Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 19 noiembrie 2008 de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 noiembrie 2008  de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 19 noiembrie 2008 de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercãri pentru Electrotehnicã - ICMET Craiova, denumit în continuare ICMET Craiova, este persoanã juridicã românã în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, denumit în continuare minister coordonator.
(2) ICMET Craiova funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente şi conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>art. 17-28 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) ICMET Craiova este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã în domeniul specific de activitate, corespunzãtor prezentului regulament.
(2) ICMET Craiova contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit hotãrârii de înfiinţare, şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
Obiectul de activitate al ICMET Craiova cuprinde:
A. Activitatea principalã conform codificãrii CAEN:
7219 - Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.
B. Activitãţi secundare conform codificãrii CAEN:
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plasticã; metalurgia pulberilor;
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 - Operaţiuni de mecanicã generalã;
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
2612 - Fabricarea altor componente electronice;
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru mãsurã, verificare, control, navigaţie;
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie;
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice;
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricitãţii;
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat;
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generalã n.c.a.;
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.;
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 - Repararea maşinilor;
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice;
3314 - Repararea echipamentelor electrice;
3319 - Repararea altor echipamente;
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
4321 - Lucrãri de instalaţii electrice;
4329 - Alte lucrãri de instalaţii pentru construcţii;
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4939 - Alte transporturi terestre de cãlãtori n.c.a.;
5811 - Activitãţi de editare a cãrţilor;
5812 - Activitãţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
5819 - Alte activitãţi de editare;
5829 - Activitãţi de editare a altor produse software;
6201 - Activitãţi de realizare a soft-ului la comandã (software orientat client);
6202 - Activitãţi de consultanţã în tehnologia informaţiei;
6209 - Alte activitãţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activitãţi conexe;
6312 - Activitãţi ale portalurilor web;
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7111 - Activitãţi de arhitecturã;
7112 - Activitãţi de inginerie şi consultanţã tehnicã legate de acestea;
7120 - Activitãţi de testãri şi analize tehnice;
7320 - Activitãţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7410 - Activitãţi de design specializat;
7430 - Activitãţi de traducere scrisã şi oralã (interpreţi);
7490 - Alte activitãţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
7739 - Activitãţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.;
8230 - Activitãţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
8299 - Alte activitãţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8541 - Învãţãmânt superior non-universitar;
8542 - Învãţãmânt superior universitar;
8559 - Alte forme de învãţãmânt n.c.a.;
9101 - Activitãţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
9609 - Alte activitãţi de servicii n.c.a.;

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
(1) Patrimoniul ICMET Craiova este de 269.853 lei conform situaţiei financiare anuale simplificate încheiate la data de 30 iunie 2008, plus terenul aferent în suprafaţã de 59.493,58 mp.
(2) ICMET Craiova administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate privatã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate privatã a statului administrate de ICMET Craiova, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, dupã caz, prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercãri pentru Electrotehnicã, se înregistreazã distinct în patrimoniul acestuia.
(3) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin ICMET Craiova, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a ICMET Craiova, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În exercitarea drepturilor sale, ICMET Craiova posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(5) ICMET Craiova poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea ministerului coordonator şi a autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(6) Patrimoniul ICMET Craiova poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 5
(1) ICMET Craiova poate avea în structurã departamente, divizii, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) Structura organizatoricã a ICMET Craiova se aprobã prin ordin al conducãtorului organului administraţiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 6
Conducerea ICMET Craiova este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
ART. 7
Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice a ICMET Craiova sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
ART. 8
(1) Relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura ICMET Craiova, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele ICMET Craiova, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducãtorii subunitãţilor din structura ICMET Craiova rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

Consiliul de administraţie
ART. 9
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al ICMET Craiova, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific al ICMET Craiova;
c) un reprezentant al Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã;
d) 2 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse;
f) un specialist din domeniu, propus de ministerul coordonator.
(3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 10
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã în calitatea de membru al consiliului de administraţie aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bazã al directorului general al ICMET Craiova.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unitãţi cu care ICMET Craiova are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil ori cu care ICMET Craiova se aflã în relaţii comerciale directe.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a ICMET Craiova, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a ICMET Craiova, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale şi contul de profit şi pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de ICMET Craiova în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de ICMET Craiova şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de ICMET Craiova;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul ICMET Craiova, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ICMET Craiova.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 12
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea ICMET Craiova, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele ICMET Craiova o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea a 1/3 din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedintele ales de cãtre membrii acestuia.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramatã într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 15
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din ICMET Craiova sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 16
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 17
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului ICMET Craiova.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru ICMET Craiova nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate ICMET Craiova ca urmare a acestui fapt.
ART. 18
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã ministerului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 19
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de ICMET Craiova. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

Comitetul de direcţie
ART. 20
(1) Conducerea operativa a ICMET Craiova este asiguratã de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a ICMET Craiova.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din ICMET Craiova sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 21
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 22
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele ICMET Craiova o impun.
ART. 23
(1) La nivelul subunitãţilor din cadrul ICMET Craiova se organizeazã şi funcţioneazã comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al ICMET Craiova, şi este prezidat de directorul subunitãţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al ICMET Craiova şi aprobate de consiliul de administraţie.

Directorul general
ART. 24
(1) Activitatea curentã a ICMET Craiova este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei de concurs privind ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
ART. 25
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele ICMET Craiova în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul departamentelor ICMET Craiova, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a ICMET Craiova;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a ICMET Craiova, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul ICMET Craiova, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul ICMET Craiova şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate ICMET Craiova de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea ICMET Craiova;
l) exercitã orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

Consiliul ştiinţific
ART. 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din 11 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul ICMET Craiova care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cadre cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai ICMET Craiova, aleşi pentru 4 ani, prin vot secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din ICMET Craiova.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai ICMET Craiova.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 27
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al ICMET Craiova;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie care implicã politica de cercetare a ICMET Craiova şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

ART. 28
(1) ICMET Craiova întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, situaţii financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de ministerul coordonator.
(2) Bilanţul contabil anual se aprobã de ministerul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Veniturile şi cheltuielile ICMET Craiova se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobã prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul prealabil al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
ART. 30
ICMET Craiova determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 31
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale ICMET Craiova nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea ministerului coordonator.
ART. 33
(1) ICMET Craiova hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãrii de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru institut.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 34
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale ICMET Craiova se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) ICMET Craiova poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) ICMET Craiova poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 35
ICMET Craiova îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile ICMET Craiova cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 37
Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al ICMET Craiova.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016