Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 636 din 17 Septembrie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 636 din 17 Septembrie 2007

Monitorul Oficial 636 din 17 Septembrie 2007 (M. Of. 636/2007)

1. CIRCULARA nr. 23 din 13 septembrie 2007 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

În baza art. 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în aplicarea prevederilor regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din legea nr. 312/2004 , consiliul de administraţie al bãncii naţionale a româniei hotãrãşte: Începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007 rata dobânzii plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 2,35% pe an, iar rata dobânzii plãtite la rezervele minime obligatorii constituite ...

2. CIRCULARA nr. 22 din 10 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezenta circularã. art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã: - la articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins: ...

3. NORME METODOLOGICE din 29 august 2007 de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Art. 1 acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de cãtre inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului bucureşti, dupã verificarea mãsurilor luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţã, în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare. art. 2 În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele înţelesuri: 1. articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de cãldurã, luminã, sunete, gaz sau fum ori o ...

4.  ORDIN nr. 1.045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 17 septembrie 2007

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi ale art. 11 lit. d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.490/2004, precum şi ale art. 4 alin. (1) din regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006,inspectorul general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

5. PROCEDURA din 14 august 2007 privind activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume incasate necuvenit potrivit legii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE - CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Prezenta procedurã reglementeazã modul de realizare a activitãţii de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii şi de efectuare a executãrii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi drepturile şi obligaţiile organelor de executare silitã din cadrul casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, denumitã în continuare cnpas, şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului bucureşti. art. 1 (1) activitatea de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii, precum şi de efectuare a ...

6. DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume incasate necuvenit potrivit legii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE - CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 16 din statutul casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 13/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preşedintele casei naţionale de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale emite urmãtoarea decizie: art. 1 se aprobã procedura privind activitatea de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii şi de efectuare a executãrii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile ...

7. GHID din 29 august 2007 privind protectia preventiva a instalatiilor nucleare EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

1. domeniu art. 1 prezentul ghid este destinat utilizãrii de cãtre titularul de autorizaţie ca bazã pentru evaluarea mãsurilor suplimentare de protecţie fizicã în cazul unor situaţii speciale. 2. principii art. 2 mãsurile suplimentare luate de cãtre titularul de autorizaţie trebuie sã aibã în vedere caracteristicile construcţiei, problemele tehnice, administrativ-organizatorice, planurile de alarmare şi analiza de risc şi vulnerabilitate. 3. obiective art. 3 asigurarea mãsurilor suplimentare care completeazã planul de protecţie fizicã în funcţie de gradul ...

8. ORDIN nr. 304 din 29 august 2007 pentru aprobarea Ghidului privind protectia preventiva a instalatiilor nucleare EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

În conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 5 din legea nr. 111/1996 , republicatã, preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã ghidul privind protecţia preventivã a instalaţiilor nucleare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ...

9. HOTARARE nr. 1.081 din 5 septembrie 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate in municipiul Medias, judetul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicatã, ale art. 9 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 anexa nr. 9 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, referitoare la bunul public "clãdire situatã în ...

10. HOTARARE nr. 1.080 din 5 septembrie 2007 privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive si dezafectarii instalatiilor nucleare si radiologice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. iii din ordonanţa guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 26/2007 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. cap. i dispoziţii generale art. 1 obiectul prezentei hotãrâri constã în stabilirea cuantumului contribuţiilor datorate de titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, care deţin unitãţi nuclearoelectrice, pentru ...

11. HOTARARE nr. 1.064 din 5 septembrie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitara a importurilor de huila originara din tari terte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul în românia, care importã din ţãri terţe produsele carbonifere prevãzute la art. 5 alin. (2) din regulamentul consiliului uniunii europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitarã a importurilor de huilã originarã din ţãri terţe, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene (joue) nr. l 62 din 6 martie 2003, denumit în continuare regulament, au obligaţia de a transmite direcţiei generale resurse minerale din ...

12.  HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 5 septembrie 2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 17 septembrie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,tudor-alexandru chiuariup. ministrul afacerilor externe,iulian buga,secretar de statministrul internelor şi reformei administrative,cristian davidbucureşti, 5 septembrie 2007.nr. 1.063.anexa 1 listapersoanelor care solicită acordarea cetăţeniei române──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016