Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-dezvoltarii-regionale-si-turismului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului


Monitorul Oficial 691 din 08 Octombrie 2012 (M. Of. 691/2012)

ORDIN nr. 1.809 din 1 octombrie 2012 privind desemnarea Societatii Comerciale QUALITAS - S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012

Având în vedere procesul-verbal nr. 114 din 19 septembrie 2012 al comisiei de desemnare în vederea notificării la comisia europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 8 alin. (2) din procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi ...

Monitorul Oficial 679 din 01 Octombrie 2012 (M. Of. 679/2012)

ORDIN nr. 1.675 din 11 septembrie 2012 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 2012-2014, precum si a Listei proiectelor si a bugetului aferent acestora EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 octombrie 2012

Având în vedere avizul ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin autoritatea naţională pentru cercetare Ştiinţifică, nr. 948 din 22 iunie 2012, art. 46 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 1 din normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi turismului, cu modificările şi completările ...

PLANUL SECTORIAL din 11 septembrie 2012 de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 2012-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 octombrie 2012

Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului dezvoltării regionale şi turismului, denumit în continuare planul sectorial de cercetare-dezvoltare, este elaborat în baza prevederilor art. 46 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în prezentul plan sectorial de cercetare-dezvoltare se va realiza în conformitate cu prevederile normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare.obiectivul general al planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniile dezvoltării ...

LISTA PROIECTELOR din 11 septembrie 2012 si bugetul aferent acestora, cuprinse in Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 2012-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 octombrie 2012

Denumire: planul sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului dezvoltării regionale şi turismului 2012-2014suma totală: 6.800 mii lei, din care:- 2012 - 800 mii lei;- 2013 - 3.000 mii lei;- 2014 - 3.000 mii lei.1. programul "turism competitiv"suma totală: 1.360 mii lei, din care:- 2012 - 160 mii lei;- 2013 - 600 mii lei;- 2014 - 600 mii lei.1.1. subprogramul "infrastructură, servicii şi destinaţii turistice"obiectiv general: creşterea atractivităţii turistice a româniei pe plan intern şi internaţional prin fundamentarea unor politici coerente de dezvoltare a infrastructurii, creşterea calităţii serviciilor turistice şi dezvoltarea destinaţiilor turisticetotal: 982 mii lei, din care:- 2012 - 160 mii ...

Monitorul Oficial 659 bis din 18 Septembrie 2012 (M. Of. 659 bis/2012)

REGLEMENTARE TEHNICA din 3 septembrie 2012 "Normativ privind analiza si evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 bis din 18 septembrie 2012 ----------     *) Aprobat de Ordinul nr. 1.640, din 3 septembrie 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2012.

Cuprinscap. 1. obiectul normativuluicap. 2. domeniul de aplicarecap. 3. definiţii şi terminologiecap. 4. analiza riscului4.1. analiza vulnerabilităţii şi a potenţialului de cedare4.2. analiza zonei aval potenţial afectate de ruperea baraj4.3. date necesare pentru analiza riscului4.4. factori de risc4.4.1. elementele structurale ale barajului4.4.2. terenul de fundare4.4.3. lacul de acumulare4.4.4. fenomene naturale extreme4.4.5. factorul uman4.5. scenarii de cedare4.5.1. scenarii de cedare pentru barajele din materiale locale4.5.2. scenarii de cedare pentru barajele din beton4.5.3. scenarii de cedare induse de viituri4.5.4. scenarii de cedare induse de cutremurecap. 5. cuantificarea riscului5.1. etapele procesului de cuantificare5.2. calculul probabilităţilor de cedare5.2.1. metoda statistică5.2.2. abordarea probabilistă5.2.3. arborele evenimentelor5.2.4. ...

Monitorul Oficial 659 din 18 Septembrie 2012 (M. Of. 659/2012)

ORDIN nr. 1.640 din 3 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind analiza si evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 18 septembrie 2012

Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 3 din 21 decembrie 2011 al comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul ministerului dezvoltării regionale şi turismului şi procesul-verbal de avizare nr. 3 din 7 mai 2012 al comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare,în conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 650 din 12 Septembrie 2012 (M. Of. 650/2012)

ORDIN nr. 1.590 din 24 august 2012 pentru modificarea si completarea Partii a 3-a - Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 23 din 6 aprilie 2012 al comitetului tehnic de specialitate cts 13 - performanţa energetică a clădirilor din cadrul ministerului dezvoltării regionale şi turismului,în temeiul art. 5 pct. ii lit. e) şi art. ...

Monitorul Oficial 647 bis din 11 Septembrie 2012 (M. Of. 647 bis/2012)

REGLEMENTARE TEHNICA din 23 august 2012 privind "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor", indicativ CR 0-2012, elaborata de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 bis din 11 septembrie 2012

----------*) aprobată de ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530 din 23 august 2012 publicat în monitorul oficial al romăniei, partea i, nr. 647 din 11 septembrie 2012.  cod de proiectare. bazele proiectĂrii construcŢiilor indicativ cr 0 - 2012cuprins1. elemente generale1.1 domeniu de aplicare1.2 ipoteze1.3 definiŢii Şi termeni de specialitate  1.3.1 termeni pentru proiectare  1.3.2 termeni pentru acţiuni  1.3.3 termeni pentru proprietăţile/rezistenţele materialelor  1.3.4 termeni pentru geometria structurii1.4 simboluri1.5 documente de referinŢĂ2. reguli/cerinŢe de bazĂ2.1 reguli/cerinŢe de bazĂ2.2 managementul siguranŢei2.3 durata de viaŢĂ proiectatĂ a structurii construcŢiei2.4 durabilitatea structurii construcŢiei2.5 managementul calitĂŢii3. principiile proiectĂrii la stĂri limitĂ3.1 elemente generale3.2 situaŢii de proiectare3.3 stĂri limitĂ ultime3.4 ...

REGLEMENTARE TEHNICA din 23 august 2012 Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974, indicativ: GE 055-2012*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 bis din 11 septembrie 2012

--------*) aprobată prin ordinul ministerului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.529 din 23 august 2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 647 din 11 septembrie 2012.cuprins1. obiect Şi domeniu de aplicare2. definiŢii (terminologie)2.1. definiţii referitoare la tapete2.2. definiţii referitoare la profilul apărător muchie de treaptă2.3. definiţii referitoare la profilul mână curentă3. clasificare3.1. tipuri de lucrări3.2. tipuri de materiale4. cerinŢe referitoare la suprafaŢa suport4.1. cerinţe referitoare la suportul pe care se aplică tapetele4.2. cerinţe referitoare la suportul pe care se aplică profilul apărător muchie de treaptă4.3. cerinţe referitoare la suportul pe care se aplică profilul mână curentă5. cerinŢe, ...

Monitorul Oficial 647 din 11 Septembrie 2012 (M. Of. 647/2012)

ORDIN nr. 1.529 din 23 august 2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974", indicativ GE 055-2012 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2012

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, precum ...

‹‹ Pagina 2 din 18
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice