Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 15 noiembrie 2018 de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 noiembrie 2018  de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 15 noiembrie 2018 de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.453 din 15 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 977 din 19 noiembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov, numit în continuare Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, a fost înfiinţat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.562/2009 privind înfiinţarea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov, prin reorganizarea Serviciului de ambulanţă al municipiului Bucureşti, Staţiei Centrale de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti şi a Serviciului de ambulanţă al judeţului Ilfov.
    (2) Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este un serviciu de ambulanţă regional, acordând asistenţă medicală de urgenţă în Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov constituită conform prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi are sediul în municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 226-236, sectorul 2.

    ART. 2
    Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este serviciu public cu personalitate juridică.

    ART. 3
    Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii, conform art. 92 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în coordonarea operaţională a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform art. I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 4
    (1) Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov are ca scop principal acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi transportul medical asistat al pacienţilor din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, utilizând, după caz, personal medical superior şi/sau mediu calificat la diferite niveluri, precum şi conducători auto formaţi ca ambulanţieri.
    (2) Asistenţa medicală de urgenţă se acordă fără nicio discriminare legată de, dar nu limitată la venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăţenie sau apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.
    (3) Acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă nu poate avea un scop comercial.

    ART. 5
    Atribuţiile principale ale Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov sunt următoarele:
    1. acordarea asistenţei medicale de urgenţă la diferite niveluri de către medici şi asistenţi medicali cu diferite grade de pregătire;
    2. acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă la nivel prespitalicesc asigurată prin echipaje medicale de urgenţă şi echipaje de consultaţii de urgenţă la domiciliu;
    3. efectuează transport sanitar neasistat al pacienţilor care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;
    4. efectuează transport medical asistat al pacienţilor care necesită monitorizare şi îngrijiri medicale pe durata transportului;
    5. colaborează cu celelalte instituţii sanitare şi intră în relaţii economice şi juridice rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale;
    6. colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia sau unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi cu Sistemul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, prin Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
    7. desfăşoară activitate de consultaţii de urgenţă coordonată prin dispeceratul medical de urgenţă, conform art. 115 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin preluarea şi tratarea apelurilor de urgenţă cu caracter medical, primite prin centrul unic de apel de urgenţă, la numărul unic de apel 112;
    8. acordă asistenţă medicală de urgenţă la spectacole în aer liber, festivaluri şi manifestări sportive, solicitată de către organizatori, sau la solicitări privind manifestări cu risc pe bază de contracte/protocoale încheiate cu Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    9. împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, participă la întocmirea planului de acţiune în situaţii de urgenţă pe baza listelor cu mijloacele din dotare şi cu personal transmise de toate instituţiile cu atribuţii în domeniu;
    10. efectuează controlul calităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, prin monitorizarea activităţii echipajelor de intervenţie din punct de vedere operativ, analiza retroactivă a cazurilor din punct de vedere medical, monitorizarea intervenţiilor prin intermediul unor persoane cu experienţă desemnate pentru această activitate, analiza lunară a mortalităţii şi morbidităţii, verificarea inopinată periodică a mijloacelor de intervenţie şi efectuarea de sondaje de opinie anonime în rândul pacienţilor şi al familiilor acestora;
    11. în cazul unor accidente colective sau al unor calamităţi cu efect limitat, desfăşoară activităţi de intervenţie specifice în conformitate cu planul roşu de intervenţie al serviciilor de urgenţe prespitaliceşti, declanşat la solicitarea inspectorului-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov sau, după caz, a prefectului municipiului Bucureşti, respectiv a prefectului judeţului Ilfov;
    12. efectuează transportul medicamentelor, produselor biologice şi al organelor pentru transplant, precum şi al personalului medical la locul solicitării, în program continuu necesar acordării asistenţei medicale de urgenţă pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov şi, după caz, în afara acestuia.


    CAP. III
    Conducerea
    ART. 6
    (1) Conducerea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este formată din:
    - manager general, care asigură conducerea curentă a unităţii;
    – comitet director, format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul tehnic şi asistentul-şef.

    (2) Funcţiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de managerul general.
    (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul consultativ al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Pot fi numite în aceste funcţii persoane care îndeplinesc condiţiile legale pentru participarea la concursul de selecţie pentru ocuparea respectivei funcţii. Managerul general interimar şi ceilalţi membri ai comitetului director interimar se numesc pe o perioadă de cel mult 6 luni, conform prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 7
    (1) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
    (2) Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din comitetul director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
    (3) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat poate desfăşura activitate medicală în cadrul serviciului de ambulanţă respectiv. Activitatea medicală se desfăşoară în cadrul funcţiei de conducere ocupate, iar programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul general.

    ART. 8
    Managerul general şi membrii comitetului director au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, declaraţie de avere şi o declaraţie referitoare la incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 9
    Managerul general încheie cu Ministerul Sănătăţii, reprezentat prin ministru, un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi atât indicatorii specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de management poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.

    ART. 10
    În subordinea managerului general se află directorul medical, directorul economic, directorul tehnic şi asistentul-şef, precum şi următoarele compartimente: Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare şi Salarizare (RUNOS), Compartimentul relaţii publice-secretariat, Compartimentul securitatea şi psihologia muncii, PSI, evidenţă militară şi apărare civilă, Compartimentul audit intern public, Compartimentul managementul calităţii şi control intern managerial, Dispeceratul medical de urgenţă, Compartimentul statistică şi informatică, Compartimentul legislaţie şi contencios.

    ART. 11
    Managerul general are, în principal, următoarele atribuţii:
    A. În domeniul strategiei serviciilor medicale:
    1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, luând în considerare şi prezenţa altor servicii publice în zonă, respectând principiul complementarităţii, şi nu al concurenţei, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi cu coordonatorii de compartimente; planul de management al serviciului este avizat de Ministerul Sănătăţii; planul de management al serviciului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;
    2. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii serviciului, în concordanţă cu solicitările de acordare de asistenţă medicală de urgenţă ale populaţiei;
    3. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    4. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale de urgenţă pentru populaţia deservită, luând în considerare specificul local;
    5. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică, reorganizarea, modificările adresei sediului şi a punctelor de lucru, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    6. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, luând în considerare specificul local;
    7. colaborează cu autorităţile publice locale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu alte unităţi sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgenţă prespitalicească în cazul intervenţiilor individuale, precum şi în cazul intervenţiilor la calamităţi, în vederea realizării unor servicii integrate, complementare, eficiente, în conformitate cu necesităţile cetăţenilor, specificul local şi cu prevederile legale în vigoare;
    8. asigură utilizarea eficientă şi disponibilitatea continuă a mijloacelor de intervenţie din dotare, în limita resurselor financiare şi umane;
    9. îndrumă şi controlează activitatea personalului medical, inclusiv a medicilor coordonatori de substaţii, medicilor coordonatori din dispecerat, a personalului mediu sanitar, inclusiv a asistentului medical şef, a operatorilor registratori de urgenţă.

    B. În domeniul managementului economico-financiar:
    1. aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;
    2. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director, cu avizul Ministerului Sănătăţii;
    3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
    4. aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza propunerilor fundamentate ale directorului medical, precum şi ale coordonatorilor de compartimente şi substaţii din structura serviciului;
    5. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe compartimente şi substaţii, conform contractului încheiat cu coordonatorii acestor structuri ale serviciului;
    6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului, împreună cu directorul economic;
    7. efectuează plăţi, fiind ordonator terţiar de credite, conform legii;
    8. asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern;
    9. aprobă planul anual de audit public intern, rapoartele de audit elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.

    C. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:
    1. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 346/2018 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi a indicatorilor de performanţă a activităţii managerului general. Nivelul şi gradul de importanţă ale indicatorilor de performanţă specifici serviciului se stabilesc anual, de comun acord cu Ministerul Sănătăţii. În situaţii excepţionale, din motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat în cursul anului;
    2. nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul serviciului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    3. răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din serviciu;
    4. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, la propunerea directorului medical, pe baza recomandărilor şi a protocoalelor naţionale şi internaţionale din domeniu, precum şi a ordinului ministrului sănătăţii publice privind competenţele echipajelor medicale de urgenţă;
    5. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de serviciu, coordonate de directorul medical, cu sprijinul comitetului director şi al altor compartimente înfiinţate în cadrul serviciului;
    6. negociază şi încheie în numele şi pe seama serviciului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii, în condiţiile legii, pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale asigurate în zona de competenţă;
    7. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor, echipamentelor şi a materialelor sanitare necesare intervenţiei în scopul asigurării asistenţei medicale adecvate de urgenţă şi transportului în deplină siguranţă a pacienţilor, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi corelat cu nivelul bugetului alocat serviciului;
    8. răspunde de monitorizarea şi raportarea corectă a indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    9. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
    10. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;
    11. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea medicală a serviciului public de ambulanţă şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.

    D. În domeniul managementului resurselor umane:
    1. aprobă regulamentul intern al serviciului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
    2. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisii de disciplină ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;
    3. stabileşte numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor directorului medical şi a coordonatorilor de substaţii şi compartimente, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
    4. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director;
    5. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciului, în condiţiile legii;
    6. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
    7. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;
    8. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoile din serviciul respectiv de ambulanţă;
    9. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
    10. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului director. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul general al serviciului, după negocierea cu fiecare dintre cei menţionaţi anterior;
    11. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;
    12. respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese;
    13. nominalizează un medic coordonator la substaţia de ambulanţă, un asistent medical coordonator la substaţia de ambulanţă, un ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică la substaţia de ambulanţă şi un asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgenţă) la staţia centrală de ambulanţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    E. În domeniul managementului administrativ:
    1. aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
    2. reprezintă serviciul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului, conform legii;
    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
    5. încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii;
    6. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;
    7. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor asistaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea serviciului;
    8. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea serviciului;
    9. prezintă Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    10. răspunde de organizarea arhivei serviciului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
    11. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    12. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea serviciului;
    13. conduce activitatea curentă a serviciului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    14. împreună cu comitetul director, elaborează planul/planurile de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    15. propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii un înlocuitor pentru perioadele de indisponibilitate;
    16. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din derularea contractului de management.    ART. 12
    (1) Directorul medical este subordonat managerului general.
    (2) În subordinea directorului medical funcţionează: Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat, substaţiile de ambulanţă, Farmacia şi Compartimentul de formare profesională.

    ART. 13
    Directorul medical are, în principal, următoarele atribuţii:
    A. Atribuţii generale:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a serviciului pe perioada mandatului, în baza propunerilor personalului din subordine;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor compartimentelor funcţionale, a planului anual de furnizare de servicii medicale;
    3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal operativ, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a modului de desfăşurare a activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor compartimentelor şi substaţiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului general;
    7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului general;
    9. analizează, la propunerea compartimentelor funcţionale din subordine, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    10. participă la elaborarea planului de acţiune al serviciului pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    11. la propunerea compartimentelor funcţionale, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    12. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului general măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
    13. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu compartimentele funcţionale din subordine, urmând să le prezinte managerului general al serviciului;
    14. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinţele comitetului director;
    15. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului serviciului;
    16. răspunde în faţa managerului general pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    17. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.

    B. Atribuţii specifice:
    1. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a serviciului şi planul anual de servicii medicale;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul serviciului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu coordonatorii de compartimente şi substaţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. avizează protocoale de practică medicală şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul serviciului;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul compartimentelor şi substaţiilor pentru asigurarea îngrijirilor medicale adecvate pentru pacienţii asistaţi;
    5. coordonează derularea programelor de sănătate la nivelul serviciului;
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea coordonatorilor de compartimente şi substaţii;
    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul serviciului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunde de acreditarea personalului medical şi a activităţilor medicale desfăşurate în cadrul serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;
    11. participă, alături de managerul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul serviciului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor serviciului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor asistaţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei serviciului;
    14. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

    C. Alte atribuţii:
    1. îndrumă şi controlează activitatea personalului medical;
    2. păstrează carnetul de urmărire a formării profesionale;
    3. controlează şi răspunde de completarea fişelor de solicitare şi predarea lor la statistică;
    4. întocmeşte fişele de post ale personalului medico-sanitar şi auxiliar sanitar;
    5. întocmeşte fişele anuale de apreciere ale personalului din subordine;
    6. asigură instruirea medicilor stagiari şi a medicilor din afara unităţii care efectuează gărzi în instituţie;
    7. controlează personalul medico-sanitar în ceea ce priveşte respectarea baremului de medicamente şi instrumentar;
    8. întocmeşte programele de lucru ale personalului medico- sanitar, coordonările şi gărzile de noapte;
    9. controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, în special în ultimele ore ale programului de lucru;
    10. organizează activitatea de educaţie sanitară în instituţie;
    11. organizează şi controlează activitatea de perfecţionare şi pregătire profesională a personalului din subordine;
    12. organizează şi răspunde împreună cu asistentul-şef asupra modului de acţiune în caz de calamităţi naturale sau dezastre;
    13. instruieşte, împreună cu asistentul-şef, personalul medico-sanitar asupra conţinutului planului de calamităţi existent în unitate;
    14. îndeplineşte şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare sau trasate de conducerea unităţii sau eşalonului superior.    ART. 14
    (1) Asistentul-şef este subordonat managerului general.
    (2) Asistentul-şef coordonează activitatea personalului sanitar mediu şi auxiliar sanitar.

    ART. 15
    Asistentul-şef are, în principal, următoarele atribuţii:
    A. Atribuţii generale:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a serviciului pe perioada mandatului, în baza propunerilor personalului din subordine;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor, a planului anual de furnizare de servicii medicale;
    3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării, numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    4. organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    6. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a modului de desfăşurare a activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    7. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor compartimentelor şi substaţiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului general;
    8. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;
    9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului general;
    10. analizează, la propunerea personalului din subordine, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    11. participă la elaborarea planului de acţiune al serviciului pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    12. la propunerea compartimentelor funcţionale, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului general măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
    14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează, urmând să le prezinte managerului general al serviciului;
    15. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinţele comitetului director;
    16. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbările de sediu şi puncte de lucru, după caz;
    17. răspunde în faţa managerului general pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    18. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.

    B. Atribuţii specifice:
    1. coordonează şi controlează îndeplinirea atribuţiilor profesionale de către personalul cu pregătire medico-sanitară privind:
    a) îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din fişa postului;
    b) comportamentul etic faţă de membrii echipei, faţă de pacient şi faţă de aparţinătorii acestuia;
    c) respectarea programului de muncă;
    d) realizarea obiectivelor propuse în planul de activitate;
    e) asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiţii a instrumentarului, a echipamentelor şi a inventarului moale existent în dotare;

    2. asigură centralizarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor şi situaţiilor statistice la direcţia de sănătate publică şi la casa de asigurări de sănătate, la termenele stabilite sau ori de câte ori este nevoie;
    3. organizează, lunar sau ori de câte ori este nevoie, întâlniri de lucru cu personalul din subordine, în care analizează activitatea desfăşurată şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
    4. controlează şi evaluează periodic calitatea activităţii personalului din subordine şi a altor categorii de personal de pregătire medie sanitară şi organizează programe de pregătire pentru îmbunătăţirea activităţii;
    5. stabileşte pentru personalul din subordine nevoile de participare la programele de educaţie continuă organizate în afara serviciului şi le supune aprobării comitetului director;
    6. stabileşte criteriile de evaluare a cunoştinţelor profesionale şi a calităţii activităţii pentru personalul din subordine;
    7. controlează şi evaluează periodic activitatea personalului din subordine şi acordă calificative profesionale;
    8. propune spre analiză şi soluţionare sesizările şi reclamaţiile privind abaterile de la normele etice şi profesionale ale personalului din subordine;
    9. răspunde de întreţinerea şi respectarea curăţeniei şi a normelor de igienă în unitate, de respectarea regimului de economii la energie şi materiale;
    10. întocmeşte necesarul de aprovizionare cu materiale sanitare, instrumentar etc.;
    11. răspunde de completarea baremului de medicamente, materiale sanitare, instrumentar etc. din trusele personalului mediu sanitar, de ţinuta vestimentară şi purtarea ecusonului de către personalul mediu sanitar.    ART. 16
    (1) Directorul tehnic este subordonat managerului general.
    (2) În subordinea directorului tehnic funcţionează: Compartimentul de transport medical neasistat planificat, Compartimentul de evidenţă şi întreţinere clădiri, Compartimentul mişcare şi exploatare auto, Atelierul întreţinere şi reparaţii auto, Compartimentul tehnic, revizie tehnică, transport şi administrativ, Compartimentul telecomunicaţii şi aparatură medicală.

    ART. 17
    Directorul tehnic are, în principal, următoarele atribuţii:
    A. Atribuţii generale:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a serviciului pe perioada mandatului, în baza propunerilor compartimentelor funcţionale din subordine;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor compartimentelor funcţionale din subordine, a planului anual de furnizare de servicii medicale;
    3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a modului de desfăşurare a activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor compartimentelor şi substaţiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului general;
    7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului general;
    9. analizează, la propunerea compartimentelor funcţionale din subordine, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    10. participă la elaborarea planului de acţiune al serviciului pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    11. la propunerea compartimentelor funcţionale din subordine, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    12. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului general măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
    13. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu compartimentele funcţionale din subordine, urmând să le prezinte managerului general al serviciului;
    14. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinţele comitetului director;
    15. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului, adresei punctelor de lucru ale serviciului;
    16. răspunde în faţa managerului general pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    17. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.

    B. Atribuţiile specifice:
    1. coordonează, controlează şi îndrumă activitatea de mecanizare privind exploatarea raţională şi la parametrii optimi a mijloacelor de transport din dotare, în scopul realizării sarcinilor de transport şi asistenţă medicală de urgenţă;
    2. coordonează şi controlează activitatea de întreţinere, reparaţii auto şi de altă natură tehnică;
    3. stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice în vederea valorificării superioare a potenţialului economic şi tehnic al instituţiei şi urmăreşte aplicarea acestora;
    4. coordonează organizarea locurilor de muncă, a turelor şi a numărului de personal în substaţii;
    5. organizează şi coordonează aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi la nivelul staţiilor şi substaţiilor;
    6. asigură documentaţia tehnică, pregătirea tehnică şi tehnologică a activităţii de reparaţii a mijloacelor de transport şi a aparaturii medicale din dotare, iniţiază studii pentru dezvoltarea serviciului;
    7. îndrumă şi controlează modul de exploatare a parcului auto în vederea menţinerii unei stări tehnice şi estetice corespunzătoare;
    8. avizează propunerile de casare iniţiate de compartimentul de specialitate şi le înaintează spre aprobare managerului general;
    9. asigură aplicarea şi respectarea normelor şi măsurilor de securitate a muncii la toate locurile de muncă;
    10. participă la organizarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din subordine;
    11. propune managerului general măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii din subordine;
    12. coordonează personalul din substaţii (ambulanţieri) care are atribuţii de avizare tehnică.    ART. 18
    (1) Directorul economic este subordonat managerului general.
    (2) În subordinea directorului economic funcţionează: Compartimentul financiar-contabilitate, Compartimentul achiziţii publice şi Compartimentul arhivă.

    ART. 19
    Directorul economic are, în principal, următoarele atribuţii:
    A. Atribuţii generale:
    1. participă la elaborarea planului de dezvoltare al serviciului pe perioada mandatului, în baza propunerilor personalului din subordine;
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor compartimentelor funcţionale din subordine, a planului anual de furnizare de servicii medicale;
    3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a modului de desfăşurare a activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor compartimentelor şi substaţiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului general;
    7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului general;
    9. analizează, la propunerea personalului din subordine, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    10. participă la elaborarea planului de acţiune al serviciului pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    11. la propunerea compartimentelor funcţionale din subordine, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    12. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului general măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
    13. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu personalul din subordine, urmând să le prezinte managerului general al serviciului;
    14. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
    15. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinţele comitetului director;
    16. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului serviciului/punctelor de lucru, după caz;
    17. răspunde în faţa managerului general pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    18. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.

    B. Atribuţii specifice:
    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a serviciului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. angajează unitatea prin semnătură alături de managerul general în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    7. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    8. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    9. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    10. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    11. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în unitate;
    12. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    13. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin serviciului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    14. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    15. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
    16. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului;
    17. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    18. împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;
    19. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
    20. organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute de unitate şi răspunde de înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii;
    21. ia toate măsurile pentru asigurarea pazei bunurilor şi valorilor instituţiei.    CAP. IV
    Structura organizatorică
    ART. 20
    Structura organizatorică a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, conform prevederilor art. 4 pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 21
    Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este organizat pe următoarele compartimente şi substaţii:
    1. Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat;
    2. Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat;
    3. Substaţii de ambulanţă;
    4. Dispeceratul medical de urgenţă;
    5. Farmacie cu circuit închis;
    6. Compartimentul de formare profesională;
    7. Compartimentul de transport medical neasistat planificat;
    8. Compartimentul de evidenţă şi întreţinere clădiri;
    9. Compartimentul mişcare şi exploatare auto, Atelierul întreţinere şi reparaţii auto, Compartimentul tehnic, revizie tehnică, transport şi administrativ, Compartimentul telecomunicaţii şi aparatură medicală;
    10. Compartimentul RUNOS;
    11. Compartimentul relaţii publice-secretariat;
    12. Compartimentul securitatea şi psihologia muncii, PSI, evidenţă militară şi apărare civilă;
    13. Compartimentul audit public intern;
    14. Compartimentul statistică şi informatică;
    15. Compartimentul legislaţie şi contencios;
    16. Compartimentul financiar-contabilitate;
    17. Compartimentul achiziţii publice;
    18. Compartimentul arhivă;
    19. Compartimentul managementul calităţii şi control intern managerial.


    ART. 22
    (1) Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat se află în subordinea directorului medical.
    (2) Coordonarea şi monitorizarea activităţii compartimentului se fac de către un medic specialist sau primar în specialitatea medicină de urgenţă, anestezie-terapie intensivă sau cu atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească coordonator.
    (3) Atribuţiile principale sunt următoarele:
    - acordă asistenţă medicală de urgenţă la nivel de echipaj medical de urgenţă B1, B2 sau C2;
    – efectuează transport medical asistat la nivel de echipaj medical de urgenţă B1, B2 sau C2.

    (4) Personalul compartimentului este constituit din personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, ambulanţieri, operatori registratori de urgenţă, dispeceri/radiotelefonişti şi alte categorii de personal.
    (5) Personalul care activează în Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat poate activa în Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat, în funcţie de necesităţile instituţiei.
    (6) Compartimentul funcţionează în regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă.

    ART. 23
    (1) Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat se află în subordinea directorului medical.
    (2) Coordonarea şi monitorizarea activităţii de consultaţii la domiciliu din cadrul acestui compartiment se pot face de către medicul specialist sau primar în medicină de familie, medicină generală, pediatrie sau medicină internă coordonator al Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii de transport sanitar se fac de către un asistent medical coordonator.
    (3) Atribuţiile principale sunt următoarele:
    - acordă consultaţii de urgenţă la domiciliu utilizând autospecialele de consultaţii la domiciliu;
    – efectuează transport sanitar neasistat la nivel de echipaj de transport A1 şi A2;
    – sprijină Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat la nevoie.

    (4) Personalul compartimentului este constituit din personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, conducători auto ambulanţieri şi alte categorii de personal. Activitatea de transport sanitar neasistat va fi efectuată de ambulanţieri şi asistenţi sau doar de ambulanţieri, după caz.
    (5) Personalul medical din cadrul compartimentului poate activa în cadrul Compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat doar dacă a absolvit cursurile şi a obţinut atestatele prevăzute de actele normative în vigoare.
    (6) Compartimentul funcţionează în regim de gardă şi/sau ture de cel mult 12 ore.

    ART. 24
    (1) Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat şi Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat au în structură substaţii de ambulanţă, fără personalitate juridică,
    (2) Substaţiile de ambulanţă ale Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov sunt următoarele: Substaţia Sector 1, Substaţia Sector 2 - sediul central, Substaţia Sector 3, Substaţia Sector 4, Substaţia Sector 5, Substaţia Sector 6, Substaţia Bragadiru, Substaţia Brăneşti, Substaţia Buftea, Substaţia Chiajna, Substaţia Chitila, Substaţia Măgurele, Substaţia Otopeni, Substaţia Pantelimon, Substaţia Popeşti-Leordeni, Substaţia Săftica, Substaţia Snagov, Substaţia Vidra, Substaţia Voluntari.
    (3) Substaţiile de ambulanţă sunt conduse de medici coordonatori şi/sau asistenţi medicali coordonatori de substaţii şi sunt subordonate directorului medical. În lipsa unui medic, substaţiile de ambulanţă pot fi coordonate de un asistent medical.
    (4) Substaţiile sunt deservite de echipaje medicale de urgenţă, echipaje de transport şi/sau de consultaţii, după caz. În cazul în care echipajele de urgenţă sunt fără medic, acestea vor funcţiona cu un asistent medical ca şef de echipaj. Echipajele pot include şi personal voluntar special pregătit.
    (5) Dispeceratul medical de urgenţă şi medicul coordonator al substaţiei repartizează spre efectuare cazuri (solicitări) înregistrate prin serviciul 112. Cazurile primite de echipaje sunt în funcţie de competenţa echipajului şi dotarea ambulanţei şi distanţa până la solicitare (cel mai apropiat echipaj şi cel mai calificat).
    (6) Personalul medical operativ al substaţiei desfăşoară activitate în ture, în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere. Prezenţa la serviciu şi formarea echipajelor la schimbul de tură sunt anunţate la Dispeceratul medical de urgenţă de către dispecera substaţiei respective.
    (7) Personalul medical operativ şi auxiliar al substaţiilor are atribuţii reglementate prin fişele de post care sunt anexe la contractele individuale de muncă.
    (8) Substaţiile au câte un asistent medical coordonator substaţie salarizat conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, acesta fiind în directa subordine a medicului coordonator de substaţie.
    (9) La nivelul substaţiilor, operatoarele registratoare de urgenţă introduc în programul DISPEC datele din fişele medicale ale cazurilor efectuate de echipajele de urgenţă şi consultaţii din cadrul substaţiei.
    (10) La nivelul substaţiilor se face igienizarea (spălarea) ambulanţelor arondate substaţiei, dar şi a celor care fac recepţia tranzitoriu la o substaţie şi necesită acest lucru.
    (11) La nivelul substaţiilor există un stoc permanent de medicamente şi materiale sanitare din care se face completarea truselor în caz de nevoie, pe timpul nopţii sau în zilele libere şi sărbătorile legale.
    (12) La nivelul substaţiilor se ţine raport de gardă zilnic, în cadrul căruia se analizează activitatea din ultimele 24 de ore a echipajelor din substaţii. Fiecare substaţie are prevăzută pază proprie 24 de ore din 24 prin agenţi de pază.
    (13) La nivelul fiecărei substaţii se colectează deşeurile medicale, inclusiv cele de la punctele de lucru arondate substaţiei respective.
    (14) La nivelul fiecărei substaţii există un ambulanţier cu atribuţii de revizor tehnic şi la nivelul fiecărei substaţii se verifică starea tehnică şi kilometrajul ambulanţelor la începutul fiecărei ture, caietul de bord şi starea de igienă a fiecăreia.

    ART. 25
    (1) Dispeceratul medical de urgenţă este subordonat direct managerului general şi este o structură specializată de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă cu caracter medical primite prin centrul unic de apel de urgenţă. Activitatea dispeceratului medical este coordonată de cel puţin un medic coordonator.
    (2) Dispeceratul medical de urgenţă sau Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este format din:
    a) Compartimentul de preluare apeluri (Call Center), care are ca punct de lucru principal locaţia din clădirea Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti (CMISU), aparţinând Primăriei Municipiului Bucureşti, imobil situat în şos. Cotroceni nr. 34, sectorul 6, Bucureşti, existând totodată puncte de lucru în substaţiile din Bucureşti şi judeţul Ilfov, respectiv la substaţiile sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, precum şi la substaţiile din Măgurele, Voluntari şi Săftica.
    b) Dispeceratul pentru coordonarea şi dispecerizarea solicitărilor preluate de la 112 şi transmise echipajelor din teren, care funcţionează în cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti (CMISU).
    c) Dispeceratul pentru coordonarea şi dispecerizarea transporturilor neasistate, care funcţionează în locaţia Staţiei Centrale, respectiv în str. Mihai Eminescu nr. 226, sector 2, Bucureşti.


    ART. 26
    (1) Farmacia cu circuit închis este subordonată directorului medical. Farmacia cu circuit închis este amplasată în spaţiu adecvat, evitându-se situarea ei în vecinătatea spaţiilor care pot contamina sau influenţa negativ calitatea medicamentului.
    (2) Farmacia cu circuit închis are următoarele atribuţii:
    1. eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare necesare în desfăşurarea actului medical din cadrul Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    2. la nivelul farmaciei se vor elabora documente/regulamente care să stabilească, atunci când este cazul, modul în care farmacistul trebuie să intervină.

    (3) O atenţie deosebită se va acorda echipamentului de lucru în unitatea farmaceutică (halat). Acesta va fi de culoare albă.
    (4) Personalul farmaciei va purta în mod obligatoriu un ecuson pe care vor fi vizibile numele, funcţia şi gradul profesional.

    ART. 27
    (1) Compartimentul de formare profesională este subordonat directorului medical. În conformitate cu ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească s-a înfiinţat acest compartiment de pregătire profesională a angajaţilor, specifică domeniului de activitate al unităţii, precum şi a personalului voluntar care desfăşoară activitate în Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov.
    (2) Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:
    1. pregătirea profesională a personalului din Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov - Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat;
    2. pregătirea profesională a personalului din Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov - Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat;
    3. îndeplineşte toate celelalte atribuţii de serviciu prevăzute în fişa postului personalului angajat în compartiment.

    (3) În cadrul Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este organizată şi funcţionează Şcoala de Ambulanţieri, înfiinţată în anul 1992 prin ordinul ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti. Aceasta îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan anual de pregătire profesională în funcţie de cerinţele posturilor. De asemenea, există şi un plan de pregătire şi orientare profesională a noilor angajaţi. Cursurile se desfăşoară la nivelul instituţiei cu formatori autorizaţi ai Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Cursurile se adresează următoarelor categorii de personal: ambulanţier, operator registrator de urgenţă, dispecer/radiotelefonist, brancardier.
    (4) Sumele alocate programului de formare profesională sunt prevăzute în bugetul fiecărui an. Aceste sume sunt folosite pentru pregătirea profesională organizată prin Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
    (5) Personalul TESA este de asemenea beneficiar al unor cursuri de formare şi instruire profesională conform prevederilor legale (Codul muncii, legi speciale).
    (6) Organizarea şi evidenţa cursurilor intră în atribuţia Compartimentului de formare profesională şi sunt înscrise în caietul de pregătire profesională al fiecărui angajat.

    ART. 28
    (1) Compartimentul de transport medical neasistat planificat este subordonat directorului tehnic şi are atribuţii în efectuarea de transporturi nemedicalizate planificate, după cum urmează:
    1. transportul pacientului în vederea dializei de la domiciliu la spital şi de la spital la domiciliu şi al însoţitorilor care fac dovada legală;
    2. transportul pacientului externat din unităţile sanitare ale municipiului Bucureşti şi ale judeţului Ilfov la domiciliul acestuia;
    3. transportul de sânge şi probe biologice;
    4. transportul nemedicalizat al pacienţilor pentru consult interdisciplinar de la o unitate medicală la alta şi retur.

    (2) În acest compartiment sunt încadraţi ambulanţieri, asistenţi medicali şi operatori registratori de urgenţă. Compartimentul îşi desfăşoară activitatea pe ambulanţe de tip A1 şi A2.

    ART. 29
    Compartimentul de evidenţă şi întreţinere clădiri este subordonat directorului tehnic şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigură funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, sanitare şi electrice ale clădirilor din patrimoniul unităţii;
    2. intervine în reglementarea bunei funcţionări a utilităţilor unităţii (apă, canal, gaze, energie electrică, salubritate, telefoane);
    3. se preocupă ca sediul central şi toate celelalte sedii ale substaţiilor să aibă un aspect igienico-sanitar corespunzător.


    ART. 30
    Compartimentul mişcare şi exploatare auto, Atelierul întreţinere şi reparaţii auto, Compartimentul tehnic, revizie tehnică, transport şi administrativ şi Compartimentul telecomunicaţii se află în subordinea directorului tehnic şi au, în principal, următoarele atribuţii:
    1. asigură zilnic funcţionalitatea unui număr optim de ambulanţe care să fie dimensionat în funcţie de numărul cadrelor medicale active;
    2. asigură existenţa unui parc de ambulanţe cu o stare tehnică bună, capabil de a funcţiona în condiţii meteo dificile;
    3. asigură conducători auto bine pregătiţi profesional, capabili de a conduce autosanitarele în regim de viteză atunci când situaţia o impune, disciplinaţi, cu responsabilitate;
    4. păstrează şi întreţin în bune condiţii autosanitarele din parcul unităţii;
    5. gestionează corect cantităţile de benzină primite;
    6. instruiesc periodic şoferii pentru ca aceştia să circule corect pe drumurile publice şi să respecte regulile de circulaţie;
    7. verifică starea fizico-psihică a şoferilor la ieşirea din cursă;
    8. verifică starea tehnică a autosanitarelor la ieşirea pe poartă;
    9. ţin evidenţa parcului auto pe mărci şi tipuri;
    10. înmatriculează în circulaţie autosanitarele noi sau transferate şi le radiază din circulaţie pe cele casate;
    11. ţin evidenţa accidentelor de circulaţie în care sunt implicate autosanitarele şi le repară atunci când acestea suferă avarii;
    12. ţin evidenţa rulajului autosanitarelor şi consumului de combustibil al acestora;
    13. întocmesc formele de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    14. încheie asigurarea de răspundere civilă pentru ambulanţele din parcul unităţii;
    15. se preocupă de efectuarea inspecţiilor tehnice periodice (ITP) la ambulanţele din parcul unităţii;
    16. se preocupă ca echipamentul de radiocomunicaţii de pe ambulanţe şi din dispecerate să fie mereu în bună stare de funcţionare;
    17. se preocupă ca sistemul de telefonie fixă al instituţiei să fie în perfectă stare de funcţionare;
    18. asigură curăţenia şi igiena unităţii;
    19. execută lucrările de revizii tehnice şi reparaţii curente ale autosanitarelor în condiţii de calitate;
    20. iau măsuri de instruire şi respectare de către personal a regulilor de protecţie a muncii şi PSI în procesul de reparaţii auto;
    21. instruiesc personalul muncitor din atelier pentru ca acesta să aibă bune cunoştinţe profesionale necesare înlăturării defecţiunilor ivite la autosanitare;
    22. se preocupă pentru îmbunătăţirea continuă a bagajului de cunoştinţe profesionale ale meseriaşilor din atelier.


    ART. 31
    Compartimentul RUNOS este subordonat managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. stabileşte necesarul de personal pentru fiecare sector de activitate, în funcţie de numărul maxim al acestuia şi fondurile repartizate;
    2. întocmeşte anual şi transmite spre aprobare ordonatorului de credite superior statul de funcţii pentru personalul instituţiei;
    3. asigură încadrarea personalului pe posturile vacante bugetate, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime şi a legislaţiei în vigoare;
    4. asigură acordarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a drepturilor salariale cuvenite personalului încadrat, reprezentând: salarii de bază, gărzi, indemnizaţii cuvenite pe perioada cât salariaţii se află în concediu de odihnă sau pentru incapacitate temporară de muncă;
    5. răspunde de calcularea şi reţinerea impozitelor şi contribuţiilor legale;
    6. primeşte de la toate compartimentele unităţii pontajele întocmite de acestea pentru timpul efectiv de muncă, pe care le verifică şi le calculează;
    7. întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat;
    8. întocmeşte, completează şi păstrează registrul general de evidenţă a salariaţilor şi îl transmite la inspectoratul teritorial de muncă potrivit reglementărilor legale;
    9. întocmeşte deciziile de modificări ale drepturilor salariale;
    10. întocmeşte şi înregistrează la zi modificările de drepturi salariale;
    11. întocmeşte documentele necesare în vederea pensionării salariaţilor;
    12. întocmeşte şi păstrează dosarul personal al salariaţilor;
    13. întocmeşte dări de seamă şi statistice solicitate de organele abilitate;
    14. periodic efectuează control în compartimente privind respectarea programului de lucru de către toţi salariaţii;
    15. participă la întocmirea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii, iar după aprobarea acestuia, împreună cu factorii de decizie, îl pune în aplicare;
    16. periodic, dacă structura organizatorică a unităţii se modifică, asigură modificarea prevederilor articolelor respective, corespunzător noii structuri;
    17. participă la întocmirea şi modificarea, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a regulamentului intern;
    18. analizează şi propune măsurile ce se impun pentru utilizarea eficientă a personalului din compartimente;
    19. întocmeşte statul nominal privind angajaţii instituţiei;
    20. întocmeşte documentaţia pentru avizul de liberă practică şi acreditare a personalului de specialitate;
    21. eliberează şi vizează anual legitimaţiile de acces în unitate al salariaţilor;
    22. tehnoredactează deciziile de sancţionare a celor care săvârşesc abateri disciplinare;
    23. urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de organizare a muncii;
    24. răspunde de calculul salariilor şi de întocmirea statelor de plată, la termenele stabilite a se onora către personalul unităţii;
    25. răspunde de întocmirea, la începutul fiecărui an sau când este nevoie, a statului de funcţii;
    26. raportează realizările fondului de salarii lunar, prin situaţii statistice, conform solicitărilor primite de la instituţiile în drept;
    27. răspunde de corecta calculare a drepturilor personalului: salarii, sporuri, concedii medicale, concedii de odihnă;
    28. stabileşte salariile personalului nou-angajat, conform legii;
    29. întocmeşte documentaţia impusă de Trezoreria Statului pentru ca drepturile salariale să fie plătite la timp;
    30. îndeplineşte toate celelalte atribuţii prevăzute în fişa postului personalului angajat la Compartimentul RUNOS;
    31. propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii compartimentului;
    32. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    33. coordonează elaborarea fişelor posturilor de către coordonatorii compartimentelor pentru personalul din subordine, conform legii;
    34. organizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru salariaţii unităţii, potrivit legii;
    35. exercită şi alte atribuţii din domeniul său de activitate, ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de conducerea unităţii, în cadrul legii.


    ART. 32
    Compartimentul relaţii publice-secretariat se află în subordinea managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. primeşte şi verifică corespondenţa;
    2. clasifică şi ordonează corespondenţa în mapă;
    3. triază corespondenţa prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalităţii de răspuns şi soluţionare;
    4. înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe documentul primit;
    5. repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei conform dispoziţiei rezolutive şi comunică răspunsul sau informarea către petenţi sau structurile solicitante;
    6. pregăteşte corespondenţa pentru expediere;
    7. efectuează expedierea propriu-zisă a corespondenţei;
    8. ţine evidenţa petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor în funcţie de termene şi compartimente, acolo unde este cazul, în registrele special întocmite;
    9. respectă prevederile prezentului regulament şi disciplina în muncă, răspunde de modul de rezolvare a corespondenţei în termenul prevăzut de lege;
    10. asigură comunicarea răspunsurilor la solicitările adresate în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. asigură legătura cu presa şi alte instituţii abilitate.


    ART. 33
    (1) Compartimentul securitatea şi psihologia muncii, PSI, evidenţă militară şi apărare civilă este subordonat managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. respectă prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, supraveghează activitatea de lucru din cadrul instituţiei din punctul de vedere al respectării normelor de protecţie a muncii;
    2. verifică toate punctele de lucru (inclusiv substaţiile de sector);
    3. ia măsuri de protecţie a muncii la locurile de muncă unde constată nereguli sau abateri (dacă este cazul, dispune oprirea activităţii);
    4. aduce la cunoştinţa managerului general prin raport scris neregulile constatate şi propune măsuri de remediere;
    5. verifică fişele de protecţie a muncii, conform legii, pentru tot personalul instituţiei;
    6. propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie a muncii;
    7. întocmeşte un raport lunar, trimestrial şi anual despre respectarea protecţiei muncii în cadrul instituţiei şi îl înmânează preşedintelui Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
    8. respectă programul de lucru stabilit şi regulamentul intern;
    9. ţine legătura cu autorităţile locale (prefectura, primăria generală, primăriile de sector, inspectoratul de apărare civilă, centrele militare, brigada de pompieri a capitalei, Inspectoratul General al Poliţiei Capitalei, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti);
    10. rezolvă problemele apărute sau trasate de autorităţile mai sus menţionate şi le aduce la cunoştinţa şefului direct;
    11. participă la convocările de specialitate, exerciţiile demonstrative organizate de forurile competente ale capitalei;
    12. propune măsuri de prevenire a dezastrelor;
    13. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    14. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui, şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    15. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    16. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    17. analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
    18. propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    19. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    20. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    21. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    22. analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    23. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    24. dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor;
    25. desfăşoară activităţi de evaluare a profilului psihologic al angajaţilor;
    26. asigură consiliere de specialitate angajaţilor afectaţi de evenimente în legătură cu exercitarea atribuţiilor specifice Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    27. efectuează studii şi informări cu privire la activităţi legate de stresul/oboseala induse de muncă şi de condiţiile generale ale muncii specifice Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

    (2) Personalul de intervenţie din cadrul Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov va purta echipamente de protecţie distincte conform normelor şi reglementărilor în vigoare.

    ART. 34
    Compartimentul audit public intern este subordonat managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. elaborează şi/sau actualizează proiectul planului anual de audit public intern conform prevederilor legale în domeniu, care va fi aprobat de ordonatorul de credite;
    2. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în serviciul de ambulanţă judeţean cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    - activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de instituţie din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă (dacă este cazul);
    – plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare (dacă este cazul);
    – administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    – concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    – constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    – alocarea creditelor bugetare;
    – sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    – sistemul de luare a deciziilor;
    – sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    – sistemele informatice;

    3. efectuează misiuni de audit în baza planului de audit public intern sau la cererea ordonatorului de credite şi a ordinului de serviciu aprobat de ordonatorul de credite în urma cărora întocmeşte rapoarte de audit public intern finalizate şi le transmite conducătorului entităţii publice pentru analiză şi avizare. După avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern le comunică structurii auditate; aceasta va informa compartimentul de audit asupra modului de implementare a recomandărilor, incluzând un calendar al acestora;
    4. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit organului ierarhic superior (Ministerul Sănătăţii);
    5. informează ordonatorul de credite asupra progreselor înregistrate de structurile auditate prin implementarea recomandărilor;
    6. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl transmite la Ministerul Sănătăţii;
    7. raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern;
    8. elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;
    9. respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul Compartimentului audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul general;
    10. efectuează, cu aprobarea conducerii, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
    11. respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare;
    12. asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    13. îndeplineşte alte sarcini stabilite de conducătorul unităţii, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi respectarea cadrului legal în vigoare.


    ART. 35
    Compartimentul statistică şi informatică este subordonat managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. oferă servicii informatice pentru toate compartimentele din instituţie;
    2. asigură funcţionarea continuă a următoarelor aplicaţii aflate în exploatare:
    a) sistemul informatic de automatizare a activităţii dispeceratului (Dispec);
    b) sistemul de calcul al salariilor (actualizarea programelor de calcul, de listare state de plată, fluturaşi, borderouri, dispoziţii de plată, alte situaţii) în funcţie de modificările de legislaţie privind salarizarea sau de hotărârile Comitetului director;
    c) programe de întreţinere a tabelelor statistice (diagnostice prezumtive, străzi, comune, diagnostice la caz, diagnostice din norme, personal etc.);
    d) sistemul de programe pentru gestionarea personalului şi a programelor de lucru (actualizare bază de date de personal, de maşini, actualizare programe de stabilire a programului de lucru şi a programelor de listare în funcţie de programul de lucru al personalului, dispecerat, sterilizare, substaţii, ciclograme şoferi etc.);
    e) aplicaţia de magazie - stocuri (scriere şi actualizare programe şi formate de listare în funcţie de cerinţe);

    3. acordă asistenţă telefonică sau directă utilizatorilor de resursă mobilă (tableta), 24 de ore din 24;
    4. gestionează resursele mobile şi sursele predate de echipajele ce trimit maşinile la service sau tabletele şi/sau sursele de alimentare tabletă defecte până la înlocuirea şi returnarea acestora;
    5. instruieşte, periodic, personalul operativ (medici, asistenţi, ambulanţieri) în utilizarea resursei mobile (tableta);
    6. instruieşte, periodic, operatorii registratori de urgenţă în utilizarea aplicaţiilor Dispecerat RM (resursa mobilă) din Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    7. pregăteşte date, transferă, verifică, listează, modifică programe, actualizează programe, salvează date în aplicaţii RUNOS (CAS, şomaj, state de funcţii, decizii, prime, CAR, personal, bonuri de masă, telefonie mobilă);
    8. exploatează şi actualizează aplicaţia de deconturi cu casele de asigurări de sănătate;
    9. actualizează, culege şi pregăteşte date, testează, validează aplicaţia Evidenţa parcului auto şi a consumurilor de carburanţi;
    10. instalează şi configurează soft pe calculatoarele din staţia de calcul, compartimentele financiar-contabilitate, RUNOS, audit intern, secretariat şi magazie;
    11. pregăteşte şi verifică date pentru elaborarea fişelor fiscale şi le listează;
    12. supraveghează funcţionarea reţelei de calculatoare din unitate (server, staţii de lucru, modemuri, alte echipamente conectate în reţea);
    13. verifică şi imunizează calculatoarele pentru evitarea infectării cu viruşi sau programe-spion;
    14. asigură funcţionarea continuă a echipamentelor;
    15. elaborează noi produse program;
    16. elaborează documentaţia de utilizare pentru produsele realizate;
    17. asigură asistenţă în exploatarea programelor;
    18. susţine modulul de curs „Iniţiere în informatică - Dispec - statistică“ pentru operatorii registratori de urgenţă din Bucureşti şi din alte oraşe din ţară, în cadrul Şcolii de Ambulanţieri;
    19. prelucrează şi arhivează fişele de solicitare, listingurile de fişe înregistrate şi listingurile de grafice de activitate;
    20. exploatează programele de interogare a bazelor de date pentru a furniza informaţii legate de anumite solicitări către conducerea unităţii, Inspecţia Sanitară de Stat, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, rude, pacienţi, poliţie, procuratură;
    21. extrage din arhivă fişele solicitate de conducere;
    22. acordă suportul tehnic necesar informării publicului în legătură cu locul internării, obiectele pierdute, numele bolnavilor, adresa solicitanţilor, cu acordul conducerii unităţii;
    23. verifică lunar solicitările de la spitale în conformitate cu fişele de solicitare în vederea realizării decontului;
    24. ţine evidenţa certificatelor medicale constatatoare de deces, de naştere, a rapoartelor de gardă şi a graficelor de lucru;
    25. acordă suportul tehnic în vederea întocmirii corespondenţei cu organele de poliţie, procuratură, judecători, diverse unităţi, la cererea şi cu aprobarea conducerii.


    ART. 36
    Compartimentul legislaţie şi contencios este subordonat managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. participă la elaborarea ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor, hotărârilor şi a altor documente întocmite de Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    2. la cererea managerului general avizează proiectele de acte normative întocmite de alte unităţi, care sunt în legătură cu atribuţii şi activităţi proprii unităţii;
    3. avizează la cererea conducerii unităţii actele care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
    4. împreună cu celelalte compartimente funcţionale întocmeşte proiecte de acte cu caracter juridic cu atribuţiile şi activitatea unităţii;
    5. întocmeşte împreună cu Compartimentul financiar-contabilitate deciziile de imputare şi dă avizul cu privire la legalitatea actelor elaborate de Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    6. acordă asistenţă juridică şi reprezintă unitatea în faţa instanţelor de judecată şi a organelor arbitrale, în cazul când unitatea nu este reprezentată de managerul general;
    7. urmăreşte apariţia dispoziţiilor şi a actelor normative şi semnalează conducerii unităţii sarcinile ce revin din acestea;
    8. ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele acesteia;
    9. comunică structurilor interesate titlurile executorii obţinute, urmăreşte împreună cu acestea modul de executare silită a creanţelor, avizează pentru legalitatea proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor întocmite de compartimentul financiar-contabilitate;
    10. avizează anumite acte pentru care legea prevede exercitarea controlului financiar-contabil preventiv (înaintea exercitării acestui control), iar în baza unei delegaţii speciale date de managerul general poate fixa pretenţiile, renunţă la pretenţii, poate da răspunsuri la interogator (în toate cazurile cu consultarea compartimentelor de specialitate implicate);
    11. participă la negocieri şi la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de drept, precum şi la concilierea obiecţiunilor, dacă în discuţie se pune legalitatea unor clauze ale proiectului de contract;
    12. susţine interesele Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov la instanţele judecătoreşti şi în faţa altor organe, fiind obligat să exercite, după caz, căile legale de atac şi să ia toate măsurile necesare apărării intereselor unităţii;
    13. aduce la cunoştinţa factorilor de răspundere ai unităţii apariţia unor acte normative noi aplicabile în activitatea Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi asupra modalităţii aplicării acestora;
    14. întocmeşte şi păstrează evidenţa legislaţiei în vigoare, urmăreşte păstrarea şi aducerea la zi a acestora cu accent pe actele normative aplicabile în activitatea specifică unităţii;
    15. desfăşoară activitate de prevenţie şi, după caz, de atenţionare în situaţiile când constată aplicarea defectuoasă sau neaplicarea legislaţiei în vigoare, urmărind cu alţi factori de răspundere a remedierii acestor situaţii;
    16. respectă toate reglementările şi dispoziţiile de ordine interioară privitoare la desfăşurarea corespunzătoare a activităţii specifice Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov;
    17. este obligat şi nu are dreptul să acorde informaţii referitoare la activitatea sau evenimentele Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov către mijloacele mass-media;
    18. rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic.


    ART. 37
    Compartimentul financiar-contabilitate este subordonat directorului economic şi are următoarele atribuţii:
    1. răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a evidenţei valorilor patrimoniale ale unităţii, de respectarea cu stricteţe a integrităţii patrimoniului unităţii, efectuarea controlului financiar preventiv şi de gestiune;
    2. asigură şi răspunde de organizarea şi funcţionarea, în bune condiţii, a contabilităţii valorilor materiale;
    3. asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;
    4. asigură şi răspunde de confruntarea evidenţelor analitice cu cele sintetice;
    5. se asigură că orice operaţiune patrimonială să fie consemnată în momentul efectuării ei alături de documente justificative care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate;
    6. ţine evidenţa contabilă a valorilor materiale, obiectelor de inventar, cantitativ şi calitativ;
    7. ţine evidenţa contabilă a clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe, popriri şi obligaţii pe categorii, persoană fizică sau juridică;
    8. ţine evidenţa contabilă a veniturilor, pe categorii pe venituri, după natura lor;
    9. pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale întocmeşte lunar balanţă de verificare şi trimestrial bilanţul contabil;
    10. întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, analizează şi urmăreşte executarea acestuia;
    11. analizează periodic modul de utilizare a bunurilor materiale cu luarea măsurilor ce se impun în cazul stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare;
    12. adoptă măsurile corespunzătoare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea pagubelor;
    13. efectuează inventarierea anuală a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte definitivarea rezultatelor acesteia;
    14. răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale a dărilor de seamă contabile;
    15. organizează ţinerea corectă şi la timp a evidenţei tehnico-operative;
    16. exercită controlul financiar preventiv şi de gestiune conform prevederilor în vigoare;
    17. asigură întocmirea la timp a notelor contabile;
    18. răspunde de organizarea şi efectuarea verificărilor periodice ale gestiunilor;
    19. asigură efectuarea corectă şi în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare a operaţiilor de încasări şi plăţi;
    20. răspunde de asigurarea creditelor bugetare corespunzătoare comenzilor şi contractelor încheiate, în limita creditelor aprobate;
    21. organizează întocmirea documentelor de plată;
    22. verifică documentele justificative ale cheltuielilor efectuate conform legislaţiei în vigoare;
    23. efectuează controlul periodic al casieriei, verifică existenţa faptică a numerarului şi a celorlalte valori aflate în casă, confruntă rezultatele cu datele din evidenţa contabilă şi întocmeşte procesul-verbal de verificare;
    24. întocmeşte cererile de credite bugetare;
    25. urmăreşte întocmirea la termen a balanţelor de verificare pentru debitori, creditori, furnizori şi cheltuieli efective;
    26. verifică actele pentru operaţiunile de plăţi şi încasări privitoare la: statele de plată a drepturilor salariale cuvenite salariaţilor, încasările de orice fel supuse controlului ulterior, plăţile de orice fel către bugetul de stat şi diverşi creditori, cererile prin care se solicită credite bugetare, precum şi documentele referitoare la deschiderea finanţării şi decontarea lucrărilor de investiţii;
    27. are obligaţia de a informa în scris în timp util managerul general despre orice neregulă identificată în evidenţele contabile.


    ART. 38
    Compartimentul achiziţii publice este subordonat directorului economic şi are următoarele atribuţii:
    1. să aprovizioneze ritmic instituţia cu bunurile care sunt solicitate;
    2. să urmărească ca achiziţia bunurilor şi serviciilor să se facă conform cu legislaţia în vigoare;
    3. să urmărească ca achiziţia bunurilor şi serviciilor să fie făcută în limita sumelor alocate;
    4. să urmărească ca bunurile achiziţionate să fie de bună calitate;
    5. să cunoască achiziţia de bunuri specifică sectorului sanitar: medicamente, aparatură medicală şi materiale sanitare;
    6. să cunoască şi să aplice legislaţia în vigoare actualizată în timp util;
    7. să păstreze contractele şi să urmărească derularea lor până la îndeplinirea termenilor contractuali.


    ART. 39
    Compartimentul arhivă este subordonat directorului economic şi are următoarele atribuţii:
    1. aplică prevederile actelor normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea compartimentului;
    2. primeşte, păstrează şi depozitează documente conform prevederilor legale;
    3. întocmeşte şi ţine evidenţa documentelor aflate în arhivă;
    4. respectă regulile privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor;
    5. păstrează curăţenia în compartiment;
    6. ia măsuri de înlăturare a agenţilor biologici prin desprăfuire şi dezinsecţie;
    7. respectă şi aplică măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor cu mijloace de primă intervenţie aflate în dotare;
    8. păstrează confidenţialitatea informaţiilor deţinute;
    9. organizează şi gestionează arhiva generală a instituţiei, conform normelor în vigoare;
    10. asigură predarea prin proces-verbal a documentelor către Arhivele Naţionale, conform reglementărilor legale în vigoare (Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată).


    ART. 40
    Compartimentul managementul calităţii şi control intern managerial este subordonat managerului general şi are următoarele atribuţii:
    1. analizează şi apreciază conformitatea şi eficacitatea sistemului calităţii (ISO 9001:2015);
    2. examinează documentele referitoare la sistemul calităţii, întocmeşte rapoarte de examinare, întocmeşte documente specifice activităţii de audit în domeniul sistemului calităţii (ISO 9001:2015);
    3. urmăreşte întocmirea documentaţiei specifice controlului intern managerial.


    CAP. V
    Comisiile ce funcţionează în cadrul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov
    ART. 41
    (1) Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. analizarea abaterilor de la disciplina etică şi profesională;
    2. analizarea încălcării normelor legale în vigoare, a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
    3. analizarea încălcării normelor de etică şi deontologie medicală;
    4. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
    5. analizarea gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi a consecinţelor abaterii disciplinare;
    6. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    7. efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
    8. propunerea sancţiunii ce urmează a fi decisă de către manager.

    (2) Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru încadrare/promovare are următoarele atribuţii principale:
    1. selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor;
    2. stabilirea subiectelor pentru proba scrisă;
    3. stabilirea planului probei practice şi asigurarea condiţiilor necesare realizării ei;
    4. stabilirea planului interviului şi realizarea interviului;
    5. notarea fiecărui candidat pentru fiecare probă a concursului/examenului;
    6. transmiterea către secretariatul comisiei a rezultatelor concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.

    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    1. soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    2. transmiterea către secretariatul comisiei a rezultatelor contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

    (4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
    a) aprobarea programului anual de protecţie a muncii;
    b) urmărirea modului în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;
    c) analizarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;
    d) promovarea iniţiativelor proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
    e) efectuarea cercetărilor în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;
    f) efectuarea inspecţiilor la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    g) sesizarea inspectoratelor teritoriale de muncă pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţie a muncii sau când între managerul serviciului şi ceilalţi membri ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrărilor;
    h) realizarea cadrului de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.

    (5) Comitetul de securitate şi de sănătate în muncă se întruneşte periodic, la iniţiativa conducătorului unităţii, şi ori de câte ori este nevoie în sectoarele de activitate cu riscuri mari de accidente şi îmbolnăvire profesională.
    (6) Managerul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor.
    (7) Consiliul etic are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. promovarea valorilor etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
    2. identificarea şi analizarea vulnerabilităţilor etice şi riscurilor apărute, propunerea către manager a adoptării şi implementării măsurilor de prevenire a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
    3. formularea şi înaintarea către manager a propunerilor pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
    4. analizarea şi avizarea regulamentului intern al unităţii şi înaintarea propunerilor pentru îmbunătăţirea acestuia;
    5. formularea punctului de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii;
    6. analizarea din punctul de vedere al situaţiilor de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale;
    7. primirea din partea managerului unităţii sanitare a sesizărilor făcute în vederea soluţionării;
    8. analizarea cazurilor de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar sanitar din cadrul serviciului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
    9. verificarea conduitei personalului medico-sanitar şi auxiliar sanitar, dacă prin aceasta se încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
    10. analizarea sesizărilor personalului unităţii sanitare în legătură cu diferite tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici;
    11. analizarea sesizărilor ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propunerea măsurilor concrete de soluţionare;
    12. emiterea avizelor referitoare la incidentele de etică semnalate;
    13. emiterea hotărârilor cu caracter general ce vizează unitatea sanitară;
    14. asigurarea informării managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic;
    15. aprobarea conţinutului comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    16. înaintarea către organele abilitate a sesizărilor ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte privind condiţionarea acordării serviciilor medicale de obţinerea unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
    17. sesizarea organelor abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
    18. aprobarea conţinutului rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;
    19. redactarea anuarului etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent, şi punerea acestuia la dispoziţia angajaţilor, în aşa fel încât să constituie în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare;
    20. analizarea rezultatelor aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.


    CAP. VI
    Finanţarea
    ART. 42
    Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov este unitate finanţată integral de la bugetul de stat, precum şi din alte surse. Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov poate primi fonduri din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri alocate de la bugetul de stat sau din venituri proprii, pe destinaţiile prevăzute de lege.

    ART. 43
    Managerul general şi membrii Comitetului director nu pot beneficia de sponsorizări şi/sau finanţări, direct ori indirect, pentru participare la conferinţe, congrese şi alte tipuri de manifestări, de către firmele care comercializează produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele care reprezintă interesele acestora, firmele de aparatură medicală, precum şi firmele care comercializează ambulanţe şi alte vehicule de intervenţie sau reprezentanţii acestora. În situaţii speciale, bine justificate, se pot obţine excepţii doar cu aprobarea ministrului sănătăţii.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 44
    Salarizarea personalului de conducere şi a personalului de execuţie din cadrul Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov se stabileşte potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unităţi bugetare, plătit din fonduri publice.

    ART. 45
    Orice modificare şi completare a prezentului regulament de organizare şi funcţionare se face prin ordin al ministrului sănătăţii, conform prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016