Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 683 din 10 aprilie 2012  pentru aprobarea Reglementarii tehnice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 683 din 10 aprilie 2012 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta", indicativ ST 009-2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2012
    Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 21 decembrie 2011 al Comitetului tehnic de coordonare generalã din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului,
    în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementãri tehnice şi de cheltuieli aferente activitãţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementãri tehnice şi de cheltuieli aferente activitãţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrãri de intervenţie în primã urgenţã la construcţii vulnerabile şi care prezintã pericol public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Reglementarea tehnicã "Specificaţie tehnicã privind produse din oţel utilizate ca armãturi: cerinţe şi criterii de performanţã", indicativ ST 009-2011, elaboratã de Institutul de Cercetãri pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICECON - S.A., prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în 90 de zile de la data publicãrii.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Reglementarea tehnicã "Specificaţie tehnicã privind produse din oţel utilizate ca armãturi: cerinţe şi criterii de performanţã", indicativ ST 009-05, aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.944/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.086 şi 1.086 bis din 2 decembrie 2005, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.

                                       *

    Reglementarea tehnicã aprobatã prin prezentul ordin a fost adoptatã cu respectarea procedurii de notificare 2011/0659/RO din 22 decembrie 2011, prevãzutã de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificatã prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.

               p. Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
                               Gheorghe Nastasia,
                                secretar general

    Bucureşti, 10 aprilie 2012.
    Nr. 683.


    ANEXÃ


                              SPECIFICAŢIE TEHNICÃ
            privind produse din oţel utilizate ca armãturi: cerinţe
               şi criterii de performanţã, indicativ ST 009-2011

    1. Prevederi generale

    1.1. Obiect
    Prezenta specificaţie tehnicã stabileşte cerinţele şi criteriile de performanţã necesare produselor din oţel cu suprafaţa netedã, cu nervuri sau amprente, pentru a fi utilizate ca armãturi în elemente şi structuri din beton armat şi beton precomprimat, livrate ca produse finite sub formã de:
    a) oţel beton laminat la cald livrat sub formã de bare, colaci (bobine) sau produse derulate;
    b) panouri de plase sudate fabricate în uzinã, pe maşini; sârme laminate la rece;
    c) carcase cu zãbrele;
    d) produse fasonate şi/sau asamblate (legate);
    e) oţeluri pentru armãturi pretensionate (sârme, toroane, bare).
    Prezenta specificaţie tehnicã nu se aplicã la urmãtoarele categorii de produse:
    a) oţeluri nesudabile pentru armarea betonului;
    b) oţeluri acoperite cu zinc pentru armarea betonului;
    c) oţeluri acoperite cu rãşini epoxidice pentru armarea betonului;
    d) oţeluri rezistente la coroziune pentru armarea betonului;
    e) benzi amprentate;
    f) profilele laminate utilizate ca armãturã rigidã;
    g) produsele utilizate ca armãturã dispersã.
    Cerinţele şi criteriile de performanţã stabilite prin prezenta specificaţie tehnicã au în vedere prevederile reglementãrilor tehnice referitoare la proiectarea şi execuţia elementelor şi structurilor din beton armat şi beton precomprimat, precum şi la proiectarea clãdirilor şi a altor construcţii de inginerie civilã în zone seismice, în vigoare.

    1.2. Domeniu de aplicare
    1.2.1. Cerinţele prevãzute în prezenta specificaţie tehnicã sunt obligatorii pentru factorii responsabili de utilizarea produselor menţionate la subcapitolul 1.1, şi anume:
    a) proiectanţi;
    b) verificatori de proiecte;
    c) experţi tehnici;
    d) responsabili tehnici cu execuţia lucrãrilor;
    e) diriginţi de specialitate;
    f) prelucrãtori, reprezentaţi prin unitãţile care fasoneazã produsele din oţel sub formã de armãturi, pe care le furnizeazã executanţilor;
    g) executanţi, reprezentaţi prin unitãţile care pun în operã armãtura, inclusiv cea fasonatã în unitãţile proprii.
    1.2.2. Fabricanţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii şi distribuitorii de produse din oţel destinate utilizãrii ca armãturi în elemente şi structuri din beton armat şi beton precomprimat trebuie sã ia în considerare prevederile prezentei specificaţii tehnice pentru ca activitatea de comercializare a acestor produse sã îşi atingã scopul.

    1.3. Armonizarea cu reglementãrile Uniunii Europene
    Cerinţele şi criteriile de performanţã pentru aceastã categorie de produse sunt stabilite în urmãtorul context:
    a) luarea în considerare a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (transpune Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii);
    b) preluarea de cãtre Asociaţia de Standardizare din România a standardelor elaborate de Comitetul European pentru Standardizare pe baza mandatului CE M/115 şi a standardelor ISO şi EN privind încercãrile;
    c) revizuirea mandatului CE M/115;
    d) luarea în considerare a aspectelor particulare pentru România în ceea ce priveşte protecţia antiseismicã, aspecte care implicã cerinţe stricte privind utilizarea acestei categorii de produse ce contribuie determinant la satisfacerea cerinţei esenţiale privind rezistenţa mecanicã şi stabilitatea construcţiilor;
    e) prevederile standardelor române din categoria A (conform documentelor interpretative) şi ale reglementãrilor tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor şi structurilor din beton armat şi beton precomprimat.

    2. Cerinţe specifice

    2.1. Cerinţe specifice pentru produsele din oţel
    2.1.1. pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton armat
    (1) Principalele cerinţe obligatorii pentru produsele din oţel pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton armat se referã la:
    a) caracteristici mecanice:
      (i) caracteristicile de tracţiune:
        (i.1) - limita de curgere R(e)[R(p0,2)];
        (i.2) - rezistenţa la tracţiune R(m);
        (i.3) - raportul R(m)/R(e)[R(p0,2)];
        (i.4) - alungirea totalã la forţã maximã A(gt);
        (i.5) - alungire la rupere A(n);
      (ii) forţa de forfecare a îmbinãrilor sudate sau mecanice [F(s); F(w); F(d)];
      (iii) comportarea la obosealã;
      (iv) aptitudinea la îndoire;
    b) aderenţã şi geometria suprafeţei:
      (i) geometria suprafeţei oţelurilor cu nervuri f(R);
      (ii) geometria suprafeţei oţelurilor cu amprente f(P);
    c) sudabilitatea şi compoziţia chimicã (pe oţel lichid);
    d) dimensiuni, masã şi toleranţe:
      (i) diametre, secţiuni;
      (ii) mase pe metru liniar şi toleranţe;
      (iii) lungimea barelor;
      (iv) masa colacului;
      (v) dimensiunile plaselor sudate;
      (vi) dimensiunile carcaselor cu zãbrele.
    (2) Categoriile de rezistenţã pentru produsele din oţel pentru armãturi, în funcţie de valoarea caracteristicã a limitei de curgere, sunt în conformitate cu tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1


┌───────────────────────┬─────────────────┐
│Categoria de rezistenţã│Limita de curgere│
│ │ R(e)[R(p0,2)] │
│ │ (N/mmý) │
├───────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 240 │
├───────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ 340 │
├───────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │ 400 │
├───────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ 450 │
├───────────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │ 500 │
├───────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │ 600 │
└───────────────────────┴─────────────────┘    (3) Categoriile de ductilitate în funcţie de alungirea la forţã maximã A(gt), alungirea la rupere A(n), precum şi de raportul R(m)/R(e)[R(p0,2)] (rezistenţa la tracţiune/limita de curgere) sunt în conformitate cu tabelul nr. 2.
    În absenţa unei specificaţii tehnice armonizate (standard european armonizat sau agrement tehnic european) se admit urmãtoarele valori:

    Tabelul nr. 2


┌────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│Categoria de│ Alungirea la │Alungirea la │ Raportul │
│ductilitate │forţã maximã A(gt) (%)│rupere A(n) (%)│R(m)/R(e)[R(p0,2)]│
├────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ A(S) *) │ min. 1,5 *) │ min. 6,0 │ min. 1,03 *) │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ A │ min. 2,5 **) │ min. 6 │ min. 1,05 **) │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ B │ min. 5,0 │ min. 10 │ min. 1,08 │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ C │ min. 7,5 │ min. 16 │ min. 1,15 │
│ │ │ │ max. 1,35 │
├────────────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ C(s)***) │ min. 10 │ min. 20 │ min. 1,25 │
│ ├──────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ min. 7,5 │ min. 16 │ min. 1,25 │
└────────────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘-----------
    *) Pânã la adoptarea unei specificaţii tehnice armonizate, se admite şi categoria A(s), precum şi urmãtoarele valori:
    - pentru sârme cu diametrul nominal de 4,0....5,5 mm inclusiv, A(gt) ≥ 1,0% şi R(m)/R(e)[R(p0,2)] ≥ 1,02.
    **) Pânã la adoptarea unei specificaţii tehnice armonizate, se admit urmãtoarele valori:
    - pentru sârme cu diametrul nominal de 4,0...5,5 mm inclusiv, A(gt) ≥ 2,0% şi R(m)/R(e)[R(p0,2)] > 1,03.
    ***) Pânã la adoptarea unei specificaţii tehnice armonizate, se admite şi categoria C(s).

    (4) Categoriile de aderenţã în funcţie de geometria suprafeţei sunt stabilite astfel:
    a) pentru produse netede: produsele fãrã nervuri, precum şi cele cu nervuri având suprafaţa relativã a nervurii f(R) mai micã decât valorile din tabelele nr. 3.1. şi 3.2;
    b) pentru produse de înaltã aderenţã: produsele cu nervuri, având suprafaţa relativã a nervurii f(R) cel puţin egalã cu valorile din tabelele nr. 3.1. şi 3.2.
    Valorile minime ale suprafeţei relative a nervurii f(R) pentru oţelul beton cu nervuri, livrat sub formã de bare şi colaci, sunt în conformitate cu tabelul nr. 3.1.

    Tabelul nr. 3.1.


┌──────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────────────┐
│Diametrul nominal (mm) │ 6 │ ≤ 8 │ ≤ 10│≤ 11 ... ≤ 40│
├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┤
│Suprafaţa relativã a nervurii f(R)│0,039│0,045│0,052│ 0,056 │
└──────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────────────┘    Valorile minime ale suprafaţei relative a nervurii f(R) pentru sârmele din alcãtuirea plaselor sudate şi carcaselor cu zãbrele sunt în conformitate cu tabelul nr. 3.2.

    Tabelul nr. 3.2.┌──────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────────┬──────┬───────┐
│Diametrul nominal (mm) │4...4,5│5...6│6,5...8,5│9...10│11...12│
├──────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────────┼──────┼───────┤
│Suprafaţa relativã a nervurii f(R)│ 0,036 │0,039│ 0,045 │ 0,052│ 0,056 │
└──────────────────────────────────┴───────┴─────┴─────────┴──────┴───────┘    În cazul produselor amprentate, aderenţa (suprafaţa relativã a amprentei) f(P) se verificã pe baza geometriei amprentelor prevãzute în specificaţiile tehnice aferente.
    (5) Cerinţele şi criteriile de performanţã asociate lor sunt detaliate separat pentru armãturile utilizate în elemente şi structuri din beton armat în subcap. 2.4.

    2.1.2. pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat
    (1) Principalele cerinţe obligatorii pentru produsele din oţel pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat se referã la:
    a) caracteristici mecanice:
      (i) raportul forţelor \f2\'f3 = F(p0,1)/F(m);
      (ii) limita de curgere la tracţiune R(p0,1);
      (iii) rezistenţa la tracţiune R(m);
      (iv) rezistenţa la tracţiune deviatã D (numai pentru toroane);
      (v) alungirea la forţã maximã A(gt);
      (vi) modulul de elasticitate E;
    b)caracteristici speciale:
      (i) relaxarea izotermã;
      (ii) comportarea la obosealã;
      (iii) rezistenţa la coroziune.
    (2) Categoriile de rezistenţã pentru produsele din oţel pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat, în corelare cu diametrul nominal, sunt în conformitate cu tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4
┌───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
│ Produsul │Categoria │Rezistenţa │ Diametrul nominal │Configuraţia suprafeţei│
│ │ de │la rupere │ (mm) ├─────┬─────────┬───────┤
│ │rezistenţã│R(m)[N/mmý]│ │Neted│Amprentat│Nervuri│
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Sârmã trasã la rece│ 1 │ 2110 │ 1,5 │ X │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │ 2010 │ 2 │ X │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │ 1910 │ 1,5-2,5 │ X │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 4 │ 1860 │ 2,0-3,0-4,0-5,0-6, │ │ │ │
│ │ │ │ 0-7,0 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 5 │ 1770 │2,5-3,0-3,2-3,7-4,0- │ │ │ │
│ │ │ │4,5-5,0-5,5-6,0-7,0 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 6 │ 1720 │ 4,0 │ X │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 7 │ 1670 │ 3,0-4,0-5,0-5,5-6,0- │ │ │ │
│ │ │ │ 6,5-6,9-7,0-7,5-8,0 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 8 │ 1620 │ 4,5-6,0-7,11 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 9 │ 1570 │ 5,0-6,0-7,0-8,0-8,5- │ │ │ │
│ │ │ │ 8,8-9,0-9,4-9,5-9,7- │ │ │ │
│ │ │ │ 10,0-10,5-11,0-12,2 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 10 │ 1520 │ 5,0 │ │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ │ 11 │ 1470 │ 6,0-7,0 │ │ X │ │
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Toroane 2 sârme │ 12 │ 1860 │ 4,5 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 13 │ 1770 │ 5,6-6,0 │ │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Toroane 3 sârme │ 14 │ 2160 │ 5,2 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 15 │ 2060 │ 5,2 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 16 │ 1960 │ 4,8-5,2-6,5-6,85 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 17 │ 1920 │ 6,3-6,5 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 18 │ 1860 │ 4,85-6,5-6,9-7,5-8,6 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 19 │ 1770 │ 7,5 │ │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Toroane 7 sârme │ 20 │ 2160 │ 6,85 │ X │ X │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 21 │ 2060 │6,4-6,85-7,0-8,6-11,3-│ │ │ │
│ │ │ │ 12,5-12,9 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 22 │ 1960 │9,0-9,3-9,6-11,0-11,3-│ │ │ │
│ │ │ │ 12,5-12,9-13,0-15,2- │ │ │ │
│ │ │ │ 15,3-15,7 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 23 │ 1860 │6,9-9,0-9,3-9,6-11,0- │ │ │ │
│ │ │ │ 12,5-12,9-15,2-15,3- │ │ │ │
│ │ │ │ 15,7-18,0 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 24 │ 1770 │6,9-9,0-9,3-9,6-11,0- │ │ │ │
│ │ │ │ 12,5-12,9-15,2-15,3- │ │ │ │
│ │ │ │ 15,7-18,0 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 25 │ 1670 │ 12,0-15,2 │ │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Toroane 7 sârme │ 26 │ 1860 │ 12,7-15,2 │ X │ │ │
│compactate ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 27 │ 1820 │ 15,2 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 28 │ 1700 │ 18,0 │ │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┤
│Bare │ 29 │ 1230 │ 26,0-26,5-32,0-36,0- │ X │ │ X │
│ │ │ │ 40,0 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 30 │ 1100 │ 15,0-20,0 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 31 │ 1050 │ 17,5-26,0-26,5-32,0- │ │ │ │
│ │ │ │ 36,0-40,0-47,0 │ │ │ │
│ ├──────────┼───────────┼──────────────────────┤ │ │ │
│ │ 32 │ 1030 │ 25,5-26,0-26,5-32,0- │ │ │ │
│ │ │ │ 36,0-40,0-50,0 │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────────────┴─────┴─────────┴───────┘    (3) Categoria de ductilitate, în funcţie de alungirea la forţa maximã A(gt) şi raportul R(m)/R(p0,1) se defineşte în conformitate cu tabelul nr. 5.

    Tabelul nr. 5┌────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐
│Categoria de│Alungirea│ Raportul forţelor │ │
│ductilitate │la forţã │ \f2\'f3 = F(p0,1)/F(p) │Produsele din oţel utilizate│
│ │ maximã │ │ca armãturã pretensionatã │
│ │A(gt)(%) │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
│ D │min. 3,5 │ 0,85...0,95 │ Sârme d ≥ 3 mm │
│ │ ├───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ 0,85...0,95 │ Toroane │
│ │ │ 0,85...0,97 │ dsw ≥ 3 mm │
│ │ │ │ dsw < 3 mm │
│ │ ├───────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ 0,80...0,95 │ Bare │
└────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘    (4) Cerinţele şi criteriile de performanţã asociate lor sunt detaliate separat pentru armãturile utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat în subcap. 2.6.

    2.2. Cerinţe privind asigurarea nivelului de performanţã în activitatea de proiectare şi execuţie

    2.2.1. Caracteristici specifice garantate la livrarea produselor
    Utilizarea produselor care fac obiectul prezentei specificaţii tehnice este condiţionatã de garantarea de cãtre producãtor a performanţelor specifice acestora, stabilite prin proiect cu respectarea prevederilor prezentei specificaţii tehnice.
    2.2.1.1. Caracteristicile produselor din oţel pentru armãturi destinate utilizãrii în elemente şi structuri din beton armat, ale cãror performanţe trebuie garantate
    a) sudabilitatea şi compoziţia chimicã (pe oţel lichid);
    b) caracteristicile mecanice (în limitele condiţiilor pentru rezultatele prelucrate statistic, conform ST 009):
      (i) caracteristicile de tracţiune:
        (i.1) - limita de curgere R(e)[R(p0,2)];
        (i.2) - rezistenţa la tracţiune R(m);
        (i.3) - raportul R(m)/R(e)[R(p0,2)];
        (i.4) - alungirea totalã la forţã maximã A(gt);
        (i.5) - alungire la rupere A(n);GINA
      (ii) forţa de forfecare a îmbinãrilor sudate sau mecanice [F(s); F(w); F(d)];
      (iii) comportarea la obosealã;
      (iv) aptitudinea la îndoire;
    c) dimensiuni, masã şi toleranţe:
      (i) diametre, secţiuni;
      (ii) mase pe metru liniar şi toleranţe;
      (iii) lungimea barelor;
      (iv) masa colacului;
      (v) dimensiunile plaselor sudate;
      (vi) dimensiunile carcaselor cu zãbrele;
    d) aderenţã şi geometria suprafeţei:
      (i) geometria suprafeţei oţelurilor cu nervuri f(R);
      (ii) geometria suprafeţei oţelurilor cu amprente f(P).
    2.2.1.2. Caracteristicile produselor din oţel pentru armãturi destinate utilizãrii în elemente şi structuri din beton precomprimat, ale cãror performanţe trebuie garantate
    a) caracteristicile mecanice (în limitele condiţiilor pentru rezultatele prelucrate statistic, conform ST 009):
      (i) caracteristicile de tracţiune:
        (i.1) - raportul forţelor \f2\'f3 = F(p0,1)/F(m);
        (i.2) - limita de curgere la tracţiune R(p0,1);
        (i.3) - rezistenţa la tracţiune R(m);
        (i.4) - rezistenţa la tracţiune deviatã D (numai pentru toroane);
        (i.5) - alungirea la forţã maximã A(gt);
        (i.6) - modulul de elasticitate E;
      (ii) rezistenţa la îndoire reversibilã şi/sau îndoire;
      (iii) relaxarea izotermã;
      (iv) comportarea la obosealã;
      (v) rezistenţa la coroziune;
    b) geometria suprafeţei, secţiuni, dimensiuni, masã şi toleranţe:
      (i) diametrul nominal (d);
      (ii) aria secţiunii nominale [S(n)];
      (iii) masa nominalã pe metru liniar de produs (M) şi toleranţe;
      (iv) dimensiunile amprentei (pentru sârme şi toroane amprentate; a - adâncimea amprentei şi c - spaţiul dintre amprente);
      (v) lungimea de cablare (l) (pentru toroane);
      (vi) dimensiunile nominale ale nervurilor (pentru bare).

    2.2.2. Confirmarea documentatã a aptitudinii de utilizare preconizate
    (1) În vederea acceptãrii utilizãrii produselor care fac obiectul prezentei specificaţii tehnice, aptitudinea de utilizare preconizatã trebuie sã fie evaluatã şi confirmatã prin atestarea de conformitate. Atestarea de conformitate este realizatã, dupã caz, de organisme notificate, abilitate sau acreditate în condiţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 .
    (2) În anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta specificaţie tehnicã, se prezintã programele minimale de încercãri pentru atestarea conformitãţii şi condiţiile minimale privind evaluarea rezultatelor încercãrilor pentru produse neacoperite de specificaţii tehnice armonizate.
    2.2.2.1. Condiţii minimale privind evaluarea rezultatelor încercãrilor pentru produse neacoperite de specificaţii tehnice armonizate
    Se acceptã utilizarea în elemente şi structuri din beton armat şi beton precomprimat a produselor din oţel neacoperite de specificaţii tehnice armonizate, dacã pentru evaluarea conformitãţii s-au respectat urmãtoarele condiţii privind evaluarea rezultatelor încercãrilor:
    a) pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton armat
    Pentru toate unitãţile de control al producţiei continue, rezultatele încercãrilor au fost corelate şi evaluate statistic pentru R(e)[R(p0,2)], A(gt), R(m)/R(e)[R(p0,2)] şi R(e,act)/R(e,nom) (dacã este cazul), ţinând seama fie de numãrul de rezultate care corespund producţiei din ultimele 6 luni, fie de ultimele 200 de rezultate sau de cel mai mare numãr de rezultate dintre acestea.
    Evaluarea rezultatelor s-a realizat pentru fiecare diametru nominal.
    Pentru R(e)[R(p0,2)], A(gt) şi R(m)/R(e)[R(p0,2)] s-a respectat urmãtoarea condiţie:


          M - ks ≥ C(v) (1)


    Pentru R(e,act)/R(e,nom) şi limita superioarã pentru R(m)/R(e)[R(p0,2)] (dacã este cazul) s-a respectat urmãtoarea condiţie:


          M + ks ≤ C(v) (2),


    unde:
      M este valoarea medie a unei serii de încercãri;
      s este abaterea standard;
      k este coeficientul dat în funcţie de mãrimea consideratã şi de numãrul de rezultate, menţionat în tabelul A.2.1 pentru R(e)[R(p0,2)] şi tabelul A.2.2 pentru A(gt) şi R(m)/R(e)[R(p0,2)], R(e,act)/R(e,nom) (a se vedea anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta specificaţie tehnicã);
      C(v) este valoarea caracteristicã pe termen lung, specificatã pentru mãrimile considerate;

    b) pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat
    Valorile obţinute la încercãri, pentru toate unitãţile de control al producţiei continue, au fost corelate şi evaluate statistic pentru F(p0,1), F(m), A(gt) şi relaxare, ţinând seama fie de numãrul de rezultate care corespunde producţiei din ultimele 6 luni, fie de ultimele 200 de rezultate sau de cel mai mare numãr de rezultate dintre acestea.
    Evaluarea rezultatelor s-a realizat pentru fiecare diametru nominal.
    S-a respectat urmãtoarea condiţie:


          M - ks ≥ C(v) (3),


    unde:
      M este valoarea medie a unei serii de încercãri;
      s este abaterea standard;
      k este coeficientul dat în funcţie de mãrimea consideratã şi de numãrul de rezultate, menţionat în tabelul A.2.3 F(p0,1), F(m), A(gt) (a se vedea anexa nr. 2);
      C(v) este valoarea caracteristicã pe termen lung, specificatã pentru mãrimile considerate.

    2.3. Cerinţe privind produsele din oţel utilizate ca armãturã pentru beton armat şi ca armãturã nepretensionatã pentru beton precomprimat

    2.3.1. Cerinţe privind fabricarea şi prelucrarea oţelului
    (1) Se acceptã utilizarea oţelului pentru a cãrui topire şi dezoxidare a fost utilizat oricare procedeu.
    (2) Se acceptã utilizarea colacilor şi barelor pentru a cãror fabricare a fost utilizat oricare procedeu de laminare la cald, cu condiţia ca acesta sã fie indicat de cãtre producãtor.
    (3) În anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta specificaţie tehnicã, sunt prezentate, informativ, metode de laminare la cald şi categoriile de ductilitate asociate acestora.
    (4) Nu este permisã utilizarea pentru armarea betonului a produselor din oţel obţinute prin relaminarea produselor finite (de exemplu: table, şine).
    (5) Derularea materialului din colaci trebuie efectuatã pe o maşinã realizatã pentru acest scop.
    (6) Se admite utilizarea de plase sudate realizate numai printr-un proces de fabricare industrial şi sudate pe maşini. Asamblãrile la intersecţia sârmelor longitudinale şi a sârmelor transversale trebuie realizate prin sudare prin rezistenţã electricã, astfel încât sã confere rezistenţa la forfecare specificatã în standardul de produs. Plasele sudate pot fi alcãtuite din sârme de clase tehnice diferite pe cele douã direcţii. Plasele sudate cu sârme duble trebuie alcãtuite din sârme duble numai pe o singurã direcţie.
    (7) Se admite utilizarea de carcase cu zãbrele realizate numai printr-un proces de fabricare industrial. Carcasele cu zãbrele se pot realiza din bare şi colaci sau din benzi (numai tãlpile superioare) sudate pe maşini. Îmbinãrile dintre tãlpi şi diagonale trebuie realizate prin sudare electricã sau prin îmbinãri mecanice, pentru a conferi rezistenţa la forfecare specificatã în standardul de produs.

    2.3.2. Cerinţe privind compoziţia chimicã - sudabilitatea
    (1) Sudabilitatea este determinatã prin douã caracteristici:
    a) carbonul echivalent [C(eq)];
    b) limitele referitoare la conţinutul anumitor elemente.
    (2) Valorile maxime admise pentru elementele individuale şi ale carbonului echivalent nu trebuie sã depãşeascã valorile indicate în tabelul nr. 6.
    (3) Valoarea carbonului echivalent C(eq) trebuie calculatã utilizând urmãtoarea formulã:                 Mn Cr + Mo + V Ni + Cu
    C(eq) = C + ──── + ───────────── + ───────── (4),
                  6 5 15    unde simbolurile elementelor chimice indicã conţinutul în % de masã.

    Tabelul nr. 6┌───────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────┐
│ │Carbon*a)│ Sulf │Fosfor │Azot*b)│ Cupru │Valoarea*a)│
│ │ % max. │ % max.│% max. │ % max.│ % max. │carbonului │
│ │ │ │ │ │ │echivalent │
│ │ │ │ │ │ │ % max. │
├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤
│Analiza chimicã│ │ │ │ │ │ │
│pe oţel lichid │ 0,22 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 0,80 │ 0,50 │
├───────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────────┤
│Analiza chimicã│ │ │ │ │ │ │
│pe produs │ 0,24 │ 0,055 │ 0,055 │ 0,014 │ 0,85 │ 0,52 │
├───────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────────┤
│*a) Se permite depãşirea valorilor maxime pentru carbon cu 0,03%, cu │
│ condiţia ca valoarea carbonului echivalent sã fie micşoratã │
│ cu 0,02%. │
│*b) Conţinuturi mai mari de azot se admit dacã sunt prezente cantitãţi│
│ suficiente de elemente care fixeazã azotul. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (4) Conform prezentei specificaţii tehnice, durabilitatea produselor este asiguratã de compoziţia chimicã specificatã în tabelul nr. 6.
    (5) Compoziţia chimicã este la latitudinea producãtorului, dar trebuie sã asigure satisfacerea criteriilor de performanţã privind rezistenţa, deformabilitatea, sudabilitatea şi posibilitãţile de prelucrare mecanicã. Totodatã va fi avutã în vedere asigurarea unei comportãri bune la coroziune.

    2.3.3. Cerinţe privind caracteristicile mecanice
    2.3.3.1. Caracteristici de tracţiune: R(e)[R(p0,2)], R(m), R(m)/R(e)[R(p0,2)], A(gt), A(n), R(e, act)/R(e, nom) (dacã este cazul)
    (1) În cadrul prezentei specificaţii tehnice, valoarea caracteristicã este (cu excepţia unei indicaţii contrare) limita inferioarã sau superioarã a intervalului statistic de încredere pentru care existã o probabilitate de 90% (1-\f2α=0,90) ca 95% (p=0,95) ori 90% (p=0,90) din valori sã fie mai mari ori egale cu limita inferioarã, respectiv mai mici ori egale cu limita superioarã (a se vedea tabelele A.2.1 şi A.2.2). Aceastã condiţie se referã la nivelul de asigurare a constanţei performanţei produselor din oţel neacoperite de specificaţii tehnice armonizate şi se aplicã de cãtre producãtor în conformitate cu anexa nr. 2.
    (2) Valorile specificate pentru caracteristicile de tracţiune (R(e)[R(p0,2)], R(m)/R(e)[R(p0,2)], A(gt)) şi, dacã este cazul, valoarea efectivã a raportului limitei de curgere aparente/valoarea specificatã a limitei de curgere aparente R(e, act)/R(e, nom) se considerã ca fiind valorile caracteristice specificate corespunzãtoare pentru p=0,95 pentru R(e) şi p=0,90 pentru A(gt), R(m)/R(e) şi R(e, act)/R(e, nom).
    (3) Valorile R(e) şi R(m) se calculeazã utilizând secţiunea nominalã a produsului. Pentru limita de curgere aparentã [R(e)] se aplicã limita de curgere superioarã [R(eH)]. Dacã nu existã un palier de curgere, se determinã limita de curgere convenţionalã la 0,2% [R(p0,2)].
    (4) Alungirile se determinã pentru fiecare tip de produs. La încercãri se traseazã diagramele efort unitar-deformaţie specificã (\f2\'f3 - epsilon) sau forţã-alungire [F-DeltaL(0)].
    (5) Cerinţele de performanţã privind rezistenţa şi ductilitatea sunt prezentate în tabelul nr. 7.

    Tabelul nr. 7
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Performanţa cerutã │ Criteriile de performanţã │Procentul valorilor care nu depãşesc valoarea │
│ │ │ caracteristicã (p) │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Categoria de rezistenţã │Abaterea valorilor efective faţã de│p=0,95 pentru R(e, nom) [R(p0,2, nom)] │
│ - R(e, act)/R(e, nom) │valoarea caracteristicã min. 1,00; │ p=0,10 pentru limita maximã │
│ [R(p0,2, act)/R(p0,2, nom)] │ max. 1,30 │R(e, act)/R(e, nom)[R(p0,2, act)/R(p0,2, nom)]│
│ - R(m, act)/R(m, nom) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Categoria de ductilitate │ min. 1,00 │p=0,90 pentru A(n, nom) şi A(gt, nom) │
│- A(n, act)/A(n, nom)[A(gt, act)/A(gt, nom)] ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│- R(m, act)/R(e, act)[R(m, act)/R(p0,2, act)]│min. 1,08 pentru categoriile A şi B│p=0,90 pentru R(m, nom)/R(e, nom) │
│ │ min. 1,15 şi max. 1,35 │ R(m, nom)/[R(p0,2, nom)] │
│ │ pentru categoria C │p=0,10 pentru limita maximã │
│ │ │ R(m, nom)/R(e, nom) [R(m, nom)/R(p0,2, nom)]│
│ │ │ pentru categoria C │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea medie a rezultatelor individuale │ M ≥ C(v) + a │ │
│ (M)*) │ a = 10 N/mmý pentru R(e)[R(p0,2)] │ │
│ │ a = 0 pentru A(gt), │ │
│ │ R(m, act)/R(e, act)[R(p0,2, act)] │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


-------------
    *) În cazul în care toate rezultatele individuale sunt mai mari decât valoarea caracteristicã (notatã generic cu C(v)), nu trebuie verificatã şi condiţia pentru valoarea medie.

    2.3.3.2. Cerinţe privind forţa de forfecare a îmbinãrilor sudate sau mecanice [F(s); F(w); F(d)]
    a) Plase sudate
    Forţa de forfecare F(s) a unui punct de sudurã într-o plasã sudatã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarea condiţie:


         F(s) ≥ 0,30 x S(n) x R(e) (5),


    unde:
    S(n) este secţiunea nominalã a sârmei la:
      (i) sârma cea mai groasã la o îmbinare într-o plasã sudatã cu o singurã sârmã;
      (ii) una dintre sârmele duble într-o plasã sudatã cu sârmã dublã.
    R(e) este limita de curgere caracteristicã specificatã.

    b) Carcase cu zãbrele
      (i) Îmbinãri sudate
    Forţa de forfecare a unui punct de sudurã într-o carcasã cu zãbrele, F(w), trebuie sã îndeplineascã urmãtoarea condiţie:


         F(w) ≥ 0,25 x S(Ch) x R(e, Ch) (6)

    sau

         F(w) ≥ 0,6 x S(Di) x R(e, Di) (7),


    cea mai micã dintre ele,
    unde:
     S(Ch) este secţiunea nominalã a celei mai groase sârme din talpa carcasei cu zãbrele;
     S(Di) este secţiunea nominalã a celei mai groase sârme din diagonala carcasei cu zãbrele;
     R(e, Ch) este limita de curgere aparentã a tãlpii unei carcase cu zãbrele;
     R(e, Di) este limita de curgere aparentã a diagonalei carcasei cu zãbrele.
    În vederea evaluãrii rezultatelor este necesar sã se înregistreze câte puncte de sudurã au fost încercate şi s-au rupt în acelaşi moment.
    (ii) Îmbinãri mecanice
    Îmbinãrile mecanice se utilizeazã numai în cazul îmbinãrii tãlpii inferioare şi a diagonalelor.
    Forţa de forfecare a unei îmbinãri mecanice a carcaselor cu zãbrele, F(d), trebuie sã îndeplineascã urmãtoarea condiţie:


         F(d) ≥ 0,25 x S(Di) x R(e, Di) (8),


    unde:
     S(Di) este secţiunea nominalã a celei mai groase sârme din diagonala carcasei cu zãbrele;
     R(e, Di) este limita de curgere aparentã a diagonalei carcasei cu zãbrele.

    2.3.3.3. Cerinţe privind comportarea la obosealã
    Comportarea la obosealã se exprimã prin rezistenţa la obosealã în condiţii specificate. Criteriile de performanţã sunt date în tabelul nr. 8.

    Tabelul nr. 8
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Tipul produsului │ Condiţiile │Criteriul de │
│ │ │performanţã │
│ ├───────────────────┬──────────────┼────────────────┤
│ │ Efortul maxim │Domeniul de │ Numãrul de │
│ │ (N/mmý) │eforturi de │ cicluri │
│ │ │ obosealã │ (N) │
│ │ │ (N/mmý) │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│- Bare laminate la cald │ │ │ │
│- Sârmã laminatã la cald îndreptatã │ │ │ │
│ din colaci şi produse derulate │0,6 x R(e)[R(p0,2)]│ ≥ 150 │ ≥ 2 x 10^6 │
├────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│- Sârmã trasã la rece (plase sudate)│0,6 x R(e)[R(p0,2)]│ ≥ 100 │ ≥ 2 x 10^6 │
└────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┘    2.3.3.4. Cerinţe privind aptitudinea la îndoire
    (1) Aptitudinea la îndoire se determinã prin încercarea de îndoire şi/sau încercarea de îndoire/dezdoire, conform standardului de încercare specific şi cu respectarea cerinţelor din prezenta specificaţie tehnicã.
    (2) Comportarea la îndoire se exprimã prin numãrul de îndoiri la anumite unghiuri, suportate fãrã fisuri sau crãpãturi vizibile de cãtre o persoanã cu vedere normalã ori corectatã.
    (3) Criteriile de performanţã sunt date în tabelul nr. 9.

    Tabelul nr. 9
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Performanţa│ Condiţiile │Criteriile │
│ cerutã ├───────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┤ (numãrul │
│ │ │ Bare laminate la cald │Sârmã trasã la│de îndoiri)│
│ │ │Sârmã laminatã la cald îndreptatã│rece (plase │ │
│ │ │ din colaci şi produse derulate │sudate) │ │
├───────────┼───────────────────┼────────────────┬────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Îndoire │diametrul dornului │ 3 d │ 6 d │ 3 d ... 4 d │ 1 │
│ │ │ (d ≤ 16) │ (d > 16) │ │ │
│ ├───────────────────┼────────────────┴────────────────┼──────────────┤ │
│ │unghiul de îndoire │ 180° │ 160° ... 180°│ │
├───────────┼───────────────────┼──────────┬─────────────┬────────┼──────────────┼───────────┤
│Îndoire- │diametrul dornului │ 5 d │ 8 d │ 10 d │ 5 d │ 1 │
│dezdoire │ │ (d ≤ 16) │ (> 16 ≤ 25) │(d > 25)│ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┴─────────────┴────────┼──────────────┤ │
│ │unghiul de îndoire │ 90° │ 90° │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤ │
│ │unghiul de dezdoire│ 20° │ 20° │ │
└───────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘
    2.3.4. Cerinţe privind caracteristicile tehnologice
    a) asigurarea sudabilitãţii
      (i) Modul de sudare specific fiecãrui tip de produs va fi specificat de cãtre producãtor. Nu se admite utilizarea produselor având înnãdiri prin sudurã.
      (ii) Valorile maxime admise pentru compoziţia chimicã şi carbonul echivalent sunt precizate la pct. 2.3.2 tabelul nr. 6.
    b) menţinerea caracteristicilor mecanice şi a formei în urma operaţiilor de dezdoire-îndreptare
    Caracteristicile tehnologice ale oţelului beton cu nervuri (sau amprente), sub formã de colaci:
      (i) colacul trebuie sã fie compact şi sã asigure o desfãşurare tangenţialã a firului în sens antiorar;
      (ii) trebuie sã se asigure desfãşurarea ordonatã şi continuã a spirelor;
      (iii) trebuie sã nu prezinte torsiuni axiale în fir;
      (iv) trebuie sã se asigure o constanţã a caracteristicilor mecanice în lungul firului;
      (v) proiecţia secţiunii transversale sã fie circularã şi constantã în lungul firului [Se admite o reducere a parametrului f(R) [f(P)] cu maximum 15% dupã operaţia de derulare-îndreptare.];
      (vi) greutatea maximã a colacului trebuie sã fie de 3.000 kg;
    c) asigurarea posibilitãţilor de prelucrare mecanicã (filetare, aşchiere etc.).
      (i) Produsele sub formã de bare trebuie sã permitã prelucrarea, pentru filetare, prin aşchiere sau rolare la rece.
      (ii) Produsele sub formã de sârme trebuie sã permitã formarea bulbilor la capete, prin deformare la rece.

    2.3.5. Cerinţe privind dimensiunile, masa şi toleranţele specifice
    2.3.5.1. Diametre, secţiuni
    Diametrele nominale pânã la 10,0 mm inclusiv trebuie sã fie multiplu de 0,5 mm şi peste 10,0 mm trebuie sã fie un numãr întreg de milimetri. Diametrele nominale preferenţiale, secţiunile şi masele pe metru liniar sunt indicate în tabelul nr. 10.

    Tabelul nr. 10
┌─────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬───────┬──────────────┬───────────────┐
│Diametrul nominal│ │Colaci şi produse│ Plase│Carcase│Aria secţiunii│ Masa nominalã │
│ (mm) │ Bare │ derulate │sudate│ cu │ nominale │pe metru liniar│
│ │ │ │ │zãbrele│ (mmý) │ (kg/m) │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 4,0 │ │ * │ * │ * │ 12,6 │ 0,099 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 4,5 │ │ * │ * │ * │ 15,9 │ 0,125 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5,0 │ │ * │ * │ * │ 19,6 │ 0,154 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 5,5 │ │ * │ * │ * │ 23,8 │ 0,187 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 6,0 │ * │ * │ * │ * │ 28,3 │ 0,222 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 6,5 │ │ * │ * │ * │ 33,2 │ 0,260 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 7,0 │ │ * │ * │ * │ 28,5 │ 0,302 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 7,5 │ │ * │ * │ * │ 44,2 │ 0,347 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 8,0 │ * │ * │ * │ * │ 50,3 │ 0,395 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 8,5 │ │ * │ * │ * │ 56,7 │ 0,445 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 9,0 │ │ * │ * │ * │ 63,6 │ 0,499 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 9,5 │ │ * │ * │ * │ 70,9 │ 0,556 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 10,0 │ * │ * │ * │ * │ 78,5 │ 0,617 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 11,0 │ │ * │ * │ * │ 95,0 │ 0,746 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 12,0 │ * │ * │ * │ * │ 113 │ 0,888 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 14,0 │ * │ * │ * │ * │ 154 │ 1,210 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 16,0 │ * │ * │ * │ * │ 201 │ 1,580 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 18,0 │ * │ │ │ │ 254 │ 1,990 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 20,0 │ * │ │ │ │ 314 │ 2,470 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 22,0 │ * │ │ │ │ 380 │ 2,983 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 25,0 │ * │ │ │ │ 491 │ 3,850 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 28,0 │ * │ │ │ │ 616 │ 4,830 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 32,0 │ * │ │ │ │ 804 │ 6,310 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 36,0 │ * │ │ │ │ 1017 │ 7,984 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 40,0 │ * │ │ │ │ 1257 │ 9,860 │
├─────────────────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────────────┤
│ 50,0 │ * │ │ │ │ 1963 │ 15,40 │
└─────────────────┴──────┴─────────────────┴──────┴───────┴──────────────┴───────────────┘    2.3.5.2. Masa pe metru liniar şi toleranţe
    (1) Valorile masei nominale pe metru liniar sunt calculate având în vedere valorile ariei secţiunii nominale şi utilizând valoarea de 7,85 kg/dmc pentru densitatea oţelului.
    (2) Abaterea admisibilã în raport cu masa nominalã pe metru liniar trebuie sã fie conform tabelului nr. 11.

    Tabelul nr. 11┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Abaterea admisibilã în raport cu masa│ Diametrele nominale │
│ nominalã pe metru liniar │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ± 4,5% │ > 8,0 mm │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ± 6,0% │ ≤ 8,0 mm │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────┘    2.3.5.3. Dimensiunile plaselor sudate
    (1) Sârmele unui panou trebuie sã fie sârme singulare şi/sau sârme duble.
    (2) În cazul plaselor sudate cu sârme singulare, diametrele nominale ale sârmelor trebuie sã respecte condiţia urmãtoare:        d(min) ≥ 0,6 d(max) (9),    unde:
    d(max) este diametrul nominal al sârmei celei mai groase;
    d(min) este diametrul nominal al sârmei perpendiculare.
    (3) Pentru plasele sudate cu sârme duble pe o direcţie, diametrele nominale ale sârmelor trebuie sã respecte condiţia urmãtoare:        0,7 d(s) ≤ d(T) ≤ 1,25 d(s) (10),    unde:
    d(s) este diametrul nominal al sârmelor singulare;
    d(T) este diametrul nominal al sârmelor duble.
    (4) Pasul sârmelor longitudinale şi al sârmelor transversale nu trebuie sã fie mai mic de 50 mm.
    (5) Lungimea capãtului nu trebuie sã fie mai micã de 25 mm.
    (6) Lungimile, lãţimea, pasul şi lungimile nominale ale capetelor plaselor sudate trebuie stabilite la momentul cererii de ofertã şi al comandãrii.
    (7) Abaterile admisibile pentru plase sudate sunt prezentate în tabelul nr. 12.

    Tabelul nr. 12
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Abaterile admisibile pentru plase sudate │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│- lungimea şi lãţimea plasei sudate│cea mai mare din cele douã valori ± 15 mm sau ± 0,5%│
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│- pasul între sârme │cea mai mare din cele douã valori ± 15 mm sau ± 7,5%│
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│- lungimea capãtului │Se stabileşte la momentul cererii de ofertã şi al │
│ │comandãrii. │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│Condiţii speciale pentru toleranţe se pot stabili între producãtor şi cumpãrãtor. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.3.5.4. Dimensiunile carcaselor cu zãbrele
    (1) Din punctul de vedere al configuraţiei carcasei cu zãbrele (a se vedea figura nr. 1), atunci când sârmele sunt sudate unele de altele, trebuie respectatã condiţia d(min)/d(max) > 0,3. În cazul în care benzile metalice sunt sudate de sârme, trebuie aplicatã urmãtoarea limitare:         t(s) ≥ 0,15 d (11),    unde:
    d este diametrul nominal al sârmelor din diagonale;
    t(s) este grosimea benzii metalice.
    (2) Lungimea nominalã, înãlţimea şi pasul nominal al carcasei cu zãbrele trebuie convenite în momentul cererii de ofertã şi al comandãrii.
    (3) Toleranţele maxime de fabricaţie trebuie sã fie în conformitate cu tabelul nr. 13.

    Tabelul nr. 13┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Abaterile admisibile pentru carcase sudate │
├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ - lungime (L) │ ± 40 mm dacã L ≤ 5,0 m │
│ │ ± 0,5% dacã L > 5,0 m │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ - înãlţime [H(1), H(2)] │ - 3 mm... + 1 mm │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ - lãţime [B(1), B(2)] │ ± 7,5 mm │
├───────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ - pas [P(s)] │ ± 2,5 mm │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘    Fig. nr. 1a)
---------------
    (NOTĂ? CTCE)
    Fig. nr. 1a) se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 337, Partea I, din 18 mai 2012, la pagina nr. 16 (a se vedea imaginea asociatã).

    Fig. nr. 1b)
----------------
    (NOTÃ CTCE)
    Fig. nr. 1b) se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 337, Partea I, din 18 mai 2012, la pagina nr. 16 (a se vedea imaginea asociatã).

    Fig. nr. 1c)
----------------
    (NOTÃ CTCE)
    Fig. nr. 1c) se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 337, Partea I, din 18 mai 2012, la pagina nr. 16 (a se vedea imaginea asociatã).

    Legendã
    1 Talpa superioarã
    2 Diagonalã
    3 Talpa inferioarã

    Figura nr. 1 - Înãlţimea [H(1), H(2)], lãţimea [B(1), B(2)], lungimea capãtului [u(1), u(2)] şi pasul diagonalei [P(s)] unei carcase cu zãbrele

    2.3.6. Cerinţe privind aderenţa şi geometria suprafeţei
    (1) Produsele din oţel cu nervuri şi amprente cuprinse în prezenta specificaţie tehnicã sunt caracterizate de geometria suprafeţei lor datoritã cãreia se asigurã aderenţa la beton.
    (2) Condiţiile referitoare la caracteristicile de aderenţã ale oţelurilor cu nervuri şi cu amprente, pentru beton armat, trebuie sã se bazeze pe geometria suprafeţei.
    (3) Alternativ, condiţiile referitoare la caracteristicile de aderenţã ale oţelurilor cu nervuri şi cu amprente, pentru beton armat, se pot determina prin încercãri de aderenţã corespunzãtoare. Criteriile de evaluare a rezultatelor acestor încercãri trebuie sã fie cele precizate în specificaţia tehnicã de produs sau prevederile de proiectare corespunzãtoare. În acest ultim caz, trebuie indicate dispoziţii pentru stabilirea condiţiilor referitoare la geometria suprafeţei pentru controlul producţiei în uzinã, bazate pe rezultatele încercãrilor de aderenţã.
    2.3.6.1. Geometria suprafeţei oţelurilor cu nervuri
    (1) Oţelurile cu nervuri sunt caracterizate de dimensiunile, numãrul şi configuraţia nervurilor transversale şi longitudinale. Produsele trebuie sã aibã douã sau mai multe rânduri de nervuri transversale distribuite uniform pe perimetru. Pe fiecare rând nervurile transversale trebuie sã fie uniform distanţate. Nervurile longitudinale pot fi sau nu prezente.
    (2) Oţelul livrat în colaci, destinat prelucrãrii prin procedeul de derulare-îndreptare cu echipamente specializate, se recomandã sã nu aibã nervuri longitudinale şi secţiunea transversalã pe axa oţelului sã fie circularã (rotundã), în vederea pãstrãrii condiţiilor geometrice şi de aderenţã dupã derulare-îndreptare. Nervurile transversale ale oţelului, procesat în condiţiile menţionate mai sus, pot fi dispuse pe douã, 3 sau 4 rânduri (a se vedea figura nr. 2)

    Figura nr. 2 - Oţel cu nervurile transversale dispuse pe douã, 3 sau 4 rânduri.
--------
    (NOTÃ CTCE)
    Figura nr. 2, se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 337, Partea I, din 18 mai 2012, la pagina nr. 17 (a se vedea imaginea asociatã).

    (3) Oţelul livrat în bare poate sau nu sã aibã nervuri longitudinale, iar nervurile transversale pot fi dispuse pe douã, 3 sau 4 rânduri.
    (4) Parametrii nervurilor pot fi specificaţi fie de suprafaţa relativã a nervurii fR sau de o combinaţie a distanţelor nervurilor, înãlţimea nervurii şi înclinarea nervurilor transversale sau de ambele criterii.
    (5) Parametrii nervurilor şi suprafaţa relativã a nervurii fR se mãsoarã conform standardului de încercare specific.
    a)Nervurile transversale
      (i) Valorile pentru distanţele dintre nervuri, înãlţimea nervurii şi înclinarea nervurii trebuie sã se situeze în intervalele indicate în tabelul nr. 14, unde d este diametrul nominal al barei sau al sârmei.

    Tabelul nr. 14┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Înãlţimea nervurilor, h │ Distanţa dintre nervuri │Înclinarea nervurilor, \f2â│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 0,03 d pânã la 0,15 d │ 0,4 d pânã la 1,2 d │ 35° pânã la 75° │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘      (ii) Nervurile transversale trebuie sã aibã o formã de semilunã şi trebuie sã se racordeze la inima produsului.
      (iii) Proiecţia nervurilor transversale trebuie sã se întindã pe cel puţin 75% din circumferinţa produsului, care trebuie calculatã din diametrul nominal. Înclinarea flancului nervurilor transversale, unghiul \f2α, trebuie sã fie ≥ 45° şi trecerea de la nervurã la miezul produsului trebuie racordatã.
    b) Nervurile longitudinale
    În cazul în care sunt prezente nervuri longitudinale pe suprafaţa barelor din oţel, înãlţimea lor nu trebuie sã depãşeascã 0,15 d, unde d este diametrul nominal al produsului.
    2.3.6.2. Geometria suprafeţei oţelurilor cu amprente
    (1) Oţelurile cu amprente sunt caracterizate de dimensiunile, numãrul şi configuraţia amprentelor. Oţelurile cu amprente trebuie sã aibã cel puţin douã rânduri de amprente repartizate egal. Amprentele sunt înclinate în raport cu axa barei sau a sârmei.
    (2) Oţelurile cu amprente trebuie sã satisfacã condiţiile privind parametrii amprentei, prezentaţi în tabelul nr. 15, unde d este diametrul nominal al barei sau al sârmei.

    Tabelul nr. 15┌───────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ Adâncimea │ │ │Suma distanţelor│ Înclinarea │
│amprentelor, t │ Lãţimea, b│ Distanţa, c │ \f2Σe │amprentelor, â│
│ │ │ │ max. │ │
├───────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ 0,02 d │ 0,2 d │ 0,4 d │ │ 35° pânã │
│ pânã la │ pânã la │ pânã la │ 0,75 d │ la 75° │
│ 0,1 d │ 1,0 d │ 1,5 d │ │ │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┘    2.3.7. Cerinţe privind identificarea produselor

    2.3.7.1. Marcarea produselor
    a) Bare şi colaci
    Identificarea se face pe bazã de marcaj conform normelor în vigoare.
    b) Produse derulate
    Suplimentar la identificarea producãtorului, o marcare de identificare a derulatorului trebuie aplicatã pe o etichetã durabilã (din material plastic sau metalicã) ataşatã.
    c) Plase sudate
    Suplimentar la marcãrile producãtorului şi ale produsului aplicate sârmelor individuale, trebuie fixatã o etichetã durabilã (din material plastic sau metalicã) la pachetul de plase sudate pentru a indica producãtorul plaselor.
    d)Carcase cu zãbrele
    Suplimentar la marcãrile producãtorului şi ale produsului aplicate sârmelor individuale, trebuie fixatã o etichetã durabilã (din material plastic sau metalicã) la pachetul de carcase cu zãbrele pentru a indica producãtorul carcaselor cu zãbrele.
    2.3.7.2. Etichetarea produselor
    Identificarea produselor din oţel pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton armat se face prin ataşarea unei etichete durabile (metalicã/material plastic), bine legatã, având urmãtoarele informaţii:
    a) pentru fiecare legãturã de barã, colac sau produs derulat:
      (i) tipul oţelului produsului;
      (ii) descrierea formei produsului (de exemplu: barã, colac, produs derulat);
      (iii) indicativul specificaţiei tehnice de produs;
      (iv) dimensiunile nominale ale produsului;
    b) plase sudate:
      (i) tipul oţelului(rilor) produsului;
      (ii) descrierea formei produsului (de exemplu: plasã sudatã);
      (iii) indicativul specificaţiei tehnice de produs;
      (iv) dimensiunile nominale ale produsului (dimensiunile sârmelor, dimensiunile panoului, distanţa dintre sârme, capete);
    c) carcase cu zãbrele:
      (i) tipul oţelului(rilor) pentru talpa superioarã, diagonalã şi talpa inferioarã;
      (ii) descrierea formei produsului (de exemplu: carcasã cu zãbrele);
      (iii) indicativul specificaţiei tehnice de produs;
      (iv) înãlţimea de calcul al unei carcase cu zãbrele;
      (v) dimensiunile nominale ale carcasei cu zãbrele.

    2.4. Determinarea performanţei produselor din oţel utilizate ca armãturã pentru beton armat sau ca armãturã nepretensionatã pentru beton precomprimat

    (1) Determinarea performanţei aferente fiecãrei caracteristici esenţiale a produselor din oţel utilizate ca armãturi trebuie corelatã cu specificaţia de produs şi cu tipul de oţel.
    (2) Metodele de încercare pentru determinarea performanţei aferente fiecãrei caracteristici esenţiale sunt prezentate în tabelul nr. 16.
    (3) Se acceptã utilizarea oricãrei metode de încercare echivalentã cu cea specificatã în referenţialului menţionat în a doua coloanã a tabelului nr. 16.

    Tabelul nr. 16┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Caracteristicile esenţiale │ Metoda de încercare │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Oţel beton laminat la cald livrat sub formã de bare sau colaci ori │
│ produse derulate │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│Sudabilitate │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
│Compoziţia chimicã │ SR EN ISO 14284:2003 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Încercarea la tracţiune │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Limita de curgere R(e) [R(p0,2)] │ SR EN ISO 6892-1:2010 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Rezistenţa la tracţiune R(m) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Raportul eforturilor (rezistenţa la tracţiune/ │ │
│ limita de curgere aparentã) R(m)/R(e)[(R(p0,2)]│ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Alungirea totalã la forţã maximã A(gt) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Alungire la rupere A(n) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Rezistenţa la obosealã │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
│ │ SR EN ISO 7438:2005 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire-dezdoire │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Dimensiuni, masã şi toleranţe │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aderenţa şi geometria suprafeţei │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Dimensiuni, masã şi toleranţe │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│Aderenţa şi geometria suprafeţei │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Plase sudate │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│Sudabilitate │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
│Compoziţia chimicã │ SR EN ISO 14284:2003 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Încercarea la tracţiune │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Limita de curgere R(e)[R(p0,2)] │ SR EN ISO 6892-1:2010 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Rezistenţa la tracţiune R(m) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Raportul eforturilor (rezistenţa la tracţiune/ │ │
│ limita de curgere aparentã) R(m)/R(e)[R(p0,2)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Alungirea totalã la forţã maximã A(gt) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Alungire la rupere A(n) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Forţa de forfecare [F(s)] │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│Rezistenţa la obosealã │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
│ │ SR EN ISO 7438:2005 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire-dezdoire │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Dimensiuni, masã şi toleranţe │ SR EN ISO 15630-2:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│Aderenţa şi geometria suprafeţei │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│Carcase cu zãbrele │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│Sudabilitate │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
│Compoziţia chimicã │ SR EN ISO 14284:2003 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Încercarea la tracţiune │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Limita de curgere R(e)[R(p0,2)] │ SR EN ISO 6892-1:2010 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Rezistenţa la tracţiune R(m) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Raportul eforturilor (rezistenţa la tracţiune/ │ │
│ limita de curgere aparentã) R(m)/R(e)[R(p0,2)] │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Alungirea totalã la forţã maximã A(gt) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│ - Alungire la rupere A(n) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Forţa de forfecare [F(w); F(d)] │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
│ │ SR EN ISO 7438:2005 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire-dezdoire │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Dimensiuni, masã şi toleranţe │ SR EN ISO 15630-1:2011 │
├───────────────────────────────────────────────────┤ │
│Aderenţa şi geometria suprafeţei │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘    2.5. Cerinţe privind produsele din oţel utilizate ca armãturã pretensionatã în structurile din beton pentru construcţii sau alte lucrãri de precomprimare

    2.5.1. Cerinţe de performanţã pentru sârmele trase la rece
    (1) Sârmele utilizate ca armãturi în elemente şi structuri din beton precomprimat sunt obţinute prin tragerea la rece a sârmelor laminate la cald şi, ulterior, aplicat un tratament final termomecanic. Suprafaţa sârmelor poate fi planã sau amprentatã. Suprafaţa lor poate fi acoperitã cu reziduuri de lubrifiant de trefilare.
    (2) Cerinţele de performanţã pentru sârmele pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat se prezintã în tabelul nr. 17, dupã cum urmeazã:

    Tabelul nr. 17
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Caracteristicã │ Valoare specificatã │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Raportul forţelor \f2\'f3 │d ≥ 3mm │0,85...0,95 │
├────────────────────────────────┴─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Alungirea la forţã maximã A(gt), pentru L(o) ≥ 100 mm │min. 3,5% │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Reducerea ariei la rupere │Ruperea sârmelor ductile │
│ │vizibilã cu ochiul │
│ │liber*a) │
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Numãrul minim de îndoiri │- pentru sârma netedã │ 4 │
│reversibile │- pentru sârma amprentatã │ 3*d) │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Relaxare izotermã maximã pentru │Forţã iniţialã │ 2,5% │
│1.000 h*b) │corespunzãtoare pentru: │ 4,5%*b) │
│Clasa R1 │ - 70% F(ma) │ │
│ │ - 80% F(ma) │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Relaxare izotermã maximã pentru │Forţã iniţialã │ 8% │
│1.000 h*c) │corespunzãtoare pentru: │ │
│Clasa R2 │ - 70% F(ma) │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Forţa la obosealã F(r) cu limita│- sârmã netedã │ ≥ 200 MPa x S(n) │
│maximã F(up) corespunzãtor │ │pentru ≥ 2 x10^6) cicluri│
│70% F(ma) │ │ │
│Clasa F1 │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Forţa la obosealã F(r) cu limita│- sârmã netedã │ ≥ 200 MPa x S(n) │
│maximã F(up) corespunzãtor │ │pentru ≥ 2 x10^6) cicluri│
│80% F(ma) ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Clasa F2 │- sârmã amprentatã │ ≥ 180 MPa x S(n) │
│ │ │pentru ≥ 2 x10^6) cicluri│
├────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────┤
│Rezistenţa la coroziune │Clasa C1 │Test soluţie A│ Minim (h) │ Mediu (h) │
│corespunzãtor 80% F(ma) │ │ ├─────────────┼───────────┤
│ ├──────────────┤ │ 2,0 │ 5,0 │
│ │Clasa C1L │ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ 1,5 │ 4,0 │
│ ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Clasa C2 │Test soluţie A│ 2,0 │ 5,0 │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Test soluţie B│ 2.000 │ - │
├────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┼─────────────┴───────────┤
│Modulul de elasticitate E*e) │Valoare declaratã │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘----------
    *a) Rupturile în dreptul sãgeţii sârmei dupã derulare sunt interzise. În caz de litigiu, procentul reducerii ariei trebuie determinat şi valoarea trebuie sã fie ≥ 25% pentru sârma netedã şi ≥ 20% pentru sârma amprentatã.
    *b) Cerinţa pentru 70% F(ma) este obligatorie. Pentru aplicaţii specifice, cerinţa pentru valoarea 80% F(ma) poate fi stabilitã de comun acord între client şi producãtor.
    *c) Clasa R2 va fi folositã numai pentru sârme foarte bine îndreptate cu o curburã maximã de 4 mm/lungime.
    *d) Pentru tipul de amprentã T2, numãrul de îndoiri reversibile va fi 2.
    *e) Modulul de elasticitate poate fi considerat 205 GPa (KN/mmý). Valoarea realã poate varia între 195 ... 210 GPa, în funcţie de procedeul de fabricaţie.

    (3) Cerinţele de performanţã privind caracteristici geometrice ale sârmelor se referã la urmãtoarele condiţii:
      (i) Ovalitatea sârmelor plane nu trebuie sã depãşeascã 0,01 d.
      (ii) Nu este necesarã verificarea prin cântãrire. Diametrul mediu trebuie sã fie egal cu diametrul nominal cu o toleranţã de ± 1%.
      (iii) Caracteristicile geometrice ale amprentelor şi tipurile de amprente sunt descrise în specificaţia de fabricaţie.

    2.5.2. Cerinţe de performanţã pentru toroane
    (1) Toroanele utilizate ca armãturi pentru beton precomprimat sunt produse executate prin cablarea unui numãr de sârme de oţel carbon de înaltã rezistenţã, supuse unui tratament termomecanic.
    (2) Produsele din oţel pentru beton precomprimat pot fi toroane rãsucite şi/sau amprentate. Alcãtuirea toroanelor în funcţie de numãrul sârmelor se prezintã în tabelul nr. 18.

    Tabelul nr. 18┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Rãsucite │
├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Netede: │- lungimea de cablare este de 14 ... 22 ori mai mare faţã de │
│- 2, 3 sârme│ diametrul nominal al toronului; │
│- 7 sârme │- lungimea de cablare este de 14 ... 18 ori mai mare faţã de │
│ │ diametrul nominal al toronului; │
│ │- diametrul sârmei centrale este cu cel puţin 3% mai mare decât │
│ │ diametrul sârmelor exterioare. │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Netede │- diametrul sârmei centrale este cel puţin egal cu diametrul │
│compactate: │ sârmelor exterioare elicoidale; │
│- 7 sârme │- lungimea de cablare este de 14 ... 18 ori mai mare faţã de │
│ │ diametrul nominal al toronului. │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Amprentate: │- dimensiunile conform standardului de referinţã. │
│- 3 sau │ │
│7 sârme │ │
└────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (3) Cerinţele de performanţã pentru toroane se prezintã în tabelul nr. 19, dupã cum urmeazã:

    Tabelul nr. 19┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Caracteristicã │ Valoare specificatã │
├──────────────────────────┬────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Raportul forţelor \f2\'f3 │ d(sw) ≥ 3 mm │ 0,85 ... 0,95 │
│ │ d(sw) < 3 mm │ 0,85 ... 0,97 │
├──────────────────────────┴────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Alungirea la forţã maximã A(gt), pentru L(o) │ min. 3,5% │
│≥ 500 mm │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Reducerea ariei la rupere │Ruperea sârmelor ductile │
│ │vizibilã cu ochiul │
│ │liber*a) │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│F(m,max)/F(m) │ < 1,15 │
├────────────────────────┬──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Relaxare izotermã maximã│Forţã iniţialã │ │
│pentru 1000 h*b) │corespunzãtoare pentru: │ │
│Clasa R1 │ - 70% F(ma) │ 2,5% │
│ │ - 80% F(ma) │ 4,5%*b) │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Forţa la obosealã F(r) │- pentru toroane netede; │ 190 MPa x S(n) │
│cu limita maximã F(up) │ │pentru ≥ 2 x 10^6) cicluri│
│corespunzãtor 70% F(ma) │- pentru toroane │ 170 MPa x S(n) │
│Clasa F1 │ amprentate │pentru ≥ 2 x 10^6) cicluri│
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Forţa la obosealã F(r) │- pentru toroane netede; │ 200 MPa x S(n) │
│cu limita maximã F(up) │ │pentru ≥ 2 x 10^6) cicluri│
│corespunzãtor 80% F(ma) │- pentru toroane │ 180 MPa x S(n) │
│Clasa F2 │ amprentate. │pentru ≥ 2 x 10^6) cicluri│
├────────────────────────┼─────────────┬────────────┼──────────────┬─────┬─────┤
│Rezistenţa la coroziune │Clasa C1 │Soluţie test│ │min. │mediu│
│corespunzãtor 80% F(ma) │ │ A*c) │ │(h) │ (h) │
│ │ │ ├──────────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │d(sw) ≥ 3,2 mm│ 2,0 │ 5 │
│ │ │ ├──────────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │d(sw) < 3,2 mm│ 1,5 │ 3 │
│ ├─────────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ │Clasa C1L │Soluţie test│d(sw) ≥ 3,2 mm│ 1,5 │ 4 │
│ │ │A*c) │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ │Clasa C2 │Soluţie test│d(sw) ≥ 3,2 mm│ 2,0 │ 5 │
│ │ │A*c) ├──────────────┼─────┼─────┤
│ │ │ │d(sw) < 3,2 mm│ 1,5 │ 3 │
│ │ ├────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ │ │Soluţie test│ │2.000│ - │
│ │ │B │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────┴─────┴─────┤
│Coeficient D al tracţiunii deviate aplicate: │ │
│- toroane 7 sârme şi toroane 7 sârme compactate cu │ │
│ diametrul nominal ≥ 12,5 mm │ 28%*d) │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Modulul de elasticitate E │ Valoare declaratã*e) │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘


----------
    *a) Rupturile în dreptul sãgeţii toronului dupã derulare sunt interzise. În caz de litigiu procentul reducerii ariei trebuie determinat şi valoarea trebuie sã fie ≥ 25% pentru sârma netedã şi ≥ 20% pentru sârma amprentatã.
    *b) Cerinţa pentru 70% F(ma) este obligatorie. Pentru aplicaţii specifice, cerinţa pentru valoarea 80% F(ma) poate fi stabilitã de comun acord între client şi producãtor.
    *c) Aceasta se referã la testarea toroanelor ale cãror sârme exterioare au diametrul determinat.
    *d) Pentru aplicaţii specifice cerinţa poate varia între producãtor şi beneficiar, dar valoarea maximã a coeficientului D nu poate fi mai mare decât 28%.
    *e) Modulul de elasticitate poate fi considerat 195 GPa (KN/mmý). Valoarea realã poate varia între 185 ... 205 GPa în funcţie de procedeul de fabricaţie.


    2.5.3. Cerinţe de performanţã pentru bare
    (1) Barele utilizate ca armãturi pentru elemente şi structuri din beton precomprimat sunt obţinute prin laminare la cald şi pot fi netede, pot prezenta nervuri sau cu nervuri aşezate dupã o elice (tip filet). Nervurile vor fi proiectate asemãnãtor unui filet pe dreapta cu un singur început. Distanţa între nervuri trebuie sã fie de maximum 0,8 d.
    (2) Cerinţele de performanţã pentru barele din oţel utilizate ca armãturã pretensionatã se prezintã în tabelul nr. 20, dupã cum urmeazã:

    Tabelul nr. 20


┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Caracteristicã │ Valoare │
│ │ specificatã │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Raportul forţelor \f2\'f3 │ 0,80...0,95 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Alungirea la forţã maximã A(gt), pentru L(o) ≥ 200 mm │ min. 3,5% │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Reducerea ariei la rupere │ Ruperea sârmelor │
│ │ ductile vizibilã │
│ │ cu ochiul liber │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│F(m,max)/F(m) │ < 1,15 │
├────────────────────────────────┬──────────────────────────┼──────────────────┤
│Relaxare izotermã maximã pentru │ ≤ 15 mm │ 6% │
│1000 h şi forţã iniţialã cores- ├──────────────────────────┤ │
│punzãtoare 70% din forţa maximã │ > 15 mm │ 4% │
│Clasa R1 │ │ │
├────────────────────────────────┼───────┬──────────────────┼──────────────────┤
│Obosealã │ │Forţa la obosealã │Nr. cicluri fãrã │
│Clasa F1 │ │F(r), cu limita │rupere │
│ │ │max. F(up), │ │
│ │ │corespunzãtor 70% │ │
│ │ │F(ma)(N) │ │
├────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │Bare │ d≤40:200xS(n) │ │
│ │netede │ │ ≥ 2x10^6 │
│ │ ├──────────────────┤ │
│ │ │ d>40:150xS(n) │ │
│ ├───────┼──────────────────┤ │
│ │Bare cu│ d≤40:180xS(n) │ │
│ │nervuri├──────────────────┤ │
│ │ │ d>40:120xS(n) │ │
├───────────────────────┬────────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Rezistenţa la coroziune│Clasa C1│Soluţie│ Diametrul barei │ Durata minimã de │
│corespunzãtor 80% F(ma)│ │test A │ d (mm) │ viaţã la rupere │
│ │ │ │ │ în ore │
│ │ │ │ ├────────┬─────────┤
│ │ │ │ │Minimul │ Media │
│ │ │ │ │testelor│valorilor│
│ │ │ │ │ indivi-│ medii │
│ │ │ │ │ duale │a tuturor│
│ │ │ │ │ (h) │testelor │
│ │ │ │ │ │ (h) │
│ │ │ ├──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ d=15 │ 20 │ 50 │
│ │ │ ├──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15<d≤25 │ 60 │ 250 │
│ │ │ ├──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 25<d≤32 │ 100 │ 400 │
│ ├────────┼───────┼──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │Clasa C2│Soluţie│ d=15 │ 20 │ 50 │
│ │ │test A ├──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 15<d≤25 │ 60 │ 250 │
│ │ │ ├──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ 25<d≤32 │ 100 │ 400 │
│ │ ├───────┼──────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Soluţie│ 15<d≤32 │ 2.000 │ - │
│ │ │test B │ │ │ │
├───────────────────────┴────────┴───────┴──────────────────┼────────┴─────────┤
│Modulul de elasticitate E │ Valoare │
│ │ declaratã*a) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


---------
    *a) Modulul de elasticitate poate fi considerat 205 GPa (KN/mmý). Valoarea realã poate varia între 195 ... 210 GPa în funcţie de procedeul de fabricaţie.

    2.5.4. Cerinţe privind caracteristicile mecanice.
           Valori mãsurabile ce caracterizeazã armãtura pretensionatã

    (1) Criteriile de performanţã referitoare la rezistenţã şi ductilitate sunt prezentate în tabelul nr. 21.

    Tabelul nr. 21


┌──────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Performanţa │ Criterii de performanţã │Procentul valorilor│
│ cerutã ├─────────────────┬─────────────────────┤ care nu depãşesc │
│ │Raportul forţelor│ Produse din oţel │ valoarea │
│ │\f2\'f3 = F(p0,1)/F(p) │utilizate ca armãturã│ caracteristicã │
│ │ │ pretensionatã │ (p) │
├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│F(p0,1, nom)/ │ 0,85...0,95 │ Sârme d ≥ 3 mm │ p = 0,95 pentru │
│ F(m,nom) ├─────────────────┼─────────────────────┤ F(p0,1, nom)/ │
│ │ 0,85...0,95 │Toroane d(sw) ≥ 3 mm │ F(m,nom) │
│ ├─────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │ 0,85...0,97 │ d(sw) < 3 mm │ │
│ ├─────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │ 0,80...0,95 │ Bare │ │
├──────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Categoria de │ D │ │p=0,95 pentru A(gt)│
│ductilitate │ │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘    (2) Comportarea la îndoire se determinã pentru sârme şi se exprimã prin numãrul de îndoiri alternante cu anumite raze de îndoire suportate, fãrã fisuri sau crãpãturi vizibile cu ochiul liber. Criteriile de performanţã sunt specificate în tabelul nr. 22.

    Tabelul nr. 22


┌──────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Performanţa │ Condiţii │ Criterii │
│ cerutã ├─────────────────┬───────────────┤(numãr de îndoiri)│
│ │Diametrul nominal│Raza de îndoire│ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ Încercarea │ 1,5...3 │ 5 │ 6 │
│ la îndoire ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ alternantã │ 3,7...< 5 │ 7,5 │ 4 │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ 5 │ 15 │ 3 │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ 6 │ 17,5 │ 3 │
│ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ 7 │ 20 │ 3 │
└──────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘    (3) Sunt stabilite douã categorii de relaxare: relaxare scãzutã şi relaxare normalã. Criteriile de performanţã exprimate prin reducerea efortului unitar sunt specificate în tabelul nr. 23.

    Tabelul nr. 23


┌─────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Categoria │ Condiţii │ Reducerea efortului unitar │
│ de relaxare │ │ (%) │
│ │ ├───────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ sârme │ toroane │ bare │
├─────────────┼─────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────────┤
│ Scãzutã │Efort iniţial: 0,7 F(ma) │ 2,5 │ 2,5 │6 pentru d ≤ 15 mm│
│ │Durata: 1000 h │ │ ├──────────────────┤
│ │Temperatura: 20°C │ │ │4 pentru d > 15 mm│
├─────────────┤ ├───────┼─────────┼──────────────────┤
│ Normalã │ │ 5,5 │ 7,7 │ - │
└─────────────┴─────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────────┘    (4) Criteriile de performanţã privind comportarea la obosealã este ca rezistenţa la obosealã sã fie asiguratã în condiţiile solicitãrii specificate în tabelul nr. 24.

    Tabelul nr. 24


┌───────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Performanţa│ Condiţii │ Tipul produsului │
│ cerutã │ │ │
├───────────┼───────────┬────────────┬──────────────────┤ │
│Limita de │ Numãrul │Forţa maximã│ Nivelul de │ │
│obosealã │de cicluri │ (N) │ performanţã │ │
│ ├───────────┴────────────┴──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ Sârme │
│ ├───────────┬────────────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│ │≥ 2 x 10^6 │ 0,7 F(ma) │ ≥ 200 MPa x S(n) │ sârmã netedã │
│ │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ 0,8 F(ma) │ ≥ 200 MPa x S(n) │ sârmã netedã │
│ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ ≥ 180 MPa x S(n) │ sârmã amprentatã │
│ ├───────────┴────────────┴──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ Toroane │
│ ├───────────┬────────────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│ │≥ 2 x 10^6 │ 0,7 F(ma) │ 190 MPa x S(n) │ toroane netede │
│ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ 170 MPa x S(n) │ toroane amprentate │
│ │ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ 0,8 (Fma) │ 200 MPa x S(n) │ toroane netede │
│ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ 180 MPa x S(n) │ toroane amprentate │
│ ├───────────┴────────────┴──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ Bare │
│ ├───────────┬────────────┬──────────────────┼──────────────────────┤
│ │≥ 2 x 10^6 │ 0,7 F(ma) │ 200 MPa x S(n) │ Bare netede d ≤ 40 │
│ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ 150 MPa x S(n) │ Bare netede d > 40 │
│ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ 180 MPa x S(n) │Bare cu nervuri d ≤ 40│
│ │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ 120 MPa x S(n) │Bare cu nervuri d > 40│
└───────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘    (5) Valoarea caracteristicã a modulului de elasticitate [E(p)] privind comportarea la obosealã este ca rezistenţa la obosealã sã fie asiguratã în condiţiile solicitãrii specificate în tabelul nr. 25.

    Tabelul nr. 25┌────────────────┬────────┬───────────────────┐
│Tipul produsului│ E(p) │Domeniu de variaţie│
│ │ (N/mmý)│ (N/mmý) │
├────────────────┼────────┼───────────────────┤
│ Sârme, bare │ 205000 │ 195000...210000 │
├────────────────┼────────┼───────────────────┤
│ Toroane │ 195000 │ 185000...205000 │
└────────────────┴────────┴───────────────────┘    2.5.5. Cerinţe privind identificarea produselor

    (1) Identificarea produselor se face pentru fiecare legãturã de bare sau colac, prin ataşarea unei etichete durabile (metalicã/material plastic), bine legatã, având urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea şi marcarea produselor;
    b) numãrul colacului sau legãturii de bare;
    c) denumirea producãtorului şi locul de fabricaţie;
    d) indicativul specificaţiei pentru fabricaţia produsului.
    (2) Marcajul produselor cuprinde urmãtoarele date, dupã caz:
    a) pentru sârme:
        (i) litera Y pentru oţel de precomprimare;
        (ii) valoarea nominalã a rezistenţei la rupere, în MPa;
        (iii) litera C pentru tragere la rece;
        (iv) diametrul nominal al sârmei, în mm;
        (v) tipul amprentãrii (T1, T2, T3 şi T4);
        (vi) clasa de relaxare R1 sau R2;
        (vii) clasa de obosealã F1 sau F2;
        (viii) clasa de coroziune (C1, C1L sau C2, dacã este cazul);
    b) pentru toroane:
        (i) litera Y pentru oţel de precomprimare;
        (ii) valoarea nominalã a rezistenţei la rupere, în MPa;
        (iii) litera T pentru toron;
        (iv) numãrul 2, 3 sau 7 care indicã numãrul sârmelor din componenţa toronului;
        (v) diametrul nominal al toronului, în mm;
        (vi) unde este cazul, litera I care indicã produsele amprentate;
        (vii) clasa de relaxare R1;
        (viii) clasa de obosealã (F1 sau F2);
        (ix) clasa de coroziune (C1 sau C2);
    c) pentru bare:
        (i) litera Y pentru oţel de precomprimare;
        (ii) valoarea nominalã a rezistenţei la rupere, în MPa;
        (iii) litera H pentru laminare la cald;
        (iv) diametrul nominal al barei, în mm;
        (v) unde este cazul, litera R care indicã produsele cu nervuri;
        (vi) clasa de relaxare R1;
        (vii) clasa de obosealã F1;
        (viii) clasa de coroziune (C1 sau C2).

    2.6. Determinarea performanţei produselor din oţel utilizate ca armãturã pretensionatã pentru beton precomprimat
    (1) Determinarea performanţei aferente fiecãrei caracteristici esenţiale a produselor trebuie corelatã cu specificaţia tehnicã de produs şi cu tipul de oţel.
    (2) Metodele de încercare pentru determinarea performanţei aferente fiecãrei caracteristici esenţiale sunt prezentate în tabelul nr. 26.
    (3) Se acceptã utilizarea oricãrei metode de încercare echivalentã cu cea specificatã în referenţialul menţionat în a doua coloanã a tabelului nr. 26.

    Tabelul nr. 26┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Caracteristici esenţiale │ Metoda de încercare │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│ Oţeluri pentru armãturi pretensionate │
├───────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│Încercarea la tracţiune │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
│ - Raportul forţelor \f2\'f3 = F(p0,1)/F(m)│ SR EN ISO 6892-1:2010 │
│ - Limita de curgere R(e)[R(p0,1)] │ │
│ - Rezistenţa la tracţiune R(m) │ │
│ - Alungirea la forţã maximã A(gt) │ │
│ - F(m,max)/F(m) │ │
│ - Reducerea ariei la rupere │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Relaxare izotermã maximã pentru 1000 h │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
│Clasa R1 sau R2 │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Forţa la obosealã Clasa F1 sau F2 │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Modulul de elasticitate E │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Încercarea la tracţiune deviatã*) │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
│ - Coeficient D al tracţiunii deviate│ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Durabilitate - Rezistenţa la coroziune │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
│Clasa C1, C1L sau C2 │ │
├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Secţiuni şi toleranţe la dimensiuni │ SR EN ISO 15630-3:2011 │
├───────────────────────────────────────┤ │
│Geometria suprafeţei │ │
├───────────────────────────────────────┤ │
│Masa nominalã pe metru liniar │ │
├───────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│*) Numai pentru toroane cu 7 sârme cu diametrul nominal al │
│ toronului ≥ 12,5 mm. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.7. Cerinţe privind livrarea, transportul şi depozitarea produselor din oţel utilizate ca armãturi în elemente şi structuri din beton armat şi beton precomprimat
    (1) Fiecare livrare va fi însoţitã de declaraţia de conformitate (întocmitã ţinând seama de cerinţele minime obligatorii precizate în SR EN ISO/CEI 17050-1,2) şi de documentele referitoare la rezultatele încercãrilor pe şarjele de la turnare corespondente produselor metalice livrate (întocmite ţinând seama de cerinţele minime obligatorii precizate în SR EN 10204 clauza 3.1).
    (2) Transportul şi manipularea se realizeazã în aşa fel încât sã nu se producã deformarea remanentã a produselor (este interzisã agãţarea colacilor de o sârmã sau cea a legãturilor de bare/plase într-un singur punct, precum şi rezemarea necorespunzãtoare în mijloacele de transport).
    (3) Depozitarea se realizeazã cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
    a) rezemarea sã nu producã deformarea remanentã a produselor;
    b) produsele sã nu fie în contact direct cu pãmântul sau alte materiale care le pot murdãri sau degrada prin coroziune;
    c) spaţiul şi modul de depozitare sã asigure ventilarea pentru a se împiedica umezirea produselor;
    d) produsele sã poatã fi uşor şi corect identificate în depozit.

    3. Referinţe normative
        (i) Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
        (ii) SR EN 1992-1-1: 2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clãdiri;
        (iii) SR EN ISO 15630-1: 2011 - Oţel pentru armarea şi precomprimarea betonului - Metode de încercare. Partea 1: Bare, sârme laminate şi sârme pentru armarea betonului;
        (iv) SR EN ISO 15630-2: 2011 - Oţel pentru armarea şi precomprimarea betonului. Metode de încercare. Partea 2: Plase sudate;
        (v) SR EN ISO 15630-3: 2011 - Oţel pentru armarea şi precomprimarea betonului. Metode de încercare. Partea 3: Armãturi de precomprimare;
        (vi) SR EN ISO 6892-1: 2010 - Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiantã;
        (vii) SR EN ISO 7438: 2005 - Materiale metalice. Încercarea la îndoire;
        (viii) SR EN ISO 14284: 2003 - Fonte şi oţeluri. Prelevarea şi pregãtirea probelor pentru determinarea compoziţiei chimice;
        (ix) SR Ghid ISO/CEI 67: 2006 - Evaluarea conformitãţii. Principii fundamentale ale certificãrii produselor;
        (x) SR EN 10204: 2005 - Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie;
        (xi) SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010 - Evaluarea conformitãţii. Declaraţia de conformitate datã de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale;
        (xii) SR EN ISO/CEI 17050-2: 2005 - Evaluarea conformitãţii. Declaraţia de conformitate datã de furnizor. Partea 2: Documentaţie-suport.

    4. Termeni, definiţii şi simboluri┌──────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ Simbol │ Termeni/Definiţii │ Simbolul şi termenul echivalent │Unitatea │
│ │ │ din SR EN 1992-1-1:2004 │de mãsurã│
│ │ ├──────────┬─────────────────────────────┤ │
│ │ │ Simbol │ Termeni/Definiţii │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ S(n) │Aria secţiunii nominale │ A(p) │Aria secţiunii armãturii sau │ mmý │
│ │ │ │armãturilor pretensionate │ │
│ │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ A(s) │Aria secţiunii armãturilor │ │
│ │ │ │pentru beton armat │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ A(gt) │Alungirea totalã la forţã │epsilon(u)│Deformaţie specificã a armã- │ % │
│ │maximã │ │turilor pentru beton armat │ │
│ │ │ │sau pretensionate sub efort │ │
│ │ │ │unitar maxim │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ A(n) │Alungire la rupere │ - │Alungire la rupere │ % │
│ │[A(5) sau A(10)] │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ b │Lãţimea amprentelor │ - │Lãţimea amprentelor │ mm │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ c │Distanţa dintre nervuri sau │ - │Distanţa dintre nervuri sau │ mm │
│ │amprente │ │amprente │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ C(eq) │Valoarea carbonului │ - │Valoarea carbonului │ % │
│ │echivalent (CEV) │ │echivalent (CEV) │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ d │Diametrul nominal al │ Ø │Diametrul unei bare de │ mm │
│ │oţelului pentru armarea │ │armãturã sau diametrul │ │
│ │betonului sau diametrul │ │nominal al armãturii │ │
│ │nominal al armãturii │ │pretensionate │ │
│ │pretensionate │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ e │Distanţa dintre rândurile de│ - │Distanţa dintre rândurile de │ mm │
│ │nervuri sau de amprente │ │nervuri sau de amprente │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ f(R) │Suprafaţa relativã a │ - │Suprafaţa relativã a nervurii│ - │
│ │nervurii │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ f(P) │Suprafaţa relativã a │ - │Suprafaţa relativã a │ - │
│ │amprentei │ │amprentei │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ h │Înãlţimea nervurii sau │ - │Înãlţimea nervurii sau │ mm │
│ │amprentei │ │amprentei │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(e) │Limita de curgere aparentã │ f(y) │Limita de elasticitate a │ N/mmý │
│ │ │ │armãturilor │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(eH) │Limita de curgere superioarã│ │Limita de curgere superioarã │ N/mmý │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(m) │Rezistenţa la tracţiune │ f(t) │Rezistenţa la întindere a │ N/mmý │
│ │ │ │armãturilor pentru beton │ │
│ │ │ │armat │ │
│ │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ f(p) │Rezistenţa la întindere a │ │
│ │ │ │armãturilor pretensionate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(m)/R(e)│Raport rezistenţa la │ f(t)/f(y)│Raport rezistenţa la │ - │
│ │tracţiune/limita de curgere │ │tracţiune/limita de curgere │ │
│ │aparentã │ │aparentã │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(p0,2) │Limita de curgere conven- │ f(0,2k) │Valoarea caracteristicã a │ N/mmý │
│ │ţionalã la o alungire │ │limitei de elasticitate │ │
│ │neproporţionalã de 0,2% │ │convenţionale la 0,2% a armã-│ │
│ │ │ │turilor pentru beton armat │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ E │Modul de elasticitate │ E(s) │Valoarea de calcul al modu- │ GPa │
│ │ │ │lului de elasticitate a armã-│ │
│ │ │ │turilor pentru beton armat │ │
│ │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ E(p) │Valoarea de calcul al │ │
│ │ │ │modulului de elasticitate │ │
│ │ │ │a armãturilor pretensionate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ \f2α │Înclinarea laturii │ - │Înclinarea laturii │ ° │
│ │transversale │ │transversale │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ \f2â │Unghi de înclinare a nervu- │ - │Unghi de înclinare a nervu- │ ° │
│ │rilor sau a amprentelor │ │rilor sau a amprentelor │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ B │Lungimea unei sârme │ - │Lungimea unei sârme │ mm │
│ │transversale a unei plase │ │transversale a unei plase │ │
│ │sudate │ │sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ d(C) │Diametrul sârmelor transver-│ - │Diametrul sârmelor transver- │ mm │
│ │sale ale unei plase sudate │ │sale ale unei plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ d(L) │Diametrul sârmelor longitu- │ - │Diametrul sârmelor longitu- │ mm │
│ │dinale ale unei plase sudate│ │dinale ale unei plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ L │Lungimea sârmelor longitu- │ - │Lungimea sârmelor longitu- │ mm │
│ │dinale ale unei plase sudate│ │dinale ale unei plase sudate │ │
│ │sau lungimea unei carcase │ │sau lungimea unei carcase │ │
│ │cu zãbrele │ │cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ N(C) │Numãrul de sârme transver- │ - │Numãrul de sârme transversale│ - │
│ │sale ale unei plase sudate │ │ale unei plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ N(L) │Numãrul de sârme longitu- │ - │Numãrul de sârme longitu- │ - │
│ │dinale ale unei plase sudate│ │dinale ale unei plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ P(C) │Spaţiile sârmelor transver- │ - │Spaţiile sârmelor transver- │ mm │
│ │sale ale unei plase sudate │ │sale ale unei plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ P(L) │Spaţiile sârmelor longitu- │ - │Spaţiile sârmelor longitu- │ mm │
│ │dinale ale unei plase sudate│ │dinale ale unei plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(s) │Forţa de forfecare a │ - │Forţa de forfecare a │ kN │
│ │ansamblelor sudate ale unei │ │ansamblelor sudate ale unei │ │
│ │plase sudate │ │plase sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│R(e, act) │Valoarea efectivã a limitei │ f(yd) │Limita de calcul caracte- │ N/mmý │
│ │aparente de curgere │ │risticã a armãturilor pentru │ │
│ │ │ │beton armat │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│R(e, nom) │Valoarea specificã a limitei│ f(yk) │Limita de elasticitate │ N/mmý │
│ │de curgere aparente │ │caracteristicã a armãturilor │ │
│ │ │ │pentru beton armat │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│R(e, act)/│Valoarea efectivã a rapor- │ f(yd)/ │Limita de calcul caracte- │ - │
│R(e, nom) │tului limitei de curgere │ f(yk) │risticã a armãturilor pentru │ │
│ │aparente/valoarea speci- │ │beton armat/limita de elasti-│ │
│ │ficatã a limitei de curgere │ │citate caracteristicã a armã-│ │
│ │aparente │ │turilor pentru beton armat │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│u(1), u(2)│Lungimea capãtului sârmelor │ - │Lungimea capãtului sârmelor │ mm │
│ │longitudinale ale unei plase│ │longitudinale ale unei plase │ │
│ │sudate sau lungimea diago- │ │sudate sau lungimea diago- │ │
│ │nalelor dincolo de talpa │ │nalelor dincolo de talpa │ │
│ │inferioarã a unei carcase │ │inferioarã a unei carcase │ │
│ │cu zãbrele │ │cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│u(3), u(4)│Lungimea capãtului sârmelor │ - │Lungimea capãtului sârmelor │ mm │
│ │transversale ale unei plase │ │transversale ale unei plase │ │
│ │sudate │ │sudate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ S(Ch) │Aria secţiunii tãlpii │ - │Aria secţiunii tãlpii │ mmý │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ S(Di) │Aria secţiunii diagonalei │ - │Aria secţiunii diagonalei │ mmý │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ B(1) │Lãţime de calcul al unei │ - │Lãţime de calcul al unei │ mm │
│ │carcase cu zãbrele │ │carcase cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ B(2) │Lãţime totalã a unei carcase│ - │Lãţime totalã a unei carcase │ mm │
│ │cu zãbrele │ │cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(d) │Forţa de forfecare într-o │ - │Forţa de forfecare într-o │ kN │
│ │îmbinare mecanicã a unei │ │îmbinare mecanicã a unei │ │
│ │carcase cu zãbrele │ │carcase cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(w) │Forţa de forfecare a unei │ │Forţa de forfecare a unei │ kN │
│ │singure suduri a unei │ │singure suduri a unei carcase│ │
│ │carcase cu zãbrele │ │cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ H(1) │Înãlţimea de calcul al unei │ - │Înãlţimea de calcul al unei │ mm │
│ │carcase cu zãbrele │ │carcase cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ H(2) │Înãlţimea totalã a unei │ - │Înãlţimea totalã a unei │ mm │
│ │carcase cu zãbrele │ │carcase cu zãbrele │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ P(s) │Pasul diagonalelor unei │ - │ - │ mm │
│ │carcase cu zãbrele │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(e, Ch) │Limitã de curgere aparentã │ - │ - │ N/mmý │
│ │a tãlpii unei carcase cu │ │ │ │
│ │zãbrele │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(e, Di) │Limitã de curgere aparentã │ │ │ N/mmý │
│ │a diagonalei carcasei cu │ │ │ │
│ │zãbrele │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ t │Adâncimea amprentei │ - │ - │ mm │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ t(s) │Grosimea benzii metalice │ - │ - │ mm │
│ │dintr-o carcasã cu zãbrele │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(m) │Valoarea caracteristicã a │ f(pk) │Rezistenţa caracteristicã la │ kN │
│ │forţei maxime la încercarea │ │întindere a armãturilor │ │
│ │la tracţiune │ │pretensionate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(m, max)│Valoarea maximã specificã │ - │Valoarea maximã specificã │ kN │
│ │a forţei maxime │ │a forţei maxime │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(p0,1) │Fractilul 0,1 din valoarea │ - │Fractilul 0,1 din valoarea │ kN │
│ │caracteristicã a forţei la │ │caracteristicã a forţei la │ │
│ │încercarea la tracţiune │ │încercarea la tracţiune │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(p0,1) │Limita de curgere conven- │ f(p0,1) │Limita de elasticitate │ N/mmý │
│ │ţionalã la o alungire │ │convenţionalã la 0,1% a │ │
│ │neproporţionalã de 0,1% │ │armãturilor pretensionate │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(ma) │Forţa maximã actualã, la │ - │Forţa maximã actualã, la │ kN │
│ │încercarea la tracţiune, │ │încercarea la tracţiune, │ │
│ │determinatã pe o epruvetã │ │determinatã pe o epruvetã │ │
│ │adiacentã epruvetei │ │adiacentã epruvetei încercate│ │
│ │încercate supuse testului │ │supuse testului pentru │ │
│ │pentru proprietãţi speciale │ │proprietãţi speciale │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(up) │Forţa maximã la testul de │ - │Forţa maximã la testul de │ kN │
│ │încãrcare axialã la obosealã│ │încãrcare axialã la obosealã │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ F(r) │Domeniul de variaţie al │ - │Domeniul de variaţie al │ kN │
│ │forţei la testul de │ │forţei la testul de încãrcare│ │
│ │încãrcare axialã la obosealã│ │axialã la obosealã │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ \f2\'f3 │Raportul forţelor │ - │Raportul forţelor │ - │
│ │F(p0,1)/F(m) (fractilul 0,1 │ │F(p0,1)/F(m) (fractilul 0,1 │ │
│ │din valoarea caracteristicã │ │din valoarea caracteristicã │ │
│ │a forţei la încercarea la │ │a forţei la încercarea la │ │
│ │tracţiune/valoarea caracte- │ │tracţiune/valoarea caracte- │ │
│ │risticã a forţei maxime la │ │risticã a forţei maxime la │ │
│ │încercarea la tracţiune) │ │încercarea la tracţiune) │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ f │Frecvenţa ciclurilor de │ - │Frecvenţa ciclurilor de │ Hz │
│ │încãrcare la testul de │ │încãrcare la testul de │ │
│ │încãrcare axialã la obosealã│ │încãrcare axialã la obosealã │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ R(m) │Rezistenţa la tracţiune │ - │Rezistenţa la tracţiune │ N/mmý │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ d(sw) │Diametrul nominal al unei │ - │Diametrul nominal al unei │ mm │
│ │sârme constitutive a │ │sârme constitutive a │ │
│ │toronului │ │toronului │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ D(i) │Diametrul intern minim al │ - │Diametrul intern minim al │ mm │
│ │colacului toronului │ │colacului toronului │ │
├──────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│ D │Valoarea maximã permisã a │ - │ │ % │
│ │reducerii medii procentuale │ │ │ │
│ │a forţei maxime la încer- │ │ │ │
│ │carea de tracţiune deviatã │ │ │ │
└──────────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴─────────┘

    ANEXA 1
    la specificaţia tehnicã

                         PROGRAME MINIMALE
             de încercãri pentru atestarea conformitãţii

    Se acceptã utilizarea în elemente şi structuri din beton a produselor din oţel pentru armãturi livrate sub formã de bare şi colaci, produse derulate, plase sudate sau carcase cu zãbrele pentru a cãror conformitate se aplicã programe de încercãri prin care se asigurã cel puţin cerinţele prevãzute în tabelele A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, în situaţia în care aceste produse nu sunt acoperite de specificaţii tehnice armonizate.

    Tabelul A1.1┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Caracteristici esenţiale│ Încercãri solicitate de organismul desemnat │ Încercãri │
│ ├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤ realizate de │
│ │Încercãri iniţiale │ Supraveghere continuã │ producãtor │
│ │ de tip │ Încercãri prin sondaj │ │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ │
│ │ De la producãtor │ De la producãtor │ De pe piaţã │ De la şantier │ │
│ ├─────────┬─────────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│ │Frecvenţa│ Pentru │Frecvenţa│Pe un │Frecvenţa│Pe un │Frecvenţa│Pe un │Frecvenţa│Pe un │
│ │ │ diametru │ │diametru│ │diametru│ │diametru│ │diametru│
│ │ │inferior, de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mijloc şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │superior al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ gamei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dimensionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤
│ Bare şi colaci │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Numãr de încercãri pe şarjã │Numãr de încercãri│
├────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│R(e)[R(p0,2)] │3 şarje │ 10 │3 şarje │ 10 │3 şarje │ 10 │3 şarje │ 10 │La 30 t │ 3 │
│ │ pe │ │ pe │ │ pe │ │ pe │ │sau pe o │ │
│ │diametru │ │diametru │ │diametru │ │diametru │ │şarjã ori│ │
│ │de barã/ │ │de barã/ │ │de barã/ │ │de barã/ │ │o unitate│ │
│ │colac │ │colac │ │colac │ │colac │ │de şarjã │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│R(m)/R(e)[R(p0,2)] │ │ 10 │ │ 10 │ │ 10 │ │ 10 │ │ 3 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│R(e,act)/R(e,nom)*a │ │ 10 │ │ 10 │ │ 10 │ │ 10 │ │ 3 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│A(gt),A(n) │ │ 10 │ │ 10 │ │ 10 │ │ 10 │ │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┼─────────┼────────┤
│Masa pe metru liniar │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │Pe o │ 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şarjã sau│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │o unitate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de şarjã │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Aptitudinea la îndoire*b│ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Geometria suprafeţei │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┼─────────┼────────┤
│Analiza chimicã pe oţel │ │ │ │ │ │ │ │ │Pe o │ │
│lichid [inclusiv C(eq)] │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │şarjã sau│ 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │o unitate│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de şarjã │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤
│ Numãr de probe │
├────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤
│Rezistenţa la obosealã*c│Pe fie- │ │O datã pe│ │O datã pe│ │O datã pe│ │ │ │
│ │care dia-│ │ an │ │ an │ │ an │ │ │ │
│ │metru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelevat │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ 5 │ - │ - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘______________
    *a) Dacã este cazul.
    *b) Încercare la îndoire şi/sau îndoire-dezdoire.
    *c) În cazul în care se cere. Prelevarea probelor se va efectua astfel încât sã fie acoperit numãrul maxim şi domeniul maxim de diametre din gama de diametre a producãtorului pe o perioadã de 5 ani.

    NOTÃ:
    a) Tipul şi numãrul de încercãri pentru încercãrile iniţiale de tip ale produselor din oţel livrate în bare şi colaci pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton armat se aplicã pentru fiecare tip de procedeu de fabricaţie.
    b) Unitatea de încercare este şarja sau o parte din şarjã.


    Tabelul A1.2┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Caracteristici esenţiale │Încercãri solicitate de │Încercãri realizate │
│ │ organismul desemnat │ de prelucrãtor │
│ ├──────────────┬─────────┼──────────────┬────────────────┤
│ │ Frecvenţa │Numãr de │ Frecvenţa │Numãr minim pe │
│ │ │încercãri│ │dimensiunea │
│ │ │ pe │ │prelucratã │
│ │ │ colac*c)│ │ │
├────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────┤
│ Produse derulate │
├────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│Inspecţie vizualã pentru │ │Pentru fiecare colac prelucrat │
│degradarea geometriei │ │ │
│suprafeţei │ - │ │
├────────────────────────────┼──────────────┬─────────┼──────────────┬────────────────┤
│Geometria suprafeţei │Pentru fiecare│ 3 │O probã pe zi │ 1 │
│ │tip de corp de│ │ │ │
│ │îndreptare (cu│ │ │ │
│ │role sau cu │ │ │ │
│ │cadru rotitor)│ │ │ │
│ │al prelucrã- │ │ │ │
│ │torului şi │ │ │ │
│ │pentru fiecare│ │ │ │
│ │procedeu de │ │ │ │
│ │fabricaţie al │ │ │ │
│ │colacilor │ │ │ │
├────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────┼────────────────┤
│R(e)[R(p0,2)] │ │ 3 │O probã pe tip│ 1 │
│ │ │ │de corp de │ │
│ │ │ │îndreptare │ │
│ │ │ │(cu role sau │ │
│ │ │ │cu cadru │ │
│ │ │ │rotitor) pe │ │
│ │ │ │sãptãmânã │ │
│ │ │ │pentru douã │ │
│ │ │ │diametre │ │
│ │ │ │prelucrate │ │
├────────────────────────────┤ ├─────────┤ ├────────────────┤
│R(m)/R(e)[R(p0,2)] │ │ 3 │ │ 1 │
├────────────────────────────┤ ├─────────┤ ├────────────────┤
│R(e,act)/R(e,nom)*a) │ │ 3 │ │ 1 │
├────────────────────────────┤ ├─────────┤ ├────────────────┤
│A(gt), A(n) │ │ 3 │ │ 1 │
├────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────┼────────────────┤
│Masa pe metru liniar │ │ 1 │ - │ - │
├────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────┼────────────────┤
│Aptitudinea la îndoire*b) │ │ 1 │ - │ - │
├────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────┼────────────────┤
│Analiza chimicã pe oţel │ │ │ │ │
│lichid [inclusiv C(eq)] │ │ 0 │ - │ - │
└────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────┘


_______________
    *a) Dacã este cazul.
    *b) Încercare la îndoire şi/sau îndoire-dezdoire.
    *c) Pentru încercãri, probele trebuie alese dintr-un colac, având cel mai mare şi cel mai mic diametru produs.

    NOTÃ:
    În cazul în care se cere rezistenţa la obosealã, trebuie prelevate 5 probe o datã pe an, aleatoriu, din fiecare loc de producţie, pe un echipament de derulat pentru cel mai mare diametru prelucrat. Prelevarea se va efectua astfel încât sã fie acoperitã combinaţia procesului de fabricaţie al materialului cu tipul de derulare pe o perioadã de 5 ani.


    Tabelul A1.3┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Caracteristici esenţiale│ Încercãri solicitate de organismul desemnat │ Încercãri │
│ ├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤ realizate de │
│ │Încercãri iniţiale │ Supraveghere continuã Încercãri prin sondaj │ producãtor │
│ │ de tip │ │ │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ │
│ │ De la producãtor │ De la producãtor │ De pe piaţã │ De la şantier │ │
│ ├─────────┬─────────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┼─────────┬────────┤
│ │Frecvenţa│ Pentru │Frecvenţa│Pe o │Frecvenţa│Pe o │Frecvenţa│Pe o │Frecvenţa│Numãr │
│ │ │ diametru │ │dimensi-│ │dimensi-│ │dimensi-│ │minime │
│ │ │inferior, de │ │une │ │une │ │une │ │ de │
│ │ │mijloc şi │ │ │ │ │ │ │ │ probe │
│ │ │superior al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ gamei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dimensionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤
│ Plase sudate │
├────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤
│R(e) [R(p0,2)]*a) │3 unitãţi│ 4 │3 unitãţi│ 4 │3 unitãţi│ 4 │3 unitãţi│ 4 │Pe uni- │ 2 │
│ │ de │2(long.)+ │ de │2(long.)│ de │2(long.)│ de │2(long.)│tatea de │ │
│ │încercare│2(transv.) │încercare│+2(tran-│încercare│+2(tran-│încercare│+2(tran-│încercare│ │
│ │pe dimen-│ │pe dimen-│sv.) │pe dimen-│sv.) │pe dimen-│sv.) │ │ │
│ │siune │ │siune │ │siune │ │siune │ │ │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│R(m)/R(e)[R(p0,2)]*a) │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 2 │
│ │ │2(long.)+ │ │2(long.)│ │2(long.)│ │2(long.)│ │ │
│ │ │2(transv.) │ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │ │
│ │ │ │ │sv.) │ │sv.) │ │sv.) │ │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│R(e,act)/R(e,nom)*a,*b) │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 2 │
│ │ │2(long.)+ │ │2(long.)│ │2(long.)│ │2(long.)│ │ │
│ │ │2(transv.) │ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │ │
│ │ │ │ │sv.) │ │sv.) │ │sv.) │ │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│A(gt), A(n)*a) │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 2 │
│ │ │2(long.)+ │ │2(long.)│ │2(long.)│ │2(long.)│ │ │
│ │ │2(transv.) │ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │ │
│ │ │ │ │sv.) │ │sv.) │ │sv.) │ │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Dimensiuni │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Forţa de forfecare*c) │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 3 │ │ 2 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Masa pe metru liniar*d) │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 2 │
│ │ │2(long.)+ │ │2(long.)│ │2(long.)│ │2(long.)│ │ │
│ │ │2(transv.) │ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │ │
│ │ │ │ │sv.) │ │sv.) │ │sv.) │ │ │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Aptitudinea la îndoire*e│ │ - │ │ - │ │ - │ │ - │ │ 2 │
├────────────────────────┤ ├─────────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤
│Geometria suprafeţei*a) │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 4 │ │ 2 │
│ │ │2(long.)+ │ │2(long.)│ │2(long.)│ │2(long.)│ │ │
│ │ │2(transv.) │ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │+2(tran-│ │ │
│ │ │ │ │sv.) │ │sv.) │ │sv.) │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┤
│ Numãr de probe │
├────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┤
│Rezistenţa la obosealã*f│ Pe │ 5 │O datã pe│ 5 │O datã pe│ 5 │O datã pe│ 5 │ - │ - │
│ │fiecare │ │ an │ │ an │ │ an │ │ │ │
│ │dimen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │siune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prelevatã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘____________
    *a) 1 pe direcţia longitudinalã, 1 pe direcţia transversalã.
    *b) Dacã este cazul.
    *c) A se vedea 2.3.3.2.
    *d) Se poate determina înaintea sudãrii.
    *e) Se poate evalua pe sârmele constitutive, printr-o încercare la îndoire şi/sau îndoire-dezdoire.
    *f) În cazul în care se cere. Prelevarea probelor se va efectua astfel încât sã fie inclus minimum un nod de sudurã, din sârme diferite de acelaşi diametru nominal, şi astfel încât sã se acopere numãrul maxim şi domeniul maxim de dimensiuni din gama de dimensiuni a producãtorului pe o perioadã de 5 ani. Încercãrile se vor efectua pe probe prelevate aleatoriu din fiecare flux de fabricaţie.

    NOTÃ:
    a) Unitatea de încercare este formatã din panouri, cu masa de 50 de tone, fabricate cu acelaşi echipament tehnologic de sudat, având aceeaşi combinaţie de tipuri de oţel laminat la cald şi aceleaşi diametre de oţeluri.
    b) În vederea verificãrii caracteristicilor esenţiale, probele se vor preleva de cãtre producãtor conform tabelului A1.3 fie de pe un panou sau de pe panouri diferite, astfel încât sã fie încercate sârme diferite.
    c) Trebuie mãsurate toate dimensiunile plaselor sudate, respectiv: lungime, lãţime, pas, lungimea capãtului.
    d) Analiza chimicã pe oţel lichid (inclusiv Ceq) trebuie determinatã de producãtorul de oţel. Conformitatea compoziţiei chimice trebuie confirmatã producãtorului de plase sudate, care are obligaţia de a include o declaraţie privind compoziţia chimicã, în cazul în care aceasta este solicitatã de cumpãrãtor.
    e) Prelevarea probelor şi încercãrile iniţiale de tip ale plaselor sudate se efectueazã pe produse care provin de la fiecare echipament tehnologic de sudat.
    f) Tipul şi numãrul de încercãri pentru încercãrile iniţiale de tip ale plaselor sudate se aplicã pentru fiecare tip de procedeu de fabricaţie.


    Tabelul A1.4┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Caracteristici esenţiale│ Încercãri solicitate de organismul desemnat │ Încercãri │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ realizate de │
│ │ Încercãri iniţiale de tip şi supraveghere continuã │ producãtor │
│ │ Încercãri prin sondaj │ │
│ ├─────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┤ │
│ │ Talpa superioarã │ Diagonalã │ Talpa inferioarã │ │
│ ├─────────┬───────────┼─────────┬──────────┼─────────┬────────────┼─────────┬──────────┤
│ │Frecvenţa│Numãrul de │Frecvenţa│Numãrul de│Frecvenţa│Numãrul de │Frecvenţa│Numãrul de│
│ │ │probe │ │probe │ │probe │ │probe │
├────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┤
│ Carcase cu zãbrele │
├────────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┤
│R(e)[R(p0,2)]*a │ Pe │ │ Pe │ │ Pe │ │ Pe │ │
│ │unitatea │ │unitatea │ │unitatea │ │unitatea │ │
│ │ de │ │ de │ │ de │ │ de │ │
│ │încercare│ 2 │încercare│ 2/2 │încercare│ 2/2 │încercare│ 1 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│R(m)/R(e)[R(p0,2)]*a) │ │ 2 │ │ 2/2 │ │ 2/2 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│R(e,act)/R(e,nom)*a,*b) │ │ 2 │ │ 2/2 │ │ 2/2 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│A(gt),A(n)*a) │ │ 2 │ │ 2/2 │ │ 2/2 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│Dimensiuni*c) │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│Geometria suprafeţei*h) │ │ 2 │ │ 2/2 │ │ 2/2 │ │ - │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│Forţa de forfecare*d,*e)│ │ 3 │ │ -/- │ │ 3/3 │ │ 2 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│Masa pe metru liniar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│*a,*f) │ │ 2 │ │ 2/2 │ │ 2/2 │ │ 1 │
├────────────────────────┤ ├───────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤ ├──────────┤
│Aptitudinea la îndoire*g│ │ - │ │ - │ │ - │ │ 1 │
└────────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┘_______________
    *a) Fiecare talpã şi fiecare diagonalã.
    *b) Dacã este cazul.
    *c) Fiecare tip de carcasã cu zãbrele.
    *d) Fiecare talpã.
    *e) A se vedea 2.3.3.2.
    *f) Se mãsoarã înaintea sudãrii.
    *g) Se poate evalua pe sârmele constitutive, printr-o încercare la îndoire şi/sau îndoire-dezdoire.
    *h) Pentru oţelul laminat la cald cu nervuri şi cu amprente.

    NOTÃ:
    a) Unitatea de încercare este formatã din carcase cu zãbrele, cu masa maximã de 50 de tone, fabricate cu acelaşi echipament tehnologic de sudat, având aceeaşi combinaţie de tipuri de oţel laminat la cald şi aceleaşi diametre de oţeluri.
    b) Modificãrile la înãlţimea şi lungimea carcasei cu zãbrele, pentru fiecare combinaţie a diametrelor nominale, nu trebuie sã influenţeze numãrul de probe care se preleveazã.
    c) Trebuie mãsurate toate dimensiunile carcaselor cu zãbrele, respectiv: lungime, înãlţime, lãţime, pas.
    d) Analiza chimicã pe oţel lichid (inclusiv Ceq) trebuie determinatã de producãtorul de oţel. Conformitatea compoziţiei chimice trebuie confirmatã producãtorului de carcase cu zãbrele, care are obligaţia de a include o declaraţie privind compoziţia chimicã, în cazul în care aceasta este solicitatã de cumpãrãtor.
    e) Încercãrile la obosealã nu se solicitã pentru carcasele cu zãbrele.


    ANEXA 2
    la specificaţia tehnicã


                                EVALUAREA
      nivelului de asigurare a constanţei performanţei produselor din oţel
               neacoperite de specificaţii tehnice armonizate

    a) pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton armat

    Tabelul A.2.1. - Coeficientul k pentru R(e)[R(p0,2)] în funcţie de numãrul (n) de rezultate ale încercãrilor [pentru ratã de eşec de 5% (p=0.95) şi o probabilitate de 95%]


┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ n │ k │ n │ k │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 5 │ 3.40 │ 30 │ 2.08 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 6 │ 3.09 │ 40 │ 2.01 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 7 │ 2.89 │ 50 │ 1.97 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 8 │ 2.75 │ 60 │ 1.93 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 9 │ 2.65 │ 70 │ 1.90 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 10 │ 2.57 │ 80 │ 1.89 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 11 │ 2.50 │ 90 │ 1.87 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 12 │ 2.45 │ 100 │ 1.86 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 13 │ 2.40 │ 150 │ 1.82 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 14 │ 2.36 │ 200 │ 1.79 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 15 │ 2.33 │ 250 │ 1.78 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 16 │ 2.30 │ 300 │ 1.77 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 17 │ 2.27 │ 400 │ 1.75 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 18 │ 2.25 │ 500 │ 1.74 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 19 │ 2.23 │ 1000 │ 1.71 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 20 │ 2.21 │ ∞ │ 1.64 │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
    Tabelul A.2.2. - Coeficientul k pentru A(gt) şi R(m)/R(e)[R(p0,2)] şi R(e,act)/R(e,nom) în funcţie de numãrul (n) de rezultate ale încercãrilor [pentru ratã de eşec de 10% (p=0.90) şi o probabilitate de 90%]┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ n │ k │ n │ k │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 5 │ 2.74 │ 30 │ 1.66 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 6 │ 2.49 │ 40 │ 1.60 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 7 │ 2.33 │ 50 │ 1.56 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 8 │ 2.22 │ 60 │ 1.53 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 9 │ 2.13 │ 70 │ 1.51 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 10 │ 2.07 │ 80 │ 1.49 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 11 │ 2.01 │ 90 │ 1.48 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 12 │ 1.97 │ 100 │ 1.47 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 13 │ 1.93 │ 150 │ 1.43 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 14 │ 1.90 │ 200 │ 1.41 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 15 │ 1.87 │ 250 │ 1.40 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 16 │ 1.84 │ 300 │ 1.39 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 17 │ 1.82 │ 400 │ 1.37 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 18 │ 1.80 │ 500 │ 1.36 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 19 │ 1.78 │ 1000 │ 1.34 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 20 │ 1.77 │ ∞ │ 1.282 │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    b) pentru armãturi utilizate în elemente şi structuri din beton precomprimat

    Tabelul A.2.3. - Coeficientul k pentru F(p0,1), F(m), A(gt) în funcţie de numãrul (n) de rezultate ale încercãrilor [pentru ratã de eşec de 5% (p=0.95) şi o probabilitate de 95%]┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ n │ k │ n │ k │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 5 │ 4.21 │ 30 │ 2.22 │
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 6 │ 3.71 │ 40 │ 2.13 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 7 │ 3.40 │ 50 │ 2.07 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 8 │ 3.19 │ 60 │ 2.02 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 9 │ 3.03 │ 70 │ 1.99 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 10 │ 2.91 │ 80 │ 1.97 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 11 │ 2.82 │ 90 │ 1.94 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 12 │ 2.74 │ 100 │ 1.93 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 13 │ 2.67 │ 150 │ 1.87 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 14 │ 2.61 │ 200 │ 1.84 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 15 │ 2.57 │ 250 │ 1.81 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 16 │ 2.52 │ 300 │ 1.80 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 17 │ 2.49 │ 400 │ 1.78 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 18 │ 2.45 │ 500 │ 1.76 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 19 │ 2.42 │ 1000 │ 1.73 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 20 │ 2.40 │ ∞ │ - │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    ANEXA 3
    la specificaţia tehnicã

      Metode de laminare la cald şi categoriile de ductilitate asociate
                        (informativã)

    Procesul de laminare la cald se poate realiza prin una din urmãtoarele metode:
    a) prin laminare în flux cu tratament termomecanic TERMEX sau TEMPCORE (structura oţelului se modificã din austenitã într-o structurã cu miez din feritã/perlitã şi strat de suprafaţã din martensitã temperatã); produsele din oţel obţinute se încadreazã în categoria B sau C de ductilitate;
    b) prin laminarea la cald a oţelurilor microaliate care necesitã componenţa vanadiului în compoziţia chimicã a ţaglelor; produsele din oţel obţinute se încadreazã în categoriile B şi C de ductilitate;
    c) prin laminarea la cald a oţelurilor cu conţinut redus de carbon, urmate de prelucrãri la rece, de tipul laminare la rece (de exemplu, plasele sudate şi carcasele cu zãbrele) şi produsele obţinute se încadreazã în categoria A de ductilitate sau stretching care este o metodã alternativã pentru categoria B de ductilitate.

                                       -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016