Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 238 din 23 decembrie 1974  pentru ratificarea Conventiei dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnata la Washington la 4 decembrie 1973    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 238 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Conventiei dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnata la Washington la 4 decembrie 1973

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 168 din 28 decembrie 1974
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin decretul alãturat al Consiliului de Stat se ratifica Convenţia dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnatã la Washington la 4 decembrie 1973.
Dezvoltarea relaţiilor dintre cele doua tari în domeniul economic, comercial şi de cooperare economicã, industriala şi tehnico-ştiinţificã a fãcut necesarã reglementarea juridicã a regimului fiscal al veniturilor rezidenţilor uneia dintre pãrţi realizate pe teritoriul celeilalte pãrţi.
Convenţia precizeazã impozitele din ambele state care cad sub incidenta acesteia şi reglementeazã modul cum vor acţiona sub raport fiscal statele contractante în legatura cu diferite bunuri şi venituri impozabile realizate pe teritorial unui stat, cuvenite beneficiarilor din celãlalt stat contractant, cum sînt: veniturile proprietãţi imobiliare, beneficiile întreprinderilor, dividendele, dobinzile, drepturile de licenta, veniturile realizate de liber-profesionisti, veniturile din salarii, veniturile realizate de artiştii profesionisti şi de sportivi, veniturile din pensii plãtite din fonduri publice, veniturile realizate de studenţi, precum şi alte venituri.
Totodatã, convenţia cuprinde modul cum va acţiona fiecare stat contractant pentru înlãturarea dublei impuneri, pentru evitarea unei impozitãri care nu este conformã cu convenţia sau pentru soluţionarea situaţiilor neprevãzute în convenţie.
Prin dispoziţiile pe care le conţine, convenţia stabileşte un cadru juridic fiscal adecvat pentru dezvoltarea în continuare a relaţiilor economice şi financiare dintre cele doua tari.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnatã la Washington la 4 decembrie 1973.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România

CONVENŢIE
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Statelor Unite ale Americii, dorind sa încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi avere şi pentru prevenirea evaziunii fiscale, au cãzut de acord dupã cum urmeazã:

ART. 1
Impozitele cuprinse
(1) Impozitele supuse acestei convenţii sînt:
a) În cazul României, impozitele pe venit stabilite de legea romana, în special impozitele pe venituri din:
i) salarii, onorarii, drepturi de autor şi din orice alta sursa primite de persoane fizice;
ii) profiturile societãţilor mixte;
iii) întreprinderi, altele decît societãţile mixte sau cele de stat;
iv) activitãţi agricole;
v) închirieri; şi
vi) activitãţi ale nerezidentilor.
b) În cazul Statelor Unite, impozitele federale stabilite de Codul venitului intern (altele decît impozitele şi contribuţiile pentru asigurãri sociale prevãzute de capitolele 2 şi 21).
(2) Prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, impozitelor în mod substanţial similare cu cele menţionate la paragraful (1), care se instituie pe lîngã acestea sau în locul celor existente dupã data semnãrii prezentei convenţii.
(3) În înţelesul paragrafului (5) al art. 7 (Profituri din afaceri), prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, impozitelor, altele decît impozitele asupra venitului stabilite la nivel naţional al unui stat contractant, asupra primelor de asigurare şi de reasigurare plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant. În vederea aplicãrii prevederilor art. 22 (Nediscriminarea), prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, impozitelor de orice fel stabilite la nivel naţional, de stat sau local.
(4) Autoritãţile competente ale statelor contractante îşi vor notifica, una alteia, orice amendamente aduse legilor de impozite menţionate la paragraful (1) şi despre adoptarea oricãror impozite menţionate la paragraful (2), prin transmiterea, cel puţin o data pe an, a textelor oricãror amendamente sau a noilor legi.
ART. 2
Definiţii generale
(1) În prezenta convenţie:
a) i) termenul România înseamnã Republica Socialistã România; şi
ii) cînd este folosit în sens geografic, termenul România include, de asemenea:
A) marea teritorialã; şi
B) fundul marii şi subsolul ariilor submarine adiacente coastei, dar dincolo de marea teritorialã, asupra cãrora România exercita drepturi suverane, în conformitate cu dreptul internaţional, în vederea explorãrii şi exploatãrii resurselor naturale ale unor astfel de arii, dar numai în mãsura în care persoana, proprietatea sau activitatea cãreia i se aplica convenţia este legatã de astfel de explorare sau exploatare;
b) i) termenul Statele Unite înseamnã Statele Unite ale Americii; şi
ii) cînd este folosit în sens geografic, termenul Statele Unite înseamnã statele din aceasta şi districtul Columbia. Acest termen include de asemenea:
A) marea teritorialã: şi
B) fundul marii şi subsolul ariilor submarine adiacente coastei, dar dincolo de marea teritorialã, asupra cãrora Statele Unite exercita drepturi suverane, în conformitate cu dreptul internaţional, în vederea explorãrii şi exploatãrii resurselor naturale ale unor astfel de arii, dar numai în mãsura în care persoana, proprietatea sau activitatea cãreia i se aplica convenţia este legatã de astfel de explorare sau exploatare;
c) termenul stat contractant înseamnã România sau Statele Unite, dupã cum cere contextul;
d) termenul persoana include o persoana fizica, o societate de persoane, o societate de capitaluri, o avere sau un trust;
e) i) termenul societate romana înseamnã oricare persoana juridicã, inclusiv o societate mixtã, care este constituitã şi organizatã în conformitate cu legile din România sau oricare alta entitate juridicã creata în conformitate cu legile României, care potrivit legilor romane cu privire la impozitare este tratata ca o persoana juridicã;
ii) termenul societate de capitaluri (corporation) a Statelor Unite înseamnã o societate de capitaluri (corporation) sau orice entitate tratata ca o societate din punctul de vedere al impozitelor Statelor Unite, care este înfiinţatã sau organizatã în conformitate cu legile Statelor Unite sau ale oricãrui stat din acesta sau ale districtului Columbia;
f) termenul autoritate competenta înseamnã:
i) în cazul României, ministrul finanţelor sau delegatul sau; şi
ii) în cazul Statelor Unite, secretarul Trezoreriei sau delegatul sau;
g) termenul impozit înseamnã impozit stabilit de cãtre România sau Statele Unite ori care este aplicabil şi care intra sub incidenta prezentei convenţii în virtutea prevederilor art. 1 (Impozitele cuprinse);
h) termenul trafic internaţional înseamnã orice cãlãtorie a unui vapor sau avion exploatat de un rezident al unuia dintre statele contractante, cu excepţia cazului în care o astfel de cãlãtorie este limitatã numai la locuri în interiorul unui stat contractant.
(2) Orice alt termen folosit în prezenta convenţie şi care nu este definit în aceasta convenţie va avea, dacã contextul nu cere altfel, înţelesul pe care îl are în conformitate cu legile statului contractant al cãrui impozit este determinat. Contrar prevederilor frazei precedente, dacã înţelesul unui astfel de termen în conformitate cu legile unuia dintre statele contractante este diferit de înţelesul termenului în conformitate cu legile celuilalt stat contractant sau dacã înţelesul unui astfel de termen nu este uşor determinabil în conformitate cu legile unuia dintre statele contractante, autoritãţile competente ale statelor contractante pot, pentru a preveni dubla impozitare sau de a promova orice alt scop al acestei convenţii, stabili un înţeles comun al termenului în vederea aplicãrii prezentei convenţii.
ART. 3
Rezidenţã fiscalã
(1) În prezenta convenţie:
a) termenul rezident al României înseamnã:
i) o societate romana astfel cum este definitã la art. 2 (Definiţii generale) paragraful (1) lit. e) i); sau
ii) orice alta persoana rezidenţã în România, însã, în cazul unei societãţi de persoane, al unei averi sau trust, numai în mãsura în care venitul obţinut de o atare persoana este supus impozitului în România;
b) termenul rezident al Statelor Unite înseamnã:
i) o societate de capitaluri a Statelor Unite astfel cum este definitã la art. 2 (Definiţii generale) paragraful (1) lit. e) ii); sau
ii) orice alta persoana rezidenţã în Statele Unite, însã, în cazul unei societãţi de persoane, al unei averi sau trust, numai în mãsura în care venitul obţinut de o atare persoana este supus impozitului în Statele Unite.
(2) Cînd, potrivit criteriilor prevãzute de paragraful (1), o persoana fizica este rezidenţã a ambelor state contractante:
a) ea va fi consideratã ca rezidenţã a statului contractant în care ea îşi întreţine locuinta sa permanenta. Dacã ea are o locuinta permanenta în ambele state contractante sau nu are în nici unul dintre statele contractante, ea va fi consideratã ca fiind rezidenţã a acelui stat contractant cu care ea are relaţiile personale şi economice cele mai strinse (centrul vital al intereselor);
b) dacã statul contractant în care ea are centrul vital al intereselor sale nu poate fi determinat, ea va fi consideratã ca fiind rezidenţã a statului contractant în care ea locuieşte în mod obişnuit;
c) dacã ea locuieşte în mod obişnuit în ambele state contractante sau în nici unul dintre statele contractante, ea va fi consideratã ca fiind rezidenţã a statului contractant al cãrui cetãţean este; şi
d) dacã este cetãţean al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre statele contractante, autoritãţile competente ale statelor contractante vor clarifica problema prin acord mutual.
ART. 4
Reguli generale de impozitare
(1) Un rezident al unuia dintre statele contractante poate fi impus de celãlalt stat contractant asupra oricãrui venit din surse situate în acel celãlalt stat contractant şi, numai asupra unui atare venit, poate fi supus la orice restrictii menţionate în prezenta convenţie.
(2) Prevederile prezentei convenţii nu vor fi interpretate ca restring în vreun mod orice exceptare, scutire, deducere, credit sau alta înlesnire acordatã în prezent sau în viitor:
a) de cãtre legile unuia dintre statele contractante la determinarea impozitului stabilit de acel stat contractant sau
b) de cãtre oricare alt acord intervenit între cele doua state contractante.
(3) Contrar oricãror prevederi ale prezentei convenţii, cu excepţia paragrafului (4), un stat contractant poate impune cetãţenii sau rezidentii lui (asa cum stabilesc prevederile art. 3 (Rezidenţã fiscalã), ca şi cum prezenta convenţie nu ar fi în vigoare.
(4) Prevederile paragrafului (3) nu vor afecta:
a) înlesnirile acordate de statele contractante conform prevederilor art. 17 (Plati pentru asigurãri sociale), 21 (Evitarea dublei impuneri), 22 (Nediscriminarea) şi 23 (Procedura înţelegerii mutuale) şi
b) înlesnirile acordate de cãtre un stat contractant prin prevederile art. 18 (Funcţii guvernamentale), 19 (Profesori), 20 (Studenţi şi cursanţi) şi 25 (Membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare) unor persoane fizice care nu sînt nici cetãţeni şi nici nu au statut de imigrant în acel stat contractant.
(5) Autoritãţile competente ale celor doua state contractante pot emite instrucţiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei convenţii.
ART. 5
Sediul permanent
(1) Pentru aplicarea prezentei convenţii, termenul sediul permanent înseamnã un loc stabil de afaceri prin care afacerile unui rezident al unuia dintre statele contractante se desfãşoarã în total sau în parte.
(2) Termenul sediul permanent cuprinde, însã nu limitativ:
a) o sucursala;
b) un birou;
c) o uzina;
d) un atelier;
e) un depozit;
f) o mina, o cariera sau alt loc de extracţie a resurselor naturale şi
g) un şantier de construcţii sau de montaj a cãrui durata este mai mare de 12 luni.
(3) Contrar prevederilor paragrafelor (1) şi (2), un sediu permanent nu va cuprinde un loc stabil de afaceri folosit numai pentru una sau mai multe dintre urmãtoarele destinaţii:
a) folosirea de instalaţii în scopul depozitarii, expunerii sau livrãrii, ca urmare a unui contract de vînzare, de produse sau mãrfuri aparţinînd rezidentului;
b) menţinerea unui stoc de produse sau mãrfuri aparţinînd rezidentului, în scopul prelucrãrii de cãtre o alta persoana;
c) menţinerea unui loc stabil de afaceri pentru cumpãrarea de produse sau mãrfuri sau pentru stringerea de informaţii pentru rezident;
d) menţinerea unui loc stabil de afaceri în scopul de a face reclama, pentru a furniza informaţii, pentru cercetãri ştiinţifice sau pentru activitãţi similare care au caracter pregatitor sau auxiliar, pentru rezident, sau
e) menţinerea unui şantier de construcţii sau de montaj care nu dureazã mai mult de 12 luni.
(4) O persoana activind în unul dintre statele contractante în contul unui rezident al celuilalt stat contractant, altul decît un reprezentant cu statut independent, cãruia i se aplica paragraful (5), va fi consideratã ca da naştere la un sediu permanent în statul contractant menţionat, dacã o asemenea persoana are şi exercita în mod obişnuit, în primul stat contractant menţionat, împuternicirea de a încheia contracte în numele acelui rezident, afarã de cazul cînd exercitarea unei astfel de împuterniciri se limiteazã la cumpãrarea de produse sau mãrfuri pentru acel rezident.
(5) Un rezident al unuia dintre statele contractante nu va fi considerat ca are un sediu permanent în celãlalt stat contractant numai pentru faptul ca un atare rezident desfãşoarã activitate industriala sau comercialã în acel celãlalt stat contractant printr-un intermediar, comisionar general sau orice alt reprezentant cu regim independent, cu condiţia ca astfel de persoane sa activeze în cadrul obişnuit al activitãţii lor.
(6) Un rezident al unuia dintre statele contractante nu va fi considerat ca are un sediu permanent în celãlalt stat contractant numai pentru faptul ca un atare rezident vinde, la terminarea unui tirg sau unei reuniuni comerciale traditionale în acest celãlalt stat contractant, produse sau mãrfuri pe care un atare rezident le-a expus în cadrul unui atare tirg sau reuniuni comerciale traditionale.
(7) Pentru a determina dacã un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu stabil în celãlalt stat contractant, nu se va lua în considerare faptul ca un atare rezident poate fi inrudit cu un rezident al celuilalt stat contractant sau cu oricare alta persoana care desfãşoarã afaceri în acel celãlalt stat contractant.
(8) Principiile expuse în paragrafele (1) pînã la (7) se vor aplica, de asemenea, pentru a determina dacã exista un sediu permanent într-un stat altul decît unul dintre statele contractante sau dacã o persoana alta decît un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu permanent în unul dintre statele contractante.
ART. 6
Venit din proprietatea imobiliarã
(1) Venitul din proprietatea imobiliarã, inclusiv redevenţe şi alte plati în legatura cu exploatarea resurselor naturale, şi cistigurile obţinute din vînzarea, schimbul sau din alt mod de a dispune de astfel de proprietate sau din dreptul care genereazã astfel de redevenţe sau alte plati, pot fi impuse de statul contractant în care astfel de proprietate imobiliarã sau resurse naturale sînt situate. Pentru scopurile prezentei convenţii, dobinda asupra creanţei garantate cu proprietate imobiliarã sau printr-un drept care genereazã redevenţe ori alte plati în legatura cu exploatarea resurselor naturale nu va fi privitã ca venit din proprietate imobiliarã.
(2) Paragraful (1) se va aplica venitului obţinut din uzufruct, folosirea directa, închirierea sau folosirea în orice alta forma a proprietãţii imobiliare.
ART. 7
Profituri din afaceri
(1) Profiturile industriale sau comerciale ale unui rezident al unuia dintre statele contractante vor fi scutite de impozit de celãlalt stat contractant, în afarã de cazul cînd rezidentul are un sediu permanent în acel celãlalt stat contractant. Dacã rezidentul are un sediu permanent în acel celãlalt stat contractant, impozitul poate fi stabilit de cãtre acel celãlalt stat contractant asupra profiturilor industriale sau comerciale ale rezidentului, dar numai în mãsura în care ele sînt atribuibile unui sediu permanent.
(2) Cînd un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu permanent în celãlalt stat contractant, atunci în fiecare stat contractant se vor atribui sediului permanent profiturile industriale sau comerciale care în mod rezonabil ar fi de asteptat sa fie obţinute de cãtre acel sediu, dacã acesta ar fi fost o entitate independenta desfasurind aceleaşi activitãţi sau activitãţi similare în condiţii identice sau similare şi pe baze comerciale cu rezidentul al cãrui sediu permanent este.
(3) La determinarea profiturilor industriale sau comerciale ale unui sediu permanent vor fi acordate ca deduceri cheltuielile care în mod rezonabil sînt în legatura cu astfel de profituri, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administraţie, fie ca sînt fãcute în statul contractant în care este situat sediul permanent, fie în alta parte.
(4) Nu se va atribui nici un profit unui sediu permanent al unui rezident din statele contractante în celãlalt stat contractant numai pentru simplul fapt al cumpãrãrii de produse sau mãrfuri de cãtre sediul permanent sau de cãtre rezidentul care este sediul permanent, pentru şi în contul acelui rezident.
(5) Primele de asigurare sau de reasigurare obţinute din surse situate într-un stat contractant de cãtre un rezident al celuilalt stat contractant nu vor fi supuse impozitului pe venit sau oricãrui alt impozit în primul stat contractant, afarã de cazul cînd un atare venit este legat în mod efectiv de un sediu permanent al rezidentului în acel stat contractant.
(6) Termenul profituri industriale sau comerciale include, fãrã ca aceasta sa reprezinte o limitare, venitul obţinut din activitãţi manufacturiere, comerciale, bancare, de asigurãri, agricole, de pescuit sau minerit, de exploatare a vapoarelor sau avioanelor, de prestare de servicii, de închiriere a bunurilor tangibile (mobile). Acest termen nu include prestarea de servicii personale de cãtre o persoana fizica nici ca angajat şi nici cu titlu de liber-profesionist. Acest termen include, de asemenea, orice alt venit legat în mod efectiv de un sediu permanent pe care beneficiarul, fiind rezident al unuia dintre statele contractante, îl are în celãlalt stat contractant.
(7) Pentru a determina dacã averea sau drepturile sînt legate efectiv de un sediu permanent, factorii luati în considerare vor include atît drepturile, cît şi averea care sînt folosite sau ţinute pentru a fi folosite la desfãşurarea unei activitãţi care da naştere la profituri industriale sau comerciale printr-un asemenea sediu permanent, cît şi dacã activitãţile desfãşurate printr-un atare sediu permanent ar fi un factor material în realizarea venitului obţinut din atare avere sau drepturi. În acest scop, cuvenitã atentie va trebui data faptului dacã sau nu atare proprietate, drepturi sau atare venit au fost decontate printr-un astfel de sediu permanent.
(8) Cînd profiturile industriale sau comerciale cuprind elemente de venit tratate separat în alte articole ale prezentei convenţii, prevederile acelor articole, cu excepţia cazului dacã nu se prevede altfel în acestea, vor înlocui prevederile acestui articol.
ART. 8
Transporturi navale şi aeriene
(1) Contrar prevederilor art. 7 (Profituri din afaceri) şi art. 13 (Cistiguri din capital), venitul obţinut de un rezident al unuia dintre statele contractante din exploatarea în trafic internaţional a vapoarelor şi avioanelor înregistrate în acel stat contractant şi cistigurile realizate din vînzarea, schimbul sau alt mod de a dispune de vapoare sau avioane exploatate în trafic internaţional şi care sînt înregistrate în acel stat contractant vor fi scutite de impunere de celãlalt stat contractant.
(2) Pentru aplicarea prezentului articol, venitul obţinut din exploatarea în trafic internaţional a vapoarelor şi avioanelor cuprinde şi:
a) venitul obţinut din închirierea vapoarelor sau avioanelor exploatate în trafic internaţional, dacã un atare venit este accesoriu la alt venit descris la paragraful (1) şi
b) venitul obţinut din folosirea, întreţinerea şi închirierea de containere şi alte utilaje cu destinaţie similarã, în legatura cu exploatarea în trafic internaţional a vapoarelor şi avioanelor de cãtre un rezident menţionat la paragraful (1).
ART. 9
Persoane înrudite
(1) Cînd o persoana supusã jurisdicţiei de impozitare a unuia dintre statele contractante este inrudita cu orice alta persoana şi cînd o atare persoana inrudita încheie înţelegeri sau pun între ele condiţii diferite de cele care s-ar pune între persoane independente, orice venit, deduceri, credite ori înlesniri care, dacã nu ar fi acele înţelegeri sau condiţii, ar fi fost luate în calculul venitului (sau al pierderii) ori al impozitului plãtibil, de cãtre una dintre mentionatele persoane, pot fi luate în considerare la calcularea sumei venitului supus impozitului şi a impozitelor plãtibile de o atare persoana.
(2) Cînd un stat contractant a fãcut o redeterminare a venitului unuia dintre rezidentii sãi, în conformitate cu prevederile paragrafului (1), atunci celãlalt stat contractant, dacã este de acord cu o atare redeterminare, va face o ajustare corespunzãtoare venitului persoanei, în acest celãlalt stat contractant, inrudita cu un atare rezident. În eventualitatea cînd celãlalt stat contractant nu este de acord cu o asemenea redeterminare, cele doua state contractante se vor strãdui sa ajungã la o înţelegere în conformitate cu procedura pentru înţelegerea mutuala prevãzutã de paragraful (2) b) al art. 23 (Procedura înţelegerii mutuale).
(3) Pentru aplicarea prezentei convenţii, o persoana este inrudita cu alta persoana dacã o persoana din cele doua deţine în proprietate sau controleazã direct sau indirect pe cealaltã sau dacã o a treia persoana sau persoane deţin în proprietate ori le controleazã direct sau indirect pe ambele. În acest scop, termenul controleazã include orice fel de control, impus fie legal sau nu, exercitat în orice mod sau exercitabil.
ART. 10
Dividende
(1) Dividendele plãtite de cãtre o societate a unuia dintre statele contractante unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în ambele state contractante.
(2) Cota de impozit aplicatã de primul stat contractant menţionat asupra unor atare dividende nu va depãşi 10% din venitul brut al dividendului.
(3) Paragraful (2) nu se va aplica dacã beneficiarul de dividende fiind un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu permanent în celãlalt stat contractant şi acţiunile în legatura cu care dividendele se plãtesc sînt legate în mod efectiv de un astfel de sediu permanent. În asemenea caz, se aplica paragraful (6) al art. 7 (Profituri din afaceri).
ART. 11
Dobinzi
(1) Dobinda obţinutã de cãtre un rezident al unuia dintre statele contractante din surse din celãlalt stat contractant poate fi impusa de cãtre ambele state contractante.
(2) Dobinda obţinutã de un rezident al unuia dintre statele contractante din surse situate în celãlalt stat contractant nu va fi impozitatã de celãlalt stat contractant cu o cota care sa depãşeascã 10% din suma bruta a unei atari dobinzi.
(3) Contrar prevederilor paragrafelor (1) şi (2), dobinda cuvenitã, obţinutã de: a) unul dintre statele contractante sau de un oficiu public al acelui stat contractant şi care oficiu nu este supus impozitului asupra venitului de acel stat contractant sau b) de un rezident al unui atare stat contractant cu privire la datorii garantate, asigurate sau finanţate indirect de cãtre acel stat contractant sau un oficiu public al acestuia, va fi scutitã de impozit de cãtre celãlalt stat contractant.
(4) Paragraful (2) nu se va aplica dacã beneficiarul de dobinda fiind un rezident al unuia dintre statele contractante are un sediu permanent în celãlalt stat contractant şi creanta generatoare de dobinda este în mod efectiv legatã de un astfel de sediu permanent. În asemenea caz se va aplica paragraful (6) al art. 7 (Profituri din afaceri).
(5) Cînd o suma care va fi consideratã ca dobinda este plãtitã unei persoane înrudite, dar pentru faptul ca acea suma excede suma care s-ar fi plãtit în mod normal unei persoane neinrudite, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la partea din suma care s-ar fi plãtit unei persoane neinrudite. Într-un astfel de caz, suma care depãşeşte poate fi impusa de fiecare stat contractant potrivit legislaţiei sale, inclusiv prevederile acestei convenţii, unde acestea sînt aplicabile.
(6) Termenul dobinda, astfel cum este folosit în prezenta convenţie, înseamnã venit din obligaţiuni, efecte publice, poliţe sau alte titluri de credit, fie ca sînt garantate sau nu, fie ca dau sau nu un drept de a participa la profituri, creanţe de orice fel, precum şi orice alte venituri care sînt asimilate de legislaţia de impozite a statului contractant în care se afla sursa de venit cu venituri din împrumuturi de bani.
(7) Dobinda va fi consideratã ca fiind obţinutã din surse situate într-un stat contractant numai dacã este plãtitã de un atare stat contractant, o subdiviziune politica, o autoritate localã din acel stat ori de cãtre un rezident al acelui stat contractant. Contrar prevederilor frazei precedente:
a) dacã o persoana plãtitoare de dobinda (fie ca aceasta persoana este sau nu un rezident al unuia dintre statele contractante) are un sediu permanent în unul dintre statele contractante pentru care a fost contractat împrumutul la care se plãteşte dobinda şi aceasta dobinda este suportatã de acel sediu permanent, sau
b) dacã persoana plãtitoare de dobinda este un rezident al unuia dintre statele contractante şi are un sediu permanent într-un stat, altul decît un stat contractant, pentru care sediu a contractat împrumutul la care se plãteşte dobinda şi aceasta dobinda este plãtitã unui rezident al celuilalt stat contractant, iar dobinda este suportatã de un sediu permanent,
aceasta dobinda va fi consideratã ca provenind din surse din statul în care este situat sediul permanent.
ART. 12
Redevenţe
(1) Redevenţele obţinute de un rezident al unuia dintre statele contractante din surse situate în celãlalt stat contractant pot fi impuse în ambele state contractante.
(2) Redevenţele obţinute de cãtre un rezident al unuia dintre statele contractante din surse situate în celãlalt stat contractant nu vor fi impozitate de cãtre celãlalt stat contractant cu o cota care depãşeşte 10% din suma bruta a redevenţelor culturale sau cu o cota care depãşeşte 15% din suma bruta a redevenţelor industriale.
(3) În vederea aplicãrii prezentului articol:
a) Redevenţele culturale sînt plãţile de orice fel fãcute pentru considerentul folosirii sau dreptului de a folosi drepturi de autor cu privire la opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv drepturile de autor pentru filme sau filme ori benzi imprimate folosite la emisiunile de radio sau televiziune.
b) Redevenţele industriale sînt plãţile de orice fel fãcute pentru considerentul folosirii sau dreptului de a folosi brevete, desene, modele, planuri, procedee sau formule secrete, mãrci de fabrica sau alta proprietate asemãnãtoare ori drepturi sau pentru cunoştinţe, experienta, îndrumãri practice (know-how).
c) Redevenţele culturale şi industriale includ cistiguri obţinute din vînzarea, schimbul sau din alt mod de a dispune de oricare astfel de proprietãţi sau drepturi, în limita în care sumele realizate din astfel de vinzari, schimb sau alt mod de a dispune sînt condiţionate de productivitate, folosire sau dispunere de astfel de proprietate sau drepturi.
(4) Paragraful (2) nu se va aplica dacã beneficiarul de redeventa, fiind rezident al unuia dintre statele contractante, are în celãlalt stat contractant un sediu permanent şi proprietatea sau drepturile care genereazã redeventa sînt în directa legatura cu un astfel de sediu permanent. În acest caz se aplica paragraful (6) al art. 7 (Profituri din afaceri).
5) Cînd o suma este plãtitã unei persoane înrudite şi ea ar fi consideratã ca redeventa, dar datoritã faptului ca ea depãşeşte cuantumul care s-ar fi plãtit unei persoane neinrudite, prevederile acestui articol se vor aplica numai la partea din suma care s-ar fi plãtit unei persoane neinrudite. În asemenea caz suma în exces poate fi impusa de fiecare stat contractant în conformitate cu legislaţia sa, inclusiv cu prevederile acestei convenţii unde acestea sînt aplicabile.
(6) Redevenţele vor fi considerate ca venit din surse situate într-un stat contractant numai în limita în care astfel de redevenţe reprezintã plati fãcute pentru folosirea sau dreptul de a folosi proprietate sau drepturi descrise la paragraful (3) a) şi b) situate în acel stat contractant sau cistiguri descrise la paragraful (3) c) din vînzarea, schimbul sau alt mod de a dispune de astfel de proprietãţi sau drepturi.
ART. 13
Cistiguri din capital
(1) Un rezident al unuia dintre statele contractante va fi scutit de impozit de cãtre celãlalt stat contractant asupra cistigurilor din vînzare, schimb sau alt mod de a dispune de bunuri din capital, indiferent dacã sînt dobîndite prin succesiune, donaţie sau în orice alt mod, afarã de cazul cînd:
a) beneficiarul unui cistig, fiind un rezident al unuia dintre statele contractante, are un sediu permanent în celãlalt stat contractant şi proprietatea generatoare de cistig este în mod efectiv legatã de un astfel de sediu permanent, sau
b) beneficiarul cistigului, fiind o persoana fizica care este un rezident al unuia dintre statele contractante, este prezent în celãlalt stat contractant pentru o perioada sau perioade insumind 183 de zile sau mai mult în timpul anului de impunere.
(2) În cazul cistigurilor descrise la paragraful (1) a), se aplica paragraful (6) al art. 7 (Profituri din afaceri).
ART. 14
Servicii personale prin munca independenta
(1) Venitul obţinut de cãtre o persoana fizica din prestarea de servicii prin munca independenta, care este rezidenţã a unuia dintre statele contractante, poate fi impus de acel stat contractant.
(2) Totuşi, venitul obţinut de o persoana fizica, care este rezidenţã a unuia dintre statele contractante, din prestarea de servicii prin munca independenta în celãlalt stat contractant, poate fi impus de acel celãlalt stat contractant, dacã persoana fizica:
a) este prezenta în acel celãlalt stat contractant pentru o perioada sau perioade insumind 183 de zile sau mai mult în anul impozabil, sau
b) întreţine un sediu permanent în acel celãlalt stat contractant de care venitul este legat în mod efectiv;
c) este un artist, cum sînt artiştii de teatru, cinematograf, radio şi televiziune, interpreţii muzicali sau sportivii, şi este prezent în acel celãlalt stat contractant pentru o perioada sau perioade insumate mai mari de 90 de zile în cursul unui an de impunere, sau venitul total obţinut din servicii personale ca artist prin munca independenta în acel celãlalt stat contractant depãşeşte în suma totalã 3.000 de dolari ai Statelor Unite sau echivalentul lor în lei româneşti în cursul unui an de impunere.
(3) Paragraful (2) c) nu se aplica unui artist cum este descris în paragraful (2) c) care este rezident al unuia dintre statele contractante şi care este prezent în celãlalt stat contractant în cadrul unui aranjament special aprobat de cele doua state contractante.
ART. 15
Servicii personale prin munca dependenta
(1) Cu excepţia prevederilor din art. 18 (Funcţii guvernamentale), 19 (Profesori) şi 20 (Studenţi şi cursanţi), salariile şi remuneraţiile similare obţinute de o persoana fizica care este rezidenţã a unuia dintre statele contractante din munca sau servicii personale executate ca angajat, inclusiv venituri din servicii prestate de un funcţionar al unei societãţi, pot fi impuse de acel stat contractant. Cu excepţia prevãzutã la paragrafele (2) şi (3), astfel de remuneraţii obţinute din munca sau din prestarea de servicii personale efectuate în celãlalt stat contractant pot fi impuse, de asemenea, de celãlalt stat contractant.
(2) Remuneraţia descrisã la paragraful (1), obţinutã de o persoana fizica care este un rezident al unuia dintre statele contractante, va fi scutitã de impozit în celãlalt stat contractant, dacã:
a) persoana este prezenta în acel celãlalt stat contractant pentru o perioada sau perioade insumind mai puţin în 183 de zile în anul impozabil;
b) persoana este un angajat al unui rezident al primului stat contractant sau al unui sediu permanent menţinut în primul stat contractant menţionat de cãtre un rezident al celuilalt stat contractant;
c) remuneraţia nu este suportatã ca atare de cãtre un sediu permanent pe care cel care angajeazã îl are în acel celãlalt stat contractant;
d) este un artist, asa cum sînt artiştii de teatru, cinematograf, de radio sau televiziune, interpreţii muzicali sau sportivii şi este prezent în acel celãlalt stat contractant pentru o perioada sau perioade insumate mai mici de 90 de zile în cursul unui an de impunere şi venitul total obţinut de acesta ca angajat în acel celãlalt stat contractant insumeaza mai puţin de 3.000 de dolari ai Statelor Unite sau echivalentul lor în lei româneşti în cursul unui an de impunere.
(3) Paragraful (2) d) nu se aplica unui artist cum este descris la paragraful (2) d) care este un rezident al unuia dintre statele contractante şi care este prezent în celãlalt stat contractant în cadrul unui aranjament special aprobat de cele doua state contractante.
(4) Contrar prevederilor paragrafului (2), remuneraţia obţinutã de o persoana fizica din prestarea unei munci sau de servicii personale ca angajat la bordul vapoarelor sau avioanelor exploatate de cãtre un rezident al unuia dintre statele contractante în trafic internaţional va fi scutitã de impozit în celãlalt stat contractant dacã o astfel de persoana fizica este membru al echipajului obişnuit al vaporului sau avionului.
ART. 16
Anuitati şi pensii private
(1) Cu excepţia prevãzutã de art. 18 (Funcţii guvernamentale), pensiile şi alta remuneraţie similarã plãtitã unei persoane fizice pentru faptul de a fi fost angajata în trecut se impun numai în statul contractant al carei rezidenţã este.
(2) Pensiile alimentare şi anuitatile plãtite unei persoane fizice care este rezidenţã a unuia dintre statele contractante se impun numai în acel stat contractant.
(3) Un rezident al unuia dintre statele contractante care primeşte compensaţii pentru întreţinerea copilului de la un rezident al celuilalt stat contractant va fi scutit de ambele state contractante de impozitul asupra unor astfel de compensaţii.
(4) Termenul pensii şi alte remuneraţii similare, asa cum este folosit în prezentul articol, înseamnã plati periodice, altele decît plãţile pentru asigurãri sociale cuprinse în art. 17 (Plati pentru asigurãri sociale) fãcute: a) pentru cauza de retragere din munca sau deces, pe considerentul serviciilor prestate, sau b) ca despãgubiri pentru vãtãmãri legate de munca prestatã ca angajat în trecut.
(5) Termenul anuitati, asa cum este folosit în prezentul articol, înseamnã o suma stabilitã, plãtitã în mod periodic la termene stabilite în timpul vieţii sau în timpul unui numãr specificat de ani, ca urmare a unei obligaţii de a face plãţile ca recompensa pentru deplina şi corespunzãtoare consideraţie (pentru alte motive decît servicii prestate).
(6) Termenul pensie alimentara, asa cum este folosit în prezentul articol, înseamnã plati periodice ca urmare a unei hotãrîri de divorţ sau de obligare la întreţinere, a unei înţelegeri separate de întreţinere sau a unei înţelegeri de întreţinere ori de separare care este impozabilã la beneficiar potrivit legislaţiei interne a statului contractant al cãrui rezident este.
(7) Termenul compensaţii pentru întreţinerea copilului, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnã plati periodice pentru întreţinerea unui copil minor fãcute ca urmare a unei hotãrâri de divorţ, a unei înţelegeri de întreţinere separate sau a unei înţelegeri de întreţinere ori separare.
ART. 17
Plati pentru asigurãri sociale
Plãţile de asigurãri sociale şi alte pensii publice plãtite de unul dintre statele contractante unei persoane fizice care este un rezident al celuilalt stat contractant vor fi scutite de impozit în ambele state contractante.
Prezentul articol nu se aplica plãţilor descrise în art. 18 (Funcţii guvernamentale).
ART. 18
Funcţii guvernamentale
Salariile şi remuneraţiile similare, incluzind anuitati sau beneficii similare, plãtite din fonduri publice ale unuia dintre statele contractante, unui cetãţean al acelui stat contractant pentru munca sau servicii personale prestate ca angajat al guvernului acelui stat contractant sau al oricãrei instituţii a statului menţionat anterior, în îndeplinirea de funcţii de natura guvernamentalã, vor fi scutite de impozit de celãlalt stat contractant. Munca sau serviciile personale prestate de un cetãţean al unuia dintre statele contractante vor fi considerate de celãlalt stat contractant ca prestate în îndeplinirea de funcţii guvernamentale, dacã astfel de munca sau servicii personale vor fi tratate conform legilor interne ale ambelor state contractante ca fiind prestate ca atare.
ART. 19
Profesori
(1) Cînd un rezident al unuia dintre statele contractante este invitat de guvernul celuilalt stat contractant, o subdiviziune politica sau o autoritate localã din acel stat sau de cãtre o universitate sau o alta instituţie de învãţãmînt recunoscuta în acel celãlalt stat contractant sa vina în acel celãlalt stat contractant pentru o perioada care se considera ca nu va depãşi 2 ani, în scopul de a preda sau de a efectua cercetãri sau pentru ambele scopuri, la o universitate sau la o alta instituţie de învãţãmînt recunoscuta, şi un atare rezident vine în acel celãlalt stat contractant în primul rind pentru un atare scop, venitul sau din servicii personale pentru predare sau cercetare în cadrul unei astfel de universitãţi sau instituţii de învãţãmînt va fi scutit de impozit de acel celãlalt stat contractant pe o perioada care nu depãşeşte 2 ani de la data sosirii în acel celãlalt stat contractant.
(2) Prezentul articol nu se va aplica venitului din cercetãri, dacã astfel de cercetãri nu sînt întreprinse în interes public, ci în primul rind în folosul particular al unei sau unor persoane particulare.
ART. 20
Studenţi şi cursanţi
(1) a) O persoana fizica care este rezident al unuia dintre statele contractante cînd se afla temporar în celãlalt stat contractant, iar scopul principal pentru care se afla temporar prezenta în acest din urma stat contractant este:
i) de a studia la o universitate sau la alta instituţie de învãţãmînt recunoscuta în acel stat contractant, sau
ii) de a dobîndi pregãtirea cerutã pentru a se califica sa exercite o profesie sau dobîndi specializare profesionalã, sau
iii) de a studia sau de a face cercetãri ca beneficiar al unei burse, alocaţii sau recompense a unei organizaţii guvernamentale, religioase, de caritate, ştiinţifice, literare sau de învãţãmînt, va fi scutitã de impozit de acel celãlalt stat contractant pentru sumele descrise la subparagraful b) pentru o perioada care nu depãşeşte 5 ani impozabil de la data sosirii sale în acel celãlalt stat contractant.
b) Sumele menţionate la subparagraful a) sînt:
i) donaţii din strãinãtate în scopul întreţinerii educãrii, studiului, cercetãrii sau calificãrii;
ii) bursa, alocatie sau recompensa şi
iii) venit din servicii personale prestate în acel celãlalt stat contractant într-o suma care sa nu depãşeascã 2.000 dolari ai Statelor Unite sau echivalentul lor în lei româneşti pentru oricare an impozabil.
(2) O persoana fizica care este un rezident al unuia dintre statele contractante la data când vine în mod temporar în celãlalt stat contractant şi care este prezent în mod temporar în celãlalt stat contractant ca angajat sau în cadrul unui contract cu un rezident al primului stat contractant menţionat, cu scopul principal:
a) de a dobîndi experienta tehnica, profesionalã, sau de afaceri de la o persoana alta decît acel rezident al primului stat contractant menţionat sau o alta persoana decît o persoana inrudita cu un atare rezident, sau
b) de a studia la o universitate sau la alta instituţie de învãţãmînt recunoscuta în acel celãlalt stat contractant, va fi scutitã de impozit de acel celãlalt stat contractant pentru o perioada care nu depãşeşte un an, cu privire la venitul sau din servicii personale pentru o suma globalã care nu depãşeşte în total 5.000 de dolari ai Statelor Unite sau echivalentul lor în lei româneşti.
(3) O persoana fizica care este rezidenţã a unuia dintre statele contractante la data cînd ea este temporar prezenta în celãlalt stat contractant pentru o perioada care nu depãşeşte un an, ca participanta la un program susţinut de guvernul acelui celãlalt stat contractant, cu scopul principal de calificare, cercetãri sau studii, va fi scutitã de impozit de acel celãlalt stat contractant cu privire la venitul ei din servicii personale în legatura cu o atare calificare, cercetare sau studiu executate în acel celãlalt stat contractant pentru o suma totalã care nu depãşeşte 10.000 dolari ai Statelor Unite sau echivalentul lor în lei româneşti.
(4) Înlesnirile prevãzute la art. 19 (Profesori) şi paragraful (1) al prezentului articol, cînd sînt luate împreunã, se extind numai pe o perioada de timp care sa nu depãşeascã 5 ani de impunere de la data venirii persoanei fizice care cere acordarea unor astfel de înlesniri, în mãsura în care pot fi solicitate în mod rezonabil sau uzual pentru a realiza scopul vizitei. Înlesnirile prevãzute la art. 19 (Profesori) nu vor fi acordate unei persoane fizice dacã, în timpul perioadei imediat precedente, o atare persoana fizica a beneficiat de înlesnirile prevãzute la paragraful (1) al prezentului articol.
ART. 21
Evitarea dublei impuneri
Dubla impunere a venitului va fi evitata în modul urmãtor:
(1) În conformitate cu prevederile şi limitarile legilor României (astfel cum pot fi modificate din cînd în cînd, fãrã a se schimba principiile generale din acestea), România va acorda unui cetãţean sau rezident al României, ca un credit fata de impozitul roman, suma corespunzãtoare a impozitelor pe venit plãtite Statelor Unite. Suma corespunzãtoare ca atare se va întemeia pe suma impozitului plãtit Statelor Unite, dar nu va depãşi partea impozitului roman pe care venitul net al cetãţenilor sau rezidenţilor din surse situate în Statele Unite le suporta asupra întregului venit pentru acelaşi an impozabil.
(2) În conformitate cu prevederile şi limitarile legii Statelor Unite (astfel cum poate fi modificatã din cînd în cînd, fãrã a se schimba principiile generale din aceasta), Statele Unite vor acorda unui cetãţean sau rezident al Statelor Unite, ca un credit fata de impozitul Statelor Unite, suma corespunzãtoare a impozitelor plãtite României, dar creditul nu va depãşi partea impozitului Statelor Unite pe care un atare venit net al cetãţeanului sau al rezidentului din surse situate în România sau pe venit din surse din afarã Statelor Unite le suporta pentru întregul sau venit pentru acelaşi an impozabil. În vederea aplicãrii creditului Statelor Unite în legatura cu impozitele plãtite României, impozitele menţionate la paragraful (1) a) al art. 1 (Impozitele cuprinse) vor fi considerate a fi impozite pe venit.
ART. 22
Nediscriminarea
(1) Un cetãţean al unuia dintre statele contractante care este un rezident al celuilalt stat contractant nu va fi supus în celãlalt stat contractant la impozite mai împovãrãtoare decât un cetãţean care este un rezident al acelui alt stat contractant.
(2) Un cetãţean al unuia dintre statele contractante care este un rezident al celuilalt stat contractant sau un sediu permanent pe care un rezident al unuia dintre statele contractante îl are în celãlalt stat contractant nu va fi supus în celãlalt stat contractant unor impozite mai împovãrãtoare decît se impun în general în acel stat contractant asupra cetãţenilor sau sediilor permanente ale rezidenţilor unor state terţe care desfãşoarã aceleaşi activitãţi. Cu toate acestea, prezentul paragraf nu va obliga un stat contractant sa acorde cetãţenilor sau sediilor permanente ale rezidenţilor celuilalt stat contractant înlesnirile acordate prin acorduri speciale cetãţenilor sau sediilor permanente ale unui al treilea stat.
(3) O societate a unui dintre statele contractante, al carei capital în total sau în parte aparţine sau este controlat, direct sau indirect, de cãtre unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu va fi supusã în primul stat contractant menţionat la nici o impozitare sau solicitare în legatura cu impunerea, care sa fie diferita sau mai împovãrãtoare decît impozitarea sau solicitarile la care este sau poate fi supusã o societate a primului stat contractant menţionat, care desfãşoarã aceleaşi activitãţi, al carei capital, în total sau în parte, aparţine sau este controlat de cãtre unu sau mai mulţi rezidenţi ai unui al treilea stat. Totuşi, prezentul paragraf nu obliga un stat contractant sa acorde societãţilor care aparţin, în total sau în parte, unor rezidenţi ai celuilalt stat contractant înlesniri de impozite acordate prin acorduri speciale unor societãţi care aparţin, în total sau în parte, unor rezidenţi ai unui al treilea stat.
ART. 23
Procedura înţelegerii mutuale
(1) Cînd un rezident al unuia dintre statele contractante considera ca acţiunea unuia sau a ambelor state contractante are sau va avea ca rezultat o impozitare care nu este în concordanta cu prezenta convenţie, el poate, contrar cãilor de atac prevãzute de legile naţionale ale statelor contractante, sa prezinte cazul sau autoritãţii competente a statului contractant al cãrui rezident sau cetãţean este. Dacã cererea rezidentului va fi consideratã ca intemeiata de cãtre autoritatea competenta a statului contractant cãtre care este facuta cererea, se va strãdui sa se ajungã la o înţelegere cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, în vederea evitãrii impozitãrii care nu este în concordanta cu prezenta convenţie.
(2) Autoritãţile competente ale statelor contractante ce vor strãdui sa rezolve pe cale amiabila orice dificultãţi sau îndoieli ce se ivesc în aplicarea prezentei convenţii. În special autoritãţile competente ale statelor contractante pot cãdea de acord asupra:
a) atribuirii aceloraşi profituri industriale sau comerciale unui rezident al unuia dintre statele contractante şi sediului sau permanent situat în celãlalt stat contractant;
b) aceleaşi repartizari ale venitului, deducerilor, creditelor sau reducerilor între un rezident al unuia dintre statele contractante şi orice persoana inrudita şi reajustarea impozitelor stabilite de fiecare stat contractant ca sa reflecte o atare repartizare;
c) aceluiaşi mod de determinare a sursei elementelor specifice ale veniturilor;
d) aceleiaşi caracterizari a elementelor specifice ale veniturilor.
(3) Autoritãţile competente ale statelor contractante pot comunica între ele direct în vederea realizãrii unei înţelegeri în sensul prezentului articol. Cînd apare recomandabil, pentru a se ajunge la o înţelegere, autoritãţile competente se pot intilni pentru un schimb de pãreri.
(4) În cazul cînd autoritãţile competente ajung astfel la un acord, impozitele se vor stabili asupra unui atare venit şi restituirea sau creditul de impozite vor fi acordate de statele contractante în conformitate cu acest acord.
ART. 24
Schimb de informaţii
(1) Autoritãţile competente fac schimb de informaţii în mãsura în care acesta este necesar pentru executarea prevederilor prezentei convenţii sau pentru prevenirea fraudei ori pentru administrarea mãsurilor legale privitoare la impozitele la care aceasta convenţie se aplica, cu condiţia ca informaţia sa fie din categoria acelora care pot fi obţinute în conformitate cu legile şi practicile administrative ale fiecãrui stat contractant privitor la impozitele proprii.
(2) Orice informaţie astfel schimbatã va fi consideratã ca secret, cu excepţia cazului cînd astfel de informaţii pot fi:
a) divulgate oricãrei persoane însãrcinate cu impunerea, încasarea sau executarea silitã ori rezolvarea contestaţiei cu referire la impozitele la care sînt aplicabile prevederile prezentei convenţii;
b) fac parte dintr-o dare de seama publica cu privire la impunere, încasare sau executare ori litigiu cu referire la impozitele la care sînt aplicabile prevederile prezentei convenţii.
(3) Nu se va face nici un schimb de informaţii care sînt contrare ordinii publice.
(4) Dacã autoritatea competenta a unui stat contractant cere expres, autoritatea competenta a celuilalt stat contractant va da informaţii conform prevederilor prezentului articol sub forma de depozitii de martori şi copii de pe documente originale inedite (inclusiv cãrţi, documente, declaraţii, certificate, conturi sau corespondenta), în aceeaşi mãsura în care astfel de depozitii şi documente pot fi obţinute în conformitate cu legile şi practica administrativã a fiecãrui stat contractant cu privire la impozitele proprii.
(5) Depozitiile şi marturiile care pot fi furnizate în conformitate cu prevederile prezentului articol nu vor fi refuzate pentru considerentul nici unei doctrine de drept potrivit cãreia asistenta juridicã internationala nu se acorda în materie de impozite.
(6) Schimbul de informaţii se va face fie în mod curent, fie la cerere, cu privire la cazuri particulare. Autoritãţile competente ale statelor contractante pot cãdea de acord asupra listei informaţiilor care vor fi furnizate în mod curent.
ART. 25
Membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Prevederile prezentei convenţii nu vor afecta cu nimic privilegiile fiscale ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acordate în conformitate cu normele şi regulile generale ale dreptului internaţional sau ca urmare a unor prevederi din acorduri speciale.
ART. 26
Asistenta la încasãri
(1) Fiecare dintre statele contractante se va strãdui sa încaseze în contul celuilalt stat contractant impozite stabilite de celãlalt stat contractant; de asemenea, va asigura ca de orice scutire sau reducere de cote de impozit acordate în conformitate cu prevederile prezentei convenţii de cãtre celãlalt stat contractant sa nu beneficieze persoane care nu sînt îndreptãţite la astfel de avantaje.
(2) În nici un caz prevederile acestui articol nu se vor interpreta ca ar impune unui stat contractant obligaţia de a aduce la îndeplinire mãsuri care sînt în contradictie cu legile sau practica administrativã a fiecãrui stat contractant cu privire la încasarea impozitelor proprii.
ART. 27
Intrarea în vigoare
Prezenta convenţie va fi supusã ratificãrii şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti, cît mai curînd posibil.
Prezenta convenţie va intra în vigoare în termen de o luna de la data schimbului instrumentelor de ratificare. Prevederile convenţiei se vor aplica pentru prima data cu privire la venitul anului calendaristic sau anilor impozabili începînd de la 1 ianuarie 1974 (sau în cazul impozitelor care se plãtesc prin reţinere la sursa, plãţilor fãcute dupã 1 ianuarie 1974).
ART. 28
Denunţarea
(1) Prezenta convenţie va rãmîne în vigoare pînã la denunţarea ei de cãtre unul dintre statele contractante. Fiecare stat contractant poate denunta prezenta convenţie pe cale diplomaticã la orice data dupã 5 ani de la data intrãrii în vigoare, cu condiţia ca nota de denunţare sa fie remisã cu cel puţin 6 luni înainte de terminarea anului calendaristic. În atare situaţie, convenţia va inceta sa fie în vigoare şi sa producã efecte cu privire la anii calendaristici sau anii impozabili (sau, în cazul impozitelor ce se plãtesc la sursa plãţilor fãcute) de la sau dupã 1 ianuarie care urmeazã dupã expirarea perioadei de 6 luni.
(2) Contrar prevederilor paragrafului (1) şi înainte de a se fi remis nota de denunţare pe cale diplomaticã, prevederile art. 17 (Plati pentru asigurãri sociale) pot fi denuntate de fiecare stat contractant la orice data dupã intrarea prezentei convenţii în vigoare.
Încheiatã la Washington la 4 de decembrie 1973, în doua exemplare în limba romana şi în limba engleza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

--------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016