Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 217 din 4 decembrie 2008  privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea diminuãrii poluãrii aerului în aglomerãrile urbane, cauzatã de emisiile de gaze de eşapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrãrii emisiilor în valorile-limitã admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formãrii deşeurilor ca urmare a abandonãrii autoturismelor uzate, al atingerii ţintelor prevãzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectãrii angajamentelor asumate de cãtre România ca stat membru al Uniunii Europene,
ţinând cont de necesitatea diminuãrii efectelor negative ale poluãrii aerului asupra sãnãtãţii populaţiei şi mediului, elemente care vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare,
în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
Se aprobã reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. 2
Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţã este diminuarea poluãrii prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române, cu nivel de poluare foarte ridicat.
ART. 3
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
b) autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egalã cu 10 ani de la anul fabricaţiei, aflat în stare de funcţionare, care conţine cumulativ urmãtoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacã acestea au fost prevãzute din fabricaţie;
c) autoturism nou - un autoturism care nu a fost înmatriculat niciodatã;
d) proprietar - orice persoanã fizicã având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autoturism uzat înmatriculat pe numele sãu, precum şi moştenitorii sãi;
e) producãtor validat - orice persoanã juridicã, producãtor, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, cãreia i-a fost aprobatã cererea de înscriere în Program.
ART. 4
(1) Orice persoanã juridicã, producãtor, importator autorizat sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, care solicitã validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilatã proiectelor de mediu în sensul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Producãtorul validat garanteazã accesul la Program al persoanei fizice care depune în termen toate documentele necesare pentru achiziţionarea unui autoturism nou. În cazul în care accesul nu se realizeazã din culpa producãtorului validat, acesta este obligat sã ofere persoanei fizice respective posibilitatea achiziţionãrii unui autoturism nou la un preţ mai mic cu 3.800 lei faţã de preţul de achiziţie al autoturismului nou respectiv.
ART. 5
(1) Autoritatea analizeazã documentaţia depusã şi prin structurile sale de decizie aprobã cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.
(2) Autoritatea face publicã lista persoanelor juridice validate.
ART. 6
Poate beneficia de o primã în cuantum de 3.800 lei orice proprietar/moştenitor al unui autoturism uzat, care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) s-a înscris la un producãtor validat pentru achiziţionarea unui autoturism nou;
b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sã desfãşoare activitãţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere;
c) a radiat autoturismul uzat;
d) achiziţioneazã un autoturism nou de la producãtorul validat la care s-a înscris.
ART. 7
Suma prevãzutã la art. 6 va putea fi obţinutã o singurã datã şi se va scãdea din preţul de achiziţie al unui autoturism nou.
ART. 8
(1) Se interzic omologarea pentru circulaţie, reînmatricularea ulterioarã a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, şi reutilizarea caroseriei, şasiului ori a motorului acestuia.
(2) Comercializarea ulterioarã a autoturismelor prevãzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, şasiului ori a motorului acestora de cãtre operatorii economici autorizaţi prevãzuţi la art. 6 lit. b) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiei prevãzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se realizeazã de personal împuternicit din cadrul Gãrzii Naţionale de Mediu.
ART. 9
Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) referitoare la contravenţii se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, se alocã de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei din sumele încasate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
ART. 11
Instrucţiunile privind modalitãţile de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţã se aprobã prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 12
Programul se aplicã, în limita sumei alocate, pânã la data de 11 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 decembrie 2008.
Nr. 217.

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice