Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
aranjament din 14 septembrie 1994

‹‹ Pagina 1 din 7

Monitorul Oficial 272 bis din 18 Martie 2021 (M. Of. 272 bis/2021)

 MEMORANDUM din 30 martie 2020 de înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 bis din 18 martie 2021

──────────ratificat prin legea nr. 9 din 4 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 18 martie 2021.────────── memorandum de ÎnŢelegere Între guvernul romÂniei Şi organizaŢia naŢiunilor unite privind  contribuŢia cu resurse la misiunea multidimensionalĂ integratĂ de stabilizare În mali (minusma)având în vedere faptul că misiunea multidimensională integrată de stabilizare în mali (minusma) a fost stabilită în conformitate cu rezoluţia consiliului de securitate 2100 din 25 aprilie 2013, 2164 din 25 iunie 2014 şi 2227 din 29 iunie 2015, 2295 din 29 iunie 2016, 2364 din 29 iunie 2017, 2423 din 28 iunie 2018 şi 2480 din iunie 2019.având ...

Monitorul Oficial 871 din 06 Noiembrie 2017 (M. Of. 871/2017)

 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 871 din 6 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 223 din 9 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 871 din 6 noiembrie 2017.──────────cap. idomeniu de aplicare, scop şi definiţiiart. 1(1) prezenta normă detaliază cerinţele de elaborare a raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive. (2) prezenta normă se aplică la elaborarea raportului de securitate pentru următoarele colete de transport al materialelor radioactive: coletul exceptat, coletul industrial ip-1, ip-2, ip-3, coletul tip a, coletul tip b(u), coletul tip b(m), coletul tip c, coletul conţinând materiale fisile, coletul conţinând mai mult de 0,1 kg hexafluorură de uraniu.(3) proiectantul ...

Monitorul Oficial 862 din 01 Noiembrie 2017 (M. Of. 862/2017)

 NORMĂ din 9 octombrie 2017 privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 862 din 1 noiembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 221 din 9 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 862 din 1 noiembrie 2017.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniu de aplicareart. 1prezenta normă stabileşte cerinţele pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de transport de materiale radioactive.art. 2măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei transportului de materiale radioactive în scopul menţinerii sub limitele admise a expunerii la radiaţii a persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător în timpul şi ca urmare a operaţiunilor auxiliare pe care le presupune transportul de materiale radioactive sunt prevăzute în ...

Monitorul Oficial 278 din 20 Aprilie 2017 (M. Of. 278/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 19 aprilie 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN(2017)4 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/136 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 11 aprilie 2017, camera deputaţilor:1. salută conştientizarea în toate instituţiile relevante ale ue şi statelor membre a faptului că traversarea mării mediterane este cea mai riscantă rută, aproximativ 2% dintre imigranţi pierzânduşi viaţa, şi stabilirea, ...

Monitorul Oficial 22 din 13 Ianuarie 2016 (M. Of. 22/2016)

 NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016

Titlul idispoziţii generalecap. idefiniţiisecŢiunea 1activitatea independentă1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părţi să conţină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât să nu rezulte existenţa unei relaţii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii. la încadrarea unei activităţi ca activitate independentă, părţile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conţinutul economic ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) hotărârea guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 din 6 februarie 2004, ...

Monitorul Oficial 296 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 296/2015)

 ORDIN nr. M.25 din 17 martie 2015 privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2015

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi art. 13 din hotărârea guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, precum şi prevederile tratatului atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, cu modificările ulterioare, la care românia a aderat prin legea nr. 22/2004, ale acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la londra la 19 iunie 1951, şi ale protocolului privind ...

 ORDIN nr. 627 din 2 aprilie 2015 privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2015

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi art. 13 din hotărârea guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, precum şi prevederile tratatului atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, cu modificările ulterioare, la care românia a aderat prin legea nr. 22/2004, ale acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la londra la 19 iunie 1951, şi ale protocolului privind ...

Monitorul Oficial 132 din 13 Martie 2013 (M. Of. 132/2013)

ACORD DE SPRIJIN AL PROIECTULUI din 8 iunie 2011 intre Romania si Nabucco Gas Pipeline International GMBH si Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013

--------*) traducere.prezentul acord a fost semnat în oraşul kayseri din turcia la data de 8 iunie 2011 între:românia (statul)şinabucco gas pipeline international gmbh, o companie înfiinţată şi funcţionând conform legilor austriei (compania internaţională nabucco),şinabucco gas pipeline românia - s.r.l., o companie înfiinţată şi funcţionând conform legilor româniei (compania naţională nabucco)(fiecare dintre acestea denumită parte şi împreună părţi).luând în considerare că acest acord de sprijin al proiectului a fost semnat ca o aplicare a acordului dintre republica austria, republica bulgaria, republica ungaria, românia şi republica turcia privind proiectul nabucco, semnat la ankara la 13 iulie 2009,luând în considerare că companiile doresc ...

LEGE nr. 28 din 4 martie 2013 pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre Romania si Nabucco Gas Pipeline International GMBH si Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 se ratifică acordul de sprijin al proiectului dintre românia şi nabucco gas pipeline international gmbh şi nabucco gas pipeline românia - s.r.l. privind sistemul de conducte nabucco, semnat la kayseri la 8 iunie 2011.art. 2 urmărirea şi coordonarea punerii în aplicare a acordului de sprijin al proiectului în numele româniei se efectuează de către ministerul economiei, care îndeplineşte şi funcţia de reprezentant autorizat conform art. 24 alin. (1) din acordul de sprijin al proiectului.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia ...

‹‹ Pagina 1 din 7
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016