Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 48 din 22 Ianuarie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 48 din 22 Ianuarie 2008

Monitorul Oficial 48 din 22 Ianuarie 2008 (M. Of. 48/2008)

1. PROTOCOL nr. 9 din 9 iunie 2006 Aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre ale CE, pe de o parte, si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite in Kosovo, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 9 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ale ce, pe de o parte, şi misiunea administraţiei interimare a organizaţiei naţiunilor unite în kosovo, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 competenţele unmik prevederile prezentului protocol se vor aplica fãrã a prejudicia competenţele misiunii administraţiei interimare a organizaţiei naţiunilor unite în kosovo, ...

2. PROTOCOL nr. 8 din 9 iunie 2006 Aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Art. 1 perioada de tranziţie 1. perioada de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 din prezentul protocol vor fi îndeplinite de cãtre românia, dupã cum vor fi verificate printr-o evaluare întreprinsã de cãtre comunitatea europeanã. 2. referirile la a doua perioadã de tranziţie în acest acord ori în anexele la acesta vor însemna în cazul româniei perioada de tranziţie menţionatã la alin. 1. art. 2 condiţii referitoare la tranziţie ...

3. PROTOCOL nr. 7 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 7 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ce, pe de o parte, şi republica muntenegru, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 perioade de tranziţie 1. prima perioadã de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 alin. ...

4. PROTOCOL nr. 6 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Republica Serbia, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 6 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ce, pe de o parte, şi republica serbia, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 perioade de tranziţie 1. prima perioadã de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 alin. ...

5. PROTOCOL nr. 5 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 5 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ce, pe de o parte, şi fosta republicã iugoslavã a macedoniei, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 perioade de tranziţie 1. prima perioadã de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la ...

6. PROTOCOL nr. 4 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Republica Croatia, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 4 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ce, pe de o parte, şi republica croaţia, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 perioade de tranziţie 1. prima perioadã de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 alin. ...

7. PROTOCOL nr. 3 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Republica Bulgaria, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Art. 1 perioada de tranziţie 1. perioada de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 al prezentului protocol vor fi îndeplinite de cãtre republica bulgaria, denumitã în continuare bulgaria, dupã cum vor fi verificate printr-o evaluare întreprinsã de cãtre comunitatea europeanã şi nu mai târziu de data aderãrii bulgariei la uniunea europeanã. 2. referirile la a doua perioadã de tranziţie în acest acord ori în anexele la acesta vor însemna în cazul bulgariei perioada de tranziţie menţionatã ...

8. PROTOCOL nr. 2 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Bosnia si Hertegovina, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 2 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ce, pe de o parte, şi bosnia şi herţegovina, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 perioade de tranziţie 1. prima perioadã de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 ...

9. PROTOCOL nr. 1 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii intre Comunitatea Europeana si statele membre CE, pe de o parte, si Republica Albania, pe de alta parte EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Protocol nr. 1 din 9 iunie 2006 aranjamente tranzitorii între comunitatea europeanã şi statele membre ce, pe de o parte, şi republica albania, pe de altã parte emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 art. 1 perioade de tranziţie 1. prima perioadã de tranziţie se va extinde de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord pânã când toate condiţiile prevãzute la art. 2 alin. ...

10. REGULI din 9 iunie 2006 privind concurenta si ajutorul de stat la care se face referire in art. 14 din Acordul principal EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Art. 1 monopolurile de stat o parte asociatã va adapta în mod progresiv orice monopoluri de stat cu caracter comercial, astfel încât sã asigure cã, înainte de sfârşitul celei de-a doua perioade la care se face referire în protocolul la prezentul acord care conţine mãsurile tranzitorii cu privire la partea asociatã implicatã, nu existã nicio discriminare între resortisanţii pãrţilor contractante privind condiţiile în care mãrfurile sunt procurate şi puse pe piaţã. comitetul reunit va fi informat despre mãsurile adoptate pentru atingerea acestui obiectiv. art. 2 alinierea legislaţiei privind ...

11. REGULI din 9 iunie 2006 care se aplica aviatiei civile EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Reguli din 9 iunie 2006 care se aplicã aviaţiei civile emitent: act internaŢional publicat În: monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008 prevederile aplicabile ale urmãtoarelor documente ale comunitãţii europene trebuie sã fie aplicate conform acordului principal şi anexei nr. ii privind adaptãrile orizontale, dacã nu se specificã altfel în aceastã anexã sau în protocoalele i-ix. În viitor, acolo unde este necesar, se vor face adaptãri specifice pentru fiecare document. a. accesul la piaţã şi probleme ...

12. DECRET nr. 1.001 din 20 noiembrie 2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeana si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, Romania, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite in Kosovo privind infiintarea unei zone europene comune de aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţiaromâniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului multilateral dintre comunitatea europeanã şi statele sale membre, republica albania, bosnia şi herţegovina, republica bulgaria, republica croaţia, fosta republicã iugoslavã a macedoniei, republica islanda, republica muntenegru, regatul norvegiei, românia, republica serbia şi misiunea administraţiei interimare a organizaţiei naţiunilor unite în kosovo privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie, adoptat la luxemburg la 9 iunie 2006, şi se dispune publicarea acestei legi în ...

13.  ACORD MULTILATERAL din 9 iunie 2006 între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo*1) privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008

──────────*1) În conformitate cu rezoluţia consiliului de securitate al organizaţiei naţiunilor unite nr. 1.244 din 10 iunie 1999.────────────────────*) traducere.──────────regatul belgiei,republica cehă,regatul danemarcei,republica federală germania,republica estonia,republica elenă,regatul spaniei,republica franceză,irlanda,republica italiană,republica cipru,republica letonia,republica lituania,marele ducat al luxemburgului,republica ungară,republica malta,regatul Ţărilor de jos,republica austria,republica polonă,republica portugheză,republica slovenia,republica slovacă,republica finlanda,regatul suediei,regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord,denumite în continuare state membre ce, şicomunitatea europeană, denumită în continuare comunitatea sau comunitatea europeană, şirepublica albania,bosnia şi herţegovina,republica bulgaria,republica croaţia,fosta republică iugoslavă a macedoniei,republica islanda,republica muntenegru,regatul norvegiei,românia,republica serbia şiadministraţia interimară a organizaţiei naţiunilor unite din kosovo,toate cele mai sus menţionate denumite în continuare părţi contractante,recunoscând ...

14.  LEGE nr. 328 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse ratifică acordul multilateral dintre comunitatea europeană şi statele sale membre, republica albania, bosnia şi herţegovina, republica bulgaria, republica croaţia, fosta republică iugoslavă a macedoniei, republica islanda, republica muntenegru, regatul norvegiei, românia, republica serbia şi misiunea administraţiei interimare a organizaţiei naţiunilor unite în kosovo privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie, adoptat la luxemburg la 9 iunie 2006 şi semnat de către românia la 9 iunie 2006.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorbogdan olteanup. preŞedintele senatului,norica nicolaibucureşti, ...

15. METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. prevederi generale art. 1 devizul general este documentaţia economicã prin care se stabileşte valoarea totalã estimativã a cheltuielilor necesare realizãrii obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizãrii lucrãrilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrãrilor de intervenţii. art. 2 devizul general se structureazã pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. art. 3 În cadrul fiecãrui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, dupã caz, ...

16. CONTINUTUL-CADRU din 9 ianuarie 2008 al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. piese scrise date generale: 1. denumirea obiectivului de investiţii; 2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul); 3. titularul investiţiei; 4. beneficiarul investiţiei; 5. elaboratorul documentaţiei. descrierea investiţiei: 1. situaţia existentã a obiectivului de investiţii: - starea tehnicã, din punctul de vedere al asigurãrii cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii; - valoarea de inventar a construcţiei; - actul doveditor al forţei majore, dupã caz; ...

17. CONTINUTUL-CADRU din 9 ianuarie 2008 al studiului de fezabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. piese scrise date generale: 1. denumirea obiectivului de investiţii; 2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul); 3. titularul investiţiei; 4. beneficiarul investiţiei; 5. elaboratorul studiului. informaţii generale privind proiectul 1. situaţia actualã şi informaţii despre entitatea responsabilã cu implementarea proiectului; 2. descrierea investiţiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actualã, necesitatea ...

18. CONTINUTUL-CADRU din 9 ianuarie 2008 al studiului de prefezabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

A. piese scrise date generale: 1. denumirea obiectivului de investiţii; 2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numãrul); 3. titularul investiţiei; 4. beneficiarul investiţiei; 5. elaboratorul studiului. necesitatea şi oportunitatea investiţiei 1. necesitatea investiţiei: a) scurtã prezentare privind situaţia existentã, din care sã rezulte necesitatea investiţiei; b) tabele, hãrţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care sã expliciteze situaţia existentã şi necesitatea investiţiei; c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind ...

19. HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice, dupã cum urmeazã: a) conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevãzut în anexa nr. 1; b) conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevãzut în anexa nr. 2; c) conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrãrilor de intervenţii, prevãzut în anexa nr. 3. art. 2 (1) se aprobã metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016