fi semnat şi de cãtre celelalte persoane îndrituite din partea OIE/AM. Data încheierii CF este data ultimei semnãturi. Un exemplar original se returneazã Beneficiarului.

IX. 2. a. Obligaţiile Beneficiarului
Obligaţiile relevante ale Beneficiarului prevãzute în CF pot fi rezumate în principal la urmãtoarele:

Interzicerea modificãrilor substanţiale
Beneficiarul este obligat sã nu facã modificãri substanţiale ale proiectului pe o perioadã de 5 ani de la finalizarea Proiectului (data ultimei plãti), sub sancţiunea rezilierii contractului cu sistarea finanţãrii nerambursabile şi recuperarea integrala a sumelor acordate pâna în acel moment, în conformitate cu legislaţia naţionalã.
Modificãrile substanţiale la un proiect sunt acelea care:
a. afecteazã major natura şi condiţiile de implementare sau oferã unui terţ un avantaj necuvenit şi
b. rezultã de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietãţii unui articol de infrastructurã, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activitãţi de producţie (dupã caz, unde se aplicã).
Beneficiarul are obligaţia de a informa OIE în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricãrei modificãri de mai sus.
Finanţarea nerambursabilã acordatã va fi recuperatã şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, inchiriate sau instrãinate sub orice formã într-o perioadã de 5 ani dupã finalizarea proiectului.

Cererea de Rambursare
Beneficiarul are obligaţia de a completa CR conform anexã şi a prevederilor procedurale din CF.
Beneficiarul are obligaţia de a se conforma regulilor şi instrucţiunilor constituite de AM POS CCE/OIE în vederea autorizãrii pentru platã a CR.
Beneficiarul are obligaţia de a transmite AM POS CCE o CR finalã însoţitã de raportul de audit, întocmit de un auditor independent privind finalizarea operaţiunii.

B. Implementare
1. Beneficiarul trebuie sã implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţã şi vigilenţã în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţã cu prevederile acestui Contract.
2. Beneficiarul îşi va asuma integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementarii Proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
3. Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenitã în bugetul previzionat al Proiectului şi aprobat prin prezentul Contract, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta, în vederea încheierii unui act adiţional.
4. Pe toatã perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţã de graficul de rambursare prevãzut în contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior începutului trimestrului pentru care se preconizeazã modificãri.
5. Beneficiarul este obligat sã raporteze lunar/trimestrial progresul înregistrat în implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres, în conformitate cu Anexa V.

Notã: Valoarea totalã a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depãşi valoarea specificatã în contract.

Beneficiarul poate solicita modificãri in cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile dacã acestea nu afecteazã scopul principal al proiectului, iar impactul financiar se limiteazã la transferul de maxim 10% din suma înscrisã iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea de finanţare, fãrã a se modifica valoarea totalã eligibilã a proiectului. Nu trebuie sã se depãşeascã limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislaţia naţionalã şi de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE.

Control şi Audit
Beneficiarul are obligaţia sã furnizeze orice informaţii de naturã tehnicã sau financiarã legate de Proiect solicitate de cãtre AM, OIE, Autoritatea de Certificare şi Platã, Autoritatea de Audit, Comisia Europeanã sau orice alt organism abilitat sã verifice sau sã realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
Beneficiarul are obligaţia sã asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificãrilor, punând la dispoziţie, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigurând disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului, precum şi a managerului proiectului verificat sau auditat, pe întreaga duratã a verificãrilor.
Beneficiarul se angajeazã sã acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnicã şi financiarã a Proiectului.

Politici comunitare şi naţionale
Beneficiarul este obligat sã respecte prevederile aplicabile cuprinse în cererea de finanţare şi legislatia aferenta referitoare la asigurarea conformitãţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilã, informarea şi publicitatea.

Informarea şi publicitatea
Beneficiarii sunt obligaţi sã asigure o informare transparentã şi corectã publicului (inclusiv prin mass-media) asupra proiectului finanţat prin POS CCE, conform cerinţelor precizate în contractul de finanţare (vezi Anexa III la CF) şi sã respecte legislaţia naţionalã şi comunitarã privind informarea şi publicitatea.

Achiziţii
Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dar şi principiile şi prevederile specifice legislaţiei comunitare privind achiziţiile publice. Aceasta este valabilã şi pentru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea CF (ca de exemplu în cazul cheltuielilor privind achiziţia de teren, studii preliminare şi cheltuieli necesare pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, care sunt eligibile începând cu data de 01.01.2007).
În cazul în care se constatã încãlcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plãţii bunurilor/serviciilor/lucrãrilor achiziţionate vor fi considerate neeligibile.
Atunci când Beneficiarul exercitã dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrãri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, achiziţia se realizeazã pe bazã de document justificativ care, în acest caz, se considerã a fi contract de achiziţie publicã, iar obligaţia respectãrii prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2006 se limiteazã numai la prevederile privind obligaţia de a asigura obţinerea şi pãstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea achiziţiei publice repective.

Asigurarea co-finanţãrii şi a cheltuielilor neeligibile
Beneficiarul este obligat sã includã în bugetul propriu sumele necesare asigurãrii cofinanţãrii astfel:
- sumele necesare pentru acoperirea contribuţiei proprii din cheltuielile eligibile; şi
- sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile pânã la concurenţa cu sumele totale reprezentând costul proiectului.

Conturi analitice distincte
Beneficiarul trebuie sã ţinã o evidenţã contabilã distinctã folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Pãstrarea documentelor
Beneficiarul are obligaţia de a pãstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitãţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurãrii unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi pãstrate inclusiv pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficialã a POS CCE, fãrã a se încãlca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silitã a creanţelor fiscale prevãzut în legislaţia naţionalã.
Documentele trebuie sã fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât sã permitã verificarea lor. Beneficiarul este obligat sã informeze OIE/AM cu privire la locul arhivãrii documentelor.

Interzicerea cesiunii
Beneficiarul nu poate cesiona CF în tot sau în parte.

IX. 2. b. Obligaţiile OIE
În ceea ce priveşte obligaţiile OIE prevãzute în CF acestea pot fi rezumate la urmãtoarele obligaţii principale:
a) de a comunica Beneficiarului data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE prin intermediul mijloacelor publice de informare.
b) de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luatã care poate afecta implementarea proiectului.
c) a informa Beneficiarul cu privire la concluziile, rapoartele şi recomandãrile formulate de cãtre CE şi care au impact asupra proiectului.
d) de a furniza informaţii sau clarificãri pe care le considerã necesare pentru implementarea proiectului de cãtre Beneficiar.

Notã: Alte prevederi privind obligaţiile pãrţilor pot fi prevãzute în CF.

IX.3. Încetarea Contractului de finanţare
1. CF înceteazã de drept la 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.
2. Contractul poate inceta si in situatia cazului de forta majora
3. CF se considera reziliat de drept, fara alta formalitate sau punere in intarziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in cazul in care se constata neconcordanta intre starea de fapt dovedita si cele declarate de catre Beneficiar in cererea de finantare, referitor la faptul ca proiectul nu face obiectul unei finantari din fonduri publice nationale sau comunitare sau ca nu a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau comunitare, cu avizul AM.
4. Contractul se considerã reziliat, dupã punerea în intârziere, printr-o notificare scrisã, fãrã nicio altã formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in urmatoarele situatii:
a. Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 6 luni de la data incheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o instiintare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
b. In cazul intervenirii modificarilor substantiale.
c. In cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului prevazut in contractul de finantare.
d. Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic cu respectarea conditiilor.
e. In cazul descoperirii unor nereguli care fac imposibila derularea in continuare a contractului.
f. In cazul nerespectarii obligatiilor cu privire la control si audit.
g. In cazul in care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depaseste pe parcursul implementarii pragurile stabilite pentru proiectele majore prevazute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
h. In alte cazuri de incalcare de catre Beneficiar a Contractului de finantare, care fac imposibila derularea in continuare a contractului, daca OIE decide in acest sens.
5. CF va fi declarat nul, în cazul în care, dupã încheierea contractului, se constatã neîndeplinirea unei condiţii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent încheierii acestuia.
6. Anterior rezilierii CF, OIE şi AM poate suspenda plãţile ca o mãsurã de precauţie, cu notificarea Beneficiarului.

Notã: Alte clauze de încetare a contractului pot fi prevãzute în CF.

CAP. X
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE

Monitorizarea proiectelor se face de cãtre OIE. Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigurã dezvoltarea eficientã şi corectã a urmãririi proiectului precum şi îndeplinirea de cãtre Beneficiar a indicatorilor stabiliţi prin CF.
Obiectivul general este de a evalua atât realizãrile cât şi deficienţele implementãrii proiectului pentru a decide modificãrile majore asupra prioritãţilor de finanţare aprobate şi de a identifica orice modificare substanţialã apãrutã într-o perioadã de 5 ani de la finalizarea proiectului.
Monitorizarea proiectelor constã în urmãrirea progresului fizic şi documentar înregistrat în implementarea proiectului, inclusiv cea financiarã şi în colectarea şi introducerea în SMIS a tuturor informaţiilor legate de proiect, precum şi monitorizarea oricãror modificãri substanţiale apãrute dupã finalizarea lui, în perioada de operare.

X.1. Monitorizarea fizicã a proiectelor şi raportarea
Pentru realizarea monitorizãrii fizice a proiectelor OIE va desfãşura urmãtoarele activitãţi:
a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres lunare/trimestriale şi finale, rapoarte ad-hoc, rapoarte anuale de durabilitate) elaborate şi transmise de cãtre Beneficiar (activitãţi desfãşurate/progres fizic, durabilitatea investiţiei);
b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementãrii proiectului la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).

X.1.1. Verificarea documentelor - raportare
Verificãrile documentelor vor asigura cã rapoartele elaborate de cãtre Beneficiar sunt complete şi corecte, cã respectã modelul convenit în CF, cã proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmãri evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin CF, realizãrile faţã de ţinta propusã, procentul de realizare, etc. Rapoartele elaborate de Beneficiar sunt urmãtoarele:

Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final)
Periodicitatea rapoartelor de progres (lunar sau trimestrial) se va stabili în funcţie de complexitatea proiectului şi va fi prevãzutã în CF. La terminarea lucrãrilor se pregãteşte şi se prezintã raportul final (conform Anexa V la CF).
În cazul RP lunare, acestea sunt transmise la OIE, pânã în data de 5 a fiecãrei luni pentru luna anterioarã, iar în cazul celor trimestriale, pânã la data de 5 a lunilor aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie a anului urmãtor. Ultimul RP va fi trimis odatã cu ultima CR.
Ca o regulã generalã, pe lângã rapoartele de progres periodice, fiecare CR va fi însoţitã de un RP, referitor la activitãţile efectuate în perioada cuprinsã între ultima CR pânã la cea nou depusã.
Dacã sunt neclaritãţi sau omisiuni în rapoartele trimise de Beneficiar, OIE îl va notifica, Beneficiarul fiind obligat sã trimitã o scrisoare de clarificare. Dacã neclaritãţile persistã OIE va lua mãsuri în conformitate cu procedurile interne.

Rapoarte speciale (ad-hoc)
Rapoartele speciale (ad-hoc) vor fi pregãtite de cãtre Beneficiar la cererea OIE, pe probleme ce pot afecta condiţiile finanţãrii nerambursabile.
Rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei
Beneficiarul este obligat sã întocmeascã un raport anual pe o perioadã de 5 ani dupã finalizarea proiectului privind modificãrile substanţiale aduse investiţiei, definite conform art. 57 din Regulamentul Consiliului 1083/2006.
Rapoartele privind durabilitatea investiţiei vor fi transmise pana in data de 31 ianuarie a fiecarui an în care se monitorizeazã durabilitatea investiţiei. Dacã data de 31 cade într-o zi nelucrãtoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv în ultima zi lucrãtoare din luna ianuarie.
În cazul apariţiei oricãrei modificãri substantiale, beneficiarul trebuie sã informeze OIE în termen de 15 de zile calendaristice.

X.1.2. Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizicã a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare sã colecteze date suplimentare faţã de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţã de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar.
Scopul vizitei de monitorizare este:
- sã asigure faptul cã proiectul progreseazã sub aspectul realizãrii fizice în conformitate cu calendarul activitãţilor inclus în CF;
- sã identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţã şi sã emitã sugestii de îmbunãtãţire a implementãrii;
- sã identifice elementele de succes ale proiectului;
- sã asigure o comunicare strânsã între Beneficiari şi OIE care sã conducã la o bunã conlucrare în vederea implementãrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevãzuţi în contract în perioada de timp prevãzutã).
Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitã, de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate şi de a asigura participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului.
Dupã efectuarea vizitei, OIE va întocmi un raport, care va fi transmis Beneficiarului. Raportul va cuprinde şi eventuale recomandãri specifice, realizabile şi cu termene pe care beneficiarul este obligat sã le respecte. OIE va urmãri implementarea eventualelor recomandãri prin raportãrile ulterioare ale beneficiarului.
Beneficiarul va organiza o unitate de implementare a proiectului care trebuie sã realizeze urmãrirea implementãrii proiectului în conformitate cu condiţiile stabilite prin CF, stabilirea obiectivelor şi punctelor de reper cu care sã poatã compara evoluţia acţiunilor întreprinse, colectarea periodicã a informaţiilor referitoare la evoluţia proiectului, elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres.

X.2. Monitorizarea financiarã a proiectelor
Beneficiarii vor realiza proiectele conform prevederilor CF. Acesta va conţine toate obligaţiile si responsabilitãţile beneficiarului legate de finanţarea nerambursabilã obţinutã.
Beneficiarul acceptã finanţarea nerambursabilã şi se angajazã sã implementeze proiectul pe propria rãspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaţia naţionalã şi comunitarã de referinţã.
În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la cadrul normativ aplicabil.

X.2.1. Rambursarea cheltuielilor
Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanţare stabilitã, prin intermediul CR.
CR va fi întocmitã în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoţitã obligatoriu de raportul de progres (RP). CR va fi însoţitã de documentele justificative, prevãzute în CF.
CR se înainteazã de Beneficiar cãtre OIE în conformitate cu graficul convenit în CF, numai dupã ridicarea condiţiilor suspensive privind CF. Se poate conveni rambursarea prin intermediul unei singure CR.
Suma minimã ce poate fi solicitatã printr-o CR este de 300.000 lei.
CR prezentate OIE vor primi numãr de înregistrare/datã. Verificarea CR pentru acordarea vizei de conformitate se face de cãtre OIE. În acest sens se verificã corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în CR.
Dupã verificarea OIE, CR urmeazã sã fie autorizate pentru platã de cãtre AM POS CCE în termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate Beneficiarului în acest sens.
Plata se efectueazã de cãtre UP de pe lângã AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice.
OIE/AM pot întrerupe curgerea termenului privind autorizarea plãţii pentru situaţii justificate când sunt solicitate clarificãri suplimentare (OIE va transmite în acest sens la Beneficiari "Note de clarificare" la care Beneficiarii au obligaţia sã raspundã în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii) sau când se impun verificãri la faţa locului (motivele care determinã aceste verificãri sunt comunicate Beneficiarului prin "Notificarea misiunii de control"). Perioadele de întrerupere se încheie în momentul în care Beneficiarul a furnizat în totalitate informaţiile şi documentele solicitate.
CR vor fi respinse în cazul în care datele de identificare ale Beneficiarului diferã de cele înscrise în CF şi actele adiţionale ulterioare acestuia.
Pentru derularea în condiţii corespunzãtoare a CF Beneficiarului îi revin o serie de obligaţii informative faţã de OIE:
- transmiterea de previziuni actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurãrii creditelor bugetare necesare efectuãrii plãţilor) cel puţin trimestrial.
- transmiterea unei scurte descrieri a procedurilor interne, dacã este cazul, în special privind circuitul, îndosarierea şi arhivarea documentelor referitoare la implementarea proiectului.
- transmiterea unor informãri asupra veniturilor realizate atunci când acestea diferã de veniturile estimate şi cauzele care au provocat aceste situaţii.
Sumele solicitate la platã prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parţial. Motivele diminuãrii sumelor faţã de CR depusã de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea privind situaţia CR.
Beneficiarul poate solicita la platã prin CR curente (intermediare) pânã la concurenţa a 80% din sumele prevãzute pentru finanţare. Plata finalã, respectiv 20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc dupã data finalizarii proiectului pe baza Raportului de audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinţã, Beneficiarul are obligaţia de a urmãri ca CR prezentate pentru plãţi intermediare cumulate sã nu depãşeascã 80% din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate.

X.2.2. Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri
În cazul proiectelor pentru care decizia de finanţare are în vedere deficitul financiar (art. 55, R1083) se va implementa un sistem de monitorizare a veniturilor în perioada de operare a investiţiei, cu o durata de cel puţin 5 ani.
Elementele care vor fi monitorizate, periodicitatea şi conţinutul rapoartelor de monitorizare, modul de calcul şi de rambursare a diferenţelor faţã de deficitul financiar finanţat iniţial se vor stabili ca anexe la CF în funcţie de specificul fiecãrui proiect. Metodologia de calcul al diferenţelor este stabilitã în Anexa 1.
Cheltuielile provocate de rambursarea sumelor finanţate în exces revin Beneficiarului.

X.2.3. Control şi audit
Constatarea derulãrii în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în implementarea de cãtre Beneficiar a proiectelor cofinanţate în cadrul AP 4 POS CCE se efectueazã şi prin control la faţa locului. Autoritãţile competente sã desfãşoare aceste controale sunt menţionate în <>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 , <>Hotãrârea Guvernului nr. 1306/2007 , <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Atribuţii pe linia acestui control revin în special OIE, AM POS CCE, AA, ACP, DLAF, ANAF prin Administraţiile Financiare teritoriale, CE, OLAF precum şi Curtea Europenã de Conturi.
De regulã, OIE va realiza cel putin un control la faţa locului pe perioada implementãrii proiectului.
Conform prevederilor normative Beneficiarul este obligat sã îndosarieze şi sã pãstreze în bune condiţii toate documentele aferente proiectului ( 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi sã asigure accesul autoritãţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor CE şi al Curţii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanţat. Beneficiarul are obligaţia sã acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementeazã sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnicã şi financiarã a proiectului.
În cazul nerespectãrii acestor prevederi, Beneficiarul este obligat sã restituie întreaga sumã primitã, aferentã proiectului, reprezentâd asistenţa financiarã nerambursabilã.
Controlul se poate declanşa ca urmare a existenţei unor indicii şi/sau sesizãri sau poate avea caracter de control de fond.
Reprezentanţii desemnaţi de OIE vor efectua verificãri care pot fi cu caracter documentar, asupra documentelor justificative de realizare a cheltuielilor pentru susţinerea CR emise, precum şi cu caracter fizic, realizâd verificãri la locul executãrii investiţiilor co-finanţate pentru a se asigura cã produsele şi serviciile sunt livrate şi cheltuielile declarate de Beneficiar au fost efectiv realizate şi sunt în conformitate cu legislaţia comunitarã şi naţionalã.
În urma efectuãrii verificãrii, constatãrile se consemneazã în procesul-verbal de constatare, semnat de cãtre toţi participanţii la acţiunea de verificare inclusiv de reprezentantul Beneficiarului.
Procesul-verbal de constatare final întocmit în urma raportului de control, însuşit de conducerea autoritãţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, reprezintã titlu de creanţã şi se comunicã Beneficiarului în condiţiile prevãzute de lege.
OIE pregãteste raportul final de verificare la faţa locului pe care-l transmite Beneficiarului.
Beneficiarul are dreptul de contestaţie prevãzut de legislaţia în vigoare inclusiv de reconciliere pe baza unor informaţii suplimentare furnizate organelor de control.
Beneficiarul este obligat sã respecte toate recomandãrile cuprinse în raportul de verificare la faţa locului rãmas definitiv şi sã ia toate mãsurile pentru soluţionarea neregulilor constatate în termenele indicate.
În cazul constatãrii primare a unor prejudicii importante OIE va propune AM POS CCE suspendarea CF pe perioada necesarã realizãrii unor constatãri mai detaliate.

X.2.4. Tratamentul neregulilor
Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizãri, prin intermediul rapoartelor de control, rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de cãtre AM POS CCE, AC şi CE. Orice neregulã poate fi semnalatã pe adresa AM POS CCE: sesizari.SOPIEC.proiecte@minind.ro.
În cazul suspiciunii de fraudã se pot lua mãsuri asiguratorii care constau în primul rând în suspendarea finanţãrii nerambursabile pe perioada cercetãrilor întreprinse de OIE. Pentru prevenirea erorilor Beneficiarii pot solicita clarificãri cu privire la interpretarea actelor normative de referinţã.
În cazul constatãrii de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

X.2.5. Recuperarea creanţelor bugetare şi alte corecţii financiare
Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verificã, se stabileşte şi se individualizeazã obligaţia de platã sub forma unui titlu de creanţã.
Titlul de creanţã poate îmbrãca forma actului/documentului de constatare sau hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, prin care se stabileşte obligaţia de platã. Titlul de creanţã devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetarã este scadentã prin expirarea termenului de platã.
Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizeazã prin:
- platã voluntarã;
- prin deducerea din plãţile urmãtoare;
- prin executare silitã;
- ori prin alte modalitãţi prevãzute de lege.
Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectueazã în lei în conturile indicate în titlul de creanţã şi la termenele prevãzute de Codul de procedurã fiscalã.
Pentru neachitarea la termenul de platã de cãtre debitor a obligaţiilor de platã rezultate din nereguli înscrise în titlul de creanţã, debitorul datoreazã dupã acest termen majorãri de întârziere în confornitate cu CF şi legislaţia în vigoare. Autoritãţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din plãţile urmãtoare pe care sunt îndreptãţite sã le primeascã persoanele debitoare.
În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin platã voluntarã sau deducere se aplicã procedura de executare silitã prevãzutã de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţeazã în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.

CAP. XI
LEGISLAŢIE APLICABILÃ

Acest ghid a fost elaborat cu respectarea prevederilor urmãtoarelor acte legislative:

XI.A. Legislaţie comunitarã
1. Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE Legea 210 din 31/07/2006;
2. Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, publicat în Jurnalul Oficial al UE Legea 210 din 31/07/2006;
3. Regulamentul nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind FEDR, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificãrile ulterioare;
4. Decizia CE nr. 702/21.10.2006 - Orientãrile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion)
5. Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrãri, de bunuri şi de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
6. Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
7. Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reglementãrile financiare aplicabile bugetului general al Comunitãţii Europene;
8. Regulamentul Comisiei (CE, EURATOM) nr. 1248/7.08.2007 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 care stabileşte regulile detaliate privind implementarea Regulamentului CE nr. 1605/2002 cu privire la reglementãrile financiare aplicabile bugetului general al Comunitãţii Europene

XI.B. Legislaţie naţionalã
1. <>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;
2. <>Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. OMEF nr. 273/2008, de delegare a atributiilor AM POS CCE catre OIE;
4. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020
5. <>Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energeticã şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;
6. <>Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
7. <>Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
8. <>Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
9. <>Legea petrolului nr. 238/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
10. <>Hotãrârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
11. <>Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000 , republicatã, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;
12. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
13. <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
14. <>Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicã;
15. <>Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
16. <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
17. <>Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legea nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
18. <>Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
19. <>Legea nr. 500/2002 , privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
20. <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrilor ulterioare;
21. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
22. <>Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
23. <>Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
24. <>Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
25. <>Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea I-Reţele de transport;
26. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
27. <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
28. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1510/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
29. <>Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a co-finanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
30. OMEF nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 249/2007
31. <>Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
32. <>Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activitãţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
33. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
34. <>Ordin ANRE nr. 17/2007 privind aprobarea Standardului de performanţã pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice;
35. <>Decizia ANRE nr. 1361/2006 privind aprobarea standardului de performanţã pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a standardului de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
36. OMEF nr. 210/2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.1.b "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" a axei prioritare "Creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii furnizãrii în contextul combaterii schimbãrilor climatice" a Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivitãţii economice;
37. <>Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii.
38. <>Ordin nr. 863/2008 al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <>Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii";
39. <>Ordin ANRE nr. 20/2004 completat cu Ordin ANRE nr.35/2004 - Codul tehnic al reţelei electrice de transport, revizia 1, cod ANRE : 51.1. 112.0. 01.27/08/04;
40. <>Ordin ANRE nr. 42/2006 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

XI.C. Legislaţia aferentã temelor orizontale
Dezvoltare durabilã, protecţia mediului:
1. <>Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse staţionare;
2. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
4. <>Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
5. <>Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluãrii;
6. Hotãrârea Guvernului 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;
7. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice;
8. Hotãrârea Guvernului 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specialã avifaunisticã ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
9. <>Ordinul nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţã comunitarã, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
10. <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
11. <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã pentru noi zone;
12. Hotãrârea Guvernului nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã pentru noi zone;
13. <>Legea nr. 202/2002 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind egalitatea de şanse între femei şi bãrbaţi.

SECŢIUNEA C. ANEXE

Anexa 1 - Determinarea ratei de cofinanţare din fonduri publice a proiectului

Determinarea ratei de cofinanţare din fonduri publice (FS şi bugetul de stat) a proiectelor de investiţii aferente operaţiunii prevãzute în acest ghid se face în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu excepţia proiectelor majore aşa cum sunt acestea definite conform articolului 39 Regulamentul Consiliului 1083/2006.
În cadrul POS CCE activitãţile eligibile privind sistemele de transport al energiei presupun investiţii pentru crearea de active imobilizate esenţiale (cele legate de siguranţã în funcţionarea reţelei de transport) sau necesare (dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport). ANRE aprobã aceste investiţii pe baza ierarhizãrii proiectelor în funcţie de criterii de prioritate care ţin în principal de analiza economicã. Indicatorii economici pozitivi subliniazã eficienţa investiţiilor aprobate la nivelul macroeconomic.
Operatorii de transport au obligaţia de a preciza distinct veniturile şi costurile anuale rezultate din utilizarea în comun a anumitor active pentru mai multe activitãţi, proiectele de investiţii destinate activitãţii de transport putând fi individualizate ca atare.
Art. 55(2) precizeazã cadrul de finanţare pentru proiectele generatoare de venituri: cheltuielile eligibile nu trebuie sã depãşeascã valoarea actualizatã (realã) a costului investiţiei din care se deduce valoarea actualizatã (realã) a venitului net rezultat ca urmare a operãrii investiţiei pe o perioadã de referinţã datã.
Aceastã formulare mai este cunoscutã şi sub denumirea de finanţare a deficitului (funding-gap). Paşii ce trebuie urmaţi pentru a determina subvenţia UE, în conformitate cu art.55, sunt indicaţi în "Documentul de lucru nr.4 - Orientãri privind metodologia de realizare a Analizei Costuri - Beneficii", disponibil pe web site-ul DG Regio: www.ec.europa.eu/regional_policy.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PAŞI PENTRU DETERMINAREA SUBVENŢIEI UE
PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013

Pasul 1. Gãsirea ratei diferenţelor de finanţare (R):

R = Max EE/CIA

unde:
Max EE reprezintã cheltuielile eligibile maxime= CIA-VNA (articolul 55.2))

CIA reprezintã costul de investiţii actualizat.

VNA reprezintã venitul net actualizat =venituri actualizate-costuri de
exploatare actualizate + valoarea rezidualã actualizatã.

Pasul 2. Gãsirea "valorii de decizie" (VD), adicã "valoarea la care se aplicã
rata de cofinanţare pentru axa prioritarã" ( articolul 41 alineatul (2):

VD = CE x R
unde:

CE reprezintã cheltuielile eligibile.

Pasul 3. Gãsirea subvenţiei UE (maxime):

subvenţia UE=VD x Max CRpa

unde:

Max CRpa reprezintã rata maximã de cofinanţare stabilitã pentru axa
prioritarã în Decizia Comisiei de adoptare a programului operaţional
(articolul 53 alineatul (6).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



Notã:
Pentru cazul VNA < 0 rezultã Max EE = CIA şi se verificã obligatoriu sustenabilitatea financiarã a proiectului în perioada de operare.

Analiza financiarã pe baza cãreia se determinã rata de cofinanţare are în vedere metoda fluxului net de numerar actualizat.
În vederea realizãrii analizei financiare se vor avea în vedere urmatoarele consideraţii si ipoteze simplificatoare:
(1) Analiza financiara si respectiv metoda fluxului de numerar actualizat stã la baza determinãrii deficitului de finanţare.
(2) Metoda fluxului de numerar actualizat reflectã profitabilitatea financiarã a investiţiei, respectiv abilitatea proiectului de a genera resurse financiare suplimentare (în speţã profit) faţã de cele investite, independent de modul în care este proiectul finanţat.
(3) Metoda ia în consideraţie numai veniturile obţinute din plãţile directe de la utilizatori (revenue cash in - flows directly paid by users) cum ar fi: tarife, taxe, rente, etc. şi nu ia în considerare alte fluxuri financiare, care pot fi folosite în analiza economicã.
Economiile realizate la costurile de exploatare ca urmare a implemantãrii proiectului sunt reflectate în fluxurile de numerar prin metoda incrementalã.
(4) Sunt utilizate valorile actualizate pentru costul investiţional şi venitul net. Factorul de actualizare recomandat este 5%, iar perioada de referinţã pentru transport energie este de 20 de ani. În cazul folosirii ratei de actualizare în termeni reali fluxul de numerar cumulat se va determina în preţuri constante.
(5) Valoarea rezidualã se va estima pe baza venitului rezidual.
(6) În calculul privind rata de finanţare, AM trebuie sã ia în considerare asigurarea profitului sperat pentru categoria de investiţii din care face parte proiectul, respectarea principiului "poluatorul trebuie sã plãteascã" precum şi considerente legate de puterea de platã a utilizatorului în condiţiile concrete din Statul Membru.
(7) In calculul veniturilor se va ţine seama de tarifele reglementate.
Menţionãm cã ipotezele simplificatoare sunt introduse din motive de asigurare a compatibilitãţii proiectelor cu criteriile de evaluare şi pentru a facilita evaluarea comparatã a proiectelor aferente unei operaţiuni. Acolo unde se vor lua în calcul alte ipoteze decît cele recomandate acestea vor fi fundamentate şi se va asigura menţinerea comparabilitãţii proiectelor de acelaşi tip prin folosirea aceloraşi ipoteze.
În tabelul de mai jos sunt redate principalele elemente de analizã financiarã prin care se poate calcula cuantumul asistenţei nerambursabile (rata de finanţare) în cazul proiectelor generatoare de venituri.

Notã: În conformitate cu prevederile Hotãrârea Guvernului 759/2007 art. 10 (1) cheltuielile eligibile care se vor finanţa se calculeazã de cãtre Autoritatea de Management (OIE) pe baza datelor furnizate de cãtre beneficiar. În acest sens este necesar ca beneficiarul sã furnizeze toate datele şi informaţiile care sa facã posibil calcularea corectã a ratei de cofinanţare din fonduri publice respectând indicaţiile cuprinse în aceastã anexã.

MODUL DE CALCUL AL ASISTENŢEI NERAMBURSABILE (RATA
DE FINANŢARE ÎN CAZUL PROIECTELOR GENERATOARE DE VENIT)




┌────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐
│Descriere │ │ IMPLEMENTARE │ OPERARE │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┬──────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┤
│ANUL │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ... │ 15 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Valoarea totalã a proiectului │CIT = CE + CNE │CIT(1)│CIT(2)│CIT(3)│ │ │ │ │
│(cost investiţional total) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Costul eligibil al investiţiei │CE = Suma [CE(i)] │CE(1) │CE(2) │CE(3) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Costul neeligibil al investiţiei│CNE = Suma [CNE(i)] │CNE(1)│CNE(2)│CNE(3)│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┤
│Pro-rata cheltuielilor eligibile│PR = CE/CIT │ PR │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│Cheltuieli operaţionale │C(i) │ │ │ │C(4) │C(5) │ │C(15) │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Cost operare/mentenanţã │COM = sum (Ci x Fi ) │ │ │ │ │ │ │ │
│actualizat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Venituri operaţionale │V(i) │ │ │ │V(4) │V(5) │ │V(15) │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Venituri operaţionale │VA = sum [V(i) x F(i)] │ │ │ │ │ │ │ │
│actualizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Valoarea rezidualã │VR │ │ │ │ │ │ │VR(15)│
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Valoare rezidualã actualizatã │VRA │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Venituri nete anuale │VN(i) = V(i)-C(i)+VR(i)│ │ │ │VN(4)│VN(5)│ │VN(15)│
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┤
│Rata de actualizare │d = 5% │ d │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│Factorul de actualizare anual │Fi = 1/(1 + d)^i │ F(1) │ F(2) │ F(3) │ F(4)│ F(5)│ │F(15) │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┤
│Costul de investiţii actualizat │CIA = sum[CIT(i)xF(i)] │ CIA │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│Venit (operaţional) net │VNA = sum[VN(i)xF(i)] │ VNA │ │
│actualizat │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│Cheltuieli eligibile maxime ce │Max EE = CIA - VNA │Max EE│ │
│pot fi finanţate │ │ │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│Rata de finanţare │R = Max EE/CIA │ R │ │
├────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┤
│Valoarea asistenţei │G(EU) = CE x CR(pa) x R│ DA │ │
│nerambursabile (subvenţia UE) │ │ │ │
└────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────┘



Datele analizei financiare pot fi sintetizate conform formularului prevãzut în Anexa nr. XXI din Regulamentul Comisiei CE nr.1828/2006.


┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │ Principalele elemente │Valoarea fãrã │Valoarea cu │
│ │ şi parametri │reducere │reducere (valoarea│
│ │ │ │prezentã netã) │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1.│Perioada de referinţã (anii) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2.│Rata reducerii financiare (%)*1) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3.│Costul total al investiţiei (în │ │ │
│ │euro, fãrã reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4.│Costul total al investiţiei (în │ │ │
│ │euro, cu reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5.│Valoarea rezidualã (în euro, fãrã│ │ │
│ │reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 6.│Valoarea rezidualã (în euro, cu │ │ │
│ │reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 7.│Veniturile (în euro, cu reducere)│ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 8.│Cheltuieli de exploatare(în euro,│ │ │
│ │reducere) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 9.│Venitul net = veniturile - │ │ │
│ │cheltuielile de exploatare + │ │ │
│ │valoarea rezidualã (în euro, cu │ │ │
│ │reducere) = (7) - (8) + (6) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
󧓒.│Cheltuielile eligibile (Articolul│ │ │
│ 󧓿 (2)) = costurile de investiţie│ │ │
│ │- venitul net (în euro, cu │ │ │
│ │reducere) = (4) - (9) │ │ │
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
󧓓.│Rata diferenţei de finanţare (%)-│ │ │
│ │(10)/(4) │ │ │
└───┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


_________
*1) Specificaţi dacã rata este realã sau nominalã. Dacã analiza financiarã se desfãşoarã pe preţuri constante, se va folosi o ratã de reducere financiarã exprimatã în termeni reali. Dacã analiza se face pe preţuri curente, se va folosi o ratã de reducere în termeni nominali.

Proiectul se poate afla în una din situaţiile de mai jos:
A. Proiect major;
B. Proiecte pentru care se pot determina veniturile generate în perioada de operare;
C. Proiecte care nu genereazã venituri
D. Proiecte pentru care nu se pot estima cu acurateţe veniturile nete generate în perioada de operare.

A. Proiect major
Sunt considerate proiecte majore acele investiţii finanţate în cadrul POS CCE implicând cheltuieli legate de o operaţiune care include un ansamblu de lucrãri, activitãţi sau servicii destinate sã îndeplineascã o funcţie indivizibilã cu caracter economic sau tehnic, care urmãreşte obiective clar identificate şi ale cãror costuri totale depãşesc 50 mil. Euro.

Notã: În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu sunt finanţate proiectele majore.

B. Proiecte pentru care se pot determina veniturile generate în perioada de operare
Având în vedere actualele metodologii care reglementeazã stabilirea tarifelor de transport, veniturile generate de o investiţie realizatã prin finanţare nerambursabilã se pot obţine prin:
- Creşterea cantitãţii de energie transportatã;
- Reducerea consumului tehnologic propriu;
- Reducerea cheltuielilor de mentenanţã în cazul modernizãrilor/retehnologizãrilor.
În cazul posibilitãţii estimãrii cu acurateţe a veniturilor generate în perioada de operare, rata de finanţare din fonduri nerambursabile maximã aplicabilã proiectului respectiv se determinã prin analiza financiarã conform modelului expus.

C. Proiecte care nu genereazã venituri
În cazul proiectelor pentru care se poate determina cu precizie cã nu genereazã venituri, analiza financiarã trebuie sã demonstreze acest lucru precum şi sustenabilitatea proiectului, respectiv modul în care investiţia va putea sã opereze în perioada de referinţã.
Fluxul de numerar utilizat pentru analiza financiarã va trebui sã demonstreze cã veniturile anuale sunt suficiente pentru acoperirea costurilor de operare anuale şi cã nu existã pericolul ca pe parcursul perioadei de referinţã sã aparã disfuncţii care sã punã în pericol utilizarea investiţiei conform scopului iniţial.
Metodologiile actuale de reglementare a modului de stabilire a tarifelor de transport nu includ costurile de capital respectiv rentabilitatea capitalului şi amortizarea acestuia în veniturile reglementate, în cazul investiţiilor realizate din fonduri nerambursabile, altfel spus, costurile investiţionale efectuate din fonduri POS CCE nu se recupereazã prin tarife.
Pe de altã parte, costul lucrãrilor de mentenanţã aferente investiţiilor realizate din fonduri nerambursabile este luat în considerare la stabilirea tarifului de transport, fiind recunoscut în veniturile reglementate şi asigurînd sustenabilitatea în operare a investiţiei
Pentru proiecte de aceeaşi naturã (de exemplu modernizarea/retehnologizarea infrastructurii) se poate promova o nota comunã de fundamentare privind considerarea lor drept proiecte care nu genereazã venituri.
Prezumţiile pe care se bazeazã nota de fundamentare precum şi înregistrarea oricãror venituri nete neestimate în perioada de implementare a investiţiei şi de operare vor fi monitorizate. Procedura de monitorizare este redatã mai jos.
În conformitate cu prevederile Hotãrârea Guvernului 759/2007 art.10 (2) "în cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, beneficiarul are obligaţia rambursãrii sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de cãtre Autoritatea de certificare şi platã".

D. Proiecte pentru care nu se pot estima cu acurateţe veniturile nete generate în perioada de operare
În cazul investiţiilor asupra unui element din sistemul de transport sunt dificultãţi certe de estimare obiectivã a veniturilor nete şi de alocare a acestora pe surse de finanţare.
O serie de factori introduc un grad mare de incertitudine asupra estimãrilor:
- determinarea influenţei altor investiţii care acţioneazã în acelaşi sens în vederea ridicãrii restricţiilor şi creşterea capacitãţii de transport;
- influenţele conjuncturale şi modificarea preţurilor de achiziţie;
- cheltuielile nerecunoscute în venitul reglementat;
În cazurile în care nu vor putea fi determinate cu acurateţe prin analiza ex-ante veniturile nete se poate proceda la monitorizarea proiectului şi deducerea veniturilor nete înregistrate pe parcursul perioadei de monitorizare.

Monitorizarea veniturilor generate în cazul proiectelor de transport
Monitorizarea proiectelor privind obiectivele de investiţii în sistemele de transport al energiei se realizeazã în conformitate cu art. 55(3) şi (4) din Regulamentul Consiliului 1083/2006 care stipuleazã:
Art. 55(3) "Când nu este obiectiv posibil sã se estimeze venitul în avans, venitul generat în timpul primilor 5 ani de funcţionare a operaţiunii finanţate trebuie dedus din cheltuielile declarate Comisiei. Deducerea trebuie efectuatã de Autoritatea de Certificare cel mai târziu la închiderea parţialã sau finalã a programului operaţional. Cererea de platã din balanţa finalã trebuie corectatã în consecinţã."
Art. 55(4) precizeazã cã rambursarea sumelor se face:
a) când existã discrepanţe între veniturile estimate şi cele verificate;
b) atunci când sunt generate venituri care nu au putut fi estimate.

Notã: Noţiunea de venit trebuie înţeleasã în termenii de venit net.

I. Organizarea sistemului de monitorizare
Având în vedere obligaţiile ce îi revin conform art. 55, AM trebuie sã stabileascã un sistem de monitorizare în cazul operaţiunilor finanţate din FS pentru care existã suficiente motive sã se aprecieze cã vor exista discrepanţe între veniturile estimate şi cele efectiv realizate. Monitorizarea proiectelor generatoare de venituri prezintã particularitãţi care se determinã de la caz la caz. Sistemul de monitorizare va fi descris într-o anexã separatã la contractul de finanţare. Durata monitorizãrii este de la data semnãrii contractului inclusiv 5 ani de operare a obiectivului cofinanţat.
În cazul operaţiunilor investiţionale în sistemul de transport avem urmãtorii factori care pot produce discrepanţe faţã de estimãrile iniţiale:
a) Dacã se produc schimbãri importante ale sistemului regulator privind tarifele de transport.
b) Dificultatea estimãrii ex-ante a creşterii traficului, datorat unei investiţii punctuale în sistem. De asemenea, dificultatea estimãrii ex-ante a reducerii consumurilor tehnologice proprii datoratã variaţiei preţului pentru energie ca şi a reducerii cheltuielilor de mentenanţã sunt factori care pot produce variaţii însemnate între nivelurile iniţiale şi cele mãsurate prin monitorizare.
În concluzie:
Sistemul de monitorizare va avea în vedere :
1) Schimbarea metodologiei de reglementare a tarifelor faţã de cel de referinţã în special în ceea ce priveşte reglementarea bazei activelor reglementate (BAR) şi a rentabilitãţii aplicatã asupra BAR .
2) Dacã proiectul are ca rezultat creşterea capacitãţii de transport se va monitoriza variaţia de trafic faţã de nivelele prognozate.
3) Reducerea CPT şi a cheltuielilor de mentenanţã peste nivelele iniţiale prognozate, acolo unde se realizeazã acest efect.
Sistemul de monitorizare va cuprinde douã elemente:
- cerinţe contractuale faţã de Beneficiar de a raporta anual veniturile realizate datoritã proiectului;
- organizarea în cadrul AM / OIE a resurselor şi procedurilor necesare pentru a procesa aceste raportãri şi a face rambursãrile cãtre CE.

II. Modalitatea de calcul şi modul de rambursare a sumelor determinate prin sistemul de monitorizare
O primã distincţie se impune între proiectele care au rata de finanţare bazatã pe o estimare ex-ante a veniturilor şi proiectele pentru care nu s-au putut estima aceste venituri.
Pentru proiectele din prima categorie, rambursarea se stabileşte ca diferenţã între grantul calculat ex-ante şi cel calculat la momentul închiderii monitorizãrii. Atunci când nu toate costurile investiţionale sunt eligibile se va ţine cont de rata cheltuielilor eligibile.
Pentru proiectele unde nu se pot estima veniturile dinainte, la 5 ani de la punerea în funcţiune putem avea douã situaţii:
1) În situaţia când aceste venituri rãmân în continuare imposibil de estimat, suma de rambursat o reprezintã veniturile nete suplimentare obţinute în primii 5 ani de funcţionare.
2) În situaţia în care veniturile pot fi estimate pe toatã perioada de referinţã ca urmare a datelor statistice obţinute în perioada de monitorizare, se vor calcula veniturile nete pe întreaga perioadã de referinţã şi pe aceastã bazã se va determina rata de finanţare şi se va recalcula şi grantul. Diferenţa între grantul recalculat şi grantul aprobat iniţial o reprezintã suma ce va fi rambursatã.

Notã: rambursãrile se vor efectua numai atunci când vor fi socotite semnificative, depãşind +10% faţã de valorile de referinţã.

O a doua distincţie trebuie fãcutã cu privire la modalitatea de rambursare a sumelor stabilite.
Sumele finale de rambursat se vor determina dupã finalizarea programului de monitorizare.
Modalitatea de rambursare va fi stabilitã cu Beneficiarul prin contract, putând fi bazatã pe rambursãri progresive sau o singurã sumã de rambursat la închiderea monitorizãrii.

Anexa 2 - OPIS al dosarului cererii de finanţare


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ Document │Pagina│
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 1 │Cererea de finanţare (în original), completatã conform model din│ │
│ │Anexa 3 şi instrucţiuni din Ghid │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2 │Declaraţia de eligibilitate a solicitantului, în original │ │
│ │(completatã şi semnatã de reprezentantul legal al Solicitantului│ │
│ │conform model din Anexa 3A) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3 │Declaraţia de angajament, în original (completatã şi semnatã de │ │
│ │reprezentantul legal al Solicitantului, conform model din Anexa │ │
│ 𗈗B) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4 │Documente care dovedesc capacitatea solicitantului de a │ │
│ │implementa proiectul: │ │
│ │CV-urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic │ │
│ │principal şi expertul economic principal) implicate în │ │
│ │managementul implementãrii proiectului (conform Anexa 3C) dacã │ │
│ │aceste poziţii sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor │ │
│ │persoane dacã aceste poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime│ │
│ │ale solicitantului privind experienţa acestora (în cazul în care│ │
│ │solicitantul va contracta serviciile de management al │ │
│ │proiectului) - în copie; │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5 │Studiul de fezabilitate (în copie) - elaborat conform model din │ │
│ │Anexa 3D şi 3E, însoţit de copii semnate şi ştampilate ale │ │
│ │hotãrârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnico- │ │
│ │economic) de aprobare a SF. SF trebuie sã nu fi fost elaborat/ │ │
│ │actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere a │ │
│ │cererii de finanţare. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6 │Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu(conform Anexa3F),│ │
│ │în original │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7 │Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului │ │
│ │de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, care sã│ │
│ │menţioneze obligatoriu: datele de identificare ale societãţii, │ │
│ │codul unic de înregistrare, informaţii despre acţionari, capital│ │
│ │social, reprezentanţii legali ai societãţii, domeniul de │ │
│ │activitate principal şi domeniile de activitate secundare, │ │
│ │situatia juridicã a societãţii, sediile secundare şi punctele de│ │
│ │lucru ale societãţii (în original) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8 │Licenţa de operare a reţelei de transport al energiei electrice/│ │
│ │gazelor naturale, acord petrolier, în copie │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9 │Situaţia financiarã aferentã exerciţiului financiar anterior │ │
│ │celui în care se depune cererea de finanţare (bilanţ, Contul de │ │
│ │Profit si Pierdere, inclusiv note explicative/Contul de execuţie│ │
│ │bugetarã, contul de rezultat patrimonial (dupã caz) în │ │
│ │conformitate cu Legea 82/1991 a contabilitãţii cu modificãrile │ │
│ │şi completãrile ulterioare (copie) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10 │Certificatele de atestare fiscalã (în original) │ │
│ │a) privind îndeplinirea obligaţiilor de platã la bugetul general│ │
│ │consolidat pentru sediul social şi toate punctele de lucru care │ │
│ │au cod de înregistrare fiscalã şi sunt menţionate în │ │
│ │certificatul constatator, eliberat de Administraţia Finanţelor │ │
│ │Publice │ │
│ │b) privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre bugetele │ │
│ │locale, eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale pentru │ │
│ │sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în │ │
│ │certificatul constatator │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11 │Cazierul fiscal al Solicitantului (societãţii) (în original) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12 │Cazierul judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului │ │
│ │(în original) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13 │Hotãrârea organelor statutare ale Solicitantului de aprobare a │ │
│ │cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus │ │
│ │pentru finanţare (în original) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14 │Acordul de mediu, în copie (pentru proiectele care nu necesitã │ │
│ │evaluarea impactului asupra mediului) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 15 │Actele care atestã drepturile de proprietar, concesionar sau │ │
│ │utilizator ale solicitantului asupra terenului pe care sunt │ │
│ │amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în │ │
│ │proiect,valabile cel putin încã 15 ani la data depunerii cererii│ │
│ │de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia (copie);│ │
│ │- Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care │ │
│ │urmeazã a fi modernizatã/retehnologizatã(copie, dacã este cazul)│ │
│ │În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestã │ │
│ │dreptul de utilizator nu stipuleazã dreptul solicitantului de a │ │
│ │executa lucrãri de construcţie, Solicitantul va anexa o │ │
│ │declaraţie autentificatã a proprietarului terenului (în │ │
│ │original) care atestã acceptarea de cãtre acesta a efectuãrii │ │
│ │lucrãrilor prevãzute prin proiect asupra terenului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 16 │Certificatul de urbanism eliberat de autoritãţile administraţiei│ │
│ │locale, avize/aprobãri, în copie │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘



Notã: Solicitantul va completa opisul dosarului cererii de finanţare conform modelului de mai sus. Documentele solicitate în copie trebuie însoţite de ştampila unitãţii şi semnãtura autorizatã a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare paginã.

Anexa 3 - Cererea de finanţare


[Cererea de finanţare se va completa obligatoriu în formatul prezentat
şi se vor şterge toate informaţiile marcate intre paranteze; nu se admit
modificãri sau eliminãri de paragrafe]

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

CREŞTEREA COMPETITIVITÃŢII ECONOMICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE
FINANŢARE

0. Informaţii privind tipul asistenţei financiare nerambursabile solicitate
1. Informaţii privind solicitantul
2. Descrierea proiectului
3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţionalã
4. Finanţarea proiectului
5. Anexe şi certificarea aplicaţiei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
│ Se completeazã de cãtre Organismul Intermediar │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instituţia ....................... │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Data înregistrãrii ............... │Numele şi prenumele persoanei care │
│ │înregistreazã ............ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numãr de înregistrare ............ │Semnãtura ................ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numãr cerere de proiecte .........*2) │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
___________
*2) Se completeazã în cazul în care se organizeazã sesiuni periodice de
depunere

TITLUL PROIECTULUI ......................
[titlul proiectului trebuie sã fie relevant şi în concordanţã cu
activitãţile preconizate]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE
NERAMBURSABILE SOLICITATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR

[nu se vor mai face alte completãri]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.1 SOLICITANT
Numele organizaţiei: ...............................
Cod de înregistrare fiscalã: .......................
Cod unic de înregistrare: ..........................
Adresa poştalã: ....................................
Adresa poştã electronicã: ..........................(daca este cazul)

[Datele privind solicitantul se vor completa cu atenţie astfel încât sã fie
în concordanţã cu cele conţinute în certificatul constatator, anexã la
cererea de finanţare].

1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:
- persoane juridice de drept public
- persoane juridice de drept privat
┌─────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Date despre societatea comercialã │ Anul n* │ Anul n*-1 │ Anul n*-2 │
├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Numãr de angajaţi │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Cifra de afaceri │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultatul net din bilanţ/ Profitul │ │ │ │
│din activitatea de bazã în ultimele 2│ │ │ │
│exerciţii financiare │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

*n - anul depunerii cererii de finanţare

[Aceste date vor fi preluate din bilanţ iar numãrul de angajaţi va fi cel
existent la data depunerii cererii de finanţare - anul n -]

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL

[Se va preciza persoana care are dreptul, conform actelor de constituire,
sã semneze şi sã reprezinte Solicitantul].

Nume .......................
Funcţie .......................
Numãr de telefon .......................
Numãr de fax .......................
Adresã poştã electronicã .......................

[Informaţiile de mai sus vor fi identice cu cele menţionate în certificatul
constatator]

1.4 PERSOANA DE CONTACT [care va ţine legãtura cu toate instituţiile
implicate].

Nume ....................
Funcţie ....................
Numãr de telefon ....................
Numãr de fax ....................
Adresã poştã electronicã ....................

1.5 BANCA

Banca/ Sucursalã: ...................
Adresa: ...................
Cod IBAN: ...................

1.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Aţi beneficiat de asistenţã nerambursabilã din fonduri publice sau de
împrumut din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)?
_ _
Da │_│ Nu │_│

Dacã da, vã rugãm specificaţi urmãtoarele informaţii pentru 3 proiecte
(cele 3 proiecte vor fi selectate în ordinea descrescãtoare a anului
calendaristic în care s-a semnat contractul):

Titlul proiectului şi nr. de referinţã .......................
Stadiul implementãrii proiectului, rezultate obţinute ........
Valoarea proiectului.....................(în lei)
Sursa de finanţare .........................

Vã rugãm sã specificaţi dacã proiectul ce constituie obiectul prezentei
cereri de finanţare a mai fost beneficiat de sprijin financiar din fonduri
publice, inclusiv fonduri UE?
_ _
Da │_│ Nu │_│

Dacã da, vã rugãm specificaţi urmãtoarele informaţii:
Titlul proiectului şi nr. de referinţã ......................
Valoarea proiectului .....................(în lei)
Sursa de finanţare .........................

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. DESCRIEREA PROIECTULUI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1 AXA PRIORITARÃ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENŢIE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITÃŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARÃ "Creşterea eficienţei energetice şi a securitãţii
furnizãrii, în contextul combaterii schimbãrilor climatice"

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: "Energie eficientã şi durabilã
(îmbunãtãţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilã a sistemului
energetic din punct de vedere al mediului)"

OPERAŢIUNEA: Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea
reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului,
precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor
naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizãrii în condiţii
de siguranţã şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie -
partea de transport

2.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI [se va completa în clar, fãrã prescurtãri]
ROMÂNIA
REGIUNEA:
JUDEŢUL:
LOCALITATEA:

[Dacã proiectul se implementeazã pe o arie mai largã, care strãbate mai
multe judeţe sau localitãţi, se vor menţiona judeţele/ localitãţile.]

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
2.3.1 Obiectivul proiectului
[Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale
proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea
obiectivelor specifice aferente AP4, precum şi la realizarea obiectivului
general al POS CCE.]
[Se recomandã citirea cu atenţie a Ghidului şi acordarea unei atenţii
deosebite în încadrarea activitãţilor şi obiectivelor proiectului propus în
cerinţele programului]
2.3.2 Context [Se va preciza dacã proiectul pentru care se solicitã
finanţarea este o componentã a unei operaţiuni complexe, explicându-se dacã
acestea sunt independente din punct de vedere tehnic şi financiar şi ce
criterii s-au folosit la departajarea lor.] [nu mai mult de o paginã şi se va
corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.3 Justificarea necesitãţii implementãrii proiectului
[Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea
obiectivelor şi care este valoarea sa adãugatã] [nu mai mult de o paginã şi
se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.4. Activitãţi previzionate a se realiza
[Se vor prezenta activitãţile şi sub-activitãţile şi corelarea cu
calendarul activitãţilor prevãzut la punctul 2.6.] [nu mai mult de o paginã
şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
[Se vor preciza sediul/ sediile aferente activitãţilor prevãzute prin
proiect, dotãrile, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea
proiectului ce face obiectul cererii de finanţare etc.] [nu mai mult de o
paginã şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.6 Rezultate anticipate [Se vor descrie rezultatele anticipate din
fiecare activitate şi subactivitate menţionatã anterior la pct.2.3.4.]
[nu mai mult de o paginã şi se va corela cu Studiul de fezabilitate]
2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintã cuantificat [se
vor indica grupurile/entitãţile care vor beneficia/ vizate de rezultatele
proiectului, direct sau indirect

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
[Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi
viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului(detalierea
proiectului pe activitãţi, responsabili şi termene). În cazul în care
solicitantul va contracta serviciile de management al proiectului se vor
prezenta doar fişele de post şi cerinţele minime (expertiza necesarã etc) pe
care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a
serviciilor de management al proiectului.]

2.5 DURATA PROIECTULUI
[Precizaţi durata implementãrii proiectului exprimatã în luni, pânã la
finalizarea lucrãrilor, pe etape, incluzând separat perioada de realizare a
studiilor preliminare - studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte
tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri, studii de impact, etc).
Perioada de implementare a proiectului trebuie sã fie de maxim 5 ani de la
semnarea CF, conform criteriilor de eligibilitate]
[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

2.6 CALENDARUL ACTIVITÃŢILOR
[Completaţi tabelul de mai jos cu activitãţile care au avut loc pânã la
momentul depunerii cererii de finanţare precum şi cele previzionate a se
realiza în vederea implementãrii proiectului, prin prezentarea graficului de
realizare a investiţiei de la faza de elaborare a studiilor preliminare, de
contractare a cofinanţãrii din fondurile AP4 şi de începere a lucrãrilor
pânã la faza de punere în funcţiune a obiectivului.]
[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate precum şi cu
graficul de rambursare întocmit în faza de contractare, conform Anexa 8]

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Activitate │ De la .... │ Pânã la .... │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈕. │ zi_________luna______an │ zi_________luna______an│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈖. │ zi_________luna______an │ zi_________luna______an│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈗. │ zi_________luna______an │ zi_________luna______an│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈘. ...etc │ zi_________luna______an │ zi_________luna______an│
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

2.7 INDICATORI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
[Completaţi valoarea prognozatã a indicatorilor din tabelul de mai jos.
Faţã de indicatorii deja identificaţi în tabel în funcţie de tipul
proiectului, descrieţi/ cuantificaţi orice realizare sau rezultat din
implementarea proiectului care nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care
poate aduce valoare adãugata pentru proiect (includeţi maxim 5 asemenea
indicatori).]
┌───────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Indicatori │Valoare la │Valoare la │Valoare la │
│ │începutul │sfârşitul │sfârşitul │
│ │perioadei de│perioadei de│perioadei │
│ │implementare│implementare│obligatorii de│
│ │ │ │menţinere a │
│ │ │ │investiţiei* │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
𗈕. Consumul propriu tehnologic │ │ │ │
│(%) (energie electricã/gaze │ │ │ │
│naturale/petrol) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
𗈖. Pierderile tehnologice │ │ │ │
│rezultate din activitatea de │ │ │ │
│transport (%) (energie electricã/ │ │ │ │
│gaze naturale/petrol) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
𗈗. Cantitatea de energie │ │ │ │
│electricã transportatã (GWh) │ │ │ │
│(energie electricã) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
𗈘. Capacitatea de comprimare gaze │ │ │ │
│naturale (mc) (pentru proiecte care│ │ │ │
│vizeazã modernizarea staţiilor de │ │ │ │
│comprimare a gazelor naturale) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
𗈙. Capacitatea de vehiculare a │ │ │ │
│volumelor de gaz în sistem (pentru │ │ │ │
│proiecte care vizeazã modernizarea │ │ │ │
│staţiilor de comprimare a gazelor │ │ │ │
│naturale) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
𗈚. Costuri de operare şi mentenanţã│ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘

[În tabelul din formularul cererii de finanţare sunt prezentaţi indicatorii
de monitorizare a proiectului care indicã impactul pe termen lung şi termen
scurt al acestuia.]
[*Perioada obligatorie de menţinere a investiţiei=5 ani de la data
finalizãrii proiectului]

2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII/PROIECTE
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ TIP │ DENUMIRE │ MOD DE RELAŢIONARE │
│ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ PROGRAM │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ STRATEGIE │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ PROIECT │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ALT DOCUMENT RELEVANT │ │ │
│LA NIVEL NAŢIONAL/ │ │ │
│REGIONAL │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

[Identificati aspecte de corelare din punct de vedere a obiectivelor/
rezultate/impact pe termen lung al proiectului propus cu alte programe/
strategii/proiecte, eventual cu alte Axe prioritare ale POS CCE. Se va
evidentia pe cât posibil efectul intersectorial pe care il are proiectul
propus. In cazul in care proiectul reprezinta un pas necesar pentru
realizarea unui proiect mai mare, vã rugãm sã daţi detalii.]

2.9 TAXA PE VALOAREA ADÃUGATÃ
Organizaţia este plãtitoare de TVA?
_ _
Da │_│ Nu │_│

Existã activitãţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare
conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plãtitoare de TVA?
_ _
Da │_│ Nu │_│

Dacã DA vã rugãm sã prezentaţi codul de plãtitor de TVA pentru activitãţile
desfãşurate.

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT
Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?
_ _
Da │_│ Nu │_│

Dacã da, vã rugãm sa estimati valoarea netã a veniturilor generate de
proiect ........................ LEI

[În completarea acestei secţiuni vã rugãm sã consultaţi Anexa 1 a Ghidului
Solicitantului]

2.11 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
[Vã rugãm sa precizaţi modul în care solicitantul se poate autosusţine
financiar dupã încetarea finanţãrii solicitate prin prezenta CRF, capacitatea
de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei dupã finalizare (entitãţi
responsabile, resurse umane şi financiare, fonduri, activitãţi, orizont de
timp)]
[Se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult
de o paginã]

2.12 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTÃRII
PROIECTULUI

Asistenţa financiarã nerambursabilã pe care o solicitaţi va avea rolul sã:
a) accelereze implementarea proiectului
_ _
Da │_│ Nu │_│

[Vã rugãm sã detaliaţi în ce masurã proiectul se va realiza mai repede cu
sprijinul fondurilor POS CCE faţã de situaţia când acestea nu ar putea fi
accesate.]

b) este esenţialã pentru implementarea proiectului
_ _
Da │_│ Nu │_│

[În acest caz se va preciza motivaţia ( proiectul nu poate fi realizat
exclusiv din surse proprii ale solicitantului etc.]
[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

[Prezentaţi detalii privind mãsurile propuse de informare şi publicitate
în legãturã cu asistenţa financiarã nerambursabilã]
[Se vor preciza detalii privind mãsurile propuse de informare si
publicitate in legatura cu asistenta financiarã nerambursabilã în
conformitate cu art. 8 al Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de
implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/
2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare
Regionalã ce definesc mãsurile de informare şi publicitate privind
operaţiunile finanţate din instrumente structurale (a se consulta Anexa III a
CF).
Vor fi incluse urmãtoarele tipuri de activitãţi de informare şi
publicitate: anunţ de presã într-un ziar regional şi/sau local privind
începerea proiectului anunţ de presã la închiderea proiectului cu menţionarea
rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante,
panouri, etichete etc]

┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Activitatea de informare şi │ Durata estimatã/ │ Costuri estimate │
│ │ publicitate │ Perioada │ │
│ │ (vã rugam descrieţi, pe scurt) │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
𗈕 │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
𗈖...│ │ │ │
└────┴────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALÃ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

[modul în care puteţi sã faceţi dovada respectãrii aspectelor referitoare
la egalitatea de şanse, nediscriminare şi dezvoltare durabilã]

3.1 Vã rugãm sã explicaţi modul în care proiectul va respecta legislaţia UE
şi naţionalã privind protecţia mediului, inclusiv principiul "poluatorul
plãteşte" (dacã este cazul)

[Se va face referire la legislaţia în vigoare cu motivãrile corespunzãtoare.
Va rugãm sã completaţi formularul Autoevaluarea în raport cu criteriile de
mediu conform Anexa 3F la cererea de finanţare]

3.2 DEZVOLTAREA DURABILÃ
[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului
privind dezvoltarea durabilã]
[Se va completa cu informaţii prin care Solicitantul explicã modul în care
proiectul corespunde necesitaţilor prezentului fãrã a influenţa calitatea
factorilor de mediu şi cum contribuie la creşterea eficienţei energetice,
dacã este cazul - nu mai mult de o paginã]

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE
[Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost
integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activitãţi, fie
în managementul proiectului, menţionând orice componentã specificã care aratã
acest lucru, în conformitate cu <>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi.]

3.4 ACHIZIŢII
[Vã rugãm sã completaţi formularul privind programul achiziţiilor:]

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNÃ LA DEPUNEREA CERERII DE │
│ FINANŢARE │
├────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┤
│ │ Obiectul │ │ │ │ │
│Nr. │ contractului/ │ Valoarea │ Procedura │ Data │ Data finalizãrii │
│crt.│Acordului-cadru │realã (Lei)│ aplicatã │începerii │procedurii/Stadiul│
│ │pentru realizarea│ │ │procedurii│ procedurii │
│ │ proiectului │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┤
│ │
│ ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPÃ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ Obiectul │ │ │ Data │ Data │
│Nr. │ contractului/ │ Valoarea │ Procedura│ estimatã │ estimatã │
│crt.│Acordului-cadru │ estimatã │ aplicatã │ pentru │ pentru │
│ │pentru realizarea│ (Lei) │ │începerea │finalizarea│
│ │ proiectului │ │ │procedurii*│procedurii*│
├────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lunã) de la semnarea
contractului de finanţare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. FINANŢAREA PROIECTULUI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ?
[se va corela cu informaţiile din Studiul de fezabilitate]




┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Valoarea │ Valoarea │ Finanţarea nerambursabilã │ Contribuţia proprie │
│crt.│cheltuielii*│ totalã a │ totalã ├───────────┬─────────────┬──────────┼───────────┬───────────┤
│ │ │cheltuielii│eligibilã a│Prevederile│ Procentul │ Valoarea │ la │ │
│ │ │ cu TVA │cheltuielii│ legale │ (%) ** │finanţãrii│ valoarea │Cheltuieli │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │nerambur- │eligibilã a│ conexe şi │
│ │ │ │ │ │ │sabile │cheltuielii│neeligibile│
│ │ │ │ │ │ │ lei │ (lei) │ (lei) │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 = 3+8 │ 3= 6+7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │Cheltuieli │ │ │HG │În limita a │ │ │ │
│ │pentru │ │ �/2007, 󧓒% din │ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │cu modifi- │valoarea │ │ │ │
│ │teren │ │ │cãrile şi │maximã a │ │ │ │
│ │ │ │ │comple- │cheltuielilor│ │ │ │
│ │ │ │ │tãrile │eligibile │ │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare,│totale ale │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 6; │proiectului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │ │ │ �/2008, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │art. 1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 2 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 3 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 4 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilitãţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 5 │Cheltuieli │ │ │OMEF │Maxim 10% din│ │ │ │
│ │pentru │ │ �/2008, │totalul │ │ │ │
│ │proiectare │ │ │Anexa 1, │cheltuielilor│ │ │ │
│ │şi asistenţã│ │ │art. 5; │eligibile ale│ │ │ │
│ │tehnicã │ │ │ │proiectului │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │a) Studii de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │b) Obţinere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acorduri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │c)Proiectare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi inginerie│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │d) Expertize│ │ │OMEF │ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ �/2008, │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │Anexa 1, │ │ │ │ │
│ │lucrãri de │ │ │art. 5, │ │ │ │ │
│ │modernizare │ │ │alin. 4; │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consolidare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a construc- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrãrilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │începute şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neterminate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │e)Organi- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de achiziţie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicã │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │f)Consul- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tanţã │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │g) Asistenţã│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnicã │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 6 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de bazã - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru cons-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │trucţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 7 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 8 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de bazã - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categoria │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 9 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţia de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │active fixe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ 10 │Alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neeligibile-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
[* cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecãrei categorii de cheltuieli.
** rata de cofinanţare din fonduri publice se determinã prin analizã financiarã sub forma
"deficitului de finanţare".]
[Se vor completa categoriile de cheltuieli eligibile în conformitate cu OMEF nr. 210/2008, vezi
Cap. IV din Ghidul Solicitantului]





4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

[se va corela cu studiul de fezabilitate şi tabelul anterior]
[Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform
tabelului]

┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┐
│NR. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
│CRT.│ │ (lei) │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
│I │VALOAREA TOTALÃ A PROIECTULUI│ │
│ │(INCLUSIV TVA) │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
│II │VALOAREA NEELIGIBILÃ A │ │
│ │PROIECTULUI │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
│III │VALOAREA ELIGIBILÃ A │ │
│ │PROIECTULUI │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ASISTENŢÃ FINANCIARÃ │ │
│ │NERAMBURSABILÃ SOLICITATÃ │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈖.1 │Contribuţia în numerar │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈖.2 │Contribuţia în naturã │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
𗈖.3 │Contribuţia prin împrumut │ │
├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3 │Venituri nete în cazul │ │
│ │proiectelor generatoare de │ │
│ │venit │ │
│ │ │ │
└────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘

[La rubricile "Valoarea eligibila a proiectului" si "asistenta
financiara nerambursabila solicitata", valorile vor fi prezentate
fara includerea TVA (cheltuiala neeligibila).

"Contribuţia solicitantului" este compusã din contribuţia proprie
la valoarea totalã eligibilã a proiectului (partea din cheltuielile
eligibile care nu este finanţatã din fonduri publice) şi din
cheltuielile neeligibile ale proiectului.

La rubrica "Contribuţia prin împrumut" din cadrul tabelului mai sus
mentionat se va indica valoarea imprumutului potential a fi obtinut
de la banca de catre solicitant.]
[La punctul "Venituri nete" în cazul proiectelor generatoare de venit
se vor indica veniturile care se aşteaptã a fi obţinute pe întreaga
perioadã de referinţã, cu consultarea Anexei 1].

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI ŞI ANEXE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5.1 DECLARAŢIE
Declar cã informaţiile incluse în aceastã cerere şi detaliile prezentate în
documentele anexate sunt corecte, conforme cu realitatea şi identice cu cele
prezentate în forma electronicã a CRF de pe CD, iar asistenţa financiarã
pentru care am aplicat este necesarã proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm cã nu am la cunoştinţã nici un motiv pentru care
proiectul ar putea sã nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg cã dacã cererea de finanţare nu este completã cu privire la toate
detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv aceastã secţiune, ar putea fi
respins.
Prezenta cerere a fost completatã în conformitate cu prevederile art. 292
din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

DATA ÎNTOCMIRII : SEMNÃTURA
AUTORIZATÃ
[se va specifica în clar numele şi funcţia ]

5.2. ANEXE

[pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de
finanţare sã fie acceptatã, este obligatorie depunerea odatã cu cererea de
finanţare a tuturor documentelor menţionate în Opis, conform Anexa 2]



Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate


Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>,
eliberatã de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat
de <organismul emitent>, în calitate de <funcţie / reprezentant legal> al
<denumirea solicitant>, cunoscând cã declararea necorespunzãtoare a
adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit
de legea penalã, declar pe propria rãspundere cã:
- <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care aceastã
declaraţie face parte integrantã, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013
- Activitãţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în
prezent din alte fonduri publice, pe acelaşi segment de infrastructurã, cu
excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza
geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie
etc.);
- «denumire solicitant» nu se aflã în nici una din situaţiile de mai jos:
● este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare comunitare
privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi restructurarea
companiilor aflate în dificultate (Comunicarea Comisiei nr. C244/01.10.2004),
adica:
a) în cazul societãţilor cu rãspundere limitatã, când se constatã pierderea
a mai mult de jumãtate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din
capitalul de lucru în ultimele 12 luni;
b) în cazul unei societãţi în care asociaţii rãspund nelimitat şi solidar
asupra obligaţiilor sociale ale întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai
mult de jumãtate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele
contabile ale societãţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a
pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
c) pentru întreprinderile de orice formã juridicã, când respectiva
întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusã unei proceduri
prevãzute de legislaţia nationala privind procedura insolvenţei, conform
prevederilor Legii nr. 85/2006.
● are activitãţile comerciale suspendate sau are alte restricţii în
activitãţile comerciale;
● este declarat într-o situaţie gravã de încãlcare a prevederilor
legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate
printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice, conform
legislatiei in vigoare;
● are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la bugetul
de stat, bugetul asigurãrilor sociale, bugete speciale şi bugete locale,
inclusiv obligaţiile de platã privind reealonarile, conform legislaţiei
naţionale în vigoare.
● Nu am suferit condamnãri definitive din cauza conduitei profesionale
îndreptate împotriva legii, în baza unei hotãrâri judecãtoreşti;
● Nu am fost condamnat definitiv pentru infracţiuni de fraudã, corupţie,
implicare in organizaţii criminale sau în alte activitãţi ilegale, în
detrimentul intereselor financiare naţionale şi ale Comunitãţii Europene;
● Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
- Sunt libere de orice sarcini la data depunerii CRF,
- Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele
judecãtoreşti cu privire la situaţia juridicã, care pot împiedica
implementarea proiectului şi operarea investitiei, inclusiv obiectul
revendicãrilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Data: Semnãtura reprezentantului legal al solicitantului:




Anexa 3B - Declaraţie de angajament


Subsemnatul
[nume şi prenume] posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberatã de
[emitent], CNP [nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate
de [functie / reprezentant legal] al [denumirea organizaţiei solicitante],
solicitant individual/in parteneriat de finanţare pentru realizarea
proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de
finanţare

mã angajez:

● Sã furnizez contribuţia proprie ce imi revine din costurile eligibile
aferente proiectului, în valoare de .........RON reprezentând xxx % din
valoarea totalã eligibilã a proiectului (conform secţiunii 4.2."Sursele de
finanţare" din formularul CRF);
● Sã finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului
● Sã menţin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura
activitãţii pentru care s-a acordat finanţare, sã nu gajez sau ipotechez
bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilã, pe o perioadã de cel
puţin 5 ani dupã finalizarea implementãrii proiectului şi sã asigur
exploatarea şi întreţinerea în aceastã perioadã fãrã sprijin financiar
nerambursabil
● Sã nu aduc nici o modificare substanţialã, în conformitate cu definiţia
de mai jos, în ce priveşte proiectul cofinanţat, iar în cazul în care
aceasta se produce sã informez Organismul Intermediar pentru Energie, în
termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei.
Modificãrile substanţiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:
- afecteazã major natura şi condiţiile de implementare sau oferã unui terţ
un avantaj necuvenit şi
- rezultã de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietãţii unui articol
de infrastructurã, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau
încetarea unei activitãţi de producţie (dupã caz, unde se aplicã)
● Sã respect legislaţia naţionalã şi comunitarã în domeniu (în principal, cu
privire la protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi
publicitate).
● Sã nu furnizez informaţii false

Data: Semnãtura reprezentantului legal al solicitantului:



Anexa 3C - Model de curriculum vitae


┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii personale │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Nume/Prenume │Nume, Prenume │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresã(e) │Numãr imobil, nume stradã, cod poştal, │
│ │localitate, ţarã │
├─────────────────────────────┼────────────┬──────────────────┬──────────────┤
│Telefon(oane) │Fix: │ Mobil: │ │
├─────────────────────────────┼────────────┴──────────────────┴──────────────┤
│Fax(uri) │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│E-mail(uri) │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Naţionalitate(-tãţi) │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Data naşterii │(ziua, luna, anul) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Sex │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Experienţa profesionalã │Menţionaţi separat fiecare experienţã │
│ │profesionalã relevantã, începând cu cea mai │
│ │recentã dintre acestea. (rubricã facultativã, │
│ │vezi instrucţiunile) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │(de la - pânã la) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia sau postul ocupat │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Principalele activitãţi şi │ │
│responsabilitãţi │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi adresa │ │
│angajatorului │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Tipul activitãţii sau │ │
│sectorul de activitate │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Educaţie şi formare │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Perioada │Menţionaţi separat fiecare forma de învãţãmânt│
│ │şi program de formare profesionalã absolvite, │
│ │începând cu cel mai recent. (vezi │
│ │instrucţiunile) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Calificarea/diploma obţinutã │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi tipul instituţiei │ │
│de învãţãmânt/furnizorului de│ │
│formare │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Informaţii suplimentare │Includeţi aici orice alte informaţii utile, │
│ │care nu au fost menţionate anterior, de │
│ │exemplu: persoane de contact, referinţe etc. │
│ │(Rubricã facultativã, vezi instrucţiunile) │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Anexe │Enumeraţi documentele anexate CV-ului. │
│ │(Rubricã facultativã, vezi instrucţiunile) │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

Notã: Modelul este conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1021/2004 .
Aceste documente vor fi însoţite de ştampila unitãţii şi semnãtura
autorizatã a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare paginã.



Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate
(orientativ)

A. Piese scrise
Date generale:
- denumirea obiectivului de investiţii;
- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul);
- titularul investiţiei;
- beneficiarul investiţiei;
- elaboratorul studiului.
Informaţii generale privind proiectul
1. Situaţia actualã şi informaţii despre entitatea responsabilã cu implementarea proiectului;
2. Descrierea investiţiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actualã, necesitatea şi oportunitatea promovãrii investiţiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat;
b) scenariile tehnico-economice (variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii) prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum douã);
- scenariul recomandat de cãtre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructivã, funcţionalã şi tehnologicã, dupã caz;
3. Date tehnice ale investiţiei:
a) zona şi amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeazã sã fie ocupat (va include atât categoriile de folosinţã ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan;
c) situaţia ocupãrilor definitive de teren: suprafaţa totalã, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan (în principal, identificarea prprietarilor şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie), dupã caz;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţã naţional;
- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinãrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandãrile pentru fundare şi consolidãri;
- alte studii de specialitate necesare, dupã caz;
e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) utilitãţi existente/necesare;
g) concluziile evaluãrii impactului asupra mediului;
4. Durata de realizare a proiectului şi etapele principale în derularea proiectului (se vor evidenţia activitãţile de subcontractare); graficul de realizare a investiţiei (se recomandã utilizarea diagramei Gant).
5. Costurile estimative ale investiţiei
1. valoarea totalã cu detalierea pe structura devizului general;
2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
6. Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţã;
2. analiza opţiunilor în cadrul cãreia se va preciza varianta selectatã.
3. analiza financiarã, inclusiv determinarea deficitului de finanţare; Se va indica şi fluxul de numerar cumulat pefiecare an al perioadei de referinţã
4. analiza economicã, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţã economicã: valoarea actualã netã, rata internã de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
Notã: A se consulta Anexa 3E.
Sursele de finanţare a investiţiei
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
Estimãri privind forţa de muncã ocupatã prin realizarea investiţiei
1. numãr de locuri de muncã create în faza de execuţie;
2. numãr de locuri de muncã create în faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
1. valoarea totalã (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcţii-montaj (C+M);
2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II ............;
3. durata de realizare (luni);
4. capacitãţi (în unitãţi fizice şi valorice);
5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizatã investiţia, dupã caz.
Avize şi acorduri de principiu
1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitãţilor (energie termicã şi electricã, gaz metan, apã-canal, telecomunicaţii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare în zonã;
2. plan general;
3. planuri şi secţiuni generale de arhitecturã, rezistenţã, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitãţilor ce concurã la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupã caz.

SF trebuie sã nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de 1 an înaintea datei de depunere a CRF. Copia SF anexatã la CRF va fi însoţitã de ştampila unitãţii şi semnãtura autorizatã a reprezentantului legal al Solicitantului, pe fiecare paginã.
Copia SF care însoţeşte CRF depusã la OIE este obligatoriu sã fie însoţitã de copii semnate şi ştampilate ale hotãrârilor organelor statutare (ex: AGA, CA, comitet tehnicoeconomic) de aprobare a SF.
În studiul de fezabilitate trebuie incluşi indicatorii necesari evaluãrii proiectului! (a se consulta Anexele 7A / 7B)

Notã: În cazul în care devizul proiectului a fost actualizat ulterior aprobãrii indicatorilor tehnico-economici (studiul de fezabilitate), Solicitantul va depune şi copia hotãrârii privind aprobarea ultimului deviz aferent proiectului propus, la data depunerii CRF. Actualizarea devizului general se efectueazã în conformitate cu prevederile <>art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.

Anexa 3E - Recomandãri privind elaborarea Analizei Cost - Beneficiu

Analiza cost-beneficiu (ACB) este parte componentã a studiului de fezabilitate. Conţinutul cadru al analizei cost-beneficiu este prevãzut în Anexa 3D - Cuprinsul cadru al Studiului de fezabilitate.
În vederea elaborãrii analizei cost beneficiu se recomandã consultarea Documentului de lucru nr. 4 - Orientãri privind metodologia de realizare a Analizei Cost Beneficiu "Working Document 4- Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf*1). Totodatã recomandãm consultarea manualului de analizã cost-beneficiu pentru proiectele de investiţii, disponibil la adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf.
__________
*1) Disponibil pe web site-ul DG REGIO : www.ec.europa.eu/regional_policy

De asemenea, Solicitantul va consulta <>Ordinul nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din <>Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii".
Obiectivele ACB vor fi:
- de a stabili mãsura în care proiectul contribuie la obiectivele POS CCE şi în mod special la atingerea obiectivelor AP în cadrul cãreia se solicitã fonduri;
- de a stabili mãsura în care proiectul are nevoie de cofinanţare din fondurile POS CCE pentru a fi viabil financiar.
Este necesar a se dezvolta ACB pentru toate proiectele din cadrul acestei operaţiuni, pentru ca ACB e principalul instrument de estimare şi evaluare economicã a proiectelor.
Pentru a estima impactul economic, social şi de mediu al proiectului se opereazã cu ipoteze, ceea ce introduce o serie de incertitudini. Din acest motiv o analizã de risc trebuie cuprinsã în ACB. In cadrul analizei de risc vor fi cuprinse şi mãsurile pentru a minimiza impactul negativ al anumitor riscuri.
O datã identificate nevoile grupurilor ţintã şi necesitatea proiectului, urmeazã stabilirea clarã a obiectivelor. Diferite variante de soluţii vor fi evaluate în funcţie de mãsura în care pot contribui la atingerea obiectivelor. Trebuie dovedit ca soluţia selectatã şi dezvoltatã în proiect este cea mai potrivitã pentru atingerea obiectivelor. Este necesar ca obiectivele sã fie cât mai clar definite, iar indicatorii corespunzãtori acestora cât mai bine cuantificaţi, pentru cã aceştia reprezintã elemente ale analizei.
1. Analiza financiarã (Analiza cost-beneficiu financiarã)
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiarã) este de a stabili mãsura în care proiectul are nevoie de cofinanţare din fondurile POS CCE prin calcularea indicatorilor de performanţã financiarã a proiectului. Aceasta analizã este dezvoltatã, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. În cazul în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt aceeaşi entitate va fi dezvoltatã o analizã financiarã consolidatã (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate).
Metoda care va trebui utilizatã în analiza financiarã este cea a fluxului net de numerar actualizat (fluxul cumulat). În aceastã metodã fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt luate în calcul. În acest sens trebuie luate în considerare numai costurile şi veniturile legate direct de obiectivul investiţiei.
Orizontul de analizã recomandat pentru proiectele finanţate prin POS CCE in cazul infrastructurii de transport este de 15 ani.
Rata de actualizare care trebuie utilizatã în cadrul analizei financiare este de 5%.
În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementalã. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile şi veniturile în situaţia "fãrã proiect", Comisia recomandã cã scenariul fãrã proiect sã fie considerat acela "fãrã nici o infrastructurã", adicã veniturile şi costurile de operare şi întreţinere sã fie considerate pentru întreaga infrastructurã, nu numai pentru porţiunea reabilitatã, modernizatã, prin proiect.

Notã: Ipotezele utilizate pentru determinarea fluxului net de numerar actualizat precum: rata de actualizare, duratele de viaţã a proiectului, metoda de calcul a valorii reziduale, estimãrile de tarife etc. se vor pãstra în cadrul proiectelor de acelaşi tip pentru a se asigura comparabilitatea acestora.

Analiza financiarã va reflecta:
a) dacã proiectul trebuie a fi cofinanţat din fonduri POS CCE, respectiv dacã indicatorul VANF (valoarea actualã netã financiarã) este negativ şi RIRF (rata internã de rentabilitate financiarã) este sub 5%, fãrã contribuţia din fonduri nerambursabile. În cazul în care VANF este pozitivã, practic nu se va putea determina deficitul de finanţare. Indicatorii de profitabilitate privind contribuţia proprie la proiect nu sunt relevanţi deoarece profitabilitatea este reglementatã.
b) stabilirea dimensiunii optime a intervenţiei financiare din fondurile POS CCE prin determinarea deficitului de finanţare (conform Anexa 1);
c) viabilitatea financiarã a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor POS CCE. Fluxul de numerar net cumulat pozitiv pentru perioada de operare este asigurat în mãsura în care cheltuielile estimate de operare şi mentenanţã pot fi recunoscute în venitul reglementat şi nu se estimeazã alte categorii de cheltuieli ce nu pot fi recunoscute operatorului de actuala metodologie de determinare a tarifelor reglementate. Fluxurile de numerar trebuie sã aibã în vedere costurile de investiţii, toate resursele financiare (naţionale şi ale UE) şi veniturile nete. Valoarea rezidualã nu se va lua în considerare.
2. Analiza economicã (analiza cost-beneficiu economicã)
Necesitatea analizei economice rezidã din aceea cã avem nevoie de un instrument cu care sã mãsuram impactul economic, social şi de mediu al proiectului.
Analiza economicã evalueazã proiectul din punctul de vedere al societãţii. Nu întotdeauna un proiect necesar este şi dorit. De aceea, unde este cazul, analiza economicã va fi însoţitã şi de un studiu asupra disponibilitãţii utilizatorilor de a plãti pentru serviciile oferite de infrastructura construitã / reabilitatã / modernizatã prin proiect.
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente privind costurile de mediu (aplicarea principiului "poluatorul plãteşte").
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar sa fie fãcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, cat şi pentru venituri.
a) Corecţiile fiscale şi de preţ trebuie sã asigure reflectarea valorii economice a resurselor avute în vedere de proiect prin preţurile utilizate în analiza economicã.
b) Corecţiile pentru externalitãţi asigurã luarea în considerare a beneficiilor pentru societate induse de implementarea proiectului şi care nu sunt reflectate în analiza financiarã ca şi internalizarea impactului negativ asupra societãţii. Se recomandã limitarea identificãrii externalitãţilor potenţiale (fie negative, fie pozitive) numai la cazurile pentru care acestea se pot monetiza.

Notã: Recomandãm ca pentru proiecte de acelaşi tip sã se identifice aceleaşi categorii de externalitãţ, pentru a se asigura comparabilitatea acestora.

3. Analiza de risc şi senzitivitate
În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul Consiliului 1083/2006, analiza costbeneficiu trebuie sã includã şi o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi fãcutã în doi paşi:
a) analiza de senzitivitate: vor fi identificate variabilele critice şi se determinã acele valori pentru variabilele critice (valori de comutare) care influenţeazã stabilitatea proiectului, respectiv în ce condiţii valoarea actualã netã economicã ia valori în zonele neadmisibile.
b) analiza de risc: se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilã criticã sã evolueze aşa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se va determina distribuţia probabilisticã a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificãrii cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, şi deci nu întotdeauna putem dezvolta o analizã de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analizã de risc calitativã (evaluare calitativã a riscurilor prezentatã narativ).

Anexa 3F - Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu


┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Denumire proiect/ref │Impactul proiectului asupra│
│ │obiectivelor de mediu │
│ │relevante pentru POS CCE │
├────────────────────────────────────────────────┼───┬───────┬───┬───────────┤
│Obiective de mediu relevante pentru POS CCE │Po-│Neutru │Ne-│Explicaţie │
│ │zi-│sau │ga-│scurtã │
│ │tiv│neapli-│tiv│privind │
│ │ │cabil │ │amploarea │
│ │ │ │ │şi natura │
│ │ │ │ │impactului │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Menţinerea calitãţii aerului înconjurãtor în │ │ │ │ │
│zonele şi aglomerãrile în care aceasta este în │ │ │ │ │
│limitele prevãzute de normele în vigoare pentru │ │ │ │ │
│indicatorii de calitate şi îmbunãtãţirea atunci │ │ │ │ │
│când limitele sunt depãşite │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Limitarea impactului asupra calitãţii aerului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Limitarea poluãrii din surse punctiform şi │ │ │ │ │
│difuze a apei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Limitarea poluãrii din surse punctiforme şi │ │ │ │ │
│difuze a solului şi protejarea solului de │ │ │ │ │
│eroziunea apei şi vântului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Protejarea şi îmbunãtãţirea condiţiilor şi │ │ │ │ │
│funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice │ │ │ │ │
│împotriva degradãrii de naturã antropogenã, │ │ │ │ │
│fragmentãrii habitatelor şi despãduririlor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Conservarea diversitãţii naturale a faunei, │ │ │ │ │
│florei şi a habitatelor din zone protejate şi │ │ │ │ │
│potenţiale arii Natura 2000 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Implementarea unor mãsuri de prevenire a │ │ │ │ │
│poluãrii şi de reducere a poluãrii istorice │ │ │ │ │
│(ex. pesticide, deşeuri miniere etc.) în vederea│ │ │ │ │
│protejãrii sãnãtãţii populaţiei. │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Implementarea unor mãsuri pentru menţinerea în │ │ │ │ │
│limitele prevãzute de normele în vigoare a │ │ │ │ │
│noxelor emise de mijloacele de transport, │ │ │ │ │
│zgomotului şi trepidaţiilor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Exploatare limitatã a resurselor naturale │ │ │ │ │
│epuizabile │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Reducerea generãrii de deşeuri, valorificarea şi│ │ │ │ │
│reciclarea deşeurilor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Protejarea peisajelor naturale şi culturale prin│ │ │ │ │
│revitalizarea zonelor industriale dezafectate şi│ │ │ │ │
│protejarea habitatelor naturale împotriva │ │ │ │ │
│fragmentãrii realizate de coridoarele de │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Conservarea, protejarea şi reabilitarea zonei │ │ │ │ │
│costiere româneşti a Mãrii Negre, asigurându-se │ │ │ │ │
│protejarea patrimoniului natural (inclusiv a │ │ │ │ │
│ecosistemelor terestre şi acvatice) şi cultural │ │ │ │ │
│în vederea dezvoltãrii durabile a regiunii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Creşterea eficienţei energetice │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Utilizarea energiei din resurse regenerabile │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───┼───────────┤
│Informarea publicului cu privire la impactul │ │ │ │ │
│proiectului asupra mediului │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┴───┴───────────┘

Data: Semnãtura reprezentantului legal al Solicitantului şi ştampila

Notã: Se va completa în funcţie de cazul specific al proiectului pentru
rubricile la care se aplicã.



Anexa 4 - Lista de verificare a conformitãţii administrative


DATE DE IDENTIFICARE
┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare OIE │ │
│şi eventual cod SMIS: │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi │
│ │modernizarea reţelelor de transport al energiei │
│ │electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi │
│ │a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi │
│Operaţiunea │gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în │
│ │reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã şi │
│ │continuitate a serviciilor de transport şi │
│ │distribuţie - partea de transport │
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘





┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
│ LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITÃŢII ADMINISTRATIVE │ Da │ Nu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Coletul a fost depus în intervalul precizat de OIE prin poşta │ │ │
│recomandatã cu confirmare de primire /curier sau depus personal? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Coletul este sigilat? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Coletul conţine dosarul original în plic sigilat şi cu etichetã? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Coletul conţine cele douã copii ale dosarului original, respectiv │ │ │
│dosarul COPIE NR.1 şi dosarul COPIE NR. 2, în plic sigilat şi cu │ │ │
│etichetã? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Coletul cuprinde şi varianta electronicã a cererii de finanţare │ │ │
│(exclusiv anexele acesteia) pe CD, în plic sigilat şi cu etichetã?│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Dosarul original precum şi copiile acestuia sunt ştampilate şi │ │ │
│semnate conform instrucţiunilor precizate în Ghidul │ │ │
│Solicitantului? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Numãrul total de pagini menţionat în eticheta dosarului în │ │ │
│original (N = ...) coincide cu cel precizat pe colet ? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Dosarul original conţine opisul completat, conform modelului din │ │ │
│Anexa 2? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este completatã conform instrucţiunilor din │ │ │
│Ghidul Solicitantului (redactatã la calculator, cu caracterele │ │ │
│solicitate şi dupã modelul prezentat în Anexa 3)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare are toate rubricile completate, fãrã │ │ │
│ştersãturi sau adãugiri? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de declaraţia de eligibilitate │ │ │
│a solicitantului (în original, conform model Anexa 3A)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de declaraţia de angajament (în│ │ │
│original, conform Anexa 3B)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de documente care dovedesc │ │ │
│capacitatea solicitantului de a implementa proiectul: │ │ │
│CV-urile persoanelor (managerul de proiect, expertul tehnic │ │ │
│principal şi expertul economic principal)implicate în managementul│ │ │
│implementãrii proiectului (conform Anexa 3C) dacã aceste poziţii │ │ │
│sunt ocupate SAU fişele de post ale acestor persoane dacã aceste │ │ │
│poziţii nu sunt ocupate şi cerinţele minime ale solicitantului │ │ │
│privind experienţa acestora (în cazul în care solicitantul va │ │ │
│contracta serviciile de management │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de studiul de fezabilitate (în │ │ │
│copie) - elaborat conform model din Anexa 3D şi 3E, însoţit de │ │ │
│copii semnate şi ştampilate ale hotãrârilor organelor statutare │ │ │
│(ex: AGA, CA, comitet tehnico-economic) de aprobare a SF. SF │ │ │
│trebuie sã nu fi fost elaborat/ actualizat cu mai mult de un an │ │ │
│înaintea datei de depunere a cererii de finanţare. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de Autoevaluarea în raport cu │ │ │
│criteriile de mediu (Anexa 3F)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de Certificatul constatator │ │ │
│emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã tribunalul unde│ │ │
│îşi are sediul solicitantul, care sã menţioneze obligatoriu: │ │ │
│datele de identificare ale societãţii, codul unic de înregistrare,│ │ │
│informaţii despre acţionari, capital social, reprezentanţii legali│ │ │
│ai societãţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de │ │ │
│activitate secundare, situatia juridicã a societãţii, sediile │ │ │
│secundare şi punctele de lucru ale societãţii (în original) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de licenţa de operare a reţelei│ │ │
│de transport al energiei electrice /gazelor naturale /acordul │ │ │
│petrolier a/al Solicitantului (copie)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de situaţia financiarã aferentã│ │ │
│exerciţiului financiar anterior celui în care se depune cererea de│ │ │
│finanţare (bilanţ, Contul de Profit si Pierdere, inclusiv note │ │ │
│explicative/Contul de execuţie bugetarã, contul de rezultat │ │ │
│patrimonial (dupã caz) în conformitate cu Legea 82/1991 a │ │ │
│contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare (copie)?│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de certificatele de atestare │ │ │
│fiscalã (în original) │ │ │
│a) privind îndeplinirea obligaţiilor de platã la bugetul general │ │ │
│consolidat pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au│ │ │
│cod de înregistrare fiscalã şi sunt menţionate în certificatul │ │ │
│constatator, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice │ │ │
│b) privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre bugetele │ │ │
│locale, eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale pentru │ │ │
│sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în │ │ │
│certificatul constatator? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de cazierul fiscal al │ │ │
│Solicitantului (în original)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de cazierul judiciar al │ │ │
│reprezentantului legal al Solicitantului (în original)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de hotãrârea organelor │ │ │
│statutare ale Solicitantului de aprobare a cheltuielilor ce vor fi│ │ │
│efectuate în cadrul proiectului propus pentru finanţare (în │ │ │
│original)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de acordul de mediu (pentru │ │ │
│proiectele care nu necesitã evaluarea impactului asupra mediului) │ │ │
│(copie)? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de actele care atestã │ │ │
│drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale │ │ │
│solicitantului asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor │ │ │
│amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect, valabile cel│ │ │
│putin încã 15 ani la data depunerii cererii de finanţare şi cu │ │ │
│drept de construcţie asupra acestuia (copie); │ │ │
│- Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care │ │ │
│urmeazã a fi modernizatã/retehnologizatã (copie, dacã este cazul) │ │ │
│În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestã │ │ │
│dreptul de utilizator nu stipuleazã dreptul solicitantului de a │ │ │
│executa lucrãri de construcţie, Solicitantul va anexa o declaraţie│ │ │
│autentificatã a proprietarului terenului (în original) care atestã│ │ │
│acceptarea de cãtre acesta a efectuãrii lucrãrilor prevãzute prin │ │ │
│proiect asupra terenului? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cererea de finanţare este însoţitã de Certificatul de urbanism │ │ │
│eliberat de autoritãţile administraţiei locale, avize/aprobãri, │ │ │
│în copie? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│Cele douã dosare COPIE 1 şi COPIE 2 sunt conforme cu originalul, │ │ │
│semnate şi ştampilate de cãtre reprezentantul legal al │ │ │
│Solicitantului? │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘

Notã: Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original sau copie,
conform listei de mai sus. Toate documentele vor trebui sa fie ştampilate şi
semnate de cãtre reprezentantul legal al solicitantului..
Vor fi acceptate doar proiectele care au obţinut DA la toate criteriile
prezentate în lista de mai sus.

Nume Evaluator_______________ Data______________
Semnãtura



Anexa 5 - Grila de verificare a eligibilitãţii solicitantului


DATE DE IDENTIFICARE
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Nr. de înregistrare la OIE şi│ │
│eventusl cod SMIS: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi │
│ │modernizarea reţelelor de transport al │
│ │energiei electrice, gazelor naturale şi │
│Operaţiunea: │petrolului, precum şi a reţelelor de │
│ │distribuţie a energiei electrice şi gazelor │
│ │naturale, în scopul reducerii pierderilor în │
│ │reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã │
│ │şi continuitate a serviciilor de transport şi │
│ │distribuţie - partea de transport │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘





┌───────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┐
│Criterii de eligibilitate a solicitantului │ DA │ NU │OBSERVAŢII│
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈕. Solicitantul este operator de transport, înregistrat│ │ │ │
│în România, deţinãtor de licenţã de transport pentru │ │ │ │
│energie electricã sau pentru gaze naturale (în confor- │ │ │ │
│mitate cu <>Legea energiei electrice nr. 13/2007 , Legea │ │ │ │
│gazelor nr. 351/2004, cu modificarile ulterioare)/acord│ │ │ │
│petrolier (în conformitate cu Legea petrolului nr. │ │ │ │
�/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare) │ │ │ │
│emise de cãtre autoritatea competentã, conform legis- │ │ │ │
│laţiei naţionale în vigoare şi face parte din lista │ │ │ │
│potenţialilor beneficiari de asistenţã financiarã │ │ │ │
│nerambursabilã în cadrul prezentei cereri de propuneri │ │ │ │
│de proiecte? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈖. Solicitantul nu se aflã într-o stare de dificultate │ │ │ │
│aşa cum este definitã în liniile directoare comunitare │ │ │ │
│privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea şi │ │ │ │
│restructurarea companiilor aflate în dificultate │ │ │ │
│(Comunicarea Comisiei nr. C2444/01.10.2004 - Art. 2.1, │ │ │ │
│punctul 10) (Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈗. Solicitantul nu are datorii la stat privind plata │ │ │ │
│taxelor şi altor contribuţii la bugetul de stat, │ │ │ │
│bugetul asigurãrilor sociale, bugete speciale şi bugete│ │ │ │
│locale, inclusiv obligaţiile de platã privind │ │ │ │
│reeşalonãrile,conform legislaţiei naţionale în vigoare;│ │ │ │
│(în baza Certificatului de atestare fiscalã privind │ │ │ │
│plata taxelor şi impozitelor cãtre bugetul de stat, │ │ │ │
│local, special)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈘. Solicitantul şi reprezentantul legal al Solicitan- │ │ │ │
│tului nu au fost sau nu sunt condamnaţi printr-o ho- │ │ │ │
│tãrâre definitivã în cadrul unui proces pentru fraudã, │ │ │ │
│corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice │ │ │ │
│altã activitate ilegalã în detrimentul intereselor │ │ │ │
│financiare naţionale şi ale Comunitãţii Europene (în │ │ │ │
│baza cazierului judiciar al reprezentantului legal al │ │ │ │
│Solicitantului şi cazierului fiscal al Solicitantului │ │ │ │
│şi Anexa 3A - Declaraţie de eligibilitate)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈙. Reprezentantul legal al Solicitantului nu a fost │ │ │ │
│condamnat printr-o hotãrâre definitivã, de cãtre o in- │ │ │ │
│stanţã judecãtoreascã din cauza conduitei profesionale │ │ │ │
│îndreptate împotriva legii (în baza cazierului judiciar│ │ │ │
│al reprezentantului legal al Solicitantului)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈚. Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în │ │ │ │
│ultimul exerciţiu financiar anterior depunerii cererii │ │ │ │
│de finanţare; (în baza Bilanţului - contul de profit şi│ │ │ │
│pierderi)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈛. Solicitantul demonstreazã cã are capacitatea de a │ │ │ │
│asigura contribuţia proprie la valoarea totalã eli- │ │ │ │
│gibilã a proiectului şi de a finanţa cheltuielile │ │ │ │
│neeligibile ale proiectului (conform Anexa 3B - │ │ │ │
│Declaraţie de angajament)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈜. Solicitantul demonstreazã cã are capacitate │ │ │ │
│instituţionalã de implementare a proiectului (pe baza │ │ │ │
│CV-urilor persoanelor implicate în managementul aferent│ │ │ │
│implementãrii proiectului - managerul de proiect, │ │ │ │
│expertul tehnic principal şi expertul economic │ │ │ │
│principal, completate conform model din Anexa 3C, dacã │ │ │ │
│aceste poziţii sunt ocupate SAU pe baza fişelor de post│ │ │ │
│ale acestor persoane dacã aceste poziţii nu sunt │ │ │ │
│ocupate şi cerinţelor solicitantului privind experienţa│ │ │ │
│acestora)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈝. Solicitantul nu este declarat într-o situaţie gravã │ │ │ │
│de încãlcare a prevederilor legislaţiei privind achizi-│ │ │ │
│ţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un │ │ │ │
│contract/acord de finanţare din fonduri publice,conform│ │ │ │
│legislaţiei în vigoare (conform Anexa 3A - Declaraţie │ │ │ │
│de eligibilitate)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
󧓒. Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar/ │ │ │ │
│concesionar/utilizator al terenului pe care sunt │ │ │ │
│amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie │ │ │ │
│propuse în proiect (pentru cel puţin încã 15 ani de la │ │ │ │
│data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de │ │ │ │
│construcţie asupra acestuia) (conform actelor dovedi- │ │ │ │
│toare solicitate în Opis, Anexa 2)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
󧓓. Solicitantul nu are restricţii in activitãţile │ │ │ │
│comerciale (conform Anexa 3A - Declaraţie de │ │ │ │
│eligibilitate) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┘
Notã: Proiectul va fi acceptat dacã primeşte calificativul DA la toate
criteriile din lista de mai sus.

Nume Evaluator _______________________ Data ___________
Semnãtura ___________________



Anexa 6 - Grila de verificare a eligibilitãţii proiectului


DATE DE IDENTIFICARE
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Nr. de înregistrare la OIE şi│ │
│eventusl cod SMIS: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiar: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi │
│ │modernizarea reţelelor de transport al │
│ │energiei electrice, gazelor naturale şi │
│Operaţiunea: │petrolului, precum şi a reţelelor de │
│ │distribuţie a energiei electrice şi gazelor │
│ │naturale, în scopul reducerii pierderilor în │
│ │reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã │
│ │şi continuitate a serviciilor de transport şi │
│ │distribuţie - partea de transport │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘



CRITERII


┌───────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┐
│Criterii de eligibilitate a solicitantului │ DA │ NU │OBSERVAŢII│
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈕. Proiectul propus face parte din lista de proiecte │ │ │ │
│potenţial finanţabile din fondurile AP4, DMI 1, op. b),│ │ │ │
│aprobatã de conducerea MEF? │ │ │ │
𗈖. Proiectul propus nu este proiect major, conform │ │ │ │
│definiţiei din art. 39 al Regulamentului Consiliului │ │ │ │
�/2006 (proiect al cãrui cost total depãşeşte 50 │ │ │ │
│milioane Euro)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈗. Cel puţin una dintre activitãţile proiectului propus│ │ │ │
│este eligibilã şi contribuie la obiectivele operaţiunii│ │ │ │
│b)-partea de transport din cadrul DMI 1, AP4? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈘. Proiectul este prevãzut a se implementa în maxim 5 │ │ │ │
│ani de la data semnãrii CF, iar perioada de implemen- │ │ │ │
│tare a proiectului nu depãşeşte 31 decembrie 2015 │ │ │ │
│(SF/CRF)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈙. Proiectul este implementat pe teritoriul României? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈚. Activitãţile proiectului nu au fost şi nu sunt │ │ │ │
│finanţate în prezent din alte fonduri publice pe │ │ │ │
│acelaşi segment de infrastructurã, cu excepţia │ │ │ │
│studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, │ │ │ │
│analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate,proiect│ │ │ │
│tehnic, detalii de execuţie, etc.) (conform Anexa 3A)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈛. Sustenabilitatea proiectului - Fluxul de numerar │ │ │ │
│cumulat pe fiecare an al perioadei de referinţã este │ │ │ │
│pozitiv (conform analizei financiare din SF)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈜. Proiectul respectã reglementãrile naţionale şi │ │ │ │
│comunitare privind protecţia mediului (conform Anexa │ │ │ │
𗈗B, respectiv Anexa 3F şi în SF sunt prevãzute mãsurile│ │ │ │
│necesare pentru reducerea impactului proiectului asupra│ │ │ │
│mediului)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
𗈝. Proiectul respectã reglementãrile naţionale şi │ │ │ │
│comunitare privind achiziţiile publice (conform CRF şi │ │ │ │
│Anexa 3B)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
󧓒. Proiectul respectã reglementãrile naţionale şi │ │ │ │
│comunitare privind informarea şi publicitatea conform │ │ │ │
│(conform CRF şi Anexa 3B)? │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
󧓓. Valoarea maximã a finanţãrii solicitate din │ │ │ │
│fondurile POS CCE este de 50 milioane lei? │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┘

Notã: Proiectul va fi acceptat dacã primeşte calificativul DA la toate
criteriile din lista de mai sus.

Nume Evaluator _________________________ Data ___________
Semnãtura __________________________



Anexa 7A - Grila de evaluare - energie electricã


DATE DE IDENTIFICARE PROIECT
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Nr. de înregistrare la OIE şi│ │
│eventusl cod SMIS: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiar: │Operatorul de transport şi sistem conform │
│ │<>Legii nr. 13/2007 │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi │
│ │modernizarea reţelelor de transport al │
│ │energiei electrice, gazelor naturale şi │
│Operaţiunea: │petrolului, precum şi a reţelelor de │
│ │distribuţie a energiei electrice şi gazelor │
│ │naturale, în scopul reducerii pierderilor în │
│ │reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã │
│ │şi continuitate a serviciilor de transport şi │
│ │distribuţie - partea de transport │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘





┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │ Criteriu │Interval│Punctaj │Observaţii│
│crt.│ │ de │obţinut │ │
│ │ │ punctaj│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕. │Relevanţa proiectului │Max. 40 │Total: │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.1 │Reducerea pierderilor rezultate din │Max. 15 │ │ │
│ │activitatea de transport (comparativ cu │ │ │ │
│ │situaţia anterioarã implementãrii │ │ │ │
│ │proiectului) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Pentru proiecte vizând modernizarea │ │ │ │
│ │staţiilor electrice: │ │ │ │
│ 𗈕-5% │ 3 │ │ │
│ 𗈙-10% │ 6 │ │ │
│ 󧓒-20% │ 10 │ │ │
│ │>20% │ 15 │ │ │
│ │Pentru proiecte vizând modernizarea │ │ │ │
│ │liniilor electrice aeriene: │ │ │ │
│ │<1% │ 5 │ │ │
│ 𗈕-3% │ 10 │ │ │
│ │>3% │ 15 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.2 │Gradul de uzurã a reţelelor de transport │Max. 15 │ │ │
│ │care urmeazã a fi modernizate: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │<50% │ 5 │ │ │
│ 󧓺-80% │ 10 │ │ │
│ │󖿄% │ 15 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.3 │Pentru proiecte vizând extinderea │Max. 15 │ │ │
│ │reţelelor de transport: │ │ │ │
│ │Proiectul dezvoltã un potenţial de consum │ │ │ │
│ │în zonã (putere activã disponibilã) de: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- 30 MW │ 3 │ │ │
│ │- 30-50 MW │ 5 │ │ │
│ │- 80-120 MW │ 10 │ │ │
│ │- >120 MW │ 15 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.4 │Pentru proiecte vizând extinderea │Max. 15 │ │ │
│ │reţelelor de transport: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- Proiectul de extindere a reţelei de │ 15 │ │ │
│ │transport are ca obiectiv preluarea │ │ │ │
│ │energiei electrice produse în noi │ │ │ │
│ │capacitãţi de valorificare a resurselor │ │ │ │
│ │regenerabile de energie │ │ │ │
│ │- Proiectul de extindere a reţelei de │ 0 │ │ │
│ │transport nu are ca obiectiv preluarea │ │ │ │
│ │energiei electrice produse în noi │ │ │ │
│ │capacitãţi de valorificare a resurselor │ │ │ │
│ │regenerabile de energie │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.5 │Justificarea intervenţiei publice - pentru│Max. 10 │ │ │
│ │toate tipurile de proiecte (Valoarea │ │ │ │
│ │actualã netã economicã -VANE şi valoarea │ │ │ │
│ │ratei interne de rentabilitate economice -│ │ │ │
│ │RIRE): │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │VANE>0, RIRE ≥ 5,5% │ 10 │ │ │
│ │VANE<0 │ 0 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ 2. │Calitatea şi coerenţa proiectului │Max. 20 │Total: │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈖.1 │Corelarea activitãţilor proiectului cu │ Max 15 │ │ │
│ │graficul de lucrãri, resursele şi │ │ │ │
│ │indicatorii tehnici (obiective şi │ │ │ │
│ │activitãţi clare, planificarea adecvatã a │ │ │ │
│ │implementãrii, coerenţa obiectivelor │ │ │ │
│ │planificate cu activitãţile propuse, │ │ │ │
│ │graficul de implementare şi bugetul) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- Activitãţile proiectului, graficul de │ 0 │ │ │
│ │lucrãri, resursele şi indicatorii tehnici │ │ │ │
│ │nu sunt corelaţi │ │ │ │
│ │- Activitãţile proiectului, graficul de │ 10 │ │ │
│ │lucrãri, resursele şi indicatorii tehnici │ │ │ │
│ │sunt parţial corelaţi │ │ │ │
│ │- Activitãţile proiectului, graficul de │ 15 │ │ │
│ │lucrãri, resursele şi indicatorii tehnici │ │ │ │
│ │sunt bine corelaţi │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈖.2 │Identificarea riscurilor posibile şi a │ Max. 5 │ │ │
│ │soluţiilor pentru reducerea/evitarea │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- riscurile au fost identificate şi │ 5 │ │ │
│ │soluţionate │ │ │ │
│ │- riscurile au fost identificate dar nu │ 2 │ │ │
│ │s-au prezentat soluţii de reducere/evitare│ │ │ │
│ │a acestora │ │ │ │
│ │- riscurile nu au fost identificate │ 0 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ 3. │Maturitatea proiectului │Max. 40 │Total: │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈗.1 │Disponibilitatea proiectului tehnic │ Max 20 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- proiectul tehnic este disponibil la │ 20 │ │ │
│ │depunerea CRF │ │ │ │
│ │- proiectul tehnic va fi disponibil în │ 10 │ │ │
│ │maxim 3 luni de la semnarea CF │ │ │ │
│ │- proiectul tehnic va fi disponibil în │ 5 │ │ │
│ │maxim 6 luni de la semnarea CF │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈗.2 │Data estimatã pentru începerea programului│ Max 20 │ │ │
│ │de achiziţii privind servicii, lucrãri şi/│ │ │ │
│ │sau bunuri aferente derulãrii proiectului │ │ │ │
│ │este prevãzutã în intervalul: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │-0-3 luni de la semnarea contractului de │ 20 │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │-3-6 luni de la semnarea contractului de │ 10 │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │-peste 6 luni de la semnarea contractului │ 0 │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │PUNCTAJ MAXIM │ 100 │Total │ │
│ │ │ │obţinut:│ │
└────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┘

Nume Evaluator ________________________ Data ___________
Semnãtura ________________

Notã: Proiectul va fi propus pentru finanţare dacã cumuleazã un punctaj de
minim 50 puncte şi dacã nu a obţinut 0 puncte la oricare din criteriile de
mai sus.



Anexa 7B- Grila de evaluare - gaze naturale/petrol


DATE DE IDENTIFICARE PROIECT
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Nr. de înregistrare la OIE şi│ │
│eventusl cod SMIS: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiar: │Operatorul de transport şi sistem conform │
│ │<>Legii nr. 13/2007 │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi │
│ │modernizarea reţelelor de transport al │
│ │energiei electrice, gazelor naturale şi │
│Operaţiunea: │petrolului, precum şi a reţelelor de │
│ │distribuţie a energiei electrice şi gazelor │
│ │naturale, în scopul reducerii pierderilor în │
│ │reţea şi realizãrii în condiţii de siguranţã │
│ │şi continuitate a serviciilor de transport şi │
│ │distribuţie - partea de transport │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘





┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │ Criteriu │Interval│Punctaj │Observaţii│
│crt.│ │ de │obţinut │ │
│ │ │ punctaj│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕. │Relevanţa proiectului │Max. 40 │Total: │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┤
│Proiecte vizând modernizarea reţelelor de transport gaze naturale/petrol │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┤
𗈕.1 │Reducerea pierderilor rezultate din │Max. 10 │ │ │
│ │activitatea de transport (comparativ cu │ │ │ │
│ │situaţia anterioarã implementãrii │ │ │ │
│ │proiectului) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ 𗈕-5% │ 3 │ │ │
│ 𗈙-10% │ 5 │ │ │
│ 󧓒-20% │ 8 │ │ │
│ │>20% │ 10 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.2 │Gradul de uzurã a reţelelor de transport │Max. 10 │ │ │
│ │care urmeazã a fi modernizate: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │<50% │ 5 │ │ │
│ 󧓺-80% │ 8 │ │ │
│ │󖿄% │ 10 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.3 │Proiectul prevede automatizarea completã │Max. 10 │ │ │
│ │sau parţialã a reţelei de transport care │ │ │ │
│ │face obiectul implementãrii proiectului │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- automatizare completã │ 10 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- automatizare parţialã │ 5 │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┤
│Proiecte extindere reţele de transport gaze naturale/petrol │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┤
𗈕.1 │Gaze naturale - Proiectul asigurã │Max. 30 │ │ │
│ │conectarea la sistemul naţional de │ │ │ │
│ │transport al gazelor naturale a unor noi │ │ │ │
│ │zone în care cererea de gaze este │ │ │ │
│ │neacoperitã de capacitatea de transport │ │ │ │
│ │existentã (în vederea creãrii premizelor │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea economicã a zonelor │ │ │ │
│ │respective): │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- zona ce urmeazã a fi conectatã │ │ │ │
│ │- >50000 locuitori │ 30 │ │ │
│ │- între 15000 - 50000 locuitori │ 20 │ │ │
│ │- < 15000 locuitori │ 10 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈕.2 │Petrol - Proiectul asigurã colectarea │Max. 30 │ │ │
│ │petrolului din zone noi de producţie sau │ │ │ │
│ │alimentarea unor noi capacitãţi de │ │ │ │
│ │rafinare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- Proiectul asigurã colectarea petrolului │ 30 │ │ │
│ │ din zone noi de producţie │ │ │ │
│ │- Proiectul asigurã alimentarea unor noi │ 30 │ │ │
│ │ capacitãţi de rafinare │ │ │ │
│ │- Proiectul nu asigurã colectarea │ 0 │ │ │
│ │ petrolului din zone noi de producţie sau│ │ │ │
│ │ alimentarea unor noi capacitãţi de │ │ │ │
│ │ rafinare │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┤
│Pentru toate tipurile de proiecte │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┤
│ │Justificarea intervenţiei publice - pentru│Max. 10 │ │ │
│ │toate tipurile de proiecte (Valoarea │ │ │ │
│ │actualã netã economicã -VANE şi valoarea │ │ │ │
│ │ratei interne de rentabilitate economice -│ │ │ │
│ │RIRE): │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │VANE>0, RIRE ≥ 5,5% │ 10 │ │ │
│ │VANE<0 │ 0 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ 2. │Calitatea şi coerenţa proiectului │Max. 20 │Total: │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈖.1 │Corelarea activitãţilor proiectului cu │ Max 15 │ │ │
│ │graficul de lucrãri, resursele şi │ │ │ │
│ │indicatorii tehnici │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- Activitãţile proiectului, graficul de │ 0 │ │ │
│ │lucrãri, resursele şi indicatorii tehnici │ │ │ │
│ │nu sunt corelaţi │ │ │ │
│ │- Activitãţile proiectului, graficul de │ 10 │ │ │
│ │lucrãri, resursele şi indicatorii tehnici │ │ │ │
│ │sunt parţial corelaţi │ │ │ │
│ │- Activitãţile proiectului, graficul de │ 15 │ │ │
│ │lucrãri, resursele şi indicatorii tehnici │ │ │ │
│ │sunt bine corelaţi │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈖.2 │Identificarea riscurilor posibile şi a │ Max. 5 │ │ │
│ │soluţiilor pentru reducerea/evitarea │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- riscurile au fost identificate şi │ 5 │ │ │
│ │soluţionate │ │ │ │
│ │- riscurile au fost identificate dar nu │ 2 │ │ │
│ │s-au prezentat soluţii de reducere/evitare│ │ │ │
│ │a acestora │ │ │ │
│ │- riscurile nu au fost identificate │ 0 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ 3. │Maturitatea proiectului │Max. 40 │Total: │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈗.1 │Disponibilitatea proiectului tehnic │ Max 20 │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │- proiectul tehnic este disponibil la │ 20 │ │ │
│ │depunerea CRF │ │ │ │
│ │- proiectul tehnic va fi disponibil în │ 10 │ │ │
│ │maxim 3 luni de la semnarea CF │ │ │ │
│ │- proiectul tehnic va fi disponibil în │ 5 │ │ │
│ │maxim 6 luni de la semnarea CF │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
𗈗.2 │Data estimatã pentru începerea programului│ Max 20 │ │ │
│ │de achiziţii privind servicii, lucrãri şi/│ │ │ │
│ │sau bunuri aferente derulãrii proiectului │ │ │ │
│ │este prevãzutã în intervalul: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │-0-3 luni de la semnarea contractului de │ 20 │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │-3-6 luni de la semnarea contractului de │ 10 │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │-peste 6 luni de la semnarea contractului │ 0 │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Total maxim │ 100 │Total │ │
│ │ │ │obţinut:│ │
└────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┘

Nume Evaluator ___________________________ Data ___________
Semnãtura ________________

Notã: Proiectul va fi propus pentru aprobarea cofinanţãrii din fonduri
publice dacã întruneşte un punctaj minim de 50 puncte şi dacã nu a obţinut 0
puncte la oricare din criteriile de mai sus.




Anexa 8 - Formatul cadru al contractului de finanţare

Cod SMIS

CONTRACT DE FINANTARE
(model orientativ)

Nr. ........... /......................

Intre:

Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de Organism Intermediar pentru Energie (in continuare OIE), in numele si pentru Autoritatea de Management a Programului Oprational Sectorial "Cresterea competitivitatii Economice" (in continuare AM), cu sediul in ............................, Tel./fax ..........., posta electronica ...................., cod de inregistrare fiscala ..........................., reprezentata legal de ......................, in functia de ...................., pe de o parte

si

Persoana Juridica .............. infiintata la data de .................., Cod de inregistrare fiscala .................................., cu sediul in Str. .................., Judetul ............., cod postal ................, Tel ..........., Fax ................., reprezentata prin .................. in functia de ...................... identificat prin B.I / C.I / PASS Seria .......... Nr. ........... CNP ................... in calitate de Beneficiar pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului Contract pentru acordarea finantarii nerambursabile in baza Cererii de finantare nr. .............. in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul acestui Contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AM, pentru implementarea Proiectului nr. ............ <cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit in continuare Proiect.
(2) Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in prezentul Contract si anexele acestuia, pe care Beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta.
(3) Cererea de finanţare depusã de Beneficiar, verificatã şi, eventual, modificatã şi/sau completatã pe parcursul procedurii de evaluare şi selectie, devine anexã la prezentul Contract, facând parte integrantã din acesta.
(4) Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze Proiectul pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract si cu legislatia nationala si comunitara.

ARTICOLUL 2 - DURATA CONTRACTULUI
(1) Contractul se încheie şi produce efecte de la data semnãrii de cãtre pãrţi.
(2) Data inceperii implementarii Proiectului este ........................
(3) Perioada de implementare a Proiectului este de ........... luni/ani.
(4) Contractul inceteaza de drept la 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS CCE.
(5) Pana la incetarea de drept a Contractului, Beneficiarul va avea obligatia de a pastra si de a pune la dispozitia OIE, AM, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism abilitat de a efectua verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile, toate documentele originale aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.

ARTICOLUL 3 - VALOAREA PROIECTULUI
(1) Valoarea totala a Proiectului care face obiectul finantarii nerambursabile este <.......> lei (in cifre si litere):
- valoare totala eligibila in suma de .......
- valoare neeligibila in suma de .......


┌───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────────┬───────────┐
│ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │Co-finanţarea │ Valoarea │
│ totalã a │ totalã │ eligibilã│ eligibilã │ eligibilã a │neeligibilã│
│proiectului│ eligibilã a│nerambursa-│nerambursa- │Beneficiarului│ a │
│ din care: │Proiectului,│ bilã din │ bilã din │ (lei) │proiectului│
│ (lei) │ din care: │ FEDR │ bugetul │ │ (lei) │
│ │ (lei) │ (lei) │ naţional │ │ │
├───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 1=2+6 │ 2=3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
└───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴───────────┘



(2) AM se angajeaza sa acorde o finantare nerambursabila de maxim <......> lei (cifre si litere), echivalenta cu ...........% din valoarea totala eligibila a Proiectului specificata la art. 3 (1); in cazul in care, la sfârsitul Proiectului, valoarea totala eligibila este mai mica decât valoarea totala eligibila contractata, suma acordata de AM se va reduce corespunzator.
(3) Valoarea totala eligibila aprobata prin prezentul Contract nu poate fi modificata in sensul majorarii acesteia fata de valoarea convenita prin contractul de finantare.
(4) Beneficiarul poate solicita modificari in cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile daca acestea nu afecteaza scopul principal al proiectului, iar impactul financiar se limiteaza la transferul de maxim 10% din suma inscrisa initial intr-o categorie de cheltuieli eligibile in cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse in cererea de finantare, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Nu trebuie sa se depaseasca limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislatia nationala si de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE.

ARTICOLUL 4 - PROIECT GENERATOR DE VENITURI (daca este cazul)
(1) Beneficiarul este obligat sa declare toate veniturile nepreconizate la data aprobarii Proiectului si direct realizate in timpul implementarii acestuia si ca rezultat al implementarii, timp de 5 ani dupa finalizarea proiectului. Valoarea totala eligibila a Proiectului va fi diminuata corespunzator valorii veniturilor respective.
(2) Prin "proiect generator de venituri", in sensul cu art. 55 din Regulamentul 1083/2006, se intelege orice operatiune care implica o investitie intr-o infrastructura a carei utilizare este supusa unor redevente suportate direct de utilizatori sau orice operatiune care implica vânzarea sau inchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alta furnizare de servicii contra unei plati.
(3) Cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu depasesc valoarea reala a costului de investitie cu deducerea valorii reale a veniturilor nete in urma investitiei pe parcursul unei perioade de referinta determinate pentru:
(a) investitiile intr-o infrastructura sau
(b) alte proiecte pentru care este posibil sa se estimeze obiectiv veniturile in prealabil.
(4) In cazul in care costul de investitie nu este integral eligibil pentru o cofinantare, veniturile nete sunt alocate pe o baza proportionala partilor eligibile din costul de investitie si celor neeligibile.
(5) Pentru acest calcul, OIE tine seama de perioada de referinta adecvata pentru categoria de investitie in cauza, categoria proiectului, rentabilitatea preconizata in mod normal, tinând seama de categoria de investitii in cauza, de aplicarea principiului "poluatorul plateste" si, dupa caz, de consideratii de echitate legate de prosperitatea relativa a statului membru respectiv.

ARTICOLUL 5 - CHELTUIELI ELIGIBILE
(1) Sunt eligibile acele cheltuieli prevazute in Cererea de finantare aprobata - Anexa VI la prezentul Contract si realizate in conformitate cu prevederile Hotãrârea Guvernului 759/2007 cu completarile si modificarile ulterioare si ale Ordinului MEF nr...... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile, cu completarile si modificarile ulterioare.
(2) Cheltuielile pentru obiectivele de investitii realizate in regie proprie nu sunt eligibile daca nu este specificat altfel in Ordinul..... de aprobare a listei de cheltuieli eligibile cu completarile si modificarile ulterioare.
(4) TVA este o cheltuiala neeligibila.
(5) Asigurarea sumelor necesare platii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale.

ARTICOLUL 6 - RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
(1) AM va autoriza cererile de rambursare in urma verificarii de catre OIE a documentelor justificative prezentate de beneficiar in maxim 80 de zile calendaristice de la data depunerii a acestora la OIE, iar OIE va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate, in cadrul aceluiasi termen.
(2) Rambursarea se va efectua de catre Unitatea de Plata pentru POS CCE, in termen de 10 zile calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizata, in lei in urmatorul cont:
cod IBAN:
titular cont:
denumire/adresa Trezoreriei:
(3) AM sau OIE poate prelungi termenele prevãzute la alin.(1) şi (2), cu informarea în prealabil a Beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificãri, precum şi în situaţia organizãrii unor misiuni de control anterioare autorizãrii plãţii.
(4) Beneficiarul va depune la OIE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmatoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalenta):
- Cerere de rambursare (Anexa IV) - 4 exemplare
- Raport de progres (Anexa V)
- Copii certificate, care sa contina mentiunea "conform cu originalul", stampila beneficiarului si semnatura reprezentantului legal al acestuia, dupa urmatoarele documente: facturi, documente de plata, extrase bancare, alte documente justificative
- Pentru procedura de achizitii: dovada publicitatii, criterii de selectie, raport de atribuire a contractului; documente similare acestora
- Pentru informare si publicitate: fotografii, anunturi, comunicate, documente pentru evidentierea platii publicitatii radio/TV
- Pentru achizitii de bunuri: copie certificata NIR, copie certificata dupa procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dupa procesul verbal de punere in functiune sau alte documente corespunzatoare.
- Pentru executie de lucrari de constructii: copii certificate dupa procesele verbale de verificare pe faze determinate de executie avizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, copii certificate dupa rapoartele dirigintelui de santier
(5) Facturile trebuie sa mentioneze detaliat bunul achizitionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuata. Pentru evitarea dublei finantari, toate facturile vor fi inscriptionate, sub semnatura reprezentantului legal al beneficiarului, cu numarul contractului de finantare si programul prin care este finantat (POS CCE).
(6) AM sau OIE au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclaritati, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.
(7) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achizitie de bunuri, numai dupa punerea lor in functiune sau intocmirea procesului verbal de predare-primire, precum si pentru prestari servicii, dupa acceptarea rezultatelor acestora de catre beneficiar.
Pentru executia de lucrari se accepta rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de executie.
(8) Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfârsitul proiectului.
(9) Rambursarea cheltuielilor se va estima in graficul de rambursare de mai jos:


┌───────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│ Cerere de │ Activitate/ │ Suma │ Deducere │ Suma │ │
│rambursare │subactivitate│estimativa │prefinantare│estimativa de│ Data │
│ nr. │ │ │(daca este │ rambursat │ depunerii │
│ │ │ │cazul) │ │ │
│ │ ├───────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ (1) │ (2) │ (3)=(1)-(2) │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1 │ │ │ │ │Pâna la ...│
├───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 2 │ │ │ │ │Pâna la ...│
├───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 3 │ │ │ │ │Pâna la ...│
├───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 4 │ │ │ │ │Pâna la ...│
├───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 5 │ │ │ │ │Pâna la ...│
├───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Total buget│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘



(10) Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic si nu justifica in scris motivele nerespectarii acesteia, OIE are dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integrala a sumelor rambursate.
(11) Plata finala pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finantata din fonduri publice, conform contractului de finantare, si se va efectua, daca nu se convine altfel, numai daca se dovedeste obtinerea performantelor tehnice si economice prevazute in studiul de fezabilitate si acceptate in urma selectiei proiectului, prin realizarea punerii in functiune, efectuarea testului de performanta, realizarea receptiei finale, cu sau fara validarea rezultatelor de catre un tert certificat si preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare. Plata finala este conditionata si de obtinerea unui raport independent de audit final favorabil.
(12) OIE sau AM poate suspenda, aproba partial sau respinge la plata o cerere de rambursare in cazul detectarii unei cheltuieli neeligibile sau in cazul nerespectarii prevederilor contractuale sau legale aplicabile.

ARTICOLUL 7 - OBLIGATIILE PARTILOR
A. Obligatiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul trebuie sa asigure implementarea Proiectului in conformitate cu cele asumate prin Cererea de finantare aprobata. Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata OIE pentru implementarea Proiectului.
(2) In situatia in care beneficiarul nu realizeaza integral indicatorii proiectului asumati prin contract, finantarea nerambursabila acordata va fi redusa fie proportional fie in cazuri justificate, cu luarea in considerare a specificului proiectului.
(3) In cazul subcontractarii in tot sau in parte a managementului de proiect, în condiţiile legii, responsabilitatea revine in exclusivitate Beneficiarului.

a) Implementare
(4) Beneficiarul trebuie sa implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat si in concordanta cu prevederile acestui Contract.
(5) Beneficiarul isi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul implementarii Proiectului. OIE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa Beneficiarului.
(6) Beneficiarul are obligatia de a solicita aprobarea OIE pentru orice propunere de modificare intervenita in bugetul previzionat al Proiectului si aprobat prin prezentul Contract, cu mentionarea motivelor care au condus la aceasta, in vederea incheierii unui act aditional.
(7) Pe toata perioada de implementare a proiectului, in situatia in care sunt diferente fata de graficul de rambursare prevazut in contract, Beneficiarul va transmite OIE, previziuni privind fluxurile financiare trimestriale, cu 45 de zile anterior inceputului trimestrului pentru care se preconizeaza modificari.
(8) Beneficiarul este obligat sa raporteze lunar/trimestrial progresul inregistrat in implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de Progres, in conformitate cu Anexa V.

b) Control si Audit
(9) Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de Proiect solicitate de catre AM, OIE, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat conform legislatiei in vigoare sa verifice sau sa realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale.
(10) Beneficiarul are obligatia sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor, punând la dispozitie, la cerere si in termen, documentele solicitate si asigurând disponibilitatea si prezenta personalului implicat in implementarea proiectului, precum si a managerului proiectului verificat sau auditat, pe intreaga durata a verificarilor.
(11) Beneficiarul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului.

c) Politici comunitare si nationale
(12) Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile aplicabile cuprinse in cererea de finantare si legislatia aferenta referitoare la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, in special cele privind achizitiile publice, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea.

d) Achizitii
(13) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.
(14) In cazul contractelor de furnizare si de servicii, nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor incheiate in vederea implementarii proiectului in proportie mai mare de 75%. In cazul contractelor de lucrari se poate accepta o subcontractare in proportie mai mare de 75%, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

e) Asigurarea co-finantarii si a cheltuielilor neeligibile
(15) Beneficiarul este obligat sa asigure sumele necesare co-finantarii cheltuielilor eligibile si a finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea implementarii Proiectului.

f) Evaluare
(16) Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza OIE, AM, Comisiei Europene si/sau agentilor lor autorizati orice document sau informatie, in termenul solicitat, in vederea realizarii evaluarii POS CCE si/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluarii va fi pus la dispozitia Beneficiarului de catre OIE.

g) Evidenta contabila distincta
(17) Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.
(18) Beneficiarul este obligat sa informeze OIE cu privire la modul in care se realizeaza evidenta contabila distincta privind proiectul, transmitând OIE, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul contract.

h) Pastrarea documentelor
(19) Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale.
Toate documentele vor fi pastrate inclusiv pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a POS CCE, fãrã a se încãlca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale prevãzut în legislaţia naţionalã.
(20) Documentele trebuie sa fie usor accesibile si pastrate astfel incât sa permita verificarea lor, in conformitate cu Anexa VIII.
(21) Beneficiarul este obligat sa informeze OIE cu privire la locul pastrarii documentelor, transmitând OIE, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul contract.

i) Modificari substantiale
(22) Beneficiarul este obligat sa nu faca modificari substantiale ale proiectului pe o perioada de 5 ani de la finalizarea Proiectului (data ultimei plati), sub sanctiunea rezilierii contractului cu sistarea finantarii nerambursabile si recuperarea integrala a sumelor acordate pâna in acel moment, in conformitate cu legislatia nationala.
(23) Modificarile substantiale la un proiect sunt acelea care:
c. afecteaza major natura si conditiile de implementare sau ofera unui tert un avantaj necuvenit si
d. rezulta de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietatii unui articol de infrastructura, o incetare sau schimbare in localizare a investitiei sau incetarea unei activitati de productie (dupa caz, unde se aplica). Beneficiarul are obligatia de a informa OIE in termen de 15 de zile calendaristice de la data aparitiei oricarei modificari de mai sus.
(24) Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata si in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum si in cazul in care acestea au fost vândute, inchiriate sau instrainate sub orice forma intr-o perioada de 5 ani dupa finalizarea Proiectului.

B. Obligatiile OIE
(1) OIE va informa Beneficiarul despre data inchiderii oficiale/partiale a Programului Operational Sectorial "Cresterea competitivitatii economice" prin intermediul unei notificari si prin intermediul mijloacelor publice de informare.
(2) OIE are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului.
(3) OIE are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandarile formulate de catre AM, Comisia Europeana si alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.
(4) OIE are obligatia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informatiilor sau clarificarilor pe care aceasta le considera necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 8 - CONFIDENTIALITATE
(1) OIE, AM si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea documentelor, materialelor, datelor si informatiilor in legatura cu Proiectul si care sunt stabilite de catre parti, de comun acord, ca fiind confidentiale, fara a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate in acest sens, conform legislatiei in vigoare. OIE va semna in acest sens un acord de confidentialitate cu Beneficiarul, in conformitate cu Anexa IX.
(2) Nu pot fi declarate ca si confidentiale documentele, materialele, datele si informatiile folosite in scop publicitar pentru informarea si promovarea utilizarii Instrumentelor Structurale, precum si cele rezultate din obligatia Beneficiarului de a respecta masurile de informare si publicitate conform Anexei III - Masurile de informare si publicitate.
(3) Nerespectarea obligatiei de confidentialitate indrituieste partea vatamata sa pretinda daune interese partii in culpa.

ARTICOLUL 9 - DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR SI ECHIPAMENTELOR
Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industriala (ex. brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, marcile), cât si dreptul de autor asupra creatiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 10 - CESIUNEA
(1) Prezentul Contract in integralitatea sa precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 11 - NEREGULI
(1) Prin neregula se intelege orice incalcare a unei dispozitii a legislatiei comunitare si/sau nationale, care rezulta dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene si/sau a bugetelor din care provine cofinantarea publica aferenta. Sunt asimilate neregulilor si orice alte incalcari ale prezentului contract de finantare.
(2) OIE va lua masurile necesare pentru identificarea neregulilor si constatarea creantelor bugetare aferente proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului si va dispune toate masurile pe care le considera necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor asupra implementarii Proiectului, masuri care pot viza inclusiv suspendarea executarii Contractului si/sau rezilierea acestuia.
(3) Constituie obiect al recuperarii debitul constatat individualizat in titlul de creanta, potrivit prevederilor legislatiei in domeniu.
(4) Termenul de plata pentru sumele care fac obiectul recuperarii se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta, potrivit legii, termen de la expirarea caruia beneficiarul va datora majorari de intârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedura fiscala in vigoare.
(5) Daca stingerea creantei nu se realizeaza prin plata voluntara din partea beneficiarului, in termenul prevazut la alineatul precedent, OIE va proceda la stingerea creantei bugetare din urmatoarele cereri de rambursare.
(6) In cazul in care creantele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntara sau din urmatoarele cereri de rambursare, OIE va informa AM, care va sesiza organele competente in vederea declansarii procedurii de executare silita.
(7) In cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii Proiectului, Beneficiarul are obligatia sa restituie in termenul prevazut la alin. 4 debitul individualizat in titlul de creanta.
In cazul nerespectarii obligatiei de restituire a debitului, AM va sesiza organele competente in vederea declansarii procedurii de executare silita.
(8) Orice plata excedentara efectuata de catre Unitatea de Plata constituie plata necuvenita iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele respective AM.
(9) Recuperarea sumelor platite excedentar de catre Unitatea de Plata se face conform prevederilor alin. (3)-(7).
(10) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea catre Unitatea de Plata pentru POS CCE a sumelor datorate cad in sarcina exclusiva a Beneficiarului, cu exceptia platilor excedentare, când comisioanele cad in sarcina AM sau Unitatii de Plata.

ARTICOLUL 12 -MONITORIZARE SI CONTROL
Monitorizarea si controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de catre OIE si AM. Beneficiarul se obliga sa respecte prevederile mentionate in Anexa II - Masuri de monitorizare si control.

ARTICOLUL 13 - INFORMARE SI PUBLICITATE
Toate masurile de informare si publicitate vor fi realizate de catre Beneficiar in conformitate cu Anexa III - Masuri de informare si publicitate.

ARTICOLUL 14 - PERSOANE DE CONTACT SI ADRESE
(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este .......... (numele, functie, datele de contact, actul oficial prin care a fost desemnat ca si reprezentant legal si eventual, daca este cazul, perioada pentru care a fost desemnat)
(2) Managerul de proiect este ......................... (nume, functie, date de contact)
(3) Persoana de contact a Beneficiarului este................................. (nume, functie, date de contact)
(4) Persoana responsabila cu operatiunile financiare este.................. (nume, functie, date de contact, imputernicire, specimen de semnatura.)
(5) Persoana de contact din cadrul OIE este ...................... (nume, functie, date de contact)
(6) Intreaga corespondenta legata de prezentul Contract se va face in scris, cu mentionarea numarului si titlului Proiectului precum si a codului SMIS si se va transmite la urmatoarele adrese:
Pentru Beneficiar.........
Pentru Organismul Intermediar......................

ARTICOLUL 15 - MODIFICARI SI COMPLETARI LA CONTRACT
(1) Orice modificare si completare la Contract se va face cu acordul ambelor parti, cu avizul AM.
(2) Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie facuta in scris printr-un act aditional incheiat in aceleasi conditii si termene ca si Contractul initial.
(3) Actul aditional nu poate sa vizeze o modificare substantiala a proiectului asa cum este definita aceasta in prezentul contract.
(4) Beneficiarul trebuie sa informeze Organismul Intermediar despre orice situatie care poate determina intârzierea executarii Contractului in termen de 10 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte de sfârsitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea insotita de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunzator doar in urma aprobarii de catre Organismul Intermediar, cu avizul AM, prin incheierea unui act aditional, cu prevederea clara a noului termen.
(5) In cazul schimbarii adresei, sediului social, contului de trezorerie, inlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul notifica Organismul Intermediar in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operarii modificarii. Notificarea va constitui anexa la prezentul contract, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.
(6) Pentru schimbarea contului si /sau a bancii creditoare, daca Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinantarea Proiectului, notificarea va fi insotita de contractul scris al bancii creditoare. In cazul schimbarii persoanei responsabile cu operatiunile financiare, Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum si datele sale de contact, imputernicirea si specimenul de semnatura. Notificarea va constitui anexa la prezentul contract, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional.
(7) In cazul in care costul total al Proiectului (inclusiv TVA) depaseste pe parcursul implementarii pragurile stabilite pentru proiectele majore prevazute la art. 39 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, Contractul de finantare se reziliaza.

ARTICOLUL 16 - FORTA MAJORA
(1) Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de inlaturat independent de vointa partilor intervenit dupa data semnarii Contractului, care impiedica executarea in tot sau in parte a Contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.
(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo etc.
(3) Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data aparitiei si de a dovedi, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice.Notificarea va fi insotita de certificatul constatator de forta majora eliberat de autoritatea competenta conform legislatiei in vigoare, dupã caz. De asemenea, are obligatia de a comunica data incetarii cazului de forta majora, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice.
(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor actiunii fortei majore.
(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii si incetarii cazului de forta majora, in conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.
(7) In cazul in care forta majora si efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, partile se vor intâlni intr-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
(8) In cazurile de forta majora Organismul Intermediar, cu avizul AM, poate decide sa inceteze Contractul printr-o notificare scrisa, fara a fi solicitata restituirea finantarii nerambursabile deja platite.

ARTICOLUL 17 - INCETAREA CONTRACTULUI
(1) Prezentul contract inceteaza de drept la 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS CCE.
(2) Contractul poate inceta si in situatia cazului de forta majora in conditiile art. 16 alin. (8).
(3) Contractul se considera reziliat de drept, fara alta formalitate sau punere in intarziere (pact comisoriu de grad IV), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in cazul in care se constata neconcordanta intre starea de fapt dovedita si cele declarate de catre Beneficiar in cererea de finantare, referitor la faptul ca proiectul nu face obiectul unei finantari din alte fonduri publice nationale sau comunitare sau ca nu a mai beneficiat de finantare din alte programe nationale sau comunitare, cu avizul AM.
(4) Contractul se considera reziliat, dupa punerea in intârziere, printr-o notificare scrisa, fara nicio alta formalitate (pact comisoriu de grad III), urmând ca Beneficiarul sa restituie sumele rambursate pâna in acel moment, in urmatoarele situatii:
a. Beneficiarul nu a inceput implementarea proiectului in termen de 6 luni de la data incheierii Contractului, din motive imputabile Beneficiarului. Organismul Intermediar va transmite o instiintare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat.
b. In cazul intervenirii modificarilor substantiale in conformitate cu cele mentionate in art. 7 alin. (22), (23) si (24).
c. In cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului prevazut in contractul de finantare.
d. Daca beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data mentionata in grafic cu respectarea conditiilor art . 6 alin. (10).
e. In cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevazute la art. 11, care fac imposibila derularea in continuare a contractului.
f. In cazul nerespectarii obligatiilor cu privire la control si audit.
g. In cazul prevazut la art. 15 alin. (7).
h. In alte cazuri de incalcare de catre Beneficiar a Contractului de finantare, care fac imposibila derularea in continuare a contractului, daca OIE decide in acest sens.
(5) Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativã încetarea contractului decât cu restituirea sumelor rambursate şi cu plata unei sume de 100% din valoarea finanţãrii aprobate.
(6) Contractul va fi declarat nul, in cazul in care, dupa incheierea contractului, se constata neindeplinirea unei conditii de valabilitate sau de eligibilitate, existente anterior sau concomitent incheierii acestuia.
(7) Anterior rezilierii Contractului, OIE si AM poate suspenda platile ca o masura de precautie, cu notificarea Beneficiarului.

ARTICOLUL 18 - LEGEA APLICABILA
(1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, intelese si aplicate in conformitate cu legislatia nationala si/sau cea comunitara in vigoare.
(2) Prezentul Contract obliga partile sa respecte intocmai si cu buna credinta fiecare dispozitie a acestuia in conformitate cu principiul obligativitatii contractului intre parti.
(3) Contractul este guvernat de legea româna.

ARTICOLUL 19 - ANEXE
(1) Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul Contract si fac parte integranta din acesta, având aceeasi forta juridica:
Anexa I: Conditii speciale privind contractul
Anexa II: Masurile de monitorizare si control
Anexa III: Masurile de informare si publicitate
Anexa IV: Modelul cererii de rambursare
Anexa V: Modelul raportului de progres
Anexa VI: Cererea de finantare
Anexa VII: Modelul raportului privind durabilitatea investitiei
Anexa VIII: Notificare privind modul de pastrare a documentelor si a evidentei contabile legate de proiect
Anexa IX: Acord de confidentialitate

ARTICOLUL 20 - DISPOZITII FINALE
(1) In eventualitatea unui litigiu intre OIE sau AM si Beneficiar, survenit in executarea acestui Contract, se va incerca solutionarea acestuia pe cale amiabila. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla sediul OIE sauAM.
(2) Pentru solutionarea pe cale amiabila, partea nemultumita va convoca partea adversa, comunicându-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin inmânarea inscrisurilor sub semnatura de primire.
(3) Data convocarii pentru solutionarea pe cale amiabila nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin.(2).
(4) Rezultatul concilierii se va consemna intr-un proces-verbal cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti. Inscrisul despre rezultatul concilierii ori, in cazul in care paratul nu a dat curs convocarii prevazute la alin. (2), dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 20 de zile, se anexeaza la cererea de chemare in judecata.
(5) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
(6) Incheiat in trei exemplare originale in limba româna, un exemplar pentru OIE, un exemplar pentru Unitatea de Plata si un exemplar pentru Beneficiar.


Organismul Intermediar pentru Energie Beneficiar
Reprezentant legal Reprezentant legal
Nume/Prenume Nume/Prenume
Semnatura Semnatura
Data Data

Directia Juridica Control financiar preventiv propriu

Nume/Prenume Nume/Prenume
Semnatura Semnatura
Data Data



Anexa I - Conditii speciale privind contractul

Anexa II - Mãsurile de monitorizare şi control

I. MONITORIZAREA:
Monitorizarea proiectelor se face de catre Organismul Intermediar pentru Energie (OIE), in vederea urmaririi indeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru masurarea obtinerii rezultatelor prevazute.
Monitorizarea consta in urmarirea progresului fizic si procedural inregistrat in implementarea proiectului si in colectarea si introducerea in SMIS (Sistemul Unic de Management al Informatiilor) a tuturor informatiilor legate de proiect.
Procesul de monitorizare incepe din momentul semnarii contractului de finantare si se termina la 5 ani (3 ani) dupa finalizarea proiectului.
Pentru realizarea monitorizarii fizice a proiectelor, OIE-ul va desfasura urmatoarele activitati:
a) verificarea continutului documentelor de raportare elaborate si transmise de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic/indicatori/durabilitatea investitiei);
b) vizite de monitorizare care isi propun verificarea stadiului fizic al implementarii proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anuntate si ad-hoc) si verificarea durabilitatii investitiei.

a) Verificarea documentelor
Beneficiarul trebuie sa transmita OIE pe toata durata de implementare a proiectului urmatoarele tipuri de rapoarte:
1. rapoarte lunare/trimestriale de progres tehnic, (Anexa V la Contractul de finantare) documentul standard de monitorizare ce prezinta progresul fizic al proiectului;
2. rapoarte speciale (ad-hoc) solicitate pe probleme specifice aparute in perioada de implementare (nu necesita un format standard);
3. raportul final al proiectului, document standard (Anexa V la Contractul de finantare);
4. raportul privind durabilitatea investitiei (Anexa VIII la Contractul de finantare) documentul standard pentru operatiuni de infrastructura care atesta faptul ca investitia facuta prin proiect a suferit/nu a suferit modificari substantiale in perioada ultimilor 5 ani de la finalizare, in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006); rapoartele vor fi anuale pe o perioada de 5 ani (3 ani) de la finalizarea proiectului.
Rapoartele lunare vor fi transmise pâna in data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportul, in cazul celor trimestriale pina in data de 5 a lunilor aprilie-pentru trim I, iulie-pentru trim. II, octombie-pentru trim.III si ianuarie-pentru trim IV. Daca data de 5 cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste in mod corespunzator pâna la prima zi lucratoare care urmeaza. In cazul in care Raportul de Progres este insotit de Cererea de Rambursare, respectivul Raport va cuprinde toate datele corespunzatoare perioadei aferente Cererii de Rambursare.
Rapoartele privind durabilitatea investitiei vor fi transmise pana in data de 31 ianuarie a fiecarui an in care se monitorizeaza durabilitatea investitiei. Daca data de 31 cade intr-o zi nelucratoare, termenul de transmitere va fi anterior acestei date, respectiv in ultima zi lucratoare din luna ianuarie). In cazul in care beneficiarul comunica modificarea substantiala conform art.57, raportul va fi transmis in 15 zile calendaristice de la data aparitiei modificarii.
Verificarile documentelor vor asigura ca rapoartele elaborate de catre beneficiar sunt complete si corecte, ca respecta documentele standard convenite in Contractul de finantare (daca este cazul), ca proiectul este implementat in conformitate cu legile comunitare si nationale. De asemenea vor urmari evolutia in timp a indicatorilor stabiliti prin Contractul de finantare, realizarile fata de tinta propusa, procent de realizare.
Daca in rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificari OIE il va notifica pe Beneficiar, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat sa trimita catre OIE datele conform termenelor solicitate.

b) Vizita de monitorizare
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizica a unui proiect, sistemul de management al proiectului si de a permite echipei de monitorizare sa verifice datele transmise prin rapoartele de progres si sa colecteze date suplimentare fata de cele cuprinse in rapoartele de progres, in vederea aprecierii valorii indicatorilor fata de tintele propuse si a acuratetei informatiei furnizate de beneficiar.
Scopul vizitei de monitorizare este:
sa asigure faptul ca proiectul progreseaza sub aspect de realizare fizica in conformitate cu calendarul activitatilor inclus in contractul de finantare;
sa identifice posibile probleme cât mai curând cu putinta si sa emita sugestii de imbunatatire a implementarii;
sa identifice elementele de succes ale proiectului; sa asigure o comunicare stransa intre beneficiari si OIE care sa conduca la o buna conlucrare in vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevazuti in contract in perioada de timp prevazuta).
Beneficiarul are obligatia de a participa la vizita, impreuna cu persoanele implicate in implementarea proiectului si de a furniza echipei de monitorizare toate informatiile solicitate.
OIE va intocmi un raport al vizitei de monitorizare, care va cuprinde, constatari si, daca este cazul, recomandari. Recomandarile semnalate in urma vizitei de monitorizare vor fi urmarite de OIE in urmatorul Raport de Progres.

II. CONTROLUL
AM POS CCE/OI efectueaza verificari la fata locului pe baza de esantion, stabilit in urma realizarii unei analize de risc efectuate la nivelul fiecarei institutii, sau la sesizare.
Verificarea pe teren se realizeaza de catre OI, cel putin o data pe durata de implementare a proiectului si in mod obligatoriu inainte de plata ultimei cereri de rambursare.
Respectarea legislatiei nationale privind achizitiile publice efectuate de beneficiar in cadrul Contractului va fi verificata de OI si/sau alte structuri care reprezinta MEF, UCVAP si ANRMAP, Autoritatea de Audit.
AM POS CCE, OI si/sau alte structuri cu atributii de control/verificare/audit a finantarilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toata durata contractului de finantare.

Anexa III - Mãsurile de informare şi publicitate
Se vor realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 si a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala ce definesc masurile de informare si publicitate privind operatiunile finantate din instrumente structurale. Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de catre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor in conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.
1. Reguli generale - cerinte pentru toate proiectele Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiara nerambursabila obtinuta prin POS CCE, in conformitate cu cele declarate in cererea de finantare.
Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta efectuarea unor corectii financiare.
Beneficiarul este de acord ca odata cu acceptarea finantarii urmatoarele date sa fie publicate, electronic sau in orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totala a finantarii, datele de incepere si de finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia.
Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, sigla "Fonduri Structurale" elaborata de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum si mentiunea Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", insotite de mentiunea "Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala". Prin produse de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, comunicate de presa, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.
Beneficiarii vor utiliza indicatiile tehnice mentionate in Manualul de vizibilitate (disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro)
Beneficiarii au obligatia sa transmita catre OI pentru avizare toate materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.
Beneficiarii au obligatia sa detina un dosar (in format tiparit si/sau electronic) in care vor fi inregistrate toate documentele si produsele aferente activitatilor de informare si publicitate desfasurate.
Publicatiile tiparite care sunt realizate in cadrul proiectului trebuie sa mentioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, precum si participarea Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" pe prima si ultima coperta.
Publicatiile trebuie sa includa obligatoriu pe ultima coperta: titlul programului, editorul materialului, data publicarii, textul: "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene", precum si date de contact pentru obtinerea mai multor informatii la cerere de catre cei interesati.
Publicatiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE si ale OI relevant.
Website-urile dezvoltate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" vor mentiona participarea Uniunii Europene pe pagina principala a acestuia (i.e. homepage).
Bannerele expuse in actiunile proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" vor avea inscriptionate titlul programului/proiectului, mentiunea POS CCE, sigla Guvernului, sigla Fondurilor Structurale in România si sigla Uniunii Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel incât sa asigure vizibilitatea maxima pentru POS CCE si contributiei financiare a Uniunii Europene.
Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:
a) 2,5m x 0,8m pentru o sala cu o capacitate de maxim 100 de persoane
b) 4 m x 1,2 m pentru o sala mai mare sau in exterior.
In cazul achizitiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care sa contina urmatoarele elemente informative obligatorii: mentiunea POS CCE, sigla Guvernului si sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei. Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafata cea mai vizibila a echipamentului. Dimensiuni optime 100x100mm, sau 90x50 mm in functie de spatiul disponibil.
Beneficiarii sunt obligati sa asigure o informare transparenta si corecta a mass-media asupra proiectului finantat prin POS CCE.
Beneficiarul este obligat sa anunte prin comunicate/anunturi de presa inceperea si incheierea activitatilor din proiect.
La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu cea mai mare audienta conform Studiului National de Audienta (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor.
Informarea va include urmatoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului României, mentiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale in România sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investitiei, beneficiarul.
2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrari si achizitii de bunuri
2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementarii proiectului
Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura (lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500 000 de euro sunt obligati sa monteze panouri pentru toata durata de implementare a proiectului, chiar la locatia (amplasamentul) proiectului. Panourile trebuie sa includa un spatiu rezervat pentru indicarea contributiei financiare a Uniunii Europene.
Panourile trebuie montate chiar la locatia (amplasamentul) proiectului. Fiecare panou va mentiona faptul ca proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Panourile trebuie confectionate dintr-un material rezistent.
Numarul si dimensiunile panourilor trebuie sa corespunda dimensiunii operatiunii si trebuie sa fie suficient de vizibile astfel incât cei care trec pe lânga ele sa le poata citi si sa inteleaga natura proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm si 2000 mmx1200mm.
Cel putin 25% din suprafata panoului va fi consacrata participarii Comunitatii, si in mod specific va cuprinde:
a) imaginea Uniunii, cu steagul si cuvintele "Uniunea Europeana" fara a fi prescurtate;
b) titlul proiectului/investitiei;
c) valoarea proiectului;
d) mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene. Marimea caracterelor pentru mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeasi ca si cea folosita pentru informatiile referitoare la cofinantarea nationala, si nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru scrierea titlului proiectului. De ex. Proiect finantat in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" si cofinantat xx% de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala";
e) beneficiarul proiectului;
f) numele contractorului;
g) termenul limita de executie;
h) mentiunea POS CCE;
i) numele autoritatii de management;
j) numele organismului intermediar;
k) sigla Guvernului României;
Panourile vor fi inlocuite cel târziu dupa sase luni de la terminarea proiectului cu placi permanente.
2.2 Reguli aplicabile dupa incheierea proiectului
Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura (lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achizitii de bunuri pentru care valoarea contributiei publice depaseste 500 000 de euro sunt obligati ca la nu mai târziu de 6 luni de la incheierea proiectului sa monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile Uniunii Europene.
Placile permanente trebuie sa indeplineasca aceleasi caracteristici tehnice si de informatii ca si panourile.

Anexa IV - Modelul cererii de rambursare


1. Cerea de rambursare nr. ........... din data de ......................
2. Perioada de referinta de la ..../...../..... pana la ..../...../.......
3. Tipul cererii de rambursare

┌───────────────────────────┬───┐
│Cerere intermediarã │ │
├───────────────────────────┼───┤
│Cerere finalã │ │
└───────────────────────────┴───┘

4. Date despre beneficiar:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
Numele beneficiarului: │ │
└──────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Adresa: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
Codul fiscal: │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
Numele bancii: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
Cod IBAN: │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Detalii despre proiecte:

┌──────────────────────────────────────────────────┐
Programul operational: │ │
└──────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
Axa prioritara: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
Domeniul major de interventie: │ │
└──────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
Operatiunea: │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┐
Data de inceput a proiectului: │ │
└──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
Titlu proiect: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐
Numarul contractului de finantare: │ │
└──────────────────────────────────────┘

6. Cheltuieli eligibile
A) Cheltuieli eligibile realizate in perioada de referinta pentru care se
solicita rambursarea in aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

┌──────────┬──────────┬─────────────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────────┬────┐
│Categorii │ │ Factura/Alte │Con- │Fur-│OP │Ex- │Valoarea │TVA │
│de │Descriere │documente justi- │tract│ni- │(nr./│tras │cheltu- │*4) │
│cheltuieli│activitati│ficative (acolo │ │zor │data)│de │ielilor │ │
│eligibile │/achizitii│unde este cazul) │ │ │ │cont │eligibile│ │
│ │ │ │ │ │ │data)│solicita-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │te de be-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │neficiar │ │
│ │ │ │ │ │ │ │din pre- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │zenta │ │
│ │ │ │ │ │ │ │facturã │ │
│ │ │ │ │ │ │ │*3) │ │
│ │ ├───┬────┬────────┤ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │ │Nr.│Data│Val. din│ │ │ │ │Fara TVA │ │
│ │ │ │emi-│factura │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │te- │*5) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rii ├────┬───┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fara│TVA│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┴───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
│ (1) │ (2) │(3)│(4) │ (5) │ (6) │(7) │ (8) │ (9) │ (10) │(11)│
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┬───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
𗈕 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┬───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
𗈖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┬───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
𗈗.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
│I. Total │ N/A │N/A│N/A │ │ │ N/A │N/A │ N/A │ N/A │ │ │
│costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│*6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
│II. Veni- │ N/A │N/A│N/A │ │ │ N/A │N/A │ N/A │ N/A │ │N/A │
│turi nete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect*7)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────┼────┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼─────────┼────┤
│III. Va- │ N/A │N/A│N/A │ │ │ N/A │N/A │ N/A │ N/A │ │ │
│loarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a Cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de Rambur-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sare*8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴───┴────┴────┴───┴─────┴────┴─────┴─────┴─────────┴────┘
__________
*3) Se calculeaza aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv
ratele de co-finantare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura
fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevazute in
coloana 1, de la 1-n
*4) TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii
mentionati la art. 9 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului 29/2007, se calculeaza la cheltuielile
eligibile
*5) Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de
cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fara TVA si TVA
aferent
*6) In linia I, coloana (5) se completeaza suma cheltuielilor eligibile din
factura fara TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru
categoriile de cheltuieli eligibile 1-n
In linia I, coloana (10) se completeaza suma cheltuielilor eligibile
solicitate spre rambursare, respectiv in coloana (11) suma valorilor TVA
pentru cheltuielile solicitate spre rambursare
*7) In linia II, coloana (5) - total venituri nete generate in perioada de
referinta aferente cheltuielilor eligibile
In linia II, coloana (10) - se aplica procentul aferent fondurilor publice
la valoarea din linia II, coloana (5)
*8) III= (I-II), se completeaza in coloanele (5) si (10)

Copiile cu mentiunea "conform cu originalul" sunt atasate ca justificare;
documentele originale sunt verificate la fata locului de OI
B) Situatia rambursarilor
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Categorii │Total │Total │Total │Total │Total │Sold │
│de │cheltuieli│cheltuieli│cheltuieli│cheltuieli│cheltuieli│conform │
│cheltuieli│eligibile │eligibile │eligibile │eligibile │realizate │contrac- │
│eligibile │aprobate │acoperite │rambursate│pana la │in │tului │
│ │prin │din con- │pana la │prezenta │perioada │ │
│ │contract │tribuţie │prezenta │cerere │de │ │
│ │ │proprie │cerere │ │referinta │ │
│ │ │(buget │ │ │pentru │ │
│ │ │local, │ │ │care se │ │
│ │ │surse │ │ │solicita │ │
│ │ │private) │ │ │rambursa- │ │
│ │ │pana la │ │ │rea │ │
│ │ │prezenta │ │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │(4)=(2)+ │ (5)*9) │(6)=(1)- │
│ │ │ │ │(3) │ │(4)-(5) │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│COSTURI │ │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. VENI- │ │ │ │ │ │ │
│TURI NETE │ │ │ │ │ │ │
│DIN │ │ │ │ │ │ │
│PROIECT │ │ │ │ │ │ │
│*10) │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III.TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │
│(I-II) │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. PRE- │ │ │ │ │ │ │
│FINANŢARE │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │ │
│(III-IV)*)│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
_________
*9) Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 - Tabelul 6.A
*10) Pentru proiecte generatoare de venituri conform definitiei
RC 1083/2006 art. 55
*) Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ................ LEI,
reprezentând cheltuieli eligibile si TVA*11) reprezentând .............. LEI.
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Valoarea │Prefinantare │Suma solicita-│ FEDR │Buget de Stat │
│eligibila a │*13) │ta spre ram- │ │ (BS) │
│Cererii de │ │bursare prin │ │ │
│Rambursare*12)│ │prezenta │ │ │
│ │ │cerere │ │ │
│ (1) │ (2) │ (3)=(1)-(2) │ (4)=(3)*%FEDR │ (5)=(3)*%BS │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘
_________
*11) TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii
mentionati la art. 9, alin. 3 din Ordonanţa Guvernului 29/20047.
*12) Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A
*13) Se va trece suma de prefinantare de dedus, conform contractului de
finantare (fara aplicarea procentului la valoarea eligibila din Cererea de
Rambursare)

8. Declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului:
In calitate de Beneficiar declar urmatoarele:
A) Cererea de Rambursare se bazeaza doar pe cheltuieli efectuate si
efectiv platite;
B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile si au survenit in perioada de
eligibilitate;
C) Contributia pentru co-finantare este determinata in conformitate cu
prevederile Contractului de Finantare;
D) Proiectul nu este finantat prin alte instrumente ale CE si nici prin alte
instrumente nationale de co-finantare decât cele precizate in Contractului de
Finantare;
E) Toate tranzactiile sunt inregistrate in sistemul contabil distinct, deci
suma ceruta corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerintele in ceea ce priveste publicitatea au fost indeplinite in
conformitate cu prevederile din Contractului de Finantare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizitiile publice, protectia mediului
si egalitatii de sanse au fost respectate;
H) Suma solicitata este in conformitate cu prevederile Contractului de
Finantare si a contractelor de achizitie publica;
I) Toate documentele suport sunt inregistrate in conformitate cu prevederile
legislatiei Nationale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând
prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul in
declaratii.

Declar ca toate documentele originale asa cum sunt definite in lista de anexe
sunt pastrate de institutie, stampilate, semnate si sunt la dispozitia
consultarii in scopul auditului.
Sunt constient de faptul ca, in cazul nerespectarii prevederilor contractuale
sau in cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de
Rambursare, este posibil sa nu se plateasca, sa fie corectate sau sa se
recupereze sumele platite nejustificat.

Organizatia Beneficiarului:
Nume si Prenume:
Functia: Director Proiect
Data:

9. Lista Anexe
┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. crt.│ Denumire Anexe │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕. │Raport de progres │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖. │Documente insotitoare: (conform contractului de finantare) │
│ │Ex. : │
│ │Copii certificate,care sa contina mentiunea"conform cu originalul",│
│ │stampila beneficiarului si semnatura reprezentantului legal al │
│ │acestuia, dupa urmatoarele documente: facturi(trebuie sa mentioneze│
│ │detaliat bunul achizitionat, serviciul prestat sau lucrarea │
│ │efectuata), documente de plata, extrase bancare, alte documente │
│ │justificative │
│ │Pentru procedura de achizitii: dovada publicitatii, criterii de │
│ │selectie, raport de atribuire a contractului │
│ │Pentru informare si publicitate: fotografii, anunturi, comunicate, │
│ │documente pentru evidentierea platii publicitatii radio /TV │
│ │Pentru achizitii de bunuri: copie certificata NIR,copie certificata│
│ │dupa procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dupa │
│ │procesul verbal de punere in functiune │
│ │Pentru prestari servicii: aprobarea beneficiarului pentru │
│ │documentele remise in cadrul consultantei, foi de prezenta la │
│ │cursuri, fise de evaluare intocmite de catre participantii la │
│ │cursuri, statele de plata ale trainerilor (copii certificate) │
│ │Pentru executie de lucrari de constructii: copii certificate dupa │
│ │procesele verbale de verificare pe faze determinante de executie │
│ │avizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, copii │
│ │certificate dupa rapoartele dirigintelui de santier │
├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Functia: Director Proiect Functia: Reprezentant Legal │
│Nume Prenume: Nume Prenume: │
│Semnatura: Semnatura: │
│Data Data: │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

A se completa de catre institutiile oficiale:
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nume/Semnatura OF OI │Nume/Semnatura Sef SMFC OI: │
│Data primirii de catre OF OI : │Data : │
│Data verificarii: │Verificat si aprobat Cererea de │
│Observatii : │Rambursare in suma │
│ │de:______LEI │
│ │Data : │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────┐
│ Autoritatea de Management │
│ Bun de plata in suma de ................. │
│ Nume /Semnatura Responsabil │
│ .................................. │
│ Functia │
│ .................................. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────┘




Anexa V - Modelul Raportului de Progres

RAPORTUL DE PROGRES nr........./data
Perioada de raportare..............


1. POS CCE
2. Axa prioritarã : ........................
3. Domeniul major de interventie :

4. Date despre beneficiar:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
Numele beneficiarului: │ │
└──────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Adresa: │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
Manager de proiect: │ │
Tel, Fax, e-mail └─────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
CUI/Codul fiscal: │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘

5. Detalii despre proiecte:

┌──────────────────────────────────────────────────┐
Cod SMIS: │ │
└──────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────┐
Denumirea proiectului: │ │
└──────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
Operatiunea: │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
Contract de finantare nr. : │ │
└─────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐
Localizarea geografica a proiectului: │ │
(regiune judeţ, localitate): └──────────────────────────────────────┘

6. Masuri corective: s-au inclus recomandarile primite de la OIE
_ _
Da │_│ Nu │_│

Mãsuri recomandate în ultimul raport:
_
- Raport privind vizita de monitorizare nr./data │_│
_
- Raport privind verificarea on the spot nr./data │_│

┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ Mãsura │ Termen propus │ Descrierea │Termen realizat│ Obs. │
│ corectiva │ │ modului de │ │ │
│implementatac │ │ implementare │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

7. Stadiul proiectului:
Se va completa de catre Beneficiar cu descrierea stadiului proiectului din
punct de vedere fizic.
Tabelele vor fi completate pe perioada de raportare chiar daca nu s-a
solicitat rambursarea cheltuielilor.

7.1 Descrierea stadiului de implementare a proiectului

7.1.1.
┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┐
│Activitate nr.│Activitati plani- │Data de incepere a│Data finala a │ │ │
│ │ficate pentru │activitatii │activitatii │ │ │
│ │perioada de │planificate │planificate │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┤
│Activitatea 1 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┤
│Activitatea 2 │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┤
│Activitatea n.│ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┘

7.1.2.
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Activitate nr. │Activitati desfa- │Data de incepere a │Data finala a │
│ │surate in perioada│activitatii desfa- │activitatii desfa-│
│ │de raportare │surate │surate │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 2 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea n. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

7.1.3.
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Activitate nr. │Activitati repro- │Data de incepere a │Data finala a │
│ │gramate in perioa-│activitatii repro- │activitatii repro-│
│ │da de raportare │gramate │gramate │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 2 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea n. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

7.2. Rezultatele obţinute pânã în acest moment
┌────────── ┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Activitate │ │Obiective │Realizat │ │Realizat │ │
│ nr. │ │prevazute │anterior, │Realizat │inclusiv │Procent de│
│ │Realizari│în │pana la │în │in │realizare │
│ │ │contractul│data │perioada │perioada │ │
│ │ │de │inceperii │de │de │ │
│ │ │finanţare │perioadei │raportare │raportare │ │
│ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │raportare │ │ │ │
│ │ │ │din │ │ │ │
│ │ │ │raportul │ │ │ │
│ │ │ │anterior) │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 𗈚=5/2x100 │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │ │ │
│ 1 ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │ │ │
│ 2 ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Activitatea│ │ │ │ │ │ │
│ n ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

7.3. Aspecte legate de mediul înconjurãtor (dacã este cazul)

┌─────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Activitatea 1 │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Activitatea 2 │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Activitatea nr. │ │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────┘

7.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacã este cazul)
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Activitatea 1 │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Activitatea 2 │ │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Activitatea n. │ │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Probleme identificate la nivelul proiectului (dacã este cazul)
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Activitatea nr. │ Descrierea │ Soluţie/propunere │ Termene │
│ │ problemei │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Activitatea n. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

7.6 Modificãri faţã de ceea ce s-a stabilit în contractul de finanţare,
operate sau previzionate la nivelul proiectului (dacã este cazul)

7.6.1 Modificãri operate si aprobate
┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Act │ Descrierea │ Motivaţia │Activitate │Data de │Data finala│
│ adiţional │modificarii │ │desfasurata │incepere a │a │
│ nr/data │ │ │in perioada │activitatii │activitatii│
│ │ │ │de raportare│desfasurate │desfasurate│
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

7.6.2 Modificãri previzionate propuse (conditionate de aprobarea OIE)
┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Tipul │ Descrierea │ Motivaţia │Activitate │Data de │Data finala│
│modificarii │modificarii │ │desfasurata │incepere a │a │
│ │ │ │in │activitatii │activitatii│
│ │ │ │perioada de │desfasurate │desfasurate│
│ │ │ │raportare │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

7.7 Stadiul la care se aflã achiziţiile publice conform calendarului
stabilit în cererea de finanţare:
┌─────────┬────────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ Nr. │ Obiectul │Valoarea│Procedura │ Data │ Data │ Stadiul │
│ contract│contractului│estimatã│de │ estimatã │ estimatã │aplicãrii │
│ │ │ (Lei) │achiziţie │ pentru │ pentru │procedurii│
│ │ │ │publicã │începerea │finalizarea│de │
│ │ │ │aplicatã │procedurii│procedurii │achiziţie │
│ │ │ │ │ │ │publicã │
├─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

8. Indicatori:
┌──────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea obţinutã │
│Indicator │ indicatorului │ indicatorului │pânã în acest moment │
│ │ stabilitã în │ obţinutã în │ │
│ │ contract │perioada de raportare│ │
│ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ UM │Cantitate │ UM │Cantitate │ UM │Cantitate │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Indicatori│ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│realizare │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Indicatori│ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│rezultat │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

9. Graficul de activitati. Se vor completa numai activitatile desfasurate
in perioada raportarii si care urmeaza sa se desfasoare si in perioada
urmatoarei raportari si rezultatele prevazute pentru urmatoarea perioada de
raportare.*

Activitati
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Activitatea │Activitati │Data de │Activitati care│Data de │
│nr. │desfasurate in │incepere si de│urmeaza sa se │incepere si de│
│ │perioada de │finalizare │desfasoare in │finalizare │
│ │raportare │ │perioada │ │
│ │ │ │urmatoarei │ │
│ │ │ │raportari │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Activitatea 2 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│Activitatea n │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Realizari
┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Realizari │Obiective prevazute în │Realizari prevazute │
│ │contractul de finanţare │pentru urmatoarea │
│ │ │perioada de raportare │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

10. Procese verbale aferente fazelor de executie/rapoarte diriginte de
şantier
┌───────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr │Procese verbale │
│crt. │ │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────┘

11. Pãrţi fizice distincte: (va fi completat numai in cazul raportului de
progres anexat cererii de rambursare)
┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ Valoarea pãrţii │ Valoarea pãrţii │ Valoarea pãrţii │ │
│ │ fizice distincte │ fizice distincte │ fizice distincte │Procent │
│Indicator│ stabilitã în │ obţinutã în │ obţinutã pânã în │realizat│
│ │ contract │ perioada de │ acest moment │ % │
│ │ │ raportare │ │ │
│ ├─────────┬─────────┼────────┬─────────┼────────┬─────────┤ │
│ │ UM │Cantitate│ UM │Cantitate│ UM │Cantitate│ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 𗈜=7/5x │
│ │ │ │ │ │ │ � │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Parte │ │ │ │ │ │ │ │
│fizicã 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Parte │ │ │ │ │ │ │ │
│fizicã n │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘

Notã: Pentru execuţie de lucrãri de construcţii se vor anexa copii
certificate dupã procesele verbale de verificare pe faze determinate de
execuţie avizate de cãtre Inspectoratul de Stat în Construcţii, copii
certificate dupã rapoartele dirigintelui de şantier

12. În perioada de raportare proiectul intrã sub incidenţa ajutorului
de stat? Da Nu
inclusiv de minimis? Da Nu

- pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
- pentru alte cheltuieli

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipuri de cheltuieli eligibile: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

13. În aceastã perioadã de raportare proiectul a generat venit?
Da Nu
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Total venituri │Total venituri │Total venituri │Total venituri │
│obţinute anterior │obţinute pentru │obtinute anterior │obţinute pânã la │
│perioadei de │perioada de │si in perioada de │momentul │
│raportare │raportare │raportare │elaborãrii cererii│
│ │ │ │rambursare │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ 4 │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Reprezentant legal al Beneficiarului, Manager de proiect,

Data:_______________



Anexa VI - Cererea de finanţare

Anexa VII - Modelul raportului privind durabilitatea investiţiei


Program operational Cresterea Competitivitatii Economice
Axa prioritara: 4
Operatiunea:



1. Raportul de progres numarul
2. Perioada de referinta
3. Informatii privind beneficiarul
Denumirea societatii
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii privind proiectul
Numarul de referinta SMIS
Denumirea proiectului
Contract de finantare numarul
Locatia (amplasamentul) geografic al
proiectului: (regiune, judet, localitate)

Proiectul mentionat mai sus a suferit o/nu a suferit nicio modificare esentiala, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operatiunilor:
(a) afectarea naturii si conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii;
Detaliile modificarii
(b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din incetarea unei activitati productive.
Detaliile modificarii


Data: Beneficiar:



REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI......


┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│DENUMIRE │ REALIZAT │ NEREALIZAT │ COMENTARII │
│INDICATOR │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Indicator 1 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Indicator 2 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Indicator n-1 │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Indicator n │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘



Notã 1 : Acest tabel se ataseaza la Raportul privind durabilitatea
investitiei si se transmite anual

Anexa VIII - Notificare privind modul de pãstrare a documentelor şi a evidenţei contabile legate de proiect

Numar contract finantare:

Denumire beneficiar:

Locul de pastrare al documentelor aferente proiectului: (adresa completa)

Scurta descriere a modalitatii de pastrare a documentelor aferente proiectului: (criterii de pastrare, suporti de date utilizati, alte informatii relevante)
........................................................................................

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaza in situatia in care exista mai multe locatii in care sunt pastrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se gasesc documentele in anumite momente din timp)
........................................................................................

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa completa)

Scurta descriere a modalitatii de arhivare a documentelor aferente proiectului: (criterii de arhivare, suporti de date utilizati, alte informatii relevante)
........................................................................................

Scurta descriere a modului in care se realizeaza evidenta contabila distincta privind proiectul: (codificarea aleasa pentru identificarea tranzactiilor privind proiectul, precum si gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenta contabila pentru proiect)

Anexa IX - Acord de confidenţialitate
(La solicitarea expresa a beneficiarului, OIE poate semna un acord de confidenţialitate).

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016