Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 4 noiembrie 2008  de vaccinare de urgenta contra pestei porcine clasice la mistreti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 4 noiembrie 2008 de vaccinare de urgenta contra pestei porcine clasice la mistreti

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008

1. Obiective ale procedurii de vaccinare şi parametri de evaluare a eficienţei acesteia
1.1. Mistreţii împuşcaţi sau gãsiţi morţi, inclusiv în zona de vaccinare, sunt supuşi examenelor de laborator pentru pesta porcinã clasicã, conform prevederilor art. 17 din Norma sanitarã veterinarã cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, care transpune Directiva Consiliului 2001/89/CE.
1.2. Evaluarea rezultatelor vaccinãrii se realizeazã separat, pe judeţe şi pe grupe de vârstã, de cãtre laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar în cazuri de expertizã, de cãtre Laboratorul Naţional de Referinţã pentru Pesta Porcinã Clasicã din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animalã.
1.3. Principiul de evaluare a eficienţei vaccinãrii antipestoase îl constituie estimarea raportului dintre mistreţii serologic negativi şi incidenţa virusului la mistreţii virusologic pozitivi; probele virusologic pozitive sunt investigate în primele 28 de zile dupã distribuirea momelilor, pentru tipizare prin secvenţializare în vederea diferenţierii între virusul vaccinal şi virusul sãlbatic; trimestrial se realizeazã tipizarea tulpinilor izolate.
2. Definirea zonelor
2.1. Zonã infectatã - zona definitã conform art. 2 şi art. 15 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (7) lit. b) din Norma sanitarã veterinarã cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005.
2.2. Zonã de vaccinare pentru mistreţi - fondurile de vânãtoare în care sunt identificate populaţii de mistreţi.
2.3. Loc specific de vaccinare - locul ales de cãtre gestionarul fondului de vânãtoare din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, în colaborare cu medicul veterinar oficial, în care se distribuie hranã pentru mistreţi pentru inducerea unui reflex condiţionat de loc şi în care, ulterior, se distribuie momelile vaccinale în vederea imunizãrii orale a mistreţilor; monitorizarea aplicãrii planului de vaccinare de urgenţã a mistreţilor se realizeazã prin testarea probelor prelevate de la toţi mistreţii gãsiţi morţi sau împuşcaţi, în vederea depistãrii cazurilor pozitive şi pentru testarea eficienţei imunizãrii porcinelor.
2.4. Centru de colectare vânat sãlbatic - unitatea cu spaţii şi dotãri adecvate în care se desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, identificarea, sortarea, rãcirea şi prelucrarea primarã a vânatului sãlbatic provenit direct din fondurile de vânãtoare, respectiv decapitare, recoltarea trofeului, toaletare, curãţare, eviscerare, jupuire parţialã şi livrarea produselor rezultate cãtre unitãţi autorizate sanitar-veterinar, vânzare cu amãnuntul, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Autoritãţile competente pentru implementarea Procedurii de vaccinare de urgenţã contra pestei porcine clasice la mistreţi
3.1. Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, care coordoneazã implementarea procedurii
3.2. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cooperare cu institutele veterinare centrale
3.3. Alte instituţii publice, conform prevederilor anexei la Programul privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevãzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008.
4. Expertiza de laborator
4.1. Examenele de laborator pentru depistarea bolii la mistreţi sunt realizate de cãtre laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, abilitate pentru efectuarea investigaţiilor în vederea diagnosticãrii pestei porcine clasice; pentru judeţele în care laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nu sunt abilitate pentru realizarea unor astfel de investigaţii, probele prelevate de la mistreţi se trimit la Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animalã.
4.2. Expertiza de diagnostic şi examenele pentru testarea eficienţei imunizãrilor antipestoase la mistreţi se realizeazã de Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animalã.
4.3. Tipizarea prin secvenţializarea tulpinilor de virus pestos porcin, precum şi definirea relaţiilor epidemiologice ale acestora se realizeazã de Laboratorul Naţional de Referinţã pentru Pesta Porcinã Clasicã şi de Laboratorul Naţional de Referinţã pentru Biologie Molecularã şi Biochimie din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animalã.
5. Evaluarea vaccinãrii de urgenţã la mistreţi
5.1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cooperare cu inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, coordoneazã campania localã de vaccinare antipestoasã.
5.2. Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor examineazã lunar rezultatele campaniei de vaccinare, prin analiza cazurilor pozitive diagnosticate la mistreţi şi a testelor referitoare la evaluarea eficacitãţii vaccinãrii orale.
5.3. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, în colaborare cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabilesc numãrul de mistreţi ce urmeazã a fi supuşi vaccinãrii în anul 2008.
5.4. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizãrii procedurii de achiziţie a momelilor vaccinale pentru anul 2008.
5.5. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti gestioneazã momelile în condiţii de depozitare corespunzãtoare şi cu respectarea prevederilor producãtorului şi le distribuie gestionarilor fondurilor de vânãtoare în momentul în care este preconizatã efectuarea vaccinãrii orale de urgenţã, conform formularului prevãzut în anexa nr. 1.
5.6. În baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 515/2008 , gestionarii fondurilor de vânãtoare, sub supravegherea medicului veterinar oficial, distribuie momelile vaccinale la locurile stabilite pentru a fi consumate de mistreţi.
5.7. Cu ocazia vânãtorilor, gestionarii fondurilor de vânãtoare, în prezenţa medicului veterinar oficial, prelevã probe pentru depistarea cazurilor de pestã porcinã clasicã şi pentru testarea eficacitãţii imunizãrii orale; probe similare se prelevã şi de la mistreţii morţi; acestea se trimit la laboratoarele sanitar-veterinare acreditate pentru realizarea investigaţiilor specifice.
6. Aria geograficã de vaccinare Vaccinarea de urgenţã contra pestei porcine clasice se efectueazã la întreaga populaţie de mistreţi aflatã pe teritoriul României, conform situaţiei prevãzute în anexa nr. 7.
7. Procedura de vaccinare şi vaccinul utilizat
7.1. Obiectivele vaccinãrii de urgenţã împotriva pestei porcine clasice la mistreţi sunt urmãtoarele:
a) asigurarea unei perioade de linişte epidemiologicã prin protejarea populaţiei de mistreţi împotriva virusului pestei porcine clasice, astfel încât boala sã nu mai prezinte un risc major pentru populaţia de porcine domestice;
b) menţinerea statusului imun al mistreţilor din fondul cinegetic, pentru a fi protejaţi împotriva virusului pestei porcine clasice;
c) supravegherea sanitar-veterinarã continuã a efectivelor de mistreţi prin examene anatomopatologice şi de laborator efectuate la toţi mistreţii morţi sau vânaţi;
d) diminuarea presiunii virale în relaţia cu virusul pestei porcine clasice în fondul cinegetic şi reducerea semnificativã a numãrului de mistreţi afectaţi de boalã.
7.2. Vaccinul utilizat pentru vaccinarea de urgenţã a mistreţilor împotriva pestei porcine clasice este un vaccin viu, înglobat în momeli vaccinale, astfel încât sã fie protejat faţã de variaţiile de temperaturã din mediul extern.
7.3. Produsul medicinal veterinar utilizat trebuie sã fie autorizat pentru comercializare conform legislaţiei în vigoare.
7.4. Medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti instruiesc gestionarii fondurilor de vânãtoare şi personalul implicat în plasarea momelilor cu privire la condiţiile de depozitare şi utilizare a produsului precizate de producãtor.
7.5. Personalul din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare judeţene rãspund de plasarea momelilor vaccinale în locurile stabilite, sub coordonarea şi responsabilitatea medicului veterinar oficial.
7.6. Efectuarea campaniei de toamnã cu rapel, din cele 3 campanii cu rapel aprobate de Comisia Europeanã prin Decizia Comisiei 2008/870/CE
7.7. Plasarea momelilor vaccinale se face la locurile de hrãnire, iar numãrul de momeli va fi calculat în funcţie de numãrul de mistreţi care se hrãnesc în fiecare dintre aceste locuri; la fiecare administrare trebuie sã fie plasate câte douã momeli vaccinale pentru fiecare mistreţ.
7.8. Dupã fiecare plasare de momeli, se interzice vânãtoarea la locurile specifice de vaccinare timp de 4 zile, pentru a nu deranja mistreţii şi a se asigura consumul în totalitate al momelilor; momelile neconsumate şi eventual capsulele momelilor consumate sunt colectate de cãtre vânãtori şi returnate prin responsabilitatea medicului veterinar oficial la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, conform precizãrilor pct. 7.22 lit. f).
7.9. Distribuirea momelilor vaccinale este organizatã de gestionarii fondurilor de vânãtoare împreunã cu medicul veterinar oficial de la circumscripţia sanitar-veterinarã zonalã; acesta notificã direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti datele referitoare la efectuarea vaccinãrii orale de urgenţã a mistreţilor, conform formularului prevãzut în anexa nr. 1.
7.10. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti organizeazã activitãţi de informare a populaţiei şi de instruire a personalului propriu şi a gestionarilor fondurilor de vânãtoare cu referire la modalitãţile practice detaliate de efectuare a vaccinãrii orale de urgenţã contra pestei porcine clasice, monitorizarea mistreţilor vaccinaţi şi prelevarea de probe în vederea efectuãrii examenelor de laborator.
7.11. În vederea obţinerii unei imunizãri eficiente a mistreţilor din categoria tineret, pentru vaccinarea acestora trebuie sã se utilizeze cuşti sau ţarcuri de aproximativ 1,5 m înãlţime, confecţionate din bare, astfel încât sã permitã numai accesul mistreţilor din categoria tineret.
7.12. Locul specific de vaccinare trebuie sã aibã o arie de cel puţin 200 mp, care sã permitã accesul tuturor mistreţilor din arealul arondat.
7.13. Numãrul de mistreţi ce trebuie vaccinaţi se determinã pe baza unor evaluãri efectuate de gestionarii fondurilor de vânãtoare din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, de paznici, vânãtori, gestionari ai fondurilor de vânãtoare, la sfârşitul fiecãrui sezon de vânãtoare; numãrul de mistreţi ce trebuie vaccinaţi în toamna anului 2008 este de aproximativ 55.000.
7.14. Numãrul estimat de mistreţi ce trebuie vaccinaţi în fiecare judeţ în anul 2008, precum şi cota de vânat aprobatã sunt prevãzute în tabelul din anexa nr. 2.
7.15. Cota anualã de vânat este alcãtuitã din aproximativ 30% mistreţi din categoria tineret în vârstã de pânã într-un an, 10% mistreţi între 1 şi 2 ani şi 60% mistreţi adulţi în vârstã de peste 2 ani.
7.16. Mistreţii din categoria tineret sunt purtãtori şi eliminatori ai virusului pestei porcine clasice şi constituie principalul element de risc în lanţul epidemiologic al bolii. Vânarea mistreţilor din categoria tineret constituie elementul esenţial pentru reducerea presiunii virale.
7.17. Durata programului de vaccinare de urgenţã a mistreţilor, aprobat pentru o perioadã de 3 ani, se poate prelungi în situaţii epidemiologice nefavorabile sau când riscul privind pesta porcinã clasicã se menţine; vaccinarea de urgenţã a mistreţilor trebuie sã continue cel puţin un an dupã ultimul caz de boalã diagnosticat la mistreţi.
7.18. Modelul formularului pentru înregistrarea datelor privind vaccinarea de urgenţã a mistreţilor contra pestei porcine clasice de cãtre direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti este prevãzut în anexa nr. 3.
7.19. Gestionarii fondurilor de vânãtoare trebuie sã asigure urmãtoarele condiţii pregãtitoare pentru vaccinarea de urgenţã:
a) catagrafierea populaţiei de mistreţi de pe fiecare fond de vânãtoare, la sfârşitul sezonului de vânãtoare, stabilind numãrul de mistreţi ce urmeazã sã fie vaccinaţi, suprafaţa fondului de vânãtoare şi densitatea populaţiei de mistreţi;
b) stabilirea necesarului de momeli vaccinale pentru fiecare fond de vânãtoare;
c) solicitarea adresatã în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru asigurarea necesarului de momeli vaccinale pe baza reţetei cu timbru sec;
d) stabilirea de cãtre gestionarul fondului de vânãtoare a personalului responsabil pentru plasarea momelilor, sub control sanitar-veterinar;
e) efectuarea instruirii teoretice şi practice a personalului prevãzut la lit. d) şi a medicilor veterinari oficiali şi de liberã practicã împuterniciţi care participã la acţiunea de imunizare oralã a mistreţilor.
7.20. Pentru realizarea în condiţii corespunzãtoare a vaccinãrii de urgenţã a mistreţilor contra pestei porcine clasice, gestionarii fondurilor de vânãtoare trebuie sã dispunã asigurarea:
a) necesarului de furaje la locurile de administrare a momelilor vaccinale;
b) transportului, depozitãrii şi manipulãrii momelilor vaccinale în condiţiile precizate de producãtorul acestora;
c) ustensilelor necesare plasãrii momelilor vaccinale;
d) echipamentelor de protecţie constituite din: halat, bonetã, salopetã, combinezon de unicã folosinţã, cizme de cauciuc, mãnuşi de unicã folosinţã;
e) hãrţii fondului de vânãtoare şi a zonei în care se aplicã vaccinarea.
7.21. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie sã asigure formularele necesare întocmirii evidenţelor sanitare veterinare:
a) formular pentru acceptarea momelilor de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare, prevãzut în anexa nr. 1;
b) formular pentru înregistrarea datelor privind vaccinarea de urgenţã, prevãzut în anexa nr. 3;
c) formular pentru examinarea de laborator a mistreţilor, prevãzut în anexa nr. 4.
7.22. Pentru efectuarea vaccinãrii, personalul prevãzut la pct. 7.19 lit. d), instruit pentru aplicarea momelilor, în coordonarea şi supravegherea medicului veterinar oficial sau de liberã practicã împuternicit, urmãreşte:
a) stabilirea locurilor de aplicare a momelilor vaccinale pe fiecare fond de vânãtoare;
b) marcarea locurilor unde sunt administrate momelile vaccinale;
c) furajarea continuã a mistreţilor pe o perioadã de 10-14 zile înainte de plasarea momelilor vaccinale;
d) plasarea momelilor vaccinale şi a furajului în gropi aflate în perimetrul delimitat din 2 în 2 metri şi acoperite cu pãmânt ce nu trebuie tasat, în vederea protejãrii vaccinului;
e) interzicerea vânãtorilor şi a circulaţiei persoanelor în zonele specifice de vaccinare;
f) colectarea momelilor vaccinale neconsumate şi a capsulelor dupã 5 zile de la administrarea acestora, în vederea predãrii acestora la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti.
8. Mãsuri pentru prevenirea rãspândirii virusului vaccinal la porcinele domestice
8.1. Pentru prevenirea rãspândirii virusului vaccinal la porcinele domestice, momelile trebuie plasate manual în locurile specifice de vaccinare, îngropate în sol la o adâncime de cel mult 20 de cm, pentru a le proteja faţã de variaţiile de temperaturã din mediu şi faţã de alte specii de animale existente în biotop.
8.2. Mãsurile ce se aplicã pentru porcinele domestice şi mistreţi în zona infectatã sunt cele prevãzute de Norma sanitarã veterinarã cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, precum şi alte mãsuri aplicate în vecinãtatea fondurilor de vânãtoare în care se executã vaccinarea de urgenţã oralã a mistreţilor:
a) interzicerea creşterii libere a porcinelor domestice;
b) gestionarea resturilor menajere, a gunoiului şi a aşternutului în exploataţiile de porcine, astfel încât acestea sã nu vinã în contact sau sã fie accesibile mistreţilor;
c) interzicerea accesului vânãtorilor în exploataţiile de porcine cel puţin 21 de zile dupã participarea la vânãtori;
d) depistarea şi declararea de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare a mistreţilor morţi, prelevarea de probe pentru stabilirea cauzelor care au dus la moartea acestora;
e) asigurarea ecarisãrii în spaţiul cinegetic naţional;
f) depistarea şi sancţionarea braconierilor, confiscarea şi denaturarea vânatului ilegal;
g) expertiza sanitar-veterinarã a carcaselor de mistreţi.
8.3. Se prelevã probe de la mistreţii morţi, vânaţi şi accidentaţi, pentru examene de laborator, care se efectueazã conform Manualului de diagnostic aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 66/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprobã un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor şi criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice.
8.4. Se interzice comercializarea mistreţilor vii şi a cãrnii proaspete de mistreţi vânaţi din zonele infectate, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005.
9. Mãsuri suplimentare pentru controlul vânatului
9.1. Imediat dupã vânãtoare, fiecãrui mistreţ împuşcat i se aplicã un numãr de identificare de cãtre gestionarul fondului de vânãtoare din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, conform instrucţiunilor medicului veterinar oficial în a cãrui arie de competenţã are loc vânãtoarea.
9.2. Mistreţii vânaţi trebuie sã fie transportaţi, prin grija gestionarului fondului de vânãtoare, la centrul de colectare vânat sãlbatic; pe durata transportului trebuie sã se evite contactul direct sau indirect cu porcinele din exploataţiile de porcine domestice; carcasele de mistreţi se pãstreazã în aceste centre de colectare, pânã când rezultatele de laborator privind pesta porcinã clasicã sunt disponibile, pentru a se asigura trasabilitatea, conform Normei sanitare veterinare cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005; probele prelevate de la mistreţi în centrele de colectare vânat sãlbatic se trimit la laborator pentru efectuarea examenelor în relaţie cu pesta porcinã clasicã, însoţite de un formular, prevãzut în anexa nr. 4, conform Normei sanitare veterinare cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, completat de medicul veterinar oficial în a cãrui responsabilitate se aflã centrul de colectare vânat sãlbatic.
9.3. Copia formularului prevãzut în Norma sanitarã veterinarã cu privire la mãsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, este pãstratã la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor din judeţul respectiv.
9.4. În cazul unui rezultat pozitiv, copii ale buletinului de analizã se trimit la Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, la Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animalã, la direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti şi la medicul veterinar oficial care a trimis probele spre examinare.
9.5. Distrugerea cadavrelor şi a carcaselor de mistreţi pentru care investigaţiile de laborator au relevat rezultate pozitive este în responsabilitatea gestionarilor centrelor de colectare vânat sãlbatic.
9.6. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti controleazã distrugerea în siguranţã a cadavrelor şi a carcaselor de mistreţi; mãsurile trebuie sã asigure cã nicio carcasã provenitã de la mistreţi la care investigaţiile de laborator au fost pozitive nu este scoasã din centrul de colectare vânat sãlbatic sau din zona infectatã, inclusiv în cazul cadavrelor de mistreţi.
9.7. Pentru examinarea de laborator a mistreţilor se foloseşte modelul formularului prevãzut în anexa nr. 4.
10. Marcarea cãrnii de mistreţi
Pentru comercializarea carcasei de mistreţi, aceasta se marcheazã cu:
a) marca de sãnãtate pentru carnea proaspãtã de porcine sãlbatice, respectiv mistreţi, obţinutã şi comercializatã pe teritoriul României, prevãzutã în anexa nr. 5;
b) marca de identificare pentru carnea tocatã, carnea preparatã, produse din carne şi produse care conţin carne de porcine sãlbatice, respectiv mistreţi, obţinute şi comercializate pe teritoriul României, prevãzutã în anexa nr. 6.
11. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


ANEXA 1
la procedurã
------------
Formularul pentru acceptarea momelilor
de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare
- model -

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ Controlul acceptãrii momelilor vaccinate │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Atenţie!
Pentru fiecare loc de plasare se completeazã un formular.
Bifaţi cãsuţele chestionarului.


Judeţul ............... Teren de vânãtoare .........
Localitatea ........... Gestionar ................
Identificarea locului de plasare/Nr. cadastral .........

Informaţii despre locul de plasare

Domensiune (mp): ................
───────────

Localizare*): Pãdure [] Conifere [] Foioase [] Mixtã [] Hãţiş []
─────────── Câmpie [] Zona verde [] Margine pãdure [] Altele ........

Vegetaţie: joasã, pânã la 10 cm [] medie, pânã la 50 cm []
───────── înaltã, peste 50 cm []

Timp destinat momirii:
──────────────────────
tot anul [] ≥ 10 zile înainte de vaccinare []
< 10 zile înainte de vaccinare [] (...... zile)


Distribuţia │Data│Ora│Numãr de│ Starea momelilor
─────────── │ │ │momeli │ ────────────────
momelilor: │ │ │ │
────────── │ │ │ │decongelate│congelate
────────────┼────┼───┼────────┼───────────┼──────────────
vaccinarea 1│ │ │ │ [] │ []
vaccinarea 2│ │ │ │ [] │ []Acoperirea momelilor:
─────────────────────
Sol [] adâncimea de sãpat: [] cca 5 cm [] lãţime cazma
[] mai adânc cca ... cm

Alt mod de acoperire [] Care? ........

Control:
────────
vaccinarea 1: nu [] da []
vaccinarea 2: nu [] da []

Ultima momealã gãsitã dupã vaccinare:
──────────────────────────────────────
[] 1-3 zile [] 3-6 zile [] mai mult de 6 zile

Momeli nefolosite:
───────────────────
(indicati: 0 sau 1) │ Total │Numãr de momeli
│ │ distruse
─────────────┼─────────┼────────────────────
vaccinarea 1 │ │
vaccinarea 2 │ │


Acceptarea locului de plasare:
───────────────────────────────
nefolosit [] folosit [] de:
──────────────────
≤ 5 mistreţi [] )
5-10 mistreţi [] )
≥ 10 mistreţi [] )
- numãr necunoscut [] )


┌──────────────┬─────┬──────┬────┬────┬──────┬──────┬─────┬───┬───┬──────┐
│Animale │Vulpe│Bursuc│Jder│Cerb│Cãpri-│Cioarã│Coţo-│Urs│Lup│Altele│
│competitoare**│ │ │ │ │oarã │ │fanã │ │ │(....)│
├──────────────┼─────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┤
│vaccinarea 1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nu [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ []│ []│ [] │
│ da [] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┤
│vaccinarea 1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nu [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ []│ []│ [] │
│ da [] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┴─────┴───┴───┴──────┘

Data începutului vânãtorii dupã vaccinare:.........................
...........................................................

Gestionarul fondului de vânãtoare,
....................................
(datã/nume/semnãturã)


*) Bifaţi doar câte o cãsuţã.
**) Mai multe opţiuni posibile.Acest formular se trimite de cãtre gestionarul fondului de vânãtoare la Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. în cel mult 10 zile dupã a doua vaccinare.


ANEXA 2
la procedurã
------------TABEL
privind numãrul de mistreţi ce trebuie vaccinaţi
în fiecare judeţ în anul 2008, precum şi
cota de vânãtoare estimatã

┌─────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │Nr. de mistreţi│Nr. de mistreţi│Nr. de mistreţi ce se│
│crt. │ Judeţul │ estimaţi │ estimaţi a fi │pot vâna în sezonul │
│ │ │ │ vânaţi │2008-2009 suplimentar│
│ │ │ │ │cotei de recoltã │
│ │ │ │ │aprobate │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │ALBA │ 1.738 │ 652 │ 98 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │ARAD │ 3.748 │ 1.172 │ 194 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │ARGEŞ │ 1.866 │ 382 │ 98 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │BACĂU │ 1.334 │ 299 │ 76 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │BIHOR │ 2.176 │ 784 │ 127 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 6. │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 881 │ 216 │ 50 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 7. │BRAŞOV │ 613 │ 154 │ 96 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 8. │BRĂILA │ 324 │ 112 │ 67 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 9. │BOTOŞANI │ 1.682 │ 464 │ 74 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 10. │BUZĂU │ 1.335 │ 465 │ 37 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 11. │CARAŞ-SEVERIN │ 915 │ 544 │ 147 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 12. │CĂLĂRAŞI │ 2.642 │ 419 │ 53 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 13. │CLUJ │ 2.124 │ 581 │ 116 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 14. │CONSTANŢA │ 633 │ 376 │ 40 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 15. │COVASNA │ 2.125 │ 687 │ 127 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 16. │DÂMBOVIŢA │ 483 │ 68 │ 32 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 17. │DOLJ │ 550 │ 158 │ 32 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 18. │GALAŢI │ 494 │ 157 │ 32 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 19. │GIURGIU │ 517 │ 246 │ 32 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 20. │GORJ │ 1.128 │ 105 │ 60 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 21. │HARGHITA │ 3.018 │ 1.070 │ 163 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 22. │HUNEDOARA │ 2.505 │ 636 │ 138 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 23. │IALOMIŢA │ 589 │ 331 │ 35 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 24. │IAŞI │ 822 │ 268 │ 41 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 25. │ILFOV │ 460 │ 127 │ 32 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 26. │MARAMUREŞ │ 1.403 │ 236 │ 78 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 27. │MEHEDINŢI │ 956 │ 135 │ 46 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 28. │MUREŞ │ 2.647 │ 1.075 │ 114 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 29. │NEAMŢ │ 1.018 │ 92 │ 58 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 30. │OLT │ 841 │ 287 │ 48 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 31. │PRAHOVA │ 1.133 │ 209 │ 66 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 32. │SATU MARE │ 1.019 │ 353 │ 55 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 33. │SĂLAJ │ 963 │ 366 │ 58 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 34. │SIBIU │ 2.276 │ 544 │ 91 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 35. │SUCEAVA │ 2.548 │ 368 │ 144 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 36. │TELEORMAN │ 903 │ 393 │ 52 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 37. │TIMIŞ │ 1.899 │ 712 │ 105 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 38. │TULCEA │ 1.195 │ 317 │ 64 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 39. │VASLUI │ 1.332 │ 357 │ 32 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 40. │VÂLCEA │ 703 │ 197 │ 74 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 41. │VRANCEA │ 1.187 │ 305 │ 38 │
├─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ │TOTAL: │ 54.793 │ 16.483 │ 3.120 │
└─────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────┘
ANEXA 3
la procedurã
-------------Formularul pentru înregistrarea datelor
privind vaccinarea de urgenţã
- model-

Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............
Identificarea campaniei de vaccinare .....................................
Datele vaccinãrilor ........................................
Datele livrãrii momelilor ................................................
Seria şi valabilitatea momelilor .........................................
Depozitarea:
Locul ....................................................................
Temperatura de depozitare ...............................................
Data livrãrii momelilor cãtre vânãtori:
Vaccinarea/Administrarea 1 ..............................................
Vaccinarea/Administrarea 2 (rapel) ......................................
Temperatura exterioarã în primele 3 zile de vaccinare:
- la vaccinarea/administrarea 1:
ziua 1 ziua 2 ziua 3
......... ......... ..........
- la vaccinarea 2:
ziua 1 ziua 2 ziua 3
......... ......... ..........

Condiţii atmosferice:
- la vaccinarea 1: Noros [] Senin [] Însorit [] Ploios [] Îngheţat []
Vreme schimbãtoare [] Ninsoare []

- la vaccinarea/administrarea 2: Noros [] Senin [] Însorit [] Ploios []
Îngheţat [] Vreme schimbãtoare []
Ninsoare []

Numãrul de locuri de plasare în judeţ .............................
...................................................................


Gestionarul fondului de vânãtoare,
........................................
(datã/nume/semnãturã)Acest formular se transmite de cãtre gestionarul fondului de vânãtoare la Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ................. în cel mult 10 zile de la a doua vaccinare/administrare - rapel.


ANEXA 4
la procedurã
------------Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ............

FORMULAR
pentru examinarea de laborator a mistreţilor
Nr. ............

Eliberat de:
Expeditor:
Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............
Telefon, fax .............................................................
Medic veterinar de liberã practicã împuternicit ..........................
Telefon, fax .........................
Numãr certificat de sãnãtate ..................
Alte date ...............................................................

Numãr de identificare a mistreţului aplicat dupã vânãtoare: ...............

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - Nr. cadastru: ................................

Fondul de vânãtoare: ..................................................

Probele: Gestionar:
────────
.......................... ...............................

Vânãtor, ......................
(alţii): ......................

Categoria de vârstã: [] matur
[] tineret Probe luate de: ......................
[] adult În: .........................

Sex: [] mascul
[] femelã Mod de platã: [] proprietar
[] medic
[] alţii: .............

Date despre animal:
[] vânat conform uzanţelor
[] vânat neconform uzanţelor
[] gãsit mort De completat la laborator
[] viu ─────────────────────────


Organe trimise: [] amigdale Data intrãrii: ......................
[] splinã Ora intrãrii: .......................
[] rinichi Mod de livrare: [] specializat
[] inimã [] curier
[] sânge [] expres
[] pilier diafragmatic [] mail
[] limfonoduli Nr.: [] altele
altele: .............


Examinãri cerute: [] pesta porcinã clasicã
[] trichinelozã
altele: ..........................................

Confirmarea proprietarului: Sunt de acord cu examinarea mistreţului împuşcat.

Numãr de identificare al organizaţiei ........................ cãreia îi
aparţine fondul de vânãtoare ...........

Semnãtura şi ştampila proprietarului Semnãtura şi ştampila expeditorului

În ..................... ....................


Rezultatele sunt trimise la:
[] Direcţia Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor ......
[] medicul veterinar oficial
[] Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor


Formularul trebuie trimis separat pentru fiecare mistreţ.
ANEXA 5
la procedurã
------------

MARCA DE SĂNĂTATE
pentru carnea proaspãtã de porcine sãlbatice,
respectiv mistreţi vaccinaţi, obţinutã şi
comercializatã pe teritoriul României


Figura nr. 1 - Modelul mãrcii de sãnãtate pentru carnea proaspãtã de porcine sãlbatice, respectiv mistreţi vaccinaţi, obţinutã în unitãţi autorizate sanitar-veterinar pentru schimb intracomunitar
--------------
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 1 - Modelul mãrcii de sãnãtate pentru carnea proaspãtã de porcine sãlbatice, respectiv mistreţi vaccinaţi, obţinutã în unitãţi autorizate sanitar-veterinar pentru schimb intracomunitar, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008, la pag. 35 (a se vedea imaginea asociatã).


Figura nr. 2 - Modelul mãrcii de sãnãtate pentru carnea proaspãtã de porcine sãlbatice, respectiv mistreţi vaccinaţi, obţinutã în unitãţi autorizate sanitar-veterinar pentru perioada de tranziţie şi utilizatã numai pe teritoriul României
--------------
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 2 - Modelul mãrcii de sãnãtate pentru carnea proaspãtã de porcine sãlbatice, respectiv mistreţi vaccinaţi, obţinutã în unitãţi autorizate sanitar-veterinar pentru perioada de tranziţie şi utilizatã numai pe teritoriul României, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008, la pag. 35 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 6
la procedurã
------------

MARCA DE IDENTIFICARE
pentru carnea tocatã, carnea preparatã, produse
din carne şi produse care conţin carne de
porcine sãlbatice, respectiv mistreţi,
obţinute şi comercializate pe teritoriul României


Figura nr. 1 - Modelul mãrcii de identificare pentru carnea tocatã, carnea preparatã şi produse din carne proaspãtã de la porcine sãlbatice, respectiv mistreţi, obţinute în unitãţi autorizate sanitar-veterinar pentru schimb intracomunitar
--------------
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 1 - Modelul mãrcii de identificare pentru carnea tocatã, carnea preparatã şi produse din carne proaspãtã de la porcine sãlbatice, respectiv mistreţi, obţinute în unitãţi autorizate sanitar-veterinar pentru schimb intracomunitar, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008, la pag. 35 (a se vedea imaginea asociatã).


Figura nr. 2 - Modelul mãrcii de identificare pentru carnea tocatã, carnea preparatã şi produse din carne proaspãtã de la porcine sãlbatice, respectiv mistreţi, obţinute în unitãţi autorizate sanitar-veterinar şi utilizate numai pe teritoriul României
--------------
NOTĂ(CTCE)
Figura nr. 2 - Modelul mãrcii de identificare pentru carnea tocatã, carnea preparatã şi produse din carne proaspãtã de la porcine sãlbatice, respectiv mistreţi, obţinute în unitãţi autorizate sanitar-veterinar şi utilizate numai pe teritoriul României, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 decembrie 2008, la pag. 35 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 7
la procedurã
------------

Tabel privind aria geograficã de vaccinare


┌───────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│ Judeţul │Dimensiunea│Dimensiunea│Numãr fonduri│
│ │ - kmp - │ ariei de │de vânãtoare │
│ │ │ vânãtoare │ │
│ │ │ - kmp - │ │
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ALBA*** │ 5.872,73│ 2.256,83│ 54│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ARAD* │ 7.431,13│ 2.153,65│ 74│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ARGEŞ*** │ 6.419,33│ 2.640,36│ 51│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BACĂU*** │ 6.113,41│ 2.700,88│ 56│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BIHOR*** │ 7.005,52│ 1.779,89│ 70│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 4.968,87│ 1.766,66│ 39│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BOTOŞANI │ 4.491,66│ 363,10│ 49│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BRĂILA │ 4.629,55│ 1.876,26│ 50│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BRAŞOV*** │ 5.099,32│ 486,12│ 45│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│BUZĂU*** │ 5.736,83│ 1.562,70│ 58│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│CĂLĂRAŞI │ 4.837,25│ 363,10│ 50│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│CARAŞ-SEVERIN**│ 8.274,45│ 4.128,50│ 76│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│CLUJ** │ 5.994,07│ 1.683,19│ 56│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│CONSTANŢA │ 6.583,44│ 178,81│ 56│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│COVASNA*** │ 3.704,66│ 1.730,40│ 34│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│DÂMBOVIŢA │ 3.685,59│ 1.099,53│ 41│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│DOLJ │ 6.931,49│ 602,20│ 73│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│GALAŢI │ 4.183,12│ 610,50│ 86│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│GIURGIU │ 3.274,31│ 609,78│ 43│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│GORJ*** │ 4.972,45│ 2.152,00│ 44│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│HARGHITA** │ 5.939,44│ 1.990,96│ 45│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│HUNEDOARA** │ 6.764,46│ 3.394,11│ 70│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│IALOMIŢA │ 4.244,27│ 229,19│ 46│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│IAŞI │ 5.188,74│ 1.011,12│ 55│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│ILFOV │ 1.577,52│ 236,16│ 22│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│MARAMUREŞ*** │ 5.857,43│ 2.504,61│ 54│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│MEHEDINŢI*** │ 4.817,19│ 1.254,60│ 43│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│MUREŞ** │ 6.398,08│ 1.961,05│ 63│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│NEAMŢ │ 5.359,86│ 2.515,50│ 51│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│OLT │ 4.929,73│ 437,86│ 33│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│PRAHOVA*** │ 4.112,04│ 1.412,80│ 53│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│SĂLAJ │ 3.541,25│ 959,00│ 33│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│SATU MARE │ 3.978,91│ 586,80│ 49│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│SIBIU** │ 5.217,77│ 1.575,20│ 46│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│SUCEAVA** │ 7.862,06│ 4.236,85│ 71│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│TELEORMAN │ 5.630,94│ 675,67│ 62│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│TIMIŞ*** │ 8.272,68│ 1.202,49│ 86│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│TULCEA*** │ 5.987,01│ 1.149,32│ 54│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│VÂLCEA*** │ 5.292,65│ 2.670,32│ 47│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│VASLUI │ 4.776,55│ 695,06│ 49│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│VRANCEA*** │ 4.543,40│ 1.780,26│ 44│
├───────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL: │ 220.492,17│ 63.246,49│ 2.100│
└───────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘


* Judeţ cu peste 3.000 de mistreţi.
** Judeţe cu un numãr între 2.000 şi 3.000 de mistreţi.
*** Judeţe cu un numãr între 1.000 şi 2.000 de mistreţi.
Zona de vaccinare are aproximativ 63.246,49 kmp.
Restul judeţelor au sub 1.000 de mistreţi.


------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016