Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.080 din 5 septembrie 2007 privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive si dezafectarii instalatiilor nucleare si radiologice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.080 din 5 septembrie 2007  privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive si dezafectarii instalatiilor nucleare si radiologice    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.080 din 5 septembrie 2007 privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive si dezafectarii instalatiilor nucleare si radiologice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 26/2007 ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei hotãrâri constã în stabilirea cuantumului contribuţiilor datorate de titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, care deţin unitãţi nuclearoelectrice, pentru constituirea resurselor financiare necesare acoperirii costurilor dezafectãrii şi gospodãririi în siguranţã a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea acestor instalaţii, precum şi a modului de administrare şi gestionare a acumulãrilor financiare realizate pe aceastã cale.
ART. 2
(1) Prezenta hotãrâre stabileşte şi modalitatea de platã pentru serviciile de depozitare definitivã a deşeurilor radioactive, prestate de Agenţia Naţionalã pentru Deşeuri Radioactive, denumitã în continuare ANDRAD, pentru producãtorii mici de deşeuri radioactive.
(2) Prezenta hotãrâre nu se aplicã pentru depozitarea definitivã a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea minelor de uraniu şi a instalaţiilor de purificare şi filtrare a uraniului.
(3) Sunt consideraţi producãtori mici de deşeuri radioactive producãtorii de deşeuri radioactive, alţii decât cei care deţin unitãţi nuclearoelectrice.

CAP. II
Contribuţiile titularilor de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear

ART. 3
(1) Titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, deţinãtori de unitãţi nuclearoelectrice, au obligaţia de a plãti douã tipuri de contribuţii, dupã cum urmeazã:
a) contribuţii anuale având ca destinaţie constituirea resurselor financiare necesare dezafectãrii fiecãrei unitãţi nuclearoelectrice;
b) contribuţii anuale directe având ca destinaţie constituirea resurselor financiare necesare depozitãrii definitive a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea fiecãrei unitãţi nuclearoelectrice.
(2) Cuantumul contribuţiilor prevãzute la alin. (1) este determinat de estimãrile separate de cost pentru dezafectarea fiecãrei unitãţi nuclearoelectrice şi pentru depozitarea definitivã a deşeurilor radioactive generate prin operarea şi dezafectarea acestora, stabilite pe baza studiilor întocmite în acest scop.
(3) Baza de calcul al cuantumului contribuţiilor definite la alin. (1) este reprezentatã de cantitatea netã de energie electricã estimatã a fi produsã în anul urmãtor de fiecare unitate nuclearoelectricã.
ART. 4
Cuantumul contribuţiilor datorate de titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear prevãzute la art. 1 se determinã dupã cum urmeazã:
a) prin multiplicarea cantitãţii de energie electricã calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) cu un tarif de 0,60 euro/MWh, pentru constituirea resurselor financiare necesare dezafectãrii fiecãrei unitãţi nuclearoelectrice;
b) prin multiplicarea cantitãţii de energie electricã calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) cu un tarif de 1,40 euro/MWh, pentru constituirea resurselor financiare necesare amplasãrii, proiectãrii, construirii, punerii în funcţiune, exploatãrii şi întreţinerii, modernizãrii, închiderii şi monitorizãrii postînchidere a depozitelor definitive pentru deşeuri radioactive produse prin operarea unitãţilor nuclearoelectrice, pentru activitãţi de cercetare şi dezvoltare în vederea susţinerii activitãţilor de depozitare definitivã şi pentru cheltuieli curente şi de capital ale ANDRAD, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli anual aprobat conform legii.

CAP. III
Încasarea contribuţiilor şi a contravalorii serviciilor de depozitare definitivã a deşeurilor radioactive

ART. 5
(1) Contribuţiile calculate conform prevederilor art. 4 se defalcã în tranşe lunare egale şi se vireazã separat, pânã la data de 10 a fiecãrei luni, în conturile bancare deschise de ANDRAD.
(2) Contribuţiile anuale pentru dezafectare se achitã pe durata de viaţã proiectatã a unitãţilor nuclearoelectrice.
(3) Contribuţiile anuale directe pentru depozitarea definitivã se achitã pe durata de exploatare a unitãţilor nuclearoelectrice.
(4) Resursele financiare destinate dezafectãrii şi depozitãrii definitive a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea fiecãrei unitãţi nuclearoelectrice se acumuleazã în conturi distincte, purtãtoare de dobânzi, deschise la Trezoreria Statului, potrivit destinaţiei, pentru fiecare unitate nuclearoelectricã.
(5) Titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear vor achita contravaloarea în lei a contribuţiilor datorate, la cursul de schimb valutar leu/euro comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data efectuãrii plãţii.
(6) Titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear sunt obligaţi sã transmitã cãtre ANDRAD copia ordinului de platã, în termen de 5 zile de la data plãţii.
(7) În funcţie de cantitatea de energie electricã produsã anual de fiecare unitate nuclearoelectricã, se fac regularizãrile pânã la sfârşitul lunii ianuarie a anului urmãtor.
ART. 6
(1) Serviciile de depozitare definitivã a deşeurilor radioactive prestate micilor producãtori se achitã dupã recepţionarea coletelor cu deşeuri radioactive produse de aceştia.
(2) Recepţia coletelor cu deşeuri radioactive se efectueazã de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai ANDRAD.
(3) Contravaloarea serviciilor prevãzute la alin. (1) se calculeazã în funcţie de volumul, în mc, al coletelor de transport şi depozitare, condiţionate corespunzãtor criteriilor de acceptare a deşeurilor la depozitul definitiv, şi se factureazã conform tarifelor stabilite prin decizie a preşedintelui ANDRAD.
(4) Activitãţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare/ radiologice aparţinând micilor producãtori se finanţeazã conform prevederilor <>art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodãrirea în siguranţã a deşeurilor radioactive, republicatã.

CAP. IV
Supravegherea şi raportarea încasãrii veniturilor

ART. 7
(1) Titularii de autorizaţii pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, care datoreazã contribuţiile prevãzute la art. 3 alin. (1), raporteazã la ANDRAD, cel mai târziu la începutul trimestrului al III-lea, cantitatea de energie electricã estimatã a fi produsã în anul urmãtor.
(2) Titularii de autorizaţii pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, care datoreazã contribuţiile prevãzute la art. 3 alin. (1), raporteazã la ANDRAD şi situaţii lunare care trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaţii:
a) datele de identificare ale acestora;
b) natura contribuţiei;
c) baza de calcul stabilitã conform prevederilor art. 3 alin. (3);
d) cuantumul sumei datorate pentru perioada raportatã;
e) observaţii şi alte informaţii utile, pe care ANDRAD le considerã necesare pentru buna colectare a contribuţiilor;
f) semnãturi autorizate.
(3) Situaţiile lunare se transmit în formã scrisã şi în format electronic pânã la data de 10 a fiecãrei luni pentru luna precedentã.
(4) Titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor ANDRAD toate documentele solicitate în vederea verificãrii exactitãţii datelor înscrise în situaţiile lunare transmise.
ART. 8
(1) În cazul constatãrii unor diferenţe între datele raportate şi situaţia rezultatã în urma verificãrilor efectuate, ANDRAD solicitã în scris titularului de autorizaţie de securitate nuclearã în cauzã clarificãrile şi regularizãrile ce se impun.
(2) Titularul de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear este obligat sã rãspundã solicitãrii în termen de 10 zile lucrãtoare, iar ANDRAD recalculeazã, dacã este cazul, obligaţia de platã conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP. V
Administrarea şi gestionarea resurselor financiare

ART. 9
(1) Gestionarea resurselor financiare constituite conform art. 5 alin. (4) şi (5) se face de cãtre ANDRAD în conformitate cu "Strategia naţionalã pe termen mediu şi lung privind gospodãrirea în siguranţã a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive" şi cu Planul anual de activitate aferent acesteia.
(2) Resursele financiare acumulate în conturile prevãzute la art. 5 alin. (4) sunt destinate în exclusivitate acoperirii integrale a costurilor activitãţilor care privesc dezafectarea instalaţiilor nucleare, înfiinţarea, administrarea şi desfãşurarea activitãţilor depozitelor definitive pentru deşeuri radioactive, cercetarea şi dezvoltarea necesare activitãţilor de dezafectare şi, respectiv, depozitare definitivã, astfel cum sunt acestea stabilite prin "Strategia naţionalã pe termen mediu şi lung privind gospodãrirea în siguranţã a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive" şi prin Planul anual de activitate al ANDRAD.
(3) Resursele financiare acumulate nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operaţiuni financiare speculative.
(4) Atribuţiile Consiliului de administraţie al ANDRAD privind administrarea şi gestionarea resurselor financiare constituite conform <>art. 5 alin. (4) şi (5) sunt stabilite în Hotãrârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive.
ART. 10
Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza raportãrilor ANDRAD, are obligaţia sã publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, raportul anual cu privire la gestionarea resurselor financiare acumulate în cele douã conturi, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
ART. 11
(1) Rapoartele anuale de activitate ale ANDRAD, precum şi documentele privind gestionarea resurselor financiare constituite conform prevederilor prezentei hotãrâri sunt documente de interes public şi pot fi puse la dispoziţia oricãrei persoane interesate şi pe pagina proprie de internet.
(2) La solicitarea Comisiei Europene, ANDRAD va raporta stadiul acumulãrii resurselor financiare destinate dezafectãrii.

CAP. VI
Penalitãţi şi sancţiuni

ART. 12
Pentru nevirarea contribuţiilor prevãzute în prezenta hotãrâre, ANDRAD calculeazã şi percepe majorãri de întârziere, începând cu a 30-a zi lucrãtoare de la termenul de scadenţã, în cuantumul prevãzut de legislaţia în vigoare privind obligaţiile bugetare.
ART. 13
Sumele rezultate din majorãrile de întârziere percepute conform art. 12 se constituie ca resurse financiare suplimentare cu aceeaşi destinaţie.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 14
(1) Titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, care produc deşeuri radioactive prin funcţionarea şi/sau dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, au obligaţia de a se înregistra la ANDRAD în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear sunt obligaţi sã prezinte urmãtoarele documente:
a) cerere de înregistrare care sã cuprindã informaţii despre generatorul de deşeuri radioactive (denumire, tipul organizaţiei, adresã, nr. de telefon, fax, e-mail, domeniul de activitate, numele şi adresa persoanelor oficiale de contact) şi despre instalaţiile nucleare şi radiologice unde se genereazã sau vor fi generate deşeuri radioactive (denumirea instalaţiei, adresa sa, descrierea activitãţilor din care rezultã deşeuri, tipuri de deşeuri radioactive, numele, nr. de telefon, fax şi e-mail ale persoanei responsabile de gospodãrirea deşeurilor din cadrul instalaţiei);
b) copie legalizatã de pe autorizaţia pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear;
c) copia legalizatã a certificatului de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie a României sau a actului normativ de înfiinţare;
d) copie legalizatã de pe autorizaţiile sau permisele de exercitare a activitãţilor în domeniul nuclear ale micilor producãtori;
e) tipurile şi cantitãţile de deşeuri radioactive produse de aceştia.
ART. 15
Estimãrile privind costurile dezafectãrii şi ale gospodãririi deşeurilor radioactive sunt revizuite periodic de ANDRAD, dar nu mai târziu de 5 ani, pe bazã de studii de fezabilitate, studii şi evaluãri, contracte comerciale, dupã caz.
ART. 16
Tarifele prevãzute la art. 4 se revizuiesc cel puţin o datã la 5 ani, prin hotãrâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Economiei şi Finanţelor.
ART. 17
Plata serviciului de depozitare definitivã a deşeurilor radioactive denumite "istorice", care au fost produse în cadrul unor practici vechi de utilizare a radioizotopilor în industrie, medicinã, cercetare şi în alte domenii socioeconomice de cãtre titularii de autorizaţie pentru desfãşurarea de activitãţi în domeniul nuclear, care nu mai pot fi identificaţi, şi care sunt deţinute în prezent de Institutul de Fizicã şi Inginerie Nuclearã "Horia Hulubei" pentru depozitarea definitivã la Depozitul Naţional de Deşeuri Radioactive Bãiţa - Bihor, nu este datoratã.
ART. 18
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã:
a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 123/2007 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nuclearã pentru anul 2007, datorat Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007;
b) Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.255/622/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nuclearã şi de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanţeazã activitatea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 6 septembrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.080.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016