Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 870 din 23 Septembrie 2004 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 870 din 23 Septembrie 2004

Monitorul Oficial 870 din 23 Septembrie 2004 (M. Of. 870/2004)

1.  DECIZIE nr. 465 din 21 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003, astfel cum a fost modificată şi completată prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

În temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 516/2003 privind modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;- art. 13 şi 15 din anexa nr. 30 la ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind ...

2. ORDIN nr. 1.182 din 20 septembrie 2004 pentru aprobarea Listei denumirilor comune internationale care necesita studii de bioechivalenta EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din ordonanţa guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 594/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 336/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã nr. ob 10.650/2004, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

3. ORDIN nr. 1.181 din 20 septembrie 2004 pentru aprobarea documentatiei necesare sustinerii cererii de autorizare de punere pe piata pentru medicamentele care reprezinta primul generic pentru care se solicita autorizarea de punere pe piata in Romania dupa medicamentul original EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din ordonanţa guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 594/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 336/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã nr. ob 10.651/2004, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

4. ORDIN nr. 1.180 din 20 septembrie 2004 privind aprobarea documentatiei necesare pentru sustinerea cererii de evaluare in regim de urgenta pentru medicamentele care reprezinta primul generic pentru care se solicita autorizarea de punere pe piata in Romania dupa medicamentul original EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din ordonanţa guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 594/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 336/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã nr. ob 10.652/2004, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

5. NORME din 20 septembrie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 336/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la exceptarea de la etichetarea in limba romana a medicamentelor din import EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Art. 1 exceptarea de la etichetarea în limba românã se aplicã în cazul medicamentelor orfane, aşa cum sunt ele definite în ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.063/2003 pentru aprobarea normelor privind stabilirea criteriilor pentru desemnarea unui medicament ca medicament orfan şi a modului de autorizare de punere pe piaţã a acestuia, şi în cazul medicamentelor de uz spitalicesc pentru care necesitãţile terapeutice ale româniei sunt mici. art. 2 sintagma medicamente de uz spitalicesc pentru care necesitãţile terapeutice ale româniei sunt mici se referã la medicamentele de uz spitalicesc, care se folosesc ...

6. ORDIN nr. 1.178 din 20 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 336/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la exceptarea de la etichetarea in limba romana a medicamentelor din import EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din ordonanţa guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 594/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 336/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã nr. ob 10.655/2004, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

7. HOTARARE nr. 1.511 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.177/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Refacere si modernizare Sala polivalenta cu 4.000 de locuri in municipiul Craiova, judetul Dolj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 1.177/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "refacere şi modernizare salã polivalentã cu 4.000 de locuri în municipiul craiova, judeţul dolj", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 18 noiembrie 1996, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii «refacere şi modernizare ...

8. HOTARARE nr. 1.493 din 9 septembrie 2004 privind transmiterea, fara plata, a unui imobil in proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor din cadrul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

În temeiul art. 108 din constituţie, republicatã, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului situat în municipiul vatra dornei, str. mihai eminescu nr. 1, judeţul suceava, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea privatã a statului în proprietatea arhiepiscopiei sucevei şi rãdãuţilor din cadrul patriarhiei bisericii ortodoxe române. ...

9.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 din 23 septembrie 2004

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din constituţie, republicată, o constituie urgenţa finalizării lucrărilor de construcţie contractate a locuinţelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor şi familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, această finalizare fiind împiedicată în situaţia în care destinaţia finală a întregului imobil nu este stabilită în condiţiile legii.În temeiul art. 115 alin. (4) din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1parterul şi mezaninul imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 îşi schimbă destinaţia de locuinţe de necesitate, stabilită prin ordonanţa ...

10. HOTARARE nr. 21 din 20 septembrie 2004 cu privire la validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

În temeiul art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 66 alin. (9) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului, cu modificãrile ulterioare, având în vedere raportul comisiei de validare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se valideazã mandatul de deputat al doamnei augusta-maria moş, declaratã supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000, în circumscripţia electoralã nr. 26 maramureş, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat radu-vasile roşca. aceastã hotãrâre a fost adoptatã ...

11. HOTARARE nr. 20 din 20 septembrie 2004 pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

În temeiul art. 38 alin. 4 şi al art. 41 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea camerei deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - domnul deputat emeric kedves, aparţinând grupului parlamentar al u.d.m.r., este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; - domnul deputat victor sorin lepşa, fãrã apartenenţã la un grup parlamentar, trece de la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016