Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 15 septembrie 2008  de retragere sub control a subproduselor vitivinicole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 15 septembrie 2008 de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

ART. 1
În sensul prezentei proceduri, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - mãsura prin care producãtorii sunt obligaţi sã gestioneze distinct subprodusele rezultate la vinificare (drojdia şi tescovina) pentru a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri, conform prevederilor prezentei proceduri;
b) denaturare a drojdiei de vin - acţiunea de adãugare a unei substanţe strãine în drojdia de vin, astfel încât produsul rezultat sã nu mai poatã fi utilizat în vinificaţie;
c) drojdie de vin - reziduul care se depune dupã fermentaţia alcoolicã şi în timpul stocãrii vinului în recipiente sau care rezultã în urma aplicãrii tratamentelor autorizate, precum şi la filtrarea ori centrifugarea vinului. Se considerã drojdie de vin şi reziduul depus în recipiente cu must de struguri dupã tratamente autorizate sau în timpul stocãrii, precum şi reziduul obţinut la filtrarea ori centrifugarea mustului;
d) tescovinã - reziduul fermentat sau nefermentat obţinut la presarea strugurilor proaspeţi;
e) producãtor - orice persoanã fizicã ori juridicã sau orice grupare de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau din vin nou aflat încã în fermentare, din producţia proprie ori din achiziţii.
ART. 2
(1) Producãtorii care efectueazã retragerea sub control a subproduselor vitivinicole au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã la direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DADR, declaraţiile de recoltã şi producţie.
(2) Producãtorii care înstrãineazã mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat nu au obligaţia prevãzutã la art. 5.
(3) Producãtorii care achiziţioneazã mustul, mustul concentrat şi/sau mustul concentrat rectificat au obligaţia prevãzutã la art. 5.
(4) Producãtorii care produc vinuri spumante sunt exceptaţi de la obligaţia prevãzutã la art. 5, pentru cantitãţile corespunzãtoare vinurilor spumante produse.
ART. 3
(1) Tescovina proaspãtã rezultatã în urma procesului de vinificaţie, care va fi supusã mãsurii de retragere sub control, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele caracteristici minime privind tãria alcoolicã potenţialã:
a) 2,1 l alcool pur la 100 kg de tescovinã, în cazul vinurilor albe DOC;
b) 3 l alcool pur la 100 kg de tescovinã, în celelalte cazuri. Este interzisã suprapresarea tescovinei proaspete.
(2) Drojdia de vin rezultatã în urma procesului de vinificaţie, care va fi supusã mãsurii de retragere sub control, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele caracteristici minime privind tãria alcoolicã:
a) 3,5 l alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, în cazul vinurilor albe DOC;
b) 5 l alcool pur la 100 kg de drojdie de vin, în celelalte cazuri. Este interzisã suprapresarea drojdiei de vin.
(3) În cazul în care caracteristicile minime determinate ale subproduselor vitivinicole sunt mai mici decât cele prevãzute la alin. (1) şi/sau (2), producãtorii au obligaţia de a completa cu vin aceste subproduse pânã la limita minimã prevãzutã de prezenta procedurã.
(4) Obligaţia de retragere sub control a subproduselor vitivinicole (% volum/hl) se determinã în funcţie de tãria alcoolicã naturalã în volume aferentã zonelor viticole, astfel:
a) tãria alcoolicã minimã pe zonele viticole din România:
(i) zona viticolã B: 8,5% vol.;
(ii) zona viticolã C I: 9% vol.;
(iii) zona viticolã C II: 9,5% vol.;
b) cantitatea de alcool conţinutã de subprodusele vitivinicole va fi de cel puţin:
(i) 10% din volumul de alcool conţinut în vinul de masã (cu sau fãrã indicaţie geograficã);
(ii) 7% din volumul de alcool conţinut în vinul DOC.
(5) Cantitatea minimã de subproduse vitivinicole ce trebuie supuse retragerii sub control se determinã astfel:
a) cantitatea de vin obţinutã (hl) x tãria alcoolicã [în funcţie de zona viticolã prevãzutã la alin. (4) lit. a)] = Z (% vol./hl);
b) Z (% vol./hl) x procentul [prevãzut la alin. (4) lit. b)] = Y, cantitatea minimã de subproduse vitivinicole ce trebuie retrasã sub control (% vol./hl).
ART. 4
(1) Retragerea sub control a tescovinei se face prin:
a) folosirea acesteia la furajarea animalelor;
b) obţinerea compostului pentru fertilizarea terenurilor agricole;
c) separarea seminţelor în vederea obţinerii uleiului;
d) exportul în ţãri terţe UE;
e) livrarea cãtre un incinerator autorizat;
f) livrarea la o groapã ecologicã autorizatã;
g) orice alte proceduri prin care tescovina devine improprie utilizãrii în vinificaţie.
(2) Cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea procesului de vinificaţie, producãtorii au obligaţia de a notifica în scris inspectorii teritoriali ai Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumitã în continuare I.S.C.T.V.
(3) Producãtorii vor determina tãria alcoolicã a tescovinei proaspete, certificatã printr-un buletin de analizã, şi o vor înregistra în Fişa de evidenţã zilnicã a tescovinei rezultate în urma procesului de vinificaţie, prevãzutã în anexa nr. 1. Întreaga cantitate de tescovinã va fi evidenţiatã în registrul de intrãri/ieşiri. Dovada îndeplinirii obligaţiei privind retragerea sub control a tescovinei se va face prin documente justificative.
ART. 5
(1) Retragerea sub control a drojdiei de vin se face prin:
a) denaturare, introducându-se în masa acesteia cel puţin 2 g de clorurã de sodiu (NaCl)/kg sau 2 g de clorurã de potasiu (KCl)/kg;
b) orice alte proceduri prin care drojdia de vin devine improprie utilizãrii în vinificaţie.
(2) Ulterior retragerii, drojdia de vin poate avea urmãtoarele destinaţii:
a) extragerea de acid tartric şi alte produse;
b) exportul în ţãri terţe UE;
c) livrarea cãtre un incinerator autorizat;
d) livrarea la o groapã ecologicã autorizatã sau la o staţie de epurare a apelor uzate;
e) livrarea cãtre o distilerie autorizatã.
(3) Producãtorii au obligaţia de a notifica în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte, inspectorii teritoriali ai I.S.C.T.V. cu privire la efectuarea operaţiunii de retragere sub control.
(4) În vederea aplicãrii prevederilor alin. (1) lit. b) este obligatorie obţinerea avizului I.S.C.T.V.
(5) Producãtorii vor determina tãria alcoolicã a drojdiei de vin, certificatã printr-un buletin de analizã, şi o vor înregistra în Fişa de evidenţã zilnicã a drojdiei de vin rezultate în urma procesului de vinificaţie, prevãzutã în anexa nr. 2. Întreaga cantitate de drojdie de vin va fi evidenţiatã în registrul de intrãri/ieşiri. Dovada îndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (1) se va face prin întocmirea Procesului-verbal de retragere sub control a drojdiei de vin, prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 6
(1) I.S.C.T.V. este instituţia abilitatã sã efectueze prin verificãri scriptice şi faptice modul de realizare a mãsurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole pentru cel puţin 6% din totalul cantitãţilor de subproduse vitivinicole la nivel judeţean.
(2) Pentru verificarea obligaţiei minime de subproduse vitivinicole (tescovina şi drojdia) ce trebuie retrase sub control, inspectorul teritorial al I.S.C.T.V. va ridica un numãr de 3 eşantioane reprezentative pentru fiecare subprodus vitivinicol, în vederea determinãrii tãriei alcoolice. Douã dintre eşantioanele ridicate vor fi predate pentru efectuarea analizelor fizico-chimice la laboratoarele autorizate, iar al treilea eşantion, împreunã cu o copie a procesului-verbal de prelevare, va rãmâne la producãtor.
(3) Recipientele în care se vor introduce eşantioanele prelevate vor fi etichetate şi sigilate, cu respectarea condiţiilor de pãstrare, fãrã a provoca alterarea parametrilor fizico-chimici ai produsului de analizat. Procurarea recipientelor se va face de cãtre DADR.
ART. 7
Producãtorii din sectorul vitivinicol care nu respectã prevederile prezentei proceduri nu pot beneficia de sprijin financiar aferent mãsurilor din cadrul programului-suport pentru urmãtoarea campanie viticolã, iar I.S.C.T.V. va aplica sechestru asupra unei cantitãţi de vin echivalente cantitãţilor de subproduse vitivinicole care trebuiau retrase sub control.
ART. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta procedurã.

ANEXA 1


───────
la procedurã
─────────────

FIŞA DE EVIDENŢĂ ZILNICĂ
a tescovinei rezultate în urma procesului de vinificaţie┌────┬────┬────────┬───────────┬────────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │ │Raportul│Cantitatea │Culoarea│Destinaţia │Cantitatea│Potenţialul│ │
│crt.│Data│ de │ de │strugu- │de producţie│ de │alcoolic al│Observaţii│
│ │ │vinifi- │struguri │rilor ├────┬───────┤tescovinã │tescovinei │ │
│ │ │caţie │vinificatã │(albi/ │Vin │ Vin │rezultatã │ (% vol.) │ │
│ │ │nr. .../│[kg(sau t)]│negri) │DOC │de masã│ (kg) │ │ │
│ │ │........│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────┼────────┼───────────┼────────┼────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┤
└────┴────┴────────┴───────────┴────────┴────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┘ANEXA 2


───────
la procedurã
─────────────

FIŞA DE EVIDENŢĂ ZILNICĂ
a drojdiei de vin rezultate în urma procesului de vinificaţie

┌────┬────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────┐
│Nr. │ │Raportul de│Cantitatea│Culoarea │ Categoria │ Potenţialul│ │
│crt.│Data│vinificaţie│rezultatã │vinului │de calitate│alcoolic al │ Obser- │
│ │ │nr. .../...│ (kg) │(alb/roşu)│ a vinului │ drojdiei │ vaţii │
│ │ │ │ │ ├───┬───────┤ (% vol.) │ │
│ │ │ │ │ │Vin│ Vin de│ │ │
│ │ │ │ │ │DOC│ masã │ │ │
├────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┼───┼───────┼────────────┼─────────┤
├────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┼───┼───────┼────────────┼─────────┤
├────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┼───┼───────┼────────────┼─────────┤
├────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┼───┼───────┼────────────┼─────────┤
├────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┼───┼───────┼────────────┼─────────┤
└────┴────┴───────────┴──────────┴──────────┴───┴───────┴────────────┴─────────┘
ANEXA 3


───────
la procedurã
─────────────

Vizat
─────
Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

PROCES - VERBAL
de retragere sub control a drojdiei de vin
Nr. .... din data de ......,
încheiat astãzi, .......

Persoana fizicã/Societatea Comercialã ......, cu domiciliul/sediul social în ........, având CNP/CUI ....., reprezentatã prin ...../(acolo unde este cazul)......, în urma notificãrii transmise în data de ......., a efectuat retragerea sub control a drojdiei de vin în cantitate de .... kg, având o tãrie alcoolicã de ....., conform buletinului de analizã eliberat de .........., în data de ............. .
Retragerea sub control a drojdiei de vin a fost realizatã prin .......... .

Semnãtura
............
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016