Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret august 1972 Twitter Facebook

Acte decret august 1972

Monitorul Oficial 95 din 29 August 1972 (M. Of. 95/1972)

DECRET nr. 317 din 22 august 1972 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 29 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: cap. 1 dispoziţii generale art. 1 comitetul de stat pentru preţuri, organ central al administraţiei de stat, asigura infapturiea unitarã a politicii partidului şi statului în domeniul preţurilor şi tarifelor. art. 2 comitetul de stat pentru preţuri asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi a hotãrîrilor consiliului de miniştri. art. 3 comitetul de stat pentru preţuri colaboreazã cu ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale, în scopul ...

DECRET nr. 317 din 29 august 1972 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 29 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: cap. 1 dispoziţii general art. 1 comitetul de stat pentru preţuri, organ central al administraţiei de stat, asigura înfãptuirea unitarã a politicii partidului şi statului în domeniul preţurilor şi tarifelor. art. 2 comitetul de stat pentru preţuri asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi a hotãrîrilor consiliului de miniştri. art. 3 comitetul de stat pentru preţuri colaboreazã cu ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale, în ...

DECRET nr. 322 din 22 august 1972 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia dintre Republica Socialista Romania si Republica Austria cu privire la asistenta juridica in materia dreptului civil si de familie si la valabilitatea si transmiterea actelor, semnata la Viena la 17 noiembrie 1965 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 29 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica protocolul adiţional la convenţia dintre republica socialistã românia şi republica austria cu privire la asistenta juridicã în materia dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor, semnatã la viena la 17 noiembrie 1965, care a fost încheiat la viena la 18 februarie 1972. ...

Monitorul Oficial 93 din 22 August 1972 (M. Of. 93/1972)

DECRET Nr. 320 din 22 august 1972 pentru modificarea articolului 67 din Legea nr. 12/1971 * privind incadrarea si promovarea in munca a personalului din unitatile socialiste de stat EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 93 din 22 august 1972

Expunere de motive deoarece, potrivit prevederilor legii nr. 12/1971 , ocuparea funcţiilor din toate domeniile de activitate trebuie sa se facã cu respectarea unor condiţii de studii şi vechime stabilite în raport cu atribuţiile şi sarcinile ce revin funcţiilor respective, prin alãturatul decret se modifica art. 67 din aceasta lege, în sensul ca pînã la aprobarea de cãtre consiliul de miniştri, în termenul prevãzut de decret, a unor noi indicatoare, încadrarea în posturi, pentru funcţiile necuprinse în legea nr. 12/1971 , sa se facã pe baza condiţiilor de studii şi vechime în vigoare. consiliul ...

Monitorul Oficial 932 din 22 August 1972 (M. Of. 932/1972)

DECRET nr. 315 din 22 august 1972 privind majorarea pensiilor de asigurari sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. si ajutoarelor sociale*) EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 22 august 1972

----------- *) acest decret a devenit legea nr. 56/1972 . expunere de motive conferinţa nationala a partidului comunist roman din 19-21 iulie 1972 a aprobat mãsurile de majorare a pensiilor, hotãrîte de comitetul central al partidului comunist roman. În vederea reglementãrii, pe cale legislativã, a majorãrii pensiilor cu începere de la data de 1 noiembrie 1972, s-a emis alãturatul decret, ale ...

DECRET nr. 316 din 22 august 1972 privind majorarea pensiilor militare de stat*) EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 22 august 1972

------------ *) acest decret a devenit legea nr. 57/1972 . expunere de motive conferinţa nationala a partidului comunist roman din 19-21 iulie 1972 a aprobat mãsurile de majorare a pensiilor, hotãrîte de comitetul central al partidului comunist roman. În vederea reglementãrii, pe cale legislativã, a majorãrii pensiilor militare cu începere de la data de 1 noiembrie 1972, s-a emis alãturatul decret, ale ...

Monitorul Oficial 91 din 11 August 1972 (M. Of. 91/1972)

DECRET nr. 870 din 1 ianuarie 1970 (*republicat*) privind organizarea si functionarea Comisiei de Stat pentru Energia Nucleara EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 11 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: cap. 1 dispoziţii generale art. 1 comitetul de stat pentru energia nucleara, organ central al administraţiei de stat, înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul nuclear. comitetul de stat pentru energia nucleara organizeazã şi rãspunde de activitatea de cercetare ştiinţificã din domeniul nuclear, al fizicii în general, şi din domeniile conexe energiei nucleare, coordoneazã activitatea de dezvoltare şi folosire a energiei nucleare, de introducere a tehnicilor nucleare în activitatea economicã şi socialã şi pe cea privind aplicatiile ...

Monitorul Oficial 912 din 11 August 1972 (M. Of. 912/1972)

DECRET nr. 870 din 30 decembrie 1969 (*republicat*) privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 11 august 1972

*) acest decret a devenit legea nr. 7/1970 . cap. i dispoziţii generale art. 1 comitetul de stat pentru energia nuclearã, organ central al administraţiei de stat, înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul nuclear. comitetul de stat pentru energia nuclearã organizeazã şi rãspunde de activitatea de cercetare ştiinţificã din domeniul nuclear, al fizicii în general, şi din domeniile conexe energiei nucleare, coordoneazã activitatea de dezvoltare şi folosire a energiei nucleare, de introducere a tehnicilor nucleare în activitatea economicã şi socialã şi pe cea privind ...

Monitorul Oficial 87 din 07 August 1972 (M. Of. 87/1972)

DECRET nr. 306 din 25 iulie 1972 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Populara Democrata Coreeana EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 87 din 7 august 1972

Expunere de motive la 2 noiembrie 1971 a fost semnatã la phenian convenţia consularã dintre republica socialistã românia şi republica popularã democratã coreeanã. Încheierea convenţiei are drept scop reglementarea relaţiilor consulare dintre cele douã state, în vederea dezvoltãrii legãturilor de prietenie şi colaborare dintre ele, pe baza principiilor respectãrii independenţei şi suveranitãţii naţionale, egalitãţii în drepturi, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc. convenţia prevede condiţiile de înfiinţare a oficiilor consulare ale unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi, funcţiile consulare, precum şi facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile acordate oficiilor consulare şi ...

Monitorul Oficial 86 din 05 August 1972 (M. Of. 86/1972)

DECRET nr. 307 din 25 iulie 1972 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale "Intersputnik" EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 5 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a organizaţiei de telecomunicaţii spatiale "intersputnik", încheiat la moscova la 15 noiembrie 1971. preşedintele ...

DECRET nr. 301 din 25 iulie 1972 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala dintre Republica Socialista Romania si Republica Democrata Germana EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 5 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic se ratifica tratatul de prietenie, colaborare şi asistenta mutuala dintre republica socialistã românia şi republica democrata germanã, semnat la bucureşti la 12 mai 1972. preşedintele consiliului de stat, ...

Monitorul Oficial 83 din 02 August 1972 (M. Of. 83/1972)

DECRET nr. 303 din 25 iulie 1972 privind organizarea si executarea pazei bunurilor in vederea apararii, intaririi si dezvoltarii avutiei nationale*) EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 83 din 2 august 1972

*) acest decret a devenit legea nr. 54/1972 . consiliul de stat al repiblicii socialiste românia decreteazã: cap. 1 dispoziţii generale art. 1 paza bunurilor proprietate socialistã se asigura prin paza proprie a organizaţiilor socialiste sau prin paza militarã, în raport cu importanta şi specificul acestora. paza se efectueazã nemijlocit asupra obiectivelor sau asupra oricãror bunuri. În comune şi sate se organizeazã şi paza obsteasca. art. 2 rãspunderea pentru paza bunurilor pe ...

Monitorul Oficial 82 din 01 August 1972 (M. Of. 82/1972)

DECRET nr. 304 din 25 iulie 1972 privind modificarea Legii nr. 23/1971 privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 82 din 1 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic legea nr. 23/1971 privind apãrarea secretului de stat în republica socialistã românia se modifica dupã cum urmeazã: 1.- la art. 21, dupã alin. 4 se introduce un nou alineat, cu urmãtorul cuprins: "pentru salariaţii reprezentantelor permanente romane din strãinãtate, aprobarea se da cu avizul ministerului de interne." 2.- articolul 23 va avea urmãtorul cuprins: "art. 23.- este interzis accesul cu aparate de fotografiat sau filmat în locurile ...

DECRET nr. 286 din 18 iulie 1972 pentru modificarea articolului 19 din decretul nr. 675/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice, devenit Legea nr. 55/1969 EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 82 din 1 august 1972

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic articolul 19 din decretul nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea ministerului industriei chimice, devenit legea nr. 55/1969 , republicat în buletinul oficial al republicii socialiste românia, partea i, nr. 74 din 12 iunie 1971, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 19. - ministerul industriei chimice are urmãtoarea structura organizatoricã: a) direcţia generalã de organizare şi control; b) direcţia generalã mecanico-energetica; c) direcţia generalã de export-import şi cooperare; ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016