Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 657 din 18 Septembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 657 din 18 Septembrie 2008

Monitorul Oficial 657 din 18 Septembrie 2008 (M. Of. 657/2008)

1. ORDIN nr. 1.129 din 9 septembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aviaţie civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 352/2003 , şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii superioare de aviaţie civilã, ...

2. HOTARARE nr. 1.079 din 10 septembrie 2008 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedarii acestuia catre persoana indreptatita si trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor bunuri in vederea scoaterii din functiune si a demolarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001 , şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

3.  ORDIN nr. 2.356/C din 12 septembrie 2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 18 septembrie 2008

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 10^1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. 4 din hotărârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ...

4. ORDIN nr. 1.137 din 10 septembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autoritatii Feroviare Romane - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii feroviare române - afer, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin: art. 1 (1) se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2008 al autoritãţii feroviare române - afer, ...

5. ORDIN nr. 556 din 5 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Ordin nr. 556 din 5 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase emitent: ministerul mediului Şi dezvoltÃrii durabile nr. 923 din 7 august 2008 ministerul sÃnÃtÃŢii publice ...

6. ORDIN nr. 1.503 din 2 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Ordin nr. 1.503 din 2 septembrie 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase emitent: ministerul mediului Şi dezvoltÃrii durabile nr. 923 din 7 august 2008 ministerul sÃnÃtÃŢii publice ...

7. PROCEDURA din 15 septembrie 2008 de retragere sub control a subproduselor vitivinicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Art. 1 În sensul prezentei proceduri, urmãtorii termeni se definesc astfel: a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - mãsura prin care producãtorii sunt obligaţi sã gestioneze distinct subprodusele rezultate la vinificare (drojdia şi tescovina) pentru a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri, conform prevederilor prezentei proceduri; b) denaturare a drojdiei de vin - acţiunea de adãugare a unei substanţe strãine în drojdia de vin, astfel încât produsul rezultat sã nu mai poatã fi utilizat în vinificaţie; c) drojdie de vin - reziduul care se depune dupã ...

8. ORDIN nr. 580 din 15 septembrie 2008 privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Vãzând referatul de aprobare nr. 125.306 din 5 septembrie 2008 al direcţiei politici de piaţã în sectorul culturi horticole, având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 555/2008 al comisiei de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, având în vedere prevederile art. 60, 61 şi ale art. 111 lit. k) din normele metodologice de aplicare a legii viei şi vinului în sistemul organizãrii comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.134/2002 , cu modificãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii ...

9. ORDONANTA nr. 25 din 26 ianuarie 2006 (*republicata*) privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

---------- *) republicatã în temeiul art. v lit. ţ) din titlul iii - dispoziţii finale al legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementãrilor cu legislaţia europeanã privind protecţia consumatorilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouã numerotare. ordonanţa guvernului nr. 25/2006 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 84 din 30 ianuarie 2006 şi a fost aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 364/2006 , publicatã în ...

10. HOTARARE nr. 1.083 din 10 septembrie 2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 28 alin. (1) lit. m) din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) despãgubirile prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. m) din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se realizeazã în condiţiile prezentei hotãrâri. (2) despãgubirile prevãzute la alin. (1) implicã acordarea unor sume de bani pentru poliţişti sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia ...

11. ORDIN nr. 923 din 7 august 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Ordin nr. 923 din 7 august 2008 pentru completarea anexei nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase emitent: ministerul mediului Şi dezvoltÃrii durabile nr. 923 din 7 august 2008 ministerul sÃnÃtÃŢii publice ...

12. ORDIN nr. 1.033 din 20 august 2008 privind publicarea acceptarii Codului international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 2000), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MSC. 175(79) si MSC. 222(82) ale Comitetului Securitatii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) şi d) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe cãile navigabile interioare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se publicã codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de ...

13. ORDIN nr. 574 din 11 septembrie 2008 privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Având în vedere referatul nr. 78.890 din 2 septembrie 2008 al direcţiei generale dezvoltare ruralã - autoritate de management pentru pndr, în baza prevederilor art. 7 şi ale art. 13 alin. (3) din legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, industrie alimentarã, silviculturã, pisciculturã, precum şi în activitãţi nonagricole, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 13 şi 14 din hotãrârea guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţã ...

14. DECIZIE nr. 10 din 16 septembrie 2008 privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 19-24 septembrie 2008 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005 , reşedintele senatului decide: articol unic pe durata absenţei din ţarã a preşedintelui senatului, în perioada 19-24 septembrie 2008, conducerea senatului va fi asiguratã de domnul senator doru ioan tãrãcilã, vicepreşedinte al senatului. preŞedintele senatului nicolae vĂcĂroiu ...

15. HOTARARE nr. 30 din 16 septembrie 2008 privind demisia unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) şi ale art. 71 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic camera deputaţilor ia act de cererea de demisie începând cu data de 16 septembrie 2008, prezentatã de domnul dorin-liviu nistoran, ales deputat în circumscripţia electoralã nr. 12 cãlãraşi, fãrã apartenenţã la un grup parlamentar, şi declarã vacant locul de deputat ...

16. HOTARARE nr. 29 din 16 septembrie 2008 cu privire la validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2 şi art. 4 alin. (1) şi (2) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 10 şi 201 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, ...

17. HOTARARE nr. 28 din 16 septembrie 2008 privind modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

În temeiul art. 42 şi al art. 60 alin. (1) din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, cu modificãrile ulterioare, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea camerei deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - domnul deputat alui-gheorghe adrian, aparţinând grupului parlamentar al partidului naţional liberal, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru culturã, arte, mijloace ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice