Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare noiembrie 2007 Twitter Facebook

Acte rectificare noiembrie 2007

Monitorul Oficial 818 din 30 Noiembrie 2007 (M. Of. 818/2007)

RECTIFICARE nr. 28 din 30 august 2007 la Ordinul nr. 28/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 30 noiembrie 2007

La ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 28/2007 privind aprobarea standardului de performanţã pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 760 din 9 noiembrie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexã, la art. 6 alin. (2), ultima abreviere, în loc de: "u(c) - tensiunea nominalã" se va citi: "u(n) - tensiunea nominalã"; - în anexã, la art. 35 alin. (1), în loc de: "fenomenele prezentate în continuare sunt aleatoarii,_" se va citi: "fenomenele ...

Monitorul Oficial 810 din 28 Noiembrie 2007 (M. Of. 810/2007)

RECTIFICARE nr. 1.224 din 10 octombrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.224/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 28 noiembrie 2007

În cuprinsul anexei nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea gãrzii naţionale de mediu, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 743 din 1 noiembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la cap. xxi "procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", art. 45, în cuprinsul modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în loc de: "... prevederilor hotãrârii guvernului nr. 1.224/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea gãrzii naţionale de mediu..." se va citi: "... prevederilor hotãrârii guvernului nr. 1.224/2007 pentru ...

Monitorul Oficial 785 din 20 Noiembrie 2007 (M. Of. 785/2007)

RECTIFICARE nr. 1.233 din 10 octombrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.233/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.233/2007 privind aprobarea încadrãrii în categoria funcţionalã a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul mureş, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 698 din 16 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la nr. crt. 9 în coloana a doua "indicativul drumului propus", în loc de: "dc 132 a" se va citi: "dc 132 b". ...

Monitorul Oficial 175 din 19 Noiembrie 2007 (M. Of. 175/2007)

RECTIFICARE din 5 septembrie 2007 la Contractul colectiv de munca pe ramura Electrotehnica, Electronica, Mecanica fina, Utilaje si Aparare pe anii 2007-2010 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, Partea V, nr. 17 din 19 noiembrie 2007

În monitorul oficial al româniei, partea a v-a, contracte colective de muncã, nr. 15/5 septembrie 2007, la contractul colectiv de muncã pe ramura electrotehnicã, electronicã, mecanicã finã, utilaje şi apãrare pe anii 2007-2010, la art. 58, alin. 1, se face urmatoarea rectificare: în loc de "durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 48 de ore pe sãptãmânã, realizatã prin sãptãmâna de lucru de cinci zile, de luni pânã vineri inclusiv." se va citi: "durata normalã a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ...

Monitorul Oficial 773 din 14 Noiembrie 2007 (M. Of. 773/2007)

RECTIFICARE nr. 82 din 20 septembrie 2007 la Hotararea nr. 82/2007 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 14 noiembrie 2007

La normele privind derularea activitãţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod iso: ni-gar-05-ii/0), aprobate prin hotãrârea comitetului interministerial de finanţãri, garanţii şi asigurãri nr. 82/2007, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 683 din 8 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 11 lit. d), în loc de: "...în baza de date a centralei riscurilor bancare (crb), în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii pentru garanţia pentru imm, şi nu figureazã cu ...." se va ...

Monitorul Oficial 762 din 09 Noiembrie 2007 (M. Of. 762/2007)

RECTIFICARE nr. 918 din 7 august 2007 la Hotararea Guvernului nr. 918/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritãţilor administraţiei publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 550 din 13 august 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la coloana a doua "unitatea administrativ-teritorialã", la nr. crt. 22 "judeţul satu mare", în loc de: "comuna dorolţ" se va citi: "municipiul satu mare". ...

RECTIFICARE nr. 40 din 16 octombrie 2007 la Ordinul nr. 40/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007

La ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 40/2007 privind regularizarea contribuţiilor bãneşti percepute de autoritatea naţionalã de reglementare în domeniul energiei de la titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în anul 2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 719 din 24 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în partea introductivã a art. 3, în loc de: "... se determinã pe baza cifrei de afaceri totale, specificatã la art. 3 lit. b), ..." se va ...

Monitorul Oficial 758 din 08 Noiembrie 2007 (M. Of. 758/2007)

RECTIFICARE nr. 1.097 din 10 decembrie 2004 la Decretul nr. 1.097/2004 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 8 noiembrie 2007

În anexa nr. 2 la decretul nr. 1.097/2004 privind conferirea ordinului şi medaliei meritul pentru Învãţãmânt, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.181 din 13 decembrie 2004, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la nr. crt. 193, la coloana "nume şi prenume", în loc de: vâlcu genoveva" se va citi: "vrabie genoveva", iar la coloana "locul de activitate", în loc de: "universitatea mihail gogãlniceanu din iaşi" se va citi: universitatea mihail kogãlniceanu din iaşi". ...

Monitorul Oficial 752 din 06 Noiembrie 2007 (M. Of. 752/2007)

RECTIFICARE nr. 235 din 17 iunie 1997 la Decretul nr. 235/1997 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007

În anexa la decretul nr. 235/1997 privind conferirea medaliei "crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 26 iunie 1997, se fac urmãtoarele rectificãri: - la nr. crt. 4.129, în loc de: "guta g. nicolae" se va citi: "guţã gh. nicolaie"; - la nr. crt. 10.253, în loc de: "vlad t. ion" se va citi: "vlad i. ion". ...

RECTIFICARE nr. 1.301 din 24 octombrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.301/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007

La hotãrârea guvernului nr. 1.301/2007 privind trecerea domnului planton gavril cãlin din funcţia publicã de subprefect al judeţului cluj în funcţia publicã de prefect al judeţului cluj, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 729 din 26 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în titlu şi în articolul unic, în loc de: "planton gavril cãlin" se va citi: "platon gavril cãlin". ...

Monitorul Oficial 751 din 06 Noiembrie 2007 (M. Of. 751/2007)

RECTIFICARE nr. 797 din 27 septembrie 2007 la Decizia Curtii Constitutionale nr. 797/2007 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007

La decizia curţii constituţionale nr. 797/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 19 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la pct. 2 din dispozitiv se eliminã sintagma "decât destinatarul actului". ------

Monitorul Oficial 752 din 06 Noiembrie 2007 (M. Of. 752/2007)

 RECTIFICARE nr. 1.147 din 26 septembrie 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 6 noiembrie 2007

În cuprinsul anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 17──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 745 din 02 Noiembrie 2007 (M. Of. 745/2007)

RECTIFICARE nr. 42 din 9 octombrie 2007 la Hotararea Senatului nr. 42/2007 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 noiembrie 2007

La hotãrârea senatului nr. 42/2007 privind numirea unor membri ai consiliului naţional de integritate, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 din 11 octombrie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial partea i"): - la articolul unic, în loc de: "...., pentru un mandat de 4 ani, ...." se va citi: "...., pentru un mandat de 3 ani ...."; - la poziţia 2 a punctului ii din anexã, în loc de: "2. deszi attila" se va citi: "2. dezsi attila". ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016