Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 916 din 28 Decembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 916 din 28 Decembrie 2009

Monitorul Oficial 916 din 28 Decembrie 2009 (M. Of. 916/2009)

1. ORDIN nr. 768 din 21 decembrie 2009 cu privire la infiintarea paginilor de internet informative care contin liste de unitati aprobate de autoritatea competenta in conformitate cu legislatia din domeniul zootehnic EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Ordin nr. 768 din 21 decembrie 2009 cu privire la înfiinţarea paginilor de internet informative care conţin liste de unitãţi aprobate de autoritatea competentã în conformitate cu legislaţia din domeniul zootehnic emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 vãzând referatul de aprobare nr. 141.108 din 17 decembrie 2009 al direcţiei generale politici agricole, în concordanţã cu decizia 2009/712/ce a comisiei din 18 septembrie 2009 de ...

2. ORDIN nr. 1.265 din 21 decembrie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritatii Feroviare Romane - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii feroviare române - afer, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin: art. 1 (1) se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe ...

3. ORDIN nr. 1.264 din 21 decembrie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aviaţie civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 352/2003 , şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2009 ...

4. NORMA din 16 decembrie 2009 cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

NormĂ? din 16 decembrie 2009 cu privire la animalele de reproducţie de rasã purã din specia bovine emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 art. 1 În sensul prezentei norme, urmãtorii termeni se definesc astfel: a) animal de reproducţie de rasã purã din specia bovine înseamnã orice bovinã, inclusiv bivol, ai cãrei pãrinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru ...

5. ORDIN nr. 765 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Ordin nr. 765 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea normei cu privire la animalele de reproducţie de rasã purã din specia bovine emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 vãzând referatul de aprobare nr. 141.100 din 16 decembrie 2009 al direcţiei generale politici agricole, în concordanţã cu directiva 2009/157/ce a consiliului din 30 noiembrie 2009 privind animalele de reproducţie de rasã purã din specia bovine, ...

6. RECTIFICARE nr. 1.432 din 18 noiembrie 2009 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.432/2009 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 29 decembrie 2009

În cuprinsul anexei nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 1.432/2009 pentru modificarea şi completarea hotãrârii guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, precum şi a altor acte normative, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 858 din 9 decembrie 2009, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la pct. 3 nr. crt. ii. 1, în loc de: "institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru protecţia mediului - icim bucureşti" se va citi: "institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru protecţia mediului". ...

7. ORDIN nr. 1.053 din 15 decembrie 2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale LEASING SI CREDIT DIRECT IFN - S.A. EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Ordin nr. 1.053 din 15 decembrie 2009 privind dispunerea radierii din registrul general al instituţiilor financiare nebancare a societãţii comerciale leasing Şi credit direct ifn - s.a. emitent: banca naŢionalà a romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 având în vedere solicitarea privind radierea din registrul general al instituţiilor financiare nebancare a societãţii comerciale leasing Şi credit direct ifn - s.a., formulatã, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare ...

8. ORDIN nr. 1.072 din 16 decembrie 2009 privind ridicarea suspendarii desemnarii unor laboratoare de incercari care realizeaza evaluarea conformitatii produselor pentru constructii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

În baza concluziilor rapoartelor de audit nr. 77.314-3/2009 şi nr. 77.314-9/2009 privind supravegherea anualã la sediul organismelor pentru atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii, prezentate de consiliul tehnic permanent pentru construcţii, precum şi în baza concluziilor procesului-verbal nr. 65 din 8 decembrie 2009 al comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificãrii la comisia europeanã a organismelor pentru atestarea conformitãţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate sã elibereze agremente tehnice europene, în temeiul art. 12 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii regionale şi locuinţei, cu modificãrile ulterioare, ...

10. ORDIN nr. 1.052 din 15 decembrie 2009 privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale SWISS INVEST IFN - S.A. EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Ordin nr. 1.052 din 15 decembrie 2009 privind dispunerea radierii din registrul general al instituţiilor financiare nebancare a societãţii comerciale swiss invest ifn - s.a. emitent: banca naŢionalà a romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 având în vedere solicitarea privind radierea din registrul general al instituţiilor financiare nebancare a societãţii comerciale swiss invest ifn - s.a., formulatã, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, prin scrisoarea înregistratã ...

11. DECIZIE nr. 1.001 din 14 decembrie 2009 privind aprobarea cererii de incetare a activitatii si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale NET CONSULTANTA UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Decizie nr. 1.001 din 14 decembrie 2009 privind aprobarea cererii de încetare a activitãţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a societãţii comerciale net consultanŢÃ ufs broker de asigurare - s.r.l. emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) , precum şi ...

12. DECIZIE nr. 780 din 14 octombrie 2009 privind acordarea autorizatiei de functionare POOL-ULUI DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. pentru desfasurarea activitatii de asigurare obligatorie a locuintelor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

În conformitate cu prevederile legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren sau inundaţiilor şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 14 octombrie 2009, prin care s-a acordat autorizaţia de funcţionare pool-ului de asigurare Împotriva dezastrelor naturale - s.a. pentru desfãşurarea activitãţii de asigurare obligatorie a locuinţelor, comisia de supraveghere a asigurãrilor decide: art. 1 se acordã autorizaţia de funcţionare pool-ului de asigurare Împotriva dezastrelor naturale - s.a. (paid) pentru ...

13. DECIZIE nr. 278 din 21 decembrie 2009 privind modificarea anexei nr. 10 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START 2009, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 145/2009 EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Decizie nr. 278 din 21 decembrie 2009 privind modificarea anexei nr. 10 la procedura de implementare a programului pentru dezvoltarea abilitãţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - start 2009, aprobatã prin decizia preşedintelui agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii nr. 145/2009 emitent: agenŢia pentru implementarea proiectelor Şi programelor pentru Întreprinderi mici Şi mijlocii publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 având în vedere prevederile anexei nr. ...

14. ORDIN nr. 1.270 din 22 decembrie 2009 privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Pentru fluidizarea traficului şi limitarea intensitãţii acestuia, precum şi pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 lit. j) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 44 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 5 alin. (7) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ...

15. ORDIN nr. 1.574 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.636/2004 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Ordin nr. 1.574 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificãrile ulterioare, referitoare la avizarea unitãţilor de tehnicã medicalã, aprobate prin ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.636/2004 emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 vãzând referatul de aprobare al direcţiei pentru infrastructurã sanitarã, logisticã şi dispozitive medicale cu nr. a.v. 2.285/2009, în temeiul hotãrârii guvernului nr. ...

16. REGULAMENT nr. 9 din 16 decembrie 2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament stabileşte norme privind supravegherea de cãtre comisia naţionalã a valorilor mobiliare, denumitã în continuare c.n.v.m., a respectãrii regulilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin acte ale consiliului de securitate al organizaţiei naţiunilor unite şi ale uniunii europene, precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau adoptate prin decizii unilaterale ale româniei ori ale altor state, aşa cum sunt reglementate prin dispoziţiile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin legea ...

17. ORDIN nr. 70 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

Ordin nr. 70 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital emitent: comisia naŢionalà a valorilor mobiliare publicat În: monitorul oficial nr. 916 din 28 decembrie 2009 În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 , precum şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã ...

18. ORDIN nr. 3.426 din 22 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

În baza art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã prin legea nr. 227/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din ordonanţa ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016