Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 618 din 14 Septembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 618 din 14 Septembrie 2009

Monitorul Oficial 618 din 14 Septembrie 2009 (M. Of. 618/2009)

1. ORDIN nr. 208 din 7 septembrie 2009 pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Ordin nr. 208 din 7 septembrie 2009 pentru modificarea normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutãţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depãşesc limitele maxime prevãzute în ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului de interne nr. 407 /991/1999 emitent: ministerul transporturilor Şi infrastructurii nr. 872 din 19 august 2009 ...

2. DECIZIE nr. 977 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Decizie nr. 977 din 25 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu ...

3.  DECIZIE nr. 970 din 25 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282^1 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009

Ioan vida - preşedintenicolae cochinescu - judecătoraspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătorpetre lăzăroiu - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătoraugustin zegrean - judecătorantonia constantin - procurormihaela senia costinescu - magistrat-asistentpe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282^1 din codul de procedură civilă, excepţie ridicată de societatea comercială recons - s.a. din iaşi în dosarul nr. 18.883/245/2006 al curţii de apel iaşi - secţia civilă.la apelul nominal se prezintă autorul excepţiei, prin consilierul juridic cristian nicolae mosuti, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.reprezentantul autorului excepţiei arată că este neconstituţională interpretarea ...

4. DECIZIE nr. 969 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1^1), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Decizie nr. 969 din 25 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1^1), (3) şi (4) din ordonanţa guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpãrare de acţiuni deţinute de stat la societãţile comerciale emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte ...

5. DECIZIE nr. 951 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Decizie nr. 951 din 25 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor ...

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

OrdonanŢÃ de urgenŢÃ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea legii învãţãmântului nr. 84/1995 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 având în vedere necesitatea de a oferi absolvenţilor învãţãmântului liceal posibilitatea de a li se evalua şi certifica competenţele lingvistice de comunicare în limba maternã şi într-o limbã de circulaţie internaţionalã, precum şi competenţele digitale, generale şi specifice, formate pe durata învãţãmântului liceal, necesare pentru integrarea acestora în societatea cunoaşterii, pentru a asigura ...

7. HOTARARE nr. 966 din 26 august 2009 privind aprobarea realizarii de catre Consiliul Concurentei, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 966 din 26 august 2009 privind aprobarea realizãrii de cãtre consiliul concurenţei, în colaborare cu serviciul de telecomunicaţii speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsã emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã realizarea de cãtre consiliul concurenţei, în ...

8. HOTARARE nr. 967 din 26 august 2009 privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea privata a municipiului Caransebes si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 967 din 26 august 2009 privind transmiterea fãrã platã a unor bunuri mobile din proprietatea privatã a statului şi din administrarea ministerului apãrãrii naţionale în proprietatea privatã a municipiului caransebeş şi în administrarea consiliului local al municipiului caransebeş, judeţul caraş-severin emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 17 din legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea poliţiei comunitare, cu modificãrile şi ...

9. HOTARARE nr. 986 din 2 septembrie 2009 privind plata cotizatiei anuale de membru la intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 986 din 2 septembrie 2009 privind plata cotizaţiei anuale de membru la întreprinderea comunã europeanã pentru iter şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 2 lit. b) şi al art. 4 alin. (2) din decizia consiliului 2007/198/euratom din 27 martie 2007 de înfiinţare a întreprinderii comune europene pentru iter şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă "t.b.r.c.m." - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 950 din 24 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. articolul 8 va avea următorul cuprins:"art. 8adunarea generală a acţionarilor este constituită din 3 membri, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de actul constitutiv al societăţii."2. la articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) preşedintele ...

11. ORDIN nr. 872 din 19 august 2009 pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau cu dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Ordin nr. 872 din 19 august 2009 pentru modificarea normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutãţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depãşesc limitele maxime prevãzute în ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului de interne nr. 407 /991/1999 emitent: ministerul transporturilor Şi infrastructurii nr. 872 din 19 august 2009 ...

12. DECIZIE nr. 939 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Decizie nr. 939 din 23 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din codul de procedurã civilã emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - ...

13. DECIZIE nr. 936 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 si art. 243 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 septembrie 2009

Decizie nr. 936 din 23 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 2 şi art. 243 din codul de procedurã civilã emitent: curtea constituŢionalà publicat În: monitorul oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009 ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice