Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.898 din 22 decembrie 2006  pentru declasificarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a anexei la   Hotararea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.898 din 22 decembrie 2006 pentru declasificarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a anexei la Hotararea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 17 ianuarie 2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 19, art. 20 alin. (1) lit. b) si al art. 24 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al <>art. 1 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
(1) Se declasifica informatiile secrete de serviciu cuprinse in anexa la <>Hotararea Guvernului nr. 947/2006 *) privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
----
*) <>Hotararea Guvernului nr. 947/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006.

(2) Se aproba publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a anexei la <>Hotararea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanta si servicii financiare in vederea finalizarii privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul comunicatiilor si
tehnologiei informatiei,
Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.898.

ANEXĂ

PREVEDERILE
contractului de consultanta si servicii financiare incheiat
intre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
si consortiul compus din Credit Suisse Securities
(Europe) Limited si IEBA Trust

In scopul pregatirii procesului de finalizare a privatizarii Societatii Comerciale Romtelecom S.A., Guvernul Romaniei a adoptat <>Hotararea nr. 727/2005 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A. Urmare adoptarii acestei hotarari, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a organizat procesul de selectie a consultantului, selectie in urma careia o fost declarata castigatoare oferta prezentata de consortiul compus din Credit Suisse Securities (Europe) Limited si IEBA Trust, care a intrunit cel mai mare punctaj conform grilei stabilite si prezentate in Cererea de Oferta de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
Pornind de la prevederile <>Hotararii Guvernului nr. 727/2005 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A. si ale articolului 215 din Normele metodologice de aplicare a <>Ordonantei de urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a <>Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin <>Hotararea Guvernului nr. 577/2002 , Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a negociat cu consortiul castigator al selectiei, compus din Credit Suisse Securities (Europe) Limited si IEBA Trust un contract de consultanta si servicii financiare, care cuprinde componenta variabila a onorariului ("Contractul") ale carui principale prevederi sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Partile contractante:
- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei ("Autoritatea Contractanta");
- consortiul compus din Credit Suisse Securities (Europe) Limited si IEBA Trust ("Consultantul").

CAP. II
Definitii

ART. 2
In prezentul Contract, indiferent unde vor fi intalniti, termenii utilizati cu majuscule, definiti oriunde in cuprinsul acestuia, vor avea acelasi inteles si vor fi interpretati conform acelor definitii.
ART. 3
In acest Capitol II sunt definiti urmatorii termeni:"An" inseamna 365 de zile.
"Autoritatea Contractanta" MCTI
"Contractul" sau inseamna prezentul act juridic care reprezinta
acordul de vointa
"Contractul de Consultanta al celor doua Parti.
si Servicii Financiare"
"Incheierea cu Succes" inseamna transferul tuturor actiunilor care fac
obiectul Ofertei Publice de la Autoritatea
Contractanta si primirea de catre Autoritatea
Contractanta a sumelor obtinute in schimbul
respectivelor actiuni (numarul total de actiuni
care vor face obiectul Ofertei Publice si numarul
de actiuni ce vor fi oferite in cadrul fiecarei
dintre componentele locale si internationale
ale Ofertei Publice se vor stabili prin contractele
de subscriere/brokeraj prevazute in Articolul 20)
in conformitate cu Articolul 13.2.
"Membrii-cheie" inseamna urmatorii: Paul Raphael, Michal Susak,
Hasnen Varawalla, David De Lanoy Meijer, Mircea
Flore, Nick Koemtzopoulos.
"Oferta Consultantului" inseamna oferta tehnica si oferta financiara a
Consultantului, declarata castigatoare de catre
Autoritatea Contractanta la data de 27.12.2005,
pe baza careia a avut loc atribuirea prezentului
Contract.
"Oferta Publica" oferta publica initiala secundara a Autoritatii
Contractante de vanzare a pana la 45,98972% din
actiunile S.C. Romtelecom S.A. detinute de Statul
Roman prin Autoritatea Contractanta.
"Pretul Contractului" inseamna pretul platibil Consultantului de catre
Autoritatea Contractanta pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a obligatiilor
asumate prin acest Contract.
"Procesul de Book-Building" inseamna procesul de investigare a interesului
investitional realizat de catre Consultant
incluzand, fara a se limita la, investitori
individuali si institutionali si prezentarea, la
cererea acestora, de informatii economice si
financiare privind Romtelecom si activitatea
acesteia, precum si primirea si centralizarea
cererilor preliminare de cumparare ale
investitorilor potentiali si
concretizarea rezultatelor acestui proces in
Raportul de Book-Building, in scopul evaluarii
succesului Ofertei Publice.
"Raportul de Book-Building" inseamna raportul intocmit in vederea prezentarii
rezultatelor Procesului de Book-Building.
"Road Show" inseamna campania de informare a investitorilor
institutionali cu privire la Procesul de Oferta
Publica, care include, fara a se limita la,
organizarea sedintelor de prezentare a Romtelecom
in scopul evaluarii interesului de a investi in
actiunile oferite prin Oferta Publica.
"Romtelecom" inseamna S.C. Romtelecom S.A.
"Serviciile" inseamna serviciile financiare directe sau conexe
legate de Procesul de Oferta Publica (astfel cum
este definit mai jos) pe care Consultantul
selectat in conformitate cu dispozitiile
Articolului 215 din Hotararea Guvernului
nr. 577/2002 si ale Hotararii Guvernului
nr. 727/2005 in vederea privatizarii Romtelecom
si-a asumat obligatia de a le executa la termenele
si in conditiile prevazute in acest Contract, in
conformitate cu legislatia privind privatizarea si
cu reglementarile interne si internationale ale
pietei de capital.
"Standarde" inseamna reglementarile interne si internationale
privind piata de capital care guverneaza
Serviciile.
"Zi" inseamna zi calendaristica.CAP. III
Scopul Contractului

ART. 4
Scopul prezentului Contract il reprezinta incheierea cu Succes a Procesului de Oferta Publica si admiterea Romtelecom la tranzactionare pe o piata bursiera internationala si pe piata bursiera locala, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile ("Scopul Contractului").

CAP. IV
Obiectul Contractului

ART. 5
Obiectul prezentului Contract il constituie prestarea de catre Consultant, in favoarea Autoritatii Contractante, de servicii financiare si de consultanta necesare realizarii ofertei publice initiale secundara de valori mobiliare a Autoritatii Contractante constand in vanzarea a pana la 45,98972% din actiunile Romtelecom, detinute de Statul Roman prin Autoritatea Contractanta, astfel cum sunt mentionate la Articolul 28 de mai jos, inclusiv asistarea Autoritatii Contractante in procesul de listare pe piata bursiera interna (Bursa de Valori Bucuresti sau "BVB") si internationala si efectuarea tuturor activitatilor specifice acestor operatiuni ("Procesul de Oferta Publica").
ART. 6
In vederea realizarii obiectului Contractului convenit conform Articolului 5 ("Obiectul Contractului"), Consultantul va intocmi sau va face comentarii cu privire la sau va coordona pregatirea anumitor documente, astfel cum este prevazut in Articolul 28 de mai jos si va derula toate activitatile mentionate la Articolul 28 in scopul listarii Romtelecom pe o piata bursiera internationala si pe piata bursiera locala (BVB).

CAP. V
Caracteristicile Actiunilor obiect al Ofertei Publice

ART. 7
Conform ultimei inregistrari la Oficiul Registrului Comertului, Romtelecom a emis un numar de 31.846.449 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare, din care un numar de 14.646.092 actiuni nominative sunt detinute de Statul Roman prin Autoritatea Contractanta.
ART. 8
Pretul de vanzare al actiunilor care vor face obiectul Ofertei Publice va fi stabilit de catre Autoritatea Contractanta pe baza evaluarii si aprecierii ordinelor investitorilor in Procesul de Book-Building de catre Consultant.
ART. 9
Consultantul nu va fi indreptatit sa perceapa comisioane si taxe in legatura cu Oferta Publica, altele decat cele mentionate in Capitolul VI al prezentului Contract.
ART. 10
Perioada de derulare a Ofertei Publice este de asteptat ca va fi de minim 5 (cinci) zile si de maxim 30 (treizeci) de zile dar va fi determinata prin acord intre Autoritatea Contractanta si Consultant.

CAP. VI
Pretul Contractului

ART. 11
Pretul convenit de Parti pentru indeplinirea Obiectului Contractului, platibil Consultantului de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract, va fi calculat dupa cum urmeaza:
Pretul Contractului = 1,22% - numarul de actiuni vandute in cadrul Ofertei Publice - pretul de vanzare pe actiune in Oferta Publica ("Pretul Contractului") care include toate taxele si impozitele prevazute de legislatia aplicabila si nu include T.V.A., care va fi platita de catre Autoritatea Contractanta.
Consultantul si Autoritatea Contractanta sunt de acord ca prezentului Contract ii sunt aplicabile prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si Marea Britanie si in acest sens Consultantul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante, pana cel mai tarziu la data emiterii facturii, conform Articolului 13.2, un Certificat de rezidenta fiscala. In cazul in care Consultantul nu va depune Certificatul de rezidenta fiscala pana la termenul astfel convenit, penalitatile prevazute la Articolul 13.2 si Articolul 45, lit. b) nu sunt datorate de Autoritatea Contractanta pe durata intarzierii depunerii Certificatului de rezidenta fiscala de catre Consultant.
ART. 12.
12.1. - Cu exceptia cazului in care o terta parte, alta decat Romtelecom, accepta sa suporte respectivele costuri, Consultantul va suporta doar urmatoarele costuri aferente Procesului de Oferta Publica:
(i) cheltuielile curente ale Consultantului;
(ii) costurile juridice ale Consultantului;
(iii) costurile Consultantului pentru road-show si marketing;
(iv) costurile cu tiparirea, multiplicarea, distribuirea, traducerea si costurile necesare cu publicitatea, astfel cum sunt stabilite de comun acord de catre Consultant si Autoritatea Contractanta;
(v) orice alte costuri legate de realizarea Serviciilor, cu privire la care Partile agreeaza de comun acord ca sunt necesare in vederea realizarii Serviciilor, cu conditia ca, in fiecare caz, asemenea cheltuieli sa fi fost aprobate in avans, in scris, de catre Parti.
Pentru a nu exista nici un dubiu, Consultantul nu va suporta urmatoarele costuri:
(a) nici un cost aferent serviciilor juridice furnizate de terti catre Romtelecom - care vor fi suportate de catre Romtelecom;
(b) nici un cost aferent serviciilor juridice furnizate de terti catre Autoritatea Contractanta care vor fi suportate de catre Autoritatea Contractanta;
(c) nici un cost al Romtelecom in legatura cu serviciile de consultanta financiara furnizate catre Romtelecom de proprii sai consultanti;
(d) nici un cost al Romtelecom aferent serviciilor anuale de audit si raportare furnizate de auditorii Romtelecom si care au legatura cu activitatea curenta a Romtelecom.
12.2. Cu privire la alte costuri aferente Procesului de Oferta Publica care ar reveni Romtelecom in legatura cu serviciile furnizate de terti catre Romtelecom (incluzand costurile cu serviciile auditorilor/specialistilor in raportare financiara, furnizate in legatura cu Procesul de Oferta Publica si exceptand costurile prevazute la Articolul 12.1) Consultantul si Autoritatea Contractanta vor purta discutii cu Romtelecom si se vor intelege cu privire la plata acestor costuri, ulterior incheierii Contractului. In masura in care nu se va gasi o solutie pentru plata acestor costuri, acestea vor fi suportate de catre Consultant.
Autoritatea Contractanta, Consultantul si Romtelecom vor depune toate diligentele pentru limitarea costurilor cu serviciile auditorilor/specialistilor in raportare financiara furnizate in legatura cu Procesul de Oferta Publica. In oricare caz, cuantumul fix al acestor costuri va fi negociat si agreat de catre Parti si Romtelecom cu auditorii/specialistii in raportare financiara inainte de inceperea prestarii Serviciilor.
ART. 13.
13.1. Pretul Contractului va fi determinat in conformitate cu prevederile cuprinse in Articolul 11 si cu respectarea prevederilor Articolului 13.3 de mai jos.
13.2. Sumele obtinute de catre Consultant in urma decontarii vanzarii de actiuni in cadrul Ofertei Publice, inclusiv dobanzile, daca exista, aferente acestor sume acumulate in contul deschis de Consultant exclusiv in acest scop, vor fi virate integral Autoritatii Contractante in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la inchiderea Ofertei Publice, in conturile bancare ale Autoritatii Contractante mentionate la pagina 1 a acestui Contract. In acest caz, Pretul Contractului, stabilit conform Articolului 11, se va vira Consultantului in aceeasi zi cu data creditarii conturilor Autoritatii Contractante, in masura in care este posibil, dar nu mai tarziu de ziua bancara imediat urmatoare datei creditarii conturilor bancare ale Autoritatii Contractante, in baza facturii emise de acesta. In situatia in care Autoritatea Contractanta nu va vira catre Consultant, din culpa sa, Pretul Contractului, cel mai tarziu in ziua bancara imediat urmatoare datei creditarii conturilor sale bancare, Autoritatea Contractanta datoreaza Consultantului penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere calculate asupra partii neachitate din suma facturata.
Partile pot conveni si alte modalitati de plata.
13.3. In cazul in care Oferta Publica nu se incheie cu succes, Pretul Contractului nu este datorat.
13.4. Repartizarea comisioanelor intre membrii consortiului nu este responsabilitatea Autoritatii Contractante.
ART. 14
Formula pe baza careia este calculat Pretul Contractului este ferma si nu poate fi schimbata sub nici un motiv pe durata de derulare a Contractului.

CAP. VII
Intrarea in vigoare a Contractului

ART. 15
Prezentul Contract va intra in vigoare la data semnarii de catre toate Partile contractante.

CAP. VIII
Durata Contractului

ART. 16
Durata prezentului Contract este de 9 (noua) luni, putand fi prelungita numai prin acordul scris al celor doua Parti fara ca aprobarea Guvernului cu privire la aceasta prelungire sa fie necesara si fara costuri aditionale pentru Autoritatea Contractanta.

CAP. IX
Derularea Contractului

ART. 17
Partile vor indeplini obligatiile asumate prin prezentul Contract in conformitate cu etapele si termenele convenite de comun acord de catre Parti in vederea realizarii Obiectului si Scopului Contractului conform Anexei nr. 3 Metodologia, Planul de lucru, Graficul Etapelor, Termenelor si Personalul atasata la prezentul Contract.
ART. 18
Partile convin de comun acord ca detalierea anumitor operatiuni care fac parte din Obiectul Contractului si care, datorita naturii acestora, nu pot fi determinate la data prezentului Contract, cum ar fi stabilirea pretului de emisiune, a criteriilor de plasament si a metodei de alocare a actiunilor care vor face obiectul Ofertei Publice precum si a modalitatii de indeplinire a Serviciilor post-listare sa fie convenita de catre Parti prin Contracte de subscriere/brokeraj si prin Acte Aditionale incheiate conform Articolului 50.

CAP. X
Documentele Contractului

ART. 19
Documentele prezentului Contract sunt:
(a) Termenii de Referinta;
(b) Metodologia, Planul de Lucru, Graficul Etapelor, Termenelor si Personalul;
(c) Acordul de Confidentialitate;
(d) Contractele de Subscriere;
(e) Documentul de constituire a consortiului.
ART. 20
Sub conditia mandatarii corespunzatoare, prin hotarare de guvern, a Autoritatii Contractante de catre Guvernul Romaniei, Partile vor incheia contracte separate de subscriere/brokeraj ("Underwriting Agreements") in legatura cu fiecare dintre componentele locala si internationala ale Ofertei Publice, in conformitate cu standardele locale (in legatura cu componenta locala a Ofertei Publice) si internationale de piata (in legatura cu componenta internationala a Ofertei Publice), ce urmeaza a fi agreate.
Autoritatea Contractanta cunoaste si accepta ca obligatia Consultantului de a subscrie, plasa sau cumpara valori mobiliare sau de a oferi finantare este conditionata de negocierea si incheierea de catre Consultant a contractelor de subscriere/brokeraj la momentul stabilirii pretului Ofertei Publice.
Nimic din acest Contract nu va afecta contractele separate de subscriere/brokeraj mentionate mai sus si totodata nimic din contractele separate de subscriere/brokeraj nu va afecta obligatia de raspundere solidara a membrilor Consultantului si nici nivelul taxelor si al costurilor si nici Pretul Contractului, stipulate in acest Contract.

CAP. XI
Standarde

ART. 21
Serviciile prestate in vederea indeplinirii Obiectului si Scopului Contractului vor fi prestate si/sau livrate Autoritatii Contractante de catre Consultant in conformitate cu legislatia aplicabila si cu standardele aplicabile Consultantului.

CAP. XII
Caracterul confidential al Contractului

ART. 22
O Parte nu are dreptul, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti:
(a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a Contractului unei terte parti, in afara persoanelor implicate in indeplinirea Contractului;
(b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
ART. 23
Dezvaluirea oricaror informatii persoanelor implicate in indeplinirea Contractului se va face in mod confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii considerate in mod rezonabil necesare in vederea indeplinirii Contractului.
ART. 24
O Parte nu va incalca obligatiile de confidentialitate din acest Capitol XII, daca:
(a) dezvaluirea a fost facuta dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti;
(b) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia sau dezvaluirea a fost solicitata de catre o bursa de valori sau de catre o autoritate de reglementare sau supraveghere sau de catre alta autoritate competenta;
(c) dezvaluirea are ca obiect informatii care au devenit publice anterior, altfel decat din vina respectivei Parti; sau
(d) dezvaluirea este necesara in scopul unei proceduri arbitrale sau judecatoresti in legatura cu prezentul Contract.
ART. 25
Consultantul nu va utiliza nici una din informatiile confidentiale care i-au fost dezvaluite de catre Autoritatea Contractanta pe durata prezentului Contract pentru alt scop decat indeplinirea obligatiilor asumate conform Contractului.
ART. 26
Obligatiile de confidentialitate prevazute in acest Capitol XII se completeaza cu cele din Acordul de Confidentialitate atasat ca Anexa nr. 4.
ART. 27
Obligatiile de confidentialitate prevazute in prezentul Contract, inclusiv cele din Acordul de Confidentialitate, vor supravietui incetarii prezentului Contract indiferent din ce cauza a intervenit aceasta incetare, si vor fi valabile si vor ramane angajante in sarcina Partilor pe o perioada de 2 (doi) ani de la incetarea din orice cauza a Contractului.

CAP. XIII
Obligatiile Partilor

ART. 28.
28.1. Principalele obligatii ale Consultantului in vederea realizarii Obiectului si Scopului prezentului Contract sunt urmatoarele:
(a) realizarea Serviciilor pentru Procesul de Oferta Publica in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract, cu respectarea obiectivelor, etapelor si termenelor de realizare a Serviciilor stabilite conform Anexei nr. 3 - Metodologia, Planul de lucru, Graficul Etapelor, Termenelor si Personalul atasata la prezentul Contract;
(b) informarea Autoritatii Contractante cu privire la orice evolutii semnificative cu privire la Consultant, care ar fi posibil sa impiedice incheierea cu succes a Ofertei Publice;
(c) realizarea acelor operatiuni de due-diligence financiar, incluzand revizuirea rezultatelor rapoartelor elaborate de auditorii Romtelecom in conformitate cu legislatia in vigoare (astfel de due-diligence financiar fiind exclusiv in scopul realizarii Serviciilor de catre Consultant fara ca orice alta parte sa aiba dreptul de a se baza pe acesta);
(d) realizarea operatiunilor de due-diligence legal, incluzand revizuirea raportului de due-diligence juridic intocmit anterior de consultantul legal al Romtelecom, inaintea intocmirii prospectului preliminar de Oferta Publica (astfel de due-diligence legal fiind exclusiv in scopul realizarii Serviciilor de catre Consultant, fara ca orice alta parte sa aiba dreptul de a se baza pe acesta) si emiterea unei opinii juridice ("Opinie Legala") de catre consultantul juridic al Consultantului, al carei continut va fi agreat de catre respectivul consultant juridic impreuna cu Consultantul;
(e) estimarea valorii potentiale de piata a Romtelecom in contextul Ofertei Publice;
(f) elaborarea posibilelor strategii de vanzare a pachetului de actiuni detinut de Statul Roman prin Autoritatea Contractanta in Romtelecom, cu recomandarea strategiei optime in viziunea sa;
(g) coordonarea redactarii prospectului preliminar si a celui final de Oferta Publica (redactare ce se va realiza de catre consultantul legal al Romtelecom), in conformitate cu legislatia aplicabila si coordonarea elaborarii materialelor publicitare care urmeaza a fi utilizate in procesul de investigare a interesului investitional ("Procesul de Book-Building"), fiind prevazut ca Partile exonereaza de raspundere Consultantul pentru continutul dar nu si pentru forma oricaruia dintre prospectul preliminar de Oferta Publica, prospectul final de Oferta Publica sau materialele publicitare;
(h) realizarea unui plan de investigare a interesului investitional, pe baza caruia Consultantul va contacta investitorii institutionali potentiali si punerea la dispozitie, la cererea acestora, a copiilor de pe prospectul preliminar si final de Oferta Publica;
(i) organizarea unui numar de minim 9 (noua) sedinte de prezentare catre investitorii institutionali care ar putea fi interesati sa participe la Oferta Publica in scopul determinarii interesului investitorilor in Oferta Publica, dintre care 2 (doua) sedinte de prezentare vor fi organizate in Romania ("Road Show");
(j) primirea si centralizarea cererilor preliminare de cumparare ale investitorilor potentiali, elaborarea Raportului de Book-Building si trimiterea acestuia catre Autoritatea Contractanta;
(k) propunerea criteriilor de plasament, respectiv procentul de actiuni care vor fi disponibile la vanzare pe diferite categorii de investitori (investitori institutionali, investitori individuali, etc.) precum si a metodei de alocare, stabilite de Consultant impreuna cu Autoritatea Contractanta, dupa finalizarea Procesului de Book-Building;
(l) propunerea pretului de emisiune, pe baza raportului de evaluare intocmit de Consultant si a Raportului de Book-Building;
(m) asistarea Autoritatii Contractante si a Romtelecom in vederea obtinerii avizelor necesare, daca este cazul, de la autoritatile competente;
(n) initierea si derularea operatiunilor de aducere la cunostinta publica a Ofertei Publice, conform unui program de publicitate agreat de Autoritatea Contractanta;
(o) distribuirea si vanzarea actiunilor catre investitori astfel incat sa faciliteze o distribuire semnificativa si catre investitori individuali, in conformitate cu strategia de marketing si conditiile de piata;
(p) asigurarea subscrierii de catre investitori a actiunilor distribuite prin Oferta Publica si comunicarea catre Autoritatea Contractanta, la sfarsitul fiecarei zile, a unui rezultat centralizat al subscrierilor de actiuni;
(q) in legatura doar cu componenta locala a Ofertei Publice, incasarea sumelor corespunzatoare actiunilor subscrise, in contul purtator de dobanzi deschis de catre Consultant in acest scop si acumularea in acest cont a dobanzilor aferente contravalorii actiunilor subscrise si incasate;
(r) cu exceptia cazului in care partile vor prevedea un alt mecanism de plata, virarea sumelor obtinute in urma decontarii vanzarii de actiuni in cadrul Ofertei Publice si a oricaror dobanzi la respectivele sume, integral Autoritatii Contractante, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la inchiderea Ofertei Publice, in contul bancar desemnat de Autoritatea Contractanta;
(s) intocmirea unui registru centralizator privind rezultatele Ofertei Publice;
(t) cooperarea cu bursa de valori in legatura cu inregistrarea noilor actionarilor registrul actionarilor tinut de bursa de valori;
(u) asistenta in vederea pregatirii oricaror altor documente necesare pentru listarea Romtelecom pe o piata bursiera internationala si la Bursa de Valori Bucuresti si asistenta in procesul de listare, in cazul incheierii cu Succes a Ofertei Publice;
(v) respectarea regimului si a tuturor obligatiilor de confidentialitate legale si a celor convenite de catre Partile la acest Contract;
(w) acordarea de consultanta pe care Autoritatea Contractanta o poate cere cu privire la Obiectul si Scopul Contractului si in legatura cu Oferta Publica;
(x) sa efectueze tranzactii, in conditiile legii, pentru o perioada de pana la 30 (treizeci) de zile de la data inchiderii Ofertei Publice, in scopul stabilizarii pretului de piata al actiunilor vandute in cadrul Ofertei Publice;
(y) elaborarea unor rapoarte de piata trimestriale, pentru o perioada de 1 (un) an de la data listarii, care sa cuprinda informatii referitoare la nivelul pretului actiunilor, lichiditate, categoriile de investitori care au cumparat sau vandut actiuni Romtelecom sau certificate globale de depozit ("GDR") si informatii cu caracter general privind sectorul telecomunicatiilor;
(z) informarea Autoritatii Contractante asupra stadiului de executie a prezentului Contract, la cererea rezonabila, formulata in scris, a acesteia;
() informarea Autoritatii Contractante cu privire la schimbarea membrilor echipei Consultantului implicate in prestarea Serviciilor fata de echipa prezentata in Oferta Consultantului si precizata in Anexa nr. 3 - Metodologia, Planul de lucru, Graficul Etapelor, Termenelor si Personalul - atasata la prezentul Contract si inlocuirea oricarei persoane care este indepartata din echipa doar cu o persoana care sa aiba un grad similar sau mai mare de experienta si vechime; inlocuirea Membrilor-cheie desemnati in Oferta Consultantului va fi efectuata numai pe baza acordului prealabil al Autoritatii Contractante, care nu va fi refuzat in mod nejustificat.
28.2. Nimic din acest contract nu confera Consultantului putere de reprezentare a Autoritatii Contractante in relatiile cu tertii.
ART. 29
Consultantul se obliga, la cererea Autoritatii Contractante, pentru a remedia si/sau definitiva oricare dintre Serviciile care nu au fost realizate sau finalizate in conformitate cu termenii acestui Contract, din vina Consultantului. Orice astfel de remedieri/completari necesare din vina Consultantului se realizeaza de acesta in cel mult 45 (patruzecisicinci) de zile de la primirea unei instiintari scrise de la Autoritatea Contractanta, care solicita acest remediu sau definitivare.
ART. 30
Consultantul va preda Autoritatii Contractante raportul scris, daca prin Termenii de Referinta sau prezentul Contract nu se specifica altfel, dupa cum urmeaza:
(a) 5 (cinci) exemplare in limba romana, in scris, pe suport de hartie, cu exceptia documentelor necesare in Procesul de Oferta Publica pentru care practica obisnuita a pietei de capital cere un numar mai mare de exemplare, pentru a putea fi puse la dispozitia tuturor investitorilor interesati;
(b) respectand cerintele de la lit. (a) cu privire la numarul de exemplare, urmatoarele documente elaborate in Procesul de Oferta Publica vor fi predate si in limba engleza: prospectul de oferta publica, documentele necesare pentru Procesul de Book-Building;
si
(c) o copie pe suport electronic a documentelor de la lit. (a) si (b).
ART. 31
Obligatiile Autoritatii Contractante sunt urmatoarele:
(a) sa furnizeze cu buna credinta, prompt si complet, din proprie initiativa sau la cerere, toate datele si informatiile necesare indeplinirii obligatiilor contractuale asumate de catre Consultant; in acest scop, Consultantul si colaboratorii lor vor avea acces, printre altele si la rapoartele intocmite de auditorii Romtelecom si la rapoartele de due-diligence elaborate de consultantul juridic al Romtelecom, care va pune la dispozitie si o scrisoare de confort ("Comfort Letter") in conformitate cu practica pietei internationale. Autoritatea Contractanta admite ca vor fi solicitate de catre Consultant toate informatiile necesare investitorilor pentru a lua o decizie informata cu privire la cumpararea de actiuni in cadrul Ofertei Publice si ca in cazul in care asemenea informatii nu pot fi furnizate Consultantului si potentialilor investitori, Oferta Publica nu poate continua;
(b) sa desemneze persoanele care vor furniza Consultantului si sub-consultantilor sai toate datele si informatiile necesare redactarii documentelor si derularii activitatilor impuse de realizarea Obiectului si Scopului Contractului;
(c) sa asigure accesul la Romtelecom si la personalul sau administrativ relevant (precum si la consilierii juridici si auditorii sai) in masura in care este necesar Consultantului pentru ca acesta sa poata realiza Serviciile si posibilitatea de a vizita zonele si incintele in vederea intocmirii documentelor si realizarii activitatilor impuse de realizarea Obiectului si Scopului de catre Consultant si sub-consultantii sai, cu respectarea regimului de confidentialitate prevazut de Contract;
(d) sa plateasca Pretul Contractului cu privire la Serviciile prestate;
(e) sa participe la acele intalniri care pot fi necesare pentru realizarea Obiectului Contractului;
(f) sa participe, la nivelul conducerii Autoritatii Contractante, la activitatile de promovare a Ofertei Publice, la solicitarea Consultantului;
(g) sa respecte programarea activitatilor convenite de comun acord cu Consultantul;
(h) sa se asigure de realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospectul de Oferta Publica si din anunt;
(i) sa informeze Consultantul (a) in legatura cu orice modificare survenita in regimul juridic relevant, in activitatea si organizarea Romtelecom, cu privire la patrimoniul, contractele sau situatia litigioasa a acestuia, care pot avea legatura cu derularea Contractului sau cu continutul prospectului de Oferta Publica, (b) precum si cu privire la faptul ca o anumita informatie furnizata anterior de Autoritatea Contractanta este incorecta, incompleta sau de natura sa induca in eroare si despre care Autoritatea Contractanta are cunostinta;
(j) sa instiinteze Consultantul cu privire la orice modificare privind persoanele legal imputernicite sau autorizate in derularea Contractului;
(k) sa sprijine Consultantul, la cererea acestuia, in realizarea Serviciilor in legatura cu orice institutii sau autoritati de reglementare din Romania implicate in Procesul de Oferta Publica si sa asiste Consultantul, daca este cazul, in vederea obtinerii avizelor necesare de la autoritatile competente.

CAP. XIV
Receptia Serviciilor. Verificari

ART. 32
Receptia Serviciilor prestate de Consultant in vederea realizarii Obiectului si Scopului prezentului Contract, se face de catre Autoritatea Contractanta.
ART. 33
Autoritatea Contractanta are dreptul de a face verificari, ori de cate ori considera ca este necesar cu privire la modul de prestare a Serviciilor pentru a stabili daca acestea au fost realizate in conformitate cu prevederile prezentului Contract. Verificarile pot fi facute atat pe parcursul efectuarii Serviciilor, cat si la finalizarea acestora. Consultantul se obliga sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate informatiile si documentele solicitate care se refera la Obiectul Serviciilor in baza prezentului Contract.

CAP. XV
Suspendare si intarzieri in prestarea Serviciilor

ART. 34
Consultantul are obligatia de a incepe prestarea Serviciilor imediat dupa intrarea in vigoare a Contractului. Daca inceperea prestarii Serviciilor nu este posibila imediat dupa intrarea in vigoare a Contractului, Consultantul va notifica Autoritatea Contractanta cu privire la aceasta imposibilitate, urmand ca prestarea serviciilor sa fie suspendata corespunzator fara plata de despagubiri din partea Consultantului.
ART. 35
Autoritatea Contractanta are dreptul sa suspende prestarea unor Servicii pe parcursul derularii Contractului, cu conditia ca termenul acestui Contract si toate termenele prevazute de acesta sa fie prelungite, cu acordul Partilor, pe perioada unei astfel de suspendari.
ART. 36
Serviciile prestate in baza Contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora prevazuta sa fie terminata in perioada stabilita in Anexa nr. 3 - Metodologia, Planul de lucru, Graficul Etapelor, Termenelor si Personalul - atasata la prezentul Contract, trebuie realizate in termenul stabilit (avand ca punct de referinta data la care a inceput realizarea Serviciilor).
ART. 37
In cazul in care Consultantul inregistreaza intarzieri datorate in exclusivitate Autoritatii Contractante sau Romtelecom sau Guvernului Romaniei, perioada de prestare a Serviciilor se va putea prelungi corespunzator, cu acordul Partilor, fara plata de daune de catre niciuna dintre Parti.
ART. 38
Cu exceptia prevederilor clauzei de Forta Majora si in afara cazului in care Autoritatea Contractanta este de acord cu o prelungire a perioadei de prestare a Serviciilor, o intarziere in indeplinirea Contractului din culpa Consultantului da dreptul Autoritatii Contractante de a solicita penalitati acestuia potrivit prezentului Contract.
ART. 39
In cazul in care motivele de intarziere:
(a) nu se datoreaza Consultantului; sau
(b) se datoreaza unor circumstante neobisnuite, care survin altfel decat prin incalcarea Contractului de catre Consultant,
acesta este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor sau a oricarei faze a acestora, fara a fi obligat la plata de despagubiri.

CAP. XVI
Contractanti

ART. 40
Consultantul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea Contractanta de indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de acesta prin Contract, inclusiv a celor asumate de subconsultantii sai.
Liderul Consortiului va putea sa inlocuiasca IEBA cu o alta societate de servicii de investitii financiare care sa aiba cel putin acelasi nivel de experienta si sa indeplineasca conditiile pe care societatile locale de servicii de investitii financiare au trebuit sa le indeplineasca pentru a participa la licitatia pentru alegerea consultantului in oferta locala, cu acordul Autoritatii Contractante (care nu va putea fi refuzat in mod nejustificat) in cazul in care IEBA nu isi indeplineste obligatiile prevazute in acest Contract in legatura cu Oferta Publica locala si asemenea neindeplinire determina sau este, in opinia Liderului Consortiului, de natura a determina intarzierea sau nerealizarea ofertei locale sau a oricarei etape a Ofertei Publice locale.

CAP. XVII
Raspunderea contractuala (penalitati, daune)

ART. 41
Daca o Parte incalca in mod culpabil obligatiile asumate prin Contract, aceasta va despagubi cealalta Parte pana la acoperirea integrala a prejudiciilor astfel cauzate, cu respectarea Articolului 46.
ART. 42
Autoritatea Contractanta isi asuma raspunderea, in limitele obligatiilor ce-i revin in baza prezentului Contract, de a nu vatama pe Consultant si de a-l despagubi pe acesta pentru si/sau impotriva oricaror pierderi, reclamatii, pagube si/sau obligatii ca rezultat al:
(a) caracterului incomplet si nereal al informatiilor continute in documentele prezentate in Oferta Publica sau in modificarile sau completarile la aceste documente sau al oricaror informatii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre Consultant in scopul distribuirii acestora catre potentiali investitori, in cazul in care acestea au fost avizate in mod corespunzator de catre Autoritatea Contractanta inainte de a fi atasate sau, incluse in documentele de Oferta Publica; si/sau
(b) omisiunii cu intentie a mentionarii vreunui fapt important, de care Autoritatea Contractanta avea cunostinta ca ar putea avea ca rezultat inducerea in eroare a publicului.
ART. 43
Nici o despagubire nu va fi platita Consultantului cu privire la orice pierdere suferita de catre acesta ca urmare a dolului, culpei sau neexecutarii cu rea credinta a propriilor sale obligatii.
ART. 44
Consultantul garanteaza si va despagubi Autoritatea Contractanta impotriva oricaror pierderi, reclamatii sau prejudicii pe care Autoritatea Contractanta le-ar putea suferi, in masura in care acestea sunt rezultatul cauzelor mentionate in Articolul 43 de mai sus, datorate culpei exclusive a Consultantului.
ART. 45
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, astfel cum va fi stabilit de catre tribunalul arbitrar desemnat conform Articolului 68 de mai jos, Partea in culpa va datora si plati celeilalte Parti dupa cum urmeaza:
a) pentru neindeplinirea din culpa a obligatiilor la termenele convenite in Anexa nr. 3 - Metodologia, Planul de lucru, Graficul Etapelor, Termenelor si Personalul - atasata la prezentul Contract, Consultantul va compensa Autoritatea Contractanta pentru prejudiciile cauzate de intarziere, astfel cum au fost stabilite de catre un tribunal arbitral desemnat in conformitate cu Articolul 68. Partile convin ca in nici un caz (i) valoarea despagubirilor sa nu depaseasca 10.000 Euro pentru fiecare zi de intarziere cu incepere din prima zi urmatoare datei stabilite ca data a scadentei pentru indeplinirea obligatiilor respective si pana la data executarii acestora si (ii) valoarea totala a tuturor despagubirilor datorate ca urmare a intarzierilor sa nu depaseasca limita raspunderii prevazute de Articolul 46;
(b) pentru neonorarea facturilor la termenele convenite prin Contract, Autoritatea Contractanta va datora si plati Consultantului penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate asupra partii neachitate din suma facturata.
ART. 46
Suma maxima a despagubirilor la care fiecare Parte poate fi obligata in baza prezentului Contract, indiferent de natura prejudiciului, obiectul raspunderii sau temeiul invocat, nu va depasi, in mod cumulat, Pretul Contractului.
In masura in care Pretul Contractului nu poate fi determinat, suma maxima a despagubirilor nu va depasi in mod cumulat 1.000.000 (un milion) Euro.
Cu toate acestea raspunderea nu va fi limitata in cazul in care Partile dovedesc rea credinta, comit - prin reprezentantii lor - infractiuni in mod deliberat sau dau dovada de neglijenta grava in exercitarea atributiilor lor.
ART. 47
Raspunderea Partilor pentru faptele culpabile savarsite in legatura cu indeplinirea Obiectului si Scopului prezentului Contract si pentru consecintele acestora va supravietui incetarii Contractului.
ART. 48
Daca din culpa Autoritatii Contractante intervine incetarea Contractului (sau daca Oferta Publica nu se incheie cu Succes din culpa Autoritatii Contractante), Autoritatea Contractanta va fi obligata sa plateasca Consultantului valoarea tuturor cheltuielilor efectuate de acesta in legatura cu prestarea Serviciilor conform prezentului Contract cu conditia (i) prezentarii documentelor justificative ale acestor cheltuieli si (ii) ca valoarea acestor cheltuieli sa nu depaseasca suma prevazuta la Articolul 46.
ART. 49
Partile raspund conform legislatiei aplicabile iar raspunderea Consultantului va fi solidara. Membrii consortiului vor fi tinuti responsabili impreuna si nu separat.

CAP. XVIII
Modificarea si completarea Contractului

ART. 50
Partile convin asupra posibilitatii modificarii sau completarii clauzelor Contractului doar prin acordul lor de vointa exprimat in forma scrisa, prin acte aditionale ("Acte Aditionale").

CAP. XIX
Forta Majora

ART. 51
In sensul prezentului Contract, prin forta majora se intelege orice eveniment imprevizibil si insurmontabil, independent de vointa Partilor, aparut dupa intrarea in vigoare a Contractului si care impiedica Partile sa execute total sau partial obligatiile asumate ("Forta Majora").
ART. 52
Sunt considerate Forta Majora imprejurarile ca: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, calamitati naturale, disfunctii majore in sistemul national de comunicatii, disfunctii in sistemele de comunicatii sau sistemele informatice ale burselor de valori, ale Consultantului sau ale altor entitati implicate in Procesul de Oferta Publica precum si alte cazuri care conduc la imposibilitatea executarii obligatiilor de catre Parti. Enumerarea cazurilor de forta majora nu este exhaustiva ci enuntiativa. Nu se considera Forta Majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Parti.
ART. 53
Forta Majora exonereaza de raspundere Partea care o invoca si o dovedeste, potrivit legii romane.
ART. 54
Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a instiinta cealalta Parte contractanta in termen de maxim 10 (zece) zile de la producerea evenimentului, si sa prezinte certificatul constatator emis de autoritatea competenta in termen de maxim 25 (douazecisicinci) de zile de la producerea evenimentului. Aceeasi obligatie revine Partii afectate si in situatia incetarii cazului de Forta Majora.
ART. 55
Partea care nu respecta obligatia de a notifica aparitia si incetarea cazurilor de forta majora in termenul prevazut la Articolul 54, va suporta toate daunele cauzate celeilalte Parti.
ART. 56
In cazul in care Forta Majora si/sau efectele sale dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile de la declansarea sa, Partile se vor intalni in termen de maxim 10 (zece) zile de la expirarea perioadei de 30 (treizeci) de zile anterior mentionate, in scopul de a conveni fie modul de derulare in continuare a Contractului, fie desfiintarea acestuia.

CAP. XX
Incetarea Contractului

ART. 57
Contractul va putea inceta:
(i) prin expirarea duratei acestuia,
(ii) la data executarii tuturor obligatiilor asumate de Parti,
(iii) prin acordul Partilor,
(iv) prin reziliere,
(v) in cazul in care se constata existenta vreunei cauze de nulitate a acestuia,
(vi) daca una din Parti ajunge in incapacitate de plata sau in stare de faliment,
(vii) la initiativa Autoritatii Contractante, atunci cand apar modificari majore incidente in politica de privatizare a Guvernului Romaniei,
(viii) la initiativa Autoritatii Contractante, exprimata intr-un termen de 30 (treizeci) de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea acestui Contract ar fi contrara interesului public.
ART. 58
In situatiile de incetare a Contractului prevazute la Articolul 57 pct. (vii) si (viii), Autoritatea Contractanta va plati Consultantului valoarea cheltuielilor efectuate de acesta in legatura cu prestarea Serviciilor conform prezentului Contract, sub conditia prezentarii documentelor justificative ale acestor cheltuieli.
ART. 59
Prezentul Contract va putea fi reziliat la initiativa uneia dintre Parti, in cazul in care cealalta Parte este in culpa cu privire la neexecutarea oricareia din obligatiile sale contractuale, de natura sa puna in pericol finalizarea Contractului sau sa induca intarzierea grava a acestuia, daca Partea in culpa nu reuseste sa execute respectivele obligatii in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii scrise cu privire la respectiva neexecutare si in masura in care o astfel de executare este posibila.

CAP. XXI
Cesiunea

ART. 60
Cesiunea prezentului Contract este interzisa.

CAP. XXII
Notificari

ART. 61
In scopul prezentului Contract orice cerere, solicitare, notificare, instiintare, adresa sau comunicare poate fi facuta sau data in mod valabil de o Parte celeilalte Parti doar in forma scrisa prin oricare din urmatoarele mijloace: scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
ART. 62
Toate notificarile sau comunicarile intre Parti se vor efectua potrivit urmatoarelor coordonate:
Pentru: Consultant
Adresa: One Cabot Square, London E14 4QJ
In atentia: Secretarului Companiei, Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Fax: +44 207 888 1600
Tel.: +44 207 888 8888
Pentru: Autoritatea Contractanta
Adresa: Bd-ul Libertatii, nr. 14, cod postal 050706, Bucuresti, Romania
In atentia: D-lui Zsolt Nagy
Fax: +40 21 311 41 31
Tel.: +40 21 400 11 90
E-mail: office@mcti.ro
ART. 63
Orice notificare este considerata a fi receptionata: in momentul confirmarii transmiterii ei in cazul notificarilor transmise prin fax sau alte mijloace electronice de comunicare sau la momentul primirii ei la adresa celeilalte Parti potrivit datei confirmarii de primire in cazul notificarilor expediate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

CAP. XXIII
Legea Aplicabila. Solutionarea litigiilor

ART. 64
Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile romane.
ART. 65
In cazul in care intre Parti intervine orice diferend sau neintelegere cu privire, dar fara a se limita la: (i) interpretarea sau indeplinirea oricareia din clauzele Contractului; (ii) continutul oricarui drept stabilit contractual si executarea oricareia din obligatiile contractuale de catre oricare din Parti; (iii) orice procedura de urmat; (iv) modificarea sau rezilierea Contractului; Partile se vor intalni si vor depune toate eforturile pentru rezolvarea oricarei astfel de neintelegeri pe cale amiabila.
ART. 66
Solutionarea pe cale amiabila trebuie sa se finalizeze in cel mult 30 (treizeci) de zile de la data notificarii adresate in acest sens in scris de Partea interesata celeilalte Parti.
ART. 67
In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, respectiv in cazul in care procedura de solutionare pe cale amiabila nu este finalizata in termenul de 30 (treizeci) de zile prevazut de Articolul 66 de mai sus, atunci Partea interesata va supune litigiul spre solutionarea arbitrajului in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Camerei Internationale de Comert. Locul arbitrajului va fi Paris.
ART. 68
Tribunalul arbitral va fi alcatuit din 3 (trei) arbitri, 1 (un) arbitru numit de catre Liderul Consortiului, 1 (un) arbitru numit de catre Autoritatea Contractanta si 1 (un) suprrbitru ales de cei doi arbitri.
ART. 69
Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie pentru Parti.

CAP. XXIV
Dispozitii finale

ART. 70
Oricare si toate clauzele acestui Contract care prin natura lor produc efecte dupa incetarea acestuia, va/vor ramane in deplina vigoare pana la indeplinirea lor corespunzatoare si se vor aplica si succesorilor si mandatarilor Partilor.
ART. 71
Obligatiile Autoritatii Contractante in baza prezentului Contract sunt de drept privat.
ART. 72
In cazul in care orice dispozitie a prezentului Contract va fi considerata ilegala, nula, invalida sau neaplicabila, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea celorlalte clauze contractuale nu vor fi afectate.
ART. 73
Partile convin ca acordurile si documentele Contractului, anexate si/sau la care se face referire in acesta, sunt considerate parte integranta din prezentul Contract. Prezentul contract s-a incheiat astazi ................., la Bucuresti, in 6 (sase) exemplare originale, 3 (trei) in limba romana si 3 (trei) in limba engleza, cate un exemplar original in limba romana si in limba engleza pentru fiecare parte contractanta. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni ale Contractului, versiunea in limba romana va prevala.

TERMENI DE REFERINTA

Proiect: S.C. ROMTELECOM S.A.
1. INFORMATII GENERALE
1.1. Tara beneficiara: Romania
1.2. Autoritatea contractanta: Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (MCTI).
1.3. Informatii relevante despre tara:
Din 2001 in Romania au inceput ani consecutivi de crestere economica, inregistrandu-se unul din cele mai ridicate niveluri de crestere dintre statele candidate la Uniunea Europeana.
In anul 2004, Romania a inregistrat cel mai inalt ritm de crestere din Europa, si anume 8,3% - crestere a produsului intern brut. Daca in 2004 cresterea economica exceptionala a fost sustinuta de o productie agricola deosebita, care a adus un surplus de peste 2% la formarea produsului intern brut, pentru 2005 se asteapta un ritm de crestere de asemenea foarte inalt, situat intre 5,5 si 6%. Dupa o lunga perioada de inflatie foarte ridicata, in anul 2004 inflatia a ajuns la 8,4%, iar in anul 2005 tinta de inflatie este 7%. Aceasta crestere economica va continua si datorita masurilor de reforma fiscala care au fost adoptate. La inceputul anului 2005, Romania a trecut printr-o adevarata revolutie fiscala, prin introducerea cotei unice de impozitare - flat tax. Cota unica de impozitare este bazata pe reducerea impozitului pe profit de la 25 la 16% si pe reducerea impozitului pe venit de la aproximativ 40% la 16%. Aceste masuri si-au aratat deja efectele benefice, veniturile bugetului pe primele 4 luni ale anului 2005 crescand in medie cu 14%. De asemenea, prin aceste masuri companiile sunt ajutate sa se capitalizeze, sa devina mai puternice, in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007.
Cadrul legal al procesului de privatizare din Romania a fost imbunatatit in mod continuu ajungand la standarde international acceptabile privind transparenta procedurilor, tratament egal si corect pentru investitori, reprezentari si garantii uzuale pentru investitii si proprietate si obligatii de mediu. Legislatia actuala pentru privatizare consta in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 38/1997, completata, <>Legea nr. 137/2002 , modificata si completata, <>Hotararea Guvernului nr. 577/2002 , completata, prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru aplicarea acestor acte normative. Actualul cadru legal ofera flexibilitate in structurarea tranzactiilor de privatizare intr-o maniera care corespunde nevoilor specifice ale investitorilor. Exista prevederi legale specifice care permit o negociere transparenta, fara a crea obligatii a contractelor cadru si a acordurilor ce definesc tranzactia inainte de propunerea ofertelor finale.
In portofoliul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se afla agenti economici ce urmeaza a fi privatizati sau la care se urmareste finalizarea privatizarii, intre care se inscrie si Societatea Comerciala Romtelecom S.A.
Prin <>HG nr. 727/2005 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii Societatii Comerciale "Romtelecom" - S.A. s-a aprobat ca, in vederea vanzarii pachetului de actiuni detinut de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la aceasta societate, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va beneficia de serviciile unui consultant international specializat.
1.4. Prezentarea societatii:
Societatea Comerciala Romtelecom S.A. s-a constituit in baza dispozitiilor H.G. nr. 673/1997 privind infiintarea Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Rom-Telecom".
Obiectul principal de activitate al Societatii il constituie telecomunicatiile - cod CAEN 642.
Prezentare generala a societatii
Romtelecom este primul furnizor de servicii de telecomunicatii fixe din Romania, furnizand intreaga gama de servicii de voce si date, gestionand reteaua de date, comunicatii si internet la peste 4 milioane de clienti din Romania. In prezent, Romtelecom asigura serviciile de telefonie pentru aproape 4 milioane de clienti locali si pentru aproape 430.000 de clienti corporativi care asigura peste 70% din cifra de afaceri a companiei.
Societatea opereaza sub prevederile Certificatului Standard de Furnizare a Comunicatiilor Electronice, Retelelor si Serviciilor, emis de catre ANRC sub nr. 100/1043/19.11.2003.
Incepand cu anul 2003, piata telefoniei fixe din Romania a fost liberalizata si, pana in prezent, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANRC) a emis licente pentru noi operatori.
Ca urmare a licentierii noilor operatori, Romtelecom asigura servicii de interconectare a operatorilor de telefonie fixa si mobila.
Romtelecom detine licenta de numerotate nr. 13.12/01.04.2005 si mai multe licente de frecventa astfel: 19 licente pentru frecvente radio-electrice, 4 licente de frecventa (punct-multipunct).
Printre produsele si serviciile oferite de Romtelecom:
- Servicii de telefonie conventionala (PSTN)
- Acces ISDN
- Sistem de voce si date cu destinatie nationala si internationala
- TelVerde
- Inchiriere de linii interne si Internationale
Capital social - 318.464.490 RON
Numar de actiuni - 31.846.449 fiecare actiune cu valoare nominala de 10 RON fiecare
Numar de angajati - 01.08.2005 - 15.039
Organizare - 7 centre operationale regionale
Structura organizatorica
Romtelecom este organizata pe structura a 7 Centre regionale operationale sub coordonarea Directoratului regional operational.
2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
- Obiectivul general este finalizarea privatizarii Romtelecom prin vanzarea cotei detinute de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, care se preconizeaza a fi efectuata prin intermediul unei oferte publice initiale (IPO). Se anticipeaza ca IPO sa implice o oferta institutionala internationala de actiuni si/sau GDR, acompaniata de listarea pe o piata bursiera internationala de prestigiu si la Bursa de Valori Bucuresti. In acest scop, Guvernul solicita consultanta unei banci de investitii ("Consultantul"). Consultantul va fi selectat in functie de calitatea si costul serviciilor oferite si in conformitate cu procedurile descrise in aceasta Cerere de oferte.
- MCTI urmareste: (i) maximizarea valorii Romtelecom si a sumelor obtinute din vanzarea actiunilor; (ii) derularea si incheierea procesului intr-o maniera eficienta si rapida; (iii) vanzarea actiunilor catre o baza de investitori institutionali si de retail de cea mai inalta calitate; (iv) asigurarea unei evolutii pozitive a actiunilor post listare.
- In vederea realizarii obiectivelor urmarite, bancile de investitii selectate pe lista scurta se pot asocia cu desemnarea liderului si a calitatii de bookrunner si joint bookrunner.
- Consultantul va colabora cu oficiali de la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ca Autoritate contractanta. Se asteapta, de asemenea, de la Consultant sa colaboreze cu Consiliul de Administratie al Romtelecom si oficialii acesteia.
2.1. Obiective specifice
Consultantul va elabora posibile strategii de vanzare a pachetului de actiuni detinut de MCTI in Romtelecom, cu recomandarea strategiei optime in viziunea sa. Consultantul va face recomandarile preliminare in ceea ce priveste strategia optimala si structura IPO, incluzand pozitionarea, tipul si structura listarii, listarea internationala si locala, calendarul.
Obiectivul care prevaleaza este ducerea la indeplinire a finalizarii privatizarii Romtelecom (in concordanta cu strategia aprobata) si finalizarea cu succes a tranzactiei.
3. SCOPUL PROIECTULUI
3.1. Generalitati
3.1.1. Descrierea proiectului
Proiectul acopera finalizarea privatizarii Romtelecom.
3.1.2. Serviciile ce trebuie prestate de Consultant
Faza 1
1.1.1. Pregatirea unei analize a Romtelecom care va cuprinde:
- Evaluarea performantei financiare si operationale a Romtelecom.
- Evaluarea pozitiei competitive a Romtelecom, a perspectivelor de dezvoltare precum si a atractivitatii pentru pietele de capital internationale si din Romania.
- Realizarea operatiunilor de due-diligence legal, incluzand revizuirea raportului de due-diligence juridic intocmit anterior de consultantul legal al Romtelecom, inaintea intocmirii prospectului preliminar de oferta publica.
- Identificarea si analiza elementelor principale de pozitionare a Romtelecom.
- Asistarea MCTI in toate operatiunile necesare in procesul de finalizare a privatizarii Romtelecom.
1.1.2. Consultantul va elabora posibile strategii de vanzare a pachetului de actiuni detinut de MCTI in Romtelecom, cu recomandarea strategiei optime in viziunea sa, indicand structura IPO, pozitionarea, tipul si structura listarii, listarea internationala si locala, calendarul.
Faza 2
Punerea in executare a strategiei de vanzare a pachetului de actiuni detinut in Romtelecom, aprobata de Guvern, va include:
- Managementul intregului proces si coordonarea cu activitatea celorlalti consultanti a Romtelecom.
- Coordonarea calendarului de executie.
- Recomandarea pretului si a alocarii Ofertei.
- Coordonarea elaborarii prospectului de emisiune in concordanta cu standardele internationale si cerintele Bursei de Valori Bucuresti si ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din Romania ("CNVM").
- Analiza valorii de piata in contextul Emisiunii.
- Recomandari in ceea ce priveste structura de sindicalizare a Emisiunii.
- Promovarea Emisiunii in vederea atragerii interesului investitorilor (book building).
- Campania de informare a investitorilor institutionali (road show).
- Subscrierea si distributia Emisiunii in cooperare cu sindicatul de banci.
- Asistenta in vederea elaborarii tuturor documentelor necesare pentru listarea Emitentului pe o piata bursiera internationala si la Bursa de Valori Bucuresti si sustinerea acestuia in procesul de listare, in cazul finalizarii cu succes a Ofertei Publice.
- Stabilizarea, in conditiile legii, ulterior listarii si pentru o perioada de maxim 30 de zile, a pretului actiunilor pe piata, daca va fi cazul.
- Elaborarea unor rapoarte de piata trimestriale, pentru o perioada de un an de la data listarii, care sa cuprinda informatii referitoare la nivelul pretului actiunilor, lichiditate, categoriile de investitori care au cumparat sau vandut actiuni Romtelecom sau certificate globale de depozit ("GDR") si informatii cu caracter general privind sectorul telecomunicatiilor.
- Alte servicii care sunt oferite in mod normal de liderul consortiului (bookrunner) in contextul unei emisiuni internationale de actiuni.
3.2. Managementul de proiect
3.2.1. Partile responsabile
Autoritatea de Contractare
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va fi autoritatea contractanta pentru acest proiect si responsabila pentru aspectele procedurale ale procesului de ofertare, in probleme de contractare, administrare financiara (inclusiv plati) pentru activitatile proiectului, probleme procedurale legate de implementare si pentru implementarea tehnica a acestui proiect.
Romtelecom
Romtelecom va constitui o echipa corespondenta, cuprinzand economisti, personal specializat in contabilitate, finante si personal tehnic, ce va lucra in stransa colaborare cu Consultantul.
Consultantul
Consultantul este responsabil pentru executarea la timp a proiectului si a sarcinilor de lucru stabilite in acesti Termeni de Referinta.
3.2.2. Cooperarea dintre Autoritatea Contractanta si Consultant
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este imputernicit sa ia toate deciziile in legatura cu acest proces de privatizare.
4. LOGISTICA SI TIMP
4.1. Locatia proiectului
Proiectul se va desfasura in Bucuresti la sediul MCTI, al Romtelecom, al Consultantului si In locatiile cerute de desfasurarea proiectului.
4.2. Data de inceput si perioada de executie
Planificarea debutului proiectului este data intrarii in vigoare a Contractului si perioada de executare va fi de 9 luni de la aceasta data.
5. CERINTE
5.1. Personal
Consultantul va forma o echipa multidisciplinara pentru a realiza o finalizare de succes a proiectului. Unul dintre Membrii-Cheie va fi disponibil pentru consultari si discutii la cererea rezonabila a Autoritatii Contractante.
Se asteapta ca echipa sa petreaca o perioada de timp la Romtelecom. Consultantul va trebui sa expuna un plan de lucru detaliat, precum si componenta echipei in detaliu, organizarea acesteia si modul de lucru prevazut pentru acest proiect.
Consultantul trebuie sa dispuna de experti care si-au dovedit experienta pe piata de capital si in sectorul de telecomunicatii. Pentru expertii cu atributii de coordonare a proiectului, Consultantul va desemna cate un supleant pentru fiecare astfel de expert.
5.2. Facilitati furnizate de Consultant
Consultantul se va asigura ca expertii sai au o sustinere sau o echipa adecvata. In particular se va asigura ca exista personal administrativ, de secretariat sau translatori suficienti pentru a permite expertilor sai sa se concentreze asupra responsabilitatilor esentiale. Trebuie de asemenea sa transfere fondurile necesare pentru sustinerea activitatii subordonate acestui contract si pentru a asigura plata regulata a angajatilor.
In cazul in care Consultantul este un consortiu, aceste angajamente vor trebui sa permita o flexibilitate maxima In implementarea proiectului.
6. RAPOARTE
6.1. Cerinte de raportare
Un Raport Initial, la 6 saptamani dupa inceperea lucrului, pentru comentarii si aprobare de catre Autoritatea Contractanta, care sa includa:
- rezultatele discutiilor si investigatiilor preliminare;
- principalele probleme identificate;
- actiunile prioritare si necesitati;
Consultantul trebuie sa pregateasca si sa depuna urmatoarele Rapoarte de Sarcini:
- Raport de due diligence financiar
- Raport de evaluare a Romtelecom
- Raport privind strategiile de vanzare a cotei detinute de MCTI in Romtelecom
- Rapoarte privind ofertele publice initiate, internationala si eventual interna, care vor cuprinde:
- Prospectele preliminare de oferte publice initiale, internationala si eventual interna;
- Anunturile publice ale ofertelor publice initiale interna si internationala;
- Documentele de prezentare ale Romtelecom pentru lansarea ofertelor publice initiale, internationala si eventual interna.
- Rapoarte de premarketing intern si international
- Rapoarte privind prospectele finale ale ofertelor publice initiale interna si internationala
- Rapoarte de marketing intern si international
- Raport privind incheierea ofertei publice initiale si a listarii
- Raport Final privind vanzarea tuturor actiunilor MCTI
Rapoartele vor incorpora materiale relevante pentru sarcina respectiva. Aceste rapoarte vor fi analizate de MCTI si Consultantul trebuie sa fie pregatit sa le prezinte, daca se cere astfel.
Consultantul va trebui sa prezinte MCTI cate un sumar al fiecarui raport de sarcini. Pe langa aceste rapoarte de Sarcini, Consultantul trebuie sa pregateasca si scurte rapoarte de activitate, care prezinta progresul general al proiectului, accentuand dificultatile intalnite si detaliind orice intarziere sau schimbare a programului proiectului.
Raportul Final trebuie depus la MCTI dupa vanzarea tuturor actiunilor MCTI.
6.2. Depunerea si aprobarea rapoartelor
Toate rapoartele trebuie inaintate spre aprobare catre MCTI, in 2 copii tiparite, plus versiunea electronica a limbii engleze si in 6 copii plus versiunea electronica in limba romana.
7. MONITORIZARE SI EVALUARE
7.1. Definirea indicatorilor
Finalizarea la timp a principalelor puncte din proiect va fi baza monitorizarii desfasurarii proiectului, care va fi negociata cu Consultantul selectat.
7.2. Cerinte speciale
Nu exista cerinte speciale.
CONSIDERATII SUPLIMENTARE
Pretul platibil de catre Autoritatea Contractanta pentru serviciile prestate de catre Consultant conform Contractului, va fi calculat in conformitate cu formula mentionata la articolul 11 din Contract si va fi platit Consultantului in conformitate cu mecanismul prevazut la articolul 13 din Contract.

Metodologia, planul de lucru, graficul lucrarilor, termenelor si personalul
Metodologia Propusa si Planul de Lucru

Introducere privind Oferta Publica Initiala
CS intelege ca obiectivele cheie ale Ofertei Publice Initiale a RomTelecom sunt:
- Pregatirea, organizarea si executia cu succes a unei Oferte Secundare ("IPO");
- Maximizarea valorii RomTelecom si a sumelor obtinute din vanzarea actiunilor;
- Minimizarea costurilor tranzactiei;
- Rapiditatea si eficienta procesului de IPO;
- Plasarea actiunilor atat catre investitori institutionali si individuali de calitate;
- Mentinerea unei reputatii impecabile a Guvernului si RomTelecom;
- Sustinerea actiunilor listate ale RomTelecom ulterior procesului de IPO.
Avand in vedere Sectiunea 6. Termeni de Referinta, sub-sectiunea 3.1.2 din documentul de Cerere de Oferte, CS recomanda, in conformitate deplina cu cerintele procesului de privatizare din Romania, ca pregatirea analizei RomTelecom (Faza 1) sa fie facuta in paralel cu etapele de inceput ale implementarii ofertei (Faza 2), pentru a se realiza cel mai eficient proces si pentru a furniza cele mai bune rapoarte aferente Fazei 1. CS, impreuna cu alti consultanti, acolo unde este cazul, va pregati rapoarte oficiale pentru a fi prezentate Guvernului pentru a se respecta cerintele Fazei 1, si de asemenea va informa Guvernul, pe toata durata procesului, cu privire la progresul ofertei si ii va furniza informatii astfel incat acesta sa ia decizii oportune si in timp util privind oferta. Rapoartele includ:
(a) Prospectele redactate in deplina cooperare cu avocatii Companiei, Anunturile Publice si Prezentarile RomTelecom;
(b) Raportul Initial, la sase saptamani dupa demararea procesului;
(c) Raportul privind Strategia de Vanzare, in acelasi timp cu Raportul de Analiza Juridica (raport Faza 1);
(d) Raportul de Marketing Intern si International;
(e) Raportul privind Structura Sindicatului, in acelasi timp cu Raportul de Analiza Juridica (raport Faza 1);
(f) Raportul de Due Diligence Financiar si Legal, dupa ce procesul de due diligence amanuntit a fost realizat, inainte de prezentarea catre analisti sau de transmiterea unui prospect unei autoritati de reglementare (raport Faza 2);
(g) Raportul de Evaluare a RomTelecom, aproximativ cu doua saptamani inainte de prezentarea catre analisti (raport Faza 2);
(h) Raportul de Pre-marketing si Raportul de Prospect de Oferta, in faza de marketing odata ce procesul de pre-marketing (cunoscut sub numele de "pregatirea investitorilor") este aproape finalizat (raport Faza 2);
(i) Raportul privind inchiderea Ofertei si Vanzarea Tuturor Actiunilor, in urma datei de inchidere a ofertei si a datei de decontare (raport Faza 2);
(j) Raportul Final privind Vanzarea Tuturor Actiunilor Guvernului, dupa momentul in care optiunea de supra-alocare (cunoscuta cu numele de "greenshoe") a fost exercitata sau in cazul in care optiunea nu a fost exercitata, dupa expirarea perioadei de exercitare a optiunii (raport Faza 2);
(k) Rapoarte trimestriale trimise catre MCTI dupa inchiderea ofertei RomTelecom care va cuprinde performanta pretului pe actiune, comentarii cu privire la piata si informatii pe fluxul de tranzactii.
Metodologia Ofertei si Managementul Procesului de Lucru
Metodologia IPO
In scopul detalierii tuturor aspectelor, in cadrul capitolului Metodologia Ofertei si Planul de Lucru, se presupune ca oferta se va derula sub forma unei listari a Certificatelor Globale de Depozit ("GDR") la Londra, operatiune concomitenta cu o listare de actiuni ordinare la Bursa de Valori Bucuresti, ca punct de plecare in analiza si descrierea ofertei. Metodologia Ofertei si Planul de Lucru nu cauta sa determine o anumita structura a ofertei, si admite ca structura acesteia poate suferi modificari.
O Oferta Publica Initiala pe deplin promovata pe piata si care se bazeaza pe un document de oferta, prospectul, are trei faze cheie: o faza pregatitoare, o faza de marketing si o faza postlistare. In aceasta prezentare a procesului, CS presupune ca structura ofertei va fi discutata si se vor lua decizii cu privire la aceasta la scurt timp dupa intalnirea initiala.
Faza pregatitoare va incepe odata cu intalnirea initiala si este de obicei cea mai lunga faza a executiei. Aceasta se va finaliza probabil in patru luni si jumatate in functie de calendarul procesului de audit al situatiilor financiare aferente anului 2005 si de situatiile interimare potentiale, in functie de data listarii. Aceasta faza implica mai multe procese, multe dintre ele derulandu-se in paralel. Procesul de due diligence este realizat de catre consultanti asupra aspectelor juridice, comerciale si financiare ale companiei, care necesita un numar multiplu de sesiuni. Scopul procesului de due diligence este acela de a ajuta consultantii pentru oferta sa inteleaga modelul de afaceri si de a furniza bazele intocmirii prospectelor, astfel incat sa minimizeze riscul de litigii pentru toate partile implicate, prin descrierea exacta a afacerii si stabilirea mesajelor cheie pentru procesul de marketing. Redactarea prospectelor poate incepe la scurt timp dupa inceperea procesului due diligence si trebuie sa contina informatii financiare, o descriere a companiei si a riscurilor materiale. O prezentare pe scurt a prospectului international pentru oferta RomTelecom este prezentata ulterior in cadrul Metodologiei Ofertei si Planului de Lucru. Procesul de pregatire a opiniilor legate si a celor ale auditorilor se deruleaza in paralel cu redactarea prospectului. In plus, in acest timp, structura ofertei este finalizata, iar discutiile cu organismele de reglementare pot avea loc. Cand aceste procese de pregatire se apropie de final, se poate demara procesul de pregatire a materialelor pentru etapa de marketing.
Odata ce procesul de pregatire este intr-un stadiu avansat, procesul intra in faza de marketing, ultima etapa a acestuia fiind reprezentata de circa doua saptamani de roadshow impreuna cu echipa de management, inainte de aceasta campanie, analistii independenti si echipele de vanzari ale consultantilor sunt implicati in procesul de informare a investitorilor timp de doua saptamani, colectand informatiile din piata cu privire la perceptia acesteia asupra avantajelor si preocuparilor existente fata de investitia in RomTelecom. Echipa de analisti a consultantilor poate de asemenea sa publice rapoarte independente de analiza, astfel incat sa creasca perceptia asupra companiei emitente a potentialilor investitori. Feedback-ul primit in urma procesului de pregatire a investitorilor (cunoscut ca pregatirea investitorilor), permite consultantilor sa cunoasca nivelul la care se afla perceptia investitorilor privind evaluarea si caracteristicile investitiei, si pentru a asista compania in modelarea prezentarii campaniei de roadshow astfel incat sa fie acoperite toate aspectele necesare. In plus, feedback-ul primit este utilizat in identificarea grupurilor de investitori cheie cu care echipa de management va stabili intalniri pe perioada campaniei. Ulterior va incepe campania de informare a investitorilor institutionali, perioada in timpul careia echipa manageriala impreuna cu CS va avea intalniri cu investitori potentiali cheie din Romania, Europa si Statele Unite in scopul generarii cererii. In plus, pe perioada derularii etapei de marketing, fortele de vanzari ale membrilor sindicatului vor fi in dialog activ cu fiecare investitor major care poate avea un interes in oferta in scopul alegerii momentului de lansare oportun, cresterii cererii pentru oferta si a pretului ofertei. Aceasta campanie de marketing (sustinuta de prospectul intern si cel international) permite consultantilor sa sporeasca nivelul cererii si sa directioneze valoarea Romtelecom catre un nivel ridicat.
CS va asista echipa manageriala a RomTelecom in pregatirea si distribuirea prezentarilor catre investitori, prezentari care fac parte din campania de roadshow. Aceste prezentari vor fi realizate atat in cadrul intalnirilor de grup cat si in cadrul celor individuale cu investitorii. In plus, pe perioada derularii etapei de marketing, va avea loc o campanie de promovare a imaginii si de publicitate, astfel incat sa se formeze un nivel ridicat al cererii pentru investitorii individuali.
Dupa finalizarea etapei de marketing si stabilirea pretului ofertei, se demareaza etapa de alocare a actiunilor/a GDR-urilor noilor investitori si incepe etapa post-listare. In primele 30 de zile, CS va realiza stabilizarea cursului actiunilor, pentru a asigura o piata stabila si lichida. In cadrul acestui proces, o optiune de suprlocare a actiunilor/GDR-urilor (proces numit si "greenshoe") trebuie acordata CS. O astfel de optiune este in momentul de fata o caracteristica a marii majoritati a ofertelor publice internationale de actiuni si in general reprezinta 15% din oferta de baza. Investitorii prefera ca tranzactiile sa fie structurate cu o optiune de suprlocare intrucat permite CS sa aloce pana la 115% din marimea ofertei la pretul de oferta, creand astfel o pozitie short naturala. Pe o perioada de 30 de zile ulterior ofertei, CS va putea opta sa acopere cele 15% din pozitia short luata, fie prin cumpararea actiunilor de la Guvern la pretul din oferta (exercitarea optiunii de suprlocare), fie prin cumparari post-listare in cazul in care pretul de tranzactionare al actiunilor se situeaza sub pretul ofertei, stabilizand in acest fel pretul actiunii. Aceasta "plasa de siguranta" va asigura un grad de incredere al potentialilor investitori si poate avea un efect pozitiv in procesul de evaluare. CS si IEBA vor colabora cu MCTI si CNVM pentru a dezvolta acea structura de oferta care respecta cerintele legale din Romania.
Procesul de aprobare al actionarilor RomTelecom
CS admite faptul ca nu exista nici o cerinta legala care sa reglementeze procesul de aprobare de catre actionarii RomTelecom. In situatia in care, pentru mai multa certitudine, MCTI doreste sa obtina aprobarea actionarilor, adunarea actionarilor poate fi stabilita cat de curand posibil pentru MCTI si OTE.

CALENDARUL INDICATIV IPO - LISTAREA ACTIUNILOR LA BUCURESTI SI LISTAREA GDR LA LONDRA

Nota (CTCE)
Listarea actiunilor la Bucuresti si listarea GDR la Londra, se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 17 ianuarie 2007, la pagina 24. A se vedea imagina asociata.

Managementul proiectului si responsabilitatile Procesului de Lucru
CS, avand rolul de Coordonator Global, va superviza si va fi implicat indeaproape in fiecare proces de lucru, din momentul in care incepe oferta pana la decontarea tranzactiei si inchiderea optiunii de suprlocare. Pentru a atinge obiectivele ofertei, procesele pe care le presupun cele trei faze ale ofertei, identificate anterior, pot fi impartite in patru etape de lucru. Echipa CS va cuprinde specialisti pentru fiecare din aceste patru etape de lucru si va fi numit cate un lider de echipa pentru fiecare din acestea. Liderii de echipa desemnati vor raporta catre managerii de proiect si vor coordona fiecare dintre aceste etape. Liderii procesului de lucru vor fi responsabili cu progresul etapelor si cu procesul de coordonare al specialistilor CS, RomTelecom, IEBA Trust, consultantii juridici, auditorii, compania de relatii publice, banca depozitara (daca este cazul), societatea de registru, compania ce va tipari documentele si oricare alti membri ai sindicatului de banci (impreuna cu CS si IEBA Trust denumiti consultanti).
Cele patru fluxuri de lucru, care vor fi analizate in amanunt intr-o alta sectiune a Metodologiei ofertei si documentului de Lucru, sunt prezentate mai jos alaturi de un rezumat a ceea ce cuprind, participantii cheie si liderii fluxurilor de lucru si managerii intregului proiect din partea CS:
(i) Procesul de Due diligence - realizat in ceea ce priveste operatiunile, pozitia juridica, precum si conditiile financiare si performanta afacerii. Fiecare dintre CS, IEBA Trust, consultanti juridici si auditorii vor fi implicati in procesul formal de due diligence impreuna cu echipa manageriala a RomTelecom si procesul informal de due diligence asupra documentelor si in discutiile din cadrul altor intalniri cu privire la oferta.
Liderul procesului de lucru: David de Lanoy Meijer (Departament Telecomunicatii)
(ii) Documente privind oferta si documente legale - oferta va implica crearea mai multor documente, inclusiv prospectul din Romania si cel international; prezentari catre analisti, prezentari pentru campania de roadshow si comunicate de presa ce vor fi utilizate in etapa de marketing; acordul de subscriere intre RomTelecom, Guvern si consultanti; documente intre membrii sindicatului; documente de publicitate si procedura de realizare a rapoartelor analistilor financiari; daca este utilizata structura de tip GDR, se va redacta un contract de depozitare; opinii legale din partea consultantilor juridici; opinii privind tratamentul contabil si rapoarte contabile; formulare oficiale; hotararile actionarilor RomTelecom si ale Consiliului de Administratie; acte constitutive ale RomTelecom si Memorandumuri de Asociere (i.e. statute) etc. CS, consultantii juridici, auditorii, consultantul de relatii publice (PR) si RomTelecom vor fi fiecare in parte implicati in mai multe sau toate dintre aceste documente. CS va superviza procesul pe masura ce fiecare document este finalizat.
Liderul procesului de lucru: Hasnen Varawalla (Equity Corporale Finance)
(iii) Evaluarea de piata si evaluarea RomTelecom - CS va lucra indeaproape cu RomTelecom in scopul detalierii planului de afaceri si a strategiei aferente. CS va lua in considerare un numar de aspecte sensibile ale planului de afaceri al RomTelecom pentru a masura impactul pe care acestea il pot avea asupra evaluarii companiei. CS va analiza impreuna cu RomTelecom si Guvernul, in diferite momente ale procesului, procesele derulate in vederea evaluarii RomTelecom. In plus, pe tot parcursul procesului IPO, CS va monitoriza pietele de capital si celelalte companii similare pe care potentialii investitori le pot compara cu RomTelecom. Un raport oficial va fi pregatit de CS si va fi prezentat Guvernului si RomTelecom. Actualizarile vor fi prezentate de catre CS Guvernului si RomTelecom in anumite momente in cadrul derularii procesului de oferta, de exemplu inainte de intalnirea cu analistii financiari, inainte de stabilirea intervalului de pret al ofertei si inainte de stabilirea pretului final al acesteia.
Liderul procesului de lucru: David de Lanoy Meijer (Departamentul Telecomunicatii)/Nick Koemtzopoulos (Piete de Capital)
(iv) Etapa de marketing si executarea ofertei - dupa finalizarea fazei pregatitoare, documentele de marketing pregatite pentru aceasta faza, CS va conduce eforturile de marketing pentru oferta. CS va coordona eforturile de marketing ale IEBA Trust si ale oricaror alti membri ai sindicatului astfel incat etapa de pregatire a investitorilor, intalnirile din cadrul campaniei de roadshow si echipele de vanzari sa aiba un impact maxim si pentru a creste nivelul cererii pentru oferta.
Liderul procesului de lucru: Nick Koemtzopoulos (Piete de Capital)
Pregatirea initiala
Inainte de intalnirea initiala cu privire la oferta, exista o serie de pregatiri de inceput ce sunt indeplinite de catre CS si RomTelecom. Inainte de numirea oficiala a unui consultant financiar, RomTelecom trebuie sa aiba in vedere numirea unui director executiv care va fi abilitat si autorizat sa actioneze ca si coordonator de proiect in cadrul RomTelecom, care va fi primul contact cu consultantul financiar ce va fi desemnat. Cat de curand posibil, inainte de inceputul primei intalniri, RomTelecom trebuie sa inceapa pregatirea unei camere de date care va contine toate materialele legale, documentatia comerciala si care reglementeaza intreaga afacere. CS va fi incantata sa furnizeze la cerere catre RomTelecom lista initiala a documentelor ce sunt necesare pentru aceasta camera de date (care poate fi suplimentata ulterior de consultantul juridic al emitentului si al consultantilor de oferta). Mai mult, RomTelecom va trebui sa inceapa pregatirea prezentarilor cu echipa de management in scopul furnizarii acestora intregului grup de consultanti implicati imediat dupa intalnirea initiala. Din nou, CS este incantata sa ofere la cerere exemple de asemenea prezentari sau un indrumar cu privire la continutul acestora. Pe perioada negocierilor cu privire la contractul de consultanta, CS va pregati o prezentare pentru intalnirea initiala. Aceasta prezentare va actiona ca o introducere a tuturor partilor implicate in procesul de IPO si stabileste planul de lucru si calendarul ofertei, distribuind responsabilitatile de lucru pentru intregul grup de consultanti.
Diligence, Documentatie legala si redactarea Prospectului
Procesul de Due Diligence
Procesul de due diligence constituie o parte esentiala a pregatirii ofertei RomTelecom. Procesul de due diligence are doua functii cheie: din punct de vedere practic informeaza echipa de oferta despre Companie si da posibilitatea CS si consultantului juridic al RomTelecom sa inceapa redactarea prospectelor si, din punct de vedere legal, permite CS si consultantilor sai juridici sa armonizeze propriile cerinte pentru procesul de due diligence. Acest proces este foarte important si va solicita participarea echipei manageriale a Companiei, inclusiv managerii de departamente.
Procesul de due diligence va fi indeplinit in scopul colectarii de fapte si informatii privind operatiunile Companiei, performantele financiare istorice, planul de afaceri si bugetele, mediul competitiv, mediul legal si de reglementare, structura organizatorica, experienta echipei manageriale si alte informatii relevante. CS va transforma faptele si informatiile din procesul de due diligence pentru a le cristaliza in teme cheie pentru oferta publica RomTelecom. Procesul de due diligence va constitui de asemenea baza pentru dezvoltarea proiectiilor financiare si a evaluarii companiei.
Planificare
Avand constituita intreaga echipa de lucru pentru a se intalni cu echipa manageriala in cadrul intalnirii initiale, CS va propune sa aiba loc imediat dupa aceea o sesiune de due diligence la nivelul managerilor. Aceasta sesiune de due diligence se adreseaza managerilor principali ai Companiei (Director General, Director Financiar, Director Operational etc.) care pot furniza o prezentare de ansamblu asupra Companiei, incluzand punctele tari ale Companiei si strategia acesteia. In ziua urmatoare, echipa de lucru pentru oferta ar dori sa se intalneasca cu sefii de departamente: retea, vanzari si marketing, finante si buget, juridic si alte departamente, dupa cum se va considera potrivit. Aceste intalniri vor oferi o baza in urmatoarea saptamana pentru consultantii de oferta si avocati sa demareze lucrarile privind structura prospectelor si sa formuleze intrebari sau sa initieze alte procese de due diligence. CS va propune sustinerea unui numar suplimentar de sesiuni de due diligence cu sefii de departamente pentru cateva zile.
Dupa desfasurarea a doua seturi de intalniri oficiale pentru procesul de due diligence, acesta va deveni apoi informal pe perioada intalnirilor ulterioare cu echipa manageriala si cea departamentala a Companiei cum ar fi in cadrul sesiunilor de redactare a prospectelor si la intalnirile privind detalierea modelului de afaceri si de evaluare a companiei pe masura ce progreseaza procesul de pregatire a ofertei.
Participanti
CS (echipele grupului de Telecomunicatii, Piete Emergente, Piete de Capital Sectorul Actiunilor), IEBA Trust, echipa manageriala si cea departamentala a RomTelecom, auditorii companiei, consultantul sau juridic, consultantii juridici ai consultantilor de oferta (CS) si reprezentantii potentiali ai Guvernului.
Echipele CS din cadrul Grupului Media si Telecomunicatii conduse de David de Lanoy Meijer, ca si din echipa de Equity Corporale Finance condusa de Hasnen Varawalla, vor raspunde de realizarea procesului due diligence financiar. Acestia vor avea responsabilitatea asigurarii ca prezentarea ofertei RomTelecom este definitivata si optimizata pentru investitori.
Abordare
In baza mandatului primit din partea Guvernului, CS va pregati agende de intalniri pentru sesiunile de due diligence si va lucra cu echipa manageriala a RomTelecom cu scopul evidentierii subiectelor, informatiilor si documentatiei necesare pentru prezentarile initiale de due diligence privind managementul. CS va fi incantat sa furnizeze la cerere o lista preliminara a astfel de subiecte ca punct de inceput al procesului efectiv de due diligence. CS recomanda de asemenea pregatirea imediata a camerei de date a RomTelecom, al carei continut se poate baza pentru inceput pe lista recomandata pentru procesul de due diligence si care va fi imbunatatita dupa participarea tuturor partilor, inclusiv consultantii juridici. In completare, CS recomanda numirea de catre RomTelecom a unei persoane, din cadrul echipei sale de management, cu responsabilitate deplina pentru coordonarea procesului de due diligence si pentru a asigura interactiunea eficienta si fluxul de informatie dintre echipa manageriala si consultanti. Aceasta persoana trebuie sa aiba profunde abilitati de comunicare (vorbitor de limba engleza) si sa fie imputernicit de catre Directorul General sa stabileasca intalniri cu fiecare departament si sa obtina informatii de la acestea in termenii stabiliti.
Documentatia legala
Principalele documente care guverneaza oferta sunt descrise mai jos:
Prospectul intern si cel international: Prospectele sunt documentele ce furnizeaza toate informatiile pe baza carora investitorii pot lua decizia de investitie. Prospectele trebuie sa contina toate informatiile privind RomTelecom pentru a da posibilitatea investitorilor sa evalueze valorile mobiliare oferite si nu trebuie sa contina declaratii false, omisiuni sau declaratii care sa induca in eroare. In timp ce CS si consultantii juridici vor fi implicati in pregatirea propriu-zisa a prospectelor, RomTelecom este responsabila din punct de vedere legal pentru acestea, si astfel, echipa manageriala a RomTelecom si consultantul sau juridic sunt de asemenea implicati in redactarea acestor documente. Companiei RomTelecom si Guvernului, in calitate de vanzator, li se va cere furnizarea de reprezentari si garantii cu privire la acuratetea si caracterul complet al informatiilor din cadrul documentului (vezi "Acordul de Subscriere" de mai jos). CS va supraveghea de asemenea procesul de due diligence care este in mod obisnuit o cercetare cu scopul de a stabili faptul ca informatia din prospecte este completa.
Deoarece prospectele au un caracter esential si iau cel mai mult timp in pregatirea unui IPO, sunt analizate mai detaliat intr-o sub-sectiune separata de mai jos.
Acordul de subscriere: Acordul de subscriere statueaza intelegerea contractuala dintre consultanti, RomTelecom si Guvern. Acesta este semnat in noaptea stabilirii nivelului pretului, in momentul in care procesele de roadshow si book-building se incheie, i.e. perioada de oferta.
In cadrul acordului de subscriere, consultantii accepta sa gaseasca cumparatori la un anumit pret, agreat intre consultanti, Guvern si RomTelecom, pentru actiunile si certificatele globale de depozit (GDR), sau in cazul unei nereusite, sa cumpere ei insisi, la data inchiderii, actiunile si certificatele globale de depozit puse in vanzare de catre Guvern. RomTelecom, prin intermediul acestui acord, va furniza anumite reprezentari si garantii, cu privire la continutul prospectelor, afacerea RomTelecom si in cazul anumitor subiecte, asa cum cer legile valorilor mobiliare din Statele Unite, in cazul in care se intentioneaza realizarea unui plasament de certificate globale de depozit catre investitori americani.
Reprezentarile si garantiile cerute din partea RomTelecom pot fi grupate in linii mari in trei categorii:
- In legatura cu prospectele: Prospectele sunt "documentele transparente", pe baza carora investitorii iau decizia de a cumpara actiuni in cadrul ofertei. Respectand informatiile cu privire la Companie si furnizate de aceasta, consultantii primesc reprezentarea pe care piata o va astepta din partea RomTelecom, conform careia informatia din cadrul prospectelor este exacta, completa si nu induce in eroare,
- In legatura cu compania si afacerea: Acest grup de reprezentari are in vedere aprobarile legale ce permit desfasurarea operatiunilor de zi cu zi ale RomTelecom, precum si cele necesare oricarei actiuni ale companiei in legatura sau asociate ofertei.
- Cadrul legal al Statelor Unite: Daca sunt oferite certificate globale de depozit in Statele Unite (prin exceptiile din Regulamentul 144A al Actului Valorilor Mobiliare al Statelor Unite) si in afara Statelor Unite (potrivit Regulamentului S din Actul Valorilor Mobiliare al Statelor Unite) exista anumite reprezentari standard care sa fie furnizate in baza legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite.
In plus, Guvernul va trebui de asemenea sa furnizeze anumite reprezentari si garantii consultantilor in privinta acelor aspecte referitoare la validitatea actiunilor aflate in vanzare, autorizatiile corespunzatoare, absenta oricarei informatii private si subiect al anumitor limitari cu privire la informatiile din continutul prospectelor.
In plus, acordul de consultanta trateaza, de asemenea, un numar de alte aspecte incluzand restrictii cu privire la vanzarea ulterioara (atat pentru RomTelecom, cat si pentru orice pachet ramas in detinerea Guvernului), finalizare, forta majora, taxe si cheltuieli, restrictii la vanzare, legea guvernanta a contractului, etc.
Restrictii: In particular, restrictiile sunt de prima importanta in etapa de marketing a ofertei. Cand investitorii cumpara actiuni in cadrul ofertei, ei vor solicita reasigurari ca nu vor avea loc vanzari imediat dupa IPO. In absenta unei restrictii, anumiti investitori nu vor fi incurajati sa achizitioneze actiuni in cadrul ofertei, in timp ce altii vor reduce valoarea asteptata cu un anumit procent. Perioadele de restrictii potrivite vor necesita a fi determinate de catre Guvern, RomTelecom, OTE si managementul companiei. Decizia finala cu privire la restrictii va fi luata de fiecare parte in consultare cu CS, care va furniza informatii cu privire la reactia probabila a pietei in conditiile perioadei de restrictie propuse.
Opinii legale: Consultatul trebuie sa primeasca o serie de opinii legale de la consultantul juridic al Companiei, al Guvernului (daca este cazul) si de la consultantii juridici ai membrilor sindicatului, sub incidenta legislatiei din Romania si cea internationala (uzual Marea Britanie si Statele Unite). Dat fiind faptul ca certificatele globale de depozit pot fi de asemenea oferite in Statele Unite prin Regulamentul 144A, exista anumite opinii ce trebuie oferite pe baza legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite. In principal, prevederile legale includ:
- Opinia legala cu privire la Regulamentul 10b-5 din Statele Unite, atat din partea consultantului juridic pe dreptul Statelor Unite al RomTelecom cat si din partea consultantilor juridici pe dreptul Statelor Unite ai membrilor sindicatului. Aceasta este o prevedere a legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite in legatura cu transparenta continutului prospectului international si care prevede faptul ca, continutul este corect, exact si nu omite nici un fapt material necesar care sa faca declaratiile ca fiind eronate
- Alte opinii legale: Furnizate atat de catre consultantul juridic pe dreptul Statelor Unite al RomTelecom, cat si din partea consultantilor juridici pe dreptul Statelor Unite ai membrilor sindicatului. Printre altele, aceste opinii acopera aspecte diferite ale legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite, in special (i) lipsa obligatiei de a inregistra valorile mobiliare vandute la Comisia de Valori Mobiliare din Statele Unite, (ii) existenta exceptiei privind inregistrarea (Regulamentul 144A este avut in vedere in aceasta situatie), (iii) existenta unei clauze de protectie conform Regulamentului S pentru vanzarea actiunilor in afara Statelor Unite, etc.
- Opinii legale conform legislatiei din Romania: Oferite de consultantul juridic roman, asemenea prevederi acopera printre altele aspecte legislative din Romania in ceea ce priveste prospectele, emiterea valida a valorilor mobiliare, titlul, validitatea permiselor si licentelor, aplicabilitatea si executia valabila a diferitelor acorduri de catre toate partile. Consultantii juridici romani ai consultantilor ofertei si cel al Companiei trebuie sa emita opinia legala cu privire la obligativitatea reprezentarilor si garantiilor oferite de RomTelecom si Guvern in cadrul acordului de subscriere.
- In functie de legea guvernanta a acordului de subscriere si de alte documente, poate fi nevoie si de o opinie conform legii engleze in ceea ce priveste validitatea si aplicabilitatea acestor acorduri.
Opiniile Auditorului si scrisorile de confort privind rapoartele contabile: Declaratiile financiare incluse in prospecte sunt acoperite de opinia auditorilor RomTelecom (in general, orice situatie financiara neauditata utilizata in prospecte face obiectul unei revizuiri de catre auditori). In plus, auditorii ofera de asemenea o forma a scrisorii de confort adresata consultantilor si echipei de management a RomTelecom asa cum apare in standardele contabile (SAS72), care trebuie, printre altele, (i) sa confirme rolul lor ca auditori independenti, (ii) sa furnizeze asigurarea negativa privind orice modificare materiala sub aspecte financiare cheie de la data ultimului audit (sau revizuire) a situatiilor financiare ale RomTelecom si (iii) sa certifice ca informatiile financiare continute in prospecte au fost preluate cu exactitate din situatiile contabile ale Companiei.
Redactarea prospectului romanesc si a prospectului international
Prospectul este cel mai important document in cadrul unei oferte. Cadrul legal solicita ca in cazul unei oferte publice sa se furnizeze toate informatiile pe care le-ar putea solicita un potential investitor in scopul luarii unei decizii de investitie. Un prospect indeplineste doua functii utile din punctul de vedere al unui emitent, document de marketing in scopul informarii potentialilor investitori cu privire la Companie si strategia acesteia si permite Companiei sa dezvaluie factorii de risc care actioneaza ca protectie impotriva litigiilor in cazul care pretul actiunilor cunoaste scaderi ulterior ofertei, iar investitorii pot pretinde lipsa unor informatii.
Doua prospecte vor fi necesare si aprobate de institutiile oficiale pentru listarea actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti - prospect in limba romana ("Prospectul Intern") verificat de CNVM, iar pentru o listare a certificatelor globale de depozit la London Stock Exchange - prospect international ("Prospectul") verificat de Autoritatea de Listare din Marea Britanie. Aceste doua prospecte vor fi in stransa corelatie, iar CS va oferi asistenta in pregatirea in primul rand a Prospectului si in momentul cand este aproape finalizat, acesta va fi tradus in limba romana si adaptat la cerintele CNVM.
Planificare
Pregatirea Prospectului va incepe dupa intalnirile intiale de due diligence si se va desfasura in paralel cu multe dintre fluxurile de lucru, cum ar fi structurarea modelului de afaceri si evaluarea pietei. O prezentare preliminara pe scurt va fi formulata intre CS si consultantul juridic al Emitentului, astfel incat continutul preliminar al Prospectului sa poata fi intocmit in mod independent de catre Companie pentru a realiza ulterior impreuna un prim draft al acestuia. In momentul in care continutul preliminar incepe sa capete forma, si un prim draft incepe sa prinda contur, consultantul Emitentului va revizui continutul mai intai impreuna cu Compania (primul punct de contact va fi cu persoana special desemnata din partea RomTelecom) inainte de organizarea sesiunii de redactare a Prospectului impreuna cu CS si consultantii sai juridici.
Sesiunile de redactare vor continua cu fiecare etapa a Prospectului pana ce se apropie de forma finala. Perioadele de revizuire a Prospectului si a Prospectului Intern se vor derula pe o perioada de 7 saptamani cu mai multe runde de comentarii in scopul unor reaprobari, ce se vor finaliza cu aprobarea celor doua prospecte, iar acestea pot fi folosite in cadrul etapei de marketing. CS si IEBA Trust vor asigura legatura cu Autoritatea de Listare din Marea Britanie si respectiv CNVM.
Abordarea cadrului legal
CS si IEBA Trust cunosc cadrul legislativ al pietei de valori mobiliare din Romania, al actelor emise de CNVM si al celor emise de Bursa de Valori Bucuresti. CS impreuna cu IEBA Trust si consultantul juridic local, vor mentine un dialog activ cu CNVM si cu Bursa de Valori Bucuresti si vor fi responsabili pentru derularea procesului legislativ in legatura cu oferta. Potentialele probleme ale ofertei vor fi prezentate catre RomTelecom si catre Guvern, astfel incat sa fie solutionate in cel mai scurt timp posibil. CS va fi responsabil de supravegherea redactarii unui raport cu privire la Cadrul Legal din Romania ce reglementeaza oferta, raport care va contine potentiale recomandari pentru dezvoltarea legislatiei pietei de capital din Romania.
Avand in vedere listarea certificatelor globale de depozit la Londra, CS va lucra indeaproape cu Autoritatea de Listare din Marea Britanie cu privire la aspectele internationale. Cu privire la noua Directiva a Uniunii Europene privind Prospectele de oferta ("EU PD") care a fost implementata in Uniunea Europeana incepand cu 1 iulie 2005.
Participanti
CS (echipele grupului de Telecomunicatii, Piete Emergente, Piete de Capital, Sectorul Actiunilor), consultantii juridici ai consultantilor, echipa manageriala a RomTelecom, auditorii si acolo unde este cazul, reprezentantii Guvernului.
Abordare
Pentru a atinge scopurile ofertei, CS impreuna cu consultantii juridici ai RomTelecom si ai membrilor sindicatului vor pregati urmatoarele documente de oferta:
- Un prospect intern ("Prospectul Intern") cu privire la procesul de listare a actiunilor RomTelecom si oferta de actiuni catre investitorii institutionali si de retail din Romania. Continutul Prospectului Intern va fi in conformitate cu toate cerintele legale, redactat in limba romana si va contine un rezumat al prospectului international si totodata situatia financiara pentru ultimele trei exercitii financiare.
- Intrucat cadrul legal din Romania necesita ca anumite informatii sa fie mentionate in cadrul Prospectului, unele informatii din cadrul Prospectului intern ar putea sa nu se regaseasca in cel international. In acord cu legislatia din Romania, prospectul va contine un minim de cerinte, iar un exemplu al modului in care principalele sectiuni ale Prospectului local se pot prezenta, este urmatorul:

Cuprins prospect intern
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. FISA DE PREZENTARE A EMITENTULUI II. OFERTA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Persoane responsabile 15. Remuneratii si beneficii 1. Persoane responsabile
2. Auditori financiari 16. Informatii privind consiliul de 2. Factori de risc
3. Informatii financiare selectate administratie 3. Informatii cheie
4. Factori de risc 17. Angajatii Emitentului 4. Informatii privind valorile
5. Informatii despre Emitent 18. Actionari semnificativi mobiliare oferite sau propuse
6. Privire generala asupra activitatii 19. Tranzactii cu persoane implicate a fi admise la tranzactionare
Emitentului 20. Informatii financiare privind pe o piata reglementata
7. Structura organizatorica activele si pasivele Emitentului, 5. Oferta internationala: GDR
8. Proprietati imobiliare, utilaje si pozitia lui financiara, precum si 6. Termenii si conditiile ofertei
instalatii contul de profituri si pierderi 7. Admiterea la tranzactionare
9. Privire generala asupra situatiei 21. Informatii suplimentare pe o piata reglementata
financiare si activitatii de exploatare 22. Contracte importante 8. Ofertantul
10. Sursele de capital ale Emitentului 23. Informatii privind persoanele 9. Cheltuielile aferente
11. Politica de cercetare si dezvoltare a terte si orice declaratii ale emisiunii/ofertei
Emitentului, patente si licente expertilor sau declaratii ale 10. Diluarea detinerilor de
12. Informatii privind evolutiile oricaror interese actiuni
inregistrate 24. Documente puse la dispozitia 11. Informatii aditionale
13. Previziunile privind profitul investitorilor
Emitentului 25. Informatii cu privire la
14. Organele administrative, de conducere participatiile Emitentului
si supraveghere ale Emitentului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Un prospect international ("Prospectul") cu privire la procesul de oferta de certificate globale de depozit ale Companiei catre Investitorii Institutionali Internationali. Documentul va fi redactat in concordanta cu regulamentele Autoritatii de Listare din Marea Britanie, presupunand o listare la Londra, si va contine o descriere a tranzactiei, a factorilor de risc, a afacerii, sumarul informatiilor financiare si operationale ("OFR") si prezentarea rezultatelor financiare pe perioada 2003-2005, auditate in conformitate cu IFRS. Unele informatii din cadrul Prospectului International ar putea sa nu se regaseasca in cel intern.
Un exemplu al modului in care principalele sectiuni ale prospectului pot arata este dupa cum urmeaza:

Cuprins prospect international
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(i) Rezumat (x) Descrierea afacerii (xvii) Politica de Schimb
(ii) Factori de risc (xi) Mediu legal GDR/actiuni
(iii) Politica de Divident (xii) Management (xviii) Taxare
(iv) Utilizarea sumelor obtinute in (xiii) Actionari semnificativi si (xix) Plasarea actiunilor
cadrul ofertei procesul de vanzare a (xx) Reglementarea drepturilor
(v) Rate de schimb actiunilor detinute de si obligatiilor civile
(vi) Informatii de piata actionari (xxi) Validitatea valorilor mobiliare
(vii) Capitalizare (xiv) Descrierea Actiunilor (xxii) Restrictii de Transfer
(viii) Informatii Financiare Consolidate (xv) Descrierea certificatelor (xxiii) Contabili independenti
si date statistice selectate globale de depozit (xxiv) Index Raportari Financiare
(ix) Sumar informatii financiare si (xvi) Tranzactionarea valorilor
operationale mobiliare in Romania
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Planul de Afaceri si Evaluarea RomTelecom
La finalizarea rapoartelor aferente Fazei 1 si a evaluarii initiale a pietei de telecomunicatii, CS, echipa manageriala si cea a departamentului financiar din cadrul RomTelecom vor realiza o examinare minutioasa a planului de afaceri al RomTelecom in vederea perfectarii unui scenariu managerial realist, luand in considerare perspectivele pe termen lung ale companiilor similare din regiune. CS va analiza un numar de variabile incluse in planul de afaceri, caracterizate printr-o senzitivitate ridicata la diferiti factori, astfel incat efectul acestora asupra evaluarii sa poata fi cuantificat. CS va demara discutii cu reprezentantii Guvernului si cei ai RomTelecom in privinta evaluarii, prezentand punctele noastre de vedere bazate pe metodele de determinare a valorii de piata si a celei intrinseci. Totusi, situatia pietei la momentul ofertei publice initiale va constitui factorul de baza care va determina valoarea totala a ofertei publice initiale a RomTelecom, acest proces intern de evaluare fiind un element instructiv atat pentru Guvern, pentru RomTelecom si pentru echipa de consultanti implicata in cadrul ofertei publice initiale cu privire la nivelul ce poate fi atins, cat si in pregatirea investitorilor pe parcursul derularii campaniei de marketing. O evaluare initiala cu caracter orientativ cu privire la asteptarile CS privind rezultatele procesului de evaluare din perspectiva desfasurarii unei oferte publice initiale este prezentata in Sectiunea 4 a prezentei oferte.
Planificare
Fluxul de lucru pentru planul de afaceri si procesul de evaluare va fi demarat in Faza 1 cu operatiunea de due diligence asupra performantelor financiare si operationale ale RomTelecom si va continua pana cand previziunile financiare ale RomTelecom sunt aprobate. Draftul previziunilor financiare va fii disponibil spre revizuire in primul semestru al anului 2006 pentru a permite inceperea in detaliu a procesului de evaluare si emiterea, din timp, a unei aprecieri privind previziunile (un parametru important din procesul de evaluare) de catre RomTelecom. Un raport oficial de Evaluare Financiara a RomTelecom va fi pregatit si inaintat Guvernului si reprezentantilor RomTelecom cu aproximativ doua saptamani anterior prezentarii pentru analisti.
Participanti
CS (echipa pentru telecomunicatii, echipa pentru piata de capital, sectorul actiunilor), conducerea si echipa departamentului financiar al RomTelecom, precum si auditorii unde este cazul.
Abordarea Planului de Afaceri al RomTelecom
CS va colabora cu RomTelecom in vederea definitivarii unor previziuni financiare riguroase si a modelului de afaceri al RomTelecom pe o perioada de mai multi ani. Mai multe scenarii vor fi pregatite (Scenariul managerial, Scenariul in caz de scadere a pietei) in vederea analizei impactului diferitilor factori asupra scenariilor, dar si a modificarii unor ipoteze. Previziunile financiare rezultate In cadrul acestor scenarii vor constitui baza evaluarii financiare a RomTelecom de catre CS.
Abordarea Evaluarii pentru Oferta Publica Initiala a RomTelecom
CS va realiza un proces de evaluare pentru a determina distributia valorii de piata a RomTelecom (ex: estimarea valorii de piata a actiunilor ulterior ofertei publice initiale). Intervalul de valoare rezultat in urma evaluarii, ajustat cu un discount caracteristic ofertelor publice initiale, va servi drept fundament pentru CS, Guvern si pentru RomTelecom estimarea nivelului de pret din cadrul ofertei.
Pentru a obtine intervalul de valoare rezultat in urma evaluarii, CS va urmari 5 pasi importanti pe parcursul carora va analiza performantele istorice financiare si operationale ale RomTelecom, va realiza o analiza comparativa a RomTelecom cu alte companii similare din sector, va evalua piata ofertelor publice si mediul de piata al fuziunilor si achizitiilor, va selecta cele mai potrivite metode de evaluare si va sintetiza toti pasii precedenti intr-o evaluare finala.
Pentru a obtine o valoare optima in urma procesului de evaluare a RomTelecom, CS se va concentra pe comparatii cantitative intre RomTelecom si alti operatori importanti de telefonie fixa ce activeaza atat de pe pietele emergente cat si in economiile in dezvoltare. CS va incerca sa accentueze profilul specific de crestere al RomTelecom (in contrast cu multi alti operatori), marje financiare ridicate (peste media din sectorul european de telecomunicatii), un bilant contabil echilibrat si capacitatea de a genera fluxuri de numerar. Selectarea companiilor similare pentru comparatie cu RomTelecom va ilustra, intr-o anumita masura, strategia de distributie - CS are convingerea ca realizarea analizei comparative, atat cu companii mai bine cotate si cu un profil operational mai puternic (concurenta scazuta), cat si cu companii mai slab cotate si cu un profil operational scazut (concurenta mai mare) se va dovedi a fi eficienta, dat fiind potentialul de distributie globala a actiunilor RomTelecom atat in Europa/Statele Unite ale Americii, cat si regional.

O schema a abordarii planului de afaceri este prezentata in cele ce urmeaza:

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Metodologie │ Argumente │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │┌──────────┐ - Metoda comparatiei prin multipli este cea mai utilizata pentru realizarea de comparatii │
│ ││ EV/ │ intre valoarea diferitelor oportunitati de investitii │
│ ││ EBITDA │ - Traditional EBITDA, ca expresie aproximativa a valorii a fluxului de numerar, este cel │
│ │└──────────┘ mai frecvent utilizat criteriu in evaluarea companiilor din sectorul telecomunicatiilor │
│ │┌──────────┐ │
│ ││ EV/ │ - Multiplul bazat pe (EBITDA-Capex) ia in considerare investitiile si este expresia │
│ ││ EBITDA │ aproximativa a generarii fluxului de numerar disponibil. Utilizarea multiplicatorului │
│ Multiplii ││Cheltuieli│ este o masura mai relevanta In cazul unor cheltuieli de capital ridicate in urmatorii │
│ pentru ││de capital│ 2-3 ani │
│ comparatie │└──────────┘ │
│ │┌──────────┐ - "Randamentul EFCF" este un multiplu utilizat de investitorii din sectorul │
│ ││ FCF │ telecomunicatiilor, mai ales in cazul operatorilor aflati in etapa de maturitate a │
│ ││ Yield │ activitatii lor. Se calculeaza ca raport intre fluxul de numerar disponibil (CFD) si │
│ ││ │ valoarea de piata a capitalurilor proprii, ajustand rata fluxului de numerar cu politica│
│ │└──────────┘ de indatorare a firmei, exprimata prin valoarea levierului │
│ │┌──────────┐ - P/E este un multiplu aplicat profitului, fiind utilizat de investitori pentru a estima │
│ ││ P/E │ valoarea capitalurilor proprii si de a realiza comparatii intre piete din aceeasi zona │
│ │└──────────┘ geografica si tari care au o politica fiscala si contabila consecventa │
├────────────┤ │
│ │- Cea mai riguroasa abordare din punct de vedere teoretic - evaluare teoretica ce va ingloba profilul pe │
│ │ termen lung al fluxului de numerar al Romtelecom │
│ │- Asigura o masura viabila a valorii intrinseci a actiunii in cazul unei corectitudini rezonabile a │
│ DCF │ performantelor financiare viitoare, deoarece evaluarea DCF se bazeaza pe previziuni financiare pentru │
│ │ urmatorii 10 ani │
│ │- Valoarea obtinuta in urma acestei metode de evaluare este sensibila la modificari ale ipotezelor │
│ │ privind cresterea veniturilor, marja asupra EBITDA, cheltuielile de capital, costul capitalului, rata │
│ │ de crestere perpetua, etc. │
├────────────┤ │
│ Realizarea │- Analiza valorilor tranzactiilor precedente pentru companii comparabile, folosind in principal multiplul│
│ de │ EV/EBITDA atat estimat cat si calculat baze istorice │
│ comparatii │- O valoare viabila poate rezulta si din comparatia cu valoarea stabilita in tranzactiile anterioare cu │
│cu tranzitii│ companii comparabile in masura in care acestea sunt usor de identificat si preturile de tranzactie │
│ precedente │ curente nu sunt volatile. │
└────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Intervalul preliminar de valoare rezultat in evaluari financiare a RomTelecom se va axa pe analiza rezultatelor metodelor descrise mai sus. CS va sintetiza rezultatele analizei comparative cu companiile referinta alese, mediul actual de tranzactionare in sectorul telecomunicatii si rezultatele diverselor metode de evaluare pentru a obtine astfel un interval real de valoare pentru RomTelecom.
Marketingul si Realizarea Ofertei
Cheia unei oferte publice initiale de succes este realizarea unei campanii de marketing unitare. Un plan de marketing bine pus la punct poate fi folosit pentru a creste perceptia asupra RomTelecom si asupra ofertei, pentru a testa nivelurile de valoare pe piata si de a modifica perceptia pietei asupra RomTelecom in sensul cresterii valorii companiei. Echipa manageriala a RomTelecom va reprezenta elementul esential in campania de marketing, impreuna cu conducerea executiva, conducerea financiara si alti manageri cheie care vor lua parte timp de doua saptamani la campania de informare a investitorilor institutionali, inainte de stabilirea pretului si de alocarea actiunilor si al certificatelor globale de depozit (GDR) catre investitori.
Abordarea campaniei de marketing si activitatile de pregatire
CS recomanda un plan de marketing structurat pe mai multe etape pentru abordarea investitorilor institutionali, in scopul directionarii si detalierii discutiilor privind evaluarea. O ilustrare pe scurt a etapelor esentiale a activitatilor de marketing este prezentata in diagrama urmatoare:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ _____________ ______________ _______________ ____________
│ Prezentarea . Pregatirea/ . Pregatirea . Roadshow .
│ catre analisti . Publicarea . investitorilor . al mana- . E-
│ _____________ . Rapoartelor . . gementului . va-
│ de Analiza ______________ ___________ lu-
│ ______________ are

│Evaluare 8 - Evaluare 4- Evaluare 2-
│saptamani saptamani saptamani


└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pregatirea activitatilor de marketing
La jumatatea fazei de pregatire a ofertei publice initiale, CS va supraveghea si va coordona realizarea materialelor de marketing necesare care vor include, la fel ca si prospectele, o prezentare facuta de catre conducerea RomTelecom catre analisti insotita de o versiune scurta si revizuita a prezentarii care va fi inaintata investitorilor institutionali cu care echipa de management va avea contacte in procesul de roadshow. Impreuna cu consultantul in relatii publice (PR), CS va intocmi anunturile publice, precum si anuntul preliminar.
Selectarea unor noi membri secundari in componenta Sindicatului
Anterior incheierii etapei de pregatire a ofertei publice initiale si inceperii derularii etapei activitatilor de marketing, CS, Guvernul si RomTelecom ar trebui sa selecteze noi membri secundari ai sindicatului. Acestia vor trebui sa fie contactati cu aproximativ trei saptamani anterior prezentarii catre analisti pentru a conveni asupra termenilor comerciali. Cu doua saptamani inainte de prezentare, membrii secundari sindicatului vor informa proprii lor analisti in vederea participarii acestora la viitoarea prezentare.
Un aspect important in cadrul desfasurarii ofertei publice initiale il constituie selectia unuia sau a doi noi membri secundari. Specialistii din cadrul departamentelor de analiza ai membrilor sindicatului trebuie sa fie analisti cunoscuti de pe piata, acreditati, care se vor adresa unor investitori institutionali sofisticati pentru a realiza informarea acestora asupra ofertei.
Derularea etapei de marketing
Ultimul pas premergator demararii campaniei de marketing il constituie prezentarea cercetarii de piata catre analistii membrilor sindicatului si pregatirea analizei lor independente. Cu toate ca, din punct de vedere tehnic, aceasta este o etapa pregatitoare si nu a fost facut inca nici un anunt public cu privire la oferta, CS considera ca acesta este momentul in care va trebui sa se ia decizia finala cu privire la initierea ofertei. Din momentul in care analistii au fost informati de catre managementul emitentului cu privire la operatiune, este adesea greu de prevenit procesul de scurgere de informatii cu privire la oferta. De aceea, premergator prezentarii analizei. Guvernul, RomTelecom si CS trebuie sa decida asupra oportunitatii continuarii ofertei si a "mediatizarii".
Prezentarea catre analisti
Pe parcursul prezentarii analizei catre analistii sindicatului, echipa de management va pune la dispozitie toate detaliile necesare analistilor pentru a scrie propriul raport independent detaliat cu privire la RomTelecom. Conform celor prezentate anterior, CS va consilia RomTelecom in redactarea si sustinerea prezentarii pentru a se asigura ca sunt comunicate punctele esentiale ale ofertei. CS sfatuieste RomTelecom sa ia in considerare posibilitatea stabilirii unei intalniri cu analistii principali la inceputul procedurii, anterior Prezentarii catre analisti, pentru ale permite acestora sa beneficieze de o buna intelegere a companiei si pentru a ajuta RomTelecom sa identifice punctele cheie ce vor trebui mentionate.
Dupa prezentarea catre analisti, analistii vor avea aproximativ trei saptamani in vederea pregatirii propriilor rapoarte. Rapoartele vor contine o prezentare generala a pietei, descrierea detaliata si analize privind RomTelecom, o prezentare a performantelor financiare trecute ale companiei si asteptarile analistilor asupra performantelor financiare viitoare.
Spre finalul etapei de pregatire a materialului de analiza, CS va solicita analistilor sa transmita rapoartele lor catre CS si RomTelecom in vederea unei duble revizuiri a acestora. Cu toate ca CS si RomTelecom nu pot realiza comentarii asupra punctelor de vedere ale analistilor, orice eroare va putea fi evidentiata urmand ca ulterior sa fie aduse la cunostinta analistilor. Decizia finala privind acceptarea sau nu a comentariilor facute de CS si RomTelecom apartine analistilor, care sunt recunoscuti pentru impartialitatea lor.
Este important de specificat ca in cadrul CS, departamentul de cercetari este complet independent de divizia de investitii. Prin urmare, divizia de investitii a CS nu poate savarsi nici o eroare in privinta cercetarii (acoperire, calitatea informatiilor, recomandare etc.)
Pregatirea investitorilor
Etapa de pregatire a investitorilor este semnalul de incepere a etapei de marketing. Aceasta va incepe cu Anuntul preliminar si publicarea rapoartelor de analiza. Va urma o perioada de doua saptamani de pregatire a investitorilor, pe parcursul careia analistii sindicatului se intalnesc cu oficialii institutiilor pentru a discuta investitia in RomTelecom si evaluarea companiei. Echipele de vanzare ale membrilor sindicatului, organizate in functie de zona geografica si de atributiile acestora, totalizand peste 300 de profesionisti in domeniu, vor efectua zilnic rapoarte catre persoanele desemnate, sub atenta indrumare a conducatorilor echipei de vanzari si a sindicatului (Tom Ahearne de la CS va fi sef birou de tranzactionare). Informatiile vor fi apoi diseminate si interpretate, iar unele institutii cheie vor fi vizate pentru pregatirea procesului de roadshow.
Roadshow organizat de management
Una sau doua echipe responsabile cu organizarea de roadshow-uri, fiecare formata din angajati cheie ai Companiei, vor organiza o serie de prezentari investitorilor institutionali din toata lumea si grupurilor de investitori individuali si societatilor de brokeraj ale bancilor din Romania. CS va colabora cu RomTelecom pentru pregatirea materialelor si exersarea prezentarilor, precum si a oricaror posibile nelamuriri. Dupa aproximativ doua saptamani, echipa/echipele responsabile cu organizarea de roadshow-uri vor organiza intalniri cu grupuri de investitori, discutii individuale sau conferinte telefonice. Accentul va fi pus pe discutiile individuale si pe sesiunile de intrebari si raspunsuri. CS va propune de asemenea utilizarea produsului NetRoadShow pentru a permite publicului tinta sa vizioneze prezentarile on-line inainte de intalniri, pentru a maximiza eficacitatea acestora.
Oferta de actiuni pe perioada etapelor de marketing si de bookbuilding
Oferta internationala
In timp ce campania de marketing va fi in plina desfasurare, o oferta de actiuni va fi lansata in paralel la nivel international. Acest lucru va atrage dupa sine, data fiind deschiderea registrului international de ordine, pentru ca acestea sa se inregistreze (proces numit bookbuilding). Cele mai mari ordine sunt de regula, rezultatul intalnirilor conducerii RomTelecom cu investitorii. Simultan, echipele de vanzari ale CS si ai celorlalti membri secundari ai sindicatului vor mentine un contact permanent cu grupurile de investitori tinta in vederea obtinerii de ordine. In timp ce fluxul de ordine se va intensifica spre finalul celor doua saptamani de roadshow, este foarte important ca distributia ordinelor sa fie uniforma pe toata perioada.
Mecanismul utilizat in vederea unei distributii uniforme il constituie intervalul de pret. Stabilirea intervalului de pret constituie un moment important. Stabilirea unui interval de pret prea ridicat va determina un interes scazut, in timp ce unul prea scazut va insemna renuntarea la fructificarea unei parti din valoare. Un alt aspect il reprezinta faptul ca intervalul de pret nu trebuie sa fie prea larg deoarece constituie un semnal asupra faptului ca echipa ofertei publice initiale nu este increzatoare cu privire la obtinerea valorii corecte. In cadrul intalnirii in care se va stabili intervalul de pret, ce va avea loc inainte de demararea proceselor de roadshow si bookbuilding, CS va propune Guvernului limite maxime si minime a intervalului de pret. Limita inferioara ar trebui fixata la nivelul maxim de interes pentru cea mai mare parte a investitorilor. Planul CS este acela de a furniza un numar mare de ordine in registru la pretul cel mai scazut asteptat de catre investitori si astfel sa ofere pietei semnalul ca exista un interes major pentru oferta, inca de la inceput. Din acel moment, CS va determina cresterea numarului de ordine ale investitorilor plasate la un pret cat mai aproape de limita superioara a intervalului, pe masura ce nivelul cererii sporeste odata cu intensificarea activitatilor de marketing.
La finalul etapelor de marketing si bookbuilding, CS va avea la dispozitie un registru de ordine completat cu ordine confirmate. CS va prezenta ulterior catre Guvern si RomTelecom informatii cu privire la nivelul interesului investitional la diferite niveluri de pret. CS va recomanda un anumit nivel pentru pretul final al ofertei.
Alocari
In urma consultarilor cu Guvernul si cu RomTelecom, CS va stabili modul de alocare a actiunilor catre investitorii individuali. Actiunile vor fi alocate unui grup de investitori calificati, care si-au manifestat interesul si care au fost implicati in campania de marketing, pentru a beneficia ulterior derularii ofertei, de o baza de investitori sofisticati. In mod deliberat, in urma procesului de alocare, nu se va satisface intregul nivel al cererii manifestata, astfel incat alti investitori sa fie incurajati sa cumpere actiuni suplimentare, dupa derularea ofertei.
Oferta pe piata romaneasca
Calendarul de desfasurare al ofertei pe piata din Romania este diferit de cel al derularii ofertei pe piata internationala, insa CS va recomanda consultarea cu IEBA Trust, cu consultantul legal local si cu Guvernul, in ceea ce priveste revizuirea calendarului si va sugera, in cazul in care este necesar, modificari minore ale conditiilor de listare pe piata locala pentru a armoniza oferta locala cu cea internationala.
In prezent, oferta de pe piata romaneasca este preconizata a fi lansata la sase zile dupa aprobarea prospectului, ce va contine si intervalul de pret. Oferta se va derula pe o perioada de minim cinci zile, timp in care investitorii de retail si investitorii institutionali locali vor putea lansa ordine. IEBA Trust va centraliza toate ordinele direct de la institutii si de la alti brokeri care vor colecta ordine de la investitorii retail. Ulterior, IEBA Trust va transmite aceste ordine catre CS in vederea introducerii acestora in registrul international de ordine.
CS si IEBA Trust vor supraveghea acest mecanism pentru a permite incorporarea in cadrul ofertei publice initiale a unei transe ce se va adresa investitorilor individuali. Nivelul participarii investitorilor de retail in cadrul ultimelor oferte publice initiale, desfasurate in Europa, a inregistrat un trend crescator, pe masura ce pietele si-au imbunatatit performantele iar investitorii de retail si-au recapatat increderea in acestea. In timp ce oferta adresata investitorilor retail ar presupune costuri suplimentare pentru derularea unei campanii de promovare, Guvernul ar putea sa doreasca cresterea perceptiei asupra procesului de privatizare si atragerea de noi segmente de investitori prin oferirea de actiuni catre publicul larg.
CS si IEBA Trust au convingerea ca oferta locala constituie cheia succesului intregii oferte si sunt constienti de importanta ofertei publice initiale a RomTelecom pe piata romaneasca. Alocarile vor fi facute atat catre investitorii de retail, cat si catre investitori institutionali locali importanti pentru a se putea astfel constitui o baza solida de actionari romani.
Procesul de stabilizare ulterior listarii
Strategia de alocare
CS va analiza cu atentie fiecare ordin primit, pentru a se asigura ca alocarile vor fi facute catre acei investitori interesati de detinerea actiunilor pe termen lung, prin identificarea acelor institutii care au avut un nivel al cererii ridicat inca din faza de inceput a ofertei, care au participat activ in cadrul etapelor de marketing si de roadshow, care s-au dovedit anterior a fi actionari pe termen lung sau care sunt lideri de opinie in sectorul telecomunicatiilor. CS se va consulta cu Guvernul si cu RomTelecom intr-o maniera transparenta pe parcursul etapei de alocare.
Ordinele ulterioare listarii
CS va incerca atingerea unui nivel semnificativ de suprasubscriere pentru oferta publica initiala a RomTelecom, astfel incat sa se permita o distribuire partiala catre investitori, pentru a se asigura existenta pe piata a unei cereri nesatisfacute, care sa se constituie intr-un stimulent al procesului de cumparare de actiuni ulterioara listarii.
Optiunea de supra-alocare
Ca o prima masura de stabilizare, CS propune ca oferta publica initiala sa includa optiunea de supra-alocare (greenshoe). O asemenea optiune ar permite CS sa cumpere de la Minister cu pana la 15% mai multe actiuni, la pretul de oferta, pentru o perioada de maximum 30 de zile de la inchiderea ofertei. Acest procedeu ofera o anumita siguranta in cadrul pietei in cazul in care pretul actiunilor va scadea la scurt timp dupa derularea ofertei publice initiale, caz in care CS va interveni si va achizitiona actiuni de pe piata, creand in acest fel suport pentru cresterea cererii si sustinerea pretului actiunii. Aceasta "plasa de siguranta" pentru potentialii investitori poate conferi sprijin pentru valoarea atinsa in oferta publica initiala.
Procesul de relatii cu investitorii (IR) si suport continuu
CS, prin intermediul echipelor sale de vanzari din intreaga lume, va sprijini activ procesul de comunicare dintre RomTelecom si investitori ulterior derularii ofertei. CS va fi incantat sa asiste compania in procesul de publicare a rezultatelor, la organizarea de campanii de informare, la organizarea de intalniri si conferinte cu investitorii pentru a sprijini RomTelecom in comunicarea celor mai importante aspecte legate de dezvoltarea afacerii si pentru a largi astfel dialogul cu piata.
Rapoarte actualizate trimestrial
Dupa cum este specificat si in documentul de cerere de oferta, CS va fi incantata sa ofere RomTelecom si MCTI un raport de piata trimestrial ulterior derularii ofertei publice initiale pentru o anumita perioada de timp prestabilita. Acest raport de piata va oferi RomTelecom informatii cu privire la nivelul pretului actiunilor, lichiditate, categoriile de investitori care au cumparat sau vandut actiuni RomTelecom sau certificate globale de depozit (GDR) si informatii cu caracter general privind sectorul telecomunicatiilor.

Echipa de lucru
CS a reunit o echipa dedicata de specialisti pe produse, industrii si regiuni, care a colaborat in privatizarile derulate pe sectorul de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est. Membrii echipei propuse vor fi dedicati acestui proces si vor fi in Romania in mod regulat, cu scopul de a asigura o derulare rapida si eficienta a IPO-ului.
Pentru ducerea la bun sfarsit a acestei sarcini importante si pentru atingerea scopului propus de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei informatiei si Guvernul Romaniei, CS va forma, sub coordonarea sa, o Echipa puternica de Consultanti, care va combina experienta in procese de privatizare cu abilitatile de executare a ofertei pe piata interna.
Membri cheie ai echipei de consultanta
Cei mai experimentati membri ai Echipei de Consultanti vor fi responsabili de derularea cu succes a Operatiunii. Acest grup de experti seniori are o experienta bogata in derularea de proiecte similare in Europa de Est si Romania.
Echipa CS
Paul Raphael
Paul Raphael va fi liderul echipei pentru realizarea acestui proiect.
Paul are p este 20 de ani de experienta in investitii bancare, incluzand experienta vasta in derularea de proiecte pe piata de capital a actiunilor si in sectorul telecomunicatiilor, participand in calitate de consultant in procesul de desfasurare a marilor privatizari. In ultimii 10 ani a oferit consultanta guvernelor din Italia, Franta, Germania, Ungaria, Polonia si Spania in legatura cu tranzactii de referinta.
Michal Susak
Michal Susak este Managing Director al Grupului de Acoperire a Pietelor Emergente din cadrul CS. Este responsabil de relatia cu clientii bancii de investitii din Europa Centrala si de Est, initierea si derularea proiectelor cu privire la fuziuni si achizitii si tranzactii cu actiuni. A detinut pozitii de lider in procesul de privatizare a multor companii din regiune. Performantele D-lui Susak au fost pe deplin recunoscute pe piata prin acordarea multor distinctii, printre care amintim "Cel mai bun intermediar de fuziuni si achizitii din Europa Centrala si de Est" (2001, 2002, 2003), "Cel mai bun intermediar de fuziuni si achizitii din Cehia si Slovacia" (2001, 2002, 2003, 2004), "Cel mai bun intermediar de operatiuni cu actiuni din Europa Centrala si de Est" (2004), "Cel mai bun intermediar de fuziuni si achizitii din Polonia" (2004), "Operatiunea cu instrumente cu venit fix a anului in Romania" (2001).
David de Lanoy Meijer
David de Lanoy Meijer este Director si Seful Departamentului Pietelor Emergente de Telecomunicatii in cadrul Grupului de Media si Telecomunicatii din Europa, cu sediul la Londra. Are peste 12 ani experienta in banci de investitii si piete de capital din Europa.
Dl. de Lanoy Meijer a participat la numeroase operatiuni pe piata telecomunicatiilor si pe piata de capital, printre care oferta de privatizare in valoare de 400 milioane USD a TPSA in 2003 si transferul detinerilor KPN si Telsource in Cesky Telecom, atragand peste 1,0 miliard de dolari pentru actionari, si de asemenea, de refinantarea in valoare de 300 milioane Euro a Invitel, operatorul important din Ungaria. A condus, de asemenea, procesul de privatizare al Cesky Telecom cu o valoare de 3,6 miliarde USD, pe seama Guvernului Ceh, tranzactie care s-a dovedit a fi de un foarte mare succes, care a culminat cu vanzarea pachetului majoritar detinut de Guvern catre Telefonica. A mai condus si IPO-ul Sistema cu o valoare de 1,6 miliarde USD, cel mai mare IPO derulat vreodata in Rusia.
Hasnen Varawalla
Director in cadrul Departamentului Equity Corporale Finance cu sediul in Londra. Dansul este responsabil cu derularea operatiunilor cu actiuni si a celor legate de actiuni din Europa.
Din momentul in care s-a alaturat echipei CS in 1995, a incheiat peste 40 de operatiuni cu actiuni. Dansul are o experienta vasta in privatizari in Europa Emergenta, oferind consultanta Guvernelor Cehiei, Ungariei si Quatarului in IPO-uri ale activelor detinute de stat. A oferit consultanta in IPO-ul Kazakhmys, cel mai mare producator de cupru din Kazakhstan, in 2005.
Mircea Flore
Mircea Flore este responsabil cu initierea si executarea operatiunilor care au ca obiect fuziunile si achizitiile, membru in proiecte ce presupun instrumente financiare cu venit fix din zona Europei Centrale si de Est, in mod special in Romania. Detine o vasta experienta in regiune si un trecut solid in fuziuni si achizitii si alte tranzactii financiare in Romania, in America si Asia, in diverse sectoare industriale.
Mircea Flore are o experienta si o educatie atat pe piata romaneasca cat si pe cea internationala, si, in acelasi timp, experienta pe piata bancara internationala, privatizare si expertiza generala in fuziuni si achizitii. A oferit consultanta in cadrul procesului de privatizare al SNP Petrom SA, Distrigaz Nord si Sud in Romania, fiind de asemenea implicat in singura listare romaneasca la Londra a certificatelor globale de depozit - Banca Turco-Romana.
Nick Koemtzopoulos
Nick Koemtzopoulos este Administrator al Departamentului Piete, de Capital Credit Suisse si este responsabil cu Pietele Emergente in cadrul CS. A lucrat la un numar impresionant de IPO-uri, operatiuni cu actiuni si operatiuni legate de actiuni, avand o experienta particulara in Europa Centrala si de Est, printre acestea numarandu-se privatizarea Cesky Telecom, oferta de privatizare de 400 mil. USD a TPSA in 2003, transferul detinerilor KPN si Swisscom in cadrul Cesky Telecom, atragand peste 1 miliard USD, vanzarea in valoare de 200 milioane de USD a Mobile Systems de catre Deutsche Telecom si IPO-urile PKO BP in Polonia, Premiere in Germania si Cambridge Silican Radio in Marea Britanie.
Echipa IEBA Trust
Pozitia si buna reputatie de care se bucura IEBA Trust pe piata de capital sunt datorate in egala masura sprijinului oferit de actionarii companiei si calitatii inalte a conducerii.
Marius Plugaru
Marius Plugaru este Directorul General al IEBA Trust din martie 2003, coordonand procesul de infiintare al companiei. Dansul beneficiaza de o experienta profesionala de 10 pe piata de capital, inca din momentul in care Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a reluat operatiunile. In 2000 si 2001, Marius Plugaru a fost Presedintele Comitetului de Supraveghere al Asociatiei Nationale a Societatilor de Valori Mobiliare si, de asemenea, membru in Comitetul Etic al Asociatiei Nationale a Societatilor de Valori Mobiliare si a Comitetului de Listare. In 2001, a devenit membru al Consiliului de Administratie al BVB.
Marius Plugaru va aduce in cadrul proiectului experienta acumulata in elaborarea de reglementari pe piata de capital dar si experienta practica atat pe piata de capital romaneasca cat si pe piete internationale, cu o experienta exceptionala in IPO-uri, fuziuni si achizitii si consultanta oferita autoritatilor statului. Dansul a fost membru al echipei care a incheiat singura oferta publica internationala de certificate americane de depozit/certificate globale de depozit pentru Banca Turco-Romana, care a inclus listarea la Bursa de Valori Bucuresti si listarea certificatelor americane de depozit/certificatelor globale de depozit la Bursa de Valori din Londra, si, de asemenea, a fost membru al echipei care a participat la procesul de listare la Bursa de Valori Bucuresti a SNP Petrom SA. Dansul are experienta in toate operatiunile corporative pe piata de capital, inclusiv in relatia cu autoritati ale statului, AVAS, Ministerul Finantelor, etc.
Membri cheie ai echipei IEBA Trust
Adrian Stanciu
Adrian Stanciu este Directorul Departamentului Corporale al IEBA Trust. Dansul este responsabil de clientii corporativi in ceea ce priveste operatiunile derulate pe piata de capital, inclusiv initierea si derularea operatiunilor de fuziuni si achizitii. Dansul are o experienta solida in mediul companiilor de stat si de asemenea in dezvoltarea strategica a acestora pe piete de capital. Dansul va aduce in cadrul proiectului experienta acumulata atat pe piata de capital romaneasca cat si pe piete de capital internationale, in anul 1999 facand parte din echipa Merill Lynch, oferind consultanta in domeniul fondurilor de investitii pentru Mississippi State Treasurer, beneficiind, in acelasi timp, de o vasta experienta in calitate de consultant al Statului Roman in procese de privatizare.
Cosmin Raduta
Cosmin Raduta este Directorul Departamentului Operatiuni al IEBA Trust. Dansul este responsabil de conducerea operatiunilor derulate la Bursa de Valori Bucuresti si Rasdaq de catre clienti individuali si institutionali, si, de asemenea, de administrarea conturilor clientilor si ale companiei. Dansul are o experienta vasta in participarea activa la elaborarea specificatiilor tehnice ale documentatiilor referitoare la oferte publice. Are de asemenea o experienta larga in derularea de operatiuni de fuziuni si achizitii si operatiuni cu actiuni, dar si in emisiunea de obligatiuni si in cadrul sectorului bancar prezent pe piata de capital. Dansul a fost membru al echipei care a incheiat singura oferta internationala de certificate americane de depozit/certificate globale de depozit pentru Banca Turco-Romana, care a inclus listarea la Bursa de Valori Bucuresti si listarea certificatelor americane de depozit/certificatelor globale de depozit la Bursa de Valori din Londra, si, de asemenea, a fost membru al echipei care a participat la procesul de listare la Bursa de Valori Bucuresti a SNP Petrom SA.
Clientii companiei beneficiaza de gama larga de servicii oferita de profesionisti cu experienta, care s-au alaturat echipei IEBA Trust. Luand in considerare una dintre principalele tinte ale companiei, si anume aceea de consolidare a unei clientele foarte stabile alcatuita din persoane fizice care reprezinta baza activitatii de tranzactionare, IEBA Trust incearca sa ofere, prin Departamentul de Operatiuni, servicii de brokeraj de calitate, personalizate conform asteptarilor clientilor in ceea ce priveste riscul, randamentul si situatia financiara. Pe langa conturile de tranzactionare obisnuite pe care clientii le pot deschide, de cumparare si vanzare a actiunilor, acestia pot alege si optiunea ca IEBA Trust sa le administreze conturile, conform unui mandat acordat companiei ulterior definitivarii obiectivelor de risc si performanta.
In plus, fiecare client va beneficia de produsele de analiza elaborate de Departamentul Analiza. La cerere, orice client, fie persoana fizica sau juridica, poate primi servicii de consultanta in investitii in legatura cu instrumente financiare. Gama de produse de analiza include rapoarte de analiza zilnice si saptamanale, prezentari de companii si analize ale evenimentelor recente desfasurate pe piata de capital.
Nivelul inalt de cunoastere al Departamentului Corporale in ceea ce priveste legislatia corporativa si cea a valorilor mobiliare formeaza bazele experientei sale in etape cheie ale operatiunilor de fuziuni si achizitii, guvernanta corporativa, IPO-uri si prezentari generale ale corporatiilor, societatilor cu raspundere limitata si a altor organizatii.

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
REFERITOR LA: SERVICII DE CONSULTANTA FINANCIARA PRIVIND FINALIZAREA PRIVATIZARII SOCIETATII COMERCIALE ROMTELECOM S.A.
In cadrul prezentului Angajament de Confidentialitate, termenii folositi vor avea intelesurile indicate mai jos:
Angajator: Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei ("MCTI"), Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, Bucuresti;
Societatea: SOCIETATEA COMERCIALA ROMTELECOM S.A., Str. Garlei nr. 1B, Bucuresti, sector 1.
Reprezentantii Angajatorului si/sau Societatii inseamna angajatii, agentii, consilierii, auditorii, consultantii si orice alte persoane imputernicite sa reprezinte si sa angajeze juridic Angajatorul si/sau Societatea potrivit dispozitiilor incidente din actele constitutive sau in baza unui mandat scris expres si neindoielnic;
Consultant: Credit Suisse Securities (Europe) Limited si IEBA Trust;
Reprezentantii Consultantului inseamna personalul Consultantului care concura la realizarea Serviciilor si consilierii juridici ai Consultantului;
Servicii inseamna munca ce urmeaza a fi realizata de Consultant, ca urmare a Contractului;
Angajamentul inseamna prezentul Angajament de Confidentialitate;
Informatiile inseamna.
a. Toate informatiile si datele, scrise sau orale, de orice tip, referitoare la Societate, la orice aspecte, de orice natura, ale activitatii acesteia, precum si referitoare la Servicii, care pot fi folosite in orice forma si pe orice suport, si care sunt furnizate de catre Angajator si/sau Societate si/sau de Reprezentantii acestora, Consultantului si/sau Reprezentantilor Consultantului;
b. Orice analize, compilatii, date, studii, sinteze, rezumate, previziuni sau orice alte documente (scrise de mana sau procesate pe discheta, banda, microfilm sau in alt mod), redactate de catre Consultant sau de catre Reprezentantii acestuia, care contin sau se fundamenteaza, in totalitate sau partial, pe Informatiile furnizate de catre Angajator (Client) si/sau Societate si/sau de Reprezentantii acestora.
Informatiile nu cuprind:
a. Informatii deja cunoscute de catre Consultant, daca aceste informatii nu au fost furnizate sub incidenta unui angajament de confidentialitate sau care nu fac obiectul altor obligatii de confidentialitate asumate de catre Consultant fata de Angajator si/sau Societate si/sau Reprezentantii acestora sau fata de terti; in orice situatie, Consultantului ii va reveni sarcina de a face dovada faptului ca a intrat in posesia respectivelor informatii anterior semnarii prezentului Angajament;
b. Informatii care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud culpa sau neglijenta Consultantului si/sau Reprezentantilor acestuia;
c. Informatii puse la dispozitia Consultantului in mod legal si fara obligatia de confidentialitate de catre un tert, care la randul sau, dupa cunostinta Consultantului, nu este tinut de o obligatie de confidentialitate fata de Angajator si/sau Societate si/sau fata de Reprezentantii acestora.
Angajamentul reprezinta asumarea valabila, legala si cu efecte depline de catre Consultant a obligatiei de confidentialitate cu privire la Informatii, in conditiile stipulate in clauzele de mai jos.
I. Consultantul se obliga:
(i) Sa pastreze confidentiale Informatiile;
(ii) Sa nu divulge Informatiile decat in cazurile si cu indeplinirea conditiilor expres prevazute in prezentul document, si anume cele de la clauzele II si V sau catre alte parti care au semnat si asumat obligatii de confidentialitate fata de Angajator;
(iii) Sa nu utilizeze Informatiile, direct sau indirect, in nici un alt scop decat cel al luarii deciziei sale de a participa la Servicii si pentru realizarea acestor Servicii. Divulgarea de catre Consultant, Reprezentantii sai sau subcontractorii sai de Informatii catre terti in maniera uzuala necesara pentru realizarea Serviciilor nu va fi considerata incalcare de catre Consultant a obligatiilor din acest Angajament;
(iv) Sa ia toate masurile necesare ca Reprezentantii sai sa respecte si sa indeplineasca toate conditiile acceptate de Consultant prin prezentul Angajament, ca si cand ar fi parti semnatare ale acestuia;
(v) Sa ia toate masurile necesare si rezonabile, la nivelul structurilor organizatorice interne, pentru a impiedica divulgarea Informatiilor catre altcineva decat persoanele autorizate sa primeasca Informatiile, precum si pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la acestea;
(vi) Sa nu execute copii dupa Informatii sau sa le reproduca in orice alt fel decat in scopul distribuirii catre Reprezentanti; si
(vii) Sa pastreze o evidenta scrisa a tuturor Informatiilor primite, evidenta pe care o va prezenta Angajatorului si/sau Societatii oricand, la cererea acestora.
II. Consultantul va distribui Informatiile Reprezentantilor sai numai cu indeplinirea urmatoarelor conditii prealabile:
(i) Distribuirea Informatiilor catre acel/acei Reprezentant(i) este necesara in scopul participarii la Servicii;
(ii) Consultantul informeaza Reprezentantii asupra naturii confidentiale a Informatiilor;
(iii) Daca Angajatorul si/sau Societatea au solicitat in scris acest lucru, Consultantul transmite acestora lista Reprezentantilor catre care se vor distribui informatiile (cu indicarea identitatii persoanelor).
III. De asemenea Consultantul se obliga:
(i) Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane privitor la Servicii;
(ii) Sa nu comunice prin orice modalitate, direct sau indirect, cu terte persoane despre care Consultantul sau Reprezentantii acestuia au cunostinta ca se afla in relatii contractuale de orice natura sau in alte relatii cu Angajatorul si/sau Societatea si/sau Reprezentantii acestora cu privire la orice aspect ce face obiectul Informatiilor, cu exceptia cazului in care este in mod necesar rezonabil pentru realizarea Serviciilor.
Pentru a se evita orice indoiala, partile sunt de acord ca termenul "tert" sa nu includa Angajatorul, Societatea sau oricare dintre Reprezentantii acestora.
IV. In situatia in care Consultantul are cunostinta de orice divulgare sau utilizare neautorizata a Informatiei, va notifica de indata Angajatorul si/sau Societatea in acest sens, si va depune toate diligentele pentru a sprijini Angajatorul si/sau Societatea in scopul limitarii oricaror daune sau pierderi prezente si viitoare, ce rezulta din respectiva divulgare si/sau utilizare neautorizata a Informatiei.
V. Daca Consultantul si/sau Reprezentantii sai au obligatia legala de a divulga o parte sau totalitatea Informatiilor in virtutea legii sau reglementarilor, sau a regulilor emise de bursa de valori, vor notifica, in scris, Angajatorul si Societatea in termen de 2 zile de la aparitia obligatiei Consultantului de a divulga respectivele Informatii, astfel incat acestia sa aiba posibilitatea sa gaseasca protectie sau un alt remediu necesar si/sau sa elibereze pe Consultant de obligatiile contractate prin prezentul Angajament. Consultantul va fi de acord si va sprijini Angajatorul si/sau Societatea si/sau Reprezentantii acestora in redactarea unui document care sa asigure o aparare eficienta a tuturor intereselor Angajatorului si/sau Societatii si/sau Reprezentantilor acestora, pentru a impiedica divulgarea Informatiilor catre public. O asemenea renuntare din partea Angajatorului si a Societatii la respectarea intocmai a Angajamentului va opera in urmatoarele conditii cumulative:
(i) Consultantul va face dovada a obligatiei sale legale sau prevazuta de regulamente sau de catre bursa de valori de a divulga Informatii si va indica entitatea careia urmeaza sa i se divulge Informatia;
(ii) Consultantul isi va indeplini obligatia legala in conditiile stipulate la alin. 1, pct. V si va furniza minimum de informatii solicitate, limitandu-se strict la acestea;
(iii) Consultantul va indica cu exactitate intinderea si continutul acelei parti din Informatii a carei divulgare este absolut necesara in scopul indeplinirii de catre Consultant a obligatiei sale legale;
Renuntarea din partea Angajatorului (Clientului) si a Societatii la respectarea intocmai a Angajamentului va avea ca obiect numai acea parte a Informatiilor a carei divulgare este absolut necesara, in baza obligatiei legale ce revine Consultantului si se va referi numai la entitatea fata de care Consultantul are obligatia legala in cauza.
VI. Consultantul declara si garanteaza ca nici el si nici unul dintre Reprezentantii sai nu are la data semnarii prezentului Angajament si nici nu va accepta sa-si asume ulterior, in mod voluntar, direct sau indirect, o obligatie de orice natura care implica sau ar putea implica divulgarea Informatiilor fata de terti, cu exceptia Informatiilor pe care Consultantul sau Reprezentantii sau subcontractorii sai vor trebui sa le dezvaluie catre terti in cursul realizarii normale a Serviciilor.
VII. Informatiile sunt si vor ramane proprietatea Angajatorului si/sau a Societatii, iar divulgarea lor nu va acorda Consultantului si/sau Reprezentantilor sai nici un alt drept asupra Informatie) decat cel de a o folosi numai in scopul realizarii Serviciilor. In cazul in care Contractul inceteaza, Consultantul va inapoia Angajatorului si/sau Societatii si/sau va distruge toate Informatiile tangibile furnizate de catre Angajator si/sau Societate si/sau de Reprezentantii acestora, fara a pastra copii ale Informatiilor, in cel mult 25 zile calendaristice de la data notificarii. De asemenea, in acelasi termen de 25 zile, Consultantul va distruge sau va sterge orice document sau fisier (scris sau procesat pe discheta, banda, microfilm sau in alt mod) care consta in sau contine Informatii redactate de sau pentru Consultant si Reprezentantii sai, si va transmite Angajatorului si Societatii un certificat atestand indeplinirea intocmai a acestei obligatii (cu conditia sa nu i se impuna sa inapoieze sau sa distruga orice informatii in masura in care acest lucru ar fi interzis prin lege sau reglementari legale sau profesionale). Ulterior returnarii si/sau distrugerii Informatiilor potrivit dispozitiilor prezentei clauze. Consultantul si Reprezentantii sai vor fi tinuti in continuare de obligatiile de pastrare a confidentialitatii asupra Informatiei, in conditiile asumate prin prezentul Angajament.
VIII. Desi Angajatorul si Reprezentantii sai au depus cele mai bune diligente sa includa in Informatii acele informatii si date pe care le considera a fi de incredere, semnificative si necesare Consultantului in vederea luarii deciziei sale de participare la Servicii, Consultantul recunoaste si accepta ca nici o clauza din acest Contract nu trebuie interpretata astfel incat sa se considere ca Angajatorul si/sau Reprezentantii sai garanteaza in vreun fel acuratetea, caracterul exhaustiv si conformitatea cu realitatea a Informatiilor.
IX. Consultantul recunoaste si accepta ca nu poate solicita Angajatorului si/sau Societatii si/sau Reprezentantilor acestora accesul la Informatiile cu privire la care Societatea are obligatia de a pastra confidentialitatea, cu exceptia cazului in care Societatea obtine consimtamantul prealabil scris al entitatii fata de care a fost asumata aceasta obligatie.
X. Consultantul recunoaste ca neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a oricarei obligatii asumate prin Angajament, va cauza in mod direct sau indirect prejudicii Angajatorului si/sau Societatii si Reprezentantilor acestora, si se obliga sa despagubeasca Angajatorul si/sau Societatea si Reprezentantii acestora pentru intreg prejudiciul suferit de acestia.
XI. Prezentul Angajament este valabil pe toata perioada de derulare a Contractului si o perioada suplimentara de 2 (doi) ani dupa data incetarii Contractului.
XII. Prezentul Angajament anuleaza orice alte intelegeri, aranjamente, negocieri, discutii intervenite intre Consultant si Angajator si/sau Societate cu privire la obiectul Angajamentului si completeaza Contractul Cadru de servicii financiare din data de ............. in ceea ce priveste obligatiile de confidentialitate prevazute de acesta. Consultantul declara ca nu va accepta nici o intelegere, aranjament, conventie sau contract care sa contina prevederi privind anularea obligatiilor prevazute in prezentul Angajament decat cu acordul scris al Angajatorului.
XIII. Orice amendament cu privire la termenii si conditiile prezentului Angajament se realizeaza prin acordul scris al Angajatorului.
XIV. Legea Aplicabila prezentului Angajament este Legea Romana.
XV. Consultantul nu poate sa cedeze in tot sau in parte catre terte persoane drepturile ce ii revin in temeiul prezentului Angajament.
XVI. Consultantul accepta ca orice notificare, cerere sau comunicare necesara indeplinirii Angajamentului sa fie facuta in scris.
XVII. Consultantul declara si garanteaza ca a fost infiintat si functioneaza legal, ca are deplina capacitate de a incheia si executa prezentul Angajament si ca persoanele semnatare au mandatul necesar pentru semnarea valabila a Angajamentului in numele si pe seama Consultantului.
XVIII. Consultantul declara si accepta ca in situatia in care oricare dintre prevederile prezentului Angajament este declarata nula, celelalte prevederi raman pe deplin valabile si isi produc efectele in conditiile stipulate mai sus.
XIX. Orice neintelegere aparuta in legatura cu prezentul Angajament va fi supusa spre solutionare arbitrajului in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Camerei Internationale de Comert, Locul arbitrajului va fi Paris.
Tribunalul arbitral va fi alcatuit din 3 (trei) arbitri, 1 arbitru numit de catre Credit Suisse Securities (Europe) Limited, 1 numit de catre Angajator si/sau de catre Companie si un supra-arbitru ales de cei doi arbitri.
Sentinta arbitrala este definitiva si obligatorie pentru Parti.
XX. Prezentul Angajament intra in vigoare la data semnarii sale de catre Consultant, este asumat de catre Consultant doar catre Angajator si Societate si nu poate fi invocat decat de catre acestia.

Semnat si acceptat in conditiile de mai sus de catre:

CONSULTANT:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited IEBA Trust
prin prin

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016