Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-dezvoltarii-regionale-si-turismului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului


Monitorul Oficial 896 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 896/2012)

ORDIN nr. 1.879 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, ale hotărârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al ...

Monitorul Oficial 786 din 22 Noiembrie 2012 (M. Of. 786/2012)

ORDIN nr. 1.479 din 13 august 2012 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Ţinând cont de prevederile art. 46 şi 56 din regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , ale art. 13 din regulamentul (ce) nr. 1.080/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind fondul european de dezvoltare regională şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.783/1999 şi ale art. 49-53 din regulamentul (ce) nr. 1.828/2006 al comisiei din ...

Monitorul Oficial 784 din 21 Noiembrie 2012 (M. Of. 784/2012)

ORDIN nr. 1.752 din 21 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind stabilirea debitelor si volumelor maxime pentru calculul constructiilor hidrotehnice de retentie, indicativ NP 129-2011" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 3 din 21 decembrie 2011 al comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul ministerului dezvoltării regionale şi turismului şi procesul-verbal de avizare nr. 4 din 7 mai 2012 al comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului ...

ORDIN nr. 1.749 din 21 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind evaluarea starii de siguranta a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, indicativ NP 131-2011" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 3 din 21 decembrie 2011 al comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul ministerului dezvoltării regionale şi turismului şi procesul-verbal de avizare nr. 1 din 7 mai 2012 al comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 781 din 20 Noiembrie 2012 (M. Of. 781/2012)

ORDIN nr. 2.368 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere" a Programului operational regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale hotărârii guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din hotărârea guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. ...

Monitorul Oficial 766 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 766/2012)

ORDIN nr. 1.775 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind calculul si alcatuirea constructiva a planseelor compuse lemn-beton la cladiri vechi si noi", indicativ GP 116-2011 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 22/2012 al comitetului tehnic de specialitate nr. 5 "structuri pentru construcţii" şi procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea ...

Monitorul Oficial 760 din 12 Noiembrie 2012 (M. Of. 760/2012)

ORDIN nr. 2.429 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012

Având în vedere referatul de aprobare al bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului naţional de cercetare-dezvoltare în turism - i.n.c.d.t. bucureşti pe anul 2012, avizat de ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de ministerul finanţelor publice,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi turismului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. ...

Monitorul Oficial 734 din 31 Octombrie 2012 (M. Of. 734/2012)

ORDIN nr. 2.326 din 23 octombrie 2012 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finantate in cadrul Programului de cooperare transnationala "Sud-Estul Europei" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012

Având în vedere prevederile art. 13 din regulamentul (ce) nr. 1.080/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind fondul european de dezvoltare regională şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.783/1999 şi ale art. 48-53 din regulamentul nr. 1.828/2006 al comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi a regulamentului (ce) nr. 1.080/2006 al ...

Monitorul Oficial 704 din 15 Octombrie 2012 (M. Of. 704/2012)

ORDIN nr. 1.655 din 5 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-3/2012 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 42/2011 al comitetului tehnic de specialitate nr. 4 "acţiuni asupra construcţiilor" şi procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea ...

ORDIN nr. 1.751 din 21 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, precum şi comisia ...

‹‹ Pagina 1 din 18
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice