Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret decembrie 1974 Twitter Facebook

Acte decret decembrie 1974

Monitorul Oficial 171 din 31 Decembrie 1974 (M. Of. 171/1974)

DECRET Nr. 240 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Conventiei dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Franceze privind evitarea dublei impuneri pe venit si avere, semnata la Bucuresti la 27 septembrie 1974 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 171 din 31 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: prin alãturatul decret al consiliului de stat se ratifica convenţia dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii franceze privind evitarea dublei impuneri pe venit şi avere, semnatã la bucureşti la 27 septembrie 1974. dezvoltarea relaţiilor dintre cele doua tari în domeniul economic, comercial şi de cooperare economicã, industriala şi tehnico-ştiinţificã a fãcut necesarã reglementarea juridicã a regimului fiscal al veniturilor rezidenţilor uneia dintre pãrţi, realizate pe teritoriul celeilalte pãrţi. convenţia precizeazã impozitele din ambele state care cad sub incidenta acesteia şi reglementeazã ...

Monitorul Oficial 170 din 31 Decembrie 1974 (M. Of. 170/1974)

DECRET nr. 239 din 23 decembrie 1974 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, incheiata la Londra la 20 octombrie 1972 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 170 din 31 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 republica socialistã românia adera la convenţia referitoare la regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiatã la londra la 20 octombrie 1972. art. 2 la depunerea instrumentului de aderare a republicii socialiste românia la convenţia referitoare la regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare se vor face urmãtoarele declaraţii: a) "consiliul de stat al republicii socialiste românia considera ca prevederile art. ii paragraful 2 al convenţiei nu sunt în concordanta cu ...

Monitorul Oficial 169 din 30 Decembrie 1974 (M. Of. 169/1974)

DECRET nr. 236 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Acordului de cooperare economica si tehnica dintre Republica Socialista Romania si Republica Islamica a Mauritaniei si a Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Islamice a Mauritaniei referitor la cooperarea in domeniul pescuitului oceanic, semnate la Bucuresti la 25 iunie 1974 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 169 din 30 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica acordul de cooperare economicã şi tehnica dintre republica socialistã românia şi republica islamica a mauritaniei şi acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii islamice a mauritaniei referitor la cooperarea în domeniul pescuitului oceanic,*) semnate la bucureşti la 25 iunie 1974.----------- *) acordul referitor la cooperarea în domeniul pescuitului oceanic se comunica instituţiilor interesate. ...

DECRET nr. 237 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Acordului general de colaborare dintre Republica Socialista Romania si Republica Sierra Leone, semnat la Bucuresti la 23 iulie 1974 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 169 din 30 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica acordul general de colaborare dintre republica socialistã românia şi republica sierra leone, semnat la bucureşti la 23 iulie 1974. nicolae ceauŞescu preşedintele ...

DECRET nr. 259 din 23 decembrie 1974 pentru infiintarea Ambasadei Republicii Socialiste Romania in Regatul Thailanda, la Bangkok EMITENT: PRESEDINTELE R.S.R. PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 169 din 30 decembrie 1974

Preşedintele republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se înfiinţeazã ambasada republicii socialiste românia în regatul thailanda, la bangkok. nicolae ceauŞescu preşedintele republicii socialiste românia --------

DECRET nr. 269 din 27 decembrie 1974 privind stabilirea preturilor reasezate de livrare, precum si a rabatului comercial la produsele de baza din ramurile industriei metalurgiei feroase, neferoase si metale rare, materiale refractare si abrazive EMITENT: PRESEDINTELE R.S.R. PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 169 din 30 decembrie 1974

Preşedintele republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 preţurile reasezate de livrare fixe sau limita, precum şi cotele de rabat comercial în produsele de baza din ramurile industriei metalurgice feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive, sînt cele prevãzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantã din prezentul decret. pentru celelalte produse preţurile reasezate se stabilesc de cãtre consiliul de miniştri. la produsele de mai mica importanta preţurile de producţie şi de livrare reasezate se pot stabili de cãtre ministere, celelalte organe şi organizaţii centrale, ...

Monitorul Oficial 168 din 28 Decembrie 1974 (M. Of. 168/1974)

DECRET Nr. 238 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Conventiei dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnata la Washington la 4 decembrie 1973 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 168 din 28 decembrie 1974

Expunere de motive prin decretul alãturat al consiliului de stat se ratifica convenţia dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul statelor unite ale americii privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnatã la washington la 4 decembrie 1973. dezvoltarea relaţiilor dintre cele doua tari în domeniul economic, comercial şi de cooperare economicã, industriala şi tehnico-ştiinţificã a fãcut necesarã reglementarea juridicã a regimului fiscal al veniturilor rezidenţilor uneia dintre pãrţi realizate pe teritoriul celeilalte pãrţi. convenţia precizeazã impozitele din ambele state care cad sub incidenta acesteia şi reglementeazã modul ...

Monitorul Oficial 165 din 26 Decembrie 1974 (M. Of. 165/1974)

DECRET nr. 233 din 23 decembrie 1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 165 din 26 decembrie 1974

Expunere de motive alãturatul decret al consiliului de stat privind unele drepturi şi obligaţii ale cetãţenilor romani care realizeazã venituri în valuta reglementeazã, în mod unitar, drepturile, precum şi obligaţiile de declarare şi transfer în ţara, contra plata în lei, a unei pãrţi din valuta, de cãtre toţi cetãţenii romani, fie ca sînt angajaţi în strãinãtate, fie ca realizeazã venituri intimplatoare în valuta sub forma de onorarii, drepturi de autor, premii etc. din activitatea lor ştiinţificã, tehnica, artisticã, medicalã, sportiva sau de alta natura. de asemenea, în decret se prevãd dreptul şi posibilitãţile de ...

DECRET nr. 235 din 23 decembrie 1974 pentru modificarea articolului 379 punctul 2 din Codul de procedura penala EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 165 din 26 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic articolul 379 punctul 2 litera b) din codul de procedura penalã se modifica dupã cum urmeazã: "b) dispune rejudecarea de cãtre instanta de recurs, când este necesarã administrarea de probe sau când s-ar putea crea inculpatului o situaţie mai grea, ori s-ar putea schimba incadarea juridicã a faptei sau modifica pedeapsa. tribunalul suprem, dispunând rejudecarea, trimite cauza la instanta prevãzutã la lit. c), când este necesarã administrarea de probe;" ...

Monitorul Oficial 162 din 24 Decembrie 1974 (M. Of. 162/1974)

DECRET nr. 228 din 14 decembrie 1974 privind organizarea programului de lucru in unitatile de aviatie civila EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 162 din 24 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 pentru satisfacerea cerinţelor economiei naţionale privind activitatea de transporturi şi prestaţii, în unitãţile de aviatie civilã se va putea stabili program de lucru de peste 8 ore pe zi, în tura continua, turnus, program de exploatare, cu zi de munca prelungitã sau fractionata, pentru personalul civil care lucreazã atît la sediul unitãţilor, cît şi în deplasare. art. 2 locurile de munca din unitãţile de aviatie civilã în care se lucreazã în condiţiile prevãzute la art. 1, ...

Monitorul Oficial 157 din 17 Decembrie 1974 (M. Of. 157/1974)

DECRET nr. 213 din 31 octombrie 1974 pentru ratificarea Conventiei internationale privind transportul de marfuri pe caile ferate (CIM), a Conventiei internatioanle privind transportul calatorilor si bagajelor pe caile ferate (CIV), a Conventiei aditionale la Conventia internationala privind transportul calatorilor si bagajelor pe caile ferate (CIV), din 25 februarie 1961, referitoare la raspunderea caii ferate in caz de moarte sau ranire a calatorilor, precum si a unor protocoale la aceste conventii EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 157 din 17 decembrie 1974

Expunere de motive efectuarea transporturilor de mãrfuri, cãlãtori şi bagaje pe calea feratã în trafic internaţional este reglementatã prin convenţiile internaţionale privind transportul de mãrfuri pe cãile ferate (cim) şi de cãlãtori şi bagaje (civ). Ţara noastrã participa la convenţia cim din anul 1904, prin aderare, iar la convenţia civ din anul 1924, ca stat semnatar. convenţiile cim şi civ fiind supuse unor revizuiri periodice, din cinci în cinci ani, conferinţa diplomaticã a statelor contractante a adoptat, în sesiunea din februarie 1970, noile convenţii revizuite cim şi civ, iar în sesiunea din noiembrie 1973, prin protocol ...

Monitorul Oficial 154 din 09 Decembrie 1974 (M. Of. 154/1974)

DECRET Nr. 225 din 6 decembrie 1974 privind asigurarea suprafetelor locative necesare strainilor care se afla temporar in Romania EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 154 din 9 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 pentru a se asigura strãinilor care se afla temporar în românia, ca turişti sau în alte scopuri, condiţii de locuit cît mai corespunzãtoare, cazarea lor se face în hoteluri, moteluri, campinguri, cãmine, precum şi în alte suprafeţe din fondul locativ administrat de organizaţiile socialiste. asigurarea suprafeţelor cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, necesare strãinilor care se afla temporar în românia sau persoanelor juridice strãine, se face, de asemenea, din fondul locativ administrat de organizaţiile socialiste. contractele de ...

Monitorul Oficial 152 din 06 Decembrie 1974 (M. Of. 152/1974)

DECRET Nr. 223 din 3 decembrie 1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 152 din 6 decembrie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia, decreteazã: art. 1 În republica socialistã românia construcţiile şi terenurile pot fi deţinute în proprietate de cãtre persoanele fizice numai dacã au domiciliul în ţara. art. 2 persoanele care au fãcut cerere de plecare definitiva din ţara sînt obligate sa înstrãineze, pînã la data plecãrii, construcţiile aflate în proprietatea lor în republica socialistã românia. Înstrãinarea se va face cãtre stat, care va prelua aceste bunuri, plata stabilindu-se potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din legea nr. 4/1973 *) privind dezvoltarea construcţiei ...

DECRET Nr. 224 din 3 decembrie 1974 cu privire la asigurarea venitului garantat de catre cooperativele agricole de productie lucratorilor care nu sint membri ai acestora si extinderea aplicarii venitului garantat la asociatiile economice intercooperatiste agrozootehnice EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 152 din 6 decembrie 1974

Expunere de motive cooperativele agricole de producţie amplasate în apropierea marilor oraşe şi centre industriale avînd şi sarcini de aprovizionare a populaţiei cu legume proaspete şi produse animaliere şi-au dezvoltat sectorul legumicol şi cel zootehnic, în mod deosebit creşterea şi exploatarea vacilor cu lapte. pentru a asigura desfãşurarea proceselor de producţie, unitãţile respective sînt nevoite sa recruteze forta de munca din alte cooperative agricole de producţie din raza aceluiaşi consiliu intercooperatist, din afarã acestuia sau din zona necooperativizata. forta de munca recrutata din afarã membrilor cooperativelor agricole de producţie urmeazã sa lucreze tot în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016