Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 848 din 17 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 848 din 17 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 848 din 17 Decembrie 2008 (M. Of. 848/2008)

1. HOTARARE nr. 1.603 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Monetaria Statului" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008 , cu completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al regiei autonome "monetãria statului" din subordinea bãncii naţionale a româniei, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 (1) cheltuielile totale ...

2. REGULAMENT din 19 noiembrie 2008 de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare şi Încercãri pentru electrotehnicã - icmet craiova, denumit în continuare icmet craiova, este persoanã juridicã românã în coordonarea ministerului economiei şi finanţelor, denumit în continuare minister coordonator. (2) icmet craiova funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente şi conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-28 din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea ...

3. HOTARARE nr. 1.495 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 81/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare şi Încercãri pentru electrotehnicã - icmet craiova, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 18 februarie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 1, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins: "(2) institutul naţional de cercetare-dezvoltare şi Încercãri pentru electrotehnicã - icmet craiova este persoanã juridicã românã care funcţioneazã ...

4. HOTARARE nr. 1.683 din 17 decembrie 2008 privind modificarea anexelor nr. II/28 si nr. II/29 la Hotararea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in "Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in bazinul Cris, in judetul Vaslui si in municipiul Ploiesti" din cadrul Memorandumului aprobat in sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor imprumuturi de pana la 1.441.000.000 euro in perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodarire a apelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i anexele nr. ii/28 şi nr. ii/29 la hotãrârea guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "proiectul nr. 3 - modernizarea infrastructurii de apã şi apã uzatã în bazinul criş, în judeţul vaslui şi în municipiul ploieşti" din cadrul memorandumului aprobat în şedinţa guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de pânã la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodãrire a apelor, ...

5. HOTARARE nr. 1.606 din 4 decembrie 2008 privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 11 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 institutul naţional de informare şi documentare, denumit în continuare inid, se reorganizeazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã integral din venituri proprii, în subordinea autoritãţii naţionale pentru cercetare Ştiinţificã, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri. art. 2 ...

6.  ORDIN nr. 3.639 din 12 decembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008 EMITENT: Ministerul Economiei şi Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:art. iarticolul 1 din anexa nr. 1 "prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2008" la ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 3 decembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1În ...

7. DECIZIE nr. 1.283 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor tudorel toader - judecãtor puskas valentin zoltan - ...

8. REGULAMENT din 15 noiembrie 2008 de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

SecŢiunea i generalitaţi art. 1 principalele forme de educaţie medicalã continuã, denumitã în continuare emc, constau în: a) participarea la cursuri postuniversitare; b) participarea la manifestãri ştiinţifice; c) publicarea de materiale ştiinţifice medicale; d) participarea la cursuri emc teoretice şi/sau practice; e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de colegiul medicilor dentişti din românia, denumit în continuare cmdr; f) mese rotunde pe probleme legislative. art. 2 ...

9. DECIZIE nr. 9 din 15 noiembrie 2008 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul art. 500, 502, 510 şi 525 din titlul xiii al legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare, consiliul naţional al colegiului medicilor dentişti din românia decide: art. 1 (1) medicii dentişti cu drept de liberã practicã sunt obligaţi ca, în mod continuu şi pe parcursul întregii perioade de activitate profesionalã, sã urmeze forme de educaţie medicalã continuã şi sã cumuleze numãrul minim de credite stabilit de consiliul naţional al colegiului medicilor dentişti din românia. (2) nerealizarea numãrului minim de credite de ...

10. DECRET nr. 1.263 din 2 decembrie 2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele ...

11. LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa guvernului nr. 17 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unitãţile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptatã în temeiul art. 1 pct. v.2 din legea nr. 373/2007 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 83 din 1 februarie 2008, cu urmãtoarele modificãri şi completãri: 1. la articolul i, punctul 11 se ...

12. HOTARARE nr. 67 din 15 decembrie 2008 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul dispoziţiilor art. 5 din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005 , cu modificãrile ulterioare, senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se constituie comisia de validare a mandatelor de senatori, având urmãtoarea componenţã nominalã:*t*┌───┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│1. │andrei florin-mircea │ partidul democrat liberal │├───┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│2. │dumitru constantin │ partidul democrat liberal ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea imediatã de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informaţii cuprinse în cazierul judiciar cu statele membre ale uniunii europene în conformitate cu prevederile deciziei 2005/876/jai din 21 noiembrie 2005 a consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, prevenind astfel consecinţele negative ce ar putea decurge din neîndeplinirea obligaţiilor asumate de românia în calitate de stat membru al uniunii europene, în scopul reglementãrii urgente a modului de organizare şi exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, datã fiind necesitatea prevenirii şi combaterii faptelor prevãzute şi pedepsite de legea penalã, ce ...

14.  AMENDAMENT din 10 decembrie 2004 la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 17 decembrie 2008

Cap. 3amenajarea navei(următorul amendament se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată.)1. În paragraful 3.6.4, referirea la "10.2.5.4" se înlocuieşte cu "10.1.4".cap. 10instalaţii electrice(următorul amendament se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată.)2. În paragraful 10.1.4, cuvintele din prima frază "dacă excepţiile de la 10.2 sunt permise" se elimină.3. următoarea nouă frază se adaugă la sfârşitul paragrafului 10.1.4:"echipamentul electric, cablurile şi traseele de cabluri nu trebuie montate în locuri periculoase, în afara cazului în care se conformează standardelor care nu sunt inferioare celor acceptabile de organizaţie*. totuşi, pentru locurile care nu sunt ...

15. REZOLUTIE nr. 177 din 10 decembrie 2004 Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Comitetul securitãţii maritime, amintind art. 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului, notând rezoluţia msc.5(48), prin care comitetul a adoptat codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (denumit în continuare codul igc), care a devenit obligatoriu conform cap. vii al convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumitã în continuare convenţia), notând şi art. viii(b) şi regula vii/11.1 ale convenţiei referitoare la procedura de amendare a codului igc, luând în considerare, la ...

16. ORDIN nr. 1.509 din 10 decembrie 2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul in vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.177(79) a Comitetului Securitatii Maritime din 10 decembrie 2004 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi d) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe cãile navigabile interioare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se publicã amendamentele la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul ...

17. DECIZIE nr. 253 din 15 decembrie 2008 privind eliberarea doamnei Hotoiu Nela din functia de curier personal in cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite urmãtoarea decizie: articol unic Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna hoţoiu nela se elibereazã, la cerere, din funcţia de curier personal în cadrul cancelariei primului-ministru - cabinetul primului-ministru. ...

18. DECIZIE nr. 252 din 15 decembrie 2008 privind eliberarea domnului Velcu Vlad-Alexandru din functia de consilier personal in cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite urmãtoarea decizie: articol unic Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul velcu vlad-alexandru se elibereazã, la cerere, din funcţia de consilier personal în cadrul cancelariei primului-ministru - cabinetul primului-ministru. ...

19. DECIZIE nr. 251 din 15 decembrie 2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Nedelcu Vasile din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Având în vedere cererea domnului nedelcu vasile de eliberare din funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei primului-ministru, înregistratã cu nr. 5/7.802/cpt din 11 decembrie 2008, în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite urmãtoarea decizie: articol unic Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul nedelcu vasile se elibereazã, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei ...

20. ORDONANTA DE URGENTA nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea diminuãrii poluãrii aerului în aglomerãrile urbane, cauzatã de emisiile de gaze de eşapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrãrii emisiilor în valorile-limitã admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formãrii deşeurilor ca urmare a abandonãrii autoturismelor uzate, al atingerii ţintelor prevãzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectãrii angajamentelor asumate de cãtre românia ca stat membru al uniunii europene, ţinând cont de necesitatea diminuãrii efectelor negative ale poluãrii aerului asupra sãnãtãţii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016