Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din rectificare martie 2007 Twitter Facebook

Acte rectificare martie 2007

Monitorul Oficial 217 din 30 Martie 2007 (M. Of. 217/2007)

RECTIFICARE nr. 328 din 26 februarie 2007 la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 328/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007

La anexa nr. 1 la ordinul ministrului finanţelor publice nr. 328/2007 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitãţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 185 din 16 martie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial", partea i): - dupã nr. crt. 866 şi înainte de nr. crt. 867 se introduce urmãtorul titlu: "noi contribuabili mari care vor fi preluaţi în administrarea d.g.a.m.c. începând cu 01.04.2007". ...

Monitorul Oficial 216 din 29 Martie 2007 (M. Of. 216/2007)

RECTIFICARE nr. 652 din 22 decembrie 1997 la Decretul nr. 652/1997 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007

În anexa la decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei "crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial" partea i): - la nr. 5.875, în loc de : "lefter n. nicolae" se va citi: "lefter p. nicolae"; - la nr. 10.346, în loc de: "saileanu s. nicolae" se va citi: "sãileanu s. niculae". ...

RECTIFICARE nr. 138 din 27 aprilie 1998 la Decretul nr. 138/1998 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007

În anexa la decretul nr. 138/1998 privind conferirea medaliei "crucea comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945", publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 170 şi 170 bis din 30 aprilie 1998, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial" partea i): - la nr. 7.201, în loc de: "petre i. Ştefan" se va citi: "petre maria Ştefan". -------

Monitorul Oficial 215 din 29 Martie 2007 (M. Of. 215/2007)

RECTIFICARE nr. 1.809 din 13 decembrie 2006 la Hotararea Guvernului nr. 1.809/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2007

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.809/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea casei judeţene de pensii dolj, în vederea efectuãrii schimbului cu unele bunuri imobile aflate în proprietatea societãţii comerciale "macplast" - s.r.l. craiova, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 21 din 12 ianuarie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial" partea i): - la nr. crt. 1, în loc de: "total valoare de inventar a imobilelor: construcţii + teren = 1.137.600 lei + 216.144 lei ...

Monitorul Oficial 202 din 26 Martie 2007 (M. Of. 202/2007)

 RECTIFICARE nr. 294 din 22 iunie 1993 la Hotărârea Guvernului nr. 294 din 22 iunie 1993 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2007

În anexa la hotărârea guvernului nr. 294/1993 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 142 din 30 iunie 1993, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial" partea i):- la nr. 83──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

 RECTIFICARE nr. 775 din 18 iulie 2002 la Hotărârea Guvernului nr. 775 din 18 iulie 2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2007

În anexa la hotărârea guvernului nr. 775/2002 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 573 din 2 august 2002, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial" partea i):- la nr. 12──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 195 din 21 Martie 2007 (M. Of. 195/2007)

RECTIFICARE nr. 9 din 31 ianuarie 2007 in cuprinsul anexei la Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 9/2007 EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 martie 2007

În cuprinsul anexei la hotãrârea consiliului uniunii naţionale a executorilor judecãtoreşti nr. 9/2007 privind aprobarea tabloului executorilor judecãtoreşti, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 7 martie 2007, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial", partea i): - la nr. crt. 27, în coloana a 4-a "sediu", în loc de: "suspendat, b-dul eroilor nr. 4-6, et. 2, cam. 4" se va citi: "b-dul eroilor nr. 4-6, et. 2, cam. 4". -----

Monitorul Oficial 190 din 20 Martie 2007 (M. Of. 190/2007)

RECTIFICARE nr. 80 din 15 februarie 2007 la Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 80/2007 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2007

În hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 80/2007 pentru modificarea regulamentului privind organizarea şi desfãşurarea concursului de admitere în magistraturã, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecãtor şi procuror, fãrã concurs, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 126 din 21 februarie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial" partea i): - la art. i pct. 2 cu privire la art. 31, la alin. (5), în loc de: "nota probei scrise teoretice şi practice este media aritmeticã a notelor acordate de membrii comisiei de corectare pentru fiecare dintre ...

Monitorul Oficial 178 din 14 Martie 2007 (M. Of. 178/2007)

RECTIFICARE nr. 1.596 din 8 noiembrie 2006 la Hotararea Guvernului nr. 1.596/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2007

În cuprinsul hotãrârii guvernului nr. 1.596/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţioneazã sub autoritatea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 932 şi 932 bis din 16 noiembrie 2006, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial" partea i): - în anexa nr. 13 - bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al regiei autonome "registrul auto român" - la rândul 93, coloanele 5 şi 6, în loc de : "525,13" se va citi: ...

Monitorul Oficial 156 din 05 Martie 2007 (M. Of. 156/2007)

RECTIFICARE nr. 6 din 24 ianuarie 2007 la Ordonanta Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007

În ordonanţa guvernului nr. 6/2007 privind unele mãsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pânã la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordã funcţionarilor publici în anul 2007, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial", partea i): - la anexa nr. 3, la lit. c "indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 5, în loc de: "director executiv" ...

Monitorul Oficial 152 din 02 Martie 2007 (M. Of. 152/2007)

 RECTIFICARE nr. 1.370 din 10 noiembrie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370 din 10 noiembrie 2005 EMITENT: Regia Autonomă Monitorul Oficial PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 152 din 2 martie 2007

În anexa la hotărârea guvernului nr. 1.370/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.021 din 17 noiembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial", partea i):- la nr. 122– la nr. 123──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

RECTIFICARE nr. 14 din 31 ianuarie 2007 la Ordonanta Guvernului nr. 14 din 31 ianuarie 2007 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 2 martie 2007

În cuprinsul ordonanţei guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 82 din 2 februarie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial", partea i): - la art. 6 alin. (7), în loc de: "...prevãzute la alin. (5)..." se va citi: "...prevãzute la alin. (6)..."; - la art. 6 alin. (8), în loc de: "...prevãzute la alin. (5) şi (6),..." se va citi: "...prevãzute la alin. (6) şi (7),...". ...

 RECTIFICARE nr. 1.291 din 27 octombrie 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 1.291 din 27 octombrie 2005 EMITENT: Regia Autonomă Monitorul Oficial PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 152 din 2 martie 2007

În anexa la hotărârea guvernului nr. 1.291/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 977 din 3 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial", partea i):- la nr. 71──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016