Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 9 din 15 noiembrie 2008 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 9 din 15 noiembrie 2008  privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 9 din 15 noiembrie 2008 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008
În temeiul <>art. 500, 502, 510 şi 525 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:

ART. 1
(1) Medicii dentişti cu drept de liberã practicã sunt obligaţi ca, în mod continuu şi pe parcursul întregii perioade de activitate profesionalã, sã urmeze forme de educaţie medicalã continuã şi sã cumuleze numãrul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2) Nerealizarea numãrului minim de credite de educaţie medicalã continuã implicã, conform legii, suspendarea dreptului de liberã practicã pânã la îndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (1).
ART. 2
Educaţia medicalã continuã, denumitã în continuare EMC, reprezintã totalitatea activitãţilor de pregãtire teoreticã şi practicã desfãşurate de medicii dentişti în vederea îmbunãtãţirii nivelului de cunoştinţe, abilitãţi şi aptitudini profesionale, în scopul creşterii calitãţii şi performanţei activitãţii în domeniul medico-dentar.
ART. 3
(1) Activitãţile de EMC sunt cuantificate prin unitãţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
(2) În sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice, alocate unor activitãţi unitare de pregãtire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciazã, în medie, cantitatea şi calitatea pregãtirii profesionale, sub toate aspectele ei.
(3) Creditele de EMC se acordã pentru fiecare activitate unitarã de pregãtire profesionalã prin raportare la complexitatea şi calitatea conţinutului profesional şi la durata activitãţii respective.
ART. 4
Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist în urma participãrii sau realizãrii activitãţilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist.
ART. 5
Punctajul profesional minim pe care trebuie sã îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pentru un ciclu de 5 ani, stabilit conform legii de cãtre Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 6
Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, sunt obligate sã întocmeascã, sã actualizeze şi sã pãstreze dosarul profesional al fiecãrui medic dentist înregistrat în acel colegiu. În cazul mutãrii medicului dentist, dosarul profesional se transmite cãtre colegiul în evidenţa cãruia s-a transferat medicul. O copie se va pãstra la colegiul medicilor dentişti judeţean de origine.
ART. 7
(1) Dosarul profesional va conţine:
a) documentele care au stat la baza eliberãrii certificatului de membru al CMDR;
b) copia certificatului de membru al CMDR;
c) titlurile privind specialitãţile, calificãrile, specializãrile ori alte competenţe dobândite în domeniul medical, în copie;
d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist;
e) fişa de evidenţã a EMC sau, dupã caz, dovezile corespunzãtoare.
(2) Dosarul profesional va fi ţinut şi în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicatã şi CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicatã de îndatã în format electronic şi CMDR.
ART. 8
(1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de cãtre colegiul judeţean la care acesta este înregistrat, cu ocazia reavizãrii calitãţii de membru al CMDR, şi se înregistreazã în dosar.
(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC.
ART. 9
(1) Stabilirea şi acordarea numãrului de credite pentru fiecare activitate de pregãtire profesionalã se fac, conform Regulamentului de educaţie medicalã continuã, de cãtre Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional al CMDR, cu minimum o lunã înaintea evenimentului.
(2) Se supun evaluãrii şi acreditãrii numai activitãţile de pregãtire teoreticã şi practicã desfãşurate de furnizori acreditaţi de Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional al CMDR, potrivit regulamentului prevãzut la alin. (1).
ART. 10
(1) Consiliul naţional al CMDR aprobã anual un program naţional de EMC înaintat de cãtre furnizorii de EMC acreditaţi.
(2) Programul naţional de EMC se aprobã pânã cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs şi se afişeazã pe site-ul CMDR.
(3) Programul naţional de EMC se realizeazã de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditaţi.
(4) Furnizorii de EMC sunt obligaţi sã aibã şi avizul comisiei de EMC judeţene.
ART. 11
Furnizorii de EMC sunt obligaţi sã achite taxa stabilitã de Consiliul naţional al CMDR pentru acreditarea dosarelor.
ART. 12
Prin prezenta decizie se aprobã:
a) Regulamentul de educaţie medicalã continuã al CMDR, prevãzut în anexa nr. 1;
b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevãzut în anexa nr. 2;
c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevãzutã în anexa nr. 3;
d) modelul certificatului de atestare a participãrii la o formã de activitate ce constituie EMC, prevãzut în anexa nr. 4;
e) Cererea-tip pentru acreditarea publicaţiei de specialitate, prevãzutã în anexa nr. 5;
f) modelul fişei profesionale, prevãzut în anexa nr. 6.
ART. 13
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 14
Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 15
La data publicãrii prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2007 privind organizarea sistemului de educaţie medicalã continuã pentru medicii dentişti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008.


Preşedintele interimar al Colegiului Medicilor Dentişti din România,
Dragoş Stanciu

Bucureşti, 15 noiembrie 2008.
Nr. 9.


ANEXA 1


REGULAMENT
de educaţie medicalã continuã al Colegiului Medicilor Dentişti din România

SECŢIUNEA I
Generalitaţi

ART. 1
Principalele forme de educaţie medicalã continuã, denumitã în continuare EMC, constau în:
a) participarea la cursuri postuniversitare;
b) participarea la manifestãri ştiinţifice;
c) publicarea de materiale ştiinţifice medicale;
d) participarea la cursuri EMC teoretice şi/sau practice;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR;
f) mese rotunde pe probleme legislative.
ART. 2
(1) CMDR, prin Comisia profesional-ştiinţificã, învãţãmânt şi Comisia de EMC, acrediteazã furnizorii de EMC conform <>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Colegiul medicilor dentişti judeţean, denumit în continuare CMDJ, verificã respectarea programului şi a conţinutului manifestãrii EMC aprobate. Nerespectarea programului şi a conţinutului anunţat în cererea de creditare atrage sancţionarea furnizorului de cãtre CMDJ.
ART. 3
(1) Manifestãrile ştiinţifice pot fi organizate de cãtre urmãtoarele instituţii: CMDR şi structurile sale teritoriale acreditate, facultãţile de medicinã dentarã, societãţile ştiinţifice medicale acreditate şi asociaţiile profesionale naţionale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel:
a) facultãţile de medicinã dentarã (nu secţiile de medicinã dentarã) - un simpozion pe an cu durata de 1-3 zile, creditat cu maximum 18 credite EMC;
b) CMDR organizeazã un congres naţional/internaţional pe an, cu durata de 1-4 zile, cu maximum 32 de credite EMC;
c) structurile teritoriale ale CMDR organizeazã un numãr maxim de douã cursuri de EMC cu durata de 1-2 zile (cu maximum 16 credite) pe an şi 1-2 mese rotunde pe an;
d) societãţile ştiinţifice de profil organizeazã:
- un congres/simpozion anual, cu durata de 1-3 zile, cu maximum 24/18 credite;
e) asociaţiile profesionale naţionale acreditate organizeazã:
- un congres anual cu durata de 1-4 zile, cu maximum 32 de credite;
- un simpozion local cu durata de 1-2 zile, o datã pe an, cu maximum 16 credite;
- cursuri EMC cu durata de 1-2 zile;
- mese rotunde cu durata de o zi;
f) în cadrul congreselor, simpozioanelor, conferinţelor sau expoziţiilor cursurile EMC organizate nu vor fi creditate.
(2) EMC este susţinutã de cadre didactice universitare (profesori, conferenţiari sau şef de lucrãri) ori medici recunoscuţi (medici primari sau doctori în ştiinţe medicale) pe plan intern sau internaţional, cu competenţã în domeniu şi acreditaţi anterior de Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţificã, învãţãmânt ale CMDR, pe baza de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate.
(3) Lectorii din strãinãtate invitaţi de organizatorii manifestãrilor EMC trebuie sã fie recomandaţi de societãţile ştiinţifice de profil din ţara de origine, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Nu se crediteazã cu ore de EMC manifestãrile profesionale organizate de societãţile comerciale.
(5) Certificatele eliberate de societãţile comerciale nu reprezintã competenţã în domeniu.
(6) Organizatorii manifestãrilor ştiinţifice (congres, simpozion) vor înainta CMDR lista lectorilor care şi-au prezentat lucrãrile în plen. Lectorii care nu îşi susţin lucrãrile nu vor fi creditaţi.
ART. 4
Acreditarea lectorilor şi furnizorilor de EMC naţionali se va efectua anual de cãtre Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţificã, învãţãmânt ale CMDR, pânã la sfârşitul lunii decembrie pentru anul urmãtor. Reacreditarea lectorilor se va realiza pe baza unei cereri semnate de aceştia.
ART. 5
Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul sãu de educaţie medicalã continuã. Medicul dentist poate participa la orice manifestare ştiinţificã în funcţie de interesul sãu profesional, creditatã sau nu de cãtre CMDR. Punctajul se înscrie de cãtre CMDJ pe certificatul de membru şi se vizeazã o datã la 5 ani, conform legii. 10% din numãrul total de credite poate fi obţinut de la alte specialitãţi medicale ce au legãturã cu activitãţile de medicinã dentarã. Cel puţin 50% din creditele obţinute trebuie sã provinã de la manifestãri ştiinţifice în domeniul specialitãţii medicului respectiv.
ART. 6
Medicii dentişti care solicitã întreruperea activitãţii (femei gravide, bolnavi sau plecaţi din ţarã) pot solicita printr-o cerere depusã la colegiul medicilor dentişti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioadã determinatã, cu avizul de principiu al colegiului teritorial.
ART. 7
(1) Creditarea manifestãrilor ştiinţifice se va face de cãtre Comisia de EMC a CMDR şi va fi avizatã de Biroul executiv naţional.
(2) Cererea de creditare va fi vizatã de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentişti teritorial şi va fi depusã la CMDR cu cel puţin o lunã înainte de desfãşurarea efectivã a manifestãrii EMC, însoţitã de programul manifestãrii, pe zile, ore şi de lista lectorilor. Congresele, conferinţele şi simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţificã, învãţãmânt ale CMDR, cu avizul Biroului executiv naţional.
(3) Pentru congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzând lista invitaţilor care au confirmat participarea.
(4) Pentru ca manifestarea ştiinţificã sã fie clasificatã drept internaţionalã este necesar ca din numãrul total de lectori, minimum 3 sã fie din strãinãtate.
(5) Manifestãrile ştiinţifice ale unor societãţi sau asociaţii din strãinãtate se vor desfãşura pe teritoriul României doar cu acordul CMDR.
ART. 8
(1) În cazul atestatelor de studii complementare, se crediteazã numai atestatul ca atare, obţinut în urma promovãrii unui examen organizat de Ministerul Sãnãţatii Publice, denumit în continuare MSP.
(2) Comisia de EMC a CMDR deţine Registrul naţional de EMC, în care sunt înscrise toate manifestãrile creditate de fiecare din cele 42 de colegii judeţene.
(3) Registrul naţional de EMC se pãstreazã în formã scrisã şi electronicã în cadrul programului Medisoft la CMDR.
ART. 9
Registrul naţional de EMC conţine:
a) acreditarea asociaţiilor profesionale şi societãţilor ştiinţifice, facultãţilor de medicinã dentarã şi colegiilor judeţene, ca furnizoare de ore de EMC;
b) titlul manifestãrii;
c) avizul de acordare a creditelor EMC;
d) publicaţiile acreditate.
ART. 10
Comisia de EMC la nivel judeţean deţine un registru judeţean de EMC, în care sunt înscrise manifestãrile ce au avut loc pe teritoriul judeţului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanţi şi numãrul de ordine pentru eliberarea de diplome de cãtre organizator, precum şi modelul diplomei.
ART. 11
Consiliul naţional şi consiliile teritoriale ale CMDR vor efectua acţiuni de supraveghere ale programelor de EMC.
ART. 12
Comisia profesional-ştiinţificã, învãţãmânt şi Comisia de EMC ale CMDR nu recunosc activitãţile de EMC care nu respectã prezentul regulament. Creditele EMC sunt acordate de Comisia de EMC şi prezentate Biroului executiv naţional.
ART. 13
Data de referinţã pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberãrii certificatului de membru al CMDR.
ART. 14
(1) Fiecare orã de EMC înseamnã echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numãrul de ore-credit pentru fiecare activitate.
(2) Regulile de creditare sunt:
a) numãrul maxim de ore EMC se va realiza conform art. 3;
b) douã sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi manifestare se crediteazã o singurã datã.

SECŢIUNEA a II-a
Creditarea lectorilor din România

ART. 15
(1) Se vor credita: profesorii universitari, conferenţiarii, şefii de lucrãri, medicii primari sau medicii doctori în ştiinţe medicale, care au publicat cãrţi, articole, comunicãri.
(2) Creditarea se va face pe baza unei cereri şi a unui CV anexat şi semnat.
(3) Reacreditarea lectorilor acreditaţi anterior se va face pe baza unei simple cereri. Neîndeplinirea nemotivat a obligaţiilor asumate de cãtre lector atrage suspendarea acreditãrii pe o perioadã de un an.

SECŢIUNEA a III-a
Creditarea cursurilor

ART. 16
(1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire, semnatã de organizator şi de CMDJ/CMDB, pe care se specificã numele lectorilor.
(2) Demonstraţiile practice vor fi creditate cu 0,5 x durata efectivã.
(3) Participarea la cursuri şi congrese internaţionale cu valoare recunoscutã creditate de o societate ştiinţificã internaţionalã se va credita cu un numãr de credite echivalent cu al unui curs/congres internaţional organizat în România.
(4) Lectorii care susţin cursuri de EMC şi care nu sunt cadre didactice vor fi creditaţi cu de douã ori numãrul de ore efectiv predate în cadrul unui curs.
(5) Numãrul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MSP este 25.

SECŢIUNEA a IV-a
Creditarea manifestãrilor ştiinţifice

ART. 17
(1) Toate manifestãrile ştiinţifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR în Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro
(2) CMDR va întocmi anual un calendar al manifestãrilor creditate.

SECŢIUNEA a V-a
Creditarea publicaţiilor medicale

ART. 18
(1) Articolele publicate în reviste de specialitate acreditate de CMDR se vor credita astfel: 10 credite de articol pentru autori.
(2) Creditele acordate articolelor medicale apãrute în reviste strãine acreditate şi cãrţile publicate la edituri internaţionale consacrate se vor înmulţi cu 3.
(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita dupã cum urmeazã:
a) pentru revistele naţionale, 1,5 credite/numãr, minimum 2 credite/an/abonament;
b) pentru revistele internaţionale 5 credite/abonament anual;
c) pentru articolele cu rãspuns la întrebãri 1,5 credite/articol;
ART. 19
Criteriile de includere în nomenclatorul publicaţiilor acreditate de CMDR sunt:
a) revista trebuie sa aibã cel putin 4 numere pe an şi sã fie acreditatã de Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior;
b) tirajul minim trebuie sã fie de cel puţin 700 de reviste pe numãr;
c) fiecare numãr va conţine obligatoriu un articol cu chestionar final de evaluare;
d) revista va fi creditatã astfel: 0,5 credite/numãr de revistã şi 1,5 credite/articol evaluat;
e) revista trebuie sã fie editatã de o universitate, societate ştiinţificã, asociaţie profesionalã, iar colectivul ştiinţific de redacţie trebuie sã aibã în componenţã cel puţin douã treimi cadre didactice universitare de predare.

SECŢIUNEA a VI-a
Dispoziţii finale

ART. 20
(1) Finalizarea anumitor forme de învãţãmânt postuniversitar se va credita astfel:
a) obţinerea titlului de medic rezident - 50 de credite;
b) obţinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) - 50 de credite;
c) obţinerea titlului de medic primar - 50 de credite;
d) obţinerea titlului de doctor în medicinã - 50 de credite;
e) obţinerea titlului de masterat - 25 de credite.
(2) Aceste credite se vor acorda numai o datã, cu ocazia obţinerii diplomei.
ART. 21
Toţi medicii dentişti trebuie sã depunã anual la comisia profesionalã judeţeanã copii de pe diplomele de EMC ce atestã creditele obţinute.
ART. 22
Dosarul în vederea acreditãrii unei manifestãri ştiinţifice va cuprinde (anexa nr. 2):
a) numele organizatorului şi al lectorilor;
b) data, locul şi durata acestei activitãţi, precum şi dotarea tehnicã în scopul prezentãrii manifestãrii;
c) un rezumat al activitãţilor prevãzute;
d) sponsori şi materiale publicitare.
ART. 23
Taxele se vor plãti de toţi furnizorii de EMC acreditaţi cãtre CMDR:
a) creditul pentru ora de EMC - cursuri 1-2 zile - 45 lei, din care 15 lei se vireazã cãtre CMDR şi 30 lei se vireazã cãtre CMDJ respectiv;
b) creditul pentru ora de EMC - congres, conferinţã, simpozion - 15 lei, care se vireazã cãtre CMDR;
c) pentru reviste - 100 lei pentru fiecare numãr/an, care se vireazã cãtre CMDR.
d) lectorii vor fi retribuiţi conform contractului de prestãri-servicii încheiat cu furnizorul de EMC în prealabil.


ANEXA 2

DOSAR DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

I. Informaţii generale despre instituţie
1. Denumirea furnizorului de EMC
..........................................................................
..........................................................................
2. Coordonatorul de program de EMC
Numele ..................... şi prenumele ................................
Titlul ...................................................................
Adresa ...................................................................
.........................................................................,
telefon ..................., fax ................, e-mail ................
3. Persoana de contact desemnatã de instituţie (dacã este diferitã de coordonatorul de program de EMC)
Numele .................. şi prenumele ..................
Titlul ...................................................................
Adresa ..................................................................,
telefon ................., fax ................, e-mail ..................

II. Personalul acreditat sã desfãşoare activitãţi de EMC (de menţionat titlul profesional-ştiinţific)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Data ............. Semnãtura organizatorului ..............
Semnãtura lectorilor ...................

N.B. Organizatorul şi lectorul vor semna lista participanţilor şi îşi vor asuma responsabilitatea datelor înscrise.


ANEXA 3

CERERE DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC

I. Informaţii generale despre furnizorul de EMC
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educaţional
..........................................................................
2. Coordonator de program de EMC
Numele ..................... şi prenumele ................................
Titlul ...................................................................
Adresa ...................................................................
.........................................................................,
telefon ..................., fax ................, e-mail ................
3. Persoana de contact desemnatã de instituţie (dacã este diferitã de coordonatorul de program de EMC)
Numele .................. şi prenumele ..................
Titlul ...................................................................
Adresa ..................................................................,
telefon ................., fax ................, e-mail ..................

II. Informaţii privind evenimentul educaţional propus creditãrii
1. Tipul de activitate propusã conform regulamentului în vigoare ...........................
2. Denumirea evenimentului .................................................................
3. Perioada de desfãşurare .................................................................
4. Locul de desfãşurare ....................................................................
5. Grupul-ţintã (de menţionat specialitatea medicilor cãrora li se adreseazã) ..............
6. Numãrul scontat de participanţi .........................................................
7. Programul ştiinţific exact (poate fi ataşat ca anexã) ...................................

N.B. Organizatorul se obligã sã anunţe Comisia profesional-ştiinţificã,învãţãmînt şi Comisia de EMC ale CMDR privind orice modificãri ulterioare survenite în programul educaţional.
Declar pe propria rãspundere cã voi organiza evenimentul educaţional de mai sus conform programului naţional de educaţie medicalã continuã. Declar lipsa oricãror interese comerciale directe faţã de evenimentul educaţional propus pentru creditare.

Data ............. Semnãtura organizatorului ..............
Semnãtura lectorilor ...................


ANEXA 4

Nr. de înregistrare ...........

CERTIFICAT DE ATESTARE
a participãrii la o formã EMC

Cãtre Organizator ........................................................
În evidenţa CMD teritorial ...............................................
Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-ştiinţific şi de EMC,
Biroul executiv al CMDR decide:
Se acordã un numãr de ....... credite pentru EMC urmãtorului ............:
- denumirea evenimentului: " ...........................................";
- perioada: .............................................................;
- locul de desfãşurare: .................................................;
- lectori: ...............................................................
Vã rugãm sã înscrieţi pe certificatele de participare urmãtoarele date:
- rezultatul testului final, cu formula "admis/respins", pentru curs, conferinţã, simpozion, congres, care sã se înscrie pe diploma de absolvire;
- numãrul de ordine al cursanţilor primit de la CMDR, conform listei de participare la manifestare;
- siglele organizatorilor;
- semnãturile organizatorilor în original.
De asemenea, vã rugãm sã comunicaţi lista participanţilor atât la CMDJ, cât şi la CMDR, pentru a primi din Registrul de EMC al CMDR numãrul de ordine al cursanţilor.
Manifestarea se înscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o lunã înaintea datei programate pentru desfãşurarea evenimentului.
Certificatele care nu respectã dispoziţiile regulamentului EMC nu vor fi luate în considerare în cadrul "Punctajului medicului dentist".
Pentru creditarea manifestãrii, organizatorul are de plãtit cãtre CMDR suma de ....................... lei.

Cu stimã,
Preşedintele CMDR, Preşedintele Comisiei profesional-ştiinţifice
.................. .................................................


ANEXA 5

CERERE-TIP
pentru acreditarea publicaţiei de specialitate┌──────────┐ ┌──────────┐
│ISSN: │ │ Cod: │
└──────────┘ └──────────┘

Titlul publicaţiei: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Editor ştiinţific (societatea, organizaţia)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Nr. apariţii/an: ┌──────────┐
│ │
└──────────┘
Debut publicistic (anul): ┌──────────┐
│ │
└──────────┘

Tiraj: ┌──────────┐ ┌──────────┐
│Pe nr.: │ │Pe an: │
└──────────┘ └──────────┘

Redactor-şef: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│Adresa de la serviciu: │ │Telefon: │
│ │ │Fax: │
│ │ │Mobil: │
└────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘

Secretar de redacţie: ┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│Adresa de la serviciu: │ │Telefon: │
│ │ │Fax: │
│ │ │Mobil: │
└────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘

Persoana de legãturã cu CMDR: ┌─────────────────────────────────────────────┐
│ │
└─────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│Adresa de la serviciu: │ │Telefon: │
│ │ │Fax: │
│ │ │Mobil: │
└────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘

Evaluarea calitãţii ştiinţifice şi editoriale:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Consiliul (Comitetul) editorial:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Redactor-şef,
.................
ANEXA 6

FIŞA PROFESIONALĂ
- model -

Nume: .....................................................................
Prenume: ..................................................................
Nr. R.U.: .................................................................
Pregãtire profesionalã (titluri, grade, specializãri, competenţe):
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Numãrul de credite obţinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:


┌───┬──────────┬────┬──────────┬────┬──────────┬────┬──────────┬────┬─────────┐
│ I │ │ II │ │III │ │ IV │ │ V │ │
└───┴──────────┴────┴──────────┴────┴──────────┴────┴──────────┴────┴─────────┘Copii ale diplomelor obţinute în urma manifestãrilor EMC sau altor forme de pregãtire profesionalã.
Copii ale certificatelor de status profesional curent.
Declaraţie pe propria rãspundere în situaţia în care medicul nu are efectuate orele de educaţie medicalã continuã în cadrul unui ciclu, conform art. 508 lit. c) şi <>art. 510 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016