Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE SPRIJIN AL PROIECTULUI din 8 iunie 2011  intre Romania si Nabucco Gas Pipeline International GMBH si Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE SPRIJIN AL PROIECTULUI din 8 iunie 2011 intre Romania si Nabucco Gas Pipeline International GMBH si Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013
--------
    *) Traducere.

    Prezentul acord a fost semnat în oraşul Kayseri din Turcia la data de 8 iunie 2011 între:
    România (Statul)
    şi
    Nabucco Gas Pipeline International GMBH, o companie înfiinţată şi funcţionând conform legilor Austriei (Compania Internaţională Nabucco),
    şi
    Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L., o companie înfiinţată şi funcţionând conform legilor României (Compania Naţională Nabucco)
    (fiecare dintre acestea denumită parte şi împreună părţi).
    Luând în considerare că acest acord de sprijin al Proiectului a fost semnat ca o aplicare a Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009,
    luând în considerare că companiile doresc să utilizeze în Sistemul de conducte Nabucco standardele tehnice şi de mediu internaţionale recunoscute în procesul de transport al gazelor naturale de-a lungul teritoriului,
    luând în considerare că companiile intenţionează să investească în construcţia Sistemului de conducte Nabucco, precum şi să opereze şi să utilizeze capacitatea Sistemului de conducte Nabucco, în conformitate cu termenii şi condiţiile acestui acord de sprijin al Proiectului,
    luând în considerare că Compania Naţională Nabucco (care este în proporţie de 100% o filială a Companiei Internaţionale Nabucco) va deţine şi, împreună cu Compania Internaţională Nabucco, va fi responsabilă pentru achiziţionarea/construcţia Sistemului de conducte Nabucco în teritoriu şi va avea sarcina de a opera şi efectua mentenanţa Sistemului de conducte Nabucco în Teritoriu şi va transfera toate drepturile de capacitate deţinute în Sistemul de conducte Nabucco din teritoriu către Compania Internaţională Nabucco în vederea vânzării şi comercializării,
    luând în considerare că statul semnează prezentul acord de sprijin al Proiectului în vederea promovării, pe cât posibil, şi protejării investiţiei în Sistemul de conducte Nabucco şi în teritoriu,
    părţile au convenit că în baza Acordului Nabucco trebuie să implementeze şi să respecte prevederile Acordului Nabucco, precum şi termenii suplimentari stabiliţi după cum urmează:

    PARTEA I
    Definiţii şi obiectul Acordului de sprijin al Proiectului

    ART. 1
    Definiţii şi interpretare
    Termenii cu majuscule utilizaţi în prezentul acord de sprijin al Proiectului (inclusiv în preambul) vor avea următoarele semnificaţii:
    Afiliat înseamnă, în legătură cu o persoană, orice altă persoană care, în mod direct sau indirect, prin unul ori mai mulţi intermediari, controlează această persoană, este controlată de aceasta sau se află sub control comun împreună cu această persoană. În înţelesul prezentei definiţii, control înseamnă deţinerea, directă sau indirectă, a puterii de a conduce ori de a determina conducerea managementului şi politicilor unei persoane, fie prin deţinerea intereselor majoritare sau de control în privinţa voturilor în titluri, capital sau alte interese de proprietate într-o entitate, prin lege ori prin acordul persoanelor care conferă această putere sau drepturi de vot, ori prin orice alte mijloace legale.
    Rata agreată a dobânzii înseamnă, pentru fiecare zi a unei perioade de dobândă, în privinţa oricărei sume, datorată sau plătibilă în conformitate cu acest acord de sprijin al Proiectului ori în baza acestuia, dobânda la rata anuală egală cu 2% (doi la sută) plus LIBOR pentru valuta relevantă valabilă în ziua lucrătoare imediat precedentă primei zile din perioada de dobândă. În scopul acestei definiţii, perioada de dobândă înseamnă o perioadă de treizeci (30) de zile, care începe din prima zi după data la care o asemenea sumă devine scadentă şi plătibilă şi se încheie treizeci (30) de zile mai târziu, fiecare perioadă de dobândă succesivă începând din prima zi după ultima zi a perioadei de dobândă căreia îi urmează, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine legilor naţionale privind dobânda compusă, caz în care va avea semnificaţia de dobândă (calculată zilnic începând din prima zi ulterioară datei la care o astfel de sumă devine scadentă şi plătibilă, dar nu compusă) la o rată anuală egală cu 2,5% (doi virgulă cinci la sută) plus LIBOR pentru valuta relevantă valabilă la data la care suma devine scadentă şi plătibilă.
    Condiţii de aplicare au semnificaţia prevăzută la articolul 26.1.
    Cele mai bune condiţii disponibile înseamnă, în orice moment în legătură cu bunurile, lucrările, serviciile ori tehnologia care trebuie adusă sau livrată în orice locaţie, termenii comerciali competitivi bazaţi pe costuri care pot fi obţinuţi în mod rezonabil pe piaţa relevantă, cu excepţia situaţiei în care statul sau entitatea de stat ori autoritatea de stat respectivă este singurul furnizor al acestor bunuri, lucrări, servicii sau tehnologii în teritoriu, caz în care va fi un preţ egal cu acela practicat de entitatea respectivă în relaţia cu alte entităţi de stat ori private.
    Zi lucrătoare va însemna orice zi în care băncile comerciale sunt deschise în mod obişnuit în Bucureşti.
    Modificarea legii înseamnă, în legătură cu statul, oricare dintre următoarele care apar sau intră în vigoare după data intrării în vigoare:
    a) orice acord internaţional sau naţional, legislaţie, directivă, ordin, promulgare, emitere, ordonanţă, decret, reglementare, angajament, politică, pronunţare, avizare, licenţă, aprobare, permis, autorizare, scutire sau act similar emis de stat, de o autoritate de stat ori entitate de stat (inclusiv orice document care se referă la taxe);
    b) orice modificare adusă documentelor de mai sus (inclusiv modificări rezultate din amendarea, abrogarea, retragerea, încetarea valabilităţii sau expirarea termenului);
    c) orice interpretare sau aplicare de către autorităţile executive ori legislative, de către organele administrative sau de reglementare, a oricăruia dintre documentele de mai sus; şi/sau
    d) orice decizie, politică, acţiune similară sau lipsa ori refuzul de acţiune, de exercitare a autorităţii sau aplicare a legii, de către o autoritate de stat, privind oricare dintre documentele de mai sus.
    Costuri cauzate de modificarea legii înseamnă orice cost sau cheltuială nouă ori mai mare sau orice reducere a veniturilor ori a profitului, direct rezultată din sau atribuibilă unei modificări discriminatorii a legii care are loc ori este suportată în legătură cu Proiectul Nabucco de orice companie (direct sau prin orice companie operatoare) sau de către orice participant la Proiect. Astfel de costuri pot include, inter alia, costuri de capital, costuri de operare şi întreţinere, costuri de impozitare, redevenţe, taxe vamale, impuneri, impozite sau alte speze impuse companiei sau plătibile de către companie.
    Companii înseamnă atât Compania Internaţională Nabucco, cât şi Compania Naţională Nabucco, iar companie înseamnă oricare dintre acestea.
    Reprezentantul/Reprezentanţii companiei va avea semnificaţia prevăzută la articolul 24.2.
    Coridorul de construcţie înseamnă o suprafaţă de teren care se întinde de la Punctul iniţial de intrare al Sistemului de conducte Nabucco până la Baumgarten, unde va fi amplasat centrul coridorului de conducte, precum şi orice altă suprafaţă stabilită de Compania Naţională Nabucco care este, în mod rezonabil, necesară în vederea derulării activităţilor Proiectului conform legilor naţionale. Coridorul de construcţie va fi definit în funcţie de o anumită lăţime (în metri) de-a lungul unei rute preferate specificate, notificată de companiile naţionale Nabucco şi aprobată de stat în conformitate cu termenii articolului 12.
    Contractor înseamnă orice persoană care furnizează, direct sau indirect, fie în baza unui contract ori subcontract, bunuri, lucrări, tehnologie sau servicii, inclusiv servicii financiare (inclusiv şi fără a se limita la creditare, finanţare, asigurare ori alte servicii financiare) companiei operatoare, companiilor sau afiliatelor acestora, în legătură cu Sistemul de conducte Nabucco, la o valoare contractuală anuală ori totală de cel puţin EURO 100.000, excluzând, totuşi, orice persoană fizică acţionând în rolul de angajat al oricărei altei persoane.
    Congestie contractuală înseamnă o situaţie în care nivelul cererii ferme de capacitate depăşeşte capacitatea tehnică (întreaga capacitate tehnică este rezervată ca fiind fermă).
    Valuta convertibilă înseamnă o valută tranzacţionată pe scară largă pe pieţele internaţionale valutare.
    Modificare discriminatorie a legii înseamnă orice modificare a legislaţiei care:
    a) discriminează împotriva oricărei companii sau împotriva activităţii ori operaţiunilor sale legate de Proiect;
    b) se aplică Proiectului, şi nu proiectelor similare;
    c) se aplică oricărei companii, şi nu altor companii similare;
    d) se aplică întreprinderilor finanţate în mod similar Proiectului, şi nu altor întreprinderi;
    e) afectează întreprinderile ce desfăşoară activităţi de acelaşi fel cu activităţile Proiectului într-o măsură mai mare decât afectează alte întreprinderi; ori
    f) determină ca orice obligaţie materială a statului, a oricărei autorităţi de stat ori a oricărei entităţi de stat sau orice drepturi specifice acordate companiilor conform prezentului acord de sprijin al Proiectului ori conform oricărui Acord de Proiect să devină nulă ori inaplicabilă.
    Dispută are semnificaţia prevăzută la articolul 37.1.
    Tratat de evitare a dublei impuneri înseamnă orice tratat sau convenţie la care un stat este parte, care priveşte taxele pentru care se va evita dubla impozitare pe venit ori capital.
    Echilibru economic are înţelesul de valoare economică, fie pentru companie sau companii (după caz) în privinţa echilibrului relativ stabilit în cadrul acordurilor de Proiect la data aplicabilă dintre drepturile, interesele, scutirile, privilegiile, protecţiile şi alte beneficii similare furnizate ori acordate unei persoane şi sarcinile, costurile, obligaţiile, restricţiile, condiţionările şi limitările convenite a fi suportate de către persoana respectivă.
    Data intrării în vigoare are semnificaţia prevăzută la articolul 2.1.
    Tratatul Cartei Energiei înseamnă Tratatul Cartei Energiei deschis spre semnare la Lisabona la 17 decembrie 1994.
    Entitate înseamnă orice companie, corporaţie, societate cu răspundere limitată, societate pe acţiuni, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, întreprindere, societate mixtă, societate mixtă neîncorporată, asociaţie, trust sau altă entitate juridică, organizaţie ori întreprindere legal organizată conform legilor unei ţări.
    Standarde de mediu are semnificaţia prevăzută la articolul 14.1.
    EURO înseamnă valuta statelor membre participante la Uniunea Monetară Economică Europeană.
    Expropriere are semnificaţia prevăzută la articolul 32.1.
    Valuta înseamnă orice valută liber convertibilă (alta decât moneda locală) tranzacţionată pe scară largă pe pieţele valutare internaţionale şi utilizată în tranzacţiile internaţionale, inclusiv şi fără a se limita la euro/dolar SUA.
    Puncte iniţiale de intrare înseamnă punctele de pornire ale Proiectului Nabucco, la oricare dintre cele 3 puncte de pe frontiera estică sau sudică a Republicii Turcia, selectat de Compania Internaţională Nabucco, şi, sub rezerva acordului Comitetului Nabucco în consultare cu Compania Internaţională Nabucco, orice alt punct de la frontiera estică ori sudică a Republicii Turcia. Locaţia exactă a punctelor iniţiale de intrare pe graniţele respective va face obiectul procedurilor standard de autorizare.
    Perioada iniţială de funcţionare înseamnă perioada de douăzeci şi cinci (25) de ani de la data la care Sistemul de conducte Nabucco este realizat şi începe să fie utilizat pe baze comerciale.
    Asigurător înseamnă orice companie de asigurare sau altă persoană care furnizează o asigurare pentru toate riscurile ori pentru o parte din acestea în privinţa Sistemului de conducte Nabucco, activităţilor Proiectului sau oricăruia dintre participanţii la Proiect, precum şi succesorilor ori cesionarilor permişi ai respectivei companii de asigurare sau respectivei persoane.
    Deţinător de interese înseamnă, la un moment dat, (i) orice companie sau altă companie Naţională Nabucco; (ii) orice persoană care deţine orice formă de capital social ori interes de proprietate în oricare companie sau într-o altă Companie Naţională Nabucco ori companie operatoare, împreună cu toate afiliatele oricăreia dintre persoanele la care se face referire la pct. (i) şi (ii) de mai sus.
    Drepturi asupra terenurilor înseamnă toate acele drepturi şi autorizaţii în conformitate cu legea aplicabilă în legătură cu terenul aflat în teritoriu, care conferă drepturi libere şi nerestricţionate, precum şi acces şi titlu, după cum sunt necesare pentru activităţile Proiectului, care pot include, fără a se limita la acestea, folosirea, posesia, proprietatea, ocuparea, controlul, cesionarea şi uzufructul acestui teren.
    Finanţator va însemna orice instituţie financiară ori altă persoană care furnizează o creditare, împrumut, aranjament financiar, extinderea de credit sau alt tip de finanţare unui Deţinător de interese, în legătură cu Sistemul de conducte Nabucco (inclusiv refinanţarea acestora).
    LIBOR va însemna, într-o zi în care băncile comerciale sunt în mod obişnuit deschise în Londra, rata fixing interbancară a Londrei la depozitele în euro constituite pe douăsprezece (12) luni, conform cotaţiei afişate pe pagina Reuters LIBOR din ziua respectivă, sau, în cazul în care pagina Reuters LIBOR nu mai este disponibilă ori nu mai afişează această cotaţie, va fi rata publicată de London Financial Times, iar în cazul în care niciuna dintre aceste surse nu mai este valabilă sau ambele surse încetează publicarea acestei rate, se va folosi orice altă sursă, publicaţie ori rată selectată de către părţi.
    Moneda locală înseamnă orice mijloc legal de plată folosit în teritoriul statului, iar valută străină înseamnă orice valută emisă de către o autoritate care nu este constituită doar de către stat. În conformitate cu aceste definiţii, euro va fi atât monedă locală, cât şi valută străină în ţările din zona Euro.
    Pierdere sau prejudiciu înseamnă orice pierdere, cost, daună, datorie, obligaţie, cheltuială (inclusiv dobândă, penalităţi, onorarii şi plăţi pentru avocat), litigiu, procedură, revendicare, sarcină, penalitate sau daună suferită ori suportată de o persoană, excluzând pierderile indirecte sau incidente.
    Acordul Nabucco înseamnă Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia cu privire la Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009, împreună cu anexa sa, aşa cum se prevede, inclusiv orice acord care îl prelungeşte, actualizează, înlocuieşte, amendează sau modifică, la un moment dat, în conformitate cu termenii săi.
    Comitetul Nabucco înseamnă comitetul înfiinţat în baza articolului 12.1 din Acordul Nabucco.
    Sistemul de conducte Nabucco înseamnă sistemul de conducte de gaze naturale construit (inclusiv, în cazul fiecărui teritoriu, conductele şi conductele aferente pentru transportul gazului natural în şi de-a lungul teritoriului, precum şi
toate instalaţiile marine şi sub- sau supraterane şi echipamentele auxiliare, împreună cu orice teren aferent, instalaţii de pompare, măsurare, testare şi contorizare, echipamente de comunicaţii, de telemetrie şi altele similare, toate instalaţiile de lansare şi captare a aerului comprimat, toate conductele şi echipamentele aferente, inclusiv linii de tensiune utilizate pentru furnizarea oricărei forme de combustibil lichid ori gazos şi/sau energie necesară pentru funcţionarea staţiilor compresoare ori pentru alte nevoi ale sistemului, dispozitive şi echipamente de protecţie catodică, toate posturile de monitorizare, marcatorii şi anoduri de sacrificiu şi toate activele fizice asociate şi piese şi accesorii, inclusiv drumuri şi alte mijloace de acces şi suport operaţional, necesare în orice moment, pentru o bună funcţionare a tuturor celor enumerate, care conectează punctele de intrare iniţiale cu Baumgarten, în Republica Austria, având o capacitate maximă proiectată de 31 mld. mc/an, şi care va fi construit, deţinut şi operat în conformitate cu acordurile de drept privat încheiate între Compania Internaţională Nabucco şi companiile naţionale Nabucco sau între
oricare dintre aceste companii inter se ori cu terţe părţi (împreună cu orice aranjamente privind utilizarea de către Compania Internaţională Nabucco a altor capacităţi avute în vedere în cadrul articolului 9 din Acordul Nabucco şi anexa la acesta, precum şi în anexa la prezentul acord de sprijin al Proiectului) şi a cărui capacitate de transport, în toate cazurile, va fi comercializată şi administrată de Compania Internaţională Nabucco, cu respectarea termenilor prezentului acord de sprijin al Proiectului şi a acordurilor de Proiect aplicabile.
    Legea naţională sau legi naţionale înseamnă legile sau alte acte normative aplicabile în teritoriul statului.
    Gaz natural înseamnă orice hidrocarburi sau amestec de hidrocarburi şi alte gaze, constând în principal din metan, care la temperatura de 15 grade Celsius şi o anumită presiune atmosferică (1,01325 bar absolut) sunt sau este predominant în stare gazoasă.
    Nominalizare înseamnă raportarea prealabilă de către transportatori către Compania Internaţională Nabucco a capacităţii efective pe care doresc să o utilizeze în Sistemul de conducte Nabucco.
    Terenuri care nu aparţin statului înseamnă orice teren din teritoriu, precum şi orice drepturi sau privilegii de orice natură ori caracter şi indiferent de modul în care sunt generate şi caracterizate, altele decât terenuri ale statului.
    Accesul transportatorilor one-stop-shop înseamnă o situaţie în care transportatorii au numai o relaţie contractuală cu Compania Internaţională Nabucco pentru servicii de transport al gazului natural între punctul relevant de intrare şi punctul de ieşire.
    Sezon deschis înseamnă procedura adoptată de Compania Internaţională Nabucco pentru alocarea către transportatori a capacităţii Proiectului şi care este în conformitate cu articolul 7 din prezentul acord de sprijin al Proiectului.
    Companie operatoare înseamnă, conform articolului 25.2, persoana sau persoanele responsabile la un moment dat pentru funcţionarea şi mentenanţa sistemului de conducte Nabucco, în întregime ori în parte, fie în calitate de agent sau de contractor faţă de companii ori afiliatele acestora sau altele similare, precum şi orice succesor ori cesionar permis al acestei persoane. În cazul în care nicio persoană sau persoane nu a fost numită sau numite de către companii sau afiliaţi în această calitate, Compania Naţională Nabucco va avea calitatea de companie operatoare.
    Altă Companie Nabucco Naţională înseamnă următorii participanţi la Proiect: Nabucco Gas Pipeline Bulgaria EOOD, Nabucco Hungary Gas Pipeline Limited Liability Company, Nabucco Gas Pipeline Austria GmbH şi Nabucco Dogal Gaz Boru Hatti Inşaati ve Isletmencigli Şirketi.
    Alte state înseamnă toate statele menţionate în primul paragraf al preambulului, altele decât statul.
    Sediu permanent are înţelesul definit în Tratatul de evitare a dublei impuneri. Dacă nu există un astfel de Tratat, atunci sediul permanent va avea acelaşi înţeles ca în ultima versiune valabilă la data executării a modelului Convenţiei privind impozitele pe venit şi pe capital al Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică.
    Persoană înseamnă orice persoană fizică sau entitate, fie publică, fie privată.
    Coridorul conductei înseamnă un teren situat în coridorul de construcţie cu o lăţime de 12 metri, extins în măsura în care este necesar pentru acomodarea facilităţilor auxiliare aferente conductei, toate urmând a fi comunicate de companiile naţionale Nabucco şi aprobate de stat în conformitate cu articolul 12.
    Taxă pe profit înseamnă orice impozit pe profitul net al unei persoane sau al sediului permanent al acesteia.
    Proiect înseamnă dezvoltarea, evaluarea, proiectarea, achiziţionarea, construcţia, instalarea, proprietatea, finanţarea, asigurarea, exploatarea comercială, repararea, înlocuirea, renovarea, întreţinerea, extinderea, prelungirea, operarea (inclusiv transportul), protecţia şi dezafectarea şi activităţile asociate sau auxiliare celor enumerate, toate în legătură cu Sistemul de conducte Nabucco (care nu va include sistemele de conducte separate ulterioare construite de companii ori acţionari).
    Activităţile Proiectului înseamnă activităţile derulate de participanţii la Proiect în legătură cu Proiectul.
    Acordul Proiectului înseamnă orice document de acord, contract, licenţă, aprobare, permis, autorizaţie, scutire, închiriere, concesionare sau un alt document, altul decât prezentul acord de sprijin al Proiectului şi Acordul Nabucco, la care, pe de o parte, statul, orice autoritate de stat ori entitate de stat şi, pe de altă parte, oricare participant la Proiect sunt sau vor deveni ulterior parte, ceea ce se va face în scris şi în legătură cu activităţile Proiectului, cum ar fi un acord, contract sau orice alt document pentru prelungirea, actualizarea, înlocuirea, amendarea ori modificarea acestuia, la un moment dat, în conformitate cu termenii acestuia.
    Terenurile Proiectului înseamnă orice interese în terenuri, fie terenurile statului, fie terenuri care nu aparţin statului, solicitate de Compania Naţională Nabucco sau acordate acesteia, pentru desfăşurarea activităţilor Proiectului.
    Participant la Proiect înseamnă, împreună sau separat, oricare companii sau alte companii naţionale Nabucco, oricare deţinător de interese, companii operatoare, contractori, transportatori, finanţatori şi asigurători, după cum vor fi notificaţi în scris, în mod corespunzător, periodic, de către Compania Internaţională Nabucco în conformitate cu articolul 39 către reprezentantul autorizat al statului, aşa cum este definit la articolul 24.
    Acord de sprijin al Proiectului înseamnă prezentul acord de sprijin al Proiectului, împreună cu anexa sa, inclusiv orice acord care îl poate prelungi, actualiza, înlocui, amenda sau modifica, la un moment dat, conform articolului 40.
    Capacitate rezervată înseamnă fluxul maxim, exprimat în metri cubi normali pe unitate de timp, la care transportatorul este îndreptăţit în conformitate cu prevederile Contractului de transport.
    Acţionari înseamnă persoanele care deţin acţiuni în Compania Internaţională Nabucco.
    Transportatori înseamnă orice persoană (alta decât Compania Naţională Nabucco sau orice altă Companie Naţională Nabucco) care are cu Compania Internaţională Nabucco un contract pentru transportul gazelor naturale prin toate sau prin oricare dintre tronsoanele Sistemului de conducte Nabucco la un moment dat.
    Stat are semnificaţia prevăzută în preambulul la prezentul acord de sprijin al Proiectului, iar State înseamnă, împreună, Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, România şi Republica Turcia.
    Autoritate de stat înseamnă oricare organ al statului la orice nivel de autoritate, fie un organ care exercită funcţii legislative, executive, judecătoreşti ori alte funcţii de stat, inclusiv şi fără limitare la toate organele centrale, regionale, municipale, locale şi judiciare, sau orice element constitutiv al acestora care au puterea de a guverna, adjudeca, reglementa, impune ori colecta impozite şi taxe sau alte sarcini fiscale, de a acorda licenţe, aprobări, permise, autorizaţii ori scutiri sau altele asemenea care afectează drepturile şi obligaţiile participanţilor la Proiect, ale succesorilor acestora şi cesionarilor permişi, în legătură cu activităţile Proiectului.
    Entitate de stat înseamnă orice entitate în care statul, fie direct, fie indirect, deţine acţiuni care îi permit controlul ori interese de proprietate sau alte interese economice similare ori care este, în mod direct sau indirect, controlată de către stat. În scopurile acestei definiţii, control înseamnă posesia, directă sau indirectă, a puterii de a realiza ori de a determina realizarea managementului şi politicilor unei persoane, fie prin deţinerea unei majorităţi sau altor interese, care permit controlul, în acţiunile cu drept de vot, capitalul social ori alt interes de proprietate într-o entitate, prin lege sau printr-un acord între persoanele care conferă această putere ori drepturi de vot.
    Terenurile statului înseamnă orice teren în teritoriu, precum şi orice drept sau privilegiu de orice natură ori tip şi indiferent de modul în care iau naştere şi sunt caracterizate, care sunt deţinute în proprietate, controlate, folosite, în posesia sau revendicate de către stat, inclusiv de către o autoritate de stat ori o entitate de stat.
    Autoritatea statului parte înseamnă autoritatea care are atribuţia de reglementare şi competenţa în ceea ce priveşte transportul.
    Taxe înseamnă toate impunerile, taxele, plăţile, comisioanele, sumele, impozitele şi contribuţiile existente sau viitoare, plătibile ori impuse de către stat, de orice organ sau subdiviziune a statului, la nivel central ori local, sau orice alt organism cu atribuţie efectivă pentru impunerea unor astfel de taxe în teritoriu, iar taxă înseamnă oricare dintre acestea.
    Capacitate tehnică înseamnă capacitatea maximă fermă pe care Compania Internaţională Nabucco o poate oferi transportatorilor, luând în considerare integritatea sistemului şi cerinţele operaţionale.
    Teritoriu înseamnă, în privinţa unui stat, teritoriul acestui stat, inclusiv marea teritorială şi spaţiul aerian de deasupra lui, precum şi zonele maritime asupra cărora statul are jurisdicţie sau exercită drepturi suverane în conformitate cu dreptul internaţional public (teritorii înseamnă acest teritoriu în ceea ce priveşte toate statele).
    Transport înseamnă transportul de gaz natural înspre, dinspre, în interiorul şi de-a lungul teritoriului statului, care este efectuat cu respectarea obligaţiilor naţionale şi internaţionale conform Directivei Gazelor 2003/55/CE şi Directivei 2009/73/CE sau oricărui document care le amendează ori înlocuieşte.
    Contract de transport înseamnă orice acord comercial între Compania Internaţională Nabucco şi transportatori pentru transportul gazelor naturale prin Sistemul de conducte Nabucco.
    TVA înseamnă taxa pe valoarea adăugată sau orice altă taxă similară care se aplică furnizării de bunuri şi servicii, drepturilor asupra terenurilor, lucrărilor, serviciilor ori tehnologiei în teritoriu.
    An înseamnă perioada de douăsprezece (12) luni consecutive, conform calendarului gregorian, care începe la 1 ianuarie, dacă nu se specifică altă dată în prevederile relevante ale prezentului acord de sprijin al Proiectului.
    Cu excepţia cazurilor în care contextul impune altfel, referirea la singular include şi referirea la plural şi viceversa, iar referirea la un gen include referirea la ambele genuri. Referirile la orice persoană potrivit prezentului acord de sprijin al Proiectului includ referirile la orice succesori sau cesionari permişi ai respectivei persoane.
    Referirea la orice acord, tratat, statut, prevederi legale, legislaţie de aplicare, de reglementare sau alt instrument reprezintă o trimitere la acestea, aşa cum sunt în vigoare la un moment dat, ţinând cont de orice modificare, înlocuire ori repunere în vigoare.
    Toate trimiterile la "cunoştinţă" sau "conştientizare" şi termenii sinonimi, dacă nu se specifică contrariul, vor fi considerate ca referindu-se la cunoştinţele reale mai degrabă decât la cele inductive ori prezumate.
    Nimic din prezentul acord de sprijin al Proiectului nu va fi interpretat ca modificând Acordul Nabucco şi, în cazul în care există discrepanţe între prevederile Acordului de sprijin al Proiectului şi Acordul Nabucco, vor prevala prevederile Acordului Nabucco.
    ART. 2
    Data intrării în vigoare şi durata
    1. Prezentul acord de sprijin al Proiectului va intra în vigoare după aprobarea acestuia în conformitate cu procedurile legale române. Acesta va intra în vigoare în cea de a patra zi care urmează datei Monitorului Oficial al României, Partea I, în care este publicată legea de aprobare a acestuia.
    2. Sub rezerva încetării valabilităţii sale în conformitate cu articolul 33, prezentul acord de sprijin al Proiectului îşi încetează valabilitatea la expirarea tuturor acordurilor de Proiect şi la încheierea tuturor activităţilor din cadrul acestora în conformitate cu termenii lor, dar nu va fi valabil mai mult de cincizeci (50) de ani.
    ART. 3
    Autoritate
    Fiecare dintre subsemnaţii reprezentanţi ai statelor şi companiilor a confirmat şi garantat în mod individual că are autoritatea legală necesară pentru a-şi asuma toate angajamentele conţinute în prezentul acord de sprijin al Proiectului.
    ART. 4
    Relaţia cu alte acorduri
    1. Părţile convin ca fiecare companie să fie considerată ca "investitor" în sensul articolului 1(7) din Tratatul Cartei Energiei şi ca Proiectul să fie considerat ca o "investiţie" în sensul articolului 1(6) din Tratatul Cartei Energiei.
    2. Nimic din prezentul acord de sprijin al Proiectului nu va priva oricare dintre părţi sau acţionari de drepturile lor sau de orice reparaţie la care ar putea avea dreptul în baza Tratatului Cartei Energiei sau a oricărui altui tratat internaţional în vigoare între România şi Republica Austria.

    PARTEA a II-a
    Obligaţii generale

    ART. 5
    Cooperare
    1. Statul va coopera în mod deplin în legătură cu toate activităţile Proiectului şi, la cererea oricărei companii, se va consulta cu companiile şi cu alte state cu privire la orice măsuri (inclusiv măsurile luate în legătură cu oricare dintre companii ori ambele companii şi/sau alte state) prin care statul poate face activităţile transfrontaliere ale Proiectului să fie mai eficace, la termen şi eficiente.
    2. Statul va întreprinde toate măsurile rezonabile în vederea cooperării cu companiile în legătură cu procesul de obţinere a finanţării pentru Proiect. În special, statul va întreprinde toate măsurile rezonabile în vederea discutării furnizării asigurărilor adecvate legate de Proiect cu reprezentanţii finanţatorilor, agenţiile de credit de export şi alţi furnizori de împrumuturi finanţatoare sau garanţii, fără obligaţia statului de a acorda în sine această finanţare. Măsurile de asigurare vor fi în sensul că aceste entităţi vor avea ocazia de a interveni şi încerca să rezolve orice încălcare a termenilor prezentului acord de sprijin al Proiectului sau a oricăror licenţe, aprobări, permise, autorizări, scutiri ori obligaţii în legătură cu Proiectul, la care fiecare dintre companii este parte, beneficiar sau destinatar, în aşa fel încât companiile să poată deţine toate drepturile necesare în vederea continuării activităţilor sale.
    3. Statul este de acord să respecte prevederile articolului 6 din Acordul Nabucco.
    ART. 6
    Angajamente în legătură cu acordurile de proiect semnate de entităţile de stat şi/sau autorităţile de stat
    1. Statul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura executarea la timp a obligaţiilor rezultând din oricare dintre acordurile de Proiect încheiate de autorităţile de stat şi/sau entităţile de stat.
    2. Reorganizarea, insolvenţa sau orice altă modificare în structura organizaţională a unei autorităţi de stat ori entităţi de stat care este parte la un Acord de Proiect nu va afecta obligaţiile statului în cadrul acestuia.
    3. Pe întreaga durată a Acordului de Proiect la care o autoritate de stat sau entitate de stat este parte, statul se va asigura că obligaţiile autorităţii de stat ori entităţii de stat respective specificate în Acordul de Proiect sunt şi rămân conferite şi asumate de către autoritatea de stat sau entitatea de stat competentă care îndeplineşte obligaţiile respective.
    ART. 7
    Detalii şi libertatea de tranzit
    1. Pe o perioadă de 25 de ani de la data punerii în funcţiune iniţiale a primei etape de construcţie a sistemului de conducte Nabucco, în legătură cu sistemul de conducte Nabucco, statul se va asigura că autoritatea statului parte relevantă va pune în aplicare următoarele două permisiuni legale pe baza cerinţelor stabilite în articolele 7.1.1-7.1.3 de mai jos, permisiuni şi cerinţe care sunt detaliate în anexa la prezentul acord de sprijin al Proiectului, şi anume:
    a) cincizeci de procente (50%) din capacitatea de transport anuală, tehnică, totală, maxim disponibilă în Sistemul de conducte Nabucco, dar nu mai mult de 15 miliarde de metri cubi pe an în situaţia extinderii finale a capacităţii la 31 miliarde de metri cubi pe an, vor fi iniţial oferite şi, dacă sunt acceptate, rezervate de către acţionari sau afiliaţii ori cesionarii acestora, cu condiţia ca acea capacitate rămasă să fie oferită accesului transportatorilor printr-o procedură transparentă, obiectivă şi nediscriminatorie; şi
    b) ca urmare a metodologiei de tarifare definite în anexă la acest acord de sprijin al Proiectului, Compania Internaţională Nabucco poate determina un tarif stabil de atragere a finanţării şi angajamentele transportatorilor. Stabilirea tarifelor aplicabile care rezultă din această metodologie va fi la discreţia exclusivă a Companiei Internaţionale Nabucco.
    Având în vedere faptul că exceptările de la articolele 18 şi 25, paragrafele (2), (3) şi (4) ale Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE , au fost solicitate de stat înainte de intrarea în vigoare a Acordului Nabucco şi luând notă că statul a acordat în conformitate cu această directivă respectivele exceptări şi le-a notificat Comisiei Europene, statul a îndeplinit, în totalitate, obligaţiile din articolul 7.1.
    1.1. Capacitatea din Sistemul de conducte Nabucco va fi alocată prin procedura de "Sezon deschis" sau prin alte proceduri de alocare, nediscriminatorii, obiective şi transparente. În continuarea procedurilor de alocare, autorităţile statului parte vor fi informate cu privire la rezultatele acestor proceduri.
    1.2. Un mecanism pentru eliberarea capacităţii neutilizate va fi implementat în vederea prevenirii reţinerii acestei capacităţi de către transportatori. Autoritatea statului parte va fi informată cu privire la acest mecanism.
    1.3. Cererile ferme de capacitate pe termen lung pentru Sistemul de conducte Nabucco care necesită construirea Proiectului până la capacitatea sa finală maximă de transport urmează să fie satisfăcute, cu condiţia ca construirea Proiectului Nabucco să fie posibilă din punct de vedere tehnic şi fezabilă din punct de vedere economic şi ca cererile ferme de capacitate să se ridice la cel puţin 1 miliard de metri cubi pe an. Statul va facilita respectarea de către Compania Internaţională Nabucco a posibilelor obligaţii de reglementare prevăzute de către autorităţile de stat relevante în privinţa construirii capacităţii suplimentare.
    2. Statul va fi îndreptăţit să solicite şi să permită companiilor să se asigure că, pe teritoriul statului, capacitatea Sistemului de conductei Nabucco, inclusiv orice capacitate închiriată de către Compania Internaţională Nabucco sau care îi este pusă la dispoziţie, este comercializată pe baza accesului transportatorilor one-stop-shop.
    3. Statul va depune toate eforturile pentru a extinde protecţiile stabilite în articolul 7 din Acordul Nabucco asupra oricăror conducte şi facilităţi tehnice aferente care vor fi utilizate de transportatori pentru transportul gazelor naturale în teritoriu la Sistemul de conducte Nabucco. Comitetul Nabucco poate stabili, acolo unde este necesar, conductele care cad sub incidenţa prevederilor acestui articol.
    4. Statul este de acord că nu vor fi aplicate cerinţe sau obligaţii discriminatorii proprietarilor ori operatorilor de conducte care obţin sau doresc să obţină conectarea conductelor proprii de gaze naturale la Sistemul de conducte Nabucco ori la transportatorii care obţin sau doresc să obţină servicii de transport prin intermediul Sistemului de conducte Nabucco.
    5. Statul este de acord împreună cu companiile că va îndeplini obligaţiile în baza articolelor 7.2-7.6 din Acordul Nabucco. Cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în scris, inclusiv în prezentul acord de sprijin al Proiectului, în orice alt Acord de Proiect sau orice alt acord încheiat în condiţiile prevăzute la articolul 5.3 din prezentul acord de sprijin al Proiectului, Statul nu va proceda şi nici nu va permite ori solicita altei entităţi de stat sau autorităţii statului parte să procedeze la întreruperea, limitarea, întârzierea, interzicerea, restricţionarea sau împiedicarea libertăţii tranzitului gazelor naturale care intră, traversează ori ies din teritoriu prin Sistemul de conducte Nabucco şi va întreprinde toate măsurile şi acţiunile care ar putea fi necesare sau solicitate în vederea evitării şi prevenirii oricărei întreruperi, limitări, întârzieri, interdicţii, restricţionări ori împiedicări a libertăţii tranzitului (şi oricare asemenea eveniment va constitui o "întrerupere" pentru scopurile prezentului articol, iar "a întrerupe" va fi interpretat în consecinţă) şi nu va întrerupe activităţile Proiectului în teritoriu, cu condiţia ca, în orice moment:
    a) să existe motive rezonabile pentru a crede că o continuare a activităţilor Proiectului în teritoriu creează sau ar putea crea un pericol ori un risc nerezonabil la adresa sănătăţii sau siguranţei publice, proprietăţii ori mediului înconjurător. Statul poate întrerupe activităţile Proiectului pe teritoriul său, însă doar în măsura şi pe durata necesară înlăturării pericolului sau riscului respectiv, iar obligaţiile companiilor în legătură cu această înlăturare vor fi stabilite în conformitate cu legile naţionale;
    b) dacă se produce un eveniment sau intervine o situaţie care, din motive rezonabile, se poate crede că ameninţă să întrerupă activităţile Proiectului în teritoriu ("ameninţare" pentru scopurile prezentului articol), statul va utiliza toate mijloacele legale şi rezonabile pentru a elimina ameninţarea respectivă; sau
    c) dacă se produce un eveniment sau o situaţie care întrerupe activităţile Proiectului în teritoriu, statul va notifica neîntârziat companiilor această întrerupere, furnizând toate detaliile disponibile privind cauzele acestuia, şi va utiliza toate mijloacele legale şi rezonabile în vederea eliminării cauzelor care determină această întrerupere şi promovării reluării activităţilor Proiectului cât mai curând posibil.
    ART. 8
    Executarea acordului de sprijin al Proiectului de către stat
    Statul confirmă faptul că la data intrării în vigoare şi pe întreaga durată a valabilităţii prezentului acord de sprijin al Proiectului:
    1. are autoritatea de a efectua, încheia şi duce la îndeplinire prezentul acord de sprijin al Proiectului şi de a executa obligaţiile care îi revin conform prezentului acord de sprijin al Proiectului, precum şi faptul că toate aceste acţiuni au fost corespunzător autorizate prin toate procedurile necesare în ceea ce îl priveşte;
    2. executarea, livrarea şi îndeplinirea acestui acord de sprijin al Proiectului nu va intra în conflict şi nu va constitui o încălcare sau o neîndeplinire fundamentală a unor obligaţii contractuale prevăzute prin tratate, acorduri, decrete ori ordine la care statul este parte sau prin care oricare dintre bunurile sale sunt condiţionate ori afectate;
    3. prezentul acord de sprijin al Proiectului a fost în mod legal şi valabil încheiat şi publicat de către stat şi constituie o obligaţie legală valabilă şi angajantă din punct de vedere juridic, aplicabilă în conformitate cu termenii săi.
    ART. 9
    Executarea Acordului de sprijin al Proiectului de către companii
    Fiecare companie confirmă, în mod separat şi în numele său, faptul că la data intrării în vigoare şi pe toata durata valabilităţii prezentului acord de sprijin al Proiectului:
    1. este constituită şi funcţionează în mod legal şi este într-o situaţie corespunzătoare conform legislaţiei existente în jurisdicţia în care s-a înfiinţat şi este organizată, are autoritatea legală de a desfăşura activitatea pe care o desfăşoară în prezent şi pe care intenţionează să o desfăşoare în viitor şi este autorizată în mod legal (sau din cunoştinţa sa are capacitatea de a fi autorizată legal şi va fi în timp util autorizată legal) ori este calificată şi are o bună situaţie în calitate de corporaţie naţională sau străină (după caz) în fiecare jurisdicţie în care, prin natura activităţii desfăşurate, necesită astfel de autorizări ori calificări;
    2. are autoritatea de a efectua, semna şi duce la îndeplinire prezentul acord de sprijin al Proiectului şi de a executa obligaţiile care îi revin conform prezentului acord de sprijin al Proiectului şi toate aceste acţiuni au fost corespunzător autorizate prin toate procedurile necesare;
    3. semnarea, livrarea şi îndeplinirea acestui acord de sprijin al Proiectului nu vor intra în conflict şi nu vor conduce la o încălcare, neîndeplinire ori o accelerare a executării oricăruia dintre termenii documentelor de constituire sau de organizare ori ai altui acord, decret sau ordin la care compania este parte ori prin care activele companiei sunt condiţionate sau afectate;
    4. prezentul acord de sprijin al Proiectului a fost în mod legal şi valabil semnat şi făcut cunoscut de către companie şi constituie o obligaţie legală, valabilă şi angajantă din punct de vedere juridic a acesteia, aplicabilă în conformitate cu termenii săi, exceptând doar măsura în care aplicabilitatea sa poate fi limitată de faliment, insolvenţă sau de altele proceduri judiciare similare care afectează drepturile creditorilor în general;
    5. nu există acţiuni, procese, proceduri sau anchete în curs ori, după cunoştinţa sa, care ar ameninţa să se producă împotriva sa sau a afiliaţilor săi, în vreo instanţă, tribunal arbitral ori organism guvernamental, care în mod individual sau cumulat ar putea conduce la un efect advers împotriva activităţii, activelor ori situaţiei sale, financiare sau de altă natură, ori la o diminuare a abilităţii sale de a-şi duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în prezentul acord de sprijin al Proiectului. Compania nu are cunoştinţă de vreo încălcare sau neîndeplinire contractuală a unui ordin, decret, titlu ori hotărâre emisă de o instanţă judecătorească, tribunal arbitral sau organism guvernamental care ar putea conduce la un astfel de efect advers substanţial ori la o asemenea diminuare;
    6. a respectat toate legile care îi sunt aplicabile în aşa fel încât nu a fost supusă la amenzi, penalităţi sau măsuri asigurătorii ori obligaţii de natură penală care, după cunoştinţa sa, în mod cumulat, să fi afectat în mod substanţial sau care ar putea afecta în mod substanţial activităţile de afaceri desfăşurate ori situaţia financiară sau capacitatea de îndeplinire a obligaţiilor din prezentul acord de sprijin al Proiectului;
    7. păstrează copii ale registrelor de contabilitate, copii sau originale ale contractelor şi copii ale altor dosare şi înregistrări care sunt în mod rezonabil necesare pentru activităţile Proiectului. Aceste dosare şi înregistrări vor fi disponibile în vederea verificării şi auditării de către reprezentanţii statului, dacă nu se convine altfel, la sediul principal al companiei respective în baza unui preaviz de treizeci (30) de zile, în fiecare an şi pe perioada cerută de legislaţia naţională. Toate registrele de contabilitate şi alte înregistrări vor fi ţinute în valuta de cont pentru tranzacţia relevantă şi în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate general acceptate şi cu principiile contabile general acceptate ale statului în care a fost înfiinţată.
    ART. 10
    Asigurare
    1. În ceea ce priveşte asigurarea, fiecare companie va efectua şi va menţine asigurări şi va determina contractorii şi companiile operatoare să efectueze şi să menţină asigurări la valoarea şi pentru riscurile legate de Proiect care sunt în conformitate cu standardele internaţionale acceptate şi cu practicile de afaceri din industria gazelor naturale având în vedere locaţia, dimensiunile şi specificaţiile tehnice ale activităţilor Proiectului, întotdeauna sub rezerva disponibilităţii acestora, în condiţii comerciale rezonabile. Când aceste condiţii sunt disponibile, asigurările vor acoperi, fără a prejudicia principiile generale de mai sus, următoarele:
    a) pierderile materiale totale sau parţiale ori daunele materiale aduse oricăror şi/sau tuturor instalaţiilor, echipamentelor şi altor active utilizate în activităţile Proiectului ori în legătură cu acestea;
    b) pierderile sau daunele ori vătămările cauzate de scurgeri, poluare sau contaminare sau impactul advers asupra mediului pe parcursul sau ca o consecinţă a activităţilor Proiectului;
    c) costul înlăturării deşeurilor sau reziduurilor şi operaţiunilor de curăţenie (inclusiv scurgeri, poluare sau substanţe contaminante) în urma accidentelor pe parcursul derulării activităţilor Proiectului ori ca o consecinţă a acestora;
    d) pierderea sau daunele cauzate proprietăţii ori vătămare corporală suferită de către oricare parte terţă pe parcursul derulării activităţilor Proiectului sau ca o consecinţă a acestora; şi
    e) riscurile care trebuie să fie acoperite în baza legii sau conform condiţiilor contractuale.
    2. Înainte de începerea construcţiei Sistemului de conducte Nabucco, fiecare companie va pune la dispoziţia statului copii ale certificatelor de asigurare şi alte declaraţii ale brokerilor sau asigurătorilor prin care se confirmă existenţa asigurărilor aplicabile la momentul respectiv şi va proceda în mod similar la reînnoirea asigurărilor. În cazul în care asigurările descrise în articolul 10.1 de mai sus nu sunt disponibile în condiţii comerciale rezonabile, se va informa statul respectiv cât mai curând posibil în acest sens, împreună cu detaliile măsurilor alternative avute în vedere pentru acoperirea riscului, precum garanţiile şi mecanismele de autoasigurare, şi se va testa periodic piaţa asigurărilor de către companie pentru cazul în care are loc o schimbare a poziţiei.
    3. Sub rezerva articolului 10.1 de mai sus, asigurarea împotriva pierderii materiale sau daunelor materiale cauzate instalaţiilor, echipamentelor şi altor active utilizate în activităţile Proiectului ori în legătură cu acestea şi obligaţiile faţă de terţi va numi statul ca asigurat suplimentar şi va conţine o derogare de la dreptul de subrogare de către asigurători în baza fiecărei asigurări în parte. Aceste asigurări vor conţine, de asemenea, clauze de nenulitate, iar asigurătorul/asigurătorii va/vor înştiinţa statul, direct sau prin intermediul brokerilor, cu privire la orice modificare substanţială ori anulare sau nereînnoire a asigurărilor respective.
    ART. 11
    Facilităţi acordate de stat
    1. Fără a aduce atingere articolului 11.3, statul va depune toate eforturile pentru: (i) a lua toate măsurile şi a adopta toate legile naţionale în competenţa sa legislativă, inclusiv adoptarea unei legi de către Parlament care să permită proprietatea privată a Companiei Naţionale Nabucco, a succesorilor legali sau cesionarilor permişi ai acesteia asupra Sistemului de conducte Nabucco aflat pe teritoriu; (ii) a se asigura că toate autorităţile de stat vor lua toate măsurile şi vor adopta toate actele normative în competenţa lor; şi (iii) a se asigura că luarea tuturor măsurilor, altele decât cele legislative, care (în fiecare caz) sunt necesare pentru a permite participanţilor la Proiect să implementeze termenii acestui acord de sprijin al Proiectului şi ai tuturor acordurilor de Proiect şi pentru a autoriza, permite şi sprijini activităţile Proiectului, precum şi activităţile şi tranzacţiile avute în vedere prin prezentul acord de sprijin al Proiectului şi prin acordurile de Proiect.
    2. În măsura în care este posibil (şi, acolo unde este cazul, prin intermediul unui reprezentant în conformitate cu articolul 24), statul va consulta şi va informa companiile cu privire la evoluţia legislaţiei sau reglementărilor necesare şi situaţia tuturor acţiunilor care sunt ori ar putea fi necesare pentru a îndeplini prevederile articolului 11.1 de mai sus.
    3. Nimic din prezentul acord de sprijin al Proiectului nu va obliga statul sau un organ al acestuia să ia orice măsuri, să adopte ori să se abţină de la adoptarea oricăror legi sau decrete, de la luarea altor măsuri ori de la păstrarea beneficiilor acordate participanţilor la Proiect conform prezentului acord de sprijin al Proiectului în măsura în care:
       (i) poate demonstra că acest lucru ar fi incompatibil cu obligaţiile sale conform dreptului internaţional, tratatelor sau cadrului legislativ al Comunităţii Europene; şi
       (ii) a depus toate eforturile pentru evitarea incompatibilităţii, obţinerea unei excepţii sau depăşirea impedimentului în orice alt mod ori obţinerea rezultatului necesar prin orice alte mijloace permise.
    4. Statul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asista şi coopera cu companiile (la cererea acestora) în vederea obţinerii, în cele mai bune condiţii disponibile şi în timp util, a oricăror drepturi, vize, aprobări, certificate, licenţe, consimţăminte, autorizaţii sau scutiri şi aprobări necesare ori corespunzătore Proiectului, inclusiv în ceea ce priveşte:
    a) conductele, materialele, echipamentele şi alte livrări care intră sau ies din teritoriu; şi
    b) importul, exportul sau reexportul tuturor bunurilor, lucrărilor, serviciilor ori tehnologiei necesare Proiectului.
    ART. 12
    Drepturi asupra terenurilor
    1. Statul va sprijini Compania Naţională Nabucco în vederea achiziţionării şi exercitării drepturilor asupra terenurilor în limitele stabilite în acest articol, întotdeauna sub rezerva respectării drepturilor oricăror altor entităţi în legătură cu orice conducte preexistente Sistemului de conducte Nabucco.
    2. Statul îşi va îndeplini obligaţiile din acest articol în limitele autorităţii sale şi în conformitate cu legile şi reglementările naţionale, cu condiţia ca atunci când statul are capacitatea de a accelera procesul în legătură cu drepturile asupra terenurilor sau de a facilita acordarea acestora, toate acestea în conformitate cu obligaţiile, legile şi reglementările respective, atunci statul va depune toate eforturile necesare în acest sens.
    3. Obligaţiile statului în baza acestui articol sunt condiţionate de suportarea de către Compania Naţională Nabucco a tuturor costurilor şi cheltuielilor corespunzătoare în legătură cu achiziţionarea drepturilor asupra terenurilor, care vor include:
    a) plata costurilor şi cheltuielilor rezultând din orice obligaţii şi cerinţe suplimentare generate de aplicarea oricăror standarde internaţionale şi/sau condiţii ale finanţatorului în legătură cu modalitatea şi condiţiile de achiziţie a drepturilor asupra terenurilor;
    b) responsabilitatea conform prevederilor legilor naţionale de a deconta sau plăti compensaţii pentru achiziţionarea terenurilor Proiectului tuturor persoanelor de la care se achiziţionează drepturile asupra terenurilor (fie autorităţi de stat sau alte persoane ori entităţi); şi
    c) despăgubirea statului pentru astfel de costuri şi cheltuieli şi faţă de toate şi orice alte pretenţii.
    4. În ceea ce priveşte terenurile Proiectului şi sub rezerva articolelor 12.2 şi 12.3, statul va asigura următoarele:
    a) în cazul terenurilor statului, va depune toate eforturile pentru a face disponibile drepturile asupra terenurilor din cadrul coridorului conductei pentru Compania Naţională Nabucco atunci când este necesar şi în condiţiile pieţei sau va determina autorităţile de stat relevante să facă acest lucru (sub rezerva de fiecare dată a considerentelor privind interesul naţional care prevalează);
    b) în cazul terenurilor care nu aparţin statului, va depune toate eforturile pentru a sprijini Compania Naţională Nabucco în vederea achiziţionării drepturilor asupra terenurilor în cadrul coridorului conductei (inclusiv prin procedura de expropriere), în conformitate cu procedurile stabilite prin legile naţionale;
    c) în cazul în care statul sau o autoritate de stat ori entitate de stat are capacitatea stabilită şi expertiza de a desfăşura sau administra procesul de achiziţie a drepturilor asupra terenurilor în numele terţilor, statul va depune toate eforturile pentru a asigura că o ofertă este adresată Companiei Naţionale Nabucco pentru de a face acest lucru în numele său în condiţii rezonabile de preţ;
    d) va depune toate eforturile pentru a sprijini Compania Naţională Nabucco în vederea identificării tuturor persoanelor care deţin sau au emis pretenţii cu privire la orice formă de proprietate ori posesie, ocupare, construire sau interese în oricare dintre terenurile Proiectului care vor fi supuse drepturilor asupra terenurilor şi le va aduce acestora la cunoştinţă drepturile asupra terenurilor acordate Companiei Naţionale Nabucco şi autorizarea participanţilor la Proiect de a desfăşura activităţile Proiectului pe aceste terenuri;
    e) va exercita sau va sprijini Compania Naţională Nabucco în vederea exercitării, în măsura în care acest lucru este posibil, a puterii de preluare, impunând dreptul de servitute, drepturi de expropriere ori alte drepturi suverane similare pentru a permite Companiei Naţionale Nabucco să achiziţioneze şi să exercite drepturile asupra terenurilor în cazul tuturor terenurilor Proiectului, conform celor prevăzute în acest articol; şi
    f) va depune toate eforturile pentru a emite sau a determina emiterea tuturor licenţelor, consimţămintelor, permiselor, autorizaţiilor ori scutirilor şi documentelor de intabulare impuse de legile şi reglementările naţionale pentru Compania Naţională Nabucco în vederea achiziţionării şi exercitării de către aceasta din urmă a drepturilor asupra terenurilor în cazul terenurilor Proiectului şi să emită înştiinţări publice cu privire la drepturile asupra terenurilor ale Companiei Naţionale Nabucco.
    5. În îndeplinirea obligaţiilor care îi revin şi în măsura în care legea permite acest lucru, statul se va asigura că drepturile asupra terenurilor conferite Companiei Naţionale Nabucco sunt: (i) dreptul exclusiv şi nelimitat de a utiliza, ocupa, poseda, deţine, controla şi construi pe şi/sau sub terenul respectiv din coridorul de construcţie şi/sau coridorul conductei (după caz) în scopul desfăşurării activităţilor Proiectului; şi (ii) dreptul exclusiv şi nelimitat (sub rezerva articolului 12.7 de mai jos) de a restricţiona ori permite conform deciziei discreţionare a Companiei Naţionale Nabucco utilizarea, ocuparea, deţinerea, posesia şi controlul, precum şi construirea pe şi/sau sub coridorul de construcţie şi/sau coridorul conductei (după caz) de către oricare alte persoane.
    6. Statul va depune toate eforturile pentru a sprijini Compania Naţională Nabucco şi pentru a asigura sprijinirea acesteia de către autorităţile de stat relevante în vederea exercitării de către companie a drepturilor asupra terenurilor obţinute conform acestui articol (sub rezerva suportării de către Compania Naţională Nabucco a costurilor legate de acestea). Statul va declara Proiectul ca fiind proiect de interes naţional şi lucrările aferente acestuia ca fiind lucrări de interes public prin luarea măsurilor necesare şi emiterea tuturor legilor şi decretelor ce cad în competenţa sa legislativă.
    7. Statul nu va acorda unei alte persoane, alta decât Compania Naţională Nabucco, fără acordul prealabil scris al companiilor (acest acord nu va fi amânat fără motive întemeiate), drepturile (de ocupare, posesie, utilizare sau altele similare) care nu sunt conforme ori sunt în contradicţie cu exercitarea legală sau folosirea de către companii a drepturilor acordate conform acestui articol ori care ar putea interfera cu exercitarea sau folosirea acestora.
    8. Sub rezerva prezentului acord de sprijin al Proiectului, Compania Naţională Nabucco va aduce la cunoştinţa statului toate datele grafice sau nongrafice acumulate pe parcursul exercitării drepturilor asupra terenurilor şi în cursul identificării coridorului de construcţie.
    9. Compania Naţională Nabucco are dreptul de a propune un coridor de construcţie şi coridorul conductei pentru construcţia Sistemului de conducte Nabucco şi desfăşurarea ulterioară a activităţilor Proiectului. Coridorul de construcţie şi coridorul conductei vor fi desemnate de către Compania Naţională Nabucco şi prezentate statului în vederea aprobării în conformitate cu legile naţionale, iar statul va face toate eforturile pentru a se asigura că aceste aprobări nu sunt amânate sau reţinute fără motive întemeiate.
    ART. 13
    Asigurarea calităţii
    1. Companiile nu vor fi obligate să accepte ca orice gaz natural să fie transportat prin Sistemul de conducte Nabucco dacă gazul natural este de o calitate incompatibilă cu specificaţiile tehnice prevăzute în scris în termenii şi condiţiile generale de utilizare a Sistemului de conducte Nabucco stabilit de Compania Internaţională Nabucco.
    2. În situaţia în care statul, o autoritate de stat şi/sau o entitate de stat determină, fără acordul companiei operatoare, transportul - prin orice tronson al Sistemului de conducte Nabucco - a unor gaze naturale care sunt de o calitate incompatibilă cu specificaţiile tehnice convenite în scris de către părţi, statul se va asigura că companiile sunt compensate faţă de orice pierdere sau prejudiciu rezultat de aici.
    ART. 14
    Protecţia şi siguranţa mediului
    1. Se vor aplica companiilor standardele de mediu şi de siguranţă legate de Proiect conform tuturor licenţelor aplicabile, aprobărilor, permiselor, autorizaţiilor sau scutirilor şi altora necesare în conformitate cu legile naţionale privind mediul înconjurător şi convenţiile internaţionale aplicabile. Acestea vor lua în considerare rezultatele evaluării impactului de mediu realizate cu privire la Sistemul de conducte Nabucco în conformitate cu Principiile "Equator" şi alte cerinţe de mediu ale potenţialilor finanţatori din cadrul Proiectului ("Standarde de mediu").
    2. Prevederile legilor naţionale privind mediul şi ale convenţiilor internaţionale aplicabile se vor aplica companiilor care au obligaţia de a lua măsuri de prevenire sau reparatorii în cazul unei ameninţări iminente privind mediul ori în cazul producerii unui astfel de eveniment, inclusiv scurgere sau eliminare a gazului natural din Sistemul de conducte Nabucco, sau orice alt eveniment care se produce şi care provoacă ori poate provoca daune materiale de mediu sau prezintă un risc pentru sănătate şi siguranţă. La cererea companiilor şi pe cheltuiala acestora, statul, pe lângă obligaţiile pe care le au autorităţile de stat şi/sau entităţile de stat conform acordurilor de Proiect, va utiliza toate mijloacele legale şi rezonabile pentru a facilita disponibilitatea în condiţii de piaţă, cu promptitudine şi în cantităţi rezonabile, a forţei de muncă, materialelor şi echipamentelor care altfel nu ar fi imediat disponibile pentru companii în vederea sprijinirii eforturilor de restabilire sau reparare privind orice eveniment în cazul căruia se aplică legile naţionale.
    ART. 15
    Personalul
    1. Statul se va asigura că fiecare companie, cu respectarea articolelor 15.2 şi 15.3, are dreptul de a angaja sau de a semna contracte, în scopul realizării activităţilor Proiectului, cu persoanele şi personalul acestora (inclusiv cetăţeni ai statului şi ai altor ţări decât statul) care, în opinia companiei, demonstrează că dispun de cunoştinţele, calificările şi experienţa necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi.
    2. Dacă nu se prevede altfel prin prezentul acord de sprijin al Proiectului şi sub rezerva legilor naţionale ale statului, statul va permite libera circulaţie în teritoriul său a persoanelor la care se face referire în articolul 15.1, a bunurilor acestora, destinate utilizării personale, şi a tuturor activelor acestor persoane legate de activităţile Proiectului.
    3. Statul se va asigura că autorităţile de stat nu vor provoca sau permite existenţa oricăror restricţii la intrarea ori ieşirea personalului în legătură cu Proiectul, cu excepţia aplicării legilor privind imigrarea (inclusiv vize şi permise de şedere), a legilor vamale, penale şi altor legi relevante ale statului.
    ART. 16
    Standarde de muncă
    1. Legile privind angajarea şi practicile sau standardele aplicabile Proiectului vor fi reglementările normale stabilite conform legilor naţionale. Nicio condiţie în acest sens nu va fi impusă participanţilor la Proiect suplimentar faţă de standardele aplicabile proiectelor similare.
    2. Toate programele ocupaţionale şi practicile aplicabile cetăţenilor statului care lucrează în cadrul Proiectului în teritoriu, inclusiv programul de lucru, concediile, remuneraţia, beneficiile suplimentare şi standardele privind sănătatea şi siguranţa în muncă, nu vor fi mai puţin avantajoase decât se prevede în legislaţia muncii în statul respectiv, aplicabilă în general cetăţenilor acestui stat.
    ART. 17
    Standarde de impact social
    Standardele de impact social legate de Proiect în baza oricăror licenţe, avize, permise, autorizaţii sau scutiri şi altele asemenea, necesare în conformitate cu legile naţionale, se vor stabili de către Compania Internaţională Nabucco şi vor avea în vedere rezultatele evaluării impactului social realizat în privinţa Sistemului de conducte Nabucco pe o bază conformă cu Principiile "Equator" şi altor cerinţe ale politicilor sociale ale finanţatorilor potenţiali ai Proiectului. După stabilire, acestea vor fi înregistrate în scris (se vor elabora de către companii spre a fi aprobate de către stat, o astfel de aprobare va fi acordată în conformitate cu legile naţionale şi nu va fi amânată în mod nerezonabil).
    ART. 18
    Standarde tehnice
    1. Companiile au dreptul de a aplica un set uniform de standarde tehnice pentru Proiect şi activităţile Proiectului. Aceste standarde tehnice vor fi elaborate de către companii şi supuse aprobării autorităţii de stat relevante (inclusiv orice altă aprobare oficială cerută de legile naţionale), care nu va fi amânată sau reţinută fără temei (şi nu va fi amânată dacă standardele tehnice sunt în conformitate cu standardele internaţionale privind conductele, general acceptate).
    2. Fără a aduce atingere prevederilor conţinute în articolul 11, statul va depune toate eforturile pentru: (i) a lua toate măsurile şi emite legile şi decretele care se încadrează în competenţele sale legislative; (ii) a asigura luarea tuturor celorlalte măsuri; (iii) a promova adoptarea tuturor legilor (acolo unde acestea pot fi adoptate de altă entitate decât statul); şi (iv) a asigura luarea tuturor măsurilor, altele decât cele legislative care, în toate cazurile, sunt necesare pentru a permite adoptarea standardelor tehnice menţionate în articolul 18.1.
    3. Statul va depune toate eforturile pentru a se asigura că nu întreprinde nicio acţiune (inclusiv emiterea unei legi sau a unui decret) care ar putea să nu permită ori să împiedice orice persoană relevantă să se conformeze cu standardele tehnice menţionate în articolul 18.1.
    ART. 19
    Accesul la resurse şi facilităţi
    1. Statul va lua toate măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia şi/sau furniza fiecărei companii, pe cheltuiala acesteia, precum şi oricărui participant la Proiect, la cererea rezonabilă a acestora, pe baza celor mai bune condiţii de piaţă disponibile, toate bunurile, lucrările şi serviciile necesare ori adecvate Proiectului în opinia rezonabilă a companiei care face solicitarea şi care sunt deţinute sau controlate de autoritatea de stat şi/sau entitatea de stat, inclusiv şi fără a se limita la materii prime, electricitate, apă (alta decât apa la care se face referire în articolul 19.2 de mai jos), gazul, facilităţile de comunicare, alte utilităţi, construcţiile terestre şi facilităţile de fabricare, bazele de aprovizionare, navele, facilităţile de import pentru bunuri şi echipamente, depozitele şi mijloacele de transport, precum şi informaţiile care ar putea fi utile activităţilor Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la informaţiile de natură geologică, hidrologică şi drenajul terenului, arheologice şi ecologice cu privire la Proiect.
    2. Statul se va asigura că autorităţile de stat şi/sau entităţile de stat aplicabile vor întreprinde tot ceea ce este legal şi rezonabil pentru a sprijini companiile, la cererea acestora, în obţinerea pentru Proiect, în cele mai bune condiţii disponibile, pe cheltuiala companiilor, apa disponibilă prompt şi de o calitate şi într-o cantitate suficiente în apropierea Sistemului de conducte Nabucco în vederea realizării testelor hidrostatice şi de altă natură ale Sistemului de conducte Nabucco, împreună cu dreptul de a dispune de aceasta la locaţia/locaţiile aflată/aflate în apropierea Sistemului de conducte Nabucco menţionat, la încheierea acestor teste în concordanţă cu Standardele de mediu.
    ART. 20
    Securitate
    1. Începând cu activităţile iniţiale ale Proiectului legate de identificarea şi evaluarea rutei şi continuând pe toată durata Proiectului, statul va depune eforturi să asigure, conform legii naţionale aplicabile, securitatea terenurilor Proiectului, a Sistemului de conducte Nabucco, precum şi a tuturor persoanelor implicate în activităţile Proiectului din teritoriu.
    2. În scopul de a evita sau reduce o pagubă pentru Proiect, statul la cererea şi în consultare cu companiile va întreprinde toate acţiunile legale şi rezonabile în vederea aplicării tuturor dispoziţiilor relevante ale propriei legislaţii privind ameninţarea cu şi/sau cazurile de pierdere ori prejudiciu cauzate de terţi (alţii decât participanţii la Proiect) terenului Proiectului, Sistemului de conducte Nabucco sau pierderi ori daune cauzate persoanelor din teritoriu implicate în activităţile Proiectului din teritoriu care vor include, dar nu se vor limita la protecţia Sistemului de conducte Nabucco în caz de război civil, sabotaj, vandalism, blocadă, revoluţie, răscoală, insurecţie, terorism, răpire, şantaj comercial, crimă organizată sau alte evenimente similare distructive şi va utiliza forţele proprii de securitate în măsura necesară conformării cu această obligaţie.
    3. Prin derogare de la prevederile articolelor 20.1 şi 20.2 de mai sus, fiecare companie va lua, de asemenea, toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea lucrărilor în desfăşurare şi a perimetrelor de depozitare în teritoriu.
    4. Orice cerinţă suplimentară privind măsurile suplimentare de securitate privind Proiectul va fi dusă la îndeplinire de fiecare companie pe cheltuiala proprie şi în conformitate cu legile naţionale ale statului.

    PARTEA a III-a
    Taxe, import/export şi valută

    ART. 21
    Taxe
    Părţile iau notă că prevederile suplimentare privind problemele fiscale relevante la care face referire Acordul Nabucco vor face obiectul unor acorduri separate, inclusiv al unui acord privind preţurile de transfer care va fi semnat după negocierea termenilor săi de către autorităţile de stat relevante ale statelor părţi la Acordul Nabucco, de companii şi de alte Companii Naţionale Nabucco, după caz.
    ART. 22
    Import şi export
    1. Statul va acorda gazului natural şi altor bunuri şi servicii asociate, fie direct sau indirect, în cadrul activităţilor Proiectului, un tratament nu mai puţin favorabil în legătură cu furnizarea, importul şi/sau exportul acestora (după caz) decât cel care ar fi acordat bunurilor şi serviciilor de origine similară care nu sunt asociate Proiectului.
    2. Statul (fără a aduce atingere articolului 31) nu va institui sau menţine nicio interdicţie ori restricţie, indiferent de denumire sau origine, alta decât taxele vamale, taxele ori alte speze prevăzute de legile naţionale, fie că sunt introduse prin cote, licenţe de import sau export ori alt tip de măsuri instituite sau menţinute de stat în privinţa furnizării gazului natural ori a importului ori exportului altor bunuri sau servicii în legătură cu activităţile Proiectului.
    3. Nu vor fi impuse de către stat tarife, taxe şi alte impuneri indiferent de natura acestora aferente sau în legătură cu importul ori exportul în privinţa furnizării de gaz natural sau importul ori exportul altor bunuri sau servicii în privinţa activităţilor Proiectului, printr-o modalitate indirectă de protecţie a produselor ori serviciilor locale sau o impozitare a importurilor ori exporturilor în scopuri fiscale. Nu vor fi impuse astfel de taxe decât dacă acestea reprezintă o aproximare corectă a costului efectiv al derulării procedurilor administrative general adoptate de către state în legătură cu importul sau exportul bunurilor.
    ART. 23
    Valută
    1. Statul confirmă că, pe durata activităţilor Proiectului şi în vederea derulării acestora, toate companiile şi orice alţi participanţi la Proiect vor avea următoarele drepturi, în legătură cu activităţile Proiectului:
    a) de a introduce în teritoriu şi de a scoate din teritoriu valuta străină şi de a utiliza fără restricţii conturi în valută străină în teritoriu şi de a schimba orice valută la cursul pieţei;
    b) de a deschide, menţine şi opera conturi bancare în valuta locală şi alte conturi în teritoriu, precum şi conturi în valută străină şi alte conturi, atât în interiorul, cât şi în afara teritoriului;
    c) de a cumpăra şi/sau schimba monedă locală în şi din valută străină;
    d) de a transfera, deţine şi păstra valuta străină în afara teritoriului;
    e) de a fi scutite de la schimburile valutare obligatorii, dacă există, ale valutei străine în monedă locală sau alt tip de valută;
    f) de a face plăţi externe, fie direct sau indirect, în întregime ori parţiale, în valută străină, sub formă de salarii, indemnizaţii şi alte beneficii la care au dreptul angajaţii străini;
    g) de a plăti contractorii şi contractorii străini în străinătate, fie direct sau indirect, în întregime ori parţial, în valută străină pentru bunurile, lucrările, tehnologia sau serviciile furnizate Proiectului (sub rezerva restricţiilor generale aplicabile cu privire la efectuarea plăţilor în valută în teritoriu); şi
    h) de a efectua orice plăţi prevăzute în Acordul Proiectului în valută străină, cu condiţia respectării restricţiilor obligatorii general aplicabile la efectuarea plăţilor în valută pe teritoriu.
    2. În cazul în care, în scopul prezentului acord de sprijin al Proiectului, este necesar ca o sumă în bani să fie transformată dintr-o valută în alta, cursul de schimb care va fi folosit va avea la bază, pentru toate valutele implicate, cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană.

    PARTEA a IV-a
    Implementare

    ART. 24
    Reprezentanţi autorizaţi
    1. Statul va numi, imediat după intrarea în vigoare a acestui acord de sprijin al Proiectului şi prin notificare scrisă adresată companiilor, un reprezentant autorizat, o agenţie sau un organism prin care companiile vor putea facilita, cu privire la Proiect şi cu respectarea reglementărilor statului, fluxul de informaţii dintre părţi privind dezvoltarea Proiectului în general şi, în special:
    a) emiterea oricăror şi a tuturor drepturilor, vizelor, certificatelor, aprobărilor, licenţelor, avizelor, permiselor, autorizaţiilor, scutirilor şi permisiunilor prevăzute de acest acord de sprijin al Proiectului;
    b) informaţii, documentaţii, date şi alte materiale specificate în acest acord sau în orice alt Acord de Proiect ori în altul corespunzător pentru a demonstra orice acordare de drepturi în baza prezentului sau oricărui Acord de Proiect într-o formă suficientă şi adecvată pentru facilitarea derulării Proiectului ori a activităţilor Proiectului sau a oricărei părţi din acestea;
    c) transmiterea şi primirea notificărilor, certificărilor şi altor comunicări prevăzute în acest acord; şi
    d) orice alte acţiuni în legătură cu autorităţile de stat pentru facilitarea implementării Proiectului.
    2. Fiecare companie va numi unul ori mai mulţi reprezentanţi, comitete sau alte organe funcţionale sau organizaţionale prin care compania va acţiona şi care vor facilita metoda şi modalitatea fiecărei companii de a-şi exercita, la timp şi în mod eficient, drepturile şi/sau de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute ("Reprezentantul/Reprezentanţii companiei").
    3. La numirea reprezentantului/reprezentanţilor companiei, statul are dreptul de a se baza pe comunicările, acţiunile, informările şi notificările efectuate de un reprezentant al companiei, pentru tot ce este legat de aria de competenţă notificată a respectivului reprezentant al companiei, ca şi cum comunicările, acţiunile, informările şi notificările efectuate sunt ale companiei respective. Părţile convin că fiecare companie va avea dreptul, în baza unui preaviz scris, rezonabil, adresat statului, de a înlătura, înlocui sau întrerupe utilizarea unuia ori mai multor reprezentanţi ai companiei.
    4. Fiecare companie şi statul, la cererea uneia sau a celuilalt, vor solicita reprezentaţilor lor să reanalizeze la un moment dat stadiul activităţilor Proiectului şi să discute împreună orice problemă apărută în acest sens.
    ART. 25
    Compania operatoare
    1. Sub rezerva condiţiilor impuse de legile naţionale privind obligativitatea companiilor operatoare de a se înregistra în vederea desfăşurării activităţii şi de a fi autorizate în conformitate cu legile naţionale din teritoriu, Compania Naţională Nabucco are dreptul de a înfiinţa, deţine şi controla şi/sau numi ori selecta una sau mai multe companii operatoare (care pot fi, la latitudinea Companiei Naţionale Nabucco, un acţionar sau un afiliat al unui acţionar) care au fost constituite în orice jurisdicţie în interiorul ori în afara teritoriului.
    2. Companiile au dreptul de a numi o companie operatoare (care poate fi, la alegerea Companiei Naţionale Nabucco, un acţionar ori afiliat al unui acţionar) care să exercite conform instrucţiunilor Companiei Naţionale Nabucco oricare sau toate drepturile companiilor rezultând din acordurile de Proiect ori să furnizeze servicii în acest sens.
    3. Statul convine împreună cu companiile să respecte obligaţiile care îi revin conform articolului 8 din Acordul Nabucco.
    ART. 26
    Condiţiile cererii
    1. La solicitarea unei companii sau a oricăruia dintre participanţii la Proiect, astfel cum aceştia vor fi numiţi de companii, statul va furniza ori va cere autorităţilor de stat relevante să furnizeze o listă completă şi corespunzătoare a tuturor documentelor necesare în vederea obţinerii licenţelor, avizelor, permiselor, autorizaţiilor, scutirilor, vizelor, certificatelor, aprobărilor sau permisiunilor ("Condiţiile cererii") de către fiecare companie şi participant la Proiect numit de aceasta în vederea desfăşurării activităţilor Proiectului. Oricare dintre companii sau ceilalţi participanţi la Proiect vor considera aceste cerinţe enumerate în Condiţiile cererii ca fiind complete şi corecte, acestea fiind singurele condiţii ale cererii necesare în vederea efectuării cererii respective.
    2. Sub rezerva prezentării Condiţiilor cererii, statul va acorda sau va depune toate eforturile (cu condiţia îndeplinirii tuturor condiţiilor obiective aplicate în mod normal), cu prioritate (însă în conformitate cu legile naţionale relevante) toate licenţele, avizele, permisele, autorizaţiile, scutirile, vizele, certificatele, aprobările şi permisiunile necesare ori corespunzătoare în opinia companiilor, care să le permită acestora şi tuturor participanţilor la Proiect desemnaţi să desfăşoare toate activităţile Proiectului la timp şi de o manieră sigură şi eficientă şi/sau să îşi exercite drepturile şi să îşi îndeplinească obligaţiile conform acordurilor de Proiect, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:
    a) utilizarea şi beneficiul drepturilor asupra terenurilor, sub rezerva prevederilor articolului 12;
    b) operaţiunile de vămuire;
    c) licenţe de furnizare de gaze şi licenţe de import/export;
    d) vize, permise de şedere şi de lucru;
    e) drepturi de închiriere sau, unde este cazul, de achiziţionare a spaţiilor de birouri şi locuinţe pentru angajaţi;
    f) dreptul de a deschide şi menţine conturi bancare;
    g) drepturi şi licenţe pentru funcţionarea facilităţilor de comunicaţii şi telemetrie (inclusiv acordarea unui număr suficient de frecvenţe radio şi telecomunicaţii exclusive cerute de fiecare companie pentru a permite funcţionarea uniformă şi eficientă a Sistemului de conducte Nabucco în teritoriu şi în afara acestuia) pentru desfăşurarea eficientă şi în siguranţă a activităţilor Proiectului;
    h) dreptul de a înfiinţa sucursale, sedii permanente, afiliaţi, filiale, birouri şi alte forme de activitate sau de prezenţă în teritoriu care sunt în mod rezonabil necesare în opinia oricărui participant la Proiect în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor Proiectului, inclusiv dreptul de a închiria ori, atunci când este cazul, de a cumpăra sau achiziţiona proprietăţi imobiliare ori proprietăţi personale necesare pentru activităţile Proiectului sau pentru a administra activităţile ori interesele din cadrul Proiectului;
    i) dreptul de utilizare a vehiculelor şi a altor echipamente tehnice în conformitate cu legile naţionale relevante, dreptul de a opera aeronave, nave şi alte ambarcaţiuni în teritoriu; şi
    j) aprobări de mediu şi siguranţă.

    PARTEA a V-a
    Răspunderea contractuală

    ART. 27
    Răspunderea companiilor
    1. Sub rezerva prevederilor articolelor 27.2, 27.3 şi 27.4 şi fără a aduce atingere dreptului statului de a cere îndeplinirea de către companii a tuturor obligaţiilor care le revin acestora conform prezentului acord de sprijin al Proiectului, fiecare companie va avea faţă de stat răspunderea de a compensa orice pierdere sau prejudiciu cauzate de ori rezultând din încălcarea obligaţiilor sale din prezentul acord de sprijin al Proiectului.
    2. Nicio companie nu va avea vreo răspundere în baza articolului 27.1 de mai sus, dacă şi în măsura în care pierderea sau prejudiciul este cauzat(ă) ori rezultă dintr-o încălcare de către stat sau o autoritate de stat şi/sau entitate de stat a oricărei îndatoriri ori obligaţii legale, incluzând dar fără a fi limitate la cele rezultând din prezentul acord de sprijin al Proiectului.
    3. Răspunderea fiecărei companii faţă de terţi (alţii decât statul ori autorităţile de stat şi/sau entităţile de stat) cu privire la pierderea sau prejudiciul suferit de aceştia ca urmare a desfăşurării de către companie a activităţilor proiectului va fi aceea expres prevăzută de prezentul acord de sprijin al Proiectului ori de legile naţionale.
    4. În cazul în care pierderea sau prejudiciul este provocat din vina fie (i) a persoanei ori entităţii care a suferit pierderea sau dauna respectivă ori (ii) a persoanei ori entităţii faţă de care persoana ori entitatea care a suferit pierderea sau prejudiciul respectiv este responsabilă, atunci compensaţia poate fi redusă ori respinsă luând în considerare toate circumstanţele.
    5. Compensaţiile pecuniare plătibile în baza acestui articol vor fi, dacă statul solicită aceasta, achitate în valută convertibilă.
    6. Nicio companie nu va răspunde faţă de stat sau orice altă autoritate de stat şi/sau entitate de stat sau orice altă persoană pentru daune care depăşesc costul compensaţiei.
    7. Răspunderea companiilor faţă de stat în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului va fi solidară.
    8. Răspunderea pentru pierderea de profit va surveni numai în caz de încălcare intenţionată sau din neglijenţa gravă de către acea parte a obligaţiilor sale în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului.
    ART. 28
    Răspunderea statului
    1. Fără a aduce atingere dreptului companiilor de a cere îndeplinirea de către stat sau de oricare autoritate de stat şi/sau entitate de stat a obligaţiilor care le revin acestora prin prezentul acord de sprijin al Proiectului ori care decurg din orice alt acord de proiect, statul va furniza o compensaţie pecuniară conform celor prevăzute în acest articol pentru orice pierdere sau prejudiciu dovedit, cauzat ori care decurge din (şi pentru costurile survenite la o companie pentru remedierea în măsura în care este posibil a daunelor aduse mediului cauzate sau decurgând din) următoarele:
    a) neîndeplinirea de către stat sau de către o autoritate de stat şi/sau entitate de stat, ca urmare a unei acţiuni ori a unei inacţiuni, a tuturor obligaţiilor conform prezentului acord de sprijin al Proiectului sau conform oricărui alt Acord de Proiect ori în orice alt mod;
    b) orice prezentare inexactă făcută de stat sau de o autoritate de stat şi/sau entitate de stat în oricare dintre acordurile de Proiect; şi/sau
    c) orice încălcare a îndatoririlor de către stat sau o autoritate de stat şi/sau entitate de stat.
    2. Statul va compensa companiile faţă de orice răspundere faţă de terţi pentru pierderea sau prejudiciul care decurge din ori în legătură cu evenimente care provoacă sau ar putea provoca daune materiale de mediu ori riscuri materiale în privinţa sănătăţii şi siguranţei, dacă, în ciuda existenţei standardelor corespunzătoare de siguranţă conform articolului 14, pierderile sau daunele respective au fost cauzate de conformarea cu o măsură obligatorie impusă de stat ori de o autoritate de stat şi/sau entitate de stat, atunci când are loc o pierdere prin scurgere sau emitere de gaze (alta decât o măsură implementată în vederea remedierii unei încălcări a obligaţiilor oricărei companii).
    3. Dacă persoana sau entitatea care a suferit dauna (ori o persoană faţă de care aceasta este răspunzătoare conform legilor aplicabile) a cauzat din vina sa dauna respectivă sau a contribuit la aceasta, compensaţia poate fi redusă ori respinsă prin luarea în considerare a tuturor circumstanţelor.
    4. Orice sentinţă arbitrală sau cerere de plată (cu condiţia ca, în cazul cererii de plată, aceasta să nu fi fost contestată de o autoritate de stat şi/sau entitate de stat) va fi executată de către stat în termen de treizeci (30) de zile de la primirea respectivei sentinţe arbitrale ori a cererii de plată.
    5. Cu privire la toate compensaţiile pecuniare în baza acestui articol, toate sumele vor fi, dacă astfel solicită compania, exprimate şi plătite în orice valută convertibilă, pe baza cursului de schimb al pieţei pentru valuta respectivă valabil la închiderea zilei de tranzacţionare a Băncii Centrale Europene de la data plăţii.
    6. În nicio situaţie, obligaţia statului de a plăti despăgubiri în baza acestui articol sau altfel nu va include daune punitive ori sancţionatoare.
    7. Statul nu va avea nicio răspundere în baza articolului 28.1 de mai sus dacă şi în măsura în care pierderea sau prejudiciul este cauzat(ă) ori rezultă din încălcarea de către un deţinător de interese a oricărei îndatoriri sau obligaţii legale, inclusiv, dar fără a se limita la cele decurgând din prezentul acord de sprijin al Proiectului sau orice alt Acord de Proiect.
    8. Fără a aduce atingere altor prevederi din prezentul acord de sprijin al Proiectului, răspunderea statului nu se va extinde la nicio obligaţie a unei entităţi de stat din cadrul unui Acord de Proiect care a fost asumată de o astfel de entitate de stat în calitate de participant la Proiect.
    9. Răspunderea pentru pierderea de profit va surveni numai în caz de încălcare intenţionată sau din neglijenţa gravă de către acea parte a obligaţiilor sale în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului.
    ART. 29
    Natura obligaţiilor statului
    Statul este de acord să nu considere încălcare a prezentului acord de sprijin al Proiectului de către companii dacă o modificare a legii le împiedică să îl respecte.
    ART. 30
    Forţa majoră
    1. Orice parte răspunzătoare pentru neîndeplinirea de către acea parte sau îndeplinirea cu întârziere a unei obligaţii ori a unei părţi a acesteia conform prezentului acord de sprijin al Proiectului, alta decât o obligaţie de plată a unei sume de bani, va fi exonerată de răspundere pentru această neîndeplinire ori îndeplinire cu întârziere în măsura în care a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită în prezentul acord de sprijin al Proiectului.
    2. Forţa majoră va fi limitată la evenimentele de forţă majoră şi efectele care rezultă din acestea care împiedică sau întârzie îndeplinirea obligaţiilor părţii respective ori a unei părţi din acestea şi care nu pot fi controlate în mod rezonabil, care privesc evenimente sau cauze care nu sunt determinate de ori la care nu a contribuit neglijenţa părţii respective (sau, atunci când această parte este statul, o entitate de stat sau o autoritate de stat) sau de încălcarea de către o astfel de persoană a prezentului acord de sprijin al Proiectului ori a oricărui alt Acord de Proiect. Cazurile de forţă majoră vor fi următoarele:
    a) dezastre naturale (condiţii meteorologice extreme, accidente sau explozii, cutremure de pământ, alunecări de teren, tornade, inundaţii, incendii, fulgere, tsunami, erupţii vulcanice, valuri de presiune supersonică, contaminări nucleare, epidemii ori alte evenimente sau întâmplări naturale similare);
    b) mişcări structurale sau de subsidenţă care afectează o parte ori mai multe părţi din Sistemul de conducte Nabucco;
    c) greve;
    d) incapacitatea de a obţine bunurile, materialele, serviciile sau tehnologia necesară, incapacitatea de a obţine ori păstra mijloacele de transport necesare;
    e) acte de război, invazii, conflicte armate, acte ale unor inamici străini sau blocade;
    f) acte de răzvrătire, răscoale, tulburări civile, greve de natură politică, acte de terorism, insurecţii sau sabotaj;
    g) acte de boicot internaţional, sancţiuni, embargouri internaţionale împotriva unor state suverane, altele decât statul; şi
    h) orice modificare a legii care afectează îndeplinirea obligaţiilor oricărei companii în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului şi despre care compania notifică conform articolului 30.3 de mai jos.
    3. Dacă o parte este împiedicată sau întârziată de la îndeplinirea obligaţiilor din prezentul acord de sprijin al Proiectului ori a unei părţi din acestea ca urmare a forţei majore, partea respectivă are obligaţia de a notifica prompt în scris celeilalte/celorlalte părţi faţă de care are obligaţiile respective. Notificarea:
    a) va specifica obligaţiile sau partea din obligaţii pe care partea în cauză nu le poate îndeplini;
    b) va descrie în întregime cazul de forţă majoră;
    c) va estima cât timp va mai continua cazul de forţă majoră; şi
    d) va specifica măsurile propuse să fie adoptate de ea (sau ele) în vederea remedierii ori diminuării efectelor cazului de forţă majoră.
    4. În urma notificării conform articolul 30.3 de mai sus şi atât timp cât va continua forţa majoră vor fi suspendate toate obligaţiile sau o parte dintre acestea care nu pot fi îndeplinite datorită forţei majore, altele decât obligaţiile de plată.
    5. Orice parte care este împiedicată să îşi îndeplinească obligaţiile sale sau o parte din acestea (altele decât obligaţia de a plăti sume de bani) ca urmare a forţei majore va întreprinde tot ceea ce este rezonabil la dispoziţia sa şi va cheltui fondurile necesare şi rezonabile pentru înlăturarea ori remedierea forţei majore şi reluarea îndeplinirii obligaţiilor cât mai curând posibil.
    6. Atunci când statul este împiedicat să îşi îndeplinească obligaţiile sale sau o parte din acestea (altele decât obligaţia de a plăti sume de bani) ca urmare a forţei majore, acesta va întreprinde tot ceea ce este rezonabil la dispoziţia sa şi se va asigura că autorităţile de stat şi/sau entităţile de stat relevante vor întreprinde tot ceea ce este rezonabil la dispoziţia lor pentru a diminua pierderile suferite de orice companie sau participant la Proiect pe perioada continuării forţei majore şi ca urmare a acesteia.
    7. Orice companie care este împiedicată să îşi îndeplinească obligaţiile sale sau o parte din acestea (altele decât obligaţia de a plăti sume de bani) ca urmare a forţei majore va întreprinde tot ceea ce este rezonabil la dispoziţia sa pentru a diminua pierderile suferite de stat, o autoritate de stat, entitate de stat ori participant la Proiect pe durata forţei majore şi ca urmare a acesteia.

    PARTEA a VI-a
    Prevederi finale

    ART. 31
    Modificarea discriminatorie a legii
    1. În baza articolului 7.1 din Acordul Nabucco, statul va despăgubi companiile conform termenilor prezentului articol 31 pentru consecinţele oricărei modificări discriminatorii a legii care are ca efect: (i) limitează, este incompatibil sau împiedică implementarea Proiectului Nabucco; (ii) limitează, scade sau afectează negativ valoarea Proiectului Nabucco ori echilibrul economic sau orice drepturi, compensaţii ori protecţii garantate sau rezultând din prezentul acord ori din oricare Acord de Proiect; sau (iii) impune (în mod direct sau indirect) orice costuri de modificare a legii oricărei companii ori participant la Proiect.
    2. Dacă o modificare discriminatorie a legii este adoptată în condiţiile prevăzute de articolul 31.1 de mai sus, orice companie, în termen de trei (3) luni de la data la care, ţinând cont de măsurile rezonabile de diligenţă, şi-a dat seama de efectul modificării discriminatorii a legii, va notifica statului în scris în acest sens. În termen de nouăzeci (90) de zile de la primirea acestei notificări de către stat, fiecare companie şi statul vor depune eforturi în vederea soluţionării pe cale amiabilă a acestei probleme prin negocieri.
    3. După încheierea negocierilor la care se face referire în articolul 31.2 de mai sus, dacă companiile şi statul nu soluţionează problema pe cale amiabilă, statul va despăgubi companiile afectate în conformitate cu articolului 31.1 de mai sus. În acest caz, aceste plăţi vor fi purtătoare de dobândă la o rată de piaţă rezonabilă care nu va fi mai mică decât rata la care beneficiarul plăţilor se poate împrumuta singur. Această dobândă se va calcula de la data ori datele apariţiei efectelor relevante până la data sau datele la care plăţile respective au fost primite de la stat.
    4. Statul nu va fi obligat să despăgubească companiile în baza articolului 31 în măsura în care se asigură că companiile sunt protejate de consecinţele materiale negative cauzate de această modificare discriminatorie a legii.
    5. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale articolului 31, statul nu va avea nicio obligaţie în legătură cu o modificare a legii privind standardele de mediu, sociale sau tehnice şi care ar fi o modificare discriminatorie a legii în sensul că afectează întreprinderile care desfăşoară activităţi de aceeaşi natură cu activităţile Proiectului într-o măsură mai mare decât afectează alte întreprinderi.
    ART. 32
    Expropriere
    1. Nicio investiţie (în înţelesul din Tratatul Cartei Energiei) în proprietatea sau care foloseşte unui participant la Proiect în legătură cu Proiectul, direct ori indirect, nu va fi naţionalizată, expropriată sau supusă uneia ori mai multor măsuri care au un efect echivalent naţionalizării sau exproprierii (în cele ce urmează Exproprierea), cu excepţia cazurilor în care aceste exproprieri:
    a) se efectuează într-un scop care este de interes public;
    b) nu sunt discriminatorii;
    c) se efectuează în cadrul procesului normal al aplicării legii; şi
    d) sunt însoţite de plata imediată, corespunzătoare şi efectivă a unei compensaţii în conformitate cu articolul 13 al Tratatului Cartei Energiei.
    2. Orice dispută legată de acest articol poate fi supusă, în orice moment, de către părţi pentru a fi soluţionată în baza articolului 37, cu excepţia disputelor pentru care arbitrajul este exclus în conformitate cu prevederile aplicabile ale legilor naţionale, legilor Uniunii Europene sau ale dreptului internaţional.
    ART. 33
    Încetarea valabilităţii
    1. Cu excepţia prevederilor exprese ale acestui articol 33, nicio parte nu va proceda la amendarea, anularea, încetarea valabilităţii, declararea nevalabilităţii ori neaplicabilităţii, respingerea sau orice altă încercare de a evita ori limita prezentul acord de sprijin al Proiectului sau orice alt Acord de Proiect, fără consimţământul prealabil scris al celorlalte părţi.
    2. În cazul în care nicio companie nu a demarat faza de construcţie a Sistemului de conducte Nabucco cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016 din orice alt motiv în afara forţei majore sau neîndeplinirea la timp de către stat ori o autoritate de stat sau entitate de stat a obligaţiilor care le revin în timp util, statul are dreptul de a transmite o notificare scrisă companiilor privind încetarea valabilităţii acestui acord de sprijin al Proiectului. Încetarea valabilităţii va intra în vigoare după expirarea perioadei de o sută optzeci (180) de zile de la data primirii de către companii a notificării privind încetarea valabilităţii, dacă în această perioadă de o sută optzeci (180) de zile oricare dintre companii nu ia măsuri pentru începerea fazei de construcţie a Sistemului de conducte Nabucco. Dacă în termen de treizeci (30) de zile de la data la care se face referire mai sus statul nu a transmis notificarea privind încetarea valabilităţii, dreptul statului de a-i înceta valabilitatea se stinge, iar prezentul acord de sprijin al Proiectului va continua să fie pe deplin în vigoare în conformitate cu prevederile conţinute în acesta. Mai mult, termenul de 31 decembrie 2016 va fi prelungit dacă şi în măsura în care apar întârzieri cauzate de neîndeplinirea sau refuzul de a îndeplini la timp, de către o autoritate de stat ori entitate de stat, a obligaţiilor care le revin în legătură cu activităţile Proiectului. Statul poate, de asemenea, prelungi această dată în măsura în care apar întârzieri cauzate de neîndeplinirea la timp sau refuzul companiilor de a îndeplini obligaţiile care le revin în conformitate cu orice Acord de Proiect.
    3. În orice moment înainte de data de 31 decembrie 2016, oricare dintre companii, în cazul în care decide că nu mai există nicio posibilitate rezonabilă de a dezvolta, finanţa, construi şi comercializa cu succes capacitatea în Sistemul de conducte Nabucco în condiţii comerciale acceptabile, poate înceta valabilitatea prezentului acord de sprijin al Proiectului cu un preaviz scris cu cel puţin o sută optzeci (180) de zile înainte.
    4. Oricare dintre părţi poate, în urma unei notificări scrise (notificare) transmise celorlalte părţi, să înceteze valabilitatea prezentului acord de sprijin al Proiectului dacă, după încheierea perioadei iniţiale de funcţionare, o altă parte comite o încălcare substanţială a obligaţiilor conform prezentului acord de sprijin al Proiectului, iar partea care şi-a încălcat obligaţiile nu întreprinde niciuna dintre acţiunile enumerate mai jos, în termen de o sută optzeci (180) de zile de la data primirii notificării, respectiv fie:
    a) remedierea încălcării şi a efectelor acesteia într-o manieră rezonabil satisfăcătoare pentru partea care a emis notificarea (sau începerea măsurilor corespunzătoare de remediere şi de conformare cu acestea); sau
    b) (în cazul unei încălcări care nu poate fi remediată în sine) introducerea şi conformarea cu măsurile rezonabil satisfăcătoare pentru cealaltă parte de prevenire a reapariţiei acestei încălcări, cu condiţia ca acest lucru să nu împiedice încetarea valabilităţii în situaţia în care partea care şi-a încălcat obligaţiile nu a reuşit în trecut să se conformeze unor astfel de măsuri luate în legătură cu o încălcare similară precedentă.
    5. Niciuna dintre părţi nu are dreptul de a înceta valabilitatea prezentului acord de sprijin al Proiectului ca urmare a unei încălcări substanţiale în condiţiile articolului 33.4, dacă nu poate demonstra că există motive rezonabile de a considera că despăgubirile datorate ca urmare a încălcării respective nu ar constitui un remediu adecvat pentru acea încălcare sau că partea care şi-a încălcat obligaţiile nu a plătit despăgubirile respective după ce s-a stabilit în mod definitiv că aceste despăgubiri sunt datorate de aceasta din urmă.
    6. Fără a aduce atingere prevederilor acestui articol 33, nicio parte nu este îndreptăţită să înceteze valabilitatea prezentului acord de sprijin al Proiectului dacă încălcarea respectivă este cauzată sau rezultă dintr-o încălcare comisă de partea respectivă (sau, dacă acea parte este statul, de o autoritate ori entitate de stat) a unui Acord de Proiect, indiferent care ar fi acesta.
    7. Părţile vor purta consultări pe o perioadă de şaizeci (60) de zile de la notificare (sau o perioadă mai lungă dacă este agreată de ambele părţi) cu privire la măsurile care ar putea duce la evitarea încetării valabilităţii.
    8. Această clauză este supusă oricăror înţelegeri dintre stat şi finanţatori ca urmare a articolului 5.2, cu condiţia ca, în orice moment, aceşti finanţatori să îşi îndeplinească în întregime drepturile şi obligaţiile care le revin în baza acestor înţelegeri şi să remedieze încălcările comise de companie în termen de 180 de zile de la încălcare sau într-o altă perioadă rezonabilă agreată de finanţatori şi de stat.
    9. Expirarea sau încetarea valabilităţii prezentului acord de sprijin al Proiectului nu va afecta în sine proprietatea companiilor (sau a succesorilor ori cesionarilor permişi) în ceea ce priveşte drepturile asupra terenurilor ori Sistemul de conducte Nabucco sau continuarea drepturilor acestora de a opera conducta şi comercializa capacitatea acesteia (inclusiv drepturile acordate conform articolului 7 şi anexei din prezentul acord de sprijin al Proiectului), cu condiţia conformării cu alte cerinţe aplicabile conform legilor naţionale.
    10. Încetarea valabilităţii prezentului acord de sprijin al Proiectului se va face fără a aduce atingere:
    a) drepturilor părţilor care respectă îndeplinirea în întregime a obligaţiilor care au izvorât anterior încetării valabilităţii; şi
    b) continuării tuturor derogărilor şi garanţiilor acordate în favoarea unei părţi (sau fostă parte).
    ART. 34
    Succesori şi cesionari permişi
    1. Statul este de acord că drepturile şi obligaţiile fiecărei companii în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului includ şi dreptul de a transfera aceste drepturi conform prezentului acord de sprijin al Proiectului în conformitate cu prevederile acestui articol 34.
    2. Ca urmare a oricăror înţelegeri convenite în baza articolului 5.2, fiecare companie are dreptul de a cesiona cu titlu de garanţie oricărui finanţator toate drepturile şi obligaţiile sale conform prezentului acord de sprijin al Proiectului, cu condiţia ca finanţatorii să îşi ia, în prealabil, angajamentul că, la aplicarea de către finanţatori a drepturilor astfel cedate, finanţatorul va accepta, în ceea ce priveşte statul, toate obligaţiile companiei în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului.
    3. Orice companie are dreptul de a cesiona totalitatea drepturilor sale în baza acestui acord de sprijin al Proiectului unui afiliat, cu condiţia ca acest afiliat să dispună de capacitatea financiară şi tehnică necesară pentru a îndeplini obligaţiile companiei din prezentul acord de sprijin al Proiectului. Cesionarea drepturilor către afiliat intră în vigoare la primirea de către stat a unei notificări scrise (cu condiţia ca părţile să se conformeze tuturor formalităţilor impuse de legea naţională privind cesionarea, inclusiv executarea unor acorduri, pe care se angajează să le realizeze neîntârziat şi fără a amâna consimţământul necesar). În aceste condiţii, compania care efectuează cesiunea va rămâne responsabilă în privinţa obligaţiilor sale din prezentul acord de sprijin al Proiectului după data intrării în vigoare a cesiunii respective.
    4. Orice companie poate cesiona numai drepturile şi obligaţiile sale în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului oricărei altei entităţi, afiliată sau nu, cu acordul prealabil scris al statului, care nu va fi reţinut ori amânat în mod nejustificat de către stat. O asemenea cesiune va intra în vigoare la emiterea de către stat a acordului scris (cu condiţia ca părţile să se conformeze tuturor formalităţilor impuse de legea naţională privind transferul, inclusiv executarea oricăror acorduri necesare, pe care se angajează să le îndeplinească neîntârziat şi fără a reţine sau a amâna consimţământul necesar). În aceste condiţii, compania care efectuează cesiunea nu va mai avea nicio responsabilitate cu privire la obligaţiile sale în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului după data intrării în vigoare a cesiunii respective (altele decât cele privind orice încălcare existentă a acestor obligaţii).
    5. Orice drept acordat sau pus la dispoziţie în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului este acordat de către stat în legătură cu executarea Proiectului şi a activităţilor Proiectului de către companii. Statul este de acord ca toţi participanţii la Proiect, prin această participare la Proiect, să beneficieze de toate drepturile acordate prin orice Acord de Proiect la care este parte.
    ART. 35
    Renunţare la imunitate
    În măsura în care statul poate fi îndreptăţit, în faţa unui organism judiciar sau cvasijudiciar ori tribunal de arbitraj, să revendice pentru sine activele sale, veniturile sau proprietatea sa, imunitate de proces, jurisdicţie, aplicare, executare, sechestru sau orice altă procedură legală în legătură cu prezentul acord de sprijin al Proiectului, statul acceptă în mod irevocabil să nu invoce şi să renunţe în mod irevocabil la această imunitate, în măsura cea mai mare permisă de legile naţionale.
    ART. 36
    Scoatere din funcţiune
    1. Obligaţiile companiilor privind scoaterea din funcţiune a Sistemului de conducte Nabucco după încetarea duratei utile de viaţă tehnică şi economică a acestuia vor fi cele prevăzute de legile naţionale. Fiecare companie are dreptul de a moderniza, modifica, extinde durata de viaţă utilă tehnică şi economică a Sistemului de conducte Nabucco şi/sau de a-l înlocui cu respectarea cerinţelor general aplicabile la momentul relevant. Nicio cerinţă nu va fi impusă vreunei companii în legătură cu scoaterea din funcţiune a Sistemului de conducte Nabucco care să depăşească sau să difere prin natura sa de cerinţele care s-ar aplica conform legilor naţionale altor sisteme de conducte, cu excepţia situaţiei în care este nevoie să se ţină cont în mod obiectiv de caracteristicile fizice şi tehnice respective ale conductelor şi rutelor implicate.
    2. Drepturile companiilor în baza acestui articol vor continua după expirarea sau încetarea valabilităţii acestui acord de sprijin al Proiectului.
    ART. 37
    Soluţionarea disputelor
    1. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 32.2, orice dispută intervenită între părţi care rezultă din prezentul acord de sprijin al Proiectului sau care este legată într-un fel ori altul de prezentul acord de sprijin al Proiectului şi/sau rezultă din activităţile Proiectului (inclusiv formarea acestui acord de sprijin al Proiectului şi orice chestiuni legate de arbitrabilitatea ori de existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii prezentului acord de sprijin al Proiectului) (Dispută) va fi în mod definitiv soluţionată prin arbitraj, în baza prezentului articol 37, cu excluderea oricărei altei metode.
    2. Dacă o dispută nu este soluţionată prin corespondenţă sau negocieri în termen de douăzeci (20) de zile, atunci - dacă părţile nu convin altfel - această dispută va fi supusă Curţii de Arbitraj a Camerei Internaţionale şi se va soluţiona, conform Regulilor de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ, de către 3 arbitri, numiţi în conformitate cu regulile menţionate.
    3. Locul arbitrajului va fi Geneva, Elveţia. Limba de arbitraj va fi limba engleză.
    4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului vor continua după apariţia disputei şi pe parcursul procedurilor de arbitraj.
    5. Toate plăţile datorate în baza deciziei arbitrale finale se vor efectua în moneda locală sau în orice valută convertibilă şi, în conformitate cu prevederile acestui acord de sprijin al Proiectului privind sumele datorate şi scadente, vor include dobânda calculată la rata agreată a dobânzii începând de la 30 de zile de la data deciziei de arbitraj până la data achitării integrale.
    6. Părţile autorizează Tribunalul de arbitraj, în mod expres, să dispună executarea specifică a obligaţiilor ce decurg din prezentul acord de sprijin al Proiectului, în special a obligaţiilor privind depunerea de "eforturi rezonabile" sau a obligaţiilor similare ce necesită cooperarea dintre debitor şi creditor.
    ART. 38
    Legea aplicabilă
    1. Prezentul acord de sprijin al Proiectului (inclusiv formarea acestui acord de sprijin al Proiectului şi orice aspecte legate de existenţa, valabilitatea sau încetarea valabilităţii prezentului acord de sprijin al Proiectului), precum şi orice dispute apărute în cadrul acestuia sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu dreptul material al Elveţiei.
    2. Prevederile legilor naţionale vor fi interpretate în conformitate cu legile statului.
    ART. 39
    Notificări
    1. Orice notificare, aprobare, consimţământ sau altă comunicare transmisă în cadrul prezentului acord de sprijin al Proiectului ori în legătură cu acesta (Notificare în această clauză):
    a) se va efectua în scris, în limbile engleză şi română, precum şi în orice altă limbă impusă de legile naţionale;
    b) va fi considerată ca fiind valabil transmisă sau efectuată atunci când este transmisă personal ori prin serviciu de curierat recunoscut pe plan internaţional sau transmisă pe fax părţii faţă de care există obligaţia ori permisiunea de a efectua comunicarea respectivă, la adresa sau numărul de fax al părţii respective menţionate mai jos şi în atenţia persoanei specificate ori la o altă adresă sau număr de fax şi/sau în atenţia persoanei specificate la un moment dat prin notificare de către partea relevantă, în conformitate cu prevederile acestui articol; şi
    c) pentru evitarea oricăror confuzii, o notificare transmisă prin intermediul poştei electronice nu va fi luată în considerare ca fiind valabil transmisă.
    Informaţiile relevante pentru fiecare parte la data prezentului acord de sprijin al Proiectului sunt:

    România
    Nume: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    Adresa: Calea Victoriei nr. 152, Bucureşti, România
    Fax: +40 21 2025177
    În atenţia: Ministrului
    Nabucco Gas Pipeline International GmbH
    Adresa: Floridotower, Floridsdorfer Hauptstra\f2âe 1, 1210 Viena, Austria
    Fax: +43 (1) 27 777 5211
    În atenţia: Directorului general
    Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L.
    Adresa: Mediaş, Str. Cristalului nr. 4B, judeţul Sibiu, România
    Fax: +40 269 806 401
    În atenţia: Directorului general
    2. În absenţa unei dovezi că o notificare a fost comunicată anterior, orice notificare va produce efecte din momentul în care este considerată ca fiind primită conform articolului 39.3 de mai jos.
    3. Cu respectarea articolului 39.4 de mai jos, o notificare este considerată ca fiind primită:
    a) în cazul notificării transmise personal la adresa destinatarului, în momentul livrării la adresa respectivă;
    b) în cazul notificării transmise prin servicii de curierat recunoscute pe plan internaţional, în momentul în care curierul recunoscut pe plan internaţional a livrat comunicarea sau documentul respectiv la adresa relevantă şi a obţinut o confirmare de primire semnată; sau
    c) în cazul transmiterii pe fax, în momentul tipăririi raportului de confirmare a transmisiei fax prin care se confirmă că faxul a fost trimis în întregime la numărul de fax al destinatarului. Orice notificare transmisă pe fax va fi urmată de notificare scrisă care se va transmite în termen de cel mult trei (3) zile lucrătoare prin scrisoare adresată părţii relevante conform adreselor specificate mai sus.
    4. O notificare primită sau considerată a fi primită în conformitate cu articolul 39.3 de mai sus într-o zi care nu este o zi lucrătoare ori după ora 5 după-amiaza într-o zi lucrătoare, considerată după ora locală în locul de destinaţie, va fi considerată ca fiind primită în ziua lucrătoare următoare.
    5. Fiecare parte se angajează să notifice celeilalte părţi prin notificare transmisă în conformitate cu acest articol orice modificare a adresei menţionate dacă aceasta nu mai este valabilă pentru serviciul de notificare.
    ART. 40
    Diverse
    1. Orice amendare ulterioară adusă prezentului acord de sprijin al Proiectului va intra în vigoare şi va fi efectivă doar dacă este în scris, este convenită şi semnată de către toate părţile şi este aprobată şi intră în vigoare în conformitate cu articolul 2 paragraful 1.
    2. Dacă oricare dintre prevederile prezentului acord de sprijin al Proiectului este sau devine nulă ori nu mai produce efecte, acest lucru nu va afecta în niciun fel valabilitatea celorlalte prevederi. Părţile se angajează să înlocuiască o prevedere nulă sau fără efecte cu altă prevedere care produce rezultate economice cât mai apropiate posibil de cele ale prevederii nule ori fără efecte înlocuite.
    3. Nicio renunţare de la un drept, beneficiu, interes sau privilegiu în baza prezentului acord de sprijin al Proiectului nu va produce efecte dacă nu este efectuată în scris. Orice astfel de renunţare se va limita la circumstanţele specifice pentru care a fost efectuată şi nu va implica renunţări suplimentare sau viitoare.
    4. Titlurile din prezentul acord de sprijin al Proiectului sunt introduse pentru facilitare şi nu vor fi luate în considerare la interpretarea prezentului acord de sprijin al Proiectului.
    5. Dacă contextul nu impune altfel, referirile la articole înseamnă referirile la articolele din prezentul acord de sprijin al Proiectului.
    6. Cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, referirea la singular va include şi referirea la plural şi invers, iar orice referire la un gen va include şi referirea la toate celelalte genuri.

    Semnat în localitatea Kayseri la data de 8 iunie 2011, în 3 exemplare originale, în limba engleză.
    ......................................................
    Ion Ariton,
    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
    în numele şi pentru
    România
    ......................................................
    Reinhard Mitschek,
    director general,
    în numele şi pentru
    Nabucco Gas Pipeline International GmbH
    ......................................................
    Vlad Pavlovshi,
    director general,
    în numele şi pentru
    Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L.


    ANEXĂ

                    Principiile extinse ale articolului 7.1
                     din Acordul de sprijin al Proiectului

    1. 50% capacitate rezervată pentru acţionari (extinderea permisiunilor stabilite în articolul 7.1 din Acordul de sprijin al Proiectului)
    Statul va permite ca pe teritoriul său Compania Internaţională Nabucco să elibereze capacitatea sa, pe termen lung, păstrând totuşi o anumită parte din capacitate pentru contractele pe termen scurt. Statul va permite Companiei Internaţionale Nabucco să încheie contracte de capacitate, atât cu (i) acţionarii, companiile afiliate sau cesionarii acestora, cât şi cu/sau (ii) entităţi ale terţelor părţi.

    2. Procedurile de alocare de capacitate (extinderea principiului stabilit în articolul 7.7.1 din Acordul de sprijin al Proiectului)
    2.1. Principii generale
    Statul va permite Companiei Internaţionale Nabucco să implementeze şi să publice mecanisme de alocare de capacitate, atât pentru acţionari, cât şi pentru terţe părţi, într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie, în vederea realizării, printre altele, a următoarelor obiective:
    a) facilitarea dezvoltării competiţiei şi a lichidităţii comerţului de capacitate;
    b) furnizarea unor semnale economice corespunzătoare în vederea utilizării la maximum şi eficient a capacităţii tehnice şi facilitării investiţiilor în infrastructură nouă; şi
    c) evitarea unor bariere nejustificate în calea intrării participanţilor pe piaţă şi a unor impedimente, inclusiv în cazul unor participanţi noi sau al unora mai mici.
    Fără a aduce atingere cerinţelor privind extinderea capacităţii ale articolului 7.1.3 din Acordul de sprijin al Proiectului, statul va permite ca această capacitate de transport să fie oferită prin sezonul deschis în care transportatorii calificaţi vor putea licita în vederea rezervării de capacitate.
    Transportatorii vor avea dreptul de a rezerva capacitate de la punctele de intrare stabilite la punctele definite de ieşire ale Sistemului de conducte Nabucco. Determinarea punctelor de intrare şi/sau de ieşire de către Compania Internaţională Nabucco va lua în consideraţie, printre altele, fezabilitatea economică, financiară şi tehnică.
    2.2. Sezon deschis
    Statul va permite ca procesul de sezon deschis să se desfăşoare conform procedurilor publicate pe site-ul Companiei Internaţionale Nabucco înainte de începerea acestuia şi ca acest sezon deschis să asigure aplicarea condiţiilor obiective, transparente şi nediscriminatorii tuturor transportatorilor (inclusiv entităţilor terţelor părţi şi acţionarilor companiilor afiliate sau cesionarilor acestora) care se califică să participe la acest sezon deschis.
    Invitaţia la licitaţie va stipula capacitatea totală tehnică disponibilă care va fi alocată, numărul şi mărimea volumelor, precum şi procedura de alocare în cazul unei depăşiri a cererii faţă de ofertă. Atât capacitatea de transport fermă, cât şi cea întreruptibilă vor fi oferite pe o bază anuală şi lunară. Invitaţia la licitaţie va fi publicată, pe costul Companiei Internaţionale Nabucco, în monitorul oficial al statului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar procedura de alocare va fi corectă şi nediscriminatorie.
    Sezonul deschis se va desfăşura în două etape. În prima etapă, pot aplica doar acţionarii, companiile afiliate şi cesionarii acestora. În a doua etapă, pot aplica toţi participanţii din piaţă, inclusiv acţionarii, companiile afiliate şi cesionarii acestora. Dacă după a doua etapă nu a fost alocată toată capacitatea, se va organiza a treia etapă de sezon deschis în vederea alocării capacitaţii rămase. După fiecare etapă de sezon deschis, Compania Internaţională Nabucco va furniza autorităţilor de stat o listă a companiilor care au rezervat capacitate în Proiect.

    3. Eliberarea capacităţii neutilizate (extinderea principiului stabilit în articolul 7.1.2 din Acordul de sprijin al Proiectului)
    Statul va permite ca pe teritoriul său Compania Internaţională Nabucco să reutilizeze capacitatea rezervată neutilizată, prin permisiunea oferită transportatorilor care doresc să revândă sau să subînchirieze capacitatea rezervată pe piaţa secundară, în conformitate cu contractele acestora.
    În situaţia în care capacitatea rezervată rămâne neutilizată şi intervine congestia contractuală, această capacitate rezervată neutilizată va fi făcută disponibilă pe piaţa primară în conformitate cu principiul "foloseşti sau pierzi" (UIOLI). Procedurile detaliate care vor fi aplicate pentru reutilizarea capacitaţilor rezervate nefolosite vor fi incluse în contractele de transport pe care Compania Internaţională Nabucco le oferă transportatorilor. Acestea vor fi formulate în cooperare cu şi înaintate spre aprobare autorităţii statului parte în cauză.
    Începând cu încheierea primului an calendaristic de operare a Sistemului de conducte Nabucco, statul va permite ca pe teritoriul său Compania Internaţională Nabucco să vândă o parte din capacitatea tehnică drept capacitate întreruptibilă, prin intermediul unei înregistrări electronice pe internet, în baza datelor privind capacitatea istorică şi de nominalizare, cu următoarele condiţii:
    - să existe o congestie contractuală de capacitate rezervată care a fost vândută pe bază fermă, dar nu este utilizată; şi
    - ca probabilitatea unei neîntreruperi de capacitate vândută pe bază întreruptibilă pentru anul calendaristic următor să fie de cel puţin 90%.
    Vânzarea capacităţii rezervate pe baza unei înregistrări electronice pe internet nu va afecta obligaţia celui care a deţinut iniţial capacitatea rezervată prin contractul de transport de a plăti Companiei Internaţionale Nabucco acea capacitate rezervată. Deţinătorul iniţial al capacitaţii rezervate nu îşi va pierde drepturile şi va fi îndreptăţit să folosească această capacitate rezervată contractată în întregime, prin intermediul unui proces de nominalizare. Veniturile generate prin comercializarea capacitaţii UIOLI pe baze întreruptibile vor aparţine în întregime Companiei Internaţionale Nabucco.
    Statul va permite Companiei Internaţionale Nabucco, care va trebui să estimeze fluxurile aşteptate pe baza unui proces de nominalizare, să facă disponibilă diferenţa dintre capacitatea fermă angajată şi capacitatea nominalizată pe piaţă drept întreruptibilă, pe termen scurt.
    Dacă deţinătorul iniţial al unei capacităţi rezervate nominalizează capacitatea pe care Compania Internaţională Nabucco a revândut-o, transportatorii care au cumpărat asemenea capacitate întreruptibilă (UIOLI) vor fi întrerupţi.
    Orice transportator care a contractat capacitate pe bază întreruptibilă va fi informat în prealabil de către Compania Internaţională Nabucco dacă este subiect al întreruperii, deoarece deţinătorul iniţial de capacitate rezervată a nominalizat o parte sau toată capacitatea contractuală angajată. Un transportator întreruptibil nu va avea dreptul de a refuza această întrerupere.

    4. Metodologia de tarifare (extinderea permisiunii stabilite în articolul 7.1 din Acordul de sprijin al Proiectului)
    4.1. Principiile pentru tarife
    Statul va permite ca, pentru capacitatea vândută, Compania Internaţională Nabucco să încheie contracte de transport cu transportatorii, pe baza cărora transportatorii vor efectua lunar plăţi de capacitate (în euro), determinate pe baza următoarei metodologii. Fiecare contract de transport va aplica această metodologie volumelor, distanţei, timpului, duratei, sezonalităţii implicate şi asupra caracteristicilor ferme, întreruptibile şi a altor caracteristici ale serviciilor furnizate. Contractul de transport va specifica de asemenea alte ajustări la tarifele plătibile de către transportatori în cazul întârzierilor la plată, rezilierii contractului sau modificărilor de legislaţie.
    Următoarea metodologie de tarifare va fi aplicată pentru:
    1) Plăţile de capacitate: vor fi calculate conform tarifului relevant stipulat pentru anul respectiv, înmulţit cu volumul de capacitate rezervată pe care acel transportator l-a contractat [exprimat în Nmc(0°C)/oră], înmulţit cu distanţa capacităţii care a fost angajată [distanţa este calculată ca distanţă (în km) între punctul de intrare în conducta în care transportatorul s-a angajat să livreze gaz şi punctul de ieşire din conductă, pe care transportatorul l-a solicitat Companiei Internaţionale Nabucco pentru livrare de gaz natural]. Pentru clarificare, următoarea formulă stabileşte plata lunară de capacitate:

              fr * Tn * d
        Pm = ─────────────, unde:
                  12


    fr = volumul capacităţii contractate de transportator (exprimată drept debit de gaz orar);
    d = distanţa exprimată în km (între punctul de intrare şi cel de ieşire contractat de transportator);
    Pm = plata pentru serviciile de transport în euro/lună;
    Tn = tariful de transport ajustat pentru anul "n" în euro [(Nmc/oră)*km/an].
    Detalii suplimentare privind această versiune a formulei tarifare sunt prezentate mai jos, iar Compania Internaţională Nabucco şi companiile naţionale Nabucco vor aplica acest tarif în sezonul deschis, în alte proceduri de alocare de capacitate şi în contractele finale de transport.
    2) Tariful: tariful va fi relaţionat cu distanţa [exprimat în euro/Nmc (0°C)/oră*km/an], ceea ce înseamnă că tariful va fi uniform şi se va aplica pe toate secţiunile conductei. Odată ce tariful este stabilit, acesta va fi indexat la data de 1 octombrie a fiecărui an pe baza unei formule de indexare a tarifului care urmează a fi stabilită în contractele de transport pe termen lung între Compania Internaţională Nabucco şi transportatori.
    Tariful va exclude orice taxe, speze sau alte taxe de natură similară. Acestea vor fi impuse transportatorului de către Compania Internaţională Nabucco, dacă la rândul lor sunt impuse Companiei Internaţionale Nabucco pentru furnizarea serviciilor de transport.
    3) Calcularea tarifului: tariful final care va fi plătit de către transportatorii individuali va rezulta dintr-o metodologie de tarifare. În formularea metodologiei de tarifare şi, în consecinţă, a tarifului final vor fi respectaţi următorii factori şi obiective:
    a) recuperarea eficientă a costurilor implicate, inclusiv o rată de recuperare corespunzătoare a investiţiei; facilitarea comerţului eficient cu gaze şi a competiţiei, evitând, în acelaşi timp, subvenţia încrucişată între transportatori; promovarea utilizării eficiente a reţelei şi furnizarea unor stimulente pentru investiţiile noi;
    b) luarea în consideraţie a capacităţilor contractate de către transportatori care vor reflecta durata contractelor de transport, factorul de încărcare, distanţa transportului [exprimată în euro/(Nmc(0°C)/oră/an], capitalul investit pe unitate de capacitate şi volumele;
    c) debitul furnizat în sens invers va fi stabilit prin referinţă cu direcţia capacităţii predominante în Sistemul de conducte Nabucco. În caz de congestie contractuală se vor aplica tarife specifice pentru debit în sens invers. Compania Internaţională Nabucco nu poate să adopte principii de încărcare şi/sau de structură a tarifului care ar restricţiona, în vreun fel, lichiditatea pieţii sau ar distorsiona piaţa ori comerţul transfrontalier sau diferitele sisteme ale operatorului de sistem de transmisie ori ar împiedica dezvoltarea şi integritatea oricărui sistem la care Sistemul de conducte Nabucco este conectat.
    4.2. Metodologia de tarifare în privinţa calculării tarifului
    Statul va permite Companiei Internaţionale Nabucco să primească plăţile de capacitate de la transportatori pentru serviciile de transport oferite care, printre altele, vor permite Companiei Internaţionale Nabucco să recupereze următoarele categorii de costuri investiţionale şi de funcţionare care vor interveni în legătură cu construcţia, funcţionarea şi întreţinerea Sistemului de conducte Nabucco:
    1. cheltuielile de capital (CAPEX) suportate de către Compania Internaţională Nabucco în ceea ce priveşte construirea conductei, cum ar fi costurile cu materiile prime (de exemplu, oţel), costurile echipamentelor (de exemplu, costurile compresoarelor), amortizarea corespunzătoare şi costurile de capital care reflectă costul investiţiei (bazat pe prezumţia că CAPEX-ul va fi amortizat pe o perioadă de 25 de ani);
    2. cheltuielile de funcţionare (OPEX), care vor include o combinaţie de costuri fixe şi variabile care reflectă operarea continuă a conductei de către Compania Internaţională Nabucco. Suplimentar, va include costuri cum ar fi: costuri de gaz combustibil, cheltuielile de mediu asociate (cum ar fi cumpărarea permiselor pentru emisiile de carbon sau costuri echivalente care pot fi percepute Companiei Internaţionale Nabucco în oricare dintre ţările tranzitate) şi orice cheltuieli de închiriere suportate de către Compania Internaţională Nabucco pentru utilizarea oricăror sisteme de conducte care pot fi conectate la Proiect pentru a permite operarea mai devreme a Proiectului;
    3. costurile economice suportate de către Compania Internaţională Nabucco în conducerea afacerii, cum ar fi: inflaţia, creşterea salariilor ca urmare a inflaţiei, ratele dobânzilor şi alte costuri legate de finanţarea Proiectului.
    Pentru calculare se vor folosi ca bază capacităţile vândute pe termen lung (de exemplu, 25 de ani).
    Statul va permite ca metodologia de tarifare să ia în considerare, în mod special, faptul că costurile investiţionale pentru construcţia Sistemului de conducte Nabucco vor fi finanţate printr-o combinaţie de contribuţii de capital propriu al acţionarilor şi credite din împrumuturi de la creditori şi instituţii financiare care finanţează.
    4.3. Consideraţii suplimentare privind plăţile de capacitate, tarif
    La stabilirea tarifului trebuie luaţi în considerare şi următorii factori:
    - durata contractului de transport şi stimulente: va fi luată în considerare pentru tariful care stabileşte durata contractului de transport. Având în vedere importanţa fezabilităţii economice a Proiectului de a se asigura că capacitatea este rezervată de către transportatori pe un termen contractual cât mai lung, trebuie inclusă o structură de stimulente în calcularea plăţii de capacitate, în vederea stimulării transportatorilor să rezerve capacitate pe termen lung (de exemplu, o reducere graduală a plăţii de capacitate pentru a recompensa contractele cu o durată mai lungă). Factorii de timp vor fi calculaţi pe baza contractelor pe termen de 25 de ani. Factorii de timp (pentru perioada de vârf) vor fi: 1 pentru termenul standard de 25 de ani, apoi o creştere liniară până la un factor de 1,20 pentru contracte cu o durată de 10 ani, apoi creştere liniară până la un factor de 4 pentru contractele pentru o (1) zi;
    - impactul cererii sezoniere de gaze asupra contractelor de transport pe termen scurt: pentru contractele de transport pe termen scurt [adică cu durată de la o (1) zi până la un (1) an fără o zi], plăţile de capacitate vor reflecta şi cererea sezonieră pentru transportul pe termen scurt şi factorii de încărcare pentru conductă, astfel încât să existe, spre exemplu, suprataxe transparente şi prestabilite pentru contractele de transport zilnice încheiate în lunile de iarnă, când se aşteaptă ca cererea să fie mai mare (astfel încât va fi un factor de încărcare mai mare a conductei), şi suprataxe mai scăzute pentru contractele zilnice de transport în cursul lunilor de vară (când cererea este de obicei mai mică şi, în consecinţă, şi factorul de încărcare a conductei e mai mic). Factorii de sezonalitate sunt: 150% suprataxa pentru contractele zilnice pe zi pentru perioada noiembrie-martie (sezon de vârf) şi 75% suprataxa pentru octombrie şi aprilie (sezon mediu) şi fără suprataxă pentru sezonul cald (mai-septembrie).

                                                     --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016