Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 824 din 08 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 824 din 08 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 824 din 08 Decembrie 2008 (M. Of. 824/2008)

1. INSTRUCTIUNI din 4 noiembrie 2008 privind transportul, depozitarea si utilizarea vaccinurilor antipestoase vii atenuate si a vaccinurilor antipestoase sub forma de momeli vaccinale cu administrare orala, destinate vaccinarii de urgenta a porcinelor domestice din exploatatiile nonprofesionale de porcine, respectiv a mistretilor, precum si sistemele de raportare si verificare a vaccinarilor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

1.1. transportul1.1.1. personalul din cadrul depozitului farmaceutic veterinar implicat în operaţiunile de transport al vaccinurilor către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului bucureşti este instruit de către medicul veterinar care are calitatea de şef al depozitului farmaceutic veterinar sau persoana responsabilă cu calitatea produselor medicinale veterinare din cadrul depozitului, la locul de încărcare a vaccinurilor, cu privire la tehnicile speciale de transport şi manipulare a acestora; la finalizarea instruirii se întocmesc procese-verbale de instruire.1.1.2. instrucţiunile privind operaţiunile de transport sunt prevăzute îm anexa nr. 1.1.2. depozitarea1.2.1. personalul implicat în operaţiunile specifice activităţii de depozitare a vaccinurilor ...

2. PROCEDURA din 4 noiembrie 2008 de vaccinare de urgenta contra pestei porcine clasice la mistreti EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

1. obiective ale procedurii de vaccinare şi parametri de evaluare a eficienţei acesteia 1.1. mistreţii împuşcaţi sau gãsiţi morţi, inclusiv în zona de vaccinare, sunt supuşi examenelor de laborator pentru pesta porcinã clasicã, conform prevederilor art. 17 din norma sanitarã veterinarã cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 67/2005, care transpune directiva consiliului 2001/89/ce. 1.2. evaluarea rezultatelor vaccinãrii se realizeazã separat, pe judeţe şi pe grupe de vârstã, de cãtre laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor ...

3. PROCEDURA din 4 noiembrie 2008 de vaccinare de urgenta contra pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploatatiile nonprofesionale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

1. obiectivele planului de vaccinare de urgenţã a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale 1.1. protecţia împotriva pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale se efectueazã, în anul 2008, prin aplicarea rapidã şi eficientã a vaccinãrii de urgenţã la toate porcinele din exploataţiile nonprofesionale, nevaccinate în campania de toamnã a anului 2007. 1.2. diminuarea semnificativã a circulaţiei virale şi a cazurilor clinice. 1.3. monitorizarea corespunzãtoare a porcinelor din fiecare localitate de cãtre medicul veterinar de liberã practicã împuternicit şi raportarea operativã a situaţiei cãtre direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ...

4. PROCEDURA din 4 noiembrie 2008 de diagnostic prin examene de laborator si supraveghere a pestei porcine clasice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Art. 1 (1) diagnosticul pestei porcine clasice prin examene de laborator se realizeazã consecutiv apariţiei îmbolnãvirilor şi creşterii ratei mortalitãţii la porcinele domestice din gospodãrii şi exploataţii de porcine sau la porcinele sãlbatice/mistreţii din fonduri de vânãtoare, conform urmãtoarei proceduri: a) deţinãtorul de animale anunţã medicul veterinar de liberã practicã împuternicit, în cazul constatãrii creşterii morbiditãţii şi/sau a mortalitãţii la porcine; b) medicul veterinar de liberã practicã împuternicit efectueazã ancheta epidemiologicã iniţialã, realizeazã examene clinice şi necropsice şi în cazul unei suspiciuni privind pesta porcinã clasicã notificã imediat medicul veterinar oficial ...

5. ORDIN nr. 96 din 4 noiembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice in Romania pentru anul 2008 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Văzând referatul de aprobare nr. 21.290 din 12 septembrie 2008, întocmit de direcţia generală sanitară veterinară,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008,în baza prevederilor art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu ...

6. ORDIN nr. 3.028/C din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea structurii organizatorice a Administratiei Nationale a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere nota de fundamentare nr. 247.059 din 20 noiembrie 2008 transmisã de administraţia naţionalã a penitenciarelor, în conformitate cu art. 5 şi art. 12 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor, cu modificãrile ulterioare, şi art. 2 lit. i, din anexa la ordinul ministrului justiţiei nr. 2.790/c/2004 privind aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al administraţiei naţionale a penitenciarelor şi directorilor unitãţilor subordonate, în temeiul art. 6 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 83/2005 ...

7. HOTARARE nr. 1.571 din 4 decembrie 2008 privind promovarea temporara in functia publica de prefect al judetului Iasi a domnului Bodea Marius, subprefect al judetului Iasi, pana la incetarea suspendarii din functie a titularului postului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 43 din ordonanţa guvernului nr. 6/2007 privind unele mãsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pânã la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordã funcţionarilor publici în anul 2007, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 232/2007 , cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 92 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al ...

8. HOTARARE nr. 1.570 din 4 decembrie 2008 privind trecerea domnului Ostropel Lilian din functia publica de subprefect al judetului Calarasi in functia publica de prefect al judetului Calarasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu completãrile ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, domnului ostropel lilian trece din funcţia publicã de subprefect al judeţului cãlãraşi în funcţia publicã ...

9. HOTARARE nr. 1.554 din 25 noiembrie 2008 privind trecerea unor cote-parti ale unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Informatii Externe in domeniul privat al statului, in scopul restituirii catre persoana indreptatita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã trecerea cotelor-pãrţi de 3/4 din imobilul având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea serviciului de informaţii externe în domeniul privat al statului, în scopul restituirii cãtre persoana îndreptãţitã. art. 2 ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere faptul cã în urma unor lacune legislative apãrute ca urmare a modificãrilor succesive aduse legii recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţã de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi normelor de aplicare a acesteia, serviciul român de informaţii se aflã în imposibilitatea de a plãti prin casa proprie de pensii indemnizaţia lunarã reparatorie şi indemnizaţia lunarã, adãugatã la pensia pentru limitã de vârstã, începând cu luna martie ...

11. RECTIFICARE nr. 159 din 1 noiembrie 2008 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

În ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. iv alin. (2), în loc de: "(2) cererile de primire în profesie, formulate în temeiul art. 6 alin. (2) şi (3) din legea nr. 51/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au fost depuse pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de ...

12.

HotĂ?rÂre nr. 1.121 din 23 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta curte de casaţie şi justiţie, aprobat prin hotãrârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 293/2007 emitent: consiliul superior al magistraturii - plenul publicat În: monitorul oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008 În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã , precum şi ale art. 23 alin. (1) din legea ...

13. ORDIN nr. 241 din 2 decembrie 2008 privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere art. 15 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modifiãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, precum şi al deciziei primului-ministru nr. 195/2006 , preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune privind explorarea andezitului din perimetrul coşteiu de sus nord, judeţul timiş, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, ...

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Codului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere cã îndeosebi în ultima perioadã au devenit tot mai numeroase faptele prin care se aduce atingere autoritãţii şi înfãptuirii justiţiei, de naturã sã afecteze imaginea publicã a organelor judiciare şi a unor reprezentanţi ai autoritãţilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi încrederea cetãţenilor în actul de justiţie, prin acţiuni de naturã a sfida organele judiciare sau reprezentanţii unor autoritãţi publice, luând în considerare necesitatea asigurãrii mijloacelor adecvate pentru protejarea imparţialitãţii şi independenţei judecãtorilor, procurorilor şi organelor de cercetare penalã, în vederea creãrii cadrului optim pentru exercitarea activitãţii acestora, ...

15.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a sistemului de sănătate pentru a oferi cetăţenilor servicii medicale de calitate,ţinând cont de faptul că se impune crearea cadrului legal pentru reorganizarea instituţională a ministerului sănătăţii publice, în vederea gestionării eficiente a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice şi asigurării derulării programelor privind infrastructura în domeniul sanitar,luând în considerare obligaţiile cuprinse în programul naţional de reforme asumate în contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor agendei lisabona,având în vedere termenul imediat asumat prin programul naţional de reforme de înfiinţare şi funcţionare a agenţiei naţionale pentru infrastructură sanitară şi dispozitive ...

16. DECRET nr. 1.261 din 1 decembrie 2008 privind acordarea gradului de general de brigada in retragere unui colonel in retragere din Serviciul de Protectie si Paza EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii, cu modificãrile ulterioare, având în vedere propunerea directorului serviciului de protecţie şi pazã şi hotãrârea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii nr. 130/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnului colonel în retragere petre constantin alexandru i se acordã gradul de general ...

17. DECRET nr. 1.260 din 1 decembrie 2008 privind acordarea gradului de general de brigada in rezerva unui colonel in rezerva din Serviciul de Protectie si Paza EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii, cu modificãrile ulterioare, având în vedere propunerea directorului serviciului de protecţie şi pazã şi hotãrârea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii nr. 130/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnului colonel în rezervã cristian octavian anton i se acordã gradul de general ...

18. DECRET nr. 1.259 din 1 decembrie 2008 privind acordarea gradului de general de brigada in rezerva unui colonel in rezerva din Serviciul de Protectie si Paza EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii, cu modificãrile ulterioare, având în vedere propunerea directorului serviciului de protecţie şi pazã şi hotãrârea consiliului suprem de apãrare a Ţãrii nr. 130/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnului colonel în rezervã boeru ion traian i se acordã gradul de general ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016