Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume incasate necuvenit potrivit legii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007  pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor   Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume incasate necuvenit potrivit legii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la contractele/declaratiile de asigurare, precum si orice alte sume incasate necuvenit potrivit legii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE - CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007
În temeiul prevederilor art. 16 din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 13/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Se aprobã Procedura privind activitatea de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii şi de efectuare a executãrii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 14 august 2007.
Nr. 375.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind activitatea de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii şi de
efectuare a executãrii silite a debitelor rezultate din
nerespectarea prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire
la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi
orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

Prezenta procedurã reglementeazã modul de realizare a activitãţii de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii şi de efectuare a executãrii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi drepturile şi obligaţiile organelor de executare silitã din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS, şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 1
(1) Activitatea de îndeplinire a mãsurilor asigurãtorii, precum şi de efectuare a executãrii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor <>Legii nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii, se realizeazã potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre personalul de specialitate din cadrul CNPAS şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Personalul de specialitate care va avea atribuţii de executare silitã va face parte din cadrul Direcţiei juridice şi reglementãri comunitare a CNPAS şi din cadrul compartimentelor juridice ale caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 2
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 1 este învestit cu exerciţiul autoritãţii publice şi beneficiazã de protecţie potrivit legii.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1) este împuternicit în faţa debitorului sau a terţilor prin legitimaţii de executor bugetar şi delegaţii.
(3) Modelul legitimaţiei de executor bugetar este prevãzut în anexa la prezenta procedurã.
ART. 3
Fac obiectul executãrii silite, în condiţiile art. 1, urmãtoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:
a) sumele plãtite fãrã temei legal cu titlu de indemnizaţii sau ajutoare plãtite din bugetul de stat ori din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi prevãzute de legi speciale, precum şi debitele create în condiţiile legii, care se recupereazã în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume;
b) debitele, dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de asigurare socialã şi pânã la data rezilierii acestuia din iniţiativa asiguratului sau asigurãtorului;
c) debitele, dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de asigurare socialã şi pânã la data de la care se face dovada cã persoana se regãseşte în una dintre situaţiile prevãzute de <>art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în situaţia în care contractul de asigurare socialã nu a fost reziliat pânã la data respectivã;
d) debitele, dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data la care era exigibilã depunerea declaraţiei de asigurare socialã şi pânã la data depunerii acesteia, precum şi cele aferente perioadelor de neplatã a contribuţiei de asigurãri sociale datorate dupã data depunerii declaraţiei şi pânã la data înregistrãrii formularului de retragere a declaraţiei de asigurare, însoţit de dovada cã nu se mai regãsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie;
e) debitele rezultate din neplata amenzilor contravenţionale aplicate potrivit art. 148 coroborat cu <>art. 151 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) debitele rezultate în urma neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin angajamente de platã, de cãtre personalul propriu al CNPAS şi al structurilor subordonate;
g) orice alte debite ce nu fac obiectul executãrii silite conform dreptului comun;
h) debitele rezultate ca urmare a neplãţii cheltuielilor de judecatã rezultate din hotãrâri judecãtoreşti irevocabile, care se cuvin CNPAS şi caselor teritoriale de pensii pentru litigiile în care au fost parte.
ART. 4
Personalul de specialitate din cadrul CNPAS şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnat de cãtre preşedintele CNPAS, respectiv de cãtre directorii executivi, este împuternicit sã îndeplineascã mãsurile asigurãtorii şi sã efectueze executarea silitã, în condiţiile art. 1, în privinţa urmãtoarelor creanţe bugetare administrate de CNPAS, altele decât cele rezultate conform art. 3:
a) sume acordate în mod necuvenit din bugetul de stat, care se recupereazã în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume, altele decât drepturile de pensii;
b) orice alte debite constituite la bugetul asigurãrilor sociale de stat, altele decât cele provenite din contribuţii, care se recupereazã de la persoanele fizice în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, şi care constituie titluri executorii.
ART. 5
Acţiunile de executare silitã aflate în curs la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin vor continua potrivit dispoziţiilor acestuia, actele îndeplinite anterior rãmânând valabile.
ART. 6
Legitimaţiile de executor bugetar se emit de CNPAS prin Direcţia management resurse umane şi sunt semnate de cãtre preşedintele CNPAS pentru executorii bugetari din cadrul CNPAS şi de cãtre directorul executiv pentru executorii bugetari din cadrul caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 7
Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special care va conţine numãrul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, indicativul judeţului, seria, data eliberãrii şi semnãtura de primire.
ART. 8
Persoanele cãrora le înceteazã calitatea de executor bugetar sunt obligate sã depunã legitimaţia la organele emitente în vederea anulãrii; anularea va fi consemnatã în registrul special prevãzut la art. 7.
ART. 9
Declaraţiile de asigurare pentru care existã dovezi la nivelul caselor teritoriale de pensii, eliberate de organele de administrare fiscalã sau de alte organe abilitate, din care rezultã cã unele persoane nu mai fac obiectul asigurãrilor obligatorii în sensul <>art. 5 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu îşi mai produc efecte de la data comunicãrii situaţiei acestora sau, dupã caz, de la data precizatã în dovezile eliberate de organele la care s-a fãcut referire mai sus.

ANEXĂ
la procedurã
------------

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII
ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR BUGETAR
Seria: Nr.:

- faţã -

Stema Loc
României fotografie

Numele .......................
Prenumele ....................
Funcţia ......................
Compartimentul ...............

Data emiterii
Legitimaţia nu este transmisibilã.

- verso -

În temeiul prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, titularul are calitatea de executor bugetar şi are dreptul:
- sã aplice mãsurile asigurãtorii şi de executare silitã;
- sã intre în orice incintã a debitorului, persoanã fizicã, sau în alte incinte unde acesta îşi pãstreazã bunurile, în scopul identificãrii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi sã analizeze evidenţa şi solvabilitatea debitorului în scopul identificãrii terţilor care datoreazã sau deţin în pãstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
- sã intre în toate încãperile în care se gãsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoanã fizicã, precum şi sã cerceteze toate locurile în care acesta îşi pãstreazã bunurile;
- sã solicite şi sã cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probã în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

Pierderea legitimaţiei se face publicã în presã şi se anunţã instituţia emitentã în termen de 15 zile.


Semnãtura autorizatã
.................
VIZE
AN AN
SEM. I │ SEM. II │ SEM. I │ SEM. II │

AN AN

SEM. I │ SEM. II │ SEM. I │ SEM. II │-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016