Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare octombrie 2007 Twitter Facebook

Acte rectificare octombrie 2007

Monitorul Oficial 736 din 31 Octombrie 2007 (M. Of. 736/2007)

RECTIFICARE nr. 35/3.112 din ianuarie 2004 la tabelul nr. 5 din anexa la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2007

În tabelul nr. 5 din anexa la ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea nomenclatorului calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 107 din 4 februarie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la nr. crt. 44, cod nomenclator nr. 7346.1.1, coloana a 5-a "calificãri nivel 1 calificare", în loc de: "imprimatori pe mãtase, lemn şi textile" se va citi: ...

Monitorul Oficial 719 din 24 Octombrie 2007 (M. Of. 719/2007)

 RECTIFICARE nr. 31 din 1 august 2007 la Ordonanţa Guvernului nr. 31/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 24 octombrie 2007

În cuprinsul anexei la ordonanţa guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin programul sapard, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 537 din 8 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la poziţia 17, în coloana "beneficiarul", în loc de: "consiliul local al comunei suharu, judeţul botoşani" se va citi: "consiliul local al comunei suharău, judeţul botoşani";– la poziţia 40, în coloana "beneficiarul", în loc de: "consiliul local al comunei coteşi, judeţul vrancea" se va citi: "consiliul local al comunei coteşti, ...

Monitorul Oficial 711 din 22 Octombrie 2007 (M. Of. 711/2007)

RECTIFICARE nr. 1.148 din 26 septembrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.148/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 octombrie 2007

În cuprinsul anexei la hotãrârea guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor pe anul 2007 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului pe anul 2007, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la nr. crt. 195, în coloana "unitatea de cult", în loc de: «parohia "sfinţii Împãraţi constantin şi elena" iaşi, cartier galata» se va citi: «parohia "sfinţii Împãraţi constantin şi elena" iaşi, bulevardul poitiers nr. 41». ...

Monitorul Oficial 703 din 18 Octombrie 2007 (M. Of. 703/2007)

RECTIFICARE nr. 1.111 din 18 septembrie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 1.111/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.111/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 646 din 21 septembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la nr. crt. 435, la rubrica "suma acordatã - lei -", în loc de: "300" se va citi: "800". ------------

Monitorul Oficial 694 din 12 Octombrie 2007 (M. Of. 694/2007)

RECTIFICARE nr. 755 din 11 iulie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 755/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 octombrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 755/2007 privind încadrarea în categoria funcţionalã a drumurilor comunale a unui drum judeţean situat în comuna poşaga, judeţul alba, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 1 august 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în prima coloana "indicativul drumului propus", în loc de: "dc 204" se va citi: "dc 42". ...

RECTIFICARE nr. 601 din 25 iulie 2007 la Ordinul nr. 601/2007 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 octombrie 2007

În anexa la ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 601/2007 privind aprobarea modificãrii anexei n la ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitãţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunãtãţirilor funciare şi al organizãrii şi sistematizãrii teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 580 din 23 august 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa nr. 1 la normele metodologice, la lit. b) a ...

RECTIFICARE nr. 682 din 8 august 2007 la Ordinul nr. 682/2007 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 octombrie 2007

În ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 682/2007 pentru aprobarea normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primarã a tulpinilor de in şi de cânepã pentru fibre în anul de piaţã 2007-2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 594 din 29 august 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în finalul textului anexei nr. 3 la norme se va citi:*t* ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ "ministerul agriculturii şi dezvoltãrii rurale ...

RECTIFICARE nr. 690 din 10 august 2007 la Ordinul nr. 690/2007 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 octombrie 2007

În ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 690/2007 privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plãteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia electricã necesarã pompãrii apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 580 din 23 august 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în partea introductivã a art. 1, în loc de: "...pentru anul 2007..." se va citi: "...pentru sezonul de irigaţii 2008...". ...

Monitorul Oficial 695 din 12 Octombrie 2007 (M. Of. 695/2007)

RECTIFICARE nr. 34 din 18 septembrie 2007 la Ordinul nr. 34/2007 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007

În ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 34/2007 pentru modificarea ordinelor preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 656 din 26 septembrie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa nr. 32 "preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizatã de societatea comercialã vital gaz - s.a.", poziţia a.1 "cu un consum anual ...

 RECTIFICARE nr. 973 din 22 august 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 12 octombrie 2007

În cuprinsul anexei nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 973/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 din 3 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 10──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 693 din 12 Octombrie 2007 (M. Of. 693/2007)

 RECTIFICARE nr. 101 din 4 octombrie 2007 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 12 octombrie 2007

În finalul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea legii minelor nr. 85/2003 şi a legii petrolului nr. 238/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 din 8 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la rubrica "contrasemnează:", în loc de: "p. preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale, bogdan laurenţiu" se va citi: "p. preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale, bogatu laurenţiu".-----

Monitorul Oficial 680 din 05 Octombrie 2007 (M. Of. 680/2007)

RECTIFICARE nr. 822 din 25 iulie 2007 la Hotararea Guvernului nr. 822/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 octombrie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 822/2007 privind alocarea unei sume din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru executarea unor foraje în scopul asigurãrii surselor suplimentare de apã, în vederea diminuãrii efectelor secetei prelungite, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 515 din 31 iulie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la coloana 2 "unitatea administrativ-teritorialã", la nr. crt. 14 "judeţul vrancea", la poziţia a patra, în loc de: "comuna vidra (sat ireşti şi vidra)" se va ...

 RECTIFICARE nr. 1.292 din 27 octombrie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 5 octombrie 2007

În cuprinsul anexei la hotărârea guvernului nr. 1.292/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 74──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 672 din 02 Octombrie 2007 (M. Of. 672/2007)

RECTIFICARE nr. 7.788 din 30 august 2007 la Ordinul nr. 7.788/2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 2 octombrie 2007

Rectificare nr. 7.788 din 30 august 2007 la ordinul nr. 7.788/2007 emitent: regia autonomĂ? monitorul oficial publicat În: monitorul oficial nr. 672 din 2 octombrie 2007 În anexa la ordinul vicepreşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 7.788/2007 pentru aprobarea normelor privind transferul de mãrfuri sub acoperirea unui regim economic, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 10 septembrie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - ...

Monitorul Oficial 670 din 01 Octombrie 2007 (M. Of. 670/2007)

 RECTIFICARE nr. 973 din 22 august 2007 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2007

În anexa nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 973/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 din 3 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 19──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

 RECTIFICARE nr. 1.818 din 21 decembrie 2006 la Hotărârea Guvernului nr. 1.818/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 1 octombrie 2007

În anexa nr. 5 la hotărârea guvernului nr. 1.818/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 13 din 9 ianuarie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la nr. 3──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016