Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 683 din 06 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 683 din 06 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 683 din 06 Octombrie 2008 (M. Of. 683/2008)

1. ORDIN nr. 507 din 10 septembrie 2008 privind aprobarea Grilei de evaluare a activitatilor cu caracter inovator desfasurate in centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP - MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 52 alin. (2) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, şi ale art. 32 din hotãrârea guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în temeiul art. 5 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 239/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

2. METODOLOGIE din 9 septembrie 2008 de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezenta metodologie stabileşte cadrul legal pentru certificarea conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã în românia a mijloacelor tehnice în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, în domenii nereglementate prin legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor, republicatã. art. 2 (1) introducerea pe piaţã a mijloacelor tehnice în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, denumite în continuare produse, menţionate la art. 1, se realizeazã în baza unui certificat pentru introducere pe piaţã. (2) prevederile alin. (1) nu se aplicã produselor ...

3. ORDIN nr. 607 din 9 septembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului internelor şi reformei administrative, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã metodologia de certificare a conformitãţii în vederea introducerii pe piaţã a mijloacelor tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ...

4. ORDIN nr. 190 din 30 septembrie 2008 privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 15 şi ale art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune nr. 11.081/2008 privind explorarea resurselor de apã geotermalã din perimetrul fa vlãhiţa, judeţul harghita, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã ...

5. HOTARARE nr. 1.195 din 24 septembrie 2008 privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectoarele legume-fructe şi din agriculturã ecologicã, în conformitate cu prevederile art. 3 din regulamentul (ce) nr. 1.535/2007 al comisiei privind aplicarea art. 87 şi 88 din tratatul ce ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole. (2) În sensul prezentei hotãrâri, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a) ...

6. DECIZIE nr. 181 din 29 septembrie 2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabila datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor retele de comunicatii de date EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere cererea uniunii producãtorilor de fonograme din românia (upfr) şi a centrului român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi (credidam), înregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.602 din 22 septembrie 2008, precum şi referatul nr. sg/2.480 din 26 septembrie 2008 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform dispoziţiilor art. 106^5 coroborat cu art. 123^1 alin. (1) lit. f) şi art. 131 alin. (2) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor art. 7 ...

7.  ORDIN nr. 2.452/C din 22 septembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 10^1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ...

8. HOTARARE nr. 1.194 din 24 septembrie 2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la comunitatea europeanã din fondul european pentru pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 4 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) agenţia naţionalã pentru pescuit şi acvaculturã, denumitã ...

9. HOTARARE nr. 1.177 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea modificarii valorii de inventar a unor imobile si actualizarii inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitatii de administrare pentru doua imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã modificarea valorii de inventar a unor imobile şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului prin schimbarea unitãţii de administrare pentru douã imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului internelor şi reformei administrative, situate în judeţul dolj, corespunzãtor datelor ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Luând în considerare faptul cã incertitudinile şi provocãrile internaţionale solicitã o mai atentã evaluare a situaţiei economice interne, ca suport în proiectarea politicilor publice, precum şi necesitatea dezvoltãrii analizelor şi prognozelor în profil teritorial, ca fundamentare a proiectelor autoritãţilor de dezvoltare pe care autoritãţile locale le propun a fi finanţate din fonduri europene, scopuri în care este nevoie ca atribuţiile comisiei naţionale de prognozã sã fie dezvoltate, elemente ce constituie situaţii extraordinare şi vizeazã interesul public, a cãror reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã, guvernul ...

11. HOTARARE nr. 1.153 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2008" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Având în vedere prevederile regulamentului comisiei (ce) nr. 1.535/2007 privind aplicarea art. 87 şi 88 din tratatul ce ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta hotãrâre stabileşte cadrul juridic de acordare a sprijinului financiar prevãzut de schema "ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008", în conformitate cu prevederile art. 3 din regulamentul comisiei (ce) nr. ...

12.  HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 6 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 199 din 14 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la art. 1 este de 131.040 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice