Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 847 din 16 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 847 din 16 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 847 din 16 Decembrie 2008 (M. Of. 847/2008)

1. HOTARARE nr. 1.658 din 10 decembrie 2008 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, aflate în proprietatea publicã a statului şi în administrarea societãţii comerciale "servicii de utilitãţi rurale mureş" - s.a., înfiinţatã prin reorganizarea regiei autonome judeţene pentru utilitãţi rurale mureş, ...

2. DECIZIE nr. 250 din 12 decembrie 2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Palasca din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Având în vedere cererea domnului viorel palaşcã referitoare la eliberarea din funcţia de secretar de stat la ministerul economiei şi finanţelor, înregistratã sub nr. 15.755 din 11 decembrie 2008, în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul viorel palaşcã se elibereazã, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul ...

3.  DECIZIE nr. 249 din 12 decembrie 2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluţa Mihaela în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.art. unicdecizia primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei petrescu neluţa mihaela în funcţia publică de secretar general adjunct al ministerului mediului şi dezvoltării durabile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 793 din 26 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. preambulul va avea următorul cuprins:"având în vedere avizul favorabil nr. 1.468.326 din 25 noiembrie 2008 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici pentru exercitarea de către doamna petrescu neluţa mihaela, cu caracter temporar, a funcţiei ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 1.670 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru aprobarea ...

5. HOTARARE nr. 1.664 din 10 decembrie 2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 4 alin. (3) şi al art. 25 alin. (5) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) Începând cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat prevãzut la art. 4 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de: a) 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 272 ...

6. HOTARARE nr. 1.609 din 4 decembrie 2008 privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 11 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se înfiinţeazã agenţia de administrare a reţelei naţionale de informaticã pentru educaţie şi cercetare, denumitã în continuare agenţia, ca instituţie publicã de specialitate, cu personalitate juridicã, în subordinea autoritãţii naţionale pentru cercetare Ştiinţificã, prin reorganizarea oficiului pentru administrare şi operare al infrastructurii de ...

7. ORDIN nr. 5.260 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculara "Om si societate - Istoria si traditiile minoritatii maghiare", clasele a VI-a si a VII-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional pentru curriculum şi evaluare în Învãţãmântul preuniversitar, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã programele şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curricularã "om şi societate - istoria şi ...

8. RECTIFICARE nr. 1.518 din 25 noiembrie 2008 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.518/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

La hotãrârea guvernului nr. 1.518/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritãţilor administraţiei publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 794 din 26 noiembrie 2008, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexã, la nr. crt. 3 - judeţul bihor, la poziţia corespunzãtoare comunei sãlard, în coloana a treia, în loc de: "construcţie capelã din satul sânmartin" se va citi: "construcţie capelã ...

9. ORDIN nr. 690 din 10 decembrie 2008 privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finantare nerambursabila "e-Crestere!" EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, dupã caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 233/2001 , cu modificãrile ulterioare, ale hotãrârii guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari sua, dintre românia, reprezentatã de ministerul finanţelor publice, şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi ...

10. ORDIN nr. 672 din 8 decembrie 2008 privind modificarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare, ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin: art. i alineatul (3) al articolului 6 din regulamentul general pentru trageri al ministerului internelor şi reformei administrative, aprobat prin ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 485/2008 , se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(3) instruirea de bazã are caracter unitar şi ...

11. INSTRUCTIUNI nr. 664 din 28 noiembrie 2008 privind normele de asigurare tehnica a constructiilor aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Având în vedere prevederile legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente de aplicare a acestora şi avizul nr. 130.134 din 25 noiembrie 2008 al ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ministrul internelor şi reformei administrative emite ...

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Situaţia extraordinarã prevãzutã la art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, se motiveazã prin necesitatea asigurãrii posibilitãţii ca locuinţele sã poatã fi cumpãrate prin credite acordate de instituţiile bancare, credite care sã fie garantate prin ipotecã asupra locuinţei care se cumpãrã. neadoptarea în regim de urgenţã a acestei mãsuri conduce la neconstituirea surselor de venituri bugetare din vânzarea locuinţelor şi ar avea consecinţe grave asupra reconstituirii bugetului destinat finanţãrii construcţiei de noi locuinţe, implicit asupra dezvoltãrii programului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. de asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice ...

13. ORDIN nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publica locala, in perioada 2009-2012 EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 32 şi art. 34 alin. (1) din legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, ale art. 25 lit. d) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 15/2005 , şi ale art. 11 lit. n) din hotãrârea guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei inspectoratului general pentru situaţii de urgenţã, cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. ...

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

OrdonanŢÃ de urgenŢÃ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008 situaţia extraordinarã prevãzutã de art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, o constituie necesitatea modificãrii şi completãrii legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea armonizãrii legislaţiei specifice autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii prin adaptarea la ...

15. METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Art. 1 trimiterea la tratament medical în strãinãtate a copiilor care beneficiazã de o mãsurã de protecţie specialã este îndeplinitã şi monitorizatã de cãtre direcţiile generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat şi se realizeazã pe baza unei documentaţii medicale întocmite de cãtre medicul de familie sau, dupã caz, de cãtre medicii specialişti care au asigurat tratamentul copilului în ţarã, pe baza acordului unitãţii sanitare din strãinãtate privind efectuarea tratamentului. art. 2 (1) trimiterea la tratament în strãinãtate în condiţiile prezentului ordin se face doar pentru ...

16. ORDIN nr. 253 din 28 noiembrie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala la tratament medical in strainatate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 5 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru protecţia drepturilor copilului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, secretarul de stat al autoritãţii naţionale pentru protecţia drepturilor copilului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiazã de o mãsurã de protecţie specialã la tratament medical în strãinãtate, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ...

17. ORDIN nr. M.121 din 5 decembrie 2008 privind responsabilitatile comandantilor/sefilor unitatilor militare pentru pastrarea integritatii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apararii si unele masuri privind modul de administrare a acestuia EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi r) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 , ministrul apãrãrii emite prezentul ordin. art. 1 comandanţii/şefii unitãţilor militare şi structurile de administrare a cazãrmilor/imobilelor de la toate eşaloanele au obligaţia de a cunoaşte cu exactitate şi de a pãstra integritatea suprafeţelor de teren din cazãrmile aflate în folosinţa unitãţilor militare, în conformitate cu actele juridice de preluare, documentele cadastrale şi înscrisurile din ...

18. DECRET nr. 1.319 din 15 decembrie 2008 pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 103 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se desemneazã domnul emil boc în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al parlamentului asupra programului şi listei noului guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

19. DECRET nr. 1.318 din 15 decembrie 2008 privind revocarea decretului pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 103 alin. (1) şi (2) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se revocã decretul nr. 1.316 din 10 decembrie 2008 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 833 din 11 decembrie 2008, pentru desemnarea domnului theodor stolojan în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, având în vedere depunerea de cãtre acesta a mandatului încredinţat de preşedintele româniei. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice