Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare iunie 2007 Twitter Facebook

Acte rectificare iunie 2007

Monitorul Oficial 445 din 29 Iunie 2007 (M. Of. 445/2007)

RECTIFICARE nr. 494 din 23 mai 2007 la Hotararea Guvernului nr. 494/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007

În hotãrârea guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 379 din 5 iunie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa nr. 1 - descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru poliţia românã, direcţia generalã de informaţii şi protecţie internã, academia de poliţie, poliţia de frontierã, oficiul naţional pentru refugiaţi, direcţia generalã de ...

 RECTIFICARE nr. 1.470 din 18 octombrie 2006 la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2006 EMITENT: Regia Autonomă Monitorul Oficial PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 29 iunie 2007

În hotărârea guvernului nr. 1.470/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, astfel cum a fost rectificată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 378 din 4 iunie 2007, se face următoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 2 din anexa nr. 4──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa ...

Monitorul Oficial 429 din 27 Iunie 2007 (M. Of. 429/2007)

RECTIFICARE nr. 257 din 14 martie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 257/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007

La hotãrârea guvernului nr. 257/2007 privind darea unor imobile, proprietate publicã a statului, în administrarea ministerului administraţiei şi internelor, pentru unitatea specialã de aviaţie, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 19 martie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): 1. la articolul 1 alineatul (1), în loc de: "art. 1. - (1) se aprobã darea în administrarea ministerului administraţiei şi internelor, pentru unitatea specialã de aviaţie, a unor imobile - terenuri - situate în municipiul cluj-napoca, str. traian vuia nr. 149-151, judeţul cluj, ..." se ...

Monitorul Oficial 415 din 21 Iunie 2007 (M. Of. 415/2007)

RECTIFICARE nr. 55 din 16 ianuarie 2007 la Ordinul nr. 55/2007 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2007

La ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 55/2007 pentru înfiinţarea registrului naţional al informaţiei cu privire la modificãrile genetice din organismele modificate genetic şi transmiterea informaţiei cãtre comisia europeanã, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 81 din 1 februarie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 4 lit. c), în loc de: "...la convenţia privind securitatea biologicã." se va citi: "...la convenţia privind diversitatea biologicã." ...

Monitorul Oficial 397 din 13 Iunie 2007 (M. Of. 397/2007)

RECTIFICARE nr. 847 din 4 aprilie 2007 la Ordinul nr. 847/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007

La ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 847/2007 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului central de disciplinã de la nivelul ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului şi ale colegiilor de disciplinã de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 3, în loc de: "...se abrogã prevederile ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii pentru aprobarea..." se va citi: "...se abrogã prevederile ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.141 din ...

Monitorul Oficial 396 din 12 Iunie 2007 (M. Of. 396/2007)

RECTIFICARE nr. 379 din 25 aprilie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 379/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007

În hotãrârea guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 297 din 4 mai 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 1 alin. (1), în loc de: "se aprobã repartizarea sumei de 188.959 mii lei ..." se va citi: "se aprobã repartizarea sumei de 188.968 mii lei ...". ...

Monitorul Oficial 381 din 06 Iunie 2007 (M. Of. 381/2007)

RECTIFICARE nr. 247 din 19 iulie 2005 la Legea nr. 247/2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 6 iunie 2007

În cuprinsul legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa titlului vii "regimul stabilirii şi plãţii despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", la poziţia 5.8 a punctului 5, în loc de: "70% din sc carom asigurãri bucureşti s.a." se va citi: "70% din societatea comercialã de prestãri servicii în domeniul asigurãrilor carom-broker de asigurare ...

Monitorul Oficial 379 din 05 Iunie 2007 (M. Of. 379/2007)

RECTIFICARE nr. 381 din 25 aprilie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 381/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 5 iunie 2007

În cuprinsul hotãrârii guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 287 din 2 mai 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 4 lit. a p), art. 22 şi art. 23, în loc de: "... probleme de muncã şi afaceri sociale..." se va citi: "... probleme de muncã şi sociale...". _________

Monitorul Oficial 376 din 04 Iunie 2007 (M. Of. 376/2007)

RECTIFICARE nr. 147 din 18 mai 2007 la Decizia primului-ministru nr. 147/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 4 iunie 2007

În anexa la decizia primului-ministru nr. 147/2007 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c., publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 350 din 23 mai 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 11 pct. 8, în loc de: "8. aprobã închiderea de clãdiri, spaţii şi terenuri..." se va citi: "8. aprobã închirierea de clãdiri, spaţii şi terenuri...". ...

Monitorul Oficial 378 din 04 Iunie 2007 (M. Of. 378/2007)

RECTIFICARE nr. 379 din 25 aprilie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 379/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2007

În hotãrârea guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 297 din 4 mai 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care aparţin emitentului şi redacţiei "monitorul oficial partea i"): 1. În preambul, în loc de: "... ordonanţa guvernului nr. 7/2006 privind instituirea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea ...

RECTIFICARE nr. 360 din 11 aprilie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 360/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2007

La hotãrârea guvernului nr. 360/2007 pentru modificarea şi completarea hotãrârii guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzinã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 2 mai 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în titlu, în loc de: "... pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încãrcarea şi distribuţia benzinei la terminale...ş, se va citi: "... pentru limitarea emisiilor de ...

RECTIFICARE nr. 1.470 din 18 august 2006 la Hotararea Guvernului nr. 1.470/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2007

În hotãrârea guvernului nr. 1.470/2006 privind redobândirea cetãţeniei române de cãtre unele persoane, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la nr. 2 din anexa nr. 4, în loc de: "bernstein avram, fiul lui iţic-rubin şi ghitia, nãscut la data de 5 ianuarie 1944 în localitatea galaţi,...", se va citi: "harea bernstein avram, fiul lui iţic-rubin şi ghitia, nãscut la data de 5 februarie 1944 în localitatea galaţi,...". ...

Monitorul Oficial 375 din 01 Iunie 2007 (M. Of. 375/2007)

RECTIFICARE nr. 122 din 1 septembrie 2005 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2005 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007

La acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la bucureşti la 28 iulie 2005 şi la paris la 1 august 2005, ratificat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 122/2005 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 844 din 19 septembrie 2005, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine "redacţiei monitorul oficial, partea i"): - la anexa nr. 5, deasupra cuvântului "costuri" se va citi titlul acesteia: "stadiul de dezvoltare a proiectului". ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016