Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 977 din 19 Noiembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 977 din 19 Noiembrie 2018

Monitorul Oficial 977 din 19 Noiembrie 2018 (M. Of. 977/2018)

1. REGULAMENT din 15 noiembrie 2018 de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.453 din 15 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 977 din 19 noiembrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) serviciul de ambulanţă bucureşti-ilfov al municipiului bucureşti şi al judeţului ilfov, numit în continuare serviciul de ambulanţă bucureşti-ilfov, a fost înfiinţat în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 1.562/2009 privind înfiinţarea serviciului de ambulanţă bucureşti-ilfov al municipiului bucureşti şi al judeţului ilfov, prin reorganizarea serviciului de ambulanţă al municipiului bucureşti, staţiei centrale de transport sanitar şi ambulanţă aeriană bucureşti şi a serviciului de ambulanţă al judeţului ilfov.(2) serviciul de ambulanţă bucureşti-ilfov este un serviciu de ...

2. ORDIN nr. 1.453 din 15 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

Văzând:- referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri sanitare nr. sp 12.779 din 15.11.2018;– adresa nr. 22.668 din 31.10.2018 a serviciului de ambulanţă bucureşti - ilfov al municipiului bucureşti şi al judeţului ilfov;– având în vedere prevederile art. 5 din hotărârea guvernului nr. 1.562/2009 privind înfiinţarea serviciului de ambulanţă bucureşti - ilfov al municipiului bucureşti şi al judeţului ilfov,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4), art. 14 alin. (3) şi (4^1) din hotărârea guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de ambulanţă bucureşti-ilfov al municipiului ...

3. ORDIN nr. 6.025 din 25 octombrie 2018 pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 septembrie 2018 al comitetului tehnic de specialitate nr. 10 - instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor şi procesul-verbal de avizare nr. 1 din 24 octombrie 2018 al comitetului tehnic de coordonare generală al ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice,în temeiul prevederilor art. 5 ...

4. ORDIN nr. 285 din 9 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare, directorul serviciului de informaţii externe emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ...

5. ORDIN nr. 284 din 9 noiembrie 2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din legea nr. 573/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,directorul serviciului de informaţii externe emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 decembrie 2018 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, ...

6. DECIZIE nr. 293 din 19 noiembrie 2018 privind înfiinţarea Comitetului pentru elaborarea Planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează comitetul pentru elaborarea planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare comitetul, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) ministerele, instituţiile publice şi structurile prevăzute la alin. (1) sunt reprezentate, în cadrul comitetului, la nivel de demnitar, respectiv la nivel de conducător sau ...

7. HOTĂRÂRE nr. 905 din 15 noiembrie 2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2018 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 10.284 mii lei, la capitolul 5101 „autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „alte transferuri“, în vederea finanţării unor lucrări de renovare, reparaţii şi dotare a unor spaţii reprezentative din cadrul palatului victoria efectuate de regia autonomă „administraţia patrimoniului protocolului de ...

8. HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 noiembrie 2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, cu suma de 6.000 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia pentru municipiul brad, ...

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

Având în vedere:- necesitatea efectuării plăţii la extern a obligaţiilor româniei faţă de fondul internaţional pentru dezvoltare agricolă în cadrul proiectului de dezvoltare rurală a munţilor apuseni, în valoare de 12,4 milioane dst, semnat la roma la 10 mai 1999, cu scadenţa la 1 decembrie 2018;– faptul că în absenţa actului normativ nu pot fi asigurate integral sumele necesare acoperirii serviciului datoriei publice aferent acestei scadenţe:– faptul că efectuarea parţială sau cu întârziere a plăţii către finanţator va avea consecinţe de natura financiară, respectiv plata unor penalităţi, şi poate aduce atingere credibilităţii româniei pe pieţele financiare internaţionale, ...

10. DECIZIA nr. 607 din 27 septembrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

11. DECIZIA nr. 500 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. d) şi ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum şi ale art. 18 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016