Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 4 noiembrie 2008  de vaccinare de urgenta contra pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploatatiile nonprofesionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 4 noiembrie 2008 de vaccinare de urgenta contra pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploatatiile nonprofesionale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

1. Obiectivele planului de vaccinare de urgenţã a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale
1.1. Protecţia împotriva pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale se efectueazã, în anul 2008, prin aplicarea rapidã şi eficientã a vaccinãrii de urgenţã la toate porcinele din exploataţiile nonprofesionale, nevaccinate în campania de toamnã a anului 2007.
1.2. Diminuarea semnificativã a circulaţiei virale şi a cazurilor clinice.
1.3. Monitorizarea corespunzãtoare a porcinelor din fiecare localitate de cãtre medicul veterinar de liberã practicã împuternicit şi raportarea operativã a situaţiei cãtre direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
1.4. Obţinerea unei perioade în care sã se reducã circulaţia virusului pestos porcin pe teritoriul ţãrii şi în care evoluţia bolii sã nu reprezinte un pericol pentru statele membre ale Uniunii Europene şi ţãrile terţe.
1.5. Facilitarea participãrii României la comerţul intracomunitar cu porcine domestice şi sãlbatice vii, carne şi produse din carne obţinute de la acestea.
2. Procedura de vaccinare de urgenţã şi tipul de vaccin utilizat
2.1. Vaccinarea de urgenţã a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale se executã sub coordonarea medicilor veterinari oficiali, în covor, în douã campanii, la interval de 6 luni. Fiecare campanie se va finaliza într-o perioadã ce nu va depãşi douã luni. Între campanii se executã vaccinãri de întreţinere lunare la porcinele care au atins vârsta de vaccinare şi a celor care nu au fost vaccinate în campanie. Vaccinarea se executã la porcinele din exploataţiile nonprofesionale cu vârsta de 60 de zile.
2.2. Porcinele domestice care în anumite perioade ale anului sunt crescute liber sunt vaccinate ca şi porcinele domestice, în exploataţia de origine, cu vaccin viu atenuat. În perioadele în care se aflã în libertate în zone în care se aplicã vaccinarea de urgenţã la mistreţi, vor fi luaţi în calcul la alocarea momelilor vaccinale.
2.3. Pe durata campaniilor de vaccinare în covor, pânã la finalizarea acestora, nu sunt permise mişcãri ale porcinelor vii, cãrnii şi ale produselor din carne de porc din exploataţiile nonprofesionale de porcine.
2.4. Pentru vaccinarea de urgenţã a porcinelor din exploataţiile nonprofesionale se utilizeazã un vaccin viu atenuat.
2.5. Dupã 28 de zile de la aplicarea vaccinãrii de urgenţã, pe bazã de eşantionaj, sunt prelevate probe de sânge pentru stabilirea statusului imunologic post vaccinare, în conformitate cu procedura Laboratorului Naţional de Referinţã pentru Pesta Porcinã Clasicã din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animalã.
2.6. Vaccinarea de urgenţã trebuie sã fie însoţitã de respectarea urmãtoarelor mãsuri:
a) iniţierea unei campanii de educaţie şi conştientizare a populaţiei şi a deţinãtorilor de porcine, a medicilor veterinari de liberã practicã împuterniciţi şi a medicilor veterinari oficiali, referitoare la importanţa şi obiectivele vaccinãrii de urgenţã împotriva pestei porcine clasice, precum şi obligaţia deţinãtorilor de porcine de a anunţa în cel mult 24 de ore orice suspiciune de boalã care se poate datora pestei porcine clasice;
b) asigurarea monitorizãrii Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008;
c) asigurarea identificãrii şi înregistrãrii porcinelor şi a exploataţiilor de porcine;
d) respectarea de cãtre deţinãtorii de porcine din exploataţiile nonprofesionale a prevederilor care garanteazã cã produsele din carne şi carne proaspãtã de porc sunt destinate numai consumului familial şi nu sunt valorificate pe piaţã;
e) îndeplinirea prevederilor pentru comercializarea în siguranţã pe piaţa localã, respectiv localitatea de origine, numai a porcinelor vii, cu respectarea condiţiilor de trasabilitate;
f) primirea de cãtre deţinãtorii de porcine, odatã cu vaccinarea porcinelor din exploataţiile nonprofesionale de porcine, a carnetului de sãnãtate al animalului, care va conţine toate datele referitoare la vaccinarea de urgenţã, precum şi datele legate de starea de sãnãtate a animalelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
2.7. Aprovizionarea, transportul, depozitarea, distruibuirea şi utilizarea vaccinului viu atenuat se realizeazã pe bazã de instrucţiuni, conform prevederilor anexei nr. 4 la ordin.
2.8. Medicii veterinari de liberã practicã împuterniciţi rãspund de realizarea vaccinãrii de urgenţã şi au urmãtoarele atribuţii:
a) identificarea şi înregistrarea porcinelor şi înregistrarea exploataţiilor;
b) prezentarea, prin medicul veterinar oficial, a unei solicitãri scrise, adresatã direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, referitoare la cantitatea necesarã de vaccin viu atenuat şi calculul care fundamenteazã solicitarea;
c) asigurarea transportului, manipulãrii, depozitãrii şi utilizãrii vaccinului viu atenuat, în conformitate cu cerinţele producãtorului;
d) efectuarea examinãrii clinice, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprobã un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor si criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice, incluzând controlul temperaturii porcinelor, înaintea inoculãrii vaccinului;
e) notificarea finalizãrii campaniei de vaccinare de urgenţã la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti;
f) notificarea de urgenţã la medicul veterinar oficial a oricãrei suspiciuni de boalã sau a deficienţelor referitoare la calitatea vaccinului pe parcursul utilizãrii acestuia;
g) asigurarea cã evidenţele pentru vaccinarea de urgenţã sunt întocmite corespunzãtor şi sunt semnate, ştampilate şi aprobate de medicul veterinar oficial;
h) întocmirea şi gestionarea evidenţelor privind vaccinul viu atenuat furnizat de cãtre direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi utilizarea acestuia;
i) asigurarea tuturor mãsurilor tehnice şi administrative pentru evitarea rãspândirii bolii ca urmare a efectuãrii actului medical de vaccinare;
j) asigurarea inactivãrii şi distrugerii deşeurilor rezultate ca urmare a aplicãrii vaccinãrii, flacoane, ace, seringi, tampoane, cu respectarea legislaţiei specifice materialelor de risc.
2.9. Notificarea derulãrii operative a campaniei de vaccinare realizate în luna precedentã pentru fiecare localitate de cãtre direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se efectueazã sãptãmânal, în prima zi lucrãtoare, prin transmiterea la Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor a documentelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
2.10. Efectuarea vaccinãrilor contra pestei porcine clasice a porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale va fi evidenţiatã conform cerinţelor precizate în tabelul centralizator prevãzut în anexa nr. 3.
2.11. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


ANEXA 1
la procedurã
-------------


Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........
Circumscripţia Sanitar-Veterinarã de Asistenţã .......................
Data ...............................


CARNET DE SĂNĂTATE
pentru monitorizarea stãrii de sãnãtate a
porcinelor domestice din exploataţiile nonprofesionale

Numele şi prenumele deţinãtorului ....... Codul exploataţiei .........

┌────┬───────┬───────────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Data │Marca │Data │Examene │Data │Alte │Observaţii│Semnãtura deţinãtorului, precum │
│crt.│vizi- │auricularã │naşterii│clinice │imuni-│trata-│/ eliminat│şi semnãtura, ştampila şi parafa│
│ │tãrii │individualã│luna/an │(inclusiv│zãrii │mente │ de la │medicului veterinar de liberã │
│ │exploa-│ │ │termo- │ │ │vaccinare │practicã împuternicit │
│ │taţiei │ │ │metria) │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────────┬──────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴─────────────────┴──────────────┘NOTĂ:
Se întocmeşte pe hârtie autocopiatoare.


ANEXA 2
la procedurã
------------Notificare operativã sãptãmânalã

- model -

Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........

Aprobat.


Circumscripţia Sanitar-Veterinarã Zonalã ..........
Medic veterinar oficial,
..................................................
(data, nume, prenume, semnãtura, ştampila, parafa)


Circumscripţia Sanitar-Veterinarã de Asistenţã
Perioada de la data ................ la data ............


NOTIFICAREA OPERATIVĂ
a campaniei de vaccinare efectuate la
porcinele domestice din localitatea ............


Nr. total de gospodãrii ......................................,
din care:
- nr. total de exploataţii nonprofesionale care deţin porcine ..........;
- nr. total de porcine deţinute ........................., din care:
1. scroafe ..................................................;
2. vieri ......................................................;
3. tineret între 60 şi 120 de zile ....................;
4. porci graşi .............................................;
5. porcine sub vârsta de vaccinare ............;
- nr. total de exploataţii non profesionale în care s-a aplicat
vaccinarea ........;
- nr. total de porcine vaccinate în perioadã ............, din care:
1. scroafe ..................................................;
2. vieri ......................................................;
3. tineret între 60 şi 120 de zile ....................;
4. porci graşi .............................................;
- nr. total de doze de vaccin viu atenuat utilizate:
- seria .......... valabilitatea ................. nr. doze utilizate;
- seria .......... valabilitatea ................. nr. doze utilizate;
- seria .......... valabilitatea ................. nr. doze utilizate;
Porcinele sub vârsta de vaccinare se vor vaccina la data împlinirii
vârstei de vaccinare.

Medic veterinar de liberã practicã împuternicit,
.................................................
(data, nume, prenume, semnãtura, ştampila, parafa)
ANEXA 3
la procedurã
-------------


Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............
Circumscripţia Sanitar-Veterinarã de Asistenţã .........................

Aprobat.


Circumscripţia Sanitar-Veterinarã Zonalã ...........
Medic veterinar oficial,
..............................................
(data, nume, prenume, semnãtura, ştampila, parafa)


TABEL CENTRALIZATOR
privind vaccinarea împotriva pestei porcine clasice în
localitatea .......... cu vaccin viu atenuat seria .......,
termen de valabilitate .......... perioada de la data
de ........... la data de ..........┌───┬──────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────┐
│Nr.│Data │Numele şi│Codul │Nr. de │Data │ Porcine vaccinate │ Porcine nevaccinate │Semnã- │
│crt│vacci-│prenumele│exploa-│iden- │naş- ├───────┬─────┬───────┬─────┼──────┬────────┬─────┬─────┤tura │
│ │nãrii │deţinã- │taţiei │tificare│terii/│Scroafe│Vieri│Tineret│Porci│Porci │Scroafe │Alte │Refu-│deţinã-│
│ │ │torului │ │al por- │luna │ │ │60-120 │graşi│ sub │gestante│cauze│zuri │torului│
│ │ │ │ │cinelor*│ │ │ │zile │ │vârstã│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │......│ │ │ │ │
└───┴──────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴────────┴─────┴─────┴───────┘


* Este obligatoriu sã se înscrie numãrul de identificare individual.

NOTĂ:
Se întocmeşte pe hârtie autocopiatoare.

Medic veterinar de liberã practicã,
.............................................
(nume, prenume, semnãtura, ştampila, parafa)-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016