Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 216 din 4 decembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea imediatã de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informaţii cuprinse în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, prevenind astfel consecinţele negative ce ar putea decurge din neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
în scopul reglementãrii urgente a modului de organizare şi exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, datã fiind necesitatea prevenirii şi combaterii faptelor prevãzute şi pedepsite de legea penalã, ce pot fi comise de cãtre acestea, prevenind consecinţele negative ale inexistenţei unei evidenţe complete cu privire la condamnãrile penale suferite de persoanele juridice,
având în vedere cã intrarea în vigoare cât mai urgent a prezentului act normativ ar permite introducerea menţiunilor necesare în caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului Naţional de Evidenţã Informatizatã a Cazierului Judiciar fãrã a mai fi necesarã obţinerea unor fonduri suplimentare, adoptarea ulterioarã a actului normativ atrãgând consecinţe negative sub forma necesitãţii alocãrii unor fonduri suplimentare pentru completarea Sistemului Naţional de Evidenţã Informatizatã a Cazierului Judiciar,
în considerarea faptului cã aceste modificãri şi completãri vizeazã interesul public şi constituie situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cãrora s-au luat alte mãsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţã de care au fost dispuse mãsuri procesual-penale."
2. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Evidenţa informatizatã a cazierului judiciar şi evidenţa informatizatã dactiloscopicã se organizeazã şi funcţioneazã în cadrul Poliţiei Române, care asigurã şi coordonarea activitãţilor desfãşurate în aceste domenii.
(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusã, la nivel central, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative.
(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative, este autoritate centralã în ceea ce priveşte schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005."
3. La articolul 6, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizeazã şi funcţioneazã cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice nãscute în afara României şi a persoanelor juridice strãine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate, sancţionate administrativ conform Codului penal sau faţã de care au fost dispuse mãsuri procesual penale, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 12 alin. (2)."
4. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţioneazã cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice nãscute în raza administrativ-teritorialã a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorialã a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti."
5. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilã pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare.
(2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face şi dactiloscopic, în situaţiile prevãzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale şi palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopicã a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactã a situaţiei lor juridice.
(3) În scopul înregistrãrii şi identificãrii dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţioneazã un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti."
6. La articolul 9, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:".
7. Dupã articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 9^1. - În ceea ce priveşte persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
a) pedepsele şi mãsurile de siguranţã pronunţate prin hotãrâri judecãtoreşti definitive;
b) începerea, întreruperea şi încetarea executãrii pedepselor, achitarea amenzii penale;
c) amnistia, graţierea, prescripţia executãrii pedepsei, reabilitarea;
d) pedepsele şi mãsurile pronunţate prin hotãrâri penale definitive de instanţele judecãtoreşti din strãinãtate, precum şi mãsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strãinãtate, dacã aceste hotãrâri au fost recunoscute de organele române competente;
e) hotãrârile definitive care impun rectificãri în cazierul judiciar."
8. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În evidenţa cazierului judiciar organizatã la unitãţile de poliţie prevãzute la art. 6 şi 7 se noteazã în mod provizoriu, pânã la soluţionarea definitivã a cauzei, când se şterg din evidenţã, date privind persoanele fizice sau juridice faţã de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţã de care a fost luatã una dintre mãsurile preventive prevãzute de Codul de procedurã penalã.
(2) Datele prevãzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, dupã caz, persoanei juridice."
9. La articolul 11, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) comunicãrilor de începere, întrerupere ori încetare a executãrii pedepsei închisorii, a comunicãrilor privind luarea mãsurilor preventive, de executare a mãsurilor de siguranţã şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se executã sau de unitatea localã de poliţie, în cazurile prevãzute la art. 12 alin. (3);".
10. Dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11^1. - Înscrierea datelor prevãzute la art. 9^1 se face în baza:
a) extraselor de pe hotãrârile judecãtoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecãtoreascã;
b) comunicãrilor de începere, întrerupere sau încetare a executãrii pedepselor principale şi complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanţa judecãtoreascã;
c) comunicãrii privind achitarea amenzii penale."
11. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Extrasele, comunicãrile şi celelalte acte prevãzute la art. 11 şi 11^1 se trimit unitãţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, a luãrii mãsurii, pronunţãrii soluţiei sau sãvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţã.
(2) În cazurile de începere a executãrii pedepsei într-un loc de detenţie sau la locul de muncã, a reţinerii sau arestãrii preventive, a internãrii minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ şi a internãrii medicale, comunicãrile vor fi însoţite de fişa dactiloscopicã decadactilarã. Comunicãrile se trimit cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauzã sau, dupã caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar fişa dactiloscopicã se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori, dupã caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fişa dactiloscopicã se întocmeşte de unitatea localã de poliţie, care trimite şi comunicarea.
(4) Pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, alţii decât cei români, actele prevãzute la art. 11 şi 11^1 vor fi trimise Direcţiei cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centralã, va înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le va comunica autoritãţilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai cãror resortisanţi sunt persoanele în cauzã."
12. La articolul 13, partea introductivã a alineatului (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au fãcut notãri provizorii se scot din evidenţã dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:".
13. Dupã articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 13^1. - (1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţã dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au sãvârşit nu mai sunt prevãzute de lege ca infracţiuni;
b) a intervenit reabilitarea;
c) a intervenit amnistia;
d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rãmânerii definitive a condamnãrii;
e) au fost dizolvate şi au trecut 10 ani de la data rãmânerii definitive a condamnãrii;
f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevãzute la lit. e).
(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor juridice existã şi alte menţiuni, se şterg numai cele care impun scoaterea din aceastã evidenţã, menţiunile respective rãmânând în evidenţa operativã."
14. Articolul 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Organele de urmãrire penalã sau instanţele de judecatã pot dispune efectuarea identificãrii dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintã un act de identitate sau existã suspiciuni asupra autenticitãţii actului prezentat, uzeazã de nume sau de acte de identitate false ori existã indicii temeinice cã a sãvârşit o faptã prevãzutã de legea penalã.
(2) Identificarea dactiloscopicã a persoanei fizice poate fi efectuatã şi la solicitarea autoritãţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
(3) Identificarea dactiloscopicã se face de cãtre formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unitãţilor teritoriale de poliţie.
(4) Pentru persoanele prevãzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopicã va fi efectuatã de cãtre formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române."
15. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Organele de urmãrire penalã sau instanţele de judecatã pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmãrire penalã sau de judecatã.
(2) Instituţiile din sistemul de apãrare, ordine publicã, securitate naţionalã şi justiţie, precum şi celelalte instituţii publice pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectueazã verificãri specifice.
(3) În cazul în care autoritãţile române competente solicitã informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcţia cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centralã, transmite autoritãţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.
(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, prevãzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevãzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI."
16. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie sã fie motivatã şi sã cuprindã:
a) pentru persoana fizicã: datele de stare civilã, inclusiv codul numeric personal;
b) pentru persoana juridicã: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.
(2) Cererea se adreseazã unitãţii de poliţie în a cãrei razã administrativ-teritorialã s-a nãscut persoana fizicã sau îşi are sediul persoana juridicã pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevãzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(3) Unitãţile de poliţie prevãzute la alin. (2) vor trimite de îndatã copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţã de care s-a dispus începerea urmãririi penale pentru infracţiuni flagrante ori mãsura arestãrii preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la primirea cererii."
17. Dupã articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 19^1. - (1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritãţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca rãspuns la solicitãrile prevãzute la art. 17 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritãţile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.
(2) Datele cu caracter personal transmise de autoritãţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca rãspuns la solicitãrile prevãzute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedurã penalã pot fi utilizate de autoritãţile române numai în scopul pentru care au fost solicitate şi în limitele specificate în cuprinsul rãspunsului de cãtre autoritatea competentã a statului solicitat."
18. Dupã articolul 20 se introduc douã noi articole, articolele 20^1 şi 20^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 20^1. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, transmise de autoritãţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe.
(2) Rãspunsul la cererile prevãzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevãzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexeazã copia de pe cazierul judiciar prevãzutã la art. 18.
(3) Rãspunsul la cererile prevãzute la alin. (1) se transmite în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data primirii cererii.
(4) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referã cererea prevãzutã la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative, solicitã de îndatã aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea.
(5) În cazul prevãzut la alin. (4), termenul de rãspuns începe sã curgã de la data primirii informaţiilor necesare identificãrii persoanei la care se referã cererea.
Art. 20^2. - Comunicãrile, cererile, rãspunsurile şi celelalte informaţii relevante pot fi transmise autoritãţilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în mãsurã sã producã un document scris şi în condiţii care sã permitã autoritãţilor destinatare sã le stabileascã autenticitatea."
19. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Condiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar de cãtre persoanele fizice sau juridice"
20. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar în condiţiile stabilite la art. 21^1-21^4.
(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritãţile prevãzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberãrii.
(3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autoritãţile unor state strãine nu au prevãzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autoritãţilor române.
(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituţiile abilitate în acest domeniu percep o taxã extrajudiciarã, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivã."
21. Dupã articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 21^1-21^4, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 21^1. - (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilã şi motivatã, se depune de cãtre persoana fizicã personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţã.
(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivatã, se depune de cãtre persoana juridicã prin reprezentant legal, care trebuie sã îşi dovedeascã calitatea, la unitatea de poliţie pe raza cãreia îşi are sediul social persoana juridicã.
(3) Resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, care nu îşi au locul de naştere, domiciliul sau reşedinţa în România, pot depune cererea-tip la orice unitate de poliţie din municipiul Bucureşti.
(4) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevãzute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se elibereazã în cel mult 10 zile de la data solicitãrii.
(5) Dupã darea în exploatare a Sistemului Naţional de Evidenţã Informatizatã a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusã la orice unitate ori subunitate de poliţie conectatã la acest sistem.
Art. 21^2. - (1) Persoanele fizice care se aflã în strãinãtate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
(2) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevãzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se elibereazã în cel mult 30 de zile de la data solicitãrii.
Art. 21^3. - (1) Pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizicã sau juridicã adreseazã o cerere în acest sens Direcţiei cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statisticã şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adreseazã, cu respectarea prevederilor art. 20^2, autoritãţii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicitã eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.
(3) Cererea prevãzutã la alin. (1) poate fi formulatã de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicitã eliberarea cazierului.
Art. 21^4. - (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, dupã cum urmeazã:
a) în ţarã, numai pe baza unei procuri autentificate de cãtre un notar public;
b) în strãinãtate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de cãtre un notar, cu respectarea cerinţelor legalizãrii actelor oficiale strãine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient sã fie aplicatã apostila.
(2) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care sã rezulte persoana care a fost mandatatã, scopul şi durata mandatului.
(3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individualã, acesta poate fi solicitat de cãtre persoana condamnatã, apãrãtorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, copiii, ascendenţii, fraţii ori surorile persoanei condamnate sau ai soţului acesteia.
(4) În vederea eliberãrii certificatului de cazier judiciar cãtre persoanele prevãzute la alin. (3), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitãţii."
22. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Certificatele de cazier judiciar emise prin intermediul Sistemului Naţional de Evidenţã Informatizatã a Cazierului Judiciar vor fi prevãzute cu timbru electronic."
ART. II
<>Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

*
Prezenta ordonanţã de urgenţã creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Departamentul pentru
Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 decembrie 2008.
Nr. 216.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016