Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret aprilie 1974 Twitter Facebook

Acte decret aprilie 1974

Monitorul Oficial 69 din 25 Aprilie 1974 (M. Of. 69/1974)

DECRET nr. 127 din 12 aprilie 1974 pentru ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene civile EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 69 din 25 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul statelor unite ale americii privind transporturile aeriene civile, semnat la washington la 4 decembrie 1973. nicolae ceauŞescu preşedintele republicii socialiste românia ...

Monitorul Oficial 68 din 24 Aprilie 1974 (M. Of. 68/1974)

DECRET nr. 131 din 12 aprilie 1974 privind ratificarea Protocolului la Conventia internationala pentru pescuitul in nord-vestul Oceanului Atlantic, referitor la amendamentele la conventie, incheiat la Washington la 6 octombrie 1970 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 24 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica protocolul la convenţia internationala pentru pescuitul în nord-vestul oceanului atlantic, referitor la amendamentele la convenţie, încheiat la washington la 6 octombrie 1970. nicolae ceauŞescu preşedintele republicii socialiste românia protocolla convenţia ...

DECRET nr. 132 din 12 aprilie 1974 pentru ratificarea Protocolului semnat la Viena la 7 iulie 1971 referitor la un amendament la articolul 56 al Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 24 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica protocolul semnat la viena la 7 iulie 1971 referitor la un amendament la articolul 56 al convenţiei privind aviaţia civilã internationala, încheiatã la chicago la 7 decembrie 1944. nicolae ceauŞescu preşedintele republicii socialiste românia ...

Monitorul Oficial 67 din 23 Aprilie 1974 (M. Of. 67/1974)

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT nr. 133 din 12 aprilie 1974 privind modificarea articolului 2 al Decretului nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate, aprobata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 67 din 23 aprilie 1974

Expunere de motive drepturile, privilegiile şi imunitãţile instituţiilor specializate pe teritoriile statelor membre sînt reglementate prin convenţia cu privire la privilegiile şi imunitãţile instituţiilor specializate, aprobatã de adunarea generalã a organizaţiei naţiunilor unite la 21 noiembrie 1947, la care ţara noastrã a aderat prin decretul nr. 343/1970 . avînd în vedere ca la data emiterii decretului nr. 343/1970 republica socialistã românia nu era membra a fondului monetar internaţional şi a bãncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare, acestea nu au fost menţionate în decret printre instituţiile specializate în privinta cãrora ţara noastrã înţelege sa aplice prevederile ...

Monitorul Oficial 66 din 22 Aprilie 1974 (M. Of. 66/1974)

DECRET nr. 126 din 12 aprilie 1974 pentru ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea si echivalarea reciproca a documentelor de absolvire a institutiilor de invatamint mediu, mediu de specialitate si superior, precum si a documentelor de acordare a titlurilor stiintifice si a gradelor didactice EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 66 din 22 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica convenţia cu privire la recunoaşterea şi echivalarea reciprocã a documemtelor de absolvire a instituţiilor de învãţãmînt mediu, mediu de specialitate şi superior, precum şi a documentelor de acordare a titlurilor ştiinţifice şi a gradelor didactice, încheiatã la praga la 7 iunie 1972. nicolae ceauŞescu preşedintele republicii socialiste românia ...

DECRET nr. 123 din 12 aprilie 1974 privind aprobarea Statutului Organizatiei Mondiale a Turismului EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 66 din 22 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 se aproba statutul organizaţiei mondiale a turismului, adoptat de adunarea generalã extraordinarã a uniunii internaţionale a organismelor oficiale de turism - u.i.o.o.t. - care a avut loc la mexico city între 17 - 28 septembrie 1970, şi se accepta obligaţiile ce decurg din calitatea de membru efectiv al organizaţiei. art. 2 la depunerea instrumentului de aprobare a statutului organizaţiei mondiale a turismului şi acceptarea obligaţiilor de membru efectiv al organizaţiei se vor face urmãtoarele declaraţii: ...

Monitorul Oficial 65 din 20 Aprilie 1974 (M. Of. 65/1974)

DECRETUL nr. 122 din 12 aprilie 1974 privind modificarea articolelor 52 si 53 din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala EMITENT: Consiliul de Stat al R.S.R. PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 20 aprilie 1974

Expunere de motive prin decretul alãturat al consiliului de stat se aduc unele modificãri legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat cãtre populaţie şi construirea de case de odihna proprietate personalã. decretul stabileşte ca titlu de proprietate sa se elibereze în forma prevãzutã în anexa. eliberarea titlului de proprietate se face pe baza autorizaţiei de construcţie, contractului pentru construire sau vînzare, contractului de împrumut şi procesului-verbal de predare-preluare sau de dare în folosinta, la cererea persoanelor interesate. pentru a se facilita eliberarea titlului ...

DECRET nr. 134 din 12 aprilie 1974 privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Chineze referitor la transmiterea in folosinta a unor terenuri si construirea, pe baza de reciprocitate, a sediului Ambasadei Republicii Socialiste Romania la Pekin si a sediului Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucuresti, incheiat la Bucuresti la 23 noiembrie 1973 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 20 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 se ratifica acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii populare chineze referitor la transmiterea în folosinta a unor terenuri şi construirea, pe baza de reciprocitate, a sediului ambasadei republicii socialiste românia la pekin şi a sediului ambasadei republicii populare chineze la bucureşti, încheiat, prin schimb de note, la bucureşti la 23 noiembrtie 1973. art. 2 comitetul executiv al consiliului popular al municipiului bucureşti va pune la dispoziţia partii chineze terenul transmis în folosinta, în conformitate cu ...

DECRET nr. 125 din 12 aprilie 1974 pentru ratificarea Conventiei privind crearea Organizatiei internationale pentru colaborare economica oi tehnico-stiintifica in domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO"*) EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 20 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica convenţia privind crearea organizaţiei internaţionale pentru colaborare economicã şi tehnico-ştiinţificã în domeniul industriei electrotehnice "interelectro", încheiatã la moscova la 13 decembrie 1973.-------- *) textul convenţiei se comunica instituţiilor interesate. nicolae ceauŞescu preşedintele republicii socialiste românia ...

Monitorul Oficial 63 din 18 Aprilie 1974 (M. Of. 63/1974)

DECRET nr. 118 din 12 aprilie 1974 privind modificarea Decretului nr. 29/1973 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, devenit Legea nr. 20/1973 , cu modificarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 18 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 articolul 19 din decretul nr. 29/1973 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi telecomunicatiilor, devenit legea nr. 20/1973 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 19. - ministerul transporturilor şi telecomunicatiilor are urmãtoarea structura organizatoricã: a) direcţia de plan şi dezvoltare; b) direcţia organizare şi control; c) direcţia tehnica; d) direcţia personal învãţãmânt; e) direcţia financiarã; f) ...

DECRET nr. 119 din 12 aprilie 1974 privind modificarea Decretului nr. 423/1972 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini-Unelte si Electrotehnicii, devenit Legea nr. 73/1972 , cu modificarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 18 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 articolul 19 din decretul nr. 423/1972 privind organizarea şi funcţionarea ministerului industriei construcţiilor de maşini-unelte şi electrotehnicii, devenit legea nr. 73/1972 , cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins : "art. 19. - ministerul industriei construcţiilor de maşini-unelte şi electrotehnicii, are urmãtoarea structura organizatoricã: a) direcţia de plan şi dezvoltare; b) direcţia tehnica şi investiţii; c) direcţia de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior; d) ...

DECRET nr. 120 din 12 aprilie 1974 privind modificarea articolului 19 din Decretul nr. 673/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Metalurgice, devenit Legea nr. 53/1969 , cu modificarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 18 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic articolul 19 din decretul nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea ministerului industriei metalurgice devenit legea nr. 53/1969 , cu moodificarile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 19. - ministerul industriei metalurgice, are urmãtoarea structura organizatoricã: a) direcţia generalã de investiţii şi mecano-energetica; b) direcţia de organizare, control şi personal-învãţãmînt; c) direcţia plan şi dezvoltare; d) direcţia finanţe-preţuri; e) direcţia secretariat şi ...

DECRET nr. 135 din 12 aprilie 1974 pentru modificarea articolului 8 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile sanitare EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 18 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic articolul 8 din decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile sanitare se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 8. - se aproba structurile organizatorice tip pentru unitãţile sanitare prevãzute în anexele nr. 1a) t h)*), care fac parte integrantã din prezentul decret. unitãţile prevãzute în anexa nr. 6*) se organizeazã şi funcţioneazã potrivit acestei anexe." -------------- *) anexa se comunica instituţiilor interesate ...

DECRET nr. 117 din 12 aprilie 1974 pentru modificarea Decretului nr. 675/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimce, devenit Legea nr. 55/1969 , cu modificarile ulterioare EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 18 aprilie 1974

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 articolul 19 alineatul 1 din decretul nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea ministerului industriei chimice, devenit legea nr. 55/1969 , cu moodificarile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 19. - ministerul industriei chimice are urmãtoarea structura organizatoricã: a) direcţia de planificare şi dezvoltare; b) direcţia finanţe-preţuri; c) direcţia de investiţii; d) direcţia mecanicã, energetica şi automatizare; ...

Monitorul Oficial 50 din 03 Aprilie 1974 (M. Of. 50/1974)

DECRET Nr. 9 din 2 aprilie 1974 privind gratierea unor pedepse EMITENT: PRESEDINTELE R.S.R. PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 50 din 3 aprilie 1974

Art. 1 se gratiaza în întregime: a) pedepsele cu închisoare pînã la 2 ani inclusiv, precum şi amenzile penale; b) pedepsele cu închisoare între 2 şi 5 ani inclusiv, aplicate celor care la data adoptãrii prezentului decret au împlinit virsta de 60 de ani inclusiv, femeilor gravide sau cu copii pînã la 5 ani inclusiv, precum şi celor care au savirsit infracţiunea în perioada minoritãţii. art. 2 se gratiaza în parte, cu 1/4, pedepsele cu închisoare între 2 şi 5 ani inclusiv şi cu 1/6 ...

DECRET Nr. 110 din 2 aprilie 1974 privind amnistierea unor infractiuni EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 50 din 3 aprilie 1974

Art. 1 se amnistiaza infracţiunile pentru care codul penal sau legi speciale prevãd o pedeapsa privativã de libertate pînã la 3 ani inclusiv sau amenda penalã. art. 2 sînt exceptate de la prevederile art. 1 infracţiunile intenţionate prin care s-a produs avutului obştesc o paguba mai mare de 5.000 lei, infracţiunile neintentionate prin care s-a produs avutului obştesc o paguba mai mare de 30.000 lei, precum şi infracţiunile de provocare ilegala a avortului (art. 185 alin. 1 cod penal), trecere frauduloasã a frontierei (art. 245 cod penal), denunţare calomnioasã (art. 259 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016