Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare decembrie 2007 Twitter Facebook

Acte rectificare decembrie 2007

Monitorul Oficial 898 din 28 Decembrie 2007 (M. Of. 898/2007)

RECTIFICARE nr. 1.393 din 19 noiembrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.393/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.393/2007 privind alocarea unor sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritãţilor administraţiei publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 797 din 22 noiembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în cadrul capitolului intitulat "finalizarea obiectivului de investiţii "dezvoltarea ariei turistice luna Şes- borşa", finanţat prin programul phare 2002/infrastructurã regionalã", la coloana a 2-a "unitatea administrativ-teritorialã", la nr. crt. 1 ...

Monitorul Oficial 895 din 28 Decembrie 2007 (M. Of. 895/2007)

 RECTIFICARE nr. 868 din 1 august 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 868/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 895 din 28 decembrie 2007

La hotărârea guvernului nr. 868/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 565 din 16 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexă, la pct. 9──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 898 din 28 Decembrie 2007 (M. Of. 898/2007)

 RECTIFICARE nr. 1.250 din 17 octombrie 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 1.250/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 28 decembrie 2007

În anexa la hotărârea guvernului nr. 1.250/2007 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 735 din 30 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la coloana a 2-a "unitatea administrativ-teritorială", la nr. crt. 20 "judeţul harghita", în loc de: "comuna mihăileni" se va citi: "consiliul judeţean harghita".---------------

Monitorul Oficial 886 din 27 Decembrie 2007 (M. Of. 886/2007)

RECTIFICARE nr. 1.897 din 29 noiembrie 2007 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1897/2007 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2007

La ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de serã pentru perioada 2008-2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 8 decembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa nr. 7 la procedurã, în cadrul coloanei a 4-a "analizã documente - emisii anuale totale <50/<500/>500 ktone [lei]", se va elimina linia dintre primul şi al doilea rând. ...

Monitorul Oficial 872 din 20 Decembrie 2007 (M. Of. 872/2007)

RECTIFICARE nr. XI din 5 februarie 2007 la Decizia nr. XI/2007 EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 20 decembrie 2007

În decizia Înaltei curţi de casaţie şi justiţie nr. xi din 5 februarie 2007, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 733 din 30 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - în finalul ultimului alineat al considerentelor, în loc de: "... moştenitorii care au acceptat succesiunea...", se va citi: "... moştenitorii care nu au acceptat succesiunea...". ________

RECTIFICARE nr. 356 din 29 noiembrie 2007 la Ordinul nr. 356/2007 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 20 decembrie 2007

În ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 820 din 3 decembrie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial partea i"): - la art. 43 alin. 1 din anexã, în loc de: "... conform prevederilor art. 44..." se va citi: "...conform prevederilor art. 42..."; - la art. 1 alin. (3), art. 37 lit. c) şi art. 54 ...

RECTIFICARE nr. 487 din 26 septembrie 1996 la Decretul nr. 487/1996 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 20 decembrie 2007

În anexa la decretul nr. 487/1996 privind conferirea medaliei "crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 264 şi 264 bis din 28 octombrie 1996, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - în loc de: "morar ioan nicolae" se va citi: "morariu p. nicolae". _________

RECTIFICARE nr. 235 din 17 iunie 1997 la Decretul nr. 235/1997 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 20 decembrie 2007

În anexa la decretul nr. 235/1997 privind conferirea medaliei "crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 şi 132 bis din 26 iunie 1997, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - la nr. crt. 9333, în loc de: "terpeş n. alexandru" se va citi: "terpeşi d. alexandru". _________

Monitorul Oficial 868 din 19 Decembrie 2007 (M. Of. 868/2007)

RECTIFICARE nr. 1.462 din 6 decembrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.462/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007

La hotãrârea guvernului nr. 1.462/2007 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritãţilor administraţiei publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 17 decembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - în anexã, în coloana a 2-a "denumirea obiectivelor", la nr. crt. 29 "judeţul neamţ", comuna grinţieş, în loc de: "regularizare curs de apã grinţieşu mare şi pod peste grinţieşul mare" se ...

Monitorul Oficial 866 din 18 Decembrie 2007 (M. Of. 866/2007)

RECTIFICARE nr. 922 din 21 septembrie 2007 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 18 decembrie 2007

La ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2007 pentru aprobarea normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de cãtre ministerul transporturilor a unitãţilor specializate medicale şi psihologice, în vederea examinãrii persoanelor cu funcţii care concurã la siguranţa circulaţiei rutiere, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 679 din 5 octombrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexã, la art. 14 alin. (1) şi (2), în loc de: "unitãţile medicale agreate" se va citi: "unitãţile agreate". ...

RECTIFICARE nr. 1.140 din 2 noiembrie 2007 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.140/2007 , Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.028/2007 si Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 960/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 18 decembrie 2007

La ordinul ministrului transporturilor nr. 1.140/2007 , ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.028/2007 şi ordinul ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse nr. 960/2007 , pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 800 din 23 noiembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în loc de: p. ministrul transporturilor, se va citi: "p. ministrul transporturilor, ...

Monitorul Oficial 855 din 13 Decembrie 2007 (M. Of. 855/2007)

RECTIFICARE nr. 471 din 23 mai 2007 la Hotararea Guvernului nr. 471/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 13 decembrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 471/2007 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea ministerului internelor şi reformei administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 363 din 28 mai 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - la coloana a patra "numãr de înregistrare la m.e.f.", în loc de: "101.239 (parţial)" se va citi: "34.621 (parţial)". ...

Monitorul Oficial 854 din 12 Decembrie 2007 (M. Of. 854/2007)

 RECTIFICARE nr. 973 din 22 august 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 12 decembrie 2007

La hotărârea guvernului nr. 973/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 din 3 septembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 1, la nr. 9– în anexa nr. 1, la nr. 10– în anexa nr. 4, la nr. 3──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest ...

 RECTIFICARE nr. 1.250 din 17 octombrie 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 1.250/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 12 decembrie 2007

În anexa la hotărârea guvernului nr. 1.250/2007 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 735 din 30 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. crt. 20 "judeţul harghita", la coloana a doua "unitatea administrativ-teritorială", la poziţia 13, în loc de: "oraşul băile tuşnad" se va citi: "comuna tuşnad".-----

Monitorul Oficial 849 din 11 Decembrie 2007 (M. Of. 849/2007)

RECTIFICARE nr. 1.857 din 1 noiembrie 2007 la Ordinul nr. 1.857/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 11 decembrie 2007

La ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 785 din 20 noiembrie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care aparţin emitentului şi redacţiei "monitorul oficial partea i"): - înainte de titlul "metodologie de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare" se va citi cuvântul "anexã"; - în anexa nr. 1 la metodologie, în cuprinsul modelului de "fişã de ...

Monitorul Oficial 823 din 03 Decembrie 2007 (M. Of. 823/2007)

RECTIFICARE nr. 1.148 din 26 septembrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.148/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 3 decembrie 2007

- la hotãrârea guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor pe anul 2007 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului pe anul 2007, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"): - la nr. crt. 229 din anexã, în coloana "unitatea de cult", în loc de: "parohia reformatã ihod" se va citi: "parohia reformatã vãrgata". ...

 RECTIFICARE nr. 703 din 4 iulie 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 703/2007 EMITENT: Regia Autonomă Monitorul Oficial PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 3 decembrie 2007

La hotărârea guvernului nr. 703/2007 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 520 din 1 august 2007, se face următoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"):- la nr. 5 din anexa nr. 3──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

 RECTIFICARE nr. 1.063 din 5 septembrie 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 3 decembrie 2007

La hotărârea guvernului nr. 1.063/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 636 din 17 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial partea i"):- la nr. 3 din anexă──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

 RECTIFICARE nr. 1.147 din 26 septembrie 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 3 decembrie 2007

În cuprinsul anexei nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 5– la nr. 7– la nr. 8– la nr. 52──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016